Vietnamese subtitles

← 07-53 strings

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 08/21/2015 by TTmagic Nguyen.

 1. Đây là câu trả lời. length method sẽ returns số lượng
 2. của từng ký tự trong chuỗi. Có 7 ký tự. substring method
 3. trích xuất ra 1 substring nằm trong chuỗi to. Trong trường hợp của ta,
 4. nó đã xuất ra string này. Mỗi khi bạn muốn xuất ra substrings, bạn phải hiểu
 5. các vị trí trong một chuỗi được đánh số như nào. Trong Java,
 6. vị trí đầu tiên là 0, nghe có vẻ lạ lạ nhưng nó thực sự khá hữu dụng,
 7. và sau đó nó đi từ đây. Chuỗi có độ dài là 7 và vị trí của nó trong này là 0, 1,
 8. 2, 3, 4, 5, 7. Có 7 vị trí của nó. Substring ở đây, bạn thấy
 9. số 3 ở đây. Đó là vị trí của ký tự đầu tiên mà ta muốn có nó
 10. ở trong substring. số 7 ở đây, là vị trí đầu tiên mà ta không muốn có nó nữa.
 11. Ta không muốn vị trí số 7. Thực tế là, cũng chả có vị trí số 7.
 12. Ta muốn cái này từ 3 tới 6. Nghe có vẻ hơi kỳ cục với hầu hết mọi người
 13. khi họ nhìn thấy nó lần đầu tiên. Nhưng có một sự thuận lợi. Là khi bạn trừ 2 số này,
 14. 7-3 = 4, đó là độ dài của substring
 15. mà bạn muốn xuất ra. method nữa ở đây, indexOf method sẽ tìm vị trí
 16. của ký tự đã cho. Nên, trên đây tôi muốn tìm chữ C xuất hiện lần đầu
 17. ở chỗ nào. Và nó sẽ đi qua và tìm ra, nó ở vị trí số 3.
 18. Và cuối cùng, bạn đã nhìn thấy toán tử "+" ở bài 2. Nó lấy 2 chuỗi
 19. và ghép lại với nhau, hay ta nói theo kiểu lập trình là,
 20. nó đã concatenates (nối chuỗi) chúng. Nên đây là Hello và Udacity được nối với nhau,
 21. chú ý là ko có khoảng trống ở giữa, vì ko có khoảng trống ở string này
 22. hay string kia. Nếu bạn muốn 1 khoảng trống nữa, bạn phải thêm vào. String rất hữu dụng
 23. khi bạn làm việc với text. Sarah có mấy bài tập nhỏ đã chuẩn bị cho bạn
 24. khi bạn làm việc với một đoạn text khá dài và "tháo dỡ" nó ra. Sau đó
 25. phải xếp hình lại với nhau sử dụng các string methods mà bạn đã thấy ở đây.
 26. Tận hưởng đê.