Polish subtitles

← Jak wyhodować lodowiec - M Jackson

Get Embed Code
25 Languages

Showing Revision 12 created 12/21/2020 by Ola Królikowska.

 1. W XIII wieku
 2. Czyngis-chan wyruszył na podbój Eurazji.
 3. Szybko podbijał kolejne państwa
  i włączał je do imperium mongolskiego.
 4. Jego ogromna armia
  była nie do zatrzymania.
 5. Jednak legenda głosi,
  że była pewna przeszkoda,
 6. której nawet wielki chan nie dał rady.
 7. Wysoka lodowa ściana
 8. wyhodowana na przełęczy
  przez miejscową ludność
 9. uniemożliwiła armii chana
  podbój tamtejszych ziem.
 10. Nie wiadomo, czy legenda jest prawdziwa,

 11. ale jedno jest pewne.
 12. Przez wieki w pasmach górskich
  Karakorum i Himalajów
 13. ludzie hodowali lodowce, używając ich
 14. jako źródeł wody pitnej
  i nawadniających uprawy.
 15. Jednak zanim do tego dojdziemy,
 16. trzeba zrozumieć różnicę
 17. między lodowcem naturalnym
 18. a stworzonym przez ludzi.
 19. Lodowce naturalne

 20. do wzrostu potrzebują trzech czynników,
 21. opadów śniegu, zimnych temperatur i czasu.
 22. Najpierw spada dużo śniegu,
  który się kumuluje.
 23. Potem zimne temperatury sprawiają,
 24. że śnieg utrzymuje się cały rok.
 25. Przez kolejne lata, dekady i stulecia
 26. ciężar nagromadzonego śniegu
 27. przekształca najniższe warstwy
  w sprasowany lodowcowy lód.
 28. Sztuczny lodowiec

 29. jest zupełnie inny.
 30. Żyjące u zbiegu trzech
  wielkich pasm górskich,
 31. Himalajów, Karakorumu i Hindukuszu,
 32. niektóre ludy wierzyły, że lodowce żyją.
 33. Sądzono nawet, że mogą mieć płeć.
 34. Lokalni hodowcy lodowców najpierw łączyli
 35. fragmenty męskich i żeńskich lodowców,
 36. a później przykrywali je węglem drzewnym,
  łuskami pszenicy, tkaninami i gałęziami,
 37. żeby mogły się rozmnożyć.
 38. Pod szczelną pokrywą
 39. maluchy przemieniały się
  w pełni aktywne lodowce,
 40. które z każdym rokiem rosły
  dzięki nowym opadom śniegu.
 41. Następnie lodowce służyły
  jako trwałe źródła wody,
 42. którymi rolnicy podlewali uprawy.
 43. Te praktyki przejęły inne kultury,

 44. które zaczęły tworzyć
  własne wersje lodowców
 45. i wykorzystywać je do rozwiązania
  problemów z dostawą wody.
 46. Oto Ladakh, górski pustynny
  region na północy Indii.
 47. Leży w cieniu Himalajów
 48. i spada tam średnio mniej
  niż 10 centymetrów deszczu rocznie.
 49. Przez zmiany klimatyczne
  lokalne lodowce się kurczą,
 50. więc niedobór wody rośnie.
 51. Lokalna ludność zaczęła hodować lodowce
 52. jako zabezpieczenie przed niedoborem wody.
 53. Sztuczne lodowce dzielą się
  na horyzontalne i wertykalne.
 54. Horyzontalne lodowce powstają
  przez przekierowanie wody

 55. ze stopionych lodowców do kanałów i rur,
 56. którą następnie pompuje się
  do basenów z kamieni i ziemi.
 57. Ludzie kontrolują dopływ
  wody do tych basenów,
 58. czekają aż woda zamarznie
 59. i dolewają kolejną partię wody.
 60. Wczesną wiosną
 61. zamrożone baseny zaczynają topnieć,
 62. dostarczając rolnikom wodę pod uprawy.
 63. Wertykalne lodowce
  powstają z wody lodowców

 64. położonych wysoko nad wsiami.
 65. Roztopiona woda płynie
  kanałami wzdłuż zboczy,
 66. dociera do miejsca hodowli
 67. i tryska z rury skierowanej ku niebu.
 68. Przy niskiej temperaturze
 69. woda po wylocie z rury zamarza,
 70. tworząc 50-metrową rzeźbę zwaną stupą,
 71. przypominającą odwrócony rożek do lodów.
 72. Taki kształt zmniejsza
  ilość promieni słonecznych
 73. docierających do lodu wiosną i latem.
 74. To gwarantuje, że mały lodowiec
  będzie się rozpuszczał powoli,
 75. stając się niezawodnym
  źródłem wody dla rolników.
 76. Może te metody są przestarzałe,

 77. ale stają się coraz bardziej popularne
 78. w obliczu obecnych zmian klimatu.
 79. Poza regionem Ladakh
  hoduje się coraz więcej lodowców.
 80. Szwajcarzy, korzystając z nowoczesnych
  metod hodowli lodowców,
 81. stworzyli pierwszą stupę
  w 2016 roku w Alpach Szwajcarskich.
 82. Planowane jest stworzenie ponad
  stu lodowców w wioskach w Pakistanie,
 83. Kazachstanie i Kirgistanie.
 84. Może kiedyś ujarzmimy lodowce
  domowej roboty do tego stopnia,
 85. że wybudujemy z nich mury.
 86. Nie takie tworzące bariery,
 87. a umożliwiające życie
  w najsurowszych środowiskach Ziemi.