YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Serbo-Croatian subtitles

← Poslednja reformacija - Početak (2016) - CIJELI FILM

Get Embed Code
48 Languages

Showing Revision 7 created 06/02/2018 by Vladimir Struhar.

 1. Dela 19:5
  Kada to čuše,
 2. krstiše se u ime Gospoda Isusa.
 3. Telo i gresi, umrite!
 4. Umri sa Hristom.
  Vaskrsni sa Hristom.
 5. To je sve. Sveti Duše, dođi.
  Sveti Duše, oslobodi je.
 6. Umri sa Hristom.
 7. Dela 19:6: "I kada Pavle
  položi ruke na njih
 8. siđe Duh Sveti na njih,
 9. i govorahu jezike i proricahu."
 10. Sveti Duše, još...
 11. Dođi sa svojim Svetim Duhom.
  Ispuni me.
 12. Reči su samo počele da naviru.
 13. Hvala ti, Gospode!
 14. Šta sam to radio?
  - Šta?
 15. Šta sam to radio?
 16. Šta si radio?
  Molio si se u jezicima.
 17. Dela 3:6-7:
  Onda Petar reče,
 18. "U ime Isusa Hrista Nazarećanina,
  ustani i hodi."
 19. ...I odmah se utvrdiše njegova
  stopala i gležnjevi.
 20. Da li te boli?
  - Ne.
 21. Nimalo?
  - Ne.
 22. U Isusovo ime,
  zahvaljujem Ti! Amin.
 23. Gotovo je?
  Aliluja!
 24. Više od mesec ju je
  bolelo, pa je u šoku.
 25. To je Isus.
 26. Ranije sam gledala
  ove stvari na TV-u
 27. i nisam verovala,
  ali danas verujem,
 28. jer se dešava meni.
 29. Bolu nestani.
 30. I ti to možeš.
  Sada skroz ustani.
 31. Dobro je?
  - Da.
 32. Hvala ti Oče, amin.
  Probaj da osetiš.
 33. Je l' osećaš neku razliku?
 34. Stvarno me više ne boli.
 35. Vau.
 36. Gospode zahvaljujem Ti na
  isceljenju, jer će bol otići.
 37. Probaj da osetiš glavu.
 38. Ne...
  Brate, ne osećam bol!
 39. Sada je bol nestala.
  - Da, bol je sada nestala.
 40. Mi kao crkva danas stojimo pred
  novom reformacijom.
 41. Reformacijom u kojoj se vraćamo
 42. onome što čitamo
  u Delima Apostolskim.
 43. Ako pogledate na crkvu danas,
 44. videćete da se veoma razlikuje
  od onog što čitamo u Delima.
 45. Jer imamo oko
  2000 godina istorije
 46. u kojima se je crkva stalno menjala.
 47. U Delima možemo videti da
  je crkva bila živo telo.
 48. Bila je telo sačinjeno od vernika
  koji beše vođeni Svetim Duhom.
 49. Crkva je bila pokret učenika.
 50. Hrišćanstvo je došlo u Grčku
  i postalo filozofija.
 51. Došlo je u Italiju i
  postalo institucija.
 52. Došlo je u Evropu i
  postalo kultura.
 53. Došlo je u Ameriku i
  postalo je biznis...
 54. Ako uzmete telo i od njega
  napravite biznis,
 55. nije li to prostitucija?
 56. Upravo je to ono što smo danas
  učinili od crkve.
 57. Podvodimo Hristovu crkvu,
  telo Hristovo.
 58. Zbog toga moramo
  da vidimo reformaciju,
 59. gde ćemo ići mnogo dalje,
 60. po pitanju doktrine,
  po pitanju Duha,
 61. i po pitanju celokupnog
  crkvenog ustrojenja.
 62. Zašto je crkva ovakva kakva je?
 63. Vreme da se vratimo onome
  što je napisano u Delima Apostolskim.
 64. Gospod nas sada vraća
  na početak.
 65. Ono što čini Dela Apostolska
  najjedinstvenijom knjigom Svetog Pisma,
 66. jeste da su Dela
  jedini deo, u celom Svetom Pismu
 67. i u svim spisima,
  koji nam pokazuje
 68. kako da zapravo izađemo u svet
  i okupimo sledbenike.
 69. Ako pročitate jevanđelja koja
  prethode Delima Apostolskim
 70. interesantno je to da,
  čak iako su ove knjige
 71. napisane u to vreme,
 72. verovatno tridesetak godina
  nakon raspeća,
 73. one opisuju vreme pre raspeća.
 74. Stoga iz njih ne vidimo punoću
  hrisćanskog života,
 75. jer Hrist još nije umro,
  još nije bio pogreben,
 76. nije vaskrsao, niti je
  poslao svoj Sveti Duh.
 77. Zato u jevanđeljima ne vidimo
 78. kako su izašli u svet
  i zapravo okupili sledbenike.
 79. Sveti Duh tada još nije bio dat.
 80. Osim toga, tada još uvek
  nismo imali silu
 81. da izađemo
  i budemo uspešni u tome.
 82. Mislim da danas to najviše
  doprinosi strahu
 83. onih koji ne poznaju Svetog Duha.
 84. Jer im je Isus rekao da idu
  i da čekaju.
 85. Rekao je, "Kad Sveti Duh siđe na vas
  primićete silu
 86. i onda ćete biti moji svedoci".
 87. Ovo je stvarno!
  Zaista je stvarno!
 88. Amin, ovo je stvarno!
 89. Aliluja.
  - Upravo je isceljena.
 90. Neverovatni Isus.
  - Hvala Ti, Isuse!
 91. Pogledajte, ona hoda!
 92. U mnogim crkvama postoji ploča
 93. na zidu na kojoj je napisano:
 94. "Hristos je bio isti juče, isti je danas
  i biće isti zauvek."
 95. Mi kao vernici danas
  verujemo u to da je
 96. Isus isti juče, danas i zauvek.
 97. Ali ako je On isti,
  onda je isti i Sveti Duh.
 98. A ako je Sveti Duh isti,
 99. onda bi i ono što čitamo u
  Delima trebalo da bude isto.
 100. Biva odmah isceljena silom
  Gospoda Isusa Hrista!
 101. Ovaj čovek je upravo iscelio ovu ženu.
 102. Preplavljen je emocijama.
 103. Gotovo je!
  - Gotovo je! Završeno je!
 104. Završeno je, a on plače.
 105. Hodala sam ovako, jer se
  nisam mogla kretati brže.
 106. Šta sada možeš?
 107. Sestro uradi ovako.
 108. Nisam mogla da uradim ovo.
  Ovo nisam mogla.
 109. Ni ovo nisam mogla.
 110. Plakala sam kada sam to radila.
 111. Sva slava Njegovom imenu!
 112. U Delima vidimo rane hrišćane,
 113. najranije sledbenike Isusa Hrista.
 114. Živeli su na ovakav način.
 115. Prilazili su ljudima u njihovim
  domovima, na ulicama.
 116. Susretali su ljude
  gde god su bili.
 117. I jevanđelje je počelo rasprostirati se
  celim svetom.
 118. Hiljade i hiljade ljudi
 119. spoznalo je veru u Isusa Hrista
 120. i beše kršteni i
  primiše Svetoga Duha.
 121. Ali u jednom trenutku istorije
  vidimo da je
 122. hrišćanstvo institucionalizovano i
  postalo je državna religija.
 123. Ova hijerarhija, ta institucionalizovana
  crkva, pratila nas i kroz doba reformacije
 124. Lutera, Kelvina i Cvinglija.
 125. Pokušali su da reformišu crkvu
  i vrate pravom jevanđelju,
 126. vrate Delima Apostolskim.
 127. Ali nisu uspeli.
 128. I dalje smo imali zgradu.
  I dalje smo imali posebno sveštenstvo.
 129. Ljudi su se okupljali u posebnim zgradama,
 130. za posebne prilike, sa poglavarima
  i ljudima koji su
 131. prinosili darove crkvi kako bi
  zadobili Božiju naklonost.
 132. Luter nije uspeo vratiti crkvu nazad
 133. na ono što čitamo u Delima.
 134. Sveto Pismo je knjiga života.
 135. A to ne postaje tako što je izučavamo.
 136. Ono postaje život kada je živimo.
 137. Zapovedam da bol u ovoj ruci nestane,
  u Isusovo ime.
 138. Probaj ponovo da to uradiš.
 139. Nestala je.
 140. Šta je ovo?
 141. U ime Isusa, odmah, amin.
 142. Proveri.
 143. Nestala je.
 144. Amin.
 145. Nestani u ime Isusa.
  Pokušaj sad.
 146. Naredjujem kostima da se iscele
  odmah u Isusovo ime.
 147. Probaj sada.
 148. Je li ovo kao reiki?
  - Ne, ovo je Isus Hristos.
 149. Isus Hristos. Nije reiki.
  - Nije energija?
 150. Bog! Ne, nije energija.
 151. Hvala Ti Isuse.
 152. Šta misliš da se upravo desilo?
 153. Baš je kul.
  - Kul je, zar ne?
 154. Rođeni smo, dati smo Zemlji
  sa svrhom.
 155. To jeste - da tražimo i pronađemo Boga.
 156. Problem je u tome što ga ne tražimo
 157. i zbog toga ne možemo ni da ga nađemo.
 158. Jeste li čuli za Isusa?
 159. Živimo 2015 godina posle Isusa Hrista.
 160. Gospod je stvaran i pozvao nas je da
  budemo Isusovi sledbenici,
 161. da izađemo i
  pokažemo svetu da je stvaran.
 162. Petog aprila 1995. godine pokajao sam se.
 163. Shvatio sam da sam grešio
  i dao sam svoj život Isusu.
 164. Svetlost mi je ušla u telo.
  Pao sam na pod i susreo sam Boga.
 165. Kada postanete ponovo rođeni hrišćanin
  i Duh Boga dođe i nastani se u vama,
 166. radićete ono što je radio i Isus.
 167. Sveto Pismo kaze da treba da
  činimo Reč,
 168. a ne samo da je slušamo.
 169. Ako samo slušamo Reč, a ne izvršavamo je,
  zavaravamo se.
 170. Onda smo kao ljudi koji se
  gledaju u ogledalo,
 171. ali čim se udaljmo,
  zaboravimo šta smo videli.
 172. Nedelja za nedeljom, milioni hrišćana
 173. sede u crkvi, slušajući Reč Božiju.
 174. Ali čim izađu, zaborave šta su čuli.
 175. Sva bol mora da izađe, odmah,
  u ime Hrista.
 176. Od glave do pete!
 177. Nisi to mogao učiniti ranije?
  - Ne.
 178. Ovako je od 2005.
 179. ON ŽIVI!
 180. Koliko dugo nisi hodao?
  - Deset godina.
 181. Zar ovo nije divno?
 182. Bio sam vrlo mali kada sam
  ga video da hoda. - Oprosti?
 183. Bio sam vrlo mali kada smo zajedno hodali.
 184. Napuniće trinaest uskoro.
  - Znači tada je imao 3 godine?
 185. "Imam bolest mišića."
  - "Molićemo se za to."
 186. "Gde se nalazi?"
  - "Po celom telu."
 187. Počeli su da se mole.
  Četiri ili pet ljudi su se molili za me.
 188. Osetio sam neko krckanje u leđima.
  Onda sam mogao da ustanem i hodam.
 189. Čekao sam, došao je doktor.
 190. "Zdravo gospodine Ekelbum, kako ste?"
 191. Rekao sam: "Dobro".
  - "Šta sam to čuo? "
 192. Tako da sam mu ustao.
 193. Pitao je: "Šta se desilo?"
 194. Ne pitaje mene, pitajte Svevišnjeg.
 195. Rekao je: "Mogu li da vam čestitam?
  Nadam se da će se ostati dobro."
 196. Do sada je dobro. Sada je oktobar,
 197. a to se desilo se 8. juna.
 198. Verovatno su već četiri meseca od tada.
  Jun, jul,...
 199. Da, četiri meseca.
  I zaista se dobro odvija.
 200. Kao pastor, u zadnjih nekoliko godina
 201. počeo sam da osećam "glad".
  Izčitavao bih Dela
 202. i postao bih ljut kada vidim
  šta se sve dešavalo
 203. u Delima, a da to nisam video
 204. u mojoj crkvi,
  ili u vlastitom životu,
 205. ili kod starešina,
  ili u strukturi crkve uopšte.
 206. Nismo izlazili u svet
  da isceljujemo ljude.
 207. Potapšavali smo ih
  po ramenu i slali kući.
 208. Možda bi im kasnije bilo bolje,
  možda i ne.
 209. Ali u Delima Apostolskim
  čitamo da su apostoli
 210. odlazili u svet i svakodnevno
  naprosto sve ovo činili.
 211. Zaista sam osetio
  da je to ono što želim.
 212. Tako sam dve godine
  bio gladan za time,
 213. verujući da sam pozvan da
  to činim,
 214. ali nekako nisam mogao da to uradim.
 215. Crkveni sistem mora da se promeni.
 216. Moramo prestati da budemo institucija
  usresređena na zgrade i nedeljne službe.
 217. Ljudi sede po crkvama, iz godine u godinu,
 218. čekajući da posebno svešteno lice
  dođe i pomoli se za njih,
 219. govoreći im da sada imaju pomazanje.
 220. Možete da idete i da uradite ovo
  ili ono za Gospoda.
 221. Ili samo da sede tamo, nadajući se
  da će neko
 222. da ih vidi, da vidi njihov dar.
 223. Ali to nije ono što nam
  Sveto Pismo govori.
 224. Nije ono što nam je Isus zapovedio
  da vršimo.
 225. Godine 1995. radio sam kao pekar
  i nisam znao za Gospoda.
 226. Ništa nisam znao o Svetom Pismu.
 227. Bio sam mladić iz Danske, kršten
  u luteranskoj crkvi.
 228. Kada mi je bilo četrnaest, imao sam
  krizmu u luteranskoj crkvi.
 229. Ali to je bila tradicija.
  I danas je tradicija za mnoge.
 230. Jedne noći sam pogledao uvis i rekao:
  "Ma daj Bože, jesi li gore?
 231. Ako si tamo, dođi i uzmi me.
  Želim da Te znam."
 232. Kratko vreme nakon toga,
  čuo sam jevanđelje.
 233. Petog aprila 1995.
  u 9.30 h uveče
 234. pokajao sam se
 235. i sve sam predao Isusu.
 236. Ali onda sam krenuo u crkvu.
 237. Počeo sam da ličim na ljude u crkvi.
 238. Mislio sam da je to hrišćanstvo -
 239. sresti Boga i onda ići u crkvu
  i sedeti tamo svake nedelje.
 240. Ali postajao sam sve više frustriran.
 241. Jer mora postojati nešto više od
  samog odlaženja u crkvu,
 242. sedenja tamo po dva sata svake nedelje
 243. i slušanja nekoga kako propoveda.
 244. Jenom prilikom počeo sam da
  čitam Dela Apostolska.
 245. Da čitam o prvim hrišćanima,
  o tome kako su živeli.
 246. Oni nisu radili isto što i ja tada.
 247. Videli su kako se životi menjaju
  gde god da su došli.
 248. U tom trenutku sam bio toliko frustriran,
  jer sam bio hrišćanin
 249. mnoge godine.
 250. Ali nikad nisam iscelio bolesnog,
  nikad isterao demone.
 251. Nikad nisam nikog doveo Hristu.
  Nisam nikad iskusio život
 252. iz prvobitne crkve o kome čitamo
  u Delima.
 253. Tako sam jednog dana u frustraciji
  pomislio:
 254. "Gospode, predajem Ti sve!
  Želim da vidim takav život."
 255. I onda sam počeo da uviđam takav život
  sve više i više.
 256. Ali problem je što na početku
 257. nije bilo nikog da me poduči.
 258. Nije bilo nikoga poput Isusa
  koji je rekao:
 259. "Pođite i sledite me i učiniću vas
  ribarima ljudi."
 260. Dođite i pratite me,
  i pokazaću vam
 261. kako da isceljujete bolesne,
  kako da propovedate.
 262. Pokazaću vam, naučiću vas kako da
  služite u Carstvu Božjem.
 263. Nitko to nije radio.
 264. Ali ono što je sad drugačije,
  je to da
 265. sada počinjemo da
  podučavamo ljude.
 266. Ako ono što smo naučili
  uzmemo i predamo
 267. narednim generacijama sledbenika i
  oni nastave odatle,
 268. preuzmu to i predaju narednoj
  generaciji sledbenika,
 269. u vrlo kratkom vremenu
  imali bi sledbenike
 270. koji bi hodili širom Zemlje, izgledajući
  upravo kao Isus,
 271. čineći isto što je Isus činio,
  da, čak i veće stvari,
 272. jer je On otišao Ocu.
 273. Sada ćemo poslušati našeg prijatelja.
 274. Na švedskom.
 275. Švedska je zakon čoveče!
 276. Oče molim Ti se da
  preuzmemo Evropu
 277. i Švedsku i Norvešku
  i ceo svet za Tebe!
 278. Postao sam hrišćanin
  pre oko jedanaest godina.
 279. Došao sam u Švedsku
  nacionalnu crkvu
 280. iz potpuno nehrišćanskog okruženja.
 281. Nakon izvesnog vremena supruga i ja
  samo se preselili u drugi grad
 282. i tamo samo prišli izuzetno velikoj crkvi.
 283. Postali smo vođe u terenskom
  radu te crkve.
 284. Iako smo trebali da služimo za uzor,
  nikada nisam nikoga priveo Hristu.
 285. Nikada nisam nikoga krstio,
 286. nikada nisam video da neko za koga
  se molim ozdravi.
 287. Jedne večeri kada smo izašli
  došao je trenutak.
 288. Prišao mi je čovek za stol i pitao:
 289. "Hej, video sam šta radiš.
  Želim da postanem hrišćanin.
 290. Kako da to uradim?"
 291. Moja reakcija bila je:
  "Ok, sutra ću te pokupiti
 292. i povešću te u crkvu."
 293. To sam i uradio,
  doveo sam ga u crkvu
 294. i predao sam ga pastoru.
  On ga je poveo ka spasenju,
 295. ali to me je nateralo da reagujem.
  Razumeo sam da nešto nije u redu.
 296. Dosta čitam Bibliju, a išao sam i u
  biblijsku školu nekoliko godina.
 297. Znam šta Biblija kaže - da sam ja taj
 298. od koga se očekuje da čini te stvari.
 299. Ja sam taj koji treba da
  polaže ruke na bolesne
 300. a oni će biti isceljeni.
  Ja sam taj
 301. koji treba da krštava ljude,
  ali ja to nisam radio.
 302. Nešto nije bilo uredu.
 303. Počeo sam da mislim
  da možda lažu,
 304. da možda nije istina
  to što mi ljudi pričaju.
 305. Tako sam počeo da izlazim napolje.
 306. Svakoga jutra sam se budio
  i molio se Gospodu.
 307. Ponekad je padala kiša,
  sneg, bilo je loše vreme
 308. ali ja sam izlazio, jer sam
  zapomagao Gospodu.
 309. Želim da te znam.
  Želim da živim pravi život.
 310. Jednog dana dok sam bio na poslu
  čitao sam hrišćanske novine.
 311. U njima je bio kratki članak
  o jednom Dancu,
 312. koji se u tržnom
  centru u Švedskoj
 313. molio za ljude
  i oni su bili isceljeni.
 314. Pomislio sam: Šta!
  Viđao sam i ranije slične članke, ali
 315. ovaj je prodro u moje srce.
  Osetio sam da je od Boga.
 316. Pozvao sam ga [Torbena] i on se javio.
  Bio je normalan čovek kao i ja.
 317. Razgovarali smo i ispričao
  sam mu moje putešestvije
 318. i on je pomislio kako je to divno i da
  bi trebalo da se sastanemo.
 319. Sakupio sam neke prijatelje
  i otišli smo kod njega u Dansku.
 320. Pitao nas je: "Zašto ste
  došli u Dansku?"
 321. - "Želimo da vidimo
  kako su ljudi isceljeni."
 322. Onda je on rekao:
  "Ok, za otprilike petnaestak minuta
 323. videćete prvu osobu
  kako biva isceljena."
 324. Mislio sam: da, da.
  Nisam verovao u to.
 325. Kako bi ovo moglo da bude deo
  mog života?
 326. Ali, izašli smo na ulicu
  i prišli smo grupi,
 327. između 25 i 30 godina starosti.
 328. Jedna od devojaka imala je problem
  sa kolenom dugo godina.
 329. Rekao mi je da položim ruke
  na njeno koleno
 330. i da naredim da bol nestane.
 331. Umalo se nisam onesvestio,
  bio sam jako nervozan.
 332. Mislim da nisam ni verovao.
  Rekao sam, "Ok, mogu to da uradim."
 333. Uradio sam i ona je
  umalo skočila vičući: Šta?!
 334. Bila je isceljena.
 335. I cela grupa ljudi je bila kao...
  To je preokrenulo moj svet.
 336. Tada sam shvatio, ovo je istina
  ovo je istina.
 337. To mi je bilo dovoljno.
 338. Molio sam se za jednu osobu
  i onda sam krenuo sam.
 339. Mi hrišćani smo pozvani
  da načinimo sledbenike.
 340. Druga reč koju smo počeli da koristimo
  je "pokretanje" [podsticanje].
 341. To je kao sa motociklom:
  ako hoćete
 342. da mu upalite motor -
  pokrenete ga.
 343. I onda kad motocikl krene,
  možete da se vozite svuda.
 344. Isto tako, mi kao hrišćani
  treba da se pokrenemo
 345. i da činimo što nas je
  Isus pozvao da radimo.
 346. Kada, na primer, podstaknemo hrišćane
  da isceljuju bolesne,
 347. vodimo ih na ulice i kažemo:
  dođite i sledite nas.
 348. I onda im pokažemo
  kako to i raditi.
 349. Kada jednom urade, opet
  mogu da urade.
 350. Kažeš da te boli svuda po telu, a
  najviše u nogama?
 351. Da.
  - Moliću se, videćeš.
 352. Naređujem svoj boli
  da izađe odmah.
 353. Budi odmah isceljen
  u celom telu.
 354. Naređujem svoj boli da napusti
  telo ovog momenta.
 355. Iz celog tela, odmah.
 356. Molim se za momentalno isceljenje,
  u ime Isusa, amen.
 357. Progibaj se, probaj da je progibaš.
 358. Pokušaj da osetiš.
 359. Čini se dobro.
  - Čini se dobro, jel' da?
 360. Da li sada osećaš bol?
 361. Ne.
  - Nestala je?
 362. Ljudi se iznenade!
 363. Naređujem da se ova leđa
  potpuno isprave, odmah.
 364. Sagni se ovako,
  probaj da osetiš.
 365. I ponovo gore.
  - Stvarno, nestala je.
 366. Stvarno.
  - Šta?
 367. Kunem se.
  - Ne izmisljam ovo,
 368. možeš da osetiš da je upravo nestala.
  - O da. O moj Bože.
 369. Ovo se rasprostire širom sveta.
 370. Poslednjih godina smo videli
 371. stotine hiljada ljudi
  koji su bili isceljeni
 372. od strane normalnih vernika,
  koji su bili podstaknuti
 373. i koji su počeli da izlaze
  i da isceljuju bolesne.
 374. I ti ljudi sada počinju
  da vode druge ljude ka Hristu.
 375. Tako smo poslednjih godina svedoci
  da hiljade ljudi prilaze Hristu.
 376. I to je zaista veoma snažno.
 377. Došao sam u Štokholm
  i sreo sam ovog brata,
 378. koji je tamo bio sa grupom momaka.
  I njegova žena je bila tamo.
 379. Izašli smo napolje.
 380. On je prvo zaustavio
  tog čoveka u boli
 381. i stavio je svoju ruku na njega
  i taj čovek je bio isceljen.
 382. Bio sam ono:
  Vau, ovo je neverovatno!
 383. Ta osoba je bila isceljena
  i bio sam u fazonu
 384. sada to više nije
  samo na Jutjubu.
 385. Ne gledam to na Jutjubu,
  nego to vidim pred sobom.
 386. Bilo je neverovatno videti reakciju
  osobe koja je bila isceljena.
 387. Zatim je došla jedna žena,
 388. koja je imala bol u stomaku.
 389. Čovek koji me
  je podučavao je rekao:
 390. Sada je vreme da se ti moliš.
  Samo stavi ruku
 391. i naredi da bol nestane.
  Tako da sam položio ruku
 392. i oklevao sam, čoveče,
  ali sam stavio ruku
 393. i naprosto sam naredio.
  U ime Isusa, bolu nestani!
 394. Pomerio sam ruku i iznenada,
  trebao si da vidiš
 395. lice te žene, kao,
  kako si to izveo?
 396. Šta..!?
 397. Šalite se sa mnom?
  - Ne, ne šalimo se.
 398. To je istina, i zbog toga
  ovo i radimo.
 399. Ne.
 400. Ovo je ludo.
 401. Isus te je iscjelio, nisam ja.
 402. Vau, nikad nisam doživeo
  nešto slično ranije.
 403. Kao da su mi se snovi
  ispunili, upravo tamo.
 404. Ovo je u stvari bio najbolji dan
  u mom životu.
 405. Postati deo onoga o čemu
  sam čeznuo tako dugo.
 406. Na putu do kuće
  bio sam ispunjen radošću.
 407. Sedeo sam u autobusu do kuće.
 408. Kada sam stigao nisam mogao
  da samo sedim ili ostanem u kući.
 409. Išao sam centrom grada i molio
  sam se za ljude
 410. istog dana i susreo
  sam neke devojke
 411. za koje sam molio i one su
  odmah bile isceljene.
 412. Bio sam opet u fazonu: Vau!
 413. Ovo nije nešto što se desilo samo u
  Štokholmu i ostalo tamo.
 414. Nastavlja se i dalje, znaš.
 415. Od tada izlazim svakog dana.
 416. Svakog dana sam na ulici i video sam
  hiljade ljudi koji su isceljeni.
 417. To me je jednostavno promenilo.
  Promenilo me u potpunosti.
 418. To je .. vau.
 419. Pomeri nogu.
 420. Ne osećam ništa.
 421. Nestala je?
 422. Ne osećam je više.
  - Ne?
 423. Ne osećam više bol.
 424. Ne mogu više da je osetim.
 425. Zar nije čudesno?
  - Jeste!
 426. Isus te iscjelio.
 427. Sagni se i probaj da osetiš.
 428. Uspelo je, Denise!
  - Probaj! Probaj!
 429. Kako ti se sada čini?
  - Savršeno.
 430. Sva bol je nestala?
  - Sva bol je skroz nestala.
 431. Kunem se Bogom.
 432. Hvala Ti Isuse.
 433. Nisam očekivao to što smo videli, ili
  i jesam. Podrazumeva se da se desi.
 434. Video sam da se to dešava
  na snimkama svo vreme,
 435. ali nikad nisam mogao
  da to sam uradim.
 436. Potpuno sam očekivao da
  je ovo nešto što Bog radi.
 437. To je način na koji me koristi.
  To je moja svrha ovde.
 438. Molili smo se za jednu devojku,
  koja je imala problem sa leđima.
 439. Mislim da je imala
  neku vrstu operacije.
 440. Boli nestani. Leđa vratite
  se na mesto odmah.
 441. U ime Isusa.
 442. Osećaš li da se nešto događa?
 443. Oh, pucketa.
  - Vau, nešto se dogodilo.
 444. Bila je ispunjena Svetim Duhom
  i Bog ju je susreo na radikalan način.
 445. Bila je u suzama.
  - Pala je pred nama.
 446. Ispuni je.
  Više, više, više...
 447. Sveti Duh je nad tobom,
  samo otvori usta.
 448. Sveti Duše, još..
  Ispuni je.
 449. Upravo si krštena,
  ispunjena Svetim Duhom.
 450. On je tu, on je tu.
 451. Ovo je novi početak.
  Novi je početak za tebe.
 452. Ovo je novi početak.
 453. Gospode, zahvaljujemo Ti na slobodi.
  Zahvaljujemo Ti na novom početku.
 454. Njena porodica, koja je bila s njom,
  njena zaova i njena deca,
 455. bili su potpuno mirni,
  kao da je sve normalno.
 456. Ljudi su mislili - šta se ovde dešava.
 457. Sećam se da sam samo pomislio:
 458. Sjajno je to što se sada
  dešava ovoj devojci.
 459. Nije imala predstavu šta će
  se dogoditi tog običnog dana.
 460. Ustala je i mogli ste da vidite
  da je druga osoba.
 461. Bog ju je potpuno
  promenio iznutra.
 462. Dobro sam, Lilija.
 463. Ovo je dobro.
  - Više nego dobro.
 464. Neuporedivo više nego dobro.
 465. Bog želi da nam bude živ.
  Želi da nam pokaže
 466. i pokaže ko je On nama.
 467. Vidi, to je Bog. Ovde je napolju.
 468. Ne u lepoj crkvi.
  Ali Bog je postoji
 469. i želi da bude deo našeg života.
 470. Želi da bude deo tvog života.
 471. Onda smo pošli dalje.
 472. Potom smo se molili za
  čoveka po imenu Deni.
 473. Ustvari, prvo smo pitali drugog
  čoveka da li ga boli nešto.
 474. Rekao je: "Ne."
  I onda je naišao Deni...
 475. Tako je. Pitali smo gospodina
  na klupi da li možemo da se molimo.
 476. Rekao je: "Ne, dobro sam."
  I čovek po imenu Deni je dodao:
 477. "Ah, pravo me bole leđa."
  "Koliko dugo te bole?"
 478. "Deset godina"
  Ustvari je bilo pet godina
 479. kako su ga bolela leđa.
  Rekli smo:
 480. "Dobro, stavićemo te da sedneš."
  Postavili smo ga da sedne
 481. i jedna noga mu je bila duža od
  druge otprilike 1 cm.
 482. Nogo opusti se i rasti,
  odmah u ime Isusa.
 483. Eto ga.
  - Da, vidi se pomeranje.
 484. Da li si osetio to?
  - I pomerala se u tvojim rukama.
 485. Nešto je iskočilo,
  kada je krenula napolje.
 486. Deni, probaj da ustaneš
  i osetiš leđa sada.
 487. To je prilično dobro.
  - Nestala je?
 488. Da.
  - Petnaest godina i nestala je.
 489. Da, ustvari pet.
  - Oh, i nestalo je sad?
 490. Šta si osetio?
  - Ne znam, dobar je osećaj.
 491. Ovo je prvi put da to radi.
 492. To je bilo divno i
  dok smo tražili ljude
 493. odlučili smo da odemo na sladoled.
 494. Ušli smo i ti si pričao sa
  ženom iza pulta.
 495. Jedna nas je žena iza pulta
 496. pitala šta radimo, odakle smo.
 497. Tako da smo joj objasnili
  da idemo okolo i da se molimo.
 498. Ja sam iz Hjustona i sa
  ljudima odasvud smo.
 499. Molimo se za ljude
  koji su bolesni ili imaju bol.
 500. "Stvarno?"
  Rekao sam joj za Denija.
 501. Rekla je, o moj Bože,
  želim da upoznam tog čoveka.
 502. Pomislio sam da misli na Denija,
  koji je bio isceljen.
 503. "Ne znam gde je on sada, žao mi je."
 504. Rekla je: "Kada god se vrati da
  se moli, pozovite me."
 505. U sebi sam pomislio:
  "To sam bio ja, ovde sam."
 506. Tako da, da vratiću se,
  samo minut.
 507. I onda je prišla
  i skinula je cipelu.
 508. "To je članak."
  Otvorila se
 509. i mogao sam da se dalje molim za nju.
  Bilo je sve bolje i bolje.
 510. Okrenuo sam se okolo
  i četiri ili pet ljudi je govorilo:
 511. "Mene boli."
  "Možete li da se molite za mene?"
 512. Kako je?
  - Šta to radite?
 513. Nisam to bio ja, čoveče,
  - Bolelo me je.
 514. Ne lažem.
 515. Je li potpuno nestalo?
 516. Hajde, skoči, skoči!
  - Sada to mogu.
 517. Šta to radite?
  - To je Isus.
 518. Spusti se!
 519. Kada si to mogao poslednji put?
 520. U vojsci.
  - Pre deset godina?
 521. Da, pre deset godina.
  - Znači nisi to mogao deset godina?
 522. Ne, ne...
 523. Ma hajde!
  - Da, znam dobar je osećaj.
 524. Sedi u stolicu,
  vidi ako možeš to da uradiš kao obično.
 525. I onda ustani.
 526. Ako je ovo Bog onda...
  Volim te.
 527. Jeste Bog! Deset godina nisi
  mogao to da uradiš.
 528. Ne, nisam mogao, kažem vam,
  bolelo me je.
 529. Dolazio sam i odlazio od doktora.
 530. Ali Isus je veliki Doktor.
  On je najveći i on je tamo.
 531. Jeste, amin.
 532. Šta nije u redu kod tebe?
  - Moje rame..
 533. Ne možeš da ga podigneš
  više od toga?
 534. Koliko već traje?
  - Šest nedelja.
 535. Znači šest nedelja nisi
  mogao to da uradiš.
 536. Opusti se odmah
  u ime Isusa, odmah.
 537. Uspeo si!
 538. Uspeo si, tvoje je, zadrži ga.
 539. Ranije si mogao dotle jel' da?
 540. Bolje se pomeraš, zar ne?
 541. Dobro je.
  - Ruku uvis!
 542. Daj mi pet.
 543. Osećaš se dobro?
 544. Sada znamo kako je.
 545. Tako da se vraćamo u Hjuston i idemo i
  pronalazimo parkove i prodavnice...
 546. Čak i kada negde jedmo picu...
  nema granica za Gospoda.
 547. Da, to je kao riđokosa
  odrasla u Aziji koja misli:
 548. "Osećam da ima više u životu,
  svi su isti."
 549. i onda ode u Irsku:
 550. "Da ima, stvarno ima!
  Ima ljudi kao što sam ja."
 551. Tako se i osećam:
  "O, ovo je život. OK. Dobro."
 552. Ovo sam želela! Sada
  mogu da izađem i da to radim.
 553. Tako da smo uzbuđeni
  da se vratimo i osećam da
 554. moje komšije, ljudi, nemaju
  pojma šta će im se desiti,
 555. jer sada shvatam, mogu to da
  uradim Bože, apsolutno mogu.
 556. Dela 2,38 Petar im reče: "Pokajte se
  i neka se svaki od vas krsti
 557. u ime Isusa Hrista
  za oproštenje greha
 558. i primićete dar
  Duha Svetoga."
 559. Živimo u uzbudljivom
  vremenu u Evropi
 560. gde počinjemo videti zaživljenje
  Dela u našem vremenu.
 561. Vidimo da ljudi izlaze na ulice
  sa jevanđeljem,
 562. sa prikazivanjem Carstva.
 563. Često je to veoma
  jasna poruka iz jevanđelja,
 564. o udaljavanju od greha.
 565. I deo paketa je ustvari
 566. krštenje i ispunjenje
  Svetim Duhom.
 567. Veoma često je u našim crkvenim
  sistemima to dvoje razdvojeno.
 568. Ali ono što vidimo sve više i više
 569. da se to dvoje stapa,
  u jedan potok,
 570. kao što je bilo u Delima Apostola.
 571. Tako da nema čekanja.
 572. Kada se neko pokaje
  i pokaže veru u Isusa,
 573. vode ih gde god ima vode.
 574. Može biti bilo gde.
  Može biti jezero.
 575. Može biti sud za kišnicu,
  kada, bilo šta.
 576. Ljudi budu odmah kršteni
 577. i u isto vreme su ispunjeni
  Svetim Duhom.
 578. Prve reči koje su izašle iz
  Isusovih usta bile su:
 579. "Pokajte se, bliži se Carstvo Nebesko."
 580. Pozvani smo da svaki dan
  propovedamo pokajanje.
 581. Kao da je taj deo izgubljen
  u današnjoj crkvi.
 582. Govorimo o veri, ali ne
  govorimo o pokajanju.
 583. Skoro da se plaše
  da govore o grehu.
 584. Ali pozvani smo da
  govorimo o grehu.
 585. Pozvani smo da propovedamo
  pokajanje.
 586. Moramo da kažemo šta je to greh.
 587. Moramo da kažemo da će oni ljudi
 588. koji nastave da greše umreti.
 589. Moramo da pričamo o grehu pre
  nego pričamo
 590. o tome da je Isus bio Jagnje Gospodnje,
  koje je došlo da ukloni naš greh.
 591. Jer ako ne pričamo o grehu,
  šta bi ljudi s Isusom?
 592. Gde ti ideš?
  - Idem sa Gospodom, u raj.
 593. Zašto?
  - Jer...
 594. Jesi li dobra osoba?
  - Da.
 595. Jesi li ikada lagala?
  - Da.
 596. Jesi li ikada nešto ukrala?
 597. Skinula nešto sa interneta bez plaćanja?
  - Da.
 598. Jesi li imala spolni odnos
  izvan braka?
 599. Ovo su tri od deset zapovesti.
 600. Koliko treba da nabrojim?
 601. Sve je u tome kako se
  upoređujemo sa drugima.
 602. Naravno, ako se uporedite sa
  ljudima oko sebe,
 603. možete misliti da ste
  dobra osoba.
 604. Pitanje nije da li ste dobra osoba.
 605. Pitanje je: Da li ste dovoljno dobri?
 606. Biblija kaže: ako ste učinili
  samo jedan od ovih grehova
 607. krivi ste za sve njih.
 608. Nije to kao u drugim stvarima,
  kao da je u redu ako merite
 609. i imate loša dela i dobra...
 610. To nije tako.
  Ili si kriv ili nisi.
 611. Ako si jednom prekršio zakon, onda
  si kriv za kršenje zakona.
 612. Ako govorimo o Bogu,
  nikada ni jedna osoba ne može
 613. da dođe Bogu ili u raj
  po svojim dobrim delima.
 614. To nije moguće.
 615. I ja sam za sebe uvek mislio da sam
  dobra osoba jer,
 616. da, ponekad sam se malo
  previše puta potukao,
 617. popio bih previše, radio bih
  neke stvari. Ali, ali, ali...
 618. Ovaj i onaj čovek su mnogo gori od mene.
 619. Tako da je moj problem bio taj što sam se
  upoređivao sa ljudima oko mene,
 620. umesto da se usporedim sa Onim
 621. pred kojim ću stajati jednog dana.
 622. Verujem da se moramo vratiti na ono
  što nam Sveto Pismo pokazuje.
 623. Pokajanje nije toliko o tome da
  nam je žao zbog našeg greha
 624. i toga što smo uradili
 625. i kako smo prekršili Božju Reč
  u smislu nas samih.
 626. Biti žalostan nije pravo pokajanje.
 627. Deo je njega, ali nije
  kompletna priča.
 628. Na primer, faraonu u Starom zavetu,
  sa Izraelcima u Egiptu,
 629. bilo mu je žao i objavio je: "Oh,
  sagrešio sam protiv Boga."
 630. Dakle, priznao je svoj greh, ali
  nije se okrenuo od svog greha.
 631. Niti je to samo pokajanje.
 632. Mnogi ljudi kažu: vidite da im
  je žao,
 633. plaču, jer ih stvarno
  grize savest.
 634. Juda Iskariotski u Novom zavetu
  je imao grižu savesti.
 635. Toliko ga je grizla savest da je
  počinio samoubistvo.
 636. Ali nije se odvratio od svog greha.
 637. Kada čitamo Sveto Pismo, vidimo da
  Bog povezuje pokajanje
 638. sa oproštenjem,
 639. pre nego oproštenje
  sa verom u Isusa.
 640. Posmatrajući drugi deo
  često mislimo da
 641. će nam sa verom u Isusa, Bog
  automatski oprostiti naše grehe.
 642. Čitajući Sveto Pismo
  shvatite da to nije tako.
 643. Idemo zamisliti mene i vas
  kako igramo šah.
 644. Ja napravim potez,
  onda je red na vama.
 645. Želim videti vaš potez.
 646. Moj red. Vaš red.
 647. Da li smem da uradim ovo?
  Da pomerim jednu tamo i jednu ovamo?
 648. Smem li napraviti dva poteza?
  - Ne.
 649. Zašto? Zato što postoje pravila.
 650. Pravilo je, ti napraviš jedan potez,
  a onda ja napravim jedan potez.
 651. Što se tiče Boga, grešili ste.
 652. Uradili ste nešto pogrešno
 653. i zbog toga ste odvojeni od Boga.
 654. Ne možemo biti u društvu Boga
  zbog naših grehova.
 655. Greh je razlog što Bog ne može
  da bude u zajedništvu sa nama.
 656. Gospod gleda u tebe i kaže:
 657. "Ne želim te kazniti. Ali ja sam
  Svet i zato moram to da uradim.
 658. U isto vreme, želim da ti
  dam priliku
 659. dobiti oproštenje i
  dobiti odnos sa mnom.
 660. Zato šaljem svoga sina, Isusa,
  da umre za tebe."
 661. Tako da je to ovako.
 662. Grešili ste i prekršili
  ste Božje zapovesti.
 663. Zbog toga živimo bez
  zajedništva sa Bogom.
 664. Živimo svoj sopstveni život,
  odvojeni od Boga.
 665. Bog je pogledao dole na vas i rekao:
  "Ne želim da vam sudim,
 666. želim da vam oprostim. Stoga, šaljem
  svoga sina Isusa da umre za vas."
 667. Na koga je sada red?
  Vaš je red.
 668. Gospod želi da oprosti.
  Želi da vas oslobodi.
 669. On želi da vam da novi život
  i da isceljuje kroz vas.
 670. On želi da učini te stvari.
  Ali on kaže:
 671. "Pokreni se, na tebi je red!"
  On čeka da vi to uradite.
 672. Čim kažete, kajem se i
  primam oproštaj.
 673. Čim to uradite,
  Bog će vam oprostiti.
 674. Tako je bitno da to razumete.
 675. Jer ima toliko ljudi, i ja sam
  nekada imao takav stav.
 676. Kao i vi, verovao sam
  da postoji Bog.
 677. Ali u mojim mislima, u mom svetu:
  "Ok, kada dođe vreme,
 678. On će doći meni.
  Na Njemu je.
 679. On je veliki. Može to da
  uradi kada želi."
 680. I ja sam Njemu predao
  odgovornost.
 681. Pravo, istinsko pokajanje
  zahteva akciju.
 682. Ono nije samo u rečima,
  nije samo nešto što mislimo.
 683. Pravo pokajanje nije samo
  kada uvidite
 684. da ste pogrešili protiv
  Boga koji je Svet,
 685. nego je da onda ispovedite
  svoje grehe pred Njim,
 686. da osećate pokajanje pred njim,
 687. da se okrenete od života u grehu
 688. i da počnete da živite Njegov.
 689. Reč za pokajanje koja se koristi u
  Svetom Pismu je "metanoja",
 690. što znači ponovo razmisliti.
 691. Bog želi da mi ponovo razmislimo.
 692. O našim životima i kako smo živeli.
 693. Da li ćemo opet promisliti o Bogu i
  kako naši gresi utiču na njega,
 694. onda će i Bog razmisliti
  o tome šta misli o nama.
 695. Dela 22, 16
  I sada šta oklevaš?
 696. Ustani i krsti se,
  i speri grehe svoje...
 697. Ako ispovedite svoje grehe
  i iznesete ih na svetlost,
 698. doživećete oproštaj.
 699. Ali ako ih držite uz sebe,
  svaki put kada napravite korak
 700. prema svetlosti, Satana će reći:
 701. "Ali seti se, ali seti se..."
  - Da, to je ono što on radi.
 702. Ali sada je napolju,
  ispovedili ste ga.
 703. Rekli ste ga meni, rekli ste ga.
 704. Budite vođeni Svetim Duhom,
  možda ćete reći celom svetu.
 705. Ne znam što, ali oproštaj postoji.
 706. Ljudi moraju to da čuju.
  Sloboda postoji.
 707. Toliko ima puno devojaka
  koje prolaze kroz to, toliko žena.
 708. Sve su radile potpuno isto,
 709. nosile to okolo, trideset,
  četrdeset, pedeset godina.
 710. To nije ono gde je sloboda.
 711. Sloboda je ono što doživljavate
  upravo sada.
 712. Došla sam danas tražeći
  Gospoda radi dara jezika.
 713. I radi svega ostaloga u životu od čega
  mi je možda potrebno oslobođenje.
 714. Tokom ovog vikenda
  Bog me je oslobodio
 715. i blagoslovio me darom jezika
 716. i oprao me je krštenjem u vodi.
 717. Živela sam preko trideset godina
 718. sa stidom i sramom, tajnom
 719. da sam u svojim dvadesetim
 720. imala abortus.
 721. Sve i jednog dana od tad, pa nadalje,
 722. đavo me je pratio.
 723. Tako da sam ja takođe tražila Boga,
  dok sam gledala Torbenove video snimke.
 724. Govoreći Gospodu da ne mogu više tako.
 725. Zalagajući se, tražeći,
  želeći da znam
 726. da li ima oproštaj za mene.
 727. Onda me je On doveo da dođem
  ovde ovog vikenda.
 728. Osećala sam potrebu
  da pričam sa Torbenom,
 729. kao da Gospod ima nešto
  da mi kaže kroz njega.
 730. Tako da sam od Boga dobila šansu
  da budem oslobođena.
 731. Oslobođena od ovog bola.
 732. Preko trideset godina, slobodna sam.
  Hvala Ti Isuse, hvala Ti.
 733. Biti slobodan.
 734. ...Kada sam bila u dvadesetim..
  Gospode pomozi mi..
 735. ...imala sam abortus i sve od
  toga dana
 736. Bog mi je pokušavo reći,
  u redu je,
 737. ali đavo je imao jači uticaj
  nad mojim životom.
 738. Samo se zakačio i držao se.
 739. Sećam se tog dana kao da je
  bilo juče
 740. i osećam istu bol.
 741. Ovo je novi početak,
  ovo je novi start.
 742. Jesi li spremna da se krstiš
  Isusu Hristu
 743. da spereš sve svoje grehe?
  - Da.
 744. Tako te po tvojoj sopstvenoj veri
  krštavamo te Isusu Hristu.
 745. Umri sa Hristom.
  Podigni se sa Hristom.
 746. Hajde da se pomolimo za tebe.
 747. Gospode zahvaljujemo ti za Elizabet.
  Zahvaljujemo ti za tvoju slobodu.
 748. Kada je to ispovedila,
 749. došla je druga žena i
  priznala isti greh.
 750. Odjednom je njeno svedočenje
 751. već donelo život i oproštaj drugome.
 752. I ta žena se krstila u vodi
 753. i iskusila je tu slobodu.
 754. Kasnije je na sastanku sa
  osamdesetak ljudi
 755. objasnila zašto je to uradila,
 756. i bio je to greh, taj abortus,
  ali Isus joj je oprostio grehe.
 757. Kada je priznala to i podelila
  to svedočenje
 758. na sastanku pred osamdeset ljudi,
 759. kasnije je dvanaest prisutnih žena
 760. ispovedilo isto.
 761. I ovde uočavamo moć ispovedanja grehova.
 762. Moć krštenja u vodi i svemu
  onome o čemu je jevanđelje.
 763. Onaj koji veruje i krsti se
  biće spasen, reče Isus.
 764. Ono što je zaista interesantno o
  krštenju vodom je da...
 765. verujem da kroz vreme i tradiciju
 766. danas posmatramo svetu tajnu
  veoma drugačije
 767. od onoga što nam Sveto Pismo
  pokazuje da je zaista sveta tajna.
 768. Često gledamo na svetu tajnu kao
  na spoljašnji znak unutrašnje stvarnosti.
 769. Ono što je interesantno
  o toj definiciji
 770. je da uzima duhovno i fizičko
 771. i da potpuno razdvaja te dve stvari.
 772. Kao rezultat toga, krštenje posmatramo
 773. kao nešto što je samo obred,
 774. bez ikakve veze sa ičim
  u duhovnom svetu.
 775. Drugim rečima, to je samo
  kao potvrda
 776. nečeg što se već desilo u duhu.
 777. Ali krštenje se veoma,
  veoma razlikuje od toga.
 778. Otkrili smo da krštenje
 779. ne predstavlja nešto
  što je samo obred,
 780. barem po pitanju da je spoljnji znak
  unutrašnje realnosti.
 781. Vidimo da kada uđete u vodu
 782. Sveti Duh se dodiruje toga.
 783. Kada se duhovno i fizičko povežu
  u krštenju vodom,
 784. Bog čini nešto čudesno.
 785. Zanimljivo je da krštenje
  vodom predstavlja dve stvari.
 786. To je ujedno kupanje i sahrana.
 787. Da bi ste se okupali
  trebate biti prljavi.
 788. Šta to onda znači?
 789. Znači da osoba koja se krštava
 790. treba da prizna grehe pred Bogom.
 791. U tom smislu, krštenje i pokajanje
  idu zajedno ruku pod ruku.
 792. Okreće se i dolazi u veru.
 793. Ono što Bog od nas
  traži da bismo se krstili
 794. je pokajanje i vera u Isusa Hrista.
 795. Osoba postaje mrtva
  svojim grehovima.
 796. Ono što se dešava je da uzmimamo
  tu osobu
 797. koja dolazi u grehovima,
  donoseći dokaz pokajanja
 798. i onda je krštavamo.
 799. Tako da kad ta osoba izađe iz vode
  potpuno je nova i čista.
 800. Kažem mnogim ljudima koje srećemo,
 801. krštenje vodom nije samo čist početak.
 802. To je potpuno nov, čist
  život koji počinjete.
 803. Pusti ga, pusti ga. Više, više..
 804. Slava, slava, slava...
 805. Slava Ti Isuse!
 806. Hvala Ti Isuse.
 807. Hvala Ti Isuse, hvala Ti Isuse.
 808. Hvala Ti Isuse.
 809. Hvala Ti Isuse.
 810. Hvala Ti Isuse.
 811. Blagosloveno je ime Tvoje, hvala Ti Isuse.
 812. Hvala Ti Isuse.
 813. Kako se osećaš?
 814. Osećam se kao da je
  nešto izašlo iz...
 815. Navire. To živa voda navire
  unutar tebe
 816. i Gospod je oslobađa kroz
  tvoja usta.
 817. Klaudio, ti si potpuno nov čovek.
  - Amin.
 818. Osećaš se dobro?
  - Da.
 819. Ovo je samo početak, Klaudio.
 820. Ovo je samo početak.
  - Da.
 821. Gospod ti je sada dao taj poklon.
 822. Biće vremena kada možda
  nećeš znati za šta da se moliš.
 823. Ali sada možeš da ideš
  u veri i da se moliš.
 824. To šta je divno u molitvi u jezicima,
 825. mogu se koncentrisati na
  druge stvari dok se molim,
 826. jer se ne moli moja pamet.
 827. Samo dopuštam da se moja
  usta otvaraju u veri.
 828. I Duh Sveti posreduje kroz nas.
 829. Dakle, Bog te samo koristi.
 830. Sveti Duh je došao i
  sada deluje kroz tebe.
 831. To je divno.
  - Amin, hvala Bogu.
 832. Zar nije Bog dobar?
  - Jeste.
 833. On je veliki.
  - Jeste.
 834. Danas sam nešto naučio.
 835. Snagu krštenja vodom u ime Isusa.
 836. To nije više simbol,
  kao što mnoge crkve veruju,
 837. kao što sam i ja verovao,
  jer sam jedino to i znao.
 838. Mislio sam da je to samo
  nešto kroz šta prođete
 839. sa prskanjem ili čime god.
 840. Ali toliko je tu sile,
 841. kada zaista verujete o
  čemu se stvarno radi.
 842. O smrti, sahrani, odvajanju,
  starom čoveku.
 843. Narav nestaje i
  rađa se novi čovek.
 844. Kao što sam danas naučio,
  da li veruješ u
 845. Isusa kao Gospoda i Spasitelja?
 846. Da, verujem.
 847. Dobro, stari čovek ide dole,
  umireš, i novi čovek ustaje.
 848. Čim je izašao iz vode
 849. rekao je da ga je nešto napustilo.
 850. Velika težina ga je napustila i više nije
  imao nikavu zadršku u svom životu.
 851. I odmah je primio krštenje
  Svetim Duhom.
 852. I ovaj brat je bio tako slomljen,
  jecao je.
 853. Držao se za prsa.
  Bilo je dragoceno to videti.
 854. Bilo je tako dragoceno videti šta Bog
  radi u njegovom životu.
 855. Sve što je mogao je da
  plače u prisustvu Boga.
 856. A za mene, samo videti
  šta je Gospod imao...
 857. On je vozio, pretpostavljam
  tri, četiri sata da dođe ovde,
 858. jer je to ono što je hteo.
 859. I to nešto što ga je napadalo
  svo ovo vreme
 860. nema više vlast nad njim.
  I on je slobodan, potpuno slobodan.
 861. Zaista sam zahvalan;
  tako sam sada naučio
 862. da ima nešto u krštenju vodom.
 863. Ima nešto u pokajanju.
 864. Ima nešto u krštenju Duhom Svetim.
 865. Sve tri stvari su neophodne.
 866. I to je istinski
  promenilo moj život
 867. i od sada propovedam tu poruku
  do dana kada umrem.
 868. Jer sam to iskusio,
  a bilo je jedno od najmoćnijih
 869. prikazivanja Božje ljubavi koje
  sam ikada video.
 870. Verujem da je razlog što vidimo
  stvari koje se sada dešavaju
 871. taj, što, kada stari čovek umre,
 872. demoni izgube zahvat
  i ono što su zgrabili.
 873. Ne mogu dalje da muče
  čoveka koji je mrtav.
 874. Jer stari čovek umire.
 875. Kada izađete iz te vode,
 876. vi ste potpuno novi.
 877. Novi čovek u staroj odeći.
 878. Kada je Isus hodao po zemlji,
 879. propovedao je pokajanje.
 880. I onda je učio da se
  ljudi trebaju ponovo roditi,
 881. iz vode i Svetog Duha.
 882. Ali On u to vreme nije mogao da
  ljude krštava u svoje ime.
 883. Nije mogao da ljude
  krštava Svetim Duhom.
 884. Ali nakon razapeća,
  kada je Petar ustao na Pedesetnici,
 885. prvi put čujemo puno jevanđelje
  nakon što je Petar rekao:
 886. "Pokajte se, krstite se za oproštaj
  vaših grehova,
 887. i primit ćete Svetog Duha."
 888. Klekni dole i samo kaži:
  "Krštavam te Isusu Hristu"
 889. i uveri se da je potopljen.
 890. Umri sa Hristom.
  Rodi se sa Hristom.
 891. Sloboda! Sloboda!
  Idi! Idi!
 892. Sloboda. Sloboda.
 893. Napolje! Napusti! Idi!
 894. Naređujem ti, duše, idi!
  Odmah! Izlazi napolje!
 895. Izlazi! U ime Isusa naređujem
  ovom duhu, izlazi!
 896. Ostavi ga, smesta!
 897. Napolje! Napolje!
  Idi!
 898. U ime Isusa naređujem svakom
  demonu izlazi, odmah!
 899. Izlazi! Smesta!
  Izlazi napolje!
 900. Naređujem ovom demonu, izlazi!
  Izlazi, odmah!
 901. Demone izlazi!
 902. Naređujem svakom demonu
  napusti ga smesta!
 903. Laži izlazite! Izlazite napolje!
  Još, još. Pustite ga!
 904. Naređujem ti demone,
  u ime Isusa, izađi napolje!
 905. Izlazi napolje! Još!
  Idi!
 906. U ime Isusa naređujem i zadnjoj
  stvari da ide!
 907. Svaki demone izlazi, u ime Isusa!
  Izlazi napolje!
 908. Odmah!
  Napusti ga, napusti ga.
 909. Ispuni ga, ispuni ga, još...
  Sloboda, sloboda.
 910. Ovo je stvarno.
 911. Hvala ti.
 912. Ovo je stvarnost!
 913. Ako želite da čitate knjigu o ovome,
  želim da vam predložim knjigu.
 914. Možda ste čuli za tu knjigu.
  Zove se Sveto Pismo.
 915. Ovo je ono o čemu čitamo
  u Svetom Pismu.
 916. Oslobođen je, a zatim ga je
  preuzeo Sveti Duh.
 917. Ovo nije samo film,
  ovo je stvarnost.
 918. A ako je ovo iz Svetog Pisma
  stvarno, šta je sa ostatkom?
 919. Svaka reč je istinita,
  od početka do kraja.
 920. Aleluja.
 921. Moj prijatelju!
 922. Još se sećam stiskanja pesnica
 923. i sećam se udarca o vodu.
 924. Onda sam stvarno jako vikao,
  a onda...
 925. ...desila se neka gungula,
  nešto se dešavalo.
 926. Nisam znao da sam to bio ja.
  Nisam znao šta se dešavalo.
 927. Zatvorio sam oči, ali
  kada sam ih otvorio,
 928. bio sam u drugačijem
  položaju od početnoga.
 929. Gledao sam i Torben
  je bio na jednoj strani,
 930. ja sam bio sam okrenut na drugu, a
  ranije na treću.
 931. Nisam potpuno razumeo zašto.
 932. Bilo je još više kovitlanja.
 933. Zadnje čega se sećam je
  Torbena kako kaže:
 934. "Demoni, izlazite."
 935. Tada sam bio miran,
  samo se stišalo.
 936. Bilo je mirno i tiho.
 937. Sećam se da sam pogledao
  gore i puno je ljudi
 938. imalo uključene kamere.
 939. Mnogi su gledali u mene.
 940. Kao da sam bio u nekom šoku.
 941. Kao kada izađete sa operacije,
  a svi su tamo.
 942. Što se tiče toga
  kako to da objasnim,
 943. kroz moj život i moje iskustvo
 944. ne postoji ništa ni blizu ovom.
 945. Najbolja stvar koju
  nosim iz ovog iskustva
 946. je ta, da je to kao
  kada se vadi zub.
 947. Znao sam da je tamo nešto bilo,
 948. kada se ovo komešanje dešavalo, što nije
  imalo pravo da bude tamo.
 949. Sada je kao da je
  taj zub izvađen.
 950. Nema više ničeg tamo,
  izvađen je, nestao.
 951. I kao da je sada tamo nova koža.
 952. Kada izvadite zub
 953. želite da dotaknete jezikom.
 954. Povlačite vaš jezik preko mesta
  odakle je izvađen vaš zub,
 955. da bi osetili kako je.
  I bilo je tako.
 956. Nešto novo i mlado bilo je tamo
 957. gde se nalazio taj zub.
 958. Srećan sam, slobodan sam.
  Sve zahvaljujući Isusu Hristu.
 959. Čim se ljude krste
  počnem da se molim za njih,
 960. za oslobađenje, jer su sada
  umrli sa Hristom,
 961. uskrsli su sa Hristom,
  pa satana mora da ih napusti.
 962. Zaista je izuzetno moćno
  videti oslobođenje
 963. tamo, kao deo krštenja.
 964. Bilo je izuzetno moćno.
  Toliko puno ljudi je došlo i videlo je.
 965. I odjednom, mnoštvo od
  150 - 200 ljudi je gledalo.
 966. Odmah nakon što je bio oslobođen,
  kršten je Svetim Duhom
 967. i govorio je u jezicima.
  Bilo je stvarno snažno.
 968. Onda smo trebali da krstimo
 969. njegovu familiju,
  njegovog sina i njegovu ćerku i ženu.
 970. Kada su ušli u vodu,
  spremni da se krste
 971. Bog je uradio nešto čudesno.
 972. Čitamo danas u jevanđeljima
 973. da se Isus krstio u reci Jordan.
 974. Čitamo da su se nebesa otvorila
 975. i Sveti Duh je sišao, kao golubica.
 976. Ja i Loren smo samo rekli:
 977. "Hoćemo li se moliti da se
  nešto slično dogodi danas,
 978. da na nebu vidimo znak
  kada se krstimo?"
 979. Tako da kad smo se krstili,
 980. ja sam bila u vodi
  čekajući da se krstim.
 981. Čula sam ljude u gomili kako
  govore: "Pogledajte gore!"
 982. Okrenula sam se i pogledala gore, i
  videla sam "stvarno" napisano na nebu.
 983. Kao da je moja molitva uslišena,
 984. jer sam upravo
  trebala da se krstim.
 985. Hvala Ti Isuse.
 986. Svi su pokazivali i govorili:
  "Pogledajte, pogledajte gore!"
 987. I gore na nebu,
  avionskim tragom je upravo
 988. bilo ispisano: "stvarno".
 989. To je bilo u isto vreme kada
  sam se molio za njenog muža.
 990. Oslobodio se, pa sam govorio:
 991. "Ovo je stvarno."
  "Ovo nije film."
 992. "Ako je ovo stvarno, onda je sve što
  čitamo u Svetom Pismu stvarno."
 993. I odjednom smo videli na nebu,
 994. da je Bog napisao "stvarno".
 995. STVARNO
 996. Torbene, pogledaj gore!
  - Da, video sam.
 997. Da, video sam.
 998. Počeli smo da propovedamo
  jevanđelje nakon toga.
 999. Još više ljudi se je pokajalo
  i bilo je spašeno toga dana.
 1000. Umesto da krstimo samo osam
  ljudi kao što smo planirali,
 1001. krstili smo više
  od trideset ljudi.
 1002. Zato što su ljudi
  videli šta se desilo,
 1003. videli su kako su ljudi bili
  oslobođeni od demona,
 1004. kako su primili Duha Svetog.
 1005. Oni su se takođe pokajali
  zbog svojih grehova.
 1006. Prišli su i krstili se
  i doživeli su isto.
 1007. Svet demona je tako realan.
  Veoma je realan.
 1008. Video sam delić toga u crkvama,
 1009. kada bi dolazili jevanđelisti,
  ili takozvani Božji ljudi.
 1010. Ljudi sa autoritetom.
 1011. Mole se za ljude i
  vide ih manifestovane.
 1012. Ali nikad nisam video da se
  to dešava od moje ruke.
 1013. Prvo pravo iskustvo koje sam imao,
 1014. i verovatno ono najveće,
 1015. je kada smo moja žena i ja
  krstili nekoga
 1016. prvi put u našoj kući.
 1017. Ta je osoba bila uključena u Nju ejdž,
  reiki isceljivanje,
 1018. čitanje tarot karata, kristala,
  mnogo stvari iz Nju ejdža.
 1019. Krstili smo je i da smo je
  samo tako ostavili,
 1020. kao u regularnoj službi u crkvi,
  nasmejali bi se,
 1021. dali joj krštenicu i popili sa njom
  šolju kafe posle toga.
 1022. Ali mi smo nastavili da se
  molimo i molimo za nju.
 1023. Oko dva minuta nakon toga, demoni
  su počeli da se manifestuju.
 1024. Jedan za drugim su se manifestovali
  i isterali smo ih.
 1025. To je bilo najstvarnije,
  najradikalnije iskustvo
 1026. koje sam ikada imao.
 1027. To je otvorilo moje oči za bitku.
  Ovo je borba.
 1028. Mi nismo samo upitani.
  Nije nam rečeno da je to dobra ideja.
 1029. Nama je naređeno od strane Isusa
  da isterujemo demone.
 1030. Data nam je odgovornost
  da oslobađamo ljude, u ime Isusa.
 1031. Zašto se odvija borba?
  Zato što se satani ovo ne sviđa.
 1032. Ali sada ide pod vodu i onda
 1033. će ustati i videćete
 1034. slobodu. Videćete
  slobodu i novi život.
 1035. Samo kleknite dole.
  Ne plašite se. Kleknite.
 1036. Samo kleknite dole.
  - Ne mogu.
 1037. Ne, vi to možete, vi možete.
 1038. U ime Isusa, možete, možete.
 1039. To je novi život.
  Satana je lažov, satana je lažov.
 1040. On laže.
  On ne želi da
 1041. sve predate Isusu Hristu.
 1042. Jer kada se predate Njemu,
  on će vas osloboditi.
 1043. A satana će izgubiti, pa
  to i ne želi.
 1044. Vi možete.
 1045. Moja kolena neće da se saviju.
 1046. Spusti se, u ime Isusa.
 1047. Ona želi, ali njena kolena
  ne žele da se saviju.
 1048. Ona ne može da se spusti;
  odvija se bitka.
 1049. U ime Isusa, Bože hvala Ti.
 1050. Samo se spusti, u ime Isusa,
  samo se spusti.
 1051. Dole, dole, samo se spusti,
  u ime Isusa.
 1052. U ime Isusa,
  U ime Isusa, spusti se.
 1053. Spusti se, spusti se.
  U ime Isusa, spusti se.
 1054. Da li ste spremni da se krstite u
  ime Hrista?
 1055. Po vašoj sopstvenoj veri
  krštavamo vas u ime Isusa Hrista.
 1056. Samo se spusti dole. Umri sa Hristom.
  Podigni se sa Hristom.
 1057. Slobodu! Slobodu! Satano idi!
  Napusti je! Napusti je, odmah!
 1058. Izađi! Izađi!
  Ostavi ga! Idi!
 1059. Izađi napolje! Idi!
  Smesta!
 1060. Pusti! Otpusti!
 1061. Idi! Idi! U ime Isusa
  naređujem da ovaj religiozni duh
 1062. izađe, odmah, u ime Isusa!
 1063. Idi! Poslednja stvari, idi!
 1064. Idi! Idi, u ime Isusa!
 1065. Idi! Smesta!
 1066. Idi! Idi!
 1067. Izlazi napolje u ime Isusa!
  Izlazi napolje!
 1068. Izlazi! Odmah! Izlazi napolje!
 1069. Sva ljutnja, svaki strah izlazite odmah
  u ime Isusa!
 1070. Izlazi napolje! Smesta!
  Gubi se napolje! Izlazi napolje odmah!
 1071. Izlazi napolje odmah!
 1072. Naređujem ti, idi!
 1073. Idi! Idi smesta!
  Sloboda! Smesta!
 1074. Pusti ga!
 1075. Naređujem ovom demonu, idi!
 1076. Naređujem ovom duhu da ide!
 1077. Gubi se! Gubi se! Upravo sada!
 1078. Idi, u ime isusa!
  Idi odmah u ime Isusa!
 1079. Izlazi odmah!
 1080. Idi! Idi! Naređujem svim demonima
  ostavite ga odmah!
 1081. Izlazi!
 1082. Idite, odmah, u ime Isusa!
 1083. Izlazi!
  Izlazi odmah!
 1084. Idi! Idi!
  Idi u ime Isusa!
 1085. Naređujem svim duhovima, ostavite ga.
  Smesta! Smesta! Izlazite!
 1086. Gubite se! Gubite se!
  Gubite se odmah u ime Isusa.
 1087. Izlazite! Izlazite!
 1088. Aleluja!
 1089. Možete li da osetite slobodu?
 1090. Slobodni ste.
 1091. Kako je?
  - Odlično je, hvala vam!
 1092. Ma daj, novi život.
 1093. Hajde, možete li da vidite ovo?
  Kako ga volim!
 1094. Hajde prijatelji,
  vidite li?
 1095. Ovo je moć krštenja.
 1096. Pokajte se za svoje grehe,
  pred Isusom Hristom...
 1097. To je bitka,
  ali satana je izgubio.
 1098. Isus je živ.
 1099. Novi život, novi život.
 1100. Sloboda.
  - Da.
 1101. Slavite Gospoda!
  Slavite Isusa!
 1102. Hvala Ti što je ispunjavaš.
  Hvala Ti, hvala Ti.
 1103. Amen!
 1104. Amin!
 1105. Dobila si Svetog Duha.
  - Da.
 1106. Nikada ranije nije
  govorio jezicima.
 1107. Moćno!
 1108. Jako puno ljudi se
 1109. oslobodilo svojih grehova
  krštenjem.
 1110. Videli smo ljude sa šizofrenijom
 1111. kako su oslobađeni od
  demona, krštenjem.
 1112. Videli smo ljude sa
  poremećajima u ishrani
 1113. kako su oslobađeni krštenjem.
 1114. Videli smo kako su bolesni ljudi
  isceljeni kroz krštenje.
 1115. Videli smo mnoge ljude,
  koji ranije nisu mogli
 1116. da prime krštenje Svetim Duhom.
 1117. Ali kada su kršteni u vodi,
 1118. Sveti Duh je sišao na njih
  i počeli su da govore u jezicima.
 1119. Ovo je stvarnost,
  kažem vam, stvarno je.
 1120. Ne znam kako da objasnim,
  ali Božiji Duh je sišao
 1121. i zaista sam bio kršten u Duhu.
  Zaista sam govorio na jezicima.
 1122. Dela 1, 8
  "Nego ćete primiti silu
 1123. kada Sveti Duh siđe na vas;
 1124. i bićete mi svedoci...
  sve do kraja zemlje."
 1125. Ja ću se moliti,
  a ti ćeš mi pomoći.
 1126. Kako se zoveš?
  - Keti.
 1127. Keti ima teskobu i takođe želi
  da bude krštena Svetim Duhom.
 1128. Upravo smo se sreli. Objasnio
  sam joj šta je krštenje Svetim Duhom.
 1129. Bože!
 1130. Verujem u Tebe.
 1131. Verujem u Tebe Isuse.
 1132. Kajem se.
 1133. I molim Te,
 1134. oslobodi me
 1135. od svake teskobe,
 1136. dođi sa Svetim Duhom.
 1137. Ispuni me.
 1138. Krsti me.
 1139. Sada.
 1140. U ime Isusa Hrista.
 1141. Sveto pismo jasno kaže da
  uvek postoji znak
 1142. kada ljudi prime krštenje
  Svetim Duhom.
 1143. U Delima, u poglavlju 8,
  čitamo o Filipu,
 1144. kako je došao u Samariju
  i propovedao jevanđelje.
 1145. Ljudi su primili to na znanje,
  pokajali su se
 1146. i krstili su se Isusu
  Hristu u vodi.
 1147. Ali tada još uvek nisu
 1148. primili krštenje Svetim Duhom.
 1149. Tako, kada su apostoli
  došli, oni su videli
 1150. da ovi nisu primili krštenje
  Svetim Duhom.
 1151. Tako da su položili ruke na njih
 1152. i oni su primili krštenje
  Svetim Duhom.
 1153. Tu ne čitate šta se tamo desilo,
 1154. ali znate da je postojao znak.
 1155. Zašto?
  Jer je tamo bio momak, Simon.
 1156. Simon je video kako je
  Sveti Duh dat
 1157. rukama apostola.
 1158. Kada je to video,
  želeo je istu moć -
 1159. - da oni ljudi na koje on
  položi ruke
 1160. takođe prime Svetog Duha.
 1161. Počinjemo da govorimo u jezicima.
  Kada kažem: "Sad",
 1162. samo kaži prve reči
  i prepusti se.
 1163. Sad.
 1164. Sveti Duše, slobodu.
 1165. Slobodu, odmah.
 1166. Slobodu, odmah.
  Slobodu, slobodu.
 1167. Sveti Duše, slobodu.
 1168. Slobodu, odmah.
  Dođi sa svojom snagom, odmah.
 1169. Snagu, snagu.
 1170. Kul je, zar ne?
  Svoje sam imao juče.
 1171. On je juče bio kršten Svetim Duhom,
 1172. a ti danas.
 1173. Nikada ranije nisam
  govorila u jezicima.
 1174. Kako... samo je došlo?
  - Da.
 1175. Kako je bilo?
 1176. Bilo je fenomenalno,
  zaista je neverovatno.
 1177. Probaj da zamisliš to ovde
  nasred ulice.
 1178. Neverovatno je, hvala ti.
  Hvala ti puno.
 1179. Sada idi i reci drugima o ovome.
 1180. Uvek sam osećao da
  postoje dva kampa.
 1181. Ako odeš u jedan, tamo samo
  govore o čudima, čudima.
 1182. To nije imalo smisla za mene
 1183. iz prostog razloga što, kada bi
  Hristos samo želeo
 1184. da nam pomogne čudima,
  isceljujući fizičko telo,
 1185. ako je to sve što je On želeo,
 1186. onda se to, u neku ruku, suprotstavlja
  celom aspektu
 1187. Božjeg obećanja da će jednog dana
  vernicima dati novo telo.
 1188. Ali u isto vreme, ukoliko odem
  na drugu stranu kampa
 1189. i kažem, čuda nisu za danas,
  za danas je samo Božja Reč
 1190. onda je to suprotno spisima,
 1191. jer u njima piše da će
  Reč doći zajedno sa silom
 1192. i On će je potvrditi silom.
 1193. Stoga, gde je sredina?
 1194. Sredina se nalazi u Reči Božjoj,
 1195. gde postoji ravnoteža
  između to dvoje,
 1196. gde želimo da Božija Reč
 1197. dođe zajedno sa silom Boga
 1198. i uistinu napravi transformaciju
  u životima ljudi,
 1199. gde će ljudima Sveti Duh
  zaista presuditi,
 1200. doživeće novi život,
  pokajaće se, okrenuće se od greha,
 1201. neće samo priznati greh,
  nego će ga napustiti,
 1202. primiće silu Gospoda,
 1203. krstiće se u vodi,
  govoriće u jezicima
 1204. i svakodnevno će živeti
 1205. sa silom Boga u nama,
 1206. ili bolje rečeno, u hramu
  koji smo mi.
 1207. Godinama sam traćio
  vreme na religiju.
 1208. Onda sam se potpuno
  udaljio od nje.
 1209. Nakon toga sam opet osetio
  glad da joj se vratim.
 1210. Kako sam se vraćao, shvatio sam
  da sam u pojedinim oblastima
 1211. života bio isključen
  zbog svog neverovanja.
 1212. To se ne dešava u današnje vreme,
  to je bilo samo u Isusovo doba,
 1213. ili to je samo za nekolicinu ljudi.
 1214. Onda sam pročitao Bibliju
  koja kaže:
 1215. Ovi znaci pratiće
  one koji veruju.
 1216. Kažem, ja sam vernik,
  zašto se to ne dešava?
 1217. Moramo da podstaknemo
  veru jedni drugima.
 1218. Ako imam tim ljudi
  i svi radimo isto,
 1219. ohrabrujem se u svojoj veri.
 1220. Isto je i sa vama.
 1221. Danas ste dobili dar jezika.
 1222. Ako ne koristite taj dar,
  pogodite šta će se desiti.
 1223. Napustiće vas.
 1224. Šta će se desiti ako ovo
  sada imate u sebi,
 1225. a kasnije ne čitate Sveto Pismo?
 1226. Sve to ćete odbaciti.
 1227. Gajite to,
  neka bude vaš način života.
 1228. Neka Bog bude centar vašeg života
 1229. i učinite vašim prijateljima
  što i mi činimo.
 1230. Razmislite o nekome koga
  znate, nekom od prijatelja.
 1231. Zovnite, ispričajte
  im šta se desilo.
 1232. Podelite svoje svedočenje
  i onda se molite za njih.
 1233. Verujte da kada spustite
  ruku da se molite...
 1234. Govorim samouvereno... pogodite
  koliko dugo ovo radim?
 1235. Od juče.
  - Od danas.
 1236. Danas je prvi dan da isceljujem ljude.
 1237. Od danas se molim za isceljenje.
 1238. Sada samo zamislite,
  sve to smeće koje sam naučio u crkvi, a
 1239. ništa nisam mogao da uradim.
 1240. A sada sa silom Boga u nama
 1241. možete to da uradite odmah
  i ustvari
 1242. tražite nekoga, molite se za njih
  i videćete isceljenja.
 1243. To je moć Isusa Hrista.
  On je čudesan.
 1244. Svi zajedno dođite i gledajte
  šta se dešava.
 1245. Videćete šta će Bog da uradi.
 1246. Nije li neverovatno?
  - Jeste.
 1247. Ko želi prvi, ko ima problem?
 1248. Ne, ne, zaista.
  - Ti sada imaš žuljeve.
 1249. Ok.
  - Imaš bol u članku?
 1250. Ne, na stopalu.
  Svuda imam žuljeve.
 1251. Ok.
  Isceli se u ime Isusa.
 1252. Kako se osećaš?
  Pomeri nogu.
 1253. O Bože.
 1254. Ne, zaista ne osećam ništa.
  - Stvarno?
 1255. Na skali od jedan do deset
  osećaš li neku bol?
 1256. Samo dva.
  - Ok, molićemo se ponovo.
 1257. Kosti poravnajte se,
  iscelite se u ime Isusa.
 1258. Ne osećam ništa.
  Ovo je ludo.
 1259. Zar ne?
  - Zar Isus nije fenomenalan?
 1260. On je čudesan, zar ne?
  - Volim ga.
 1261. Hvala vam puno.
  - Jesi sigurna?
 1262. Ne govoriš mi to samo reda radi?
  - Ne, iskrena sam.
 1263. Zaista mogu da hodam...
  - Fantastično. Hodaj i pokaži mi, hajde.
 1264. Nema uopšte bolova?
  Famozno.
 1265. Hvalite Isusa, hvalite ga..
  Ko je sledeći?
 1266. Imam bolove u zglobu u kolenu.
 1267. U desnom?
  - Da.
 1268. Koliko te već boli?
 1269. Počelo je sredinom prošle
  godine, ali dolazi i odlazi.
 1270. Koliko te sada boli?
 1271. Osećaš li bol?
 1272. Kada ga pritisnem...
 1273. Ok, hajde da se molimo.
 1274. Kolena, zglobovi, iscelite se
  u ime Isusa.
 1275. Pomeri ga sada da osetiš
  kako je sad.
 1276. Samo ga pomeraj okolo.
 1277. To je malo čudno.
 1278. Bila je tu pre dve sekunde,
  ali sada ne boli.
 1279. Uopšte? Potpuno?
 1280. Ne, uopšte, još ga pritiskam
 1281. Ako ga pritisnem obično,
  osećam da..
 1282. Potpuno je nestala?
  - Da.
 1283. Slavi Boga za to.
 1284. Znaš li kako se
  desilo ovo isceljenje?
 1285. Silom Isusa Hrista.
 1286. To Isus radi, ne ja.
 1287. Ja nisam nikakva posebna osoba,
  ja samo prenosim poruku.
 1288. Ima li još neko nešto?
  Hajde.
 1289. Nedavno sam se oporavila
  od iščašenog zgloba,
 1290. ali me s vremena na vreme
  još uvek boli.
 1291. Da li sada osećaš bol?
  - Pomalo.
 1292. Pomeraj ga okolo da proveriš
  kakva i kolika je bol.
 1293. Da, boli me.
  - Ok.
 1294. Zglobovi, iscelite se u ime Isusa.
 1295. Pomeri zglob.
  - Čudan je osećaj.
 1296. Hajde, hodaj malo.
 1297. To je tako...
  - Zar nije neverovatan?
 1298. Sam sam iznenađen kao i ti,
  znaš li zbog čega?
 1299. Ja sam nov hrišćanin,
  upravo sam se krstio u vodi.
 1300. Upravo sam primio krštenje
  Svetim Duhom.
 1301. Govorio sam stranim jezikom,
  baš kao što Biblija i kaže.
 1302. Biblija isto kaže,
  idite i isceljujte ljude.
 1303. Ne slušajte religiozne
  hrišćanske denominacije,
 1304. to su sve koještarije.
  To je sve religija.
 1305. Pravi Hristovi sledbenici
  rade ono što im je On zapovedio.
 1306. Mi to i radimo.
 1307. Jednostavni smo, obični ljudi.
 1308. Naprosto izlazimo i
  slušamo šta Isus govori.
 1309. Dela 19, 2 -
  Pavle ih upita,
 1310. "Jeste li primili Duha Svetoga
  kada ste poverovali?"...
 1311. Koliko znaš o Svetom Duhu?
 1312. A o krštenju Svetim Duhom?
  - On se zalaže za mene.
 1313. Jesi li čula o govoru u jezicima?
 1314. Da, jesam, videla sam ga
  kada sam bila mlađa,
 1315. ali sam se stvarno uplašila.
  Nisam bila sigurna šta je bilo u pitanju
 1316. zbog veoma malo razumevanja
  Svetog Pisma
 1317. i tome kako Sveti Duh deluje.
 1318. Bilo mi je teško da to razumem.
 1319. Još nisam videla da se to
  dešava u crkvi u koju idem.
 1320. Poglavlje 19. u Delima
  govori o Pavlu,
 1321. kako je došao u Efes, gde je
  upoznao neke vernike.
 1322. Nije ih pitao kojoj crkvi pripadaju,
 1323. jer to nije bitno.
 1324. On ih je pitao:
 1325. "Da li ste primili Svetog Duha
  kada ste poverovali?"
 1326. Ti vernici još nisu bili
 1327. kršteni u vodi u
  ime Isusa Hrista,
 1328. niti su primili Svetog Duha.
 1329. Tako da ih je Pavle tamo krstio
  u ime Isusa Hrista
 1330. i kada je onda položio
  ruke na njih
 1331. svi su primili Svetog Duha
  i počeli su da govore u jezicima.
 1332. Slobodu. Slobodu. Još.
 1333. Još slobode.
  Slobodu, odmah.
 1334. Bože, zahvaljujemo Ti za tvoju ljubav,
  za tvoju slobodu.
 1335. Hvala Ti Sveti Duše da je
  ispunjavaš. Ispunjavaš je.
 1336. Nikada više isto,
  nikada više isto.
 1337. Kako se osećaš?
 1338. Da li si to osetila... Boga...
 1339. Nisi nekada to iskusila?
 1340. Nikada neću biti ista.
 1341. Tamo, u tom tržnom centru,
  spustio sam ruke na nju
 1342. i Sveti Duh je došao na nju.
 1343. Nikada to ranije nije osetila.
 1344. Bila je toliko dirnuta Svetim Duhom,
 1345. pa smo odlučili da izađemo
  da razgovoramo i da se još pomolimo.
 1346. Napolju, dok sam se za nju molio,
  demon je počeo da se manifestuje.
 1347. Naređujem da ovaj
  duh smesta izađe!
 1348. Naređujem ovome,
  napusti je, odmah!
 1349. Tu je sloboda.
  Tu je sloboda.
 1350. Izađi! Idi!
 1351. Sloboda, odmah, sloboda odmah.
 1352. Idi!
  Idi, naređujem ovom duhu, idi!
 1353. Idi! Idi! Smesta! Idi!
 1354. Napusti je! Napusti je!
  Smesta! Napusti je!
 1355. U početku nisam tačno znao
  za šta se molim,
 1356. ali mi je onda Gospod otkrio.
 1357. Ukazao mi je greh koji
  je počinila u životu.
 1358. Kada sam joj to rekao,
  ona se slomila plačući
 1359. i rekla je: "Kako si znao,
  kako si znao za to?
 1360. Može li Bog da mi oprosti?"
 1361. Tamo, napolju, ispred tog trgovačkog
  centra ta devojka je upoznala Boga.
 1362. Bilo je tako snažno
  da su u jednom trenutku
 1363. došla tri čuvara trčeći,
  da je rekla:
 1364. "Idite, idite, hoću da
  razgovaram sa njima,
 1365. želim sa njima da razgovaram."
 1366. Toga je dana ta devojka
  upoznala Boga.
 1367. Kasnije to popodne došla je.
  Molili smo se za nju,
 1368. bila je krštena Svetim Duhom
  i govorila je u jezicima.
 1369. Bilo je vrlo emotivno i
  kada se molio za mene,
 1370. iako mu ranije nikada
  to nisam pomenula,
 1371. ipak mi je rekao da ga podsećam
 1372. na osobu koja je
  prošla kroz isto.
 1373. Tada sam znala da mi je Bog
 1374. toga dana želeo reći
  da mi je oprostio.
 1375. Iako čak nisam želela
  da oprostim sama sebi,
 1376. jer sam mislila da ne postoji
  oproštaj za nešto takvo.
 1377. Ali toga dana, Bog je iskoristio Torbena
  da mi stavi do znanja
 1378. me voli i da mi je oprostio
  to što sam uradila.
 1379. Dozvolio je da to doživim.
 1380. Neću to nikada zaboraviti i
  nikada neću više biti ista.
 1381. Možeš li da ispričaš o juče
 1382. i šta se zatim desilo danas?
  - Mogu.
 1383. Oprostite, stvarno sam srećna.
  Mislila sam o tome juče,
 1384. zaista je to način na koji mi govori.
 1385. Jer sam bila umorna od traženja odgovora
 1386. koje nigde nisam mogla da nađem.
 1387. U meni je uvek bilo nešto.
 1388. Juče se za mene to okončalo
  i zaista sam stvarno srećna.
 1389. Danas sam imala krštenje.
 1390. Osećala sam se divno nakon njega.
 1391. To je nešto što sam nameravala
  ranije da uradim,
 1392. ali sam mislila da postoje stvari koje
  moram da uradim prvo,
 1393. pre nego što mogu da se krstim.
  Moram da pričam sa sveštenikom,
 1394. da idem na nekoliko seminara,
  ili nešto slično.
 1395. Dakle, po tvojoj sopstvenoj veri
  krštavamo te u ime Isusa Hrista.
 1396. Umri sa Hristom.
  Uskrsni sa Hristom.
 1397. Bože zahvaljujemo
  Ti se za Mariju.
 1398. Zahvaljujemo Ti se za sve
  što si učinio Bože.
 1399. Hvala Ti za ono što si
  učinio i juče i danas.
 1400. Hvala Ti, Bože, i za ono što
  ćeš da uradiš u budućnosti.
 1401. Zadivljujuće je kako Bog
  zaista odgovara na naše molitve
 1402. i kako može da vam da,
  u Njegovo savršeno vreme,
 1403. stvari koje treba da naučite
 1404. i stvari koje treba da znate
  o Njegovoj ljubavi.
 1405. Molila sam se veče pre nego
  što sam upoznala Torbena.
 1406. Molila sam se te noći na
  autoputu, dok sam vozila.
 1407. Molila sam se za htenje u srcu
 1408. da ga upoznam, posegnem
  za Njim, predam mu sve,
 1409. ali nisam znala
  odakle da počnem.
 1410. Osećala sam da sam toliko daleko
  pobegla da On više nije tamo.
 1411. Ali juče mi je
  odgovorio na molitvu
 1412. i naterao me je da shvatim
  da je bio tamo svo vreme.
 1413. On je bio tamo, dok sam tugovala,
  dok sam bila u depresiji.
 1414. Depresija me je baš dohvatila.
 1415. Ali još uvek sam ovde i
  dokaz sam njegove ljubavi.
 1416. Stvarno mislim da kada se crkva vrati
 1417. na pravo krštenje,
  na pravo jevanđelje -
 1418. pokajte se, okrenite se Hristu,
 1419. krstite se radi
  oproštaja grehova,
 1420. umrite sa Hristom
  i vaskrsnite sa Hristom
 1421. i budite ispunjeni
  Svetim Duhom -
 1422. ovaj svet će se promeniti.
 1423. Ono što uočavamo u Delima
 1424. je organski, dinamični
  život sa Bogom.
 1425. On nije zasnovan na hijerarhiji.
 1426. Nije zasnovan na programima
  ili projektima.
 1427. [Taj život] To su ljudi
  koji slede Isusa.
 1428. Živeći Dela Apostolska
 1429. sada vidimo kako se to
  odigrava u našim životima.
 1430. Sada, kad pogledamo u to
  savršeno ogledalo Božje Reči,
 1431. koje kaže: "Reč postade telo" -
 1432. - to se dešava u našim životima.
 1433. To je kao da gledamo u nas
  same dok čitamo Pismo.
 1434. Vidim ljude koji su
  zasićeni struktura,
 1435. ljude kojima je dosta tradicije.
 1436. Ljude koji ne žele da prihvate
  ništa sem istine.
 1437. Skoro svaki hrihšćanin na zemlji
  želi da vidi obnovljenje.
 1438. Moja slika obnove bila je:
 1439. Nekoliko anđela ili svetlost sa neba
  će doći i svi će se pokrenuti,
 1440. naprosto se probuditi
  i onda ćemo imati obnovljenje.
 1441. Ali, ono što danas vidimo je
  da kada se svi hrišćani na planeti
 1442. aktiviraju, počnu da rade stvari
  koje Sveto Pismo kaže
 1443. da ćemo raditi,
  isceljivati bolesne,
 1444. propovedati jevanđelje, voditi ljude
  Hristu, onda ćemo imati obnovu.
 1445. Verujem da je vaskrsnuće tu otkada
  je Isus došao pre 2000 godina.
 1446. Istinski verujem,
  ovo je zadnja reformacija.
 1447. Zadnja reformacija crkve.
 1448. Ove stvari su stvarne, istinite su.
  Možete to da radite.
 1449. U pitanju je samo otići tamo
 1450. i početi raditi na ulicama.
 1451. Mnoge stvari sakrivamo u crkvi,
 1452. dosta je "ropstva",
 1453. ali moramo da izađemo i to radimo,
  pa makar i neodobreno.
 1454. Bog je stvaran i pozvao nas je da
  budemo Njegovi, Isusovi učenici, da
 1455. izađemo i pokažemo
  svetu da je stvaran.
 1456. Istina je.
 1457. Istina je, kažem vam da je istina.
 1458. Istina je!
  Stvarno je istina!
 1459. Stvarno je istina!
 1460. Ovo je istina!
 1461. Ako je ovo istinito u Svetom Pismu
  šta je sa ostatkom?
 1462. Svaka reč je istinita,
  od početka do kraja.
 1463. STVARNO
 1464. Ovo je istina.
  Živimo u zadnjim danima
 1465. u kojima Gospod dovodi svoju crkvu
  nazad ka istini,
 1466. nazad ka stvarnom životu,
  za kojim žudimo.
 1467. Stvarnom životu o kome smo
  čitali u Delima,
 1468. gde Sveti Duh predvodi.
 1469. Ovo se dešava i dešava
  se svuda u svetu.
 1470. Stoga budimo usredotočeni,
  nastavimo da stičemo učenike
 1471. i pustimo Isusa da gradi svoji crkvu.
 1472. Verujem da je to poslednja reformacija
 1473. i ovo je samo početak.
 1474. Da li se još sećate reči
  koje sam vam rekao?
 1475. Da li se još sećate sna
  koji sam vam dao?
 1476. Vreme prolazi i kalendar
  je ispunjen.
 1477. Ali jedno je neophodno,
  provodite vreme sa mnom.
 1478. Probudi se, moj narode.
 1479. Uskoro se vraćam.
 1480. Jedno je neohodno.
 1481. Provodite vreme sa mnom
 1482. Vodim vas.
 1483. Ako želite da budete moji učenici,
 1484. morate se odreći sebe
  i položiti sopstvene snove.
 1485. Pratite me, bez obzira na cenu.
 1486. Tada ćete dobiti večan život.
 1487. Probudite se, ljudi moji.
 1488. Uskoro se vraćam.
 1489. Jedno je neophodno.
 1490. Provedite vreme sa mnom.
 1491. Ja vas vodim.
 1492. Da li imate vremena za mene?
 1493. Da tražite Carstvo moje.
 1494. Da tražite lice moje.
 1495. Želim da vam govorim.
 1496. Želim da vas vodim korak po korak.
 1497. Pozivam vas.
 1498. Hoćete li me pratiti,
  bez obzira na cenu?
 1499. Pozivam vas, pozivam vas.