Return to Video

Ostatnia Reformacja - Początek (2016) - CAŁY FILM

 • 0:28 - 0:30
  Dzieje Apostolskie 19:5
  "A gdy to usłyszeli,
 • 0:30 - 0:34
  zostali ochrzczeni w imię
  Pana Jezusa."
 • 0:35 - 0:38
  Ciało i grzech umiera.
 • 0:43 - 0:46
  Umierasz z Chrystusem.
  Powstajesz z Chrystusem.
 • 0:47 - 0:51
  To jest to, Duchu Święty przyjdź,
  Duchu Święty przyjdź, uwolnij ją.
 • 0:51 - 0:54
  Umierasz z Chrystusem.
 • 0:58 - 1:00
  Dzieje Ap 19:6 "A gdy
  Paweł włożył na nich ręce,
 • 1:00 - 1:02
  zstąpił na nich Duch Święty
 • 1:02 - 1:05
  i mówili językami i prorokowali.
 • 1:05 - 1:08
  Duchu Święty więcej...
 • 1:13 - 1:16
  Przyjdź ze swym Duchem Świętym.
  Napełnij mnie.
 • 1:19 - 1:21
  Właśnie słowa zaczęły wypływać.
 • 1:23 - 1:25
  Dziękuję Ci Panie.
 • 1:27 - 1:29
  Co ja robiłem?
  - Co?
 • 1:29 - 1:30
  Co ja właśnie robiłem?
 • 1:30 - 1:33
  To co robiłeś,
  to była modlitwa na językach.
 • 1:33 - 1:35
  Dzieje Ap 3:6-7
  I rzekł Piotr,
 • 1:35 - 1:38
  "...W imieniu Jezusa Chrystusa
  Nazareńskiego chodź!"
 • 1:38 - 1:42
  "...natychmiast też wzmocniły się
  nogi jego i kostki"
 • 1:50 - 1:53
  Czy to boli?
  - Nie.
 • 1:53 - 1:56
  W ogóle nie boli?
  - Nie
 • 1:56 - 1:58
  W imieniu Jezusa,
  dziękuję Ci, amen.
 • 1:59 - 2:01
  Skończone?
  Halleluja
 • 2:01 - 2:03
  ...ponad miesiąc a teraz
  ona jest w szoku.
 • 2:04 - 2:06
  To Jezus.
 • 2:06 - 2:08
  Widziałam takie rzeczy w telewizji
 • 2:08 - 2:11
  ale nie wierzyłam ale dzisiaj
  już wierzę
 • 2:11 - 2:12
  bo to przydarzyło się mi.
 • 2:12 - 2:14
  Bólu odejdź teraz.
 • 2:14 - 2:18
  Zrób to...
  Wyprostuj się.
 • 2:20 - 2:22
  Już dobrze prawda?
  - Taa
 • 2:22 - 2:25
  Dziękuję ci Ojcze, amen.
  Teraz sprawdź.
 • 2:25 - 2:27
  Czujesz różnicę?
 • 2:27 - 2:30
  Naprawdę już nie boli.
 • 2:30 - 2:33
  Łał!
 • 2:33 - 2:36
  Boże dziękuję Ci za Twoje
  uzdrowienie, za to, że ból ustanie.
 • 2:36 - 2:38
  Poruszaj głową.
 • 2:38 - 2:42
  Nie...
  Nie czuję bólu stary.
 • 2:42 - 2:45
  Bólu już nie ma.
  Bólu już nie ma, tak.
 • 2:46 - 2:50
  My jako Kościół dzisiaj, stoimy
  przed nową reformacją.
 • 2:50 - 2:52
  Reformacją, podczas której
  wracamy do tego
 • 2:52 - 2:55
  o czym czytamy w Dziejach Apostolskich.
 • 2:55 - 2:57
  Kościół dzisiaj tak bardzo różni się
 • 2:57 - 3:00
  od tego o czym czytamy w
  Dziejach Apostolskich.
 • 3:00 - 3:04
  Ponieważ mamy około 2000 lat
  historii
 • 3:04 - 3:08
  podczas której kościół był zmieniany
  znowu i znowu.
 • 3:08 - 3:12
  Możemy zauważyć, że kościół w
  Dziejach Apostolskich był żywym ciałem.
 • 3:12 - 3:16
  To było ciało złożone z wierzących,
  prowadzonych przez Ducha Świętego.
 • 3:16 - 3:20
  Kościół był ruchem,
  uczniowskim ruchem.
 • 3:23 - 3:27
  Chrześcijaństwo dotarło do Grecji
  i stało się filozofią.
 • 3:32 - 3:36
  Przybyło do Włoch i stało się
  instytucją.
 • 3:41 - 3:45
  Przybyło do Europy i stało się
  kulturą.
 • 3:51 - 3:55
  Przybyło do Ameryki i stało się
  biznesem...
 • 3:58 - 4:03
  Jeśli robi się biznes z ciała
 • 4:03 - 4:05
  czy nie jest to prostytucja?
 • 4:06 - 4:09
  I to jest właśnie to, co zrobiliśmy
  dzisiaj z kościołem.
 • 4:09 - 4:14
  Sprostytuowaliśmy kościół Chrystusa,
  ciało Chrystusa.
 • 4:14 - 4:18
  Z tego powodu musimy
  zobaczyć reformację,
 • 4:18 - 4:21
  w której pójdziemy o wiele głębiej,
 • 4:21 - 4:24
  Tu chodzi o doktrynę,
  tu chodzi o Ducha,
 • 4:24 - 4:29
  a również chodzi tu o cały system,
  system kościelny.
 • 4:29 - 4:32
  Dlaczego tworzymy kościół
  w taki właśnie sposób?
 • 4:32 - 4:36
  Nadszedł czas by wrócić do tego
  o czym czytamy w Dziejach Apostolskich.
 • 4:38 - 4:44
  Bóg przywraca nas do tego co było najpierw
 • 4:46 - 4:56
  Ostatnia Reformacja
  Początek
 • 6:31 - 6:36
  Co sprawia, że Dzieje Apostolskie
  są tak szczególną księgą Biblii?
 • 6:36 - 6:41
  Dzieje Apostolskie są jedyną
  księgą
 • 6:41 - 6:44
  w całym Piśmie Świętym,
  która pokazuje nam
 • 6:44 - 6:48
  jak iść i czynić innych uczniami.
 • 6:48 - 6:52
  Gdy czytasz ewangelie, które prowadzą
  do Dziejów Apostolskich,
 • 6:52 - 6:55
  co ciekawe, pomimo tego, że te księgi
 • 6:55 - 7:00
  były pisane po czasie...
  prawdopodobnie około 30 lat
 • 7:00 - 7:02
  po ukrzyżowaniu.
 • 7:02 - 7:06
  Ale okres opisany w ewangeliach był
  całkowicie przed krzyżem.
 • 7:06 - 7:09
  Tak więc nie widzimy pełni
  życia uczniów Jezusa
 • 7:09 - 7:13
  ponieważ Jezus jeszcze nie umarł,
  jeszcze nie został pochowany,
 • 7:13 - 7:16
  nie zmartwychwstał i nie zesłał
  swego Ducha.
 • 7:16 - 7:19
  Tak więc nie widzimy w ewangeliach,
 • 7:19 - 7:21
  jak oni wychodzili i
  czynili innych uczniami.
 • 7:21 - 7:24
  Duch Święty nie był jeszcze dany
 • 7:24 - 7:26
  i na dodatek nie mieli
  jeszcze mocy
 • 7:26 - 7:30
  by wychodzić i być w tym skutecznym.
 • 7:30 - 7:32
  Myślę, że to przyczynia się do
  wielu obaw dzisiaj
 • 7:32 - 7:34
  pośród tych, którzy nie znają
  Ducha Świętego.
 • 7:34 - 7:37
  Bo Jezus powiedział im by
  poszli i czekali.
 • 7:37 - 7:41
  On powiedział, gdy mój Duch
  przyjdzie, otrzymacie moc
 • 7:41 - 7:43
  i wtedy będziecie moimi świadkami.
 • 7:44 - 7:50
  Naprawdę!
  To jest prawdziwe!
 • 7:50 - 7:52
  Amen, naprawdę prawdziwe!
 • 7:59 - 8:01
  Alleluja
  - Ona właśnie została uzdrowiona.
 • 8:16 - 8:20
  Niesamowity Jezus.
  - Dziękuję ci Jezu.
 • 8:24 - 8:28
  Spójrzcie na to,
  ona chodzi.
 • 8:28 - 8:31
  Wiem, że w wielu kościołach
  jest tabliczka
 • 8:31 - 8:33
  z napisem:
 • 8:33 - 8:37
  "Jezus wczoraj, dzisiaj
  i na wieki ten sam."
 • 8:37 - 8:41
  My dzisiaj jako wierzący,
  wierzymy, że
 • 8:41 - 8:45
  Jezus jest ten sam wczoraj,
  dzisiaj i na wieki.
 • 8:45 - 8:52
  Ale jeśli On jest ten sam,
  to Duch Święty także jest taki sam.
 • 8:52 - 8:55
  I jeśli Duch Święty jest taki sam,
 • 8:55 - 8:58
  to co czytamy w Dziejach Apostolskich
  także powinno być teraz aktualne.
 • 9:00 - 9:04
  Przez moc Jezusa Chrystusa ona
  wstaje i jest uzdrowiona w tej chwili
 • 9:06 - 9:09
  Ten mężczyzna właśnie uzdrowił tą panią.
 • 9:10 - 9:12
  On jest przejęty.
 • 9:13 - 9:18
  Stało się.
  - To się stało, całkowicie.
 • 9:18 - 9:20
  Całkowicie! On teraz płacze.
 • 9:21 - 9:25
  Chodziłam w ten sposób, bo
  nie mogłam chodzić szybciej.
 • 9:25 - 9:27
  Co teraz możesz zrobić?
 • 9:33 - 9:34
  Siostro, zrób tak.
 • 9:34 - 9:37
  Nie mogłam tego zrobić,
  tak nie mogłam robić.
 • 9:37 - 9:38
  I tego nie mogłam zrobić.
 • 9:38 - 9:40
  Krzyczałabym, gdybym to robiła.
 • 9:40 - 9:42
  Cała chwała Jego imieniu.
 • 9:42 - 9:45
  W Dziejach Apostolskich widzimy
  pierwszych chrześcijan,
 • 9:45 - 9:47
  pierwszych uczniów Chrystusa.
 • 9:47 - 9:50
  Uczniostwo było ich stylem życia.
 • 9:50 - 9:53
  Oni docierali do ludzi w domach,
  na ulicach.
 • 9:53 - 9:54
  Spotykali ludzi tam, gdzie byli.
 • 9:54 - 9:58
  Ewangelia eksplodowała i była głoszona
  na całym świecie.
 • 9:58 - 10:01
  Tysiące i tysiące i tysiące ludzi
 • 10:01 - 10:03
  uwierzyło w Jezusa Chrystusa i
 • 10:03 - 10:05
  było ochrzczonych
  i otrzymali Ducha Świętego
 • 10:06 - 10:08
  Ale w pewnym momencie
  chrześcijaństwo
 • 10:08 - 10:13
  zostało zinstytucjalizowane
  i stało się religią państwową.
 • 10:13 - 10:19
  Ta hierarchia, ten instytucjonalny kościół
  doprowadził nas do reformacji
 • 10:19 - 10:21
  gdzie Luter, Kalwin
  i Zwingli się pojawili.
 • 10:21 - 10:25
  Próbowali zreformować i przywieść nas
  do prawdziwej ewangelii,
 • 10:25 - 10:27
  z powrotem do Dziejów Apostolskich.
 • 10:27 - 10:28
  Ale nie dali rady
 • 10:28 - 10:32
  Wciąż mamy budynki.
  Wciąż mamy specjalne kapłaństwo.
 • 10:32 - 10:35
  Wciąż mamy ludzi gromadzących się
  w wyznaczonych budynkach,
 • 10:35 - 10:39
  w specjalnych terminach, z hierarchią
  i ludźmi próbującymi
 • 10:39 - 10:43
  przynieść swe ofiary do kościoła
  by zdobyć przychylność Boga.
 • 10:43 - 10:47
  Lutrowi nie udało się
  przywrócić Kościoła
 • 10:47 - 10:49
  do tego o czym czytamy
  w Dziejach Apostolskich
 • 10:49 - 10:51
  Biblia jest księgą życia.
 • 10:51 - 10:54
  Ale ona nie staje się księgą życia
  przez studiowanie jej.
 • 10:54 - 10:57
  Ona staję się księgą życia
  poprzez życie wg niej.
 • 10:57 - 11:01
  Rozkazuję temu bólowi w tej dłoni
  odejść w imieniu Jezusa.
 • 11:01 - 11:02
  Spróbuj to teraz zrobić.
 • 11:06 - 11:08
  Odszedł.
 • 11:09 - 11:11
  Co to jest?
 • 11:11 - 11:14
  W imieniu Jezusa,
  w tej chwili, amen.
 • 11:14 - 11:15
  Sprawdź.
 • 11:18 - 11:19
  Nie ma.
 • 11:19 - 11:20
  Amen.
 • 11:21 - 11:23
  Odejdź w tej chwili, w imieniu Jezusa.
  Spróbuj jeszcze raz.
 • 11:27 - 11:30
  Kości, rozkazuję wam się zagoić
  teraz w imieniu Jezusa
 • 11:30 - 11:31
  Wypróbuj.
 • 11:35 - 11:40
  Czy to jest podobne do reiki?
  - Nie, to Jezus.
 • 11:40 - 11:43
  Jezus, nie reiki.
  - Nie energia?
 • 11:43 - 11:45
  Bóg! Nie, to nie energia.
 • 11:45 - 11:47
  Dziękuję ci Jezu.
 • 11:53 - 11:55
  Co myślisz o tym co się stało?
 • 11:55 - 11:57
  Fajne.
  - Fajne co?
 • 11:57 - 12:00
  Zostaliśmy zrodzeni, umieszczeni na ziemi
  z pewnym celem.
 • 12:00 - 12:02
  By szukać i znaleźć Boga.
 • 12:02 - 12:04
  Problem w tym, że Go nie szukamy
 • 12:04 - 12:06
  i dlatego Go nie znajdujemy.
 • 12:06 - 12:08
  Słyszałaś kiedyś o Jezusie?
 • 12:10 - 12:13
  Żyjemy 2015 lat po Jezusie Chrystusie.
 • 12:13 - 12:16
  Bóg jest prawdziwy i powołał nas
  by być uczniami Jezusa,
 • 12:16 - 12:19
  by iść i pokazywać
  światu, że On jest prawdziwy
 • 12:19 - 12:21
  Piątego kwietnia 1995 roku pokutowałem.
 • 12:21 - 12:25
  Zdałem sobie sprawę, że zgrzeszyłem
  i oddałem życie Jezusowi
 • 12:25 - 12:30
  i światło zstąpiło na moje ciało.
  Upadłem na ziemię i spotkałem Boga.
 • 12:30 - 12:34
  Kiedy rodzisz się na nowo,
  Duch Pański przychodzi i żyje w tobie
 • 12:34 - 12:36
  i będziesz robić rzeczy takie jak Jezus.
 • 12:36 - 12:39
  Biblia mówi, że powinniśmy być
  wykonawcami Słowa
 • 12:39 - 12:41
  nie tylko słuchaczami.
 • 12:41 - 12:46
  Jeśli tylko słuchamy Słowa i go
  nie wykonujemy, zwodzimy samych siebie.
 • 12:46 - 12:49
  Jesteśmy jak człowiek, który
  patrzy się w lustro
 • 12:49 - 12:53
  i gdy tylko odchodzimy,
  zapominamy co widzieliśmy.
 • 12:53 - 12:58
  Niedziela za niedzielą miliony Chrześcijan
 • 12:58 - 13:02
  siedzą w kaplicy,
  i słuchają Bożego Słowa.
 • 13:02 - 13:06
  Ale gdy tylko z niej wyjdą,
  zapominają wszystko co słyszeli.
 • 13:07 - 13:12
  Wszelki ból musi odejść, teraz
  w imieniu Jezusa.
 • 13:12 - 13:14
  Od stóp do głów.
 • 13:19 - 13:22
  Nie mogłeś robić tego wcześniej?
  -Nie
 • 13:23 - 13:26
  chorowałem od 2005 roku.
 • 13:28 - 13:30
  On żyje!
 • 13:45 - 13:48
  Jak długo nie chodziłeś?
  -Nie chodziłem od 10 lat.
 • 13:49 - 13:52
  Czy nie jest to wspaniałe?
 • 13:52 - 13:55
  Byłem bardzo mały gdy widziałem jak chodzi
  -Możesz powtórzyć?
 • 13:55 - 13:57
  Byłem bardzo mały gdy go widziałem
  jak chodził.
 • 13:59 - 14:04
  Skończy 13 lat niedługo.
  -Czyli wtedy miał 3 lata?
 • 14:26 - 14:30
  "Mam chorobę mięśni"
  "Pomodlimy się o to"
 • 14:31 - 14:34
  "Gdzie to jest?"
  "W całym ciele"
 • 14:34 - 14:40
  Zaczęli się modlić.
  4 czy 5 ludzi się o mnie modliło.
 • 14:40 - 14:46
  Poczułem jak coś strzyknęło mi w plecach.
  Wtedy mogłem wstać i chodzić.
 • 14:49 - 14:52
  Czekałem na lekarza aż przyjdzie.
 • 14:52 - 14:54
  "Dzień dobry panie Ekkelboom,
 • 14:54 - 14:56
  jak się pan miewa?"
  Odpowiedziałem: "dobrze"
 • 14:56 - 14:58
  "Co ja usłyszałem?"
  No więc wstałem
 • 14:58 - 15:01
  "Co się stało?" spytał.
 • 15:01 - 15:04
  Nie pytaj mnie, spytaj Boga w niebie.
 • 15:07 - 15:12
  Spytał czy może mi pogratulować i
  powiedział, że ma nadzieję,
 • 15:12 - 15:16
  że wszystko będzie dobrze.
  Aż do teraz, jest październik
 • 15:16 - 15:19
  a to się wydarzyło 8 czerwca.
 • 15:20 - 15:23
  Około 4 miesięce w tej chwili...
  Czerwiec, lipiec...
 • 15:23 - 15:27
  Tak, 4 miesiące.
  Wszystko idzie bardzo dobrze.
 • 15:32 - 15:34
  Jako pastor,
  w ostatnich paru latach
 • 15:34 - 15:38
  zacząłem być naprawdę spragniony.
  Czytałem Dzieje Apostolskie
 • 15:38 - 15:41
  i denerwowałem się dlatego,
  że widziałem te rzeczy dziejące się
 • 15:41 - 15:44
  w Dziejach Apostolskich a nie
 • 15:44 - 15:47
  w moim kościele
  czy moim własnym życiu,
 • 15:47 - 15:50
  czy wśród starszych,
  czy w ogóle w strukturze kościoła.
 • 15:50 - 15:52
  Nie wychodziliśmy
  i nie uzdrawialiśmy ludzi
 • 15:52 - 15:55
  Kładliśmy ręce na ludzi
  i mówiliśmy im by szli do domu
 • 15:55 - 15:59
  i że może się polepszy
  w przyszłości, a może nie...
 • 16:00 - 16:03
  Ale w Dziejach Apostolskich
  czytamy, że apostołowie
 • 16:03 - 16:06
  wychodzili na ulicę i
  robili te rzeczy codziennie.
 • 16:06 - 16:08
  Poczułem mocno, że
  to jest to czego pragnę.
 • 16:08 - 16:12
  Tak więc przez 2 lata
  pragnąłem tych rzeczy,
 • 16:12 - 16:15
  wierząc, że to jest to
  do czego jestem powołany,
 • 16:15 - 16:17
  ale nie byłem w stanie
  tego czynić.
 • 16:17 - 16:20
  System kościelny musi się zmienić.
  Potrzebujemy przestać być
 • 16:20 - 16:28
  instytucją skupioną na
  budynkach i niedzielnych nabożeństwach.
 • 16:28 - 16:31
  Ludzie siedzą w kościołach
  rok po roku
 • 16:31 - 16:36
  czekając na tego specjalnego
  usługującego by modlił się o nich
 • 16:36 - 16:38
  i powiedział "Teraz masz namaszczenie".
 • 16:38 - 16:42
  "Teraz możesz iść i możesz
  robić to czy tamto dla Boga."
 • 16:42 - 16:46
  Albo siedzą tam,
  mając nadzieję, że ktoś
 • 16:46 - 16:48
  ich dostrzeże,
  zobaczy ich talenty.
 • 16:48 - 16:51
  ale nie widzimy czegoś takiego w Biblii
 • 16:51 - 16:53
  To nie jest to,
  co Jezus nam kazał czynić.
 • 16:55 - 16:59
  W 1995 roku pracowałem jako
  piekarz i nie wiedziałem nic o Bogu.
 • 16:59 - 17:01
  Nie wiedziałem nic o Biblii.
 • 17:01 - 17:07
  Byłem młodym chłopcem w Danii,
  ochrzczonym w Luterańskim kościele.
 • 17:07 - 17:11
  Zostałem konfirmowany w
  Kościele Luterańskim gdy miałem 14 lat.
 • 17:11 - 17:14
  Ale to była tylko tradycja.
  To jest tradycja dla wielu ludzi dzisiaj.
 • 17:14 - 17:18
  Pewnej nocy spojrzałem w górę i rzekłem:
  "No dalej Boże, jesteś tam?
 • 17:18 - 17:21
  Jeśli tam jesteś, przyjdź i mnie zabierz.
  Pragnę Cię poznać."
 • 17:21 - 17:24
  Krótki czas po tym,
  usłyszałem ewangelię
 • 17:24 - 17:29
  i piątego kwietnia 1995 roku, o 21:30
 • 17:29 - 17:31
  pokutowałem
 • 17:31 - 17:33
  powierzyłem wszystko Jezusowi.
 • 17:33 - 17:36
  Ale wtedy zacząłem
  chodzić do kościoła.
 • 17:36 - 17:40
  Zacząłem się stawać jak
  ludzie w tym kościele
 • 17:40 - 17:42
  Myślałem, że to
  jest właśnie Chrześcijaństwo:
 • 17:42 - 17:48
  by poznać Boga i chodzić
  do kościoła i siedzieć tam co niedzielę.
 • 17:48 - 17:51
  Ale byłem coraz bardziej sfrustrowany.
 • 17:51 - 17:56
  Myślałem: Musi być coś
  więcej niż same chodzenie do kościoła
 • 17:56 - 17:59
  siedzenie tam dwie godziny co niedzielę
 • 17:59 - 18:02
  i słuchanie kogoś jak mówi kazanie.
 • 18:02 - 18:06
  W pewnym momencie, zacząłem
  sobie czytać Dzieje Apostolskie
 • 18:06 - 18:10
  żeby dowiedzieć się czegoś o
  pierwszych uczniach Jezusa, jak oni żyli.
 • 18:11 - 18:13
  Oni nie robili tego co ja...
 • 18:13 - 18:18
  Oni widzieli jak życia
  się zmieniały gdy oni wkraczali.
 • 18:18 - 18:22
  Wówczas byłem bardzo sfrustrowany,
  ponieważ byłem chrześcijaninem
 • 18:22 - 18:24
  przez wiele lat.
 • 18:24 - 18:27
  Ale nigdy nie uzdrowiłem chorego,
  nie wygoniłem demona
 • 18:27 - 18:32
  Nigdy nie poprowadziłem nikogo do Jezusa.
  Nigdy nie doświadczyłem życia
 • 18:32 - 18:37
  o jakim czytamy, w pierwszym kościele
  w Dziejach Apostolskich.
 • 18:37 - 18:39
  Pewnego dnia z frustracji,
  powiedziałem:
 • 18:39 - 18:44
  "Boże, oddaję Ci wszystko,
  pragnę widzieć to życie."
 • 18:44 - 18:48
  I zacząłem widzieć takie życie coraz
  bardziej i bardziej.
 • 18:48 - 18:50
  Ale problem polegał na tym,
  że na początku
 • 18:50 - 18:53
  nie było nikogo
  kto by mógł mnie uczyć.
 • 18:53 - 18:57
  Nie było nikogo, kto robił tak
  jak Jezus nakazał:
 • 18:57 - 19:00
  "Chodź i podążaj za mną
  i uczynię ciebie rybakiem ludzi."
 • 19:00 - 19:03
  Chodź i idź za mną,
  pokażę ci
 • 19:03 - 19:05
  jak uzdrawiać chorych,
  jak głosić ewangelię.
 • 19:05 - 19:11
  Pokażę i nauczę cię, jak być
  użytecznym w Królestwie Bożym.
 • 19:11 - 19:13
  Nikt tego nie zrobił.
 • 19:13 - 19:15
  Ale teraz jest inaczej
 • 19:15 - 19:19
  my zaczynamy uczyć ludzi.
 • 19:19 - 19:23
  Jeśli to, czego się nauczyliśmy
  przekażemy innym
 • 19:23 - 19:26

  i oni będą kontynuować z tego miejsca,
 • 19:26 - 19:29
  a wtedy dadzą to następnemu
  pokoleniu uczniów
 • 19:29 - 19:32
  w bardzo krótkim czasie,
  będziemy mieli uczniów
 • 19:32 - 19:36
  chodzących po ziemi,
  wyglądających dokładnie jak Jezus,
 • 19:36 - 19:40
  robiących te same rzeczy co Jezus,
  tak...nawet większe rzeczy
 • 19:40 - 19:42
  ponieważ On poszedł do Ojca.
 • 20:24 - 20:29
  Teraz posłuchamy naszego przyjaciela
  Simona Adahl
 • 20:30 - 20:31
  po szwedzku.
 • 20:38 - 20:40
  Szwecja górą!
 • 20:41 - 20:44
  Boże modlę się
  byśmy zdobyli Europę
 • 20:44 - 20:47
  Danię, Norwegię
  i cały świat dla Ciebie!
 • 21:01 - 21:05
  Stałem się chrześcijaninem
  około 11 lat temu.
 • 21:05 - 21:08
  Przyszedłem do
  szwedzkiego kościoła państwowego
 • 21:08 - 21:11
  z zupełnie niechrześcijańskiego środowiska
 • 21:11 - 21:16
  Po jakimś czasie przeprowadziliśmy
  się z żoną do innego miasta
 • 21:16 - 21:20
  i poszliśmy tam do naprawdę
  ogromnego kościoła.
 • 21:20 - 21:27
  Zostaliśmy liderami ewangelizacji ulicznej
 • 21:27 - 21:33
  Mieliśmy być przykładem ale nigdy
  nie przyprowadziłem nikogo do Chrystusa,
 • 21:33 - 21:35
  nigdy nie ochrzciłem
  nikogo samodzielnie,
 • 21:35 - 21:38
  Nigdy nie widziałem uzdrowienia
  po mojej modlitwie.
 • 21:38 - 21:42
  Pewnej nocy gdy działaliśmy na ulicy
 • 21:42 - 21:47
  podszedł człowiek do
  naszego stołu i spytał:
 • 21:47 - 21:50
  "Hej, widzę co robicie,
  chcę zostać chrześcijaninem.
 • 21:50 - 21:52
  Jak to zrobić?"
 • 21:52 - 21:55
  Moja reakcja była taka:
  "Okej, przyjadę jutro
 • 21:55 - 21:57
  i zabiorę cię do kościoła."
 • 21:57 - 21:59
  Zrobiłem tak,
  zabrałem go do kościoła
 • 21:59 - 22:04
  a potem do pastora
  i pastor poprowadził go do zbawienia.
 • 22:04 - 22:08
  Ale to mnie zastanowiło,
  zrozumiałem, że coś tu nie gra.
 • 22:08 - 22:11
  Często czytam Biblię,
  chodziłem do szkoły biblijnej parę lat
 • 22:11 - 22:15
  Wiem co Biblia mówi
  i byłem tym,
 • 22:15 - 22:17
  który powinien robić te rzeczy.
 • 22:17 - 22:20
  Ja byłem tym, który powinien
  kłaść ręce na chorych
 • 22:20 - 22:22
  by wyzdrowieli.
  Ja byłem tym,
 • 22:22 - 22:26
  który powinien chrzcić ludzi
  a ja tego nie robiłem.
 • 22:26 - 22:27
  No więc coś było nie tak.
 • 22:28 - 22:30
  Zacząłem się zastanawiać,
  może oni kłamią
 • 22:30 - 22:33
  może to nieprawda
  co ci ludzie mi mówią.
 • 22:33 - 22:34
  Zacząłem wychodzić.
 • 22:34 - 22:37
  Każdego poranka wstawałem
  i modliłem się do Pana.
 • 22:37 - 22:39
  Czasem padał deszcz,
  śnieg, była zła pogoda
 • 22:39 - 22:42
  ale ja wychodziłem bo
  żarliwe wołałem do Pana.
 • 22:42 - 22:46
  Chcę Cię poznać,
  chcę mieć prawdziwe życie.
 • 22:47 - 22:53
  Jednego dnia byłem w pracy i
  czytałem chrześcijańską gazetę.
 • 22:53 - 22:56
  Była tam mała wzmianka o
  jakimś Duńczyku,
 • 22:57 - 23:00
  który chodził po galerii
  handlowej w Szwecji
 • 23:00 - 23:02
  modlił się o chorych ludzi
  i oni byli uzdrowiani
 • 23:02 - 23:05
  Powiedziałem "co!?"
  Widziałem już takie artykuły
 • 23:05 - 23:07
  ale ten skradł moje
  serce i poczułem, że w tym jest Bóg.
 • 23:07 - 23:12
  Zadzwoniłem do niego i on
  odpowiedział i był to zwykły gość jak ja.
 • 23:13 - 23:15
  Rozmawialiśmy i powiedziałem mu
  o mojej podróży
 • 23:15 - 23:19
  a on pomyślał, to jest niesamowite,
  powinniśmy się spotkać.
 • 23:19 - 23:23
  Zebrałem paru przyjaciół i
  pojechaliśmy do niego do Danii.
 • 23:23 - 23:27
  Spytał nas wtedy:
  "Dlaczego przyjechaliście do Danii?"
 • 23:27 - 23:29
  Odparliśmy:
  "Chcemy widzieć uzdrowienia."
 • 23:30 - 23:33
  Wtedy odpowiedział:
  "Okej, Za jakieś 15 minut
 • 23:33 - 23:35
  zobaczycie pierwszą
  uzdrowioną osobę."
 • 23:35 - 23:40
  "Taa taa..."
  Nie mogłem w to uwierzyć.
 • 23:40 - 23:42
  Jak to może się wydarzyć
  w moim życiu
 • 23:42 - 23:46
  Ale wyszliśmy na ulice
  i podeszliśmy do grupki ludzi,
 • 23:46 - 23:49
  mieli około 25, 30 lat.
 • 23:50 - 23:55
  Jedna z dziewczyn miała
  problem z kolanem od wielu lat.
 • 23:55 - 23:58
  Powiedział mi, żebym
  położył ręce na to kolano
 • 23:58 - 24:00
  i rozkazał bólowi odejść.
 • 24:00 - 24:03
  Prawie zemdlałem,
  byłem bardzo zdenerwowany
 • 24:04 - 24:07
  Nie miałem w ogóle wiary.
  Powiedziałem okej, zrobię to.
 • 24:07 - 24:11
  Zrobiłem to a ona prawie
  podskoczyła i była zdumiona!
 • 24:11 - 24:13
  Została uzdrowiona.
 • 24:13 - 24:18
  I był tam tłum...
  To zmieniło moje życie.
 • 24:18 - 24:20
  Zdałem sobie sprawę,
  że to jest prawdziwe
 • 24:20 - 24:22
  To mi wystarczyło.
 • 24:22 - 24:25
  Pomodliłem się o jedną osobę
  i potem wychodziłem sam.
 • 24:27 - 24:31
  My jako chrześcijanie jesteśmy
  powołani by czynić uczniami.
 • 24:31 - 24:36
  Innym słowem jakie zaczęliśmy
  używać to "kickstart" (zapłon nożny).
 • 24:36 - 24:38
  To tak jak
  z motocyklem
 • 24:38 - 24:41
  by uruchomić silnik,
  używasz nogi.
 • 24:41 - 24:47
  I gdy ten motocykl jest na chodzie
  możesz pojechać gdzie zechcesz.
 • 24:47 - 24:51
  W ten sam sposób, my jako
  chrześcijanie musimy być uruchomieni
 • 24:51 - 24:54
  w robieniu rzeczy, do których
  powołał nas Jezus.
 • 24:54 - 24:58
  Gdy na przykład my, odpalamy
  chrześcijanina w uzdrawianiu chorych
 • 24:58 - 25:02
  bierzemy go na ulicę i mówimy:
  chodź i naśladuj nas.
 • 25:02 - 25:05
  I wtedy pokazujemy im
  jak to robić.
 • 25:05 - 25:09
  Kiedy oni to raz zrobili
  mogą to zrobić znowu.
 • 25:09 - 25:12
  Mówisz, że czujesz ból
  w całym ciele, większość w nogach?
 • 25:12 - 25:14
  Tak.
  - Pomodlę się o to.
 • 25:16 - 25:18
  Rozkazuję całemu bólowi
  odejdź teraz.
 • 25:18 - 25:20
  Ciało bądź uzdrowione
  w tej chwili.
 • 25:20 - 25:23
  Rozkazuję bólowi
  opuścić ciało w tej chwili.
 • 25:23 - 25:25
  Całe ciało, teraz.
 • 25:25 - 25:28
  Modlę się o uzdrowienie,
  w imieniu Jezusa, amen.
 • 25:28 - 25:31
  Poruszaj, spróbuj poruszać.
 • 25:31 - 25:33
  Sprawdź jak teraz.
 • 25:34 - 25:36
  Czuję się dobrze.
  - Wszystko dobrze już?
 • 25:36 - 25:38
  Czujesz jeszcze ból?
 • 25:40 - 25:42
  Nie.
  - Odszedł?
 • 25:44 - 25:46
  Ludzie są zaskoczeni.
 • 25:46 - 25:49
  Rozkazuję tym plecom niech
  się całkowicie odnowią w tej chwili.
 • 25:49 - 25:51
  Zegnij się tak,
  sprawdź jak jest.
 • 25:52 - 25:54
  I do góry.
  - Naprawdę, ból odszedł.
 • 25:54 - 25:57
  Serio.
  - Co?
 • 25:57 - 26:00
  Przysięgam.
  - Ja nie zmyśliłem tego,
 • 26:00 - 26:04
  czujesz, że ból odszedł.
  - O tak, o mój Boże.
 • 26:04 - 26:08
  To się rozwija na całym świecie.
 • 26:08 - 26:10
  W ostatnich latach widzieliśmy
 • 26:10 - 26:14
  setki tysięcy ludzi,
  którzy zostali uzdrowieni.
 • 26:14 - 26:18
  Przez zwykłych wierzących,
  którzy zostali kickstartowani
 • 26:18 - 26:21
  i zaczęli wychodzić na miasto
  i uzdrawiać ludzi.
 • 26:21 - 26:27
  I ci ludzie zaczynają
  przyprowadzać innych do Chrystusa.
 • 26:27 - 26:32
  Przez ostatnie lata widzieliśmy
  tysiące ludzi przychodzących do Chrystusa.
 • 26:32 - 26:35
  To jest potężne.
 • 26:35 - 26:40
  Przyjechałem do Sztokholmu
  i poznałem tego brata
 • 26:40 - 26:45
  a on był tam z paroma
  kolesiami i jego żoną.
 • 26:45 - 26:47
  Za chwilę wyszliśmy.
 • 26:47 - 26:49
  Najpierw zatrzymał tę
  osobę co miała ból
 • 26:49 - 26:52
  położył rękę i ta osoba
  została uzdrowiona.
 • 26:52 - 26:56
  A ja wtedy powiedziałem:
  "Łał! To jest niesamowite!"
 • 26:56 - 26:58
  Ta osoba została uzdrowiona,
 • 26:58 - 27:00
  To nie jest YouTube.
 • 27:00 - 27:04
  Nie oglądam tego na YouTube
  tylko widzę to na własne oczy.
 • 27:04 - 27:08
  To było niesamowite
  zobaczyć reakcję uzdrowionej osoby
 • 27:08 - 27:12
  Następnie przyszła kobieta, która
 • 27:12 - 27:15
  miała ból żołądka
 • 27:15 - 27:18
  Ten człowiek, który mnie kickstartował
  powiedział:
 • 27:18 - 27:21
  Teraz ty się modlisz.
  Połóż swoją dłoń
 • 27:21 - 27:23
  i rozkaż bólowi odejść.
  Tak zrobiłem
 • 27:24 - 27:26
  ale się wahałem.
  Położyłem moją dłoń
 • 27:26 - 27:30
  i po prostu rozkazałem.
  W imieniu Jezusa bólu odejdź.
 • 27:30 - 27:34
  Oddaliłem moją dłoń i nagle...
  powinniście widzieć twarz tej kobiety.
 • 27:34 - 27:38
  Ona krzyknęła:
  Jak to zrobiłeś?
 • 27:38 - 27:40
  Co!?
 • 27:40 - 27:43
  Żartujesz sobie?
  - Nie, nie żartujemy.
 • 27:43 - 27:46
  To jest prawdziwe
  i dlatego to robimy.
 • 27:47 - 27:49
  Nie.
 • 27:50 - 27:52
  To jakiś obłęd!
 • 27:52 - 27:55
  Jezus cię uzdrowił, nie ja.
 • 27:55 - 27:58
  Łał, nigdy nie byłem
  w takiej sytuacji,
 • 27:58 - 28:01
  moje marzenia się
  spełniły, właśnie tam.
 • 28:01 - 28:04
  To właściwie najlepszy
  dzień mojego życia.
 • 28:04 - 28:07
  Bycie częścią tego, czego
  szukałem przez tak bardzo długi czas.
 • 28:07 - 28:11
  W drodze powrotnej
  byłem przepełniony radością.
 • 28:11 - 28:13
  Siedziałem w autobusie
  wracając do domu.
 • 28:14 - 28:20
  Kiedy przybyłem nie mogłem
  usiedzieć czy po prostu iść do domu.
 • 28:20 - 28:24
  Chodziłem po mieście
  i modliłem się o ludzi
 • 28:24 - 28:27
  w ten sam dzień
  natknąłem się na dziewczyny
 • 28:27 - 28:29
  Pomodliłem się o nie i
  one zostały uzdrowione natychmiast
 • 28:30 - 28:31
  Znowu: łał!
 • 28:31 - 28:34
  To nie jest coś, co się stało
  w Sztokholmie tylko i tam zostało.
 • 28:34 - 28:36
  To ciągle trwa, wiecie?
 • 28:36 - 28:39
  Od tamtej pory codziennie
  wychodziłem.
 • 28:39 - 28:45
  Każdego dnia byłem na ulicach
  i widziałem tysiące uzdrowionych.
 • 28:45 - 28:49
  Zmieniło mnie to.
  To mnie odmieniło całego.
 • 28:49 - 28:51
  Potężne.
 • 28:55 - 28:57
  Poruszaj nogą.
 • 28:58 - 29:00
  Nic nie czuję.
 • 29:01 - 29:02
  Czy to zniknęło?
 • 29:03 - 29:04
  Nic nie czuję.
  - Nie ma.
 • 29:05 - 29:07
  Nie czuję bólu.
 • 29:08 - 29:09
  Nie czuję go.
 • 29:09 - 29:12
  Czy to nie dziwne?
  - Tak.
 • 29:12 - 29:14
  To Jezus cię uzdrowił.
 • 29:20 - 29:22
  Zegnij kolano i sprawdź.
 • 29:25 - 29:28
  Zadziałało Dennis.
  - Spróbuj, spróbuj.
 • 29:32 - 29:34
  Jakie to uczucie teraz?
  - Doskonałe!
 • 29:34 - 29:38
  Cały ból zniknął?
  - Cały ból kompletnie zniknął.
 • 29:39 - 29:41
  Przysięgam na Boga.
 • 29:41 - 29:42
  Dziękuję Jezu.
 • 29:42 - 29:46
  Nie spodziewałem się tego co
  widzieliśmy albo myślałem
 • 29:46 - 29:49
  "Widziałem takie rzeczy
  na filmikach wiele razy"
 • 29:49 - 29:51
  ale nie byłem w stanie
  zrobić tego samemu
 • 29:51 - 29:53
  i oczekiwałem całkowicie,
  że takie rzeczy Bóg robi.
 • 29:53 - 29:57
  Oto jak on mnie używa,
  to jest moje powołanie tu.
 • 29:57 - 30:02
  Modliliśmy się o jedną dziewczynę,
  która miała problemy z plecami.
 • 30:02 - 30:05
  Chyba przeszła jakąś operację.
 • 30:05 - 30:08
  Bólu odejdź teraz.
  Plecy wróćcie na swoje miejsce
 • 30:08 - 30:13
  w tej chwili.
  W imieniu Jezusa
 • 30:13 - 30:15
  Czujesz, że coś się dzieje?
 • 30:15 - 30:17
  O kurczę.
  - Łoł, coś się stało.
 • 30:17 - 30:21
  Została napełniona Duchem Świętym.
  Bóg spotkał się z nią w radykalny sposób
 • 30:21 - 30:23
  Była cała w łzach.
  - Upadła tuż przed nami.
 • 30:24 - 30:29
  Wypełnij ją.
  Więcej, więcej.
 • 30:29 - 30:32
  Duch Święty jest nad tobą,
  otwórz tylko usta.
 • 30:38 - 30:40
  Duchu Święty, więcej...
  Napełnij ją.
 • 30:42 - 30:45
  Właśnie zostałaś ochrzczona
  w Duchu Świętym.
 • 30:47 - 30:50
  On tam jest.
 • 30:51 - 30:54
  To jest nowy początek.
  To nowy początek dla ciebie.
 • 30:54 - 30:58
  To nowy początek.
 • 31:00 - 31:03
  Boże, dziękujemy Ci za wolność.
  Boże, dzięki Ci za nowy początek.
 • 31:03 - 31:07
  Jej rodzina, która była z nią,
  jej bratowa i jej dzieci
 • 31:07 - 31:10
  były całkowicie spokojne,
  jakby wszystko działo się normalnie.
 • 31:10 - 31:11
  Ludzie przechodzili obok...
 • 31:11 - 31:13
  I pamiętam, że myślałem:
 • 31:13 - 31:18
  To co się z nią teraz
  dzieje jest tak niesamowite
 • 31:18 - 31:21
  Nie miała pojęcia co
  się wydarzy tego dnia.
 • 31:21 - 31:24
  Powstała i można powiedzieć,
  że była inną osobą.
 • 31:24 - 31:26
  Bóg odmienił ją od wewnątrz.
 • 31:28 - 31:30
  Czuję się dobrze Lilla.
 • 31:30 - 31:33
  To jest dobre.
  - O wiele bardziej niż dobre.
 • 31:34 - 31:36
  O wiele lepsze niż okej...
 • 31:36 - 31:39
  Bóg chce być żywy dla nas.
  On chce się nam ukazać
 • 31:39 - 31:42
  i pokazać nam
  kim On jest.
 • 31:42 - 31:44
  To jest Bóg, jesteśmy tu na zewnątrz.
 • 31:46 - 31:49
  Nie w ładnej kaplicy,
  ale Bóg jest tutaj
 • 31:49 - 31:51
  i chce być częścią
  naszego życia.
 • 31:51 - 31:53
  On chce być częścią twojego życia.
 • 31:53 - 31:56
  Następnie ruszyliśmy dalej.
 • 31:56 - 32:00
  Potem modliliśmy się o
  gościa o imieniu Danny.
 • 32:00 - 32:03
  Najpierw spytaliśmy innego mężczyznę
  czy czuje jakiś ból.
 • 32:03 - 32:05
  Odpowiedział, że nie.
  I wtedy podszedł Danny
 • 32:05 - 32:08
  Właśnie, spytaliśmy pana
  na ławce czy moglibyśmy się pomodlić.
 • 32:08 - 32:12
  Odpowiedział: "Nie, nie chcę."
  I ten Danny powiedział:
 • 32:12 - 32:15
  "Bardzo bolą mnie plecy."
  "Jak długo?"
 • 32:15 - 32:20
  "Od dziesięciu lat."
  A nie, to było pięć lat
 • 32:20 - 32:24
  od kiedy bolały go plecy.
  Więc powiedzieliśmy:
 • 32:24 - 32:26
  "No dobra, proszę usiąść."
  Posadziliśmy go
 • 32:26 - 32:31
  i jego jedna noga była dłuższa
  od drugiej o około 1,3 cm.
 • 32:31 - 32:34
  Nogo rośnij, rośnij
  teraz w imieniu Jezusa.
 • 32:34 - 32:37
  O idzie.
  - Tak, łał wydłuża się.
 • 32:38 - 32:41
  Poczułeś to?
  - Poruszyła się w twoich dłoniach.
 • 32:41 - 32:45
  Coś przeskoczyło,
  gdy zaczęła rosnąć
 • 32:45 - 32:48
  Danny, spróbuj wstać
  i sprawdź plecy.
 • 32:48 - 32:50
  Teraz naprawdę dobrze.
  - Czy ból odszedł?
 • 32:50 - 32:53
  Tak.
  - Piętnaście lat i nie ma.
 • 32:53 - 32:56
  No tak, pięć.
  - Odeszło?
 • 32:57 - 33:01
  Czego doświadczyłeś?
  - Nie wiem, czułem się tak dobrze.
 • 33:02 - 33:05
  On robi to po raz pierwszy
 • 33:06 - 33:08
  To było niesamowite i
  gdy szukaliśmy więcej ludzi
 • 33:08 - 33:10
  postanowiliśmy kupić sobie lody.
 • 33:10 - 33:14
  Weszliśmy do środka i
  zagadaliśmy do pani za ladą.
 • 33:14 - 33:16
  Była tam pani za ladą
 • 33:16 - 33:19
  i spytała co robimy i
  skąd jesteśmy
 • 33:19 - 33:22
  no więc jej powiedzieliśmy,
  że chodzimy tu i modlimy się,
 • 33:23 - 33:26
  Jestem z Houston ale jesteśmy
  z ludźmi z całego świata
 • 33:26 - 33:28
  i modlimy się o ludzi,
  którzy są chorzy lub coś ich boli
 • 33:29 - 33:31
  " Naprawdę?"
  Powiedziałem jej o Danny'm.
 • 33:31 - 33:34
  Powiedziała "o mój Boże",
  chcę poznać tego gościa.
 • 33:34 - 33:36
  Myślałem, że mówi o Danny'm
  co został uzdrowiony.
 • 33:37 - 33:39
  " Nie wiem gdzie on jest, przykro mi."
 • 33:39 - 33:43
  Powiedziała: "Jak tylko przyjdzie
  ten człowiek by znowu się modlić to dajcie znać."
 • 33:43 - 33:46
  Powiedziałem w duchu:
  " To byłem ja! Stoję tu."
 • 33:47 - 33:50
  Tak, wrócę za minutę.
 • 33:50 - 33:52
  Wtedy ona przyszła i
  zdjęła buta:
 • 33:53 - 33:54
  "To jest ta kostka"
  Otworzyła się
 • 33:54 - 33:58
  i mogłem się modlić dalej
  o nią. Robiło się jej lepiej i lepiej
 • 33:58 - 34:01
  Odwracam się a tam 4
  czy 5 ludzi, którzy mówią:
 • 34:01 - 34:04
  "Ja mam ból."
  "Mógłbyś się o mnie pomodlić?"
 • 34:07 - 34:11
  I jak?
  - Co ty takiego robisz?
 • 34:11 - 34:15
  To nie byłem ja stary.
  - Bardzo mnie bolało
 • 34:15 - 34:17
  Nie kłamię.
 • 34:18 - 34:19
  Odeszło całowicie?
 • 34:19 - 34:26
  No dalej, skacz, skacz!
  - Mogę to teraz robić.
 • 34:26 - 34:29
  Jak ty to robisz?
  - To Jezus.
 • 34:29 - 34:32
  Schylaj się!
 • 34:34 - 34:37
  Kiedy ostatnio mogłeś to zrobić?
 • 34:37 - 34:39
  W wojsku.
  - 10 lat temu?
 • 34:39 - 34:42
  Tak, 10 lat temu.
  - Nie mogłeś się zginać od 10 lat?
 • 34:42 - 34:44
  Nie, nie...
 • 34:44 - 34:47
  No dawaj!
  - Wiem, to wspaniałe uczucie.
 • 34:47 - 34:50
  Usiądź na krześle,
  sprawdź czy możesz to normalnie robić.
 • 34:50 - 34:52
  I teraz wstań.
 • 34:54 - 34:57
  Jeśli to Bóg to...
  Kocham cię.
 • 34:58 - 35:01
  To jest Bóg! 10 lat nie
  byłeś w stanie tego zrobić.
 • 35:01 - 35:04
  Nie mogłem,
  ciągle mnie bolało.
 • 35:04 - 35:06
  ciągle chodziłem do lekarzy
 • 35:06 - 35:10
  Ale Jezus jest najlepszym Lekarzem.
  On jest najwyższy i On działa.
 • 35:11 - 35:13
  O tak, amen.
 • 35:13 - 35:16
  Co z tobą nie tak?
  - Moje ramię...
 • 35:16 - 35:17
  Nie możesz go podnieść
  wyżej niż tak?
 • 35:17 - 35:21
  Jak długo to masz?
  - 6 tygodni
 • 35:21 - 35:24
  Przez 6 tygodni nie mogłeś
  podnieść ręki.
 • 35:24 - 35:27
  Ramię, rozluźnij się się w tej chwili
  w imieniu Jezusa, teraz.
 • 35:34 - 35:36
  Masz to!
 • 35:39 - 35:42
  Masz to,
  to twoje, trzymaj to.
 • 35:42 - 35:46
  Przedtem mogłeś podnieść tylko do tego momentu, tak?
 • 35:46 - 35:49
  Lepiej się rusza?
 • 35:51 - 35:53
  To jest dobre.
  - Ręce do góry!
 • 35:53 - 35:55
  Przybij piątkę!
 • 36:06 - 36:08
  Dobrze się czujesz?
 • 36:12 - 36:13
  Teraz wiemy jak to jest.
 • 36:13 - 36:20
  Wróciliśmy do Houston
  i poszliśmy szukać ludzi w parkach i sklepach
 • 36:20 - 36:26
  Gdy jedliśmy pizze gdzieś...
  nie ma ograniczeń dla Boga.
 • 36:26 - 36:29
  Tak, to jakby ktoś rudy
  dorastał w Azji myśląc:
 • 36:29 - 36:32
  "Czuję, że musi być
  coś więcej, każdy jest taki sam."
 • 36:32 - 36:33
  i wtedy jedzie do Irlandii:
 • 36:33 - 36:37
  "Rzeczywiście jest!
  Tam są ludzie tacy jak ja!"
 • 36:37 - 36:39
  Oto jak się czuję:
  "O, to jest życie, no dobra."
 • 36:39 - 36:42
  Tego właśnie chciałam
  teraz mogę iść i to robić.
 • 36:43 - 36:45
  Tak, jesteśmy podekscytowani by
  wrócić do domu i czuję, że
 • 36:45 - 36:50
  moi sąsiedzi, ludzie w moim mieście, nie mają
  pojęcia co im się przytrafi,
 • 36:50 - 36:54
  bo teraz to rozumiem że mogę
  to robić Boże, absolutnie mogę to robić.
 • 36:59 - 37:03
  Dzieje Ap. 2:38, Piotr odparł, "Pokutujcie
  i niech każdy z was da się ochrzcić
 • 37:03 - 37:07
  w imię Jezusa Chrystusa
  na odpuszczenie waszych grzechów,
 • 37:07 - 37:11
  a otrzymacie dar Ducha Świętego."
 • 37:13 - 37:16
  Żyjemy w naprawdę
  ekscytujących czasach w Europie
 • 37:16 - 37:21
  gdzie zaczynamy widzieć odtworzenie
  Dziejów Apostolskich w naszych czasach.
 • 37:22 - 37:25
  Widzimy, że ludzie wychodzą
  z ewangelią,
 • 37:25 - 37:27
  pokazując Królestwo Boże.
 • 37:27 - 37:31
  Przekazując czyste przesłanie ewangelii,
 • 37:31 - 37:34
  o odwróceniu się od grzechów.
 • 37:35 - 37:38
  Częścią całości jest także
 • 37:38 - 37:41
  chrzest wodny i napełnienie
  Duchem Świętym.
 • 37:41 - 37:46
  Często w naszych systemach
  kościelnych są one odseparowane.
 • 37:46 - 37:48
  Ale widzimy coraz
  częściej i częściej
 • 37:48 - 37:50
  że te trzy rzeczy idą razem
  jednym strumieniem,
 • 37:50 - 37:52
  tak jak miało to miejsce
  w Dziejach Ap.
 • 37:52 - 37:54
  Tak więc nie ma przerwy czasowej między nimi.
 • 37:54 - 37:59
  Kiedy ktoś pokutuje
  i wyraża wiarę w Jezusa
 • 37:59 - 38:03
  są prowadzeni
  gdziekolwiek jest woda.
 • 38:04 - 38:06
  To może być wszędzie.
  To może być jezioro.
 • 38:06 - 38:14
  To może być zbiornik na deszczówkę.
  To może być wanna lub cokolwiek.
 • 38:14 - 38:17
  Ludzie są od razu chrzczeni
 • 38:17 - 38:19
  i w tym samym czasie
  również napełniani Duchem Świętym.
 • 38:20 - 38:23
  Pierwsze słowa jakie wyszły
  z ust Pana Jezusa to:
 • 38:23 - 38:26
  "Pokutujcie, przybliżyło się
  Królestwo Boże."
 • 38:27 - 38:30
  Jesteśmy powołani do
  głoszenia pokuty dzisiaj.
 • 38:31 - 38:34
  A ta część została
  zagubiona w kościele.
 • 38:34 - 38:38
  Mówi się o wierze ale nie mówi się
  o pokucie
 • 38:38 - 38:42
  Prawie jakby się bano
  mówić o grzechu.
 • 38:42 - 38:44
  Ale jesteśmy powołani
  do mówienia o grzechu.
 • 38:45 - 38:48
  Powołano nas do
  głoszenia pokuty z grzechów.
 • 38:49 - 38:51
  Musimy mówić czym jest grzech.
 • 38:51 - 38:54
  Musimy mówić, że
  ludzie,
 • 38:54 - 38:57
  którzy ciągle żyją w grzechu,
  zginą.
 • 38:57 - 39:01
  Musimy mówić o grzechu
  zanim zaczniemy mówić
 • 39:02 - 39:06
  o tym, że Jezus jest Barankiem Bożym,
  który przyszedł usunąć nasz grzech.
 • 39:07 - 39:13
  Ponieważ jeśli nie mówimy o grzechu,
  co ludzie powinni zrobić z Jezusem?
 • 39:13 - 39:16
  Dokąd zmierzasz?
  - Idę z Bogiem, do nieba.
 • 39:16 - 39:24
  Dlaczego?
  - Bo...nie wiem
 • 39:24 - 39:26
  Jesteś dobrą osobą?
  - Tak.
 • 39:26 - 39:29
  Skłamałaś kiedykolwiek?
  - Tak.
 • 39:29 - 39:31
  Czy kiedykolwiek coś ukradłaś?
 • 39:32 - 39:35
  Ściągnęłaś coś z internetu bez płacenia?
  - Tak
 • 39:35 - 39:38
  Uprawiałaś seks poza małżeństwem?
 • 39:39 - 39:41
  To są już 3 z 10
  przykazań.
 • 39:41 - 39:44
  Ile jeszcze mam wymienić?
 • 39:44 - 39:47
  Tu chodzi o to jak wypadasz w
  porównaniu z innymi.
 • 39:47 - 39:50
  Jasne...jeśli porównasz się
  z ludźmi dookoła,
 • 39:50 - 39:52
  możesz pomyśleć, że
  jesteś dobrym człowiekiem.
 • 39:52 - 39:54
  Nie pytam: czy
  jesteś dobrą osobą.
 • 39:54 - 39:56
  Pytanie brzmi:
  Czy jesteś wystarczająco dobry?
 • 39:56 - 39:59
  Biblia mówi: jeśli popełniłeś
  chociaż jeden z grzechów
 • 39:59 - 40:01
  jesteś winien przekroczenia ich wszystkich.
 • 40:01 - 40:06
  To nie polega na tym,
  że możesz sobie zważyć
 • 40:06 - 40:08
  dobre i złe uczynki,
  których więcej...
 • 40:08 - 40:11
  To nie jest tak.
  Winny lub niewinny.
 • 40:11 - 40:15
  Jeśli raz złamałeś prawo
  jesteś winny złamania prawa.
 • 40:15 - 40:20
  Gdy mówimy o Bogu,
  żadna osoba nie może
 • 40:20 - 40:24
  przyjść do Boga, pójść do
  nieba dzięki dobrym uczynkom.
 • 40:24 - 40:26
  To nie jest możliwe.
 • 40:26 - 40:29
  I ja zawsze myślałem,
  że byłem dobrą osobą bo
 • 40:29 - 40:31
  tak, trochę za dużo się biłem
 • 40:31 - 40:35
  Piłem za dużo.
  Robiłem te rzeczy... Ale! Ale! Ale!
 • 40:35 - 40:41
  Ten i tamten jest o wiele
  gorszy ode mnie.
 • 40:41 - 40:44
  Moim problemem było to, że
  porównywałem się do ludzi dookoła,
 • 40:45 - 40:47
  zamiast porównywać
  się
 • 40:48 - 40:50
  z tym, przed którym
  kiedyś stanę
 • 40:51 - 40:55
  Wierzę, że musimy wrócić
  do tego co nam Biblia pokazuje.
 • 40:55 - 40:59
  Pokuta nie polega na tym, że jest
  ci przykro za grzechy
 • 40:59 - 41:00
  i za te wszystkie złe uczynki
 • 41:01 - 41:06
  i za to jak pogwałciliśmy Słowo Boga,
 • 41:06 - 41:09
  To, że jest nam przykro nie jest prawdziwą pokutą.
 • 41:09 - 41:11
  To część pokuty ale to
  nie wszystko.
 • 41:11 - 41:15
  Widzimy faraona w Starym Testamencie
  z Izraelitami w Egipcie,
 • 41:15 - 41:19
  było mu przykro, powiedział:
  "Oh, zgrzeszyłem przeciwko Bogu."
 • 41:19 - 41:24
  Wyznał więc swój grzech,
  ale nie odwrócił się od grzechu,
 • 41:24 - 41:27
  Pokuta to nie tylko żal za grzechy
 • 41:27 - 41:29
  Dużo ludzi mówi: widzisz przecież,
  że im przykro
 • 41:29 - 41:32
  przecież płaczą,
  czyli prawdziwie żałują.
 • 41:32 - 41:34
  Judasz w Nowym Testamencie,
  też żałował.
 • 41:34 - 41:38
  On tak żałował,
  że popełnił samobójstwo,
 • 41:38 - 41:40
  ale nie odwrócił
  się od swojego grzechu.
 • 41:40 - 41:45
  Kiedy czytamy Biblię,
  widzimy, że Bóg łączy pokutę
 • 41:45 - 41:47
  z przebaczeniem,
 • 41:47 - 41:52
  a nie przebaczenie
  z wiarą w Jezusa.
 • 41:52 - 41:57
  I patrząc dalej myślimy, że
 • 41:57 - 42:02
  w momencie kiedy uwierzyliśmy w Jezusa
  Bóg automatycznie przebacza nam nasze grzechy
 • 42:02 - 42:06
  I gdy czytasz Biblię, odkrywasz,
  że tak się nie dzieje.
 • 42:06 - 42:08
  Wyobraźmy sobie, że gramy razem w szachy
 • 42:09 - 42:11
  Robię ruch, potem jest
  twój ruch.
 • 42:11 - 42:13
  Chcę widzieć jak robisz ruch.
 • 42:14 - 42:16
  Mój ruch. Twój ruch.
 • 42:17 - 42:21
  Czy mogę tak zrobić?
  Ruszyć raz tu i tu.
 • 42:21 - 42:24
  Czy jest to dozwolone ruszyć dwa razy?
  - Nie.
 • 42:24 - 42:26
  Dlaczego? Bo są zasady.
 • 42:26 - 42:30
  A zasady są takie, że robisz jeden
  ruch na kolejkę, wtedy ja robię ruch.
 • 42:30 - 42:34
  Jeśli chodzi o Boga,
  wy zgrzeszyliście.
 • 42:34 - 42:36
  Zrobiliście coś, co
  jest niewłaściwe
 • 42:37 - 42:40
  i z tego powodu
  jesteście oddzieleni od Boga.
 • 42:41 - 42:44
  Nie możesz mieć relacji
  z Bogiem z powodu grzechu.
 • 42:44 - 42:47
  Nasz grzech spowodował, że
  Bóg nie może mieć z nami relacji
 • 42:47 - 42:50
  Bóg patrzy na ciebie i mówi:
 • 42:50 - 42:54
  "Nie chcę cię karać,
  ale jestem święty i muszę to zrobić,
 • 42:54 - 42:57
  ale jednocześnie chcę
  dać ci szansę
 • 42:57 - 43:00
  byś otrzymał przebaczenie
  i miał ze mną relację.
 • 43:00 - 43:03
  Więc posłałem mojego syna,
  Jezusa, by umarł zamiast ciebie."
 • 43:03 - 43:05
  Tak właśnie jest.
 • 43:05 - 43:08
  Zgrzeszyliście i złamaliście
  Boże przykazania
 • 43:08 - 43:11
  dlatego żyjemy bez
  społeczności z Bogiem.
 • 43:11 - 43:14
  Żyjemy naszym własnym
  życiem, oddzielonym od Boga.
 • 43:14 - 43:18
  Bóg spojrzał na ciebie i rzekł
  "Nie chcę cie sądzić, chcę ci wybaczyć
 • 43:18 - 43:23
  więc posłałem mojego syna Jezusa
  by zginął zamiast ciebie."
 • 43:23 - 43:26
  Czyj ruch jest teraz?
  Twój.
 • 43:26 - 43:28
  Bóg chce przebaczyć.
  Chce nas wyzwolić.
 • 43:29 - 43:31
  Chce dać ci nowe życie
  i uzdrowić cię.
 • 43:31 - 43:34
  On chce zrobić te rzeczy.
  Ale mówi:
 • 43:34 - 43:38
  "Rusz się, twoja kolej!"
  On czeka na ciebie, na twój ruch
 • 43:38 - 43:43
  Jak tylko powiesz: Ja pokutuję
  i otrzymuję to przebaczenie.
 • 43:43 - 43:47
  Jak tylko to zrobisz,
  Bóg ci przebaczy.
 • 43:47 - 43:49
  Ważne
  by to zrozumieć
 • 43:49 - 43:52
  ponieważ jest tak wiele ludzi
  i ja miałem tak samo.
 • 43:52 - 43:55
  Tak jak wy wierzyłem,
  że jest Bóg.
 • 43:55 - 43:59
  Ale w umyśle, w moim świecie:
  "Okej, jak przyjdzie czas
 • 43:59 - 44:01
  On przyjdzie do mnie,
  to od Niego zależy,
 • 44:01 - 44:05
  on jest wielki, może zrobić
  cokolwiek tylko chce."
 • 44:05 - 44:08
  Zrzuciłem odpowiedzialność na Niego
 • 44:08 - 44:12
  Prawdziwa, głęboka pokuta
  wymaga działania.
 • 44:12 - 44:15
  To nie są tylko słowa,
  nie coś o czym pomyślimy.
 • 44:15 - 44:17
  Prawdziwa pokuta to
  nie tylko zdanie sobie sprawy
 • 44:18 - 44:21
  że zgrzeszyłeś przeciw świętemu Bogu.
 • 44:21 - 44:24
  Ale to, że wyznałeś
  swoje grzechy Jemu,
 • 44:24 - 44:26
  szczerze żałujesz
 • 44:26 - 44:29
  i odwracasz się od tego
  grzesznego życia
 • 44:29 - 44:30
  i zaczynasz żyć Jego życiem.
 • 44:30 - 44:33
  Słowo 'pokuta' w Biblii
  to słowo 'metanoia'
 • 44:33 - 44:37
  co oznacza 'myśleć od nowa'.
 • 44:37 - 44:40
  Bóg chce, żebyśmy przemienili myślenie.
 • 44:40 - 44:43
  O naszym życiu i
  i jak żyliśmy.
 • 44:43 - 44:49
  Jeśli zmienimy myślenie o Bogu
  o tym, jak nasz grzech wpływa na Niego.
 • 44:49 - 44:56
  Wtedy Bóg także zmieni myślenie o nas.
 • 44:59 - 45:01
  Dzieje Ap. 22:16
  "A czemu teraz zwlekasz?
 • 45:01 - 45:05
  Wstań, daj się ochrzcić i obmyj
  grzechy swoje..."
 • 45:05 - 45:09
  Jeśli wyznasz swoje grzechy,
  i je ujawnisz
 • 45:09 - 45:11
  doświadczysz przebaczenia.
 • 45:11 - 45:15
  Ale jeśli trzymasz je w ukryciu to
  za każdym razem gdy zrobisz krok
 • 45:15 - 45:18
  w stronę światłości,
  Szatan powie:
 • 45:18 - 45:22
  "Ale pamiętaj, nie zapominaj..."
  - Tak, to właśnie robi.
 • 45:22 - 45:25
  Ale teraz to odeszło,
  wyznałaś to.
 • 45:25 - 45:28
  Powiedziałaś mi o tym,
  wypowiedziałaś to.
 • 45:30 - 45:33
  Bądź prowadzona przez Ducha Świętego,
  może powinnaś powiedzieć to całemu światu
 • 45:33 - 45:37
  Ja tego nie wiem,
  ale jest przebaczenie.
 • 45:37 - 45:39
  Ludzie muszą to usłyszeć.
  Jest wolność.
 • 45:39 - 45:43
  Jest tak wiele dziewcząt przechodzących
  przez to, tak wiele kobiet.
 • 45:43 - 45:44
  One zrobiły dokładnie to samo,
 • 45:44 - 45:48
  noszą to przez trzydzieści,
  czterdzieści, pięćdziesiąt lat.
 • 45:49 - 45:51
  W tym nie ma wolności.
 • 45:51 - 45:54
  Wolności doświadczać właśnie teraz
 • 45:54 - 46:03
  Przyszłam dzisiaj, by dostać
  od Boga dar mówienia językami.
 • 46:03 - 46:11
  i doznać uwolnienia od rzeczy
  od których potrzebowałam się uwolnić
 • 46:11 - 46:18
  Przez ten weekend,
  Bóg uwolnił mnie
 • 46:18 - 46:23
  i pobłogosławił darem
  mówienia językami
 • 46:23 - 46:26
  i obmył mnie chrztem wodnym.
 • 46:28 - 46:32
  Żyłam przez ponad 30 lat
 • 46:34 - 46:40
  z wstydem i zażenowaniem,
  z tajemnicą, że
 • 46:41 - 46:46
  gdy miałam około 20 lat
 • 46:46 - 46:48
  dokonałam aborcji.
 • 46:48 - 46:52
  I każdego dnia
  od tamtej pory
 • 46:52 - 46:57
  diabeł miał przystęp do mnie.
 • 46:59 - 47:05
  Więc szukałam Boga,
  gdy oglądałam filmy Torbena.
 • 47:08 - 47:11
  Mówiłam Bogu,
  że już tak dalej nie mogę.
 • 47:11 - 47:16
  Błagałam, prosiłam,
  chciałam wiedzieć
 • 47:16 - 47:18
  czy On ma dla mnie przebaczenie
 • 47:20 - 47:31
  I zdarzyło się, że Bóg mnie
  tutaj przyprowadził
 • 47:31 - 47:33
  Czułam, że muszę
  porozmawiać z Torbenem,
 • 47:33 - 47:38
  bo Bóg chciał mi coś przez
  niego powiedzieć
 • 47:38 - 47:49
  Bóg dał mi szasnę
  by być wolną
 • 47:49 - 47:51
  By uwolnić się od tego bólu.
 • 47:51 - 47:57
  Po trzydziestu latach w końcu jestem wolna.
  Dziękuję ci Jezu, dziękuję.
 • 48:06 - 48:08
  Bądź wolna.
 • 48:08 - 48:14
  ...gdy miałam dwadzieścia lat...
  Boże pomóż mi...
 • 48:14 - 48:22
  ...dokonałam aborcji
  i od tamtego dnia
 • 48:22 - 48:26
  Bóg próbował mi powiedzieć,
  że już w porządku,
 • 48:26 - 48:31
  ale diabeł mocno mnie trzymał
 • 48:31 - 48:35
  Uwiesił się na mnie i wisiał
 • 48:35 - 48:37
  Pamiętam ten dzień jakby
  to było wczoraj
 • 48:37 - 48:39
  i czuję taki sam ból.
 • 48:39 - 48:42
  Oto nowy początek,
  to jest nowy start.
 • 48:42 - 48:44
  Czy jesteś gotowa by zostać
  ochrzczona w imię Jezusa
 • 48:44 - 48:46
  na odpuszczenie grzechów?
  - Tak.
 • 48:46 - 48:50
  Więc na podstawie twojej własnej
  wiary chrzczę cię w Jezusa Chrystusa.
 • 48:51 - 48:54
  Umieraj z Chrystusem.
  Powstań z Chrystusem.
 • 49:05 - 49:07
  Chodź pomódlmy się o ciebie.
 • 49:07 - 49:11
  Boże dziękujemy Ci za Elżbietę.
  Boże dziękujemy Ci za Twoją wolność.
 • 49:14 - 49:15
  I gdy ona to wyznała
 • 49:15 - 49:19
  inna kobieta przyszła i
  wyznała ten sam grzech.
 • 49:19 - 49:21
  I nagle jej świadectwo
 • 49:21 - 49:25
  przyniosło życie i
  przebaczenie dla następnej kobiety.
 • 49:25 - 49:29
  która także została ochrzczona w wodzie
 • 49:29 - 49:32
  i doświadczyła tej samej wolności
 • 49:32 - 49:35
  Potem mieliśmy spotkanie na
  osiemdziesiąt osób
 • 49:35 - 49:39
  gdzie ona wyjaśniła
  jak to zrobiła,
 • 49:39 - 49:46
  że aborcja jest grzechem
  ale Jezus wybaczył jej wszystkie grzechy.
 • 49:46 - 49:50
  Gdy wyznała to dzieląc
  się swoim świadectwem
 • 49:50 - 49:53
  na spotkaniu przed
  80 ludźmi,
 • 49:53 - 49:58
  po spotkaniu podeszło
  do niej dwanaście kobiet
 • 49:58 - 50:00
  wyznając to samo.
 • 50:00 - 50:04
  I tu widzimy moc
  wyznawania grzechów,
 • 50:04 - 50:09
  moc chrztu wodnego i tego
  czym jest ewangelia
 • 50:09 - 50:14
  Jezus powiedział: kto uwierzy
  i zostanie ochrzczony zbawiony będzie.
 • 50:31 - 50:35
  Co ciekawe, jeśli chodzi o
  chrzest wodny, to...
 • 50:35 - 50:38
  Wierzę, że przez czas
  i tradycję
 • 50:38 - 50:41
  postrzeganie sakramentu chrztu
  zmieniło się i jest zupełnie inne
 • 50:41 - 50:46
  niż to, jakie przedstawiono w Biblii
 • 50:46 - 50:53
  Często patrzymy na sakrament jak na
  zewnętrzny znak wewnętrznej rzeczywistości
 • 50:53 - 50:55
  I co ciekawe, jeśli
  chodzi o tę definicję
 • 50:55 - 50:59
  to bierze ona to, co duchowe
  i to co fizyczne
 • 50:59 - 51:03
  i całkowicie oddziela te dwie rzeczy
 • 51:03 - 51:05
  I w rezultacie
  widzimy chrzest wodny
 • 51:05 - 51:07
  jedynie jako ceremonię
 • 51:07 - 51:11
  która nie ma powiązania z
  duchową rzeczywistością
 • 51:11 - 51:13
  Innymi słowy, jest to tylko
  swego rodzaju potwierdzenie
 • 51:13 - 51:17
  czegoś, co miało już miejsce w duchu.
 • 51:17 - 51:21
  Ale chrzest to coś zupełnie,
  zupełnie innego
 • 51:21 - 51:23
  Odkryliśmy, że
 • 51:23 - 51:26
  chrzest nie jest sakramentem
  tak długo, jak tylko
 • 51:26 - 51:29
  jest zewnętrznym znakiem
  wewnętrznej rzeczywistości
 • 51:29 - 51:32
  Widzimy, że gdy zanurzasz
  się pod wodą
 • 51:32 - 51:34
  Duch Pana dotyka ciebie
 • 51:34 - 51:39
  I gdy fizyczność i duchowość
  łączą się w chrzcie wodnym
 • 51:39 - 51:42
  Bóg czyni cuda.
 • 51:42 - 51:45
  Co ciekawe chrzest wodny
  jest dwoma rzeczami.
 • 51:45 - 51:49
  Jest zarówno kąpielą jak i pochówkiem.
 • 51:49 - 51:52
  By mieć kąpiel, trzeba być brudnym.
 • 51:52 - 51:54
  Co to więc oznacza?
 • 51:54 - 51:59
  To znaczy, że osoba,
  która jest chrzczona
 • 51:59 - 52:03
  musi uświadomić sobie
  swoje grzechy przed Bogiem.
 • 52:03 - 52:11
  W tym rozumieniu, chrzest
  i pokuta idą ręka w rękę.
 • 52:11 - 52:15
  To się objawia i przychodzi w wierze.
 • 52:15 - 52:19
  Wymogiem dla chrztu,
  Tym czego Bóg oczekuje
 • 52:19 - 52:23
  jest pokuta i wiara w Jezusa Chrystusa
 • 52:23 - 52:26
  Osoba umiera dla swoich grzechów.
 • 52:26 - 52:29
  Bierzemy tą osobę
 • 52:29 - 52:34
  która przychodzi w swoich grzechach,
  mając dowód pokuty,
 • 52:34 - 52:36
  wtedy chrzcimy ją.
 • 52:36 - 52:41
  I kiedy ta osoba się wynurza się z wody,
  jest całkiem nowa i czysta.
 • 52:41 - 52:44
  Mówię wielu ludziom, których spotykam,
 • 52:44 - 52:47
  chrzest wodny to nie czysty start.
 • 52:47 - 52:52
  To zupełnie nowe, czyste życie
 • 53:07 - 53:13
  Wyjdź, wychodź
  Więcej, więcej...
 • 53:29 - 53:33
  Chwała, chwała...
 • 53:34 - 53:37
  Chwalę Cie Jezu.
 • 53:37 - 53:39
  Dziękuję Ci Jezu.
 • 53:42 - 53:45
  Dziękuję Ci Jezu, dziękuję Ci Jezu.
 • 53:45 - 53:47
  Dziękuję Ci Jezu.
 • 53:47 - 53:49
  Dziękuję Ci Jezu.
 • 53:49 - 53:51
  Dziękuję Ci Jezu.
 • 53:53 - 53:55
  Chwalę Twe imię, dzięki Ci Jezu.
 • 53:55 - 53:57
  Dziękuję Ci Jezu.
 • 53:58 - 54:01
  Jak się czujesz?
 • 54:01 - 54:05
  Poczułem, że coś wyszło ze mnie.
 • 54:05 - 54:09
  To żywa woda,
  która wzbiera się w tobie
 • 54:09 - 54:12
  i Bóg uwalnia to
  przez twoje usta.
 • 54:16 - 54:20
  Claudio, jesteś zupełnie nowym człowiekiem
  - Amen
 • 54:21 - 54:23
  Czujesz się dobrze?
  - Tak.
 • 54:25 - 54:27
  To dopiero początek Claudio.
 • 54:27 - 54:29
  To dopiero początek.
  - Tak.
 • 54:29 - 54:31
  Bóg dał ci teraz dar języków.
 • 54:31 - 54:33
  Będzie czas, gdy nie będziesz
  wiedział o co się modlić.
 • 54:33 - 54:37
  A teraz możesz iść
  w wierze i się modlić.
 • 54:37 - 54:39
  Wspaniałe w modlitwie
  na językach jest to,
 • 54:39 - 54:42
  że mogę się skoncentrować
  na innych rzeczach podczas modlitwy
 • 54:42 - 54:44
  bo mój umysł się nie modli.
 • 54:44 - 54:46
  Po prostu pozwalam ustom
  być poruszane przez wiarę
 • 54:46 - 54:49
  I Duch wstawia się
  przez nas.
 • 54:49 - 54:50
  Więc Bóg cię użył.
 • 54:50 - 54:53
  Duch Pański wszedł
  i mówił przez ciebie.
 • 54:53 - 54:56
  To jest piękne.
  - Amen, dzięki Boże.
 • 54:56 - 54:58
  Czy Bóg nie jest dobry?
  - Tak.
 • 54:58 - 55:00
  On jest wspaniały.
  - Tak jest.
 • 55:13 - 55:16
  Czegoś się dziś nauczyłem.
 • 55:16 - 55:19
  Moc chrztu wodnego
  w Jezusa.
 • 55:19 - 55:24
  to nie jest żaden symbol,
  jak większość kościołów wierzy,
 • 55:24 - 55:28
  i jak ja zwykłem wierzyć,
  bo nie wiedziałem, że jest inaczej
 • 55:28 - 55:31
  Ja myślałem, że chrzest to coś
  przez co po prostu przechodzisz
 • 55:31 - 55:32
  pokropienie czy coś w tym stylu
 • 55:32 - 55:34
  Ale jest w tym wielka moc
 • 55:34 - 55:36
  gdy prawdziwie wierzysz
  w to, o co chodzi
 • 55:36 - 55:39
  Chodzi o śmierć, pogrzebanie,
  zakończenie,
 • 55:39 - 55:43
  stary człowiek i jego natura odchodzi
  i wynurza się nowy człowiek.
 • 55:43 - 55:46
  Tak jak się nauczyłem dzisiaj:
  'czy wierzysz
 • 55:46 - 55:48
  w Jezusa jako
  Pana i Zbawiciela?
 • 55:48 - 55:48
  Tak, wierzę.
 • 55:48 - 55:55
  Dobrze, stary człowiek schodzi
  pod wodę, umierasz i nowy powstaje.
 • 55:55 - 55:58
  I zaraz po tym jak wynurzył się z wody
 • 55:58 - 56:01
  powiedział, że coś go opuściło.
  Wielki ciężar spadł z niego
 • 56:01 - 56:04
  i już dłużej nie ma na
  niego wpływu
 • 56:04 - 56:09
  Natychmiastowo otrzymał
  chrzest w Duchu Świętym.
 • 56:09 - 56:12
  Ten brat był tak skruszony, tak szlochał.
 • 56:12 - 56:16
  Trzymał się za klatkę piersiową,
  to był cenny widok.
 • 56:16 - 56:19
  To było tak cenne widzieć
  jak Bóg działa w jego życiu
 • 56:19 - 56:23
  Wszystko co mógł zrobić to
  płakać w obecności Boga.
 • 56:23 - 56:25
  Dla mnie, widzieć co Bóg...
 • 56:25 - 56:29
  Jechał autem trzy czy cztery
  godziny by tu dotrzeć
 • 56:29 - 56:31
  ponieważ tego właśnie chciał.
 • 56:31 - 56:33
  I ta rzecz, która go atakowała
 • 56:33 - 56:40
  nie ma już mocy nad nim i jest
  wolny, zupełnie wolny.
 • 56:40 - 56:43
  Jestem prawdziwie wdzięczny,
  że mogłem się nauczyć,
 • 56:43 - 56:48
  że w chrzcie wodnym jest oczyszczenie
 • 56:48 - 56:51
  że ważna jest pokuta
 • 56:51 - 56:54
  że ważny jest chrzest Duchem Świętym
 • 56:54 - 56:56
  Te wszystkie trzy rzeczy są potrzebne
 • 56:56 - 56:58
  To prawdziwie zmieniło moje życie
 • 56:58 - 57:02
  i będę głosił to przesłanie
  dopóki będę żył
 • 57:02 - 57:06
  Gdyż doświadczyłem tego i to
  była jedna z najpotężniejszych
 • 57:06 - 57:12
  demonstracji Bożej miłości
  jaką kiedykolwiek widziałem.
 • 57:12 - 57:15
  wierzę, że powodem
  dla którego widzimy te rzeczy
 • 57:15 - 57:18
  jest to, że gdy stary człowiek umiera
 • 57:18 - 57:23
  demony tracą swój uścisk,
  to, czego się trzymały.
 • 57:23 - 57:27
  Nie mogą już dłużej
  dręczyć martwego człowieka.
 • 57:27 - 57:30
  Bo stary człowiek umiera
 • 57:30 - 57:33
  i gdy wynurzasz się z wody
 • 57:33 - 57:36
  jesteś kimś zupełnie nowym.
 • 57:36 - 57:38
  To już nowy człowiek,
  noszący twoje stare ubrania.
 • 57:38 - 57:41
  Gdy Jezus chodził tu po Ziemi
 • 57:41 - 57:43
  głosił upamiętanie
 • 57:43 - 57:47
  a potem nauczał, że ludzie
  muszą się narodzić na nowo,
 • 57:47 - 57:51
  z wody i z Ducha.
 • 57:51 - 57:57
  Ale nie mógł jeszcze w tym czasie
  chrzcić ludzi w Swoim imieniu.
 • 57:57 - 58:00
  Nie mógł chrzcić ludzi
  Duchem Świętym.
 • 58:00 - 58:04
  Ale po ukrzyżowaniu,
  gdy Piotr nauczał w dzień pięćdziesiątnicy
 • 58:04 - 58:09
  słyszymy po raz pierwszy pełną
  ewangelię gdy Piotr powiedział:
 • 58:09 - 58:13
  "Upamiętajcie się i niechaj
  każdy z was da się ochrzcić
 • 58:13 - 58:17
  na odpuszczenie grzechów waszych,
  a otrzymacie Ducha Świętego."
 • 58:20 - 58:23
  Uklęknij i powiedz:
  "Chrzczę cię w imieniu Jezusa"
 • 58:23 - 58:27
  i upewnij się, że on się cały zanurzył.
 • 58:27 - 58:30
  Umierasz z Chrystusem
  Powstajesz z Chrystusem
 • 58:32 - 58:36
  Wolność! Wolność!
  Odejdź! Odejdź!
 • 58:36 - 58:37
  Wolność. Wolność
 • 58:37 - 58:40
  Wychodź! Zostaw go!
  Wyłaź!
 • 58:40 - 58:43
  Rozkazuję ci duchu wyjdź!
  W tej chwili wyłaź!
 • 58:43 - 58:46
  Idź! W imieniu Jezusa
  rozkazuję temu duchowi wyjdź!
 • 58:46 - 58:47
  Opuść go w tej chwili!
 • 58:47 - 58:51
  Wyłaź!
 • 58:51 - 58:54
  W imieniu Jezusa rozkazuję
  każdemu demonowi, odejdź teraz!
 • 58:54 - 58:59
  Idź! W tej chwili!
  Wyjdź!
 • 58:59 - 59:02
  Rozkazuję ci demonie
  wyjdź z niego w tej chwili!
 • 59:02 - 59:03
  Demonie odejdź!
 • 59:03 - 59:05
  Rozkazuję każdemu demonowi
  wyjdź z niego!
 • 59:05 - 59:11
  Kłamstwo odejdź! Wychodź!
  Dalej! Dalej!
 • 59:11 - 59:15
  Rozkazuję ci demonie w
  imieniu Jezusa wychodź!
 • 59:15 - 59:22
  Wyłaź!
  Idź!
 • 59:22 - 59:25
  W imieniu Jezusa
  rozkazuje ostatnim rzeczom iść!
 • 59:25 - 59:29
  Odejdź w imieniu Jezusa
  duchu nieczysty! Wychodź!
 • 59:29 - 59:32
  W tej chwili!
  Zostaw go, zostaw go.
 • 59:39 - 59:46
  Napełnij go, napełnij go,
  jeszcze, wolność, wolność.
 • 60:06 - 60:08
  To się dzieję naprawdę.
 • 60:24 - 60:26
  Dziękuję.
 • 60:31 - 60:34
  To jest prawda!
 • 60:34 - 60:38
  Jeśli chcecie przeczytać o tym co się
  stało to chciałbym polecić pewną książkę.
 • 60:38 - 60:44
  Może o niej słyszeliście,
  nazywa się Biblia.
 • 60:44 - 60:48
  Oto co czytamy w Biblii.
 • 60:48 - 60:52
  On został uwolniony a wtedy
  Duch Święty go wypełnił.
 • 60:54 - 60:58
  To nie jest tylko obraz.
  To jest prawda.
 • 60:58 - 61:02
  A jeśli to jest prawdziwe w Biblii
  to co z resztą?
 • 61:02 - 61:06
  Każde słowo jest prawdziwe,
  od początku do końca.
 • 61:06 - 61:08
  Alleluja
 • 61:08 - 61:10
  Mój przyjacielu!
 • 61:15 - 61:18
  Wciąż pamiętam jak
  zaciskałem pięści
 • 61:18 - 61:22
  i pamiętam uderzanie
  o wodę
 • 61:22 - 61:26
  bardzo głośno
  krzyczałem i wtedy
 • 61:27 - 61:30
  poczułem poruszenie, wzburzenie
  i coś się wydarzyło.
 • 61:30 - 61:34
  Nie wiedziałem, że to byłem ja.
  Nie wiedziałem co się dzieje.
 • 61:34 - 61:38
  Miałem oczy zamknięte
  i wtedy je otworzyłem
 • 61:38 - 61:40
  i byłem w innej pozycji,
  w innym położeniu niż wcześniej.
 • 61:40 - 61:45
  Patrzyłem na Torbena
 • 61:45 - 61:48
  i patrzyłem w jedną stronę
  a wcześniej patrzyłem w drugą
 • 61:48 - 61:51
  Nie mogłem zrozumieć dlaczego.
 • 61:51 - 61:53
  Wtedy znowu pojawiło
  się jakieś zamieszanie.
 • 61:55 - 61:58
  Ostatnią rzeczą, którą pamiętam
  to jak Torben mówił to:
 • 61:58 - 62:02
  "Demony wyjdźcie"
 • 62:02 - 62:07
  Od tego momentu poczułem pokój,
  wszystko się uspokoiło.
 • 62:07 - 62:11
  Była cisza i spokój.
 • 62:11 - 62:15
  Pamiętam, że popatrzyłem do góry
  a tam była masa ludzi
 • 62:15 - 62:17
  ze swoimi aparatami i kamerami.
 • 62:17 - 62:19
  Wszyscy na mnie patrzyli
 • 62:19 - 62:21
  i byłem w szoku.
 • 62:21 - 62:27
  Jakbym wybudził się po operacji
  i zobaczył, że wszyscy tam stoją
 • 62:27 - 62:31
  Mówiąc obrazowo...
 • 62:31 - 62:33
  Przez moje życie
  i moje doświadczenia
 • 62:33 - 62:35
  nie doświadczyłem niczego
  choć trochę zbliżonego
 • 62:35 - 62:37
  Najłatwiej porównać to
 • 62:37 - 62:41
  do wyrwania bolącego zęba
 • 62:43 - 62:45
  Wiedziałem, że było coś w środku
 • 62:45 - 62:50
  co szarpało mną i co nie
  miało prawa tam być
 • 62:50 - 62:53
  Teraz czuję się jakby
  ktoś wyrwał mi zęba
 • 62:53 - 62:57
  Nic tam nie ma,
  wyszedł i nie ma.
 • 62:57 - 62:59
  I to jakby mięć nową skórę.
 • 62:59 - 63:01
  Po wyrwaniu zęba
 • 63:01 - 63:04
  dotykasz językiem to puste miejsce,
 • 63:04 - 63:07
  żeby to poczuć, że
  coś tam było
 • 63:07 - 63:09
  i już tego nie ma
 • 63:09 - 63:14
  Pojawiła się nowość
  i młodość
 • 63:14 - 63:18
  w miejscu tego zęba.
 • 63:18 - 63:22
  Jestem szczęśliwy, jestem wolny.
  Dziękuję Jezusowi.
 • 63:22 - 63:25
  Jak tylko ludzie zostają
  ochrzczeni modlę się
 • 63:25 - 63:29
  o uwolnienie, bo teraz
  umarli z Chrystusem,
 • 63:29 - 63:33
  zmartwychwstali z Chrystusem,
  więc szatan musi ich opuścić.
 • 63:33 - 63:36
  To mocne przeżycie
  kiedy widzisz uwolnienie
 • 63:36 - 63:39
  które jest częścią chrztu.
 • 63:39 - 63:44
  To był potężny widok,
  wielu ludzi przyszło
 • 63:44 - 63:51
  i nagle był tam tłum
  150 czy 200 ludzi.
 • 63:51 - 63:54
  Tuż po tym, jak został uwolniony,
  został ochrzczony Duchem Świętym
 • 63:54 - 63:58
  i mówił językami,
  to było bardzo mocne.
 • 63:58 - 64:01
  Następnie mieliśmy ochrzcić
  resztę jego rodziny
 • 64:01 - 64:06
  jego syna, córkę i żonę.
 • 64:06 - 64:10
  Gdy zeszli do wody,
  gotowi do chrztu
 • 64:10 - 64:12
  Bóg zrobił coś niesamowitego.
 • 64:12 - 64:14
  Czytamy w ewangeliach
 • 64:14 - 64:18
  że Jezus został ochrzczony
  w rzece Jordan.
 • 64:18 - 64:21
  Czytamy, że niebiosa się otworzyły
 • 64:21 - 64:24
  i Duch Święty zstąpił
  na Niego w postaci gołębicy
 • 64:24 - 64:28
  Ja i Lauren,
  powiedziałyśmy:
 • 64:28 - 64:31
  "Czy możemy się modlić,
  żeby stało się coś podobnego,
 • 64:31 - 64:35
  żeby widzieć znak na niebie
  gdy my się ochrzcimy?"
 • 64:35 - 64:38
  Kiedy się ochrzciłyśmy,
 • 64:38 - 64:41
  czekałam w wodzie na chrzest.
 • 64:41 - 64:45
  Usłyszałam ludzi, którzy krzyczeli:
  "Spójrzcie w górę!"
 • 64:45 - 64:52
  Odwróciłam się i spojrzałam
  w niebo i ujrzałam napis "naprawdę".
 • 64:52 - 64:54
  To moja modlitwa
  została wysłuchana
 • 64:54 - 64:57
  gdy miałam się ochrzcić.
 • 64:57 - 64:58
  Dziękuję Ci Jezu.
 • 64:58 - 65:03
  Każdy pokazywał na niebo
  i krzyczał:
 • 65:03 - 65:07
  "Patrzcie w górę!"
  A na niebie leciał samolot,
 • 65:07 - 65:10
  który napisał "naprawdę".
 • 65:10 - 65:15
  To było w tym samym czasie
  gdy modliłem się o jej męża
 • 65:15 - 65:18
  i on został uwolniony
  a ja mówiłem "To jest prawda."
 • 65:18 - 65:21
  "To nie jest ilustracja."
 • 65:21 - 65:26
  "Jeśli to jest prawdziwe,
  wszystko w Biblii jest prawdziwe."
 • 65:26 - 65:30
  I nagle zauważyliśmy,
  napis na niebie
 • 65:30 - 65:33
  napisany przez Boga
 • 65:35 - 65:41
  "Naprawdę"
 • 65:43 - 65:47
  Torben, spójrz w górę!
  - Tak, widziałem to.
 • 65:47 - 65:49
  Tak, widzę to.
 • 65:53 - 65:56
  Zaczęliśmy po tym
  głosić ewangelię
 • 65:56 - 66:01
  i wielu ludzi pokutowało i
  zostało zbawionych tego dnia.
 • 66:01 - 66:07
  Zamiast chrztu ośmiu osób
  jak mieliśmy w zamiarze,
 • 66:07 - 66:09
  ochrzciliśmy ponad
  trzydziestu ludzi.
 • 66:09 - 66:12
  Ludzie widzieli co się stało
 • 66:12 - 66:15
  widzieli jak ludzie byli
  uwalniani od demonów,
 • 66:15 - 66:18
  widzieli jak otrzymali Ducha Świętego.
 • 66:18 - 66:21
  Oni także pokutowali ze swoich grzechów
 • 66:21 - 66:24
  przyszli, dali się ochrzcić
  i doświadczyli tego samego.
 • 66:27 - 66:32
  Świat demonów jest prawdziwy.
  Jest bardzo prawdziwy.
 • 66:32 - 66:36
  W kościołach widziałem
  tego śladowe ilości
 • 66:36 - 66:41
  gdy przyjeżdżali ewangeliści
  lub tak zwani Mężowie Boży.
 • 66:41 - 66:43
  Ludzie chodzący w autorytecie.
 • 66:43 - 66:45
  Którzy modlą się i widzą
  manifestacje demoniczne
 • 66:45 - 66:49
  Ale nigdy nie widziałem by
  działo się to przeze mnie
 • 66:49 - 66:53
  Moje pierwsze doświadczenie
 • 66:53 - 66:54
  i prawdopodobnie największe
 • 66:54 - 66:56
  to gdy razem z żoną
  ochrzciliśmy kogoś
 • 66:56 - 67:00
  po raz pierwszy w naszym domu.
 • 67:00 - 67:06
  Ta osoba była zaangażowana w
  New Age, uzdrawianie reiki,
 • 67:06 - 67:11
  karty tarota, kryształy,
  mnóstwo rzeczy z New Age.
 • 67:11 - 67:17
  Ochrzciliśmy ją i gdybyśmy
  zostawili ją w tym momencie
 • 67:17 - 67:21
  tak jak w normalnym kościele,
  uśmiechnęlibyśmy się,
 • 67:21 - 67:25
  dalibyśmy certyfikat i
  ciepłą kawę .
 • 67:25 - 67:28
  Ale kontynuowaliśmy modlitwę
 • 67:28 - 67:34
  i po około dwóch minutach
  demony zaczęły się manifestować.
 • 67:34 - 67:38
  Manifestowały się jeden po drugim
  a my je wypędzaliśmy.
 • 67:38 - 67:42
  To było najprawdziwsze,
  najradykalniejsze doświadczenie
 • 67:42 - 67:44
  jakie kiedykolwiek miałem.
 • 67:44 - 67:50
  To otworzyło mi oczy
  na bitwę, to jest walka.
 • 67:50 - 67:55
  Nie jesteśmy poproszeni.
  Nie powiedziano nam, że to dobry pomysł.
 • 67:55 - 67:59
  Ale Jezus nakazał nam
  wyganiać demony.
 • 67:59 - 68:03
  To nasza odpowiedzialność by
  uwalniać ludzi w imieniu Jezusa.
 • 68:03 - 68:08
  Dlaczego toczy się walka?
  Bo szatanowi nie podoba się to.
 • 68:08 - 68:11
  Ale teraz zanurzymy
  ją w wodzie a następnie
 • 68:11 - 68:13
  wynurzy się
 • 68:13 - 68:17
  i zobaczycie wolność
  i nowe życie.
 • 68:17 - 68:19
  Po prostu uklęknij.
  Nie bój się. Klęknij.
 • 68:19 - 68:21
  Ugnij kolana.
  - Nie mogę.
 • 68:21 - 68:25
  Nieprawda, możesz.
 • 68:25 - 68:28
  W imieniu Jezusa,
  możesz i potrafisz.
 • 68:28 - 68:31
  To nowe życie.
  Szatan to kłamca, to oszust.
 • 68:31 - 68:33
  On kłamie od zawsze
  i nie chce, żebyś oddała
 • 68:33 - 68:36
  wszystko Jezusowi Chrystusowi.
 • 68:36 - 68:38
  Bo gdy to zrobisz, Jezus cię uwolni
 • 68:38 - 68:43
  i Szatan przegra
  a on tego nie chce.
 • 68:43 - 68:45
  Potrafisz.
 • 68:45 - 68:48
  Moje kolana nie chcą się ugiąć.
 • 68:48 - 68:50
  Ugnij się w imieniu Jezusa.
 • 68:50 - 68:53
  Ona chce ale jej kolana
  nie chcą się ugiąć.
 • 68:53 - 68:56
  Nie może klęknąć,
  toczy się walka w środku.
 • 68:56 - 68:58
  W imieniu Jezusa,
  Boże dzięki Ci.
 • 68:58 - 69:00
  Po prostu zejdź na dół, w imieniu Jezusa.
 • 69:00 - 69:03
  W dół, w dół w
  imieniu Jezusa.
 • 69:03 - 69:05
  Zejdź na dół
 • 69:05 - 69:09
  W imieniu Jezusa.
 • 69:09 - 69:13
  Czy jesteś gotowa ochrzcić
  się w imię Jezusa Chrystusa?
 • 69:13 - 69:17
  Na podstawie twojej własnej wiary
  chrzcimy cię w Jezusa Chrystusa.
 • 69:17 - 69:22
  Umierasz z Chrystusem.
  Powstajesz z Chrystusem.
 • 69:22 - 69:28
  Wolność! Wolność! Szatanie odejdź!
  Zostaw ją! Opuść ją w tej chwili!
 • 69:28 - 69:34
  Wyłaź! Wyłaź!
  Zostaw go!
 • 69:34 - 69:39
  Wyjdź! Odejdź
  w tej chwili!
 • 69:39 - 69:43
  Wypuść, wyjdź!
 • 69:43 - 69:47
  Idź! Idź! W imieniu Jezusa
  rozkazuję duchowi religijności
 • 69:47 - 69:49
  odejdź w tej chwili,
  w imieniu Jezusa!
 • 69:49 - 69:51
  Odejdź! Ostatnia rzecz odejdź!
 • 69:51 - 69:54
  Idź! W imieniu Jezusa!
 • 69:54 - 69:55
  Idź! W tej chwili!
 • 69:55 - 69:59
  Odejdź!
 • 69:59 - 70:02
  Wyjdź w imieniu Jezusa!
  Wyłaź!
 • 70:02 - 70:04
  Idź w tej chwili! Odejdź!
 • 70:04 - 70:08
  Złość, strach odejdźcie
  w tej chwili w imię Jezusa!
 • 70:08 - 70:12
  Wyłaź! W tej chwili!
 • 70:12 - 70:14
  Wyjdź, w tej chwili!
 • 70:14 - 70:15
  Rozkazuję ci odejść!
 • 70:15 - 70:17
  Idź! W tej chwili!
  Wolność!
 • 70:17 - 70:21
  Puszczaj!
 • 70:21 - 70:23
  Rozkazuję ci demonie
 • 70:23 - 70:25
  Rozkazuję temu duchowi odejdź!
 • 70:25 - 70:30
  Wyłaź! Teraz!
 • 70:30 - 70:33
  Odejdź w imieniu Jezusa!
 • 70:33 - 70:34
  Odejdź w tej chwili!
 • 70:42 - 70:46
  Idź! Rozkazuję każdemu demonowi
  opuść go w tej chwili!
 • 70:46 - 70:48
  Wyłaź!
 • 70:48 - 70:50
  Idź w imieniu Jezusa!
 • 70:50 - 70:54
  Wyłaź!
  Wyłaź w tej chwili!
 • 70:54 - 70:56
  Odejdź! Odejdź!
  W imieniu Jezusa!
 • 70:56 - 71:00
  Rozkazuję każdemu duchowi
  opuść go! W tej chwili!
 • 71:00 - 71:04
  Wyłaź! Wyłaź!
  W tej chwili w imieniu Jezusa.
 • 71:04 - 71:08
  Wyłaź! Wyłaź!
 • 71:48 - 71:51
  Alleluja.
 • 71:54 - 71:57
  Czujesz się wolna?
 • 71:57 - 71:59
  Jesteś wolna.
 • 72:03 - 72:09
  Jak się czujesz?
  - Jest wspaniale, dziękuję!
 • 72:15 - 72:19
  Nowe życie!
 • 72:20 - 72:25
  KOCHAM TO!
 • 72:47 - 72:50
  Przyjaciele, widzicie to?
 • 72:50 - 72:52
  To jest moc chrztu.
 • 72:52 - 72:58
  Pokutuj ze swych grzechów,
  przed Jezusem Chrystusem...
 • 72:58 - 73:01
  To jest bitwa,
  ale szatan przegrał.
 • 73:01 - 73:03
  Jezus żyje.
 • 73:04 - 73:10
  Nowe życie, nowe życie.
 • 73:16 - 73:18
  Wolność.
  - Tak.
 • 73:18 - 73:21
  Chwała Panu.
  Chwała Jezusowi.
 • 73:23 - 73:27
  Dziękuję Ci że ją napełniasz
 • 73:27 - 73:29
  Amen!
 • 73:30 - 73:31
  Amen!
 • 73:36 - 73:41
  Masz Ducha Świętego.
  - Tak.
 • 73:58 - 74:02
  On nigdy wcześniej nie mówił językami.
 • 74:02 - 74:04
  Potężne!
 • 74:07 - 74:08
  Widzieliśmy wielu ludzi
 • 74:08 - 74:12
  uwalnianych od grzechu
  poprzez chrzest.
 • 74:12 - 74:14
  Widzieliśmy schizofreników
 • 74:14 - 74:17
  uwalnianych od demonów
  podczas chrztu.
 • 74:17 - 74:20
  Widzieliśmy ludzi z
  zaburzeniami odżywiania
 • 74:20 - 74:22
  wyzwalanych podczas chrztu.
 • 74:22 - 74:25
  Widzieliśmy, że chorzy
  byli uzdrawiani podczas chrztu.
 • 74:25 - 74:28
  Widzieliśmy wielu ludzi, którzy
  wcześniej nie byli w stanie
 • 74:28 - 74:31
  otrzymać chrztu w Duchu Świętym .
 • 74:31 - 74:34
  A gdy zostali ochrzczeni w wodzie
 • 74:34 - 74:37
  Duch Święty zstąpił na nich
  i zaczęli mówić językami.
 • 74:37 - 74:39
  To jest prawdziwe, mówię ci
  to jest prawdziwe.
 • 74:39 - 74:43
  Nie wiem jak to wyjaśnić
  ale Duch Pański przyszedł
 • 74:43 - 74:46
  i zostałem ochrzczony w Duchu,
  naprawdę mówiłem językami.
 • 74:50 - 74:52
  Dzieje 1:8
  "Ale weźmiecie moc
 • 74:52 - 74:55
  Ducha Świętego,
  kiedy zstąpi na was;
 • 74:55 - 74:59
  i będziecie mi świadkami...
  aż po krańce ziemi."
 • 75:00 - 75:03
  Pomodlę się a ty
  mi pomożesz.
 • 75:03 - 75:04
  Jak masz na imię?
  - Kathy.
 • 75:04 - 75:09
  Kathy ma niepokój i chce być
  ochrzczona w Duchu Świętym.
 • 75:09 - 75:14
  Właśnie się spotkaliśmy i
  mówiłem o chrzcie w Duchu
 • 75:14 - 75:15
  Boże.
 • 75:15 - 75:17
  Wierzę w Ciebie.
 • 75:17 - 75:19
  Wierzę w Ciebie Jezu.
 • 75:19 - 75:21
  Pokutuję
 • 75:21 - 75:23
  I proszę cię,
 • 75:23 - 75:24
  uwolnij mnie
 • 75:24 - 75:27
  od niepokoju
 • 75:27 - 75:30
  przyjdź Duchu Święty.
 • 75:30 - 75:31
  Napełnij mnie.
 • 75:31 - 75:33
  Ochrzcij mnie.
 • 75:33 - 75:34
  W tej chwili
 • 75:34 - 75:36
  W imieniu Jezusa.
 • 75:36 - 75:40
  Biblia mówi jasno, że
  zawsze jest znak
 • 75:40 - 75:44
  gdy ludzie otrzymują
  chrzest Duchem Świętym.
 • 75:44 - 75:47
  W Dziejach Apostolskich, rozdziale 8
  możemy przeczytać o Filipie
 • 75:47 - 75:50
  jak przyszedł do Samarii
  i głosił ewangelię.
 • 75:50 - 75:54
  Ludzie przyjęli przesłanie i pokutowali
 • 75:54 - 75:58
  i zostali ochrzczeni w wodzie
  w Jezusa Chrystusa.
 • 75:58 - 76:00
  Ale w tym czasie
  nie otrzymali jeszcze
 • 76:00 - 76:03
  chrztu w Duchu Świętym.
 • 76:03 - 76:07
  Więc gdy apostołowie
  przybyli, zobaczyli,
 • 76:07 - 76:09
  że jeszcze nie byli
  ochrzczeni w Duchu.
 • 76:09 - 76:12
  Więc położyli na nich ręce
 • 76:12 - 76:15
  i wtedy otrzymali chrzest
  w Duchu Świętym.
 • 76:15 - 76:17
  Nie napisano, co się stało
 • 76:17 - 76:22
  ale wiemy, że był jakiś znak.
 • 76:22 - 76:24
  Dlaczego?
  Ponieważ tam był Szymon.
 • 76:24 - 76:28
  Szymon widział, jak
  Duch Święty był udzielany
 • 76:28 - 76:30
  przez nałożenie rąk apostołów.
 • 76:30 - 76:33
  Gdy to zobaczył,
  chciał tej samej mocy.
 • 76:33 - 76:36
  Żeby ludzie na których
  on nałoży ręce
 • 76:36 - 76:38
  mogli także otrzymać
  Ducha Świętego.
 • 76:38 - 76:40
  Kiedy powiem "teraz"
  zacznij wypowiadać słowa
 • 76:40 - 76:43
  powiedz pierwsze słowa
  pozwól im wyjść
 • 76:45 - 76:46
  Teraz.
 • 76:54 - 76:56
  Duchu Święty, wolność.
 • 76:56 - 76:58
  Wolność, teraz.
 • 77:01 - 77:05
  Wolność w tej chwili.
  Wolność.
 • 77:05 - 77:08
  Duchu Święty, wolność.
 • 77:08 - 77:11
  W tej chwili wolność.
  Przyjdź ze swą mocą teraz.
 • 77:11 - 77:14
  Siła, siła.
 • 77:25 - 77:28
  Niesamowite, prawda?
  Ja tak miałem wczoraj.
 • 77:28 - 77:30
  On został ochrzczony
  Duchem Świętym wczoraj
 • 77:30 - 77:32
  a ty dzisiaj.
 • 77:32 - 77:36
  Nigdy wcześniej nie
  mówiłam językami.
 • 77:36 - 77:39
  Przyszło tak po prostu?
  - Tak.
 • 77:39 - 77:40
  Jak było?
 • 77:40 - 77:44
  To było niesamowite,
  szalenie niesamowite.
 • 77:44 - 77:47
  Wyobraź sobie, że
  tu na środku ulicy.
 • 77:47 - 77:50
  To jest niesamowite, dziękuję.
  Bardzo dziękuję.
 • 77:50 - 77:53
  Idź i powiedz o tym innym
 • 77:53 - 77:56
  Zawsze czułem, że są dwa obozy.
 • 77:56 - 78:00
  W jednym oboziemówi się
  tylko o cudach i cudach.
 • 78:00 - 78:02
  To dla mnie nie ma sensu
 • 78:02 - 78:05
  bo jeśli Jezus chciałby tylko
  pomóc nam poprzez
 • 78:05 - 78:08
  cuda i uzdrowienia ciała
 • 78:08 - 78:10
  gdyby było to wszystko czego chce
 • 78:10 - 78:12
  to przeczy to obietnicy
  Boga, że da nam
 • 78:12 - 78:15
  wierzącym nowe ciała pewnego dnia.
 • 78:15 - 78:18
  Ale jednocześnie w drugim obozie
 • 78:18 - 78:23
  mówi się, że dzisiaj cuda się
  nie dzieją i mamy tylko Słowo Boże
 • 78:23 - 78:24
  to też przeczy Słowu
 • 78:24 - 78:27
  bo Biblia mówi, że Słowo
  przyjdzie z mocą
 • 78:27 - 78:30
  i On będzie potwierdzał je
  znakami i cudami.
 • 78:30 - 78:31
  Więc gdzie jest ten środek?
 • 78:31 - 78:34
  Ten złoty środek można znaleźć
  w Biblii,
 • 78:34 - 78:36
  gdzie jest równowaga,
 • 78:36 - 78:38
  gdzie Słowo Boże
 • 78:38 - 78:41
  szło razem z mocą Bożą
 • 78:41 - 78:44
  i przemieniało
  ludzkie życia
 • 78:44 - 78:48
  gdzie ludzie są prawdziwie
  przekonywani przez Ducha Świętego,
 • 78:48 - 78:51
  doświadczają nowego życia,
  pokutują, odwracają się od grzechu,
 • 78:51 - 78:55
  nie tylko wyznają go,
  ale porzucają go,
 • 78:55 - 78:57
  otrzymują moc od Boga,
 • 78:57 - 78:59
  są chrzczeni w wodzie,
  mówią językami
 • 78:59 - 79:02
  na codzień chodzą
 • 79:02 - 79:05
  w mocy Bożej
 • 79:05 - 79:07
  jako Jego świątynia
 • 79:07 - 79:11
  Przez lata błądziłem
  wokół religii.
 • 79:11 - 79:12
  W końcu odrzuciłem
  ją kompletnie
 • 79:12 - 79:15
  ale poczułem głód
  by powrócić.
 • 79:15 - 79:18
  I gdy wróciłem, zdałem sobie
  sprawę, że były
 • 79:18 - 79:20
  sfery w moim życiu, gdzie
  zamknąłem się w niewierze.
 • 79:20 - 79:23
  To nie stanie się dzisiaj,
  to było tylko za czasów Jezusa,
 • 79:23 - 79:25
  lub to jest tylko dla niektórych ludzi
 • 79:25 - 79:27
  Wtedy przeczytałem Biblię,
  która mówi:
 • 79:27 - 79:29
  Te znaki będą towarzyszyć tym,
  którzy uwierzą.
 • 79:29 - 79:33
  Powiedziałem: ja wierzę,
  dlaczego to się nie dzieje?
 • 79:33 - 79:37
  Potrzebujemy budować
  wzajemnie swoją wiarę
 • 79:37 - 79:39
  Jeśli miałbym zespół ludzi
  w którym każdy robi to samo
 • 79:39 - 79:41
  to zachęciłbym się w wierze.
 • 79:41 - 79:42
  Tak samo jest z tobą.
 • 79:42 - 79:44
  Dzisiaj otrzymałaś dar języków.
 • 79:44 - 79:47
  Jeśli nie będziesz go używać
  zgadnij co się stanie.
 • 79:47 - 79:48
  To odejdzie.
 • 79:48 - 79:50
  Co się stanie, jeśli
  masz to w sobie teraz
 • 79:50 - 79:53
  i nie będziesz czytać Biblii.
 • 79:53 - 79:55
  Wyrzucisz to wszystko.
 • 79:55 - 79:57
  Pielęgnuj to,
  żyj w ten sposób
 • 79:57 - 79:59
  Postaw Boga w centrum
  twojego życia
 • 79:59 - 80:02
  i dziel się tym z
  innymi ludźmi tak jak my
 • 80:02 - 80:04
  Pomyśl o kimś kogo znasz
 • 80:04 - 80:06
  Zadzwoń do niego i
  powiedz co się stało.
 • 80:06 - 80:09
  Podziel się tym
  i pomódl się o niego.
 • 80:09 - 80:11
  Wierz, że gdy kładziesz rękę
  by się modlić...
 • 80:11 - 80:14
  Mówię to z pełnym przekonaniem
  ale zgadnij jak długo to robię?
 • 80:14 - 80:16
  Od wczoraj.
  - Od dzisiaj
 • 80:16 - 80:18
  To mój pierwszy dzień
 • 80:18 - 80:20
  Modlę się o
  uzdrowienie od dzisiaj.
 • 80:20 - 80:23
  Wyniosłem z kościoła wiele
  bezużytecznej wiedzy
 • 80:23 - 80:25
  nigdy niczego nie zrobiłem
 • 80:25 - 80:27
  Teraz z mocą Boga w nas
 • 80:27 - 80:29
  możemy działać
 • 80:29 - 80:32
  znajdź kogoś i również
  pomódl się o uzdrowienie
 • 80:32 - 80:35
  To jest moc Jezusa Chrystusa.
  On jest wspaniały.
 • 80:35 - 80:37
  Chodźcie tu
  i patrzcie co się dzieje.
 • 80:37 - 80:39
  Zobaczycie co Bóg zrobi.
 • 80:39 - 80:41
  To niesamowite, prawda?
  - Tak.
 • 80:41 - 80:43
  Kto chce pierwszy,
  kto ma problem?
 • 80:43 - 80:46
  Nie, nie, naprawdę.
  - Masz pęcherze
 • 80:46 - 80:49
  Okej.
  - Masz ból w kostce?
 • 80:49 - 80:51
  Nie, w stopie,
  mam wszędzie pęcherze.
 • 80:51 - 80:55
  Ok. Bądź uzdrowiona
  w Imieniu Jezusa.
 • 80:55 - 80:58
  Jak się czujesz?
  Poruszaj nogą.
 • 80:58 - 80:59
  O mój Boże.
 • 80:59 - 81:02
  Nie, nic nie czuję.
  - Naprawdę?
 • 81:02 - 81:05
  W skali od 1 do 10
  jak silny ból czujesz?
 • 81:05 - 81:08
  Tylko 2.
  - Okej, pomódlmy się jeszcze raz.
 • 81:08 - 81:14
  Kości wyrównajcie się,
  bądźcie uzdrowione w imieniu Jezusa.
 • 81:14 - 81:17
  Nic nie czuję.
  Szaleństwo.
 • 81:17 - 81:20
  Czy Jezus nie jest wspaniały?
 • 81:20 - 81:23
  Czyż nie jest wspaniały?
 • 81:23 - 81:25
  Bardzo ci dziękuję.
  - Jesteś pewna?
 • 81:25 - 81:28
  Nie mówisz tego by mnie spławić?
  - Nie, mówię serio.
 • 81:28 - 81:32
  Mogę normalnie chodzić..
  - Fantastycznie. Pokaż jak chodzisz.
 • 81:32 - 81:34
  Zero bólu?
  Bajecznie.
 • 81:34 - 81:39
  Chwała Jezusowi!
  Kto następny?
 • 81:39 - 81:41
  Mam bóle w stawie kolanowym
 • 81:41 - 81:44
  Prawe?
  - Tak.
 • 81:44 - 81:46
  Jak długo to masz?
 • 81:46 - 81:51
  Zaczęło się w połowie zeszłego roku
  Ból przychodzi i odchodzi
 • 81:51 - 81:53
  Jaki jest poziom bólu teraz?
 • 81:53 - 81:55
  Czujesz ból?
 • 81:55 - 81:57
  Czuję gdy naciskam
 • 81:57 - 82:00
  Okej, pomodlę się.
 • 82:00 - 82:02
  Kolana, stawy bądźcie uzdrowione
  w imieniu Jezusa.
 • 82:02 - 82:05
  Sprawdź teraz
 • 82:05 - 82:06
  Pochodź trochę.
 • 82:06 - 82:10
  Trochę śmieszne
 • 82:10 - 82:13
  Ból był tam 2 sekundy temu
  a teraz go nie ma
 • 82:13 - 82:15
  W ogóle? Całkowicie?
 • 82:15 - 82:16
  W ogóle, naciskam i nic.
 • 82:16 - 82:20
  Wcześniej przy naciskaniu
  czułam ból
 • 82:20 - 82:22
  Odszedł całkowicie?
 • 82:22 - 82:23
  Chwała Bogu za to.
 • 82:23 - 82:26
  Wiesz jak to się stało?
 • 82:26 - 82:28
  Przez moc Jezusa.
 • 82:28 - 82:30
  Jezus to uczynił, nie ja
 • 82:30 - 82:33
  To nie ja jestem szczególny
  jestem tylko posłańcem.
 • 82:33 - 82:36
  Ktoś jeszcze coś ma?
 • 82:36 - 82:38
  Niedawno skręciłam kostkę
  i już mam się lepiej
 • 82:38 - 82:40
  ale dalej czuję ból.
 • 82:40 - 82:42
  Masz go teraz?
  - Trochę.
 • 82:42 - 82:45
  Poruszaj, sprawdź czy boli
 • 82:45 - 82:47
  Tak, jest ból.
  - Ok
 • 82:47 - 82:51
  Kostko, bądź uzdrowiona
  w imieniu Jezusa.
 • 82:51 - 82:55
  Poruszaj kostką.
  - Ale dziwnie.
 • 82:55 - 83:00
  Pochodź trochę
 • 83:00 - 83:03
  To jest takie...
  - Niesamowite prawda?
 • 83:03 - 83:06
  Jestemtak samo zdumiony tak jak ty,
  bo wiesz co?
 • 83:06 - 83:09
  Jestem świeżym Chrześcijaninem,
  niedawno się ochrzciłem
 • 83:09 - 83:12
  otrzymałem chrzest
  w Duchu Świętym.
 • 83:12 - 83:16
  Modlę się obcymi językami
  Tak jak Biblia mówi.
 • 83:16 - 83:18
  Biblia mówi też
  idźcie i uzdrawiajcie ludzi.
 • 83:18 - 83:21
  Nie słuchajcie martwej religii
 • 83:21 - 83:24
  to wszystko bzdury.
  To pusta religia.
 • 83:24 - 83:27
  Prawdziwy naśladowca Chrystusa
  robi to co Jezus nakazuje
 • 83:27 - 83:28
  i to właśnie robimy.
 • 83:28 - 83:30
  Jesteśmy prostymi, zwykłymi ludźmi.
 • 83:30 - 83:33
  Wychodzę i jestem posłuszny
  słowom Jezusa
 • 83:37 - 83:39
  Dzieje Ap. 19:2
  Paweł spytał ich,
 • 83:39 - 83:42
  "Czy otrzymaliście Ducha Świętego
  gdy uwierzyliście?"...
 • 83:42 - 83:44
  Jak dużo wiesz o Duchu Świętym?
 • 83:44 - 83:47
  A o chrzcie w Duchu Świętym?
  - On wstawia się za mną.
 • 83:47 - 83:50
  Czy słyszałaś o mówieniu językami?
 • 83:50 - 83:54
  Tak, widziałam to gdy
  byłam młodsza ale
 • 83:54 - 83:58
  przestraszyłam się, bo
  nie byłam pewna co to jest
 • 83:58 - 84:00
  miałam małe zrozumienie tego
  co jest napisane w Biblii
 • 84:00 - 84:03
  i jak Duch Święty działa
 • 84:03 - 84:05
  Trudno było mi to zrozumieć.
 • 84:05 - 84:11
  W kościele do którego chodzę
  jeszcze tego nie widziałam
 • 84:11 - 84:13
  W Dziejach Ap., rozdziale 19
  czytamy o Pawle,
 • 84:13 - 84:17
  jak przybył do Efezu,
  gdzie spotkał wierzących.
 • 84:17 - 84:21
  Nie spytał ich do którego
  kościoła uczęszczają,
 • 84:21 - 84:23
  bo to nie jest ważne.
 • 84:23 - 84:24
  Spytał ich:
 • 84:24 - 84:29
  "Czy otrzymaliście Ducha Świętego
  gdy uwierzyliście?"
 • 84:29 - 84:31
  Ci wierzący nie byli
 • 84:31 - 84:35
  jeszcze ochrzczeni w wodzie
  w imię Jezusa Chrystusa
 • 84:35 - 84:39
  i nie otrzymali jeszcze Ducha Świętego.
 • 84:39 - 84:43
  Więc Paweł ochrzcił ich
  w Jezusa Chrystusa
 • 84:43 - 84:46
  potem kładł na nich ręce
 • 84:46 - 84:51
  a oni wszyscy otrzymali Ducha
  Świętego i zaczęli mówić językami.
 • 84:54 - 84:56
  Wolność. Wolność.
 • 84:56 - 84:58
  Wolność, niech przyjdzie
  teraz wolność
 • 84:58 - 85:01
  Boże, dziękujemy Cii za twą
  miłość, za wolność.
 • 85:01 - 85:04
  Dziękujemy Ci Duchu Święty,
  że ją napełniasz
 • 85:04 - 85:12
  Nigdy taka sama,
  nigdy taka sama.
 • 85:15 - 85:17
  Jak się czujesz?
 • 85:20 - 85:22
  Poczułaś działanie Boga?
 • 85:28 - 85:29
  Nigdy tego nie doświadczyłaś?
 • 85:29 - 85:31
  Nigdy nie będę taka sama.
 • 85:31 - 85:34
  Tam w galerii, położyłem
  ręce na nią
 • 85:34 - 85:37
  a Duch Święty
  zstąpił na nią
 • 85:37 - 85:40
  Nigdy wcześniej tego
  nie doświadczyła
 • 85:40 - 85:43
  Była tak poruszona
  przez Ducha Świętego,
 • 85:43 - 85:47
  że postanowiliśmy wyjść,
  porozmawiać i jeszcze się modlić
 • 85:47 - 85:52
  Na dworze gdy modliłem się
  o nią, demon zaczął się ujawniać
 • 85:52 - 85:54
  Rozkazuję temu duchowi
  wyjdź w tej chwili!
 • 85:54 - 85:56
  Rozkazuję
  opuść ją teraz!
 • 85:56 - 85:59
  Jest wolność,
  wolność.
 • 85:59 - 86:00
  Wyłaź! Odejdź!
 • 86:00 - 86:02
  Wolność, w tej chwili,
  wolność teraz.
 • 86:02 - 86:04
  Idź! Rozkazuję
  temu duchowi odejść!
 • 86:04 - 86:06
  Odejdź! Idź!
 • 86:06 - 86:10
  Opuść ją! Opuść
  w tej chwili!
 • 86:10 - 86:15
  Na początku nie wiedziałem
  o co dokładnie się modlę
 • 86:15 - 86:18
  wale po chwili Bóg mi to objawił
 • 86:18 - 86:23
  I pokazał mi grzech w jej życiu.
 • 86:23 - 86:28
  Gdy o tym powiedziałem,
  wybuchła płaczem
 • 86:28 - 86:31
  i spytała: "Skąd wiedziałeś,
  skąd to wiesz?
 • 86:31 - 86:33
  Czy Bóg może mi przebaczyć?"
 • 86:33 - 86:39
  Tam, przed galerią, ta
  młoda dziewczyna spotkała Boga.
 • 86:39 - 86:42
  To było tak mocne, że
  aż trzech ochroniarzy
 • 86:42 - 86:45
  podbiegło do nas
  a ona powiedziała:
 • 86:45 - 86:48
  "Odejdźcie, idźcie,
  chcę z nimi porozmawiać,
 • 86:48 - 86:49
  chcę z nimi porozmawiać."
 • 86:49 - 86:53
  I tego dnia, ta dziewczyna
  poznała Boga.
 • 86:53 - 86:57
  Później popołudniu przyszła
  i modliliśmy się o nią
 • 86:57 - 87:02
  i została ochrzczona Duchem Świętym
  i mówiła językami.
 • 87:04 - 87:09
  To było bardzo wzruszające
  i gdy Torben sie omnie modlił
 • 87:09 - 87:12
  nigdy mu tego nie mówiłam
 • 87:12 - 87:16
  ale powiedział, że
  przypominam mu
 • 87:16 - 87:22
  kogoś, kto przechodził
  przez to samo.
 • 87:22 - 87:24
  Wtedy poznałam, że to Bóg
 • 87:24 - 87:27
  chciał mi powiedzieć
  że mi przebaczył.
 • 87:30 - 87:33
  Nawet sama sobie nie
  chciałam przebaczyć
 • 87:33 - 87:37
  bo myślałam, że za to
  nie ma przebaczenia
 • 87:37 - 87:44
  Ale tego dnia, Bóg użył
  Torbena by mnie powiadomić,
 • 87:44 - 87:48
  że mnie kocha i przebaczył mi
  to co zrobiłam.
 • 87:50 - 87:54
  I pozwolił mi
  tego doświadczyć
 • 87:54 - 87:58
  Nigdy tego nie zapomnę
  i nigdy nie będę taka sama.
 • 88:03 - 88:04
  Opowiedz o tym co się
  wczoraj stało
 • 88:04 - 88:08
  i co się stało dzisiaj?
  - Tak.
 • 88:15 - 88:19
  Wybaczcie, jestem przeszczęśliwa,
  myślałam o tym wczoraj,
 • 88:19 - 88:22
  To na prawdę Bóg do mnie
  wczoraj przemówił
 • 88:22 - 88:27
  Byłam zmęczona
  szukaniem odpowiedzi
 • 88:27 - 88:30
  bo nigdzie nie
  mogłam ich znaleźć
 • 88:30 - 88:32
  Zawsze coś we mnie siedziało
 • 88:32 - 88:38
  i wczoraj to odeszło
  i jestem szczęśliwa.
 • 88:43 - 88:47
  Więc dzisiaj zostałam ochrzczona
 • 88:50 - 88:53
  Czułam się wspaniale
 • 88:53 - 88:58
  Myślałam wcześniej o tym
  by się ochrzcić ale
 • 88:58 - 89:04
  wydawało mi się, że muszę
  załatwić przed tym kilka rzeczy
 • 89:04 - 89:09
  Że muszę najpierw
  porozmawiać z pastorem,
 • 89:09 - 89:12
  odbyć jakieś nauki
 • 89:12 - 89:18
  Więc, na podstawie twej własnej
  wiary, chrzczę cię w Jezusa Chrystusa.
 • 89:18 - 89:21
  Umierasz z Chrystusem.
  Powstajesz z Chrystusem.
 • 89:25 - 89:26
  Boże dzięki Ci za Marię.
 • 89:26 - 89:29
  Dziękujemy ci za wszystko
  co zrobiłeś Boże.
 • 89:29 - 89:32
  Dziękujemy Ci za to, co
  zrobiłeś wczoraj i dzisiaj.
 • 89:32 - 89:35
  Dziękujemy Ci za to co
  zamierzasz zrobić w przyszłości Boże.
 • 89:35 - 89:38
  To cudowne, jak Bóg
  wysłuchuje modlitw
 • 89:38 - 89:44
  i jak On może dać ci
  w idealnym momencie
 • 89:44 - 89:46
  rzeczy, których musisz
  się nauczyć
 • 89:46 - 89:50
  i rzeczy, które musisz
  wiedzieć o Jego miłości.
 • 89:50 - 89:55
  Modliłam się noc przed
  spotkaniem Torbena
 • 89:55 - 89:58
  Modliłam się tamtej nocy
  prowadząc samochód
 • 89:58 - 90:05
  Modliłam się, żebym miała
  to pragnienie w sercu
 • 90:05 - 90:11
  by poznać Go i uchwycić się
  i powierzyć wszystko Jemu,
 • 90:11 - 90:13
  ale nie wiem
  gdzie zacząć.
 • 90:13 - 90:22
  Czułam jakbym odbiegła
  tak daleko, że Go już nie ma.
 • 90:22 - 90:25
  Ale wczoraj, Bóg
  odpowiedział na modlitwę
 • 90:25 - 90:30
  i przekonał mnie, że
  On był przez cały czas.
 • 90:30 - 90:35
  Był tuż obok, gdy się smuciłam,
  gdy byłam przygnębiona.
 • 90:35 - 90:39
  Miałam wielką depresję.
 • 90:39 - 90:46
  Ale wciąż tu jestem i jestem
  reprezentacją Jego miłości.
 • 90:47 - 90:51
  Naprawdę uważam, że gdy
  kościół powróci
 • 90:51 - 90:55
  do prawdziwego chrztu,
  prawdziwej ewangelii:
 • 90:55 - 90:58
  Pokuty, nawrócenia się do Jezusa.
 • 90:58 - 91:01
  chrztu na
  odpuszczenie grzechów.
 • 91:01 - 91:03
  Umierania z Chrystusem
  i narodzin z Chrystusem
 • 91:03 - 91:05
  i bycia napełnionym
  Duchem Świętym.
 • 91:05 - 91:07
  To odmieni ten świat.
 • 91:07 - 91:10
  To, co widzimy w
  Dziejach Apostolskich
 • 91:10 - 91:16
  to organiczne, dynamiczne
  życie z Bogiem,
 • 91:16 - 91:19
  które nie polega na hierarchii.
 • 91:19 - 91:23
  Nie polega na programach
  czy projektach.
 • 91:23 - 91:26
  To ludzie którzy
  naśladują Jezusa.
 • 91:26 - 91:29
  Ponieważ żyjemy
  Dziejami Apostolskimi,
 • 91:29 - 91:32
  widzimy jak rozgrywa
  się to w codziennym życiu.
 • 91:32 - 91:36
  Teraz gdy patrzymy w to
  idealne lustro Bożego Słowa,
 • 91:36 - 91:38
  które mówi:
  "Słowo ciałem się stało."
 • 91:38 - 91:40
  To dzieje się w naszym życiu.
 • 91:40 - 91:43
  Teraz patrzymy na nasze życie,
  gdy czytamy Pismo.
 • 91:43 - 91:46
  Widzę ludzi, którzy
  mają dość struktur.
 • 91:46 - 91:48
  Widzę ludzi, którzy
  mają dość tradycji.
 • 91:48 - 91:51
  Widzę ludzi, którzy
  nie przyjmą nic poza prawdą.
 • 91:51 - 91:54
  Prawie każdy Chrześcijanin na
  świecie pragnie przebudzenia.
 • 91:54 - 91:56
  Ale wyobrażałem sobie
  przebudzenie tak, że
 • 91:56 - 92:00
  zstąpią z nieba aniołowie albo
  jakieś światło i się zacznie
 • 92:00 - 92:03
  i każdy się obudzi
  i zacznie się przebudzenie.
 • 92:03 - 92:09
  Jestem pewny, że gdy wszyscy
  chrześciajnie
 • 92:09 - 92:12
  zaczną działać, zaczną robić
  rzeczy o których Biblia mówi
 • 92:12 - 92:14
  żebyśmy robili, wychodzili
  uzdrawiali chorych
 • 92:14 - 92:17
  głosili ewangelię, prowadzili ludzi do
  Chrystusa, wtedy zobaczymy przebudzenie.
 • 92:17 - 92:21
  Wierzę, że przebudzenie jest tu
  od 2000 lat od czasów Jezusa
 • 92:21 - 92:24
  Prawdziwie wierzę, że
  to jest ostatnia reformacja.
 • 92:24 - 92:26
  Ostatnia reformacja kościoła.
 • 92:26 - 92:30
  Te rzeczy są prawdziwe.
  Możesz to zrobić.
 • 92:30 - 92:32
  To tylko sprawa wychodzenia
 • 92:32 - 92:35
  i działania na ulicach.
 • 92:35 - 92:37
  Chowamy wiele rzeczy w kościele
 • 92:37 - 92:39
  i jest dużo niewoli w kościele,
 • 92:39 - 92:43
  ale potrzebujemy wydostać się
  i robić to na całego.
 • 92:43 - 92:47
  Bóg jest prawdziwy i powołał nas
  byśmy byli jego uczniami, uczniami Jezusa
 • 92:47 - 92:49
  by iść, pokazać światu
  że on jest prawdziwy
 • 92:49 - 92:50
  To jest prawdziwe.
 • 92:52 - 92:54
  To jest prawdziwe, mówię ci to prawda.
 • 92:54 - 92:58
  To prawda!
  To naprawdę prawda!
 • 92:58 - 92:59
  To rzeczywiście prawda!
 • 92:59 - 93:01
  To prawda!
 • 93:01 - 93:04
  Jeśli to jest prawdziwe
  w Biblii, co z resztą?
 • 93:04 - 93:08
  Każde słowo jest prawdziwe,
  od początku do końca.
 • 93:08 - 93:12
  To prawda
 • 93:12 - 93:15
  To jest prawdziwe.
  Żyjemy w dniach ostatecznyh
 • 93:15 - 93:20
  gdzie Bóg przywraca
  swój kościół do prawdy,
 • 93:20 - 93:23
  z powrotem do prawdziwego życia,
  którego szukaliśmy.
 • 93:23 - 93:27
  Prawdziwe życie, o którym
  czytaliśmy w Dziejach Apostolskich,
 • 93:27 - 93:29
  gdzie Duch Święty prowadzi
 • 93:29 - 93:32
  To się dzieje, i to na całym świecie.
 • 93:32 - 93:37
  Trwajmy w tym, trwajmy
  w czynieniu uczniami
 • 93:37 - 93:41
  i niech Jezus buduje Swój kościół.
 • 93:41 - 93:44
  Wierzę, że to jest
  ostatnia reformacja
 • 93:44 - 93:47
  a to jest dopiero początek.
 • 93:50 - 93:57
  Ostatnia Reformacja
  Początek
 • 94:18 - 94:25
  Czy pamiętasz jeszcze słowo,
  które do ciebie powiedziałem?
 • 94:25 - 94:32
  Czy pamiętasz jeszcze sen,
  który ci dałem?
 • 94:33 - 94:40
  Czas mija i kalendarz się wypełnia.
 • 94:40 - 94:47
  Ale jedno jest konieczne,
  spędź czas ze mną.
 • 94:47 - 94:54
  Obudź się mój ludu.
 • 94:54 - 95:01
  Niedługo przychodzę.
 • 95:01 - 95:06
  Jedno jest konieczne.
 • 95:07 - 95:10
  Spędź ze mną czas
 • 95:10 - 95:14
  Prowadzę cię.
 • 95:15 - 95:21
  Jeśli chcesz być moim uczniem
 • 95:21 - 95:28
  musisz zaprzeć się samego siebie
  i odłożyć własne marzenia.
 • 95:29 - 95:35
  Chodź za mną, nie ważne
  za jaką cene.
 • 95:36 - 95:43
  Wtedy dostąpisz życia wiecznego.
 • 95:43 - 95:49
  Obudź się mój ludu.
 • 95:49 - 95:56
  Niedługo powracam.
 • 95:56 - 96:02
  Jedno jest konieczne.
 • 96:02 - 96:06
  Spędź czas ze mną.
 • 96:06 - 96:09
  Prowadzę cię.
 • 96:09 - 96:13
  Czy masz czas dla mnie?
 • 96:13 - 96:17
  By szukać mego Królestwa.
 • 96:17 - 96:19
  By szukać twarzy mej.
 • 96:19 - 96:22
  Chcę mówić do ciebie.
 • 96:22 - 96:25
  Chcę cię prowadzić krok po kroku.
 • 96:27 - 96:30
  Wzywam cię.
 • 96:30 - 96:36
  Czy pójdziesz za mną,
  bez względu na cenę?
 • 96:36 - 96:50
  Wołam cię, wołam cię.
Title:
Ostatnia Reformacja - Początek (2016) - CAŁY FILM
Description:

Najlepszy dotychczasowy dokument o naśladowaniu Jezusa w stylu wczesnego Kościoła.

Oficjalna strona filmu: www.tlrmovie.com
Facebook: https://www.facebook.com/TheLastReformationMovies/
Zamówienia DVD: https://thelastreformation.com/product-category/dvd/
Kontakt do uczniów Jezusa: https://thelastreformation.com/network
Napisy do filmu: https://www.amara.org/da/videos/RgeQrfueCzmU/info/the-last-reformation-the-beginning/
Pomoc w rozpowszechnianiu filmu: https://thelastreformationmovie.com/facebook-advertising-program/
Wsparcie: https://thelastreformationmovie.com/donate

Ten film już zmienia świat! Pokazuje jak wyglądało życie pierwszych uczniów, którzy razem z Jezusem chodzili po świecie. Pokazuje również jak powinno wyglądać życie chrześcijan dzisiaj - życie w którym znaki i cuda podążają za nami.

UDOSTĘPNIJ ten film komu się tylko da :)

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:39:53

Polish subtitles

Revisions Compare revisions