YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese subtitles

← 05-24 Debug Mode in Android Studio

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 15 created 09/28/2015 by Hai Anh Vu.

 1. Cho đến lúc này, chúng ta đang tiến triển rất tốt..
 2. Vì ta cần tiếp tục xây dựng
  những thử thách khó hơn
 3. cho ứng dụng của mình, chúng ta sẽ phải
  nâng cao kỹ năng gỡ lỗi.
 4. Trong video này,
 5. chúng ta sẽ tìm hiểu về cách
  sử dụng chương trình gỡ lỗi.
 6. Chúng tôi sẽ truy cập vào trình gỡ lỗi
  bằng cách sử dụng Android Studio,
 7. trình gỡ lỗi nhằm giúp chúng tôi xác định
  và sửa các lỗi trong các đoạn mã đã viết.
 8. Ưu điểm của chương trình gỡ lỗi là
  chúng ta có thể tạm dừng ứng dụng
 9. tại một thời điểm xác định, rồi kiểm tra
  toàn bộ trạng thái ứng dụng chặt chẽ hơn.
 10. Thông thường, khi ứng dụng
  được chạy trên thiết bị,
 11. tất cả các mã được
  thực hiện rất nhanh chóng.
 12. Chỉ trong mili giây, nó có thể phản ứng với
  những cú nhấp chuột, cập nhật màn hình,
 13. tính toán giá cả, và vân vân.
 14. Nhưng với trình gỡ lỗi, ta có thể tạm dừng tại
  một dòng cụ thể trong đoạn mã của ứng dụng,
 15. sau đó chúng ta có thể chạy qua dòng mã đó
  nhanh hay chậm theo ý muốn của mình.
 16. Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về kỹ thuật
  gỡ lỗi ứng dụng trong Android Studio,
 17. hãy search “gỡ lỗi Android Studio”.
 18. Liên kết đầu tiên khá tốt,
  đó là trang developer.android.com và
 19. nó có một loạt các kỹ thuật
  gỡ lỗi trong ứng dụng của bạn.
 20. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về
  cách làm việc với điểm ngắt.
 21. Sau khóa học này,
 22. bạn có thể quay trở lại
  trang này để ôn lại.
 23. Với bài tập này, tôi muốn cho bạn thấy
  thiết bị Android của bạn thực sự
 24. chạy mỗi dòng mã một thời điểm, từ trên
  xuống dưới, trong cùng một phương pháp.
 25. Chúng tôi cũng xác nhận
  việc nhấp vào nút + kích hoạt
 26. phương pháp tăng giá trị.
 27. Và nhấp vào nút -
  kích hoạt phương pháp giảm giá trị.
 28. Đầu tiên hãy thêm
  một điểm ngắt.
 29. Điểm ngắt đánh dấu
  một dòng cụ thể của mã
 30. nơi mà các trình gỡ lỗi
  tạm dừng khi nó đến điểm này.
 31. Dấu chấm tròn màu đỏ chỉ ra
  rằng điểm ngắt nằm trên
 32. dòng mã này, trên dòng 25 của
  tập tin hoạt động chính của chúng tôi.
 33. Bạn có thể thêm bao nhiêu điểm ngăt tùy ý
  trong mã của bạn.
 34. Nhưng bây giờ,
 35. Tôi chỉ cần thêm một điểm vào dòng
  đầu tiên của phương pháp tăng giá trị.
 36. Sau đó, tôi có thể nhấn vào biểu tượng này
  để chạy các ứng dụng trong chế độ gỡ lỗi.
 37. Ứng dụng sẽ chỉ tạm dừng
  ở các điểm ngắt,
 38. khi ứng dụng đang chạy chế độ gỡ lỗi.
 39. Nếu bạn chạy ứng dụng bình thường,
 40. với các nút mở màn hình, thì nó
  sẽ không dừng lại ở những điểm ngắt nữa.
 41. Trong một khoảng thời gian ngắn, có thể bạn sẽ thấy
  thiết bị của mình xuất hiện hộp thoại thông báo
 42. chờ chương trình gỡ lỗi.
 43. Ngoài ra còn có một nút buộc đóng
  ứng dụng, nhưng đừng bấm đó.
 44. Chỉ cần chờ chương trình gỡ lỗi hoạt động,
  và thông báo này sẽ sớm biến mất.
 45. Sau đó, ứng dụng khởi động như bình thường
  và bạn có thể tương tác với nó.
 46. Giờ ở chế độ gỡ lỗi, cửa sổ này bật lên
  và hiển thị trạng thái của trình gỡ lỗi.
 47. Nếu bạn không nhìn thấy nó, bạn có thể
  nhấp vào tap ở dưới này gọi là Debug.
 48. Bây giờ nếu tôi nhấn nút + ở đây,
  Tôi nghĩ phương pháp tăng giá trị sẽ được
 49. kích hoạt và ứng dụng
  sẽ tạm dừng tại điểm ngắt này.
 50. Hãy xem chuyện gì sẽ xảy ra.
 51. Tuyệt thật, nó đã dừng lại ở đó.
 52. Trong cửa sổ Debug,
  chúng ta thấy một danh sách các biến.
 53. Điều này phản ánh tình trạng hiện tại
  của ứng dụng tại thời điểm nó dừng lại.
 54. Chúng tôi vẫn chưa thấy biến quantity
 55. bởi vì nó chưa hoàn tất
  việc thực hiện dòng mã này
 56. Có một loạt các tùy chọn
  cách tiến hành gỡ lỗi, nhưng
 57. Tôi sẽ bấm vào đây,
  tùy chọn bỏ qua.
 58. Nó sẽ bỏ qua dòng mã hiện tại
  để đến các dòng tiếp theo.
 59. Bây giờ dòng 25 đã không được thực hiện,
 60. do đó, có một biến quantity xuất hiện
  trong bảng tổng hợp Biến ở đây.
 61. Bây giờ ứng dụng hiện đang là
  dừng lại ở dòng 26.
 62. Chúng tôi đã thực hiện xong dòng 25,
 63. vì vậy đó là lý do tại sao chúng ta thấy
  biến quantity hiển thị ở đây.
 64. Giá trị của các biến
  được dự kiến gán bằng 3,
 65. Danh sách này cũng cho thấy các biến
  giá trị hiện tại của mỗi biến.
 66. Chúng tôi cũng có thể xác nhận rằng
  biến quantity có giá trị là 3,
 67. mà chúng tôi gán ở đây.
 68. Chúng tôi biết ứng dụng hiện đang tạm dừng,
  vì thông thường khi bạn
 69. nhấn nút +, nó sẽ tự động
  cập nhật số lượng là 3.
 70. Nhưng bởi vì số lượng vẫn là 2,
 71. chúng ta biết nó vẫn chưa hoàn thành
  việc thực hiện phương pháp tăng giá trị.
 72. Chúng ta có thể nhấp bỏ qua
  để đi đến dòng kế tiếp.
 73. Tại thời điểm này phương pháp
  đã thực hiện xong,
 74. và chúng tôi không quan tâm lắm đến
  việc nó có cập nhật màn hình hay không.
 75. Vì vậy, chúng ta chỉ cần nhấn
  tiếp tục chạy chương trình.
 76. Tất cả những gì chúng ta quan tâm là nó
  đã thực hiện cập nhật màn hình thực sự.
 77. Nếu bạn quan tâm, bạn có thể có
  nhấp vào các tùy chọn khác ở đây để tìm
 78. hiểu chi tiết hơn về cách làm thế nào
  nó cập nhật màn hình.
 79. Ở thời điểm này, ứng dụng
  đang chạy bình thường.
 80. Nhưng trình gỡ lỗi vẫn còn hoạt động.
 81. Vì vậy, nếu tôi nhấn nút + một lần nữa,
  nó sẽ dừng lại ở điểm ngắt này.
 82. Vậy nếu tôi muốn tháo gỡ lỗi để
  nó không dừng lại trên dòng này
 83. mỗi lúc tôi nhấn nút +, tôi có thể chỉ
  bấm vào nút Stop màu đỏ này.
 84. Bây giờ, bất cứ khi nào tôi nhấn nút +
  nó phản ứng ngay lập tức và
 85. cập nhật giá trị thành 3.
 86. Bây giờ tôi muốn bạn thử
  nó trên máy tính của bạn.
 87. Tiếp tục thực hiện và thêm một điểm ngắt
  vào phương pháp tăng và giảm giá trị.
 88. Sau đó chạy ứng dụng trong chế độ sửa lỗi,
 89. và sau đó trên thiết bị,
  cố gắng kích hoạt mỗi một điểm ngắt này.
 90. Sau đó kiểm tra từng dòng mã,
  đảm bảo rằng biến quantity
 91. hiển thị với giá trị đúng
  như trong danh sách các biến.
 92. Bạn có thể bấm vào nút play này
  để tiếp tục chạy ứng dụng
 93. để nó chạy bình thường.
 94. Hoặc bạn có thể nhấn vào nút stop
  để tháo gỡ lỗi.