Return to Video

David MacKay: Prawda o energii odnawialnej

 • 0:00 - 0:03
  Kiedy rozpoczęła się rewolucja przemysłowa,
 • 0:03 - 0:05
  liczba pokładów węgla skrytego pod glebami
 • 0:05 - 0:09
  Wielkiej Brytanii w formie pojedynczych
  węgielków, była tak duża,
 • 0:09 - 0:13
  jak tego surowca występująca
  w Arabii Saudyjskiej w postaci ropy.
 • 0:13 - 0:16
  Ten węgiel stał się "źródłem zasilania"
  rewolucji przemysłowej.
 • 0:16 - 0:18
  i uczynił Brytanię "Wielką".
 • 0:18 - 0:22
  To dzięki niemu Zjednoczone Królestwo
  cieszyło się dominacją na świecie.
 • 0:22 - 0:26
  W roku 1918 produkcja węgla
  w Wielkiej Brytanii osiągnęła szczyt
 • 0:26 - 0:28
  i odtąd zaczęło spadać jego wydobycie.
 • 0:28 - 0:31
  Później Anglia zaczęła korzystać
  ze złóż ropy oraz gazu
 • 0:31 - 0:35
  z Morza Północnego, i w roku 2000
 • 0:35 - 0:37
  produkcja ropy i gazu z tego obszaru
 • 0:37 - 0:42
  również osiągnęła apogeum, a obecnie
  złoża te również są na wyczerpaniu.
 • 0:42 - 0:45
  Nasze dywagacje nad
  możliwym skończeniem się
 • 0:45 - 0:48
  łatwo dostępnych, lokalnych,
  bezpiecznych paliw kopalnych
 • 0:48 - 0:52
  są motywacją do zadania
  pytania: "Co będzie później?"
 • 0:52 - 0:55
  Jak będzie wyglądać
  nasze życie po wyczerpaniu złóż?
 • 0:55 - 0:57
  Powinniśmy myśleć intensywnie nad tym,
 • 0:57 - 0:59
  czym da się zastąpić paliwa kopalne.
 • 0:59 - 1:02
  Inna motywacją do rozmyślań
  jest oczywiście zmiana klimatu.
 • 1:02 - 1:05
  Kiedy rozmawia się o życiu
  po ich wyczerpaniu,
 • 1:05 - 1:08
  i skutkach zmiany klimatu,
 • 1:08 - 1:12
  słyszy się dużo owijania w bawełnę,
  nowomowy i kłamliwego marketingu.
 • 1:12 - 1:15
  Jako fizyk czuję obowiązek, by spróbować
 • 1:15 - 1:17
  wyprowadzić ludzi z tego
  pustosłowia i pomóc im
 • 1:17 - 1:20
  zrozumieć działania,
  które naprawdę robią różnicę
 • 1:20 - 1:25
  i pomóc skupić się na pomysłach,
  które mają sens.
 • 1:25 - 1:28
  Pozwólcie, że zilustruję to,
  co fizycy nazywają
 • 1:28 - 1:30
  przybliżoną kalkulacją.
 • 1:30 - 1:32
  Kochamy je.
 • 1:32 - 1:34
  Zadajesz pytanie, skrobiesz liczby
 • 1:34 - 1:35
  i masz odpowiedź.
 • 1:35 - 1:38
  To nie jest dokładna metoda,
  ale wyniki mogą nas zaciekawić.
 • 1:38 - 1:38
  To nie jest dokładna metoda,
  ale wyniki mogą nas zaciekawić.
 • 1:38 - 1:41
  Więc wyobraźcie sobie,
  że ktoś mówi:
 • 1:41 - 1:43
  "Możemy poradzić sobie
  bez paliw kopalnych.
 • 1:43 - 1:45
  Problem rozwiążą biopaliwa.
 • 1:45 - 1:47
  Transport? Nie potrzebujemy już ropy!"
 • 1:47 - 1:53
  Załóżmy, że biopaliwa dla samochodów
  korzystających z danej trasy
 • 1:53 - 1:57
  uprawiamy na jej poboczu.
 • 1:57 - 2:01
  Jak bardzo szerokie
  musiałoby ono być?
 • 2:01 - 2:03
  Ubierzmy to w liczby.
 • 2:03 - 2:06
  Załóżmy, że samochód jedzie
  z prędkością 60 mil na godzinę,
 • 2:06 - 2:08
  zużywając 30 mil na galon.
 • 2:08 - 2:11
  Jest to średnia europejska
  dla nowych samochodów.
 • 2:11 - 2:13
  Powiedzmy, że wydajność
  takiej plantacji biopaliwa
 • 2:13 - 2:16
  to 1200 litrów na hektar rocznie.
 • 2:16 - 2:19
  To prawda dla europejskich biopaliw.
 • 2:19 - 2:22
  Wyobraźmy sobie, że samochody
  są rozmieszczone co 80 metrów
 • 2:22 - 2:24
  i nieustannie jeżdżą tą trasą.
 • 2:24 - 2:25
  i nieustannie jeżdżą tą trasą.
 • 2:25 - 2:27
  Jej długość nie ma znaczenia,
 • 2:27 - 2:30
  bo im dłuższa droga,
  tym więcej mamy bioplantacji.
 • 2:30 - 2:31
  Co z tymi liczbami?
 • 2:31 - 2:33
  Cóż, weźmy pierwszą liczbę
  i podzielmy ja przez
 • 2:33 - 2:35
  pozostałe trzy.
  Otrzymamy 8 kilometrów.
 • 2:35 - 2:36
  To nasza odpowiedź.
 • 2:36 - 2:39
  Tak szeroka powinna być nasza plantacja
 • 2:39 - 2:41
  przy naszych pozostałych założeniach.
 • 2:41 - 2:44
  Może teraz zastanawiacie się,
 • 2:44 - 2:48
  czy to będzie takie proste,
  jak się zdawało.
 • 2:48 - 2:51
  Nasz wynik może sugerować,
  że mamy do czynienia z problemem
 • 2:51 - 2:54
  dotyczącym potrzebnego obszaru,
  i o tym będę mówił.
 • 2:54 - 2:57
  Chciałbym pomówić o terenach lądowych.
 • 2:57 - 3:00
  Czy naszym problemem
  jest tu obszar?
 • 3:00 - 3:03
  Odpowiedź jest twierdząca,
  ale to zależy od kraju.
 • 3:03 - 3:05
  Zacznijmy od Zjednoczonego Królestwa,
 • 3:05 - 3:07
  ponieważ tu dziś jesteśmy.
 • 3:07 - 3:10
  Zużycie energii Zjednoczonego Królestwa
 • 3:10 - 3:14
  nie tylko w ramach transportu,
  ale całkowite,
 • 3:14 - 3:16
  chciałbym oszacować w żarówkach.
 • 3:16 - 3:20
  To jakbyśmy mieli włączonych 125 żarówek,
 • 3:20 - 3:23
  co daje nam 125 kilowatogodzin
  dziennie na osobę.
 • 3:23 - 3:27
  To jest właśnie skala
  konsumpcji energii w Anglii.
 • 3:27 - 3:29
  Wydzielmy z tego 40 żarówek
  dla transportu,
 • 3:29 - 3:31
  40 dla ogrzewania
 • 3:31 - 3:34
  i 40 żarówek do generowania
  energii elektrycznej.
 • 3:34 - 3:35
  W porównaniu z tym
 • 3:35 - 3:38
  inne zapotrzebowania energetyczne
  to nieznaczna część.
 • 3:38 - 3:41
  Ślad węglowy jest jeszcze większy,
  jeśli wziąć pod uwagę
 • 3:41 - 3:43
  energię wykorzystaną na to,
  co importujemy.
 • 3:43 - 3:47
  Około 90% tej zużytej energii
 • 3:47 - 3:51
  pochodzi z paliw kopalnych,
  a tylko 10% z innych,
 • 3:51 - 3:53
  może bardziej ekologicznych źródeł,
 • 3:53 - 3:56
  jak energia jądrowa
  i odnawialne źródła energii.
 • 3:56 - 3:57
  Tak to wygląda w Wielkiej Brytanii,
  gdzie gęstość zaludnienia
 • 3:57 - 4:01
  Tak to wygląda w Wielkiej Brytanii,
  gdzie gęstość zaludnienia
 • 4:01 - 4:04
  to 250 osób na kilometr kwadratowy.
 • 4:04 - 4:06
  Teraz pokażę inne kraje,
 • 4:06 - 4:07
  używając tych miar.
 • 4:07 - 4:09
  Na pionowej osi będzie liczba żarówek,
 • 4:09 - 4:12
  skala naszego zużycia energii,
 • 4:12 - 4:15
  czyli 125 żarówek na osobę,
 • 4:15 - 4:18
  co oznacza ta niebieska kropka,
 • 4:18 - 4:20
  pokazująca obszar Wielkiej Brytanii.
 • 4:20 - 4:23
  Gęstość zaludnienia jest na osi poziomej.
 • 4:23 - 4:26
  Tu mamy 250 osób na kilometr kwadratowy.
 • 4:26 - 4:28
  Dodajmy kraje europejskie
  zaznaczone na niebiesko,
 • 4:28 - 4:31
  i wtedy zobaczymy,
  że jest tutaj różnorodność.
 • 4:31 - 4:33
  Powinienem podkreślić, że obie te osie
 • 4:33 - 4:35
  są logarytmiczne.
 • 4:35 - 4:39
  Kiedy podążamy od paska do paska,
  współczynnik wzrasta o 10.
 • 4:39 - 4:42
  Następnie dodajmy Azję na czerwono,
 • 4:42 - 4:45
  Środkowy Wschód i Północną Afrykę
  na zielono,
 • 4:45 - 4:49
  Afrykę subsaharyjską na niebiesko.
 • 4:49 - 4:52
  To czarne to Południowa Ameryka,
 • 4:52 - 4:55
  fioletowy to Środkowa Ameryka,
 • 4:55 - 4:58
  a na żółto mamy Północną Amerykę,
 • 4:58 - 5:00
  Australię i Nową Zelandię.
 • 5:00 - 5:03
  I tutaj widzimy wielkie zróżnicowanie
  gęstości populacji
 • 5:03 - 5:06
  oraz zużycia energii na mieszkańca.
 • 5:06 - 5:08
  Kraje te znacznie się od siebie różnią.
 • 5:08 - 5:11
  Na górze po lewej mamy Kanadę
  oraz Australię
 • 5:11 - 5:14
  z ogromnymi połaciami lądu
  i dużym zużyciem energii,
 • 5:14 - 5:16
  od 200 do 300 żarówek na osobę,
 • 5:16 - 5:20
  przy bardzo niskiej gęstości zaludnienia.
 • 5:20 - 5:23
  Na górze po prawej Bahrajn
  ma to samo zużycie energii
 • 5:23 - 5:25
  na osobę, co Kanada,
 • 5:25 - 5:28
  ponad 300 żarówek,
 • 5:28 - 5:31
  lecz ich gęstość zaludnienia
  to współczynnik 300 razy większy,
 • 5:31 - 5:32
  1000 ludzi na kilometr kwadratowy.
 • 5:32 - 5:36
  Bangladesz, w prawym dolnym rogu,
  ma tę samą gęstość zaludnienia
 • 5:36 - 5:41
  co Bahrajn, jednakże konsumpcję
  na osobę 100 razy mniejszą.
 • 5:41 - 5:44
  W lewym dolnym rogu nic nie ma.
 • 5:44 - 5:46
  Było tu kiedyś wiele osób.
 • 5:46 - 5:47
  Ten diagram ma inne ważne przesłanie.
 • 5:47 - 5:51
  Dodałem niebieski ogonek za Sudanem,
  Libią, Chinami,
 • 5:51 - 5:52
  Indiami i Bangladeszem.
 • 5:52 - 5:55
  To daje nam 15 lat postępu.
 • 5:55 - 5:57
  Gdzie te kraje były 15 lat
  temu, i gdzie teraz są?
 • 5:57 - 6:00
  Wniosek z tego jeden,
  większość krajów zmierza na prawo.
 • 6:00 - 6:01
  Wschodzą na osi,
 • 6:01 - 6:03
  większa gęstość zaludnienia
 • 6:03 - 6:05
  i wyższe zużycie na osobę.
 • 6:05 - 6:08
  Więc możliwe, że będziemy
  w prawym górnym rogu.
 • 6:08 - 6:11
  Nieco nietypowe,
  Wielka Brytania w towarzystwie
 • 6:11 - 6:14
  Niemiec, Japonii, Południowej
  Korei, Holandii
 • 6:14 - 6:16
  oraz kilku innych nietypowych krajów,
 • 6:16 - 6:18
  ale wiele innych narodowości
  pnie się ku górze
 • 6:18 - 6:20
  do prawego rogu, by do nas dołączyć,
 • 6:20 - 6:24
  więc jesteśmy wizją tego,
  jak przyszłe zużycie energii
 • 6:24 - 6:28
  może również wyglądać w innych krajach.
 • 6:28 - 6:32
  Dodajmy do diagramu różowe linie,
 • 6:32 - 6:34
  które biegną w dół i w prawo.
 • 6:34 - 6:36
  To linie równego zużycia energii
 • 6:36 - 6:40
  na jednostkę powierzchni,
  mierzonego w watach na metr kwadratowy.
 • 6:40 - 6:41
  Ta środkowa linia,
 • 6:41 - 6:45
  0,1 wata na metr kwadratowy,
  to zużycie energii
 • 6:45 - 6:49
  na jednostkę powierzchni Norwegii,
  Arabii Saudyjskiej, Meksyku na fioletowo,
 • 6:49 - 6:53
  oraz Bangladeszu 15 lat temu.
 • 6:53 - 6:56
  Zauważcie, że połowa populacji świata
  żyje w krajach,
 • 6:56 - 7:00
  które są już nad tą linią.
 • 7:00 - 7:03
  Wielka Brytania zużywa 1,25 watów
 • 7:03 - 7:05
  na metr kwadratowy.
 • 7:05 - 7:09
  Więc Niemcy oraz Japonia
  zużywają troszkę więcej.
 • 7:09 - 7:12
  A co nam to mówi?
 • 7:12 - 7:14
  A co nam to mówi?
 • 7:14 - 7:18
  Tymi samymi jednostkami
  możemy zmierzyć energię odnawialną
 • 7:18 - 7:20
  oraz inne formy wyprodukowanej energii.
 • 7:20 - 7:23
  Odnawialne źródła to jeden
  z pionierskich pomysłów
 • 7:23 - 7:28
  na to, jak zmniejszyć zużycie
  paliw kopalnych z 90%.
 • 7:28 - 7:29
  Czas na źródła odnawialne.
 • 7:29 - 7:32
  Rośliny energetyczne dostarczają
  pół wata na metr kwadratowy
 • 7:32 - 7:34
  w europejskim klimacie.
 • 7:34 - 7:37
  Co to znaczy? Mogliście się spodziewać
 • 7:37 - 7:39
  takiego efektu, kiedy mówiłem
  o plantacji biopaliw
 • 7:39 - 7:41
  chwilę temu.
 • 7:41 - 7:44
  Zużywamy 1,25 wata na metr kwadratowy.
 • 7:44 - 7:45
  To znaczy, że jeśli obsadzimy całą Anglię
  roślinami energetycznymi,
 • 7:45 - 7:48
  To znaczy, że jeśli obsadzimy całą Anglię
  roślinami energetycznymi,
 • 7:48 - 7:52
  i tak nie sprostamy dzisiejszemu
  zapotrzebowaniu na energię.
 • 7:52 - 7:54
  Siła wiatru produkuje trochę więcej,
 • 7:54 - 7:57
  2,5 wata na metr kwadratowy,
  ale to tylko dwa razy więcej
 • 7:57 - 8:01
  niż 1,25 na metr kwadratowy,
 • 8:01 - 8:04
  co znaczy, że jeśli zechcemy
  pokryć zapotrzebowanie na energię
 • 8:04 - 8:06
  stosując tylko elektrownie wiatrowe,
 • 8:06 - 8:11
  musielibyśmy nimi pokryć
  połowę Zjednoczonego Królestwa.
 • 8:11 - 8:15
  Mam dane na poparcie
  wszystkich tych twierdzeń.
 • 8:15 - 8:18
  Następnie spójrzmy na energię słoneczną.
 • 8:18 - 8:20
  Panele słoneczne położone na dachu
 • 8:20 - 8:26
  w Anglii dają nam około 20 watów
  na metr kwadratowy.
 • 8:26 - 8:28
  Żeby wycisnąć wszystko
  z paneli słonecznych,
 • 8:28 - 8:31
  musisz podążać za
  tradycyjną metodą bawarską.
 • 8:31 - 8:33
  Czyli panele umieszczamy
  nie tylko na dachu,
 • 8:33 - 8:35
  ale też na okolicznych polach.
 • 8:35 - 8:37
  Z z powodu luk między panelami
 • 8:37 - 8:39
  parki solarne dostarczają tylko 5 watów
 • 8:39 - 8:42
  na metr kwadratowy powierzchni lądowej.
 • 8:42 - 8:44
  Taki park solarny w Vermont,
  ze sprawdzonymi danymi,
 • 8:44 - 8:48
  dostarcza 4,2 wata
  na metr kwadratowy.
 • 8:48 - 8:51
  Tutaj mamy 125 watów na metr kwadratowy,
 • 8:51 - 8:55
  farmy wiatrowe 2,5, parki solarne około 5.
 • 8:55 - 8:58
  Czyli którego źródła odnawialnego
  nie wybrać,
 • 8:58 - 9:01
  obojętnie jakie zastosujemy ich połączenie,
 • 9:01 - 9:04
  jeśli masz zamiar zasilić nim
  Wielką Brytanię,
 • 9:04 - 9:06
  musisz pokryć około 20-25%
  powierzchni kraju
 • 9:06 - 9:09
  musisz pokryć około 20-25%
  powierzchni kraju
 • 9:09 - 9:11
  tymi odnawialnymi źródłami.
 • 9:11 - 9:12
  Nie mówię, że to zły pomysł.
 • 9:12 - 9:14
  Ważne są obliczenia.
 • 9:14 - 9:16
  Kocham źródła odnawialne,
  nie jestem im przeciwny.
 • 9:16 - 9:21
  Ale kocham także arytmetykę. (Śmiech)
 • 9:21 - 9:23
  Umieszczanie elektrowni słonecznych
  na pustyniach
 • 9:23 - 9:25
  daje więcej energii na metr,
 • 9:25 - 9:27
  bo nie ma problemu zachmurzenia.
 • 9:27 - 9:30
  Obiekt tego typu dostarcza
  14 watów na metr kwadratowy,
 • 9:30 - 9:32
  ten 10 watów na metr kwadratowy,
 • 9:32 - 9:35
  a ten w Hiszpanii 5 watów
  na metr kwadratowy.
 • 9:35 - 9:37
  Hojnie szacując wydajność
  energii słonecznej,
 • 9:37 - 9:40
  uważam, że może dostarczyć
  20 watów na metr kwadratowy,
 • 9:40 - 9:42
  a to już coś.
 • 9:42 - 9:45
  Oczywiście, Wielka Brytania
  nie ma żadnych pustyń.
 • 9:45 - 9:48
  Jeszcze. (Śmiech)
 • 9:48 - 9:51
  Więc takie mamy podsumowanie.
 • 9:51 - 9:54
  Źródła odnawialne,
  choć je kocham, są rozproszone.
 • 9:54 - 9:56
  Mają małą moc
  na jednostkę powierzchni
 • 9:56 - 9:58
  i musimy z tym żyć.
 • 9:58 - 10:02
  A to oznacza, że jeśli
  chcemy, żeby źródła odnawialne
 • 10:02 - 10:04
  zrobiły znaczną różnicę
  dla takich krajów
 • 10:04 - 10:07
  jak Wielka Brytania,
  w skali dzisiejszego zużycia,
 • 10:07 - 10:10
  musimy wyobrazić sobie odnawialne źródła
 • 10:10 - 10:13
  rozmiarów kraju. Nie całego,
 • 10:13 - 10:17
  lecz pokaźnej frakcji.
 • 10:17 - 10:20
  Istnieją również inne
  możliwości generowania energii,
 • 10:20 - 10:22
  które nie wymagają paliw kopalnych.
 • 10:22 - 10:25
  Jak na przykład energia jądrowa.
 • 10:25 - 10:26
  Na mapie elektrownia Sizewell B
 • 10:26 - 10:29
  mieści się w niebieskim
  kilometrze kwadratowym.
 • 10:29 - 10:31
  To jeden gigawat na kilometr kwadratowy,
 • 10:31 - 10:33
  co daje około 1000 watów
  na metr kwadratowy.
 • 10:33 - 10:36
  Według tej miary energia jądrowa
 • 10:36 - 10:41
  nie jest tak narzucająca się
  jako źródła odnawialne.
 • 10:41 - 10:44
  Oczywiście inne miary
  też mają znaczenie,
 • 10:44 - 10:46
  a energia jądrowa
  nie kojarzy się dobrze.
 • 10:46 - 10:48
  Ale to samo dotyczy źródeł odnawialnych.
 • 10:48 - 10:51
  Oto zdjęcie z procesu
  oceny realiów społecznych
 • 10:51 - 10:54
  w małym mieście Penicuik za Edynburgiem.
 • 10:54 - 10:56
  Widać na nim dzieci świętujące
 • 10:56 - 10:59
  spalenie wizerunku wiatraka.
 • 10:59 - 11:04
  Znajdą się ludzie przeciwni wszystkiemu,
 • 11:04 - 11:06
  więc na wszelki wypadek
  trzeba mieć różne rozwiązania.
 • 11:06 - 11:10
  Co taki kraj jak Wielka Brytania
  może zrobić po stronie podaży?
 • 11:10 - 11:13
  Możliwości widzę trzy:
 • 11:13 - 11:16
  źródła odnawialne,
  uznając że muszą one być
 • 11:16 - 11:19
  zbliżone do wielkości kraju;
  korzystanie z odnawialnych za granicą,
 • 11:19 - 11:22
  czyli konieczność dogadania się
 • 11:22 - 11:24
  z ludźmi z lewej górnej strony diagramu.
 • 11:24 - 11:26
  "Nie chcemy odnawialnych
  źródeł energii u nas.
 • 11:26 - 11:29
  Możemy zamiast tego
  postawić je na waszym podwórku?"
 • 11:29 - 11:31
  To nie żart.
 • 11:31 - 11:34
  Tak świat może rozwiązać ten problem.
 • 11:34 - 11:39
  Więc kraje takie jak Australia,
  Rosja, Libia, Kazachstan,
 • 11:39 - 11:43
  mogą stać się naszymi przyjaciółmi
  w produkcji źródeł odnawialnych.
 • 11:43 - 11:45
  Trzecia opcja to energia jądrowa.
 • 11:45 - 11:48
  To jakieś rozwiązania dla podaży.
 • 11:48 - 11:51
  Oprócz dźwigni dostaw,
  którą możemy pchnąć,
 • 11:51 - 11:53
  pamiętajmy, że potrzebujemy
  ogromnej ilości,
 • 11:53 - 11:54
  ponieważ w tej chwili paliwa kopalne
  to 90% naszej energii.
 • 11:54 - 11:56
  ponieważ w tej chwili paliwa kopalne
  to 90% naszej energii.
 • 11:56 - 11:59
  Oprócz tych dźwigni
  możemy rozmawiać o innych sposobach
 • 11:59 - 12:02
  rozwiązania tego problemu,
  mianowicie możemy zmniejszyć popyt,
 • 12:02 - 12:04
  i to jest równoznaczne
  z redukcją populacji.
 • 12:04 - 12:06
  Nie jestem pewny, jak tego dokonać.
 • 12:06 - 12:09
  Można też zredukować
  zapotrzebowanie na osobę.
 • 12:09 - 12:12
  Pogadajmy o jeszcze trzech
  dużych dźwigniach,
 • 12:12 - 12:14
  które mogą pomóc
  po stronie zapotrzebowania.
 • 12:14 - 12:16
  Po pierwsze, transport.
  Fizyka mówi wyraźnie,
 • 12:16 - 12:19
  jak zredukować zapotrzebowanie
  energii w transporcie.
 • 12:19 - 12:22
  Często się słyszy, że technologia
  naprawi wszystko.
 • 12:22 - 12:24
  Zbudujemy 100 razy bardziej
  wydajne maszyny.
 • 12:24 - 12:26
  To bliskie prawdy.
  Pozwólcie, że zademonstruję.
 • 12:26 - 12:29
  Zapotrzebowanie energetycznie
  tego przeciętnego czołu tutaj
 • 12:29 - 12:33
  to 80 kilowatogodzin na
  ludzkie 100 kilometrów.
 • 12:33 - 12:37
  Taka jest średnia europejskich samochodów.
 • 12:37 - 12:39
  80 kWh. Czy można
  uzyskać 100 razy lepszy wynik
 • 12:39 - 12:42
  poprzez zastosowanie
  powyższych zasad fizyki?
 • 12:42 - 12:47
  Tak, rozwiązanie to rower, 80 razy lepszy
  pod względem zapotrzebowania na energię
 • 12:47 - 12:50
  i napędzany biopaliwem - jedzeniem.
 • 12:50 - 12:52
  (Śmiech)
 • 12:52 - 12:54
  Są też rozwiązania pośrednie,
 • 12:54 - 12:55
  bo ta młoda pani może nie zgodzić się
  na taką zmianę stylu życia.
 • 12:55 - 12:58
  bo ta młoda pani może nie zgodzić się
  na taką zmianę stylu życia.
 • 12:58 - 13:01
  Więc, kiedy przekonamy ją,
  żeby wybrała pociąg,
 • 13:01 - 13:03
  wciąż bardziej wydajny niż samochód,
 • 13:03 - 13:04
  ale to i tak zmiana.
 • 13:04 - 13:05
  Mamy też samochody ekologiczne.
 • 13:05 - 13:07
  Pomieszczą jednego nastolatka
 • 13:07 - 13:09
  oraz jest krótszy niż pachołek
 • 13:09 - 13:11
  i jest prawie tak wydajny jak rower,
 • 13:11 - 13:15
  o ile prowadzisz go
  z prędkością 15 mil na godzinę.
 • 13:15 - 13:17
  Bardziej realistyczne opcje pośrednie
 • 13:17 - 13:20
  w dziedzinie transportu
  to elektryczne pojazdy,
 • 13:20 - 13:23
  elektryczne rowery
  i elektryczne samochody w środku,
 • 13:23 - 13:25
  do 4 razy bardziej
  wydajne energetycznie
 • 13:25 - 13:29
  niż standardowy, napędzany benzyną czołg.
 • 13:29 - 13:31
  Następne zagadnienie
  to dźwignia ogrzewania.
 • 13:31 - 13:34
  Ogrzewanie to trzecia część
  zużycia energii w Wielkiej Brytanii,
 • 13:34 - 13:36
  z której wiele zmierza do naszego domu
 • 13:36 - 13:39
  i innych budynków, i służy do
  ogrzewania pomieszczeń i wody.
 • 13:39 - 13:42
  Tutaj z kolei mamy typowy brytyjski dom.
 • 13:42 - 13:46
  To mój dom, z Ferrari na podjeździe.
 • 13:46 - 13:47
  Co możemy z nim zrobić?
 • 13:47 - 13:50
  Prawa fizyki mamy tutaj jasne.
 • 13:50 - 13:55
  Opisują, jak zapotrzebowanie na energię
  potrzebną do ogrzewania
 • 13:55 - 13:58
  zmienia się w związku z naszą kontrolą.
 • 13:58 - 14:00
  Możemy kontrolować różnicę temperatur
 • 14:00 - 14:02
  pomiędzy wnętrzem
  a środowiskiem zewnętrznym
 • 14:02 - 14:04
  i mamy też urządzenie zwane termostatem.
 • 14:04 - 14:06
  Po jego chwyceniu i obróceniu w lewo
 • 14:06 - 14:09
  zużycie energii w domu zmniejszy się.
 • 14:09 - 14:13
  Próbowałem. Niektórzy ludzie
  nazwą to zmianą stylu życia.
 • 14:13 - 14:17
  Możecie również użyć włókna szklanego,
  by doszczelnić budynek.
 • 14:17 - 14:19
  Włożyć je w ściany, ułożyć pod dach,
 • 14:19 - 14:22
  we frontowe drzwi i tak dalej.
 • 14:22 - 14:26
  Należy podkreślić, że to pozwoli
  zaoszczędzić pieniądze.
 • 14:26 - 14:28
  To dobre rozwiązanie,
  ale smutna prawda jest taka,
 • 14:28 - 14:32
  że rozwiąże to tylko
  około 25% nieszczelności budynku.
 • 14:32 - 14:34
  To jest dobry pomysł.
 • 14:34 - 14:37
  Jeśli będziesz chciał
  zbliżyć się do szwedzkich
 • 14:37 - 14:39
  standardów budowniczych
  z domami na czele jak ten,
 • 14:39 - 14:43
  musisz zainstalować izolację
  wewnętrzną w budynku,
 • 14:43 - 14:47
  jak pokazano to w tym Londyńskim bloku.
 • 14:47 - 14:50
  Bardziej wydajne jest
  zastosowanie pomp ciepła,
 • 14:50 - 14:53
  które, zużywając mało prądu,
 • 14:53 - 14:56
  przemieszczają ciepło z ogrodu do domu.
 • 14:56 - 14:59
  Trzecim sposobem
  na ograniczenie zużycia energii
 • 14:59 - 15:00
  Trzecim sposobem
  na ograniczenie zużycia energii
 • 15:00 - 15:02
  jest odczytywanie liczników.
 • 15:02 - 15:04
  Mówi się o o inteligentnych licznikach,
  ale sami sobie z tym poradzimy.
 • 15:04 - 15:05
  Mówi się o o inteligentnych licznikach,
  ale sami sobie z tym poradzimy.
 • 15:05 - 15:08
  Inteligentnie użyj oczu
  i zacznij odczytywać licznik.
 • 15:08 - 15:11
  W moim przypadku
  zmieniło to moje życie.
 • 15:11 - 15:12
  Zrobiłem taki wykres.
 • 15:12 - 15:15
  Pisałem książkę o zrównoważonej energii,
 • 15:15 - 15:17
  kiedy kolega spytał,
  ile zużywam jej w domu.
 • 15:17 - 15:19
  Byłem zażenowany, bo nie miałem pojęcia.
 • 15:19 - 15:22
  Odtąd odczytuję licznik co tydzień.
 • 15:22 - 15:24
  Stare odczyty widnieją
 • 15:24 - 15:26
  w górnej połowie wykresu.
 • 15:26 - 15:28
  Rok 2007 jest na zielono
  w dolnej części.
 • 15:28 - 15:31
  Czytanie licznika dużo zmieniło,
 • 15:31 - 15:34
  bo zacząłem eksperymentować
  i zobaczyłem, co ile zużywa.
 • 15:34 - 15:36
  Moje zużycie gazu spadło,
 • 15:36 - 15:37
  bo zająłem się termostatem
  i programatorem ogrzewania.
 • 15:37 - 15:39
  bo zająłem się termostatem
  i programatorem ogrzewania.
 • 15:39 - 15:42
  Płacę teraz o połowę mniejsze
  rachunki za gaz.
 • 15:42 - 15:45
  Identycznie jest ze zużyciem
  energii elektrycznej.
 • 15:45 - 15:49
  Kiedy wyłączymy odtwarzacze DVD,
  system dźwiękowy,
 • 15:49 - 15:52
  oraz nieużywany komputer,
  rzeczy, które działały non-stop,
 • 15:52 - 15:54
  i włączymy tylko, kiedy potrzeba,
 • 15:54 - 15:58
  zmniejszymy nasze rachunki
  za prąd o jedną trzecią.
 • 15:58 - 16:01
  Potrzebujemy tylko planu.
 • 16:01 - 16:04
  Opisałem 6 największych rozwiązań.
  Musimy coś zrobić,
 • 16:04 - 16:06
  bo 90% naszej energii
  pochodzi z paliw kopalnych.
 • 16:06 - 16:11
  Musimy się mocno ograniczać w większości
  tych dziedzin, jeśli nie we wszystkich.
 • 16:11 - 16:14
  Większość rozwiązań
  ma ograniczoną popularność.
 • 16:14 - 16:17
  Jeśli istnieje jakiś aspekt,
  w którym nie chcesz się ograniczać,
 • 16:17 - 16:19
  zapamiętaj, że to znaczy,
 • 16:19 - 16:23
  że musisz wykonać większy wysiłek
  w pozostałych obszarach.
 • 16:23 - 16:26
  Dlatego jestem zwolennikiem
  prowadzenia dorosłych rozmów,
 • 16:26 - 16:30
  które bazują na liczbach i faktach.
 • 16:30 - 16:32
  Zamknę prelekcję tę mapą, która ilustruje,
 • 16:32 - 16:37
  ile terenu byłoby potrzebne,
 • 16:37 - 16:39
  żeby uzyskać 16 żarówek na osobę
 • 16:39 - 16:42
  z czterech ze wszystkich możliwych źródeł.
 • 16:42 - 16:46
  Jeśli chcecie otrzymać 16 żarówek,
 • 16:46 - 16:50
  pamiętajcie, że dzisiaj zapotrzebowanie
  jest równe 125 żarówkom.
 • 16:50 - 16:54
  Jeśli chcecie otrzymać 16 żarówek
  z wiatru, ta mapa obrazuje rozwiązanie
 • 16:54 - 16:56
  dla Wielkiej Brytanii,
  160 elektrowni wiatrowych,
 • 16:56 - 16:59
  każda na 100 kilometrach kwadratowych.
 • 16:59 - 17:01
  I to byłby 20-krotny wzrost
 • 17:01 - 17:03
  w porównaniu do dzisiejszego
  uzysku z tego źródła.
 • 17:03 - 17:06
  Energia jądrowa, by otrzymać
  16 żarówek na osobę,
 • 17:06 - 17:09
  potrzebuje 2 gigawatów
  na każdą z fioletowych kropek.
 • 17:09 - 17:11
  To czterokrotny wzrost
 • 17:11 - 17:14
  w porównaniu z dzisiejszym stopniem
  wykorzystania energii jądrowej.
 • 17:14 - 17:17
  Biomasa, by otrzymać 16 żarówek na osobę,
 • 17:17 - 17:21
  potrzebuje obszaru
  około połowy wielkości Walii,
 • 17:21 - 17:24
  w naszym lub w innym kraju,
 • 17:24 - 17:27
  najlepiej w Irlandii,
  ale nie koniecznie. (Śmiech)
 • 17:27 - 17:30
  Czwartą opcją wsparcia
  jest koncentracja elektrowni słonecznych
 • 17:30 - 17:32
  na pustyniach innych narodów.
 • 17:32 - 17:35
  Jeśli chcemy z nich uzyskać 16 żarówek,
 • 17:35 - 17:38
  musimy mówić o 8 sześciokątach
  w prawym dolnym rogu.
 • 17:38 - 17:39
  musimy mówić o 8 sześciokątach
  w prawym dolnym rogu.
 • 17:39 - 17:41
  Suma powierzchni tych sześciokątów
 • 17:41 - 17:46
  to odpowiednik 2 obszarów
  regionu Wielki Londyn na czyjejś Saharze,
 • 17:46 - 17:47
  i potrzebujemy przewodów w Hiszpanii
 • 17:47 - 17:53
  oraz Francji, by przetransportować
  prąd z Sahary do Surrey.
 • 17:53 - 17:56
  Potrzebujemy spójnego planu.
 • 17:56 - 18:00
  Musimy przestać krzyczeć
  i zacząć rozmawiać,
 • 18:00 - 18:04
  i jeśli uda nam się
  przeprowadzić dorosłą rozmowę,
 • 18:04 - 18:07
  zrobić plan, który obejmie
  wszystko i zbuduje fundamenty,
 • 18:07 - 18:08
  może ta niskoemisyjna rewolucja
 • 18:08 - 18:11
  będzie samą przyjemnością.
  Dziękuję za uwagę.
 • 18:11 - 18:14
  (Brawa)
Title:
David MacKay: Prawda o energii odnawialnej
Speaker:
David MacKay
Description:

Ile połaci ziemi trzeba byłoby pokryć źródłami odnawialnymi, żeby zasilić kraj taki jak Wielka Brytania? Okazuje się, że cały kraj. W tej pragmatycznej prelekcji David MacKay zabiera nas na wycieczkę po podstawach obliczeń, które pokazują niepokojące ograniczenia dla zrównoważonych źródeł energii i wyjaśnia, dlaczego pomimo tego powinniśmy je wprowadzać.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
18:35
Krystian Aparta approved Polish subtitles for A reality check on renewables
Krystian Aparta commented on Polish subtitles for A reality check on renewables
Krystian Aparta edited Polish subtitles for A reality check on renewables
Krystian Aparta edited Polish subtitles for A reality check on renewables
Krystian Aparta edited Polish subtitles for A reality check on renewables
Krystian Aparta edited Polish subtitles for A reality check on renewables
Agata Leśnicka accepted Polish subtitles for A reality check on renewables
Agata Leśnicka commented on Polish subtitles for A reality check on renewables
Show all

Polish subtitles

Revisions