Return to Video

8: Küldj ki munkásokat - terjesszük el a Lukács 10.2b vírust

 • 0:03 - 0:04
  Jézus hívása
 • 0:05 - 0:09
  Üdvözöllek ezen a tanításon, melynek címe:
  "Küldj ki munkásokat"
 • 0:09 - 0:12
  Ez a könyvem 8.-ik fejezete
  a könyv címe: Jézus hívása
 • 0:12 - 0:19
  ez a videó pedig a 8.-ik a sorban,
  ami Jézus hívásáról szól.
 • 0:19 - 0:22
  Azt néztük meg eddig, hogy
  az aratás készen áll
 • 0:22 - 0:25
  és sok az aratnivaló,
  ahogy Jézus mondja.
 • 0:25 - 0:30
  Az aratás a mezőn fehér - megérett.
  Az aratással nincs semmi probléma.
 • 0:31 - 0:35
  Nem, nincs. Sok az aratnivaló
  ami mindannyiunkat vár.
 • 0:35 - 0:39
  A probléma nem az aratnivaló.
  A probléma a munkások.
 • 0:40 - 0:41
  te és én.
 • 0:41 - 0:44
  tehát az aratás nem probléma.
 • 0:44 - 0:46
  A munkások a probléma.
 • 0:46 - 0:51
  Az egyik válasz erre a problémára
  az imádság..
 • 0:51 - 0:57
  Imádkozzál. Ne azért imádkozz, hogy az aratás bejöjjön
  a gyülekezetbe vagy templomba, ahogy sokan teszik,
 • 0:57 - 1:01
  hanem azért imádkozzál, hogy a munkások
  kimenjenek az aratásba.
 • 1:01 - 1:06
  Ez az amit meg fogunk nézni
  ebben a fejezetben, ebben a videóban.
 • 1:06 - 1:11
  Kezdjük azzal, hogy megnézzük,
  mit mond Jézus a Lukács 10.2-ben:
 • 1:12 - 1:16
  "Monda azért nékik: Az aratni való sok,
  de a munkás kevés;
 • 1:16 - 1:23
  kérjétek azért az aratásnak Urát,
  hogy küldjön munkásokat az õ aratásába.
 • 1:24 - 1:31
  Igen valóban el kell kezdenünk kérni
  és imádkozni, ahogy itt is látjuk.
 • 1:33 - 1:39
  Imádkozzunk, kérjük és könyörögjünk.
  Ezek azok a szavak, amiket Jézus használ.
 • 1:39 - 1:43
  Nagyon erőteljes szavak ezek:
  imádkozz, kérd,
 • 1:43 - 1:46
  de igazából azt a szót is látjuk,
  hogy könyörög, mint a koldus - koldul,
 • 1:46 - 1:51
  könyörögjetek az aratás Urához,
  hogy küldjön munkásokat az aratásba.
 • 1:51 - 1:55
  Jézus azt parancsolta nekünk, hogy imádkozzunk.
  Ez nagyon fontos, hogy imádkozzunk.
 • 1:55 - 1:57
  Van sok ember, aki minden nap imádkozik.
 • 1:58 - 2:02
  Sok ember például,
  a Mi Atyánkat imádkozza.
 • 2:02 - 2:05
  Mi Atyánk, aki mennyekben vagy,
  szenteltessék meg a te neved,
 • 2:05 - 2:08
  jöjjön el a te országod
  legyen meg ate akaratod
 • 2:08 - 2:11
  ahogy a mennyben
  úgy a földön is.
 • 2:11 - 2:13
  Ez a Mááté 6. fejezetben van.
 • 2:13 - 2:16
  Nagyon jó ezt az imádságot
  imádkozni.
 • 2:16 - 2:21
  De tudod nem ez az egyetlen imádság,
  amit Jézus megparancsolt, hogy imádkozzuk.
 • 2:21 - 2:26
  Nem csak azt mondta, hogy a Mi Atyánkat
  imádkozzuk itt.
 • 2:26 - 2:31
  Hanem azt is mondta, hogy imádkoznunk
  kell Istenhez, hogy küldjön ki munkásokat.
 • 2:31 - 2:34
  Ahogy Jézus is mondja.
 • 2:34 - 2:37
  De hányan is imádkozzák
  ezt valójában?
 • 2:37 - 2:42
  Ha most elmegyek a gyülekezetbe, templomba
  és megkérdezem: "Ki imádkozza a Mi Atyánkat?
 • 2:42 - 2:45
  Majdnem mindenki felemeli a kezét.
 • 2:45 - 2:49
  De ha azt kérdezem: Hányan imádkozzák ezt az
  imádságot, amit itt Jézus parancsol nekünk
 • 2:49 - 2:54
  hogy imádkozzunk Istenhez, hogy küldjön munkásokat.
  majdnem senki se emeli fel a kezét.
 • 2:54 - 2:57
  Ez pedig probléma.
 • 2:58 - 3:03
  Mert amit itt Jézus mond,
  az ugyanolyan igazság, mint amit
 • 3:03 - 3:05
  a Mi Atyánkban mondott.
 • 3:06 - 3:13
  De mit jelent az, amikor azt
  imádkozzuk, hogy Isten küldjön munkásokat?
 • 3:13 - 3:16
  Szeretném megnézni azt a szót, hogy
  "kiküldeni"
 • 3:16 - 3:19
  Azzal kezdeném, hogy
  olvasok a könyvemből:
 • 3:19 - 3:24
  "Van egy pár érdekes dolog abban,
  amit Jézus mond itt a Lukács 10.2-ben
 • 3:24 - 3:30
  Az első érdekes dolog, ahogy
  a Biblia fordítja Jézsu egyik szavát,
 • 3:30 - 3:37
  "kiküldeni". De a görög szó az, hogy
  "ekballo" azt is jelentheti kiűzni / kihajítani.
 • 3:37 - 3:46
  Az a szó, hogy "ekballo" ugyanaz a szó, mint
  amit a démonok kiűzésére, kihajítására használ.
 • 3:46 - 3:51
  Az első hely, ahol ezt a szót "ekballo"
  a Biblia használja
 • 3:51 - 3:56
  a Máté 10-ben van, ahol Jézus azt
  parancsolja, hogy démonokat űzzünk ki.
 • 3:56 - 4:02
  A Máté 10.7-8 azt mondja:
  " Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván:
 • 4:02 - 4:07
  'Elközelített a mennyeknek országa.'
  Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok,
 • 4:07 - 4:12
  halottakat támasszatok,
  ördögöket űzzetek (ekballo).
 • 4:12 - 4:15
  Ingyen vettétek, ingyen adjátok."
 • 4:15 - 4:21
  Amit itt látunk szó, hogy
  "kiküldeni" - "ekballo"
 • 4:21 - 4:25
  úgy is lehet fordítani,
  hogy kiűzni - kihajítani.
 • 4:25 - 4:30
  Hiszem, hogy ez többet mond el
  így hogy mit is jelent. Miért?
 • 4:30 - 4:34
  Mert a démonok nem akarnak kimenni.
 • 4:34 - 4:35
  A démonok nem akarnak elmenni.
 • 4:35 - 4:40
  Ezért a démonokat ki kell űzni
  vagy hajítani az emberekből.
 • 4:40 - 4:46
  Ugyanígy mi hívők, mi sem akarunk
  csak úgy kimenni az aratásba.
 • 4:46 - 4:49
  Nem akarunk kimenni
  és Jézusról beszélni.
 • 4:49 - 4:56
  Nem akarjuk ezt tenni, ezért gyakran
  szükségünk van kihajításra, kiűzésre.
 • 4:56 - 4:58
  Ez az amit ez jelent.
 • 4:58 - 5:07
  Ha elkezdessz imádkozni, és könyörögni,
  és kéred Istent, hogy hajítson ki, űzzön ki hívőket
 • 5:07 - 5:12
  az aratásba, és küldje őket ki,
  űzze őket ki, hajítsa ki,
 • 5:12 - 5:17
  akkor Isten erre válaszolni fog.
  Isten erre válaszolni fog.
 • 5:17 - 5:21
  És most, ebben az időszakban
  amikor élünk, épp vírus járvány van
 • 5:21 - 5:25
  és mindenfelé terjed, és az emberek
  bepánikoltak az egész világon
 • 5:25 - 5:31
  emiatt a korona vírus miatt, de én
  be akarok mutatni egy másik vírust,
 • 5:31 - 5:36
  egy vírust amely nem hoz félelmet,
  hanem amely vírus reménységet hoz,
 • 5:36 - 5:44
  ez életet fog hozni.
  Ezt a vírust úgy hívják, hogy Lukács 10.2b
 • 5:44 - 5:49
  Ezt a vírust úgy hívják, hogy
  Lukács 10.2b.
 • 5:49 - 5:51
  Erről szeretnék olvasni a könyvemből:
 • 5:52 - 5:56
  "Néhány évvel ezelőtt, hallottam egy vírusról
  ami elterjedt a világon.
 • 5:56 - 6:00
  Ezt úgy hívták, hogy
  Lukács 10.2b vírus.
 • 6:00 - 6:06
  Ez a vírus 2002-ben kezdődött
  amikor 2 fiatal elkezdett imádkozni
 • 6:06 - 6:09
  a Lukács 10.2b alapján.
 • 6:09 - 6:16
  Azért, hogy emlékezzenek erre az imádságra,
  ez a két fiú beállította az óráját, hogy
 • 6:16 - 6:22
  minden nap 10:02-kor reggel
  és 22:02-kor este csörögjön.
 • 6:22 - 6:27
  Amikor csörgött az óra,
  akkor megemlékeztek ezekről a szavakról
 • 6:27 - 6:35
  a Lukács 10.2-ben, és imádkoztak Istenhez,
  hogy küldjön ki munkásokat az artásba.
 • 6:35 - 6:40
  Azt láthatjuk, hogy Isten
  válaszolt az imáikra
 • 6:40 - 6:44
  mert most sok embert látunk a világon
  mindenhol, akik kimennek az aratásba,
 • 6:44 - 6:49
  és egyre több embert látunk,
  hogy ugyanazt az imát imádkozza."
 • 6:49 - 6:50
  hallelujja!
 • 6:51 - 6:54
  Ezt újra és újra látom.
 • 6:54 - 6:57
  Amikor elkezdtem imádkozni:
  "Istenem küldj ki munkásokat!
 • 6:57 - 7:01
  Küldj munkásokat az artásba!
  Küldj munkásokat az artásba!
 • 7:01 - 7:06
  Elkezdtem meglátni, hogy Isten
  megválaszolja ezt az imát.
 • 7:06 - 7:10
  Az elmúlt évben mi, én,
  Az Utolsó Reformáció
 • 7:10 - 7:14
  azok az emberek akikkel dolgozom,
  sok ezer munkást láttunk
 • 7:14 - 7:17
  akiket Isten kiküldött az aratásba.
 • 7:17 - 7:20
  Ezt kell imádkoznunk.
 • 7:20 - 7:26
  Imádkoznunk kell munkásokért,
  hogy kimenjenek az artásba.
 • 7:26 - 7:32
  Terjesszük el ezt a "vírust".
  Vedd az órádat, vagy az ébresztődet,
 • 7:32 - 7:37
  vedd a telefonodat,
  és állítsd be 10:02-re
 • 7:38 - 7:42
  minden reggel 10:02-kor
  és este 22:02-kor,
 • 7:42 - 7:44
  amikor megszólal
  az ébresztő az órán,
 • 7:44 - 7:48
  emlékezni fogsz, hogy
  mit mondott Jézus a Lukács 10:2-ben.
 • 7:48 - 7:52
  Mi fog történni ha ezt teszed?
  Először is emlékezni fogsz,
 • 7:52 - 7:56
  a figyelmed középpontja megmarad,
  és imádkozni fogsz,
 • 7:56 - 7:59
  hogy Isten küldjön ki munkásokat,
  űzzön ki, hajítson ki munkásokat az aratásba.
 • 7:59 - 8:03
  És meg fogod látni, hogy
  isten hogyan válaszol az imádra.
 • 8:03 - 8:07
  Mársodszor, azt is megtapasztalod, hogy
  Isten hogyan küld ki téged.
 • 8:07 - 8:12
  Miért? Mert ha beállítod az ébresztődet
  és minden nap jelez: bim, bam...
 • 8:12 - 8:15
  és a munkásokra gondolsz
  és imádkozol Istenhez:
 • 8:15 - 8:16
  Küldj ki munkásokat, űzz ki munkásokat,
  hajíts ki munkásokat,
 • 8:16 - 8:20
  egy rövid isőn belül érezni fogod,
  hogy valami felkavarodik benned.
 • 8:20 - 8:23
  Neked is ki kell menned.
 • 8:23 - 8:28
  Neked is ki kell nyitnod a szádat,
  és megosztanod Jézust.
 • 8:28 - 8:32
  Segíteni fog ha ezt imádkozod.
  Segíteni fog hogy a figyelmed a jó helyre összpontosítsd.
 • 8:32 - 8:37
  Ez segíteni fog, de téged magadat
  és ki fog űzni, vagy hajítani az aratásba.
 • 8:37 - 8:39
  Olvassunk még többet a könyvemből:
 • 8:39 - 8:43
  "Az imádság azért fontos a számunkra,
  mert ez átformál minket.
 • 8:43 - 8:48
  Amikro elkezded a Lukács 10.2-t imádkozni,
  akkor megtapasztalod
 • 8:48 - 8:51
  hogy ez az imádság vaamit
  létrehoz benned.
 • 8:51 - 8:55
  Azután, hogy egy rövid
  ideje imádkozod ezt,
 • 8:55 - 9:00
  megérted hogy valóban Isten szívén van az,
  hogy megmentse az emebreket.
 • 9:00 - 9:06
  Ezt látjuk a Lukács 15.4-7-ben,
  amikor Jézus arról beszél, hogy otthagyja
 • 9:06 - 9:11
  a 99 bárányt, míg elmegy
  megkeresni az 1 db elveszetett."
 • 9:11 - 9:17
  Azt látjuk itt, hogy amikro imádkozunk,
  akkor az felkavar bennünk valamit.
 • 9:17 - 9:19
  De ugyanakkor helyes
  szív hozzáállást teremt bennünk,
 • 9:19 - 9:24
  ahogy Jézus otthagyta a 99-et, hogy
  megtalálja az 1 db elveszetett.
 • 9:24 - 9:28
  Amikor elkezdessz imádkozni: Istenem,
  küldj ki munkásokat, űzz és hajíts ki munkásokat
 • 9:28 - 9:32
  az aratásba, küldj ki munkásokat,
  ezt kérem Tőled, mert az artás készen áll,
 • 9:32 - 9:36
  sok az aratnivaló,
  és kevés a munkás,
 • 9:36 - 9:39
  amikor ezt imádkozod,
  Isten válaszol erre az imádságra
 • 9:39 - 9:43
  és ez az imádság valamit
  felgerjeszt benned.
 • 9:43 - 9:48
  Tudod itt az ideje,
  hogy Biblikusan imádkozzunk.
 • 9:48 - 9:51
  Itt az ideje, hogy
  az Ige szerint imádkozzunk.
 • 9:51 - 9:56
  Éveken át imádkoztunk
  úgy az ébredésért
 • 9:56 - 9:59
  mintha az ébredés csak
  Úg ymagától jönne.
 • 9:59 - 10:02
  Mintha az aratnivaló csak úgy
  bejönne az ajtón.
 • 10:02 - 10:07
  De Jézus nem mondta ezt egy helyen sem,
  hogy imádkozzunk, hogy jöjjön be az aratás.
 • 10:07 - 10:08
  Vagy igen?
 • 10:08 - 10:12
  Nem. De azt mondta, hogy imádkozzunk
  a munkásokért, hogy menjenek ki.
 • 10:12 - 10:16
  Miért? Mert az aratnivaló
  nem tud bejönni a csűrbe.
 • 10:16 - 10:20
  Az aratnivaló nem tud mozdulni,
  nekünk kell kimenni hozzá.
 • 10:20 - 10:22
  Erről később többet beszélek majd.
 • 10:22 - 10:26
  Tehát az nem jó, hogyha úgy
  imádkozol az ébredésért
 • 10:26 - 10:31
  mitha az csak úgy
  magától jönne Istentől.
 • 10:32 - 10:35
  Nem. Nekünk kell kimenni az aratásba.
 • 10:35 - 10:37
  Itt nem arról beszélek csak,
  hogy ki kell menni az utcára.
 • 10:37 - 10:42
  A szomszédaidról beszélek, a barátaidról,
  a családodról, és munkatársaidról,
 • 10:42 - 10:44
  a környezetedben
  élő emberekről.
 • 10:44 - 10:49
  Ez nagyon fontos igazság
  az aratnivalóról, ami készen áll,
 • 10:49 - 10:53
  és imádkozz, hogy Isten küldjön ki munkásokat.
  Miért?
 • 10:53 - 10:58
  Mert a sátán erősen próbált
  minket ettől visszatartani.
 • 10:58 - 11:05
  El kell hogy kezdjünk imádkozni,
  Isten Igéje szerint kell imádkozni.
 • 11:05 - 11:11
  Nem csak sok szót kimondani,
  hanem hitben imádkozni Isten Igéje szerint.
 • 11:11 - 11:13
  Többet szeretnék itt olvasni
  a könyvemből:
 • 11:13 - 11:20
  "Úgy imádkozni az ébredésért, hogy az
  csak IStentől függ, az nem egy biblikus ima.
 • 11:20 - 11:23
  Tisztában vagy azzal, hogy
  rosszul is imádkozhatunk?
 • 11:23 - 11:29
  Ha olyan dolgokért imádkozunk, amik
  nem biblikusak, akkor nem látunk eredményt.
 • 11:29 - 11:35
  A Jakab 4.3 erről beszél és azt mondja:
  "ha kéritek is, akkor sem kapjátok meg,
 • 11:35 - 11:40
  mert nem a helyes indítékkal kéritek, hiszen önző
  módon a saját kívánságaitokat akarjátok kiszolgálni vele."
 • 11:40 - 11:48
  A Máté 6.7 azt mondja: "Amikor imádkoztok, ne legyetek bőbeszédűek, mint azok, akik nem ismerik Istent,
 • 11:48 - 11:52
  és azt hiszik, hogy akkor teljesül a kérésük, ha sokszor ismételgetik.
 • 11:52 - 11:57
  Igen, ez annyira igaz.
  Mi imádkozhatunk rosszul
 • 11:57 - 12:02
  és sok szóva is imádkozhatunk
  és azt is gondolhatjuk,
 • 12:02 - 12:05
  ha csak ismételgetem
  és sok szót használok az imához
 • 12:05 - 12:09
  akkor jobban meghallgattattik.
  Nem. A szívünkből kell imádkoznunk.
 • 12:09 - 12:12
  Sok évvel ezelőtt úgy imádkoztam
  a Mi Atyánkat, hogy
 • 12:13 - 12:16
  csak szavakat mondtam, és csak mondtam...
  Nem volt benne a szívem.
 • 12:17 - 12:20
  Tudom, ahogy mondtam is,
  sok ember ma is így imádkozik.
 • 12:20 - 12:23
  Csak szavakat mondanak.
 • 12:23 - 12:29
  Biblikusan kell imádkoznunk
  és a szívünkből kell imádkoznunk.
 • 12:29 - 12:34
  Isten akaratában kell
  imádkoznunk.
 • 12:34 - 12:40
  A jó példa itt, amit
  Jézussal kapcsolatban is látunk.
 • 12:40 - 12:44
  Imádkozzunk az aratás urához
  hogy küldjön munkásokat az aratásba.
 • 12:44 - 12:49
  Ez biblikus imádság és ez
  Isten akaratában lévő imádság.
 • 12:49 - 12:53
  Ha ezt a szívedből imádkozod,
  akkor tudhatod, hogy már megkaptad
 • 12:53 - 12:55
  azt amiért imádkoztál.
 • 12:55 - 12:58
  Mondhatok egy példát
  a rossz imádságra is,
 • 12:58 - 13:00
  az nem Isten Igéje szerint való.
 • 13:00 - 13:04
  Néhány évvel ezelőtt, emlékszem,
  egy új embert vezettel Krisztushoz,
 • 13:04 - 13:07
  akinek nem volt keresztény háttere.
  Nagyon új volt a hitben.
 • 13:07 - 13:11
  Röviddel azután, hoyg hitre jutott
  odajött hozzám nagyon izgatottan.
 • 13:11 - 13:14
  Azt mondta: Torben, Torben,
  van egy ötletem. Van egy ötletem.
 • 13:14 - 13:17
  Nagyon érdekelt,
  hoyg mi is az ötlete.
 • 13:17 - 13:21
  Van egy ötletem és hiszem,
  hogy ez Istentől van, ezt mondta.
 • 13:21 - 13:23
  Én meg azt mondtam:
  Jól van halljuk.
 • 13:23 - 13:26
  Ki az aki a problémákat
  csinálja a világban?
 • 13:26 - 13:28
  A sátán.
 • 13:28 - 13:32
  Mi lenne ha minden keresztényt
  rávennénk, hogy imádkozzanak a sátánért,
 • 13:32 - 13:35
  és a sátán lehet megtérne.
  Ha a sátán megtér
 • 13:35 - 13:38
  akkor nem lenne az a sok probléma.
 • 13:38 - 13:41
  Annyira drága volt,
  amikor ezt mondta.
 • 13:41 - 13:43
  Nem tudtam nem nevetni.
 • 13:43 - 13:46
  Annyira jó volt a szíve,
  a szándék jó volt,
 • 13:46 - 13:52
  de hogy a sátánért imádkozzunk, hogy
  megtérjen, az csak idővesztegetés. Miért?
 • 13:52 - 13:56
  Mert ez nem Biblikus imádság.
  Isten erre nem fog válaszolni. Miért?
 • 13:56 - 14:00
  Mert ez az Ige ellen van.
 • 14:00 - 14:03
  A másik nem biblikus imádság:
 • 14:03 - 14:08
  Ó Istenem, imádkozom a városomért,
  hogy midenki térjen meg.
 • 14:08 - 14:12
  Ó Istenem imádkozom,
  hogy küldj embereket a gyülekezetünkbe.
 • 14:12 - 14:14
  Igen most egy kicsit
  provokállak téged,
 • 14:15 - 14:20
  de hol találod ezeket az imádságokat,
  mintha csak úgy az ima
 • 14:20 - 14:22
  hatására az emberek automatikusan
  megtérnének.
 • 14:22 - 14:26
  Majdnem úgy hangzik ezekben az imákban,
  mitha Isten tartana vissza valamit.
 • 14:26 - 14:28
  Mintha Isten nem akarná,
  hogy az emberek megtérjenek.
 • 14:28 - 14:30
  Isten azt akarja, hogy
  az emberek megtérjenek.
 • 14:30 - 14:34
  Annyira akarja, hogy elküldte az Ő Fiát
  Jézust, hogy meghaljon a kereszten.
 • 14:35 - 14:39
  Isten elküldte a Fiát, hogy
  minden emberért meghaljon.
 • 14:39 - 14:40
  Sok az aratnivaló.
 • 14:41 - 14:43
  A munkások a probléma.
 • 14:43 - 14:46
  Nem Isten a probléma
  ebben az értelemben.
 • 14:46 - 14:51
  Nem mond azt, hogy nem tudsz a városodért
  imádkozni. Nem mondom, hogy nem jó
 • 14:51 - 14:56
  hogy emberekért imádkozzunk.
  Imádkozhatsz, hogy a szívük megnyíljon
 • 14:56 - 14:59
  és befogadó legyen, és azért is imádkozhatsz,
  hogy Isten hívja közel az embereket.
 • 15:00 - 15:05
  De ha úgy imádkozol, hogy mást
  már nem is kell tenned,
 • 15:05 - 15:09
  vagy hogy az emberek jöjjenek be a gyülekezetbe
  templomokba seját maguktól
 • 15:09 - 15:13
  vagy csak hirtelen adják az életüket
  Istennek úgy maguktól,
 • 15:13 - 15:15
  akkro rossz imádságot
  imádkozol.
 • 15:15 - 15:17
  Ez így nem biblikus.
 • 15:17 - 15:21
  Így imádkozott sok ember
  éveken át a templomokban gyülekezetekben.
 • 15:21 - 15:24
  Ó, Istenem küldj be így és így embereket,
  hogy megtérjenek.
 • 15:24 - 15:29
  Tudod a hit hallásból van,
  és a hallás Isten Igéje által.
 • 15:30 - 15:33
  Szükség van valakire
  aki prédikál.
 • 15:33 - 15:38
  Pál nagyon egyértelmű:
  Szükséges, hogy kiküldjünk embereket.
 • 15:38 - 15:43
  Ezt mondja Pál a Római levél 10:13-ban.
  Elolvasom:
 • 15:43 - 15:48
  "mert „mindenki megmenekül, aki
  segítségül hívja az Úr nevét”
 • 15:48 - 15:52
  De hogyan hívják segítségül azt,
  akiben nem hisznek?
 • 15:52 - 15:56
  Hogyan higgyenek abban, akiről
  még csak nem is hallottak?
 • 15:56 - 16:00
  Hogyan hallhatnának róla, ha senki
  nem mondja el nekik az üzenetet?
 • 16:00 - 16:05
  Viszont hogyan vihetné el valaki
  az üzenetet, ha nem küldik ki?"
 • 16:05 - 16:08
  Látod ezt?
  Ez egyértelmű.
 • 16:09 - 16:15
  Imádkoznunk kell, hogy
  Isten küldjön ki munkásokat. Miért?
 • 16:15 - 16:18
  Mert ha a munkásokat kiküldik,
  akkor azok elmondják az üzenetet,
 • 16:18 - 16:20
  és amikor hírdetik az üzenetet,
  mások meghallják azt,
 • 16:20 - 16:24
  és képesek így hitre jutni,
  és meg tudnak térni.
 • 16:24 - 16:28
  Az emberek hallás nélkül
  nem jutnak hitre.
 • 16:29 - 16:33
  Imádkozhatunka városunkért,
  de sokkal biblikusabb imádság az.....
 • 16:34 - 16:37
  hogy Isten küldjön ki munkásokat.
 • 16:37 - 16:40
  Szóval kezdjük el ezt imádkozni.
 • 16:40 - 16:44
  Csináljuk azt minden reggel,
  amikor felkelsz, akkor az ébresztő
 • 16:44 - 16:48
  és este amikro lefekszel vagy nap közben,
  amikor eszedbe jut,
 • 16:48 - 16:51
  ezt imádkozd: Ó, Istenem, imádkozom
  az emberekért a világban.
 • 16:51 - 16:55
  Istenem imádkozom a városunkért,
  hogy küldj ki munkásokat a városunkba.
 • 16:55 - 16:59
  Istenem, imádkozom a szomszédomért,
  hogy küldj ki munkásokat.
 • 16:59 - 17:01
  Istenem, imádkozom a családomért
  hogy küldj ki munkásokat,
 • 17:01 - 17:05
  hogy hirdessék az evangéliumot, hogy
  meghallják és higgyenek benne,
 • 17:05 - 17:07
  hogy megtérhessenek.
 • 17:07 - 17:11
  Állítsd be az ébresztőt.
  Állítsd be az ébresztőt. Tedd meg.
 • 17:11 - 17:19
  Állítsd 10:02-re, hogy emlékeztessen erre,
  hogy mit is mondott Jézus,
 • 17:19 - 17:23
  emlékeztessen, hogy imádkozzál,
  de a figyelmed középpontja is legyen a helyén
 • 17:23 - 17:26
  és hogy az emberek új szívet kapjanak.
 • 17:26 - 17:29
  Isten megválaszolja ezt a fajta imát.
 • 17:29 - 17:32
  Aztán pedig kérlek
  terjeszd el ezt a "vírust".
 • 17:32 - 17:36
  Ezt a "vírus" terjesztést
  parancsba kaptuk.
 • 17:36 - 17:37
  Megengedett terjeszteni.
 • 17:37 - 17:40
  Terjeszd el ezt a "vírust"
  mindenkinek a világban
 • 17:40 - 17:46
  és lássunk meg egy ima mozgalmat, ahol
  az emberek elkezdenek biblikusan imádkozni,
 • 17:46 - 17:49
  Isten Igéje szerint imádkoznak,
 • 17:49 - 17:53
  mert akkor tudjuk hogy Isten válaszolni fog
  és megadja nekünk azt, amiért imádkozunk.
 • 17:53 - 17:59
  Van sok bizonyságom erről,
 • 17:59 - 18:01
  De most imádkozni fogok.
  Hadd imádkozzam.
 • 18:01 - 18:04
  Istenem, imádkozom mindenkiért,
  aki ezt most látja.
 • 18:04 - 18:08
  Istenem imádkozom, hogy
  kavarj fel valamit a szívükben.
 • 18:08 - 18:11
  Istenem imádkozom, hogy
  helyezd ezt a szívükre,
 • 18:11 - 18:15
  hogy ők velem együtt
  imádkozzanak, Istenem.
 • 18:15 - 18:17
  Istenem küldj ki munkásokat.
 • 18:17 - 18:20
  Istenem imádkozunk, hogy
  küldj ki munkásokat a városunkba.
 • 18:20 - 18:24
  Istenem imádkozom, hogy küldj ki
  munkásokat az országunkba.
 • 18:24 - 18:29
  Istenem küldj ki munkásokat. Hajíts, űzz ki
  munkásokat a templomokból, gyülekezetekből.
 • 18:29 - 18:32
  Istenem vedd a kezedbe ezeket az embereket
  és imádkozunk Istenem,
 • 18:32 - 18:36
  hogy űzd ki őket, hajítsd ki őket
  az aratásba Istenem.
 • 18:36 - 18:40
  Az aratás készen áll,
  az aratnivaló sok Istenem.
 • 18:40 - 18:43
  Az aratás nem probléma,
  a munkások a probléma,
 • 18:43 - 18:46
  kevés a munkás.
  Imádkozunk Istenem....
 • 18:46 - 18:50
  együtt megállunk ebben, és imádkozunk,
  hogy űzz ki hajíts ki munkásokat
 • 18:50 - 18:51
  az aratásba Istenem.
 • 18:51 - 18:56
  és meglátjuk, hogy az aratás
  készen áll és sok az aratnivaló, ahogy mondtad.
 • 18:56 - 18:58
  Hallelujja!
 • 18:59 - 19:03
  Imádkozd ezt folyamatosan.
  Állj ki ebben mellettem.
 • 19:03 - 19:06
  Imádkozzd ezt minden reggel
  és minden este és nap közben is,
 • 19:06 - 19:09
  és nézzük meg, hogy ez
  hogyan változtatja meg az életedet.
 • 19:09 - 19:13
  A következő alkalomig oszd meg azt a videót,
  és terjeszd el a 'vírust'
 • 19:13 - 19:17
  a sok-sok millió embernek a világban.
  terjeszd el minnél inkább.
 • 19:17 - 19:20
  Aztán pedig meglátjuk majd,
  hogy egyre több munkás megy ki,
 • 19:20 - 19:23
  és találja meg a békesség emberét,
  ahogy erről később majd beszélünk,
 • 19:23 - 19:27
  menj el házakhoz, gyógyíts a betegeket,
  űzd ki a démonokat,
 • 19:27 - 19:31
  és meglátjuk, ahogy Isten cselekszik
  ahogy azt még azelőtt soha.
 • 19:31 - 19:34
  Isten áldjon!
  Találkozunk legközelebb. Viszlát!
 • 19:36 - 19:38
  Jézus hívása
Title:
8: Küldj ki munkásokat - terjesszük el a Lukács 10.2b vírust
Description:

Hagyjuk abba azt, hogy azért imádkozzunk, hogy az aratnivaló bejöjjön a gyülekezetbe, hanem azért imádkozzunk, hogy a munkások menjenek ki az aratásba!

Megnéztük, hogy az aratás készen áll és sok az a aratnivaló, ahogy Jézus is mondja. Igen az aratás nem probléma. A probléma a munkások, te és én.
Erre a problémára a megoldás az ima, nem az az ima, hogy az aratnivaló jöjjön be a temlomba vagy gyülekezetbe, hanem az az ima, hogy a munkások menjenek ki az aratásba.

Olvassuk el együtt, hogy mit mond Jézus a Lukács 10.2-ben:

"Ezzel küldte ki őket: „Látjátok, milyen sok az aratnivaló, és milyen kevés az aratómunkás! Imádkozzatok hát, és kérjétek az Aratás Urát, hogy küldjön még több aratót, hogy a gabonáját learassák!" (EFO)

"Így szólt pedig hozzájuk: az aratnivaló ugyan sok, de a munkás kevés, könyörögjetek tehát az aratás Urához, hogy vessen be munkásokat az ő aratásába." (Vida)

Igen, valóban el kell kezdenünk imádkozni, ahogy Jézus itt mondja.
Sokan manapság körbe a világon imádkozzák a Mi Atyánkot....
"Mi Atyánk aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is..."
Ez a Máté 6. fejezeteben van. Ez jól van így, de nem ez az egyetlen imádság, amiről Jézus megparancsolta, hogy imádkozzuk.
Jézus azt is megparancsolta, hogy ezt az imádságot is imádkozzuk, ami a Lukécs 10.2-ben van. Nagyon sok érdekes dolog van abban, amit itt Jézus mond a Lukécs 10.2-ben. Az első érdekes dolog, amit itt a Biblia úgy fordít Jézu sszavai közül, hogy "küldjön ki". De ez a görög szó, hogy ekballo azt is jelenti, hogy "kiűzni" vagy "kihajítani". Ugyanezt az ekballo szót használja a görög, amikor a démonok kiűzéséről, kihajításáról beszél. A Bibliában az első helyek egyikén ahol ezt az ekballo szót használja a Máté 10-ben van, ahol Jézus azt parancsolja, hogy űzzük ki a démonokat.

A Máté 10.7-8 azt mondja:
"és hirdessétek nekik: »Megérkezett hozzátok Isten Királysága!«
Gyógyítsátok meg a betegeket, támasszátok fel a halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat és űzzétek ki (ekballo) a gonosz szellemeket! Ingyen kaptátok ezt a hatalmat, ezért ti is ingyen végezzétek ezt a munkát!" (EFO)

Igen így! Miért? Mert az emberek nem szeretnek elmenni.
Én sem szeretek elmenni. Ezért ki kell minket űzni (kihajítani) az aratásba!

Most éppen egy vírus terjed, de mi terjesszünk el egy másikat
a Lukács 10.2b "virust"!

Nézd meg a videót és tuddj meg többet erről a "vírusról", és kezdjük el terjeszteni!

Keress valakit a közeledben a térképen:
www.TLRmap.com

Nézd meg a többi videót is ebben a sorozatban:
https://www.youtube.com/watch?v=IEC3XyYaUIA&list=PL1dZjuSO2AOGVJ1i4s7oWy4SXbRhXwwOS

Isten áldjon
Torben Søndergaard

more » « less
Video Language:
English
Duration:
19:44

Hungarian subtitles

Revisions Compare revisions