Return to Video

ความสวยงามของเครือข่ายโยงใยในป่า - ซูซาน ซิมมาร์ด (Suzanne Simard)

 • 0:06 - 0:08
  วันก่อนฉันเดินไปตามภูเขา
 • 0:08 - 0:11
  และฉันรู้สึกเหมือนอยู่บ้านจริงๆ ในผืนป่า
 • 0:11 - 0:12
  รู้สึกยอดเยี่ยมมาก
 • 0:12 - 0:15
  ที่ป่าแสดงให้ฉันเห็นถึงความสัมพันธ์
  ที่มันสร้างขึ้น
 • 0:15 - 0:18
  โดยมีรูปแบบเป็นเครือข่าย
 • 0:18 - 0:20
  เหมือนเครือข่ายแม่น้ำอันสวยงามเหล่านี้
 • 0:20 - 0:21
  และฉันก็คิดว่า
 • 0:21 - 0:25
  "ว้าววว ผืนป่าช่างเหมือนกับ
  ครอบครัวของมนุษย์"
 • 0:25 - 0:27
  และฉันก็ถูกครอบงำด้วยความคิดอันสวยงามนี้
 • 0:27 - 0:30
  จนฉันล้มลงไปกับพื้น
 • 0:30 - 0:32
  หัวกระแทกกับตอไม้ที่เพิ่งถูกตัด
 • 0:32 - 0:34
  ฉันจึงโกรธมาก!
 • 0:34 - 0:36
  จากนั้นฉันก็รู้สึกหัวใจสลาย
 • 0:36 - 0:40
  เพราะครอบครัวต้นไม้ทั้งหมดกำลังถูกทำลาย
 • 0:40 - 0:43
  จากที่ที่ฉันมา ทางตะวันตกของแคนาดา,
 • 0:43 - 0:46
  มีการตัดไม้ทำลายป่าเหมือนที่อื่นๆ
  หลบซ่อนอยู่ทั่วไป,
 • 0:46 - 0:48
  และไม่ถูกเปิดเผยจนกระทั่ง
  Google Earth ส่งภาพเหล่านี้
 • 0:48 - 0:50
  มาให้
 • 0:50 - 0:52
  เราตระหนักว่า โลกทั้งใบ
 • 0:52 - 0:55
  กำลังทำลายล้าง ป่าไม้ดั้งเดิมของเราเอง
 • 0:55 - 0:56
  คุณรู้หรือไม่
 • 0:56 - 0:58
  มีการทำลายป่าแบบนี้อยู่ทั่วโลก
 • 0:58 - 1:01
  เป็นสาเหตุของก๊าซเรือนกระจก
 • 1:01 - 1:05
  มากกว่ารถไฟ เครื่องบิน
  และรถยนต์ทั้งหลายรวมกัน?
 • 1:05 - 1:07
  ใช่ ฉันรู้สึกเสียใจมากจริง ๆ
 • 1:07 - 1:09
  แต่จริงๆ ฉันก็ยังคงมีความหวัง
 • 1:09 - 1:12
  เพราะฉันค้นพบในงานวิจัยของฉันด้วยเช่นกัน
 • 1:12 - 1:15
  ว่าเครือข่ายของป่ามีการจัดระบบ
 • 1:15 - 1:18
  ในลักษณะที่เหมือนกันกับระบบเครือข่ายประสาท
 • 1:18 - 1:20
  และเครือข่ายสังคมของมนุษย์
 • 1:20 - 1:24
  และฉันเชื่อว่าถ้าเราสามารถเรียนรู้
  สิ่งเหล่านี้ในภาพรวม
 • 1:24 - 1:28
  เราจะสามารถเปลี่ยนหนทางที่อันตราย
  ของภาวะโลกร้อนนี้ได้
 • 1:28 - 1:31
  เพราะฉันเชื่อว่า เราคือสายใยแห่งการเยียวยา
 • 1:31 - 1:33
  ดังนั้นนี่คือ วิทยาศาสตร์
 • 1:33 - 1:35
  เครือข่ายที่เก่าแก่ที่สุด
 • 1:35 - 1:40
  คือเครือข่ายของเชื้อราใต้ดิน
  หรือเครือข่ายเห็ด
 • 1:40 - 1:42
  และมันพัฒนาตัวเองมามากกว่า พันล้านปีแล้ว
 • 1:42 - 1:46
  เพื่อให้สิ่งมีชีวิตย้ายจากทะเลขึ้นสู่พื้นดิน
 • 1:46 - 1:48
  และในที่สุดมันสามารถรวมตัวกันกับพืช
 • 1:48 - 1:50
  เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
 • 1:50 - 1:54
  มันได้ทำให้พืชเกิดกระบวนการสังเคราะห์แสง
 • 1:54 - 1:56
  ดึงเอาคาร์บอนไดออกไซด์
  ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ใหญ่ที่สุดของเรา
 • 1:56 - 1:59
  ออกไปจากชั้นบรรยากาศ และผลิตออกซิเจน
 • 1:59 - 2:01
  ที่ทำให้เราหายใจได้
 • 2:01 - 2:04
  และทำให้มนุษย์มีวิวัฒนาการต่อไปได้
 • 2:04 - 2:08
  ตอนนี้เราเรียกการอยู่ร่วมกัน (Symbiosis) แบบนี้ว่า
  ไมคอไรซา (Mycorrhiza)
 • 2:08 - 2:10
  ไมโคคือเชื้อรา ไรซาคือราก
 • 2:10 - 2:12
  ดังนั้น เชื้อราและรากกำลังรวมตัวกัน
 • 2:12 - 2:15
  และพวกมันทำหน้าที่เอื้อประโยชน์กันและกัน
 • 2:15 - 2:19
  ตอนนี้ ต้นไม้ทั้งหลายในป่าทั่วโลก
 • 2:19 - 2:22
  มีชีวิตอยู่ได้ด้วยเชื้อราเหล่านี้
 • 2:22 - 2:24
  พวกมันไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากมัน
 • 2:24 - 2:26
  และวิธีที่มันทำงาน
 • 2:26 - 2:28
  คือ เมื่อเมล็ดพรรณตกลงในพื้นป่า
 • 2:28 - 2:29
  มันงอกเงย
 • 2:29 - 2:30
  มันส่งรากชอนไชลงไปในพื้นดิน
 • 2:30 - 2:33
  และมันเริ่มส่งสัญญาณทางเคมีออกมา
 • 2:33 - 2:36
  สู่เชื้อราเพื่อที่จะเติบโตต่อไปยังราก
 • 2:36 - 2:38
  และเชื้อราก็สื่อสารตอบกลับ
 • 2:38 - 2:40
  ด้วยสัญญาณของตัวมันเอง
 • 2:40 - 2:41
  และมันก็พูดกับรากของมัน
 • 2:41 - 2:44
  "คุณจำเป็นต้องเติบโตตามฉัน
  แผ่สาขา และนุ่มนวลลง"
 • 2:44 - 2:45
  และด้วยการสื่อสารนี้
 • 2:45 - 2:49
  พวกมันเติบโตร่วมกันอย่างมหัศจรรย์
 • 2:49 - 2:52
  และการอยู่ร่วมกันนี้
 • 2:52 - 2:55
  คือต้นไม้ทำหน้าที่ในการนำคาร์บอน
  จากการสังเคราะห์แสง
 • 2:55 - 2:57
  แล้วนำมันไปให้เชื้อรา
 • 2:57 - 3:00
  เพราะเชื้อรา ไม่สามารถสังเคราะห์แสงเองได้
 • 3:00 - 3:03
  และเชื้อราได้สารอาหาร และน้ำจากพื้นดิน
 • 3:03 - 3:05
  ที่ซึ่งรากของพืชไม่สามารถเติบโตได้
 • 3:05 - 3:08
  พวกมันนำสิ่งนี้ให้ต้นไม้
 • 3:08 - 3:11
  ดังนั้นมันทั้งสองได้ประโยชน์
  จากการร่วมมือกัน
 • 3:11 - 3:13
  ตอนนี้ อย่างที่เชื้อราเติบโตในดิน
 • 3:13 - 3:15
  มันเริ่มเชื่อมโยงจากต้นไม้ชนิดหนึ่ง
  สู่อีกชนิด
 • 3:15 - 3:17
  และระหว่างต้นไม้ด้วยกัน
 • 3:17 - 3:19
  จนกระทั้งต้นไม้ทั้งป่าเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน
 • 3:19 - 3:21
  คุณรู้ไหมว่า ต้นไม้ต้นเดียว
 • 3:21 - 3:25
  สามารถเชื่อมโยงไปสู่ต้นไม้อื่นๆ เป็นร้อยๆ ได้จริงๆ
 • 3:25 - 3:28
  เท่าที่ตาจะมองเห็น?
 • 3:28 - 3:31
  และในขณะที่คุณกำลังเดินผ่านป่า
 • 3:31 - 3:36
  สิ่งที่คุณมองเห็น ต้นไม้ ราก และเห็ด
 • 3:36 - 3:37
  เป็นเพียงแค่บางส่วน
 • 3:37 - 3:39
  ภายใต้ รากแต่ละอัน
 • 3:39 - 3:44
  มีเซลล์เชื้อรายาวเป็น 300 ไมล์
 • 3:44 - 3:46
  มันเชื่อมต่อกันไปทั่ว
 • 3:46 - 3:48
  และถ้าคุณสามารถมองลึกลงไปในพื้นดินได้
 • 3:48 - 3:50
  คุณจะเห็นเหมือนทางหลวงขนาดใหญ่
 • 3:50 - 3:52
  ที่มีรถยนต์วิ่งไปมาทุกหนแห่ง
 • 3:52 - 3:55
  ตอนนี้ ทั่วทั้งเครือข่ายเต็มไปด้วย
  ตุ่มและการเชื่อมต่อถึงกัน
 • 3:55 - 3:57
  ในป่า ตุ่มต่างๆ เหล่านั้นอาจเป็นต้นไม้
 • 3:57 - 3:59
  และเชื่อมต่อไปยังเชื้อรา
 • 3:59 - 4:01
  มันเป็นแบบเดียวกับ
  เครือข่ายเฟสบุ๊ค (Facebook)
 • 4:01 - 4:03
  ที่แต่ละตุ่มหมายถึงเพื่อน
 • 4:03 - 4:06
  และเส้นที่เชื่อมอยู่ก็คือสายสัมพันธ์
 • 4:06 - 4:08
  ตอนนี้ เราทุกคนรู้ว่าตุ่มเหล่านั้นบางอัน
 • 4:08 - 4:09
  หรือเพื่อนบางคน
 • 4:09 - 4:10
  ยุ่งกว่าคนอื่นๆ
 • 4:10 - 4:12
  เหมือนกับเพื่อนคนที่ชอบส่งข้อความถึงกลุ่ม
 • 4:12 - 4:15
  นั่นล่ะ เหมือนกันเลยกับป่า
 • 4:15 - 4:16
  และตุ่มพวกนี้คือ ป่าไม้
 • 4:16 - 4:18
  เราเรียกมันว่า จุดศูนย์รวม (hubs)
 • 4:18 - 4:20
  พวกมัน คือต้นไม้ใหญ่ในผืนป่า
 • 4:20 - 4:22
  ที่มีรากงอกเงยไปทั่วทุกหนแห่ง
 • 4:22 - 4:23
  ตอนนี้ เราได้เรียนรู้ด้วยว่า
 • 4:23 - 4:27
  ระบบต่างๆ ที่ถูกจัดอยู่
  รอบๆ จุดศูนย์รวมเหล่านี้
 • 4:27 - 4:29
  ต้นไม้ใหญ่เหล่านี้
 • 4:29 - 4:31
  ดังนั้นในป่า จึงมีการเกิดขึ้นของรุ่นใหม่ๆ
 • 4:31 - 4:33
  ในเครือข่ายเฟสบุ๊คของคุณ
 • 4:33 - 4:35
  นั่นอาจเป็นวิธีจัดงานเลี้ยง
 • 4:35 - 4:37
  ที่รอบๆ จุดศูนย์รวม
  มักมีการส่งข้อความถึงกลุ่มบ่อยๆ
 • 4:37 - 4:40
  เราเรียกจุดศูนย์รวมในป่าว่า ต้นไม้แม่พันธุ์
  (forests mother trees)
 • 4:40 - 4:43
  มันคือต้นไม้เก่าแก่ในป่า
 • 4:43 - 4:45
  และพวกมันเก็บคาร์บอนไว้ที่ใบ
 • 4:45 - 4:47
  และส่งกลับลงมาให้ลำต้น
 • 4:47 - 4:51
  และไปสู่เครือข่ายรอบๆ พวกมัน
 • 4:51 - 4:52
  มันเชื่อมต่อไปยังต้นไม้ต้นอื่นๆ
 • 4:52 - 4:55
  และเมล็ดพันธุ์ต้นอ่อน
 • 4:55 - 4:58
  แล้วมันก็เริ่มส่งคาร์บอนไปทั่ว
 • 4:58 - 5:00
  ยิ่งเมล็ดพันธุ์ ขาดแคลนมากเท่าใด
 • 5:00 - 5:02
  ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่แห้งแล้ง หรือถูกบดบัง
 • 5:02 - 5:04
  แม่พันธุ์ยิ่งส่งสัญญาณถึงมันมากเท่านั้น
 • 5:04 - 5:06
  ก็เหมือนกับครอบครัวของคุณนั่นแหละ
 • 5:06 - 5:08
  ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนถ้าคุณเครียด
 • 5:08 - 5:11
  แม่กับพ่อจะคอยช่วยคุณใช่ไหม
 • 5:11 - 5:13
  นั่นมันก็เหมือนกันกับผืนป่า
 • 5:13 - 5:16
  อีกสิ่งหนึ่งที่เราค้นพบเมื่อเร็วๆ นี้
 • 5:16 - 5:19
  ว่าต้นแม่พันธุ์จะชอบส่งสัญญาณ
 • 5:19 - 5:23
  ไปถึงลูกๆ ของมันจริงๆ มากกว่า
 • 5:23 - 5:26
  และวิธีนี้ทำให้ลูกๆ ของมันโตได้ดีขึ้น
 • 5:26 - 5:28
  อยู่รอดมากขึ้น
 • 5:28 - 5:30
  และสามารถส่งผ่านยีนของมันสู่รุ่นต่อไป
 • 5:30 - 5:33
  แล้วการคัดเลือกโดยธรรมชาติทำงานอย่างไร
 • 5:33 - 5:35
  วิธีที่ป่าจะจัดการตัวเอง
 • 5:35 - 5:39
  ทำให้มันทั้งยืดหยุ่น และอ่อนแอไปพร้อมๆ กัน
 • 5:39 - 5:41
  ยืดหยุ่นเพราะมีแม่พันธุ์ไม้จำนวนมาก
 • 5:41 - 5:44
  และมีเชื้อราหลายกลุ่ม
  เชื่อมโยงพวกมันเข้าด้วยกัน
 • 5:44 - 5:47
  และเครือข่ายเหล่านี้ ยากต่อการทำลายจริงๆ
 • 5:47 - 5:49
  มันเป็นเรื่องยากมากๆ
 • 5:49 - 5:50
  แต่แน่นอน
 • 5:50 - 5:52
  มนุษย์เราจำเป็นต้องค้นหาว่า
  มันทำได้อย่างไร
 • 5:52 - 5:54
  สิ่งที่เราทำคือ นำต้นไม้แม่พันธ์ออกมา
 • 5:54 - 5:57
  การนำมันออกมาอาจไม่เห็นข้อแตกต่างเท่าไหร่
 • 5:57 - 5:59
  แต่เมื่อคุณนำมันออกมา มากขึ้น มากขึ้น
 • 5:59 - 6:01
  และตัดทำลายให้มากขึ้น มากขึ้น
 • 6:01 - 6:04
  นั่นสามารถทำให้ระบบพังทลาย และล้มเหลว
 • 6:04 - 6:07
  เหมือนโดมิโน
 • 6:07 - 6:09
  และเราสามารถก้าวข้ามจุดอันตรายนั้นไปได้
 • 6:09 - 6:11
  และทำให้ผืนป่าหมดไป
  ปรากฎการณ์โลกร้อนเพิ่มมากขึ้น
 • 6:11 - 6:13
  และตอนนี้เรากำลังเป็นอย่างนั้น
 • 6:13 - 6:15
  ทีนี้ สิ่งที่เราทำ
 • 6:15 - 6:16
  ทางเลือกของเรา
 • 6:16 - 6:20
  สามารถนำเราไปสู่สุขภาพที่ดีทั่วโลก
  หรือไม่ก็พบกับความเจ็บป่วยไปทั่วทั้งโลก
 • 6:20 - 6:22
  เรายังคงมีทางเลือก
 • 6:22 - 6:24
  ฉันจะทิ้งข้อคิดไว้สี่อย่างด้วยกัน
 • 6:24 - 6:25
  ที่ฉันคิดว่าคู่ควรแก่การเผยแพร่
 • 6:25 - 6:27
  อย่างแรก:
 • 6:27 - 6:28
  ต้องรักผืนป่า
 • 6:28 - 6:29
  คุณต้องไปใช้เวลาอยู่ในนั้น
 • 6:29 - 6:31
  ไปลองอยู่ในผืนป่า เชื่อมโยงชีวิตกับมัน
 • 6:31 - 6:34
  แล้วคุณจะรู้จักการต่อสู้อย่างหนัก
  เพื่อปกป้องมัน
 • 6:34 - 6:35
  อย่างที่สอง:
 • 6:35 - 6:36
  เรียนรู้ว่ามันทำงานอย่างไร
 • 6:36 - 6:38
  ว่าเครือข่ายเหล่านั้นเชื่อมโยงกันอย่างไร
 • 6:38 - 6:39
  ในป่าที่มีการจัดการที่ดี
 • 6:39 - 6:40
  และการจะทำเช่นนั้น
 • 6:40 - 6:42
  คุณต้องออกไปลองเสี่ยง ลองผิดพลาดบ้าง
 • 6:42 - 6:43
  อย่างที่สาม:
 • 6:43 - 6:45
  ปกป้องผืนป่า
 • 6:45 - 6:46
  พวกมันต้องการให้คุณทำอย่างนั้น
 • 6:46 - 6:47
  เพราะว่าพวกมันทำเองไม่ได้
 • 6:47 - 6:49
  พวกมันติดอยู่ที่จุดจุดเดียว
 • 6:49 - 6:51
  พวกมันวิ่งหนีมนุษย์ไม่ได้
 • 6:51 - 6:53
  และมันก็วิ่งหนีภาวะโลกร้อนไม่ได้
 • 6:53 - 6:54
  พวกมันต้องการคุณ
 • 6:54 - 6:56
  และสุดท้าย
 • 6:56 - 6:57
  สิ่งสำคัญที่สุด
 • 6:57 - 7:01
  ใช้ความชาญฉลาดของพวกคุณ
 • 7:01 - 7:04
  เครือข่ายประสาทและสังคมของพวกคุณ
  สร้างข้อความมหัศจรรย์
 • 7:04 - 7:08
  และเผยแพร่ว่าผืนป่านั้นควรค่าแก่การปกป้อง
 • 7:08 - 7:09
  เพราะคุณเองก็ควรค่าแก่การปกป้อง
 • 7:09 - 7:11
  และฉันเชื่อว่าพวกเราทั้งหมด
 • 7:11 - 7:12
  เป็นสายใยแห่งการเยียวยา
Title:
ความสวยงามของเครือข่ายโยงใยในป่า - ซูซาน ซิมมาร์ด (Suzanne Simard)
Description:

ดูบทเรียนเต็มได้ที่ : http://ed.ted.com/lessons/the-networked-beauty-of-forests-suzanne-simard

การตัดไม้ทำลายป่า เป็นสาเหตุหลักของปรากฎการณ์เรือนกระจก มากกว่า รถไฟ เครื่องบิน และ รถยนต์ รวมกัน สิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อเปลี่ยนการก่อตัวของภาวะโลกร้อนนี้คืออะไร ซูซาน ซิมมาร์ด ศึกษาความซับซ้อน สัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงเครือข่าย ของป่าของเราซึ่งคล้ายกับ เครือข่ายใยประสาท และ เครือข่ายสังคมของมนุษย์ และ แสดงให้เห็นว่าการเชื่อมโยงเหล่านั้นอาจทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดอย่างไร

บทพูดโดย ซูซานน่า ซิมมาร์ด

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TED-Ed
Duration:
07:24

Thai subtitles

Revisions