Return to Video

David MacKay: Hernieuwbare energie tegen het licht gehouden

 • 0:00 - 0:03
  Aan het begin van de Industriële Revolutie
 • 0:03 - 0:05
  zat er evenveel koolstof onder Groot-Brittannië
  in de vorm van steenkool
 • 0:05 - 0:09
  zat er evenveel koolstof onder Groot-Brittannië
  in de vorm van steenkool
 • 0:09 - 0:13
  als er koolstof onder Saoedi-Arabië zat
  in de vorm van olie.
 • 0:13 - 0:16
  Deze koolstof was de motor
  van de industriële revolutie,
 • 0:16 - 0:18
  zette de ‘Groot’ in Groot-Brittannië
 • 0:18 - 0:22
  en leidde tot de tijdelijke wereldheerschappij
  van Groot-Brittannië.
 • 0:22 - 0:26
  In 1918 piekte de steenkoolproductie
  in Groot-Brittannië
 • 0:26 - 0:28
  en is sindsdien gestaag afgenomen.
 • 0:28 - 0:31
  Later begon Groot-Brittannië olie en gas
 • 0:31 - 0:35
  uit de Noordzee te gebruiken.
  Maar in 2000
 • 0:35 - 0:37
  piekte ook de productie van olie en gas
  uit de Noordzee.
 • 0:37 - 0:42
  Ook die zijn nu bezig
  aan hun neergang.
 • 0:42 - 0:45
  Deze vaststellingen
  over de eindigheid van
 • 0:45 - 0:48
  gemakkelijk bereikbare,
  lokale fossiele brandstoffen,
 • 0:48 - 0:52
  zijn een motivatie om te zeggen:
  "Wat nu?
 • 0:52 - 0:55
  Hoe gaan we leven
  als de fossiele brandstoffen op zijn?
 • 0:55 - 0:57
  Moeten we niet nadenken over
  hoe we moeten afkicken van fossiele brandstoffen?"
 • 0:57 - 0:59
  Moeten we niet nadenken over
  hoe we moeten afkicken van fossiele brandstoffen?"
 • 0:59 - 1:02
  Een andere motivatie
  is uiteraard de klimaatverandering.
 • 1:02 - 1:05
  Als mensen praten over het leven
  na de fossiele brandstoffen
 • 1:05 - 1:08
  en maatregelen tegen klimaatverandering,
  dan hoor je een heleboel blaasjes,
 • 1:08 - 1:12
  een heleboel groene prietpraat,
  een heleboel misleidende reclame.
 • 1:12 - 1:15
  Als natuurkundige denk ik
  dat het mijn plicht is
 • 1:15 - 1:17
  om te proberen
  de mensen hun ogen te openen,
 • 1:17 - 1:20
  ze laten inzien welke acties
  echt een verschil maken
 • 1:20 - 1:25
  en ze richten op ideeën
  die ertoe doen.
 • 1:25 - 1:28
  Laat mij dit illustreren
  met wat natuurkundigen
 • 1:28 - 1:30
  wel eens een berekening
  op de achterkant van een envelop noemen.
 • 1:30 - 1:32
  Wij houden van dat soort berekeningen.
 • 1:32 - 1:34
  Je stelt een vraag, schrijft wat getallen op
  en je zoekt een antwoord.
 • 1:34 - 1:35
  Je stelt een vraag, schrijft wat getallen op
  en je zoekt een antwoord.
 • 1:35 - 1:38
  Het zal wellicht niet erg nauwkeurig zijn,
  maar het doet je even nadenken.
 • 1:38 - 1:38
  Het zal wellicht niet erg nauwkeurig zijn,
  maar het doet je even nadenken.
 • 1:38 - 1:41
  Hier komt de vraag: stel je voor
 • 1:41 - 1:43
  dat we zeiden: "Och ja,
  we kunnen zonder fossiele brandstoffen.
 • 1:43 - 1:45
  We gaan biobrandstoffen gebruiken.
  Probleem opgelost.
 • 1:45 - 1:47
  We hebben geen olie
  meer nodig voor vervoer."
 • 1:47 - 1:53
  Als we nu eens de biobrandstoffen
  nodig voor één weg
 • 1:53 - 1:57
  op de berm aan de rand
  van die weg zouden telen?
 • 1:57 - 2:01
  Hoe breed zou die berm
  dan moeten worden?
 • 2:01 - 2:03
  We plakken er wat cijfers op.
 • 2:03 - 2:06
  Onze auto's gaan tegen 90 km per uur.
 • 2:06 - 2:08
  Neem dat ze 12,5 km per liter afleggen,
  het Europese gemiddelde voor nieuwe auto's.
 • 2:08 - 2:11
  Neem dat ze 12,5 km per liter afleggen,
  het Europese gemiddelde voor nieuwe auto's.
 • 2:11 - 2:13
  Veronderstel dat de productiviteit
  van biobrandstofplantages
 • 2:13 - 2:16
  1.200 liter biobrandstof
  per hectare per jaar is.
 • 2:16 - 2:19
  Dat is zo
  voor de Europese biobrandstoffen.
 • 2:19 - 2:22
  En laten we voorstellen
  dat de auto's op 80 meter van elkaar
 • 2:22 - 2:24
  constant langs deze weg rijden.
 • 2:24 - 2:25
  constant langs deze weg rijden.
 • 2:25 - 2:27
  De lengte van de weg maakt niet uit,
  want hoe langer de weg,
 • 2:27 - 2:30
  hoe meer biobrandstoffenplantages
  we hebben.
 • 2:30 - 2:31
  Wat doen we met deze gegevens?
  Deel het eerste door
 • 2:31 - 2:33
  Wat doen we met deze gegevens?
  Deel het eerste door
 • 2:33 - 2:35
  de andere drie
  en je vindt ongeveer acht kilometer.
 • 2:35 - 2:36
  Dat is het antwoord.
 • 2:36 - 2:39
  Dat is hoe breed de plantage
  zou moeten worden
 • 2:39 - 2:41
  volgens deze aannames.
 • 2:41 - 2:44
  Dan zeg je misschien:
 • 2:44 - 2:48
  “Misschien gaat het
  toch niet zo gemakkelijk zijn."
 • 2:48 - 2:51
  Misschien zou je denken
 • 2:51 - 2:54
  dat het te maken heeft met oppervlakten.
 • 2:54 - 2:57
  Is er dan een probleem met oppervlakten?
  Het antwoord hangt af
 • 2:57 - 3:00
  Is er dan een probleem met oppervlakten?
  Het antwoord hangt af
 • 3:00 - 3:03
  van het land waar je bent.
 • 3:03 - 3:05
  Laten we beginnen
  met het Verenigd Koninkrijk,
 • 3:05 - 3:07
  want daar zijn we nu.
 • 3:07 - 3:10
  Ik wil het totale energieverbruik
  van het V.K.,
 • 3:10 - 3:14
  niet alleen voor het vervoer,
  maar voor alles
 • 3:14 - 3:16
  voorstellen door gloeilampen (van 40 watt).
 • 3:16 - 3:20
  Het is alsof we allemaal de hele tijd
  125 lampen laten branden.
 • 3:20 - 3:23
  125 kilowattuur per dag per persoon
 • 3:23 - 3:27
  is het energieverbruik
  van het V.K.
 • 3:27 - 3:29
  Dat zijn 40 lampen voor vervoer,
 • 3:29 - 3:31
  40 lampen voor verwarming,
 • 3:31 - 3:34
  en 40 lampen voor het maken van elektriciteit.
 • 3:34 - 3:35
  Andere dingen zijn relatief klein
 • 3:35 - 3:38
  vergeleken met deze drie grote brokken.
 • 3:38 - 3:41
  Het is eigenlijk een nog grotere voetafdruk
  als we rekening houden met
 • 3:41 - 3:43
  de energie voor de dingen
  die we in ons land importeren.
 • 3:43 - 3:47
  90% van deze energie komt vandaag
 • 3:47 - 3:51
  nog steeds van fossiele brandstoffen,
  en slechts 10%
 • 3:51 - 3:53
  uit andere, mogelijk groenere bronnen
 • 3:53 - 3:56
  als kernenergie
  en hernieuwbare energiebronnen.
 • 3:56 - 3:57
  De bevolkingsdichtheid in het V.K. is
 • 3:57 - 4:01
  De bevolkingsdichtheid het V.K. is
 • 4:01 - 4:04
  250 mensen per vierkante kilometer.
 • 4:04 - 4:06
  Nu toon ik jullie andere landen
 • 4:06 - 4:07
  volgens dezelfde maatstaven.
 • 4:07 - 4:09
  Op de verticale as toon ik
 • 4:09 - 4:12
  het aantal gloeilampen
  of ons energieverbruik per persoon.
 • 4:12 - 4:15
  Wij staan op 125 lampen per persoon.
 • 4:15 - 4:18
  Die kleine blauwe stip
  toont je het landoppervlak
 • 4:18 - 4:20
  van het V.K..
 • 4:20 - 4:23
  De bevolkingsdichtheid staat
  op de horizontale as
 • 4:23 - 4:26
  met 250 mensen per vierkante kilometer.
 • 4:26 - 4:28
  We voegen de Europese landen
  in het blauw toe.
 • 4:28 - 4:31
  Je kunt zien
  dat er nogal wat variëteit is.
 • 4:31 - 4:33
  Ik wil benadrukken dat beide assen
  logaritmisch zijn.
 • 4:33 - 4:35
  Van de ene grijze balk
 • 4:35 - 4:39
  naar de volgende grijze balk
  ga je omhoog met een factor 10.
 • 4:39 - 4:42
  Dan komt Azië in het rood,
 • 4:42 - 4:45
  het Midden-Oosten
  en Noord-Afrika in het groen,
 • 4:45 - 4:49
  Afrika bezuiden de Sahara
  in het blauw,
 • 4:49 - 4:52
  zwart is Zuid-Amerika,
 • 4:52 - 4:55
  paars is Midden-Amerika,
 • 4:55 - 4:58
  en dan hebben we in het vuilgeel,
  Noord-Amerika,
 • 4:58 - 5:00
  Australië en Nieuw-Zeeland.
 • 5:00 - 5:03
  Je ziet de grote diversiteit
  in bevolkingsdichtheid
 • 5:03 - 5:06
  en in verbruik per hoofd van de bevolking.
 • 5:06 - 5:08
  Landen verschillen van elkaar.
 • 5:08 - 5:11
  Linksboven hebben we Canada en Australië,
 • 5:11 - 5:14
  met enorme gebieden,
  en een zeer hoge consumptie per hoofd,
 • 5:14 - 5:16
  200 of 300 lampen per persoon,
 • 5:16 - 5:20
  en een zeer lage bevolkingsdichtheid.
 • 5:20 - 5:23
  Rechtsboven heeft Bahrein
  hetzelfde energieverbruik per persoon,
 • 5:23 - 5:25
  ongeveer zoveel zoals Canada,
 • 5:25 - 5:28
  meer dan 300 lampen per persoon,
 • 5:28 - 5:31
  maar hun bevolkingsdichtheid
  is een factor van 300 keer groter:
 • 5:31 - 5:32
  1000 mensen per vierkante kilometer.
 • 5:32 - 5:36
  Rechtsonder heeft Bangladesh
  dezelfde bevolkingsdichtheid als Bahrein,
 • 5:36 - 5:41
  maar verbruikt 100 keer minder per persoon.
 • 5:41 - 5:44
  Onder links staat er niemand.
 • 5:44 - 5:46
  Maar vroeger stonden daar
  een hele hoop mensen.
 • 5:46 - 5:47
  Hier is een andere boodschap
  van dit diagram.
 • 5:47 - 5:51
  Ik heb achter Soedan, Libië,
  China, India, Bangladesh
 • 5:51 - 5:52
  wat kleine blauwe staarten toegevoegd.
 • 5:52 - 5:55
  Die staan voor 15 jaar vooruitgang.
 • 5:55 - 5:57
  Waar stonden ze 15 jaar geleden
  en waar staan ze nu?
 • 5:57 - 6:00
  De meeste landen
  gaan naar rechts en omhoog,
 • 6:00 - 6:01
  De meeste landen
  gaan naar rechts en omhoog,
 • 6:01 - 6:03
  naar een grotere bevolkingsdichtheid
 • 6:03 - 6:05
  en een hogere consumptie per hoofd.
 • 6:05 - 6:08
  Wij zitten in de rechterbovenhoek
 • 6:08 - 6:11
  een buitenbeentje, het V.K.
 • 6:11 - 6:14
  samen met Duitsland, Japan, Zuid-Korea, Nederland,
 • 6:14 - 6:16
  en een heleboel andere wat aparte landen.
 • 6:16 - 6:18
  Maar veel andere landen gaan omhoog
 • 6:18 - 6:20
  en naar rechts en komen dichter bij ons.
 • 6:20 - 6:24
  Wij geven een beeld van waar de toekomstige
  energieconsumptie in andere landen naartoe gaat.
 • 6:24 - 6:28
  Wij geven een beeld van waar de toekomstige
  energieconsumptie in andere landen naartoe gaat.
 • 6:28 - 6:32
  Ik heb ook nog wat roze lijnen getekend.
 • 6:32 - 6:34
  Naar beneden en naar rechts.
 • 6:34 - 6:36
  Dat zijn lijnen van gelijk energieverbruik
 • 6:36 - 6:40
  per oppervlakte-eenheid in watt per vierkante meter.
 • 6:40 - 6:41
  De middelste lijn, bijvoorbeeld,
 • 6:41 - 6:45
  is 0,1 watt per vierkante meter,
  het energieverbruik
 • 6:45 - 6:49
  per oppervlakte-eenheid van Saoedi-Arabië,
  Noorwegen, Mexico in paars,
 • 6:49 - 6:53
  en Bangladesh 15 jaar geleden.
 • 6:53 - 6:56
  De helft van de wereldbevolking
  leeft in landen
 • 6:56 - 7:00
  die er al boven zitten.
 • 7:00 - 7:03
  Het V.K. verbruikt
 • 7:03 - 7:05
  1,25 watt per vierkante meter.
 • 7:05 - 7:09
  Duitsland ook, en Japan nog een beetje meer.
 • 7:09 - 7:12
  Waarom is dit relevant?
 • 7:12 - 7:14
  Waarom is dit relevant?
 • 7:14 - 7:18
  We kunnen hernieuwbare energie
 • 7:18 - 7:20
  en andere vormen van energieproductie
  in dezelfde eenheden meten.
 • 7:20 - 7:23
  Hernieuwbare energie is een
  van de toonaangevende ideeën
 • 7:23 - 7:28
  om af te raken van onze verslaving
  van die 90% fossiele brandstoffen.
 • 7:28 - 7:29
  Hier volgen enkele
  hernieuwbare energiebronnen:
 • 7:29 - 7:32
  Energiegewassen leveren
  0,5 watt per vierkante meter
 • 7:32 - 7:34
  in een Europees klimaat.
 • 7:34 - 7:37
  Wat betekent dat?
  Je had dat kunnen afleiden
 • 7:37 - 7:39
  uit wat ik je zojuist vertelde
 • 7:39 - 7:41
  over biobrandstoffenplantages.
 • 7:41 - 7:44
  We consumeren 1,25 watt per vierkante meter.
 • 7:44 - 7:45
  Dat betekent dat, zelfs als je
 • 7:45 - 7:48
  heel het V.K.
  beplantte met energiegewassen,
 • 7:48 - 7:52
  je het hedendaagse energieverbruik
  niet kon opbrengen.
 • 7:52 - 7:54
  Windenergie produceert een beetje meer,
 • 7:54 - 7:57
  2,5 watt per vierkante meter,
  maar dat is slechts twee keer zo groot
 • 7:57 - 8:01
  als 1,25 watt per vierkante meter.
 • 8:01 - 8:04
  Dan zou je voor het totale
 • 8:04 - 8:06
  energieverbruik in alle vormen
 • 8:06 - 8:11
  de helft van het V.K.
  moeten volzetten met windboerderijen.
 • 8:11 - 8:15
  Ik heb trouwens de gegevens
  om deze beweringen te staven.
 • 8:15 - 8:18
  Laten we eens kijken
  naar zonne-energie.
 • 8:18 - 8:20
  Wanneer je zonnepanelen
  op een dak zet,
 • 8:20 - 8:26
  leveren ze in Engeland
  ongeveer 20 watt per vierkante meter.
 • 8:26 - 8:28
  Maar als je echt veel energie
  van zonnepanelen wilt krijgen,
 • 8:28 - 8:31
  moet je de methode
  van de traditionele Beierse landbouw gebruiken.
 • 8:31 - 8:33
  Die overdekken ook het platteland
 • 8:33 - 8:35
  met zonnepanelen.
 • 8:35 - 8:37
  Zonne-energieparken leveren minder,
  vanwege de ruimtes tussen de panelen.
 • 8:37 - 8:39
  Zij leveren ongeveer 5 watt
 • 8:39 - 8:42
  per vierkante meter oppervlakte.
 • 8:42 - 8:44
  Hier zijn de echte gegevens
  van een zonnepark in Vermont.
 • 8:44 - 8:48
  Het levert van 4,2 watt
  per vierkante meter.
 • 8:48 - 8:51
  Vergeet niet waar wij staan:
  wij hebben 1,25 watt per vierkante meter nodig.
 • 8:51 - 8:55
  Windboerderijen geven 2,5 en
  zonneparken ongeveer 5.
 • 8:55 - 8:58
  Welke hernieuwbare energiebron je ook kiest,
 • 8:58 - 9:01
  welke mix van deze hernieuwbare energiebronnen
  je ook gebruikt,
 • 9:01 - 9:04
  als je het V.K. ermee
  van energie wil voorzien,
 • 9:04 - 9:06
  zal je ongeveer 20% of 25%
  van het land ervoor nodig hebben.
 • 9:06 - 9:09
  zal je ongeveer 20% of 25%
  van het land ervoor nodig hebben.
 • 9:09 - 9:11
  zal je ongeveer 20% of 25%
  van het land ervoor nodig hebben.
 • 9:11 - 9:12
  Ik zeg niet dat het een slecht idee is.
 • 9:12 - 9:14
  We moeten alleen de cijfers begrijpen.
 • 9:14 - 9:16
  Ik ben absoluut niet tegen hernieuwbare energiebronnen.
  Ik ben er dol op.
 • 9:16 - 9:21
  Maar ik ben ook voor wiskunde.
 • 9:21 - 9:23
  Zonne-energie concentreren
  in woestijnen levert
 • 9:23 - 9:25
  grotere vermogens per oppervlakte-eenheid,
  omdat er haast geen wolken zijn.
 • 9:25 - 9:27
  grotere vermogens per oppervlakte-eenheid,
  omdat er haast geen wolken zijn.
 • 9:27 - 9:30
  Deze faciliteit levert
  14 watt per vierkante meter,
 • 9:30 - 9:32
  deze 10 watt per vierkante meter
 • 9:32 - 9:35
  en deze in Spanje
  5 watt per vierkante meter.
 • 9:35 - 9:37
  Als we zonne-energie gaan concentreren,
 • 9:37 - 9:40
  is het perfect geloofwaardig dat we 20 watt
 • 9:40 - 9:42
  per vierkante meter kunnen krijgen.
  Dat is leuk.
 • 9:42 - 9:45
  Maar Groot-Brittannië
  heeft natuurlijk geen woestijnen.
 • 9:45 - 9:48
  Nog niet.
  (Gelach)
 • 9:48 - 9:51
  Even een overzicht tot nu toe.
 • 9:51 - 9:54
  Alle hernieuwbare energie,
  hoezeer ik er ook voor ben, is diffuus.
 • 9:54 - 9:56
  Ze hebben allemaal
  een klein vermogen per oppervlakte-eenheid.
 • 9:56 - 9:58
  Daar moeten we mee leren leven.
 • 9:58 - 10:02
  En dat betekent dat,
  als je wil dat hernieuwbare energiebronnen
 • 10:02 - 10:04
  een aanzienlijk verschil uitmaken
  voor een land als het V.K.
 • 10:04 - 10:07
  op de schaal van het huidige verbruik,
 • 10:07 - 10:10
  je je hernieuwbare faciliteiten
  ter grootte van het land moet indenken.
 • 10:10 - 10:13
  Niet het hele land
 • 10:13 - 10:17
  maar een belangrijk deel van het land.
 • 10:17 - 10:20
  Er zijn andere opties
  voor het genereren van vermogen
 • 10:20 - 10:22
  zonder fossiele brandstoffen.
 • 10:22 - 10:25
  Daar heb je de kernenergie.
  Op deze Ordnance Survey-kaart
 • 10:25 - 10:26
  kun je zien dat er een
  Sizewell B-kerncentrale is
 • 10:26 - 10:29
  binnen een blauwe vierkante kilometer.
 • 10:29 - 10:31
  Dat is één gigawatt per vierkante kilometer,
 • 10:31 - 10:33
  of 1.000 watt per vierkante meter.
 • 10:33 - 10:36
  Zo bekeken is kernenergie
 • 10:36 - 10:41
  niet zo ingrijpend
  als hernieuwbare energiebronnen.
 • 10:41 - 10:44
  Natuurlijk tellen
  andere overwegingen ook mee.
 • 10:44 - 10:46
  Kernenergie heeft
  nogal wat populariteitsproblemen.
 • 10:46 - 10:48
  Maar hernieuwbare energiebronnen ook.
 • 10:48 - 10:51
  Hier is een foto
  van een volksraadpleging in volle gang
 • 10:51 - 10:54
  in het stadje Penicuik bij Edinburgh.
 • 10:54 - 10:56
  Kinderen van Penicuik hebben lol
 • 10:56 - 10:59
  bij het verbranden
  van de beeltenis van de molen.
 • 10:59 - 11:04
  Mensen zijn anti-alles.
 • 11:04 - 11:06
  We moeten dus alle opties openhouden.
 • 11:06 - 11:10
  Wat kan een land als het V.K. aanbieden?
 • 11:10 - 11:13
  We hebben drie opties:
 • 11:13 - 11:16
  onze eigen hernieuwbare energiebronnen,
  maar zie in dat ze
 • 11:16 - 11:19
  een serieuze hap van het land innemen.
  Andermans hernieuwbare energiebronnen.
 • 11:19 - 11:22
  Ga beleefd praten met de mensen
 • 11:22 - 11:24
  in de linkerbovenzijde van het diagram en zeg:
 • 11:24 - 11:26
  "We willen geen hernieuwbare energiebronnen
  in onze achtertuin,
 • 11:26 - 11:29
  mogen we ze in jullie tuin zetten?"
 • 11:29 - 11:31
  Dat is een serieuze optie.
 • 11:31 - 11:34
  Het is een manier voor de wereld
  om dit probleem aan te pakken.
 • 11:34 - 11:39
  Landen als Australië, Rusland,
  Libië, Kazachstan
 • 11:39 - 11:43
  kunnen onze beste vrienden zijn
  voor hernieuwbare productie.
 • 11:43 - 11:45
  Een derde optie is kernenergie.
 • 11:45 - 11:48
  Dat is het wat het aanbod betreft.
 • 11:48 - 11:51
  Bedenk dat we op dit moment
 • 11:51 - 11:53
  grote hoeveelheden energie,
  dat wil zeggen 90% van onze energie,
 • 11:53 - 11:54
  grote hoeveelheden energie,
  dat wil zeggen 90% van onze energie,
 • 11:54 - 11:56
  uit fossiele brandstoffen verkrijgen.
 • 11:56 - 11:59
  Maar er zijn andere manieren
 • 11:59 - 12:02
  om dit probleem op te lossen.
  Bijvoorbeeld de vraag verminderen.
 • 12:02 - 12:04
  Dat betekent de bevolking laten dalen
 • 12:04 - 12:06
  -- ik weet niet zeker hoe dat moet —
 • 12:06 - 12:09
  of de consumptie per hoofd verminderen.
 • 12:09 - 12:12
  Laten we praten
  over nog eens drie manieren
 • 12:12 - 12:14
  waardoor we de consumptie kunnen aanpakken.
 • 12:14 - 12:16
  Eerst het transport.
  De natuurkunde vertelt ons
 • 12:16 - 12:19
  hoe we het energieverbruik
  van het vervoer kunnen verminderen.
 • 12:19 - 12:22
  Mensen zeggen vaak:
  "Met technologie los je alles op.
 • 12:22 - 12:24
  We kunnen voertuigen maken
  die 100 keer efficiënter zijn."
 • 12:24 - 12:26
  Dat is bijna waar.
 • 12:26 - 12:29
  Het energieverbruik van deze typische tank hier
 • 12:29 - 12:33
  is 80 kilowattuur per honderd kilometer per persoon.
 • 12:33 - 12:37
  Dat is de gemiddelde Europese auto.
  Tachtig kilowattuur.
 • 12:37 - 12:39
  Kunnen we iets maken dat honderd keer beter is
  door het toepassen van natuurkundige beginselen?
 • 12:39 - 12:42
  Kunnen we iets maken dat honderd keer beter is
  door het toepassen van natuurkundige beginselen?
 • 12:42 - 12:47
  Jawel. Een fiets.
  Die is 80 keer beter in energieconsumptie
 • 12:47 - 12:50
  en wordt aangedreven
  door biobrandstof: volkorenbrood.
 • 12:50 - 12:52
  (Gelach)
 • 12:52 - 12:54
  Maar er zijn tussenopties, want misschien
 • 12:54 - 12:55
  zal de dame in de tank zeggen:
  "Nee, Nee, Nee, verander mijn levensstijl niet, alstublieft."
 • 12:55 - 12:58
  zal de dame in de tank zeggen:
  "Nee, Nee, Nee, verander mijn levensstijl niet, alstublieft."
 • 12:58 - 13:01
  Misschien kunnen we haar
  ervan overtuigen de trein te nemen.
 • 13:01 - 13:03
  Dat is nog steeds een stuk efficiënter dan een auto,
  maar dat zou ook de levensstijl veranderen.
 • 13:03 - 13:04
  Dat is nog steeds een stuk efficiënter dan een auto,
  maar dat zou ook de levensstijl veranderen.
 • 13:04 - 13:05
  Of de eco-auto,
  bovenaan links.
 • 13:05 - 13:07
  Hij heeft ruimschoots plaats
  voor een tiener,
 • 13:07 - 13:09
  is korter dan een verkeerskegel
 • 13:09 - 13:11
  en bijna zo efficiënt als een fiets
 • 13:11 - 13:15
  zolang je niet harder rijdt
  dan 25 km per uur.
 • 13:15 - 13:17
  Misschien zijn elektrische voertuigen
  wat realistischer opties voor het vervoer.
 • 13:17 - 13:20
  Misschien zijn elektrische voertuigen
  wat realistischer opties voor het vervoer.
 • 13:20 - 13:23
  Elektrische fietsen
  en elektrische auto's.
 • 13:23 - 13:25
  Misschien vier keer zo energie-efficiënt
 • 13:25 - 13:29
  als de standaard door benzine aangedreven tank.
 • 13:29 - 13:31
  Dan is er de verwarming.
 • 13:31 - 13:34
  Verwarming slorpt een derde van ons energieverbruik
  in Groot-Brittannië op,
 • 13:34 - 13:36
  Veel ervan gaat naar huizen
 • 13:36 - 13:39
  en andere gebouwen voor ruimteverwarming
  en het verwarmen van water.
 • 13:39 - 13:42
  Hier een typische
  krakkemikkige Britse woning.
 • 13:42 - 13:46
  Het is mijn huis
  met de Ferrari voor de deur.
 • 13:46 - 13:47
  Wat kunnen we eraan doen?
 • 13:47 - 13:50
  Hier staan de wetten van de fysica
 • 13:50 - 13:55
  die dat beschrijven:
  hoe het energieverbruik
 • 13:55 - 13:58
  voor verwarming bepaald wordt
  door dingen die je in de hand hebt.
 • 13:58 - 14:00
  De dingen die je kunt instellen
  zijn het temperatuurverschil
 • 14:00 - 14:02
  tussen de binnen- en buitenkant.
 • 14:02 - 14:04
  Met een opmerkelijke technologie:
  een thermostaat.
 • 14:04 - 14:06
  Als je hem naar links draait,
 • 14:06 - 14:09
  vermindert het energieverbruik in je huis.
 • 14:09 - 14:13
  Ik heb het geprobeerd. Het werkt. Sommige mensen
  noemen dat een verandering van levensstijl.
 • 14:13 - 14:17
  Je kan ook gaan isoleren
  om het weglekken van warmte tegen te gaan.
 • 14:17 - 14:19
  je muren, je dak,
 • 14:19 - 14:22
  een nieuwe voordeur enzovoort.
 • 14:22 - 14:26
  De trieste waarheid is
  dat je dit geld bespaart.
 • 14:26 - 14:28
  Het is niet triest, het is goed,
  maar de trieste waarheid is
 • 14:28 - 14:32
  dat je daarmee slechts een 25%
 • 14:32 - 14:34
  van het lekken kan tegengaan.
 • 14:34 - 14:37
  Als je echt wat dichter
 • 14:37 - 14:39
  bij de Zweedse bouwnormen wil komen
  met een krakkemikkig huis als dit,
 • 14:39 - 14:43
  dan moet je externe isolatie aanbrengen
 • 14:43 - 14:47
  zoals bij deze flats in Londen.
 • 14:47 - 14:50
  Je kan warmte ook efficiënter
  gaan gebruiken met warmtepompen.
 • 14:50 - 14:53
  Die gebruiken een klein beetje
  hoogwaardige energie, zoals elektriciteit,
 • 14:53 - 14:56
  om warmte uit je tuin
  naar je huis te verplaatsen.
 • 14:56 - 14:59
  Een derde manier
 • 14:59 - 15:00
  om je energieverbruik te verminderen,
 • 15:00 - 15:02
  is je meters aflezen.
 • 15:02 - 15:04
  Mensen praten veel over slimme meters,
 • 15:04 - 15:05
  maar je kunt het zelf doen.
 • 15:05 - 15:08
  Gebruik je eigen ogen
  en wees slim, lees je meter af
 • 15:08 - 15:11
  en als je een beetje op mij lijkt,
  zal het je leven veranderen.
 • 15:11 - 15:12
  Hier is een grafiek
  die ik heb gemaakt.
 • 15:12 - 15:15
  Ik was een boek aan het schrijven
  over duurzame energie
 • 15:15 - 15:17
  en een vriend vroeg me:
  "Hoeveel energie gebruik je thuis?"
 • 15:17 - 15:19
  Ik was beschaamd.
  Ik wist het niet.
 • 15:19 - 15:22
  Dus begon ik met elke week
  de meter af te lezen.
 • 15:22 - 15:24
  De oude meterstanden worden
 • 15:24 - 15:26
  in de bovenste helft
  van de grafiek getoond.
 • 15:26 - 15:28
  Die na 2007
  zie je onderaan in het groen.
 • 15:28 - 15:31
  Door elke week de meter af te lezen,
  is mijn leven veranderd.
 • 15:31 - 15:34
  Ik begon te experimenteren.
 • 15:34 - 15:36
  Mijn gasverbruik daalde
 • 15:36 - 15:37
  door de thermostaat en de timing
  van het verwarmingssysteem te manipuleren.
 • 15:37 - 15:39
  door de thermostaat en de timing
  van het verwarmingssysteem te manipuleren.
 • 15:39 - 15:42
  Zo kon ik mijn gasverbruik
  met de helft doen dalen.
 • 15:42 - 15:45
  Zo ook voor mijn consumptie van elektriciteit.
 • 15:45 - 15:49
  Door de dvd-speler, stereo-installaties,
 • 15:49 - 15:52
  de randapparatuur alleen in te schakelen
 • 15:52 - 15:54
  als het nodig is,
 • 15:54 - 15:58
  kneep ik nog een derde
  van mijn elektriciteitsrekening af.
 • 15:58 - 16:01
  We moeten dus een afdoend plan opstellen.
 • 16:01 - 16:04
  Ik beschreef zes belangrijke manieren.
 • 16:04 - 16:06
  Omdat we 90% van onze energie
  uit fossiele brandstoffen halen,
 • 16:06 - 16:11
  zullen we de meeste, zo niet alle zes,
  moeten gaan toepassen.
 • 16:11 - 16:14
  Bijna allemaal hebben ze
  populariteitsproblemen.
 • 16:14 - 16:17
  Als er een bij is waar je niet van houdt,
 • 16:17 - 16:19
  bedenk dan dat je de andere
 • 16:19 - 16:23
  des te meer zal moeten gaan toepassen.
 • 16:23 - 16:26
  Daarom ben ik een groot voorstander
  van volwassen gesprekken
 • 16:26 - 16:30
  gebaseerd op cijfers en feiten.
 • 16:30 - 16:32
  Ik wil eindigen met deze kaart
  die voor je visualiseert
 • 16:32 - 16:37
  hoeveel land er nodig zal zijn
 • 16:37 - 16:39
  om toe te komen met slechts 16 lampen per persoon
 • 16:39 - 16:42
  uit vier van de grote mogelijke bronnen.
 • 16:42 - 16:46
  Als je wil toekomen met 16 lampen per persoon,
 • 16:46 - 16:50
  bedenk dan dat we er vandaag 125 gebruiken.
 • 16:50 - 16:54
  Met 16 uit wind, visualiseert deze kaart een oplossing
 • 16:54 - 16:56
  voor het V.K.: 160 windmolenparken,
 • 16:56 - 16:59
  elke 100 vierkante kilometer groot.
 • 16:59 - 17:01
  Dat zou twintig maal meer
 • 17:01 - 17:03
  dan vandaag zijn voor windenergie.
 • 17:03 - 17:06
  Om met kernenergie
  16 lampen per persoon te hebben,
 • 17:06 - 17:09
  heb je twee gigawatt nodig
  op elk van die paarse stippen op de kaart.
 • 17:09 - 17:11
  Dat is een viervoudige stijging
 • 17:11 - 17:14
  over de huidige niveaus van kernenergie.
 • 17:14 - 17:17
  Met biomassa, voor 16 lampen per persoon,
 • 17:17 - 17:21
  heb je een oppervlakte
  van 3,5 maal Wales nodig,
 • 17:21 - 17:24
  ofwel in ons land,
  ofwel in een ander land,
 • 17:24 - 17:27
  Ierland misschien,
  mogelijk ergens anders. (Gelach)
 • 17:27 - 17:30
  En een vierde optie, geconcentreerde zonne-energie
 • 17:30 - 17:32
  in de woestijnen van andere mensen.
 • 17:32 - 17:35
  Voor 16 gloeilampen,
 • 17:35 - 17:38
  praten we over deze acht zeshoeken
 • 17:38 - 17:39
  rechts onderaan.
 • 17:39 - 17:41
  De totale oppervlakte van deze zeshoeken
 • 17:41 - 17:46
  beslaat twee Greater Londons
  in de Sahara van iemand anders.
 • 17:46 - 17:47
  Je zult elektrische leidingen
  moeten hebben
 • 17:47 - 17:53
  door heel Spanje en Frankrijk om dat vermogen
  van de Sahara naar Surrey te brengen.
 • 17:53 - 17:56
  We moeten een plan hebben dat ertoe doet.
 • 17:56 - 18:00
  We moeten stoppen met schreeuwen
  en beginnen te praten.
 • 18:00 - 18:04
  Als we een volwassen gesprek kunnen voeren
 • 18:04 - 18:07
  en een degelijk plan kunnen maken,
 • 18:07 - 18:08
  kan deze lage-koolstof-revolutie
 • 18:08 - 18:11
  wel eens leuk worden.
  Dank je voor je aandacht.
 • 18:11 - 18:14
  (Applaus)
Title:
David MacKay: Hernieuwbare energie tegen het licht gehouden
Speaker:
David MacKay
Description:

Hoeveel land heb je nodig om hernieuwbare energie te leveren aan een land als het Verenigd Koninkrijk? Een volledig land. In deze pragmatische talk geeft David MacKay een overzicht van de simpele wiskunde die aantoont welke verontrustende beperkingen er zijn aan onze opties voor hernieuwbare energie. hij toont aan waarom we ze toch moeten uitoefenen. (Gefilmd op TEDxWarwick.)

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
18:35

Dutch subtitles

Revisions