Return to Video

Jak wyhodować lodowiec - M Jackson

 • 0:07 - 0:08
  W XIII wieku
 • 0:08 - 0:12
  Czyngis-chan wyruszył na podbój Eurazji.
 • 0:12 - 0:18
  Szybko podbijał kolejne państwa
  i włączał je do imperium mongolskiego.
 • 0:18 - 0:22
  Jego ogromna armia
  była nie do zatrzymania.
 • 0:22 - 0:25
  Jednak legenda głosi,
  że była pewna przeszkoda,
 • 0:25 - 0:28
  której nawet wielki chan nie dał rady.
 • 0:28 - 0:30
  Wysoka lodowa ściana
 • 0:30 - 0:33
  wyhodowana na przełęczy
  przez miejscową ludność
 • 0:33 - 0:37
  uniemożliwiła armii chana
  podbój tamtejszych ziem.
 • 0:37 - 0:41
  Nie wiadomo, czy legenda jest prawdziwa,
 • 0:41 - 0:44
  ale jedno jest pewne.
 • 0:44 - 0:48
  Przez wieki w pasmach górskich
  Karakorum i Himalajów
 • 0:48 - 0:53
  ludzie hodowali lodowce, używając ich
 • 0:53 - 0:57
  jako źródeł wody pitnej
  i nawadniających uprawy.
 • 0:57 - 0:59
  Jednak zanim do tego dojdziemy,
 • 0:59 - 1:02
  trzeba zrozumieć różnicę
 • 1:02 - 1:04
  między lodowcem naturalnym
 • 1:04 - 1:06
  a stworzonym przez ludzi.
 • 1:06 - 1:07
  Lodowce naturalne
 • 1:07 - 1:10
  do wzrostu potrzebują trzech czynników,
 • 1:10 - 1:14
  opadów śniegu, zimnych temperatur i czasu.
 • 1:14 - 1:17
  Najpierw spada dużo śniegu,
  który się kumuluje.
 • 1:17 - 1:20
  Potem zimne temperatury sprawiają,
 • 1:20 - 1:24
  że śnieg utrzymuje się cały rok.
 • 1:24 - 1:28
  Przez kolejne lata, dekady i stulecia
 • 1:28 - 1:30
  ciężar nagromadzonego śniegu
 • 1:30 - 1:35
  przekształca najniższe warstwy
  w sprasowany lodowcowy lód.
 • 1:35 - 1:36
  Sztuczny lodowiec
 • 1:36 - 1:39
  jest zupełnie inny.
 • 1:39 - 1:42
  Żyjące u zbiegu trzech
  wielkich pasm górskich,
 • 1:42 - 1:45
  Himalajów, Karakorumu i Hindukuszu,
 • 1:45 - 1:50
  niektóre ludy wierzyły, że lodowce żyją.
 • 1:50 - 1:56
  Sądzono nawet, że mogą mieć płeć.
 • 1:56 - 2:01
  Lokalni hodowcy lodowców najpierw łączyli
 • 2:01 - 2:05
  fragmenty męskich i żeńskich lodowców,
 • 2:05 - 2:10
  a później przykrywali je węglem drzewnym,
  łuskami pszenicy, tkaninami i gałęziami,
 • 2:10 - 2:12
  żeby mogły się rozmnożyć.
 • 2:12 - 2:14
  Pod szczelną pokrywą
 • 2:14 - 2:17
  maluchy przemieniały się
  w pełni aktywne lodowce,
 • 2:17 - 2:21
  które z każdym rokiem rosły
  dzięki nowym opadom śniegu.
 • 2:21 - 2:24
  Następnie lodowce służyły
  jako trwałe źródła wody,
 • 2:24 - 2:27
  którymi rolnicy podlewali uprawy.
 • 2:27 - 2:29
  Te praktyki przejęły inne kultury,
 • 2:29 - 2:32
  które zaczęły tworzyć
  własne wersje lodowców
 • 2:32 - 2:37
  i wykorzystywać je do rozwiązania
  problemów z dostawą wody.
 • 2:37 - 2:42
  Oto Ladakh, górski pustynny
  region na północy Indii.
 • 2:42 - 2:44
  Leży w cieniu Himalajów
 • 2:44 - 2:49
  i spada tam średnio mniej
  niż 10 centymetrów deszczu rocznie.
 • 2:49 - 2:52
  Przez zmiany klimatyczne
  lokalne lodowce się kurczą,
 • 2:52 - 2:54
  więc niedobór wody rośnie.
 • 2:54 - 2:58
  Lokalna ludność zaczęła hodować lodowce
 • 2:58 - 3:00
  jako zabezpieczenie przed niedoborem wody.
 • 3:00 - 3:05
  Sztuczne lodowce dzielą się
  na horyzontalne i wertykalne.
 • 3:05 - 3:08
  Horyzontalne lodowce powstają
  przez przekierowanie wody
 • 3:08 - 3:11
  ze stopionych lodowców do kanałów i rur,
 • 3:11 - 3:17
  którą następnie pompuje się
  do basenów z kamieni i ziemi.
 • 3:17 - 3:22
  Ludzie kontrolują dopływ
  wody do tych basenów,
 • 3:22 - 3:24
  czekają aż woda zamarznie
 • 3:24 - 3:27
  i dolewają kolejną partię wody.
 • 3:27 - 3:28
  Wczesną wiosną
 • 3:28 - 3:31
  zamrożone baseny zaczynają topnieć,
 • 3:31 - 3:34
  dostarczając rolnikom wodę pod uprawy.
 • 3:34 - 3:37
  Wertykalne lodowce
  powstają z wody lodowców
 • 3:37 - 3:41
  położonych wysoko nad wsiami.
 • 3:41 - 3:45
  Roztopiona woda płynie
  kanałami wzdłuż zboczy,
 • 3:45 - 3:47
  dociera do miejsca hodowli
 • 3:47 - 3:51
  i tryska z rury skierowanej ku niebu.
 • 3:51 - 3:53
  Przy niskiej temperaturze
 • 3:53 - 3:56
  woda po wylocie z rury zamarza,
 • 3:56 - 4:00
  tworząc 50-metrową rzeźbę zwaną stupą,
 • 4:00 - 4:03
  przypominającą odwrócony rożek do lodów.
 • 4:03 - 4:07
  Taki kształt zmniejsza
  ilość promieni słonecznych
 • 4:07 - 4:10
  docierających do lodu wiosną i latem.
 • 4:10 - 4:13
  To gwarantuje, że mały lodowiec
  będzie się rozpuszczał powoli,
 • 4:13 - 4:18
  stając się niezawodnym
  źródłem wody dla rolników.
 • 4:18 - 4:20
  Może te metody są przestarzałe,
 • 4:20 - 4:22
  ale stają się coraz bardziej popularne
 • 4:22 - 4:25
  w obliczu obecnych zmian klimatu.
 • 4:25 - 4:30
  Poza regionem Ladakh
  hoduje się coraz więcej lodowców.
 • 4:30 - 4:34
  Szwajcarzy, korzystając z nowoczesnych
  metod hodowli lodowców,
 • 4:34 - 4:38
  stworzyli pierwszą stupę
  w 2016 roku w Alpach Szwajcarskich.
 • 4:38 - 4:42
  Planowane jest stworzenie ponad
  stu lodowców w wioskach w Pakistanie,
 • 4:42 - 4:45
  Kazachstanie i Kirgistanie.
 • 4:45 - 4:49
  Może kiedyś ujarzmimy lodowce
  domowej roboty do tego stopnia,
 • 4:49 - 4:52
  że wybudujemy z nich mury.
 • 4:52 - 4:54
  Nie takie tworzące bariery,
 • 4:54 - 4:59
  a umożliwiające życie
  w najsurowszych środowiskach Ziemi.
Title:
Jak wyhodować lodowiec - M Jackson
Speaker:
M Jackson
Description:

Zobacz całą lekcję: https://ed.ted.com/lessons/how-to-grow-your-own-glacier-m-jackson

W XIII wieku Czyngis-chan wyruszył na podbój Eurazji. Szybko podbijał kolejne państwa i włączał do imperium mongolskiego. Jednak legenda głosi, że była pewna przeszkoda, której nawet wielki chan nie dał rady - wysoka lodowa ściana wyhodowana na przełęczy przez miejscową ludność. M Jackson odkrywa starożytne metody hodowania lodowców i opowiada, jak można ich użyć do zwalczania zmian klimatu.

Lekcja: M Jackson, reżyseria: Artrake Studio.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TED-Ed
Duration:
04:59
Ola Królikowska approved Polish subtitles for How to grow a glacier
Ola Królikowska edited Polish subtitles for How to grow a glacier
Ola Królikowska accepted Polish subtitles for How to grow a glacier
Ola Królikowska edited Polish subtitles for How to grow a glacier
Ola Królikowska edited Polish subtitles for How to grow a glacier
Ola Królikowska edited Polish subtitles for How to grow a glacier
Ola Królikowska edited Polish subtitles for How to grow a glacier
Ola Królikowska edited Polish subtitles for How to grow a glacier
Show all

Polish subtitles

Revisions