Return to Video

Дейвид Маккей: Равносметка за възобновяемите енергийни източници

 • 0:00 - 0:03
  Когато започна Индустриалната революция,
 • 0:03 - 0:05
  количеството въглерод намиращо се в
 • 0:05 - 0:09
  Британия под формата на въглища бе колкото количеството
 • 0:09 - 0:13
  въглерод в Саудитска Арабия под формата на нефт
 • 0:13 - 0:16
  и този въглерод задвижи Индустриалната Революция.
 • 0:16 - 0:18
  Той сложи "Велика" във Великобритания
 • 0:18 - 0:22
  и доведе до временното световно господство на Британия.
 • 0:22 - 0:26
  По това време, през 1918, производството на въглища в Британия процъфтяваше,
 • 0:26 - 0:28
  но оттогава запада.
 • 0:28 - 0:31
  Впоследствие, Британия започна да използва нефт и газ
 • 0:31 - 0:35
  от Северно море, и през 2000г,
 • 0:35 - 0:37
  производството на нефт и газ от Северно море
 • 0:37 - 0:42
  също процъфтяваше, а сега и то спада.
 • 0:42 - 0:45
  Тези наблюдения за ограничеността на
 • 0:45 - 0:48
  лесно достъпни, местни, надеждни изкопаеми горива,
 • 0:48 - 0:52
  те са стимул да кажем: "Е, сега какво?
 • 0:52 - 0:55
  Какъв ще е животът след изкопаемите горива?
 • 0:55 - 0:57
  Не трябва ли да мислим усилено
 • 0:57 - 0:59
  как да ги заменим?"
 • 0:59 - 1:02
  Друг стимул, разбира се, са климатичните промени.
 • 1:02 - 1:05
  Когато хората говорят за живота след фосилните горива,
 • 1:05 - 1:08
  и действия за климатичните промени, мисля, че има доста
 • 1:08 - 1:12
  прах, доста глупости, доста подвеждащи реклами
 • 1:12 - 1:15
  и се чувствам задължен като физик да опитам да
 • 1:15 - 1:17
  насоча хората покрай празните приказки и да им помогна
 • 1:17 - 1:20
  да разберат действията, които наистина оказват влияние
 • 1:20 - 1:25
  и да се съсредоточат на идеи, които имат смисъл.
 • 1:25 - 1:28
  Нека илюстрирам това с както го наричаме физиците
 • 1:28 - 1:30
  грубо пресмятане.
 • 1:30 - 1:32
  Харесваме грубите пресмятания.
 • 1:32 - 1:34
  Задавате въпрос, надрасквате няколко числа,
 • 1:34 - 1:35
  и имате отговор.
 • 1:35 - 1:38
  Може да не е много точен, но може да ви накара да кажете
 • 1:38 - 1:38
  "Хмм".
 • 1:38 - 1:41
  Ето въпрос: Представете си, ако
 • 1:41 - 1:43
  кажем:"О, да, можем да се откажем от изкопаемите горива.
 • 1:43 - 1:45
  Ще използваме биогорива. Проблемът решен.
 • 1:45 - 1:47
  Транспорт, не ни трябва повече нефт."
 • 1:47 - 1:53
  Е, ами ако отглеждахме биогоривата за пътуване
 • 1:53 - 1:57
  на ръба на тревните площи до пътя?
 • 1:57 - 2:01
  Колко трябва да е разстоянието от ръба, за да сработи това?
 • 2:01 - 2:03
  Добре, нека пресметнем условно.
 • 2:03 - 2:06
  Нека колите ни се движат с 60 мили/ч.
 • 2:06 - 2:08
  Да кажем, че харчат по галон (3.8 литра) на 30 мили
 • 2:08 - 2:11
  Това е средно в Европа за новите коли.
 • 2:11 - 2:13
  Да кажем, че продуктивността на биогоривните плантации
 • 2:13 - 2:16
  е 1200 литра биогорива на хектар за година.
 • 2:16 - 2:19
  Това е актуално за Европейските биогорива.
 • 2:19 - 2:22
  И да предположим, че колите са на разстояние 80 метра
 • 2:22 - 2:24
  една от друга, и се движат постоянно
 • 2:24 - 2:25
  по този път.
 • 2:25 - 2:27
  Дължината на пътя не е важна, защото колкото по-дълъг е
 • 2:27 - 2:30
  пътят, толкова повече биогоривни плантации имаме.
 • 2:30 - 2:31
  Какво правим с тези параметри?
 • 2:31 - 2:33
  Като вземете първото число и го разделите на
 • 2:33 - 2:35
  другите три получавате 8 километра.
 • 2:35 - 2:36
  И това е отговорът.
 • 2:36 - 2:39
  Толкова широко ще трябва да е насаждението
 • 2:39 - 2:41
  според дадените предположения.
 • 2:41 - 2:44
  И това може би ви кара да кажете "Хмм.
 • 2:44 - 2:48
  Може би това няма да бъде толкова лесно."
 • 2:48 - 2:51
  Може да ви кара и да мислите, че вероятно има проблем
 • 2:51 - 2:54
  с местностите, и в този разговор,
 • 2:54 - 2:57
  искам да спомена земните площи, и да попитам
 • 2:57 - 3:00
  дали има проблем с тях? Отговорът ще е
 • 3:00 - 3:03
  да, но зависи в коя страна сте.
 • 3:03 - 3:05
  Нека започнем с Обединеното кралство,
 • 3:05 - 3:07
  тъй като сме тук днес.
 • 3:07 - 3:10
  Енергийното изразходване на Обединеното кралство,
 • 3:10 - 3:14
  общата консумация, не само за транспорт, а цялата,
 • 3:14 - 3:16
  искам да го обърна количествено в електрически крушки.
 • 3:16 - 3:20
  Сякаш всички имаме 125 крушки постоянно включени,
 • 3:20 - 3:23
  125 киловат-часа дневно на човек
 • 3:23 - 3:27
  е енергията използвана в Обединеното кралство.
 • 3:27 - 3:29
  Значи има 40 електрически крушки за транспорт,
 • 3:29 - 3:31
  40 крушки за отопление,
 • 3:31 - 3:34
  40 за правене на електричество
 • 3:34 - 3:35
  a другите неща са относително малки
 • 3:35 - 3:38
  в сравнение с тези три големи риби.
 • 3:38 - 3:41
  Всъщност, разликата е още по-голяма, ако вземем предвид
 • 3:41 - 3:43
  включената енергия и в нещата, които внасяме
 • 3:43 - 3:47
  в страната си, а 90% от тази енергия днес
 • 3:47 - 3:51
  все още идва от изкопаемите горива и само 10%
 • 3:51 - 3:53
  от други, по екологични --вероятно по-екологични -- източници
 • 3:53 - 3:56
  като ядрена енерия и възобновяеми.
 • 3:56 - 3:57
  Е,
 • 3:57 - 4:01
  това е Обединеното кралство и гъстотата на населението му
 • 4:01 - 4:04
  е 250 човека на квадратен километър,
 • 4:04 - 4:06
  а сега ще ви покажа други страни
 • 4:06 - 4:07
  със същите две особености.
 • 4:07 - 4:09
  На вертикалната ос, ще изобразя
 • 4:09 - 4:12
  колко ел. крушки -- какво е енергийнoто ни потребление
 • 4:12 - 4:15
  на човек, и сме на 125 ел. крушки на човек,
 • 4:15 - 4:18
  а малката синя точка ви показва площа
 • 4:18 - 4:20
  на Обединеното кралство.
 • 4:20 - 4:23
  Гъстотата на населението е на хоризонталната ос
 • 4:23 - 4:26
  и сме по 250 човека на квадратен километър.
 • 4:26 - 4:28
  Нека добавим европейски страни в синьо.
 • 4:28 - 4:31
  Можете да видите, че има доста.
 • 4:31 - 4:33
  Трябва да отбележа, че и двете оси
 • 4:33 - 4:35
  са логаритмични. Като се местим от една сива линия
 • 4:35 - 4:39
  към следващата, покачваме фактора с 10.
 • 4:39 - 4:42
  След това добавяме Азия в червено,
 • 4:42 - 4:45
  Средния изток и Северна Африка в зелено,
 • 4:45 - 4:49
  Африка от Сахара на юг в синьо,
 • 4:49 - 4:52
  черна е Южна Америка,
 • 4:52 - 4:55
  лилава е Централна Америка
 • 4:55 - 4:58
  и в гадно жълто имаме Северна Америка,
 • 4:58 - 5:00
  Австралия и Нова Зеландия.
 • 5:00 - 5:03
  Виждате голямото разнообразие на гъстота
 • 5:03 - 5:06
  и на потребление на глава от населението
 • 5:06 - 5:08
  Държавите се различават.
 • 5:08 - 5:11
  Горе вляво са Канада и Австралия, с огромни
 • 5:11 - 5:14
  територии, високо потребление на човек,
 • 5:14 - 5:16
  200 или 300 ел.крушки за всеки,
 • 5:16 - 5:20
  и ниска гъстота на населението
 • 5:20 - 5:23
  Горе вдясно, Бахрейн има същото енергийно потребление
 • 5:23 - 5:25
  на човек, относително като Канада,
 • 5:25 - 5:28
  над 300 крушки за един,
 • 5:28 - 5:31
  но гъстотата е величина с 300 пъти по-голяма-
 • 5:31 - 5:32
  1000 човека на кв км
 • 5:32 - 5:36
  Долу вдясно, Бангладеш има същата гъстота
 • 5:36 - 5:41
  като Бахрейн, но използва 100 пъти по-малко на човек.
 • 5:41 - 5:44
  Долу вляво, е, там няма никой.
 • 5:44 - 5:46
  Но имаше много хора.
 • 5:46 - 5:47
  Ето още едно послание от диаграмата.
 • 5:47 - 5:51
  Добавих малки сини черти зад Судан, Либия,
 • 5:51 - 5:52
  Китай, Индия и Бангладеш.
 • 5:52 - 5:55
  Това са 15 години развитие.
 • 5:55 - 5:57
  Къде са били преди 15 години и къде са сега?
 • 5:57 - 6:00
  Посланието е: повечето страни се движат надясно
 • 6:00 - 6:01
  и нагоре,
 • 6:01 - 6:03
  нагоре и надясно -- по-голяма гъстота на населението
 • 6:03 - 6:05
  и повече потребление на човек.
 • 6:05 - 6:08
  Така че, ние може да сме
 • 6:08 - 6:11
  малко необичайни, Обединеното кралство заедно с
 • 6:11 - 6:14
  Германия, Япония, Северна Корея, Холандия
 • 6:14 - 6:16
  и редица други леко странни държави,
 • 6:16 - 6:18
  но много други страни се преместват
 • 6:18 - 6:20
  надясно, за да се присъединят към нас,
 • 6:20 - 6:24
  така че сме картина, ако предпочитате, на това как бъдещото енергийно
 • 6:24 - 6:28
  потребление може да изглежда и в други държави.
 • 6:28 - 6:32
  Добавих в диаграмата и няколко розови линии,
 • 6:32 - 6:34
  които отиват надолу и надясно.
 • 6:34 - 6:36
  Това са линии на на еднаква енергийна консумация
 • 6:36 - 6:40
  за области, които измервам във ват на кв метър
 • 6:40 - 6:41
  Например, средната линия там,
 • 6:41 - 6:45
  0.1 вата за квадратен метър, е енергийното потребление
 • 6:45 - 6:49
  на област в Саудитска Арабия, Норвегия, Мексико в лилаво,
 • 6:49 - 6:53
  и Бангладеш преди 15 години,
 • 6:53 - 6:56
  а половината население на Земята живее в страни,
 • 6:56 - 7:00
  които са вече над тази линия.
 • 7:00 - 7:03
  Обединеното кралство използва 1.25
 • 7:03 - 7:05
  вата на квадратен метър.
 • 7:05 - 7:09
  Германия също, а Япония потреблява малко повече.
 • 7:09 - 7:12
  Та, нека сега
 • 7:12 - 7:14
  да кажем защо това е важно. Защо е така?
 • 7:14 - 7:18
  Е, можем да измерим в същите единици възобновяемите източници
 • 7:18 - 7:20
  и други форми на енергийно производство
 • 7:20 - 7:23
  като възобновяемите са една от водещите идеи за
 • 7:23 - 7:28
  това как можем да се откажем от нашия навик за 90% изкопаеми горива.
 • 7:28 - 7:29
  Ето ги възобновяемите.
 • 7:29 - 7:32
  Енергийните посеви произвеждат половин ват на квадратен метър
 • 7:32 - 7:34
  в европейски климат.
 • 7:34 - 7:37
  Какво показва това? Може да сте предположили
 • 7:37 - 7:39
  резултата след като ви казах за насажденията с биогорива
 • 7:39 - 7:41
  преди миг.
 • 7:41 - 7:44
  Е, ние изразходваме по 1.25 вата на кв. метър.
 • 7:44 - 7:45
  Това означава, че дори да покриете
 • 7:45 - 7:48
  цялото Обединено кралство с енергийни посеви,
 • 7:48 - 7:52
  не можете да смогнете на текущото потребление.
 • 7:52 - 7:54
  Вятърната енергия произвежда малко повече,
 • 7:54 - 7:57
  2.5 вата на квадратен метър, но това е само двойно повече
 • 7:57 - 8:01
  от 1.25 вата на квадратен метър,
 • 8:01 - 8:04
  това означава, че ако буквално искате да произвеждате цялата
 • 8:04 - 8:06
  енергийна консумация във всичките й форми от
 • 8:06 - 8:11
  вятърни ферми, ви трябват вятърни ферми на половината територия на Англия.
 • 8:11 - 8:15
  Имам данни, подкрепящи всички тези твърдения,между другото.
 • 8:15 - 8:18
  След това нека погледнем слънчевите панели.
 • 8:18 - 8:20
  Слънчевите панели, когато ги сложите на покрив,
 • 8:20 - 8:26
  докарват около 20 вата на квадратен метър в Англия.
 • 8:26 - 8:28
  Ако искате да получите много от соларните панели,
 • 8:28 - 8:31
  трябва да обособите традиционния баварски методи за обработване,
 • 8:31 - 8:33
  където скачате от покрива и покривате и околността
 • 8:33 - 8:35
  с такива панели.
 • 8:35 - 8:37
  Соларните паркове, поради разстоянието между панелите,
 • 8:37 - 8:39
  произвеждат по-малко. Правят около 5 вата
 • 8:39 - 8:42
  на квадратен метър земна площ.
 • 8:42 - 8:44
  Ето един соларен парк във Върмонт с точни данни,
 • 8:44 - 8:48
  произвеждащ 4.2 вата на квадратен метър.
 • 8:48 - 8:51
  Помнете докъде сме, 1.25 вата на квадратен метър,
 • 8:51 - 8:55
  вятърни централи 2.5, соларни паркове около 5.
 • 8:55 - 8:58
  Така че, който и от тези възобновяеми източници да изберете,
 • 8:58 - 9:01
  посланието е, че каквато и тяхна комбинация
 • 9:01 - 9:04
  да използвате, ако искате да захраните Обединеното кралство с тях,
 • 9:04 - 9:06
  ще трябва да покриете нещо от рода на
 • 9:06 - 9:09
  20% или 25% от страната
 • 9:09 - 9:11
  с такива.
 • 9:11 - 9:12
  И не казвам, че това е лоша идея.
 • 9:12 - 9:14
  Просто трябва да разберем мащабите.
 • 9:14 - 9:16
  Определено не съм против възобновяемите. Обичам ги.
 • 9:16 - 9:21
  Но съм и спец аритметик. (Смях)
 • 9:21 - 9:23
  Съсредоточаването на соларната енергия в пустините носи
 • 9:23 - 9:25
  повече енергия на зона, защото нямаме
 • 9:25 - 9:27
  проблем с облаците.
 • 9:27 - 9:30
  Това съоръжение докарва 14 вата на кв. м.,
 • 9:30 - 9:32
  това 10 вата на кв.м,
 • 9:32 - 9:35
  а това в Испания 5 вата на кв.м.
 • 9:35 - 9:37
  За да съм справедлив относно съсредоточената слънчева енергия
 • 9:37 - 9:40
  мисля, че е напълно способна да произведе 20 вата
 • 9:40 - 9:42
  на кв. метър Това е хубаво.
 • 9:42 - 9:45
  Разбира се, Британия няма пустини.
 • 9:45 - 9:48
  Все още. (Смях)
 • 9:48 - 9:51
  Ето равносметката дотук.
 • 9:51 - 9:54
  Всички възобновяеми източници, колкото и да ги обичам, са разпръснати.
 • 9:54 - 9:56
  Всички добиват малко енергия на единица,
 • 9:56 - 9:58
  и трябва да го осъзнаем.
 • 9:58 - 10:02
  Това означава, че ако искате възобновяемите източници
 • 10:02 - 10:04
  да направят съществена промяна за държава като
 • 10:04 - 10:07
  Обединеното кралство по нивото на настоящото потребление,
 • 10:07 - 10:10
  трябва да си представите съоръжения за възобновяеми източници,
 • 10:10 - 10:13
  които са с размерите на страна, не на цялата,
 • 10:13 - 10:17
  но на част от нея, значителна част.
 • 10:17 - 10:20
  Има и други възможности за произвеждане на енергия,
 • 10:20 - 10:22
  които не включват изкопаеми горива.
 • 10:22 - 10:25
  Има я ядрената енергия. На тази карта от Ordnance
 • 10:25 - 10:26
  Survey, можете да видите Сайзуел Б
 • 10:26 - 10:29
  в син кв. км.
 • 10:29 - 10:31
  Това е гигават в квадратен километър,
 • 10:31 - 10:33
  който се равнява на 1000 вата за кв. метър.
 • 10:33 - 10:36
  По тази конкретна схема, ядрената енергия
 • 10:36 - 10:41
  не обезпокоява колкото възобновяемите.
 • 10:41 - 10:44
  Разбира се, други параметри също са важни, а ядрената енергия
 • 10:44 - 10:46
  не е харесвана поради много причини.
 • 10:46 - 10:48
  Но това важи и за възобновяемите.
 • 10:48 - 10:51
  Ето снимка от консултационно упражнение в разгара си
 • 10:51 - 10:54
  в малкия град Пеникуик, точно до Единбург,
 • 10:54 - 10:56
  и можете да видите децата на Пеникуик да празнуват
 • 10:56 - 10:59
  изгарянето на макета на мелницата.
 • 10:59 - 11:04
  Хората са против всичко и трябва да държим
 • 11:04 - 11:06
  всички възможности в готовност.
 • 11:06 - 11:10
  Какво може страна като Англия да направи за предлагането?
 • 11:10 - 11:13
  Ами, вариантите са, бих казал, тези три:
 • 11:13 - 11:16
  да се работи с възобновяемите източници и да се осъзнае, че трябва да са
 • 11:16 - 11:19
  почти с размери на държава; източници на други страни,
 • 11:19 - 11:22
  за да можем да говорим много учтиво с хората
 • 11:22 - 11:24
  в горния ляв ъгъл на диаграмата и да кажем:
 • 11:24 - 11:26
  "Ами, ние не искаме възобновяеми източници в задния си двор,
 • 11:26 - 11:29
  но, ъм, може ли вместо това да ги сложим във вашия?"
 • 11:29 - 11:31
  И това е действителен вариант.
 • 11:31 - 11:34
  Начин светът да се справи с този казус.
 • 11:34 - 11:39
  Така страни като Австралия, Русия, Либия, Казахстан,
 • 11:39 - 11:43
  може да са ни най-добри приятели за възобновяемото производство.
 • 11:43 - 11:45
  И третият вариант е ядрената енергия.
 • 11:45 - 11:48
  Това са няколко опции за производството.
 • 11:48 - 11:51
  В допълнение към производствените варианти, които може да приложим,
 • 11:51 - 11:53
  и помнете, трябват ни големи количества,
 • 11:53 - 11:54
  защото понастоящем,
 • 11:54 - 11:56
  получаваме 90% от енергията си от изкопаеми горива.
 • 11:56 - 11:59
  В допълнение към тези варианти може да говорим за други начини
 • 11:59 - 12:02
  за решаване на проблема, а именно, да понижим търсенето,
 • 12:02 - 12:04
  т.е. да намалим населението
 • 12:04 - 12:06
  -- не съм сигурен как да го постигнем--
 • 12:06 - 12:09
  или да намалим потреблението на човек.
 • 12:09 - 12:12
  Нека поговорим за други три големи стъпки,
 • 12:12 - 12:14
  които биха могли наистина да помогнат по въпроса с потреблението.
 • 12:14 - 12:16
  Първо, транспортът. Ето физичните закони, които ви казват
 • 12:16 - 12:19
  как да намалите изразходването на енергия от транспорт,
 • 12:19 - 12:22
  а хората често казват: "О, да, технологиите могат да решат всичко.
 • 12:22 - 12:24
  Може да направим превозни средства, които са стотици пъти по-
 • 12:24 - 12:26
  ефективни." И това е почти вярно. Нека ви покажа.
 • 12:26 - 12:29
  Разходът на енергия от този резервоар
 • 12:29 - 12:33
  е 80 киловат часа на 100 километра.
 • 12:33 - 12:37
  Това е за стандартна европейска кола.
 • 12:37 - 12:39
  80 киловат часа. Можем ли да направим нещо 100 пъти
 • 12:39 - 12:42
  по-добро като приложим тези физични закони, които изредих?
 • 12:42 - 12:47
  Да. Ето как. Отговорът е колелото.
  80% по-икономично е,
 • 12:47 - 12:50
  задвижва се от биогориво, от Weetabix (корнфлейкс).
 • 12:50 - 12:52
  (Смях)
 • 12:52 - 12:54
  Ето и други възможности, защото
 • 12:54 - 12:55
  дамата в колата би казала: "Не, не, не,
 • 12:55 - 12:58
  това променя начина на живот. Не ми го променяйте, моля."
 • 12:58 - 13:01
  Е, добре, може да я убедим да се качи във влак,
 • 13:01 - 13:03
  и той също е значително по-ефикасен от кола,
 • 13:03 - 13:04
  но това може да е промяна в начина на живот,
 • 13:04 - 13:05
  или в еко-колата, горе вляво.
 • 13:05 - 13:07
  Тя спокойно побира 1 тинейджър
 • 13:07 - 13:09
  и е по-ниска от трафик конус,
 • 13:09 - 13:11
  ефикасна е почти колкото колело,
 • 13:11 - 13:15
  стига да я карате с 15 мили в час.
 • 13:15 - 13:17
  Помежду другото, може би по-реалистични решения
 • 13:17 - 13:20
  за този проблем- транспортния, са електрическите автомобили,
 • 13:20 - 13:23
  така че електрическите колела и коли са в средата-
 • 13:23 - 13:25
  вероятно 4 пъти по-енегроспестовни
 • 13:25 - 13:29
  от обикновените бензинови резервоари.
 • 13:29 - 13:31
  Следва проблемът с отоплението.
 • 13:31 - 13:34
  То е трето по консумация на енергия в Британия,
 • 13:34 - 13:36
  и доста от нея отива в домове
 • 13:36 - 13:39
  и други сгради за отопление на пространства и на вода.
 • 13:39 - 13:42
  Ето една типична гадна британска къща.
 • 13:42 - 13:46
  Тази е моя, с ферарито отпред.
 • 13:46 - 13:47
  Какво можем да й направим?
 • 13:47 - 13:50
  Ами, физичните закони са написани там горе,
 • 13:50 - 13:55
  и описват какво--как енергийния разход
 • 13:55 - 13:58
  за отопление зависи от нещата, които можете да управлявате.
 • 13:58 - 14:00
  Те са температурните разлики
 • 14:00 - 14:02
  между навън и вътре, и има една
 • 14:02 - 14:04
  забележителна технология наречена термостат.
 • 14:04 - 14:06
  Взимате го, завъртате го наляво
 • 14:06 - 14:09
  и енергийният разход в дома ще намалее.
 • 14:09 - 14:13
  Опитах го. Работи. Някои хора го наричат промяна в начина на живот.
 • 14:13 - 14:17
  Можете да извикате майстори да намалят пролуките
 • 14:17 - 14:19
  на сградата ви -- запълване на стените, покрива,
 • 14:19 - 14:22
  нова външна врата и т.н.,
 • 14:22 - 14:26
  тъжната истина е, че това ви пести пари.
 • 14:26 - 14:28
  Не е тъжна, това е добре, но тъжната истина е, че така
 • 14:28 - 14:32
  обхващате само около 25% от пролуките в сградата си,
 • 14:32 - 14:34
  ако направите тези неща, които са добри идеи.
 • 14:34 - 14:37
  Ако искате наистина да се доближите до шведските
 • 14:37 - 14:39
  стандарти за сгради със смотана къща като тази,
 • 14:39 - 14:43
  трябва да сложите външна изолация на сградата
 • 14:43 - 14:47
  както е показано на този блок в Лондон.
 • 14:47 - 14:50
  Можете и да се отоплявате по-ефикасно, използвайки отоплителни помпи,
 • 14:50 - 14:53
  които харчат по-малко висококачествена енергия като електричество,
 • 14:53 - 14:56
  за да местят топлина от вашата градина в къщата.
 • 14:56 - 14:59
  Трети вариант за намаляване на търсенето, за който искам да говоря,
 • 14:59 - 15:00
  третият начин да намалим потреблението на енергия, е
 • 15:00 - 15:02
  да следим датчиците.
 • 15:02 - 15:04
  Хората говорят много за умни датчици,
 • 15:04 - 15:05
  но можете да го правите сами.
 • 15:05 - 15:08
  Използвайте собствените си очи и бъдете разумни, следете датчиците
 • 15:08 - 15:11
  и ако сте поне малко като мен, това ще промени живота ви.
 • 15:11 - 15:12
  Ето графика, която направих.
 • 15:12 - 15:15
  Пишех книга за устойчива енергия
 • 15:15 - 15:17
  и един приятел ме попита: "Колко енергия използваш
 • 15:17 - 15:19
  вкъщи?" И се засрамих. Не знаех.
 • 15:19 - 15:22
  Започнах да следя датчика всяка седмица
 • 15:22 - 15:24
  и старите данни са показани
 • 15:24 - 15:26
  в горната половина на графиката, после 2007ма
 • 15:26 - 15:28
  е показана в зелено най-отдолу, и това бе когато
 • 15:28 - 15:31
  следях датчика всяка седмица и животът ми се промени,
 • 15:31 - 15:34
  защото започнах да експериментирам и отбелязвам
 • 15:34 - 15:36
  кое предизвикваше разлика, а разходът на газ
 • 15:36 - 15:37
  рязко спадна, защото започнах да си играя
 • 15:37 - 15:39
  с термостата и времето на отоплителната система,
 • 15:39 - 15:42
  и съкратих на повече от половина сметките си за газ.
 • 15:42 - 15:45
  Подобен е случаят с потреблението ми на електроенергия,
 • 15:45 - 15:49
  където изключвайки DVDтата, стереоуредбите,
 • 15:49 - 15:52
  компютърните периферни устройства, които бяха пуснати непрекъснато,
 • 15:52 - 15:54
  и ги включвах само когато ми потрябваха,
 • 15:54 - 15:58
  орязах още една трета от сметката си за електричество.
 • 15:58 - 16:01
  Трябва ни план, които да сработи, и ви описах
 • 16:01 - 16:04
  6 големи стъпки. Трябват ни значими промени, защото получаваме
 • 16:04 - 16:06
  90% от енергията си от изкопаеми горива.
 • 16:06 - 16:11
  Трябва да наблегнем сериозно на някои, ако не на всички тези варианти.
 • 16:11 - 16:14
  А повечето от тях не са известни
 • 16:14 - 16:17
  и ако не искате да използвате някой от тях,
 • 16:17 - 16:19
  в, моля помнете, това означава, че трябва
 • 16:19 - 16:23
  да положите по-големи усилия за другите решения.
 • 16:23 - 16:26
  Силен привърженик съм на сериозните разговори,
 • 16:26 - 16:30
  позовани на цифри и факти, и искам да приключа
 • 16:30 - 16:32
  с тази карта, която ви изобразява
 • 16:32 - 16:37
  изискванията за земя и т.н., за да получаваме
 • 16:37 - 16:39
  само 16 ел. крушки на човек
 • 16:39 - 16:42
  от 4 от големите алтернативни източника.
 • 16:42 - 16:46
  Е, ако искате 16 крушки, помнете,
 • 16:46 - 16:50
  днешният ни общ енергиен разход е равен на 125 крушки.
 • 16:50 - 16:54
  Ако искате 16 от вятъра, тази карта показва решение
 • 16:54 - 16:56
  за Англия. Тук има 160 вятърни ферми,
 • 16:56 - 16:59
  всяка с по 100 кв. километра размер.
 • 16:59 - 17:01
  Това е 20-кратно увеличение
 • 17:01 - 17:03
  на днешното количество вятър.
 • 17:03 - 17:06
  С ядрена енергетика, за да получите 16 крушки на човек, ще ви трябват
 • 17:06 - 17:09
  2 гигавата на всяка от лилавите точки на картата.
 • 17:09 - 17:11
  Това е четирикратно увеличение
 • 17:11 - 17:14
  на настоящата ядрена енергия.
 • 17:14 - 17:17
  Биомасата- за 16 крушки на човек ще ви трябва
 • 17:17 - 17:21
  земя с нещо като три пъти и половина размерите на Уелс
 • 17:21 - 17:24
  в нашата или в нечия друга страна:
 • 17:24 - 17:27
  може в Ирландия, може и някъде другаде.
  (Смях)
 • 17:27 - 17:30
  И 4-тата алтернатива: слънчевата енергия
 • 17:30 - 17:32
  в чужди пустини.
 • 17:32 - 17:35
  Ако искате да получите 16 крушки,
 • 17:35 - 17:38
  тогава говорим за тези 8 шестоъгълника
 • 17:38 - 17:39
  долу вдясно.
 • 17:39 - 17:41
  Общата им площ
 • 17:41 - 17:46
  е двойна на Лондон в нечия чужда Сахара,
 • 17:46 - 17:47
  а ще трябват и електропроводи през Испания
 • 17:47 - 17:53
  и Франция, за да пренесат енергията
  от Сахара до Съри.
 • 17:53 - 17:56
  Трябва ни осъществим план.
 • 17:56 - 18:00
  Трябва да спрем да викаме и да почнем да разговаряме.
 • 18:00 - 18:04
  Ако можем да проведем сериозна дискусия,
 • 18:04 - 18:07
  да направим план, който да сработи и да почнем да строим,
 • 18:07 - 18:08
  може би тази нисковъглеродна революция
 • 18:08 - 18:11
  ще бъде и забавна. Благодаря, че ме изслушахте.
 • 18:11 - 18:14
  (Аплодисменти)
Title:
Дейвид Маккей: Равносметка за възобновяемите енергийни източници
Speaker:
David MacKay
Description:

Каква площ е необходима на тези източници, за да захранват нация като английската? Колкото цяла държава. В тази прагматична лекция Дейвид Маккей използва проста математика, която показва тревожната ограниченост на устойчивите ни енергийни алтернативи и обяснява защо въпреки това трябва да ги внедряваме. (Филмирано в TEDxWarwick.)

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
18:35
Darina Stoyanova approved Bulgarian subtitles for A reality check on renewables
Darina Stoyanova accepted Bulgarian subtitles for A reality check on renewables
Darina Stoyanova edited Bulgarian subtitles for A reality check on renewables
Darina Stoyanova edited Bulgarian subtitles for A reality check on renewables
Lilia Mladenova edited Bulgarian subtitles for A reality check on renewables
Lilia Mladenova edited Bulgarian subtitles for A reality check on renewables
Lilia Mladenova edited Bulgarian subtitles for A reality check on renewables
Lilia Mladenova edited Bulgarian subtitles for A reality check on renewables
Show all

Bulgarian subtitles

Revisions