Return to Video

Poslednja reformacija - Početak (2016) - CIJELI FILM

 • 0:28 - 0:30
  Dela 19:5
  Kada to čuše,
 • 0:30 - 0:34
  krstiše se u ime Gospoda Isusa.
 • 0:35 - 0:38
  Telo i gresi, umrite!
 • 0:43 - 0:46
  Umri sa Hristom.
  Vaskrsni sa Hristom.
 • 0:47 - 0:51
  To je sve. Sveti Duše, dođi.
  Sveti Duše, oslobodi je.
 • 0:51 - 0:53
  Umri sa Hristom.
 • 0:58 - 1:00
  Dela 19:6: "I kada Pavle
  položi ruke na njih
 • 1:00 - 1:02
  siđe Duh Sveti na njih,
 • 1:02 - 1:05
  i govorahu jezike i proricahu."
 • 1:05 - 1:07
  Sveti Duše, još...
 • 1:13 - 1:16
  Dođi sa svojim Svetim Duhom.
  Ispuni me.
 • 1:19 - 1:21
  Reči su samo počele da naviru.
 • 1:23 - 1:25
  Hvala ti, Gospode!
 • 1:27 - 1:29
  Šta sam to radio?
  - Šta?
 • 1:29 - 1:30
  Šta sam to radio?
 • 1:30 - 1:33
  Šta si radio?
  Molio si se u jezicima.
 • 1:33 - 1:35
  Dela 3:6-7:
  Onda Petar reče,
 • 1:35 - 1:38
  "U ime Isusa Hrista Nazarećanina,
  ustani i hodi."
 • 1:38 - 1:42
  ...I odmah se utvrdiše njegova
  stopala i gležnjevi.
 • 1:51 - 1:52
  Da li te boli?
  - Ne.
 • 1:53 - 1:54
  Nimalo?
  - Ne.
 • 1:56 - 1:58
  U Isusovo ime,
  zahvaljujem Ti! Amin.
 • 1:59 - 2:01
  Gotovo je?
  Aliluja!
 • 2:01 - 2:03
  Više od mesec ju je
  bolelo, pa je u šoku.
 • 2:04 - 2:06
  To je Isus.
 • 2:06 - 2:08
  Ranije sam gledala
  ove stvari na TV-u
 • 2:08 - 2:11
  i nisam verovala,
  ali danas verujem,
 • 2:11 - 2:12
  jer se dešava meni.
 • 2:12 - 2:14
  Bolu nestani.
 • 2:15 - 2:18
  I ti to možeš.
  Sada skroz ustani.
 • 2:20 - 2:22
  Dobro je?
  - Da.
 • 2:22 - 2:24
  Hvala ti Oče, amin.
  Probaj da osetiš.
 • 2:25 - 2:26
  Je l' osećaš neku razliku?
 • 2:28 - 2:30
  Stvarno me više ne boli.
 • 2:30 - 2:31
  Vau.
 • 2:33 - 2:36
  Gospode zahvaljujem Ti na
  isceljenju, jer će bol otići.
 • 2:36 - 2:38
  Probaj da osetiš glavu.
 • 2:38 - 2:42
  Ne...
  Brate, ne osećam bol!
 • 2:42 - 2:45
  Sada je bol nestala.
  - Da, bol je sada nestala.
 • 2:46 - 2:50
  Mi kao crkva danas stojimo pred
  novom reformacijom.
 • 2:50 - 2:52
  Reformacijom u kojoj se vraćamo
 • 2:52 - 2:55
  onome što čitamo
  u Delima Apostolskim.
 • 2:55 - 2:56
  Ako pogledate na crkvu danas,
 • 2:57 - 3:00
  videćete da se veoma razlikuje
  od onog što čitamo u Delima.
 • 3:00 - 3:03
  Jer imamo oko
  2000 godina istorije
 • 3:04 - 3:07
  u kojima se je crkva stalno menjala.
 • 3:08 - 3:12
  U Delima možemo videti da
  je crkva bila živo telo.
 • 3:12 - 3:16
  Bila je telo sačinjeno od vernika
  koji beše vođeni Svetim Duhom.
 • 3:17 - 3:20
  Crkva je bila pokret učenika.
 • 3:23 - 3:27
  Hrišćanstvo je došlo u Grčku
  i postalo filozofija.
 • 3:33 - 3:36
  Došlo je u Italiju i
  postalo institucija.
 • 3:42 - 3:45
  Došlo je u Evropu i
  postalo kultura.
 • 3:52 - 3:55
  Došlo je u Ameriku i
  postalo je biznis...
 • 3:58 - 4:03
  Ako uzmete telo i od njega
  napravite biznis,
 • 4:03 - 4:05
  nije li to prostitucija?
 • 4:06 - 4:09
  Upravo je to ono što smo danas
  učinili od crkve.
 • 4:09 - 4:14
  Podvodimo Hristovu crkvu,
  telo Hristovo.
 • 4:14 - 4:18
  Zbog toga moramo
  da vidimo reformaciju,
 • 4:18 - 4:20
  gde ćemo ići mnogo dalje,
 • 4:21 - 4:24
  po pitanju doktrine,
  po pitanju Duha,
 • 4:24 - 4:29
  i po pitanju celokupnog
  crkvenog ustrojenja.
 • 4:29 - 4:32
  Zašto je crkva ovakva kakva je?
 • 4:32 - 4:36
  Vreme da se vratimo onome
  što je napisano u Delima Apostolskim.
 • 4:38 - 4:44
  Gospod nas sada vraća
  na početak.
 • 6:31 - 6:35
  Ono što čini Dela Apostolska
  najjedinstvenijom knjigom Svetog Pisma,
 • 6:36 - 6:41
  jeste da su Dela
  jedini deo, u celom Svetom Pismu
 • 6:41 - 6:44
  i u svim spisima,
  koji nam pokazuje
 • 6:44 - 6:47
  kako da zapravo izađemo u svet
  i okupimo sledbenike.
 • 6:48 - 6:52
  Ako pročitate jevanđelja koja
  prethode Delima Apostolskim
 • 6:52 - 6:55
  interesantno je to da,
  čak iako su ove knjige
 • 6:55 - 6:59
  napisane u to vreme,
 • 7:00 - 7:02
  verovatno tridesetak godina
  nakon raspeća,
 • 7:02 - 7:06
  one opisuju vreme pre raspeća.
 • 7:06 - 7:09
  Stoga iz njih ne vidimo punoću
  hrisćanskog života,
 • 7:09 - 7:13
  jer Hrist još nije umro,
  još nije bio pogreben,
 • 7:13 - 7:15
  nije vaskrsao, niti je
  poslao svoj Sveti Duh.
 • 7:16 - 7:18
  Zato u jevanđeljima ne vidimo
 • 7:19 - 7:21
  kako su izašli u svet
  i zapravo okupili sledbenike.
 • 7:21 - 7:24
  Sveti Duh tada još nije bio dat.
 • 7:24 - 7:26
  Osim toga, tada još uvek
  nismo imali silu
 • 7:27 - 7:29
  da izađemo
  i budemo uspešni u tome.
 • 7:30 - 7:32
  Mislim da danas to najviše
  doprinosi strahu
 • 7:32 - 7:34
  onih koji ne poznaju Svetog Duha.
 • 7:34 - 7:36
  Jer im je Isus rekao da idu
  i da čekaju.
 • 7:36 - 7:40
  Rekao je, "Kad Sveti Duh siđe na vas
  primićete silu
 • 7:41 - 7:43
  i onda ćete biti moji svedoci".
 • 7:44 - 7:47
  Ovo je stvarno!
  Zaista je stvarno!
 • 7:50 - 7:52
  Amin, ovo je stvarno!
 • 7:59 - 8:01
  Aliluja.
  - Upravo je isceljena.
 • 8:16 - 8:18
  Neverovatni Isus.
  - Hvala Ti, Isuse!
 • 8:24 - 8:27
  Pogledajte, ona hoda!
 • 8:28 - 8:31
  U mnogim crkvama postoji ploča
 • 8:31 - 8:33
  na zidu na kojoj je napisano:
 • 8:33 - 8:37
  "Hristos je bio isti juče, isti je danas
  i biće isti zauvek."
 • 8:37 - 8:41
  Mi kao vernici danas
  verujemo u to da je
 • 8:42 - 8:44
  Isus isti juče, danas i zauvek.
 • 8:45 - 8:50
  Ali ako je On isti,
  onda je isti i Sveti Duh.
 • 8:52 - 8:54
  A ako je Sveti Duh isti,
 • 8:55 - 8:58
  onda bi i ono što čitamo u
  Delima trebalo da bude isto.
 • 9:00 - 9:03
  Biva odmah isceljena silom
  Gospoda Isusa Hrista!
 • 9:06 - 9:09
  Ovaj čovek je upravo iscelio ovu ženu.
 • 9:10 - 9:12
  Preplavljen je emocijama.
 • 9:13 - 9:18
  Gotovo je!
  - Gotovo je! Završeno je!
 • 9:18 - 9:20
  Završeno je, a on plače.
 • 9:21 - 9:25
  Hodala sam ovako, jer se
  nisam mogla kretati brže.
 • 9:26 - 9:27
  Šta sada možeš?
 • 9:33 - 9:34
  Sestro uradi ovako.
 • 9:34 - 9:37
  Nisam mogla da uradim ovo.
  Ovo nisam mogla.
 • 9:37 - 9:38
  Ni ovo nisam mogla.
 • 9:38 - 9:41
  Plakala sam kada sam to radila.
 • 9:41 - 9:42
  Sva slava Njegovom imenu!
 • 9:42 - 9:45
  U Delima vidimo rane hrišćane,
 • 9:45 - 9:47
  najranije sledbenike Isusa Hrista.
 • 9:47 - 9:50
  Živeli su na ovakav način.
 • 9:50 - 9:52
  Prilazili su ljudima u njihovim
  domovima, na ulicama.
 • 9:53 - 9:54
  Susretali su ljude
  gde god su bili.
 • 9:54 - 9:58
  I jevanđelje je počelo rasprostirati se
  celim svetom.
 • 9:58 - 10:01
  Hiljade i hiljade ljudi
 • 10:01 - 10:02
  spoznalo je veru u Isusa Hrista
 • 10:03 - 10:05
  i beše kršteni i
  primiše Svetoga Duha.
 • 10:06 - 10:08
  Ali u jednom trenutku istorije
  vidimo da je
 • 10:08 - 10:13
  hrišćanstvo institucionalizovano i
  postalo je državna religija.
 • 10:13 - 10:18
  Ova hijerarhija, ta institucionalizovana
  crkva, pratila nas i kroz doba reformacije
 • 10:19 - 10:21
  Lutera, Kelvina i Cvinglija.
 • 10:21 - 10:25
  Pokušali su da reformišu crkvu
  i vrate pravom jevanđelju,
 • 10:25 - 10:27
  vrate Delima Apostolskim.
 • 10:27 - 10:28
  Ali nisu uspeli.
 • 10:28 - 10:32
  I dalje smo imali zgradu.
  I dalje smo imali posebno sveštenstvo.
 • 10:32 - 10:35
  Ljudi su se okupljali u posebnim zgradama,
 • 10:35 - 10:39
  za posebne prilike, sa poglavarima
  i ljudima koji su
 • 10:39 - 10:43
  prinosili darove crkvi kako bi
  zadobili Božiju naklonost.
 • 10:43 - 10:47
  Luter nije uspeo vratiti crkvu nazad
 • 10:47 - 10:49
  na ono što čitamo u Delima.
 • 10:49 - 10:50
  Sveto Pismo je knjiga života.
 • 10:51 - 10:54
  A to ne postaje tako što je izučavamo.
 • 10:54 - 10:57
  Ono postaje život kada je živimo.
 • 10:57 - 11:01
  Zapovedam da bol u ovoj ruci nestane,
  u Isusovo ime.
 • 11:01 - 11:02
  Probaj ponovo da to uradiš.
 • 11:06 - 11:08
  Nestala je.
 • 11:09 - 11:11
  Šta je ovo?
 • 11:11 - 11:13
  U ime Isusa, odmah, amin.
 • 11:14 - 11:15
  Proveri.
 • 11:18 - 11:19
  Nestala je.
 • 11:19 - 11:20
  Amin.
 • 11:21 - 11:23
  Nestani u ime Isusa.
  Pokušaj sad.
 • 11:27 - 11:29
  Naredjujem kostima da se iscele
  odmah u Isusovo ime.
 • 11:30 - 11:31
  Probaj sada.
 • 11:35 - 11:40
  Je li ovo kao reiki?
  - Ne, ovo je Isus Hristos.
 • 11:40 - 11:43
  Isus Hristos. Nije reiki.
  - Nije energija?
 • 11:43 - 11:45
  Bog! Ne, nije energija.
 • 11:45 - 11:47
  Hvala Ti Isuse.
 • 11:53 - 11:55
  Šta misliš da se upravo desilo?
 • 11:55 - 11:57
  Baš je kul.
  - Kul je, zar ne?
 • 11:57 - 12:00
  Rođeni smo, dati smo Zemlji
  sa svrhom.
 • 12:00 - 12:02
  To jeste - da tražimo i pronađemo Boga.
 • 12:02 - 12:04
  Problem je u tome što ga ne tražimo
 • 12:04 - 12:06
  i zbog toga ne možemo ni da ga nađemo.
 • 12:06 - 12:08
  Jeste li čuli za Isusa?
 • 12:10 - 12:13
  Živimo 2015 godina posle Isusa Hrista.
 • 12:13 - 12:16
  Gospod je stvaran i pozvao nas je da
  budemo Isusovi sledbenici,
 • 12:16 - 12:19
  da izađemo i
  pokažemo svetu da je stvaran.
 • 12:19 - 12:21
  Petog aprila 1995. godine pokajao sam se.
 • 12:21 - 12:24
  Shvatio sam da sam grešio
  i dao sam svoj život Isusu.
 • 12:25 - 12:30
  Svetlost mi je ušla u telo.
  Pao sam na pod i susreo sam Boga.
 • 12:30 - 12:34
  Kada postanete ponovo rođeni hrišćanin
  i Duh Boga dođe i nastani se u vama,
 • 12:34 - 12:36
  radićete ono što je radio i Isus.
 • 12:36 - 12:39
  Sveto Pismo kaze da treba da
  činimo Reč,
 • 12:39 - 12:41
  a ne samo da je slušamo.
 • 12:41 - 12:46
  Ako samo slušamo Reč, a ne izvršavamo je,
  zavaravamo se.
 • 12:46 - 12:48
  Onda smo kao ljudi koji se
  gledaju u ogledalo,
 • 12:49 - 12:53
  ali čim se udaljmo,
  zaboravimo šta smo videli.
 • 12:53 - 12:57
  Nedelja za nedeljom, milioni hrišćana
 • 12:57 - 13:02
  sede u crkvi, slušajući Reč Božiju.
 • 13:02 - 13:06
  Ali čim izađu, zaborave šta su čuli.
 • 13:07 - 13:12
  Sva bol mora da izađe, odmah,
  u ime Hrista.
 • 13:12 - 13:14
  Od glave do pete!
 • 13:19 - 13:22
  Nisi to mogao učiniti ranije?
  - Ne.
 • 13:23 - 13:26
  Ovako je od 2005.
 • 13:28 - 13:30
  ON ŽIVI!
 • 13:45 - 13:48
  Koliko dugo nisi hodao?
  - Deset godina.
 • 13:49 - 13:51
  Zar ovo nije divno?
 • 13:52 - 13:55
  Bio sam vrlo mali kada sam
  ga video da hoda. - Oprosti?
 • 13:55 - 13:57
  Bio sam vrlo mali kada smo zajedno hodali.
 • 13:59 - 14:04
  Napuniće trinaest uskoro.
  - Znači tada je imao 3 godine?
 • 14:26 - 14:30
  "Imam bolest mišića."
  - "Molićemo se za to."
 • 14:31 - 14:34
  "Gde se nalazi?"
  - "Po celom telu."
 • 14:34 - 14:39
  Počeli su da se mole.
  Četiri ili pet ljudi su se molili za me.
 • 14:40 - 14:46
  Osetio sam neko krckanje u leđima.
  Onda sam mogao da ustanem i hodam.
 • 14:49 - 14:52
  Čekao sam, došao je doktor.
 • 14:52 - 14:54
  "Zdravo gospodine Ekelbum, kako ste?"
 • 14:54 - 14:56
  Rekao sam: "Dobro".
  - "Šta sam to čuo? "
 • 14:56 - 14:58
  Tako da sam mu ustao.
 • 14:58 - 15:01
  Pitao je: "Šta se desilo?"
 • 15:01 - 15:04
  Ne pitaje mene, pitajte Svevišnjeg.
 • 15:07 - 15:12
  Rekao je: "Mogu li da vam čestitam?
  Nadam se da će se ostati dobro."
 • 15:13 - 15:16
  Do sada je dobro. Sada je oktobar,
 • 15:16 - 15:19
  a to se desilo se 8. juna.
 • 15:20 - 15:23
  Verovatno su već četiri meseca od tada.
  Jun, jul,...
 • 15:23 - 15:27
  Da, četiri meseca.
  I zaista se dobro odvija.
 • 15:32 - 15:34
  Kao pastor, u zadnjih nekoliko godina
 • 15:34 - 15:38
  počeo sam da osećam "glad".
  Izčitavao bih Dela
 • 15:38 - 15:41
  i postao bih ljut kada vidim
  šta se sve dešavalo
 • 15:41 - 15:44
  u Delima, a da to nisam video
 • 15:44 - 15:46
  u mojoj crkvi,
  ili u vlastitom životu,
 • 15:47 - 15:50
  ili kod starešina,
  ili u strukturi crkve uopšte.
 • 15:50 - 15:52
  Nismo izlazili u svet
  da isceljujemo ljude.
 • 15:52 - 15:55
  Potapšavali smo ih
  po ramenu i slali kući.
 • 15:55 - 15:59
  Možda bi im kasnije bilo bolje,
  možda i ne.
 • 16:00 - 16:03
  Ali u Delima Apostolskim
  čitamo da su apostoli
 • 16:03 - 16:06
  odlazili u svet i svakodnevno
  naprosto sve ovo činili.
 • 16:06 - 16:08
  Zaista sam osetio
  da je to ono što želim.
 • 16:08 - 16:12
  Tako sam dve godine
  bio gladan za time,
 • 16:12 - 16:15
  verujući da sam pozvan da
  to činim,
 • 16:15 - 16:17
  ali nekako nisam mogao da to uradim.
 • 16:17 - 16:20
  Crkveni sistem mora da se promeni.
 • 16:20 - 16:28
  Moramo prestati da budemo institucija
  usresređena na zgrade i nedeljne službe.
 • 16:28 - 16:31
  Ljudi sede po crkvama, iz godine u godinu,
 • 16:31 - 16:36
  čekajući da posebno svešteno lice
  dođe i pomoli se za njih,
 • 16:36 - 16:38
  govoreći im da sada imaju pomazanje.
 • 16:38 - 16:42
  Možete da idete i da uradite ovo
  ili ono za Gospoda.
 • 16:42 - 16:45
  Ili samo da sede tamo, nadajući se
  da će neko
 • 16:46 - 16:47
  da ih vidi, da vidi njihov dar.
 • 16:48 - 16:51
  Ali to nije ono što nam
  Sveto Pismo govori.
 • 16:51 - 16:53
  Nije ono što nam je Isus zapovedio
  da vršimo.
 • 16:55 - 16:59
  Godine 1995. radio sam kao pekar
  i nisam znao za Gospoda.
 • 16:59 - 17:01
  Ništa nisam znao o Svetom Pismu.
 • 17:01 - 17:07
  Bio sam mladić iz Danske, kršten
  u luteranskoj crkvi.
 • 17:07 - 17:10
  Kada mi je bilo četrnaest, imao sam
  krizmu u luteranskoj crkvi.
 • 17:11 - 17:14
  Ali to je bila tradicija.
  I danas je tradicija za mnoge.
 • 17:14 - 17:18
  Jedne noći sam pogledao uvis i rekao:
  "Ma daj Bože, jesi li gore?
 • 17:18 - 17:21
  Ako si tamo, dođi i uzmi me.
  Želim da Te znam."
 • 17:21 - 17:24
  Kratko vreme nakon toga,
  čuo sam jevanđelje.
 • 17:24 - 17:29
  Petog aprila 1995.
  u 9.30 h uveče
 • 17:29 - 17:31
  pokajao sam se
 • 17:31 - 17:33
  i sve sam predao Isusu.
 • 17:33 - 17:35
  Ali onda sam krenuo u crkvu.
 • 17:36 - 17:40
  Počeo sam da ličim na ljude u crkvi.
 • 17:40 - 17:42
  Mislio sam da je to hrišćanstvo -
 • 17:42 - 17:48
  sresti Boga i onda ići u crkvu
  i sedeti tamo svake nedelje.
 • 17:48 - 17:51
  Ali postajao sam sve više frustriran.
 • 17:51 - 17:56
  Jer mora postojati nešto više od
  samog odlaženja u crkvu,
 • 17:56 - 17:59
  sedenja tamo po dva sata svake nedelje
 • 17:59 - 18:02
  i slušanja nekoga kako propoveda.
 • 18:02 - 18:06
  Jenom prilikom počeo sam da
  čitam Dela Apostolska.
 • 18:06 - 18:10
  Da čitam o prvim hrišćanima,
  o tome kako su živeli.
 • 18:11 - 18:13
  Oni nisu radili isto što i ja tada.
 • 18:13 - 18:18
  Videli su kako se životi menjaju
  gde god da su došli.
 • 18:18 - 18:22
  U tom trenutku sam bio toliko frustriran,
  jer sam bio hrišćanin
 • 18:22 - 18:24
  mnoge godine.
 • 18:24 - 18:26
  Ali nikad nisam iscelio bolesnog,
  nikad isterao demone.
 • 18:27 - 18:32
  Nikad nisam nikog doveo Hristu.
  Nisam nikad iskusio život
 • 18:32 - 18:37
  iz prvobitne crkve o kome čitamo
  u Delima.
 • 18:37 - 18:39
  Tako sam jednog dana u frustraciji
  pomislio:
 • 18:39 - 18:43
  "Gospode, predajem Ti sve!
  Želim da vidim takav život."
 • 18:43 - 18:48
  I onda sam počeo da uviđam takav život
  sve više i više.
 • 18:48 - 18:50
  Ali problem je što na početku
 • 18:50 - 18:53
  nije bilo nikog da me poduči.
 • 18:53 - 18:57
  Nije bilo nikoga poput Isusa
  koji je rekao:
 • 18:57 - 19:00
  "Pođite i sledite me i učiniću vas
  ribarima ljudi."
 • 19:00 - 19:03
  Dođite i pratite me,
  i pokazaću vam
 • 19:03 - 19:05
  kako da isceljujete bolesne,
  kako da propovedate.
 • 19:05 - 19:11
  Pokazaću vam, naučiću vas kako da
  služite u Carstvu Božjem.
 • 19:11 - 19:13
  Nitko to nije radio.
 • 19:13 - 19:15
  Ali ono što je sad drugačije,
  je to da
 • 19:15 - 19:18
  sada počinjemo da
  podučavamo ljude.
 • 19:19 - 19:21
  Ako ono što smo naučili
  uzmemo i predamo
 • 19:21 - 19:26
  narednim generacijama sledbenika i
  oni nastave odatle,
 • 19:26 - 19:29
  preuzmu to i predaju narednoj
  generaciji sledbenika,
 • 19:29 - 19:32
  u vrlo kratkom vremenu
  imali bi sledbenike
 • 19:32 - 19:36
  koji bi hodili širom Zemlje, izgledajući
  upravo kao Isus,
 • 19:36 - 19:40
  čineći isto što je Isus činio,
  da, čak i veće stvari,
 • 19:40 - 19:42
  jer je On otišao Ocu.
 • 20:24 - 20:27
  Sada ćemo poslušati našeg prijatelja.
 • 20:30 - 20:31
  Na švedskom.
 • 20:38 - 20:40
  Švedska je zakon čoveče!
 • 20:41 - 20:44
  Oče molim Ti se da
  preuzmemo Evropu
 • 20:44 - 20:47
  i Švedsku i Norvešku
  i ceo svet za Tebe!
 • 21:01 - 21:05
  Postao sam hrišćanin
  pre oko jedanaest godina.
 • 21:05 - 21:08
  Došao sam u Švedsku
  nacionalnu crkvu
 • 21:08 - 21:10
  iz potpuno nehrišćanskog okruženja.
 • 21:11 - 21:16
  Nakon izvesnog vremena supruga i ja
  samo se preselili u drugi grad
 • 21:16 - 21:20
  i tamo samo prišli izuzetno velikoj crkvi.
 • 21:20 - 21:26
  Postali smo vođe u terenskom
  radu te crkve.
 • 21:27 - 21:32
  Iako smo trebali da služimo za uzor,
  nikada nisam nikoga priveo Hristu.
 • 21:33 - 21:35
  Nikada nisam nikoga krstio,
 • 21:35 - 21:38
  nikada nisam video da neko za koga
  se molim ozdravi.
 • 21:38 - 21:42
  Jedne večeri kada smo izašli
  došao je trenutak.
 • 21:43 - 21:47
  Prišao mi je čovek za stol i pitao:
 • 21:47 - 21:50
  "Hej, video sam šta radiš.
  Želim da postanem hrišćanin.
 • 21:50 - 21:52
  Kako da to uradim?"
 • 21:52 - 21:55
  Moja reakcija bila je:
  "Ok, sutra ću te pokupiti
 • 21:55 - 21:57
  i povešću te u crkvu."
 • 21:57 - 21:59
  To sam i uradio,
  doveo sam ga u crkvu
 • 21:59 - 22:03
  i predao sam ga pastoru.
  On ga je poveo ka spasenju,
 • 22:04 - 22:08
  ali to me je nateralo da reagujem.
  Razumeo sam da nešto nije u redu.
 • 22:08 - 22:11
  Dosta čitam Bibliju, a išao sam i u
  biblijsku školu nekoliko godina.
 • 22:12 - 22:15
  Znam šta Biblija kaže - da sam ja taj
 • 22:15 - 22:17
  od koga se očekuje da čini te stvari.
 • 22:17 - 22:20
  Ja sam taj koji treba da
  polaže ruke na bolesne
 • 22:20 - 22:22
  a oni će biti isceljeni.
  Ja sam taj
 • 22:22 - 22:26
  koji treba da krštava ljude,
  ali ja to nisam radio.
 • 22:26 - 22:27
  Nešto nije bilo uredu.
 • 22:28 - 22:30
  Počeo sam da mislim
  da možda lažu,
 • 22:30 - 22:32
  da možda nije istina
  to što mi ljudi pričaju.
 • 22:33 - 22:34
  Tako sam počeo da izlazim napolje.
 • 22:34 - 22:37
  Svakoga jutra sam se budio
  i molio se Gospodu.
 • 22:37 - 22:39
  Ponekad je padala kiša,
  sneg, bilo je loše vreme
 • 22:39 - 22:42
  ali ja sam izlazio, jer sam
  zapomagao Gospodu.
 • 22:42 - 22:46
  Želim da te znam.
  Želim da živim pravi život.
 • 22:47 - 22:52
  Jednog dana dok sam bio na poslu
  čitao sam hrišćanske novine.
 • 22:53 - 22:56
  U njima je bio kratki članak
  o jednom Dancu,
 • 22:57 - 22:59
  koji se u tržnom
  centru u Švedskoj
 • 23:00 - 23:02
  molio za ljude
  i oni su bili isceljeni.
 • 23:02 - 23:05
  Pomislio sam: Šta!
  Viđao sam i ranije slične članke, ali
 • 23:05 - 23:07
  ovaj je prodro u moje srce.
  Osetio sam da je od Boga.
 • 23:07 - 23:12
  Pozvao sam ga [Torbena] i on se javio.
  Bio je normalan čovek kao i ja.
 • 23:13 - 23:15
  Razgovarali smo i ispričao
  sam mu moje putešestvije
 • 23:15 - 23:19
  i on je pomislio kako je to divno i da
  bi trebalo da se sastanemo.
 • 23:19 - 23:22
  Sakupio sam neke prijatelje
  i otišli smo kod njega u Dansku.
 • 23:23 - 23:27
  Pitao nas je: "Zašto ste
  došli u Dansku?"
 • 23:27 - 23:29
  - "Želimo da vidimo
  kako su ljudi isceljeni."
 • 23:30 - 23:33
  Onda je on rekao:
  "Ok, za otprilike petnaestak minuta
 • 23:33 - 23:35
  videćete prvu osobu
  kako biva isceljena."
 • 23:35 - 23:40
  Mislio sam: da, da.
  Nisam verovao u to.
 • 23:40 - 23:42
  Kako bi ovo moglo da bude deo
  mog života?
 • 23:42 - 23:46
  Ali, izašli smo na ulicu
  i prišli smo grupi,
 • 23:47 - 23:49
  između 25 i 30 godina starosti.
 • 23:50 - 23:55
  Jedna od devojaka imala je problem
  sa kolenom dugo godina.
 • 23:55 - 23:58
  Rekao mi je da položim ruke
  na njeno koleno
 • 23:58 - 24:00
  i da naredim da bol nestane.
 • 24:00 - 24:03
  Umalo se nisam onesvestio,
  bio sam jako nervozan.
 • 24:04 - 24:07
  Mislim da nisam ni verovao.
  Rekao sam, "Ok, mogu to da uradim."
 • 24:07 - 24:11
  Uradio sam i ona je
  umalo skočila vičući: Šta?!
 • 24:11 - 24:13
  Bila je isceljena.
 • 24:13 - 24:18
  I cela grupa ljudi je bila kao...
  To je preokrenulo moj svet.
 • 24:18 - 24:20
  Tada sam shvatio, ovo je istina
  ovo je istina.
 • 24:20 - 24:22
  To mi je bilo dovoljno.
 • 24:23 - 24:25
  Molio sam se za jednu osobu
  i onda sam krenuo sam.
 • 24:27 - 24:30
  Mi hrišćani smo pozvani
  da načinimo sledbenike.
 • 24:31 - 24:35
  Druga reč koju smo počeli da koristimo
  je "pokretanje" [podsticanje].
 • 24:36 - 24:38
  To je kao sa motociklom:
  ako hoćete
 • 24:38 - 24:41
  da mu upalite motor -
  pokrenete ga.
 • 24:41 - 24:46
  I onda kad motocikl krene,
  možete da se vozite svuda.
 • 24:47 - 24:51
  Isto tako, mi kao hrišćani
  treba da se pokrenemo
 • 24:51 - 24:54
  i da činimo što nas je
  Isus pozvao da radimo.
 • 24:54 - 24:58
  Kada, na primer, podstaknemo hrišćane
  da isceljuju bolesne,
 • 24:58 - 25:02
  vodimo ih na ulice i kažemo:
  dođite i sledite nas.
 • 25:02 - 25:05
  I onda im pokažemo
  kako to i raditi.
 • 25:05 - 25:09
  Kada jednom urade, opet
  mogu da urade.
 • 25:09 - 25:12
  Kažeš da te boli svuda po telu, a
  najviše u nogama?
 • 25:12 - 25:14
  Da.
  - Moliću se, videćeš.
 • 25:16 - 25:18
  Naređujem svoj boli
  da izađe odmah.
 • 25:18 - 25:20
  Budi odmah isceljen
  u celom telu.
 • 25:20 - 25:23
  Naređujem svoj boli da napusti
  telo ovog momenta.
 • 25:23 - 25:24
  Iz celog tela, odmah.
 • 25:25 - 25:28
  Molim se za momentalno isceljenje,
  u ime Isusa, amen.
 • 25:28 - 25:31
  Progibaj se, probaj da je progibaš.
 • 25:31 - 25:33
  Pokušaj da osetiš.
 • 25:34 - 25:36
  Čini se dobro.
  - Čini se dobro, jel' da?
 • 25:36 - 25:38
  Da li sada osećaš bol?
 • 25:40 - 25:42
  Ne.
  - Nestala je?
 • 25:44 - 25:45
  Ljudi se iznenade!
 • 25:45 - 25:49
  Naređujem da se ova leđa
  potpuno isprave, odmah.
 • 25:49 - 25:51
  Sagni se ovako,
  probaj da osetiš.
 • 25:52 - 25:54
  I ponovo gore.
  - Stvarno, nestala je.
 • 25:54 - 25:57
  Stvarno.
  - Šta?
 • 25:57 - 25:59
  Kunem se.
  - Ne izmisljam ovo,
 • 26:00 - 26:04
  možeš da osetiš da je upravo nestala.
  - O da. O moj Bože.
 • 26:04 - 26:07
  Ovo se rasprostire širom sveta.
 • 26:08 - 26:10
  Poslednjih godina smo videli
 • 26:10 - 26:14
  stotine hiljada ljudi
  koji su bili isceljeni
 • 26:14 - 26:17
  od strane normalnih vernika,
  koji su bili podstaknuti
 • 26:18 - 26:21
  i koji su počeli da izlaze
  i da isceljuju bolesne.
 • 26:21 - 26:26
  I ti ljudi sada počinju
  da vode druge ljude ka Hristu.
 • 26:27 - 26:32
  Tako smo poslednjih godina svedoci
  da hiljade ljudi prilaze Hristu.
 • 26:32 - 26:35
  I to je zaista veoma snažno.
 • 26:35 - 26:39
  Došao sam u Štokholm
  i sreo sam ovog brata,
 • 26:40 - 26:45
  koji je tamo bio sa grupom momaka.
  I njegova žena je bila tamo.
 • 26:45 - 26:46
  Izašli smo napolje.
 • 26:47 - 26:49
  On je prvo zaustavio
  tog čoveka u boli
 • 26:49 - 26:52
  i stavio je svoju ruku na njega
  i taj čovek je bio isceljen.
 • 26:52 - 26:56
  Bio sam ono:
  Vau, ovo je neverovatno!
 • 26:56 - 26:58
  Ta osoba je bila isceljena
  i bio sam u fazonu
 • 26:58 - 27:00
  sada to više nije
  samo na Jutjubu.
 • 27:00 - 27:04
  Ne gledam to na Jutjubu,
  nego to vidim pred sobom.
 • 27:04 - 27:08
  Bilo je neverovatno videti reakciju
  osobe koja je bila isceljena.
 • 27:08 - 27:12
  Zatim je došla jedna žena,
 • 27:12 - 27:15
  koja je imala bol u stomaku.
 • 27:15 - 27:18
  Čovek koji me
  je podučavao je rekao:
 • 27:18 - 27:21
  Sada je vreme da se ti moliš.
  Samo stavi ruku
 • 27:21 - 27:23
  i naredi da bol nestane.
  Tako da sam položio ruku
 • 27:24 - 27:26
  i oklevao sam, čoveče,
  ali sam stavio ruku
 • 27:26 - 27:30
  i naprosto sam naredio.
  U ime Isusa, bolu nestani!
 • 27:30 - 27:34
  Pomerio sam ruku i iznenada,
  trebao si da vidiš
 • 27:34 - 27:38
  lice te žene, kao,
  kako si to izveo?
 • 27:38 - 27:40
  Šta..!?
 • 27:40 - 27:43
  Šalite se sa mnom?
  - Ne, ne šalimo se.
 • 27:43 - 27:46
  To je istina, i zbog toga
  ovo i radimo.
 • 27:47 - 27:49
  Ne.
 • 27:50 - 27:52
  Ovo je ludo.
 • 27:52 - 27:55
  Isus te je iscjelio, nisam ja.
 • 27:55 - 27:57
  Vau, nikad nisam doživeo
  nešto slično ranije.
 • 27:58 - 28:01
  Kao da su mi se snovi
  ispunili, upravo tamo.
 • 28:01 - 28:04
  Ovo je u stvari bio najbolji dan
  u mom životu.
 • 28:04 - 28:07
  Postati deo onoga o čemu
  sam čeznuo tako dugo.
 • 28:07 - 28:11
  Na putu do kuće
  bio sam ispunjen radošću.
 • 28:11 - 28:13
  Sedeo sam u autobusu do kuće.
 • 28:14 - 28:20
  Kada sam stigao nisam mogao
  da samo sedim ili ostanem u kući.
 • 28:20 - 28:24
  Išao sam centrom grada i molio
  sam se za ljude
 • 28:24 - 28:27
  istog dana i susreo
  sam neke devojke
 • 28:27 - 28:29
  za koje sam molio i one su
  odmah bile isceljene.
 • 28:30 - 28:31
  Bio sam opet u fazonu: Vau!
 • 28:31 - 28:34
  Ovo nije nešto što se desilo samo u
  Štokholmu i ostalo tamo.
 • 28:34 - 28:36
  Nastavlja se i dalje, znaš.
 • 28:36 - 28:39
  Od tada izlazim svakog dana.
 • 28:39 - 28:45
  Svakog dana sam na ulici i video sam
  hiljade ljudi koji su isceljeni.
 • 28:45 - 28:49
  To me je jednostavno promenilo.
  Promenilo me u potpunosti.
 • 28:49 - 28:51
  To je .. vau.
 • 28:55 - 28:57
  Pomeri nogu.
 • 28:58 - 29:00
  Ne osećam ništa.
 • 29:01 - 29:02
  Nestala je?
 • 29:03 - 29:04
  Ne osećam je više.
  - Ne?
 • 29:05 - 29:07
  Ne osećam više bol.
 • 29:08 - 29:09
  Ne mogu više da je osetim.
 • 29:09 - 29:12
  Zar nije čudesno?
  - Jeste!
 • 29:12 - 29:14
  Isus te iscjelio.
 • 29:20 - 29:22
  Sagni se i probaj da osetiš.
 • 29:25 - 29:28
  Uspelo je, Denise!
  - Probaj! Probaj!
 • 29:32 - 29:34
  Kako ti se sada čini?
  - Savršeno.
 • 29:34 - 29:38
  Sva bol je nestala?
  - Sva bol je skroz nestala.
 • 29:39 - 29:41
  Kunem se Bogom.
 • 29:41 - 29:42
  Hvala Ti Isuse.
 • 29:43 - 29:46
  Nisam očekivao to što smo videli, ili
  i jesam. Podrazumeva se da se desi.
 • 29:46 - 29:49
  Video sam da se to dešava
  na snimkama svo vreme,
 • 29:49 - 29:51
  ali nikad nisam mogao
  da to sam uradim.
 • 29:51 - 29:53
  Potpuno sam očekivao da
  je ovo nešto što Bog radi.
 • 29:53 - 29:57
  To je način na koji me koristi.
  To je moja svrha ovde.
 • 29:57 - 30:03
  Molili smo se za jednu devojku,
  koja je imala problem sa leđima.
 • 30:03 - 30:05
  Mislim da je imala
  neku vrstu operacije.
 • 30:05 - 30:08
  Boli nestani. Leđa vratite
  se na mesto odmah.
 • 30:08 - 30:13
  U ime Isusa.
 • 30:13 - 30:15
  Osećaš li da se nešto događa?
 • 30:15 - 30:17
  Oh, pucketa.
  - Vau, nešto se dogodilo.
 • 30:17 - 30:21
  Bila je ispunjena Svetim Duhom
  i Bog ju je susreo na radikalan način.
 • 30:21 - 30:23
  Bila je u suzama.
  - Pala je pred nama.
 • 30:24 - 30:29
  Ispuni je.
  Više, više, više...
 • 30:29 - 30:32
  Sveti Duh je nad tobom,
  samo otvori usta.
 • 30:38 - 30:40
  Sveti Duše, još..
  Ispuni je.
 • 30:42 - 30:45
  Upravo si krštena,
  ispunjena Svetim Duhom.
 • 30:47 - 30:50
  On je tu, on je tu.
 • 30:51 - 30:54
  Ovo je novi početak.
  Novi je početak za tebe.
 • 30:54 - 30:58
  Ovo je novi početak.
 • 31:00 - 31:03
  Gospode, zahvaljujemo Ti na slobodi.
  Zahvaljujemo Ti na novom početku.
 • 31:03 - 31:07
  Njena porodica, koja je bila s njom,
  njena zaova i njena deca,
 • 31:07 - 31:10
  bili su potpuno mirni,
  kao da je sve normalno.
 • 31:10 - 31:11
  Ljudi su mislili - šta se ovde dešava.
 • 31:11 - 31:13
  Sećam se da sam samo pomislio:
 • 31:14 - 31:18
  Sjajno je to što se sada
  dešava ovoj devojci.
 • 31:18 - 31:21
  Nije imala predstavu šta će
  se dogoditi tog običnog dana.
 • 31:21 - 31:24
  Ustala je i mogli ste da vidite
  da je druga osoba.
 • 31:24 - 31:26
  Bog ju je potpuno
  promenio iznutra.
 • 31:28 - 31:30
  Dobro sam, Lilija.
 • 31:30 - 31:33
  Ovo je dobro.
  - Više nego dobro.
 • 31:34 - 31:36
  Neuporedivo više nego dobro.
 • 31:36 - 31:39
  Bog želi da nam bude živ.
  Želi da nam pokaže
 • 31:39 - 31:41
  i pokaže ko je On nama.
 • 31:42 - 31:44
  Vidi, to je Bog. Ovde je napolju.
 • 31:46 - 31:49
  Ne u lepoj crkvi.
  Ali Bog je postoji
 • 31:49 - 31:51
  i želi da bude deo našeg života.
 • 31:51 - 31:53
  Želi da bude deo tvog života.
 • 31:53 - 31:56
  Onda smo pošli dalje.
 • 31:56 - 31:59
  Potom smo se molili za
  čoveka po imenu Deni.
 • 32:00 - 32:03
  Ustvari, prvo smo pitali drugog
  čoveka da li ga boli nešto.
 • 32:03 - 32:05
  Rekao je: "Ne."
  I onda je naišao Deni...
 • 32:05 - 32:08
  Tako je. Pitali smo gospodina
  na klupi da li možemo da se molimo.
 • 32:08 - 32:12
  Rekao je: "Ne, dobro sam."
  I čovek po imenu Deni je dodao:
 • 32:12 - 32:15
  "Ah, pravo me bole leđa."
  "Koliko dugo te bole?"
 • 32:15 - 32:20
  "Deset godina"
  Ustvari je bilo pet godina
 • 32:20 - 32:23
  kako su ga bolela leđa.
  Rekli smo:
 • 32:24 - 32:26
  "Dobro, stavićemo te da sedneš."
  Postavili smo ga da sedne
 • 32:26 - 32:31
  i jedna noga mu je bila duža od
  druge otprilike 1 cm.
 • 32:31 - 32:34
  Nogo opusti se i rasti,
  odmah u ime Isusa.
 • 32:34 - 32:37
  Eto ga.
  - Da, vidi se pomeranje.
 • 32:38 - 32:41
  Da li si osetio to?
  - I pomerala se u tvojim rukama.
 • 32:41 - 32:45
  Nešto je iskočilo,
  kada je krenula napolje.
 • 32:45 - 32:48
  Deni, probaj da ustaneš
  i osetiš leđa sada.
 • 32:48 - 32:50
  To je prilično dobro.
  - Nestala je?
 • 32:50 - 32:53
  Da.
  - Petnaest godina i nestala je.
 • 32:53 - 32:56
  Da, ustvari pet.
  - Oh, i nestalo je sad?
 • 32:57 - 33:01
  Šta si osetio?
  - Ne znam, dobar je osećaj.
 • 33:02 - 33:05
  Ovo je prvi put da to radi.
 • 33:06 - 33:08
  To je bilo divno i
  dok smo tražili ljude
 • 33:08 - 33:10
  odlučili smo da odemo na sladoled.
 • 33:10 - 33:14
  Ušli smo i ti si pričao sa
  ženom iza pulta.
 • 33:14 - 33:16
  Jedna nas je žena iza pulta
 • 33:16 - 33:19
  pitala šta radimo, odakle smo.
 • 33:19 - 33:22
  Tako da smo joj objasnili
  da idemo okolo i da se molimo.
 • 33:23 - 33:26
  Ja sam iz Hjustona i sa
  ljudima odasvud smo.
 • 33:26 - 33:28
  Molimo se za ljude
  koji su bolesni ili imaju bol.
 • 33:29 - 33:31
  "Stvarno?"
  Rekao sam joj za Denija.
 • 33:31 - 33:34
  Rekla je, o moj Bože,
  želim da upoznam tog čoveka.
 • 33:34 - 33:36
  Pomislio sam da misli na Denija,
  koji je bio isceljen.
 • 33:37 - 33:39
  "Ne znam gde je on sada, žao mi je."
 • 33:39 - 33:43
  Rekla je: "Kada god se vrati da
  se moli, pozovite me."
 • 33:43 - 33:46
  U sebi sam pomislio:
  "To sam bio ja, ovde sam."
 • 33:47 - 33:50
  Tako da, da vratiću se,
  samo minut.
 • 33:50 - 33:52
  I onda je prišla
  i skinula je cipelu.
 • 33:53 - 33:54
  "To je članak."
  Otvorila se
 • 33:54 - 33:58
  i mogao sam da se dalje molim za nju.
  Bilo je sve bolje i bolje.
 • 33:58 - 34:01
  Okrenuo sam se okolo
  i četiri ili pet ljudi je govorilo:
 • 34:01 - 34:04
  "Mene boli."
  "Možete li da se molite za mene?"
 • 34:07 - 34:11
  Kako je?
  - Šta to radite?
 • 34:11 - 34:15
  Nisam to bio ja, čoveče,
  - Bolelo me je.
 • 34:15 - 34:17
  Ne lažem.
 • 34:18 - 34:19
  Je li potpuno nestalo?
 • 34:19 - 34:24
  Hajde, skoči, skoči!
  - Sada to mogu.
 • 34:26 - 34:29
  Šta to radite?
  - To je Isus.
 • 34:29 - 34:32
  Spusti se!
 • 34:34 - 34:37
  Kada si to mogao poslednji put?
 • 34:37 - 34:39
  U vojsci.
  - Pre deset godina?
 • 34:39 - 34:42
  Da, pre deset godina.
  - Znači nisi to mogao deset godina?
 • 34:42 - 34:43
  Ne, ne...
 • 34:43 - 34:47
  Ma hajde!
  - Da, znam dobar je osećaj.
 • 34:47 - 34:50
  Sedi u stolicu,
  vidi ako možeš to da uradiš kao obično.
 • 34:50 - 34:52
  I onda ustani.
 • 34:54 - 34:57
  Ako je ovo Bog onda...
  Volim te.
 • 34:58 - 35:01
  Jeste Bog! Deset godina nisi
  mogao to da uradiš.
 • 35:01 - 35:04
  Ne, nisam mogao, kažem vam,
  bolelo me je.
 • 35:04 - 35:05
  Dolazio sam i odlazio od doktora.
 • 35:06 - 35:10
  Ali Isus je veliki Doktor.
  On je najveći i on je tamo.
 • 35:11 - 35:12
  Jeste, amin.
 • 35:13 - 35:15
  Šta nije u redu kod tebe?
  - Moje rame..
 • 35:16 - 35:17
  Ne možeš da ga podigneš
  više od toga?
 • 35:17 - 35:21
  Koliko već traje?
  - Šest nedelja.
 • 35:21 - 35:24
  Znači šest nedelja nisi
  mogao to da uradiš.
 • 35:24 - 35:27
  Opusti se odmah
  u ime Isusa, odmah.
 • 35:34 - 35:36
  Uspeo si!
 • 35:39 - 35:42
  Uspeo si, tvoje je, zadrži ga.
 • 35:42 - 35:46
  Ranije si mogao dotle jel' da?
 • 35:46 - 35:49
  Bolje se pomeraš, zar ne?
 • 35:51 - 35:53
  Dobro je.
  - Ruku uvis!
 • 35:53 - 35:55
  Daj mi pet.
 • 36:06 - 36:08
  Osećaš se dobro?
 • 36:12 - 36:13
  Sada znamo kako je.
 • 36:13 - 36:20
  Tako da se vraćamo u Hjuston i idemo i
  pronalazimo parkove i prodavnice...
 • 36:20 - 36:25
  Čak i kada negde jedmo picu...
  nema granica za Gospoda.
 • 36:26 - 36:29
  Da, to je kao riđokosa
  odrasla u Aziji koja misli:
 • 36:29 - 36:32
  "Osećam da ima više u životu,
  svi su isti."
 • 36:32 - 36:33
  i onda ode u Irsku:
 • 36:33 - 36:37
  "Da ima, stvarno ima!
  Ima ljudi kao što sam ja."
 • 36:37 - 36:39
  Tako se i osećam:
  "O, ovo je život. OK. Dobro."
 • 36:39 - 36:43
  Ovo sam želela! Sada
  mogu da izađem i da to radim.
 • 36:43 - 36:45
  Tako da smo uzbuđeni
  da se vratimo i osećam da
 • 36:45 - 36:50
  moje komšije, ljudi, nemaju
  pojma šta će im se desiti,
 • 36:50 - 36:54
  jer sada shvatam, mogu to da
  uradim Bože, apsolutno mogu.
 • 36:59 - 37:03
  Dela 2,38 Petar im reče: "Pokajte se
  i neka se svaki od vas krsti
 • 37:03 - 37:07
  u ime Isusa Hrista
  za oproštenje greha
 • 37:07 - 37:11
  i primićete dar
  Duha Svetoga."
 • 37:13 - 37:16
  Živimo u uzbudljivom
  vremenu u Evropi
 • 37:16 - 37:21
  gde počinjemo videti zaživljenje
  Dela u našem vremenu.
 • 37:22 - 37:24
  Vidimo da ljudi izlaze na ulice
  sa jevanđeljem,
 • 37:25 - 37:27
  sa prikazivanjem Carstva.
 • 37:27 - 37:31
  Često je to veoma
  jasna poruka iz jevanđelja,
 • 37:31 - 37:34
  o udaljavanju od greha.
 • 37:35 - 37:38
  I deo paketa je ustvari
 • 37:38 - 37:41
  krštenje i ispunjenje
  Svetim Duhom.
 • 37:41 - 37:46
  Veoma često je u našim crkvenim
  sistemima to dvoje razdvojeno.
 • 37:46 - 37:48
  Ali ono što vidimo sve više i više
 • 37:48 - 37:50
  da se to dvoje stapa,
  u jedan potok,
 • 37:50 - 37:52
  kao što je bilo u Delima Apostola.
 • 37:52 - 37:54
  Tako da nema čekanja.
 • 37:54 - 37:59
  Kada se neko pokaje
  i pokaže veru u Isusa,
 • 37:59 - 38:03
  vode ih gde god ima vode.
 • 38:04 - 38:06
  Može biti bilo gde.
  Može biti jezero.
 • 38:06 - 38:14
  Može biti sud za kišnicu,
  kada, bilo šta.
 • 38:14 - 38:17
  Ljudi budu odmah kršteni
 • 38:17 - 38:19
  i u isto vreme su ispunjeni
  Svetim Duhom.
 • 38:20 - 38:23
  Prve reči koje su izašle iz
  Isusovih usta bile su:
 • 38:23 - 38:26
  "Pokajte se, bliži se Carstvo Nebesko."
 • 38:27 - 38:30
  Pozvani smo da svaki dan
  propovedamo pokajanje.
 • 38:31 - 38:34
  Kao da je taj deo izgubljen
  u današnjoj crkvi.
 • 38:34 - 38:38
  Govorimo o veri, ali ne
  govorimo o pokajanju.
 • 38:38 - 38:42
  Skoro da se plaše
  da govore o grehu.
 • 38:42 - 38:44
  Ali pozvani smo da
  govorimo o grehu.
 • 38:44 - 38:48
  Pozvani smo da propovedamo
  pokajanje.
 • 38:49 - 38:51
  Moramo da kažemo šta je to greh.
 • 38:51 - 38:54
  Moramo da kažemo da će oni ljudi
 • 38:54 - 38:57
  koji nastave da greše umreti.
 • 38:57 - 39:01
  Moramo da pričamo o grehu pre
  nego pričamo
 • 39:02 - 39:06
  o tome da je Isus bio Jagnje Gospodnje,
  koje je došlo da ukloni naš greh.
 • 39:07 - 39:13
  Jer ako ne pričamo o grehu,
  šta bi ljudi s Isusom?
 • 39:13 - 39:16
  Gde ti ideš?
  - Idem sa Gospodom, u raj.
 • 39:16 - 39:19
  Zašto?
  - Jer...
 • 39:24 - 39:26
  Jesi li dobra osoba?
  - Da.
 • 39:26 - 39:29
  Jesi li ikada lagala?
  - Da.
 • 39:29 - 39:31
  Jesi li ikada nešto ukrala?
 • 39:32 - 39:35
  Skinula nešto sa interneta bez plaćanja?
  - Da.
 • 39:35 - 39:38
  Jesi li imala spolni odnos
  izvan braka?
 • 39:39 - 39:41
  Ovo su tri od deset zapovesti.
 • 39:41 - 39:44
  Koliko treba da nabrojim?
 • 39:44 - 39:47
  Sve je u tome kako se
  upoređujemo sa drugima.
 • 39:47 - 39:50
  Naravno, ako se uporedite sa
  ljudima oko sebe,
 • 39:50 - 39:52
  možete misliti da ste
  dobra osoba.
 • 39:52 - 39:54
  Pitanje nije da li ste dobra osoba.
 • 39:54 - 39:56
  Pitanje je: Da li ste dovoljno dobri?
 • 39:56 - 39:59
  Biblija kaže: ako ste učinili
  samo jedan od ovih grehova
 • 39:59 - 40:01
  krivi ste za sve njih.
 • 40:01 - 40:06
  Nije to kao u drugim stvarima,
  kao da je u redu ako merite
 • 40:06 - 40:08
  i imate loša dela i dobra...
 • 40:08 - 40:11
  To nije tako.
  Ili si kriv ili nisi.
 • 40:11 - 40:15
  Ako si jednom prekršio zakon, onda
  si kriv za kršenje zakona.
 • 40:15 - 40:20
  Ako govorimo o Bogu,
  nikada ni jedna osoba ne može
 • 40:20 - 40:24
  da dođe Bogu ili u raj
  po svojim dobrim delima.
 • 40:24 - 40:26
  To nije moguće.
 • 40:26 - 40:29
  I ja sam za sebe uvek mislio da sam
  dobra osoba jer,
 • 40:29 - 40:31
  da, ponekad sam se malo
  previše puta potukao,
 • 40:31 - 40:35
  popio bih previše, radio bih
  neke stvari. Ali, ali, ali...
 • 40:35 - 40:41
  Ovaj i onaj čovek su mnogo gori od mene.
 • 40:41 - 40:44
  Tako da je moj problem bio taj što sam se
  upoređivao sa ljudima oko mene,
 • 40:45 - 40:47
  umesto da se usporedim sa Onim
 • 40:48 - 40:50
  pred kojim ću stajati jednog dana.
 • 40:51 - 40:55
  Verujem da se moramo vratiti na ono
  što nam Sveto Pismo pokazuje.
 • 40:55 - 40:59
  Pokajanje nije toliko o tome da
  nam je žao zbog našeg greha
 • 40:59 - 41:00
  i toga što smo uradili
 • 41:01 - 41:06
  i kako smo prekršili Božju Reč
  u smislu nas samih.
 • 41:06 - 41:08
  Biti žalostan nije pravo pokajanje.
 • 41:09 - 41:11
  Deo je njega, ali nije
  kompletna priča.
 • 41:11 - 41:15
  Na primer, faraonu u Starom zavetu,
  sa Izraelcima u Egiptu,
 • 41:15 - 41:19
  bilo mu je žao i objavio je: "Oh,
  sagrešio sam protiv Boga."
 • 41:19 - 41:24
  Dakle, priznao je svoj greh, ali
  nije se okrenuo od svog greha.
 • 41:24 - 41:25
  Niti je to samo pokajanje.
 • 41:25 - 41:29
  Mnogi ljudi kažu: vidite da im
  je žao,
 • 41:29 - 41:31
  plaču, jer ih stvarno
  grize savest.
 • 41:32 - 41:34
  Juda Iskariotski u Novom zavetu
  je imao grižu savesti.
 • 41:34 - 41:38
  Toliko ga je grizla savest da je
  počinio samoubistvo.
 • 41:38 - 41:40
  Ali nije se odvratio od svog greha.
 • 41:40 - 41:45
  Kada čitamo Sveto Pismo, vidimo da
  Bog povezuje pokajanje
 • 41:45 - 41:47
  sa oproštenjem,
 • 41:47 - 41:52
  pre nego oproštenje
  sa verom u Isusa.
 • 41:52 - 41:57
  Posmatrajući drugi deo
  često mislimo da
 • 41:57 - 42:02
  će nam sa verom u Isusa, Bog
  automatski oprostiti naše grehe.
 • 42:02 - 42:06
  Čitajući Sveto Pismo
  shvatite da to nije tako.
 • 42:06 - 42:08
  Idemo zamisliti mene i vas
  kako igramo šah.
 • 42:09 - 42:11
  Ja napravim potez,
  onda je red na vama.
 • 42:11 - 42:13
  Želim videti vaš potez.
 • 42:14 - 42:16
  Moj red. Vaš red.
 • 42:17 - 42:21
  Da li smem da uradim ovo?
  Da pomerim jednu tamo i jednu ovamo?
 • 42:21 - 42:24
  Smem li napraviti dva poteza?
  - Ne.
 • 42:24 - 42:26
  Zašto? Zato što postoje pravila.
 • 42:26 - 42:30
  Pravilo je, ti napraviš jedan potez,
  a onda ja napravim jedan potez.
 • 42:30 - 42:34
  Što se tiče Boga, grešili ste.
 • 42:34 - 42:36
  Uradili ste nešto pogrešno
 • 42:37 - 42:40
  i zbog toga ste odvojeni od Boga.
 • 42:41 - 42:44
  Ne možemo biti u društvu Boga
  zbog naših grehova.
 • 42:44 - 42:47
  Greh je razlog što Bog ne može
  da bude u zajedništvu sa nama.
 • 42:47 - 42:50
  Gospod gleda u tebe i kaže:
 • 42:50 - 42:54
  "Ne želim te kazniti. Ali ja sam
  Svet i zato moram to da uradim.
 • 42:54 - 42:57
  U isto vreme, želim da ti
  dam priliku
 • 42:57 - 43:00
  dobiti oproštenje i
  dobiti odnos sa mnom.
 • 43:00 - 43:03
  Zato šaljem svoga sina, Isusa,
  da umre za tebe."
 • 43:04 - 43:05
  Tako da je to ovako.
 • 43:05 - 43:08
  Grešili ste i prekršili
  ste Božje zapovesti.
 • 43:08 - 43:11
  Zbog toga živimo bez
  zajedništva sa Bogom.
 • 43:11 - 43:14
  Živimo svoj sopstveni život,
  odvojeni od Boga.
 • 43:14 - 43:18
  Bog je pogledao dole na vas i rekao:
  "Ne želim da vam sudim,
 • 43:19 - 43:23
  želim da vam oprostim. Stoga, šaljem
  svoga sina Isusa da umre za vas."
 • 43:23 - 43:26
  Na koga je sada red?
  Vaš je red.
 • 43:26 - 43:28
  Gospod želi da oprosti.
  Želi da vas oslobodi.
 • 43:29 - 43:31
  On želi da vam da novi život
  i da isceljuje kroz vas.
 • 43:31 - 43:34
  On želi da učini te stvari.
  Ali on kaže:
 • 43:34 - 43:38
  "Pokreni se, na tebi je red!"
  On čeka da vi to uradite.
 • 43:38 - 43:43
  Čim kažete, kajem se i
  primam oproštaj.
 • 43:43 - 43:47
  Čim to uradite,
  Bog će vam oprostiti.
 • 43:47 - 43:49
  Tako je bitno da to razumete.
 • 43:49 - 43:52
  Jer ima toliko ljudi, i ja sam
  nekada imao takav stav.
 • 43:52 - 43:55
  Kao i vi, verovao sam
  da postoji Bog.
 • 43:55 - 43:59
  Ali u mojim mislima, u mom svetu:
  "Ok, kada dođe vreme,
 • 43:59 - 44:02
  On će doći meni.
  Na Njemu je.
 • 44:02 - 44:05
  On je veliki. Može to da
  uradi kada želi."
 • 44:05 - 44:08
  I ja sam Njemu predao
  odgovornost.
 • 44:08 - 44:12
  Pravo, istinsko pokajanje
  zahteva akciju.
 • 44:12 - 44:15
  Ono nije samo u rečima,
  nije samo nešto što mislimo.
 • 44:15 - 44:17
  Pravo pokajanje nije samo
  kada uvidite
 • 44:18 - 44:21
  da ste pogrešili protiv
  Boga koji je Svet,
 • 44:21 - 44:24
  nego je da onda ispovedite
  svoje grehe pred Njim,
 • 44:24 - 44:26
  da osećate pokajanje pred njim,
 • 44:26 - 44:29
  da se okrenete od života u grehu
 • 44:29 - 44:30
  i da počnete da živite Njegov.
 • 44:30 - 44:33
  Reč za pokajanje koja se koristi u
  Svetom Pismu je "metanoja",
 • 44:33 - 44:37
  što znači ponovo razmisliti.
 • 44:37 - 44:40
  Bog želi da mi ponovo razmislimo.
 • 44:40 - 44:42
  O našim životima i kako smo živeli.
 • 44:43 - 44:49
  Da li ćemo opet promisliti o Bogu i
  kako naši gresi utiču na njega,
 • 44:49 - 44:56
  onda će i Bog razmisliti
  o tome šta misli o nama.
 • 44:59 - 45:01
  Dela 22, 16
  I sada šta oklevaš?
 • 45:01 - 45:05
  Ustani i krsti se,
  i speri grehe svoje...
 • 45:05 - 45:09
  Ako ispovedite svoje grehe
  i iznesete ih na svetlost,
 • 45:09 - 45:11
  doživećete oproštaj.
 • 45:11 - 45:15
  Ali ako ih držite uz sebe,
  svaki put kada napravite korak
 • 45:16 - 45:18
  prema svetlosti, Satana će reći:
 • 45:19 - 45:22
  "Ali seti se, ali seti se..."
  - Da, to je ono što on radi.
 • 45:23 - 45:25
  Ali sada je napolju,
  ispovedili ste ga.
 • 45:25 - 45:28
  Rekli ste ga meni, rekli ste ga.
 • 45:30 - 45:33
  Budite vođeni Svetim Duhom,
  možda ćete reći celom svetu.
 • 45:33 - 45:36
  Ne znam što, ali oproštaj postoji.
 • 45:37 - 45:39
  Ljudi moraju to da čuju.
  Sloboda postoji.
 • 45:39 - 45:43
  Toliko ima puno devojaka
  koje prolaze kroz to, toliko žena.
 • 45:43 - 45:44
  Sve su radile potpuno isto,
 • 45:45 - 45:48
  nosile to okolo, trideset,
  četrdeset, pedeset godina.
 • 45:49 - 45:51
  To nije ono gde je sloboda.
 • 45:51 - 45:54
  Sloboda je ono što doživljavate
  upravo sada.
 • 45:54 - 46:02
  Došla sam danas tražeći
  Gospoda radi dara jezika.
 • 46:03 - 46:10
  I radi svega ostaloga u životu od čega
  mi je možda potrebno oslobođenje.
 • 46:11 - 46:18
  Tokom ovog vikenda
  Bog me je oslobodio
 • 46:20 - 46:22
  i blagoslovio me darom jezika
 • 46:23 - 46:26
  i oprao me je krštenjem u vodi.
 • 46:28 - 46:32
  Živela sam preko trideset godina
 • 46:34 - 46:40
  sa stidom i sramom, tajnom
 • 46:41 - 46:45
  da sam u svojim dvadesetim
 • 46:46 - 46:47
  imala abortus.
 • 46:49 - 46:51
  Sve i jednog dana od tad, pa nadalje,
 • 46:52 - 46:57
  đavo me je pratio.
 • 46:59 - 47:05
  Tako da sam ja takođe tražila Boga,
  dok sam gledala Torbenove video snimke.
 • 47:09 - 47:11
  Govoreći Gospodu da ne mogu više tako.
 • 47:11 - 47:15
  Zalagajući se, tražeći,
  želeći da znam
 • 47:16 - 47:18
  da li ima oproštaj za mene.
 • 47:20 - 47:28
  Onda me je On doveo da dođem
  ovde ovog vikenda.
 • 47:31 - 47:33
  Osećala sam potrebu
  da pričam sa Torbenom,
 • 47:33 - 47:36
  kao da Gospod ima nešto
  da mi kaže kroz njega.
 • 47:38 - 47:48
  Tako da sam od Boga dobila šansu
  da budem oslobođena.
 • 47:49 - 47:51
  Oslobođena od ovog bola.
 • 47:51 - 47:57
  Preko trideset godina, slobodna sam.
  Hvala Ti Isuse, hvala Ti.
 • 48:06 - 48:07
  Biti slobodan.
 • 48:08 - 48:14
  ...Kada sam bila u dvadesetim..
  Gospode pomozi mi..
 • 48:14 - 48:20
  ...imala sam abortus i sve od
  toga dana
 • 48:24 - 48:26
  Bog mi je pokušavo reći,
  u redu je,
 • 48:26 - 48:30
  ali đavo je imao jači uticaj
  nad mojim životom.
 • 48:31 - 48:35
  Samo se zakačio i držao se.
 • 48:35 - 48:37
  Sećam se tog dana kao da je
  bilo juče
 • 48:37 - 48:39
  i osećam istu bol.
 • 48:39 - 48:41
  Ovo je novi početak,
  ovo je novi start.
 • 48:42 - 48:44
  Jesi li spremna da se krstiš
  Isusu Hristu
 • 48:44 - 48:46
  da spereš sve svoje grehe?
  - Da.
 • 48:46 - 48:50
  Tako te po tvojoj sopstvenoj veri
  krštavamo te Isusu Hristu.
 • 48:51 - 48:54
  Umri sa Hristom.
  Podigni se sa Hristom.
 • 49:05 - 49:07
  Hajde da se pomolimo za tebe.
 • 49:07 - 49:11
  Gospode zahvaljujemo ti za Elizabet.
  Zahvaljujemo ti za tvoju slobodu.
 • 49:14 - 49:15
  Kada je to ispovedila,
 • 49:15 - 49:19
  došla je druga žena i
  priznala isti greh.
 • 49:19 - 49:21
  Odjednom je njeno svedočenje
 • 49:21 - 49:25
  već donelo život i oproštaj drugome.
 • 49:26 - 49:29
  I ta žena se krstila u vodi
 • 49:29 - 49:32
  i iskusila je tu slobodu.
 • 49:32 - 49:35
  Kasnije je na sastanku sa
  osamdesetak ljudi
 • 49:35 - 49:38
  objasnila zašto je to uradila,
 • 49:39 - 49:46
  i bio je to greh, taj abortus,
  ali Isus joj je oprostio grehe.
 • 49:46 - 49:50
  Kada je priznala to i podelila
  to svedočenje
 • 49:50 - 49:52
  na sastanku pred osamdeset ljudi,
 • 49:53 - 49:58
  kasnije je dvanaest prisutnih žena
 • 49:58 - 49:59
  ispovedilo isto.
 • 50:00 - 50:04
  I ovde uočavamo moć ispovedanja grehova.
 • 50:04 - 50:09
  Moć krštenja u vodi i svemu
  onome o čemu je jevanđelje.
 • 50:09 - 50:14
  Onaj koji veruje i krsti se
  biće spasen, reče Isus.
 • 50:31 - 50:34
  Ono što je zaista interesantno o
  krštenju vodom je da...
 • 50:35 - 50:38
  verujem da kroz vreme i tradiciju
 • 50:38 - 50:41
  danas posmatramo svetu tajnu
  veoma drugačije
 • 50:42 - 50:46
  od onoga što nam Sveto Pismo
  pokazuje da je zaista sveta tajna.
 • 50:47 - 50:52
  Često gledamo na svetu tajnu kao
  na spoljašnji znak unutrašnje stvarnosti.
 • 50:53 - 50:55
  Ono što je interesantno
  o toj definiciji
 • 50:55 - 50:59
  je da uzima duhovno i fizičko
 • 50:59 - 51:02
  i da potpuno razdvaja te dve stvari.
 • 51:03 - 51:04
  Kao rezultat toga, krštenje posmatramo
 • 51:05 - 51:07
  kao nešto što je samo obred,
 • 51:07 - 51:11
  bez ikakve veze sa ičim
  u duhovnom svetu.
 • 51:11 - 51:13
  Drugim rečima, to je samo
  kao potvrda
 • 51:13 - 51:16
  nečeg što se već desilo u duhu.
 • 51:17 - 51:20
  Ali krštenje se veoma,
  veoma razlikuje od toga.
 • 51:21 - 51:23
  Otkrili smo da krštenje
 • 51:23 - 51:26
  ne predstavlja nešto
  što je samo obred,
 • 51:26 - 51:29
  barem po pitanju da je spoljnji znak
  unutrašnje realnosti.
 • 51:29 - 51:32
  Vidimo da kada uđete u vodu
 • 51:32 - 51:34
  Sveti Duh se dodiruje toga.
 • 51:34 - 51:38
  Kada se duhovno i fizičko povežu
  u krštenju vodom,
 • 51:39 - 51:41
  Bog čini nešto čudesno.
 • 51:42 - 51:45
  Zanimljivo je da krštenje
  vodom predstavlja dve stvari.
 • 51:45 - 51:48
  To je ujedno kupanje i sahrana.
 • 51:49 - 51:51
  Da bi ste se okupali
  trebate biti prljavi.
 • 51:52 - 51:54
  Šta to onda znači?
 • 51:54 - 51:59
  Znači da osoba koja se krštava
 • 51:59 - 52:03
  treba da prizna grehe pred Bogom.
 • 52:03 - 52:10
  U tom smislu, krštenje i pokajanje
  idu zajedno ruku pod ruku.
 • 52:11 - 52:14
  Okreće se i dolazi u veru.
 • 52:14 - 52:19
  Ono što Bog od nas
  traži da bismo se krstili
 • 52:19 - 52:23
  je pokajanje i vera u Isusa Hrista.
 • 52:23 - 52:26
  Osoba postaje mrtva
  svojim grehovima.
 • 52:26 - 52:29
  Ono što se dešava je da uzmimamo
  tu osobu
 • 52:29 - 52:33
  koja dolazi u grehovima,
  donoseći dokaz pokajanja
 • 52:34 - 52:35
  i onda je krštavamo.
 • 52:36 - 52:40
  Tako da kad ta osoba izađe iz vode
  potpuno je nova i čista.
 • 52:41 - 52:44
  Kažem mnogim ljudima koje srećemo,
 • 52:44 - 52:47
  krštenje vodom nije samo čist početak.
 • 52:47 - 52:52
  To je potpuno nov, čist
  život koji počinjete.
 • 53:07 - 53:13
  Pusti ga, pusti ga. Više, više..
 • 53:29 - 53:33
  Slava, slava, slava...
 • 53:34 - 53:36
  Slava Ti Isuse!
 • 53:37 - 53:39
  Hvala Ti Isuse.
 • 53:42 - 53:45
  Hvala Ti Isuse, hvala Ti Isuse.
 • 53:45 - 53:46
  Hvala Ti Isuse.
 • 53:47 - 53:48
  Hvala Ti Isuse.
 • 53:49 - 53:51
  Hvala Ti Isuse.
 • 53:53 - 53:55
  Blagosloveno je ime Tvoje, hvala Ti Isuse.
 • 53:55 - 53:57
  Hvala Ti Isuse.
 • 53:58 - 54:00
  Kako se osećaš?
 • 54:01 - 54:04
  Osećam se kao da je
  nešto izašlo iz...
 • 54:06 - 54:09
  Navire. To živa voda navire
  unutar tebe
 • 54:09 - 54:12
  i Gospod je oslobađa kroz
  tvoja usta.
 • 54:16 - 54:20
  Klaudio, ti si potpuno nov čovek.
  - Amin.
 • 54:21 - 54:23
  Osećaš se dobro?
  - Da.
 • 54:25 - 54:27
  Ovo je samo početak, Klaudio.
 • 54:27 - 54:29
  Ovo je samo početak.
  - Da.
 • 54:29 - 54:30
  Gospod ti je sada dao taj poklon.
 • 54:31 - 54:33
  Biće vremena kada možda
  nećeš znati za šta da se moliš.
 • 54:33 - 54:36
  Ali sada možeš da ideš
  u veri i da se moliš.
 • 54:37 - 54:39
  To šta je divno u molitvi u jezicima,
 • 54:39 - 54:42
  mogu se koncentrisati na
  druge stvari dok se molim,
 • 54:42 - 54:43
  jer se ne moli moja pamet.
 • 54:44 - 54:46
  Samo dopuštam da se moja
  usta otvaraju u veri.
 • 54:46 - 54:49
  I Duh Sveti posreduje kroz nas.
 • 54:49 - 54:50
  Dakle, Bog te samo koristi.
 • 54:50 - 54:53
  Sveti Duh je došao i
  sada deluje kroz tebe.
 • 54:53 - 54:55
  To je divno.
  - Amin, hvala Bogu.
 • 54:56 - 54:57
  Zar nije Bog dobar?
  - Jeste.
 • 54:57 - 55:00
  On je veliki.
  - Jeste.
 • 55:13 - 55:15
  Danas sam nešto naučio.
 • 55:16 - 55:19
  Snagu krštenja vodom u ime Isusa.
 • 55:19 - 55:24
  To nije više simbol,
  kao što mnoge crkve veruju,
 • 55:24 - 55:28
  kao što sam i ja verovao,
  jer sam jedino to i znao.
 • 55:28 - 55:31
  Mislio sam da je to samo
  nešto kroz šta prođete
 • 55:31 - 55:32
  sa prskanjem ili čime god.
 • 55:32 - 55:33
  Ali toliko je tu sile,
 • 55:34 - 55:36
  kada zaista verujete o
  čemu se stvarno radi.
 • 55:36 - 55:39
  O smrti, sahrani, odvajanju,
  starom čoveku.
 • 55:39 - 55:43
  Narav nestaje i
  rađa se novi čovek.
 • 55:43 - 55:46
  Kao što sam danas naučio,
  da li veruješ u
 • 55:46 - 55:47
  Isusa kao Gospoda i Spasitelja?
 • 55:48 - 55:48
  Da, verujem.
 • 55:48 - 55:54
  Dobro, stari čovek ide dole,
  umireš, i novi čovek ustaje.
 • 55:55 - 55:58
  Čim je izašao iz vode
 • 55:58 - 56:00
  rekao je da ga je nešto napustilo.
 • 56:00 - 56:04
  Velika težina ga je napustila i više nije
  imao nikavu zadršku u svom životu.
 • 56:04 - 56:08
  I odmah je primio krštenje
  Svetim Duhom.
 • 56:09 - 56:11
  I ovaj brat je bio tako slomljen,
  jecao je.
 • 56:12 - 56:16
  Držao se za prsa.
  Bilo je dragoceno to videti.
 • 56:16 - 56:19
  Bilo je tako dragoceno videti šta Bog
  radi u njegovom životu.
 • 56:19 - 56:22
  Sve što je mogao je da
  plače u prisustvu Boga.
 • 56:23 - 56:25
  A za mene, samo videti
  šta je Gospod imao...
 • 56:25 - 56:29
  On je vozio, pretpostavljam
  tri, četiri sata da dođe ovde,
 • 56:29 - 56:31
  jer je to ono što je hteo.
 • 56:31 - 56:33
  I to nešto što ga je napadalo
  svo ovo vreme
 • 56:33 - 56:40
  nema više vlast nad njim.
  I on je slobodan, potpuno slobodan.
 • 56:40 - 56:43
  Zaista sam zahvalan;
  tako sam sada naučio
 • 56:43 - 56:48
  da ima nešto u krštenju vodom.
 • 56:48 - 56:50
  Ima nešto u pokajanju.
 • 56:51 - 56:54
  Ima nešto u krštenju Duhom Svetim.
 • 56:54 - 56:56
  Sve tri stvari su neophodne.
 • 56:56 - 56:58
  I to je istinski
  promenilo moj život
 • 56:58 - 57:01
  i od sada propovedam tu poruku
  do dana kada umrem.
 • 57:01 - 57:06
  Jer sam to iskusio,
  a bilo je jedno od najmoćnijih
 • 57:06 - 57:11
  prikazivanja Božje ljubavi koje
  sam ikada video.
 • 57:12 - 57:15
  Verujem da je razlog što vidimo
  stvari koje se sada dešavaju
 • 57:15 - 57:17
  taj, što, kada stari čovek umre,
 • 57:19 - 57:21
  demoni izgube zahvat
  i ono što su zgrabili.
 • 57:23 - 57:26
  Ne mogu dalje da muče
  čoveka koji je mrtav.
 • 57:27 - 57:30
  Jer stari čovek umire.
 • 57:30 - 57:32
  Kada izađete iz te vode,
 • 57:33 - 57:35
  vi ste potpuno novi.
 • 57:36 - 57:38
  Novi čovek u staroj odeći.
 • 57:39 - 57:41
  Kada je Isus hodao po zemlji,
 • 57:41 - 57:43
  propovedao je pokajanje.
 • 57:43 - 57:47
  I onda je učio da se
  ljudi trebaju ponovo roditi,
 • 57:47 - 57:51
  iz vode i Svetog Duha.
 • 57:51 - 57:57
  Ali On u to vreme nije mogao da
  ljude krštava u svoje ime.
 • 57:57 - 58:00
  Nije mogao da ljude
  krštava Svetim Duhom.
 • 58:00 - 58:04
  Ali nakon razapeća,
  kada je Petar ustao na Pedesetnici,
 • 58:04 - 58:09
  prvi put čujemo puno jevanđelje
  nakon što je Petar rekao:
 • 58:09 - 58:13
  "Pokajte se, krstite se za oproštaj
  vaših grehova,
 • 58:14 - 58:17
  i primit ćete Svetog Duha."
 • 58:21 - 58:24
  Klekni dole i samo kaži:
  "Krštavam te Isusu Hristu"
 • 58:24 - 58:26
  i uveri se da je potopljen.
 • 58:27 - 58:30
  Umri sa Hristom.
  Rodi se sa Hristom.
 • 58:32 - 58:36
  Sloboda! Sloboda!
  Idi! Idi!
 • 58:36 - 58:37
  Sloboda. Sloboda.
 • 58:37 - 58:39
  Napolje! Napusti! Idi!
 • 58:40 - 58:43
  Naređujem ti, duše, idi!
  Odmah! Izlazi napolje!
 • 58:43 - 58:46
  Izlazi! U ime Isusa naređujem
  ovom duhu, izlazi!
 • 58:46 - 58:47
  Ostavi ga, smesta!
 • 58:47 - 58:51
  Napolje! Napolje!
  Idi!
 • 58:51 - 58:54
  U ime Isusa naređujem svakom
  demonu izlazi, odmah!
 • 58:54 - 58:58
  Izlazi! Smesta!
  Izlazi napolje!
 • 58:59 - 59:02
  Naređujem ovom demonu, izlazi!
  Izlazi, odmah!
 • 59:02 - 59:03
  Demone izlazi!
 • 59:03 - 59:05
  Naređujem svakom demonu
  napusti ga smesta!
 • 59:05 - 59:11
  Laži izlazite! Izlazite napolje!
  Još, još. Pustite ga!
 • 59:11 - 59:15
  Naređujem ti demone,
  u ime Isusa, izađi napolje!
 • 59:15 - 59:22
  Izlazi napolje! Još!
  Idi!
 • 59:22 - 59:25
  U ime Isusa naređujem i zadnjoj
  stvari da ide!
 • 59:25 - 59:28
  Svaki demone izlazi, u ime Isusa!
  Izlazi napolje!
 • 59:29 - 59:32
  Odmah!
  Napusti ga, napusti ga.
 • 59:39 - 59:46
  Ispuni ga, ispuni ga, još...
  Sloboda, sloboda.
 • 60:06 - 60:07
  Ovo je stvarno.
 • 60:24 - 60:26
  Hvala ti.
 • 60:31 - 60:33
  Ovo je stvarnost!
 • 60:34 - 60:38
  Ako želite da čitate knjigu o ovome,
  želim da vam predložim knjigu.
 • 60:38 - 60:42
  Možda ste čuli za tu knjigu.
  Zove se Sveto Pismo.
 • 60:44 - 60:47
  Ovo je ono o čemu čitamo
  u Svetom Pismu.
 • 60:48 - 60:52
  Oslobođen je, a zatim ga je
  preuzeo Sveti Duh.
 • 60:54 - 60:57
  Ovo nije samo film,
  ovo je stvarnost.
 • 60:58 - 61:01
  A ako je ovo iz Svetog Pisma
  stvarno, šta je sa ostatkom?
 • 61:02 - 61:06
  Svaka reč je istinita,
  od početka do kraja.
 • 61:06 - 61:08
  Aleluja.
 • 61:08 - 61:10
  Moj prijatelju!
 • 61:15 - 61:17
  Još se sećam stiskanja pesnica
 • 61:18 - 61:21
  i sećam se udarca o vodu.
 • 61:22 - 61:26
  Onda sam stvarno jako vikao,
  a onda...
 • 61:28 - 61:30
  ...desila se neka gungula,
  nešto se dešavalo.
 • 61:30 - 61:33
  Nisam znao da sam to bio ja.
  Nisam znao šta se dešavalo.
 • 61:34 - 61:38
  Zatvorio sam oči, ali
  kada sam ih otvorio,
 • 61:38 - 61:40
  bio sam u drugačijem
  položaju od početnoga.
 • 61:40 - 61:45
  Gledao sam i Torben
  je bio na jednoj strani,
 • 61:45 - 61:48
  ja sam bio sam okrenut na drugu, a
  ranije na treću.
 • 61:48 - 61:50
  Nisam potpuno razumeo zašto.
 • 61:50 - 61:53
  Bilo je još više kovitlanja.
 • 61:56 - 61:58
  Zadnje čega se sećam je
  Torbena kako kaže:
 • 61:58 - 62:01
  "Demoni, izlazite."
 • 62:02 - 62:05
  Tada sam bio miran,
  samo se stišalo.
 • 62:06 - 62:11
  Bilo je mirno i tiho.
 • 62:13 - 62:15
  Sećam se da sam pogledao
  gore i puno je ljudi
 • 62:15 - 62:17
  imalo uključene kamere.
 • 62:17 - 62:18
  Mnogi su gledali u mene.
 • 62:18 - 62:21
  Kao da sam bio u nekom šoku.
 • 62:21 - 62:25
  Kao kada izađete sa operacije,
  a svi su tamo.
 • 62:27 - 62:30
  Što se tiče toga
  kako to da objasnim,
 • 62:31 - 62:33
  kroz moj život i moje iskustvo
 • 62:33 - 62:35
  ne postoji ništa ni blizu ovom.
 • 62:35 - 62:37
  Najbolja stvar koju
  nosim iz ovog iskustva
 • 62:37 - 62:41
  je ta, da je to kao
  kada se vadi zub.
 • 62:43 - 62:45
  Znao sam da je tamo nešto bilo,
 • 62:45 - 62:50
  kada se ovo komešanje dešavalo, što nije
  imalo pravo da bude tamo.
 • 62:51 - 62:53
  Sada je kao da je
  taj zub izvađen.
 • 62:53 - 62:56
  Nema više ničeg tamo,
  izvađen je, nestao.
 • 62:56 - 62:59
  I kao da je sada tamo nova koža.
 • 62:59 - 63:01
  Kada izvadite zub
 • 63:01 - 63:04
  želite da dotaknete jezikom.
 • 63:04 - 63:07
  Povlačite vaš jezik preko mesta
  odakle je izvađen vaš zub,
 • 63:07 - 63:09
  da bi osetili kako je.
  I bilo je tako.
 • 63:09 - 63:14
  Nešto novo i mlado bilo je tamo
 • 63:14 - 63:17
  gde se nalazio taj zub.
 • 63:18 - 63:22
  Srećan sam, slobodan sam.
  Sve zahvaljujući Isusu Hristu.
 • 63:22 - 63:25
  Čim se ljude krste
  počnem da se molim za njih,
 • 63:25 - 63:29
  za oslobađenje, jer su sada
  umrli sa Hristom,
 • 63:29 - 63:33
  uskrsli su sa Hristom,
  pa satana mora da ih napusti.
 • 63:33 - 63:36
  Zaista je izuzetno moćno
  videti oslobođenje
 • 63:36 - 63:39
  tamo, kao deo krštenja.
 • 63:39 - 63:44
  Bilo je izuzetno moćno.
  Toliko puno ljudi je došlo i videlo je.
 • 63:44 - 63:50
  I odjednom, mnoštvo od
  150 - 200 ljudi je gledalo.
 • 63:50 - 63:54
  Odmah nakon što je bio oslobođen,
  kršten je Svetim Duhom
 • 63:54 - 63:57
  i govorio je u jezicima.
  Bilo je stvarno snažno.
 • 63:58 - 64:01
  Onda smo trebali da krstimo
 • 64:01 - 64:06
  njegovu familiju,
  njegovog sina i njegovu ćerku i ženu.
 • 64:06 - 64:10
  Kada su ušli u vodu,
  spremni da se krste
 • 64:10 - 64:12
  Bog je uradio nešto čudesno.
 • 64:12 - 64:14
  Čitamo danas u jevanđeljima
 • 64:14 - 64:17
  da se Isus krstio u reci Jordan.
 • 64:18 - 64:21
  Čitamo da su se nebesa otvorila
 • 64:21 - 64:24
  i Sveti Duh je sišao, kao golubica.
 • 64:24 - 64:27
  Ja i Loren smo samo rekli:
 • 64:28 - 64:30
  "Hoćemo li se moliti da se
  nešto slično dogodi danas,
 • 64:30 - 64:34
  da na nebu vidimo znak
  kada se krstimo?"
 • 64:35 - 64:38
  Tako da kad smo se krstili,
 • 64:38 - 64:41
  ja sam bila u vodi
  čekajući da se krstim.
 • 64:41 - 64:45
  Čula sam ljude u gomili kako
  govore: "Pogledajte gore!"
 • 64:45 - 64:52
  Okrenula sam se i pogledala gore, i
  videla sam "stvarno" napisano na nebu.
 • 64:52 - 64:54
  Kao da je moja molitva uslišena,
 • 64:54 - 64:56
  jer sam upravo
  trebala da se krstim.
 • 64:57 - 64:58
  Hvala Ti Isuse.
 • 64:58 - 65:02
  Svi su pokazivali i govorili:
  "Pogledajte, pogledajte gore!"
 • 65:03 - 65:06
  I gore na nebu,
  avionskim tragom je upravo
 • 65:06 - 65:10
  bilo ispisano: "stvarno".
 • 65:10 - 65:15
  To je bilo u isto vreme kada
  sam se molio za njenog muža.
 • 65:15 - 65:18
  Oslobodio se, pa sam govorio:
 • 65:18 - 65:21
  "Ovo je stvarno."
  "Ovo nije film."
 • 65:21 - 65:25
  "Ako je ovo stvarno, onda je sve što
  čitamo u Svetom Pismu stvarno."
 • 65:26 - 65:29
  I odjednom smo videli na nebu,
 • 65:30 - 65:32
  da je Bog napisao "stvarno".
 • 65:35 - 65:41
  STVARNO
 • 65:43 - 65:46
  Torbene, pogledaj gore!
  - Da, video sam.
 • 65:47 - 65:49
  Da, video sam.
 • 65:53 - 65:56
  Počeli smo da propovedamo
  jevanđelje nakon toga.
 • 65:56 - 66:01
  Još više ljudi se je pokajalo
  i bilo je spašeno toga dana.
 • 66:01 - 66:06
  Umesto da krstimo samo osam
  ljudi kao što smo planirali,
 • 66:07 - 66:09
  krstili smo više
  od trideset ljudi.
 • 66:09 - 66:12
  Zato što su ljudi
  videli šta se desilo,
 • 66:12 - 66:15
  videli su kako su ljudi bili
  oslobođeni od demona,
 • 66:15 - 66:17
  kako su primili Duha Svetog.
 • 66:18 - 66:20
  Oni su se takođe pokajali
  zbog svojih grehova.
 • 66:21 - 66:24
  Prišli su i krstili se
  i doživeli su isto.
 • 66:27 - 66:31
  Svet demona je tako realan.
  Veoma je realan.
 • 66:32 - 66:35
  Video sam delić toga u crkvama,
 • 66:35 - 66:41
  kada bi dolazili jevanđelisti,
  ili takozvani Božji ljudi.
 • 66:41 - 66:42
  Ljudi sa autoritetom.
 • 66:43 - 66:45
  Mole se za ljude i
  vide ih manifestovane.
 • 66:45 - 66:48
  Ali nikad nisam video da se
  to dešava od moje ruke.
 • 66:49 - 66:51
  Prvo pravo iskustvo koje sam imao,
 • 66:53 - 66:54
  i verovatno ono najveće,
 • 66:54 - 66:56
  je kada smo moja žena i ja
  krstili nekoga
 • 66:56 - 66:59
  prvi put u našoj kući.
 • 67:00 - 67:05
  Ta je osoba bila uključena u Nju ejdž,
  reiki isceljivanje,
 • 67:06 - 67:11
  čitanje tarot karata, kristala,
  mnogo stvari iz Nju ejdža.
 • 67:11 - 67:16
  Krstili smo je i da smo je
  samo tako ostavili,
 • 67:17 - 67:21
  kao u regularnoj službi u crkvi,
  nasmejali bi se,
 • 67:21 - 67:24
  dali joj krštenicu i popili sa njom
  šolju kafe posle toga.
 • 67:25 - 67:28
  Ali mi smo nastavili da se
  molimo i molimo za nju.
 • 67:28 - 67:32
  Oko dva minuta nakon toga, demoni
  su počeli da se manifestuju.
 • 67:35 - 67:38
  Jedan za drugim su se manifestovali
  i isterali smo ih.
 • 67:38 - 67:42
  To je bilo najstvarnije,
  najradikalnije iskustvo
 • 67:42 - 67:44
  koje sam ikada imao.
 • 67:44 - 67:48
  To je otvorilo moje oči za bitku.
  Ovo je borba.
 • 67:50 - 67:55
  Mi nismo samo upitani.
  Nije nam rečeno da je to dobra ideja.
 • 67:55 - 67:58
  Nama je naređeno od strane Isusa
  da isterujemo demone.
 • 67:59 - 68:02
  Data nam je odgovornost
  da oslobađamo ljude, u ime Isusa.
 • 68:03 - 68:07
  Zašto se odvija borba?
  Zato što se satani ovo ne sviđa.
 • 68:07 - 68:10
  Ali sada ide pod vodu i onda
 • 68:10 - 68:13
  će ustati i videćete
 • 68:13 - 68:16
  slobodu. Videćete
  slobodu i novi život.
 • 68:17 - 68:19
  Samo kleknite dole.
  Ne plašite se. Kleknite.
 • 68:19 - 68:21
  Samo kleknite dole.
  - Ne mogu.
 • 68:21 - 68:25
  Ne, vi to možete, vi možete.
 • 68:25 - 68:27
  U ime Isusa, možete, možete.
 • 68:28 - 68:31
  To je novi život.
  Satana je lažov, satana je lažov.
 • 68:31 - 68:33
  On laže.
  On ne želi da
 • 68:33 - 68:36
  sve predate Isusu Hristu.
 • 68:36 - 68:38
  Jer kada se predate Njemu,
  on će vas osloboditi.
 • 68:38 - 68:42
  A satana će izgubiti, pa
  to i ne želi.
 • 68:43 - 68:44
  Vi možete.
 • 68:45 - 68:47
  Moja kolena neće da se saviju.
 • 68:47 - 68:50
  Spusti se, u ime Isusa.
 • 68:50 - 68:53
  Ona želi, ali njena kolena
  ne žele da se saviju.
 • 68:53 - 68:56
  Ona ne može da se spusti;
  odvija se bitka.
 • 68:56 - 68:58
  U ime Isusa, Bože hvala Ti.
 • 68:58 - 69:00
  Samo se spusti, u ime Isusa,
  samo se spusti.
 • 69:00 - 69:02
  Dole, dole, samo se spusti,
  u ime Isusa.
 • 69:03 - 69:05
  U ime Isusa,
  U ime Isusa, spusti se.
 • 69:05 - 69:09
  Spusti se, spusti se.
  U ime Isusa, spusti se.
 • 69:09 - 69:12
  Da li ste spremni da se krstite u
  ime Hrista?
 • 69:13 - 69:16
  Po vašoj sopstvenoj veri
  krštavamo vas u ime Isusa Hrista.
 • 69:16 - 69:19
  Samo se spusti dole. Umri sa Hristom.
  Podigni se sa Hristom.
 • 69:22 - 69:27
  Slobodu! Slobodu! Satano idi!
  Napusti je! Napusti je, odmah!
 • 69:28 - 69:34
  Izađi! Izađi!
  Ostavi ga! Idi!
 • 69:34 - 69:39
  Izađi napolje! Idi!
  Smesta!
 • 69:39 - 69:43
  Pusti! Otpusti!
 • 69:43 - 69:46
  Idi! Idi! U ime Isusa
  naređujem da ovaj religiozni duh
 • 69:47 - 69:48
  izađe, odmah, u ime Isusa!
 • 69:49 - 69:51
  Idi! Poslednja stvari, idi!
 • 69:51 - 69:53
  Idi! Idi, u ime Isusa!
 • 69:54 - 69:54
  Idi! Smesta!
 • 69:55 - 69:58
  Idi! Idi!
 • 69:59 - 70:01
  Izlazi napolje u ime Isusa!
  Izlazi napolje!
 • 70:01 - 70:04
  Izlazi! Odmah! Izlazi napolje!
 • 70:04 - 70:07
  Sva ljutnja, svaki strah izlazite odmah
  u ime Isusa!
 • 70:08 - 70:12
  Izlazi napolje! Smesta!
  Gubi se napolje! Izlazi napolje odmah!
 • 70:12 - 70:14
  Izlazi napolje odmah!
 • 70:14 - 70:15
  Naređujem ti, idi!
 • 70:15 - 70:17
  Idi! Idi smesta!
  Sloboda! Smesta!
 • 70:17 - 70:18
  Pusti ga!
 • 70:21 - 70:22
  Naređujem ovom demonu, idi!
 • 70:23 - 70:24
  Naređujem ovom duhu da ide!
 • 70:25 - 70:29
  Gubi se! Gubi se! Upravo sada!
 • 70:30 - 70:33
  Idi, u ime isusa!
  Idi odmah u ime Isusa!
 • 70:33 - 70:34
  Izlazi odmah!
 • 70:42 - 70:46
  Idi! Idi! Naređujem svim demonima
  ostavite ga odmah!
 • 70:46 - 70:47
  Izlazi!
 • 70:48 - 70:50
  Idite, odmah, u ime Isusa!
 • 70:50 - 70:54
  Izlazi!
  Izlazi odmah!
 • 70:54 - 70:56
  Idi! Idi!
  Idi u ime Isusa!
 • 70:56 - 71:00
  Naređujem svim duhovima, ostavite ga.
  Smesta! Smesta! Izlazite!
 • 71:00 - 71:03
  Gubite se! Gubite se!
  Gubite se odmah u ime Isusa.
 • 71:03 - 71:08
  Izlazite! Izlazite!
 • 71:48 - 71:49
  Aleluja!
 • 71:54 - 71:56
  Možete li da osetite slobodu?
 • 71:57 - 71:58
  Slobodni ste.
 • 72:03 - 72:08
  Kako je?
  - Odlično je, hvala vam!
 • 72:15 - 72:17
  Ma daj, novi život.
 • 72:21 - 72:23
  Hajde, možete li da vidite ovo?
  Kako ga volim!
 • 72:47 - 72:49
  Hajde prijatelji,
  vidite li?
 • 72:50 - 72:52
  Ovo je moć krštenja.
 • 72:52 - 72:56
  Pokajte se za svoje grehe,
  pred Isusom Hristom...
 • 72:58 - 73:01
  To je bitka,
  ali satana je izgubio.
 • 73:01 - 73:03
  Isus je živ.
 • 73:04 - 73:13
  Novi život, novi život.
 • 73:16 - 73:17
  Sloboda.
  - Da.
 • 73:17 - 73:20
  Slavite Gospoda!
  Slavite Isusa!
 • 73:23 - 73:27
  Hvala Ti što je ispunjavaš.
  Hvala Ti, hvala Ti.
 • 73:27 - 73:29
  Amen!
 • 73:30 - 73:31
  Amin!
 • 73:36 - 73:38
  Dobila si Svetog Duha.
  - Da.
 • 73:58 - 74:00
  Nikada ranije nije
  govorio jezicima.
 • 74:01 - 74:03
  Moćno!
 • 74:07 - 74:08
  Jako puno ljudi se
 • 74:08 - 74:12
  oslobodilo svojih grehova
  krštenjem.
 • 74:12 - 74:14
  Videli smo ljude sa šizofrenijom
 • 74:14 - 74:17
  kako su oslobađeni od
  demona, krštenjem.
 • 74:17 - 74:20
  Videli smo ljude sa
  poremećajima u ishrani
 • 74:20 - 74:22
  kako su oslobađeni krštenjem.
 • 74:22 - 74:25
  Videli smo kako su bolesni ljudi
  isceljeni kroz krštenje.
 • 74:25 - 74:28
  Videli smo mnoge ljude,
  koji ranije nisu mogli
 • 74:28 - 74:31
  da prime krštenje Svetim Duhom.
 • 74:31 - 74:33
  Ali kada su kršteni u vodi,
 • 74:33 - 74:37
  Sveti Duh je sišao na njih
  i počeli su da govore u jezicima.
 • 74:37 - 74:39
  Ovo je stvarnost,
  kažem vam, stvarno je.
 • 74:39 - 74:43
  Ne znam kako da objasnim,
  ali Božiji Duh je sišao
 • 74:43 - 74:46
  i zaista sam bio kršten u Duhu.
  Zaista sam govorio na jezicima.
 • 74:50 - 74:52
  Dela 1, 8
  "Nego ćete primiti silu
 • 74:52 - 74:55
  kada Sveti Duh siđe na vas;
 • 74:55 - 74:59
  i bićete mi svedoci...
  sve do kraja zemlje."
 • 75:00 - 75:02
  Ja ću se moliti,
  a ti ćeš mi pomoći.
 • 75:03 - 75:04
  Kako se zoveš?
  - Keti.
 • 75:04 - 75:09
  Keti ima teskobu i takođe želi
  da bude krštena Svetim Duhom.
 • 75:09 - 75:14
  Upravo smo se sreli. Objasnio
  sam joj šta je krštenje Svetim Duhom.
 • 75:14 - 75:15
  Bože!
 • 75:15 - 75:16
  Verujem u Tebe.
 • 75:17 - 75:19
  Verujem u Tebe Isuse.
 • 75:19 - 75:21
  Kajem se.
 • 75:21 - 75:22
  I molim Te,
 • 75:23 - 75:24
  oslobodi me
 • 75:24 - 75:27
  od svake teskobe,
 • 75:27 - 75:30
  dođi sa Svetim Duhom.
 • 75:30 - 75:31
  Ispuni me.
 • 75:31 - 75:32
  Krsti me.
 • 75:33 - 75:34
  Sada.
 • 75:34 - 75:36
  U ime Isusa Hrista.
 • 75:36 - 75:40
  Sveto pismo jasno kaže da
  uvek postoji znak
 • 75:40 - 75:44
  kada ljudi prime krštenje
  Svetim Duhom.
 • 75:44 - 75:47
  U Delima, u poglavlju 8,
  čitamo o Filipu,
 • 75:47 - 75:50
  kako je došao u Samariju
  i propovedao jevanđelje.
 • 75:50 - 75:54
  Ljudi su primili to na znanje,
  pokajali su se
 • 75:54 - 75:57
  i krstili su se Isusu
  Hristu u vodi.
 • 75:58 - 76:00
  Ali tada još uvek nisu
 • 76:00 - 76:02
  primili krštenje Svetim Duhom.
 • 76:03 - 76:06
  Tako, kada su apostoli
  došli, oni su videli
 • 76:06 - 76:09
  da ovi nisu primili krštenje
  Svetim Duhom.
 • 76:09 - 76:11
  Tako da su položili ruke na njih
 • 76:11 - 76:15
  i oni su primili krštenje
  Svetim Duhom.
 • 76:15 - 76:17
  Tu ne čitate šta se tamo desilo,
 • 76:17 - 76:21
  ali znate da je postojao znak.
 • 76:22 - 76:24
  Zašto?
  Jer je tamo bio momak, Simon.
 • 76:24 - 76:28
  Simon je video kako je
  Sveti Duh dat
 • 76:28 - 76:30
  rukama apostola.
 • 76:30 - 76:33
  Kada je to video,
  želeo je istu moć -
 • 76:33 - 76:36
  - da oni ljudi na koje on
  položi ruke
 • 76:36 - 76:37
  takođe prime Svetog Duha.
 • 76:37 - 76:40
  Počinjemo da govorimo u jezicima.
  Kada kažem: "Sad",
 • 76:40 - 76:42
  samo kaži prve reči
  i prepusti se.
 • 76:45 - 76:46
  Sad.
 • 76:54 - 76:55
  Sveti Duše, slobodu.
 • 76:56 - 76:57
  Slobodu, odmah.
 • 77:01 - 77:05
  Slobodu, odmah.
  Slobodu, slobodu.
 • 77:05 - 77:06
  Sveti Duše, slobodu.
 • 77:08 - 77:11
  Slobodu, odmah.
  Dođi sa svojom snagom, odmah.
 • 77:11 - 77:14
  Snagu, snagu.
 • 77:25 - 77:28
  Kul je, zar ne?
  Svoje sam imao juče.
 • 77:28 - 77:30
  On je juče bio kršten Svetim Duhom,
 • 77:30 - 77:32
  a ti danas.
 • 77:32 - 77:36
  Nikada ranije nisam
  govorila u jezicima.
 • 77:36 - 77:39
  Kako... samo je došlo?
  - Da.
 • 77:39 - 77:40
  Kako je bilo?
 • 77:40 - 77:43
  Bilo je fenomenalno,
  zaista je neverovatno.
 • 77:44 - 77:46
  Probaj da zamisliš to ovde
  nasred ulice.
 • 77:46 - 77:50
  Neverovatno je, hvala ti.
  Hvala ti puno.
 • 77:50 - 77:53
  Sada idi i reci drugima o ovome.
 • 77:53 - 77:55
  Uvek sam osećao da
  postoje dva kampa.
 • 77:56 - 77:59
  Ako odeš u jedan, tamo samo
  govore o čudima, čudima.
 • 78:00 - 78:02
  To nije imalo smisla za mene
 • 78:02 - 78:05
  iz prostog razloga što, kada bi
  Hristos samo želeo
 • 78:05 - 78:07
  da nam pomogne čudima,
  isceljujući fizičko telo,
 • 78:08 - 78:09
  ako je to sve što je On želeo,
 • 78:09 - 78:12
  onda se to, u neku ruku, suprotstavlja
  celom aspektu
 • 78:12 - 78:15
  Božjeg obećanja da će jednog dana
  vernicima dati novo telo.
 • 78:15 - 78:18
  Ali u isto vreme, ukoliko odem
  na drugu stranu kampa
 • 78:18 - 78:23
  i kažem, čuda nisu za danas,
  za danas je samo Božja Reč
 • 78:23 - 78:24
  onda je to suprotno spisima,
 • 78:24 - 78:27
  jer u njima piše da će
  Reč doći zajedno sa silom
 • 78:27 - 78:29
  i On će je potvrditi silom.
 • 78:29 - 78:31
  Stoga, gde je sredina?
 • 78:31 - 78:33
  Sredina se nalazi u Reči Božjoj,
 • 78:34 - 78:36
  gde postoji ravnoteža
  između to dvoje,
 • 78:36 - 78:38
  gde želimo da Božija Reč
 • 78:38 - 78:41
  dođe zajedno sa silom Boga
 • 78:41 - 78:44
  i uistinu napravi transformaciju
  u životima ljudi,
 • 78:44 - 78:48
  gde će ljudima Sveti Duh
  zaista presuditi,
 • 78:48 - 78:51
  doživeće novi život,
  pokajaće se, okrenuće se od greha,
 • 78:51 - 78:55
  neće samo priznati greh,
  nego će ga napustiti,
 • 78:55 - 78:57
  primiće silu Gospoda,
 • 78:57 - 78:59
  krstiće se u vodi,
  govoriće u jezicima
 • 78:59 - 79:02
  i svakodnevno će živeti
 • 79:02 - 79:05
  sa silom Boga u nama,
 • 79:05 - 79:07
  ili bolje rečeno, u hramu
  koji smo mi.
 • 79:07 - 79:11
  Godinama sam traćio
  vreme na religiju.
 • 79:11 - 79:12
  Onda sam se potpuno
  udaljio od nje.
 • 79:12 - 79:15
  Nakon toga sam opet osetio
  glad da joj se vratim.
 • 79:15 - 79:18
  Kako sam se vraćao, shvatio sam
  da sam u pojedinim oblastima
 • 79:18 - 79:20
  života bio isključen
  zbog svog neverovanja.
 • 79:20 - 79:23
  To se ne dešava u današnje vreme,
  to je bilo samo u Isusovo doba,
 • 79:23 - 79:25
  ili to je samo za nekolicinu ljudi.
 • 79:25 - 79:27
  Onda sam pročitao Bibliju
  koja kaže:
 • 79:27 - 79:29
  Ovi znaci pratiće
  one koji veruju.
 • 79:29 - 79:33
  Kažem, ja sam vernik,
  zašto se to ne dešava?
 • 79:33 - 79:36
  Moramo da podstaknemo
  veru jedni drugima.
 • 79:37 - 79:39
  Ako imam tim ljudi
  i svi radimo isto,
 • 79:39 - 79:41
  ohrabrujem se u svojoj veri.
 • 79:41 - 79:42
  Isto je i sa vama.
 • 79:42 - 79:44
  Danas ste dobili dar jezika.
 • 79:44 - 79:47
  Ako ne koristite taj dar,
  pogodite šta će se desiti.
 • 79:47 - 79:48
  Napustiće vas.
 • 79:48 - 79:50
  Šta će se desiti ako ovo
  sada imate u sebi,
 • 79:50 - 79:53
  a kasnije ne čitate Sveto Pismo?
 • 79:53 - 79:55
  Sve to ćete odbaciti.
 • 79:55 - 79:57
  Gajite to,
  neka bude vaš način života.
 • 79:57 - 79:59
  Neka Bog bude centar vašeg života
 • 79:59 - 80:02
  i učinite vašim prijateljima
  što i mi činimo.
 • 80:02 - 80:04
  Razmislite o nekome koga
  znate, nekom od prijatelja.
 • 80:04 - 80:06
  Zovnite, ispričajte
  im šta se desilo.
 • 80:06 - 80:09
  Podelite svoje svedočenje
  i onda se molite za njih.
 • 80:09 - 80:11
  Verujte da kada spustite
  ruku da se molite...
 • 80:11 - 80:14
  Govorim samouvereno... pogodite
  koliko dugo ovo radim?
 • 80:14 - 80:16
  Od juče.
  - Od danas.
 • 80:16 - 80:18
  Danas je prvi dan da isceljujem ljude.
 • 80:18 - 80:20
  Od danas se molim za isceljenje.
 • 80:20 - 80:23
  Sada samo zamislite,
  sve to smeće koje sam naučio u crkvi, a
 • 80:23 - 80:25
  ništa nisam mogao da uradim.
 • 80:25 - 80:27
  A sada sa silom Boga u nama
 • 80:27 - 80:29
  možete to da uradite odmah
  i ustvari
 • 80:29 - 80:32
  tražite nekoga, molite se za njih
  i videćete isceljenja.
 • 80:32 - 80:35
  To je moć Isusa Hrista.
  On je čudesan.
 • 80:35 - 80:37
  Svi zajedno dođite i gledajte
  šta se dešava.
 • 80:37 - 80:39
  Videćete šta će Bog da uradi.
 • 80:39 - 80:40
  Nije li neverovatno?
  - Jeste.
 • 80:41 - 80:43
  Ko želi prvi, ko ima problem?
 • 80:43 - 80:46
  Ne, ne, zaista.
  - Ti sada imaš žuljeve.
 • 80:46 - 80:48
  Ok.
  - Imaš bol u članku?
 • 80:49 - 80:51
  Ne, na stopalu.
  Svuda imam žuljeve.
 • 80:51 - 80:54
  Ok.
  Isceli se u ime Isusa.
 • 80:55 - 80:57
  Kako se osećaš?
  Pomeri nogu.
 • 80:58 - 80:59
  O Bože.
 • 80:59 - 81:02
  Ne, zaista ne osećam ništa.
  - Stvarno?
 • 81:02 - 81:05
  Na skali od jedan do deset
  osećaš li neku bol?
 • 81:05 - 81:08
  Samo dva.
  - Ok, molićemo se ponovo.
 • 81:08 - 81:13
  Kosti poravnajte se,
  iscelite se u ime Isusa.
 • 81:14 - 81:17
  Ne osećam ništa.
  Ovo je ludo.
 • 81:17 - 81:19
  Zar ne?
  - Zar Isus nije fenomenalan?
 • 81:20 - 81:23
  On je čudesan, zar ne?
  - Volim ga.
 • 81:23 - 81:25
  Hvala vam puno.
  - Jesi sigurna?
 • 81:25 - 81:28
  Ne govoriš mi to samo reda radi?
  - Ne, iskrena sam.
 • 81:28 - 81:32
  Zaista mogu da hodam...
  - Fantastično. Hodaj i pokaži mi, hajde.
 • 81:32 - 81:34
  Nema uopšte bolova?
  Famozno.
 • 81:34 - 81:37
  Hvalite Isusa, hvalite ga..
  Ko je sledeći?
 • 81:39 - 81:41
  Imam bolove u zglobu u kolenu.
 • 81:41 - 81:43
  U desnom?
  - Da.
 • 81:44 - 81:46
  Koliko te već boli?
 • 81:46 - 81:51
  Počelo je sredinom prošle
  godine, ali dolazi i odlazi.
 • 81:51 - 81:53
  Koliko te sada boli?
 • 81:53 - 81:55
  Osećaš li bol?
 • 81:55 - 81:57
  Kada ga pritisnem...
 • 81:57 - 81:59
  Ok, hajde da se molimo.
 • 81:59 - 82:02
  Kolena, zglobovi, iscelite se
  u ime Isusa.
 • 82:02 - 82:05
  Pomeri ga sada da osetiš
  kako je sad.
 • 82:05 - 82:06
  Samo ga pomeraj okolo.
 • 82:06 - 82:09
  To je malo čudno.
 • 82:10 - 82:13
  Bila je tu pre dve sekunde,
  ali sada ne boli.
 • 82:13 - 82:15
  Uopšte? Potpuno?
 • 82:15 - 82:16
  Ne, uopšte, još ga pritiskam
 • 82:17 - 82:20
  Ako ga pritisnem obično,
  osećam da..
 • 82:20 - 82:22
  Potpuno je nestala?
  - Da.
 • 82:22 - 82:23
  Slavi Boga za to.
 • 82:23 - 82:26
  Znaš li kako se
  desilo ovo isceljenje?
 • 82:26 - 82:28
  Silom Isusa Hrista.
 • 82:28 - 82:30
  To Isus radi, ne ja.
 • 82:30 - 82:33
  Ja nisam nikakva posebna osoba,
  ja samo prenosim poruku.
 • 82:33 - 82:36
  Ima li još neko nešto?
  Hajde.
 • 82:36 - 82:38
  Nedavno sam se oporavila
  od iščašenog zgloba,
 • 82:38 - 82:40
  ali me s vremena na vreme
  još uvek boli.
 • 82:40 - 82:42
  Da li sada osećaš bol?
  - Pomalo.
 • 82:42 - 82:45
  Pomeraj ga okolo da proveriš
  kakva i kolika je bol.
 • 82:45 - 82:46
  Da, boli me.
  - Ok.
 • 82:47 - 82:51
  Zglobovi, iscelite se u ime Isusa.
 • 82:51 - 82:54
  Pomeri zglob.
  - Čudan je osećaj.
 • 82:55 - 82:56
  Hajde, hodaj malo.
 • 83:00 - 83:03
  To je tako...
  - Zar nije neverovatan?
 • 83:03 - 83:05
  Sam sam iznenađen kao i ti,
  znaš li zbog čega?
 • 83:05 - 83:09
  Ja sam nov hrišćanin,
  upravo sam se krstio u vodi.
 • 83:09 - 83:12
  Upravo sam primio krštenje
  Svetim Duhom.
 • 83:12 - 83:16
  Govorio sam stranim jezikom,
  baš kao što Biblija i kaže.
 • 83:16 - 83:18
  Biblija isto kaže,
  idite i isceljujte ljude.
 • 83:18 - 83:21
  Ne slušajte religiozne
  hrišćanske denominacije,
 • 83:21 - 83:24
  to su sve koještarije.
  To je sve religija.
 • 83:24 - 83:27
  Pravi Hristovi sledbenici
  rade ono što im je On zapovedio.
 • 83:27 - 83:28
  Mi to i radimo.
 • 83:29 - 83:30
  Jednostavni smo, obični ljudi.
 • 83:30 - 83:33
  Naprosto izlazimo i
  slušamo šta Isus govori.
 • 83:37 - 83:38
  Dela 19, 2 -
  Pavle ih upita,
 • 83:39 - 83:42
  "Jeste li primili Duha Svetoga
  kada ste poverovali?"...
 • 83:42 - 83:44
  Koliko znaš o Svetom Duhu?
 • 83:44 - 83:47
  A o krštenju Svetim Duhom?
  - On se zalaže za mene.
 • 83:47 - 83:49
  Jesi li čula o govoru u jezicima?
 • 83:50 - 83:54
  Da, jesam, videla sam ga
  kada sam bila mlađa,
 • 83:54 - 83:58
  ali sam se stvarno uplašila.
  Nisam bila sigurna šta je bilo u pitanju
 • 83:58 - 84:00
  zbog veoma malo razumevanja
  Svetog Pisma
 • 84:00 - 84:02
  i tome kako Sveti Duh deluje.
 • 84:03 - 84:05
  Bilo mi je teško da to razumem.
 • 84:05 - 84:10
  Još nisam videla da se to
  dešava u crkvi u koju idem.
 • 84:11 - 84:13
  Poglavlje 19. u Delima
  govori o Pavlu,
 • 84:13 - 84:16
  kako je došao u Efes, gde je
  upoznao neke vernike.
 • 84:17 - 84:21
  Nije ih pitao kojoj crkvi pripadaju,
 • 84:21 - 84:23
  jer to nije bitno.
 • 84:23 - 84:24
  On ih je pitao:
 • 84:24 - 84:29
  "Da li ste primili Svetog Duha
  kada ste poverovali?"
 • 84:29 - 84:32
  Ti vernici još nisu bili
 • 84:32 - 84:35
  kršteni u vodi u
  ime Isusa Hrista,
 • 84:35 - 84:39
  niti su primili Svetog Duha.
 • 84:39 - 84:43
  Tako da ih je Pavle tamo krstio
  u ime Isusa Hrista
 • 84:43 - 84:46
  i kada je onda položio
  ruke na njih
 • 84:46 - 84:51
  svi su primili Svetog Duha
  i počeli su da govore u jezicima.
 • 84:54 - 84:55
  Slobodu. Slobodu. Još.
 • 84:56 - 84:57
  Još slobode.
  Slobodu, odmah.
 • 84:58 - 85:01
  Bože, zahvaljujemo Ti za tvoju ljubav,
  za tvoju slobodu.
 • 85:01 - 85:04
  Hvala Ti Sveti Duše da je
  ispunjavaš. Ispunjavaš je.
 • 85:04 - 85:12
  Nikada više isto,
  nikada više isto.
 • 85:15 - 85:16
  Kako se osećaš?
 • 85:20 - 85:22
  Da li si to osetila... Boga...
 • 85:28 - 85:29
  Nisi nekada to iskusila?
 • 85:29 - 85:30
  Nikada neću biti ista.
 • 85:31 - 85:34
  Tamo, u tom tržnom centru,
  spustio sam ruke na nju
 • 85:34 - 85:37
  i Sveti Duh je došao na nju.
 • 85:37 - 85:40
  Nikada to ranije nije osetila.
 • 85:40 - 85:42
  Bila je toliko dirnuta Svetim Duhom,
 • 85:43 - 85:47
  pa smo odlučili da izađemo
  da razgovoramo i da se još pomolimo.
 • 85:47 - 85:52
  Napolju, dok sam se za nju molio,
  demon je počeo da se manifestuje.
 • 85:52 - 85:54
  Naređujem da ovaj
  duh smesta izađe!
 • 85:54 - 85:55
  Naređujem ovome,
  napusti je, odmah!
 • 85:56 - 85:58
  Tu je sloboda.
  Tu je sloboda.
 • 85:59 - 86:00
  Izađi! Idi!
 • 86:00 - 86:02
  Sloboda, odmah, sloboda odmah.
 • 86:02 - 86:04
  Idi!
  Idi, naređujem ovom duhu, idi!
 • 86:04 - 86:06
  Idi! Idi! Smesta! Idi!
 • 86:06 - 86:10
  Napusti je! Napusti je!
  Smesta! Napusti je!
 • 86:10 - 86:15
  U početku nisam tačno znao
  za šta se molim,
 • 86:15 - 86:18
  ali mi je onda Gospod otkrio.
 • 86:18 - 86:23
  Ukazao mi je greh koji
  je počinila u životu.
 • 86:23 - 86:28
  Kada sam joj to rekao,
  ona se slomila plačući
 • 86:28 - 86:31
  i rekla je: "Kako si znao,
  kako si znao za to?
 • 86:31 - 86:33
  Može li Bog da mi oprosti?"
 • 86:33 - 86:39
  Tamo, napolju, ispred tog trgovačkog
  centra ta devojka je upoznala Boga.
 • 86:39 - 86:42
  Bilo je tako snažno
  da su u jednom trenutku
 • 86:42 - 86:45
  došla tri čuvara trčeći,
  da je rekla:
 • 86:45 - 86:47
  "Idite, idite, hoću da
  razgovaram sa njima,
 • 86:48 - 86:49
  želim sa njima da razgovaram."
 • 86:49 - 86:53
  Toga je dana ta devojka
  upoznala Boga.
 • 86:53 - 86:56
  Kasnije to popodne došla je.
  Molili smo se za nju,
 • 86:57 - 87:01
  bila je krštena Svetim Duhom
  i govorila je u jezicima.
 • 87:04 - 87:09
  Bilo je vrlo emotivno i
  kada se molio za mene,
 • 87:09 - 87:12
  iako mu ranije nikada
  to nisam pomenula,
 • 87:12 - 87:16
  ipak mi je rekao da ga podsećam
 • 87:16 - 87:21
  na osobu koja je
  prošla kroz isto.
 • 87:22 - 87:24
  Tada sam znala da mi je Bog
 • 87:24 - 87:27
  toga dana želeo reći
  da mi je oprostio.
 • 87:30 - 87:33
  Iako čak nisam želela
  da oprostim sama sebi,
 • 87:33 - 87:37
  jer sam mislila da ne postoji
  oproštaj za nešto takvo.
 • 87:37 - 87:44
  Ali toga dana, Bog je iskoristio Torbena
  da mi stavi do znanja
 • 87:44 - 87:48
  me voli i da mi je oprostio
  to što sam uradila.
 • 87:50 - 87:53
  Dozvolio je da to doživim.
 • 87:54 - 87:58
  Neću to nikada zaboraviti i
  nikada neću više biti ista.
 • 88:03 - 88:04
  Možeš li da ispričaš o juče
 • 88:04 - 88:07
  i šta se zatim desilo danas?
  - Mogu.
 • 88:15 - 88:19
  Oprostite, stvarno sam srećna.
  Mislila sam o tome juče,
 • 88:19 - 88:22
  zaista je to način na koji mi govori.
 • 88:22 - 88:27
  Jer sam bila umorna od traženja odgovora
 • 88:27 - 88:29
  koje nigde nisam mogla da nađem.
 • 88:30 - 88:32
  U meni je uvek bilo nešto.
 • 88:32 - 88:38
  Juče se za mene to okončalo
  i zaista sam stvarno srećna.
 • 88:43 - 88:45
  Danas sam imala krštenje.
 • 88:50 - 88:53
  Osećala sam se divno nakon njega.
 • 88:53 - 88:58
  To je nešto što sam nameravala
  ranije da uradim,
 • 88:58 - 89:04
  ali sam mislila da postoje stvari koje
  moram da uradim prvo,
 • 89:04 - 89:09
  pre nego što mogu da se krstim.
  Moram da pričam sa sveštenikom,
 • 89:09 - 89:12
  da idem na nekoliko seminara,
  ili nešto slično.
 • 89:12 - 89:16
  Dakle, po tvojoj sopstvenoj veri
  krštavamo te u ime Isusa Hrista.
 • 89:18 - 89:20
  Umri sa Hristom.
  Uskrsni sa Hristom.
 • 89:25 - 89:26
  Bože zahvaljujemo
  Ti se za Mariju.
 • 89:26 - 89:28
  Zahvaljujemo Ti se za sve
  što si učinio Bože.
 • 89:29 - 89:32
  Hvala Ti za ono što si
  učinio i juče i danas.
 • 89:32 - 89:35
  Hvala Ti, Bože, i za ono što
  ćeš da uradiš u budućnosti.
 • 89:35 - 89:38
  Zadivljujuće je kako Bog
  zaista odgovara na naše molitve
 • 89:38 - 89:44
  i kako može da vam da,
  u Njegovo savršeno vreme,
 • 89:44 - 89:45
  stvari koje treba da naučite
 • 89:46 - 89:49
  i stvari koje treba da znate
  o Njegovoj ljubavi.
 • 89:51 - 89:54
  Molila sam se veče pre nego
  što sam upoznala Torbena.
 • 89:54 - 89:58
  Molila sam se te noći na
  autoputu, dok sam vozila.
 • 89:58 - 90:05
  Molila sam se za htenje u srcu
 • 90:05 - 90:10
  da ga upoznam, posegnem
  za Njim, predam mu sve,
 • 90:11 - 90:13
  ali nisam znala
  odakle da počnem.
 • 90:13 - 90:22
  Osećala sam da sam toliko daleko
  pobegla da On više nije tamo.
 • 90:22 - 90:25
  Ali juče mi je
  odgovorio na molitvu
 • 90:25 - 90:29
  i naterao me je da shvatim
  da je bio tamo svo vreme.
 • 90:30 - 90:35
  On je bio tamo, dok sam tugovala,
  dok sam bila u depresiji.
 • 90:35 - 90:39
  Depresija me je baš dohvatila.
 • 90:39 - 90:45
  Ali još uvek sam ovde i
  dokaz sam njegove ljubavi.
 • 90:47 - 90:51
  Stvarno mislim da kada se crkva vrati
 • 90:51 - 90:55
  na pravo krštenje,
  na pravo jevanđelje -
 • 90:55 - 90:58
  pokajte se, okrenite se Hristu,
 • 90:58 - 91:01
  krstite se radi
  oproštaja grehova,
 • 91:01 - 91:03
  umrite sa Hristom
  i vaskrsnite sa Hristom
 • 91:03 - 91:04
  i budite ispunjeni
  Svetim Duhom -
 • 91:05 - 91:07
  ovaj svet će se promeniti.
 • 91:07 - 91:10
  Ono što uočavamo u Delima
 • 91:10 - 91:16
  je organski, dinamični
  život sa Bogom.
 • 91:16 - 91:19
  On nije zasnovan na hijerarhiji.
 • 91:19 - 91:23
  Nije zasnovan na programima
  ili projektima.
 • 91:23 - 91:27
  [Taj život] To su ljudi
  koji slede Isusa.
 • 91:27 - 91:29
  Živeći Dela Apostolska
 • 91:29 - 91:32
  sada vidimo kako se to
  odigrava u našim životima.
 • 91:32 - 91:36
  Sada, kad pogledamo u to
  savršeno ogledalo Božje Reči,
 • 91:36 - 91:38
  koje kaže: "Reč postade telo" -
 • 91:38 - 91:40
  - to se dešava u našim životima.
 • 91:40 - 91:43
  To je kao da gledamo u nas
  same dok čitamo Pismo.
 • 91:43 - 91:45
  Vidim ljude koji su
  zasićeni struktura,
 • 91:46 - 91:48
  ljude kojima je dosta tradicije.
 • 91:48 - 91:50
  Ljude koji ne žele da prihvate
  ništa sem istine.
 • 91:51 - 91:53
  Skoro svaki hrihšćanin na zemlji
  želi da vidi obnovljenje.
 • 91:54 - 91:56
  Moja slika obnove bila je:
 • 91:56 - 92:00
  Nekoliko anđela ili svetlost sa neba
  će doći i svi će se pokrenuti,
 • 92:00 - 92:03
  naprosto se probuditi
  i onda ćemo imati obnovljenje.
 • 92:03 - 92:08
  Ali, ono što danas vidimo je
  da kada se svi hrišćani na planeti
 • 92:09 - 92:12
  aktiviraju, počnu da rade stvari
  koje Sveto Pismo kaže
 • 92:12 - 92:14
  da ćemo raditi,
  isceljivati bolesne,
 • 92:14 - 92:17
  propovedati jevanđelje, voditi ljude
  Hristu, onda ćemo imati obnovu.
 • 92:17 - 92:21
  Verujem da je vaskrsnuće tu otkada
  je Isus došao pre 2000 godina.
 • 92:21 - 92:24
  Istinski verujem,
  ovo je zadnja reformacija.
 • 92:24 - 92:26
  Zadnja reformacija crkve.
 • 92:26 - 92:30
  Ove stvari su stvarne, istinite su.
  Možete to da radite.
 • 92:30 - 92:32
  U pitanju je samo otići tamo
 • 92:32 - 92:35
  i početi raditi na ulicama.
 • 92:35 - 92:37
  Mnoge stvari sakrivamo u crkvi,
 • 92:37 - 92:39
  dosta je "ropstva",
 • 92:39 - 92:42
  ali moramo da izađemo i to radimo,
  pa makar i neodobreno.
 • 92:43 - 92:47
  Bog je stvaran i pozvao nas je da
  budemo Njegovi, Isusovi učenici, da
 • 92:47 - 92:49
  izađemo i pokažemo
  svetu da je stvaran.
 • 92:49 - 92:50
  Istina je.
 • 92:52 - 92:54
  Istina je, kažem vam da je istina.
 • 92:54 - 92:58
  Istina je!
  Stvarno je istina!
 • 92:58 - 92:59
  Stvarno je istina!
 • 92:59 - 93:01
  Ovo je istina!
 • 93:01 - 93:04
  Ako je ovo istinito u Svetom Pismu
  šta je sa ostatkom?
 • 93:04 - 93:07
  Svaka reč je istinita,
  od početka do kraja.
 • 93:08 - 93:11
  STVARNO
 • 93:12 - 93:15
  Ovo je istina.
  Živimo u zadnjim danima
 • 93:15 - 93:20
  u kojima Gospod dovodi svoju crkvu
  nazad ka istini,
 • 93:20 - 93:23
  nazad ka stvarnom životu,
  za kojim žudimo.
 • 93:23 - 93:26
  Stvarnom životu o kome smo
  čitali u Delima,
 • 93:27 - 93:29
  gde Sveti Duh predvodi.
 • 93:29 - 93:32
  Ovo se dešava i dešava
  se svuda u svetu.
 • 93:32 - 93:37
  Stoga budimo usredotočeni,
  nastavimo da stičemo učenike
 • 93:37 - 93:40
  i pustimo Isusa da gradi svoji crkvu.
 • 93:41 - 93:44
  Verujem da je to poslednja reformacija
 • 93:44 - 93:47
  i ovo je samo početak.
 • 94:18 - 94:25
  Da li se još sećate reči
  koje sam vam rekao?
 • 94:25 - 94:32
  Da li se još sećate sna
  koji sam vam dao?
 • 94:33 - 94:39
  Vreme prolazi i kalendar
  je ispunjen.
 • 94:40 - 94:47
  Ali jedno je neophodno,
  provodite vreme sa mnom.
 • 94:47 - 94:54
  Probudi se, moj narode.
 • 94:54 - 95:01
  Uskoro se vraćam.
 • 95:01 - 95:06
  Jedno je neohodno.
 • 95:07 - 95:10
  Provodite vreme sa mnom
 • 95:10 - 95:14
  Vodim vas.
 • 95:15 - 95:20
  Ako želite da budete moji učenici,
 • 95:21 - 95:28
  morate se odreći sebe
  i položiti sopstvene snove.
 • 95:29 - 95:35
  Pratite me, bez obzira na cenu.
 • 95:36 - 95:43
  Tada ćete dobiti večan život.
 • 95:43 - 95:49
  Probudite se, ljudi moji.
 • 95:49 - 95:56
  Uskoro se vraćam.
 • 95:56 - 96:02
  Jedno je neophodno.
 • 96:02 - 96:06
  Provedite vreme sa mnom.
 • 96:06 - 96:09
  Ja vas vodim.
 • 96:09 - 96:13
  Da li imate vremena za mene?
 • 96:13 - 96:16
  Da tražite Carstvo moje.
 • 96:17 - 96:19
  Da tražite lice moje.
 • 96:19 - 96:21
  Želim da vam govorim.
 • 96:22 - 96:25
  Želim da vas vodim korak po korak.
 • 96:27 - 96:30
  Pozivam vas.
 • 96:30 - 96:36
  Hoćete li me pratiti,
  bez obzira na cenu?
 • 96:36 - 96:50
  Pozivam vas, pozivam vas.
Title:
Poslednja reformacija - Početak (2016) - CIJELI FILM
Description:

Najbolji dokumentarni film o nasledovanju Krista na način kako su to radili Isusovi učenici.

Dodatni video, DVD i više pronađite na http://www.tlrmovie.com.
Ovaj dokumentarni film upravo menja svet! Pokazuje kako je izgledao život prvih Isusovih učenika koji su išli po zemlji i zašto je Evanđelje preplavilo celu zemlju.
Pokazuje kako bi život kršćanina trebao izgledati - život gdje nas znakovi i čuda prate.
PODIJELITE ovaj film sa što više ljudi.
Donirajte : https://thelastreformationmovie.com/donate

Movie website: www.tlrmovie.com
Facebook: https://www.facebook.com/TheLastReformationMovies/
Order DVDs: https://thelastreformation.com/product-category/dvd/
Contact disciples around you: https://thelastreformation.com/network
Subtitle this video: https://www.amara.org/da/videos/RgeQrfueCzmU/info/the-last-reformation-the-beginning/
Help spread this movie: https://thelastreformationmovie.com/facebook-advertising-program/
Donirajte : https://thelastreformationmovie.com/donate

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:39:53

Serbo-Croatian subtitles

Revisions Compare revisions