YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Polish subtitles

← Ostatnia Reformacja - Początek (2016) - CAŁY FILM

Get Embed Code
48 Languages

Showing Revision 17 created 10/31/2016 by Piotr Brudny.

 1. Dzieje Apostolskie 19:5
  "A gdy to usłyszeli,
 2. zostali ochrzczeni w imię
  Pana Jezusa."
 3. Ciało i grzech umiera.
 4. Umierasz z Chrystusem.
  Powstajesz z Chrystusem.
 5. To jest to, Duchu Święty przyjdź,
  Duchu Święty przyjdź, uwolnij ją.
 6. Umierasz z Chrystusem.
 7. Dzieje Ap 19:6 "A gdy
  Paweł włożył na nich ręce,
 8. zstąpił na nich Duch Święty
 9. i mówili językami i prorokowali.
 10. Duchu Święty więcej...
 11. Przyjdź ze swym Duchem Świętym.
  Napełnij mnie.
 12. Właśnie słowa zaczęły wypływać.
 13. Dziękuję Ci Panie.
 14. Co ja robiłem?
  - Co?
 15. Co ja właśnie robiłem?
 16. To co robiłeś,
  to była modlitwa na językach.
 17. Dzieje Ap 3:6-7
  I rzekł Piotr,
 18. "...W imieniu Jezusa Chrystusa
  Nazareńskiego chodź!"
 19. "...natychmiast też wzmocniły się
  nogi jego i kostki"
 20. Czy to boli?
  - Nie.
 21. W ogóle nie boli?
  - Nie
 22. W imieniu Jezusa,
  dziękuję Ci, amen.
 23. Skończone?
  Halleluja
 24. ...ponad miesiąc a teraz
  ona jest w szoku.
 25. To Jezus.
 26. Widziałam takie rzeczy w telewizji
 27. ale nie wierzyłam ale dzisiaj
  już wierzę
 28. bo to przydarzyło się mi.
 29. Bólu odejdź teraz.
 30. Zrób to...
  Wyprostuj się.
 31. Już dobrze prawda?
  - Taa
 32. Dziękuję ci Ojcze, amen.
  Teraz sprawdź.
 33. Czujesz różnicę?
 34. Naprawdę już nie boli.
 35. Łał!
 36. Boże dziękuję Ci za Twoje
  uzdrowienie, za to, że ból ustanie.
 37. Poruszaj głową.
 38. Nie...
  Nie czuję bólu stary.
 39. Bólu już nie ma.
  Bólu już nie ma, tak.
 40. My jako Kościół dzisiaj, stoimy
  przed nową reformacją.
 41. Reformacją, podczas której
  wracamy do tego
 42. o czym czytamy w Dziejach Apostolskich.
 43. Kościół dzisiaj tak bardzo różni się
 44. od tego o czym czytamy w
  Dziejach Apostolskich.
 45. Ponieważ mamy około 2000 lat
  historii
 46. podczas której kościół był zmieniany
  znowu i znowu.
 47. Możemy zauważyć, że kościół w
  Dziejach Apostolskich był żywym ciałem.
 48. To było ciało złożone z wierzących,
  prowadzonych przez Ducha Świętego.
 49. Kościół był ruchem,
  uczniowskim ruchem.
 50. Chrześcijaństwo dotarło do Grecji
  i stało się filozofią.
 51. Przybyło do Włoch i stało się
  instytucją.
 52. Przybyło do Europy i stało się
  kulturą.
 53. Przybyło do Ameryki i stało się
  biznesem...
 54. Jeśli robi się biznes z ciała
 55. czy nie jest to prostytucja?
 56. I to jest właśnie to, co zrobiliśmy
  dzisiaj z kościołem.
 57. Sprostytuowaliśmy kościół Chrystusa,
  ciało Chrystusa.
 58. Z tego powodu musimy
  zobaczyć reformację,
 59. w której pójdziemy o wiele głębiej,
 60. Tu chodzi o doktrynę,
  tu chodzi o Ducha,
 61. a również chodzi tu o cały system,
  system kościelny.
 62. Dlaczego tworzymy kościół
  w taki właśnie sposób?
 63. Nadszedł czas by wrócić do tego
  o czym czytamy w Dziejach Apostolskich.
 64. Bóg przywraca nas do tego co było najpierw
 65. Ostatnia Reformacja
  Początek
 66. Co sprawia, że Dzieje Apostolskie
  są tak szczególną księgą Biblii?
 67. Dzieje Apostolskie są jedyną
  księgą
 68. w całym Piśmie Świętym,
  która pokazuje nam
 69. jak iść i czynić innych uczniami.
 70. Gdy czytasz ewangelie, które prowadzą
  do Dziejów Apostolskich,
 71. co ciekawe, pomimo tego, że te księgi
 72. były pisane po czasie...
  prawdopodobnie około 30 lat
 73. po ukrzyżowaniu.
 74. Ale okres opisany w ewangeliach był
  całkowicie przed krzyżem.
 75. Tak więc nie widzimy pełni
  życia uczniów Jezusa
 76. ponieważ Jezus jeszcze nie umarł,
  jeszcze nie został pochowany,
 77. nie zmartwychwstał i nie zesłał
  swego Ducha.
 78. Tak więc nie widzimy w ewangeliach,
 79. jak oni wychodzili i
  czynili innych uczniami.
 80. Duch Święty nie był jeszcze dany
 81. i na dodatek nie mieli
  jeszcze mocy
 82. by wychodzić i być w tym skutecznym.
 83. Myślę, że to przyczynia się do
  wielu obaw dzisiaj
 84. pośród tych, którzy nie znają
  Ducha Świętego.
 85. Bo Jezus powiedział im by
  poszli i czekali.
 86. On powiedział, gdy mój Duch
  przyjdzie, otrzymacie moc
 87. i wtedy będziecie moimi świadkami.
 88. Naprawdę!
  To jest prawdziwe!
 89. Amen, naprawdę prawdziwe!
 90. Alleluja
  - Ona właśnie została uzdrowiona.
 91. Niesamowity Jezus.
  - Dziękuję ci Jezu.
 92. Spójrzcie na to,
  ona chodzi.
 93. Wiem, że w wielu kościołach
  jest tabliczka
 94. z napisem:
 95. "Jezus wczoraj, dzisiaj
  i na wieki ten sam."
 96. My dzisiaj jako wierzący,
  wierzymy, że
 97. Jezus jest ten sam wczoraj,
  dzisiaj i na wieki.
 98. Ale jeśli On jest ten sam,
  to Duch Święty także jest taki sam.
 99. I jeśli Duch Święty jest taki sam,
 100. to co czytamy w Dziejach Apostolskich
  także powinno być teraz aktualne.
 101. Przez moc Jezusa Chrystusa ona
  wstaje i jest uzdrowiona w tej chwili
 102. Ten mężczyzna właśnie uzdrowił tą panią.
 103. On jest przejęty.
 104. Stało się.
  - To się stało, całkowicie.
 105. Całkowicie! On teraz płacze.
 106. Chodziłam w ten sposób, bo
  nie mogłam chodzić szybciej.
 107. Co teraz możesz zrobić?
 108. Siostro, zrób tak.
 109. Nie mogłam tego zrobić,
  tak nie mogłam robić.
 110. I tego nie mogłam zrobić.
 111. Krzyczałabym, gdybym to robiła.
 112. Cała chwała Jego imieniu.
 113. W Dziejach Apostolskich widzimy
  pierwszych chrześcijan,
 114. pierwszych uczniów Chrystusa.
 115. Uczniostwo było ich stylem życia.
 116. Oni docierali do ludzi w domach,
  na ulicach.
 117. Spotykali ludzi tam, gdzie byli.
 118. Ewangelia eksplodowała i była głoszona
  na całym świecie.
 119. Tysiące i tysiące i tysiące ludzi
 120. uwierzyło w Jezusa Chrystusa i
 121. było ochrzczonych
  i otrzymali Ducha Świętego
 122. Ale w pewnym momencie
  chrześcijaństwo
 123. zostało zinstytucjalizowane
  i stało się religią państwową.
 124. Ta hierarchia, ten instytucjonalny kościół
  doprowadził nas do reformacji
 125. gdzie Luter, Kalwin
  i Zwingli się pojawili.
 126. Próbowali zreformować i przywieść nas
  do prawdziwej ewangelii,
 127. z powrotem do Dziejów Apostolskich.
 128. Ale nie dali rady
 129. Wciąż mamy budynki.
  Wciąż mamy specjalne kapłaństwo.
 130. Wciąż mamy ludzi gromadzących się
  w wyznaczonych budynkach,
 131. w specjalnych terminach, z hierarchią
  i ludźmi próbującymi
 132. przynieść swe ofiary do kościoła
  by zdobyć przychylność Boga.
 133. Lutrowi nie udało się
  przywrócić Kościoła
 134. do tego o czym czytamy
  w Dziejach Apostolskich
 135. Biblia jest księgą życia.
 136. Ale ona nie staje się księgą życia
  przez studiowanie jej.
 137. Ona staję się księgą życia
  poprzez życie wg niej.
 138. Rozkazuję temu bólowi w tej dłoni
  odejść w imieniu Jezusa.
 139. Spróbuj to teraz zrobić.
 140. Odszedł.
 141. Co to jest?
 142. W imieniu Jezusa,
  w tej chwili, amen.
 143. Sprawdź.
 144. Nie ma.
 145. Amen.
 146. Odejdź w tej chwili, w imieniu Jezusa.
  Spróbuj jeszcze raz.
 147. Kości, rozkazuję wam się zagoić
  teraz w imieniu Jezusa
 148. Wypróbuj.
 149. Czy to jest podobne do reiki?
  - Nie, to Jezus.
 150. Jezus, nie reiki.
  - Nie energia?
 151. Bóg! Nie, to nie energia.
 152. Dziękuję ci Jezu.
 153. Co myślisz o tym co się stało?
 154. Fajne.
  - Fajne co?
 155. Zostaliśmy zrodzeni, umieszczeni na ziemi
  z pewnym celem.
 156. By szukać i znaleźć Boga.
 157. Problem w tym, że Go nie szukamy
 158. i dlatego Go nie znajdujemy.
 159. Słyszałaś kiedyś o Jezusie?
 160. Żyjemy 2015 lat po Jezusie Chrystusie.
 161. Bóg jest prawdziwy i powołał nas
  by być uczniami Jezusa,
 162. by iść i pokazywać
  światu, że On jest prawdziwy
 163. Piątego kwietnia 1995 roku pokutowałem.
 164. Zdałem sobie sprawę, że zgrzeszyłem
  i oddałem życie Jezusowi
 165. i światło zstąpiło na moje ciało.
  Upadłem na ziemię i spotkałem Boga.
 166. Kiedy rodzisz się na nowo,
  Duch Pański przychodzi i żyje w tobie
 167. i będziesz robić rzeczy takie jak Jezus.
 168. Biblia mówi, że powinniśmy być
  wykonawcami Słowa
 169. nie tylko słuchaczami.
 170. Jeśli tylko słuchamy Słowa i go
  nie wykonujemy, zwodzimy samych siebie.
 171. Jesteśmy jak człowiek, który
  patrzy się w lustro
 172. i gdy tylko odchodzimy,
  zapominamy co widzieliśmy.
 173. Niedziela za niedzielą miliony Chrześcijan
 174. siedzą w kaplicy,
  i słuchają Bożego Słowa.
 175. Ale gdy tylko z niej wyjdą,
  zapominają wszystko co słyszeli.
 176. Wszelki ból musi odejść, teraz
  w imieniu Jezusa.
 177. Od stóp do głów.
 178. Nie mogłeś robić tego wcześniej?
  -Nie
 179. chorowałem od 2005 roku.
 180. On żyje!
 181. Jak długo nie chodziłeś?
  -Nie chodziłem od 10 lat.
 182. Czy nie jest to wspaniałe?
 183. Byłem bardzo mały gdy widziałem jak chodzi
  -Możesz powtórzyć?
 184. Byłem bardzo mały gdy go widziałem
  jak chodził.
 185. Skończy 13 lat niedługo.
  -Czyli wtedy miał 3 lata?
 186. "Mam chorobę mięśni"
  "Pomodlimy się o to"
 187. "Gdzie to jest?"
  "W całym ciele"
 188. Zaczęli się modlić.
  4 czy 5 ludzi się o mnie modliło.
 189. Poczułem jak coś strzyknęło mi w plecach.
  Wtedy mogłem wstać i chodzić.
 190. Czekałem na lekarza aż przyjdzie.
 191. "Dzień dobry panie Ekkelboom,
 192. jak się pan miewa?"
  Odpowiedziałem: "dobrze"
 193. "Co ja usłyszałem?"
  No więc wstałem
 194. "Co się stało?" spytał.
 195. Nie pytaj mnie, spytaj Boga w niebie.
 196. Spytał czy może mi pogratulować i
  powiedział, że ma nadzieję,
 197. że wszystko będzie dobrze.
  Aż do teraz, jest październik
 198. a to się wydarzyło 8 czerwca.
 199. Około 4 miesięce w tej chwili...
  Czerwiec, lipiec...
 200. Tak, 4 miesiące.
  Wszystko idzie bardzo dobrze.
 201. Jako pastor,
  w ostatnich paru latach
 202. zacząłem być naprawdę spragniony.
  Czytałem Dzieje Apostolskie
 203. i denerwowałem się dlatego,
  że widziałem te rzeczy dziejące się
 204. w Dziejach Apostolskich a nie
 205. w moim kościele
  czy moim własnym życiu,
 206. czy wśród starszych,
  czy w ogóle w strukturze kościoła.
 207. Nie wychodziliśmy
  i nie uzdrawialiśmy ludzi
 208. Kładliśmy ręce na ludzi
  i mówiliśmy im by szli do domu
 209. i że może się polepszy
  w przyszłości, a może nie...
 210. Ale w Dziejach Apostolskich
  czytamy, że apostołowie
 211. wychodzili na ulicę i
  robili te rzeczy codziennie.
 212. Poczułem mocno, że
  to jest to czego pragnę.
 213. Tak więc przez 2 lata
  pragnąłem tych rzeczy,
 214. wierząc, że to jest to
  do czego jestem powołany,
 215. ale nie byłem w stanie
  tego czynić.
 216. System kościelny musi się zmienić.
  Potrzebujemy przestać być
 217. instytucją skupioną na
  budynkach i niedzielnych nabożeństwach.
 218. Ludzie siedzą w kościołach
  rok po roku
 219. czekając na tego specjalnego
  usługującego by modlił się o nich
 220. i powiedział "Teraz masz namaszczenie".
 221. "Teraz możesz iść i możesz
  robić to czy tamto dla Boga."
 222. Albo siedzą tam,
  mając nadzieję, że ktoś
 223. ich dostrzeże,
  zobaczy ich talenty.
 224. ale nie widzimy czegoś takiego w Biblii
 225. To nie jest to,
  co Jezus nam kazał czynić.
 226. W 1995 roku pracowałem jako
  piekarz i nie wiedziałem nic o Bogu.
 227. Nie wiedziałem nic o Biblii.
 228. Byłem młodym chłopcem w Danii,
  ochrzczonym w Luterańskim kościele.
 229. Zostałem konfirmowany w
  Kościele Luterańskim gdy miałem 14 lat.
 230. Ale to była tylko tradycja.
  To jest tradycja dla wielu ludzi dzisiaj.
 231. Pewnej nocy spojrzałem w górę i rzekłem:
  "No dalej Boże, jesteś tam?
 232. Jeśli tam jesteś, przyjdź i mnie zabierz.
  Pragnę Cię poznać."
 233. Krótki czas po tym,
  usłyszałem ewangelię
 234. i piątego kwietnia 1995 roku, o 21:30
 235. pokutowałem
 236. powierzyłem wszystko Jezusowi.
 237. Ale wtedy zacząłem
  chodzić do kościoła.
 238. Zacząłem się stawać jak
  ludzie w tym kościele
 239. Myślałem, że to
  jest właśnie Chrześcijaństwo:
 240. by poznać Boga i chodzić
  do kościoła i siedzieć tam co niedzielę.
 241. Ale byłem coraz bardziej sfrustrowany.
 242. Myślałem: Musi być coś
  więcej niż same chodzenie do kościoła
 243. siedzenie tam dwie godziny co niedzielę
 244. i słuchanie kogoś jak mówi kazanie.
 245. W pewnym momencie, zacząłem
  sobie czytać Dzieje Apostolskie
 246. żeby dowiedzieć się czegoś o
  pierwszych uczniach Jezusa, jak oni żyli.
 247. Oni nie robili tego co ja...
 248. Oni widzieli jak życia
  się zmieniały gdy oni wkraczali.
 249. Wówczas byłem bardzo sfrustrowany,
  ponieważ byłem chrześcijaninem
 250. przez wiele lat.
 251. Ale nigdy nie uzdrowiłem chorego,
  nie wygoniłem demona
 252. Nigdy nie poprowadziłem nikogo do Jezusa.
  Nigdy nie doświadczyłem życia
 253. o jakim czytamy, w pierwszym kościele
  w Dziejach Apostolskich.
 254. Pewnego dnia z frustracji,
  powiedziałem:
 255. "Boże, oddaję Ci wszystko,
  pragnę widzieć to życie."
 256. I zacząłem widzieć takie życie coraz
  bardziej i bardziej.
 257. Ale problem polegał na tym,
  że na początku
 258. nie było nikogo
  kto by mógł mnie uczyć.
 259. Nie było nikogo, kto robił tak
  jak Jezus nakazał:
 260. "Chodź i podążaj za mną
  i uczynię ciebie rybakiem ludzi."
 261. Chodź i idź za mną,
  pokażę ci
 262. jak uzdrawiać chorych,
  jak głosić ewangelię.
 263. Pokażę i nauczę cię, jak być
  użytecznym w Królestwie Bożym.
 264. Nikt tego nie zrobił.
 265. Ale teraz jest inaczej
 266. my zaczynamy uczyć ludzi.
 267. Jeśli to, czego się nauczyliśmy
  przekażemy innym

 268. i oni będą kontynuować z tego miejsca,
 269. a wtedy dadzą to następnemu
  pokoleniu uczniów
 270. w bardzo krótkim czasie,
  będziemy mieli uczniów
 271. chodzących po ziemi,
  wyglądających dokładnie jak Jezus,
 272. robiących te same rzeczy co Jezus,
  tak...nawet większe rzeczy
 273. ponieważ On poszedł do Ojca.
 274. Teraz posłuchamy naszego przyjaciela
  Simona Adahl
 275. po szwedzku.
 276. Szwecja górą!
 277. Boże modlę się
  byśmy zdobyli Europę
 278. Danię, Norwegię
  i cały świat dla Ciebie!
 279. Stałem się chrześcijaninem
  około 11 lat temu.
 280. Przyszedłem do
  szwedzkiego kościoła państwowego
 281. z zupełnie niechrześcijańskiego środowiska
 282. Po jakimś czasie przeprowadziliśmy
  się z żoną do innego miasta
 283. i poszliśmy tam do naprawdę
  ogromnego kościoła.
 284. Zostaliśmy liderami ewangelizacji ulicznej
 285. Mieliśmy być przykładem ale nigdy
  nie przyprowadziłem nikogo do Chrystusa,
 286. nigdy nie ochrzciłem
  nikogo samodzielnie,
 287. Nigdy nie widziałem uzdrowienia
  po mojej modlitwie.
 288. Pewnej nocy gdy działaliśmy na ulicy
 289. podszedł człowiek do
  naszego stołu i spytał:
 290. "Hej, widzę co robicie,
  chcę zostać chrześcijaninem.
 291. Jak to zrobić?"
 292. Moja reakcja była taka:
  "Okej, przyjadę jutro
 293. i zabiorę cię do kościoła."
 294. Zrobiłem tak,
  zabrałem go do kościoła
 295. a potem do pastora
  i pastor poprowadził go do zbawienia.
 296. Ale to mnie zastanowiło,
  zrozumiałem, że coś tu nie gra.
 297. Często czytam Biblię,
  chodziłem do szkoły biblijnej parę lat
 298. Wiem co Biblia mówi
  i byłem tym,
 299. który powinien robić te rzeczy.
 300. Ja byłem tym, który powinien
  kłaść ręce na chorych
 301. by wyzdrowieli.
  Ja byłem tym,
 302. który powinien chrzcić ludzi
  a ja tego nie robiłem.
 303. No więc coś było nie tak.
 304. Zacząłem się zastanawiać,
  może oni kłamią
 305. może to nieprawda
  co ci ludzie mi mówią.
 306. Zacząłem wychodzić.
 307. Każdego poranka wstawałem
  i modliłem się do Pana.
 308. Czasem padał deszcz,
  śnieg, była zła pogoda
 309. ale ja wychodziłem bo
  żarliwe wołałem do Pana.
 310. Chcę Cię poznać,
  chcę mieć prawdziwe życie.
 311. Jednego dnia byłem w pracy i
  czytałem chrześcijańską gazetę.
 312. Była tam mała wzmianka o
  jakimś Duńczyku,
 313. który chodził po galerii
  handlowej w Szwecji
 314. modlił się o chorych ludzi
  i oni byli uzdrowiani
 315. Powiedziałem "co!?"
  Widziałem już takie artykuły
 316. ale ten skradł moje
  serce i poczułem, że w tym jest Bóg.
 317. Zadzwoniłem do niego i on
  odpowiedział i był to zwykły gość jak ja.
 318. Rozmawialiśmy i powiedziałem mu
  o mojej podróży
 319. a on pomyślał, to jest niesamowite,
  powinniśmy się spotkać.
 320. Zebrałem paru przyjaciół i
  pojechaliśmy do niego do Danii.
 321. Spytał nas wtedy:
  "Dlaczego przyjechaliście do Danii?"
 322. Odparliśmy:
  "Chcemy widzieć uzdrowienia."
 323. Wtedy odpowiedział:
  "Okej, Za jakieś 15 minut
 324. zobaczycie pierwszą
  uzdrowioną osobę."
 325. "Taa taa..."
  Nie mogłem w to uwierzyć.
 326. Jak to może się wydarzyć
  w moim życiu
 327. Ale wyszliśmy na ulice
  i podeszliśmy do grupki ludzi,
 328. mieli około 25, 30 lat.
 329. Jedna z dziewczyn miała
  problem z kolanem od wielu lat.
 330. Powiedział mi, żebym
  położył ręce na to kolano
 331. i rozkazał bólowi odejść.
 332. Prawie zemdlałem,
  byłem bardzo zdenerwowany
 333. Nie miałem w ogóle wiary.
  Powiedziałem okej, zrobię to.
 334. Zrobiłem to a ona prawie
  podskoczyła i była zdumiona!
 335. Została uzdrowiona.
 336. I był tam tłum...
  To zmieniło moje życie.
 337. Zdałem sobie sprawę,
  że to jest prawdziwe
 338. To mi wystarczyło.
 339. Pomodliłem się o jedną osobę
  i potem wychodziłem sam.
 340. My jako chrześcijanie jesteśmy
  powołani by czynić uczniami.
 341. Innym słowem jakie zaczęliśmy
  używać to "kickstart" (zapłon nożny).
 342. To tak jak
  z motocyklem
 343. by uruchomić silnik,
  używasz nogi.
 344. I gdy ten motocykl jest na chodzie
  możesz pojechać gdzie zechcesz.
 345. W ten sam sposób, my jako
  chrześcijanie musimy być uruchomieni
 346. w robieniu rzeczy, do których
  powołał nas Jezus.
 347. Gdy na przykład my, odpalamy
  chrześcijanina w uzdrawianiu chorych
 348. bierzemy go na ulicę i mówimy:
  chodź i naśladuj nas.
 349. I wtedy pokazujemy im
  jak to robić.
 350. Kiedy oni to raz zrobili
  mogą to zrobić znowu.
 351. Mówisz, że czujesz ból
  w całym ciele, większość w nogach?
 352. Tak.
  - Pomodlę się o to.
 353. Rozkazuję całemu bólowi
  odejdź teraz.
 354. Ciało bądź uzdrowione
  w tej chwili.
 355. Rozkazuję bólowi
  opuścić ciało w tej chwili.
 356. Całe ciało, teraz.
 357. Modlę się o uzdrowienie,
  w imieniu Jezusa, amen.
 358. Poruszaj, spróbuj poruszać.
 359. Sprawdź jak teraz.
 360. Czuję się dobrze.
  - Wszystko dobrze już?
 361. Czujesz jeszcze ból?
 362. Nie.
  - Odszedł?
 363. Ludzie są zaskoczeni.
 364. Rozkazuję tym plecom niech
  się całkowicie odnowią w tej chwili.
 365. Zegnij się tak,
  sprawdź jak jest.
 366. I do góry.
  - Naprawdę, ból odszedł.
 367. Serio.
  - Co?
 368. Przysięgam.
  - Ja nie zmyśliłem tego,
 369. czujesz, że ból odszedł.
  - O tak, o mój Boże.
 370. To się rozwija na całym świecie.
 371. W ostatnich latach widzieliśmy
 372. setki tysięcy ludzi,
  którzy zostali uzdrowieni.
 373. Przez zwykłych wierzących,
  którzy zostali kickstartowani
 374. i zaczęli wychodzić na miasto
  i uzdrawiać ludzi.
 375. I ci ludzie zaczynają
  przyprowadzać innych do Chrystusa.
 376. Przez ostatnie lata widzieliśmy
  tysiące ludzi przychodzących do Chrystusa.
 377. To jest potężne.
 378. Przyjechałem do Sztokholmu
  i poznałem tego brata
 379. a on był tam z paroma
  kolesiami i jego żoną.
 380. Za chwilę wyszliśmy.
 381. Najpierw zatrzymał tę
  osobę co miała ból
 382. położył rękę i ta osoba
  została uzdrowiona.
 383. A ja wtedy powiedziałem:
  "Łał! To jest niesamowite!"
 384. Ta osoba została uzdrowiona,
 385. To nie jest YouTube.
 386. Nie oglądam tego na YouTube
  tylko widzę to na własne oczy.
 387. To było niesamowite
  zobaczyć reakcję uzdrowionej osoby
 388. Następnie przyszła kobieta, która
 389. miała ból żołądka
 390. Ten człowiek, który mnie kickstartował
  powiedział:
 391. Teraz ty się modlisz.
  Połóż swoją dłoń
 392. i rozkaż bólowi odejść.
  Tak zrobiłem
 393. ale się wahałem.
  Położyłem moją dłoń
 394. i po prostu rozkazałem.
  W imieniu Jezusa bólu odejdź.
 395. Oddaliłem moją dłoń i nagle...
  powinniście widzieć twarz tej kobiety.
 396. Ona krzyknęła:
  Jak to zrobiłeś?
 397. Co!?
 398. Żartujesz sobie?
  - Nie, nie żartujemy.
 399. To jest prawdziwe
  i dlatego to robimy.
 400. Nie.
 401. To jakiś obłęd!
 402. Jezus cię uzdrowił, nie ja.
 403. Łał, nigdy nie byłem
  w takiej sytuacji,
 404. moje marzenia się
  spełniły, właśnie tam.
 405. To właściwie najlepszy
  dzień mojego życia.
 406. Bycie częścią tego, czego
  szukałem przez tak bardzo długi czas.
 407. W drodze powrotnej
  byłem przepełniony radością.
 408. Siedziałem w autobusie
  wracając do domu.
 409. Kiedy przybyłem nie mogłem
  usiedzieć czy po prostu iść do domu.
 410. Chodziłem po mieście
  i modliłem się o ludzi
 411. w ten sam dzień
  natknąłem się na dziewczyny
 412. Pomodliłem się o nie i
  one zostały uzdrowione natychmiast
 413. Znowu: łał!
 414. To nie jest coś, co się stało
  w Sztokholmie tylko i tam zostało.
 415. To ciągle trwa, wiecie?
 416. Od tamtej pory codziennie
  wychodziłem.
 417. Każdego dnia byłem na ulicach
  i widziałem tysiące uzdrowionych.
 418. Zmieniło mnie to.
  To mnie odmieniło całego.
 419. Potężne.
 420. Poruszaj nogą.
 421. Nic nie czuję.
 422. Czy to zniknęło?
 423. Nic nie czuję.
  - Nie ma.
 424. Nie czuję bólu.
 425. Nie czuję go.
 426. Czy to nie dziwne?
  - Tak.
 427. To Jezus cię uzdrowił.
 428. Zegnij kolano i sprawdź.
 429. Zadziałało Dennis.
  - Spróbuj, spróbuj.
 430. Jakie to uczucie teraz?
  - Doskonałe!
 431. Cały ból zniknął?
  - Cały ból kompletnie zniknął.
 432. Przysięgam na Boga.
 433. Dziękuję Jezu.
 434. Nie spodziewałem się tego co
  widzieliśmy albo myślałem
 435. "Widziałem takie rzeczy
  na filmikach wiele razy"
 436. ale nie byłem w stanie
  zrobić tego samemu
 437. i oczekiwałem całkowicie,
  że takie rzeczy Bóg robi.
 438. Oto jak on mnie używa,
  to jest moje powołanie tu.
 439. Modliliśmy się o jedną dziewczynę,
  która miała problemy z plecami.
 440. Chyba przeszła jakąś operację.
 441. Bólu odejdź teraz.
  Plecy wróćcie na swoje miejsce
 442. w tej chwili.
  W imieniu Jezusa
 443. Czujesz, że coś się dzieje?
 444. O kurczę.
  - Łoł, coś się stało.
 445. Została napełniona Duchem Świętym.
  Bóg spotkał się z nią w radykalny sposób
 446. Była cała w łzach.
  - Upadła tuż przed nami.
 447. Wypełnij ją.
  Więcej, więcej.
 448. Duch Święty jest nad tobą,
  otwórz tylko usta.
 449. Duchu Święty, więcej...
  Napełnij ją.
 450. Właśnie zostałaś ochrzczona
  w Duchu Świętym.
 451. On tam jest.
 452. To jest nowy początek.
  To nowy początek dla ciebie.
 453. To nowy początek.
 454. Boże, dziękujemy Ci za wolność.
  Boże, dzięki Ci za nowy początek.
 455. Jej rodzina, która była z nią,
  jej bratowa i jej dzieci
 456. były całkowicie spokojne,
  jakby wszystko działo się normalnie.
 457. Ludzie przechodzili obok...
 458. I pamiętam, że myślałem:
 459. To co się z nią teraz
  dzieje jest tak niesamowite
 460. Nie miała pojęcia co
  się wydarzy tego dnia.
 461. Powstała i można powiedzieć,
  że była inną osobą.
 462. Bóg odmienił ją od wewnątrz.
 463. Czuję się dobrze Lilla.
 464. To jest dobre.
  - O wiele bardziej niż dobre.
 465. O wiele lepsze niż okej...
 466. Bóg chce być żywy dla nas.
  On chce się nam ukazać
 467. i pokazać nam
  kim On jest.
 468. To jest Bóg, jesteśmy tu na zewnątrz.
 469. Nie w ładnej kaplicy,
  ale Bóg jest tutaj
 470. i chce być częścią
  naszego życia.
 471. On chce być częścią twojego życia.
 472. Następnie ruszyliśmy dalej.
 473. Potem modliliśmy się o
  gościa o imieniu Danny.
 474. Najpierw spytaliśmy innego mężczyznę
  czy czuje jakiś ból.
 475. Odpowiedział, że nie.
  I wtedy podszedł Danny
 476. Właśnie, spytaliśmy pana
  na ławce czy moglibyśmy się pomodlić.
 477. Odpowiedział: "Nie, nie chcę."
  I ten Danny powiedział:
 478. "Bardzo bolą mnie plecy."
  "Jak długo?"
 479. "Od dziesięciu lat."
  A nie, to było pięć lat
 480. od kiedy bolały go plecy.
  Więc powiedzieliśmy:
 481. "No dobra, proszę usiąść."
  Posadziliśmy go
 482. i jego jedna noga była dłuższa
  od drugiej o około 1,3 cm.
 483. Nogo rośnij, rośnij
  teraz w imieniu Jezusa.
 484. O idzie.
  - Tak, łał wydłuża się.
 485. Poczułeś to?
  - Poruszyła się w twoich dłoniach.
 486. Coś przeskoczyło,
  gdy zaczęła rosnąć
 487. Danny, spróbuj wstać
  i sprawdź plecy.
 488. Teraz naprawdę dobrze.
  - Czy ból odszedł?
 489. Tak.
  - Piętnaście lat i nie ma.
 490. No tak, pięć.
  - Odeszło?
 491. Czego doświadczyłeś?
  - Nie wiem, czułem się tak dobrze.
 492. On robi to po raz pierwszy
 493. To było niesamowite i
  gdy szukaliśmy więcej ludzi
 494. postanowiliśmy kupić sobie lody.
 495. Weszliśmy do środka i
  zagadaliśmy do pani za ladą.
 496. Była tam pani za ladą
 497. i spytała co robimy i
  skąd jesteśmy
 498. no więc jej powiedzieliśmy,
  że chodzimy tu i modlimy się,
 499. Jestem z Houston ale jesteśmy
  z ludźmi z całego świata
 500. i modlimy się o ludzi,
  którzy są chorzy lub coś ich boli
 501. " Naprawdę?"
  Powiedziałem jej o Danny'm.
 502. Powiedziała "o mój Boże",
  chcę poznać tego gościa.
 503. Myślałem, że mówi o Danny'm
  co został uzdrowiony.
 504. " Nie wiem gdzie on jest, przykro mi."
 505. Powiedziała: "Jak tylko przyjdzie
  ten człowiek by znowu się modlić to dajcie znać."
 506. Powiedziałem w duchu:
  " To byłem ja! Stoję tu."
 507. Tak, wrócę za minutę.
 508. Wtedy ona przyszła i
  zdjęła buta:
 509. "To jest ta kostka"
  Otworzyła się
 510. i mogłem się modlić dalej
  o nią. Robiło się jej lepiej i lepiej
 511. Odwracam się a tam 4
  czy 5 ludzi, którzy mówią:
 512. "Ja mam ból."
  "Mógłbyś się o mnie pomodlić?"
 513. I jak?
  - Co ty takiego robisz?
 514. To nie byłem ja stary.
  - Bardzo mnie bolało
 515. Nie kłamię.
 516. Odeszło całowicie?
 517. No dalej, skacz, skacz!
  - Mogę to teraz robić.
 518. Jak ty to robisz?
  - To Jezus.
 519. Schylaj się!
 520. Kiedy ostatnio mogłeś to zrobić?
 521. W wojsku.
  - 10 lat temu?
 522. Tak, 10 lat temu.
  - Nie mogłeś się zginać od 10 lat?
 523. Nie, nie...
 524. No dawaj!
  - Wiem, to wspaniałe uczucie.
 525. Usiądź na krześle,
  sprawdź czy możesz to normalnie robić.
 526. I teraz wstań.
 527. Jeśli to Bóg to...
  Kocham cię.
 528. To jest Bóg! 10 lat nie
  byłeś w stanie tego zrobić.
 529. Nie mogłem,
  ciągle mnie bolało.
 530. ciągle chodziłem do lekarzy
 531. Ale Jezus jest najlepszym Lekarzem.
  On jest najwyższy i On działa.
 532. O tak, amen.
 533. Co z tobą nie tak?
  - Moje ramię...
 534. Nie możesz go podnieść
  wyżej niż tak?
 535. Jak długo to masz?
  - 6 tygodni
 536. Przez 6 tygodni nie mogłeś
  podnieść ręki.
 537. Ramię, rozluźnij się się w tej chwili
  w imieniu Jezusa, teraz.
 538. Masz to!
 539. Masz to,
  to twoje, trzymaj to.
 540. Przedtem mogłeś podnieść tylko do tego momentu, tak?
 541. Lepiej się rusza?
 542. To jest dobre.
  - Ręce do góry!
 543. Przybij piątkę!
 544. Dobrze się czujesz?
 545. Teraz wiemy jak to jest.
 546. Wróciliśmy do Houston
  i poszliśmy szukać ludzi w parkach i sklepach
 547. Gdy jedliśmy pizze gdzieś...
  nie ma ograniczeń dla Boga.
 548. Tak, to jakby ktoś rudy
  dorastał w Azji myśląc:
 549. "Czuję, że musi być
  coś więcej, każdy jest taki sam."
 550. i wtedy jedzie do Irlandii:
 551. "Rzeczywiście jest!
  Tam są ludzie tacy jak ja!"
 552. Oto jak się czuję:
  "O, to jest życie, no dobra."
 553. Tego właśnie chciałam
  teraz mogę iść i to robić.
 554. Tak, jesteśmy podekscytowani by
  wrócić do domu i czuję, że
 555. moi sąsiedzi, ludzie w moim mieście, nie mają
  pojęcia co im się przytrafi,
 556. bo teraz to rozumiem że mogę
  to robić Boże, absolutnie mogę to robić.
 557. Dzieje Ap. 2:38, Piotr odparł, "Pokutujcie
  i niech każdy z was da się ochrzcić
 558. w imię Jezusa Chrystusa
  na odpuszczenie waszych grzechów,
 559. a otrzymacie dar Ducha Świętego."
 560. Żyjemy w naprawdę
  ekscytujących czasach w Europie
 561. gdzie zaczynamy widzieć odtworzenie
  Dziejów Apostolskich w naszych czasach.
 562. Widzimy, że ludzie wychodzą
  z ewangelią,
 563. pokazując Królestwo Boże.
 564. Przekazując czyste przesłanie ewangelii,
 565. o odwróceniu się od grzechów.
 566. Częścią całości jest także
 567. chrzest wodny i napełnienie
  Duchem Świętym.
 568. Często w naszych systemach
  kościelnych są one odseparowane.
 569. Ale widzimy coraz
  częściej i częściej
 570. że te trzy rzeczy idą razem
  jednym strumieniem,
 571. tak jak miało to miejsce
  w Dziejach Ap.
 572. Tak więc nie ma przerwy czasowej między nimi.
 573. Kiedy ktoś pokutuje
  i wyraża wiarę w Jezusa
 574. są prowadzeni
  gdziekolwiek jest woda.
 575. To może być wszędzie.
  To może być jezioro.
 576. To może być zbiornik na deszczówkę.
  To może być wanna lub cokolwiek.
 577. Ludzie są od razu chrzczeni
 578. i w tym samym czasie
  również napełniani Duchem Świętym.
 579. Pierwsze słowa jakie wyszły
  z ust Pana Jezusa to:
 580. "Pokutujcie, przybliżyło się
  Królestwo Boże."
 581. Jesteśmy powołani do
  głoszenia pokuty dzisiaj.
 582. A ta część została
  zagubiona w kościele.
 583. Mówi się o wierze ale nie mówi się
  o pokucie
 584. Prawie jakby się bano
  mówić o grzechu.
 585. Ale jesteśmy powołani
  do mówienia o grzechu.
 586. Powołano nas do
  głoszenia pokuty z grzechów.
 587. Musimy mówić czym jest grzech.
 588. Musimy mówić, że
  ludzie,
 589. którzy ciągle żyją w grzechu,
  zginą.
 590. Musimy mówić o grzechu
  zanim zaczniemy mówić
 591. o tym, że Jezus jest Barankiem Bożym,
  który przyszedł usunąć nasz grzech.
 592. Ponieważ jeśli nie mówimy o grzechu,
  co ludzie powinni zrobić z Jezusem?
 593. Dokąd zmierzasz?
  - Idę z Bogiem, do nieba.
 594. Dlaczego?
  - Bo...nie wiem
 595. Jesteś dobrą osobą?
  - Tak.
 596. Skłamałaś kiedykolwiek?
  - Tak.
 597. Czy kiedykolwiek coś ukradłaś?
 598. Ściągnęłaś coś z internetu bez płacenia?
  - Tak
 599. Uprawiałaś seks poza małżeństwem?
 600. To są już 3 z 10
  przykazań.
 601. Ile jeszcze mam wymienić?
 602. Tu chodzi o to jak wypadasz w
  porównaniu z innymi.
 603. Jasne...jeśli porównasz się
  z ludźmi dookoła,
 604. możesz pomyśleć, że
  jesteś dobrym człowiekiem.
 605. Nie pytam: czy
  jesteś dobrą osobą.
 606. Pytanie brzmi:
  Czy jesteś wystarczająco dobry?
 607. Biblia mówi: jeśli popełniłeś
  chociaż jeden z grzechów
 608. jesteś winien przekroczenia ich wszystkich.
 609. To nie polega na tym,
  że możesz sobie zważyć
 610. dobre i złe uczynki,
  których więcej...
 611. To nie jest tak.
  Winny lub niewinny.
 612. Jeśli raz złamałeś prawo
  jesteś winny złamania prawa.
 613. Gdy mówimy o Bogu,
  żadna osoba nie może
 614. przyjść do Boga, pójść do
  nieba dzięki dobrym uczynkom.
 615. To nie jest możliwe.
 616. I ja zawsze myślałem,
  że byłem dobrą osobą bo
 617. tak, trochę za dużo się biłem
 618. Piłem za dużo.
  Robiłem te rzeczy... Ale! Ale! Ale!
 619. Ten i tamten jest o wiele
  gorszy ode mnie.
 620. Moim problemem było to, że
  porównywałem się do ludzi dookoła,
 621. zamiast porównywać
  się
 622. z tym, przed którym
  kiedyś stanę
 623. Wierzę, że musimy wrócić
  do tego co nam Biblia pokazuje.
 624. Pokuta nie polega na tym, że jest
  ci przykro za grzechy
 625. i za te wszystkie złe uczynki
 626. i za to jak pogwałciliśmy Słowo Boga,
 627. To, że jest nam przykro nie jest prawdziwą pokutą.
 628. To część pokuty ale to
  nie wszystko.
 629. Widzimy faraona w Starym Testamencie
  z Izraelitami w Egipcie,
 630. było mu przykro, powiedział:
  "Oh, zgrzeszyłem przeciwko Bogu."
 631. Wyznał więc swój grzech,
  ale nie odwrócił się od grzechu,
 632. Pokuta to nie tylko żal za grzechy
 633. Dużo ludzi mówi: widzisz przecież,
  że im przykro
 634. przecież płaczą,
  czyli prawdziwie żałują.
 635. Judasz w Nowym Testamencie,
  też żałował.
 636. On tak żałował,
  że popełnił samobójstwo,
 637. ale nie odwrócił
  się od swojego grzechu.
 638. Kiedy czytamy Biblię,
  widzimy, że Bóg łączy pokutę
 639. z przebaczeniem,
 640. a nie przebaczenie
  z wiarą w Jezusa.
 641. I patrząc dalej myślimy, że
 642. w momencie kiedy uwierzyliśmy w Jezusa
  Bóg automatycznie przebacza nam nasze grzechy
 643. I gdy czytasz Biblię, odkrywasz,
  że tak się nie dzieje.
 644. Wyobraźmy sobie, że gramy razem w szachy
 645. Robię ruch, potem jest
  twój ruch.
 646. Chcę widzieć jak robisz ruch.
 647. Mój ruch. Twój ruch.
 648. Czy mogę tak zrobić?
  Ruszyć raz tu i tu.
 649. Czy jest to dozwolone ruszyć dwa razy?
  - Nie.
 650. Dlaczego? Bo są zasady.
 651. A zasady są takie, że robisz jeden
  ruch na kolejkę, wtedy ja robię ruch.
 652. Jeśli chodzi o Boga,
  wy zgrzeszyliście.
 653. Zrobiliście coś, co
  jest niewłaściwe
 654. i z tego powodu
  jesteście oddzieleni od Boga.
 655. Nie możesz mieć relacji
  z Bogiem z powodu grzechu.
 656. Nasz grzech spowodował, że
  Bóg nie może mieć z nami relacji
 657. Bóg patrzy na ciebie i mówi:
 658. "Nie chcę cię karać,
  ale jestem święty i muszę to zrobić,
 659. ale jednocześnie chcę
  dać ci szansę
 660. byś otrzymał przebaczenie
  i miał ze mną relację.
 661. Więc posłałem mojego syna,
  Jezusa, by umarł zamiast ciebie."
 662. Tak właśnie jest.
 663. Zgrzeszyliście i złamaliście
  Boże przykazania
 664. dlatego żyjemy bez
  społeczności z Bogiem.
 665. Żyjemy naszym własnym
  życiem, oddzielonym od Boga.
 666. Bóg spojrzał na ciebie i rzekł
  "Nie chcę cie sądzić, chcę ci wybaczyć
 667. więc posłałem mojego syna Jezusa
  by zginął zamiast ciebie."
 668. Czyj ruch jest teraz?
  Twój.
 669. Bóg chce przebaczyć.
  Chce nas wyzwolić.
 670. Chce dać ci nowe życie
  i uzdrowić cię.
 671. On chce zrobić te rzeczy.
  Ale mówi:
 672. "Rusz się, twoja kolej!"
  On czeka na ciebie, na twój ruch
 673. Jak tylko powiesz: Ja pokutuję
  i otrzymuję to przebaczenie.
 674. Jak tylko to zrobisz,
  Bóg ci przebaczy.
 675. Ważne
  by to zrozumieć
 676. ponieważ jest tak wiele ludzi
  i ja miałem tak samo.
 677. Tak jak wy wierzyłem,
  że jest Bóg.
 678. Ale w umyśle, w moim świecie:
  "Okej, jak przyjdzie czas
 679. On przyjdzie do mnie,
  to od Niego zależy,
 680. on jest wielki, może zrobić
  cokolwiek tylko chce."
 681. Zrzuciłem odpowiedzialność na Niego
 682. Prawdziwa, głęboka pokuta
  wymaga działania.
 683. To nie są tylko słowa,
  nie coś o czym pomyślimy.
 684. Prawdziwa pokuta to
  nie tylko zdanie sobie sprawy
 685. że zgrzeszyłeś przeciw świętemu Bogu.
 686. Ale to, że wyznałeś
  swoje grzechy Jemu,
 687. szczerze żałujesz
 688. i odwracasz się od tego
  grzesznego życia
 689. i zaczynasz żyć Jego życiem.
 690. Słowo 'pokuta' w Biblii
  to słowo 'metanoia'
 691. co oznacza 'myśleć od nowa'.
 692. Bóg chce, żebyśmy przemienili myślenie.
 693. O naszym życiu i
  i jak żyliśmy.
 694. Jeśli zmienimy myślenie o Bogu
  o tym, jak nasz grzech wpływa na Niego.
 695. Wtedy Bóg także zmieni myślenie o nas.
 696. Dzieje Ap. 22:16
  "A czemu teraz zwlekasz?
 697. Wstań, daj się ochrzcić i obmyj
  grzechy swoje..."
 698. Jeśli wyznasz swoje grzechy,
  i je ujawnisz
 699. doświadczysz przebaczenia.
 700. Ale jeśli trzymasz je w ukryciu to
  za każdym razem gdy zrobisz krok
 701. w stronę światłości,
  Szatan powie:
 702. "Ale pamiętaj, nie zapominaj..."
  - Tak, to właśnie robi.
 703. Ale teraz to odeszło,
  wyznałaś to.
 704. Powiedziałaś mi o tym,
  wypowiedziałaś to.
 705. Bądź prowadzona przez Ducha Świętego,
  może powinnaś powiedzieć to całemu światu
 706. Ja tego nie wiem,
  ale jest przebaczenie.
 707. Ludzie muszą to usłyszeć.
  Jest wolność.
 708. Jest tak wiele dziewcząt przechodzących
  przez to, tak wiele kobiet.
 709. One zrobiły dokładnie to samo,
 710. noszą to przez trzydzieści,
  czterdzieści, pięćdziesiąt lat.
 711. W tym nie ma wolności.
 712. Wolności doświadczać właśnie teraz
 713. Przyszłam dzisiaj, by dostać
  od Boga dar mówienia językami.
 714. i doznać uwolnienia od rzeczy
  od których potrzebowałam się uwolnić
 715. Przez ten weekend,
  Bóg uwolnił mnie
 716. i pobłogosławił darem
  mówienia językami
 717. i obmył mnie chrztem wodnym.
 718. Żyłam przez ponad 30 lat
 719. z wstydem i zażenowaniem,
  z tajemnicą, że
 720. gdy miałam około 20 lat
 721. dokonałam aborcji.
 722. I każdego dnia
  od tamtej pory
 723. diabeł miał przystęp do mnie.
 724. Więc szukałam Boga,
  gdy oglądałam filmy Torbena.
 725. Mówiłam Bogu,
  że już tak dalej nie mogę.
 726. Błagałam, prosiłam,
  chciałam wiedzieć
 727. czy On ma dla mnie przebaczenie
 728. I zdarzyło się, że Bóg mnie
  tutaj przyprowadził
 729. Czułam, że muszę
  porozmawiać z Torbenem,
 730. bo Bóg chciał mi coś przez
  niego powiedzieć
 731. Bóg dał mi szasnę
  by być wolną
 732. By uwolnić się od tego bólu.
 733. Po trzydziestu latach w końcu jestem wolna.
  Dziękuję ci Jezu, dziękuję.
 734. Bądź wolna.
 735. ...gdy miałam dwadzieścia lat...
  Boże pomóż mi...
 736. ...dokonałam aborcji
  i od tamtego dnia
 737. Bóg próbował mi powiedzieć,
  że już w porządku,
 738. ale diabeł mocno mnie trzymał
 739. Uwiesił się na mnie i wisiał
 740. Pamiętam ten dzień jakby
  to było wczoraj
 741. i czuję taki sam ból.
 742. Oto nowy początek,
  to jest nowy start.
 743. Czy jesteś gotowa by zostać
  ochrzczona w imię Jezusa
 744. na odpuszczenie grzechów?
  - Tak.
 745. Więc na podstawie twojej własnej
  wiary chrzczę cię w Jezusa Chrystusa.
 746. Umieraj z Chrystusem.
  Powstań z Chrystusem.
 747. Chodź pomódlmy się o ciebie.
 748. Boże dziękujemy Ci za Elżbietę.
  Boże dziękujemy Ci za Twoją wolność.
 749. I gdy ona to wyznała
 750. inna kobieta przyszła i
  wyznała ten sam grzech.
 751. I nagle jej świadectwo
 752. przyniosło życie i
  przebaczenie dla następnej kobiety.
 753. która także została ochrzczona w wodzie
 754. i doświadczyła tej samej wolności
 755. Potem mieliśmy spotkanie na
  osiemdziesiąt osób
 756. gdzie ona wyjaśniła
  jak to zrobiła,
 757. że aborcja jest grzechem
  ale Jezus wybaczył jej wszystkie grzechy.
 758. Gdy wyznała to dzieląc
  się swoim świadectwem
 759. na spotkaniu przed
  80 ludźmi,
 760. po spotkaniu podeszło
  do niej dwanaście kobiet
 761. wyznając to samo.
 762. I tu widzimy moc
  wyznawania grzechów,
 763. moc chrztu wodnego i tego
  czym jest ewangelia
 764. Jezus powiedział: kto uwierzy
  i zostanie ochrzczony zbawiony będzie.
 765. Co ciekawe, jeśli chodzi o
  chrzest wodny, to...
 766. Wierzę, że przez czas
  i tradycję
 767. postrzeganie sakramentu chrztu
  zmieniło się i jest zupełnie inne
 768. niż to, jakie przedstawiono w Biblii
 769. Często patrzymy na sakrament jak na
  zewnętrzny znak wewnętrznej rzeczywistości
 770. I co ciekawe, jeśli
  chodzi o tę definicję
 771. to bierze ona to, co duchowe
  i to co fizyczne
 772. i całkowicie oddziela te dwie rzeczy
 773. I w rezultacie
  widzimy chrzest wodny
 774. jedynie jako ceremonię
 775. która nie ma powiązania z
  duchową rzeczywistością
 776. Innymi słowy, jest to tylko
  swego rodzaju potwierdzenie
 777. czegoś, co miało już miejsce w duchu.
 778. Ale chrzest to coś zupełnie,
  zupełnie innego
 779. Odkryliśmy, że
 780. chrzest nie jest sakramentem
  tak długo, jak tylko
 781. jest zewnętrznym znakiem
  wewnętrznej rzeczywistości
 782. Widzimy, że gdy zanurzasz
  się pod wodą
 783. Duch Pana dotyka ciebie
 784. I gdy fizyczność i duchowość
  łączą się w chrzcie wodnym
 785. Bóg czyni cuda.
 786. Co ciekawe chrzest wodny
  jest dwoma rzeczami.
 787. Jest zarówno kąpielą jak i pochówkiem.
 788. By mieć kąpiel, trzeba być brudnym.
 789. Co to więc oznacza?
 790. To znaczy, że osoba,
  która jest chrzczona
 791. musi uświadomić sobie
  swoje grzechy przed Bogiem.
 792. W tym rozumieniu, chrzest
  i pokuta idą ręka w rękę.
 793. To się objawia i przychodzi w wierze.
 794. Wymogiem dla chrztu,
  Tym czego Bóg oczekuje
 795. jest pokuta i wiara w Jezusa Chrystusa
 796. Osoba umiera dla swoich grzechów.
 797. Bierzemy tą osobę
 798. która przychodzi w swoich grzechach,
  mając dowód pokuty,
 799. wtedy chrzcimy ją.
 800. I kiedy ta osoba się wynurza się z wody,
  jest całkiem nowa i czysta.
 801. Mówię wielu ludziom, których spotykam,
 802. chrzest wodny to nie czysty start.
 803. To zupełnie nowe, czyste życie
 804. Wyjdź, wychodź
  Więcej, więcej...
 805. Chwała, chwała...
 806. Chwalę Cie Jezu.
 807. Dziękuję Ci Jezu.
 808. Dziękuję Ci Jezu, dziękuję Ci Jezu.
 809. Dziękuję Ci Jezu.
 810. Dziękuję Ci Jezu.
 811. Dziękuję Ci Jezu.
 812. Chwalę Twe imię, dzięki Ci Jezu.
 813. Dziękuję Ci Jezu.
 814. Jak się czujesz?
 815. Poczułem, że coś wyszło ze mnie.
 816. To żywa woda,
  która wzbiera się w tobie
 817. i Bóg uwalnia to
  przez twoje usta.
 818. Claudio, jesteś zupełnie nowym człowiekiem
  - Amen
 819. Czujesz się dobrze?
  - Tak.
 820. To dopiero początek Claudio.
 821. To dopiero początek.
  - Tak.
 822. Bóg dał ci teraz dar języków.
 823. Będzie czas, gdy nie będziesz
  wiedział o co się modlić.
 824. A teraz możesz iść
  w wierze i się modlić.
 825. Wspaniałe w modlitwie
  na językach jest to,
 826. że mogę się skoncentrować
  na innych rzeczach podczas modlitwy
 827. bo mój umysł się nie modli.
 828. Po prostu pozwalam ustom
  być poruszane przez wiarę
 829. I Duch wstawia się
  przez nas.
 830. Więc Bóg cię użył.
 831. Duch Pański wszedł
  i mówił przez ciebie.
 832. To jest piękne.
  - Amen, dzięki Boże.
 833. Czy Bóg nie jest dobry?
  - Tak.
 834. On jest wspaniały.
  - Tak jest.
 835. Czegoś się dziś nauczyłem.
 836. Moc chrztu wodnego
  w Jezusa.
 837. to nie jest żaden symbol,
  jak większość kościołów wierzy,
 838. i jak ja zwykłem wierzyć,
  bo nie wiedziałem, że jest inaczej
 839. Ja myślałem, że chrzest to coś
  przez co po prostu przechodzisz
 840. pokropienie czy coś w tym stylu
 841. Ale jest w tym wielka moc
 842. gdy prawdziwie wierzysz
  w to, o co chodzi
 843. Chodzi o śmierć, pogrzebanie,
  zakończenie,
 844. stary człowiek i jego natura odchodzi
  i wynurza się nowy człowiek.
 845. Tak jak się nauczyłem dzisiaj:
  'czy wierzysz
 846. w Jezusa jako
  Pana i Zbawiciela?
 847. Tak, wierzę.
 848. Dobrze, stary człowiek schodzi
  pod wodę, umierasz i nowy powstaje.
 849. I zaraz po tym jak wynurzył się z wody
 850. powiedział, że coś go opuściło.
  Wielki ciężar spadł z niego
 851. i już dłużej nie ma na
  niego wpływu
 852. Natychmiastowo otrzymał
  chrzest w Duchu Świętym.
 853. Ten brat był tak skruszony, tak szlochał.
 854. Trzymał się za klatkę piersiową,
  to był cenny widok.
 855. To było tak cenne widzieć
  jak Bóg działa w jego życiu
 856. Wszystko co mógł zrobić to
  płakać w obecności Boga.
 857. Dla mnie, widzieć co Bóg...
 858. Jechał autem trzy czy cztery
  godziny by tu dotrzeć
 859. ponieważ tego właśnie chciał.
 860. I ta rzecz, która go atakowała
 861. nie ma już mocy nad nim i jest
  wolny, zupełnie wolny.
 862. Jestem prawdziwie wdzięczny,
  że mogłem się nauczyć,
 863. że w chrzcie wodnym jest oczyszczenie
 864. że ważna jest pokuta
 865. że ważny jest chrzest Duchem Świętym
 866. Te wszystkie trzy rzeczy są potrzebne
 867. To prawdziwie zmieniło moje życie
 868. i będę głosił to przesłanie
  dopóki będę żył
 869. Gdyż doświadczyłem tego i to
  była jedna z najpotężniejszych
 870. demonstracji Bożej miłości
  jaką kiedykolwiek widziałem.
 871. wierzę, że powodem
  dla którego widzimy te rzeczy
 872. jest to, że gdy stary człowiek umiera
 873. demony tracą swój uścisk,
  to, czego się trzymały.
 874. Nie mogą już dłużej
  dręczyć martwego człowieka.
 875. Bo stary człowiek umiera
 876. i gdy wynurzasz się z wody
 877. jesteś kimś zupełnie nowym.
 878. To już nowy człowiek,
  noszący twoje stare ubrania.
 879. Gdy Jezus chodził tu po Ziemi
 880. głosił upamiętanie
 881. a potem nauczał, że ludzie
  muszą się narodzić na nowo,
 882. z wody i z Ducha.
 883. Ale nie mógł jeszcze w tym czasie
  chrzcić ludzi w Swoim imieniu.
 884. Nie mógł chrzcić ludzi
  Duchem Świętym.
 885. Ale po ukrzyżowaniu,
  gdy Piotr nauczał w dzień pięćdziesiątnicy
 886. słyszymy po raz pierwszy pełną
  ewangelię gdy Piotr powiedział:
 887. "Upamiętajcie się i niechaj
  każdy z was da się ochrzcić
 888. na odpuszczenie grzechów waszych,
  a otrzymacie Ducha Świętego."
 889. Uklęknij i powiedz:
  "Chrzczę cię w imieniu Jezusa"
 890. i upewnij się, że on się cały zanurzył.
 891. Umierasz z Chrystusem
  Powstajesz z Chrystusem
 892. Wolność! Wolność!
  Odejdź! Odejdź!
 893. Wolność. Wolność
 894. Wychodź! Zostaw go!
  Wyłaź!
 895. Rozkazuję ci duchu wyjdź!
  W tej chwili wyłaź!
 896. Idź! W imieniu Jezusa
  rozkazuję temu duchowi wyjdź!
 897. Opuść go w tej chwili!
 898. Wyłaź!
 899. W imieniu Jezusa rozkazuję
  każdemu demonowi, odejdź teraz!
 900. Idź! W tej chwili!
  Wyjdź!
 901. Rozkazuję ci demonie
  wyjdź z niego w tej chwili!
 902. Demonie odejdź!
 903. Rozkazuję każdemu demonowi
  wyjdź z niego!
 904. Kłamstwo odejdź! Wychodź!
  Dalej! Dalej!
 905. Rozkazuję ci demonie w
  imieniu Jezusa wychodź!
 906. Wyłaź!
  Idź!
 907. W imieniu Jezusa
  rozkazuje ostatnim rzeczom iść!
 908. Odejdź w imieniu Jezusa
  duchu nieczysty! Wychodź!
 909. W tej chwili!
  Zostaw go, zostaw go.
 910. Napełnij go, napełnij go,
  jeszcze, wolność, wolność.
 911. To się dzieję naprawdę.
 912. Dziękuję.
 913. To jest prawda!
 914. Jeśli chcecie przeczytać o tym co się
  stało to chciałbym polecić pewną książkę.
 915. Może o niej słyszeliście,
  nazywa się Biblia.
 916. Oto co czytamy w Biblii.
 917. On został uwolniony a wtedy
  Duch Święty go wypełnił.
 918. To nie jest tylko obraz.
  To jest prawda.
 919. A jeśli to jest prawdziwe w Biblii
  to co z resztą?
 920. Każde słowo jest prawdziwe,
  od początku do końca.
 921. Alleluja
 922. Mój przyjacielu!
 923. Wciąż pamiętam jak
  zaciskałem pięści
 924. i pamiętam uderzanie
  o wodę
 925. bardzo głośno
  krzyczałem i wtedy
 926. poczułem poruszenie, wzburzenie
  i coś się wydarzyło.
 927. Nie wiedziałem, że to byłem ja.
  Nie wiedziałem co się dzieje.
 928. Miałem oczy zamknięte
  i wtedy je otworzyłem
 929. i byłem w innej pozycji,
  w innym położeniu niż wcześniej.
 930. Patrzyłem na Torbena
 931. i patrzyłem w jedną stronę
  a wcześniej patrzyłem w drugą
 932. Nie mogłem zrozumieć dlaczego.
 933. Wtedy znowu pojawiło
  się jakieś zamieszanie.
 934. Ostatnią rzeczą, którą pamiętam
  to jak Torben mówił to:
 935. "Demony wyjdźcie"
 936. Od tego momentu poczułem pokój,
  wszystko się uspokoiło.
 937. Była cisza i spokój.
 938. Pamiętam, że popatrzyłem do góry
  a tam była masa ludzi
 939. ze swoimi aparatami i kamerami.
 940. Wszyscy na mnie patrzyli
 941. i byłem w szoku.
 942. Jakbym wybudził się po operacji
  i zobaczył, że wszyscy tam stoją
 943. Mówiąc obrazowo...
 944. Przez moje życie
  i moje doświadczenia
 945. nie doświadczyłem niczego
  choć trochę zbliżonego
 946. Najłatwiej porównać to
 947. do wyrwania bolącego zęba
 948. Wiedziałem, że było coś w środku
 949. co szarpało mną i co nie
  miało prawa tam być
 950. Teraz czuję się jakby
  ktoś wyrwał mi zęba
 951. Nic tam nie ma,
  wyszedł i nie ma.
 952. I to jakby mięć nową skórę.
 953. Po wyrwaniu zęba
 954. dotykasz językiem to puste miejsce,
 955. żeby to poczuć, że
  coś tam było
 956. i już tego nie ma
 957. Pojawiła się nowość
  i młodość
 958. w miejscu tego zęba.
 959. Jestem szczęśliwy, jestem wolny.
  Dziękuję Jezusowi.
 960. Jak tylko ludzie zostają
  ochrzczeni modlę się
 961. o uwolnienie, bo teraz
  umarli z Chrystusem,
 962. zmartwychwstali z Chrystusem,
  więc szatan musi ich opuścić.
 963. To mocne przeżycie
  kiedy widzisz uwolnienie
 964. które jest częścią chrztu.
 965. To był potężny widok,
  wielu ludzi przyszło
 966. i nagle był tam tłum
  150 czy 200 ludzi.
 967. Tuż po tym, jak został uwolniony,
  został ochrzczony Duchem Świętym
 968. i mówił językami,
  to było bardzo mocne.
 969. Następnie mieliśmy ochrzcić
  resztę jego rodziny
 970. jego syna, córkę i żonę.
 971. Gdy zeszli do wody,
  gotowi do chrztu
 972. Bóg zrobił coś niesamowitego.
 973. Czytamy w ewangeliach
 974. że Jezus został ochrzczony
  w rzece Jordan.
 975. Czytamy, że niebiosa się otworzyły
 976. i Duch Święty zstąpił
  na Niego w postaci gołębicy
 977. Ja i Lauren,
  powiedziałyśmy:
 978. "Czy możemy się modlić,
  żeby stało się coś podobnego,
 979. żeby widzieć znak na niebie
  gdy my się ochrzcimy?"
 980. Kiedy się ochrzciłyśmy,
 981. czekałam w wodzie na chrzest.
 982. Usłyszałam ludzi, którzy krzyczeli:
  "Spójrzcie w górę!"
 983. Odwróciłam się i spojrzałam
  w niebo i ujrzałam napis "naprawdę".
 984. To moja modlitwa
  została wysłuchana
 985. gdy miałam się ochrzcić.
 986. Dziękuję Ci Jezu.
 987. Każdy pokazywał na niebo
  i krzyczał:
 988. "Patrzcie w górę!"
  A na niebie leciał samolot,
 989. który napisał "naprawdę".
 990. To było w tym samym czasie
  gdy modliłem się o jej męża
 991. i on został uwolniony
  a ja mówiłem "To jest prawda."
 992. "To nie jest ilustracja."
 993. "Jeśli to jest prawdziwe,
  wszystko w Biblii jest prawdziwe."
 994. I nagle zauważyliśmy,
  napis na niebie
 995. napisany przez Boga
 996. "Naprawdę"
 997. Torben, spójrz w górę!
  - Tak, widziałem to.
 998. Tak, widzę to.
 999. Zaczęliśmy po tym
  głosić ewangelię
 1000. i wielu ludzi pokutowało i
  zostało zbawionych tego dnia.
 1001. Zamiast chrztu ośmiu osób
  jak mieliśmy w zamiarze,
 1002. ochrzciliśmy ponad
  trzydziestu ludzi.
 1003. Ludzie widzieli co się stało
 1004. widzieli jak ludzie byli
  uwalniani od demonów,
 1005. widzieli jak otrzymali Ducha Świętego.
 1006. Oni także pokutowali ze swoich grzechów
 1007. przyszli, dali się ochrzcić
  i doświadczyli tego samego.
 1008. Świat demonów jest prawdziwy.
  Jest bardzo prawdziwy.
 1009. W kościołach widziałem
  tego śladowe ilości
 1010. gdy przyjeżdżali ewangeliści
  lub tak zwani Mężowie Boży.
 1011. Ludzie chodzący w autorytecie.
 1012. Którzy modlą się i widzą
  manifestacje demoniczne
 1013. Ale nigdy nie widziałem by
  działo się to przeze mnie
 1014. Moje pierwsze doświadczenie
 1015. i prawdopodobnie największe
 1016. to gdy razem z żoną
  ochrzciliśmy kogoś
 1017. po raz pierwszy w naszym domu.
 1018. Ta osoba była zaangażowana w
  New Age, uzdrawianie reiki,
 1019. karty tarota, kryształy,
  mnóstwo rzeczy z New Age.
 1020. Ochrzciliśmy ją i gdybyśmy
  zostawili ją w tym momencie
 1021. tak jak w normalnym kościele,
  uśmiechnęlibyśmy się,
 1022. dalibyśmy certyfikat i
  ciepłą kawę .
 1023. Ale kontynuowaliśmy modlitwę
 1024. i po około dwóch minutach
  demony zaczęły się manifestować.
 1025. Manifestowały się jeden po drugim
  a my je wypędzaliśmy.
 1026. To było najprawdziwsze,
  najradykalniejsze doświadczenie
 1027. jakie kiedykolwiek miałem.
 1028. To otworzyło mi oczy
  na bitwę, to jest walka.
 1029. Nie jesteśmy poproszeni.
  Nie powiedziano nam, że to dobry pomysł.
 1030. Ale Jezus nakazał nam
  wyganiać demony.
 1031. To nasza odpowiedzialność by
  uwalniać ludzi w imieniu Jezusa.
 1032. Dlaczego toczy się walka?
  Bo szatanowi nie podoba się to.
 1033. Ale teraz zanurzymy
  ją w wodzie a następnie
 1034. wynurzy się
 1035. i zobaczycie wolność
  i nowe życie.
 1036. Po prostu uklęknij.
  Nie bój się. Klęknij.
 1037. Ugnij kolana.
  - Nie mogę.
 1038. Nieprawda, możesz.
 1039. W imieniu Jezusa,
  możesz i potrafisz.
 1040. To nowe życie.
  Szatan to kłamca, to oszust.
 1041. On kłamie od zawsze
  i nie chce, żebyś oddała
 1042. wszystko Jezusowi Chrystusowi.
 1043. Bo gdy to zrobisz, Jezus cię uwolni
 1044. i Szatan przegra
  a on tego nie chce.
 1045. Potrafisz.
 1046. Moje kolana nie chcą się ugiąć.
 1047. Ugnij się w imieniu Jezusa.
 1048. Ona chce ale jej kolana
  nie chcą się ugiąć.
 1049. Nie może klęknąć,
  toczy się walka w środku.
 1050. W imieniu Jezusa,
  Boże dzięki Ci.
 1051. Po prostu zejdź na dół, w imieniu Jezusa.
 1052. W dół, w dół w
  imieniu Jezusa.
 1053. Zejdź na dół
 1054. W imieniu Jezusa.
 1055. Czy jesteś gotowa ochrzcić
  się w imię Jezusa Chrystusa?
 1056. Na podstawie twojej własnej wiary
  chrzcimy cię w Jezusa Chrystusa.
 1057. Umierasz z Chrystusem.
  Powstajesz z Chrystusem.
 1058. Wolność! Wolność! Szatanie odejdź!
  Zostaw ją! Opuść ją w tej chwili!
 1059. Wyłaź! Wyłaź!
  Zostaw go!
 1060. Wyjdź! Odejdź
  w tej chwili!
 1061. Wypuść, wyjdź!
 1062. Idź! Idź! W imieniu Jezusa
  rozkazuję duchowi religijności
 1063. odejdź w tej chwili,
  w imieniu Jezusa!
 1064. Odejdź! Ostatnia rzecz odejdź!
 1065. Idź! W imieniu Jezusa!
 1066. Idź! W tej chwili!
 1067. Odejdź!
 1068. Wyjdź w imieniu Jezusa!
  Wyłaź!
 1069. Idź w tej chwili! Odejdź!
 1070. Złość, strach odejdźcie
  w tej chwili w imię Jezusa!
 1071. Wyłaź! W tej chwili!
 1072. Wyjdź, w tej chwili!
 1073. Rozkazuję ci odejść!
 1074. Idź! W tej chwili!
  Wolność!
 1075. Puszczaj!
 1076. Rozkazuję ci demonie
 1077. Rozkazuję temu duchowi odejdź!
 1078. Wyłaź! Teraz!
 1079. Odejdź w imieniu Jezusa!
 1080. Odejdź w tej chwili!
 1081. Idź! Rozkazuję każdemu demonowi
  opuść go w tej chwili!
 1082. Wyłaź!
 1083. Idź w imieniu Jezusa!
 1084. Wyłaź!
  Wyłaź w tej chwili!
 1085. Odejdź! Odejdź!
  W imieniu Jezusa!
 1086. Rozkazuję każdemu duchowi
  opuść go! W tej chwili!
 1087. Wyłaź! Wyłaź!
  W tej chwili w imieniu Jezusa.
 1088. Wyłaź! Wyłaź!
 1089. Alleluja.
 1090. Czujesz się wolna?
 1091. Jesteś wolna.
 1092. Jak się czujesz?
  - Jest wspaniale, dziękuję!
 1093. Nowe życie!
 1094. KOCHAM TO!
 1095. Przyjaciele, widzicie to?
 1096. To jest moc chrztu.
 1097. Pokutuj ze swych grzechów,
  przed Jezusem Chrystusem...
 1098. To jest bitwa,
  ale szatan przegrał.
 1099. Jezus żyje.
 1100. Nowe życie, nowe życie.
 1101. Wolność.
  - Tak.
 1102. Chwała Panu.
  Chwała Jezusowi.
 1103. Dziękuję Ci że ją napełniasz
 1104. Amen!
 1105. Amen!
 1106. Masz Ducha Świętego.
  - Tak.
 1107. On nigdy wcześniej nie mówił językami.
 1108. Potężne!
 1109. Widzieliśmy wielu ludzi
 1110. uwalnianych od grzechu
  poprzez chrzest.
 1111. Widzieliśmy schizofreników
 1112. uwalnianych od demonów
  podczas chrztu.
 1113. Widzieliśmy ludzi z
  zaburzeniami odżywiania
 1114. wyzwalanych podczas chrztu.
 1115. Widzieliśmy, że chorzy
  byli uzdrawiani podczas chrztu.
 1116. Widzieliśmy wielu ludzi, którzy
  wcześniej nie byli w stanie
 1117. otrzymać chrztu w Duchu Świętym .
 1118. A gdy zostali ochrzczeni w wodzie
 1119. Duch Święty zstąpił na nich
  i zaczęli mówić językami.
 1120. To jest prawdziwe, mówię ci
  to jest prawdziwe.
 1121. Nie wiem jak to wyjaśnić
  ale Duch Pański przyszedł
 1122. i zostałem ochrzczony w Duchu,
  naprawdę mówiłem językami.
 1123. Dzieje 1:8
  "Ale weźmiecie moc
 1124. Ducha Świętego,
  kiedy zstąpi na was;
 1125. i będziecie mi świadkami...
  aż po krańce ziemi."
 1126. Pomodlę się a ty
  mi pomożesz.
 1127. Jak masz na imię?
  - Kathy.
 1128. Kathy ma niepokój i chce być
  ochrzczona w Duchu Świętym.
 1129. Właśnie się spotkaliśmy i
  mówiłem o chrzcie w Duchu
 1130. Boże.
 1131. Wierzę w Ciebie.
 1132. Wierzę w Ciebie Jezu.
 1133. Pokutuję
 1134. I proszę cię,
 1135. uwolnij mnie
 1136. od niepokoju
 1137. przyjdź Duchu Święty.
 1138. Napełnij mnie.
 1139. Ochrzcij mnie.
 1140. W tej chwili
 1141. W imieniu Jezusa.
 1142. Biblia mówi jasno, że
  zawsze jest znak
 1143. gdy ludzie otrzymują
  chrzest Duchem Świętym.
 1144. W Dziejach Apostolskich, rozdziale 8
  możemy przeczytać o Filipie
 1145. jak przyszedł do Samarii
  i głosił ewangelię.
 1146. Ludzie przyjęli przesłanie i pokutowali
 1147. i zostali ochrzczeni w wodzie
  w Jezusa Chrystusa.
 1148. Ale w tym czasie
  nie otrzymali jeszcze
 1149. chrztu w Duchu Świętym.
 1150. Więc gdy apostołowie
  przybyli, zobaczyli,
 1151. że jeszcze nie byli
  ochrzczeni w Duchu.
 1152. Więc położyli na nich ręce
 1153. i wtedy otrzymali chrzest
  w Duchu Świętym.
 1154. Nie napisano, co się stało
 1155. ale wiemy, że był jakiś znak.
 1156. Dlaczego?
  Ponieważ tam był Szymon.
 1157. Szymon widział, jak
  Duch Święty był udzielany
 1158. przez nałożenie rąk apostołów.
 1159. Gdy to zobaczył,
  chciał tej samej mocy.
 1160. Żeby ludzie na których
  on nałoży ręce
 1161. mogli także otrzymać
  Ducha Świętego.
 1162. Kiedy powiem "teraz"
  zacznij wypowiadać słowa
 1163. powiedz pierwsze słowa
  pozwól im wyjść
 1164. Teraz.
 1165. Duchu Święty, wolność.
 1166. Wolność, teraz.
 1167. Wolność w tej chwili.
  Wolność.
 1168. Duchu Święty, wolność.
 1169. W tej chwili wolność.
  Przyjdź ze swą mocą teraz.
 1170. Siła, siła.
 1171. Niesamowite, prawda?
  Ja tak miałem wczoraj.
 1172. On został ochrzczony
  Duchem Świętym wczoraj
 1173. a ty dzisiaj.
 1174. Nigdy wcześniej nie
  mówiłam językami.
 1175. Przyszło tak po prostu?
  - Tak.
 1176. Jak było?
 1177. To było niesamowite,
  szalenie niesamowite.
 1178. Wyobraź sobie, że
  tu na środku ulicy.
 1179. To jest niesamowite, dziękuję.
  Bardzo dziękuję.
 1180. Idź i powiedz o tym innym
 1181. Zawsze czułem, że są dwa obozy.
 1182. W jednym oboziemówi się
  tylko o cudach i cudach.
 1183. To dla mnie nie ma sensu
 1184. bo jeśli Jezus chciałby tylko
  pomóc nam poprzez
 1185. cuda i uzdrowienia ciała
 1186. gdyby było to wszystko czego chce
 1187. to przeczy to obietnicy
  Boga, że da nam
 1188. wierzącym nowe ciała pewnego dnia.
 1189. Ale jednocześnie w drugim obozie
 1190. mówi się, że dzisiaj cuda się
  nie dzieją i mamy tylko Słowo Boże
 1191. to też przeczy Słowu
 1192. bo Biblia mówi, że Słowo
  przyjdzie z mocą
 1193. i On będzie potwierdzał je
  znakami i cudami.
 1194. Więc gdzie jest ten środek?
 1195. Ten złoty środek można znaleźć
  w Biblii,
 1196. gdzie jest równowaga,
 1197. gdzie Słowo Boże
 1198. szło razem z mocą Bożą
 1199. i przemieniało
  ludzkie życia
 1200. gdzie ludzie są prawdziwie
  przekonywani przez Ducha Świętego,
 1201. doświadczają nowego życia,
  pokutują, odwracają się od grzechu,
 1202. nie tylko wyznają go,
  ale porzucają go,
 1203. otrzymują moc od Boga,
 1204. są chrzczeni w wodzie,
  mówią językami
 1205. na codzień chodzą
 1206. w mocy Bożej
 1207. jako Jego świątynia
 1208. Przez lata błądziłem
  wokół religii.
 1209. W końcu odrzuciłem
  ją kompletnie
 1210. ale poczułem głód
  by powrócić.
 1211. I gdy wróciłem, zdałem sobie
  sprawę, że były
 1212. sfery w moim życiu, gdzie
  zamknąłem się w niewierze.
 1213. To nie stanie się dzisiaj,
  to było tylko za czasów Jezusa,
 1214. lub to jest tylko dla niektórych ludzi
 1215. Wtedy przeczytałem Biblię,
  która mówi:
 1216. Te znaki będą towarzyszyć tym,
  którzy uwierzą.
 1217. Powiedziałem: ja wierzę,
  dlaczego to się nie dzieje?
 1218. Potrzebujemy budować
  wzajemnie swoją wiarę
 1219. Jeśli miałbym zespół ludzi
  w którym każdy robi to samo
 1220. to zachęciłbym się w wierze.
 1221. Tak samo jest z tobą.
 1222. Dzisiaj otrzymałaś dar języków.
 1223. Jeśli nie będziesz go używać
  zgadnij co się stanie.
 1224. To odejdzie.
 1225. Co się stanie, jeśli
  masz to w sobie teraz
 1226. i nie będziesz czytać Biblii.
 1227. Wyrzucisz to wszystko.
 1228. Pielęgnuj to,
  żyj w ten sposób
 1229. Postaw Boga w centrum
  twojego życia
 1230. i dziel się tym z
  innymi ludźmi tak jak my
 1231. Pomyśl o kimś kogo znasz
 1232. Zadzwoń do niego i
  powiedz co się stało.
 1233. Podziel się tym
  i pomódl się o niego.
 1234. Wierz, że gdy kładziesz rękę
  by się modlić...
 1235. Mówię to z pełnym przekonaniem
  ale zgadnij jak długo to robię?
 1236. Od wczoraj.
  - Od dzisiaj
 1237. To mój pierwszy dzień
 1238. Modlę się o
  uzdrowienie od dzisiaj.
 1239. Wyniosłem z kościoła wiele
  bezużytecznej wiedzy
 1240. nigdy niczego nie zrobiłem
 1241. Teraz z mocą Boga w nas
 1242. możemy działać
 1243. znajdź kogoś i również
  pomódl się o uzdrowienie
 1244. To jest moc Jezusa Chrystusa.
  On jest wspaniały.
 1245. Chodźcie tu
  i patrzcie co się dzieje.
 1246. Zobaczycie co Bóg zrobi.
 1247. To niesamowite, prawda?
  - Tak.
 1248. Kto chce pierwszy,
  kto ma problem?
 1249. Nie, nie, naprawdę.
  - Masz pęcherze
 1250. Okej.
  - Masz ból w kostce?
 1251. Nie, w stopie,
  mam wszędzie pęcherze.
 1252. Ok. Bądź uzdrowiona
  w Imieniu Jezusa.
 1253. Jak się czujesz?
  Poruszaj nogą.
 1254. O mój Boże.
 1255. Nie, nic nie czuję.
  - Naprawdę?
 1256. W skali od 1 do 10
  jak silny ból czujesz?
 1257. Tylko 2.
  - Okej, pomódlmy się jeszcze raz.
 1258. Kości wyrównajcie się,
  bądźcie uzdrowione w imieniu Jezusa.
 1259. Nic nie czuję.
  Szaleństwo.
 1260. Czy Jezus nie jest wspaniały?
 1261. Czyż nie jest wspaniały?
 1262. Bardzo ci dziękuję.
  - Jesteś pewna?
 1263. Nie mówisz tego by mnie spławić?
  - Nie, mówię serio.
 1264. Mogę normalnie chodzić..
  - Fantastycznie. Pokaż jak chodzisz.
 1265. Zero bólu?
  Bajecznie.
 1266. Chwała Jezusowi!
  Kto następny?
 1267. Mam bóle w stawie kolanowym
 1268. Prawe?
  - Tak.
 1269. Jak długo to masz?
 1270. Zaczęło się w połowie zeszłego roku
  Ból przychodzi i odchodzi
 1271. Jaki jest poziom bólu teraz?
 1272. Czujesz ból?
 1273. Czuję gdy naciskam
 1274. Okej, pomodlę się.
 1275. Kolana, stawy bądźcie uzdrowione
  w imieniu Jezusa.
 1276. Sprawdź teraz
 1277. Pochodź trochę.
 1278. Trochę śmieszne
 1279. Ból był tam 2 sekundy temu
  a teraz go nie ma
 1280. W ogóle? Całkowicie?
 1281. W ogóle, naciskam i nic.
 1282. Wcześniej przy naciskaniu
  czułam ból
 1283. Odszedł całkowicie?
 1284. Chwała Bogu za to.
 1285. Wiesz jak to się stało?
 1286. Przez moc Jezusa.
 1287. Jezus to uczynił, nie ja
 1288. To nie ja jestem szczególny
  jestem tylko posłańcem.
 1289. Ktoś jeszcze coś ma?
 1290. Niedawno skręciłam kostkę
  i już mam się lepiej
 1291. ale dalej czuję ból.
 1292. Masz go teraz?
  - Trochę.
 1293. Poruszaj, sprawdź czy boli
 1294. Tak, jest ból.
  - Ok
 1295. Kostko, bądź uzdrowiona
  w imieniu Jezusa.
 1296. Poruszaj kostką.
  - Ale dziwnie.
 1297. Pochodź trochę
 1298. To jest takie...
  - Niesamowite prawda?
 1299. Jestemtak samo zdumiony tak jak ty,
  bo wiesz co?
 1300. Jestem świeżym Chrześcijaninem,
  niedawno się ochrzciłem
 1301. otrzymałem chrzest
  w Duchu Świętym.
 1302. Modlę się obcymi językami
  Tak jak Biblia mówi.
 1303. Biblia mówi też
  idźcie i uzdrawiajcie ludzi.
 1304. Nie słuchajcie martwej religii
 1305. to wszystko bzdury.
  To pusta religia.
 1306. Prawdziwy naśladowca Chrystusa
  robi to co Jezus nakazuje
 1307. i to właśnie robimy.
 1308. Jesteśmy prostymi, zwykłymi ludźmi.
 1309. Wychodzę i jestem posłuszny
  słowom Jezusa
 1310. Dzieje Ap. 19:2
  Paweł spytał ich,
 1311. "Czy otrzymaliście Ducha Świętego
  gdy uwierzyliście?"...
 1312. Jak dużo wiesz o Duchu Świętym?
 1313. A o chrzcie w Duchu Świętym?
  - On wstawia się za mną.
 1314. Czy słyszałaś o mówieniu językami?
 1315. Tak, widziałam to gdy
  byłam młodsza ale
 1316. przestraszyłam się, bo
  nie byłam pewna co to jest
 1317. miałam małe zrozumienie tego
  co jest napisane w Biblii
 1318. i jak Duch Święty działa
 1319. Trudno było mi to zrozumieć.
 1320. W kościele do którego chodzę
  jeszcze tego nie widziałam
 1321. W Dziejach Ap., rozdziale 19
  czytamy o Pawle,
 1322. jak przybył do Efezu,
  gdzie spotkał wierzących.
 1323. Nie spytał ich do którego
  kościoła uczęszczają,
 1324. bo to nie jest ważne.
 1325. Spytał ich:
 1326. "Czy otrzymaliście Ducha Świętego
  gdy uwierzyliście?"
 1327. Ci wierzący nie byli
 1328. jeszcze ochrzczeni w wodzie
  w imię Jezusa Chrystusa
 1329. i nie otrzymali jeszcze Ducha Świętego.
 1330. Więc Paweł ochrzcił ich
  w Jezusa Chrystusa
 1331. potem kładł na nich ręce
 1332. a oni wszyscy otrzymali Ducha
  Świętego i zaczęli mówić językami.
 1333. Wolność. Wolność.
 1334. Wolność, niech przyjdzie
  teraz wolność
 1335. Boże, dziękujemy Cii za twą
  miłość, za wolność.
 1336. Dziękujemy Ci Duchu Święty,
  że ją napełniasz
 1337. Nigdy taka sama,
  nigdy taka sama.
 1338. Jak się czujesz?
 1339. Poczułaś działanie Boga?
 1340. Nigdy tego nie doświadczyłaś?
 1341. Nigdy nie będę taka sama.
 1342. Tam w galerii, położyłem
  ręce na nią
 1343. a Duch Święty
  zstąpił na nią
 1344. Nigdy wcześniej tego
  nie doświadczyła
 1345. Była tak poruszona
  przez Ducha Świętego,
 1346. że postanowiliśmy wyjść,
  porozmawiać i jeszcze się modlić
 1347. Na dworze gdy modliłem się
  o nią, demon zaczął się ujawniać
 1348. Rozkazuję temu duchowi
  wyjdź w tej chwili!
 1349. Rozkazuję
  opuść ją teraz!
 1350. Jest wolność,
  wolność.
 1351. Wyłaź! Odejdź!
 1352. Wolność, w tej chwili,
  wolność teraz.
 1353. Idź! Rozkazuję
  temu duchowi odejść!
 1354. Odejdź! Idź!
 1355. Opuść ją! Opuść
  w tej chwili!
 1356. Na początku nie wiedziałem
  o co dokładnie się modlę
 1357. wale po chwili Bóg mi to objawił
 1358. I pokazał mi grzech w jej życiu.
 1359. Gdy o tym powiedziałem,
  wybuchła płaczem
 1360. i spytała: "Skąd wiedziałeś,
  skąd to wiesz?
 1361. Czy Bóg może mi przebaczyć?"
 1362. Tam, przed galerią, ta
  młoda dziewczyna spotkała Boga.
 1363. To było tak mocne, że
  aż trzech ochroniarzy
 1364. podbiegło do nas
  a ona powiedziała:
 1365. "Odejdźcie, idźcie,
  chcę z nimi porozmawiać,
 1366. chcę z nimi porozmawiać."
 1367. I tego dnia, ta dziewczyna
  poznała Boga.
 1368. Później popołudniu przyszła
  i modliliśmy się o nią
 1369. i została ochrzczona Duchem Świętym
  i mówiła językami.
 1370. To było bardzo wzruszające
  i gdy Torben sie omnie modlił
 1371. nigdy mu tego nie mówiłam
 1372. ale powiedział, że
  przypominam mu
 1373. kogoś, kto przechodził
  przez to samo.
 1374. Wtedy poznałam, że to Bóg
 1375. chciał mi powiedzieć
  że mi przebaczył.
 1376. Nawet sama sobie nie
  chciałam przebaczyć
 1377. bo myślałam, że za to
  nie ma przebaczenia
 1378. Ale tego dnia, Bóg użył
  Torbena by mnie powiadomić,
 1379. że mnie kocha i przebaczył mi
  to co zrobiłam.
 1380. I pozwolił mi
  tego doświadczyć
 1381. Nigdy tego nie zapomnę
  i nigdy nie będę taka sama.
 1382. Opowiedz o tym co się
  wczoraj stało
 1383. i co się stało dzisiaj?
  - Tak.
 1384. Wybaczcie, jestem przeszczęśliwa,
  myślałam o tym wczoraj,
 1385. To na prawdę Bóg do mnie
  wczoraj przemówił
 1386. Byłam zmęczona
  szukaniem odpowiedzi
 1387. bo nigdzie nie
  mogłam ich znaleźć
 1388. Zawsze coś we mnie siedziało
 1389. i wczoraj to odeszło
  i jestem szczęśliwa.
 1390. Więc dzisiaj zostałam ochrzczona
 1391. Czułam się wspaniale
 1392. Myślałam wcześniej o tym
  by się ochrzcić ale
 1393. wydawało mi się, że muszę
  załatwić przed tym kilka rzeczy
 1394. Że muszę najpierw
  porozmawiać z pastorem,
 1395. odbyć jakieś nauki
 1396. Więc, na podstawie twej własnej
  wiary, chrzczę cię w Jezusa Chrystusa.
 1397. Umierasz z Chrystusem.
  Powstajesz z Chrystusem.
 1398. Boże dzięki Ci za Marię.
 1399. Dziękujemy ci za wszystko
  co zrobiłeś Boże.
 1400. Dziękujemy Ci za to, co
  zrobiłeś wczoraj i dzisiaj.
 1401. Dziękujemy Ci za to co
  zamierzasz zrobić w przyszłości Boże.
 1402. To cudowne, jak Bóg
  wysłuchuje modlitw
 1403. i jak On może dać ci
  w idealnym momencie
 1404. rzeczy, których musisz
  się nauczyć
 1405. i rzeczy, które musisz
  wiedzieć o Jego miłości.
 1406. Modliłam się noc przed
  spotkaniem Torbena
 1407. Modliłam się tamtej nocy
  prowadząc samochód
 1408. Modliłam się, żebym miała
  to pragnienie w sercu
 1409. by poznać Go i uchwycić się
  i powierzyć wszystko Jemu,
 1410. ale nie wiem
  gdzie zacząć.
 1411. Czułam jakbym odbiegła
  tak daleko, że Go już nie ma.
 1412. Ale wczoraj, Bóg
  odpowiedział na modlitwę
 1413. i przekonał mnie, że
  On był przez cały czas.
 1414. Był tuż obok, gdy się smuciłam,
  gdy byłam przygnębiona.
 1415. Miałam wielką depresję.
 1416. Ale wciąż tu jestem i jestem
  reprezentacją Jego miłości.
 1417. Naprawdę uważam, że gdy
  kościół powróci
 1418. do prawdziwego chrztu,
  prawdziwej ewangelii:
 1419. Pokuty, nawrócenia się do Jezusa.
 1420. chrztu na
  odpuszczenie grzechów.
 1421. Umierania z Chrystusem
  i narodzin z Chrystusem
 1422. i bycia napełnionym
  Duchem Świętym.
 1423. To odmieni ten świat.
 1424. To, co widzimy w
  Dziejach Apostolskich
 1425. to organiczne, dynamiczne
  życie z Bogiem,
 1426. które nie polega na hierarchii.
 1427. Nie polega na programach
  czy projektach.
 1428. To ludzie którzy
  naśladują Jezusa.
 1429. Ponieważ żyjemy
  Dziejami Apostolskimi,
 1430. widzimy jak rozgrywa
  się to w codziennym życiu.
 1431. Teraz gdy patrzymy w to
  idealne lustro Bożego Słowa,
 1432. które mówi:
  "Słowo ciałem się stało."
 1433. To dzieje się w naszym życiu.
 1434. Teraz patrzymy na nasze życie,
  gdy czytamy Pismo.
 1435. Widzę ludzi, którzy
  mają dość struktur.
 1436. Widzę ludzi, którzy
  mają dość tradycji.
 1437. Widzę ludzi, którzy
  nie przyjmą nic poza prawdą.
 1438. Prawie każdy Chrześcijanin na
  świecie pragnie przebudzenia.
 1439. Ale wyobrażałem sobie
  przebudzenie tak, że
 1440. zstąpią z nieba aniołowie albo
  jakieś światło i się zacznie
 1441. i każdy się obudzi
  i zacznie się przebudzenie.
 1442. Jestem pewny, że gdy wszyscy
  chrześciajnie
 1443. zaczną działać, zaczną robić
  rzeczy o których Biblia mówi
 1444. żebyśmy robili, wychodzili
  uzdrawiali chorych
 1445. głosili ewangelię, prowadzili ludzi do
  Chrystusa, wtedy zobaczymy przebudzenie.
 1446. Wierzę, że przebudzenie jest tu
  od 2000 lat od czasów Jezusa
 1447. Prawdziwie wierzę, że
  to jest ostatnia reformacja.
 1448. Ostatnia reformacja kościoła.
 1449. Te rzeczy są prawdziwe.
  Możesz to zrobić.
 1450. To tylko sprawa wychodzenia
 1451. i działania na ulicach.
 1452. Chowamy wiele rzeczy w kościele
 1453. i jest dużo niewoli w kościele,
 1454. ale potrzebujemy wydostać się
  i robić to na całego.
 1455. Bóg jest prawdziwy i powołał nas
  byśmy byli jego uczniami, uczniami Jezusa
 1456. by iść, pokazać światu
  że on jest prawdziwy
 1457. To jest prawdziwe.
 1458. To jest prawdziwe, mówię ci to prawda.
 1459. To prawda!
  To naprawdę prawda!
 1460. To rzeczywiście prawda!
 1461. To prawda!
 1462. Jeśli to jest prawdziwe
  w Biblii, co z resztą?
 1463. Każde słowo jest prawdziwe,
  od początku do końca.
 1464. To prawda
 1465. To jest prawdziwe.
  Żyjemy w dniach ostatecznyh
 1466. gdzie Bóg przywraca
  swój kościół do prawdy,
 1467. z powrotem do prawdziwego życia,
  którego szukaliśmy.
 1468. Prawdziwe życie, o którym
  czytaliśmy w Dziejach Apostolskich,
 1469. gdzie Duch Święty prowadzi
 1470. To się dzieje, i to na całym świecie.
 1471. Trwajmy w tym, trwajmy
  w czynieniu uczniami
 1472. i niech Jezus buduje Swój kościół.
 1473. Wierzę, że to jest
  ostatnia reformacja
 1474. a to jest dopiero początek.
 1475. Ostatnia Reformacja
  Początek
 1476. Czy pamiętasz jeszcze słowo,
  które do ciebie powiedziałem?
 1477. Czy pamiętasz jeszcze sen,
  który ci dałem?
 1478. Czas mija i kalendarz się wypełnia.
 1479. Ale jedno jest konieczne,
  spędź czas ze mną.
 1480. Obudź się mój ludu.
 1481. Niedługo przychodzę.
 1482. Jedno jest konieczne.
 1483. Spędź ze mną czas
 1484. Prowadzę cię.
 1485. Jeśli chcesz być moim uczniem
 1486. musisz zaprzeć się samego siebie
  i odłożyć własne marzenia.
 1487. Chodź za mną, nie ważne
  za jaką cene.
 1488. Wtedy dostąpisz życia wiecznego.
 1489. Obudź się mój ludu.
 1490. Niedługo powracam.
 1491. Jedno jest konieczne.
 1492. Spędź czas ze mną.
 1493. Prowadzę cię.
 1494. Czy masz czas dla mnie?
 1495. By szukać mego Królestwa.
 1496. By szukać twarzy mej.
 1497. Chcę mówić do ciebie.
 1498. Chcę cię prowadzić krok po kroku.
 1499. Wzywam cię.
 1500. Czy pójdziesz za mną,
  bez względu na cenę?
 1501. Wołam cię, wołam cię.