Return to Video

SEND OUT WORKERS - Let’s spread the Luke10:2b virus.

 • 0:03 - 0:04
  Jeesuse Kutse
 • 0:05 - 0:09
  Tere tulemast sellesse tundi nimega
  "Saada töötegijad välja"
 • 0:09 - 0:12
  See on mu raamatu "Jeesuse Kutse"
  8. peatükist
 • 0:12 - 0:19
  ja video number 8 sellest
  Jeesuse kutse sarjast.
 • 0:19 - 0:22
  Me olem nüüd jõudnud vaadata seda
  kuidas lõikus on valmis
 • 0:22 - 0:25
  ja lõikus on rikkalik,
  nii nagu Jeesus on öelnud.
 • 0:25 - 0:30
  Lõikus on küps.
  Probleem ei ole lõikuses.
 • 0:31 - 0:35
  Ei, väljas on suur lõikus, mis
  ootab meid kõiki.
 • 0:35 - 0:39
  Probleem ei ole lõikuses.
  Probleem on töötegijates.
 • 0:40 - 0:41
  Sinus ja minus.
 • 0:41 - 0:44
  Niisiis, probleem ei ole lõikuses.
 • 0:44 - 0:46
  Probleem on töötegijates.
 • 0:46 - 0:51
  Ja vastus sellele probleemile on,
  üks neist on - palveta.
 • 0:51 - 0:57
  Palveta. Ära palveta lõikuse pärast,
  nii nagu paljud seda teevad, et see tuleks sisse,
 • 0:57 - 1:01
  vaid palveta töötegijate pärast,
  et nemad läheksid välja.
 • 1:01 - 1:06
  Ja see on see, mida me nüüd hakkame
  selles peatükis ja videos vaatama.
 • 1:06 - 1:11
  Niisiis, alustame Jeesuse sõnade
  lugemist Luuka 10:2.
 • 1:12 - 1:16
  "Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe.
 • 1:16 - 1:23
  Paluge siis lõikuse Issandat, et ta saadaks
  töötegijad välja oma lõikusele!"
 • 1:24 - 1:31
  Seega jah, me tõesti peaksime hakkama küsima
  või palvetama nii nagu me siin näeme.
 • 1:33 - 1:39
  Palvetama, küsima, anuma. Need on
  mõningad sõnad, mida Jeesus kasutab.
 • 1:39 - 1:43
  Need on väga tugevad sõnad:
  palu, küsi,
 • 1:43 - 1:46
  aga me tegelikult näeme seda sõna
  peaaegu nagu anuma, kerjama,
 • 1:46 - 1:51
  anu, kerja lõikuse Issandat, et ta
  saadaks oma töötegijad välja.
 • 1:51 - 1:55
  Jeesus on käskinud meid palvetada.
  Ja on oluline, et me palvetaksime.
 • 1:55 - 1:57
  On inimesi, kes palvetavad iga päev.
 • 1:58 - 2:02
  On inimesi, kes näiteks paluvad
  Meie Isa palvet.
 • 2:02 - 2:05
  Meie Isa, kes sa oled taevas!
  Pühitsetud olgu sinu nimi!
 • 2:05 - 2:08
  Sinu riik tulgu,
  Sinu tahtmine sündigu
 • 2:08 - 2:11
  nagu taevas, nõnda ka
  maa peal!
 • 2:11 - 2:13
  Matteuse 6 peatükist.
 • 2:13 - 2:16
  Ja on hea palvetada seda palvet.
 • 2:16 - 2:21
  Aga tead, see ei ole ainuke palve,
  mida Jeesus käskis meil palvetada.
 • 2:21 - 2:26
  Ta ei ole seal ainult öelnud, et me peaksime palvetama
  Meie Isa palvet.
 • 2:26 - 2:31
  Ta on ka öelnud, et me peaksime palvetama
  Jumala poole, et saadaks töötegijad välja.
 • 2:31 - 2:34
  Nagu Jeesus ütleb.
 • 2:34 - 2:37
  Aga kui paljud tegelikult
  palvetavad seda palvet.
 • 2:37 - 2:42
  Kui ma nüüd läheksin kirikusse ja küsiksin:
  Kui paljud teist palvetavad Meie Isa palvet?
 • 2:42 - 2:45
  Peaaegu kõik tõstaksid oma käed üles.
 • 2:45 - 2:49
  Aga kui ma küsiksin: Aga kui paljud teist
  paluvad seda palvet mis Jeesus on siin käskinud
 • 2:49 - 2:54
  paluda, et Jumal saadaks välja töötegijad.
  Peaaegu keegi ei tõstaks oma kätt.
 • 2:54 - 2:57
  Ja see on probleem.
 • 2:58 - 3:03
  Kuna see, mida Jeesus räägib siin on sama
  palju tõsi kui see, mida Ta ütles
 • 3:03 - 3:05
  Meie Isa palve kohta.
 • 3:06 - 3:13
  Aga mida see tähendab, kui me
  palume, et Jumal saadaks töötegijad välja?
 • 3:13 - 3:16
  Ma tahan natuke uurida sõna:
  "välja saatma"
 • 3:16 - 3:19
  Alustuseks ma tahan ludega oma raamatust.
 • 3:19 - 3:24
  "Selle kohta, mida Jeesus räägib Luuka 10:2,
  on mitu huvitavat asja.
 • 3:24 - 3:30
  Esimene huvitav asi on, et Piibel tõlgib
  ühte Jeesuse sõna kui
 • 3:30 - 3:37
  "saatma", aga kreeka keelne sõna "ekballo"
  võib tähendada ka "välja ajama".
 • 3:37 - 3:46
  Sõna "ekballo" on sama sõna, mida kasutatakse
  viidates kurjade vaimude välja ajamisele.
 • 3:46 - 3:51
  Üks esimesi kohti Piiblis, kus seda
  sõna "ekballo" võib kohtada
 • 3:51 - 3:56
  on Matteuse 10, kus Jeesus käsib
  kurjadel vaimudel välja minna.
 • 3:56 - 4:02
  Matteuse 10:7-8 seisab:
  "Minnes kuulutage sõnumit:
 • 4:02 - 4:07
  Taevariik on tulnud lähedale!
  Tehke terveks haiged, äratage üles surnud,
 • 4:07 - 4:12
  tehke puhtaks pidalitõbiseid,
  ajage välja (ekballo) kurje vaime!
 • 4:12 - 4:15
  Muidu olete saanud, muidu andke!"
 • 4:15 - 4:21
  Niisiis, mida me siin näeme on, et sõna
  "saatma" - "ekballo"
 • 4:21 - 4:25
  võib tõlkida ka "välja ajama".
 • 4:25 - 4:30
  Ja ma usun, et see ütleb veel palju muud
  selle kohta, mis see on. Miks?
 • 4:30 - 4:34
  Sest kuri vaim ei taha ära minna.
 • 4:34 - 4:35
  Kuri vaim ei taha lahkuda.
 • 4:35 - 4:40
  Seega, kuri vaim peab välja aetama
  inimese poolt.
 • 4:40 - 4:46
  Samal lugu on ka, meie kui uskujatega,
  me lihtsalt ei taha minna välja lõikusele.
 • 4:46 - 4:49
  Me ei taha välja minna ja
  Jeesusest rääkida.
 • 4:49 - 4:56
  Me ei taha minna, seetõttu me
  sageli vajame, et meid välja aetakse.
 • 4:56 - 4:58
  Ja nii see on.
 • 4:58 - 5:07
  Ja kui sa hakkad palvetama, anuma,
  küsima Jumalalt, et ta ajaks usklikud välja,
 • 5:07 - 5:12
  välja lõikusele, saada neid,
  aja nad välja.
 • 5:12 - 5:17
  Siis Ta kavatseb sellele vastata.
  Ta kavatseb sellele vastata.
 • 5:17 - 5:21
  Ja just nüüd, praeguses ajas
  kus me elame, kus on viirus
 • 5:21 - 5:25
  mis on levinud üle kõigi ja
  inimesed on paanikas üle kogu maailma
 • 5:25 - 5:31
  selle koroonaviiruse pärast, kuid
  ma tahan teile tutvustada teist viirust,
 • 5:31 - 5:36
  viirust, mis ei too hirmu, vaid
  viirust mis toob lootust,
 • 5:36 - 5:44
  mis toob elu.
  Ja selle viiruse nimi on Luuka 10:2b.
 • 5:44 - 5:49
  Viiruse nimi on Luuka 10:2b.
 • 5:49 - 5:51
  Ja ma tahan sellest lugeda
  siit oma raamatust.
 • 5:52 - 5:56
  "Mõned aastad tagasi, ma kuulsin viirusest,
  mis levis üle kogu maailma.
 • 5:56 - 6:00
  Viiruse kutsuti "Luuka 10:2b" viiruseks.
 • 6:00 - 6:06
  See "viirus" sai alguse aastal 2002
  kui kaks noort hakkasid palvetama
 • 6:06 - 6:09
  Luuka 10:2b põhjal.
 • 6:09 - 6:16
  Kuid selleks, et meeles pidada seda palvet,
  need kaks noort poissi seadistasid oma kellad
 • 6:16 - 6:22
  äratama iga päev kell 10:02 hommikul ja
  10:02 õhtul.
 • 6:22 - 6:27
  Nii, et kui kell hakkas helisema oleks
  neil meeles need sõnad
 • 6:27 - 6:35
  Luuka 10:2 nii, et nad palvetaksid Jumala
  poole, et Ta saadaks töötegijad välja lõikusele.
 • 6:35 - 6:40
  Me võime näha et Jumal
  vastas nende palvetele,
 • 6:40 - 6:44
  kuna praegu võime me näha palju
  inimesi, üle kogu maailma, minemas välja lõikusele
 • 6:44 - 6:49
  ja me näeme rohkem ja rohkem inimesi
  palvetamas sama palvet."
 • 6:49 - 6:50
  Halleluuja!
 • 6:51 - 6:54
  Ja ma olen näinud ka seda
  näinud üha uuesti ja uuesti.
 • 6:54 - 6:57
  Kui ma hakkasin palvetama:
  Jumal, saada töötegijad välja!
 • 6:57 - 7:01
  Saada töötegijad välja lõikusele!
  Saada töötegijad välja lõikusele!
 • 7:01 - 7:06
  Ma hakkasin nägema Jumala
  vastuseid sellele palvele.
 • 7:06 - 7:10
  Eelmine aasta meie, mina,
  Viimane Reformatsioon (The Last Reformation),
 • 7:10 - 7:14
  inimesed, kellega ma koos töötan,
  oleme näinud tuhandeid töölisi
 • 7:14 - 7:17
  välja saadetult lõikusele.
 • 7:17 - 7:20
  Me peame seda paluma.
 • 7:20 - 7:26
  Me peame hakkama paluma
  lõikuse töötegijate pärast.
 • 7:26 - 7:32
  Niisiis, levitame seda "viirus".
  Võta oma kell, võta oma äratuskell,
 • 7:32 - 7:37
  võta oma telefon ja seadista see 10:02 peale.
 • 7:38 - 7:42
  Ja siis iga hommik kel 10:02
  ja iga õhtu kell 10:02,
 • 7:42 - 7:44
  kui sa kuuled äratust,
 • 7:44 - 7:48
  mäletad sa, mida Jeesus
  ütles Luuka 10:2.
 • 7:48 - 7:52
  Mis juhtub kui sa hakkad nii tegema?
  Esiteks, sa pead meeles,
 • 7:52 - 7:56
  sa hoiad oma fookuse terav,
  ja sa hakkad paluma:
 • 7:56 - 7:59
  Jumal, saada töötegijad välja,
  aja töötegijad välja, aja nad välja.
 • 7:59 - 8:03
  Ja sa koged kuidas Ta
  vastab sinu palvetele.
 • 8:03 - 8:07
  Teiseks, sa koged ka
  kuidas Ta saadab sind välja.
 • 8:07 - 8:12
  Miks? Kuna kui sa seadistad oma
  äratuskella igaks päevaks ja see piiksutab...
 • 8:12 - 8:15
  Ja sa mõtled töötegijatele
  ja sa palvetad Jumala poole:
 • 8:15 - 8:16
  saada töötegijad välja,
  saada töötegijad välja,
 • 8:16 - 8:20
  peale lühikest aega sa tunned, et
  miski tõuseb sinus ülesse.
 • 8:20 - 8:23
  Ka sina pead välja minema.
 • 8:23 - 8:28
  Ka sina pead hakkama
  oma suud avama ja jagama Jeesusest.
 • 8:28 - 8:32
  See aitab sul seda paluda.
  See aitab sul oma fookus teravana hoida.
 • 8:32 - 8:37
  See aitab sind, aga see
  ajab ka sind välja.
 • 8:37 - 8:39
  Loeme veel veidi siit mu raamatust.
 • 8:39 - 8:43
  "Palve on samuti meile oluline,
  kuna see muudab meid.
 • 8:43 - 8:48
  Kui sa hakkad palvetama
  Luuka 10:2 põhjal, hakkad sa kogema
 • 8:48 - 8:51
  kuidas see palve loob midagi
  sinu enda sees.
 • 8:51 - 8:55
  Peale selle palve palumist,
  lühikese aja möödudes,
 • 8:55 - 9:00
  mõistad sa, et see on tõesti Jumala südamel,
  et inimesed saaksid päästetud.
 • 9:00 - 9:06
  Me näeme seda Luuka 15:4-7,
  kui Jeesus räägib
 • 9:06 - 9:11
  99 lamba jätmisest, et minna ja leida
  see üks lammas, kes on kadunud."
 • 9:11 - 9:17
  Niisiis, siin me näeme, kui me paluma,
  siis see toob meis midagi esile.
 • 9:17 - 9:19
  Aga see annab meile ka õige südame,
 • 9:19 - 9:24
  nagu Jeesus jättis 99, et leida see
  üks kadunud lammas.
 • 9:24 - 9:28
  Kui sa hakkad paluma: Jumal,
  saada välja töötegijad, saada töötegijad välja
 • 9:28 - 9:32
  lõikusele, saada töötegijad välja,
  Ma palun sind, lõikus on valmis,
 • 9:32 - 9:36
  lõikus on rikkalik,
  töötegijaid on vähe,
 • 9:36 - 9:39
  kui sa hakkad selliselt palvetama,
  Jumal vastab sellele palvele
 • 9:39 - 9:43
  ja see toob midagi sinu sees esile.
 • 9:43 - 9:48
  Tead sa, on aeg hakata Piibellikult palvetama
 • 9:48 - 9:51
  On aeg hakata palvetama
  vastavalt Sõnale.
 • 9:51 - 9:56
  Aastaid oleme me palunud
  ärkamist nagu
 • 9:56 - 9:59
  ärkamine on midagi mis tuleb iseenesest.
 • 9:59 - 10:02
  Nagu äkki lõikus
  lihtsalt tuleb uksest sisse.
 • 10:02 - 10:07
  Aga Jeesus ei ole mitte üheski kohas öelnud,
  et me peaksime palvetama, et lõikus tuleks sisse.
 • 10:07 - 10:08
  Või on Ta?
 • 10:08 - 10:12
  Ei. Aga Ta on käskinud meid palvetada
  töötegijate pärast, et nad läheksid välja.
 • 10:12 - 10:16
  Miks? Kuna lõikus ei saa ise
  küüni jalutada.
 • 10:16 - 10:20
  Lõikus ei saa end liigutada.
  Meie peame välja nendeni minema.
 • 10:20 - 10:22
  Ja ma räägin sellest lähemalt
  veidi hiljem.
 • 10:22 - 10:26
  Niisiis, on vale kui sa palud
  ärkamise pärast nagu
 • 10:26 - 10:31
  oleks see midagi mis tuleb
  täiesti iseenesest, Jumalalt.
 • 10:32 - 10:35
  Ei, meie peame minema välja lõikusele.
 • 10:35 - 10:37
  Ja ma ei räägi ainult
  tänavatele minemisest.
 • 10:37 - 10:42
  Ma räägin sinu naabritest, sinu sõpradest,
  sinu perekonnast, sinu kolleegidest,
 • 10:42 - 10:44
  inimesed sinu naabruskonnas.
 • 10:44 - 10:49
  See tõde valmis lõikuse kohta
  on nii oluline
 • 10:49 - 10:53
  ja et me paluksime Jumalat, et
  Ta saadaks töötegijad välja. Miks?
 • 10:53 - 10:58
  Kuna Saatan on üritanud nii palju selleks,
  et meid sellest eemal hoida.
 • 10:58 - 11:05
  Seega, me peame hakkama paluma,
  palu vastavalt Jumala Sõnale.
 • 11:05 - 11:11
  Mitte lihtsalt ära ütle palju sõnu, vaid
  palu usus vastavalt Jumala Sõnale.
 • 11:11 - 11:13
  Ja ma tahan lugeda edasi
  siit oma raamatust.
 • 11:13 - 11:20
  "Paluda ärkamise eest nagu oleks see midagi
  täielikult Jumalast sõltuvat ei ole Piibellik palve.
 • 11:20 - 11:23
  Kas sa oled teadlik, et me võime valesti paluda?
 • 11:23 - 11:29
  Kui me paluma asju, mis ei ole Piibliga kooskõlas,
  siis me ei näe tulemusi.
 • 11:29 - 11:35
  Jaakobuse 4:3 räägib sellest alustades:
  "Te palute, aga ei saa,
 • 11:35 - 11:40
  sest te palute valedel motiividel,
  tahtes seda kulutada oma lõbudeks"
 • 11:40 - 11:48
  Matteuse 6:7 seisab: "Ja kui palvetate,
  ärge lobisege nii nagu paganad,
 • 11:48 - 11:52
  sest nemad arvavad, et neid võetakse
  kuulda nende sõna ohtruse tõttu."
 • 11:52 - 11:57
  Jah, see on nii tõsi.
  Me võime palvetada valesti
 • 11:57 - 12:02
  ja me võime paluda paljude sõnadega
  ja mõelda, et
 • 12:02 - 12:05
  kui me lihtsalt kordame palvet ja
  palume rohkete sõnadega
 • 12:05 - 12:09
  meid võetakse kuulda.
  Ei, me peame paluma oma südametega.
 • 12:09 - 12:12
  Palju aastaid tagasi olin palumas
  Meie Isa palvet nagu
 • 12:13 - 12:16
  lihtsalt sõnad, sõnad, sõnad, sõnad....
  Mu süda ei olnud sellega kaasas.
 • 12:17 - 12:20
  Ja ma tean, nagu ma ütlesin,
  paljud inimesed palvetavad täna nii.
 • 12:20 - 12:23
  Nad paluvad lihtsalt sõnu.
 • 12:23 - 12:29
  Me peame paluma Piibellikult
  ja me peame paluma oma südamest.
 • 12:29 - 12:34
  Me peame paluma kooskõlas Jumala tahtega.
 • 12:34 - 12:40
  Hea näide on see, mida me
  nägime siin Jeesust ütlemas.
 • 12:40 - 12:44
  Paluge lõikuse Issandat,
  et ta saadaks töötegijad.
 • 12:44 - 12:49
  See on Piibellik palve ja
  see palve on kooskõlas Jumala tahtega.
 • 12:49 - 12:53
  Ja kui sa palud seda oma südamest, siis sa tead,
  et sa oled juba sellele vastuse saanud
 • 12:53 - 12:55
  mida oled palunud.
 • 12:55 - 12:58
  Ma võin tuua ühe näite halvast palvest,
 • 12:58 - 13:00
  mis ei ole Jumala Sõnaga kooskõlas.
 • 13:00 - 13:04
  Mõned aastad tagasi, mäletan ma, et
  juhtisime ühte inimest Kristuseni,
 • 13:04 - 13:07
  kellel ei olnud ülde kristliku tausta.
  Ta oli väga uus usus.
 • 13:07 - 13:11
  Lühikese aja möödudes selles kui ta usule tuli,
  tulit a mu juurde ise väga elevil.
 • 13:11 - 13:14
  Ta ütles: Torben, Torben,
  mul on mõte. Mul on üks mõte.
 • 13:14 - 13:17
  Ja ma olin väga elevil, et kuulda
  tema ideest.
 • 13:17 - 13:21
  Mul on üks mõte. Ta ütles: ma tõesti usun, et
  see oli Jumal.
 • 13:21 - 13:23
  Ja ma olin nagu: Okei, las ma kuulda seda
 • 13:23 - 13:26
  Kes on see kes loob
  kõik probleemid maailmas?
 • 13:26 - 13:28
  Saatan.
 • 13:28 - 13:32
  Mis siis kui me saaksime koguda kokku
  kõik kristlased ja palvetaksime Saatan pärast,
 • 13:32 - 13:35
  et Saatan võiks saada päästetud.
  Kui Saatan saaks päästetud,
 • 13:35 - 13:38
  siis meil ei oleks enam neid probleeme.
 • 13:38 - 13:41
  Ta oli nii armas kui ta seda ütles.
 • 13:41 - 13:43
  Ja ma ei suutnud naera pidada.
 • 13:43 - 13:46
  Tema süda on hea,
  tema kavatsused olid head,
 • 13:46 - 13:52
  aga paluda, et Saata saaks päästetud
  oli aja raiskamine. Miks?
 • 13:52 - 13:56
  See ei ole Piibellik palve.
  Jumal ei kavatse sellele vastata. Miks?
 • 13:56 - 14:00
  Kuna see läheb vastuollu Tema Sõnaga.
 • 14:00 - 14:03
  Teine palve, mis ei ole Piibellik:
 • 14:03 - 14:08
  Oh Jumal, Jumal ma palun oma linna pärast,
  et nad võiksid saada päästetud.
 • 14:08 - 14:12
  Või, Jumal ma palun Sind, et
  Sa saadaksid inimesed meie kogudusse.
 • 14:12 - 14:14
  Nüüd ma veidi ärritan sind,
 • 14:15 - 14:20
  aga kus kohast me leiame selliseid
  palveid, et kui me lihtsalt palume
 • 14:20 - 14:22
  saavad inimesed automaatselt päästetud.
 • 14:22 - 14:26
  Need palved kõlavad peaaegu nagu
  see on Jumal, kes hoiab tagasi.
 • 14:26 - 14:28
  Nagu Jumal ei tahaks,
  et inimesed saaksid päästetud.
 • 14:28 - 14:30
  Jumal tahab, et inimesed
  saaksid päästetud.
 • 14:30 - 14:34
  Nii väga, et Ta saatis Oma Poja,
  Jeesuse, ristile surema.
 • 14:35 - 14:39
  Jumal saatis Oma Poja surema
  iga inimese eest seal väljas.
 • 14:39 - 14:40
  Lõikus on rikkalik.
 • 14:41 - 14:43
  Probleem on töötegijates.
 • 14:43 - 14:46
  Selles mõttes, mitte Jumalas
 • 14:46 - 14:51
  Ma ei ütle, et sa ei peaks oma linna pärast
  paluma. Ma ei ütle, et see ei oleks okei
 • 14:51 - 14:56
  inimeste pärast paluda. Sa või paluda inimeste
  eest, et nende südamed võiksid avaneda,
 • 14:56 - 14:59
  et vastu võtta ja sa võid paluda,
  et Jumal tõmbaks inimesi.
 • 15:00 - 15:05
  Aga kui sa palud umbes, et
  sa ei pea midagi muud tegema,
 • 15:05 - 15:09
  või et nad tulevad ise kirikusse
 • 15:09 - 15:13
  või äkki annavad nad oma elud ise Jumalale,
 • 15:13 - 15:15
  siis palud sa valet palvet.
 • 15:15 - 15:17
  See on ebapiibellik.
 • 15:17 - 15:21
  Ja see on kuidas paljud inimesed
  on aastaid koguduses palvetanud.
 • 15:21 - 15:24
  Oh, Jumal, saada selliseid inimesi,
  et nad saaksid päästetud.
 • 15:24 - 15:29
  Kas sa tead, et usk tuleb
  Jumala Sõna kuulmisest?
 • 15:30 - 15:33
  Ja me vajame kedagi kellele jutlustada.
 • 15:33 - 15:38
  Paulus on väga, väga selge:
  Meil on vaja läkitada inimesed välja.
 • 15:38 - 15:43
  Paulus ütleb seda Roomlastele 10:13.
  Ja ma loen seda siit.
 • 15:43 - 15:48
  "Igaüks, kes hüüab appi
  Issand nime, päästetakse!
 • 15:48 - 15:52
  Kuidas nas siis saaksid appi hüüda
  teda, kellesse nad ei ole uskunud?
 • 15:52 - 15:56
  Aga kuidas nad saaksid uskuda sellesse,
  kellest nad ei ole kuulnud?
 • 15:56 - 16:00
  Kuidas nad saaksid kuulda
  ilma kuulutajata?
 • 16:00 - 16:05
  Kuidas aga saadaks kuulutada,
  kui ei ole läkitatud?
 • 16:05 - 16:08
  Kas sa näed seda? See on nii selge.
 • 16:09 - 16:15
  Me peame paluma Jumalat, et Ta
  saadaks töötegijad välja. Miks?
 • 16:15 - 16:18
  Sest kui inimesed on välja läkitatud, siis
  nad saavad kuulutada
 • 16:18 - 16:20
  ja kui nad kuulutavad
  siis teised inimesed võivad kuulda,
 • 16:20 - 16:24
  ja nad võivad tulla usule
  ja nad võivad saada päästetud.
 • 16:24 - 16:28
  Inimesed ei tule usule ilma kuulmata.
 • 16:29 - 16:33
  Me võime paluda oma linnade pärast,
  aga rohkem piibellik palve...
 • 16:34 - 16:37
  oleks paluda Jumalat, et
  Ta saadaks töötegijad välja.
 • 16:37 - 16:40
  Seega, hakkame seda paluma.
 • 16:40 - 16:44
  Hakka igal hommikul kui sa üles
  tõused äratuse peale
 • 16:44 - 16:48
  ja igal õhtul või päeva jooksul,
  kui sa mõtled sellele,
 • 16:48 - 16:51
  palu nii: Oh Jumal, Ma palun nende inimeste
  eest seal väljas.
 • 16:51 - 16:55
  Jumal ma palun inimeste eest meie linnas,
  et Sina saadaksid välja oma töötegijad meie linna.
 • 16:55 - 16:59
  Jumal, ma palun oma naabri eest, et
  Sina saadaksid töötegijad välja.
 • 16:59 - 17:01
  Jumal, ma palun oma perekonna pärast,
  et Sina saadaksid töötegijad välja,
 • 17:01 - 17:05
  kes kuulutaksid evangeeliumi nii, et nad
  võiksid kuulda, nii, et nad võiksid uskuda,
 • 17:05 - 17:07
  nii, et nad saaksid päästetud.
 • 17:07 - 17:11
  Seadista oma äratuskell.
  Seadista oma äratuskell. Tee seda.
 • 17:11 - 17:19
  Kell 10:02ks, sulle meeldetuletuseks
  sellest, mida Jeesus ütleb.
 • 17:19 - 17:23
  et tuletada sulle meelde palvetada,
  aga ka hoida oma fookus teravana
 • 17:23 - 17:26
  ja saada sealsetele inimestele uus süda.
 • 17:26 - 17:29
  Ja Jumal kuuleb seda palvet.
 • 17:29 - 17:32
  Ja siis, palun levita seda "viirust".
 • 17:32 - 17:36
  Seda "viirust", sa oled kästud levitama.
 • 17:36 - 17:37
  Seda on sul luba levitada.
 • 17:37 - 17:40
  Levita seda "viirust" kõigile seal väljas
 • 17:40 - 17:46
  ja nähkem palve liikumist, kus
  inimesed hakkavad piibellikult palvetama,
 • 17:46 - 17:49
  paluma kooskõlas Jumala Sõnaga,
 • 17:49 - 17:53
  kuna siis me teame, et Ta vastab ja
  annab meile, mida me palusime.
 • 17:53 - 17:59
  Ja mul on selle kohta
  tunnistus tunnistuse järel.
 • 17:59 - 18:01
  Aga ma hakkan nüüd paluma.
  Lase ma palun.
 • 18:01 - 18:04
  Jumal, ma palun igaühe eest,
  kes seda näeb.
 • 18:04 - 18:08
  Jumal, ma palun, et Sina tooksid
  midagi esile nende südametes.
 • 18:08 - 18:11
  ja Jumal ma palun, et Sina paneksid selle
  nende südametesse,
 • 18:11 - 18:15
  nii, et nemad koos minuga
  võiksid paluda, Jumal.
 • 18:15 - 18:17
  Jumal, saada töötegijad välja, Jumal.
 • 18:17 - 18:20
  Jumal, me palume, et Sina saadaksid
  töötegijad välja meie linna.
 • 18:20 - 18:24
  Jumal me palume, et Sina saadaksid
  töötegijad välja meie riiki, Jumal.
 • 18:24 - 18:29
  Jumal, saada töötegijad välja.
  Heida töötegijad meie kirikutest välja, Jumal.
 • 18:29 - 18:32
  Jumal, võta inimesed meie kogudustest,
  ja me palume, Jumal,
 • 18:32 - 18:36
  et Sina ajaksid nad välja, Jumal.
  Aja nad välja lõikusele, Jumal.
 • 18:36 - 18:40
  Lõikus on valmis,
  lõikus on rikkalik, Jumal.
 • 18:40 - 18:43
  Probleem ei ole lõikuses.
  Probleem on töötegijates,
 • 18:43 - 18:46
  ja töötegijaid on vähe.
  Seepärast Jumal, me palume..
 • 18:46 - 18:50
  Me seisame üheskoos ja palume, et
  Sina ajaksid töötegijad välja
 • 18:50 - 18:51
  lõikusele, Jumal.
 • 18:51 - 18:56
  Ja me näeme, et lõikus on valmis ja
  rikkalik nii nagu Sa oled öelnud.
 • 18:56 - 18:58
  Halleluuja!
 • 18:59 - 19:03
  Palu seda. Jätka selle palumist.
  Püsi selles koos minuga.
 • 19:03 - 19:06
  Palu seda igal hommikul ja
  igal õhtul, päevasel ajal
 • 19:06 - 19:09
  ja näe kuidas see vormib su elu.
 • 19:09 - 19:13
  Jaga seda videot ja levita "viirust"
  kuni järgmise korrani
 • 19:13 - 19:17
  miljonitele inimestele seal väljas.
  Levita seda nii palju kui sa saad.
 • 19:17 - 19:20
  Ja siis me näeme rohkem
  töötegijaid välja minemas,
 • 19:20 - 19:23
  ja leidmas rahulast,
  millest me hakkame ka hiljem rääkima,
 • 19:23 - 19:27
  minemas kodadesse, tervendamas haigeid,
  ajades kurje vaime välja,
 • 19:27 - 19:31
  ja me näeme Jumala liikumist
  nagu me ei ole kunagi varem näinud.
 • 19:31 - 19:34
  Jumal õnnistagu sind!
  Näeme järgmisel korral! Head aega!
 • 19:36 - 19:38
  Jeesuse Kutse
Title:
SEND OUT WORKERS - Let’s spread the Luke10:2b virus.
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
19:44

Estonian subtitles

Revisions