Return to Video

Kiểm tra thực tế về năng lượng tái tạo

 • 0:00 - 0:03
  Khi Cách Mạng Công Nghiệp bắt đầu
 • 0:03 - 0:05
  lượng khí các-bon (carbon) nằm bên dưới
 • 0:05 - 0:09
  nước Anh ở dạng than đá lớn ngang bằng lượng carbon
 • 0:09 - 0:13
  nằm dưới Ả Rập Saudi ở dạng dầu mỏ,
 • 0:13 - 0:16
  và lượng carbon này là nguồn năng lượng của Cách Mạng Công Nghiệp,
 • 0:16 - 0:18
  nó đặt chữ "Great" (vĩ đại) vào Great Britain (nước Anh),
 • 0:18 - 0:22
  và dẫn đến vị trí thống trị toàn cầu tạm thời của nước Anh.
 • 0:22 - 0:26
  Và rồi, năm 1918, lượng khai thác than ở Anh đạt mức đỉnh điểm
 • 0:26 - 0:28
  và tuột dốc từ đó.
 • 0:28 - 0:31
  Lúc đó, nước Anh bắt đầu dùng đến dầu khí
 • 0:31 - 0:35
  từ Biển Bắc, và vào năm 2000,
 • 0:35 - 0:37
  sản lượng dầu khí từ Biển Bắc
 • 0:37 - 0:42
  cũng đạt đỉnh điểm, và bây giờ chúng bắt đầu đi xuống.
 • 0:42 - 0:45
  Những quan sát về sự có hạn của nhiên liệu hóa thạch
 • 0:45 - 0:48
  mà dễ tìm, lân cận và an toàn
 • 0:48 - 0:52
  thúc đẩy một câu nói:"Vậy, tiếp theo là gì đây?
 • 0:52 - 0:55
  Cuộc sống sau nhiên liệu hóa thạch sẽ như thế nào?
 • 0:55 - 0:57
  Chúng ta nên suy nghĩ kỹ về
 • 0:57 - 0:59
  làm thế nào để thôi dùng nhiên liêu hóa thạch đi chứ?"
 • 0:59 - 1:02
  Một động lực khác, tất nhiên, là Thay đổi khí hậu.
 • 1:02 - 1:05
  Và khi người ta nói về cuộc sống sau thời nhiên liệu hóa thạch
 • 1:05 - 1:08
  và hành động chống thay đổi khí hậu, tôi nghĩ có rất nhiều lời thổi phồng
 • 1:08 - 1:12
  rất nhiều xanh lá cải, rất nhiều quảng cáo lệch lạc,
 • 1:12 - 1:15
  và trong cương vị một nhà vật lý học, tôi tự thấy trách nhiệm
 • 1:15 - 1:17
  hướng dẫn mọi người đi qua những lời nói viển vông này và giúp mọi người
 • 1:17 - 1:20
  hiểu được những hành động thực sự sẽ tạo ra thay đổi
 • 1:20 - 1:25
  và tập trung vào những ý tưởng thực sự có ý nghĩa.
 • 1:25 - 1:28
  Hãy để tôi minh họa điều này với cái mà các nhà vật lý gọi là
 • 1:28 - 1:30
  bài tính mặt sau phong bì.
 • 1:30 - 1:32
  Chúng tôi yêu những bài tính mặt sau phong bì.
 • 1:32 - 1:34
  Bạn có một câu hỏi, bạn viết ra vài con số,
 • 1:34 - 1:35
  và bạn tự tìm ra câu trả lời.
 • 1:35 - 1:38
  Có thể nó không được chính xác cho lắm, nhưng nó làm cho ban tự nhủ,
 • 1:38 - 1:38
  "Hmm."
 • 1:38 - 1:41
  Và đây câu hỏi là như thế này: Hãy tưởng tượng rằng
 • 1:41 - 1:43
  nếu chúng ta nói, "Vâng, chúng ta có thể thôi dùng nhiên liêu hóa thạch.
 • 1:43 - 1:45
  Chúng ta sẽ dùng nhiên liệu sinh học. Vấn đề giải quyết.
 • 1:45 - 1:47
  Giao thông, chúng ta không cần dầu nữa."
 • 1:47 - 1:53
  Được rồi, thế giả dụ chúng ta trồng nhiên liệu sinh học cho 1 con đường
 • 1:53 - 1:57
  trên mảng cỏ ven đường đấy thì sao?
 • 1:57 - 2:01
  Mảng cỏ phải rộng bao nhiêu để điều này có thể khả thi?
 • 2:01 - 2:03
  Ok, hãy đặt một vài thông số.
 • 2:03 - 2:06
  Hãy cho các xe chạy 60 dặm/giờ
 • 2:06 - 2:08
  Giả sử chúng chạy được 30 dặm 1 ga lông dầu
 • 2:08 - 2:11
  Đấy là tiêu thụ bình quân ở Châu âu đối với những xe ô tô mới
 • 2:11 - 2:13
  Giả sử sản lượng của nhà máy nhiên liệu sinh học
 • 2:13 - 2:16
  là 1,200 lít nhiên liệu sinh học 1 hecta 1 năm.
 • 2:16 - 2:19
  Đấy là thông số thực của nhiên liệu sinh học Châu Âu.
 • 2:19 - 2:22
  Và hãy tưởng tượng những xe này cách nhau 80 mét
 • 2:22 - 2:24
  và chúng chạy liên tục
 • 2:24 - 2:25
  trên con đường này.
 • 2:25 - 2:27
  Độ dài của con đường không thành vấn đề, vì đường càng dài
 • 2:27 - 2:30
  mình càng có nhiều xưởng sản xuất.
 • 2:30 - 2:31
  Thế mình làm gì với mấy con số này?
 • 2:31 - 2:33
  Ta lấy số đầu tiên này, chia cho
 • 2:33 - 2:35
  3 số còn lại và ta có 8 kilo mét.
 • 2:35 - 2:36
  Và đó là câu trả lời.
 • 2:36 - 2:39
  Đó là chiều rộng mà xưởng sản xuất phải có,
 • 2:39 - 2:41
  dựa trên những giả dụ này.
 • 2:41 - 2:44
  Và có lễ điều đó làm bạn nói, "Hmm.
 • 2:44 - 2:48
  Có lẽ làm thế này không dễ đến thế."
 • 2:48 - 2:51
  Và có thể nó làm bạn nghĩ, có khi có vấn đề gì đấy
 • 2:51 - 2:54
  với diện tích, và trong bài nói này,
 • 2:54 - 2:57
  tôi muốn nói về diện tích đất đai, và hỏi,
 • 2:57 - 3:00
  liệu ta có vấn đề gì về diện tích không? Câu trả lời sẽ là
 • 3:00 - 3:03
  Có nhưng nó phụ thuộc vào bạn đang ở đất nước nào.
 • 3:03 - 3:05
  Thế nên hãy bắt đầu với nước Anh,
 • 3:05 - 3:07
  vì đấy là nơi chúng ta đang ở ngày hôm nay.
 • 3:07 - 3:10
  Mức tiêu thụ năng lượng ở Anh,
 • 3:10 - 3:14
  tổng tiêu thụ năng lượng, không chỉ giao thông đi lại, mà tất cả mọi thứ,
 • 3:14 - 3:16
  tôi muốn định lượng nó theo số đèn bóng.
 • 3:16 - 3:20
  Tất cả chúng ta có 125 bóng đèn lúc nào cũng bật,
 • 3:20 - 3:23
  125 kw/h 1 ngày 1 người
 • 3:23 - 3:27
  là số năng lượng tiêu thụ bởi nước Anh.
 • 3:27 - 3:29
  Ta có 40 bóng đèn cho đi lại,
 • 3:29 - 3:31
  40 bóng đèn cho đôt nóng,
 • 3:31 - 3:34
  và 40 bóng đèn để tạo ra điện,
 • 3:34 - 3:35
  và các thứ khác tương đối nhỏ
 • 3:35 - 3:38
  so với 3 anh cá lớn này.
 • 3:38 - 3:41
  Thực ra số lượng còn lớn hơn nếu ta tính đến
 • 3:41 - 3:43
  năng lượng tiêu vào nhưng thứ ta nhập khẩu
 • 3:43 - 3:47
  vào nước mình, và 90% số năng lượng này, ngày hôm nay,
 • 3:47 - 3:51
  vẫn đến từ nhiên liệu hóa thạch, và chỉ 10%
 • 3:51 - 3:53
  là từ các nguồn năng lương xanh hơn -- có thể xanh hơn --
 • 3:53 - 3:56
  như năng lượng nguyên tử hay năng lượng tái tạo.
 • 3:56 - 3:57
  Rồi,
 • 3:57 - 4:01
  đó là nước Anh, và mật độ dân cư của nước Anh
 • 4:01 - 4:04
  là 250 người 1 km vuông,
 • 4:04 - 4:06
  và bây giờ tôi sẽ cho bạn xem các nước khác
 • 4:06 - 4:07
  cùng theo 2 đơn vị này.
 • 4:07 - 4:09
  Trên trục hoành (y), tôi sẽ cho bạn thấy
 • 4:09 - 4:12
  số bóng đèn -- lượng tiêu thụ năng lượng trên 1 đầu người
 • 4:12 - 4:15
  và chúng ta (Anh) đang ở 125 bóng 1 người,
 • 4:15 - 4:18
  và cái chấm xanh nước biển kia cho thấy diện tích đất đai
 • 4:18 - 4:20
  của nước Anh,
 • 4:20 - 4:23
  và mật độ dân cư ở trục tung (x),
 • 4:23 - 4:26
  và ta có 250 người 1 km vuông.
 • 4:26 - 4:28
  Hãy cho thêm các nước Châu Âu màu xanh nước biển,
 • 4:28 - 4:31
  và bạn có thể thấy nó khá đa dạng.
 • 4:31 - 4:33
  Tôi nên nhấn mạnh rằng, cả 2 trục
 • 4:33 - 4:35
  đểu mang tính loga. Khi bạn đi từ một phần màu ghi này
 • 4:35 - 4:39
  sang phần tiếp theo, bạn tăng lên theo bậc 10.
 • 4:39 - 4:42
  Tiếp theo, cho thêm Châu Á màu đỏ,
 • 4:42 - 4:45
  Trung Đông và Bắc Phi xanh lá cây,
 • 4:45 - 4:49
  Châu Phi hạ Sahara màu xanh nước biển,
 • 4:49 - 4:52
  đen là Nam Mỹ,
 • 4:52 - 4:55
  tím là Trung Mỹ,
 • 4:55 - 4:58
  và rồi màu vàng ói là Bắc Mỹ,
 • 4:58 - 5:00
  Úc và Niu Di Lân.
 • 5:00 - 5:03
  Và bạn có thể thấy sự đa dạng của mật độ dân số
 • 5:03 - 5:06
  và tiêu thụ trên đầu người.
 • 5:06 - 5:08
  Các nước đều khác nhau.
 • 5:08 - 5:11
  Phía trên bên trái, ta có Canada và Úc, với diện tích
 • 5:11 - 5:14
  đất rộng lớn, tiêu thụ trên đầu người rất cao,
 • 5:14 - 5:16
  200 hay 300 bóng đèn 1 người,
 • 5:16 - 5:20
  và mật độ dân số rất thấp.
 • 5:20 - 5:23
  Phia trên bên phải, Bahrain có lượng tiêu thụ bình quân
 • 5:23 - 5:25
  tầm bằng Canada,
 • 5:25 - 5:28
  hơn 300 bóng 1 người,
 • 5:28 - 5:31
  nhưng mật độ dân số thì gấp hơn 300 lần,
 • 5:31 - 5:32
  1,000 người 1 km vuông.
 • 5:32 - 5:36
  Phía dưới bên phải, Bangladesh có cùng mật độ dân cư
 • 5:36 - 5:41
  như Bahrain nhưng tiêu thụ 100 lần ít hơn bình quân.
 • 5:41 - 5:44
  Phía dưới bên trái, chẹp, hiện tại không có ai.
 • 5:44 - 5:46
  Nhưng chỗ này đã từng có rất nhiều người.
 • 5:46 - 5:47
  Đây là một thông điệp khác từ biểu đồ này.
 • 5:47 - 5:51
  Tôi đã cho thêm một cái đuôi xanh da trời bé đằng sau Sudan, Libya
 • 5:51 - 5:52
  Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh.
 • 5:52 - 5:55
  Tượng trưng cho 15 năm phát triển.
 • 5:55 - 5:57
  15 năm trước họ ở đâu, và bây giờ họ ở đâu?
 • 5:57 - 6:00
  Và thông điệp đấy là, hầu hết các nước đều đi về phía bên phải,
 • 6:00 - 6:01
  và đi lên trên,
 • 6:01 - 6:03
  đi lên và sang phải -- mật độ dân số lớn hơn
 • 6:03 - 6:05
  và lượng tiêu thụ bình quân cao hơn.
 • 6:05 - 6:08
  Thế nên, ta có thể chuyển về góc phải trên cao,
 • 6:08 - 6:11
  hơi kỳ lạ, nước Anh được bầu bạn bởi
 • 6:11 - 6:14
  Đức, Nhật, Nam Hàn Quốc, Hà Lan,
 • 6:14 - 6:16
  và một nhóm các nước hơi kỳ lạ khác,
 • 6:16 - 6:18
  nhưng rất nhiều nước khác đang tiến lên
 • 6:18 - 6:20
  và sang bên phải để gia nhập chúng ta,
 • 6:20 - 6:24
  thế nên chúng ta là bức tranh, nếu bạn muốn, của tương lai
 • 6:24 - 6:28
  của sự tiêu thụ năng lương mà sẽ nhìn thấy ở các nước khác.
 • 6:28 - 6:32
  Và tôi cũng cho thêm vào biểu đồ này vài đường màu hồng
 • 6:32 - 6:34
  đi xuống dưới và đi về bên phải.
 • 6:34 - 6:36
  Trên đường này là các nước có cùng chỉ số tiêu thụ
 • 6:36 - 6:40
  trên một đơn vị diện tích, mà tôi đo theo số watt trên 1m vuông
 • 6:40 - 6:41
  Ví dụ như đường ở giữa này,
 • 6:41 - 6:45
  0.1 watt trên 1m vuông, là lượng tiêu thụ
 • 6:45 - 6:49
  trên 1 đơn vị diện tích của nước màu tím Ả Rập Saudi, Norway, Mexico
 • 6:49 - 6:53
  và Bangladesh 15 năm trước,
 • 6:53 - 6:56
  và một nửa dân số thế giởi sống ở các nước
 • 6:56 - 7:00
  ở bên trên đường này.
 • 7:00 - 7:03
  Nước Anh dang tiêu thụ 1.25 watt
 • 7:03 - 7:05
  trên 1m vuông.
 • 7:05 - 7:09
  Đức cũng thế, và Nhật tiêu thụ nhiều hơn một chút.
 • 7:09 - 7:12
  Thế nên, bây giờ ta hãy
 • 7:12 - 7:14
  nói về tại sao thông tin này lại liên quan đến chủ đề ta đang nói
 • 7:14 - 7:18
  Chúng ta có thể đánh giá nhiên liệu tái tạo cùng theo đơn vị này
 • 7:18 - 7:20
  và các loại nhiên liệu khác cũng theo đơn vị này,
 • 7:20 - 7:23
  và nhiên liệu tái tạo là một trong những ý tưởng đi đầu cho việc
 • 7:23 - 7:28
  làm sao ta có thể bỏ được thói quen 90% nhiên liệu hóa thạch của mình.
 • 7:28 - 7:29
  Và đây là một số nhiên liêu tái tạo.
 • 7:29 - 7:32
  Cây năng lượng cho ra nửa watt trên 1m vuông
 • 7:32 - 7:34
  ở khí hậu Châu Âu.
 • 7:34 - 7:37
  Thế có nghĩa gì? Và bạn có thể đã tiên đoán được
 • 7:37 - 7:39
  kết quả đấy, dựa theo những gì tôi nói với bạn về xưởng sản xuất nhiên liệu sinh học
 • 7:39 - 7:41
  lúc trước.
 • 7:41 - 7:44
  Nào, ta tiêu thụ 1.25 watt trên 1m vuông.
 • 7:44 - 7:45
  Thế có nghĩa là, kể cả khi bạn bao phủ
 • 7:45 - 7:48
  toàn nước Anh với các cây năng lương,
 • 7:48 - 7:52
  bạn vẫn không thể đuổi kịp lượng tiêu thụ hiện nay.
 • 7:52 - 7:54
  Năng lượng gió sản xuất hơn được một ít nữa,
 • 7:54 - 7:57
  2.5 watt 1m vuông, nhưng đó chỉ là gấp đôi
 • 7:57 - 8:01
  1.25 watt 1m vuông mà thôi,
 • 8:01 - 8:04
  thế có nghĩa là nếu bạn thực sự muốn tạo toàn bộ
 • 8:04 - 8:06
  lượng tiêu thụ năng lượng trung bình từ
 • 8:06 - 8:11
  các trang trại gió, bạn cần phủ kín nửa nước Anh.
 • 8:11 - 8:15
  Tôi có dữ liệu làm chứng cho tất cả những điều này, nhân tiện thay.
 • 8:15 - 8:18
  Tiếp theo, hay xem xét năng lượng mặt trời.
 • 8:18 - 8:20
  Tấm năng lượng mặt trời, khi bạn cho nó lên mái nhà,
 • 8:20 - 8:26
  tạo ra khoảng 20 watt 1m vuông tại Anh.
 • 8:26 - 8:28
  Nếu bạn muốn sản xuất được nhiều từ các tấm này,
 • 8:28 - 8:31
  bạn cần phải đi theo cách làm nông truyền thống của người Bavaria (ở Đức)
 • 8:31 - 8:33
  tức là bạn bao kín nóc nhà và phủ toàn vùng đồng quê
 • 8:33 - 8:35
  với các tấm năng lượng mặt trời.
 • 8:35 - 8:37
  Công viên năng lượng mặt trời, vì khoảng cách ngắn giữa các tấm,
 • 8:37 - 8:39
  cho ra ít hơn. Khoảng tầm 5 watt
 • 8:39 - 8:42
  trên 1m vuông đất.
 • 8:42 - 8:44
  Và đây là một công viên năng lượng mặt trời ở Vermont với dữ liệu thật
 • 8:44 - 8:48
  cho ra 4.2 watt trên 1m vuông.
 • 8:48 - 8:51
  Hãy nhớ rằng tại nơi ta đang ở, 1.25 watt trên 1m vuông,
 • 8:51 - 8:55
  trang trại gió 2.5, công viên năng lượng mặt trời tầm khoảng 5.
 • 8:55 - 8:58
  Vậy thì, bất cứ năng lượng tái tạo nào trong số này bạn chọn,
 • 8:58 - 9:01
  thông điệp là, hỗn hợp nào của những năng lượng tái tạo này
 • 9:01 - 9:04
  bạn đang dùng, nếu bạn muốn cung cấp năng lượng cho nước Anh theo nó,
 • 9:04 - 9:06
  bạn cần phải phủ tầm
 • 9:06 - 9:09
  20% hay 25% toàn đất nước
 • 9:09 - 9:11
  với những năng lượng này.
 • 9:11 - 9:12
  Và tôi không nói đây là một ý kiến tồi.
 • 9:12 - 9:14
  Chúng ta chỉ cần hiểu nhưng thông số này.
 • 9:14 - 9:16
  Tôi hoàn toàn không chống lại năng lượng tái tạo. Tôi yêu năng lượng tái tạo.
 • 9:16 - 9:21
  Nhưng tôi cũng ủng hộ số học. (Cười)
 • 9:21 - 9:23
  Năng lượng mặt trời tập trung trên sa mạc cho ra
 • 9:23 - 9:25
  nhiều năng lượng trên 1 đơn vị diện tích hơn, vì mây không
 • 9:25 - 9:27
  không còn là vấn đề,
 • 9:27 - 9:30
  và vì thế khu này tạo ra 14 watt trên 1m vuông,
 • 9:30 - 9:32
  khu này 10 watt 1m vuông,
 • 9:32 - 9:35
  và khu này ở Tây Ban Nha cho ra 5 watt 1m vuông.
 • 9:35 - 9:37
  Tính thoải mái với năng lượng mặt trời tập chung,
 • 9:37 - 9:40
  tôi nghĩ nó hoàn toàn có thể tạo ra được 20 watt
 • 9:40 - 9:42
  trên 1m vuông. Khá là tốt.
 • 9:42 - 9:45
  Tất nhiêu, nước Anh không có sa mạc.
 • 9:45 - 9:48
  Chưa có. (Cười)
 • 9:48 - 9:51
  Thế nên đây là tóm tắt cho đến nay.
 • 9:51 - 9:54
  Tất cả các năng lượng tái tạo, dù tôi yêu thích chúng thế nào đi chăng nữa, khá rườm rà.
 • 9:54 - 9:56
  Chúng tạo ra ít năng lượng trên 1 đơn vị diện tích,
 • 9:56 - 9:58
  và ta phải sống với sự thật đó.
 • 9:58 - 10:02
  Và đó có nghĩa là, nếu bạn thực sự muốn năng lượng tái tạo
 • 10:02 - 10:04
  tạo ra một sự thay đổi đáng kể cho một đất nước
 • 10:04 - 10:07
  như nước Anh trên thước đo tiêu thụ năng lượng hiện nay,
 • 10:07 - 10:10
  bạn phải tưởng tượng rạ nhưng khu chế tạo năng lượng tái tạo
 • 10:10 - 10:13
  mà to bằng cả một đất nước, không phải toàn thể đất nước
 • 10:13 - 10:17
  mà một phần của nó, một phần đáng kể.
 • 10:17 - 10:20
  Đồng thời ta cũng có các biện pháp sản xuất năng lượng khác
 • 10:20 - 10:22
  mà không cần đên nhiên liệu hóa thạch.
 • 10:22 - 10:25
  Đây là năng lượng nguyên tử, và trong bản đồ Ordnance Survey này,
 • 10:25 - 10:26
  bạn có thể thấy khu Sizewell B
 • 10:26 - 10:29
  bên trong 1 khu km vuông màu xanh.
 • 10:29 - 10:31
  Đó là 1 giga watt trên 1km vuông
 • 10:31 - 10:33
  tương đương với 1,000 watt 1m vuông.
 • 10:33 - 10:36
  Tức là theo thông số này, năng lượng hạt nhân
 • 10:36 - 10:41
  không tốn đất như năng lượng tái tạo.
 • 10:41 - 10:44
  Tất nhiên, những thông số khác cũng quan trọng không kém, và năng lượng hạt nhân
 • 10:44 - 10:46
  có đủ mọi loại vấn đề tai tiếng.
 • 10:46 - 10:48
  Nhưng năng lượng tái tạo cũng thế thôi.
 • 10:48 - 10:51
  Đây là một bức ảnh thể hiện ý kiến người dân ở mức đỉnh điểm
 • 10:51 - 10:54
  ở thi xã Penicuik ngay ngoài Edinburgh,
 • 10:54 - 10:56
  và bạn có thể thấy những đứa trẻ ở Penicuik đang ăn mừng
 • 10:56 - 10:59
  trước hình nộm đang bốc cháy của một cối xay gió.
 • 10:59 - 11:04
  Thế tức là con người chỉ trích tất cả mọi thứ, và thế nên chúng ta
 • 11:04 - 11:06
  cần cân nhắc tất cả mọi sự lựa chọn.
 • 11:06 - 11:10
  Thế một đất nước như nước Anh làm thế nào về phần cung cấp?
 • 11:10 - 11:13
  Hmm, có 3 lựa chọn, tôi nghĩ, là:
 • 11:13 - 11:16
  năng lương tái tạo, vầ nhận thức là nhà máy cần phải
 • 11:16 - 11:19
  cỡ to gần bằng đất nước mình; năng lượng tái tạo từ người khác,
 • 11:19 - 11:22
  ta có thể quay lại nói chuyện rất lịch thiệp
 • 11:22 - 11:24
  với những người đang ở phần bên trên phía trái của biểu đồ này,
 • 11:24 - 11:26
  "Hm, chúng tôi không muốn sản xuất năng lượng tái tạo trong sân nhà mình,
 • 11:26 - 11:29
  nhưng, um, các anh có thể làm ơn cho chúng tôi dùng sân nhà anh đươc không?"
 • 11:29 - 11:31
  Và đó thực sự là một lựa chọn.
 • 11:31 - 11:34
  Đó là một cách cho thế giới giải quyết vấn đề này.
 • 11:34 - 11:39
  Nên những nước như Úc, Nga, Libya, Kazakhstan,
 • 11:39 - 11:43
  có thể là những người bạn thân nhất của ta trong việc sản xuất năng lượng tái tạo..
 • 11:43 - 11:45
  Và sự lựa chọn thứ 3 là năng lượng hạt nhân.
 • 11:45 - 11:48
  Và đấy là một vài lựa chọn về bên cung.
 • 11:48 - 11:51
  Bên cạnh những đòn bẩy cung cấp mà ta có thể thúc đẩy,
 • 11:51 - 11:53
  hãy nhớ rằng, ta cần một lượng lớn,
 • 11:53 - 11:54
  vì hiện nay,
 • 11:54 - 11:56
  chúng ta lấy 90% năng lượng tiêu dùng từ nhiên liệu hóa thạch.
 • 11:56 - 11:59
  Bên cạnh những đòn cung này, ta có thể nói về những phương cách khác
 • 11:59 - 12:02
  để giải quyết vấn đề này, gọi là, giảm cầu,
 • 12:02 - 12:04
  và đó có nghĩa là giảm dân số
 • 12:04 - 12:06
  -- Tôi không rõ làm thế nào để đạt được điều đó --
 • 12:06 - 12:09
  hoặc giảm lượng tiêu dùng trên đầu người.
 • 12:09 - 12:12
  Thế nên hãy nói về 3 đòn bẩy lớn khác
 • 12:12 - 12:14
  mà có thể thực sự giúp phần tiêu dùng.
 • 12:14 - 12:16
  Đầu tiên, giao thông vận tải. Đây là những định luật vật lý mà cho thấy
 • 12:16 - 12:19
  làm thế nào để giảm được năng lượng tiêu dùng vào giao thông, (giảm cân, đi châm, đi vững v.v..)
 • 12:19 - 12:22
  và mọi người thường nói,"oh, đúng rồi, công nghệ có thể giải đáp mọi thứ.
 • 12:22 - 12:24
  Ta có thể làm ra những cố mày hiệu quả hơn 100 lần"
 • 12:24 - 12:26
  Và đó là một điều gần đúng. Để tôi chỉ ra cho các bạn.
 • 12:26 - 12:29
  Số năng lượng tiêu hao của chiếc xe thông thường này là
 • 12:29 - 12:33
  80 kilowatt 1 giờ trên 100 người-km (1 người).
 • 12:33 - 12:37
  Đó là một chiếc xe Châu Âu thông dụng.
 • 12:37 - 12:39
  80 kilowatt/giờ. Liệu ta có thế tạo ra một cỗ máy tốt hơn
 • 12:39 - 12:42
  100 lần bằng cách ứng dụng những định luật vật lý tôi vừa chỉ ra?
 • 12:42 - 12:47
  Vâng. Và nó đây. 1 chiếc xe đạp. Nó tốt hơn 80 lần về mặt năng lượng
 • 12:47 - 12:50
  tiêu dùng, và nó dùng nhiên liệu sinh học, Weetabix. (một loại ngũ cốc ăn sáng)
 • 12:50 - 12:52
  (Cười)
 • 12:52 - 12:54
  Và có những lựa chọn khác giữa 2 cái này, vì có thể
 • 12:54 - 12:55
  quý bà ngồi trong chiếc xe này sẽ kêu, "Không, không, không,
 • 12:55 - 12:58
  đấy là thay đổi cả một phong cách sống. Xin đừng thay đổi phong cách sống của tôi.
 • 12:58 - 13:01
  Thế nên, có lẽ ta có thể thuyết phục bà ý đi tàu,
 • 13:01 - 13:03
  và nó vẫn hiệu quả hơn xe ô tô rất nhiều,
 • 13:03 - 13:04
  nhưng đó vẫn có thể là thay dổi phong cách sống,
 • 13:04 - 13:05
  hay ta còn có xe ô tô thân thiện với môi trường, ở góc cao bên trái.
 • 13:05 - 13:07
  Chiếc xe có thể ngồi thoải mái một thiếu niên
 • 13:07 - 13:09
  và nó thấp hơn một cái côn giao thông,
 • 13:09 - 13:11
  và nó gần hiệu quả bằng chiếc xe đạp
 • 13:11 - 13:15
  chừng nào bạn còn vận hành nó ở 15 dặm 1 giờ.
 • 13:15 - 13:17
  Ở giữa có lẽ những lựa chọn khác thực tiễn hơn
 • 13:17 - 13:20
  trên đòn đẩy này, đòn đẩy giao thông, là xe điện,
 • 13:20 - 13:23
  thế là xe đạp điện và xe ô tô điện ở giữa,
 • 13:23 - 13:25
  có lẽ hiệu quả hơn tầm 4 lần
 • 13:25 - 13:29
  so với một chiếc xe dùng xăng dầu.
 • 13:29 - 13:31
  Tiếp theo, đấy là đòn đẩy đốt nóng.
 • 13:31 - 13:34
  Đốt nóng chiếm 1/3 năng lượng tiêu dùng ở Anh,
 • 13:34 - 13:36
  và phần lớn chỗ đó được dùng ở nhà
 • 13:36 - 13:39
  hay các tòa nhà để sưởi ấm hoặc đun nước nóng.
 • 13:39 - 13:42
  Đây là một ngôi nhà tồi tàn điển hinh ở Anh.
 • 13:42 - 13:46
  Đấy là nhà tôi, với chiếc Ferrari đậu trước cửa.
 • 13:46 - 13:47
  Thế ta có thể làm gì với nó?
 • 13:47 - 13:50
  Chà, các định luật vật lý được viêt ra ở đây (giảm độ nhiệt khác biệt, giảm tiêu hao, tăng chỉ số nhiệt lượng)
 • 13:50 - 13:55
  đều là những thứ -- những cách mà năng lượng tiêu dùng
 • 13:55 - 13:58
  trong đốt nóng đều được phát động bởi những điều ta có thể điều khiển.
 • 13:58 - 14:00
  Nhưng thứ ta có thể điều khiển là độ khác nhau giứa nhiệt độ
 • 14:00 - 14:02
  bên trong và bên ngoài, và có một
 • 14:02 - 14:04
  công nghệ tuyệt vời này gọi là máy điều nhiệt.
 • 14:04 - 14:06
  Bạn cầm lấy nó, xoay nó sang bên trái,
 • 14:06 - 14:09
  và năng lương tiêu dùng ở nhà bạn sẽ giảm xuông.
 • 14:09 - 14:13
  Tôi đã thử nó. Và đạt hiệu quả. Một số người gọi nó là thay đổi phong cách sống.
 • 14:13 - 14:17
  Ban cũng có thể gọi mấy anh thợ cách nhiệt vào để giảm tiêu hao
 • 14:17 - 14:19
  ở khu nhà bạn -- cho bông vào tường, vào trần nhà,
 • 14:19 - 14:22
  và một cái cửa mới và những cái khác tương tự,
 • 14:22 - 14:26
  và sự thật đáng buồn là, nó sẽ giúp bạn tiết kiệm được tiền.
 • 14:26 - 14:28
  Điều đó không đáng buồn, đó là điều tốt, nhưng sự thật đáng buồn là, nó chỉ
 • 14:28 - 14:32
  giảm được khoảng 25% của tiêu hao năng lượng ở khu nhà bạn,
 • 14:32 - 14:34
  nếu bạn làm những điều vừa nói, đó vẫn là một ý tưởng tốt.
 • 14:34 - 14:37
  Nếu bạn thực sự muốn tiến gần tiêu chuẩn
 • 14:37 - 14:39
  nhà của Thụy điển với một ngôi nhà tồi tệ như thế này,
 • 14:39 - 14:43
  bạn cần phải đặt cách nhiệt bên ngoài cho tòa nhà
 • 14:43 - 14:47
  giống như khối căn hộ này ở London.
 • 14:47 - 14:50
  Bạn cũng có thể cung cấp nhiệt hiệu quả hơn bằng cách sử dụng máy bơm nhiệt
 • 14:50 - 14:53
  mà sử dụng một phần nhỏ hơn năng lượng cao cấp như điện
 • 14:53 - 14:56
  để di chuyển nhiệt từ khu vườn của bạn vào nhà của bạn.
 • 14:56 - 14:59
  Lựa chọn thứ ba bên cầu tôi muốn nói về,
 • 14:59 - 15:00
  cách thứ ba để giảm tiêu thụ năng lượng là,
 • 15:00 - 15:02
  đọc công tơ nhà bạn.
 • 15:02 - 15:04
  Và người ta nói rất nhiều về công tơ thông minh,
 • 15:04 - 15:05
  nhưng bạn có thể tự làm điều đó.
 • 15:05 - 15:08
  Dùng con mắt của bạn và thông minh một chút, đọc công tơ,
 • 15:08 - 15:11
  và nếu bạn bất cứ điều gì như tôi, nó sẽ thay đổi cuộc sống của bạn.
 • 15:11 - 15:12
  Đây là một biểu đồ tôi tạo ra.
 • 15:12 - 15:15
  Tôi đã viết một cuốn sách về năng lượng bền vững,
 • 15:15 - 15:17
  và một người bạn hỏi tôi, "Hèm, anh sử dụng bảo nhiêu năng lượng ở nhà?"
 • 15:17 - 15:19
  Và tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi không thực sự biết.
 • 15:19 - 15:22
  Và do đó, tôi bắt đầu đọc công tơ mỗi tuần,
 • 15:22 - 15:24
  và thông số đọc công tơ cũ sẽ được hiển thị
 • 15:24 - 15:26
  trong nửa đầu của biểu đồ, và sau đó năm 2007
 • 15:26 - 15:28
  được hiển thị trong màu xanh lá cây ở phía dưới, và đó là khi
 • 15:28 - 15:31
  tôi đọc đồng hồ mỗi tuần, và cuộc sống của tôi thay đổi,
 • 15:31 - 15:34
  vì tôi bắt đầu làm thí nghiệm và nhìn thấy
 • 15:34 - 15:36
  điều tạo nên một sự khác biệt, và lượng ga tiêu dùng của tôi
 • 15:36 - 15:37
  giảm mạnh vì tôi bắt đầu mày mò
 • 15:37 - 15:39
  với máy điều nhiệt và thời gian trên hệ thống lò sưởi,
 • 15:39 - 15:42
  và tôi đã giảm hơn một nửa ra hóa đơn khí đốt của tôi.
 • 15:42 - 15:45
  Đó là một câu chuyện tương tự cho điện năng tiêu thụ của tôi,
 • 15:45 - 15:49
  khi tắt máy chạy DVD, dàn âm thanh nổi,
 • 15:49 - 15:52
  các thiết bị máy máy tính mà trước đây lúc nào cũng bật,
 • 15:52 - 15:54
  và chỉ bật chúng lên khi tôi cần dùng,
 • 15:54 - 15:58
  giảm thêm1/3 hóa đơn điện của tôi.
 • 15:58 - 16:01
  Vì vậy, chúng tôi cần một kế hoạch toàn cục, và tôi đã mô tả cho bạn
 • 16:01 - 16:04
  sáu đòn bẩy lớn, và chúng ta cần hành động lớn bởi vì chúng ta nhận được
 • 16:04 - 16:06
  90 phần trăm năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch,
 • 16:06 - 16:11
  và do đó, bạn cần phải đẩy mạnh trên hầu hết nếu không phải tất cả các đòn bẩy này.
 • 16:11 - 16:14
  Và hầu hết các đòn bẩy này có các vấn đề tai tiếng,
 • 16:14 - 16:17
  và nếu có một đòn bẩy bạn không thích sử dụng
 • 16:17 - 16:19
  xin vui lòng ghi nhớ rằng đó có nghĩa là bạn cần
 • 16:19 - 16:23
  phải nỗ lực mạnh mẽ hơn trên các đòn bẩy khác.
 • 16:23 - 16:26
  Tôi là một người ủng hộ mạnh mẽ của các cuộc hội thoại người lớn
 • 16:26 - 16:30
  mà dựa trên con số và các sự kiện, và tôi muốn kết thúc
 • 16:30 - 16:32
  với tấm bản đồ này mà vừa hình dung cho bạn
 • 16:32 - 16:37
  yêu cầu của đất và hơn thế nữa để có được
 • 16:37 - 16:39
  chỉ 16 đèn một người
 • 16:39 - 16:42
  từ bốn trong các nguồn năng lượng tiềm tàng.
 • 16:42 - 16:46
  Vì vậy, nếu bạn muốn có được 16 bóng đèn, hãy nhớ rằng,
 • 16:46 - 16:50
  hôm nay tất cả năng lượng chúng ta tiêu thụ tương đương 125 bóng đèn.
 • 16:50 - 16:54
  Nếu bạn muốn 16 từ gió, bản đồ này chỉ ra một giải pháp
 • 16:54 - 16:56
  cho Vương Quốc Anh Nó có 160 trang trại gió,
 • 16:56 - 16:59
  mỗi cái 100 kilômét vuông trong kích thước,
 • 16:59 - 17:01
  và đó là gia tăng 20 lần
 • 17:01 - 17:03
  lượng gió hiện nay.
 • 17:03 - 17:06
  Năng lượng hạt nhân, để có được 16 bóng đèn một người, bạn sẽ cần
 • 17:06 - 17:09
  hai Gigawatt tại mỗi dấu chấm màu tím trên bản đồ này,
 • 17:09 - 17:11
  Đó là một sự gia tăng 4 lần
 • 17:11 - 17:14
  so vời cấp độ của điện hạt nhân ngày hôm nay.
 • 17:14 - 17:17
  Nhiên liệu sinh học, để có được16 bóng đèn ánh sáng một người, bạn sẽ cần
 • 17:17 - 17:21
  diện tích đất khoảng bằng 3.5 diện tích của Wales,
 • 17:21 - 17:24
  hoặc ở nước ta, hoặc nước của người khác,
 • 17:24 - 17:27
  có thể là Ai Len, có thể ở một nơi khác. (Cười)
 • 17:27 - 17:30
  Và lựa chọn thứ 4 bên cung, tập trung năng lượng mặt trời
 • 17:30 - 17:32
  trong sa mạc của người khác,
 • 17:32 - 17:35
  Nếu bạn muốn nhận được giá trị của 16 đèn,
 • 17:35 - 17:38
  thì ta đang nói về 8 hình lục giác
 • 17:38 - 17:39
  ở dưới cùng bên phải này.
 • 17:39 - 17:41
  Tổng diện tích các hình lục giác này
 • 17:41 - 17:46
  là hai Greater London tương đương trên sa mạc Sahara của người khác.
 • 17:46 - 17:47
  và bạn sẽ cần các đường dây điện thông suốt Tây Ban Nha
 • 17:47 - 17:53
  và Pháp để mang năng lượng từ sa mạc Sahara đến Surrey.
 • 17:53 - 17:56
  Chúng ta cần một kế hoạch khả thi.
 • 17:56 - 18:00
  Chúng ta cần phải ngừng la hét và bắt đầu nói chuyện,
 • 18:00 - 18:04
  và nếu chúng ta có thể có một cuộc trò chuyện người lớn,
 • 18:04 - 18:07
  tạo ra một kế hoạch toàn diện và bắt đàu xây dựng,
 • 18:07 - 18:08
  có lẽ cuộc cách mạng làm giảm lượng carbon này
 • 18:08 - 18:11
  thực sự sẽ vui vẻ. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã lắng nghe.
 • 18:11 - 18:14
  (Vỗ tay)
Title:
Kiểm tra thực tế về năng lượng tái tạo
Speaker:
David MacKay
Description:

Bao nhiêu đất năng lượng tái tạo sẽ cần để cung cấp năng lượng một quốc gia như Vương quốc Anh? Cả nước. Trong bài nói chuyện thực tiễn này, David Mackay du ngoạn qua những bài toán cơ bản để cho thấy những hạn chế đáng lo ngại về các lựa chọn năng lượng bền vững và giải thích lý do tại sao chúng ta dù thế vẫn cứ nên theo đuổi những lựa chọn đó.
(Quay tại TEDxWarwick.)

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
18:35

Vietnamese subtitles

Revisions