Return to Video

گذشته، حال و آینده اعتیاد به نیکوتین

 • 0:01 - 0:03
  می‌خواهم داستانی برایتان بگویم.
 • 0:04 - 0:06
  می‌خواهم داستانی برایتان بگویم
 • 0:06 - 0:09
  درباره مرگبارترین محصول مصرفی که
 • 0:09 - 0:10
  می‌توان تصور کرد.
 • 0:10 - 0:12
  و آن سیگار است.
 • 0:13 - 0:15
  سیگار تنها محصولِ مصرفی است
 • 0:15 - 0:18
  که وقتی که استفاده‌اش می‌کنیم،
 • 0:18 - 0:22
  نیمی از استفاده کنندگان طولانی مدتش را،
  زودتر از موعد در طول عمرشان می‌کشد.
 • 0:22 - 0:24
  اما این داستانی است
 • 0:24 - 0:27
  درباره کاری که ما در سازمان نظارت
  بر غذا و دارو(FDA) انجام می‌دهیم،
 • 0:27 - 0:29
  خصوصا کاری که
 • 0:29 - 0:33
  برای تولید سیگارِ آینده می‌کنیم،
 • 0:33 - 0:37
  که دیگر ایجاد اعتیاد ماندگار نمی‌کند.
 • 0:38 - 0:42
  خیلی از مردم فکر می‌کنند که
  مشکل تنباکو یا سیگار
 • 0:42 - 0:43
  در ایالات متحده حل شده
 • 0:43 - 0:45
  بخاطر پیشرفتهای زیادی که
 • 0:45 - 0:47
  در ۴۰، ۵۰ سال گذشته،
 • 0:47 - 0:50
  هم در مصرف و هم در ترویج آن بدست آمده.
 • 0:50 - 0:51
  و این درست است؛
 • 0:52 - 0:55
  نرخ مصرف سیگار به پایین‌ترین
  سطح ثبت شده خود رسیده.
 • 0:56 - 0:58
  هم برای کودکان و هم برای بزرگسالان.
 • 0:59 - 1:02
  و درست است که آنهایی که هنوز سیگار می‌کشند
 • 1:02 - 1:05
  روزانه سیگار خیلی کمتری
 • 1:05 - 1:07
  از تمامی سالهای گذشته می‌کشند.
 • 1:08 - 1:12
  اما اگر بگویم که مصرف تنباکو،
 • 1:12 - 1:15
  به صورت مصرف مستقیم یا ثانویه
 • 1:15 - 1:18
  دود سیگار،
 • 1:18 - 1:22
  هنوز دلیل اصلی مرگ‌های کاملا قابل پیشگیری
 • 1:22 - 1:23
  در این کشور است چطور؟
 • 1:24 - 1:25
  خوب، همینطور است.
 • 1:27 - 1:31
  و نظرتان چیست اگر بشنوید که افراد بیشتری
 • 1:31 - 1:33
  از آنچه قبلا فکر می‌کردیم
  را از بین می‌برد؟
 • 1:34 - 1:35
  این هم درست است.
 • 1:37 - 1:41
  کشیدن سیگار هرساله افراد بیشتری را
  از الکل، ایدز، تصادفات خودرو،
 • 1:41 - 1:44
  مواد مخدر و قتل، مجموعا از بین می برد.
 • 1:45 - 1:47
  در طول هر سال.
 • 1:48 - 1:50
  در ۲۰۱۴،
 • 1:51 - 1:53
  کسی که دکتر آدامز جانشین او شد
 • 1:53 - 1:55
  ۵۰امین سالگرد گزارش مرکز بهداشت
 • 1:55 - 1:57
  سیگار و سلامت را منتشر کرد.
 • 1:58 - 2:02
  و آن گزارش مجموع مرگ و میر
  ناشی از کشیدن سیگار را افزایش داد،
 • 2:02 - 2:05
  چون فهرست بیماری‌های
  ناشی از کشیدن سیگار
 • 2:05 - 2:06
  افزایش یافتند.
 • 2:06 - 2:08
  و اکنون با تخمین محافظه کارانه ای
 • 2:08 - 2:13
  می‌شود گفت که کشیدن سیگار
  سالانه ۴۸۰،۰۰۰ نفر آمریکایی را می‌کشد.
 • 2:13 - 2:16
  اینها مرگ هایی کاملا قابل پیشگیری هستند.
 • 2:17 - 2:20
  چطور می‌شود به آماری مثل این توجه نکرد؟
 • 2:20 - 2:23
  خیلی از چیزهایی که در این سمینار شنیدیم
 • 2:23 - 2:27
  درباره تجربه‌های فردی و شخصی است.
 • 2:27 - 2:30
  اما چطور می‌شود با این موضوع
  در سطحی از جمعیت مواجه شد،
 • 2:30 - 2:33
  وقتی که ۴۸۰،۰۰۰ مادر،
 • 2:33 - 2:37
  پدر، خواهر، برادر، عمه و عمو
 • 2:37 - 2:41
  هرساله بخاطر تنباکو و بیهوده می میرند؟
 • 2:42 - 2:45
  و بعدا چه اتفاقی خواهد افتاد
  وقتی که به این خط سیر
 • 2:45 - 2:47
  در آینده فکر کنی؟
 • 2:47 - 2:49
  یک حساب سرانگشتی می‌گوید:
 • 2:50 - 2:54
  از تاریخ ۵۰ امین سالگرد گزارش
  مرکز بهداشت در پنج سال پیش،
 • 2:55 - 2:57
  وقتی که این آمار وحشتناک اعلام شد،
 • 2:57 - 2:59
  تنها از نیمه قرن --
 • 3:00 - 3:05
  این یعنی بیش از ۱۷ میلیون
  مرگ قابل پیشگیری در ایالات متحده
 • 3:05 - 3:07
  از مصرف تنباکو است،
 • 3:07 - 3:09
  و در درجه اول از سیگار.
 • 3:10 - 3:12
  گزارش مرکز بهداشت عمومی نتیجه می‌گرفت
 • 3:12 - 3:19
  که ۵/۶ میلیون کودک زنده
  در سال ۲۰۱۴ در ایالات متحده
 • 3:19 - 3:24
  به دلیل سیگار، زودتر از موعد
  در دوران عمرشان خواهند مرد.
 • 3:24 - 3:26
  پنج ممیز شش میلیون کودک.
 • 3:28 - 3:32
  این یک مسئله عظیم بهداشت عمومی
  برای همه ما است
 • 3:32 - 3:35
  خصوصا برای ما قانونگزاران
 • 3:35 - 3:38
  در اداره مدیریت غذا و دارو
  و مرکز محصولات تنباکو.
 • 3:38 - 3:40
  چه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟
 • 3:41 - 3:45
  چه می‌توانیم انجام دهیم تا این مسیر
  بیماری و مرگ را معکوس کنیم؟
 • 3:47 - 3:53
  خوب، ما راهنمای جالبی
  برای روشن کردن مسائل داریم
 • 3:53 - 3:57
  مثل: سیگاری که می‌شناسیم
  چطور بوجود آمد؟
 • 3:57 - 4:01
  طبیعت واقعی تنباکو و تجارت سیگار چیست؟
 • 4:02 - 4:03
  رفتار صنعت
 • 4:03 - 4:06
  در بازارهایی که در طول
  تاریخ قانون‌مند نشد‌ه‌اند چگونه است؟
 • 4:06 - 4:08
  و راهنمای ما
 • 4:08 - 4:13
  مدارک سابقا محرمانه صنعت تنباکو است.
 • 4:13 - 4:15
  با من بیایید
 • 4:15 - 4:18
  به ماشین زمان صنعت تنباکو.
 • 4:19 - 4:21
  هزار و نهصد و شصت و سه
 • 4:22 - 4:27
  ۲۵ سال قبل از آن بود که مرکز بهداشت بتواند
 • 4:27 - 4:30
  نتیجه بگیرد که نیکوتین
  و سیگار اعتیاد آورند.
 • 4:30 - 4:34
  این اتفاق تا گزارش
  مرکز بهداشت در ۱۹۹۸ نیفتاد.
 • 4:35 - 4:37
  هزار و نهصد و شصت و سه
 • 4:37 - 4:43
  یک سال قبل از اولین
  گزارش مرکز بهداشت در ۱۹۶۴ بود.
 • 4:45 - 4:47
  من ۱۹۶۴ را بیاد دارم.
 • 4:47 - 4:49
  من گزارش مرکز بهداشت را یادم نمی آید،
 • 4:49 - 4:50
  اما ۱۹۶۴ را بیاد دارم.
 • 4:51 - 4:53
  کودکی بودم که در
  بروکلین نیویورک، بزرگ می‌شدم.
 • 4:54 - 4:55
  این در زمانی بود
 • 4:55 - 4:59
  که تقریبا یکی از هر دو بزرگسال
  در آمریکا سیگار می‌کشید.
 • 5:00 - 5:03
  آن زمان پدر و مادرم هر دو
  خیلی سیگار می‌کشیدند.
 • 5:04 - 5:07
  و مصرف سیگار موضوعی بسیار عادی بود.
 • 5:07 - 5:10
  که -- و اینجا کارولینای شمالی
  یا ویرجینیا یا کنتاکی هم نبود،
 • 5:10 - 5:12
  بروکلین بود --
 • 5:13 - 5:16
  ما در کلاس های هنر و صنایع دستی برای پدر
  و مادرمان زیرسیگاری درست می کردیم.
 • 5:16 - 5:19
  (خنده حضار)
 • 5:20 - 5:23
  زیرسیگاری‌هایی که می‌ساختم
  خیلی زشت بودند،اما زیرسیگاری بودند.
 • 5:23 - 5:25
  (خنده حضار)
 • 5:25 - 5:30
  آنقدر عادی بود که ظرف‌های
  پذیرایی پر از سیگار در راهرو
 • 5:31 - 5:33
  خانه ما و دیگر خانه ها دیده می‌شدند
 • 5:33 - 5:37
  برای خوش‌آمد گویی از میهمانان.
 • 5:38 - 5:41
  خوب، ما در ۱۹۶۳ هستیم.
 • 5:41 - 5:43
  وکیل ارشد شرکت براون و ویلیامسون،
 • 5:43 - 5:47
  که آنوقتها سومین شرکت سیگار
  در ایالات متحده بود،
 • 5:47 - 5:48
  این را نوشته است:
 • 5:48 - 5:49
  «نیکوتین اعتیاد آور است.
 • 5:49 - 5:53
  پس ما در کار فروش نیکوتین هستیم --
  یک ماده مخدر اعتیاد آور.»
 • 5:53 - 5:55
  این جمله قابل توجهی است،
 • 5:55 - 5:57
  بیشتر برای چیزی
  که نمی گوید تا چیزی که می‌گوید.
 • 5:57 - 6:00
  ایشان نمی‌گوید که ما در تجارت سیگاریم.
 • 6:00 - 6:02
  ایشان نمی‌گوید که ما
  در تجارت تنباکو هستیم.
 • 6:02 - 6:05
  می‌گوید که در تجارت فروش نیکوتین هستند.
 • 6:05 - 6:07
  فیلیپ موریس در ۱۹۷۲:
 • 6:07 - 6:09
  «سیگار یک محصول نیست،
 • 6:09 - 6:10
  یک بسته بندی است.
 • 6:11 - 6:12
  محصول واقعی نیکوتین است.
 • 6:13 - 6:17
  این بسته، ظرف نگهداری
  از مصرف روزانه نیکوتین است.
 • 6:17 - 6:21
  و سیگار، وسیله مصرف
  یک واحد از نیکوتین است.»
 • 6:22 - 6:25
  بعدا به موضوع واحد مصرف بر می‌گردیم.
 • 6:26 - 6:28
  و آر جی رینولدز در ۱۹۷۲:
 • 6:28 - 6:31
  «می‌شود گفت، باید صنعت تنباکو را به نوعی،
 • 6:31 - 6:35
  بخش تخصصی و بسیار تشریفاتی
  و با کلاس از صنایع دارویی دانست.
 • 6:35 - 6:39
  تولیدات تنباکو به شکلی منحصر به فرد
  نیکوتین را نگهداری و تحویل می‌دهند،
 • 6:39 - 6:41
  یک داروی قوی با گستره‌ای
  از تاثیرات فیزیولوژیک.»
 • 6:42 - 6:45
  در آن زمان و برای دهه‌ها، به صورت عمومی،
 • 6:45 - 6:48
  این صنعت کاملا موضوع
  اعتیاد را انکار می کرد
 • 6:48 - 6:50
  و کاملا منکر ارتباط بین این دو بود.
 • 6:50 - 6:53
  اما آنها ماهیت واقعی کارشان را می‌دانستند.
 • 6:53 - 6:54
  و هر از گاهی،
 • 6:54 - 6:58
  نگرانی‌ها از سلامتی سیگار عمومی می شد،
 • 6:58 - 7:00
  که به ده‌ها سال پیش بر می‌گردد.
 • 7:00 - 7:02
  پاسخ این صنایع چه بود؟
 • 7:02 - 7:04
  چه پاسخی داشتند
 • 7:04 - 7:07
  در بازاری که برای مدت‌های طولانی
  قانون گذا‌ری نشده بود؟
 • 7:07 - 7:09
  اگر به سالهای ۱۹۳۰ برگردیم،
 • 7:09 - 7:14
  در تبلیغات آن وقتها
  مقدار زیادی تصویر پزشکان
 • 7:14 - 7:16
  و دیگر متخصصین سلامت نشان داده می‌شد
 • 7:16 - 7:18
  که پیام های اطمینان بخش می‌دادند.
 • 7:19 - 7:20
  این تبلیغی از لاکی استرایک است،
 • 7:20 - 7:23
  سیگار محبوب آن زمان در دهه ۳۰:
 • 7:23 - 7:27
  [۲۰،۶۷۹ پزشک می‌گویند «سیگار لاکی
  کمتر تحریک کننده است.»
 • 7:27 - 7:32
  گلوی شما در برابر تحریک،
  سوزش و سرفه محافظت شده است.]
 • 7:32 - 7:34
  ( خنده حضار)
 • 7:34 - 7:36
  حالا می خندیم.
 • 7:36 - 7:38
  اما این تبلیغی بود
 • 7:38 - 7:41
  که برای اطمینان بخشی
  از سلامتی تهیه شده بود.
 • 7:41 - 7:44
  تا دهه‌های ۵۰، ۶۰ و ۷۰ جلو می‌رویم.
 • 7:44 - 7:47
  و اینجا، دوباره در غیاب قانون گذاری،
 • 7:47 - 7:50
  چیزی که می‌بینیم اصلاحاتی در محصول
 • 7:50 - 7:52
  و طراحی محصول است
 • 7:52 - 7:54
  تا به نگرانی های بهداشتی روز پاسخگو باشد.
 • 7:56 - 7:59
  این فیلتر مایکرونایت کِنت است.
 • 7:59 - 8:04
  و اینجا، این نوآوری، اگر باشد،
  سیگارهای فیلتر دار بود.
 • 8:04 - 8:06
  [لذت کامل کشیدن سیگار ...
 • 8:06 - 8:09
  بعلاوه اطمینان از بیشترین
  حفاظت از سلامتی شما.]
 • 8:10 - 8:13
  چیزی که شخصی که این سیگار
  را می‌کشید نمی دانست،
 • 8:13 - 8:15
  و پزشک آنها نمی دانست،
 • 8:15 - 8:17
  و دولت هم نمی دانست،
 • 8:17 - 8:21
  این بود که این فیلتر
  با آزبِست روکش شده بود --
 • 8:21 - 8:22
  (صدای شگفتی)
 • 8:22 - 8:25
  پس وقتی که سیگاری‌ها
  این سیگار را می‌کشیدند
 • 8:25 - 8:27
  مواد شیمیایی و دود را تنفس می‌کردند
 • 8:27 - 8:30
  که می‌دانیم با سرطان و بیماری‌های ریوی
 • 8:30 - 8:32
  و قلبی مرتبطند،
 • 8:32 - 8:34
  و همزمان پنبه‌های نسوز
  را هم داخل می‌کشیدند.
 • 8:34 - 8:35
  (صدای شگفتی)
 • 8:36 - 8:39
  در دهه‌های ۶۰ و ۷۰،
 • 8:39 - 8:42
  چیزی که مثلا نوآوری نامیده شد
  سیگار لایت بود.
 • 8:43 - 8:47
  این یک برند آن روزها به نام «تروو» است.
 • 8:47 - 8:51
  و این بعد از آن است که گزارش
  مرکز بهداشت بیرون آمد.
 • 8:51 - 8:53
  و نگرانی را روی صورتش می بینید.
 • 8:53 - 8:55
  [با توجه به همه چیزهایی که شنیده‌ام،
 • 8:55 - 8:57
  تصمیم گرفته‌ام یا ترک کنم
  یا سیگار تروو بکشم.
 • 8:57 - 8:59
  من سیگار تروو می کشم.]
 • 8:59 - 9:00
  (خنده حضار)
 • 9:00 - 9:03
  [سیگار با قطران کم، با نیکوتین کم.]
 • 9:03 - 9:05
  و بعد می گوید، «درباره اش فکر کنید.»
 • 9:05 - 9:09
  و بعد زیر آن با چاپ ریز
 • 9:09 - 9:12
  میزان قطران و نیکوتین آمده.
 • 9:12 - 9:14
  سیگار لایت چه بود؟
 • 9:15 - 9:17
  و چه کاری می‌کرد؟
 • 9:18 - 9:21
  این نمایشی از تغییرات محصول است
 • 9:21 - 9:24
  که «تهویه فیلتر» نام دارد.
 • 9:24 - 9:26
  این بزرگنمایی واقعی فیلتر نیست.
 • 9:26 - 9:27
  این تنها یک تصویر است
 • 9:27 - 9:30
  تا شما بتوانید ردیف سوراخ های
  لیزری تهویه را ببینید
 • 9:30 - 9:32
  که روی فیلتر بودند.
 • 9:32 - 9:33
  اگر به یک سیگار واقعی نگاه کنید،
 • 9:33 - 9:35
  دیدنش سخت است.
 • 9:35 - 9:37
  همه اختراع های ثبت شده نشان می‌دهد
 • 9:37 - 9:40
  که سوراخ های تهویه باید ۱۲ میلیمتر فاصله
 • 9:40 - 9:43
  از انتهای فیلتر که روی لب
  قرار می گیرد داشته باشد.
 • 9:43 - 9:43
  کارش چگونه است؟
 • 9:44 - 9:47
  سیگار را روی دستگاه محکم می‌کنند.
 • 9:48 - 9:50
  و دستگاه شروع به پک زدن می‌کند
 • 9:50 - 9:53
  و میزان قطران و نیکوتین را ثبت می‌کند
 • 9:53 - 9:55
  همانطور که ماشین سیگار را می‌کشد،
 • 9:55 - 9:58
  هوای بیرون وارد
  این سوراخ های تهویه می‌شود
 • 9:58 - 10:02
  و دودی را که از داخل سیگار
  وارد می‌شود را رقیق می‌کند.
 • 10:02 - 10:04
  همینطور که دستگاه سیگار را می‌کشد،
 • 10:04 - 10:07
  واقعا میزان کمتری از قطران و نیکوتین
 • 10:07 - 10:09
  در مقایسه با سیگار معمولی انتقال می‌یابد.
 • 10:10 - 10:12
  چیزی که صنعت تنباکو می‌دانست
 • 10:12 - 10:15
  این بود که آدمها مثل ماشین سیگار نمی‌کشند.
 • 10:16 - 10:18
  آدمها چطور این سیگار را می‌کشند.
 • 10:19 - 10:20
  انگشتها را کجا می‌گذارند؟
 • 10:20 - 10:22
  (صدای همهمه)
 • 10:22 - 10:23
  لب ها را کجا می‌گذارند؟
 • 10:23 - 10:25
  گفتم که گواهی ثبت اختراع می‌گوید
 • 10:25 - 10:28
  سوراخ‌ها ۱۲ میلیمتر از لبه فاصله دارند.
 • 10:28 - 10:30
  و شخص سیگاری
  اصلا نمی‌دانست که آنجا بودند،
 • 10:30 - 10:34
  اما میان لب‌ها و انگشت
  سوراخ‌ها مسدود می‌شدند.
 • 10:35 - 10:38
  و وقتی که سوراخ ها مسدود شدند،
  دیگر سیگار لایت نیست.
 • 10:39 - 10:40
  مشخص شد که در واقع
 • 10:40 - 10:43
  میزان نیکوتین یک سیگار لایت
 • 10:43 - 10:44
  مشابه سیگار معمولی است.
 • 10:44 - 10:46
  تفاوت در سطح بیرونی آن بود.
 • 10:46 - 10:50
  اما وقتی که مانع قسمت بیرونی شدید،
 • 10:50 - 10:51
  دیگر یک سیگار معمولی است.
 • 10:53 - 10:56
  کنگره سازمان FDA را مسئول
  وضع قوانین محصولات تنباکو کرد
 • 10:56 - 10:57
  ژوئن ۱۰ سال پیش.
 • 10:57 - 11:00
  شما آمار را در ابتدا
 • 11:00 - 11:04
  از میزان تاثیر غیرعادی
  این سیگارها در بیماری و مرگ و میر شنیدید.
 • 11:05 - 11:07
  ما همینطور توجهی زیاد
 • 11:07 - 11:11
  به اینکه سیگار چگونه وسیله
  تحویل یک دارو است کرده‌ایم.
 • 11:11 - 11:14
  که کارایی قابل توجهی
  در تحویل نیکوتین دارد.
 • 11:14 - 11:16
  پس بیایید تا نگاهی بیندازیم.
 • 11:17 - 11:20
  وقتی که شخص سیگاری به سیگار پک می‌زند،
 • 11:20 - 11:23
  نیکوتین آن پک وارد مغز می‌شود
 • 11:23 - 11:25
  در کمتر از ۱۰ ثانیه.
 • 11:25 - 11:27
  کمتر از ۱۰ ثانیه.
 • 11:27 - 11:29
  بالا در مغز،
 • 11:29 - 11:32
  چیزهایی به نام «گیرنده های
  نیکوتین» وجود دارند.
 • 11:33 - 11:34
  اینجا هستند ...
 • 11:34 - 11:36
  منتظرند.
 • 11:36 - 11:39
  آنها منتظرند برای، در قالبی
  که مدارک فیلیپ موریس می‌گوید،
 • 11:39 - 11:41
  «دوز واحد نیکوتین» بعدی.
 • 11:43 - 11:46
  آن شخص سیگاری که بیرون می‌بینی،
 • 11:46 - 11:48
  که به سیگاری های دیگر چسبیده است،
 • 11:48 - 11:49
  در هوای سرد،
 • 11:49 - 11:51
  در باد،
 • 11:51 - 11:52
  در باران،
 • 11:52 - 11:55
  میل شدیدی حس می‌کند
 • 11:55 - 11:57
  و ممکن است عوارض ترک را تجربه می‌کند.
 • 11:59 - 12:02
  عوارض ترک، پیام های شیمیایی هستند
 • 12:02 - 12:04
  که این گیرنده ها به بدن می‌فرستند،
 • 12:04 - 12:06
  و می‌گویند، «تغذیه ام کن!»
 • 12:08 - 12:14
  و محصولی که دارو را
  ظرف کمتر از۱۰ ثانیه می‌رساند
 • 12:15 - 12:20
  محصولی بی نهایت کارا و اعتیاد آور است.
 • 12:21 - 12:24
  ما با متخصصین اعتیاد زیادی صحبت کرده ایم
 • 12:24 - 12:26
  در طول سالها.
 • 12:26 - 12:29
  و همواره بارها و بارها داستان
  مشابهی را می‌شنوم:
 • 12:29 - 12:32
  «پس از مدتها که توانستم
  کسی را از هروئین جدا کنم
 • 12:32 - 12:35
  یا کوکائین یا کراک کوکائین،
 • 12:35 - 12:37
  نتوانستم آنها را وادار به ترک سیگار کنم.»
 • 12:37 - 12:40
  بخش بزرگی از دلیل آن این ۱۰ ثانیه است.
 • 12:42 - 12:46
  FDA می‌تواند با قدرت قانون‌گذاری خود
 • 12:46 - 12:48
  از ابزار مقررات محصولات استفاده کند
 • 12:48 - 12:53
  تا سیگارهایی ایجاد کند که اعتیاد آوری
  نداشته باشند یا میزانش حداقل باشد.
 • 12:54 - 12:55
  مشغول کار هستیم.
 • 12:56 - 13:00
  و می‌تواند تاثیرات عمیقی در سطح اجتماع
 • 13:00 - 13:02
  بخاطر همین سیاست ایجاد کند.
 • 13:02 - 13:05
  ما یک سال پیش از مدل سازی
  جمعیتی پویا استفاده کردیم،
 • 13:05 - 13:07
  و نتایج آن را در «مجله علمی
  نیوانگلند» منتشر کردیم.
 • 13:07 - 13:10
  و بدلیل اثراتی که این سیاست
  روی نسل‌ها می‌گذارد،
 • 13:10 - 13:12
  که تا لحظه ای بعد توضیح خواهم داد،
 • 13:12 - 13:14
  این پیش بینی است که ما
  تا انتهای این قرن داشته‌ایم:
 • 13:14 - 13:16
  بیش از ۳۳ میلیون انسان
 • 13:16 - 13:20
  که در غیر این صورت سیگاری
  می شدند دیگر نخواهند شد،
 • 13:20 - 13:22
  چون سیگاری را که امتحان می‌کنند
 • 13:22 - 13:24
  اعتیاد پایداری را ایجاد نمی کند.
 • 13:25 - 13:28
  و این نرخ استعمال سیگار بزرگسالان
  را تا یک و نیم درصد پایین می‌آورد.
 • 13:29 - 13:31
  و ترکیب این دو موضوع با هم
 • 13:32 - 13:38
  نجات از بیش از ۸ میلیون مرگ ناشی
  از سیگار را به دنبال خواهد داشت
 • 13:38 - 13:40
  که در غیر این صورت
 • 13:40 - 13:42
  از تاثیر نسلی آن پیش می‌آمد.
 • 13:42 - 13:44
  چرا من می‌گویم « نسلی؟»
 • 13:45 - 13:47
  چون به کودکان مربوط است.
 • 13:48 - 13:51
  نود درصد از سیگاری‌ها مصرف سیگار
  را از کودکی آغاز کرده‌اند.
 • 13:52 - 13:54
  و نیمی از آنها تبدیل به سیگاری
  دائمی می‌شوند
 • 13:54 - 13:58
  قبل از آنکه به سنی برسند
  که بتوانند یک بسته سیگار بخرند.
 • 13:58 - 14:01
  نیمی از آنها قبل از ۱۸ سالگی
  مرتبا سیگار می‌کشند.
 • 14:01 - 14:03
  امتحان کردن.
 • 14:03 - 14:04
  مرتبا سیگار کشیدن.
 • 14:05 - 14:06
  اعتیاد.
 • 14:07 - 14:08
  دهها سال مصرف سیگار.
 • 14:08 - 14:09
  و بعد بیماری،
 • 14:10 - 14:12
  و به این دلیل است که
  از محصولی صحبت می‌کنیم
 • 14:12 - 14:16
  که نیمی از مصرف کنندگان
  طولانی مدتش را در طول زندگی می‌کشد.
 • 14:17 - 14:20
  اثر نسلی این سیاست کاهش نیکوتین
 • 14:20 - 14:22
  بسیار عمیق است.
 • 14:23 - 14:26
  آن مدارک قدیمی از این صنعت
  حرفی برای جوان‌ها داشت.
 • 14:26 - 14:29
  آنها را «سیگاری‌های
  جایگزین» معرفی می‌کردند.
 • 14:31 - 14:33
  سیگاری‌های جایگزین
  با سیگاری های بزرگسال معتادی
 • 14:33 - 14:34
  که مرده‌اند یا ترک کرده‌اند.
 • 14:35 - 14:38
  نسل‌های بعدی کودکان،
  خصوصا نوجوانان،
 • 14:38 - 14:40
  درگیر رفتاری خطرناکی می‌شوند.
 • 14:40 - 14:42
  ما نمی‌توانیم جلویش را بگیریم.
 • 14:42 - 14:46
  اما چه می‌شد اگر تنها سیگاری که
  به دستشان می‌رسید
 • 14:46 - 14:48
  موجب اعتیاد ماندگار نمی‌شد؟
 • 14:49 - 14:51
  این یعنی بازگشت سرمایه در سلامت عمومی
 • 14:51 - 14:54
  در سطح جامعه در طول زمان.
 • 14:55 - 14:57
  چیزی درباره سیگارهای الکتریکی نگفتم.
 • 14:57 - 15:00
  اما باید چیزی درباره
  سیگار‌های الکتریکی بگویم.
 • 15:00 - 15:01
  (خنده حضار)
 • 15:01 - 15:04
  ما با یک اپیدمی استفاده کودکان
  از سیگار الکتریکی مواجهیم.
 • 15:04 - 15:06
  و چیزی که بیشتر ناراحتمان می‌کند،
 • 15:06 - 15:10
  در ترکیب با افزایش میزان شیوع،
 • 15:10 - 15:12
  تکرار آن است.
 • 15:12 - 15:14
  نه تنها کودکان بیشتری از سیگار
  الکتریکی استفاده می‌کنند،
 • 15:14 - 15:18
  بلکه کودکان بیشتری هم از آن برای ۲۰ روز
  یا بیشتر در ۳۰ روز قبل، استفاده می‌کنند
 • 15:18 - 15:21
  که بیشتر از هر زمانی است
  که سیگار الکتریکی به بازار آمده.
 • 15:21 - 15:23
  و در FDA هر کاری را که بشود می‌کنیم
 • 15:23 - 15:25
  با برنامه و سیاست،
 • 15:25 - 15:26
  ابتدا تا این پیام را به کودکان بدهیم
 • 15:26 - 15:28
  که این محصول بی‌ضرری نیست
 • 15:28 - 15:31
  و تا مطمئن شویم که کودکان آزمایش و امتحانی
 • 15:31 - 15:33
  روی محصولات تنباکو نخواهند داشت،
 • 15:33 - 15:34
  حالا فندک داشته باشند یا نه.
 • 15:35 - 15:38
  اما در بازاری کاملا قانونمند،
  سیگار‌های الکتریکی را اینگونه تصور کن
 • 15:38 - 15:40
  چیزی که می تواند مفید باشد
 • 15:40 - 15:42
  برای سیگاری‌های بزرگسال معتادی
 • 15:42 - 15:44
  که بخواهند از سیگار
  به تدریج دور شوند.
 • 15:44 - 15:48
  پس من شما را با این نگاه ترک می‌کنم:
 • 15:50 - 15:51
  دنیایی را تصور کنید
 • 15:52 - 15:55
  که تنها سیگاری که کودکان نسلهای آینده
 • 15:55 - 15:56
  می‌توانند امتحان کنند
 • 15:56 - 15:58
  دیگر اعتیاد پایداری ایجاد نمی‌کند
 • 15:58 - 16:00
  تنها بخاطر یک سیاست.
 • 16:01 - 16:02
  دنیایی را تصور کنید
 • 16:03 - 16:05
  جایی که سیگاری‌هایی
  که به سلامتشان توجه دارند،
 • 16:05 - 16:08
  خصوصا اگر این سیاست اجرایی شود
 • 16:08 - 16:12
  که سطح نیکوتین را پایین در اندازه
  حداقل و بدون اعتیاد نگاه دارند،
 • 16:12 - 16:14
  می‌توانند شکل‌های دیگر و کم ضررتر
 • 16:14 - 16:16
  از تحویل نیکوتین را جایگزین کنند،
 • 16:16 - 16:18
  می‌شود با داروهای نیکوتین
  مورد تایید FDA شروع کرد،
 • 16:18 - 16:20
  مثل آدامس، چسب و قرص مکیدنی.
 • 16:21 - 16:22
  و نهایتا،
 • 16:22 - 16:25
  دنیایی را تصور کن
  که بازار آن کاملا قانونمند شده،
 • 16:25 - 16:28
  که در آن سیگار الکتریکی
  یا هر نوع فناوری آن روز،
 • 16:28 - 16:30
  دیگر این سازنده محصول یا بازاریاب نیستند
 • 16:30 - 16:32
  که تصمیم می گیرند
  کدام محصول به بازار بیاید
 • 16:32 - 16:34
  و برایشان چه ادعایی عنوان شود،
 • 16:34 - 16:37
  این دانشمندان FDA هستند،
 • 16:37 - 16:39
  که به کاربردها نگاه می‌کنند
 • 16:39 - 16:42
  و تصمیم می‌گیرند، با استفاده از استانداردی
  که کنگره به ما اطمینان کرده
 • 16:42 - 16:44
  آن را عملی و اجرایی کنند،
 • 16:44 - 16:47
  تا محصولی به بازار وارد شود،
 • 16:47 - 16:51
  چون بازاریابی آن محصول و کلمات قانونی ما
 • 16:51 - 16:54
  برای حفاظت از سلامت عمومی کافی خواهند بود.
 • 16:54 - 16:57
  اینها انواعی از ابزارهای
  قدرتمند قانون گزاری‌اند
 • 16:57 - 17:00
  که به آنها دسترسی داریم
 • 17:00 - 17:01
  تا با باقی مانده
 • 17:01 - 17:04
  آن چیزی که دلیل اصلی بیماری
  و مرگ‌های کاملا قابل پیشگیری
 • 17:04 - 17:05
  در کشور است برخورد کنیم.
 • 17:05 - 17:07
  اگر درست انجامش دهیم،
 • 17:08 - 17:12
  آن مسیر، آن ۵/۶ میلیون کودک،
 • 17:12 - 17:14
  قابل تغییر است.
 • 17:14 - 17:15
  متشکرم.
 • 17:15 - 17:18
  (تشویق حضار)
Title:
گذشته، حال و آینده اعتیاد به نیکوتین
Speaker:
میچ زِلر
Description:

استعمال تنباکو همچنان در صدر فهرست بیماری های قابل پیشگیری باقی مانده و سالانه افراد بیشتری را در مقایسه با مجموع موارد دیگری مانند الکل، ایدز، تصادفات، مواد مخدر غیر مجاز، قتل و خودکشی به کشتن می دهد. همراه با متخصص سیاست گذاری‌های سلامت، میچ زلر به اعماق تاریک صنایع تنباکو وارد می‌شویم و به بررسی تاریخ کثیف اعتیاد به نیکوتین می‌پردازیم -- جایی که او از ما دعوت می‌کند تا دنیایی را متصور شویم که تغییر سیاست ها کمک می‌کنند تا مردم از ابتدا دچار این اعتیاد نشوند.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
17:30

Persian subtitles

Revisions