Return to Video

The Last Reformation - The Beginning (2016) - FULL MOVIE

 • 0:01 - 0:05
  Varovanie: grafický obsah
  je na zvážení diváka
 • 0:11 - 0:15
  AKATIO FILMS
 • 0:27 - 0:29
  Skutky 19:5
 • 0:29 - 0:31
  Keď to počuli, dali sa pokrstiť
 • 0:31 - 0:34
  v meno Pána Ježiša
 • 0:35 - 0:38
  Telo a hriech zomri
 • 0:43 - 0:45
  Zomri s Kristom
 • 0:45 - 0:48
  Vstaň s Kristom
 • 0:48 - 0:51
  Svätý Duchu, príď.
  (pokračuje v jazykoch..)
 • 0:51 - 0:54
  Zomri s Kristom
 • 0:58 - 1:01
  Skutky 19:6
  Keď Pavol kládol ruky na nich
 • 1:01 - 1:03
  Svätý Duch na nich zostúpil
 • 1:03 - 1:05
  a začali hovoriť v jazykoch a prorokovať
 • 1:05 - 1:07
  Duchu Svätý (v jazykoch..)
 • 1:13 - 1:17
  Príď Duchu Svätý, naplň ma
 • 1:27 - 1:30
  Čo som to robil?
 • 1:30 - 1:33
  Čo si robil? Modlil si sa v jazykoch..
 • 1:33 - 1:36
  Skutky 3:6-7
  Potom Peter povedal
 • 1:36 - 1:38
  V mene Ježiša Krista
  Nazaretského,
 • 1:38 - 1:40
  vstaň a choď
 • 1:40 - 1:42
  V tej chvíli chromému
  spevneli nohy a členky
 • 1:51 - 1:53
  Boli to?
  Nie.
 • 1:53 - 1:55
  Ani trochu?
  Nie.
 • 1:56 - 1:58
  V mene Ježiš
  ďakujem ti. Amen.
 • 1:59 - 2:01
  Je to preč?
  Ako ste.. (smiech)
 • 2:04 - 2:05
  To je Ježiš
 • 2:06 - 2:09
  Pozerala som tieto veci v TV
 • 2:09 - 2:10
  Niekedy som tomu neverila
 • 2:10 - 2:12
  Ale dnes tomu verím,
  stalo sa mi to.
 • 2:12 - 2:14
  Bolesť odíď teraz
 • 2:15 - 2:16
  Teraz sprav toto
 • 2:17 - 2:18
  óó do kelu...
 • 2:20 - 2:22
  Je to dobre? Ano?
  Ano.
 • 2:22 - 2:24
  Ďakujem ti otče. Amen
 • 2:24 - 2:26
  Skús či to ešte cítíš?
 • 2:28 - 2:30
  Seriózne, už to nebolí.
 • 2:30 - 2:31
  wow
 • 2:33 - 2:36
  Bože, ďakujem ti.
  Bolesť odíď teraz.
 • 2:36 - 2:40
  Skús či ťa bolí hlava
 • 2:40 - 2:43
  Necítim bolesť
 • 2:43 - 2:45
  A bolesť je preč.
 • 2:46 - 2:48
  My ako církev dnes
 • 2:48 - 2:51
  stojíme pred novou
  reformáciu
 • 2:51 - 2:55
  reformáciou, kedy sa vraciame
  k tomu čo čítame v knihe skutkov
 • 2:55 - 2:58
  Ak sa pozriete na cirkev dnes
  je tak rozdielna
 • 2:58 - 3:01
  od toho čo čítame v skutkoch
 • 3:01 - 3:04
  Pretože máme 2000 rokov histórie,
 • 3:04 - 3:08
  kedy sa cirkev menila znovu
  a novu a znovu.
 • 3:08 - 3:12
  Môžeme vidieť, že cirkev v
  knihe skutkov bola živým telom
 • 3:12 - 3:16
  Bolo to telo veriacich, ktorí boli
  vedený Svätým Duchom
 • 3:17 - 3:19
  Cirkev bolo hnutie
 • 3:19 - 3:21
  hnutie učeníkov
 • 3:23 - 3:27
  Kresťanstvo prišlo do Grécka
  a stalo sa Filozofiou
 • 3:32 - 3:36
  Prišlo do Talianska
  a stalo sa inštitúciou
 • 3:41 - 3:45
  Prišlo do Europy
  a stalo sa kultúrou
 • 3:51 - 3:55
  Prišlo do Ameriky
  a stalo sa biznisom
 • 3:59 - 4:02
  Ak vezmete telo a urobíte biznis,
  biznis z tela,
 • 4:03 - 4:05
  nie je to prostitúcia?
 • 4:06 - 4:09
  a to je to čo sme dnes spravili s cirkvou
 • 4:09 - 4:14
  Máme prostitútku z cirkvi Kristovej,
  tela Kristovho
 • 4:15 - 4:18
  A kvôli tomu, musíme vidieť reformáciu
 • 4:18 - 4:21
  Keď ideme oveľa hlbši
 • 4:21 - 4:25
  keď hovoríme o doktrínach,
  keď hovoríme o Duchu,
 • 4:25 - 4:29
  tak isto keď hovoríme aj o celom systéme,
  cirkevnom systéme
 • 4:29 - 4:32
  Prečo robíme cirkev spôsobom akým robíme
 • 4:32 - 4:36
  Je čas vrátiť sa späť k tomu čo čítame
  v knihe Skutkov
 • 4:37 - 4:44
  Boh nás teraz privádza späť na začiatok
 • 4:46 - 4:54
  POSLEDNÁ REFORMÁCIA
  začiatok
 • 5:06 - 5:11
  AKATIO FILMS
  uvádza
 • 5:14 - 5:18
  Posledná Reformácia
 • 5:22 - 5:26
  Kameraman
  Lebo AKATIO
 • 5:29 - 5:34
  úprava
  Lebo AKATIO
 • 5:36 - 5:41
  Tvorba
  Torben Sondergaard
 • 5:44 - 5:48
  výkonný producenti
  André HOJER a Robbert DAM
 • 5:50 - 5:52
  kamerový asistenti
  Jón Bjarnastein - Sonni Sondergaard
 • 5:52 - 5:55
  Johannes Norberg - Jason Eyre
 • 5:55 - 5:59
  hudobný mix
  André Hojer a Ethan Tan
 • 6:00 - 6:04
  Hudba
  Mattia CUPELLI - Adam Threlfall
 • 6:07 - 6:11
  Napísal
  Troben Sondergaard a Lebo AKATIO
 • 6:16 - 6:20
  réžia
  Lebo AKATIO
 • 6:31 - 6:35
  Čo robí knihu Skutkov najunikátnejšou
  knihou Biblie
 • 6:36 - 6:41
  Je to, že kniha Skutkov
  je jediná kniha z celej Biblie
 • 6:41 - 6:47
  a zo všetkého slova, ktorá nám ukazuje
  ako vlastne ísť von a robiť učeníkov
 • 6:48 - 6:52
  Keď čítate evanjeliá, ktoré vedú
  ku knihe Skutkov
 • 6:53 - 6:54
  To čo je zaujímavé
 • 6:54 - 6:58
  že aj keď tieto knihy boli napísané
  v tom čase
 • 6:58 - 7:02
  asi približne 30 rokov po ukrižovaní,
 • 7:02 - 7:06
  ale časové obdobia na ktoré sa vzťahujú
  sa diali pred ukrižovaním.
 • 7:06 - 7:09
  Takže my tam nevidíme
  plnosť kresťanského života
 • 7:09 - 7:13
  pretože, Kristus ešte nezomrel,
  ešte nebol pochovaný
 • 7:13 - 7:16
  ani vzkriesený ani neposlal svojho Ducha.
 • 7:16 - 7:19
  Takže nevidíme v evanjeliách
 • 7:19 - 7:24
  ako išli von a robili učeníkov,
  Duch svätý ešte nebol daný
 • 7:24 - 7:29
  plus, ešte nemáme moc aby sme išli von
  a boli úspešný a robili to
 • 7:29 - 7:32
  A ja si myslím, že k tomu
  prispieva množstvo strachu dnes
 • 7:32 - 7:35
  pre tých čo nepoznajú Svätého Ducha
 • 7:35 - 7:37
  Pretože im povedal choďte a čakajte
 • 7:37 - 7:41
  povedal: keď príde môj Duch príjmete moc
 • 7:41 - 7:44
  až potom mi budete svedkami.
 • 7:44 - 7:48
  Je to skutočné,
  naozaj skutočné
 • 7:50 - 7:54
  ja neblafujem, je to skutočné
 • 7:54 - 7:58
  neverila som v tieto veci,
  je to skutočné
 • 7:58 - 8:02
  Haleluja
  (Ježiš ťa uzdravil)
 • 8:16 - 8:19
  Úžasný Ježiš
  (vďaka Ježiš)
 • 8:25 - 8:27
  Pozrite sa na to Ona chodí
 • 8:28 - 8:32
  Ja viem že v mnohých cirkvách je nápis,
  na stenách
 • 8:32 - 8:36
  kde je napísané: Ježiš je ten istý,
  včera, dnes a naveky
 • 8:38 - 8:40
  My dnes ako veriaci
 • 8:41 - 8:45
  veríme že Ježiš je ten istý, včera, dnes
  a naveky
 • 8:45 - 8:47
  Ale ak On je rovnaký
 • 8:48 - 8:50
  Svätý Duch je tiež rovnaký
 • 8:51 - 8:54
  A ak Duch Svätý je rovnaký
 • 8:54 - 8:58
  Tak to čo čítame v skutkoch apoštolov
  je tiež rovnaké
 • 9:06 - 9:10
  Tento muž práve uzdravil túto dámu
 • 9:13 - 9:15
  Je hotovo
 • 9:16 - 9:20
  Je hotovo, je dokonané
 • 9:21 - 9:23
  Chodila som takto..
 • 9:24 - 9:26
  ..nemohla som rýchlejšie..
 • 9:26 - 9:28
  Čo môžeš robiť teraz..
 • 9:33 - 9:35
  Sestra urob takto..
 • 9:35 - 9:39
  ..nemohla som to urobiť, ani toto..
 • 9:40 - 9:43
  ..všetka sláva jeho menu.
 • 9:43 - 9:47
  V knihe Skutkov vidíme ranných kresťanov,
  raných učeníkov Krista.
 • 9:47 - 9:50
  Oni žili ten životný štýl učeníctva
 • 9:50 - 9:54
  Zasahovali ľudí v ich domovoch,
  na uliciach, tam kde boli.
 • 9:54 - 9:58
  A evanjelium explodovalo a šírilo sa
  do celého Sveta.
 • 9:58 - 10:03
  Tisíce, a tisíce a tisíce ľudí prichádzalo
  k viere skrze Ježiša Krista
 • 10:03 - 10:05
  boli pokrstený a prijímali Svätého Ducha
 • 10:06 - 10:09
  Ale v jednom bode v cirkevnej histórie
  vidíme ako kresťanstvo
 • 10:09 - 10:13
  sa stalo inštitúciou a hneď potom
  štátnym náboženstvom
 • 10:13 - 10:19
  Táto hierarchická, táto ištitúčna cirkev
  nás následovala až po reformáciu
 • 10:19 - 10:22
  kedy prišiel Martin Luther, Kalvin,
  Zwingli
 • 10:22 - 10:25
  snažili sa reformovať, snažili sa nás
  priviesť späť k pravému evanjeliu
 • 10:25 - 10:27
  späť ku knihe Skutkov
 • 10:27 - 10:28
  ale zlyhali.
 • 10:28 - 10:32
  Stále máme budovy, stále máme
  špeciálne kňazstvo.
 • 10:32 - 10:35
  Stále máme stretnutia
  v špeciálnych budovách
 • 10:35 - 10:40
  v špeciálne dni, s hierarchiou
  a ľudia sa snažia priniesť obete
 • 10:40 - 10:43
  do cirkvi aby si získali priazeň od Boha
 • 10:43 - 10:49
  Luther neuspel v tom, doniesť cirkev späť
  k tomu čo čítame v Skutkoch
 • 10:49 - 10:54
  Biblia je kniha života a nestane sa
  knihou života jej študovaním,
 • 10:54 - 10:58
  Stane sa ňou, ak ju budeme žiť
 • 10:58 - 11:01
  Prikazujem bolesti v tejto ruke odíď,
  v mene Ježiš
 • 11:01 - 11:03
  Skús to znovu
 • 11:06 - 11:09
  Je to preč
 • 11:10 - 11:11
  Čo je to?
 • 11:11 - 11:14
  ..v Ježišovom mene.. práve teraz
 • 11:14 - 11:15
  ..prever to..
 • 11:17 - 11:21
  ..bolelo to, ale je to preč..
  ..amen..
 • 11:21 - 11:23
  Choď, práve teraz v mene Ježiš, skús znovu
 • 11:27 - 11:30
  Kosti, napravte sa teraz v Ježišovom mene
 • 11:30 - 11:31
  ..skúste toto..
 • 11:35 - 11:39
  Je to podobné Reiki?
  Nie , Ježiš.
 • 11:39 - 11:44
  Ježiš, nie Reiki...
  je to Boh, nie energia
 • 11:45 - 11:47
  Ďakujem, Ježiš
 • 11:54 - 11:56
  Čo si myslíš že sa teraz stalo?
 • 11:56 - 11:58
  Je to cool?
 • 11:58 - 12:00
  Narodili sme sa a boli sme daný sem na Zem
  pre účel
 • 12:00 - 12:03
  a to hľadať a nájsť Boha
 • 12:03 - 12:07
  Problém je že nehľadáme a pretože
  nehľadáme, nenájdeme ho.
 • 12:07 - 12:10
  ..počuli ste o Ježišovi?
 • 12:10 - 12:13
  ..žijeme 2015 rokov po Ježišovi Kristovi
 • 12:13 - 12:17
  Boh je skutočný a volá nás,
  aby sme boli Jeho učeníci
 • 12:17 - 12:19
  Ježišovi učeníci, ísť von a ukázať Svetu,
  že je skutočný.
 • 12:19 - 12:22
  5 apríla, 1995, som urobil pokánie,
 • 12:22 - 12:25
  rozpoznal som že som zhrešil a odovzdal
  som svoj život Ježišovi
 • 12:25 - 12:30
  A svetlo prišlo do môjho tela a
  padol som na podlahu a stretol som Boha
 • 12:30 - 12:34
  Keď sa stanete znovuzrodenými kresťanmi
  Svätý Duch príde a žije vo Vás
 • 12:34 - 12:36
  začnete robiť veci ktoré Ježiš robil..
 • 12:36 - 12:40
  Biblia hovorí že máme byť činiteľmi slova
  a nie len poslucháčmi
 • 12:40 - 12:46
  Ak len počúvame slovo a nekonám ho,
  klameme samých seba
 • 12:46 - 12:49
  Sme ako človek čo sa pozerá do zrkadla,
 • 12:49 - 12:53
  ale keď odídeme, zabudli sme čo sme videli
 • 12:53 - 13:01
  Nedeľu po nedeli, sú milióny kresťanov
  čo sedia v cirkvi a počúvajú božie slovo
 • 13:02 - 13:06
  Ale keď odídu, zabudnú čo počuli
 • 13:08 - 13:12
  Každá bolesť musí odísť, teraz,
  v mene Ježiš
 • 13:13 - 13:15
  Od hlavy po päty
 • 13:19 - 13:23
  Nemohol ste to pred tým urobiť?
  Nie.
 • 13:23 - 13:26
  už od roku 2005
 • 13:28 - 13:30
  On žije!!!
 • 13:45 - 13:49
  Kedy ste naposledy chodil?
  pred 10 rokmi
 • 13:49 - 13:51
  Nie je to skvelé?
 • 13:52 - 13:58
  Bol som veľmi malý keď som ho videl
  chodiť, ... keď sme chodili spolu
 • 14:00 - 14:04
  bude mať 13, vtedy mal 3 roky
 • 14:08 - 14:09
  Ježiš!!!
 • 14:17 - 14:20
  ...(pokrstený)...
 • 14:26 - 14:28
  Simon Ekkelboom
  ..Mam som svalovú chorobu..
 • 14:28 - 14:31
  ..budeme sa za to modliť..
 • 14:31 - 14:34
  ..kde je to..
  ...všade na celom mojom tele..
 • 14:34 - 14:39
  Tak sa začali modliť.
  4 alebo 5 ľudia sa za mňa modlili.
 • 14:39 - 14:43
  Pocítil som že niečo na chrbte mi prasklo.
 • 14:43 - 14:47
  a potom som sa mohol postaviť a chodiť
 • 14:49 - 14:52
  Čakal som, potom prišiel doktor.
 • 14:52 - 14:55
  "Haló pan Ekkelboom, ako sa máte?
 • 14:55 - 14:58
  povedal som: "dobre"
  "čo som počul?"
 • 14:58 - 14:59
  tak som sa postavil
 • 14:59 - 15:05
  povedal: "Čo sa stalo?"
  "Mňa sa nepýtajte, pýtajte sa boha hore."
 • 15:07 - 15:12
  povedal: "Môžem vám zablahoželať?"
  "Dúfam že to bude dobre pokračovať."
 • 15:13 - 15:17
  Do teraz.. už je Október
 • 15:17 - 15:20
  a to sa stalo 8 júna
 • 15:20 - 15:24
  už je to 4 mesiace teraz.
 • 15:24 - 15:27
  Áno, 4 mesiace
  a ide to veľmi dobre
 • 15:32 - 15:34
  Chris Bradley
  Ako Pastor za posledných pár rokov
 • 15:34 - 15:38
  začal som byť naozaj veľmi hladný,
  čítal som knihu Skutkov
 • 15:38 - 15:42
  a začal som byť nahnevaný
  prečo sa tie veci dejú v knihe Skutkov
 • 15:42 - 15:47
  ale nevidel som ich diať sa v mojej cirkvi
  a v mojom osobnom živote
 • 15:47 - 15:51
  alebo u starších, alebo v cirkevnej
  štruktúre vôbec
 • 15:51 - 15:53
  Nechodíme von a neuzdravujeme
  ľudí
 • 15:53 - 15:55
  Položili by sme ruky na ľudí a
  povedali im choďte domov
 • 15:55 - 15:59
  a možno im v budúcnosti bude dobre
  a možno nie
 • 15:59 - 16:03
  Ale to čo čítam v knihe Skutkov je,
  že Apoštolovia chodili von
 • 16:03 - 16:06
  a robili tieto veci denne!!!
 • 16:06 - 16:09
  Skutočne som cítil, že to je to čo chcem.
 • 16:09 - 16:12
  Takže 2 roky som bol hladný
  po týchto veciach,
 • 16:12 - 16:17
  verím, že to je to, k čomu som bol
  povolaný, ale nebol som schopný to robiť
 • 16:17 - 16:21
  John McGinley
  Cirkevny system sa musí zmeniť,
 • 16:21 - 16:28
  musíme prestať byť inštitúciou zameranou
  na budovu a nedeľné bohoslužby
 • 16:28 - 16:34
  Ľudia sedia v cirkvách rok za rokom
  a čakajú, že príde nejaký mocný služobík
 • 16:34 - 16:38
  a bude sa za nich modliť:
  Tak a teraz si bol pomazaný
 • 16:38 - 16:42
  môžeš ísť von a robiť to a tamto pre Boha.
 • 16:42 - 16:48
  alebo tam len sedia a dúfajú, že
  ich niekto uvidí, uvidí ich talenty
 • 16:48 - 16:51
  A to nie je to čo vidíme, že Biblia hovorí
  aby sme robili,
 • 16:51 - 16:54
  to nie je to čo vidíme Ježiša vravieť
  nám že máme robiť.
 • 16:55 - 16:59
  V 1995 som pracoval ako pekár,
  nevedel som nič o Bohu,
 • 16:59 - 17:01
  nevedel som nič o Biblii
 • 17:01 - 17:07
  bol som mladý chlapec v Dánsku
  pokrstený v Luteránskej cirkvi,
 • 17:07 - 17:11
  konfirmoval som v Luteránskej cirkvi
  keď som mal 14
 • 17:11 - 17:12
  ale to bola tradícia
 • 17:12 - 17:14
  je to tradícia pre mnoho ľudí aj dnes
 • 17:14 - 17:18
  Jednej noci som sa pozrel hore a povedal:
  "No ták Bože, si tam?"
 • 17:18 - 17:22
  "Ak si tam, príď a zachráň ma,
  chcem ťa poznať"
 • 17:22 - 17:30
  A krátky čas potom som počul evanjelium,
  a 5 apríla 1995, o 9:30 som robil pokánie
 • 17:31 - 17:33
  dal som všetko Ježišovi
 • 17:33 - 17:36
  Ale potom som začal chodiť do cirkvi
 • 17:36 - 17:39
  začal som byť taký ako ľudia v cirkvi
 • 17:40 - 17:43
  Myslel som si, že to bolo kresťanstvo
 • 17:43 - 17:47
  stretnúť Boha, potom prísť do cirkvi
  a sedieť tam každú nedeľu
 • 17:48 - 17:51
  ale bol som viac a viac frustrovaný
 • 17:51 - 17:55
  Pretože som si vravel: No ták , musí
  byť viac ako len
 • 17:55 - 17:59
  ísť do cirkvi a sedieť tam
  2 hodiny každú nedeľu
 • 17:59 - 18:01
  a počúvať niekoho kázať
 • 18:02 - 18:05
  V tom čase som začal čítať knihu Skutkov
 • 18:06 - 18:09
  čítať o prvých kresťanoch,
  ako žili
 • 18:11 - 18:14
  a Oni nerobili to isté, čo som ja robil.
 • 18:14 - 18:17
  Videli ako bol život premenený,
  kam prišli
 • 18:18 - 18:23
  A v tom čase som bol tak frustrovaný,
  bol som kresťanom mnoho rokov
 • 18:24 - 18:27
  Ale nikdy som neuzdravil chorého,
  nevyháňal som démonov
 • 18:27 - 18:29
  a nikdy som nikoho nepriviedol ku Kristovi
 • 18:29 - 18:33
  Nikdy som neokúsil ten život
  o ktorom som čítal
 • 18:34 - 18:36
  ... v prvej cirkvi, v knihe Skutkov..
 • 18:37 - 18:40
  Takže v jeden deň vo frustrácii som
  povedal: " Bože,.."
 • 18:40 - 18:43
  "dám ti všetko, ja chcem vidieť
  tento život"
 • 18:43 - 18:48
  A začal som vidieť tento život viac
  a viac a viac..
 • 18:48 - 18:53
  Ale problém na začiatku bol, že nebol
  nikto kto by ma vyučoval.
 • 18:53 - 18:56
  Nebol nikto kto by to robil ako Ježiš.
 • 18:56 - 19:00
  Kedˇpovedal: "Poďte a následujte ma, a ja
  Vás urobím rybármi ľudí! "
 • 19:00 - 19:04
  "Poďte a nasledujte ma, a ja Vám ukážem
  ako uzdravovať chorých"
 • 19:04 - 19:06
  "..ako kázať evanjelium.."
 • 19:06 - 19:08
  "..ja Vám ukážem, naučím vás,"
 • 19:08 - 19:11
  "ako byť efektívny v Božom Kráľovstve."
 • 19:11 - 19:13
  Nikto to neurobil
 • 19:13 - 19:18
  V čom je teraz rozdiel, je že teraz
  začiname robiť učeníkov
 • 19:18 - 19:23
  Pokiaľ zoberieme to čo sme sa naučili,
  a dáme to ďalšej generácii učeníkov
 • 19:24 - 19:30
  a tí budú pokračovať odtiaľ,potom to vezmú
  a dajú ďalšej generácii učeníkov.
 • 19:30 - 19:34
  Vo veľmi krátkom čase, budeme mať učeníkov
  kráčajúcich po celej zemi.
 • 19:34 - 19:38
  Vyzerajúcich rovnako ako Ježiš,
  robiť tie isté veci aké robil Ježiš
 • 19:39 - 19:42
  .. a ešte väčšie veci..
  ..pretože odišiel k Otcovi
 • 20:24 - 20:28
  Teraz si vypočujeme našich priateľov.
 • 20:30 - 20:31
  Vo Švédčtine
 • 20:38 - 20:39
  Švédsko ide!
 • 20:42 - 20:44
  Otče modlím sa aby sme získali celú
  Európu.
 • 20:44 - 20:48
  .. aj Dánsko, Nórsko..
  celý Svet pre teba.
 • 21:01 - 21:05
  Peter Ahlman
  Stal som sa kresťanom asi pred 11 rokmi
 • 21:05 - 21:08
  Vstúpil som do Švédskej štátnej cirkvi
 • 21:08 - 21:11
  z úplne nekresťanského pozadia
 • 21:11 - 21:16
  Po krátkom čase Ja a moja žena sme
  sa presťahovali do iného mesta
 • 21:16 - 21:20
  a prišli sme do veľmi veľkej cirkvi,
  ktorá tam bola
 • 21:20 - 21:27
  Stali sme sa vedúcimi v rozsiahlej práci
 • 21:27 - 21:32
  Mali sme byť príkladom, ale nikdy sme
  nikoho nepriviedli ku Kristovi
 • 21:33 - 21:35
  Nikdy som nikoho nepokrstil osobne
 • 21:35 - 21:39
  Nikdy som nikoho vlastnými očami nevidel
  žeby sa niekto modlil a bol uzdravený
 • 21:39 - 21:44
  Prišiel som do bodu, kedy jeden
  muž v noci vonku prišiel ku stolu
 • 21:46 - 21:51
  a opýtal sa: Ja vidím čo robíš a chcem
  sa stať kresťanom
 • 21:51 - 21:52
  ..ako to robiš?...
 • 21:52 - 21:56
  A moja reakcia bola: Ok. Povedal som:
  príď zajtra a ja ťa dovediem do cirkvi
 • 21:57 - 22:01
  Tak som to spravil. Priviedol so ho
  do cirkvi, a k Pastorovi
 • 22:01 - 22:08
  Pastor ho viedol k spaseniu, ale to ma
  donútilo reagovať, chápať, že niečo je zle
 • 22:08 - 22:12
  Pretože som čítal veľa Bibliu,
  chodil som aj na Biblickú školu veľa rokov
 • 22:12 - 22:14
  ..vedel som čo Biblia hovorí ale...
 • 22:14 - 22:17
  ja som bol ten čo by mal tieto veci robiť
 • 22:17 - 22:21
  ja som mal byt ten, čo má klásť ruky
  na chorých aby sa uzdravili
 • 22:21 - 22:26
  ja som mal krstiť ľudí, a nerobil som to
 • 22:26 - 22:28
  Niečo bolo zle.
 • 22:28 - 22:31
  Začal som si myslieť: možno klamú,
  možno to nie je pravda,
 • 22:31 - 22:32
  čo mi ľudia hovoria
 • 22:33 - 22:37
  Tak som začal veriť, vstávať každé ráno a
  modliť sa k pánovi.
 • 22:37 - 22:43
  Niekedy pršalo, bolo zlé počasie,
  oči mi slzili, skutočne som kričal na Boha.
 • 22:43 - 22:47
  "Chcem ťa poznať, chcem to mať."
  "Chcem skutočný život!"
 • 22:47 - 22:52
  A raz keď som bol v práci, čítal som
  kresťanské noviny
 • 22:52 - 22:56
  a bola tam malá poznámka o mužovi z Dánska
 • 22:56 - 23:02
  ktorý bol v nákupnom centre vo Švédsku
  modliaci za chorých ľudí a boli uzdravený
 • 23:02 - 23:06
  Povedal som: Čo?
  Videl som ten článok pred sebou
 • 23:06 - 23:09
  a dotklo sa to môjho srdca a cítil som
  že toto je Boh. Tak som mu zavolal.
 • 23:09 - 23:13
  On mi odpovedal a bol to normálny
  človek ako ja.
 • 23:13 - 23:16
  Rozprávali sme sa a vravel som mu o
  mojej ceste.
 • 23:16 - 23:19
  Povedal:
  To je úžasné, mali by sme sa stretnúť.
 • 23:19 - 23:23
  Tak som zohnal pár priateľov a išli sme
  za ním do Dánska
 • 23:23 - 23:27
  potom sa opýtal:
  "prečo ste prišli do Dánska?"
 • 23:27 - 23:30
  odpovedali sme:
  "Chceme vidieť ľudí uzdravených"
 • 23:30 - 23:35
  Potom povedal: "Ok. O 15 minút uvidíte
  prvú osobu ako bude uzdravená."
 • 23:35 - 23:39
  pomyslel som si:
  "Hej, hej, nemohol som tomu veriť"
 • 23:39 - 23:43
  ..ako môže byť toto súčasť môjho života..
 • 23:43 - 23:47
  Išli sme do ulíc, prišli k skupine ľudí
 • 23:47 - 23:50
  možno okolo 25 až 30 rokov
 • 23:50 - 23:55
  Jedna z nich mala problém s kolenom
  mnoho rokov
 • 23:55 - 24:00
  Povedal mi: aby som položil ruky na jej
  koleno a prikázal bolesti aby odišla.
 • 24:00 - 24:04
  Mal som čierne pred očami bol som tak
  nervózny a nemal som ani vieru
 • 24:05 - 24:11
  Povedal som: "OK." Tak som to spravil
  a ona vyskočila že: "Čo?"
 • 24:11 - 24:18
  A bola uzdravená.. ..bol tam zástup ľudí..
  ..zatriaslo to mojím svetom.
 • 24:18 - 24:22
  Kričala: Je to pravda, je to pravda!
  A to bolo pre mňa postačujúce.
 • 24:23 - 24:26
  Modli som sa za jednu osobu,
  keď som išiel sám
 • 24:27 - 24:30
  My ako kresťania, sme povolaný
  robiť učeníkov
 • 24:31 - 24:35
  Ďalšie slovo, ktoré sme začali používať
  je slovo "Nakopnutie".
 • 24:36 - 24:41
  Je to ako keď máte motorku a potrebujete
  naštartovať motor, nakopujete.
 • 24:41 - 24:47
  A keď táto motorka naštartuje,
  môžete jazdiť všade okolo
 • 24:47 - 24:51
  Rovnakým spôsobom my ako kresťania
  potrebujeme nakopnúť,
 • 24:51 - 24:54
  aby sme mohli robiť veci, do ktorých
  nás Ježiš povolal
 • 24:54 - 24:58
  Keď napríklad nakopávame kresťanov pre
  uzdravovanie chorých
 • 24:58 - 25:05
  vezmeme ich do ulíc, poď a nasleduj nás,
  potom im ukazujeme ako to robiť
 • 25:05 - 25:09
  A keď to spravili jeden krát,
  vedia to urobiť znovu
 • 25:09 - 25:13
  Vravíš že máš bolesti po celom tele?
  Najviac na nohách? Áno.
 • 25:13 - 25:15
  Budem sa za to modliť, uvidíš.
 • 25:16 - 25:20
  Prikazujem, bolesť odíď práve teraz,
  buď uzdravený práve teraz, celé telo
 • 25:20 - 25:25
  Prikazujem všetkej bolesti,
  odíď práve teraz, celé telo, práve teraz
 • 25:25 - 25:29
  Modlím sa za uzdravenie práve teraz,
  v mene Ježiš. Amen.
 • 25:29 - 25:32
  Pohni sa, snaž sa hýbať. Ako sa cítiš?
 • 25:34 - 25:35
  Cítim sa dobre.
  Cítiš sa dobre?
 • 25:36 - 25:38
  Cítiš teraz bolesť?
 • 25:41 - 25:42
  Je preč!
 • 25:45 - 25:46
  Ľudia sú prekvapený.
 • 25:46 - 25:50
  Prikazujem tomuto chrbtu úplne obnovenie,
  práve teraz. Zohni sa takto..
 • 25:51 - 25:52
  Ako sa cítiš?
 • 25:52 - 25:54
  Naozaj, je to preč.
 • 25:55 - 25:57
  Naozaj.
  Čo?
 • 25:57 - 25:58
  Prísahám.
 • 25:59 - 26:02
  Môžeš cítiť že je to preč.
  Ó, ano.
 • 26:02 - 26:04
  Ó, môj bože.
 • 26:04 - 26:07
  Toto rastie po celom svete.
 • 26:08 - 26:14
  Posledné roky sme videli státisíce ľudí
  byť uzdravených
 • 26:14 - 26:18
  Pri normálnych veriacich,
  ktorý boli nakopnutý
 • 26:18 - 26:21
  začali chodiť von a uzdravovať chorých
 • 26:21 - 26:26
  A títo ľudia začali viesť
  iných ľudí ku Kristovi
 • 26:27 - 26:32
  Takže posledné roky sme videli tisíce ľudí
  prichádzať ku Kristovi
 • 26:32 - 26:35
  A to je skutočne mocné
 • 26:35 - 26:37
  Duckheim Blessing
  Prišiel som do Stockholmu
 • 26:37 - 26:40
  a stretol tohto brata
 • 26:40 - 26:44
  a bol tam so skupinou ľudí,
  jeho žena tam bola tiež
 • 26:44 - 26:49
  ..išli sme von a keď sme zastavili
  túto osobu čo bola v bolestiach
 • 26:49 - 26:53
  on položil ruku na tú osobu
  a bola uzdravená, viete.
 • 26:53 - 26:55
  Moja reakcia bola: WOW
 • 26:55 - 26:56
  To je úžasné! - viete
 • 26:56 - 27:00
  Táto osoba bola uzdravená
  a teraz to nie je na Youtube
 • 27:00 - 27:04
  Teraz sa to dialo rovno predomnou.
 • 27:04 - 27:08
  Bolo to úžasné, vidieť reakcie tej osoby
  čo bola uzdravená.
 • 27:08 - 27:14
  A ďalšia vec čo sa stala, že prišla táto
  dáma s bolesťou v žalúdku. Viete.
 • 27:15 - 27:18
  A tento muž čo bol vedľa mňa, povedal:
 • 27:18 - 27:22
  Teraz ty sa modli, polož svoje ruky na ňu
  a prikáž bolesti nech odíde.
 • 27:23 - 27:28
  Položil som na ňu svoje ruky a
  prikázal som.
 • 27:28 - 27:30
  V mene Ježiš, bolesť choď.
 • 27:31 - 27:35
  Len som vzdiali svoju ruku a zrazu,
  mali ste vidieť tvár tej..
 • 27:36 - 27:37
  ... ženy
 • 27:37 - 27:38
  Ako si to spravil?
 • 27:39 - 27:39
  Čo..?
 • 27:41 - 27:43
  Robíte si zo mňa srandu?
  Nie, nesrandujeme.
 • 27:43 - 27:46
  Je to skutočne a preto to robíme
 • 27:47 - 27:48
  Nie!
 • 27:50 - 27:54
  To je choré.
  Ježiš ťa uzdravil, nie ja.
 • 27:55 - 27:59
  Wow, nikdy som nebol v takej veci predtým
  ani v sne žeby sa to stalo.
 • 28:00 - 28:01
  ..práve tam..
 • 28:01 - 28:04
  To je najlepší deň v mojom živote.
 • 28:04 - 28:08
  Byť súčasťou niečoho, čo som hľadal
  tak dlhý čas, viete.
 • 28:08 - 28:12
  Na ceste späť domov, som bol naplnený
  radosťou a sedel som v autobuse
 • 28:12 - 28:13
  Idem domou
 • 28:14 - 28:19
  A keď som dorazil, nemohol som len
  tak sedieť a ísť domov.
 • 28:20 - 28:24
  Išiel som, chodil po meste
  a modlil sa za ľudí.
 • 28:24 - 28:25
  V ten istý deň.
 • 28:25 - 28:29
  Narazil som na tie dievčatá, modlil sa
  a boli okamžite uzdravené.
 • 28:30 - 28:34
  Wow, to nie je niečo čo sa stalo
  len v Štokholme a ostalo tam,
 • 28:35 - 28:36
  ale pokračuje to, viete.
 • 28:36 - 28:41
  Od vtedy, som chodil von každý deň.
  Každý deň som bol von na ulici.
 • 28:41 - 28:44
  A videl som tisíce ľudí uzdravených
 • 28:45 - 28:46
  Proste ma to zmenilo.
 • 28:47 - 28:49
  Akoby to zmenilo moje celé Ja.
 • 28:50 - 28:51
  Je to, wow.
 • 28:55 - 28:57
  Pohni svojou nohou.
 • 28:58 - 29:02
  Nič necítim.
  - zmyzlo to?
 • 29:02 - 29:04
  Necítim to.
  - Nie.
 • 29:05 - 29:06
  Necítim to.
 • 29:08 - 29:09
  Ó, môj, bože.
 • 29:10 - 29:11
  Nie je to zvláštne?
  - Áno.
 • 29:20 - 29:22
  Zohni sa a skús či to cítiš.
 • 29:26 - 29:28
  Funguje to Denis, skús to, skús to.
 • 29:32 - 29:34
  Ako sa cítiš teraz?
  Cítim sa perfektne.
 • 29:34 - 29:37
  Všetka bolesť je preč?
  Všetka bolesť je úplne preč.
 • 29:38 - 29:40
  Super, Ježiš.
  Ďakujem, Ježiš.
 • 29:40 - 29:42
  Prísaham Bohu.
  - ďakujem Ježiš.
 • 29:43 - 29:45
  Drew a Ashley Darrow
  Neočakával som to čo sme videli..
 • 29:45 - 29:46
  ..žeby sa stalo,
 • 29:46 - 29:51
  videl som že sa to deje na videách,
  ale nikdy so nebol schopný to robiť
 • 29:51 - 29:55
  .. a plne som očakával, že toto Boh robí,
  na to si ma chce použiť
 • 29:55 - 29:56
  ..toto je moja úloha tu..
 • 29:57 - 30:00
  Modlili sme sa za jedno dievča..
 • 30:00 - 30:05
  ..mala problémy s chrbtom a mala
  nejaké operácie..
 • 30:05 - 30:08
  Bolesť, odíď práve teraz, chrbát,
  daj sa namiesto práve teraz.
 • 30:08 - 30:12
  V mene Ježiš. (opakuje)
 • 30:13 - 30:15
  Neviem či niečo cítite, že sa deje..
 • 30:15 - 30:17
  Oo, shn..
  Óoo, niečo sa stalo..
 • 30:17 - 30:21
  Bola naplnená Svätým Duchom,
  Boh sa s ňou stretol radikálnym spôsobom
 • 30:21 - 30:22
  ..bola v slzách..
 • 30:22 - 30:24
  Padla na zem pred nami..
 • 30:24 - 30:30
  Naplň sa viac, viac, viac ,viac...
 • 30:30 - 30:32
  Svätý Duch je okolo teba
  len otvor ústa
 • 30:32 - 30:37
  (v jazykoch)
 • 30:37 - 30:41
  Duchu svätý viac, viac, viac...
  ..naplň ju..
 • 30:41 - 30:44
  Óoo, práve si bola pokrstená Svätým Duchom
 • 30:47 - 30:49
  Je tam..
  - je slobodná.
 • 30:49 - 30:50
  Je tam...
 • 30:51 - 30:53
  Ježiš nový začiatok.
  Toto je nový začiatok pre teba.
 • 30:54 - 30:56
  Je to nový začiatok.
 • 30:57 - 30:58
  Je to nový začiatok.
 • 30:59 - 31:03
  Óóoo, ďakujeme ti Bože za slobodu, Bože
  ďakujeme ti za nový začiatok
 • 31:03 - 31:08
  A jej rodina tam bola s ňou, jej švagriná,
  jej deti, všetci v pokoji..
 • 31:08 - 31:12
  akoby všetko bolo normálne, ľudia chodili
  okolo ako: čo sa tam deje..
 • 31:12 - 31:16
  V mojej mysli prebehlo: ako toto je super
  čo sa stalo tomu dievčaťu teraz.
 • 31:16 - 31:18
  To je tak úžasné Bože.
 • 31:18 - 31:22
  Nemala ani tušenia čo sa bude diať.
 • 31:22 - 31:25
  A keď vstala povedala:
  že je úplne inou osobou.
 • 31:25 - 31:27
  Boh ju úplne zmenil z vnútra,
  bolo to úžasné.
 • 31:28 - 31:30
  Som vporiadku..
 • 31:30 - 31:31
  To je dobré.
 • 31:32 - 31:35
  Oveľa lepšie ako okey.
 • 31:36 - 31:39
  Boh chce byť živý.
  Chce sa ukázať.
 • 31:39 - 31:41
  Ukázať nám kým je pre nás.
 • 31:42 - 31:46
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
 • Not Synced
Title:
The Last Reformation - The Beginning (2016) - FULL MOVIE
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:39:53

Slovak subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions