YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Slovak subtitles

← The Last Reformation - The Beginning

Get Embed Code
48 Languages

Showing Revision 23 created 07/05/2016 by Richard Mechel.

 1. Varovanie: grafický obsah
  je na zvážení diváka
 2. AKATIO FILMS
 3. Skutky 19:5
 4. Keď to počuli, dali sa pokrstiť
 5. v meno Pána Ježiša
 6. Telo a hriech zomri
 7. Zomri s Kristom
 8. Vstaň s Kristom
 9. Svätý Duchu, príď.
  (pokračuje v jazykoch..)
 10. Zomri s Kristom
 11. Skutky 19:6
  Keď Pavol kládol ruky na nich
 12. Svätý Duch na nich zostúpil
 13. a začali hovoriť v jazykoch a prorokovať
 14. Duchu Svätý (v jazykoch..)
 15. Príď Duchu Svätý, naplň ma
 16. Čo som to robil?
 17. Čo si robil? Modlil si sa v jazykoch..
 18. Skutky 3:6-7
  Potom Peter povedal
 19. V mene Ježiša Krista
  Nazaretského,
 20. vstaň a choď
 21. V tej chvíli chromému
  spevneli nohy a členky
 22. Boli to?
  Nie.
 23. Ani trochu?
  Nie.
 24. V mene Ježiš
  ďakujem ti. Amen.
 25. Je to preč?
  Ako ste.. (smiech)
 26. To je Ježiš
 27. Pozerala som tieto veci v TV
 28. Niekedy som tomu neverila
 29. Ale dnes tomu verím,
  stalo sa mi to.
 30. Bolesť odíď teraz
 31. Teraz sprav toto
 32. óó do kelu...
 33. Je to dobre? Ano?
  Ano.
 34. Ďakujem ti otče. Amen
 35. Skús či to ešte cítíš?
 36. Seriózne, už to nebolí.
 37. wow
 38. Bože, ďakujem ti.
  Bolesť odíď teraz.
 39. Skús či ťa bolí hlava
 40. Necítim bolesť
 41. A bolesť je preč.
 42. My ako církev dnes
 43. stojíme pred novou
  reformáciu
 44. reformáciou, kedy sa vraciame
  k tomu čo čítame v knihe skutkov
 45. Ak sa pozriete na cirkev dnes
  je tak rozdielna
 46. od toho čo čítame v skutkoch
 47. Pretože máme 2000 rokov histórie,
 48. kedy sa cirkev menila znovu
  a novu a znovu.
 49. Môžeme vidieť, že cirkev v
  knihe skutkov bola živým telom
 50. Bolo to telo veriacich, ktorí boli
  vedený Svätým Duchom
 51. Cirkev bolo hnutie
 52. hnutie učeníkov
 53. Kresťanstvo prišlo do Grécka
  a stalo sa Filozofiou
 54. Prišlo do Talianska
  a stalo sa inštitúciou
 55. Prišlo do Europy
  a stalo sa kultúrou
 56. Prišlo do Ameriky
  a stalo sa biznisom
 57. Ak vezmete telo a urobíte biznis,
  biznis z tela,
 58. nie je to prostitúcia?
 59. a to je to čo sme dnes spravili s cirkvou
 60. Máme prostitútku z cirkvi Kristovej,
  tela Kristovho
 61. A kvôli tomu, musíme vidieť reformáciu
 62. Keď ideme oveľa hlbši
 63. keď hovoríme o doktrínach,
  keď hovoríme o Duchu,
 64. tak isto keď hovoríme aj o celom systéme,
  cirkevnom systéme
 65. Prečo robíme cirkev spôsobom akým robíme
 66. Je čas vrátiť sa späť k tomu čo čítame
  v knihe Skutkov
 67. Boh nás teraz privádza späť na začiatok
 68. POSLEDNÁ REFORMÁCIA
  začiatok
 69. AKATIO FILMS
  uvádza
 70. Posledná Reformácia
 71. Kameraman
  Lebo AKATIO
 72. úprava
  Lebo AKATIO
 73. Tvorba
  Torben Sondergaard
 74. výkonný producenti
  André HOJER a Robbert DAM
 75. kamerový asistenti
  Jón Bjarnastein - Sonni Sondergaard
 76. Johannes Norberg - Jason Eyre
 77. hudobný mix
  André Hojer a Ethan Tan
 78. Hudba
  Mattia CUPELLI - Adam Threlfall
 79. Napísal
  Troben Sondergaard a Lebo AKATIO
 80. réžia
  Lebo AKATIO
 81. Čo robí knihu Skutkov najunikátnejšou
  knihou Biblie
 82. Je to, že kniha Skutkov
  je jediná kniha z celej Biblie
 83. a zo všetkého slova, ktorá nám ukazuje
  ako vlastne ísť von a robiť učeníkov
 84. Keď čítate evanjeliá, ktoré vedú
  ku knihe Skutkov
 85. To čo je zaujímavé
 86. že aj keď tieto knihy boli napísané
  v tom čase
 87. asi približne 30 rokov po ukrižovaní,
 88. ale časové obdobia na ktoré sa vzťahujú
  sa diali pred ukrižovaním.
 89. Takže my tam nevidíme
  plnosť kresťanského života
 90. pretože, Kristus ešte nezomrel,
  ešte nebol pochovaný
 91. ani vzkriesený ani neposlal svojho Ducha.
 92. Takže nevidíme v evanjeliách
 93. ako išli von a robili učeníkov,
  Duch svätý ešte nebol daný
 94. plus, ešte nemáme moc aby sme išli von
  a boli úspešný a robili to
 95. A ja si myslím, že k tomu
  prispieva množstvo strachu dnes
 96. pre tých čo nepoznajú Svätého Ducha
 97. Pretože im povedal choďte a čakajte
 98. povedal: keď príde môj Duch príjmete moc
 99. až potom mi budete svedkami.
 100. Je to skutočné,
  naozaj skutočné
 101. ja neblafujem, je to skutočné
 102. neverila som v tieto veci,
  je to skutočné
 103. Haleluja
  (Ježiš ťa uzdravil)
 104. Úžasný Ježiš
  (vďaka Ježiš)
 105. Pozrite sa na to Ona chodí
 106. Ja viem že v mnohých cirkvách je nápis,
  na stenách
 107. kde je napísané: Ježiš je ten istý,
  včera, dnes a naveky
 108. My dnes ako veriaci
 109. veríme že Ježiš je ten istý, včera, dnes
  a naveky
 110. Ale ak On je rovnaký
 111. Svätý Duch je tiež rovnaký
 112. A ak Duch Svätý je rovnaký
 113. Tak to čo čítame v skutkoch apoštolov
  je tiež rovnaké
 114. Tento muž práve uzdravil túto dámu
 115. Je hotovo
 116. Je hotovo, je dokonané
 117. Chodila som takto..
 118. ..nemohla som rýchlejšie..
 119. Čo môžeš robiť teraz..
 120. Sestra urob takto..
 121. ..nemohla som to urobiť, ani toto..
 122. ..všetka sláva jeho menu.
 123. V knihe Skutkov vidíme ranných kresťanov,
  raných učeníkov Krista.
 124. Oni žili ten životný štýl učeníctva
 125. Zasahovali ľudí v ich domovoch,
  na uliciach, tam kde boli.
 126. A evanjelium explodovalo a šírilo sa
  do celého Sveta.
 127. Tisíce, a tisíce a tisíce ľudí prichádzalo
  k viere skrze Ježiša Krista
 128. boli pokrstený a prijímali Svätého Ducha
 129. Ale v jednom bode v cirkevnej histórie
  vidíme ako kresťanstvo
 130. sa stalo inštitúciou a hneď potom
  štátnym náboženstvom
 131. Táto hierarchická, táto ištitúčna cirkev
  nás následovala až po reformáciu
 132. kedy prišiel Martin Luther, Kalvin,
  Zwingli
 133. snažili sa reformovať, snažili sa nás
  priviesť späť k pravému evanjeliu
 134. späť ku knihe Skutkov
 135. ale zlyhali.
 136. Stále máme budovy, stále máme
  špeciálne kňazstvo.
 137. Stále máme stretnutia
  v špeciálnych budovách
 138. v špeciálne dni, s hierarchiou
  a ľudia sa snažia priniesť obete
 139. do cirkvi aby si získali priazeň od Boha
 140. Luther neuspel v tom, doniesť cirkev späť
  k tomu čo čítame v Skutkoch
 141. Biblia je kniha života a nestane sa
  knihou života jej študovaním,
 142. Stane sa ňou, ak ju budeme žiť
 143. Prikazujem bolesti v tejto ruke odíď,
  v mene Ježiš
 144. Skús to znovu
 145. Je to preč
 146. Čo je to?
 147. ..v Ježišovom mene.. práve teraz
 148. ..prever to..
 149. ..bolelo to, ale je to preč..
  ..amen..
 150. Choď, práve teraz v mene Ježiš, skús znovu
 151. Kosti, napravte sa teraz v Ježišovom mene
 152. ..skúste toto..
 153. Je to podobné Reiki?
  Nie , Ježiš.
 154. Ježiš, nie Reiki...
  je to Boh, nie energia
 155. Ďakujem, Ježiš
 156. Čo si myslíš že sa teraz stalo?
 157. Je to cool?
 158. Narodili sme sa a boli sme daný sem na Zem
  pre účel
 159. a to hľadať a nájsť Boha
 160. Problém je že nehľadáme a pretože
  nehľadáme, nenájdeme ho.
 161. ..počuli ste o Ježišovi?
 162. ..žijeme 2015 rokov po Ježišovi Kristovi
 163. Boh je skutočný a volá nás,
  aby sme boli Jeho učeníci
 164. Ježišovi učeníci, ísť von a ukázať Svetu,
  že je skutočný.
 165. 5 apríla, 1995, som urobil pokánie,
 166. rozpoznal som že som zhrešil a odovzdal
  som svoj život Ježišovi
 167. A svetlo prišlo do môjho tela a
  padol som na podlahu a stretol som Boha
 168. Keď sa stanete znovuzrodenými kresťanmi
  Svätý Duch príde a žije vo Vás
 169. začnete robiť veci ktoré Ježiš robil..
 170. Biblia hovorí že máme byť činiteľmi slova
  a nie len poslucháčmi
 171. Ak len počúvame slovo a nekonám ho,
  klameme samých seba
 172. Sme ako človek čo sa pozerá do zrkadla,
 173. ale keď odídeme, zabudli sme čo sme videli
 174. Nedeľu po nedeli, sú milióny kresťanov
  čo sedia v cirkvi a počúvajú božie slovo
 175. Ale keď odídu, zabudnú čo počuli
 176. Každá bolesť musí odísť, teraz,
  v mene Ježiš
 177. Od hlavy po päty
 178. Nemohol ste to pred tým urobiť?
  Nie.
 179. už od roku 2005
 180. On žije!!!
 181. Kedy ste naposledy chodil?
  pred 10 rokmi
 182. Nie je to skvelé?
 183. Bol som veľmi malý keď som ho videl
  chodiť, ... keď sme chodili spolu
 184. bude mať 13, vtedy mal 3 roky
 185. Ježiš!!!
 186. ...(pokrstený)...
 187. Simon Ekkelboom
  ..Mam som svalovú chorobu..
 188. ..budeme sa za to modliť..
 189. ..kde je to..
  ...všade na celom mojom tele..
 190. Tak sa začali modliť.
  4 alebo 5 ľudia sa za mňa modlili.
 191. Pocítil som že niečo na chrbte mi prasklo.
 192. a potom som sa mohol postaviť a chodiť
 193. Čakal som, potom prišiel doktor.
 194. "Haló pan Ekkelboom, ako sa máte?
 195. povedal som: "dobre"
  "čo som počul?"
 196. tak som sa postavil
 197. povedal: "Čo sa stalo?"
  "Mňa sa nepýtajte, pýtajte sa boha hore."
 198. povedal: "Môžem vám zablahoželať?"
  "Dúfam že to bude dobre pokračovať."
 199. Do teraz.. už je Október
 200. a to sa stalo 8 júna
 201. už je to 4 mesiace teraz.
 202. Áno, 4 mesiace
  a ide to veľmi dobre
 203. Chris Bradley
  Ako Pastor za posledných pár rokov
 204. začal som byť naozaj veľmi hladný,
  čítal som knihu Skutkov
 205. a začal som byť nahnevaný
  prečo sa tie veci dejú v knihe Skutkov
 206. ale nevidel som ich diať sa v mojej cirkvi
  a v mojom osobnom živote
 207. alebo u starších, alebo v cirkevnej
  štruktúre vôbec
 208. Nechodíme von a neuzdravujeme
  ľudí
 209. Položili by sme ruky na ľudí a
  povedali im choďte domov
 210. a možno im v budúcnosti bude dobre
  a možno nie
 211. Ale to čo čítam v knihe Skutkov je,
  že Apoštolovia chodili von
 212. a robili tieto veci denne!!!
 213. Skutočne som cítil, že to je to čo chcem.
 214. Takže 2 roky som bol hladný
  po týchto veciach,
 215. verím, že to je to, k čomu som bol
  povolaný, ale nebol som schopný to robiť
 216. John McGinley
  Cirkevny system sa musí zmeniť,
 217. musíme prestať byť inštitúciou zameranou
  na budovu a nedeľné bohoslužby
 218. Ľudia sedia v cirkvách rok za rokom
  a čakajú, že príde nejaký mocný služobík
 219. a bude sa za nich modliť:
  Tak a teraz si bol pomazaný
 220. môžeš ísť von a robiť to a tamto pre Boha.
 221. alebo tam len sedia a dúfajú, že
  ich niekto uvidí, uvidí ich talenty
 222. A to nie je to čo vidíme, že Biblia hovorí
  aby sme robili,
 223. to nie je to čo vidíme Ježiša vravieť
  nám že máme robiť.
 224. V 1995 som pracoval ako pekár,
  nevedel som nič o Bohu,
 225. nevedel som nič o Biblii
 226. bol som mladý chlapec v Dánsku
  pokrstený v Luteránskej cirkvi,
 227. konfirmoval som v Luteránskej cirkvi
  keď som mal 14
 228. ale to bola tradícia
 229. je to tradícia pre mnoho ľudí aj dnes
 230. Jednej noci som sa pozrel hore a povedal:
  "No ták Bože, si tam?"
 231. "Ak si tam, príď a zachráň ma,
  chcem ťa poznať"
 232. A krátky čas potom som počul evanjelium,
  a 5 apríla 1995, o 9:30 som robil pokánie
 233. dal som všetko Ježišovi
 234. Ale potom som začal chodiť do cirkvi
 235. začal som byť taký ako ľudia v cirkvi
 236. Myslel som si, že to bolo kresťanstvo
 237. stretnúť Boha, potom prísť do cirkvi
  a sedieť tam každú nedeľu
 238. ale bol som viac a viac frustrovaný
 239. Pretože som si vravel: No ták , musí
  byť viac ako len
 240. ísť do cirkvi a sedieť tam
  2 hodiny každú nedeľu
 241. a počúvať niekoho kázať
 242. V tom čase som začal čítať knihu Skutkov
 243. čítať o prvých kresťanoch,
  ako žili
 244. a Oni nerobili to isté, čo som ja robil.
 245. Videli ako bol život premenený,
  kam prišli
 246. A v tom čase som bol tak frustrovaný,
  bol som kresťanom mnoho rokov
 247. Ale nikdy som neuzdravil chorého,
  nevyháňal som démonov
 248. a nikdy som nikoho nepriviedol ku Kristovi
 249. Nikdy som neokúsil ten život
  o ktorom som čítal
 250. ... v prvej cirkvi, v knihe Skutkov..
 251. Takže v jeden deň vo frustrácii som
  povedal: " Bože,.."
 252. "dám ti všetko, ja chcem vidieť
  tento život"
 253. A začal som vidieť tento život viac
  a viac a viac..
 254. Ale problém na začiatku bol, že nebol
  nikto kto by ma vyučoval.
 255. Nebol nikto kto by to robil ako Ježiš.
 256. Kedˇpovedal: "Poďte a následujte ma, a ja
  Vás urobím rybármi ľudí! "
 257. "Poďte a nasledujte ma, a ja Vám ukážem
  ako uzdravovať chorých"
 258. "..ako kázať evanjelium.."
 259. "..ja Vám ukážem, naučím vás,"
 260. "ako byť efektívny v Božom Kráľovstve."
 261. Nikto to neurobil
 262. V čom je teraz rozdiel, je že teraz
  začiname robiť učeníkov
 263. Pokiaľ zoberieme to čo sme sa naučili,
  a dáme to ďalšej generácii učeníkov
 264. a tí budú pokračovať odtiaľ,potom to vezmú
  a dajú ďalšej generácii učeníkov.
 265. Vo veľmi krátkom čase, budeme mať učeníkov
  kráčajúcich po celej zemi.
 266. Vyzerajúcich rovnako ako Ježiš,
  robiť tie isté veci aké robil Ježiš
 267. .. a ešte väčšie veci..
  ..pretože odišiel k Otcovi
 268. Teraz si vypočujeme našich priateľov.
 269. Vo Švédčtine
 270. Švédsko ide!
 271. Otče modlím sa aby sme získali celú
  Európu.
 272. .. aj Dánsko, Nórsko..
  celý Svet pre teba.
 273. Peter Ahlman
  Stal som sa kresťanom asi pred 11 rokmi
 274. Vstúpil som do Švédskej štátnej cirkvi
 275. z úplne nekresťanského pozadia
 276. Po krátkom čase Ja a moja žena sme
  sa presťahovali do iného mesta
 277. a prišli sme do veľmi veľkej cirkvi,
  ktorá tam bola
 278. Stali sme sa vedúcimi v rozsiahlej práci
 279. Mali sme byť príkladom, ale nikdy sme
  nikoho nepriviedli ku Kristovi
 280. Nikdy som nikoho nepokrstil osobne
 281. Nikdy som nikoho vlastnými očami nevidel
  žeby sa niekto modlil a bol uzdravený
 282. Prišiel som do bodu, kedy jeden
  muž v noci vonku prišiel ku stolu
 283. a opýtal sa: Ja vidím čo robíš a chcem
  sa stať kresťanom
 284. ..ako to robiš?...
 285. A moja reakcia bola: Ok. Povedal som:
  príď zajtra a ja ťa dovediem do cirkvi
 286. Tak som to spravil. Priviedol so ho
  do cirkvi, a k Pastorovi
 287. Pastor ho viedol k spaseniu, ale to ma
  donútilo reagovať, chápať, že niečo je zle
 288. Pretože som čítal veľa Bibliu,
  chodil som aj na Biblickú školu veľa rokov
 289. ..vedel som čo Biblia hovorí ale...
 290. ja som bol ten čo by mal tieto veci robiť
 291. ja som mal byt ten, čo má klásť ruky
  na chorých aby sa uzdravili
 292. ja som mal krstiť ľudí, a nerobil som to
 293. Niečo bolo zle.
 294. Začal som si myslieť: možno klamú,
  možno to nie je pravda,
 295. čo mi ľudia hovoria
 296. Tak som začal veriť, vstávať každé ráno a
  modliť sa k pánovi.
 297. Niekedy pršalo, bolo zlé počasie,
  oči mi slzili, skutočne som kričal na Boha.
 298. "Chcem ťa poznať, chcem to mať."
  "Chcem skutočný život!"
 299. A raz keď som bol v práci, čítal som
  kresťanské noviny
 300. a bola tam malá poznámka o mužovi z Dánska
 301. ktorý bol v nákupnom centre vo Švédsku
  modliaci za chorých ľudí a boli uzdravený
 302. Povedal som: Čo?
  Videl som ten článok pred sebou
 303. a dotklo sa to môjho srdca a cítil som
  že toto je Boh. Tak som mu zavolal.
 304. On mi odpovedal a bol to normálny
  človek ako ja.
 305. Rozprávali sme sa a vravel som mu o
  mojej ceste.
 306. Povedal:
  To je úžasné, mali by sme sa stretnúť.
 307. Tak som zohnal pár priateľov a išli sme
  za ním do Dánska
 308. potom sa opýtal:
  "prečo ste prišli do Dánska?"
 309. odpovedali sme:
  "Chceme vidieť ľudí uzdravených"
 310. Potom povedal: "Ok. O 15 minút uvidíte
  prvú osobu ako bude uzdravená."
 311. pomyslel som si:
  "Hej, hej, nemohol som tomu veriť"
 312. ..ako môže byť toto súčasť môjho života..
 313. Išli sme do ulíc, prišli k skupine ľudí
 314. možno okolo 25 až 30 rokov
 315. Jedna z nich mala problém s kolenom
  mnoho rokov
 316. Povedal mi: aby som položil ruky na jej
  koleno a prikázal bolesti aby odišla.
 317. Mal som čierne pred očami bol som tak
  nervózny a nemal som ani vieru
 318. Povedal som: "OK." Tak som to spravil
  a ona vyskočila že: "Čo?"
 319. A bola uzdravená.. ..bol tam zástup ľudí..
  ..zatriaslo to mojím svetom.
 320. Kričala: Je to pravda, je to pravda!
  A to bolo pre mňa postačujúce.
 321. Modli som sa za jednu osobu,
  keď som išiel sám
 322. My ako kresťania, sme povolaný
  robiť učeníkov
 323. Ďalšie slovo, ktoré sme začali používať
  je slovo "Nakopnutie".
 324. Je to ako keď máte motorku a potrebujete
  naštartovať motor, nakopujete.
 325. A keď táto motorka naštartuje,
  môžete jazdiť všade okolo
 326. Rovnakým spôsobom my ako kresťania
  potrebujeme nakopnúť,
 327. aby sme mohli robiť veci, do ktorých
  nás Ježiš povolal
 328. Keď napríklad nakopávame kresťanov pre
  uzdravovanie chorých
 329. vezmeme ich do ulíc, poď a nasleduj nás,
  potom im ukazujeme ako to robiť
 330. A keď to spravili jeden krát,
  vedia to urobiť znovu
 331. Vravíš že máš bolesti po celom tele?
  Najviac na nohách? Áno.
 332. Budem sa za to modliť, uvidíš.
 333. Prikazujem, bolesť odíď práve teraz,
  buď uzdravený práve teraz, celé telo
 334. Prikazujem všetkej bolesti,
  odíď práve teraz, celé telo, práve teraz
 335. Modlím sa za uzdravenie práve teraz,
  v mene Ježiš. Amen.
 336. Pohni sa, snaž sa hýbať. Ako sa cítiš?
 337. Cítim sa dobre.
  Cítiš sa dobre?
 338. Cítiš teraz bolesť?
 339. Je preč!
 340. Ľudia sú prekvapený.
 341. Prikazujem tomuto chrbtu úplne obnovenie,
  práve teraz. Zohni sa takto..
 342. Ako sa cítiš?
 343. Naozaj, je to preč.
 344. Naozaj.
  Čo?
 345. Prísahám.
 346. Môžeš cítiť že je to preč.
  Ó, ano.
 347. Ó, môj bože.
 348. Toto rastie po celom svete.
 349. Posledné roky sme videli státisíce ľudí
  byť uzdravených
 350. Pri normálnych veriacich,
  ktorý boli nakopnutý
 351. začali chodiť von a uzdravovať chorých
 352. A títo ľudia začali viesť
  iných ľudí ku Kristovi
 353. Takže posledné roky sme videli tisíce ľudí
  prichádzať ku Kristovi
 354. A to je skutočne mocné
 355. Duckheim Blessing
  Prišiel som do Stockholmu
 356. a stretol tohto brata
 357. a bol tam so skupinou ľudí,
  jeho žena tam bola tiež
 358. ..išli sme von a keď sme zastavili
  túto osobu čo bola v bolestiach
 359. on položil ruku na tú osobu
  a bola uzdravená, viete.
 360. Moja reakcia bola: WOW
 361. To je úžasné! - viete
 362. Táto osoba bola uzdravená
  a teraz to nie je na Youtube
 363. Teraz sa to dialo rovno predomnou.
 364. Bolo to úžasné, vidieť reakcie tej osoby
  čo bola uzdravená.
 365. A ďalšia vec čo sa stala, že prišla táto
  dáma s bolesťou v žalúdku. Viete.
 366. A tento muž čo bol vedľa mňa, povedal:
 367. Teraz ty sa modli, polož svoje ruky na ňu
  a prikáž bolesti nech odíde.
 368. Položil som na ňu svoje ruky a
  prikázal som.
 369. V mene Ježiš, bolesť choď.
 370. Len som vzdiali svoju ruku a zrazu,
  mali ste vidieť tvár tej..
 371. ... ženy
 372. Ako si to spravil?
 373. Čo..?
 374. Robíte si zo mňa srandu?
  Nie, nesrandujeme.
 375. Je to skutočne a preto to robíme
 376. Nie!
 377. To je choré.
  Ježiš ťa uzdravil, nie ja.
 378. Wow, nikdy som nebol v takej veci predtým
  ani v sne žeby sa to stalo.
 379. ..práve tam..
 380. To je najlepší deň v mojom živote.
 381. Byť súčasťou niečoho, čo som hľadal
  tak dlhý čas, viete.
 382. Na ceste späť domov, som bol naplnený
  radosťou a sedel som v autobuse
 383. Idem domou
 384. A keď som dorazil, nemohol som len
  tak sedieť a ísť domov.
 385. Išiel som, chodil po meste
  a modlil sa za ľudí.
 386. V ten istý deň.
 387. Narazil som na tie dievčatá, modlil sa
  a boli okamžite uzdravené.
 388. Wow, to nie je niečo čo sa stalo
  len v Štokholme a ostalo tam,
 389. ale pokračuje to, viete.
 390. Od vtedy, som chodil von každý deň.
  Každý deň som bol von na ulici.
 391. A videl som tisíce ľudí uzdravených
 392. Proste ma to zmenilo.
 393. Akoby to zmenilo moje celé Ja.
 394. Je to, wow.
 395. Pohni svojou nohou.
 396. Nič necítim.
  - zmyzlo to?
 397. Necítim to.
  - Nie.
 398. Necítim to.
 399. Ó, môj, bože.
 400. Nie je to zvláštne?
  - Áno.
 401. Zohni sa a skús či to cítiš.
 402. Funguje to Denis, skús to, skús to.
 403. Ako sa cítiš teraz?
  Cítim sa perfektne.
 404. Všetka bolesť je preč?
  Všetka bolesť je úplne preč.
 405. Super, Ježiš.
  Ďakujem, Ježiš.
 406. Prísaham Bohu.
  - ďakujem Ježiš.
 407. Drew a Ashley Darrow
  Neočakával som to čo sme videli..
 408. ..žeby sa stalo,
 409. videl som že sa to deje na videách,
  ale nikdy so nebol schopný to robiť
 410. .. a plne som očakával, že toto Boh robí,
  na to si ma chce použiť
 411. ..toto je moja úloha tu..
 412. Modlili sme sa za jedno dievča..
 413. ..mala problémy s chrbtom a mala
  nejaké operácie..
 414. Bolesť, odíď práve teraz, chrbát,
  daj sa namiesto práve teraz.
 415. V mene Ježiš. (opakuje)
 416. Neviem či niečo cítite, že sa deje..
 417. Oo, shn..
  Óoo, niečo sa stalo..
 418. Bola naplnená Svätým Duchom,
  Boh sa s ňou stretol radikálnym spôsobom
 419. ..bola v slzách..
 420. Padla na zem pred nami..
 421. Naplň sa viac, viac, viac ,viac...
 422. Svätý Duch je okolo teba
  len otvor ústa
 423. (v jazykoch)
 424. Duchu svätý viac, viac, viac...
  ..naplň ju..
 425. Óoo, práve si bola pokrstená Svätým Duchom
 426. Je tam..
  - je slobodná.
 427. Je tam...
 428. Ježiš nový začiatok.
  Toto je nový začiatok pre teba.
 429. Je to nový začiatok.
 430. Je to nový začiatok.
 431. Óóoo, ďakujeme ti Bože za slobodu, Bože
  ďakujeme ti za nový začiatok
 432. A jej rodina tam bola s ňou, jej švagriná,
  jej deti, všetci v pokoji..
 433. akoby všetko bolo normálne, ľudia chodili
  okolo ako: čo sa tam deje..
 434. V mojej mysli prebehlo: ako toto je super
  čo sa stalo tomu dievčaťu teraz.
 435. To je tak úžasné Bože.
 436. Nemala ani tušenia čo sa bude diať.
 437. A keď vstala povedala:
  že je úplne inou osobou.
 438. Boh ju úplne zmenil z vnútra,
  bolo to úžasné.
 439. Som vporiadku..
 440. To je dobré.
 441. Oveľa lepšie ako okey.
 442. Boh chce byť živý.
  Chce sa ukázať.
 443. Ukázať nám kým je pre nás.
 444. Not Synced
 445. Not Synced
 446. Not Synced
 447. Not Synced
 448. Not Synced
 449. Not Synced
 450. Not Synced
 451. Not Synced
 452. Not Synced
 453. Not Synced
 454. Not Synced
 455. Not Synced
 456. Not Synced
 457. Not Synced
 458. Not Synced
 459. Not Synced
 460. Not Synced
 461. Not Synced
 462. Not Synced
 463. Not Synced
 464. Not Synced
 465. Not Synced
 466. Not Synced
 467. Not Synced
 468. Not Synced
 469. Not Synced
 470. Not Synced
 471. Not Synced
 472. Not Synced
 473. Not Synced
 474. Not Synced
 475. Not Synced
 476. Not Synced
 477. Not Synced
 478. Not Synced
 479. Not Synced
 480. Not Synced
 481. Not Synced
 482. Not Synced
 483. Not Synced
 484. Not Synced
 485. Not Synced
 486. Not Synced
 487. Not Synced
 488. Not Synced
 489. Not Synced
 490. Not Synced
 491. Not Synced
 492. Not Synced
 493. Not Synced
 494. Not Synced
 495. Not Synced
 496. Not Synced
 497. Not Synced
 498. Not Synced
 499. Not Synced
 500. Not Synced
 501. Not Synced
 502. Not Synced
 503. Not Synced
 504. Not Synced
 505. Not Synced
 506. Not Synced
 507. Not Synced
 508. Not Synced
 509. Not Synced
 510. Not Synced
 511. Not Synced
 512. Not Synced
 513. Not Synced
 514. Not Synced
 515. Not Synced
 516. Not Synced
 517. Not Synced
 518. Not Synced
 519. Not Synced
 520. Not Synced
 521. Not Synced
 522. Not Synced
 523. Not Synced
 524. Not Synced
 525. Not Synced
 526. Not Synced
 527. Not Synced
 528. Not Synced
 529. Not Synced
 530. Not Synced
 531. Not Synced
 532. Not Synced
 533. Not Synced
 534. Not Synced
 535. Not Synced
 536. Not Synced
 537. Not Synced
 538. Not Synced
 539. Not Synced
 540. Not Synced
 541. Not Synced
 542. Not Synced
 543. Not Synced
 544. Not Synced
 545. Not Synced
 546. Not Synced
 547. Not Synced
 548. Not Synced
 549. Not Synced
 550. Not Synced
 551. Not Synced
 552. Not Synced
 553. Not Synced
 554. Not Synced
 555. Not Synced
 556. Not Synced
 557. Not Synced
 558. Not Synced
 559. Not Synced
 560. Not Synced
 561. Not Synced
 562. Not Synced
 563. Not Synced
 564. Not Synced
 565. Not Synced
 566. Not Synced
 567. Not Synced
 568. Not Synced
 569. Not Synced
 570. Not Synced
 571. Not Synced
 572. Not Synced
 573. Not Synced
 574. Not Synced
 575. Not Synced
 576. Not Synced
 577. Not Synced
 578. Not Synced
 579. Not Synced
 580. Not Synced
 581. Not Synced
 582. Not Synced
 583. Not Synced
 584. Not Synced
 585. Not Synced
 586. Not Synced
 587. Not Synced
 588. Not Synced
 589. Not Synced
 590. Not Synced
 591. Not Synced
 592. Not Synced
 593. Not Synced
 594. Not Synced
 595. Not Synced
 596. Not Synced
 597. Not Synced
 598. Not Synced
 599. Not Synced
 600. Not Synced
 601. Not Synced
 602. Not Synced
 603. Not Synced
 604. Not Synced
 605. Not Synced
 606. Not Synced
 607. Not Synced
 608. Not Synced
 609. Not Synced
 610. Not Synced
 611. Not Synced
 612. Not Synced
 613. Not Synced
 614. Not Synced
 615. Not Synced
 616. Not Synced
 617. Not Synced
 618. Not Synced
 619. Not Synced
 620. Not Synced
 621. Not Synced
 622. Not Synced
 623. Not Synced
 624. Not Synced
 625. Not Synced
 626. Not Synced
 627. Not Synced
 628. Not Synced
 629. Not Synced
 630. Not Synced
 631. Not Synced
 632. Not Synced
 633. Not Synced
 634. Not Synced
 635. Not Synced
 636. Not Synced
 637. Not Synced
 638. Not Synced
 639. Not Synced
 640. Not Synced
 641. Not Synced
 642. Not Synced
 643. Not Synced
 644. Not Synced
 645. Not Synced
 646. Not Synced
 647. Not Synced
 648. Not Synced
 649. Not Synced
 650. Not Synced
 651. Not Synced
 652. Not Synced
 653. Not Synced
 654. Not Synced
 655. Not Synced
 656. Not Synced
 657. Not Synced
 658. Not Synced
 659. Not Synced
 660. Not Synced
 661. Not Synced
 662. Not Synced
 663. Not Synced
 664. Not Synced
 665. Not Synced
 666. Not Synced
 667. Not Synced
 668. Not Synced
 669. Not Synced
 670. Not Synced
 671. Not Synced
 672. Not Synced
 673. Not Synced
 674. Not Synced
 675. Not Synced
 676. Not Synced
 677. Not Synced
 678. Not Synced
 679. Not Synced
 680. Not Synced
 681. Not Synced
 682. Not Synced
 683. Not Synced
 684. Not Synced
 685. Not Synced
 686. Not Synced
 687. Not Synced
 688. Not Synced
 689. Not Synced
 690. Not Synced
 691. Not Synced
 692. Not Synced
 693. Not Synced
 694. Not Synced
 695. Not Synced
 696. Not Synced
 697. Not Synced
 698. Not Synced
 699. Not Synced
 700. Not Synced
 701. Not Synced
 702. Not Synced
 703. Not Synced
 704. Not Synced
 705. Not Synced
 706. Not Synced
 707. Not Synced
 708. Not Synced
 709. Not Synced
 710. Not Synced
 711. Not Synced
 712. Not Synced
 713. Not Synced
 714. Not Synced
 715. Not Synced
 716. Not Synced
 717. Not Synced
 718. Not Synced
 719. Not Synced
 720. Not Synced
 721. Not Synced
 722. Not Synced
 723. Not Synced
 724. Not Synced
 725. Not Synced
 726. Not Synced
 727. Not Synced
 728. Not Synced
 729. Not Synced
 730. Not Synced
 731. Not Synced
 732. Not Synced
 733. Not Synced
 734. Not Synced
 735. Not Synced
 736. Not Synced
 737. Not Synced
 738. Not Synced
 739. Not Synced
 740. Not Synced
 741. Not Synced
 742. Not Synced
 743. Not Synced
 744. Not Synced
 745. Not Synced
 746. Not Synced
 747. Not Synced
 748. Not Synced
 749. Not Synced
 750. Not Synced
 751. Not Synced
 752. Not Synced
 753. Not Synced
 754. Not Synced
 755. Not Synced
 756. Not Synced
 757. Not Synced
 758. Not Synced
 759. Not Synced
 760. Not Synced
 761. Not Synced
 762. Not Synced
 763. Not Synced
 764. Not Synced
 765. Not Synced
 766. Not Synced
 767. Not Synced
 768. Not Synced
 769. Not Synced
 770. Not Synced
 771. Not Synced
 772. Not Synced
 773. Not Synced
 774. Not Synced
 775. Not Synced
 776. Not Synced
 777. Not Synced
 778. Not Synced
 779. Not Synced
 780. Not Synced
 781. Not Synced
 782. Not Synced
 783. Not Synced
 784. Not Synced
 785. Not Synced
 786. Not Synced
 787. Not Synced
 788. Not Synced
 789. Not Synced
 790. Not Synced
 791. Not Synced
 792. Not Synced
 793. Not Synced
 794. Not Synced
 795. Not Synced
 796. Not Synced
 797. Not Synced
 798. Not Synced
 799. Not Synced
 800. Not Synced
 801. Not Synced
 802. Not Synced
 803. Not Synced
 804. Not Synced
 805. Not Synced
 806. Not Synced
 807. Not Synced
 808. Not Synced
 809. Not Synced
 810. Not Synced
 811. Not Synced
 812. Not Synced
 813. Not Synced
 814. Not Synced
 815. Not Synced
 816. Not Synced
 817. Not Synced
 818. Not Synced
 819. Not Synced
 820. Not Synced
 821. Not Synced
 822. Not Synced
 823. Not Synced
 824. Not Synced
 825. Not Synced
 826. Not Synced
 827. Not Synced
 828. Not Synced
 829. Not Synced
 830. Not Synced
 831. Not Synced
 832. Not Synced
 833. Not Synced
 834. Not Synced
 835. Not Synced
 836. Not Synced
 837. Not Synced
 838. Not Synced
 839. Not Synced
 840. Not Synced
 841. Not Synced
 842. Not Synced
 843. Not Synced
 844. Not Synced
 845. Not Synced
 846. Not Synced
 847. Not Synced
 848. Not Synced
 849. Not Synced
 850. Not Synced
 851. Not Synced
 852. Not Synced
 853. Not Synced
 854. Not Synced
 855. Not Synced
 856. Not Synced
 857. Not Synced
 858. Not Synced
 859. Not Synced
 860. Not Synced
 861. Not Synced
 862. Not Synced
 863. Not Synced
 864. Not Synced
 865. Not Synced
 866. Not Synced
 867. Not Synced
 868. Not Synced
 869. Not Synced
 870. Not Synced
 871. Not Synced
 872. Not Synced
 873. Not Synced
 874. Not Synced
 875. Not Synced
 876. Not Synced
 877. Not Synced
 878. Not Synced
 879. Not Synced
 880. Not Synced
 881. Not Synced
 882. Not Synced
 883. Not Synced
 884. Not Synced
 885. Not Synced
 886. Not Synced
 887. Not Synced
 888. Not Synced
 889. Not Synced
 890. Not Synced
 891. Not Synced
 892. Not Synced
 893. Not Synced
 894. Not Synced
 895. Not Synced
 896. Not Synced
 897. Not Synced
 898. Not Synced
 899. Not Synced
 900. Not Synced
 901. Not Synced
 902. Not Synced
 903. Not Synced
 904. Not Synced
 905. Not Synced
 906. Not Synced
 907. Not Synced
 908. Not Synced
 909. Not Synced
 910. Not Synced
 911. Not Synced
 912. Not Synced
 913. Not Synced
 914. Not Synced
 915. Not Synced
 916. Not Synced
 917. Not Synced
 918. Not Synced
 919. Not Synced
 920. Not Synced
 921. Not Synced
 922. Not Synced
 923. Not Synced
 924. Not Synced
 925. Not Synced
 926. Not Synced
 927. Not Synced
 928. Not Synced
 929. Not Synced
 930. Not Synced
 931. Not Synced
 932. Not Synced
 933. Not Synced
 934. Not Synced
 935. Not Synced
 936. Not Synced
 937. Not Synced
 938. Not Synced
 939. Not Synced
 940. Not Synced
 941. Not Synced
 942. Not Synced
 943. Not Synced
 944. Not Synced
 945. Not Synced
 946. Not Synced
 947. Not Synced
 948. Not Synced
 949. Not Synced
 950. Not Synced
 951. Not Synced
 952. Not Synced
 953. Not Synced
 954. Not Synced
 955. Not Synced
 956. Not Synced
 957. Not Synced
 958. Not Synced
 959. Not Synced
 960. Not Synced
 961. Not Synced
 962. Not Synced
 963. Not Synced
 964. Not Synced
 965. Not Synced
 966. Not Synced
 967. Not Synced
 968. Not Synced
 969. Not Synced
 970. Not Synced
 971. Not Synced
 972. Not Synced
 973. Not Synced
 974. Not Synced
 975. Not Synced
 976. Not Synced
 977. Not Synced
 978. Not Synced
 979. Not Synced
 980. Not Synced
 981. Not Synced
 982. Not Synced
 983. Not Synced
 984. Not Synced
 985. Not Synced
 986. Not Synced
 987. Not Synced
 988. Not Synced
 989. Not Synced
 990. Not Synced
 991. Not Synced
 992. Not Synced
 993. Not Synced
 994. Not Synced
 995. Not Synced
 996. Not Synced
 997. Not Synced
 998. Not Synced
 999. Not Synced
 1000. Not Synced
 1001. Not Synced
 1002. Not Synced
 1003. Not Synced
 1004. Not Synced
 1005. Not Synced
 1006. Not Synced
 1007. Not Synced
 1008. Not Synced
 1009. Not Synced
 1010. Not Synced
 1011. Not Synced
 1012. Not Synced
 1013. Not Synced
 1014. Not Synced
 1015. Not Synced
 1016. Not Synced
 1017. Not Synced
 1018. Not Synced
 1019. Not Synced
 1020. Not Synced
 1021. Not Synced
 1022. Not Synced
 1023. Not Synced
 1024. Not Synced
 1025. Not Synced
 1026. Not Synced
 1027. Not Synced
 1028. Not Synced
 1029. Not Synced
 1030. Not Synced
 1031. Not Synced
 1032. Not Synced
 1033. Not Synced
 1034. Not Synced
 1035. Not Synced
 1036. Not Synced
 1037. Not Synced
 1038. Not Synced
 1039. Not Synced
 1040. Not Synced
 1041. Not Synced
 1042. Not Synced
 1043. Not Synced
 1044. Not Synced
 1045. Not Synced
 1046. Not Synced
 1047. Not Synced
 1048. Not Synced
 1049. Not Synced
 1050. Not Synced
 1051. Not Synced
 1052. Not Synced
 1053. Not Synced
 1054. Not Synced
 1055. Not Synced
 1056. Not Synced
 1057. Not Synced
 1058. Not Synced
 1059. Not Synced
 1060. Not Synced
 1061. Not Synced
 1062. Not Synced
 1063. Not Synced
 1064. Not Synced
 1065. Not Synced
 1066. Not Synced
 1067. Not Synced
 1068. Not Synced
 1069. Not Synced
 1070. Not Synced
 1071. Not Synced
 1072. Not Synced
 1073. Not Synced
 1074. Not Synced
 1075. Not Synced
 1076. Not Synced
 1077. Not Synced
 1078. Not Synced
 1079. Not Synced
 1080. Not Synced
 1081. Not Synced
 1082. Not Synced
 1083. Not Synced
 1084. Not Synced
 1085. Not Synced
 1086. Not Synced
 1087. Not Synced
 1088. Not Synced
 1089. Not Synced
 1090. Not Synced
 1091. Not Synced
 1092. Not Synced
 1093. Not Synced
 1094. Not Synced
 1095. Not Synced
 1096. Not Synced
 1097. Not Synced
 1098. Not Synced
 1099. Not Synced
 1100. Not Synced
 1101. Not Synced
 1102. Not Synced
 1103. Not Synced
 1104. Not Synced
 1105. Not Synced
 1106. Not Synced
 1107. Not Synced
 1108. Not Synced
 1109. Not Synced
 1110. Not Synced
 1111. Not Synced
 1112. Not Synced
 1113. Not Synced
 1114. Not Synced
 1115. Not Synced
 1116. Not Synced
 1117. Not Synced
 1118. Not Synced
 1119. Not Synced
 1120. Not Synced
 1121. Not Synced
 1122. Not Synced
 1123. Not Synced
 1124. Not Synced
 1125. Not Synced
 1126. Not Synced
 1127. Not Synced
 1128. Not Synced
 1129. Not Synced
 1130. Not Synced
 1131. Not Synced
 1132. Not Synced
 1133. Not Synced
 1134. Not Synced
 1135. Not Synced
 1136. Not Synced
 1137. Not Synced
 1138. Not Synced
 1139. Not Synced
 1140. Not Synced
 1141. Not Synced
 1142. Not Synced
 1143. Not Synced
 1144. Not Synced
 1145. Not Synced
 1146. Not Synced
 1147. Not Synced
 1148. Not Synced
 1149. Not Synced
 1150. Not Synced
 1151. Not Synced
 1152. Not Synced
 1153. Not Synced
 1154. Not Synced
 1155. Not Synced
 1156. Not Synced
 1157. Not Synced
 1158. Not Synced
 1159. Not Synced
 1160. Not Synced
 1161. Not Synced
 1162. Not Synced
 1163. Not Synced
 1164. Not Synced
 1165. Not Synced
 1166. Not Synced
 1167. Not Synced
 1168. Not Synced
 1169. Not Synced
 1170. Not Synced
 1171. Not Synced
 1172. Not Synced
 1173. Not Synced
 1174. Not Synced
 1175. Not Synced
 1176. Not Synced
 1177. Not Synced
 1178. Not Synced
 1179. Not Synced
 1180. Not Synced
 1181. Not Synced
 1182. Not Synced
 1183. Not Synced
 1184. Not Synced
 1185. Not Synced
 1186. Not Synced
 1187. Not Synced
 1188. Not Synced
 1189. Not Synced
 1190. Not Synced
 1191. Not Synced
 1192. Not Synced
 1193. Not Synced
 1194. Not Synced
 1195. Not Synced
 1196. Not Synced
 1197. Not Synced
 1198. Not Synced
 1199. Not Synced
 1200. Not Synced
 1201. Not Synced
 1202. Not Synced
 1203. Not Synced
 1204. Not Synced
 1205. Not Synced
 1206. Not Synced
 1207. Not Synced
 1208. Not Synced
 1209. Not Synced
 1210. Not Synced
 1211. Not Synced
 1212. Not Synced
 1213. Not Synced
 1214. Not Synced
 1215. Not Synced
 1216. Not Synced
 1217. Not Synced
 1218. Not Synced
 1219. Not Synced
 1220. Not Synced
 1221. Not Synced
 1222. Not Synced
 1223. Not Synced
 1224. Not Synced
 1225. Not Synced
 1226. Not Synced
 1227. Not Synced
 1228. Not Synced
 1229. Not Synced
 1230. Not Synced
 1231. Not Synced
 1232. Not Synced
 1233. Not Synced
 1234. Not Synced
 1235. Not Synced
 1236. Not Synced
 1237. Not Synced
 1238. Not Synced
 1239. Not Synced
 1240. Not Synced
 1241. Not Synced
 1242. Not Synced
 1243. Not Synced
 1244. Not Synced
 1245. Not Synced
 1246. Not Synced
 1247. Not Synced
 1248. Not Synced
 1249. Not Synced
 1250. Not Synced
 1251. Not Synced
 1252. Not Synced
 1253. Not Synced
 1254. Not Synced
 1255. Not Synced
 1256. Not Synced
 1257. Not Synced
 1258. Not Synced
 1259. Not Synced
 1260. Not Synced
 1261. Not Synced
 1262. Not Synced
 1263. Not Synced
 1264. Not Synced
 1265. Not Synced
 1266. Not Synced
 1267. Not Synced
 1268. Not Synced
 1269. Not Synced
 1270. Not Synced
 1271. Not Synced
 1272. Not Synced
 1273. Not Synced
 1274. Not Synced
 1275. Not Synced
 1276. Not Synced
 1277. Not Synced
 1278. Not Synced
 1279. Not Synced
 1280. Not Synced
 1281. Not Synced
 1282. Not Synced
 1283. Not Synced
 1284. Not Synced
 1285. Not Synced
 1286. Not Synced
 1287. Not Synced
 1288. Not Synced
 1289. Not Synced
 1290. Not Synced
 1291. Not Synced
 1292. Not Synced
 1293. Not Synced
 1294. Not Synced
 1295. Not Synced
 1296. Not Synced
 1297. Not Synced
 1298. Not Synced
 1299. Not Synced
 1300. Not Synced
 1301. Not Synced
 1302. Not Synced
 1303. Not Synced
 1304. Not Synced
 1305. Not Synced
 1306. Not Synced
 1307. Not Synced
 1308. Not Synced
 1309. Not Synced
 1310. Not Synced
 1311. Not Synced
 1312. Not Synced
 1313. Not Synced
 1314. Not Synced
 1315. Not Synced
 1316. Not Synced
 1317. Not Synced
 1318. Not Synced
 1319. Not Synced
 1320. Not Synced
 1321. Not Synced
 1322. Not Synced
 1323. Not Synced
 1324. Not Synced
 1325. Not Synced
 1326. Not Synced
 1327. Not Synced
 1328. Not Synced
 1329. Not Synced
 1330. Not Synced
 1331. Not Synced
 1332. Not Synced
 1333. Not Synced
 1334. Not Synced
 1335. Not Synced
 1336. Not Synced
 1337. Not Synced
 1338. Not Synced
 1339. Not Synced
 1340. Not Synced
 1341. Not Synced
 1342. Not Synced
 1343. Not Synced
 1344. Not Synced
 1345. Not Synced
 1346. Not Synced
 1347. Not Synced
 1348. Not Synced
 1349. Not Synced
 1350. Not Synced
 1351. Not Synced
 1352. Not Synced
 1353. Not Synced
 1354. Not Synced
 1355. Not Synced
 1356. Not Synced
 1357. Not Synced
 1358. Not Synced
 1359. Not Synced
 1360. Not Synced
 1361. Not Synced
 1362. Not Synced
 1363. Not Synced
 1364. Not Synced
 1365. Not Synced
 1366. Not Synced
 1367. Not Synced
 1368. Not Synced
 1369. Not Synced
 1370. Not Synced
 1371. Not Synced
 1372. Not Synced
 1373. Not Synced
 1374. Not Synced
 1375. Not Synced
 1376. Not Synced
 1377. Not Synced
 1378. Not Synced
 1379. Not Synced
 1380. Not Synced
 1381. Not Synced
 1382. Not Synced
 1383. Not Synced
 1384. Not Synced
 1385. Not Synced
 1386. Not Synced
 1387. Not Synced
 1388. Not Synced
 1389. Not Synced
 1390. Not Synced
 1391. Not Synced
 1392. Not Synced
 1393. Not Synced
 1394. Not Synced
 1395. Not Synced
 1396. Not Synced
 1397. Not Synced
 1398. Not Synced
 1399. Not Synced
 1400. Not Synced
 1401. Not Synced
 1402. Not Synced
 1403. Not Synced
 1404. Not Synced
 1405. Not Synced
 1406. Not Synced
 1407. Not Synced
 1408. Not Synced
 1409. Not Synced
 1410. Not Synced
 1411. Not Synced
 1412. Not Synced
 1413. Not Synced
 1414. Not Synced
 1415. Not Synced
 1416. Not Synced
 1417. Not Synced
 1418. Not Synced
 1419. Not Synced
 1420. Not Synced
 1421. Not Synced
 1422. Not Synced
 1423. Not Synced
 1424. Not Synced
 1425. Not Synced
 1426. Not Synced
 1427. Not Synced
 1428. Not Synced
 1429. Not Synced
 1430. Not Synced
 1431. Not Synced
 1432. Not Synced
 1433. Not Synced
 1434. Not Synced
 1435. Not Synced
 1436. Not Synced
 1437. Not Synced
 1438. Not Synced
 1439. Not Synced
 1440. Not Synced
 1441. Not Synced
 1442. Not Synced
 1443. Not Synced
 1444. Not Synced
 1445. Not Synced
 1446. Not Synced
 1447. Not Synced
 1448. Not Synced
 1449. Not Synced
 1450. Not Synced
 1451. Not Synced
 1452. Not Synced
 1453. Not Synced
 1454. Not Synced
 1455. Not Synced
 1456. Not Synced
 1457. Not Synced
 1458. Not Synced
 1459. Not Synced
 1460. Not Synced
 1461. Not Synced
 1462. Not Synced
 1463. Not Synced
 1464. Not Synced
 1465. Not Synced
 1466. Not Synced
 1467. Not Synced
 1468. Not Synced
 1469. Not Synced
 1470. Not Synced
 1471. Not Synced
 1472. Not Synced
 1473. Not Synced
 1474. Not Synced
 1475. Not Synced
 1476. Not Synced
 1477. Not Synced
 1478. Not Synced
 1479. Not Synced
 1480. Not Synced