Return to Video

The Last Reformation - The Beginning (2016) - FULL MOVIE

 • 0:28 - 0:30
  Apostlagärningarna 19:5
  När de fick höra detta
 • 0:30 - 0:34
  döptes de i Herren Jesu namn.
 • 0:35 - 0:38
  Kött och synd - dö.
 • 0:43 - 0:46
  Dö med Kristus.
  Uppstå med Kristus.
 • 0:47 - 0:51
  Det var det, kom helig Ande,
  helig Ande kom och gör henne fri.
 • 0:51 - 0:53
  Dö med Kristus.
 • 0:58 - 1:00
  Apg 19:6: Och när Paulus
  lade händerna på dem
 • 1:00 - 1:02
  kom den helige Ande över dem
 • 1:02 - 1:05
  och de talade i tungor
  och profeterade.
 • 1:05 - 1:07
  Helig Ande mer...
 • 1:13 - 1:16
  Kom med din helige Ande.
  Fyll mig.
 • 1:19 - 1:21
  Ord bara började komma.
 • 1:23 - 1:25
  Tack Herre.
 • 1:27 - 1:29
  Vad var det jag gjorde?
  - Vadå?
 • 1:29 - 1:30
  Vad var det jag gjorde?
 • 1:30 - 1:33
  Vad du gjorde, du bad i tungor.
 • 1:33 - 1:35
  Apg 3:6-7
  Men Petrus sade:
 • 1:35 - 1:38
  "...i Jesu Kristi nasaréns namn:
  res dig och gå!"
 • 1:38 - 1:42
  ...och genast fick mannen styrka
  i fötter och vrister.
 • 1:51 - 1:52
  Har du ont?
  - Nej.
 • 1:53 - 1:54
  Inte alls?
  - Nej.
 • 1:56 - 1:58
  I Jesu namn,
  tackar jag Dig, Amen.
 • 1:59 - 2:01
  Är det klart?
  Halleluja.
 • 2:01 - 2:03
  ...över en månad
  och hon är chockad.
 • 2:04 - 2:06
  Det är Jesus.
 • 2:06 - 2:08
  Jag brukade se sånt här på TV
 • 2:08 - 2:11
  och trodde inte på det
  men idag tror jag på det
 • 2:11 - 2:12
  eftersom det hände mig.
 • 2:12 - 2:14
  Smärta försvinn nu.
 • 2:14 - 2:18
  Och ni kan alla göra detta.
 • 2:20 - 2:22
  Det är bra va?
  - Ja.
 • 2:22 - 2:24
  Tack Far, Amen.
  Försök känna efter.
 • 2:25 - 2:26
  Kan du känna nån skillnad?
 • 2:28 - 2:30
  Seriöst, det gör inte ont längre.
 • 2:30 - 2:31
  Wow.
 • 2:33 - 2:36
  Gud, tack för att du botar,
  smärtan kommer försvinna.
 • 2:36 - 2:38
  Försök känna efter i huvudet.
 • 2:38 - 2:42
  Nej...
  Jag känner ingen smärta.
 • 2:42 - 2:45
  Nu är smärtan borta.
  Nu är smärtan borta, ja.
 • 2:46 - 2:50
  Vi som kyrka idag, står
  inför en ny reformation.
 • 2:50 - 2:52
  En reformation,
  där vi återvänder
 • 2:52 - 2:55
  till det vi läser om
  i Apostlagärningarna.
 • 2:55 - 2:56
  Om man tittar på kyrkan idag,
 • 2:57 - 3:00
  är den så annorlunda jämfört med
  det man läser om i Apostlagärningarna.
 • 3:00 - 3:03
  Eftersom vi har ungefär
  2000 års historia,
 • 3:04 - 3:07
  där kyrkan har blivit förändrad
  gång på gång.
 • 3:08 - 3:12
  Man kan se att kyrkan i Apostlagärningarna
  var en levande kropp.
 • 3:12 - 3:16
  Det var en kropp av troende
  som var ledda av den helige Ande.
 • 3:17 - 3:20
  Kyrkan var en rörelse,
  en lärjungarörelse.
 • 3:23 - 3:27
  Kristendomen kom till Grekland
  och blev en filosofi.
 • 3:33 - 3:36
  Den kom till Italien och
  blev en institution.
 • 3:42 - 3:45
  Den kom till Europa och
  blev en kultur.
 • 3:52 - 3:55
  Den kom till Amerika och
  blev ett företag...
 • 3:58 - 4:03
  Om du tar en kropp och gör
  kroppen till ett företag,
 • 4:03 - 4:05
  är inte det prostitution?
 • 4:06 - 4:09
  Och det är detta vi har gjort
  med kyrkan idag.
 • 4:09 - 4:14
  Vi har prostituerat
  Kristi kyrka, Kristi kropp.
 • 4:14 - 4:18
  På grund av det så behöver
  vi en reformation
 • 4:18 - 4:20
  där vi går så mycket djupare.
 • 4:21 - 4:24
  Där det handlar om läran,
  där det handlar om Anden,
 • 4:24 - 4:29
  och det handlar även om hela
  kyrkosystemet.
 • 4:29 - 4:32
  Skälen till att vi är kyrka
  på det sätt vi är det.
 • 4:32 - 4:36
  Det är dags att gå tillbaka till det
  vi läser om i Apostlagärningarna.
 • 4:38 - 4:44
  Gud för oss tillbaka
  till begynnelsen nu.
 • 6:31 - 6:35
  Det som gör Apostlagärningarna
  till den mest unika boken i Bibeln,
 • 6:36 - 6:41
  är att Apostlagärningarna är
  den enda boken i hela Bibeln,
 • 6:41 - 6:44
  och av hela Skriften,
  som visar oss
 • 6:44 - 6:47
  hur vi egentligen ska gå ut
  och göra lärjungar.
 • 6:48 - 6:52
  Om man läser evangelierna som
  föregår Apostlagärningarna,
 • 6:52 - 6:55
  så är det intressant att
  även om dessa böcker
 • 6:55 - 6:59
  var skrivna vid en tid,
  alltså när de skrevs,
 • 7:00 - 7:02
  antagligen runt trettio
  år efter korset.
 • 7:02 - 7:06
  Men tidsepoken som beskrivs
  ligger alla före korset.
 • 7:06 - 7:09
  Så vi ser inte fullheten av
  det kristna livet där,
 • 7:09 - 7:13
  eftersom Kristus inte hade dött ännu,
  han hade inte ännu blivit begravd
 • 7:13 - 7:15
  och uppstått och
  utgjutit sin Ande.
 • 7:16 - 7:18
  Så man ser inte i evangelierna,
 • 7:19 - 7:21
  hur de gick ut och faktiskt
  gjorde lärjungar.
 • 7:21 - 7:24
  Den helige Ande hade
  inte blivit utgjuten än
 • 7:24 - 7:26
  och dessutom hade vi
  inte kraften heller
 • 7:27 - 7:29
  att gå ut och vara
  framgångsrika i detta.
 • 7:30 - 7:32
  Jag tror att det bidrar till
  mycket av rädslan idag
 • 7:32 - 7:34
  för dem som inte känner
  den helige Ande.
 • 7:34 - 7:36
  För Jesus sa åt lärjungarna
  att vänta.
 • 7:36 - 7:40
  Han sa, när min Ande kommer
  så ska ni få ta emot kraft
 • 7:41 - 7:43
  och då ska ni bli mina vittnen.
 • 7:44 - 7:47
  Det är på riktigt!
  Det är verkligen på riktigt!
 • 7:50 - 7:52
  Amen, det är på riktigt!
 • 7:59 - 8:01
  Halleluja.
  - Hon blev nyss botad.
 • 8:16 - 8:18
  Fantastiske Jesus.
  - Tack Jesus.
 • 8:24 - 8:27
  Se på henne, hon går.
 • 8:28 - 8:31
  Jag vet att det finns en skylt
  i många kyrkor
 • 8:31 - 8:33
  på väggen, där det står:
 • 8:33 - 8:37
  "Jesus är den samme igår,
  idag och för alltid."
 • 8:37 - 8:41
  Vi som är kristna idag, tror att
 • 8:42 - 8:44
  Jesus är den samme igår,
  idag och för alltid.
 • 8:45 - 8:50
  Men om han är densamme,
  så är den helige Ande också densamme.
 • 8:52 - 8:54
  Och om den helige Ande är densamme,
 • 8:55 - 8:58
  så borde det vi läser i Apostlagärningarna
  också vara detsamma.
 • 9:00 - 9:03
  I Jesu Kristi kraft ska hon
  bli botad på en gång.
 • 9:06 - 9:09
  Den här mannen har just
  botat den här damen.
 • 9:10 - 9:12
  Han är överväldigad.
 • 9:13 - 9:18
  Det är gjort.
  - Det är gjort, det är fullbordat.
 • 9:18 - 9:20
  Det är fullbordat i och med
  hans tårar.
 • 9:21 - 9:25
  Jag gick så här, för jag kunde
  inte röra mig snabbare.
 • 9:26 - 9:27
  Vad kan du göra nu?
 • 9:33 - 9:34
  Syster, gör så här.
 • 9:34 - 9:37
  Jag kunde inte göra så,
  så kunde jag inte göra.
 • 9:37 - 9:38
  Det här kunde jag inte göra
 • 9:38 - 9:41
  Jag skulle ha skrikit
  om jag hade gjort så.
 • 9:41 - 9:42
  All ära till hans namn.
 • 9:42 - 9:45
  I Apostlagärningarna så ser vi
  att de allra första kristna,
 • 9:45 - 9:47
  de allra första
  lärjungarna till Jesus
 • 9:47 - 9:50
  hade lärjungaskapet
  som livsstil.
 • 9:50 - 9:52
  De nådde människor i sina hem,
  på gatorna,
 • 9:53 - 9:54
  de mötte folk där de befann sig.
 • 9:54 - 9:58
  Och evangeliet exploderade
  och spreds till hela världen.
 • 9:58 - 10:01
  Tusentals och tusentals
  och tusentals av människor
 • 10:01 - 10:02
  kom till tro på Jesus Kristus
 • 10:03 - 10:05
  och lät döpa sig och
  tog emot den helige Ande.
 • 10:06 - 10:08
  Men vid en viss tid i historien
  så ser vi att
 • 10:08 - 10:13
  kristendomen blev en institution
  och snart även en statsreligion.
 • 10:13 - 10:18
  Denna hierarkiska, institutionaliserade
  kyrka blev kvar efter reformationen
 • 10:19 - 10:21
  där Luther, Calvin
  och Zwingli verkade.
 • 10:21 - 10:25
  De försökte att reformera och föra
  oss tillbaka till det riktiga evangeliet,
 • 10:25 - 10:27
  tillbaka till Apostlagärningarna.
 • 10:27 - 10:28
  Men de misslyckades.
 • 10:28 - 10:32
  Vi hade fortfarande byggnaden,
  och det speciella prästadömet.
 • 10:32 - 10:35
  Folk träffas fortfarande
  i speciella byggnader,
 • 10:35 - 10:39
  på speciella datum, med en
  hierarki och folk försöker
 • 10:39 - 10:43
  få favör inför Gud genom att
  ge offergåvor till kyrkan.
 • 10:43 - 10:47
  Luther lyckades inte föra
  kyrkan tillbaka till
 • 10:47 - 10:49
  det vi läser om i
  Apostlagärningarna.
 • 10:49 - 10:50
  Bibeln är Livets bok.
 • 10:51 - 10:54
  Och den den blir inte Livets bok
  genom att studera den.
 • 10:54 - 10:57
  Den blir Livets bok genom
  att leva ut den.
 • 10:57 - 11:01
  Jag befaller smärtan i den här handen
  att försvinna, i Jesu namn.
 • 11:01 - 11:02
  Försök att göra så igen.
 • 11:06 - 11:08
  Den är borta.
 • 11:09 - 11:11
  Vad är det här?
 • 11:11 - 11:13
  I Jesu namn, på en gång, Amen.
 • 11:14 - 11:15
  Testa.
 • 11:18 - 11:19
  Det är borta.
 • 11:19 - 11:20
  Amen.
 • 11:21 - 11:23
  Försvinn på en gång, i Jesu namn.
  Prova igen.
 • 11:27 - 11:29
  Ben jag befaller er att läka
  omedelbart i Jesu namn.
 • 11:30 - 11:31
  Prova det nu.
 • 11:35 - 11:40
  Är det nått som liknar reiki?
  - Nej, Jesus.
 • 11:40 - 11:43
  Jesus, inte reiki.
  - Ingen energi?
 • 11:43 - 11:45
  Gud! Nej, det är inte energi.
 • 11:45 - 11:47
  Tack Jesus.
 • 11:53 - 11:55
  Vad tänker du om det som hände?
 • 11:55 - 11:57
  Det är coolt.
  - Det är ganska coolt?
 • 11:57 - 12:00
  Vi föds till jorden med ett syfte.
 • 12:00 - 12:02
  Det är att söka och finna Gud.
 • 12:02 - 12:04
  Problemet är att vi
  inte söker honom
 • 12:04 - 12:06
  och därför så hittar
  vi honom inte.
 • 12:06 - 12:08
  Har ni hört talas om Jesus?
 • 12:10 - 12:13
  Vi lever 2015 efter Jesus Kristus.
 • 12:13 - 12:16
  Gud är verklig och han kallar oss
  att bli hans lärjungar,
 • 12:16 - 12:19
  Jesu lärjungar, för att gå ut
  och visa att han är verklig.
 • 12:19 - 12:21
  Den femte april 1995 omvände jag mig,
 • 12:21 - 12:24
  jag såg att jag har syndat
  och gav mitt liv till Jesus
 • 12:25 - 12:30
  och ett ljus kom in i min kropp.
  Jag föll till golvet och mötte Gud.
 • 12:30 - 12:34
  När man blir en pånyttfödd kristen,
  kommer Guds Ande och bor i en.
 • 12:34 - 12:36
  Då kan man göra de
  saker Jesus gjorde.
 • 12:36 - 12:39
  Bibeln säger att vi ska vara
  Ordets görare
 • 12:39 - 12:40
  och inte bara dess hörare.
 • 12:41 - 12:46
  Om vi bara hör Ordet och inte
  lever ut det så lurar vi oss själva.
 • 12:46 - 12:48
  Då liknar vi en man som
  ser sig i spegeln
 • 12:49 - 12:53
  men så fort vi går därifrån,
  har vi glömt vad vi såg.
 • 12:53 - 12:57
  Söndag efter söndag finns
  det miljontals kristna
 • 12:57 - 13:02
  som sitter i kyrkan och
  lyssnar på Guds Ord.
 • 13:02 - 13:06
  Men så snart de går därifrån
  har de glömt vad de hörde.
 • 13:07 - 13:12
  All smärta måste lämna nu,
  i Jesu namn.
 • 13:12 - 13:14
  Från huvud till tå.
 • 13:19 - 13:22
  Du kunde inte göra så här förut?
  - Nej.
 • 13:23 - 13:26
  Det har varit så sedan 2005.
 • 13:28 - 13:30
  Han lever!
 • 13:45 - 13:48
  Hur länge sedan var det du gick?
  - Jag gick inte på tio år.
 • 13:49 - 13:51
  Är inte det här toppen?
 • 13:52 - 13:55
  Jag var väldigt liten när jag såg honom gå
  - Förlåt?
 • 13:55 - 13:57
  Jag var väldigt liten när jag
  gick med honom.
 • 13:59 - 14:04
  Han blir 13 snart.
  - Så då var han 3 år på den tiden?
 • 14:26 - 14:30
  "Jag har en muskelsjukdom."
  "Vi ber för det."
 • 14:31 - 14:34
  "Vart sitter det?"
  "Överallt i min kropp."
 • 14:34 - 14:39
  Så de började be.
  4 eller 5 stycken bad för mig.
 • 14:40 - 14:46
  Det var något som knakade till i min rygg.
  Sen kunde jag stå upp och gå.
 • 14:49 - 14:52
  Jag väntade, sen kom doktorn.
 • 14:52 - 14:54
  "Hej herr Ekkelboom, hur mår du?"
 • 14:54 - 14:56
  Jag sa: "Bra."
  "Vad är det jag har hört?"
 • 14:56 - 14:58
  Så jag stod upp.
 • 14:58 - 15:01
  Ha sa: "Vad hände?"
 • 15:01 - 15:04
  "Fråga inte mig, fråga Gud där uppe."
 • 15:07 - 15:12
  Han sa: "Får jag gratulera dig?
  Jag hoppas det fortsätter gå bra."
 • 15:13 - 15:16
  Ända fram till nu,
  nu är det oktober
 • 15:16 - 15:19
  och detta skedde den 8 juni.
 • 15:20 - 15:23
  Det är antagligen 4 månader nu...
  Juni, juli.
 • 15:23 - 15:27
  Ja, 4 månader.
  Och det går väldigt bra.
 • 15:32 - 15:34
  Som pastor har jag
  de senaste åren
 • 15:34 - 15:38
  börjat bli riktigt hungrig.
  När jag läste Apostlagärningarna
 • 15:38 - 15:41
  så blev jag arg på att jag
  såg saker hända
 • 15:41 - 15:44
  i Apostlagärningarna,
  men jag såg inget hända
 • 15:44 - 15:46
  i min kyrka
  eller i mitt eget liv,
 • 15:47 - 15:50
  eller i äldstekåren
  eller i kyrkans struktur över huvud taget.
 • 15:50 - 15:52
  Vi gick inte ut och botade folk.
 • 15:52 - 15:55
  Vi lade händerna på folk
  och sa åt dem att gå hem
 • 15:55 - 15:59
  och att de kanske skulle bli bättre
  i framtiden, eller inte alls.
 • 16:00 - 16:03
  Men vad jag läste i Apostlagärningarna
  var att apostlarna
 • 16:03 - 16:06
  helt enkelt gick ut och gjorde
  dessa saker dagligen.
 • 16:06 - 16:08
  Jag kände verkligen att
  jag ville detta.
 • 16:08 - 16:12
  Så i två år har jag hungrat
  efter dessa saker,
 • 16:12 - 16:15
  och trott att det är detta
  jag är kallad till,
 • 16:15 - 16:17
  men jag har inte kunnat
  komma igång.
 • 16:17 - 16:20
  Kyrkans system måste förändras.
 • 16:20 - 16:28
  Vi måste sluta vara en institution som
  fokuserar på byggnader och gudstjänster.
 • 16:28 - 16:31
  Folk sitter i kyrkan år efter år
 • 16:31 - 16:36
  och väntar på en speciell gudsman
  som ska komma och be för dem
 • 16:36 - 16:38
  och säga: "Nu har du smörjelsen.
 • 16:38 - 16:42
  Du kan gå ut och göra si
  eller så för Gud."
 • 16:42 - 16:45
  Eller så sitter de bara där
  och hoppas att någon
 • 16:46 - 16:47
  ska se dem, se deras talanger.
 • 16:48 - 16:51
  Och det är inte vad Bibeln
  talar om att vi ska göra.
 • 16:51 - 16:53
  Det är inte vad Jesus
  talar om att vi ska göra.
 • 16:55 - 16:59
  1995 så jobbade jag som bagare
  och jag visste ingenting om Gud.
 • 16:59 - 17:01
  Jag visste ingenting om Bibeln.
 • 17:01 - 17:07
  Jag var en ung kille i Danmark
  som var döpt i Lutherska kyrkan.
 • 17:07 - 17:10
  Jag konfirmerade mig i Lutherska
  kyrkan när jag var fjorton.
 • 17:11 - 17:14
  Men det var av tradition.
  Det är tradition för många idag.
 • 17:14 - 17:18
  En kväll tittade jag uppåt och sa:
  "Kom igen Gud, är du där?
 • 17:18 - 17:21
  Om du finns där, kom och ta mig.
  Jag vill lära känna dig."
 • 17:21 - 17:24
  En kort tid efteråt,
  hörde jag evangeliet
 • 17:24 - 17:29
  och den femte april 1995,
  halv tio på kvällen
 • 17:29 - 17:31
  omvände jag mig
 • 17:31 - 17:33
  och gav allt till Jesus.
 • 17:33 - 17:35
  Men sen började jag
  gå i en kyrka.
 • 17:36 - 17:40
  Jag började bli som
  de andra i kyrkan.
 • 17:40 - 17:42
  Jag trodde att det var kristendom
 • 17:42 - 17:48
  att möta Gud och börja gå i kyrkan
  och sitta där varje söndag.
 • 17:48 - 17:51
  Men jag blev mer och mer frustrerad.
 • 17:51 - 17:56
  För jag tänkte: Det måste finnas något
  mer än att bara gå i kyrkan
 • 17:56 - 17:59
  och sitta där två timmar
  varje söndag
 • 17:59 - 18:02
  och lyssna på någon som predikar.
 • 18:02 - 18:06
  Vid ett tillfälle började jag
  läsa Apostlagärningarna.
 • 18:06 - 18:10
  För att läsa om hur de
  första kristna levde.
 • 18:11 - 18:13
  De gjorde inte samma saker
  som jag gjorde.
 • 18:13 - 18:18
  De såg hur liv blev förvandlade
  dit de kom.
 • 18:18 - 18:22
  På den tiden var jag så frustrerad,
  för jag hade varit kristen
 • 18:22 - 18:24
  i många år.
 • 18:24 - 18:26
  Jag hade aldrig botat de sjuka,
  aldrig drivit ut demoner,
 • 18:27 - 18:32
  jag hade aldrig lett någon till Kristus.
  Jag hade aldrig erfarit livet
 • 18:32 - 18:37
  så som vi läser om att urkyrkan
  hade i Apostlagärningarna.
 • 18:37 - 18:39
  Så en dag i ren frustration,
  sa jag:
 • 18:39 - 18:43
  "Gud, jag ger dig allt,
  jag vill se det här livet."
 • 18:43 - 18:48
  Och då började jag se det här livet
  mer och mer och mer.
 • 18:48 - 18:50
  Men problemet var, att i början
 • 18:50 - 18:53
  fanns det ingen som
  kunde lärjungaträna mig.
 • 18:53 - 18:57
  Det fanns ingen, liksom
  Jesus, när han sa:
 • 18:57 - 19:00
  "Kom och följ mig och
  jag ska göra er till människofiskare."
 • 19:00 - 19:03
  Kom och följ mig,
  jag ska visa dig
 • 19:03 - 19:05
  hur man botar de sjuka,
  hur man predikar evangeliet.
 • 19:05 - 19:11
  Jag ska visa dig och träna dig,
  hur du blir effektiv i Guds rike.
 • 19:11 - 19:13
  Ingen gjorde det.
 • 19:13 - 19:15
  Men det som är annorlunda nu,
  är att
 • 19:15 - 19:18
  vi har börjat
  lärjungaträna folk nu.
 • 19:19 - 19:21
  Om vi tar det vi har lärt oss
  och ger det vidare
 • 19:21 - 19:26
  till nästa generation av lärjungar
  och de fortsätter därifrån,
 • 19:26 - 19:29
  och så i sin tur ger det till
  nästa generation av lärjungar,
 • 19:29 - 19:32
  så kommer vi på väldigt
  kort tid ha lärjungar
 • 19:32 - 19:36
  som går omkring på jorden
  och liknar Jesus.
 • 19:36 - 19:40
  Och gör samma saker som Jesus gjorde,
  ja ännu större saker
 • 19:40 - 19:42
  för att Han gick till Fadern.
 • 20:24 - 20:27
  Nu ska vi lyssna på
  en vän till oss.
 • 20:30 - 20:31
  På svenska.
 • 20:38 - 20:40
  Sverige regerar!
 • 20:41 - 20:44
  Fader jag ber att vi ska
  vinna Europa,
 • 20:44 - 20:47
  Danmark och Norge också,
  och hela världen för dig!
 • 21:01 - 21:05
  Jag blev kristen för
  ungefär elva år sedan.
 • 21:05 - 21:08
  Jag började gå i Svenska kyrkan
 • 21:08 - 21:10
  och kom från en helt okristen bakgrund.
 • 21:11 - 21:16
  Efter ett tag flyttade jag och
  min fru till en annan stad
 • 21:16 - 21:20
  och vi gick med i en
  väldigt stor kyrka där.
 • 21:20 - 21:26
  Vi blev ledare i ett stort utåtriktat
  arbete i den kyrkan.
 • 21:27 - 21:32
  Vi skulle vara förebilder, men
  jag hade aldrig lett någon till Kristus.
 • 21:33 - 21:35
  Jag hade aldrig döpt
  någon på egen hand.
 • 21:35 - 21:38
  Jag hade aldrig sett någon som
  jag bett för bli botad.
 • 21:38 - 21:42
  Jag kom till en punkt
  när vi var ute en natt
 • 21:42 - 21:47
  och det kom fram en man till
  mitt bord och frågade:
 • 21:47 - 21:50
  "Hej, jag ser vad du gör,
  jag vill bli kristen.
 • 21:50 - 21:52
  Hur blir jag det?"
 • 21:52 - 21:55
  Min reaktion var:
  "Okej, jag hämtar upp dig i morgon
 • 21:55 - 21:57
  och tar med dig till kyrkan."
 • 21:57 - 21:59
  Så jag tog med honom till kyrkan
 • 21:59 - 22:03
  och jag förde honom till pastorn
  som ledde honom till frälsning.
 • 22:04 - 22:08
  Men det fick mig att reagera,
  jag förstod att något inte stämde.
 • 22:08 - 22:11
  För jag läste Bibeln mycket,
  och gick på Bibelskola i några år
 • 22:12 - 22:15
  och jag vet vad som står i Bibeln.
  Jag var den
 • 22:15 - 22:17
  som egentligen
  skulle göra detta.
 • 22:17 - 22:20
  Jag var den som skulle
  lägga händerna på de sjuka
 • 22:20 - 22:22
  och de skulle bli botade.
  Jag var den
 • 22:22 - 22:26
  som skulle döpa folk
  och det gjorde jag inte.
 • 22:26 - 22:27
  Så nåt var fel.
 • 22:28 - 22:30
  Jag började tänka:
  "Kanske de ljuger,
 • 22:30 - 22:32
  kanske är det inte sant
  det folk berättar om."
 • 22:33 - 22:34
  Så jag började gå ut.
 • 22:34 - 22:37
  Varje morgon när jag vaknade
  bad jag till Herren.
 • 22:37 - 22:39
  Och ibland regnade eller
  snöade det, dåligt väder.
 • 22:39 - 22:42
  Men jag gick ut ändå för jag
  ropade verkligen till Herren:
 • 22:42 - 22:46
  "Jag vill lära känna dig,
  jag vill ha det verkliga livet."
 • 22:47 - 22:52
  En dag när jag var på jobbet
  läste jag en kristen nyhetstidning.
 • 22:53 - 22:56
  Det fanns en artikel där
  om en dansk man
 • 22:57 - 22:59
  som var i ett köpcentrum
  i Sverige
 • 23:00 - 23:02
  och bad för sjuka
  som blev botade.
 • 23:02 - 23:05
  Och jag bara: "Va!"
  Jag hade läst såndana artiklar förut
 • 23:05 - 23:07
  men denna fångade mitt hjärta,
  jag kände att det är Gud.
 • 23:07 - 23:12
  Så jag ringde honom och han svarade,
  han var en vanlig man precis som jag.
 • 23:13 - 23:15
  Vi pratades vid och jag berättade
  om min resa.
 • 23:15 - 23:19
  Och han tänkte: "Detta är fantastiskt,
  vi borde ses."
 • 23:19 - 23:22
  Så jag samlade några vänner och
  vi åkte ner till honom i Danmark.
 • 23:23 - 23:27
  Sen frågade han oss:
  "Varför kom ni till Danmark?"
 • 23:27 - 23:29
  Vi svarade:
  "Vi vill se folk bli botade."
 • 23:30 - 23:33
  Då sa han:
  "Okej, inom ungefär femton minuter
 • 23:33 - 23:35
  kommer ni få se den
  första personen bli botad."
 • 23:35 - 23:40
  Och jag bara: "Ja, ja."
  Jag kunde inte tro på det.
 • 23:40 - 23:42
  "Hur skulle det kunna bli
  en del av mitt liv?"
 • 23:42 - 23:46
  Men vi gick ut på gatorna och
  träffade ett gäng personer
 • 23:47 - 23:49
  som kanske var 25, 30 år gamla.
 • 23:50 - 23:55
  En av tjejerna hade haft problem
  med sitt knä i många år.
 • 23:55 - 23:58
  Han sa åt mig att lägga handen
  på hennes knä
 • 23:58 - 24:00
  och befalla smärtan
  att lämna henne.
 • 24:00 - 24:03
  Jag fick nästan en black-out,
  för jag var så nervös.
 • 24:04 - 24:07
  Jag hade ingen tro heller
  men jag tror jag sa: "Okej jag gör det."
 • 24:07 - 24:11
  Så det gjorde jag och hon hoppade
  till och liksom sa: "Va!?"
 • 24:11 - 24:13
  Och hon blev botad.
 • 24:13 - 24:18
  Och hela gänget liksom...
  Detta fick min värld att gunga.
 • 24:18 - 24:20
  Och jag förstod att
  det här är sant.
 • 24:20 - 24:22
  Och det var tillräckligt för mig.
 • 24:23 - 24:25
  Jag bad för en person och
  sen gick jag på egen hand.
 • 24:27 - 24:30
  Vi som kristna är kallade
  att göra lärjungar.
 • 24:31 - 24:35
  Ett annat ord vi har börjat
  använda är "kickstarta".
 • 24:36 - 24:38
  Det är som med en
  motorcykel som man
 • 24:38 - 24:41
  ska starta, man
  sparkar igång den.
 • 24:41 - 24:46
  När motorcykeln sedan är igång
  kan du åka vart du vill.
 • 24:47 - 24:51
  På samma sätt är det med oss kristna,
  vi behöver bli "kickstartade"
 • 24:51 - 24:54
  i att göra det som
  Jesus kallar oss till.
 • 24:54 - 24:58
  Till exempel, när man "kickstartar"
  kristna att bota de sjuka
 • 24:58 - 25:02
  så tar man med dem på gatorna
  och säger: "Kom och följ oss".
 • 25:02 - 25:05
  Och så visar vi dem
  hur man gör det.
 • 25:05 - 25:09
  När de har gjort det en gång,
  kan de göra det igen.
 • 25:09 - 25:12
  Så du säger att du har ont i hela
  kroppen, men mest i benen?
 • 25:12 - 25:14
  Ja.
  - Jag ska be för det, du ska få se.
 • 25:16 - 25:18
  Jag befaller all smärta
  att genast försvinna.
 • 25:18 - 25:20
  Bli frisk på en gång,
  i hela kroppen.
 • 25:20 - 25:23
  Jag befaller all smärta
  att genast lämna kroppen.
 • 25:23 - 25:24
  Hela kroppen, på en gång.
 • 25:25 - 25:28
  Jag ber för läkedom nu,
  i Jesu namn, Amen.
 • 25:28 - 25:31
  Rör dig, försök röra dem.
 • 25:31 - 25:33
  Känn efter.
 • 25:34 - 25:36
  Det känns bra.
  Känns det bra? Ja?
 • 25:36 - 25:38
  Känner du nån smärta nu?
 • 25:40 - 25:42
  Nej.
  - Är den borta?
 • 25:44 - 25:45
  Folk blir förvånade.
 • 25:45 - 25:49
  Jag befaller den här ryggen att
  bli totalt återställd nu.
 • 25:49 - 25:51
  Böj dig framåt, känn efter.
 • 25:52 - 25:54
  Och upp igen.
  - På riktigt, det är borta.
 • 25:54 - 25:57
  På riktigt.
  - Va?
 • 25:57 - 25:59
  Jag svär.
  - Jag hittar inte på detta,
 • 26:00 - 26:04
  du kan ju känna att det försvann.
 • 26:04 - 26:07
  Det här sprider sig över hela världen.
 • 26:08 - 26:10
  Under de senaste åren har vi sett
 • 26:10 - 26:14
  hundratusentals människor bli botade
 • 26:14 - 26:17
  av vanliga kristna som blivit kickstartade
 • 26:18 - 26:21
  och börjat gå ut för att bota sjuka.
 • 26:21 - 26:26
  Och de här personerna börjar nu
  leda andra människor till Kristus.
 • 26:27 - 26:32
  Så de senaste åren har vi sett
  tusentals människor komma till Kristus.
 • 26:32 - 26:35
  Detta är verkligen mäktigt.
 • 26:35 - 26:39
  Jag kom till Stockholm
  och träffade en broder.
 • 26:40 - 26:45
  Han var där med ett gäng killar,
  och hans fru var också där.
 • 26:45 - 26:46
  Sedan gick vi ut.
 • 26:47 - 26:49
  Först stannade han
  en person som hade smärta
 • 26:49 - 26:52
  och han lade sin hand på personen,
  och personen blev botad.
 • 26:52 - 26:56
  Och jag bara kände att:
  Wow, det här är fantastiskt!
 • 26:56 - 26:58
  Den här personen blev botad
  och jag tänkte:
 • 26:58 - 27:00
  nu händer detta inte
  endast på Youtube.
 • 27:00 - 27:04
  Jag ser inte detta på Youtube,
  utan framför mina egna ögon!
 • 27:04 - 27:08
  Det var fantastiskt att se reaktionen
  hos den där personen som blev botad.
 • 27:08 - 27:12
  Nästa sak som hände var
  att vi träffade en kvinna
 • 27:12 - 27:15
  som hade ont i magen.
 • 27:15 - 27:18
  Mannen som kickstartade mig
  sa då ungefär:
 • 27:18 - 27:21
  Nu är det din tur att be.
  Lägg din hand på henne
 • 27:21 - 27:23
  och befall smärtan att försvinna.
 • 27:24 - 27:26
  Så även om jag tvekade lade jag
  min hand på henne
 • 27:26 - 27:30
  och bara befallde:
  I Jesu namn, smärta försvinn!
 • 27:30 - 27:34
  Jag tog bort min hand,
  och då skulle ni ha sett
 • 27:34 - 27:38
  hennes ansiktsuttryck,
  hon såg chockad ut.
 • 27:38 - 27:40
  Vad...?!
 • 27:40 - 27:43
  Skojar du med mig?
  - Nej, vi skojar inte.
 • 27:43 - 27:46
  Det är sant det här,
  det är därför vi gör det här.
 • 27:47 - 27:49
  Nej.
 • 27:50 - 27:52
  Va sjukt.
 • 27:52 - 27:55
  Det är Jesus som botar dig,
  inte jag.
 • 27:55 - 27:57
  Wow, jag har aldrig upplevt
  något liknande förut,
 • 27:58 - 28:01
  mina drömmar liksom förverkligades
  just där och då.
 • 28:01 - 28:04
  Det här är faktiskt
  den bästa dagen i mitt liv.
 • 28:04 - 28:07
  Att få vara med i det
  jag längtat efter så länge.
 • 28:07 - 28:11
  På vägen hem var
  jag så fylld med glädje.
 • 28:11 - 28:13
  Så jag satt i bussen på väg hem,
 • 28:14 - 28:20
  och när jag kom fram kunde jag varken
  sitta still eller gå hem,
 • 28:20 - 28:24
  utan gick runt i stan och bad
  för människor.
 • 28:24 - 28:27
  Och samma dag
  mötte jag några tjejer.
 • 28:27 - 28:29
  Jag bad för dem och
  de blev botade direkt.
 • 28:30 - 28:31
  Jag bara tänkte: Wow!
 • 28:31 - 28:34
  Det var inte bara en engångsföreteelse,
  det som hände i Stockholm
 • 28:34 - 28:36
  utan det fortsätter.
 • 28:36 - 28:39
  Från och med den dagen
  gick jag ut varje dag.
 • 28:39 - 28:45
  Varje dag gick jag ut på gatorna,
  och jag har sett tusentals bli botade.
 • 28:45 - 28:49
  Det har förändrat mig.
  Det har förändrat mig helt och hållet.
 • 28:49 - 28:51
  Det är... wow.
 • 28:55 - 28:57
  Rör benet.
 • 28:58 - 29:00
  Jag känner ingenting.
 • 29:01 - 29:02
  Det försvann?
 • 29:03 - 29:04
  Det känns inte.
  - Näe.
 • 29:05 - 29:07
  Det känns inte.
 • 29:08 - 29:09
  Det känns inte.
 • 29:09 - 29:12
  Visst är det märkligt?
  - Ja.
 • 29:12 - 29:14
  Det var Jesus som botade dig.
 • 29:20 - 29:22
  Böj dig fram och känn efter.
 • 29:25 - 29:28
  Det fungerade Dennis.
  - Testa, testa.
 • 29:32 - 29:34
  Hur känns det nu?
  - Det känns perfekt, perfekt.
 • 29:34 - 29:38
  Är all smärta borta?
  - All smärta är helt borta.
 • 29:39 - 29:41
  Jag svär på Gud.
 • 29:41 - 29:42
  Tack Jesus.
 • 29:43 - 29:46
  Jag hade inte förväntat mig det vi såg,
  men ändå liksom...
 • 29:46 - 29:49
  Jag har sett det ske i videor
  en massa gånger
 • 29:49 - 29:51
  men aldrig kunnat göra det själv.
 • 29:51 - 29:53
  Jag förväntade mig att detta
  är vad Gud gör.
 • 29:53 - 29:57
  Så här använder han mig,
  det här är syftet med mitt liv.
 • 29:57 - 30:03
  Vi bad för en tjej som hade
  problem med ryggen.
 • 30:03 - 30:05
  Jag tror hon hade blivit opererad.
 • 30:05 - 30:08
  Smärta, försvinn på en gång.
  Rygg, räta omedelbart upp dig.
 • 30:08 - 30:13
  I Jesu namn, i Jesu namn, i Jesu namn.
 • 30:13 - 30:15
  Känner du att det händer något?
 • 30:15 - 30:17
  Oj.
  - Wow, något hände.
 • 30:17 - 30:21
  Hon blev fylld med den helige Ande
  och Gud mötte henne på ett radikalt sätt
 • 30:21 - 30:23
  Hon fick tårar i ögonen
  - Hon föll ner mitt framför oss
 • 30:24 - 30:29
  Fyll henne.
  Mer, mer.
 • 30:29 - 30:32
  Den helige Ande är över dig,
  bara öppna din mun.
 • 30:38 - 30:40
  Helige Ande, mer..
  Fyll henne.
 • 30:42 - 30:45
  Du blev nyss döpt,
  fylld med Anden.
 • 30:47 - 30:50
  Han är där, han är där.
 • 30:51 - 30:54
  Det här är en ny start,
  det här är en ny start för dig.
 • 30:54 - 30:58
  En ny start.
 • 31:00 - 31:03
  Gud vi tackar dig för frihet.
  Gud vi tackar dig för en ny start.
 • 31:03 - 31:07
  Hennes familj som var där,
  hennes svägerska och hennes barn
 • 31:07 - 31:10
  var helt lugna, som om
  allt var som vanligt.
 • 31:10 - 31:11
  Människor gick förbi...
 • 31:11 - 31:13
  Och jag kommer ihåg att jag tänkte:
 • 31:14 - 31:18
  Det som händer just nu med
  den här tjejen är så häftigt.
 • 31:18 - 31:21
  Hon hade ingen aning om vad som
  skulle hända den dagen.
 • 31:21 - 31:24
  Hon reste sig igen och man såg på henne
  att hon var förändrad.
 • 31:24 - 31:26
  Gud hade förvandlat
  henne inifrån ut.
 • 31:28 - 31:30
  Allt är okej med mig, Lillia.
 • 31:30 - 31:33
  Det här är bra.
  - Mycket mer än bara okej.
 • 31:34 - 31:36
  Mycket bättre än bara okej.
 • 31:36 - 31:39
  Gud vill vara levande.
  Han vill visa oss,
 • 31:39 - 31:41
  visa oss vem han är.
 • 31:42 - 31:44
  Det här är Gud, fastän vi
  bara är här ute.
 • 31:46 - 31:49
  Inte i en fin kyrka,
  utan Gud är här,
 • 31:49 - 31:51
  och han vill ta del av våra liv.
 • 31:51 - 31:53
  Han vill vara en del av ditt liv.
 • 31:53 - 31:56
  Sedan gick vi vidare.
 • 31:56 - 31:59
  Vi bad för en man som heter Danny.
 • 32:00 - 32:03
  Precis, först frågade vi en annan man om
  han hade ont någonstans.
 • 32:03 - 32:05
  Han nekade, men sedan kom Danny.
 • 32:05 - 32:08
  Det stämmer, vi frågade en herre
  på en parkbänk om vi fick be.
 • 32:08 - 32:12
  Han svarade: "Nej tack, jag mår bra"
  Då kom en man som heter Danny och sa:
 • 32:12 - 32:15
  "Å, jag har jätteont i ryggen."
  "Sedan hur länge?"
 • 32:15 - 32:20
  "I typ 10 år"
  Egentligen var det fem år
 • 32:20 - 32:23
  han hade haft ont i ryggen.
  Så vi sade:
 • 32:24 - 32:26
  "Okej, kom och sätt dig ner."
  Och han satte sig ner.
 • 32:26 - 32:31
  Då visade det sig att hans ena ben var
  en och en halv cm längre än det andra.
 • 32:31 - 32:34
  Ben, lösgör dig och väx ut
  nu i Jesu namn.
 • 32:34 - 32:37
  Nu händer det.
  - Ja, wow, det rör sig.
 • 32:38 - 32:41
  Kände du det där?
  - Det rörde på sig i dina händer.
 • 32:41 - 32:45
  Något knäppte till när det växte ut.
 • 32:45 - 32:48
  Danny, försök resa dig och
  känn efter i din rygg.
 • 32:48 - 32:50
  Det känns bra.
  - Är smärtan borta?
 • 32:50 - 32:53
  Ja.
  - Femton år, och nu är den borta.
 • 32:53 - 32:56
  Fem år var det egentligen.
  - Just det, och nu är den borta?
 • 32:57 - 33:01
  Vad upplevde du?
  - Jag vet inte, det kändes bara bra.
 • 33:02 - 33:05
  Det här är första gången
  han gör det här.
 • 33:06 - 33:08
  Det var häftigt, och medan
  vi letade efter andra
 • 33:08 - 33:10
  bestämde vi oss för att köpa lite glass.
 • 33:10 - 33:14
  Vi gick in för att köpa glass, och du
  talade med kvinnan bakom disken.
 • 33:14 - 33:16
  Det var en kvinna bakom disken
 • 33:16 - 33:19
  och hon frågade vad vi höll på med
  och varifrån vi kom.
 • 33:19 - 33:22
  Vi förklarade att vi går runt och ber.
 • 33:23 - 33:26
  Jag kommer från Houston, och vi är här
  med folk från olika håll
 • 33:26 - 33:28
  och ber för människor med någon
  sjukdom eller smärta.
 • 33:29 - 33:31
  Hon sa: "Jaså?"
  Jag berättade om Danny.
 • 33:31 - 33:34
  Hon sa: "Herrejösses, jag vill
  träffa den här mannen."
 • 33:34 - 33:36
  Jag trodde hon menade Danny,
  han som blev botad.
 • 33:37 - 33:39
  Så jag svarade:
  "Tyvärr vet jag inte vart han är."
 • 33:39 - 33:43
  Hon sa: "Hör av dig när den här
  mannen kommer tillbaka för att be."
 • 33:43 - 33:46
  Då förstod jag och tänkte:
  "Det var ju jag, jag är ju här."
 • 33:47 - 33:50
  Så ja, jag kommer tillbaka,
  vänta ett ögonblick.
 • 33:50 - 33:52
  Då kom hon fram till oss
  och tog av sig skon:
 • 33:53 - 33:54
  "Det är den här vristen"
  Hon öppnade sig
 • 33:54 - 33:58
  och jag fick fortsätta be för henne.
  Den blev bättre och bättre.
 • 33:58 - 34:01
  Då jag vänder mig om står där 4-5
  andra personer som säger:
 • 34:01 - 34:04
  "Jag har ont." och
  "Skulle du kunna be för mig?"
 • 34:07 - 34:11
  Hur känns det?
  - Vad gjorde du?
 • 34:11 - 34:15
  Det var inte jag.
  - Mina fötter gjorde ont.
 • 34:15 - 34:17
  Jag ljuger inte.
 • 34:18 - 34:19
  Är det helt borta?
 • 34:19 - 34:24
  Kom igen, hoppa, hoppa!
  - Ja, det kan jag göra nu.
 • 34:26 - 34:29
  Vad gjorde du?
  - Det är Jesus.
 • 34:29 - 34:32
  Böj dig ner!
 • 34:34 - 34:37
  När kunde du böja dig sist?
 • 34:37 - 34:38
  Då jag var i militären.
  - Tio år sedan?
 • 34:39 - 34:42
  Ja, tio år sedan.
  - Så du har inte kunnat böja dig i tio år?
 • 34:42 - 34:43
  Nej, nej...
 • 34:43 - 34:47
  Böj dig ner!
  - Det känns bra, jag vet.
 • 34:47 - 34:50
  Sätt dig och se om du kan
  resa dig som vanligt.
 • 34:50 - 34:52
  Res dig upp.
 • 34:54 - 34:57
  Om det här är Gud så...
  älskar jag dig.
 • 34:58 - 35:01
  Det är Gud! I tio år har du inte
  kunnat göra så där.
 • 35:01 - 35:04
  Det stämmer, det har gjort ont.
 • 35:04 - 35:05
  Jag har besökt flera läkare.
 • 35:06 - 35:10
  Men Jesus är den store Läkaren.
  Han är den högste och han är där.
 • 35:11 - 35:12
  Det är han, amen
 • 35:13 - 35:15
  Var har du ont?
  - Min arm...
 • 35:16 - 35:17
  Kan du inte lyfta den
  högre än så?
 • 35:17 - 35:21
  Hur länge har du haft det så?
  - I sex veckor.
 • 35:21 - 35:24
  Så i sex veckor har du inte
  kunnat göra så här.
 • 35:24 - 35:27
  Lossna, i Jesu namn, på en gång.
 • 35:34 - 35:36
  Du har det!
 • 35:39 - 35:42
  Du har det, det är ditt.
  Behåll det.
 • 35:42 - 35:46
  Innan kunde du bara
  lyfta armen så här högt?
 • 35:46 - 35:49
  Den rör sig bättre, ja.
 • 35:51 - 35:53
  Det är bra.
  - Lyft upp armen.
 • 35:53 - 35:55
  "Give me five"
 • 36:06 - 36:08
  Känns det bra?
 • 36:12 - 36:13
  Nu vet vi hur man gör.
 • 36:13 - 36:20
  Så vi åker tillbaka till Houston, och
  åker ut till parker och affärer...
 • 36:20 - 36:25
  När vi äter pizza någonstans...
  Gud är inte begränsad.
 • 36:26 - 36:29
  Det är som en rödhårig som växer upp i
  Asien och tänker:
 • 36:29 - 36:32
  "Det måste finnas mer i livet än det här,
  alla andra är likadana."
 • 36:32 - 36:33
  Och sedan åker till Irland:
 • 36:33 - 36:37
  "Det finns mer, det finns verkligen!
  Det finns människor som jag!"
 • 36:37 - 36:39
  Så känner jag mig:
  "Å, så det här är livet, fint."
 • 36:39 - 36:42
  Det är det här jag har velat
  och nu kan jag göra det.
 • 36:43 - 36:45
  Ja, vi är ivriga att åka tillbaka,
  och för mig känns det som
 • 36:45 - 36:50
  att mina grannar, folket, har ingen
  aning om vad som kommer möta dem,
 • 36:50 - 36:54
  för nu fattar jag Gud,
  att också jag kan göra detta.
 • 36:59 - 37:03
  Apostlagärningarna 2:38
  Petrus svarade dem: "Omvänd er
 • 37:03 - 37:07
  och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn,
  så att era synder blir förlåtna.
 • 37:07 - 37:11
  Då får ni den helige Ande som gåva.
 • 37:13 - 37:16
  Vi lever i väldigt spännande tider
  här i Europa,
 • 37:16 - 37:21
  där vi börjat se ett återskapande av
  Apostlagärningarna i vår tid.
 • 37:22 - 37:24
  Vi ser att människor
  sprider evangeliet,
 • 37:25 - 37:27
  tillsammans med en
  demonstration av Riket.
 • 37:27 - 37:31
  Och det är ofta ett mycket
  tydligt evangeliskt budskap,
 • 37:31 - 37:34
  om att omvända sig
  från sina synder.
 • 37:35 - 37:38
  En del av hela paketet
  är faktiskt också
 • 37:38 - 37:41
  dopet och att bli fylld med
  den helige Ande.
 • 37:41 - 37:46
  För ofta separeras dessa
  i våra kyrkosystem.
 • 37:46 - 37:48
  Men vad vi ser nu mer och mer
 • 37:48 - 37:50
  är att de återförenas
  till en enda ström,
 • 37:50 - 37:52
  som det var
  i Apostlagärningarna.
 • 37:52 - 37:54
  Man väntar inte i onödan.
 • 37:54 - 37:59
  När någon omvänder sig
  och uttrycker sin tro på Jesus
 • 37:59 - 38:03
  tas de till närmaste vatten.
 • 38:04 - 38:06
  Det kan vara var som helst.
  Det kan vara en sjö.
 • 38:06 - 38:14
  Det kan vara i en regnvattentunna.
  Det kan vara i ett badkar, var som helst.
 • 38:14 - 38:17
  Människorna blir döpta omedelbart
 • 38:17 - 38:19
  och samtidigt även fyllda med
  den helige Ande.
 • 38:20 - 38:23
  De första orden som
  kom ut ur Jesu mun var:
 • 38:23 - 38:26
  "Omvänd er, för Guds rike är nära."
 • 38:27 - 38:30
  Vi är kallade till att
  predika omvändelse idag.
 • 38:31 - 38:34
  Det är som om den delen
  gått förlorad i kyrkan idag.
 • 38:34 - 38:38
  Vi talar om tro,
  men inte om omvändelse.
 • 38:38 - 38:42
  Man är nästan rädd
  för att tala om synd.
 • 38:42 - 38:44
  Men vi är kallade till
  att tala om synd.
 • 38:44 - 38:48
  Vi är kallade till att
  predika omvändelse.
 • 38:49 - 38:51
  Vi behöver berätta vad synd är.
 • 38:51 - 38:54
  Vi behöver berätta att de som
 • 38:54 - 38:57
  fortsätter att leva i synd
  kommer att dö.
 • 38:57 - 39:01
  Vi måste tala om synd innan
  vi talar om att
 • 39:02 - 39:06
  Jesus var Guds lamm
  som kom för att ta bort vår synd.
 • 39:07 - 39:13
  Om vi inte talar om synd,
  vad behöver då människorna Jesus till?
 • 39:13 - 39:16
  Vart är du på väg?
  - Till Gud, till himlen.
 • 39:16 - 39:19
  Varför?
  - Eftersom...
 • 39:24 - 39:26
  Är du en bra människa?
  - Ja.
 • 39:26 - 39:29
  Har du någonsin ljugit?
  - Ja.
 • 39:29 - 39:31
  Har du någonsin stulit något?
 • 39:32 - 39:35
  Laddat ner något utan att betala?
  - Ja.
 • 39:35 - 39:38
  - Har du haft sex utanför äktenskapet?
 • 39:39 - 39:41
  Det här är tre av de tio budorden.
 • 39:41 - 39:44
  Hur många fler ska jag gå igenom?
 • 39:44 - 39:47
  Det hänger på hur vi
  jämför oss med andra.
 • 39:47 - 39:50
  Naturligtvis, om du jämför dig med
  människor du känner
 • 39:50 - 39:52
  kan du tycka att du är en bra människa.
 • 39:52 - 39:54
  Men frågan är inte
  ifall du är en bra person
 • 39:54 - 39:56
  Utan frågan är:
  Är du tillräckligt bra?
 • 39:56 - 39:59
  Bibeln talar om: att ifall
  du brutit mot ett enda bud
 • 39:59 - 40:01
  är du skyldig till att ha
  brutit alla.
 • 40:01 - 40:06
  Det är inte som med annat,
  att man väger
 • 40:06 - 40:08
  goda och onda gärningar
  i vågskålar.
 • 40:08 - 40:11
  Så är det inte.
  Man är endera skyldig eller oskyldig.
 • 40:11 - 40:15
  Ifall du en gång brutit mot lagen är du
  skyldig till att ha brutit mot lagen.
 • 40:15 - 40:20
  Och då vi talar om Gud
  kan ingen person någonsin
 • 40:20 - 40:24
  komma till Gud, komma till himlen
  genom sina goda gärningar.
 • 40:24 - 40:26
  Det är omöjligt.
 • 40:26 - 40:29
  Jag tänkte alltid att jag var
  en bra människa eftersom,
 • 40:29 - 40:31
  ja, jag har slagits lite väl mycket,
 • 40:31 - 40:35
  jag har druckit lite för mycket,
  jag har gjort saker... Men!
 • 40:35 - 40:41
  Den här och den där personen har gjort
  värre saker än mig.
 • 40:41 - 40:44
  Problemet med mig var att jag jämförde mig
  med människor i min närhet
 • 40:45 - 40:47
  istället för att jämföra mig med Honom
 • 40:48 - 40:50
  som jag kommer att stå inför en dag.
 • 40:51 - 40:55
  Jag tror att vi behöver återvända till
  vad Bibeln visar oss.
 • 40:55 - 40:59
  Omvändelse handlar inte så mycket om
  att sörja över våra synder
 • 40:59 - 41:00
  och vad vi har gjort
 • 41:01 - 41:06
  och hur vi har brutit mot Guds Ord,
  utifrån oss själva.
 • 41:06 - 41:08
  Att vara ledsen är inte sann omvändelse.
 • 41:09 - 41:11
  Det är en del av det,
  men inte allt.
 • 41:11 - 41:15
  Tänk på Farao i Gamla Testamentet,
  då israelerna var i Egypten,
 • 41:15 - 41:19
  han var ledsen, han utbrast:
  "Å, jag har syndat mot Gud."
 • 41:19 - 41:24
  Han bekände sin synd, men vände
  sig inte bort från den.
 • 41:24 - 41:25
  Inte heller är det bara ånger.
 • 41:25 - 41:29
  Många människor säger:
  man ser att de är ledsna,
 • 41:29 - 41:31
  de gråter eftersom de uppriktigt
  ångrar sig.
 • 41:32 - 41:34
  Judas i Nya Testamentet
  ångrade sig.
 • 41:34 - 41:38
  Han var så ångerfull
  att han rentav begick självmord,
 • 41:38 - 41:40
  men han omvände sig inte
  från sin synd.
 • 41:40 - 41:45
  När vi läser Bibeln ser vi att Gud
  kopplar omvändelse
 • 41:45 - 41:47
  till förlåtelse,
 • 41:47 - 41:52
  snarare än förlåtelse kopplat
  till tro på Jesus.
 • 41:52 - 41:57
  Och om vi ser på saken ur den senare
  synvinkeln tänker vi ofta att
 • 41:57 - 42:02
  när vi tror på Jesus förlåter Gud
  automatiskt våra synder.
 • 42:02 - 42:06
  Men då du läser Bibeln ser du att
  det inte stämmer.
 • 42:06 - 42:08
  Vi föreställer oss att du och jag
  spelar schack.
 • 42:09 - 42:11
  Jag gör ett drag,
  sedan är det din tur.
 • 42:11 - 42:13
  Gör ett drag.
 • 42:14 - 42:16
  Min tur. Din tur.
 • 42:17 - 42:21
  Får jag göra så här nu?
  Flytta en dit och en annan dit.
 • 42:21 - 42:24
  Får jag göra två drag efter varandra?
  - Nej.
 • 42:24 - 42:26
  Varför inte? Eftersom det finns regler,
 • 42:26 - 42:30
  och reglerna är att du gör ett drag,
  och sen gör jag ett.
 • 42:30 - 42:34
  När det handlar om Gud,
  så har du syndat.
 • 42:34 - 42:36
  Du har gjort något som är fel,
 • 42:37 - 42:40
  och på grund av det är du
  skild från Gud.
 • 42:41 - 42:44
  Du kan inte ha gemenskap med Gud
  på grund av synden.
 • 42:44 - 42:47
  Vår synd orsakar att Gud inte kan
  ha gemenskap med oss.
 • 42:47 - 42:50
  Gud ser på dig och säger:
 • 42:50 - 42:54
  "Jag vill inte bestraffa dig, men jag är
  helig och därför tvungen att göra det.
 • 42:54 - 42:57
  Men samtidigt vill
  jag ge dig en möjlighet
 • 42:57 - 43:00
  att få förlåtelse och
  en relation med mig.
 • 43:00 - 43:03
  Därför sände jag min son, Jesus,
  för att dö för din skull."
 • 43:04 - 43:05
  Så här är det:
 • 43:05 - 43:08
  Du har syndat och brutit mot
  Guds bud.
 • 43:08 - 43:11
  På grund av det lever vi
  utan gemenskap med Gud.
 • 43:11 - 43:14
  Vi lever våra egna liv,
  skilda från Gud.
 • 43:14 - 43:18
  Gud såg ner på dig och sade:
  "Jag vill inte döma dig.
 • 43:18 - 43:23
  Jag vill förlåta dig, därför sänder jag
  min son Jesus för att dö för dig."
 • 43:23 - 43:26
  Vems tur är det nu?
  Din tur.
 • 43:26 - 43:28
  Gud vill förlåta.
  Han vill befria dig.
 • 43:29 - 43:31
  Han vill ge dig ett nytt liv
  och bota genom dig.
 • 43:31 - 43:34
  Han vill göra dessa saker,
  men han säger:
 • 43:34 - 43:38
  "Gör ett drag, det är din tur!"
  Han väntar på att du ska göra det.
 • 43:38 - 43:43
  Men så fort du säger att du omvänder
  dig och tar emot förlåtelse.
 • 43:43 - 43:47
  Så fort du gör det,
  kommer Gud att förlåta dig.
 • 43:47 - 43:49
  Detta är så viktigt att förstå,
 • 43:49 - 43:52
  för som så många andra trodde jag,
 • 43:52 - 43:55
  precis som du,
  att det fanns en Gud.
 • 43:55 - 43:59
  Men jag tänkte:
  "Okej, då tiden är inne
 • 43:59 - 44:02
  kommer han till mig,
  det är helt upp till honom.
 • 44:02 - 44:05
  Han är mäktig,
  han kan göra det när han vill."
 • 44:05 - 44:08
  Jag gav över ansvaret till honom.
 • 44:08 - 44:12
  En sann och djup omvändelse
  kräver handling.
 • 44:12 - 44:15
  Det är inte bara ord,
  inte bara något vi tänker.
 • 44:15 - 44:17
  Sann omvändelse är inte
  bara att man inser
 • 44:18 - 44:21
  att man har syndat
  mot en helig Gud,
 • 44:21 - 44:24
  utan att man då bekänner
  sina synder inför honom,
 • 44:24 - 44:26
  uppriktigt ångrar sig,
 • 44:26 - 44:29
  och vänder sig bort från
  sitt syndiga liv,
 • 44:29 - 44:30
  och börjar leva det liv han ger.
 • 44:30 - 44:33
  Ordet som används i Bibeln för omvändelse
  är ordet 'metanoia',
 • 44:33 - 44:37
  vilket betyder "igen tänka".
 • 44:37 - 44:40
  Gud vill att vi omvärderar
 • 44:40 - 44:42
  våra liv och hur vi har levt.
 • 44:43 - 44:49
  Om vi tänker om när det gäller Gud,
  och hur våra synder påverkar honom,
 • 44:49 - 44:56
  så kommer Gud att
  tänka om när det gäller oss.
 • 44:59 - 45:01
  Apostlagärningarna 22:16:
  Och nu, vad väntar du på?
 • 45:01 - 45:04
  Res dig och låt dig döpas och
  tvättas ren från dina synder...
 • 45:05 - 45:09
  Om du bekänner din synd och låter den
  komma ut i ljuset
 • 45:09 - 45:11
  kommer du att uppleva förlåtelse.
 • 45:11 - 45:15
  Men om du håller den nära dig
  och försöker
 • 45:16 - 45:18
  närma dig ljuset,
  kommer Satan att säga:
 • 45:19 - 45:22
  "Kommer du ihåg, kommer du ihåg..."
  - Ja, så gör han.
 • 45:23 - 45:25
  - Men nu är den ute,
  du har bekänt den
 • 45:25 - 45:28
  och berättat den för mig,
  du har berättat det.
 • 45:30 - 45:33
  Låt den helige Ande leda dig,
  kanske ska du berätta för hela världen,
 • 45:33 - 45:36
  jag vet inte,
  men det finns förlåtelse.
 • 45:37 - 45:39
  Folk behöver höra detta,
  det finns frihet.
 • 45:39 - 45:43
  Så många tjejer går igenom det,
  så många kvinnor.
 • 45:43 - 45:44
  De har gjort precis samma sak,
 • 45:45 - 45:48
  burit på det i trettio,
  fyrtio, femtio år.
 • 45:49 - 45:51
  Det är inte frihet.
 • 45:51 - 45:54
  Frihet är vad du har
  upplevt här och nu.
 • 45:54 - 46:02
  Jag kom hit idag för att söka Gud
  om tungotalet.
 • 46:03 - 46:10
  Och för annat jag behövde
  befrielse för i mitt liv.
 • 46:11 - 46:18
  Under det här veckoslutet
  har Gud befriat mig,
 • 46:20 - 46:22
  välsignat mig med tungotalet
 • 46:23 - 46:26
  och tvättat mig genom dopet i vatten.
 • 46:28 - 46:32
  Jag har levt i över trettio år
 • 46:34 - 46:40
  med skam och blygsel...
  med en hemlighet,
 • 46:41 - 46:45
  att när jag var i 20-års åldern
 • 46:46 - 46:47
  så gjorde jag en abort.
 • 46:48 - 46:51
  Och ända sedan den dagen
 • 46:52 - 46:57
  har djävulen varje dag gjort som
  han velat med mig.
 • 46:59 - 47:05
  Så har jag också sökt Gud
  medan jag tittat på Torbens videor,
 • 47:09 - 47:11
  och berättat för Gud
  att jag inte orkar längre.
 • 47:11 - 47:15
  Vädjat, frågat, velat veta
 • 47:16 - 47:18
  om han kunde förlåta mig.
 • 47:20 - 47:28
  Och sedan hände det sig att han ledde mig
  till att komma hit... den här helgen.
 • 47:31 - 47:33
  Jag upplevde att jag skulle tala
  med Torben,
 • 47:33 - 47:36
  att Gud hade något att säga mig
  genom honom.
 • 47:38 - 47:48
  Så jag fick möjligheten av Gud
  att bli befriad.
 • 47:49 - 47:51
  Befriad från denna smärta.
 • 47:51 - 47:57
  Efter över 30 år är jag fri.
  Tack Jesus, tack.
 • 48:06 - 48:07
  Vara fri.
 • 48:08 - 48:14
  ...då jag var i 20-års åldern...
  hjälp mig Gud...
 • 48:14 - 48:20
  ...gjorde jag en abort,
  och ända sedan den dagen
 • 48:24 - 48:26
  har Gud försökt att säga
  mig att allt är uppklarat,
 • 48:26 - 48:30
  men djävulen har haft
  ett starkare grepp om mitt liv.
 • 48:31 - 48:35
  Han bara fortsatte att hänga
  och klänga sig fast vid mig.
 • 48:35 - 48:37
  Jag kommer ihåg den dagen
  som om det var igår
 • 48:37 - 48:39
  och jag känner samma smärta.
 • 48:39 - 48:41
  Det är en ny början.
  Det är en ny start.
 • 48:42 - 48:44
  - Är du redo att
  bli döpt till Jesus Kristus
 • 48:44 - 48:46
  för att bli renad från synden?
  - Ja.
 • 48:46 - 48:50
  Så på din egen bekännelse
  döper vi dig till Jesus Kristus.
 • 48:51 - 48:54
  Dö med Kristus.
  Uppstå med Kristus.
 • 49:05 - 49:07
  Kom så får vi be för dig.
 • 49:07 - 49:11
  Gud vi tackar dig för Elizabeth.
  Gud vi tackar dig för friheten du ger.
 • 49:14 - 49:15
  Och när hon bekände det
 • 49:15 - 49:19
  kom en annan kvinna fram
  och bekände samma synd.
 • 49:19 - 49:21
  Plötsligt hade hennes vittnesbörd
 • 49:21 - 49:25
  redan medfört liv och förlåtelse
  till en annan person.
 • 49:26 - 49:29
  Den kvinnan där
  blev döpt i vatten
 • 49:29 - 49:32
  och upplevde samma frihet.
 • 49:32 - 49:35
  Senare var vi på ett möte
  med 80 människor
 • 49:35 - 49:38
  där hon förklarade
  det hon hade gjort,
 • 49:39 - 49:46
  och att aborten var synd, men att Jesus
  hade förlåtit henne för hennes synder.
 • 49:46 - 49:50
  Då hon bekände och
  delade vittnesbördet
 • 49:50 - 49:52
  vid mötet med 80 människor,
 • 49:53 - 49:58
  kom tolv kvinnor upp till
  henne efteråt
 • 49:58 - 49:59
  och bekände samma sak.
 • 50:00 - 50:04
  Här ser vi kraften i
  att bekänna synder,
 • 50:04 - 50:09
  kraften i vattendopet,
  och allt vad evangeliet innebär.
 • 50:09 - 50:14
  Den som tror och blir döpt
  skall bli frälst, sa Jesus.
 • 50:31 - 50:34
  Det som är intressant
  med dopet i vatten är att...
 • 50:35 - 50:38
  Jag tror att genom
  tiderna och traditionerna
 • 50:38 - 50:41
  ser vi idag på ett sakrament
  som något helt annat
 • 50:42 - 50:46
  än vad Bibeln visar oss att
  ett sakrament verkligen är.
 • 50:47 - 50:52
  Ofta ser vi på sakrament som ett
  yttre tecken på en inre verklighet.
 • 50:53 - 50:55
  Det som är intressant
  med den definitionen
 • 50:55 - 50:59
  är att det tar det andliga
  och det fysiska
 • 50:59 - 51:02
  och separerar dessa två
  helt och hållet.
 • 51:03 - 51:04
  Det leder till att vi ser dopet
 • 51:05 - 51:07
  enbart som något högtidligt
 • 51:07 - 51:11
  utan någon anknytning till
  den andliga dimensionen.
 • 51:11 - 51:13
  Med andra ord är det bara
  som en bekräftelse
 • 51:13 - 51:16
  av något som redan
  ägt rum i anden.
 • 51:17 - 51:20
  Men dopet är något
  helt annat än det.
 • 51:21 - 51:23
  Vad vi har upptäckt är att dopet
 • 51:23 - 51:26
  inte bara är ett sakrament som
 • 51:26 - 51:29
  är ett yttre tecken
  på en inre verklighet.
 • 51:29 - 51:32
  Vi ser, att när man
  går ner i vattnet
 • 51:32 - 51:34
  rör Guds Ande vid det.
 • 51:34 - 51:38
  Och när det fysiska och andliga
  förenas i dopet
 • 51:39 - 51:41
  gör Gud något mirakulöst.
 • 51:42 - 51:45
  Det intressanta är,
  att dopet i vatten är två saker:
 • 51:45 - 51:48
  Både ett bad och en begravning.
 • 51:49 - 51:51
  Innan man tar ett bad
  behöver man vara smutsig.
 • 51:52 - 51:54
  Vad betyder det då?
 • 51:54 - 51:59
  Det betyder att en person
  som ska döpas
 • 51:59 - 52:03
  behöver bekänna
  sina synder inför Gud.
 • 52:03 - 52:10
  Därför kan man säga att dop
  och omvändelse går hand i hand.
 • 52:11 - 52:14
  Det vänder, och kommer i tro.
 • 52:14 - 52:19
  Kriteriet för dop,
  det Gud vill att vi gör,
 • 52:19 - 52:22
  är att vi omvänder oss och
  tror på Jesus Kristus.
 • 52:23 - 52:26
  En person kommer död
  i sina synder.
 • 52:26 - 52:29
  Det som då händer är
  att vi tar den här personen,
 • 52:29 - 52:33
  som kommer i sina synder
  och bevisar sin omvändelse,
 • 52:34 - 52:35
  och sedan döper vi honom.
 • 52:36 - 52:40
  Så när den personen kommer upp
  är han helt ny och ren.
 • 52:41 - 52:44
  Jag berättar för många som vi möter,
 • 52:44 - 52:47
  att dopet i vatten inte
  bara är en ren början.
 • 52:47 - 52:52
  Det är början till
  ett helt nytt och rent liv.
 • 53:07 - 53:13
  Släpp ut det, släpp ut det
  Mer, mer...
 • 53:29 - 53:33
  Ära, ära...
 • 53:34 - 53:36
  Jag prisar dig Jesus.
 • 53:37 - 53:39
  Tack Jesus.
 • 53:42 - 53:44
  Tack Jesus, tack Jesus.
 • 53:45 - 53:46
  Tack Jesus.
 • 53:47 - 53:48
  Tack Jesus.
 • 53:49 - 53:51
  Tack Jesus.
 • 53:53 - 53:55
  Jag prisar ditt namn, tack Jesus.
 • 53:55 - 53:57
  Tack Jesus.
 • 53:58 - 54:00
  Hur känns det?
 • 54:01 - 54:04
  Jag kände att något for ut ur...
 • 54:06 - 54:09
  Som väller upp, det är det levande vattnet
  som väller upp inuti dig
 • 54:09 - 54:12
  och Gud frigör det
  genom din mun.
 • 54:16 - 54:20
  Claudio, du är en helt ny människa.
  - Amen.
 • 54:21 - 54:23
  Mår du bra?
  - Ja.
 • 54:25 - 54:27
  Detta är bara början, Claudio.
 • 54:27 - 54:29
  Detta är bara början.
  - Ja.
 • 54:29 - 54:30
  Gud har gett dig
  den här gåvan nu.
 • 54:31 - 54:33
  Det kommer stunder när du
  kanske inte vet vad du ska be för.
 • 54:33 - 54:36
  Och nu kan du gå i tro och be.
 • 54:37 - 54:39
  Det fantastiska med
  att be i tungor är
 • 54:39 - 54:42
  att jag kan koncentrera mig
  på andra saker medan jag ber.
 • 54:42 - 54:43
  För jag ber inte med sinnet.
 • 54:44 - 54:46
  Jag låter bara min mun
  röra sig i tro.
 • 54:46 - 54:49
  Och Anden ber genom oss.
 • 54:49 - 54:50
  Så Gud använde precis dig.
 • 54:50 - 54:53
  Anden kom in och ber genom dig.
 • 54:53 - 54:55
  Det är vackert.
  - Amen, tack Gud.
 • 54:56 - 54:57
  Är inte Gud god?
  - Jo.
 • 54:57 - 55:00
  Han är stor.
  - Det är han.
 • 55:13 - 55:15
  Jag har lärt mig något idag.
 • 55:16 - 55:19
  Kraften i vattendopet
  till Jesus.
 • 55:19 - 55:24
  Det är inte längre som en symbol,
  som de flesta kyrkor kanske tror,
 • 55:24 - 55:28
  som jag brukade tro,
  för det var allt jag visste.
 • 55:28 - 55:31
  Jag trodde bara att det var nåt
  man skulle genomgå
 • 55:31 - 55:32
  med några stänk eller nåt.
 • 55:32 - 55:33
  Men det är så mycket kraft
 • 55:34 - 55:36
  när man verkligen tror på
  vad det handlar om.
 • 55:36 - 55:39
  Om döden, begravningen,
  avslutningen, den gamla människan,
 • 55:39 - 55:43
  den gamla naturen är borta
  och en ny människa kommer upp.
 • 55:43 - 55:46
  Som jag har fått lära mig idag,
  tror du på
 • 55:46 - 55:47
  Jesus som din
  Herre och Frälsare?
 • 55:48 - 55:48
  Ja, det gör jag.
 • 55:48 - 55:54
  Ja, den gamla människan går under,
  du dör, och en ny människa uppstår.
 • 55:55 - 55:58
  Och så snart han kom
  upp ur vattnet
 • 55:58 - 56:00
  sa han att någonting
  lämnade honom.
 • 56:00 - 56:04
  En stor tyngd lämnade honom och
  hade inte längre något grepp om hans liv.
 • 56:04 - 56:08
  Och genast tog han emot
  dopet i den Helige Ande.
 • 56:09 - 56:11
  Och hans bror var så tagen,
  han snyftade.
 • 56:12 - 56:16
  Han bara höll sig för bröstet,
  det var så underbart att se.
 • 56:16 - 56:19
  Det var så underbart att se
  vad Gud gjorde i hans liv.
 • 56:19 - 56:22
  Och allt han kunde göra var
  att gråta i Guds närvaro.
 • 56:23 - 56:25
  Och för mig, bara att se
  vad Gud hade...
 • 56:25 - 56:29
  Han körde, tre, fyra timmar,
  tror jag, för att komma hit,
 • 56:29 - 56:31
  för detta är vad han ville ha.
 • 56:31 - 56:33
  Och den där grejen som
  attackerade honom hela tiden
 • 56:33 - 56:40
  har inte längre makt över honom,
  och han är fri, fullständigt fri.
 • 56:40 - 56:43
  Och jag är uppriktigt tacksam,
  så nu har jag lärt mig
 • 56:44 - 56:47
  att det är något speciellt
  med dopet i vatten,
 • 56:48 - 56:50
  det är något speciellt
  med omvändelse,
 • 56:51 - 56:54
  det är något speciellt att få
  dopet i den helige Ande.
 • 56:54 - 56:56
  Alla tre behövs.
 • 56:56 - 56:58
  Och det har verkligen
  förändrat mitt liv
 • 56:58 - 57:01
  och nu förkunnar jag det budskapet
  tills den dag jag dör.
 • 57:01 - 57:06
  För jag har upplevt det och
  det var en av de mest kraftfulla
 • 57:06 - 57:11
  demonstrationerna av Guds kärlek
  som jag någonsin sett.
 • 57:12 - 57:15
  Jag tror att anledningen till att
  vi ser detta hända nu,
 • 57:15 - 57:17
  är för att när den
  gamla människan dör
 • 57:19 - 57:21
  så förlorar demonerna
  sitt tag och sitt grepp.
 • 57:23 - 57:26
  De kan inte längre
  plåga en död människa.
 • 57:27 - 57:30
  För den gamla människan dör
 • 57:30 - 57:32
  och när du kommer upp ur vattnet
 • 57:33 - 57:35
  så är du en helt ny människa.
 • 57:36 - 57:38
  Där är en ny människa
  i dina gamla kläder.
 • 57:39 - 57:41
  När Jesus vandrade här på jorden
 • 57:41 - 57:43
  förkunnade han omvändelse.
 • 57:43 - 57:47
  Och sedan undervisade han om att
  människor behöver bli födda på nytt,
 • 57:47 - 57:50
  av vatten och Ande.
 • 57:51 - 57:56
  Men han kunde inte, vid den tidpunkten,
  döpa människor i sitt namn.
 • 57:57 - 58:00
  Han kunde inte döpa människor
  med den helige Ande.
 • 58:00 - 58:04
  Men efter korset,
  när Petrus ställde sig upp på Pingstdagen,
 • 58:04 - 58:09
  så hör vi det fulla evangeliet
  för första gången när Petrus sade:
 • 58:09 - 58:13
  "Omvänd er, låt er alla döpas
  så att era synder blir förlåtna.
 • 58:14 - 58:17
  Då får ni den helige
  Ande som gåva."
 • 58:21 - 58:24
  Du böjer dig ner och du säger:
  "Jag döper dig till Jesus Kristus"
 • 58:24 - 58:26
  och se till att han
  kommer under ytan
 • 58:27 - 58:30
  Dö med Kristus.
  Uppstå med Kristus.
 • 58:32 - 58:36
  Frihet. Frihet.
  Ge dig av! Ge dig av!
 • 58:36 - 58:37
  Frihet. Frihet.
 • 58:37 - 58:39
  Ut! Försvinn! Ge dig av!
 • 58:40 - 58:43
  Jag befaller dig ande att ge dig av!
  Genast! Kom ut!
 • 58:43 - 58:46
  Ge dig av! I Jesu namn befaller
  jag den här anden, ut!
 • 58:46 - 58:47
  Lämna honom, genast!
 • 58:47 - 58:51
  Ut! Ut!
  Ge dig av!
 • 58:51 - 58:54
  I Jesu namn befaller jag varje
  demon, ge er av, på en gång!
 • 58:54 - 58:58
  Ge dig av! På en gång!
  Kom ut!
 • 58:59 - 59:02
  Jag befaller den här demonen, ge dig av!
  Ge dig av, genast!
 • 59:02 - 59:03
  Demon ge dig av!
 • 59:03 - 59:05
  Jag befaller er,
  lämna honom genast!
 • 59:05 - 59:11
  Lögn, gå! Kom ut!
  Mer, mer. Låt den ge sig av!
 • 59:11 - 59:15
  Jag befaller dig du demon,
  i Jesu namn, kom ut!
 • 59:15 - 59:22
  Ut! Mer!
  Ge dig av!
 • 59:22 - 59:25
  I Jesu namn befaller jag
  det sista att ge sig av!
 • 59:25 - 59:28
  Ge dig av, i Jesu namn,
  varje demon! Kom ut!
 • 59:29 - 59:32
  Genast!
  Lämna honom, lämna honom.
 • 59:39 - 59:46
  Fyll honom, fyll honom,
  mer frihet, frihet.
 • 60:06 - 60:07
  Detta är verkligt.
 • 60:24 - 60:26
  Tack!
 • 60:31 - 60:33
  Detta är på riktigt!
 • 60:34 - 60:38
  Om du vill läsa en bok om det här
  vill jag rekommendera en bok.
 • 60:38 - 60:42
  Kanske har du hört talas om den,
  boken heter Bibeln.
 • 60:44 - 60:47
  Det här är vad
  vi läser i Bibeln.
 • 60:48 - 60:52
  Han blev befriad och sen
  tog den Helige Ande över.
 • 60:54 - 60:57
  Det är inte bara en bild,
  det är på riktigt.
 • 60:58 - 61:01
  Och om det här i Bibeln är verkligt,
  hur är det då med resten av den?
 • 61:02 - 61:06
  Vartenda ord är verkligt,
  från början till slutet.
 • 61:06 - 61:08
  Halleluja.
 • 61:08 - 61:10
  Min vän!
 • 61:15 - 61:17
  Jag minns fortfarande
  hur jag knöt mina händer
 • 61:18 - 61:21
  och jag minns att jag
  slog på vattnet
 • 61:22 - 61:26
  och sen skrek jag bara
  högt rakt ut och sen
 • 61:28 - 61:30
  blev det nåt ståhej,
  nåt som hände.
 • 61:30 - 61:33
  Jag visst inte att det var jag.
  Jag visste inte vad som hände.
 • 61:34 - 61:38
  Jag hade mina ögon slutna
  och sen öppnade jag mina ögon
 • 61:38 - 61:40
  och jag var på ett annat ställe
  än jag var innan.
 • 61:40 - 61:45
  Jag tittade och
  Torben var där borta,
 • 61:45 - 61:48
  jag var vänd åt det här hållet
  och innan dess åt andra hållet.
 • 61:48 - 61:50
  Jag förstod inte riktigt varför.
 • 61:50 - 61:53
  Sen blev det lite mer ståhej.
 • 61:56 - 61:58
  Det sista jag kommer ihåg
  var Torben som säger:
 • 61:58 - 62:00
  "Demoner, ge er av."
 • 62:02 - 62:05
  Då blev det fridfullt.
  det bara lugnade ner sig.
 • 62:06 - 62:11
  Det blev ett lugn och en tystnad.
 • 62:13 - 62:15
  Jag kan minnas hur jag såg upp
  på mängder av folk,
 • 62:15 - 62:17
  alla med sina kameror framme.
 • 62:17 - 62:18
  Många tittade på mig
 • 62:18 - 62:21
  och det var som att
  jag var lite chockad.
 • 62:21 - 62:25
  Som att komma ut från en
  operation och alla är där.
 • 62:27 - 62:30
  När det gäller hur
  jag kan förklara det, så
 • 62:31 - 62:33
  Genom mitt liv och
  mina erfarenheter
 • 62:33 - 62:35
  är det inget som kommer
  i närheten av detta.
 • 62:35 - 62:37
  Men det bästa jag har
  från min erfarenhet
 • 62:37 - 62:41
  är som att ha fått
  en tand utdragen.
 • 62:43 - 62:45
  Jag visste att det fanns
  nåt där inne,
 • 62:45 - 62:50
  när det där ståhejet pågick,
  som inte hade nån rätt att vara där.
 • 62:51 - 62:53
  Det är nu som om den där
  tanden har kommit ut.
 • 62:53 - 62:56
  Det finns inget där,
  det har kommit ut, är borta.
 • 62:56 - 62:59
  Och det är som om det finns
  nytt skinn där.
 • 62:59 - 63:01
  När du har fått
  din tand utdragen
 • 63:01 - 63:04
  så vill du dit med din tunga
  och röra vid det.
 • 63:04 - 63:06
  Du bara drar din tunga över
  stället där tanden satt
 • 63:07 - 63:09
  för att känna efter hur det är
  och det var så det var.
 • 63:09 - 63:14
  Det fanns något
  nytt och ungt där,
 • 63:14 - 63:17
  där den här tanden hade suttit.
 • 63:18 - 63:22
  Jag är lycklig, jag är fri.
  Tack vare Jesus Kristus.
 • 63:22 - 63:25
  Så fort människor blir döpta
  börjar jag att be för dem
 • 63:25 - 63:29
  om befrielse, för nu
  har de dött med Kristus,
 • 63:29 - 63:33
  de har uppstått med Kristus,
  så nu måste Satan lämna dem.
 • 63:33 - 63:36
  Och det är verkligen mäktigt
  att få se befrielse
 • 63:36 - 63:39
  där ute som en del av dopet.
 • 63:39 - 63:44
  Det var så mäktigt,
  så många kom och såg det
 • 63:44 - 63:50
  och plötsligt var där en folksamling
  på 150, 200 personer som tittade på.
 • 63:50 - 63:54
  Precis efter att han blivit befriad,
  blev han döpt i den Helige Ande
 • 63:54 - 63:57
  och talade i tungor,
  det var verkligen mäktigt.
 • 63:58 - 64:01
  Sen var det tänkt
  att vi skulle döpa
 • 64:01 - 64:06
  resten av hans familj, hans son
  och hans dotter och hans fru.
 • 64:06 - 64:10
  När de kom ner i vattnet,
  färdiga att döpas
 • 64:10 - 64:12
  så gjorde Gud något fantastiskt.
 • 64:12 - 64:14
  Vi läser i evangelierna idag
 • 64:14 - 64:17
  att Jesus blev döpt
  i Jordanfloden.
 • 64:18 - 64:21
  Vi läser att himlen öppnade sig
 • 64:21 - 64:24
  och den Helige Ande
  kom ner som en duva.
 • 64:24 - 64:27
  Jag och Lauren, vi sade precis:
 • 64:28 - 64:30
  "Ska vi be att någonting
  liknande händer idag,
 • 64:30 - 64:34
  att vi får se ett tecken på himlen
  när vi ska döpas."
 • 64:35 - 64:38
  Så när vi skulle döpas,
 • 64:38 - 64:41
  jag var i vattnet
  och väntade på att bli döpt.
 • 64:41 - 64:45
  Och jag hörde människor i
  folksamlingen ropa: "Titta upp!"
 • 64:45 - 64:52
  Jag vände mig om och tittade upp och
  såg 'real' (verkligt) skrivet på himlen.
 • 64:52 - 64:54
  Det var som att min bön
  hade blivit besvarad
 • 64:54 - 64:56
  när jag skulle bli döpt.
 • 64:57 - 64:58
  Tack Jesus.
 • 64:58 - 65:02
  Alla pekade och sade:
  "Titta, titta upp!"
 • 65:03 - 65:06
  Och uppe på himlen,
  hade det just varit ett flygplan
 • 65:06 - 65:10
  som skrivit på himlen: 'real'.
 • 65:10 - 65:15
  Det var i samma stund
  som jag bad för hennes man
 • 65:15 - 65:18
  och han blev befriad,
  och jag hade sagt:
 • 65:18 - 65:21
  "Detta är verkligt."
  "Detta är inte en bild."
 • 65:21 - 65:25
  "Om detta är verkligt, så är allt
  som vi läser om i Bibeln verkligt."
 • 65:26 - 65:29
  Och plötsligt såg vi det,
  på himlen
 • 65:30 - 65:32
  att Gud hade skrivit 'real'.
 • 65:35 - 65:41
  REAL (VERKLIGT)
 • 65:43 - 65:46
  Torben, titta upp!
  - Ja, jag har sett det.
 • 65:47 - 65:49
  Ja, jag ser det.
 • 65:53 - 65:56
  Vi började förkunna
  evangeliet efteråt
 • 65:56 - 66:01
  och många fler omvände sig
  och blev frälsta den dagen.
 • 66:01 - 66:06
  I stället för att bara döpa åtta
  personer som vi hade tänkt göra,
 • 66:07 - 66:09
  så döpte vi fler
  än trettio personer.
 • 66:09 - 66:12
  För folk som såg vad som hände,
 • 66:12 - 66:15
  såg hur människor
  blev befriade från demoner,
 • 66:15 - 66:17
  såg hur de tog emot
  den Helige Ande.
 • 66:18 - 66:20
  De omvände sig också
  från sina synder
 • 66:21 - 66:24
  och kom och blev döpta
  och gjorde samma erfarenhet.
 • 66:27 - 66:31
  Den demoniska världen är så verklig.
  Den är mycket verklig.
 • 66:32 - 66:35
  Jag har sett glimtar
  av det i kyrkor
 • 66:35 - 66:41
  när det har kommit evangelister
  eller så kallade gudsmän.
 • 66:41 - 66:42
  Som vandrar i auktoritet.
 • 66:43 - 66:45
  De ber för folk och
  ser manifestationerna.
 • 66:45 - 66:48
  Men jag hade aldrig sett
  det hända för egen del.
 • 66:49 - 66:51
  Den första riktiga
  erfarenheten jag gjorde
 • 66:53 - 66:54
  och förmodligen den största,
 • 66:54 - 66:56
  är när min fru och jag
  döpte någon
 • 66:56 - 66:59
  för första gången i vårt hem.
 • 67:00 - 67:05
  Den här personen var inblandad
  i New Age, reiki healing,
 • 67:06 - 67:11
  tarotkortläsning, kristaller,
  en massa New Age-grejor.
 • 67:11 - 67:16
  Vi döpte henne och om vi bara
  hade nöjt oss med det
 • 67:17 - 67:21
  som en vanlig gudstjänst,
  skulle vi ha lett,
 • 67:21 - 67:24
  gett henne ett dopintyg och
  druckit en kopp kaffe efteråt.
 • 67:25 - 67:28
  Men vi fortsatte att
  be för henne, och be för henne
 • 67:28 - 67:32
  och efter ungefär två minuter
  började demonerna manifestera sig.
 • 67:35 - 67:38
  En efter en manifesterade de sig
  och vi drev ut dem.
 • 67:38 - 67:42
  Det var den mest verkliga,
  den mest radikala erfarenheten
 • 67:42 - 67:44
  som jag någonsin gjort.
 • 67:44 - 67:48
  Den öppnade mina ögon
  för striden, det här är en kamp.
 • 67:50 - 67:55
  Vi har inte bara blivit ombedda,
  inte tillsagda att det är en bra idé,
 • 67:55 - 67:58
  utan Jesus har befallt oss
  att driva ut demoner.
 • 67:59 - 68:02
  Vi har fått ansvaret
  att befria människor, i Jesu namn.
 • 68:03 - 68:07
  Varför pågår det en kamp?
  För Satan gillar det inte.
 • 68:07 - 68:10
  Men nu går vi under
  vattnet och sedan
 • 68:10 - 68:13
  kommer hon upp
  och ni kommer att se
 • 68:13 - 68:16
  en frihet, ni kommer att se
  en frihet och ett nytt liv.
 • 68:17 - 68:19
  Böj dig bara ner.
  Var inte rädd. Böj dig ner.
 • 68:19 - 68:21
  Bara böj dig ner.
  - Jag kan inte.
 • 68:21 - 68:25
  Nej, du kan, du kan.
 • 68:25 - 68:27
  I Jesu namn, du kan, du kan.
 • 68:28 - 68:31
  Det är ett nytt liv.
  Satan är en lögnare, Satan är en lögnare.
 • 68:31 - 68:33
  Han har ljugit,
  och han vill inte att du ska
 • 68:33 - 68:36
  lämna över allt
  till Jesus Kristus.
 • 68:36 - 68:38
  För när du överlämnar dig,
  så kommer han att befria dig
 • 68:38 - 68:42
  och Satan kommer att förlora
  och det vill han inte.
 • 68:43 - 68:44
  Du kan.
 • 68:45 - 68:47
  Mina knän vill inte böja sig.
 • 68:47 - 68:50
  Böj dig ner, i Jesu namn.
 • 68:50 - 68:53
  Hon vill, men hennes knän
  vill inte böja sig.
 • 68:53 - 68:56
  Hon kan inte böja sig ner,
  det pågår en kamp.
 • 68:56 - 68:58
  I Jesu namn, Gud vi tackar dig.
 • 68:58 - 69:00
  Bara böj dig ner, i Jesu namn,
  bara böj dig ner.
 • 69:00 - 69:02
  Ner, ner, bara böj dig ner
  i Jesu namn.
 • 69:03 - 69:05
  I Jesu namn.
  I Jesu namn, böj dig ner.
 • 69:05 - 69:09
  Böj dig ner, böj dig ner.
  I Jesu namn, böj dig ner.
 • 69:09 - 69:12
  Är du redo att bli döpt
  till Jesus Kristus?
 • 69:13 - 69:16
  Så, på din egen bekännelse
  döper vi dig till Jesus Kristus.
 • 69:16 - 69:19
  Bara böj dig ner. Dö med Kristus.
  Uppstå med Kristus.
 • 69:22 - 69:27
  Frihet! Frihet! Satan försvinn!
  Lämna henne! Lämna henne, genast!
 • 69:28 - 69:34
  Kom ut! Kom ut!
  Lämna honom! Försvinn!
 • 69:34 - 69:39
  Kom ut! Försvinn!
  Nu!
 • 69:39 - 69:43
  Släpp! Släpp!
 • 69:43 - 69:46
  Försvinn! Försvinn! I namnet Jesus
  befaller jag denna religiösa ande
 • 69:47 - 69:48
  försvinn, genast, i Jesu namn!
 • 69:49 - 69:51
  Försvinn! Sista grejen, försvinn!
 • 69:51 - 69:53
  Försvinn! Försvinn, i Jesu namn!
 • 69:54 - 69:54
  Försvinn! Nu!
 • 69:55 - 69:58
  Försvinn! Försvinn!
 • 69:59 - 70:01
  Ut i Jesu namn!
  Ut!
 • 70:01 - 70:04
  Försvinn! Genast! Kom ut!
 • 70:04 - 70:07
  Varje vrede, varje fruktan
  försvinn genast i Jesu namn!
 • 70:08 - 70:12
  Kom ut! Genast!
  Ut! Ut med dig nu!
 • 70:12 - 70:14
  Kom ut, nu!
 • 70:14 - 70:15
  Jag befaller dig, försvinn!
 • 70:15 - 70:17
  Försvinn! Försvinn genast!
  Frihet! Nu!
 • 70:17 - 70:18
  Släpp iväg den!
 • 70:21 - 70:22
  Jag befaller denna demon, försvinn!
 • 70:22 - 70:24
  Jag befaller denna ande att lämna!
 • 70:25 - 70:29
  Ut! Ut! På en gång!
 • 70:30 - 70:33
  Försvinn, i Jesu namn!
  Försvinn genast i Jesu namn!
 • 70:33 - 70:34
  Ut nu!
 • 70:42 - 70:46
  Försvinn! Försvinn! Jag befaller varje
  demon att lämna honom genast!
 • 70:46 - 70:47
  Kom ut!
 • 70:48 - 70:50
  Försvinn, på en gång i Jesu namn!
 • 70:50 - 70:54
  Kom ut!
  Kom ut, genast!
 • 70:54 - 70:56
  Försvinn! Försvinn!
  Försvinn i Jesu namn!
 • 70:56 - 71:00
  Jag befaller varje demon att lämna honom,
  Genast! Genast! Kom ut!
 • 71:00 - 71:03
  Ut! Ut!
  Ut, på en gång i Jesu namn!
 • 71:03 - 71:08
  Kom ut! Kom ut!
 • 71:48 - 71:49
  Halleluja!
 • 71:54 - 71:56
  Kan du uppleva friheten?
 • 71:57 - 71:58
  Du är fri.
 • 72:03 - 72:08
  Hur är det med dig?
  - Det är jättebra, tack!
 • 72:15 - 72:17
  Kom igen, ett nytt liv.
 • 72:21 - 72:23
  Kom igen, kan ni se det?
  Jag älskar det!
 • 72:47 - 72:49
  Kom igen vänner, kan ni se det?
 • 72:50 - 72:52
  Detta är kraften i dopet.
 • 72:52 - 72:56
  Omvänd er från era synder,
  till Jesus Kristus...
 • 72:58 - 73:01
  Det är en strid,
  men Satan har förlorat.
 • 73:01 - 73:03
  Jesus lever.
 • 73:04 - 73:13
  Ett nytt liv, ett nytt liv.
 • 73:16 - 73:17
  Frihet.
  - Ja.
 • 73:17 - 73:20
  Prisa Herren.
  Prisa Jesus.
 • 73:23 - 73:27
  Tack för att du fyller henne,
  Tack, tack.
 • 73:27 - 73:29
  Amen!
 • 73:30 - 73:31
  Amen!
 • 73:36 - 73:38
  Du har den helige Ande.
  - Ja.
 • 73:58 - 74:00
  Han har aldrig
  talat i tungor tidigare.
 • 74:01 - 74:03
  Mäktigt!
 • 74:07 - 74:08
  Vi har fått se att så många
 • 74:08 - 74:12
  blivit befriade från synd,
  i dopet.
 • 74:12 - 74:14
  Vi har fått se
  schizofrena människor
 • 74:14 - 74:17
  bli befriade från demoner i dopet.
 • 74:17 - 74:20
  Vi har sett människor
  med ätstörningar
 • 74:20 - 74:22
  bli befriade i dopet.
 • 74:22 - 74:25
  Vi har sett sjuka människor
  bli botade i dopet.
 • 74:25 - 74:28
  Vi har sett många människor
  som tidigare inte kunnat
 • 74:28 - 74:31
  ta emot dopet i den helige Ande.
 • 74:31 - 74:33
  Men när de blev döpta i vatten
 • 74:33 - 74:37
  så kom den helige Ande över dem
  och de började tala i tungor.
 • 74:37 - 74:39
  Det är verkligt, på riktigt, jag lovar!
 • 74:39 - 74:43
  Jag vet inte hur jag ska förklara det
  men Guds Ande kom
 • 74:43 - 74:46
  och jag blev verkligen döpt i Anden,
  jag talade verkligen i tungor.
 • 74:50 - 74:52
  Apostlagärningarna 1:8
  Men när den helige Ande
 • 74:52 - 74:55
  kommer över er, ska ni få kraft
 • 74:55 - 74:59
  och bli mina vittnen...
  ända till jordens yttersta gräns.
 • 75:00 - 75:02
  Jag kommer att be
  och du kommer hjälpa mig.
 • 75:03 - 75:04
  Vad heter du?
  - Kathy.
 • 75:04 - 75:09
  Kathy har ångest och hon vill
  också bli döpt i den helige Ande.
 • 75:09 - 75:14
  Vi träffades och jag pratade om dopet
  i den helige Ande och hur det ligger till.
 • 75:14 - 75:15
  Gud.
 • 75:15 - 75:16
  Jag tror på dig.
 • 75:17 - 75:19
  Jag tror på dig Jesus.
 • 75:19 - 75:21
  Jag omvänder mig.
 • 75:21 - 75:22
  Och jag ber dig,
 • 75:23 - 75:24
  Befria mig
 • 75:24 - 75:27
  från all ångest
 • 75:27 - 75:30
  och kom med din helige Ande.
 • 75:30 - 75:31
  Fyll upp mig.
 • 75:31 - 75:32
  Döp mig.
 • 75:33 - 75:34
  På en gång.
 • 75:34 - 75:36
  I Jesu namn.
 • 75:36 - 75:40
  Det är tydligt i Bibeln att
  det alltid följer ett tecken
 • 75:40 - 75:44
  när folk blir döpta
  i den helige Ande.
 • 75:44 - 75:47
  I Apostlagärningarna kapitel 8
  kan vi läsa om hur Filippus
 • 75:47 - 75:50
  kom till Samarien och
  predikade evangeliet.
 • 75:50 - 75:54
  Folk tog emot budskapet
  och de omvände sig
 • 75:54 - 75:57
  och blev döpta i
  vatten till Jesus Kristus.
 • 75:58 - 76:00
  Men vid den tiden
  hade de ännu inte
 • 76:00 - 76:02
  tagit emot dopet
  i den helige Ande.
 • 76:03 - 76:06
  Så när apostlarna kom, såg de
 • 76:06 - 76:09
  att de inte hade tagit
  emot dopet i den helige Ande.
 • 76:09 - 76:11
  Så de lade händerna på dem
 • 76:11 - 76:15
  och de fick dopet
  i den helige Ande.
 • 76:15 - 76:17
  Man läser inte om
  vad som händer där
 • 76:17 - 76:21
  men man vet att
  det fanns ett tecken.
 • 76:22 - 76:24
  Varför?
  Eftersom det fanns en kille, Simon.
 • 76:24 - 76:28
  Simon såg hur den
  helige Ande gavs
 • 76:28 - 76:30
  genom apostlarnas
  handpåläggning.
 • 76:30 - 76:33
  Och när han såg det,
  ville han ha samma kraft
 • 76:33 - 76:36
  så att de han skulle
  lägga händerna på
 • 76:36 - 76:37
  också skulle få den helige Ande.
 • 76:37 - 76:40
  Nu ska vi börja tala i tungor,
  när jag säger: "Nu"
 • 76:40 - 76:42
  Bara släpp fram de första orden.
 • 76:45 - 76:46
  Nu.
 • 76:54 - 76:55
  Helige Ande, frihet.
 • 76:56 - 76:57
  Frihet, omedelbart.
 • 77:01 - 77:05
  Frihet på en gång.
  Frihet, frihet.
 • 77:05 - 77:06
  Helige Ande, frihet.
 • 77:08 - 77:11
  Frihet på en gång.
  Kom med din styrka, omedelbart.
 • 77:11 - 77:14
  Styrka, styrka.
 • 77:25 - 77:28
  Ja, det är coolt, eller hur?
  Jag fick mitt igår.
 • 77:28 - 77:30
  Han blev döpt i
  den helige Ande igår
 • 77:30 - 77:32
  och du idag.
 • 77:32 - 77:36
  Jag har aldrig talat
  i tungor tidigare.
 • 77:36 - 77:39
  Hur... Kom det bara?
  - Ja.
 • 77:39 - 77:40
  Hur var det?
 • 77:40 - 77:43
  Det var häftigt,
  fantastiskt galet.
 • 77:44 - 77:46
  Tänka sig detta, mitt på gatan.
 • 77:46 - 77:50
  Det är häftigt, tack.
  Tack så mycket.
 • 77:50 - 77:53
  Gå nu och berätta för
  andra om detta.
 • 77:53 - 77:55
  Jag har alltid känt att
  det finns två läger.
 • 77:56 - 77:59
  Om du går till det ena lägret talar
  de bara om mirakel, mirakel.
 • 78:00 - 78:02
  Och det lät inte
  vettigt i min öron
 • 78:02 - 78:05
  av den enkla anledningen
  att om Jesus bara ville
 • 78:05 - 78:07
  hjälpa oss genom underverk
  och bota min fysiska kropp,
 • 78:08 - 78:09
  och det var allt han ville göra,
 • 78:09 - 78:12
  så motsäger det
  hela aspekten av att
 • 78:12 - 78:15
  Gud lovar att ge oss troende
  en ny kropp en dag.
 • 78:15 - 78:18
  Men samtidigt,
  om jag går till det andra lägret
 • 78:18 - 78:23
  och säger: "Mirakel är inte för vår tid,
  det handlar bara om Guds Ord,"
 • 78:23 - 78:24
  så motsäger det Skriften
 • 78:24 - 78:27
  eftersom Skriften säger att
  Ordet kommer med kraft
 • 78:27 - 78:29
  och han kommer att
  bekräfta det med kraft.
 • 78:29 - 78:31
  Så var finns medelvägen?
 • 78:31 - 78:33
  Medelvägen finns i Guds Ord,
 • 78:34 - 78:36
  där det finns en
  balans av bägge.
 • 78:36 - 78:38
  Där vi vill att Guds Ord
 • 78:38 - 78:41
  ska komma samman med Guds kraft
 • 78:41 - 78:44
  och verkligen förvandla
  människors liv
 • 78:44 - 78:48
  så att de verkligen blir
  överbevisade av den helige Ande,
 • 78:48 - 78:51
  upplever ett nytt liv,
  vänder sig bort från synd,
 • 78:51 - 78:55
  inte bara bekänner synd,
  utan överger synd,
 • 78:55 - 78:57
  tar emot Guds kraft,
 • 78:57 - 78:59
  döps i vatten, talar i tungor
 • 78:59 - 79:02
  och verkar på daglig basis
 • 79:02 - 79:05
  med Guds kraft i sig
 • 79:05 - 79:07
  eller i templet, som ju är vi.
 • 79:07 - 79:10
  I åratal tramsade jag
  med religion.
 • 79:11 - 79:12
  Sen drog jag mig
  undan helt ifrån det.
 • 79:12 - 79:15
  Men sedan fanns en längtan
  att komma tillbaka.
 • 79:15 - 79:18
  När jag kom tillbaka insåg jag
  att det fanns områden
 • 79:18 - 79:20
  i mitt liv som var
  nedstängda av otro.
 • 79:20 - 79:23
  Sånt händer inte i dag,
  det var bara på Jesu tid eller
 • 79:23 - 79:25
  det är bara för
  ett fåtal personer.
 • 79:25 - 79:27
  Sedan läste jag
  Bibeln och det står:
 • 79:27 - 79:29
  "Dessa tecken ska
  följa dem som tror."
 • 79:29 - 79:33
  Jag sa: "Jag är en troende,
  så varför händer det inte mig?"
 • 79:33 - 79:36
  Så vad vi behöver göra
  är att väcka varandras tro.
 • 79:37 - 79:39
  Om jag har ett team med
  folk där alla gör samma sak,
 • 79:39 - 79:41
  så blir jag uppmuntrad
  i min tro.
 • 79:41 - 79:42
  Samma sak för dig.
 • 79:42 - 79:44
  Idag har du fått gåvan
  i form av ett språk.
 • 79:44 - 79:47
  Om du inte använder gåvan,
  gissa vad som händer?
 • 79:47 - 79:48
  Den kommer att försvinna.
 • 79:48 - 79:50
  Vad händer nu om
  du har detta i dig
 • 79:50 - 79:53
  och du inte läser din Bibel?
 • 79:53 - 79:55
  Du kommer att kasta bort allt.
 • 79:55 - 79:57
  Odla det, gör det
  till din livsstil.
 • 79:57 - 79:59
  Gör Gud till centrum i ditt liv
 • 79:59 - 80:02
  och gör vad vi gör
  för dina vänner.
 • 80:02 - 80:04
  Tänk på någon du känner,
  någon av dina vänner.
 • 80:04 - 80:06
  Ring dem och berätta
  vad som har hänt.
 • 80:06 - 80:09
  Dela ditt vittnesbörd
  och be sen för dem.
 • 80:09 - 80:11
  Tro att när du lägger
  din hand på för att be...
 • 80:11 - 80:14
  Jag talar med tillförsikt...
  gissa hur länge har gjort detta?
 • 80:14 - 80:16
  Sedan igår?
  - Idag.
 • 80:16 - 80:18
  Idag är första dagen
  jag botar människor.
 • 80:18 - 80:20
  Jag ber för tillfrisknande idag.
 • 80:20 - 80:23
  Tänk bara på allt kyrkligt
  skräp vi lärt oss,
 • 80:23 - 80:25
  jag kunde aldrig göra någonting
 • 80:25 - 80:27
  Och nu med Guds kraft i oss
 • 80:27 - 80:29
  så kan du göra det
  just nu och faktiskt
 • 80:29 - 80:32
  leta efter någon, be för dem
  och du kommer att se en botad.
 • 80:32 - 80:35
  Det är kraften i Jesus Kristus.
  Han är fantastisk.
 • 80:35 - 80:37
  Samla er här och se
  vad som händer.
 • 80:37 - 80:39
  Ni kommer se vad Gud ska göra.
 • 80:39 - 80:40
  Är det häftigt?
  - Ja.
 • 80:41 - 80:43
  Vem vill vara först,
  vem har ett problem?
 • 80:43 - 80:46
  Nej, nej, verkligen.
  - Du har blåsor, just nu.
 • 80:46 - 80:48
  Okej.
  - Har du ont i fotleden?
 • 80:49 - 80:51
  Nej, på min fot,
  Jag har blåsor överallt.
 • 80:51 - 80:54
  Okej.
  Bli botad i Jesu namn.
 • 80:55 - 80:57
  Hur känns det?
  Rör på benet.
 • 80:58 - 80:59
  Herregud.
 • 80:59 - 81:02
  Nej, jag känner ingenting.
  - Verkligen?
 • 81:02 - 81:05
  På en skala från ett till tio,
  känner du någon smärta?
 • 81:05 - 81:08
  Bara en tvåa.
  - Okej, låt oss be igen.
 • 81:08 - 81:13
  Ben rätta till er,
  bli botad i Jesu namn.
 • 81:14 - 81:17
  Jag känner inte nåt.
  Det är galet.
 • 81:17 - 81:19
  Är det?
  Är inte Jesus fantastisk?
 • 81:20 - 81:23
  Han är fantastisk, eller hur?
  - Jag älskar honom.
 • 81:23 - 81:25
  Tack så mycket.
  - Är du säker?
 • 81:25 - 81:28
  Det säger du inte bara för att glädja mig?
  - Nej, jag är ärlig.
 • 81:28 - 81:32
  Jag kan verkligen gå...
  - Fantastiskt. Gå och visa mig, kom igen.
 • 81:32 - 81:34
  Ingen smärta alls?
  Fantastiskt.
 • 81:34 - 81:37
  Prisa Jesus, prisa honom...
  vem står på tur?
 • 81:39 - 81:41
  Jag har ledvärk i mitt knä.
 • 81:41 - 81:43
  Höger?
  - Ja.
 • 81:44 - 81:46
  Hur länge har du haft det?
 • 81:46 - 81:51
  Det började ungefär i mitten av
  förra året och det kommer och går.
 • 81:51 - 81:53
  Vilken nivå ligger smärtan på?
 • 81:53 - 81:54
  Kan du känna någon smärta?
 • 81:55 - 81:57
  När jag belastar den...
 • 81:57 - 81:59
  Okej, låt oss be.
 • 81:59 - 82:02
  Knän, leder bli botade
  i Jesu namn.
 • 82:02 - 82:05
  Rör på det och känn
  efter hur det känns.
 • 82:05 - 82:06
  Bara rör det.
 • 82:06 - 82:09
  Det är lite lustigt.
 • 82:10 - 82:13
  Det var där för två sekunder
  sedan och nu gör det inte ont.
 • 82:13 - 82:15
  Inte alls? Helt och hållet?
 • 82:15 - 82:16
  Inte alls, jag belastar det.
 • 82:16 - 82:20
  Om jag belastar det normalt sätt
  så känns det som...
 • 82:20 - 82:22
  Är det helt borta?
  - Ja.
 • 82:22 - 82:23
  Prisa Gud för det.
 • 82:23 - 82:26
  Vet du hur det här
  tillfrisknandet gick till?
 • 82:26 - 82:28
  Genom Jesu kraft.
 • 82:28 - 82:30
  Det är Jesus som gör det,
  inte jag.
 • 82:30 - 82:33
  Jag är inte någon speciell person,
  Jag är bara budbärare.
 • 82:33 - 82:36
  Någon annan som har nåt?
  Kom igen.
 • 82:36 - 82:38
  Jag återhämtade mig
  precis från en stukad vrist
 • 82:38 - 82:40
  men den gör ändå ont då och då.
 • 82:40 - 82:42
  Har du det just nu?
  - Lite grann.
 • 82:42 - 82:45
  Rör på den och känn efter
  vilken typ av smärta du har.
 • 82:45 - 82:46
  Ja, jag har ont.
  - Okej.
 • 82:47 - 82:51
  Anklar, bli botade i Jesu namn.
 • 82:51 - 82:54
  Rör på din vrist.
  - Det känns konstigt.
 • 82:55 - 82:56
  Kom igen, gå en sväng.
 • 83:00 - 83:03
  Det är så...
  - Är han inte fantastisk?
 • 83:03 - 83:05
  Jag är lika förvånad som du,
  för vet du vad?
 • 83:05 - 83:09
  Jag är en nybliven kristen,
  Jag har precis blivit döpt i vatten,
 • 83:09 - 83:12
  jag har just tagit emot
  dopet i den helige Ande.
 • 83:12 - 83:16
  Jag talade på ett främmande språk.
  Precis som Bibeln beskriver.
 • 83:16 - 83:18
  Sen säger Bibeln,
  Gå ut och bota människor.
 • 83:18 - 83:21
  Lyssna inte på de
  religiösa kristna samfunden,
 • 83:21 - 83:24
  det är skräp alltsammans.
  Det är bara religion.
 • 83:24 - 83:27
  Sanna efterföljare till Kristus
  gör vad Jesus säger åt oss
 • 83:27 - 83:28
  och det är vad vi gör.
 • 83:29 - 83:30
  Vi är enkla, vanliga människor
 • 83:30 - 83:33
  som bara går ut och
  lyssnar på vad Jesus säger.
 • 83:37 - 83:38
  Apg 19:2
  och han frågade dem:
 • 83:39 - 83:42
  "Tog ni emot den helige
  Ande när ni kom till tro?"...
 • 83:42 - 83:44
  Hur mycket vet du
  om den helige Ande?
 • 83:44 - 83:47
  Och dopet i den helige Ande?
  - Han ber åt mig.
 • 83:47 - 83:49
  Har du hört talas om att tala i tungor?
 • 83:50 - 83:54
  Ja det har jag, jag har sett
  det när jag var yngre
 • 83:54 - 83:58
  men jag blev faktiskt rädd,
  så jag var inte säker på vad det var,
 • 83:58 - 84:00
  med väldigt lite förståelse för Bibeln
 • 84:00 - 84:02
  och hur den helige Ande verkar.
 • 84:03 - 84:05
  Det var liksom svårt
  för mig att förstå.
 • 84:05 - 84:10
  I kyrkan jag går i har jag
  inte sett det hända än.
 • 84:11 - 84:13
  I Apostlagärningarna kap 19
  läser man om Paulus,
 • 84:13 - 84:16
  hur han kom till Efesos,
  där han träffade några troende.
 • 84:17 - 84:21
  Han frågade dem inte
  vilken kyrka de brukade gå till,
 • 84:21 - 84:23
  för det är inte viktigt.
 • 84:23 - 84:24
  Han frågade dem:
 • 84:24 - 84:29
  "Tog ni emot den helige Ande
  när ni kom till tro?"
 • 84:29 - 84:32
  Dessa troende hade ännu inte
 • 84:32 - 84:35
  blivit döpta i vatten
  i Jesu Kristi namn
 • 84:35 - 84:39
  och de hade ännu inte
  tagit emot den helige Ande.
 • 84:39 - 84:43
  Så Paulus döpte dem
  där till Jesus Kristus
 • 84:43 - 84:46
  och när han sedan
  lade händerna på dem
 • 84:46 - 84:51
  fick de alla den helige Ande
  och började tala i tungor.
 • 84:54 - 84:55
  Frihet. Frihet. Mer.
 • 84:56 - 84:57
  Mer frihet.
  Frihet, på en gång.
 • 84:58 - 85:01
  Gud, vi tackar dig för din kärlek,
  vi tackar för din frihet.
 • 85:01 - 85:04
  Tack helige Ande för att du
  fyller henne. Du fyller henne.
 • 85:04 - 85:12
  Aldrig densamma,
  aldrig densamma.
 • 85:15 - 85:16
  Hur mår du?
 • 85:20 - 85:22
  Kände du... Gud...
 • 85:28 - 85:29
  Har du aldrig upplevt det förut?
 • 85:29 - 85:30
  Kommer aldrig vara densamma
 • 85:31 - 85:34
  Och där i köpcentret,
  lade jag händerna på henne
 • 85:34 - 85:37
  och den helige Ande
  kom över henne.
 • 85:37 - 85:40
  Hon hade aldrig
  upplevt det tidigare.
 • 85:40 - 85:42
  Hon blev så rörd
  av den helige Ande,
 • 85:43 - 85:47
  att vi bestämde oss för att gå ut
  och prata och be lite mer.
 • 85:47 - 85:52
  När jag bad för henne utanför,
  började en demon manifestera sig.
 • 85:52 - 85:54
  Jag befaller denna ande,
  försvinn på en gång!
 • 85:54 - 85:55
  Jag befaller detta,
  lämna henne, nu!
 • 85:56 - 85:58
  Det finns frihet,
  det finns frihet.
 • 85:59 - 86:00
  Kom ut! Försvinn!
 • 86:00 - 86:02
  Frihet, på en gång
  frihet på en gång.
 • 86:02 - 86:04
  Försvinn!
  Jag befaller anden, stick!
 • 86:04 - 86:06
  Försvinn! Försvinn! Nu! Försvinn!
 • 86:06 - 86:10
  Lämna henne! Lämna henne!
  På en gång! Lämna henne!
 • 86:10 - 86:15
  I början visste jag inte
  exakt vad jag bad för,
 • 86:15 - 86:18
  men sen uppenbarade
  Gud det för mig.
 • 86:18 - 86:23
  Han visade mig en synd i
  hennes liv som hon begått.
 • 86:23 - 86:28
  När jag berättade det för henne,
  bröt hon ihop och grät
 • 86:28 - 86:31
  och sade: "Hur visste du,
  hur visste du det där?
 • 86:31 - 86:33
  Kan Gud förlåta mig?"
 • 86:33 - 86:39
  Där, utanför det där köpcentret
  mötte den unga tjejen Gud.
 • 86:39 - 86:42
  Det var så starkt,
  så vid ett tillfälle
 • 86:42 - 86:45
  kom tre vakter springandes,
  och hon sade:
 • 86:45 - 86:47
  "Gå, gå, jag vill prata med dem,
 • 86:48 - 86:49
  jag vill prata med dem."
 • 86:49 - 86:53
  Och den dagen,
  mötte den tjejen Gud.
 • 86:53 - 86:56
  Senare på eftermiddagen kom
  hon förbi och vi bad för henne
 • 86:57 - 87:01
  och hon blev döpt i den
  helige Ande och talade i tungor.
 • 87:04 - 87:09
  Det var väldigt känslosamt
  och när han bad för mig,
 • 87:09 - 87:12
  så har jag aldrig nämnt det
  för honom innan,
 • 87:12 - 87:16
  men han berättade för mig
  att jag påminde honom om
 • 87:16 - 87:21
  någon som gick igenom samma sak.
 • 87:22 - 87:24
  Det var då jag visste att Gud
 • 87:24 - 87:27
  ville berätta för mig, den dagen,
  att han har förlåtit mig.
 • 87:30 - 87:33
  Men ändå ville jag
  inte förlåta mig själv
 • 87:33 - 87:37
  för jag trodde inte att det
  fanns förlåtelse för sådant.
 • 87:37 - 87:44
  Men den dagen, använde Gud
  Torben till att låta mig få veta att
 • 87:44 - 87:48
  han älskar mig och han förlät mig
  det som jag har gjort.
 • 87:50 - 87:53
  Och han har låtit mig
  få uppleva det.
 • 87:54 - 87:58
  Jag kommer aldrig glömma det och
  jag kommer aldrig bli densamma igen.
 • 88:03 - 88:04
  Kan du berätta om igår
 • 88:04 - 88:07
  och sedan vad som hände idag?
  - Ja.
 • 88:15 - 88:19
  Ursäkta, jag är bara så glad,
  jag tänkte på det igår,
 • 88:19 - 88:22
  det är verkligen det
  här sättet att tala om det för mig.
 • 88:22 - 88:27
  För jag var trött på
  att leta efter svar
 • 88:27 - 88:29
  och jag kunde inte
  hitta det någonstans.
 • 88:30 - 88:32
  Det fanns alltid något inom mig.
 • 88:32 - 88:38
  Igår blev det slut på det för mig
  och jag är riktigt glad för det.
 • 88:43 - 88:45
  Så idag blev jag döpt.
 • 88:50 - 88:53
  Jag mådde jättebra efteråt.
 • 88:53 - 88:58
  Det är något som jag har
  funderat på att göra tidigare
 • 88:58 - 89:04
  men jag trodde att det fanns
  saker som jag måste göra först,
 • 89:04 - 89:09
  innan jag kan göra det.
  Jag måste prata med en pastor,
 • 89:09 - 89:12
  delta i några seminarier
  eller nåt sånt,
 • 89:12 - 89:16
  Så, på din egen bekännelse
  döper vi dig till Jesus Kristus.
 • 89:18 - 89:20
  Dö med Kristus.
  Uppstå med Kristus.
 • 89:25 - 89:26
  Gud vi tackar dig för Maria.
 • 89:26 - 89:28
  Vi tackar dig för allt
  du har gjort Gud.
 • 89:29 - 89:32
  Tack för vad du
  gjorde igår och idag.
 • 89:32 - 89:35
  Tack för vad du kommer
  göra i framtiden Gud.
 • 89:35 - 89:38
  Det är så fantastiskt,
  hur Gud verkligen besvarar böner
 • 89:38 - 89:44
  och hur han kan ge dig,
  i hans perfekta timing,
 • 89:44 - 89:45
  de saker som du behöver lära dig
 • 89:46 - 89:49
  och de saker du behöver
  veta om hans kärlek.
 • 89:51 - 89:54
  Jag bad faktiskt
  kvällen innan jag träffade Torben.
 • 89:54 - 89:58
  Jag bad den natten på motorvägen,
  medan jag körde.
 • 89:58 - 90:05
  Jag bad att jag skulle få
  den där längtan i mitt hjärta
 • 90:05 - 90:10
  att känna honom och att sträcka
  mig för ge honom allt,
 • 90:11 - 90:13
  "Men jag vet inte
  var jag ska börja."
 • 90:13 - 90:22
  Jag sprang iväg så långt bort
  att han inte fanns längre.
 • 90:22 - 90:25
  Men igår svarade han på min bön
 • 90:25 - 90:29
  och han fick mig att inse
  att han varit där hela tiden.
 • 90:30 - 90:35
  Han fanns där, när jag sörjde,
  när jag var deprimerad.
 • 90:35 - 90:39
  Depressionen slog till
  med full kraft.
 • 90:39 - 90:45
  Men jag är fortfarande här och
  är ett synligt bevis för hans kärlek.
 • 90:47 - 90:51
  Jag tror verkligen att när
  kyrkan återvänder
 • 90:51 - 90:55
  till ett riktigt dop,
  det sanna evangeliet:
 • 90:55 - 90:58
  Omvänd er, vänd er till Kristus.
 • 90:58 - 91:01
  Låt er döpas så att era
  synder blir förlåtna.
 • 91:01 - 91:03
  Dö med Kristus
  och uppstå med Kristus
 • 91:03 - 91:04
  och bli fylld med
  den helige Ande.
 • 91:05 - 91:07
  Det skulle förändra världen.
 • 91:07 - 91:10
  Det man ser i Apostlagärningarna
 • 91:10 - 91:16
  är ett naturligt, dynamiskt
  liv med Gud
 • 91:16 - 91:19
  som inte bygger på hierarkier.
 • 91:19 - 91:23
  Det är inte baserat på
  program eller projekt.
 • 91:23 - 91:27
  Det är människor
  som följer Jesus.
 • 91:27 - 91:29
  Medan vi lever ut
  Apostlagärningarna,
 • 91:29 - 91:32
  börjar vi ser hur det
  utspelar sig i våra liv.
 • 91:32 - 91:36
  När vi nu ser in i Guds Ord
  som är den perfekta spegelbilden,
 • 91:36 - 91:38
  där det står:
  "Ordet blev kött."
 • 91:38 - 91:40
  Så händer det i våra egna liv.
 • 91:40 - 91:43
  Nu är det som om vi betraktar oss själva,
  när vi läser Skriften.
 • 91:43 - 91:45
  Jag möter människor som
  tröttnat på strukturer.
 • 91:46 - 91:48
  Som tröttnat på traditioner.
 • 91:48 - 91:50
  Som inte nöjer sig med
  något annat än sanningen.
 • 91:51 - 91:53
  Nästan alla kristna i världen
  vill se väckelse.
 • 91:54 - 91:56
  Men min bild av väckelse var:
 • 91:56 - 92:00
  Änglar eller ljus kommer ner från
  himlen och alla kommer igång
 • 92:00 - 92:03
  och helt enkelt vaknar till
  och sen har vi väckelsen.
 • 92:03 - 92:08
  Men vad vi ser idag är att när
  alla kristna på den här planeten
 • 92:09 - 92:12
  aktiveras och börjar göra
  de saker som Bibeln talar om
 • 92:12 - 92:14
  att vi ska göra:
  gå ut och bota de sjuka,
 • 92:14 - 92:17
  predika evangeliet, leda människor
  till Kristus, då har vi väckelse.
 • 92:17 - 92:21
  Jag tror att det har varit väckelse
  ända sen Jesus kom för 2000 år sedan.
 • 92:21 - 92:24
  Jag tror verkligen att detta
  är den sista reformationen.
 • 92:24 - 92:26
  Den sista reformationen
  av kyrkan.
 • 92:26 - 92:30
  Det här är på riktigt, det är verklighet.
  Du kan göra det.
 • 92:30 - 92:32
  Det handlar bara
  om att gå ut dit
 • 92:32 - 92:35
  och börja arbeta på gatorna.
 • 92:35 - 92:37
  Vi gömmer en massa
  saker i kyrkan
 • 92:37 - 92:39
  och det finns en hel del
  slaveri i kyrkan,
 • 92:39 - 92:42
  men vi måste vara på framkant
  och komma ut och göra det vi ska.
 • 92:43 - 92:47
  Gud är verklig och han kallade oss
  att vara hans lärjungar, Jesu lärjungar,
 • 92:47 - 92:49
  att gå ut och visa
  världen att Han finns.
 • 92:49 - 92:50
  Detta är verkligheten.
 • 92:52 - 92:54
  Det är verkligt,
  det är på riktigt.
 • 92:54 - 92:58
  Det är på riktigt!
  Det är verkligen på riktigt!
 • 92:58 - 92:59
  Verkligen på riktigt!
 • 92:59 - 93:01
  Det är på riktigt!
 • 93:01 - 93:04
  Om detta är på riktigt i Bibeln,
  så hur är det med allt det andra?
 • 93:04 - 93:07
  Vartenda ord är på riktigt,
  från början till slut.
 • 93:08 - 93:11
  PÅ RIKTIGT
 • 93:12 - 93:15
  Detta är på riktigt.
  Vi lever i dom sista dagarna
 • 93:15 - 93:20
  där Gud för sin kyrka
  tillbaka till sanningen,
 • 93:20 - 93:23
  tillbaka till det verkliga livet
  som vi längtat efter.
 • 93:23 - 93:26
  Det verkliga livet som vi har
  läst om i Apostlagärningarna,
 • 93:27 - 93:29
  där den helige Ande leder.
 • 93:29 - 93:32
  Detta sker nu, och det
  händer över hela världen.
 • 93:32 - 93:37
  Så låt oss behålla fokus,
  låt oss fortsätta att göra lärjungar
 • 93:37 - 93:40
  och låta Jesus bygga sin kyrka.
 • 93:41 - 93:44
  Jag tror att det här är
  den sista reformationen
 • 93:44 - 93:47
  och detta är bara början.
 • 94:18 - 94:25
  Kommer du ihåg ordet
  jag talade till dig?
 • 94:25 - 94:32
  Kommer du ihåg drömmen
  jag gav dig?
 • 94:33 - 94:39
  Tiden går och
  kalendern fylls upp.
 • 94:40 - 94:47
  Men ett är nödvändigt,
  umgås med mig.
 • 94:47 - 94:54
  Vakna upp mitt folk.
 • 94:54 - 95:01
  Snart kommer jag tillbaka.
 • 95:01 - 95:06
  Ett är nödvändigt.
 • 95:07 - 95:10
  Tillbringa tid med mig.
 • 95:10 - 95:14
  Jag vägleder dig.
 • 95:15 - 95:20
  Om du vill vara min lärjunge
 • 95:21 - 95:28
  måste du förneka dig själv
  och lägga undan dina egna drömmar.
 • 95:29 - 95:35
  Följ mig, oavsett
  vad det kostar.
 • 95:36 - 95:43
  Då kommer du få evigt liv.
 • 95:43 - 95:49
  Vakna upp, mitt folk.
 • 95:49 - 95:56
  Snart kommer jag tillbaka.
 • 95:56 - 96:02
  Ett är nödvändigt.
 • 96:02 - 96:06
  Tillbringa tid med mig.
 • 96:06 - 96:09
  Jag vägleder dig.
 • 96:09 - 96:13
  Har du tid för mig?
 • 96:13 - 96:16
  Att söka mitt Rike.
 • 96:17 - 96:19
  Att söka mitt ansikte.
 • 96:19 - 96:21
  Jag vill tala med dig.
 • 96:22 - 96:25
  Jag vill leda dig, steg för steg.
 • 96:27 - 96:30
  Jag kallar dig.
 • 96:30 - 96:36
  Kommer du följa mig
  oavsett kostnaden?
 • 96:36 - 96:50
  Jag kallar dig, jag kallar dig.
 • 96:51 - 96:59
  Subtitles by: Annika Axberg, Ebba Åström,
  Göran Schmidt & Daniel Cederberg.
Title:
The Last Reformation - The Beginning (2016) - FULL MOVIE
Description:

Bonusmaterial, DVD-beställning och mer på:
http://www.tlrmovie.com

Den här dokumentären förändrar världen just nu! Den visar hur livet måste ha varit för Jesu första lärjungar som vandrade omkring på jorden, och hur evangeliet kunde nå hela den dåtida världen. Den visar på hur en kristens liv borde vara - ett liv där tecken och under följer oss.

DELA den här filmen med så många du kan.

Ladda ner filmen för att visa i din kyrka / hemgrupp eller bland andra vänner
https://thelastreformationmovie.com/download

Facebook:
https://www.facebook.com/TheLastReformationMovies/

Kontakta lärjungar i ditt område:
https://thelastreformation.com/network

Lär dig mer! Gratis on-line-Bibelskola:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0gVAb8r3Mj-GbT18XWdro0Kt_6wM0kv_

Hjälp oss att sprida den här filmen:
https://thelastreformationmovie.com/help-to-spread-this/

Musik:
Matia Cupelli - https://soundcloud.com/mattiacupelli
Adam Threlfall - http://www.adamthrelfall.co.uk

Hjälp till att översätta den här filmen:
https://thelastreformation.com/help-with-translating-the-movie/

Ge ett bidrag:
https://thelastreformationmovie.com/donate

FAQ:
https://thelastreformationmovie.com/qa

"Detta är den bästa dokumentären om Apostlagärningarna IDAG." -- Andy Garcia

"Vi tittade på filmen i vår cellgrupp i kyrkan igår kväll. Den helige Ande föll på ett mäktigt sätt!" -- Sarah

"Den här filmen tog andan ur mig! Jag har delat den med många vänner nu!" -- Angela

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:39:53

Swedish subtitles

Revisions Compare revisions