Vietnamese subtitles

← 02-12 Main Thread vs Background Thread

Get Embed Code
10 Languages

Showing Revision 2 created 07/13/2015 by TTmagic Nguyen.

 1. Khi chúng ta nói rằng framework không muốn chúng ta
 2. chạy hoạt động mạng trên main thread, vậy
 3. "main thread" là gì? Ứng dụng android chạy mặc định
 4. trên main thread, cũng được gọi là UI thread.
 5. Nó xử lí tất cả các input và output của người dùng
 6. Như là vẽ trên màn hình. Vì vậy chúng ta cần
 7. tránh hoạt động tốn thời gian ở đây, ngoài ra URI
 8. is going to stutter. Thay vào đó, kick off a background worker thread
 9. nếu bạn phải một số việc lâu dài.
 10. Nó bao gồm "network calls, decoding bitmaps"
 11. hoặc đọc và ghi từ cơ sở dữ liệu. OK. Dù sao,
 12. chúng ta sẽ phải chuyển "networking code" ra khỏi "main thread".
 13. Nhưng làm thế nào chúng ta làm được nó?
 14. Tốt thôi, đây là vài tùy chọn, nhưng hãy
 15. tìm tên của Android class mà nó làm đơn giản việc tạo
 16. các background thread và thread synchronization,
 17. để kết quả từ công việc trên background quay trở lại main thread
 18. và sau đó chúng ta sử dụng nó để cập nhật
 19. UI. Tìm kiếm online và tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này
 20. rồi nhập vào tên class trong hộp sau. Đây là
 21. một số lời khuyên cho bạn. Nếu bạn không biết cách giải quyết một
 22. thứ gì đó trong Android và bạn không thể tìm trên trang lập trình viên,
 23. bạn có thể thử vào stackoverflow.com. Đó là trang
 24. hỏi đáp cho mà rất nhiều lập trình viên android sử dụng với nguồn tài nguyên quý giá
 25. Cơ hội là bạn sẽ tìm được một câu hỏi giống của mình
 26. đã được trả lời trên đó từ trước. Hoặc bạn cũng có thể vào daynhauhoc.com để đặt câu hỏi :3