Return to Video

The Last Reformation - The Beginning - NL ondertiteld

 • 0:28 - 0:30
  Handelingen 19:5
  "En toen zij dit hoorden,
 • 0:30 - 0:34
  lieten zij zich dopen in de naam
  van de Here Jezus".
 • 0:35 - 0:38
  Vlees en zonde: sterf!
 • 0:43 - 0:46
  Sterf met Christus.
  Sta op met Christus.
 • 0:47 - 0:51
  Heilige Geest kom.
  Bevrijd haar.
 • 0:51 - 0:53
  Sterf met Christus.
 • 0:58 - 1:00
  Handelingen 19:6 "Nadat Paulus
  de handen oplegde
 • 1:00 - 1:02
  kwam de Heilige Geest over hen,
 • 1:02 - 1:05
  en zij spraken in tongen en profeteerden"
 • 1:05 - 1:07
  Heilige Geest, meer...
 • 1:13 - 1:16
  Kom met uw Heilige Geest.
  Vervul mij.
 • 1:19 - 1:21
  Woorden begonnen in mij op te komen.
 • 1:23 - 1:25
  Dank U Heer.
 • 1:27 - 1:29
  Wat deed ik?
  - Wat?
 • 1:29 - 1:30
  Wat deed ik?
 • 1:30 - 1:33
  Wat je net deed?
  Je bad in tongen.
 • 1:33 - 1:35
  Handelingen 3:6-7
  Toen zei Petrus,
 • 1:35 - 1:36
  "in de naam van Jezus, sta op"
 • 1:38 - 1:42
  en onmiddellijk kwam er kracht
  in zijn voeten en enkels.
 • 1:51 - 1:52
  Doet het pijn?
  - Nee.
 • 1:53 - 1:54
  Helemaal niet?
  - Nee.
 • 1:56 - 1:58
  In Jezus' Naam, Ik dank U, amen.
 • 1:59 - 2:01
  Klaar?
  Halleluja!
 • 2:01 - 2:03
  ...na één maand
  en ze is verbijsterd.
 • 2:04 - 2:06
  Het is Jezus.
 • 2:06 - 2:08
  Eerder zag ik deze dingen op TV
 • 2:08 - 2:11
  en ik geloofde het niet, maar nu wel,
 • 2:11 - 2:12
  want het gebeurt met mij.
 • 2:12 - 2:14
  Pijn verdwijn nu.
 • 2:14 - 2:18
  En jij kunt dit ook.
  Buig je nu helemaal.
 • 2:20 - 2:22
  Is het nu goed?
  - Ja.
 • 2:22 - 2:25
  Dank U Vader, amen.
  Probeer het te voelen.
 • 2:25 - 2:26
  Voel je verschil?
 • 2:28 - 2:30
  Serieus, het doet geen pijn meer.
 • 2:30 - 2:32
  Wauw.
 • 2:33 - 2:36
  God, ik dank u voor genezing,
  omdat de pijn verdwijnt.
 • 2:36 - 2:38
  Voel je hoofd nu eens.
 • 2:38 - 2:42
  Nee...
  Ik voel geen pijn, man.
 • 2:42 - 2:45
  Nu is de pijn weg.
  Nu is de pijn weg, ja.
 • 2:46 - 2:50
  Wij als de kerk vandaag, staan aan
  het begin van een nieuwe reformatie.
 • 2:50 - 2:52
  Een reformatie,
  waardoor we terugkeren
 • 2:52 - 2:55
  naar wat we lezen
  in het boek Handelingen.
 • 2:55 - 2:56
  Als je kijkt naar de kerk vandaag,
 • 2:57 - 3:00
  dan is ze zo anders dan wat we
  lezen in het boek Handelingen.
 • 3:00 - 3:03
  Want we hebben ongeveer
  2000 jaar aan geschiedenis,
 • 3:04 - 3:07
  waarin de kerk keer op keer is veranderd.
 • 3:08 - 3:12
  We kunnen zien dat de kerk in het boek
  Handelingen een levend lichaam was.
 • 3:12 - 3:16
  Een lichaam van gelovigen
  geleid door de Heilige Geest.
 • 3:17 - 3:20
  De kerk was een beweging,
  een beweging van discipelen.
 • 3:23 - 3:27
  Het christendom kwam naar Griekenland
  en werd een filosofie.
 • 3:33 - 3:36
  Het kwam naar Italië
  en werd een instituut.
 • 3:42 - 3:45
  Het kwam naar Europa
  en werd een cultuur.
 • 3:52 - 3:55
  Het kwam naar Amerika
  en werd een onderneming...
 • 3:58 - 4:03
  Als je een lichaam neemt en vervolgens
  een onderneming maakt van dat lichaam
 • 4:03 - 4:05
  is dat dan niet een vorm van prostitutie?
 • 4:06 - 4:09
  En dit is wat we hebben gedaan
  met de kerk vandaag.
 • 4:09 - 4:14
  We hebben de kerk van Christus
  geprostitueerd, het lichaam van Christus.
 • 4:14 - 4:18
  En daarom is een reformatie noodzakelijk,
 • 4:18 - 4:20
  waar we zoveel dieper gaan,
 • 4:21 - 4:24
  waarbij we het hebben over de leer,
  we hebben het over de Geest,
 • 4:24 - 4:29
  en ook over het hele systeem,
  het systeem van de kerk.
 • 4:29 - 4:32
  Waarom gebruiken we de kerk
  zoals we nu doen?
 • 4:32 - 4:36
  Het is tijd om terug te gaan naar wat
  we lezen in het boek Handelingen.
 • 4:38 - 4:44
  God brengt ons nu weer terug
  naar het begin.
 • 6:31 - 6:35
  Wat het boek Handelingen het meest
  uitzonderlijke boek van de Bijbel maakt,
 • 6:36 - 6:44
  is dat het boek Handelingen het enige boek
  is in de hele Bijbel dat ons laat zien
 • 6:44 - 6:47
  hoe we er eigenlijk op uit moeten
  gaan en discipelen moeten maken.
 • 6:48 - 6:52
  Wanneer je de evangeliën leest
  voorafgaand aan het boek Handelingen,
 • 6:52 - 6:55
  is het interessant dat, hoewel deze boeken
 • 6:55 - 6:59
  zijn geschreven in een tijd,
 • 7:00 - 7:02
  waarschijnlijk zo'n dertig jaar
  na het kruis.
 • 7:02 - 7:06
  Maar de periode waarover het ging
  is allemaal van voor het kruis.
 • 7:06 - 7:09
  Dus we zien daar niet de volheid
  van het christelijk leven,
 • 7:09 - 7:13
  want Christus was nog niet gestorven,
  begraven en opgestaan
 • 7:14 - 7:15
  en Hij had Zijn Geest
  nog niet gestuurd.
 • 7:16 - 7:18
  Dus in de evangeliën zien we niet
 • 7:19 - 7:21
  hoe ze eropuit gingen
  en discipelen maakten.
 • 7:21 - 7:24
  De Heilige Geest was nog niet uitgestort
 • 7:24 - 7:26
  en ook hadden we de kracht nog niet
 • 7:27 - 7:29
  om met succes erop uit te gaan.
 • 7:30 - 7:32
  Ik denk dat dat een oorzaak is
  van veel angst
 • 7:32 - 7:34
  voor wie de Heilige Geest niet kennen.
 • 7:34 - 7:36
  Want Jezus zei hen te wachten.
 • 7:36 - 7:40
  Hij zei: "Wanneer Mijn Geest komt,
  zullen jullie kracht ontvangen
 • 7:41 - 7:43
  en dan zullen jullie mijn getuigen zijn."
 • 7:44 - 7:47
  Het is echt!
 • 7:50 - 7:52
  Amen, het is echt!
 • 7:59 - 8:01
  Halleluja.
  - Ze is net genezen.
 • 8:16 - 8:18
  Geweldig, Jezus.
  - Dank U, Jezus.
 • 8:24 - 8:27
  Moet je kijken, ze loopt.
 • 8:28 - 8:31
  Ik weet dat er in veel kerken
  een bordje is,
 • 8:31 - 8:33
  aan de muur, waarop geschreven staat:
 • 8:33 - 8:37
  "Jezus is dezelfde gisteren,
  vandaag en tot in eeuwigheid."
 • 8:37 - 8:41
  Wij als gelovigen, geloven dat
 • 8:42 - 8:44
  Jezus dezelfde is,
  gisteren, vandaag en voor altijd.
 • 8:45 - 8:50
  Maar als Hij dezelfde is,
  dan is de Heilige Geest ook dezelfde.
 • 8:52 - 8:54
  En als de Heilige Geest dezelfde is,
 • 8:55 - 8:58
  dan is wat we in het boek Handelingen
  lezen, ook hetzelfde.
 • 9:00 - 9:03
  Door de kracht van Jezus Christus
  is ze zojuist genezen.
 • 9:06 - 9:09
  Deze man heeft net deze vrouw genezen.
 • 9:10 - 9:12
  Hij is overweldigd.
 • 9:13 - 9:18
  Is het gebeurd?
  -Het is gebeurd.
 • 9:18 - 9:20
  Het gebeurde toen hij riep.
 • 9:21 - 9:25
  Ik liep zo,
  omdat ik me niet sneller kon bewegen.
 • 9:26 - 9:27
  Wat kun je nu?
 • 9:33 - 9:34
  Zus, doe eens zo.
 • 9:34 - 9:37
  Ik kon dit niet, en dit niet.
 • 9:37 - 9:38
  En dit ook niet.
 • 9:38 - 9:41
  Ik zou schreeuwen, als ik dat deed.
 • 9:41 - 9:42
  Alle eer aan Zijn naam.
 • 9:42 - 9:45
  In het boek Handelingen zien
  we de allereerste christenen,
 • 9:45 - 9:47
  de eerste discipelen van Christus.
 • 9:47 - 9:50
  Ze hadden de leefstijl
  van discipelen.
 • 9:50 - 9:52
  Ze bereikten mensen
  bij hen thuis en op straat.
 • 9:53 - 9:54
  Ze ontmoetten mensen ter plekke.
 • 9:54 - 9:58
  Het evangelie explodeerde
  en verspreidde zich over de wereld.
 • 9:58 - 10:01
  Vele duizenden mensen
 • 10:01 - 10:03
  kwamen tot geloof in Christus,
 • 10:03 - 10:05
  werden gedoopt
  en ontvingen de Heilige Geest.
 • 10:06 - 10:08
  Maar later in de kerkgeschiedenis
 • 10:08 - 10:13
  werd het christendom geïnstitutionaliseerd
  en een staatsreligie.
 • 10:13 - 10:18
  Deze hiërarchie en dit instituut
  achtervolgde ons door de reformatie heen
 • 10:19 - 10:21
  toen Luther, Calvijn en Zwingli kwamen.
 • 10:21 - 10:25
  Ze probeerden de kerk te hervormen
  en het echte evangelie terug te brengen,
 • 10:25 - 10:27
  zoals in het boek Handelingen.
 • 10:27 - 10:28
  Maar ze faalden.
 • 10:28 - 10:32
  We hebben nog steeds het gebouw
  en het speciale priesterschap.
 • 10:32 - 10:35
  We hebben nog steeds samenkomsten
  in speciale gebouwen,
 • 10:35 - 10:39
  op speciale dagen, en een hiërarchie,
  en mensen die trachten
 • 10:39 - 10:43
  met offers aan de kerk
  bij God in de gunst te komen.
 • 10:43 - 10:47
  Luther slaagde er niet in
  om de kerk terug te brengen
 • 10:47 - 10:49
  naar wat we lezen in Handelingen.
 • 10:49 - 10:50
  De Bijbel is het levensboek.
 • 10:51 - 10:54
  En dat wordt het niet
  door het te bestuderen.
 • 10:55 - 10:57
  Het worden het levensboek
  door het te gaan leven.
 • 10:57 - 11:01
  Ik beveel de pijn in deze hand
  te verdwijnen, in Jezus' naam.
 • 11:01 - 11:02
  Probeer het nog eens.
 • 11:06 - 11:08
  Het is weg.
 • 11:09 - 11:11
  Wat is dit?
 • 11:11 - 11:13
  In Jezus' naam,
  op dit moment, amen.
 • 11:14 - 11:15
  Probeer het.
 • 11:18 - 11:19
  Het is weg.
 • 11:19 - 11:20
  Amen.
 • 11:21 - 11:23
  Verdwijn nu, in de naam van Jezus.
  Probeer het nog eens.
 • 11:27 - 11:29
  Botten ik beveel jullie:
  herstel nu in Jezus' naam.
 • 11:30 - 11:31
  Probeer het.
 • 11:35 - 11:40
  Is het vergelijkbaar met reiki?
  - Nee, Jezus.
 • 11:40 - 11:43
  Jezus, niet reiki.
  - Geen energie?
 • 11:43 - 11:45
  God! Nee, het is geen energie.
 • 11:45 - 11:47
  Dank U, Jezus.
 • 11:53 - 11:55
  Wat vind je van
  wat er net gebeurde?
 • 11:55 - 11:57
  Het is cool.
  -Best wel cool?
 • 11:57 - 12:00
  We zijn geboren en op aarde gezet
  met een doel.
 • 12:00 - 12:02
  Namelijk God zoeken en vinden.
 • 12:02 - 12:04
  Het probleem is
  dat we Hem niet zoeken.
 • 12:04 - 12:06
  Daarom vinden we Hem niet.
 • 12:06 - 12:08
  Hebben jullie gehoord van Jezus?
 • 12:10 - 12:13
  We leven 2015 jaar na Jezus Christus.
 • 12:13 - 12:16
  God is echt en roept ons
  om Jezus' discipelen te zijn,
 • 12:16 - 12:19
  erop uit te gaan, de wereld
  te laten zien dat Hij echt is.
 • 12:19 - 12:21
  Op 5 april 1995 heb ik mij bekeerd.
 • 12:21 - 12:24
  Ik erkende dat ik had gezondigd
  en gaf mijn leven aan Jezus
 • 12:25 - 12:30
  en een licht kwam in mijn lichaam.
  Ik viel op de grond en ik ontmoette God.
 • 12:30 - 12:34
  Als je een wedergeboren christen wordt,
  komt de Geest van God en leeft in jou
 • 12:34 - 12:36
  en dan ga je doen wat Jezus deed.
 • 12:36 - 12:39
  De Bijbel zegt ons
  te handelen naar het Woord
 • 12:39 - 12:41
  en niet alleen te luisteren.
 • 12:41 - 12:46
  Als we alleen het Woord aanhoren
  en niks doen, misleiden we onszelf.
 • 12:46 - 12:48
  We zijn als een man
  die in de spiegel kijkt,
 • 12:49 - 12:53
  maar zodra we weggaan,
  zijn we vergeten wat we zagen.
 • 12:53 - 12:57
  Elke zondag
  zitten miljoenen christenen
 • 12:57 - 13:02
  in de kerk te luisteren
  naar het Woord van God.
 • 13:02 - 13:06
  Maar zodra ze weggaan,
  vergeten ze wat ze hebben gehoord.
 • 15:32 - 15:34
  Als voorganger
  begon ik de afgelopen jaren
 • 15:34 - 15:38
  erg hongerig te worden.
  Ik las door het boek Handelingen
 • 15:38 - 15:41
  en werd boos,
  omdat ik dingen zag gebeuren
 • 15:41 - 15:44
  in het boek Handelingen,
  die ik niet zag gebeuren
 • 15:44 - 15:46
  in mijn kerk
  of in mijn eigen leven,
 • 15:47 - 15:50
  of onder ouderlingen,
  of binnen de kerkstructuur.
 • 15:50 - 15:52
  We gingen erop uit
  en genazen mensen.
 • 15:52 - 15:55
  We legden ze de handen op,
  en stuurden ze naar huis.
 • 15:55 - 15:59
  Ze zouden misschien genezen,
  maar misschien ook niet.
 • 16:00 - 16:03
  Maar wat ik lees in Handelingen
  is dat de apostelen
 • 16:03 - 16:06
  eropuit gingen en deze
  dingen gewoon dagelijks deden.
 • 16:06 - 16:08
  En ik voelde,
  dit is wat ik wilde.
 • 16:08 - 16:12
  Dus twee jaar hongerde ik hiernaar,
 • 16:12 - 16:15
  overtuigd dat ik geroepen werd
  om dit te doen,
 • 16:15 - 16:17
  maar niet in staat het te doen.
 • 16:17 - 16:20
  Het systeem van de kerk
  moet veranderen.
 • 16:20 - 16:28
  We moeten stoppen met het instituut,
  gericht op gebouwen en zondagdiensten.
 • 16:28 - 16:31
  Mensen zitten in kerken,
  jaar na jaar,
 • 16:31 - 16:36
  wachtend op de komst van die speciale
  voorganger die voor hen bidt
 • 16:36 - 16:38
  en zegt: "Nu heb je de zalving.
 • 16:38 - 16:42
  "Nu kun je eropuit
  en kun je dit of dat voor God doen."
 • 16:42 - 16:45
  Of ze zitten daar alleen maar,
  hopend dat
 • 16:46 - 16:47
  iemand hen zal zien,
  met hun talenten.
 • 16:48 - 16:51
  En dat is niet wat de Bijbel
  ons zegt te doen.
 • 16:51 - 16:53
  Dat is niet wat Jezus
  ons zegt te doen.
 • 16:55 - 16:59
  In 1995 werkte ik als bakker
  en wist ik helemaal niks over God.
 • 16:59 - 17:01
  Ik wist helemaal niks
  over de Bijbel.
 • 17:01 - 17:07
  Ik ben als jongen in Denemarken
  gedoopt in de Lutherse kerk.
 • 17:07 - 17:10
  Ik ben gevormd
  in de Lutherse kerk toen ik veertien was.
 • 17:11 - 17:14
  Maar het was traditie.
  Het is voor velen traditie tegenwoordig.
 • 17:14 - 17:18
  Op een avond keek ik omhoog en zei:
  "Kom op God, bent U er?"
 • 17:18 - 17:21
  "Als U er bent, neem me mee.
  Ik wil U kennen."
 • 17:21 - 17:24
  En kort daarna
  hoorde ik het evangelie
 • 17:24 - 17:29
  en op 5 april 1995, 's avonds om 21:30
 • 17:29 - 17:31
  bekeerde ik mij
 • 17:31 - 17:33
  en gaf ik alles aan Jezus.
 • 17:33 - 17:35
  Toen begon ik naar de kerk te gaan
 • 17:36 - 17:40
  en ik begon als
  de mensen in de kerk te worden.
 • 17:40 - 17:42
  Ik dacht
  dat dit christendom was,
 • 17:42 - 17:48
  om God te ontmoeten en vervolgens
  elke zondag in een kerk te zitten.
 • 17:48 - 17:51
  Maar ik raakte meer en meer gefrustreerd.
 • 17:51 - 17:56
  Want ik dacht: Er moet meer zijn
  dan alleen maar naar een kerk gaan,
 • 17:56 - 17:59
  daar elke zondag twee uur te zitten
 • 17:59 - 18:02
  en te luisteren naar iemand die preekt.
 • 18:02 - 18:06
  Op een gegeven moment begon
  ik het boek Handelingen te lezen,
 • 18:06 - 18:10
  over de eerste christenen,
  hoe ze leefden.
 • 18:11 - 18:13
  En zij deden niet hetzelfde wat ik deed.
 • 18:13 - 18:18
  Waar zij kwamen,
  zagen ze levens veranderen.
 • 18:18 - 18:22
  Op dat moment was ik zo gefrustreerd,
 • 18:22 - 18:24
  want ik was al jaren christen,
 • 18:24 - 18:26
  maar had nooit zieken genezen
  of demonen uitgedreven.
 • 18:27 - 18:32
  Ik had nooit iemand tot Christus gebracht.
  Ik had nog nooit het leven meegemaakt
 • 18:32 - 18:37
  zoals in de eerste kerk,
  in het boek Handelingen.
 • 18:37 - 18:39
  Maar op een dag zei ik gefrustreerd:
 • 18:39 - 18:43
  "God, ik geef U alles,
  ik wil dit leven zien."
 • 18:43 - 18:48
  En toen begon ik dit leven te zien,
  meer en meer.
 • 18:48 - 18:50
  Maar het probleem in het begin was
 • 18:50 - 18:53
  dat er niemand was
  die mij tot discipel kon maken.
 • 18:53 - 18:57
  Er was niemand zoals Jezus, die zei:
 • 18:57 - 19:00
  "Kom en volg Mij en Ik zal jullie
  vissers van mensen maken.
 • 19:00 - 19:03
  "Kom en volg Mij,
  Ik zal jullie laten zien
 • 19:03 - 19:05
  "hoe je zieken geneest,
  en het evangelie predikt.
 • 19:05 - 19:11
  "Ik doe het voor en train jullie, hoe je
  resultaat boekt in het Koninkrijk van God.
 • 19:11 - 19:13
  Niemand deed dat.
 • 19:13 - 19:15
  Maar het verschil is
 • 19:15 - 19:18
  dat wij nu zelf mensen tot discipel maken.
 • 19:19 - 19:21
  Als wij wat we geleerd hebben, doorgeven
 • 19:21 - 19:26
  aan de volgende generatie
  discipelen en zij ermee doorgaan,
 • 19:26 - 19:29
  en het ook weer doorgeven aan
  de volgende generatie discipelen,
 • 19:29 - 19:32
  zullen we binnen korte tijd discipelen
 • 19:32 - 19:36
  op aarde hebben lopen,
  die precies op Jezus lijken.
 • 19:36 - 19:40
  Die dezelfde dingen doen die Jezus
  deed, ja zelfs grotere dingen
 • 19:40 - 19:42
  want Hij ging naar de Vader.
 • 20:24 - 20:27
  Nu luisteren we naar een vriend van ons.
 • 20:30 - 20:31
  In het Zweeds.
 • 20:38 - 20:40
  Zweden is top man!
 • 20:41 - 20:44
  Vader ik bid dat we
  Europa zullen innemen
 • 20:44 - 20:47
  en ook Denemarken, en Noorwegen
  en de hele wereld voor U!
 • 21:01 - 21:05
  Ik werd
  ongeveer elf jaar geleden christen.
 • 21:05 - 21:08
  Ik kwam in een Zweedse staatskerk
 • 21:08 - 21:10
  vanuit niet-christelijke achtergrond.
 • 21:11 - 21:16
  Na een tijdje verhuisden
  mijn vrouw en ik naar een andere stad
 • 21:16 - 21:20
  en kwamen daar
  in een hele grote kerk terecht.
 • 21:20 - 21:26
  Daar werden we leiders
  van een groot evangelisatieproject.
 • 21:27 - 21:30
  We moesten daarin tot voorbeeld zijn
  maar ik had nog nooit iemand
 • 21:31 - 21:35
  tot Christus geleid
  of zelf iemand gedoopt.
 • 21:35 - 21:38
  Ik had nooit iemand zien genezen
  voor wie ik bad.
 • 21:38 - 21:42
  Op een keer waren we 's avonds buiten
 • 21:43 - 21:47
  toen een man bij ons tafeltje
  kwam staan en vroeg:
 • 21:47 - 21:50
  "Hallo, ik zie wat jullie doen,
  ik wil christen worden.
 • 21:50 - 21:52
  "Hoe doe ik dat?"
 • 21:52 - 21:55
  Mijn reactie was:
  "Oké, ik haal je morgen wel op
 • 21:55 - 21:57
  en breng je naar de kerk."
 • 21:57 - 21:59
  En dat deed ik, ik nam hem mee
 • 21:59 - 22:03
  en bracht hem bij de voorganger
  en de voorganger verloste hem.
 • 22:04 - 22:08
  Maar dit liet mij niet los,
  ik voelde dat er iets niet klopte.
 • 22:08 - 22:11
  Omdat ik vaak de Bijbel las,
  en jaren een bijbelschool had gevolgd,
 • 22:12 - 22:15
  wist ik dat de Bijbel zei
  dat ik zelf degene was
 • 22:15 - 22:17
  die deze dingen hoorde te doen.
 • 22:17 - 22:20
  Ik moet zelf zieken de handen opleggen
 • 22:20 - 22:22
  zodat ze zouden genezen.
 • 22:22 - 22:26
  Ik moest die mensen dopen
  en dat deed ik niet.
 • 22:26 - 22:27
  Er was dus iets mis.
 • 22:28 - 22:30
  Ik begon te denken,
  misschien liegen ze,
 • 22:30 - 22:32
  misschien is het niet waar
  wat ze me vertellen.
 • 22:33 - 22:34
  Ik begon te wandelen.
 • 22:34 - 22:37
  Iedere ochtend werd ik wakker
  en bad tot de Heer.
 • 22:37 - 22:39
  Soms regende het,
  sneeuw en slecht weer.
 • 22:39 - 22:42
  Maar ik ging naar buiten
  en riep tot de Heer:
 • 22:42 - 22:46
  "Ik wil U kennen,
  Ik wil het echte leven ontvangen."
 • 22:47 - 22:52
  Op een dag op het werk
  las ik een christelijke krant.
 • 22:53 - 22:56
  Er stond een klein artikeltje in
  over een man uit Denemarken
 • 22:57 - 22:59
  die in een winkelcentrum in Zweden
 • 23:00 - 23:02
  bad voor zieke mensen,
  die genazen.
 • 23:02 - 23:05
  En ik dacht: Wat!
  Ik had dit soort berichten eerder gelezen,
 • 23:05 - 23:07
  maar dit raakte mijn hart.
  Ik voelde dat dit God was.
 • 23:07 - 23:12
  Dus ik belde hem en hij nam op.
  Hij was gewoon, net als ik.
 • 23:13 - 23:15
  We praatten
  en ik vertelde hem mijn verhaal
 • 23:15 - 23:19
  en hij dacht, dit is verbazingwekkend,
  we moeten elkaar opzoeken.
 • 23:19 - 23:22
  Dus ik verzamelde wat vrienden
  en we gingen naar Denemarken.
 • 23:23 - 23:27
  Toen vroeg hij ons: "Waarom
  ben je naar Denemarken gekomen?"
 • 23:27 - 23:29
  We antwoordden:
  "We willen mensen zien genezen."
 • 23:30 - 23:33
  Toen zei hij:
  "Oké, binnen ongeveer 15 minuten
 • 23:33 - 23:35
  "zul je de eerste persoon zien genezen."
 • 23:35 - 23:40
  Ik dacht, ja ja. Ik kon het niet geloven.
 • 23:40 - 23:42
  Hoe kan dit nou deel zijn van mijn leven?
 • 23:42 - 23:46
  Maar we gingen de straat op
  en kwamen een groep mensen tegen,
 • 23:47 - 23:49
  ongeveer 25, 30 jaar oud.
 • 23:50 - 23:55
  Een van de meisjes
  had al jaren last van haar knie.
 • 23:55 - 23:58
  Hij zei me om mijn handen
  op haar knie te leggen
 • 23:58 - 24:00
  en de pijn te bevelen weg te gaan.
 • 24:00 - 24:03
  Ik viel bijna flauw van nervositeit.
 • 24:04 - 24:07
  Ik had denk ik ook geen geloof.
  Ik zei: Oké, ik zal het doen."
 • 24:07 - 24:11
  En dus deed ik het en ze sprong
  bijna overeind en zei: "Wat?!"
 • 24:11 - 24:13
  En ze werd genezen.
 • 24:13 - 24:18
  De hele groep was verbaasd.
  Dit heeft mijn wereld op z'n kop gezet.
 • 24:18 - 24:20
  Ik realiseerde me, dit is waar.
 • 24:20 - 24:22
  Voor mij was het voldoende.
 • 24:23 - 24:25
  Ik bad voor iemand
  en toen ging ik het zelf doen.
 • 24:27 - 24:30
  Als christenen worden we geroepen
  om discipelen te maken.
 • 24:31 - 24:35
  Een ander woord
  dat we gebruiken is 'kickstart'.
 • 24:36 - 24:38
  Het is als met een motorfiets,
 • 24:38 - 24:41
  je wilt de motor starten,
  dat doe je met een kickstarter.
 • 24:41 - 24:46
  Als de motor draait, kun je overal heen.
 • 24:47 - 24:51
  Wij als christenen
  moeten ook zo 'gekickstart' worden
 • 24:51 - 24:54
  om te doen
  waartoe Jezus ons geroepen heeft.
 • 24:54 - 24:58
  Wanneer wij bijvoorbeeld een christen
  kickstarten de zieken te genezen,
 • 24:58 - 25:02
  nemen we hem mee de straat op en zeggen:
  "Kom mee en let op."
 • 25:02 - 25:05
  En dan laten we hem zien hoe je dat doet.
 • 25:05 - 25:09
  Als ze dat eenmaal gedaan hebben
  kunnen ze dat telkens opnieuw doen.
 • 25:09 - 25:12
  Je zegt dat je in je hele lichaam
  pijn hebt, vooral in je benen? - Ja.
 • 25:12 - 25:14
  Ik zal ervoor bidden,
  je zult het zien.
 • 25:16 - 25:18
  Ik beveel alle pijn,
  verdwijn nu.
 • 25:18 - 25:20
  Wees nu genezen
  in je gehele lichaam.
 • 25:20 - 25:23
  Ik beveel alle pijn
  het lichaam nu te verlaten.
 • 25:23 - 25:24
  Het hele lichaam, nu.
 • 25:25 - 25:28
  Ik bid voor genezing, nu,
  in de naam van Jezus, amen.
 • 25:28 - 25:31
  Beweeg eens, probeer te bewegen.
 • 25:31 - 25:33
  Probeer te voelen.
 • 25:34 - 25:36
  Het voelt goed.
  - Voelt het goed, ja?
 • 25:36 - 25:38
  Maar voel je nu nog pijn?
 • 25:40 - 25:42
  Nee.
  - Is het weg?
 • 25:44 - 25:45
  Mensen worden verrast.
 • 25:45 - 25:49
  Ik beveel deze rug volkomen
  te herstellen, op dit moment.
 • 25:49 - 25:51
  Buig je eens voorover,
  probeer eens te voelen.
 • 25:52 - 25:54
  En weer omhoog.
  - Het is echt weg.
 • 25:54 - 25:57
  - Echt waar.
  - Wat?
 • 25:57 - 25:59
  Ik zweer je.
  - Ik verzin het echt niet,
 • 26:00 - 26:04
  je kon voelen dat het gewoon verdween.
  - O ja, o mijn God.
 • 26:04 - 26:07
  Dit verspreidt zich over de gehele wereld.
 • 26:08 - 26:10
  De afgelopen jaren hebben we
 • 26:10 - 26:14
  honderdduizenden mensen zien genezen.
 • 26:14 - 26:18
  Door gewone gelovigen
  die gekickstart werden
 • 26:18 - 26:21
  en eropuit gingen
  en de zieken gingen genezen.
 • 26:21 - 26:26
  En die mensen leiden nu weer
  anderen tot Christus.
 • 26:27 - 26:32
  Dus de laatste jaren hebben we
  duizenden tot Christus zien komen.
 • 26:32 - 26:35
  En dit is echt krachtig.
 • 26:35 - 26:39
  Ik kwam in Stockholm en
  ontmoette deze broeder
 • 26:40 - 26:45
  en hij was daar met een hele groep jongens
  en zijn vrouw was daar ook.
 • 26:45 - 26:46
  Toen gingen we eropuit.
 • 26:47 - 26:49
  Hij sprak eerst iemand aan die pijn had
 • 26:49 - 26:52
  en hij legde zijn hand op die persoon
  en die werd genezen.
 • 26:52 - 26:56
  En ik had zoiets van:
  Wauw, dit is geweldig!
 • 26:56 - 26:58
  Deze persoon werd genezen
  en ik dacht,
 • 26:58 - 27:00
  nu is het niet alleen
  maar op YouTube.
 • 27:00 - 27:04
  Ik zit nu niet naar YouTube te kijken,
  maar het gebeurt waar ik bij sta.
 • 27:04 - 27:08
  Het was zo geweldig, om de reactie te
  zien van degene die genezen werd.
 • 27:08 - 27:12
  Het volgende wat er gebeurde
  was een dame die naar me toe kwam
 • 27:12 - 27:15
  die pijn in haar buik had.
 • 27:15 - 27:18
  De persoon die mij kickstartte zei:
 • 27:18 - 27:21
  Nu is het jouw tijd om te bidden.
  Leg gewoon je hand op haar
 • 27:21 - 27:24
  en beveel de pijn te verdwijnen.
  Dus ik plaatste mijn hand
 • 27:24 - 27:26
  terwijl ik aarzelde plaatste
  ik toch mijn hand
 • 27:26 - 27:30
  en beval gewoon:
  In Jezus' naam, pijn ga.
 • 27:30 - 27:34
  Ik trok mijn hand terug en plotseling,
  je had het gezicht van die vrouw
 • 27:34 - 27:38
  moeten zien, ze zei:
  "Hoe heb je dat gedaan?"
 • 27:38 - 27:40
  Wat...!?
 • 27:40 - 27:43
  Hou je me voor de gek?
  - Nee, zeker niet.
 • 27:43 - 27:46
  Dit is echt, daarom doen we dit.
 • 27:47 - 27:49
  Nee.
 • 27:50 - 27:52
  Dit is krankzinnig.
 • 27:52 - 27:55
  Jezus heeft je genezen, niet ik.
 • 27:55 - 27:57
  Wauw, ik heb nog nooit zoiets beleefd,
 • 27:58 - 28:01
  alsof hier gewoon een
  droom voor mij uitkomt.
 • 28:01 - 28:04
  Dit is eigenlijk de mooiste
  dag van mijn leven.
 • 28:04 - 28:07
  Deel mogen uitmaken van waar ik
  al zolang naar verlangd heb.
 • 28:08 - 28:11
  Op de terugreis naar huis was
  ik zo vol van blijdschap.
 • 28:11 - 28:14
  Ik zat in de bus op weg naar huis.
 • 28:14 - 28:20
  Toen ik aankwam kon ik niet
  zomaar weer gewoon thuis gaan zitten.
 • 28:20 - 28:24
  Ik ging gewoon de stad in
  en ging voor mensen bidden.
 • 28:24 - 28:27
  En op diezelfde dag kwam ik
  deze meisjes tegen.
 • 28:27 - 28:29
  Ik bad voor ze en ze werden
  onmiddellijk genezen.
 • 28:30 - 28:31
  En weer voelde ik: Wauw!
 • 28:31 - 28:34
  Dit is niet iets dat alleen maar
  in Stockholm gebeurt.
 • 28:34 - 28:36
  Het gaat door, weet je.
 • 28:36 - 28:39
  Vanaf die tijd ging ik elke dag eropuit.
 • 28:39 - 28:45
  Elke dag was ik op straat en
  ik heb duizenden zien genezen.
 • 28:45 - 28:49
  Het veranderde mij gewoon.
  Het heeft mij volledig veranderd.
 • 28:49 - 28:51
  Het is... wauw!
 • 28:55 - 28:57
  Beweeg je been.
 • 28:58 - 29:00
  Ik voel niets.
 • 29:02 - 29:02
  Is het verdwenen?
 • 29:03 - 29:04
  Ik voel niets meer.
  - Nee.
 • 29:05 - 29:07
  Ik voel niets meer.
 • 29:08 - 29:09
  Ik voel niets meer.
 • 29:09 - 29:12
  Is dat niet vreemd?
  - Ja.
 • 29:12 - 29:14
  Het was Jezus die je heeft genezen.
 • 29:20 - 29:22
  Buig je voorover en voel eens.
 • 29:25 - 29:28
  Het werkt Dennis.
  Test het. Test het.
 • 29:32 - 29:34
  Hoe voelt het nu?
  - Het voelt perfect.
 • 29:34 - 29:38
  Is alle pijn weg?
  - Alle pijn is volledig verdwenen.
 • 29:39 - 29:41
  Ik zweer bij God.
 • 29:41 - 29:42
  Dank U, Jezus.
 • 29:43 - 29:46
  Ik verwachte het niet te zullen zien,
  zo was ik nou eenmaal...
 • 29:46 - 29:49
  Op video's heb ik het telkens weer gezien
 • 29:49 - 29:51
  maar nooit in staat dit zelf te doen
 • 29:51 - 29:53
  en ik verwachtte
  volledig dat God dit doet.
 • 29:53 - 29:57
  Dit is hoe Hij mij gebruikt,
  dit is mijn doel hier.
 • 29:57 - 30:03
  We baden voor een meisje
  met rugproblemen.
 • 30:03 - 30:05
  Ik denk dat ze een
  operatie gehad had.
 • 30:05 - 30:08
  Pijn, verdwijn, nu.
  Rug, kom op je plaats, nu.
 • 30:08 - 30:13
  In de naam van Jezus.
 • 30:13 - 30:15
  Voel je iets gebeuren?
 • 30:15 - 30:17
  Oh snap,
  - Wauw, er gebeurde iets.
 • 30:17 - 30:21
  Zij werd vervuld met de Heilige Geest,
  God kwam radicaal tot haar.
 • 30:21 - 30:23
  Ze was in tranen.
  Ze viel voor ons neer.
 • 30:24 - 30:29
  Vul haar.
  Meer, meer.
 • 30:29 - 30:32
  De Heilige Geest is op jou
  open gewoon je mond.
 • 30:38 - 30:40
  Heilige Geest, meer..
  Vul haar.
 • 30:42 - 30:45
  Je bent zojuist gedoopt,
  vervuld met de Geest.
 • 30:47 - 30:50
  Hij is daar, Hij is daar.
 • 30:51 - 30:54
  Dit is een nieuw begin.
  Het is een nieuw begin voor jou.
 • 30:54 - 30:58
  Het is een nieuw begin.
 • 31:00 - 31:03
  God, we danken U voor vrijheid,
  voor een nieuw begin.
 • 31:03 - 31:07
  Haar familie die bij haar was,
  haar schoonzus en haar kinderen
 • 31:07 - 31:10
  waren helemaal rustig,
  alsof alles normaal was,
 • 31:10 - 31:11
  Mensen liepen langs...
 • 31:11 - 31:13
  En ik herinner me dat ik dacht:
 • 31:14 - 31:18
  Dit is zo cool wat er nu
  met dit meisje gebeurt.
 • 31:18 - 31:21
  Ze had geen idee wat er
  zou gaan gebeuren die dag.
 • 31:21 - 31:24
  Ze kwam overeind en je kon zien
  dat ze een ander persoon was.
 • 31:24 - 31:26
  God had haar van binnenuit veranderd.
 • 31:28 - 31:30
  Het gaat goed met me Lillia.
 • 31:30 - 31:33
  Dit is goed.
  - Veel beter dan goed.
 • 31:34 - 31:36
  Veel beter dan gewoon goed.
 • 31:36 - 31:39
  God wil ons laten zien
  dat Hij levend is
 • 31:39 - 31:41
  en laten zien wie Hij is voor ons.
 • 31:42 - 31:44
  Dit is God, dit is gewoon hier buiten.
 • 31:46 - 31:49
  Niet in een mooie kerk,
  maar God is er.
 • 31:49 - 31:51
  Hij wil deel van
  ons leven uitmaken.
 • 31:51 - 31:53
  Hij wil deel uitmaken van jouw leven.
 • 31:53 - 31:56
  Van daaruit gingen we verder.
 • 31:56 - 31:59
  Toen baden we voor een
  man genaamd Danny.
 • 32:00 - 32:03
  Juist, eerst vroegen we aan
  een andere man of hij ergens pijn had.
 • 32:03 - 32:05
  Hij zei: "Nee".
  En toen kwam Danny...
 • 32:05 - 32:08
  Juist, we vroegen een man
  op een bankje of we met hem konden bidden.
 • 32:08 - 32:12
  Hij zei: "Nee, het gaat goed."
  En een man genaamd Danny zei:
 • 32:12 - 32:15
  "Oh, mijn rug doet heel erg pijn."
  "Hoe lang al?"
 • 32:15 - 32:20
  "Al tien jaar."
  Eigenlijk was het vijf jaar
 • 32:20 - 32:23
  dat de rug van deze man pijn deed.
  Dus we zeiden:
 • 32:24 - 32:26
  "Cool, laten we ergens gaan zitten."
  En we lieten hem zitten
 • 32:26 - 32:31
  en zijn ene been was langer dan de andere,
  ongeveer iets meer dan een centimeter.
 • 32:31 - 32:34
  Been kom los en groei,
  nu, in de naam van Jezus.
 • 32:34 - 32:37
  Daar is het.
  - Ja, wauw, er is beweging.
 • 32:38 - 32:41
  Voelde je dat?
  - En het bewoog in je hand.
 • 32:41 - 32:45
  Er knapte iets
  toen het naar buiten kwam.
 • 32:45 - 32:48
  Danny, probeer eens recht op te staan
  en voel je rug nu.
 • 32:48 - 32:50
  Dat voelt aardig goed.
  - Is het weg?
 • 32:50 - 32:53
  Ja
  - Vijftien jaar, en het is weg.
 • 32:53 - 32:56
  Ja, nou vijf.
  - O, en nu is het weg?
 • 32:57 - 33:01
  Wat ervoer je? - Ik weet het niet,
  ik voelde dat het goed was.
 • 33:02 - 33:05
  Dit is de eerste keer
  dat hij dit doet.
 • 33:06 - 33:08
  Dat was geweldig. Terwijl we
  meer mensen zochten
 • 33:08 - 33:10
  besloten we een ijsje te gaan halen.
 • 33:10 - 33:14
  We gingen naar binnen en je sprak
  met de vrouw achter de toonbank.
 • 33:14 - 33:16
  Er was een vrouw
  achter de toonbank
 • 33:16 - 33:19
  en ze vroeg wat we aan het doen waren,
  waar we vandaan kwamen.
 • 33:19 - 33:22
  Dus legden we haar uit
  dat we rondliepen en baden.
 • 33:23 - 33:26
  Ik kom uit Houston, en we
  zijn met mensen uit de hele wereld
 • 33:26 - 33:28
  we bidden voor mensen met
  ziekte of pijn.
 • 33:29 - 33:31
  Ze zei: "O echt?"
  Ik vertelde over Danny.
 • 33:31 - 33:34
  Ze zei, oh my gosh,
  ik wil deze man ontmoeten.
 • 33:34 - 33:36
  Ik dacht dat ze Danny bedoelde,
  die genezen was.
 • 33:37 - 33:39
  "Ik weet niet waar hij is, sorry."
 • 33:39 - 33:43
  Ze zei: "Wanneer hij terug komt
  om te bidden, laat het me weten."
 • 33:43 - 33:46
  Ik dacht bij mezelf:
  "Dat was ik, ik ben hier."
 • 33:47 - 33:50
  Dus, ja ik kom zo terug,
  geef me een minuutje.
 • 33:50 - 33:52
  En toen kwam ze de hoek om
  en ze deed haar schoen uit:
 • 33:53 - 33:54
  - "Het is deze enkel."
  Toen werd ze open
 • 33:54 - 33:58
  en ik kon verder voor haar bidden
  en het werd beter en beter.
 • 33:58 - 34:01
  Ik draaide me om en er waren
  4 of 5 mensen die zeiden:
 • 34:01 - 34:04
  "Ik heb ook pijn."
  "Kun je voor mij bidden?"
 • 34:07 - 34:11
  Hoe is het?
  - Wat doe je?
 • 34:11 - 34:15
  Ik was het niet, man.
  - Ik had pijn.
 • 34:15 - 34:17
  Ik lieg niet.
 • 34:18 - 34:19
  Is het helemaal weg?
 • 34:19 - 34:24
  Kom op, spring, spring!
  - Ik kan het nu.
 • 34:26 - 34:29
  Wat doe je?
  - Het is Jezus.
 • 34:29 - 34:32
  Buk!
 • 34:34 - 34:37
  Wanneer kon je dat voor het laatst?
 • 34:37 - 34:38
  In het leger.
  - Tien jaar geleden?
 • 34:39 - 34:42
  Ja, tien jaar geleden.
  - Dus dit kon je tien jaar lang niet doen?
 • 34:42 - 34:43
  Nee, nee..
 • 34:44 - 34:47
  Kom op!
  - Ja, het voelt nu goed.
 • 34:47 - 34:50
  Ga zitten in de stoel,
  kijk of je het kan als eerder.
 • 34:50 - 34:52
  En sta op.
 • 34:54 - 34:57
  Als dit God is dan...
  Ik hou van U.
 • 34:58 - 35:01
  Het is God!
  Tien jaar kon je dat niet doen.
 • 35:01 - 35:04
  Nee dat kon ik niet,
  ik had pijn.
 • 35:04 - 35:05
  Naar dokters gegaan,
  steeds opnieuw,
 • 35:06 - 35:10
  Maar Jezus is de grote Dokter.
  Hij is de Hoogste en Hij bestaat.
 • 35:11 - 35:12
  Dat is Hij, amen.
 • 35:13 - 35:15
  Wat is er mis?
  - Mijn arm...
 • 35:16 - 35:17
  Je kan hem niet hoger
  tillen dan zo?
 • 35:17 - 35:21
  Hoe lang heb je dat al?
  - Zes weken.
 • 35:21 - 35:24
  Dus al zes weken lang kun je
  dit niet doen.
 • 35:24 - 35:27
  Kom nu los,
  in de naam van Jezus, nu.
 • 35:34 - 35:36
  Je hebt het!
 • 35:39 - 35:42
  Je hebt het,
  het is van jou, hou het.
 • 35:42 - 35:46
  Eerst kon je maar tot hier komen toch?
 • 35:46 - 35:49
  Ja, beweegt het beter?
 • 35:51 - 35:53
  Het is goed.
  - Omhoog met je hand!
 • 35:53 - 35:55
  Geef me de vijf.
 • 36:06 - 36:08
  Voel je je goed?
 • 36:12 - 36:13
  Nu weten we hoe het is.
 • 36:13 - 36:20
  Dus we gaan terug naar Houston
  en we gaan parkjes en winkels zoeken..
 • 36:20 - 36:25
  Wanneer we ergens pizza gaan eten..
  dat is niet buiten Gods grenzen.
 • 36:26 - 36:29
  Ja, het is als een roodharige
  die opgroeit in Azië en denkt:
 • 36:29 - 36:32
  "Ik voel dat er meer is in het leven,
  iedereen is hetzelfde."
 • 36:32 - 36:33
  en dan gaat hij naar Ierland:
 • 36:33 - 36:37
  "Ze zijn er, ze zijn er echt!
  Er zijn meer mensen zoals ik!"
 • 36:37 - 36:39
  Dat is hoe ik me voel:
  "Oh, dit is het leven, oké goed"
 • 36:39 - 36:42
  Dit is wat ik wilde
  en nu kan ik dat gaan doen.
 • 36:43 - 36:45
  Ja, dus we hebben heel veel zin om
  terug te gaan en ik denk,
 • 36:45 - 36:50
  mijn buren, de mensen,
  ze hebben geen idee, wat hen wacht.
 • 36:50 - 36:54
  want ik begrijp het nu, ik kan het doen
  God, ik kan dit absoluut doen.
 • 36:59 - 37:03
  Handelingen 2:38 Petrus antwoordde,
  "Bekeer u laat u dopen,
 • 37:03 - 37:07
  in de naam van Jezus Christus
  tot vergeving van de zonden,
 • 37:07 - 37:12
  en u zult de gave van de
  Heilige Geest ontvangen."
 • 37:13 - 37:16
  We leven in echt spannende
  tijden in Europa
 • 37:16 - 37:21
  waar we een herinvoering van het boek
  Handelingen gaan zien in onze tijd.
 • 37:22 - 37:24
  We zien dat mensen
  eropuit gaan met het evangelie,
 • 37:25 - 37:27
  met de demonstratie
  van het Koninkrijk.
 • 37:27 - 37:31
  En het is vaak een heel
  duidelijke evangelie boodschap,
 • 37:31 - 37:34
  over het afkeren van zonden.
 • 37:35 - 37:38
  Wat er eigenlijk ook bij hoort
 • 37:38 - 37:41
  is dopen en vervuld worden
  met de Heilige Geest.
 • 37:41 - 37:46
  In onze kerksystemen
  zijn ze heel vaak gescheiden.
 • 37:46 - 37:48
  Maar wat we meer en meer zien
 • 37:48 - 37:50
  is dat het in één beweging samenkomt,
 • 37:50 - 37:52
  zoals het was in het boek Handelingen.
 • 37:52 - 37:54
  Dus er wordt niet gewacht.
 • 37:54 - 37:59
  Dus wanneer iemand zich bekeert
  en geloof toont in Jezus
 • 37:59 - 38:03
  worden ze meegenomen naar
  waar er ook maar water is.
 • 38:04 - 38:06
  Dat kan overal zijn.
  Het kan een meer zijn.
 • 38:06 - 38:14
  Het kan in een ton regenwater.
  Het kan in een bad, of waar dan ook.
 • 38:14 - 38:17
  Mensen worden onmiddellijk gedoopt
 • 38:17 - 38:19
  en tegelijkertijd ook gevuld
  met de Heilige Geest.
 • 38:20 - 38:23
  De eerste woorden die uit Jezus'
  mond kwamen, waren:
 • 38:23 - 38:26
  "Bekeer u, het Koninkrijk Gods is nabij."
 • 38:27 - 38:30
  En nu zijn wij geroepen om
  bekering te prediken.
 • 38:31 - 38:34
  Het is alsof dat deel verloren geraakt is
  in de kerk van vandaag.
 • 38:34 - 38:38
  We praten over geloof,
  maar we praten niet over bekering.
 • 38:38 - 38:42
  Ze zijn bijna bang
  om over zonde te praten.
 • 38:42 - 38:44
  Maar wij zijn geroepen
  om over zonde te praten.
 • 38:44 - 38:48
  We zijn geroepen om bekering te prediken.
 • 38:49 - 38:51
  We moeten vertellen wat zonde is.
 • 38:51 - 38:54
  We moeten vertellen dat de mensen
 • 38:54 - 38:57
  die doorgaan met zondigen,
  zullen sterven.
 • 38:57 - 39:01
  We moeten spreken over zonde
  voordat we spreken over
 • 39:02 - 39:06
  Jezus, die het Lam van God is,
  die kwam om onze zonden weg te nemen.
 • 39:07 - 39:13
  Want als we niet over zonde spreken,
  wat moeten mensen dan met Jezus?
 • 39:13 - 39:16
  Waar ga je heen?
  - Ik ga naar God, naar de hemel.
 • 39:16 - 39:19
  Waarom?
  - Omdat...
 • 39:24 - 39:26
  Ben je een goed persoon?
  - Ja.
 • 39:26 - 39:29
  Heb je ooit gelogen?
  - Ja.
 • 39:29 - 39:31
  Heb je ooit wat gestolen?
 • 39:32 - 39:35
  Heb je ooit wat gedownload
  zonder te betalen? - Ja.
 • 39:35 - 39:38
  Heb je ooit seks buiten
  het huwelijk gehad?
 • 39:39 - 39:41
  Dit zijn drie van de tien geboden.
 • 39:41 - 39:44
  Hoeveel zal ik er nog opnoemen?
 • 39:44 - 39:47
  Het gaat erom hoe we
  ons met elkaar vergelijken.
 • 39:47 - 39:50
  Natuurlijk, als jij je met
  mensen om je heen vergelijkt,
 • 39:50 - 39:52
  kun je denken dat
  je een goed mens bent.
 • 39:52 - 39:54
  De vraag is niet
  of je een goed mens bent.
 • 39:54 - 39:56
  De vraag is:
  Ben je goed genoeg?
 • 39:56 - 39:59
  De Bijbel zegt: als je maar
  één van deze zonden hebt begaan
 • 39:59 - 40:01
  dan ben je schuldig aan allemaal.
 • 40:01 - 40:06
  Het is niet zoals bij andere dingen,
  waarbij het goed is dat je afweegt
 • 40:06 - 40:08
  je hebt slechte daden
  en de goede...
 • 40:08 - 40:11
  Zo is het niet.
  Het is schuldig of onschuldig.
 • 40:11 - 40:15
  Als je eens de wet overtreden hebt
  dan ben je schuldig aan wetsovertreding.
 • 40:15 - 40:21
  Als we het over God hebben:
  Niemand kan ooit tot God komen
 • 40:21 - 40:24
  of in de hemel komen
  door onze goede daden.
 • 40:24 - 40:26
  Het is niet mogelijk.
 • 40:26 - 40:29
  En ik heb altijd gedacht
  dat ik een goed iemand was omdat,
 • 40:29 - 40:31
  ja ik heb een beetje teveel gevochten
 • 40:31 - 40:35
  ik heb een beetje teveel gedronken
  ik heb dingen gedaan... Maar!
 • 40:35 - 40:41
  Die persoon en die persoon
  is veel slechter dan ik.
 • 40:41 - 40:44
  Dus mijn probleem was dat ik mezelf
  vergeleek met de mensen om me heen,
 • 40:45 - 40:47
  in plaats van mij te
  vergelijken met Degene
 • 40:48 - 40:50
  voor wie ik op een dag kom te staan.
 • 40:51 - 40:55
  Ik geloof dat we terug moeten
  naar wat de Bijbel ons laat zien.
 • 40:55 - 40:59
  Bekering is niet zozeer
  spijt hebben van onze zonden
 • 40:59 - 41:00
  en van wat we gedaan hebben
 • 41:01 - 41:06
  en hoe we Gods Woord hebben geschonden
  en hoe wij dat zelf voelen.
 • 41:06 - 41:08
  Spijt hebben is geen ware bekering.
 • 41:09 - 41:11
  Het is een deel ervan, maar
  niet het hele verhaal.
 • 41:11 - 41:15
  We zien de farao in het Oude Testament
  met de Israëlieten in Egypte,
 • 41:15 - 41:19
  hij had spijt, hij verkondigde:
  "Oh, ik heb gezondigd tegen God."
 • 41:19 - 41:24
  Dus hij beleed zijn zonden, maar hij
  keerde zich niet af van zijn zonden.
 • 41:24 - 41:25
  En ook niet alleen berouw.
 • 41:25 - 41:29
  Een hoop mensen zeggen:
  je kan zien dat ze spijt hebben,
 • 41:29 - 41:31
  ze huilen, want ze hebben echt berouw.
 • 41:32 - 41:34
  Judas in het Nieuwe Testament had berouw.
 • 41:34 - 41:38
  Hij had zoveel berouw
  dat hij zelfmoord pleegde,
 • 41:38 - 41:40
  maar keerde zich
  niet af van z'n zonde.
 • 41:40 - 41:45
  Wanneer we de Bijbel lezen,
  zien we dat God bekering verbindt
 • 41:45 - 41:47
  met vergeving,
 • 41:47 - 41:52
  in plaats van vergeving
  met geloof in Jezus.
 • 41:52 - 41:57
  En ik denk, kijkend naar het laatste deel,
  denken we vaak dat
 • 41:57 - 42:02
  door geloof in Jezus, God ons
  automatisch onze zonden vergeeft.
 • 42:02 - 42:06
  Maar als je de Bijbel leest
  ontdek je dat dat niet zo is.
 • 42:06 - 42:08
  Laten we ons voorstellen dat
  jij en ik samen schaken.
 • 42:09 - 42:11
  Ik doe een zet,
  en dan is het jouw beurt.
 • 42:11 - 42:13
  Ik wil jouw zet zien.
 • 42:14 - 42:16
  Mijn zet. Jouw zet.
 • 42:17 - 42:21
  Mag ik dit nu doen?
  Eentje hier zetten en eentje hier.
 • 42:21 - 42:24
  Mag ik twee zetten doen?
  - Nee.
 • 42:24 - 42:26
  Waarom? Omdat er regels zijn.
 • 42:26 - 42:30
  En de regels zijn dat als jij één zet
  doet, dan doe ik ook één zet.
 • 42:30 - 42:34
  Wanneer het op God aankomt:
  Je hebt gezondigd.
 • 42:34 - 42:36
  Je hebt iets gedaan wat verkeerd is
 • 42:37 - 42:40
  en daardoor ben je verwijderd van God.
 • 42:41 - 42:44
  Je kan nu geen relatie met God hebben
  vanwege je zonde.
 • 42:44 - 42:47
  Door onze zonde kan God
  geen relatie met ons kan hebben.
 • 42:47 - 42:50
  God kijkt naar jou en zegt:
 • 42:50 - 42:54
  "Ik wil je niet straffen,
  maar Ik ben heilig dus Ik moet het doen,
 • 42:54 - 42:57
  maar tegelijkertijd wil Ik
  je een kans geven
 • 42:57 - 43:00
  om vergeving te ontvangen
  en om relatie met Mij te krijgen.
 • 43:00 - 43:03
  Dus Ik zond Mijn Zoon, Jezus,
  om voor jou te sterven."
 • 43:04 - 43:05
  Dus het zit zo:
 • 43:05 - 43:08
  Je hebt gezondigd en
  God's geboden overtreden,
 • 43:08 - 43:11
  daarom leven we zonder
  relatie met God.
 • 43:11 - 43:14
  We leven ons eigen leven,
  afgescheiden van God.
 • 43:14 - 43:18
  God keek naar jou en zei:
  "Ik wil jou niet veroordelen,
 • 43:18 - 43:23
  Ik wil je vergeven, daarom zend Ik
  Mijn Zoon Jezus om voor jou te sterven."
 • 43:23 - 43:26
  Wie is nu aan zet?
  Jouw beurt.
 • 43:26 - 43:28
  God wil vergeven.
  Hij wil je bevrijden
 • 43:29 - 43:31
  en je een nieuw leven geven
  en door jou heen genezen.
 • 43:31 - 43:34
  Hij wil deze dingen doen.
  Maar Hij zegt:
 • 43:34 - 43:38
  "Jij bent aan zet, het is jouw beurt!"
  Hij wacht totdat jij wat doet.
 • 43:38 - 43:43
  Maar zodra je zegt, ik bekeer me
  en ontvang die vergeving,
 • 43:43 - 43:47
  zodra je dat doet,
  gaat God je vergeven.
 • 43:47 - 43:49
  Dat is het belangrijkste,
 • 43:49 - 43:52
  want er zijn zoveel mensen
  en ik had dat ook.
 • 43:52 - 43:55
  Net als jij geloofde ik
  dat er een God was.
 • 43:55 - 43:59
  Maar in mijn denken, in mijn universum:
  "Oke, wanneer het tijd is
 • 43:59 - 44:02
  komt Hij naar me toe,
  het is aan Hem,
 • 44:02 - 44:05
  Hij is groot,
  Hij kan het doen wanneer Hij wil.
 • 44:05 - 44:08
  En ik gaf de verantwoordelijkheid
  over aan Hem.
 • 44:08 - 44:12
  Een echte diepe bekering vereist actie.
 • 44:12 - 44:15
  Het is niet gewoon een woord,
  niet iets wat we denken.
 • 44:15 - 44:17
  Echte bekering is niet
  alleen realiseren
 • 44:18 - 44:21
  dat je tegen een heilig God
  gezondigd hebt.
 • 44:21 - 44:24
  Maar dat je daarna je
  zonden belijdt aan Hem,
 • 44:24 - 44:26
  dat je berouw toont aan Hem,
 • 44:26 - 44:29
  en dat je je afkeert van
  dat zondige leven
 • 44:29 - 44:30
  en dat je Zijn leven gaat leven.
 • 44:30 - 44:33
  Het bijbelse woord voor bekering
  is het woord 'metanoia'
 • 44:33 - 44:37
  wat betekent 'opnieuw denken'.
 • 44:37 - 44:40
  En God wil dat we opnieuw denken.
 • 44:40 - 44:42
  Over onze levens
  en hoe we hebben geleefd.
 • 44:43 - 44:49
  Als wij opnieuw over God nadenken
  en wat onze zonden met Hem doen.
 • 44:49 - 44:56
  Dan zal God ook opnieuw nadenken
  over hoe Hij over ons denkt.
 • 44:59 - 45:01
  Handelingen 22:16
  En waarom wacht je nu nog?
 • 45:01 - 45:04
  Sta op en wordt gedoopt
  en was je zonden weg...
 • 45:05 - 45:09
  En als je je zonden belijdt
  en het in het licht brengt
 • 45:09 - 45:11
  ervaar je vergeving.
 • 45:11 - 45:15
  Maar als je eraan vasthoudt,
  iedere keer dat je een stap zet
 • 45:16 - 45:18
  naar het licht,
  zal satan zeggen:
 • 45:19 - 45:22
  "Maar herinner je, maar herinner je..."
  - Ja, dat is wat hij doet.
 • 45:23 - 45:25
  Maar nu is het eruit,
  je hebt het beleden.
 • 45:25 - 45:28
  Je hebt het tegen me gezegd,
  je hebt het uitgesproken.
 • 45:30 - 45:33
  Laat je leiden door de Geest, misschien
  moet de hele wereld het horen.
 • 45:33 - 45:36
  Ik weet niet precies wat,
  maar er is vergeving.
 • 45:37 - 45:39
  Mensen moeten dit horen,
  er is vrijheid.
 • 45:39 - 45:43
  Er zijn zo veel meisjes die hier
  doorheen gaan, zo veel vrouwen.
 • 45:43 - 45:44
  Zij hebben precies hetzelfde gedaan,
 • 45:45 - 45:48
  dragen dat met zich mee,
  dertig, veertig, vijftig jaar.
 • 45:49 - 45:51
  Daarin vind je geen vrijheid.
 • 45:51 - 45:54
  Vrijheid is wat je op dit moment ervaart.
 • 45:54 - 46:02
  Ik ben vandaag gekomen, God zoekend
  voor de gave van tongentaal.
 • 46:03 - 46:10
  En voor al het andere in mijn leven
  waar ik van bevrijd moest worden.
 • 46:11 - 46:18
  Gedurende dit weekend
  heeft God me bevrijd
 • 46:20 - 46:22
  en me gezegend met
  de gave van tongentaal
 • 46:23 - 46:26
  en gereinigd
  met de waterdoop.
 • 46:28 - 46:32
  Ik heb meer dan dertig jaar geleefd
 • 46:34 - 46:40
  met de schande en schaamte,
  van een geheim
 • 46:41 - 46:45
  dat ik in mijn twintiger jaren
 • 46:46 - 46:47
  een abortus had.
 • 46:48 - 46:51
  En iedere dag, vanaf die dag
 • 46:52 - 46:57
  had de duivel vrij spel met mij.
 • 46:59 - 47:05
  Dus ik zocht ook naar God,
  toen ik Torben's video's bekeek.
 • 47:09 - 47:11
  Ik zei tegen God
  dat ik dit niet meer aan kon.
 • 47:11 - 47:15
  Smekend, vragend; ik wilde weten
 • 47:16 - 47:18
  of Hij ook vergeving voor mij had.
 • 47:20 - 47:28
  En toen gebeurde het dat Hij me
  hier naar dit weekend toe leidde.
 • 47:31 - 47:33
  Ik voelde me geleid om
  met Torben te spreken,
 • 47:33 - 47:36
  dat God door hem mij
  iets te zeggen had.
 • 47:38 - 47:48
  Door God werd Mij zo de gelegenheid
  gegeven om bevrijd te worden.
 • 47:49 - 47:51
  Verlost van deze pijn.
 • 47:51 - 47:57
  Na dertig jaar, ben ik vrij.
  Dank U Jezus, dank U.
 • 48:06 - 48:07
  Wees vrij.
 • 48:08 - 48:14
  ...dat tijdens mijn twintiger jaren...
  God help me...
 • 48:14 - 48:20
  ...ik abortus heb gepleegd
  en sindsdien
 • 48:24 - 48:26
  heeft God me geprobeerd
  te zeggen dat het in orde is,
 • 48:26 - 48:30
  maar de duivel had gewoon
  meer grip op mijn leven.
 • 48:31 - 48:35
  Hij bleef maar vasthouden,
  en voortdurend aanwezig.
 • 48:35 - 48:37
  Ik herinner het me
  als de dag van gisteren
 • 48:37 - 48:39
  en voel nog steeds diezelfde pijn.
 • 48:39 - 48:41
  Het is een nieuw begin,
  een nieuwe start.
 • 48:42 - 48:44
  Ben je klaar om gedoopt te
  worden tot Jezus Christus
 • 48:44 - 48:46
  om je zonden weg te wassen?
  - Ja.
 • 48:46 - 48:50
  Dus op je eigen geloof dopen
  we je tot Jezus Christus.
 • 48:51 - 48:54
  Sterf met Christus.
  Sta op met Christus.
 • 49:05 - 49:07
  Kom, laten we voor je bidden.
 • 49:07 - 49:11
  God we danken U voor Elizabeth.
  God we danken U voor uw vrijheid.
 • 49:14 - 49:15
  En toen ze dat beleden had
 • 49:15 - 49:19
  kwam een andere vrouw naar voren
  en beleed dezelfde zonde.
 • 49:19 - 49:21
  En haar getuigenis
  bracht meteen al
 • 49:21 - 49:25
  leven en vergeving
  voor iemand anders.
 • 49:26 - 49:29
  En die vrouw werd daar
  ook gedoopt in water
 • 49:29 - 49:32
  en zij ervoer diezelfde vrijheid.
 • 49:32 - 49:35
  Later, bij een bijeenkomst
  met tachtig mensen,
 • 49:35 - 49:38
  legde ze uit wat ze had gedaan,
 • 49:39 - 49:46
  en dat het plegen van abortus zonde was,
  maar dat Jezus haar zonden vergeven had.
 • 49:46 - 49:50
  Toen ze dat daar beleed en
  haar getuigenis deelde,
 • 49:50 - 49:52
  tijdens die meeting met tachtig mensen,
 • 49:53 - 49:58
  kwamen er na afloop
  twaalf vrouwen naar haar toe
 • 49:58 - 49:59
  die hetzelfde beleden.
 • 50:00 - 50:04
  En hier zien we de kracht van
  het belijden van zonden,
 • 50:04 - 50:09
  de kracht van het dopen in water en
  waar het in het evangelie om draait.
 • 50:09 - 50:14
  Jezus zei: "Wie gelooft en
  gedoopt is zal worden gered".
 • 50:31 - 50:34
  Wat echt bijzonder is aan
  de waterdoop is dat...
 • 50:35 - 50:38
  ik geloof dat we
  door tijd en traditie
 • 50:38 - 50:41
  we vandaag heel anders
  naar een sacrament kijken
 • 50:42 - 50:46
  dan wat de werkelijke betekenis is
  zoals we dat in de Bijbel zien.
 • 50:47 - 50:52
  We zien een sacrament vaak als uiterlijk
  teken van een innerlijke realiteit.
 • 50:53 - 50:55
  En het interessante aan die zienswijze
 • 50:55 - 50:59
  is dat het het geestelijke en
  fysieke aspekt ervan neemt
 • 50:59 - 51:02
  en deze twee volledig
  van elkaar scheidt.
 • 51:03 - 51:04
  En als resultaat zien we
  de doop slechts
 • 51:05 - 51:07
  als iets dat alleen symbolisch is
 • 51:07 - 51:11
  en geen enkele verbinding heeft
  met iets in de geestelijke wereld.
 • 51:11 - 51:13
  Met andere woorden, het
  is net als een bevestiging
 • 51:13 - 51:16
  van iets wat in de geest
  al heeft plaatsgevonden.
 • 51:17 - 51:20
  Maar de doop is iets
  geheel anders dan dat.
 • 51:21 - 51:23
  Wat we hebben ontdekt
  is dat de doop
 • 51:23 - 51:26
  niet alleen maar
  een heilige handeling is
 • 51:26 - 51:29
  als teken aan de buitenkant
  van een innerlijke waarheid.
 • 51:29 - 51:32
  We zien dat wanneer
  je dat water in gaat
 • 51:32 - 51:34
  de Geest van God dat aanraakt.
 • 51:34 - 51:38
  En als het lichamelijke en geestelijke
  zich verbinden in de waterdoop
 • 51:39 - 51:41
  doet God iets wonderbaarlijks.
 • 51:42 - 51:45
  Het interessante van de waterdoop
  is dat het twee dingen zijn.
 • 51:45 - 51:48
  Het is zowel een bad als
  een begrafenis.
 • 51:49 - 51:51
  Om te kunnen baden
  moet je vuil zijn.
 • 51:52 - 51:54
  Dus wat betekent dat?
 • 51:54 - 51:59
  Het betekent dat iemand
  die gedoopt wordt
 • 51:59 - 52:03
  zijn zonden moet
  bekennen aan God.
 • 52:03 - 52:10
  En in die zin, gaan doop
  en bekering hand in hand.
 • 52:11 - 52:14
  Het is je omkeren
  en tot geloof komen.
 • 52:15 - 52:19
  De vereisten voor de doop,
  wat God wil dat wij meenemen
 • 52:19 - 52:23
  is bekering en
  geloof in Jezus Christus.
 • 52:23 - 52:26
  Iemand komt,
  dood in zijn zonden.
 • 52:26 - 52:29
  Wat er gebeurt is dat
  we die persoon nemen,
 • 52:29 - 52:33
  die komt in zijn zonden,
  met bewijs van zijn bekering,
 • 52:34 - 52:35
  en dan dopen we hem.
 • 52:36 - 52:40
  En wanneer die persoon boven water
  komt, zijn ze gloednieuw en schoon.
 • 52:41 - 52:44
  Ik vertel veel mensen die we ontmoeten,
 • 52:44 - 52:47
  dat de waterdoop niet alleen maar
  een schoon begin is.
 • 52:47 - 52:52
  Het is een gloednieuw schoon
  leven wat je begint.
 • 53:07 - 53:13
  Laat het er maar uit komen.
  Meer, meer...
 • 53:29 - 53:33
  Glorie, glorie...
 • 53:34 - 53:36
  Prijs U Jezus.
 • 53:37 - 53:39
  Dank U Jezus.
 • 53:42 - 53:44
  Dank U Jezus, dank U Jezus.
 • 53:45 - 53:46
  Dank U Jezus.
 • 53:47 - 53:48
  Dank U Jezus.
 • 53:49 - 53:51
  Dank U Jezus.
 • 53:53 - 53:55
  Prijs uw Naam, dank U Jezus.
 • 53:55 - 53:57
  Dank U Jezus.
 • 53:58 - 54:00
  Hoe voel je je?
 • 54:01 - 54:04
  Ik voelde alsof er iets
  uit me kwam...
 • 54:06 - 54:09
  Opborrelen, het is het levende
  water dat in je binnenste opborrelt
 • 54:09 - 54:12
  en God laat dat door je mond
  naar buiten komen.
 • 54:16 - 54:20
  Claudio, je bent een gloednieuwe man.
  - Amen.
 • 54:21 - 54:23
  Voel je je goed?
  - Ja.
 • 54:25 - 54:27
  Dit is nog maar het begin Claudio.
 • 54:27 - 54:29
  Dit is nog maar het begin.
  - Ja.
 • 54:29 - 54:30
  God heeft je dit geschenk gegeven.
 • 54:31 - 54:33
  Er komen tijden waarin je
  niet weet waarvoor te bidden.
 • 54:33 - 54:36
  En nu kun je in geloof gaan en bidden.
 • 54:37 - 54:39
  Wat zo geweldig is
  aan bidden in tongen is
 • 54:39 - 54:42
  dat ik kan me tijdens het bidden
  kan richten op andere dingen
 • 54:42 - 54:44
  want mijn verstand bidt niet.
 • 54:44 - 54:46
  Ik laat mijn mond
  gewoon spreken in geloof.
 • 54:46 - 54:49
  En de Geest doet voorbede
  door ons heen.
 • 54:49 - 54:50
  Dus God heeft je net gebruikt.
 • 54:50 - 54:53
  De Geest kwam in je
  en sprak door je heen.
 • 54:53 - 54:55
  Het is prachtig.
  - Amen, dank U God.
 • 54:56 - 54:57
  Is God niet goed?
  - Ja.
 • 54:57 - 55:00
  Hij is geweldig.
  - Dat is Hij.
 • 55:14 - 55:15
  Vandaag heb ik iets geleerd.
 • 55:16 - 55:19
  De kracht van de waterdoop tot Jezus.
 • 55:19 - 55:24
  Het is niet langer meer een symbool,
  zoals de meeste kerken geloven.
 • 55:24 - 55:28
  Wat ik zelf ook geloofde,
  ik wist niet beter.
 • 55:28 - 55:31
  Ik dacht dat het gewoon iets was
  wat je ondergaat,
 • 55:31 - 55:32
  als met besprenkelen of zo.
 • 55:32 - 55:33
  Maar er is zoveel kracht
 • 55:34 - 55:36
  als je werkelijk gelooft
  waar het om draait.
 • 55:36 - 55:39
  Over de dood, de begrafenis,
  de afsluiting, de oude mens,
 • 55:39 - 55:43
  die oude natuur is verdwenen
  en een nieuw mens staat op.
 • 55:43 - 55:46
  Zoals ik vandaag geleerd heb,
  geloof je in Jezus
 • 55:46 - 55:47
  als je Heer en Redder?
 • 55:48 - 55:48
  Ja.
 • 55:48 - 55:54
  De oude mens gaat onder water,
  je sterft, en een nieuw mens staat op.
 • 55:55 - 55:58
  En op het moment dat hij omhoog
  kwam uit het water
 • 55:58 - 56:00
  zei hij dat iets hem had verlaten.
 • 56:00 - 56:04
  Een zware last verliet hem
  en had geen grip meer op zijn leven.
 • 56:04 - 56:08
  En onmiddellijk ontving hij
  de doop in de Heilige Geest.
 • 56:09 - 56:11
  En deze broer was zo gebroken,
  hij snikte het uit.
 • 56:12 - 56:16
  Hij hield hem vast,
  het was zo kostbaar om te zien.
 • 56:16 - 56:19
  Het was zo kostbaar om te zien wat
  God in zijn leven deed.
 • 56:19 - 56:22
  En het enige wat hij kon was huilen
  in de tegenwoordigheid van God.
 • 56:23 - 56:25
  En voor mij, om te zien
  wat God had...
 • 56:25 - 56:29
  Ik denk dat hij drie, vier uur gereden
  heeft om hier te komen
 • 56:29 - 56:31
  want dit is wat hij wilde.
 • 56:31 - 56:33
  En datgene wat hem constant aanviel
 • 56:33 - 56:40
  had niet langer macht over hem
  en hij is vrij, volledig vrij.
 • 56:40 - 56:43
  En ik ben echt dankbaar,
  want nu heb ik geleerd
 • 56:43 - 56:48
  dat de waterdoop iets bijzonders is,
 • 56:48 - 56:50
  bekering is iets bijzonders,
 • 56:51 - 56:54
  de doop met de Heilige Geest
  is iets bijzonders.
 • 56:54 - 56:56
  Al deze drie zijn nodig.
 • 56:56 - 56:58
  Dat heeft mijn leven
  werkelijk veranderd
 • 56:58 - 57:01
  en deze boodschap verkondig ik
  tot op de dag dat ik sterf.
 • 57:01 - 57:06
  Omdat ik het meegemaakt heb
  en het was een van de krachtigste
 • 57:06 - 57:11
  vertoningen van Gods liefde
  die ik ooit gezien heb.
 • 57:12 - 57:15
  De reden waarom we, geloof ik,
  deze dingen nu zien gebeuren
 • 57:15 - 57:17
  is omdat wanneer
  die oude mens sterft
 • 57:19 - 57:21
  demonen hun grip
  en houvast verliezen.
 • 57:23 - 57:26
  Iemand die dood is kunnen ze
  niet langer kwellen.
 • 57:27 - 57:30
  Omdat die oude mens sterft.
 • 57:30 - 57:32
  En wanneer jij
  uit het water komt
 • 57:33 - 57:35
  ben je een splinternieuw iemand.
 • 57:36 - 57:38
  Er is een nieuwe mens,
  met jouw oude kleding.
 • 57:39 - 57:41
  Toen Jezus hier
  op aarde wandelde
 • 57:41 - 57:43
  predikte Hij bekering.
 • 57:43 - 57:47
  En toen onderwees Hij dat mensen
  opnieuw geboren moesten worden,
 • 57:47 - 57:50
  uit water en Geest.
 • 57:51 - 57:56
  Maar Hij kon toen nog geen
  mensen dopen in Zijn naam.
 • 57:57 - 58:00
  En Hij kon nog geen mensen
  dopen met de Heilige Geest.
 • 58:00 - 58:04
  Maar na het kruis,
  toen Petrus opstond met Pinksteren,
 • 58:04 - 58:09
  horen we het volledige evangelie voor
  de eerste keer toen Petrus zei:
 • 58:09 - 58:13
  "Bekeer u en laat u dopen voor
  de vergeving van zonden,
 • 58:14 - 58:17
  en je zult de
  Heilige Geest ontvangen."
 • 58:21 - 58:24
  Jij knielt neer.
  En zeg: "Ik doop je tot Jezus Christus".
 • 58:24 - 58:26
  En zorg ervoor dat
  hij onder gaat.
 • 58:27 - 58:30
  Sterf met Christus.
  Sta op met Christus.
 • 58:32 - 58:36
  Vrijheid! Vrijheid!
  Ga! Ga!
 • 58:36 - 58:37
  Vrijheid. Vrijheid.
 • 58:37 - 58:40
  Eruit! Vertrek! Ga!
 • 58:40 - 58:43
  Ik beveel je geest, ga!
  Nu direct! Eruit!
 • 58:43 - 58:46
  Ga! In de naam van Jezus
  beveel ik deze geest, ga!
 • 58:46 - 58:47
  Ga uit hem, nu direct!
 • 58:47 - 58:51
  Eruit! Eruit!
  Ga!
 • 58:51 - 58:54
  In de naam van Jezus beveel ik
  iedere demon, ga, nu direct!
 • 58:54 - 58:58
  Ga! Nu direct!
  Kom eruit!
 • 58:59 - 59:02
  Ik beveel deze demon, ga!
  Ga, nu direct!
 • 59:02 - 59:03
  Demon ga!
 • 59:03 - 59:05
  Ik beveel iedere demon,
  Ga nú uit hem!
 • 59:05 - 59:11
  Leugen, ga! Kom eruit!
  Meer, meer. Laat het los!
 • 59:11 - 59:15
  Ik beveel je demon,
  in de naam van Jezus, kom eruit!
 • 59:15 - 59:22
  Eruit! Meer!
  Ga!
 • 59:22 - 59:25
  In de naam van Jezus
  beveel ik het laatste om te gaan!
 • 59:25 - 59:28
  Ga, in de naam van Jezus,
  iedere demon! Kom eruit!
 • 59:29 - 59:32
  Nu direct!
  Laat hem los, laat hem los.
 • 59:39 - 59:46
  Vul hem, vul hem, meer,
  vrijheid, vrijheid.
 • 60:06 - 60:07
  Dit is echt.
 • 60:24 - 60:26
  Dank je.
 • 60:31 - 60:33
  Dit is echt!
 • 60:34 - 60:38
  Als je hier een boek over wilt lezen
  dan wil ik je een boek aanraden.
 • 60:38 - 60:42
  Misschien heb je er wel eens van gehoord,
  de naam van het boek is de Bijbel.
 • 60:44 - 60:47
  Dit is wat
  we lezen in de Bijbel.
 • 60:48 - 60:52
  Hij werd bevrijd en toen
  nam de Heilige Geest het over.
 • 60:54 - 60:57
  Dit is niet slechts beeldspraak,
  dit is werkelijkheid.
 • 60:58 - 61:01
  En als dit waar is in de Bijbel,
  hoe zit dat dan met de rest?
 • 61:02 - 61:06
  Ieder woord is waar,
  van het begin tot het eind.
 • 61:06 - 61:08
  Halleluja.
 • 61:08 - 61:10
  Mijn vriend!
 • 61:15 - 61:17
  Ik herinner mij nog
  dat ik mijn vuisten balde
 • 61:18 - 61:21
  en ik herinner me
  het slaan op het water
 • 61:22 - 61:26
  en toen schreeuwde
  ik luid en toen
 • 61:28 - 61:30
  was er wat commotie,
  er gebeurde iets.
 • 61:30 - 61:33
  Ik wist niet dat ik het was.
  Ik wist niet wat er aan de hand was.
 • 61:34 - 61:38
  Ik had mijn ogen gesloten
  en toen ik mijn ogen opende
 • 61:38 - 61:40
  was ik in een andere positie
  dan dat ik daarvoor was.
 • 61:40 - 61:45
  Ik keek en Torben
  was aan die kant
 • 61:45 - 61:48
  en nu was ik die kant op gericht,
  daarvoor de andere kant op.
 • 61:48 - 61:50
  Ik begreep niet echt waarom.
 • 61:51 - 61:53
  Toen was er nog meer commotie.
 • 61:56 - 61:58
  Het laatste wat ik mij herinner
  was Torben die zei:
 • 61:58 - 62:01
  "Demonen, eruit."
 • 62:02 - 62:05
  Het was toen vredig,
  het kalmeerde.
 • 62:06 - 62:11
  Er was rust en stilte.
 • 62:13 - 62:15
  Ik herinner me dat ik omhoog keek
  en er waren vele mensen.
 • 62:15 - 62:17
  Met al hun camera's.
 • 62:17 - 62:18
  Velen keken naar mij
 • 62:18 - 62:21
  en het was een beetje
  een schok voor mij.
 • 62:21 - 62:25
  Zoals wanneer je uit een operatie komt
  en iedereen is aanwezig.
 • 62:27 - 62:30
  Hoe kan ik dat even beter uitleggen.
 • 62:31 - 62:33
  In mijn hele leven
  en met al mijn ervaringen
 • 62:33 - 62:35
  is er niets
  dat hier dichtbij komt.
 • 62:35 - 62:37
  Maar waar het nog het
  meest op lijkt
 • 62:37 - 62:41
  is alsof er een tand
  uit je mond getrokken wordt.
 • 62:43 - 62:45
  Ik wist dat er iets binnenin mij was
 • 62:45 - 62:50
  toen die commotie gaande was,
  dat geen recht had om daar te zijn.
 • 62:51 - 62:53
  Het is nu alsof die tand eruit is.
 • 62:53 - 62:56
  Er is niets meer van over.
  Het is eruit, verdwenen.
 • 62:56 - 62:59
  En het is alsof daar nieuwe huid zit.
 • 62:59 - 63:01
  Wanneer je tand getrokken is
 • 63:01 - 63:04
  dan wil je het met je tong aanraken.
 • 63:04 - 63:06
  Je beweegt je tong naar de
  plek waar de tand heeft gezeten.
 • 63:07 - 63:09
  om te voelen hoe het is,
  en het was alsof daar
 • 63:09 - 63:14
  iets nieuws en jong zat
 • 63:14 - 63:17
  op de plek van die tand.
 • 63:18 - 63:22
  Ik ben blij, ik ben vrij.
  Dankzij Jezus Christus.
 • 63:22 - 63:25
  Wanneer mensen gedoopt worden
  begin ik te bidden voor ze
 • 63:25 - 63:29
  voor bevrijding, omdat ze nu
  gestorven zijn met Christus,
 • 63:29 - 63:33
  ze zijn opgestaan met Christus,
  dus nu moet satan hen verlaten.
 • 63:33 - 63:36
  En heel is heel krachtig
  om bevrijding te zien,
 • 63:36 - 63:39
  gewoon daarbuiten,
  als onderdeel van het dopen.
 • 63:39 - 63:44
  Het was zo krachtig,
  en veel mensen kwamen en zagen het,
 • 63:44 - 63:50
  en opeens was er een menigte
  van wel 150, 200 mensen die keken.
 • 63:50 - 63:54
  Direct nadat hij bevrijd was
  werd hij gedoopt met de Heilige Geest
 • 63:54 - 63:57
  en sprak hij in tongen,
  het was echt indrukwekkend.
 • 63:58 - 64:01
  Toen was het de bedoeling
  om de rest van zijn familie
 • 64:01 - 64:06
  te dopen, zijn zoon,
  zijn dochter en zijn vrouw.
 • 64:06 - 64:10
  Toen ze in het water kwamen,
  klaar om gedoopt te worden,
 • 64:10 - 64:12
  deed God iets geweldigs.
 • 64:12 - 64:14
  We lazen in de evangeliën vandaag
 • 64:14 - 64:17
  dat Jezus gedoopt werd,
  in de rivier de Jordaan.
 • 64:18 - 64:21
  We lazen dat de hemelen geopend werden
 • 64:21 - 64:24
  en de Heilige Geest
  als een duif naar beneden kwam.
 • 64:24 - 64:27
  Lauren en ik, wij zeiden tegen elkaar:
 • 64:28 - 64:30
  "Zullen we bidden dat er zoiets
  vandaag zal gebeuren,
 • 64:30 - 64:34
  dat we een teken in de lucht zien
  als wij gedoopt worden."
 • 64:35 - 64:38
  Dus toen we gedoopt werden,
 • 64:38 - 64:41
  stond ik in het water
  wachtend om gedoopt te worden.
 • 64:41 - 64:45
  En ik hoorde mensen in de menigte
  zeggen: "kijk omhoog!"
 • 64:45 - 64:52
  Ik draaide me om, keek omhoog en
  zag "echt" geschreven in de lucht.
 • 64:52 - 64:54
  Het was alsof mijn gebed beantwoord was.
 • 64:54 - 64:56
  toen ik klaarstond om gedoopt te worden.
 • 64:57 - 64:58
  Dank U Jezus.
 • 64:58 - 65:02
  Iedereen wees en zei:
  "Kijk, kijk omhoog!"
 • 65:03 - 65:06
  En daar in de lucht,
  was er net een vliegtuig geweest
 • 65:07 - 65:10
  die in de lucht had geschreven: "Echt".
 • 65:10 - 65:15
  Het was rond dezelfde tijd
  dat ik voor haar man bad.
 • 65:15 - 65:18
  En hij werd bevrijd,
  en ik had gezegd:
 • 65:18 - 65:21
  "Dit is echt."
  "Dit is niet slechts een afbeelding."
 • 65:21 - 65:25
  "Als dit echt is, is alles waar we over
  lezen in de Bijbel echt."
 • 65:26 - 65:29
  En opeens zagen we het,
  in de lucht
 • 65:30 - 65:32
  dat God "echt" had geschreven.
 • 65:35 - 65:41
  ECHT
 • 65:43 - 65:46
  Torben, kijk omhoog!
  - Ja, ik heb het gezien.
 • 65:47 - 65:49
  Ja, ik zie het.
 • 65:53 - 65:56
  We begonnen hierna
  het evangelie te prediken
 • 65:56 - 66:01
  en nog veel meer mensen bekeerden zich
  en werden die dag gered.
 • 66:01 - 66:06
  In plaats van slechts acht mensen
  te dopen, zoals de bedoeling was,
 • 66:07 - 66:09
  hebben we meer dan
  dertig mensen gedoopt.
 • 66:09 - 66:12
  Omdat mensen die zagen
  wat er gebeurd was,
 • 66:12 - 66:15
  die zagen hoe mensen
  bevrijd werden van demonen,
 • 66:15 - 66:17
  en zagen hoe ze de
  Heilige Geest ontvingen.
 • 66:18 - 66:20
  Zij bekeerden zich ook
  van hun zonden
 • 66:21 - 66:24
  en kwamen en werden gedoopt
  en ervaarden hetzelfde.
 • 66:27 - 66:31
  De wereld van demonen is zo echt.
  Het is heel echt.
 • 66:32 - 66:35
  Ik heb er een glimp van
  gezien in kerken
 • 66:35 - 66:41
  wanneer evangelisten kwamen, of
  zogenaamde mannen van God waren gekomen.
 • 66:41 - 66:42
  Mensen met autoriteit.
 • 66:43 - 66:45
  Ze bidden voor mensen
  die dan manifesteren.
 • 66:45 - 66:48
  Maar ik had het nog nooit
  eigenhandig gezien.
 • 66:49 - 66:51
  De eerste echte ervaring die ik had
 • 66:53 - 66:54
  en waarschijnlijk de heftigste
 • 66:54 - 66:56
  is toen mijn vrouw en ik
  iemand doopten,
 • 66:56 - 66:59
  voor de eerste keer
  bij ons thuis.
 • 67:00 - 67:05
  Deze persoon was betrokken
  in New Age, reiki genezing,
 • 67:06 - 67:11
  tarot kaarten lezen, kristallen,
  en veel New Age dingen.
 • 67:11 - 67:16
  We doopten haar en als we
  het gewoon daarbij hadden gelaten
 • 67:17 - 67:21
  zoals tijdens een normale kerkdienst,
  dan hadden we geglimlacht,
 • 67:21 - 67:24
  haar een certificaat gegeven en
  een kop koffie gedronken na afloop.
 • 67:25 - 67:28
  Maar we bleven voor haar
  bidden, en voor haar bidden
 • 67:28 - 67:32
  en na ongeveer twee minuten
  begonnen de demonen te manifesteren.
 • 67:35 - 67:38
  Eén voor één begonnen ze te
  manifesteren en we dreven ze uit.
 • 67:38 - 67:42
  Het was de meest echte,
  de meest extreme ervaring
 • 67:42 - 67:44
  die ik ooit heb gehad.
 • 67:44 - 67:48
  Het opende mijn ogen
  voor de strijd, dit is een gevecht.
 • 67:50 - 67:55
  Het is ons niet gevraagd. Het is ons
  niet gezegd dat het een goed idee is.
 • 67:55 - 67:58
  Maar Jezus heeft ons bevolen
  om demonen uit te drijven.
 • 67:59 - 68:02
  We hebben de verantwoordelijkheid gekregen
  om mensen te bevrijden, in Jezus' naam.
 • 68:03 - 68:07
  Waarom is er een gevecht gaande?
  Omdat satan er niet van houdt.
 • 68:07 - 68:10
  Maar we gaan nu
  onder water en dan
 • 68:10 - 68:13
  zal ze boven komen en zul je
 • 68:13 - 68:16
  een vrijheid zien, je zult
  vrijheid zien en een nieuw leven.
 • 68:17 - 68:19
  Ga gewoon door je knieën.
  Wees niet bang. Ga knielen.
 • 68:19 - 68:21
  Kniel maar neer.
  - Ik kan het niet.
 • 68:21 - 68:25
  Nee, dat kun je wel, dat kun je.
 • 68:25 - 68:27
  In de naam van Jezus,
  dat kun je, dat kun je.
 • 68:28 - 68:31
  Het is een nieuw leven. Satan is een
  leugenaar, satan is een leugenaar.
 • 68:31 - 68:33
  Hij heeft gelogen
  en hij wil niet dat je
 • 68:33 - 68:36
  alles overgeeft
  aan Jezus Christus.
 • 68:36 - 68:38
  Want als jij jezelf overgeeft,
  zal Hij je bevrijden
 • 68:38 - 68:42
  en satan zal verliezen
  en dat wil hij niet.
 • 68:43 - 68:44
  Je kunt het.
 • 68:45 - 68:47
  Mijn knieën willen niet buigen.
 • 68:48 - 68:50
  Kniel neer, in de naam van Jezus.
 • 68:50 - 68:53
  Ze wil wel, maar haar
  knieën willen niet buigen.
 • 68:53 - 68:56
  Ze kan niet knielen,
  er is een gevecht gaande.
 • 68:56 - 68:58
  In Jezus' naam, God we danken U.
 • 68:58 - 69:00
  Kniel maar neer in de
  naam van Jezus, kniel neer.
 • 69:00 - 69:02
  Neer, neer, kniel neer
  in de naam van Jezus.
 • 69:03 - 69:05
  In de naam van Jezus.
  In de naam van Jezus, neer.
 • 69:05 - 69:09
  Ga neer, ga neer.
  In de naam van Jezus, ga neer.
 • 69:09 - 69:12
  Ben je klaar om gedoopt
  te worden tot Jezus Christus?
 • 69:13 - 69:16
  Op je eigen geloof
  dopen we je tot Jezus Christus.
 • 69:16 - 69:19
  Ga gewoon neer. Sterf met Christus.
  Sta op met Christus.
 • 69:22 - 69:27
  Vrijheid! Vrijheid! Satan ga!
  Verlaat haar! Verlaat haar, nu meteen!
 • 69:28 - 69:34
  Kom eruit! Kom eruit!
  Verlaat hem! Ga weg!
 • 69:34 - 69:39
  Kom eruit! Ga weg!
  Nu meteen!
 • 69:39 - 69:43
  Laat los! Los!
 • 69:43 - 69:46
  Ga weg! Weg! In de naam van Jezus
  ik beveel deze geest van religie
 • 69:47 - 69:48
  ga nú weg, in de Naam van Jezus!
 • 69:49 - 69:51
  Ga weg! Het laatste, ga weg!
 • 69:51 - 69:53
  Ga weg! Weg, in de naam van Jezus!
 • 69:54 - 69:54
  Ga weg! Nu meteen!
 • 69:55 - 69:58
  Ga weg! Weg!
 • 69:59 - 70:01
  Kom eruit in de naam van Jezus!
  Kom eruit!
 • 70:02 - 70:04
  Ga weg! Nu meteen! Kom eruit!
 • 70:04 - 70:07
  Elke woede, elke angst ga
  nu weg in de naam van Jezus!
 • 70:08 - 70:12
  Kom eruit! Nu meteen!
  Ga eruit! Ga er nu uit!
 • 70:12 - 70:14
  Kom eruit, nu meteen!
 • 70:14 - 70:15
  Ik beveel je, ga weg!
 • 70:15 - 70:17
  Ga weg! Ga nu weg!
  Vrijheid! Nu meteen!
 • 70:17 - 70:18
  Laat het gaan!
 • 70:21 - 70:22
  Ik beveel deze demon, ga weg!
 • 70:22 - 70:24
  Ik beveel deze geest weg te gaan!
 • 70:25 - 70:29
  Kom eruit! Kom eruit! Nu!
 • 70:30 - 70:33
  Ga weg, in de naam van Jezus!
  Ga nu meteen in de naam van Jezus!
 • 70:33 - 70:34
  Kom eruit nu meteen!
 • 70:42 - 70:46
  Ga weg! Weg! Ik beveel elke demon
  verlaat hem nu meteen!
 • 70:46 - 70:47
  Kom eruit!
 • 70:48 - 70:50
  Ga weg, nu meteen in Jezus naam!
 • 70:50 - 70:54
  Kom eruit! Kom eruit, nu meteen!
 • 70:54 - 70:56
  Ga weg! Weg!
  Ga weg in de naam van Jezus!
 • 70:56 - 71:00
  Ik beveel elke geest, verlaat hem.
  Nu meteen! Nu! Kom eruit!
 • 71:00 - 71:03
  Ga eruit! Ga eruit!
  Ga eruit nu in Jezus' naam.
 • 71:03 - 71:08
  Kom eruit! Kom eruit!
 • 71:48 - 71:49
  Halleluja.
 • 71:54 - 71:56
  Ervaar je nu vrijheid?
 • 71:57 - 71:58
  Je bent vrij.
 • 72:03 - 72:08
  Hoe gaat het?
  - Het is geweldig, dank je!
 • 72:15 - 72:17
  Kom op, een nieuw leven.
 • 72:21 - 72:23
  Kom op, hebben jullie het gezien?
  Ik hou hiervan!
 • 72:47 - 72:49
  Kom op vrienden,
  zien jullie het?
 • 72:50 - 72:52
  Dit is de kracht van de doop.
 • 72:52 - 72:56
  Keer je af van je zonden,
  naar Jezus Christus...
 • 72:58 - 73:01
  Het is een strijd,
  maar satan heeft verloren.
 • 73:01 - 73:03
  Jezus leeft.
 • 73:04 - 73:13
  Een nieuw leven, een nieuw leven.
 • 73:16 - 73:17
  Vrijheid?
  - Ja.
 • 73:17 - 73:20
  Prijs de Heer.
  Prijs Jezus.
 • 73:23 - 73:27
  Dank U dat U haar vervult,
  dank U, dank U.
 • 73:27 - 73:29
  Amen!
 • 73:30 - 73:31
  Amen!
 • 73:36 - 73:38
  Je hebt de Heilige Geest.
  - Ja.
 • 73:58 - 74:00
  Hij had tot nu toe nog
  nooit in tongen gesproken.
 • 74:01 - 74:03
  Krachtig!
 • 74:07 - 74:08
  We hebben zoveel mensen gezien
 • 74:08 - 74:12
  die bevrijd werden van zonde,
  door de doop.
 • 74:12 - 74:14
  We hebben schizofrene
  mensen gezien die
 • 74:15 - 74:17
  bevrijd werden van demonen
  door de doop.
 • 74:17 - 74:20
  We hebben mensen gezien
  met eetstoornissen
 • 74:20 - 74:22
  die bevrijd werden door de doop.
 • 74:22 - 74:25
  We hebben gezien dat zieke
  mensen genazen door de doop.
 • 74:25 - 74:28
  We hebben zoveel mensen
  gezien die daarvoor
 • 74:28 - 74:31
  de doop met de Heilige Geest
  niet konden ontvangen.
 • 74:31 - 74:33
  Maar toen ze gedoopt
  werden in water
 • 74:33 - 74:37
  kwam de Heilige Geest op hen
  en begonnen ze in tongen te spreken.
 • 74:37 - 74:39
  Het is echt, ik zeg je het is echt.
 • 74:39 - 74:43
  Ik weet niet hoe ik het kan uitleggen
  maar de Geest van God kwam
 • 74:43 - 74:46
  en ik werd echt gedoopt met
  de Geest, ik sprak echt in tongen.
 • 74:50 - 74:52
  Handelingen 1:8
  "Maar je zult kracht ontvangen
 • 74:52 - 74:55
  wanneer de Heilige Geest over je komt;
 • 74:55 - 74:59
  en je zult mijn getuigen zijn...
  tot aan het uiterste der aarde."
 • 75:00 - 75:02
  Ik ga bidden en jullie gaan mij helpen.
 • 75:03 - 75:04
  Hoe heet je?
  - Kathy.
 • 75:04 - 75:09
  Kathy heeft last van angsten en wil ook
  gedoopt worden met de Heilige Geest.
 • 75:09 - 75:14
  We hebben elkaar net ontmoet en ik legde
  uit wat de doop met de Heilige Geest is.
 • 75:14 - 75:15
  God,
 • 75:15 - 75:16
  Ik geloof in U.
 • 75:17 - 75:19
  Ik geloof in U, Jezus.
 • 75:19 - 75:21
  Ik bekeer me.
 • 75:21 - 75:22
  En ik vraag U,
 • 75:23 - 75:24
  bevrijd mij
 • 75:24 - 75:27
  van elke angst.
 • 75:27 - 75:30
  En kom met uw Heilige Geest.
 • 75:30 - 75:31
  Vul mij,
 • 75:31 - 75:32
  doop mij,
 • 75:33 - 75:34
  op dit moment
 • 75:34 - 75:36
  in de naam van Jezus.
 • 75:36 - 75:40
  De Bijbel laat duidelijk zien
  dat er altijd een teken is
 • 75:40 - 75:44
  wanneer mensen de doop met
  de Heilige Geest ontvangen.
 • 75:44 - 75:47
  In hoofdstuk 8 van het boek
  Handelingen lezen we over Filippus,
 • 75:47 - 75:50
  hoe hij in Samaria kwam en daar
  het evangelie verkondigde.
 • 75:50 - 75:54
  Mensen ontvingen de boodschap
  en ze bekeerden zich
 • 75:54 - 75:57
  en werden in water gedoopt
  tot Jezus Christus.
 • 75:58 - 76:00
  Maar op dat moment
  hadden ze nog niet
 • 76:00 - 76:02
  de doop in de Heilige
  Geest ontvangen.
 • 76:03 - 76:06
  Dus toen de apostelen daar
  kwamen, zagen ze
 • 76:07 - 76:09
  dat ze de Heilige Geest
  nog niet ontvangen hadden.
 • 76:09 - 76:11
  Dus legden ze hen de handen op
 • 76:11 - 76:15
  en ze ontvingen de doop
  met de Heilige Geest.
 • 76:15 - 76:17
  Je leest daar niet meteen wat er gebeurde.
 • 76:17 - 76:21
  Maar er was toch een teken.
 • 76:22 - 76:24
  Waarom?
  Omdat daar een zekere Simon was,
 • 76:24 - 76:28
  Simon zag hoe de Heilige Geest gegeven was
 • 76:28 - 76:30
  door handoplegging
  van de apostelen.
 • 76:30 - 76:33
  Toen hij dat zag wilde hij
  diezelfde kracht ook hebben.
 • 76:33 - 76:36
  Zodat de mensen op wie
  hij de handen oplegde,
 • 76:36 - 76:37
  de Heilige Geest
  zouden ontvangen.
 • 76:37 - 76:40
  Nu gaan we in tongen spreken,
  als ik "Nu" zeg.
 • 76:40 - 76:42
  Laat die eerste
  woorden eruit komen.
 • 76:45 - 76:46
  Nu.
 • 76:54 - 76:55
  Heilige Geest, vrijheid.
 • 76:56 - 76:57
  Vrijheid, op dit moment.
 • 77:01 - 77:05
  Vrijheid, op dit moment.
  Vrijheid, vrijheid.
 • 77:05 - 77:06
  Heilige Geest, vrijheid.
 • 77:08 - 77:11
  Vrijheid, op dit moment.
  Kom met uw kracht, nu.
 • 77:11 - 77:14
  Kracht, kracht.
 • 77:25 - 77:28
  Ja, is het niet geweldig?
  Ik heb het gisteren ontvangen.
 • 77:28 - 77:30
  Hij is gisteren gedoopt met de
  Heilige Geest.
 • 77:30 - 77:32
  En nu jij.
 • 77:32 - 77:36
  Ik heb nooit eerder in tongen gesproken.
 • 77:36 - 77:39
  Hoe... Het kwam gewoon?
  - Ja.
 • 77:39 - 77:40
  Hoe was dat?
 • 77:40 - 77:43
  Dat was geweldig.
  Dit is echt verbazingwekkend.
 • 77:44 - 77:46
  Stel je dat eens voor,
  hier, gewoon midden op straat.
 • 77:46 - 77:50
  Het is geweldig, dank je.
  Heel erg bedankt.
 • 77:50 - 77:53
  Ga nu en vertel ook anderen hierover.
  Dat moet je gaan doen.
 • 77:53 - 77:55
  Ik heb altijd ervaren dat
  er twee partijen zijn.
 • 77:56 - 77:59
  Als je naar de ene kant gaat hebben
  ze het alleen over wonderen, wonderen.
 • 78:00 - 78:02
  Maar dat leek mij niet erg logisch
 • 78:02 - 78:05
  om de simpele reden dat als Jezus
  ons alleen maar
 • 78:05 - 78:07
  met wonderen wilde helpen,
  en mijn fysieke lichaam genezen,
 • 78:08 - 78:09
  en dat alles was wat Hij wilde,
 • 78:09 - 78:12
  dan was dat in tegenspraak
  met het hele aspect van
 • 78:12 - 78:15
  Gods beloften om ons gelovigen
  op een dag een nieuw lichaam te geven.
 • 78:15 - 78:18
  Maar tegelijkertijd, als ik naar
  de andere kant kijk en zeg
 • 78:18 - 78:23
  dat wonderen niet meer voor vandaag zijn;
  alleen het woord van God is belangrijk,
 • 78:23 - 78:24
  weerspreekt dat de Bijbel
 • 78:24 - 78:27
  want de Bijbel zegt dat het Woord
  tezamen met kracht zal komen
 • 78:27 - 78:29
  en dat Hij het bevestigen zal met kracht.
 • 78:29 - 78:31
  Dus waar is die middenweg?
 • 78:31 - 78:33
  Die middenweg vinden we
  in het Woord van God,
 • 78:34 - 78:36
  waar de balans van beide is.
 • 78:36 - 78:38
  Waar we het Woord van God
 • 78:38 - 78:41
  samen met de kracht van God willen,
 • 78:41 - 78:44
  en levens echt veranderd worden,
 • 78:44 - 78:48
  waar mensen echt overtuigd worden
  door de Heilige Geest,
 • 78:48 - 78:51
  een nieuw leven ervaren,
  zich bekeren en afkeren van zonden,
 • 78:51 - 78:55
  niet alleen maar de zonde belijden,
  maar de zonde nalaten,
 • 78:55 - 78:57
  en de kracht van God ontvangen,
 • 78:57 - 78:59
  gedoopt worden in water,
  in tongen spreken
 • 78:59 - 79:02
  en van dag tot dag leven
 • 79:02 - 79:05
  met Gods kracht in je
 • 79:05 - 79:07
  of, beter, in de tempel
  wat we zelf zijn.
 • 79:07 - 79:10
  Jarenlang heb ik maar wat
  aangerommeld met religie.
 • 79:11 - 79:12
  En toen er volledig
  van afgekeerd.
 • 79:12 - 79:15
  Daarna ontstond een honger
  ernaar terug te keren.
 • 79:15 - 79:18
  Toen realiseerde ik me dat er
  gebieden in mijn leven waren
 • 79:18 - 79:20
  waar ik door ongeloof niets kon doen.
 • 79:20 - 79:23
  Dat gebeurt vandaag de dag niet meer,
  alleen in de tijd van Jezus.
 • 79:23 - 79:25
  Of dat is voor een enkeling.
 • 79:25 - 79:27
  Dan lees ik de Bijbel waar staat:
 • 79:27 - 79:29
  "Deze tekenen zullen de gelovigen volgen."
 • 79:29 - 79:33
  Dan zeg ik, ik ben een gelovige,
  waarom gebeurt het dan niet?
 • 79:33 - 79:36
  Wat we nodig hebben is elkaars
  geloof te bemoedigen.
 • 79:37 - 79:39
  Als ik een team mensen heb en
  we doen allemaal hetzelfde,
 • 79:39 - 79:41
  word ik bemoedigd in mijn geloof.
 • 79:41 - 79:42
  Zo ook met jou.
 • 79:42 - 79:44
  Vandaag heb je de gave van
  een taal gekregen.
 • 79:44 - 79:47
  Als je die gave niet gebruikt,
  wat zou er dan gebeuren?
 • 79:47 - 79:48
  Het zal verdwijnen.
 • 79:48 - 79:50
  Wat gebeurt er nu je
  dit in je hebt
 • 79:50 - 79:53
  en je gaat je Bijbel niet lezen.
 • 79:53 - 79:55
  Dan gooi je het allemaal weg.
 • 79:55 - 79:57
  Ontwikkel het,
  maak het je levensstijl.
 • 79:57 - 79:59
  Maak God het middelpunt van je leven
 • 79:59 - 80:02
  en doe wat wij doen met je vrienden.
 • 80:02 - 80:04
  Denk aan iemand die jij kent,
  één van je vrienden.
 • 80:04 - 80:06
  Bel ze op en vertel wat er is gebeurd.
 • 80:06 - 80:09
  Deel je getuigenis
  en bid dan voor ze.
 • 80:09 - 80:11
  Geloof dat als jij met je handen bidt...
 • 80:11 - 80:14
  Ik zeg dit in vertrouwen...
  raad eens hoe lang ik dit al doe?
 • 80:14 - 80:16
  Sinds gisteren.
  - Vandaag.
 • 80:16 - 80:18
  Dit is mijn 1e dag
  dat ik mensen genees.
 • 80:18 - 80:20
  Ik bid vandaag voor genezing.
 • 80:20 - 80:23
  Stel je even voor, met al die
  kerk-rommel die we geleerd hebben
 • 80:23 - 80:25
  heb ik nooit iets kunnen doen.
 • 80:25 - 80:27
  En nu, met de kracht van God in ons
 • 80:27 - 80:29
  kun je het nu gewoon doen,
  en gewoon
 • 80:29 - 80:32
  iemand opzoeken, voor hem bidden
  en je zult genezing zien.
 • 80:32 - 80:35
  Dat is de kracht van Jezus.
  Hij is geweldig.
 • 80:35 - 80:37
  Kom hier bij elkaar
  en zie wat er gebeurt.
 • 80:37 - 80:39
  Jullie zullen zien wat
  God gaat doen.
 • 80:39 - 80:40
  Is dat niet geweldig?
  - Ja.
 • 80:41 - 80:43
  Wie wil er eerst,
  wie heeft er een probleem?
 • 80:43 - 80:46
  Nee, nee, echt.
  - Je hebt op dit moment blaren.
 • 80:46 - 80:48
  Ok.
  - Je hebt pijn aan je enkel?
 • 80:49 - 80:51
  Nee, op mijn voet,
  ik heb overal blaren.
 • 80:51 - 80:54
  Ok.
  Wees genezen in Jezus' Naam.
 • 80:55 - 80:57
  Hoe voel het?
  Beweeg je been.
 • 80:58 - 80:59
  O mijn God.
 • 80:59 - 81:02
  Nee, ik voel helemaal niets.
  - Echt?
 • 81:02 - 81:05
  Op een schaal van één tot tien
  voel je nog pijn?
 • 81:05 - 81:08
  Nog maar twee.
  - Ok, laten we nog een keer bidden.
 • 81:08 - 81:13
  Botten kom in lijn,
  wees genezen in Jezus' naam.
 • 81:14 - 81:17
  Ik voel helemaal niets.
  Dat is bizar.
 • 81:17 - 81:19
  Is het?
  Is Jezus niet geweldig?
 • 81:20 - 81:23
  Hij is geweldig, of niet?
  - Ik hou van Hem.
 • 81:23 - 81:25
  Dank je enorm.
  - Weet je 't zeker?
 • 81:25 - 81:28
  Je zegt dit toch niet om me blij te maken?
  - Nee, ik zeg de waarheid.
 • 81:28 - 81:32
  Ik kan gewoon lopen...
  - Fantastisch. Laat het me zien, kom op.
 • 81:32 - 81:34
  Geen enkele pijn?
  Fantastisch.
 • 81:34 - 81:37
  Prijs Jezus, prijs Hem...
  wie is nu?
 • 81:39 - 81:41
  Ik heb gewrichtspijn
  in mijn knie.
 • 81:41 - 81:43
  Rechts?
  - Ja.
 • 81:44 - 81:46
  Hoe lang heb je het al?
 • 81:46 - 81:51
  Het begon ongeveer halverwege
  vorig jaar en het komt en gaat.
 • 81:51 - 81:53
  Hoe groot is de pijn nu?
 • 81:53 - 81:54
  Kun je de pijn voelen?
 • 81:55 - 81:57
  Wanneer ik er druk op zet...
 • 81:57 - 81:59
  Ok, laten we bidden.
 • 81:59 - 82:02
  Knieën, gewrichten wees
  genezen in Jezus' naam.
 • 82:02 - 82:05
  Beweeg het nu eens
  en kijk hoe het voelt.
 • 82:05 - 82:06
  Beweeg het maar gewoon.
 • 82:06 - 82:09
  Dit is een beetje raar.
 • 82:10 - 82:13
  Het was er twee seconden geleden
  nog en nu doet het geen pijn meer.
 • 82:13 - 82:15
  Helemaal niet? Compleet?
 • 82:15 - 82:16
  Helemaal niet, ik
  zet er nu druk op.
 • 82:16 - 82:20
  Als ik er normaal druk op zet
  dan voel ik...
 • 82:20 - 82:22
  Is het helemaal weg?
  - Ja.
 • 82:22 - 82:23
  Prijs God daarvoor.
 • 82:23 - 82:26
  Weet je hoe deze
  genezing gebeurde?
 • 82:26 - 82:28
  Door de kracht van Jezus.
 • 82:28 - 82:30
  Het is Jezus die het doet, niet ik.
 • 82:30 - 82:33
  Ik ben geen bijzonder persoon,
  ik ben gewoon een boodschapper.
 • 82:33 - 82:36
  Heeft iemand anders nog iets?
  Kom op.
 • 82:36 - 82:38
  Ik ben pas hersteld van
  een verstuikte enkel.
 • 82:38 - 82:40
  en heb nog steeds
  af en toe pijn.
 • 82:40 - 82:42
  Heb je nu pijn?
  - Een beetje.
 • 82:42 - 82:45
  Beweeg het en kijk
  wat voor een pijn je hebt.
 • 82:45 - 82:46
  Ja, ik heb pijn.
  - Ok.
 • 82:47 - 82:51
  Enkel, wees genezen
  in de naam van Jezus.
 • 82:51 - 82:54
  Beweeg je enkel.
  - Dat voelt raar.
 • 82:55 - 82:56
  Kom op, loop een beetje.
 • 83:00 - 83:03
  Dit is zo...
  - Is Hij niet geweldig?
 • 83:03 - 83:05
  Ik ben net zo verbaasd als jij,
  want weet je wat?
 • 83:05 - 83:09
  Ik ben een nieuwe christen,
  ik ben nog maar net gedoopt in water,
 • 83:09 - 83:12
  Ik heb nog maar net de doop
  met de Heilige Geest ontvangen.
 • 83:12 - 83:16
  Ik sprak in een vreemde taal.
  Precies zoals de Bijbel zegt.
 • 83:16 - 83:18
  Dan zegt de Bijbel,
  ga en genees mensen.
 • 83:18 - 83:21
  Luister niet naar de religieuze
  genootschappen van christenen
 • 83:21 - 83:24
  dat allemaal onzin is.
  Dat is allemaal religie.
 • 83:24 - 83:27
  Ware volgers van Christus doen
  wat Jezus ons zegt te doen
 • 83:27 - 83:28
  en dat doen we.
 • 83:29 - 83:30
  We zijn gewoon normale mensen.
 • 83:30 - 83:33
  We gaan eropuit en
  luisteren naar wat Jezus zegt.
 • 83:37 - 83:38
  Handelingen 19:2
  Paulus vroeg hen,
 • 83:39 - 83:42
  "Hebt u de Heilige Geest ontvangen
  toen u tot geloof kwam?"...
 • 83:42 - 83:44
  Hoeveel weet je over
  de Heilige Geest?
 • 83:44 - 83:47
  en de doop met de Heilige Geest?
  - Hij pleit voor mij.
 • 83:47 - 83:49
  Heb je gehoord van
  spreken in tongen?
 • 83:50 - 83:54
  Dat heb ik, ik heb het
  meegemaakt toen ik jonger was
 • 83:54 - 83:58
  maar het beangstigde me nogal,
  dus ik wist niet zeker wat het was,
 • 83:58 - 84:00
  met erg weinig kennis van de Bijbel
 • 84:00 - 84:02
  en hoe de Heilige Geest werkt.
 • 84:03 - 84:05
  Ik vond het moeilijk om te begrijpen.
 • 84:05 - 84:10
  De kerk waar ik nu heen ga, daar
  heb ik het nog niet zien gebeuren.
 • 84:10 - 84:13
  In Handelingen hoofdstuk 19
  lees je over Paulus,
 • 84:13 - 84:16
  hoe hij naar Efeze kwam,
  waar hij een aantal gelovigen ontmoette.
 • 84:17 - 84:21
  Hij vroeg ze niet naar
  welke kerk ze gingen,
 • 84:21 - 84:23
  want dat is niet belangrijk.
 • 84:23 - 84:24
  Hij vroeg ze:
 • 84:24 - 84:29
  "Hebt u de Heilige Geest ontvangen
  toen u tot geloof kwam?"
 • 84:29 - 84:32
  Deze gelovigen waren nog niet
 • 84:32 - 84:35
  in water gedoopt in de naam
  van Jezus Christus
 • 84:35 - 84:39
  en ze hadden nog niet
  de Heilige Geest ontvangen.
 • 84:39 - 84:43
  Dus Paulus doopte ze
  daar tot Jezus Christus
 • 84:43 - 84:46
  en toen hij ze daarna de
  handen oplegde
 • 84:46 - 84:51
  ontvingen ze allemaal de Heilige Geest
  en begonnen ze in tongen te spreken.
 • 84:54 - 84:55
  Vrijheid. Vrijheid. Meer.
 • 84:56 - 84:57
  Meer vrijheid. Vrijheid, nu meteen.
 • 84:58 - 85:01
  God, we danken U voor uw liefde.
  We danken U voor uw vrijheid.
 • 85:01 - 85:04
  Dank U Heilige Geest dat U haar vervult.
  U bent haar aan het vullen.
 • 85:04 - 85:12
  Nooit meer dezelfde,
  nooit meer dezelfde.
 • 85:15 - 85:16
  Hoe gaat het?
 • 85:20 - 85:22
  Voelde je dat... God...
 • 85:28 - 85:29
  Heb je dat nog
  nooit eerder ervaren?
 • 85:29 - 85:31
  Ik ben nooit meer dezelfde.
 • 85:31 - 85:34
  En daar in dat winkelcentrum,
  legde ik mijn handen op haar
 • 85:34 - 85:37
  en de Heilige Geest
  kwam over haar.
 • 85:37 - 85:40
  Ze had dat nog nooit
  eerder ervaren.
 • 85:40 - 85:42
  Ze was zo aangeraakt
  door de Heilige Geest,
 • 85:43 - 85:47
  dus besloten we om naar buiten te gaan
  om nog wat meer te praten en te bidden.
 • 85:47 - 85:52
  En buiten, toen ik voor haar bad,
  begon een demon te manifesteren.
 • 85:52 - 85:54
  Ik beveel deze geest, ga nu weg!
 • 85:54 - 85:55
  Ik beveel het,
  verlaat haar nu meteen!
 • 85:56 - 85:58
  Er is vrijheid, er is vrijheid.
 • 85:59 - 86:00
  Kom eruit! Ga weg!
 • 86:00 - 86:02
  Vrijheid, nu meteen,
  vrijheid, nu meteen.
 • 86:02 - 86:04
  Ga weg!
  Ga, ik beveel deze geest, ga!
 • 86:04 - 86:06
  Ga weg! Weg! Nu meteen! Ga!
 • 86:06 - 86:10
  Verlaat haar! Verlaat haar!
  Nu meteen! Verlaat haar!
 • 86:10 - 86:15
  In het begin wist ik niet precies
  waar ik voor aan het bidden was,
 • 86:15 - 86:18
  maar toen openbaarde God het aan mij.
 • 86:18 - 86:23
  Hij liet me een zonde in haar leven
  zien die ze had begaan.
 • 86:23 - 86:28
  En toen ik haar dat vertelde,
  barstte ze in tranen uit
 • 86:28 - 86:31
  en ze zei: "Hoe wist je dit,
  hoe wist je dit?
 • 86:31 - 86:33
  Kan God mij vergeven?"
 • 86:34 - 86:39
  En daar, buiten dat winkelcentrum,
  ontmoette die jonge vrouw God.
 • 86:39 - 86:42
  Het was zo krachtig,
  dat op een moment
 • 86:42 - 86:45
  drie bewakers naar buiten
  kwamen rennen en ze zei:
 • 86:45 - 86:47
  "Ga weg, ga weg,
  ik wil met hen praten,
 • 86:48 - 86:49
  ik wil met hen praten."
 • 86:49 - 86:53
  En op die dag,
  ontmoette die vrouw God.
 • 86:53 - 86:56
  Later in de middag kwam ze
  weer en baden we voor haar
 • 86:57 - 87:01
  en werd ze gedoopt met de
  Heilige Geest en sprak ze in tongen.
 • 87:04 - 87:09
  Het was erg emotioneel
  en toen hij voor mij bad,
 • 87:09 - 87:12
  ik heb het hem nooit
  eerder verteld,
 • 87:12 - 87:16
  maar hij vertelde me dat
  ik hem deed denken aan
 • 87:16 - 87:21
  iemand die door hetzelfde heenging.
 • 87:22 - 87:24
  En toen wist ik dat God
 • 87:24 - 87:27
  me die dag wilde zeggen
  dat Hij mij vergeven had.
 • 87:30 - 87:33
  Hoewel ik het mijzelf niet
  wilde vergeven.
 • 87:33 - 87:37
  want ik dacht dat er geen
  vergeving voor zoiets bestond.
 • 87:37 - 87:44
  Maar die dag, gebruikte God Torben
  om mij te laten weten dat
 • 87:44 - 87:48
  Hij van mij houdt en Hij me
  vergeven had, van wat ik heb gedaan.
 • 87:50 - 87:53
  En Hij heeft me
  dat laten ervaren.
 • 87:54 - 87:58
  Dat zal ik nooit vergeten en
  ik zal nooit meer dezelfde zijn.
 • 88:03 - 88:04
  Kun je daar iets over vertellen
 • 88:04 - 88:07
  en wat er vandaag gebeurde?
  - Ja.
 • 88:15 - 88:19
  Sorry, ik ben gewoon echt blij,
  ik dacht er gisteren over.
 • 88:19 - 88:22
  Het is echt de manier
  waarop het mij verteld werd.
 • 88:22 - 88:27
  Want ik was moe van
  het zoeken naar antwoorden
 • 88:27 - 88:29
  en ik kon het nergens vinden.
 • 88:30 - 88:32
  Er was altijd iets binnenin me.
 • 88:32 - 88:38
  Gisteren was het klaar voor mij
  en ik ben er gewoon echt blij om.
 • 88:43 - 88:45
  Dus vandaag ben ik gedoopt.
 • 88:50 - 88:53
  Ik voelde me daarna echt geweldig.
 • 88:53 - 88:58
  Ik had er al vaker over
  nagedacht om dat te doen.
 • 88:58 - 89:04
  Maar ik dacht dat er dingen waren
  die ik daarvoor eerst moest doen.
 • 89:04 - 89:09
  Voordat ik dat kan doen moet ik
  eerst met een voorganger praten,
 • 89:09 - 89:12
  een aantal seminars volgen
  of iets dergelijks.
 • 89:12 - 89:16
  Op je eigen geloof dopen
  we je tot Jezus Christus.
 • 89:18 - 89:20
  Sterf met Christus.
  Sta op met Christus.
 • 89:25 - 89:26
  God, we danken U voor Maria.
 • 89:26 - 89:28
  We danken U voor alles
  wat U heeft gedaan, God.
 • 89:29 - 89:32
  Dank U voor wat U gisteren
  en vandaag hebt gedaan.
 • 89:32 - 89:35
  Dank U voor wat U in de
  toekomst zult gaan doen, God.
 • 89:35 - 89:38
  Het is zo bijzonder, hoe God
  echt gebeden verhoort
 • 89:38 - 89:44
  en hoe Hij je op het perfecte moment
 • 89:44 - 89:46
  kan geven wat je moet leren
 • 89:46 - 89:49
  en de dingen die je moet
  weten over Zijn liefde.
 • 89:51 - 89:54
  De avond voordat ik Torben ontmoette
  was ik eigenlijk aan het bidden.
 • 89:54 - 89:58
  Op die avond bad ik terwijl ik
  op de snelweg reed.
 • 89:58 - 90:05
  Ik bad dat ik meer, een verlangen
  in mijn hart zou hebben
 • 90:05 - 90:10
  om Hem te kennen en me daarnaar
  uit te strekken en alles aan Hem te geven.
 • 90:11 - 90:13
  maar ik wist niet
  waar ik moest beginnen.
 • 90:13 - 90:22
  Het voelde alsof ik zover was
  weggerend dat Hij er niet meer was.
 • 90:22 - 90:25
  Maar gisteren beantwoordde
  Hij mijn gebed.
 • 90:25 - 90:29
  en Hij liet me realiseren dat
  Hij daar al die tijd was.
 • 90:30 - 90:35
  Hij was daar, toen ik rouwde,
  toen ik depressief was.
 • 90:35 - 90:39
  Ik was behoorlijk depressief.
 • 90:39 - 90:45
  Maar ik ben er nog steeds en ik ben
  een bewijs van Zijn liefde.
 • 90:47 - 90:51
  Ik denk echt dat wanneer
  de kerk terugkeert
 • 90:51 - 90:55
  naar de echte doop,
  het ware evangelie:
 • 90:55 - 90:58
  Bekeer je, keer je naar Christus.
 • 90:58 - 91:01
  Wordt gedoopt voor de
  vergeving van je zonden.
 • 91:01 - 91:03
  Sterf met Christus
  en sta op met Christus,
 • 91:03 - 91:04
  word vervuld met de Heilige Geest.
 • 91:05 - 91:07
  Dat zou deze wereld veranderen.
 • 91:07 - 91:10
  Wat we zien in het
  boek Handelingen
 • 91:10 - 91:16
  is een organisch,
  dynamisch leven met God.
 • 91:16 - 91:19
  Wat niet gebaseerd is op hiërarchie.
 • 91:19 - 91:23
  Het is niet gebaseerd op
  programma’s of projecten.
 • 91:23 - 91:27
  Het zijn mensen
  die Jezus volgen.
 • 91:27 - 91:29
  Als wijzelf het boek
  Handelingen naleven,
 • 91:29 - 91:32
  zien we hoe zich dat in
  het echte leven uitwerkt.
 • 91:32 - 91:36
  Nu, wanneer we in die perfecte
  spiegel van Gods Woord kijken,
 • 91:36 - 91:38
  waar staat:
  “Het Woord is vlees geworden.”
 • 91:38 - 91:40
  Dat gebeurt nu in onze eigen levens.
 • 91:40 - 91:43
  Het is nu alsof we naar onszelf kijken,
  wanneer we het Woord lezen.
 • 91:43 - 91:45
  Ik zie mensen die het gehad
  hebben met structuur.
 • 91:46 - 91:48
  Ik zie mensen die
  klaar zijn met tradities.
 • 91:48 - 91:51
  Ik zie mensen die alleen nog maar
  de waarheid accepteren.
 • 91:51 - 91:53
  Bijna elke christen in de wereld
  wil een opwekking zien.
 • 91:54 - 91:56
  Maar mijn beeld van
  opwekking was dat
 • 91:56 - 92:00
  engelen uit de hemel zullen komen of
  een licht en dat iedereen geactiveerd
 • 92:00 - 92:03
  en gewoon wakker wordt
  en dan hebben we de opwekking.
 • 92:03 - 92:08
  Maar wat we nu zien is dat wanneer
  alle christenen op deze planeet
 • 92:09 - 92:12
  geactiveerd worden, de dingen
  gaan doen die de Bijbel zegt dat we
 • 92:12 - 92:14
  moeten doen; ga eropuit,
  genees de zieken,
 • 92:14 - 92:17
  deel het evangelie, leid mensen
  tot Christus; dan hebben we een opwekking.
 • 92:17 - 92:21
  Ik geloof dat de opwekking hier al is
  sinds Jezus 2000 jaar geleden kwam.
 • 92:21 - 92:24
  Ik geloof echt dat dit
  de laatste reformatie is.
 • 92:24 - 92:26
  De laatste reformatie
  van de kerk.
 • 92:26 - 92:30
  Dit is echt, het is echt.
  Jij kunt het doen.
 • 92:30 - 92:32
  Je moet er gewoon op uit gaan
 • 92:32 - 92:35
  en ga op straat aan het werk.
 • 92:35 - 92:37
  We verbergen zoveel
  dingen in de kerk
 • 92:37 - 92:39
  en er is veel
  gebondenheid in de kerk,
 • 92:39 - 92:42
  maar we moeten naar buiten,
  en het daar doen, aan het front.
 • 92:43 - 92:47
  God is echt en Hij heeft ons geroepen Zijn
  discipelen te zijn, Jezus’ discipelen.
 • 92:47 - 92:49
  om de wereld laten
  zien dat Hij bestaat.
 • 92:49 - 92:50
  Dit is echt.
 • 92:52 - 92:54
  Dit is echt, ik zeg je; dit is echt.
 • 92:54 - 92:58
  Dit is echt!
  Dit is werkelijk echt!
 • 92:58 - 92:59
  Dit is werkelijk echt!
 • 92:59 - 93:01
  Dit is echt!
 • 93:01 - 93:04
  Als dit echt is in de Bijbel,
  hoe zit het dan met de rest?
 • 93:04 - 93:07
  Elk woord is waar,
  van het begin tot eind.
 • 93:08 - 93:11
  ECHT
 • 93:12 - 93:15
  Dit is echt.
  We leven in de laatste dagen
 • 93:15 - 93:20
  waar God Zijn kerk terugbrengt
  naar de waarheid,
 • 93:20 - 93:23
  terug naar het echte leven,
  waar we naar verlangd hebben.
 • 93:23 - 93:26
  Het echte leven, waarover we
  lazen in het boek Handelingen,
 • 93:27 - 93:29
  waar de Heilige Geest ons leidt.
 • 93:29 - 93:32
  En dit is nu gaande, en het gebeurt
  over de hele wereld.
 • 93:32 - 93:37
  Dus laten we gefocust blijven, laten we
  doorgaan met het maken van discipelen
 • 93:37 - 93:40
  en laat Jezus Zijn kerk bouwen.
 • 93:41 - 93:44
  Ik geloof dat het
  de laatste reformatie is
 • 93:44 - 93:47
  en dit is nog maar het begin.
 • 94:18 - 94:25
  Herinner je je nog het woord
  dat Ik tot je sprak?
 • 94:25 - 94:32
  Herinner je je nog de droom
  die Ik aan je gaf?
 • 94:33 - 94:39
  De tijd verstrijkt en
  de agenda's vullen zich.
 • 94:40 - 94:47
  Maar één ding is noodzakelijk,
  breng tijd met Mij door.
 • 94:47 - 94:54
  Wordt wakker, Mijn mensen.
 • 94:54 - 95:01
  Ik kom spoedig terug.
 • 95:01 - 95:06
  Eén ding is noodzakelijk.
 • 95:07 - 95:10
  Breng tijd met Mij door.
 • 95:10 - 95:14
  Ik wijs je de weg.
 • 95:15 - 95:20
  Als je Mijn discipel wilt zijn
 • 95:21 - 95:28
  moet je jezelf verloochenen
  en je eigen droom afleggen.
 • 95:29 - 95:35
  Volg Mij, wat het je ook kost.
 • 95:36 - 95:43
  Dan zul je eeuwig leven ontvangen.
 • 95:43 - 95:49
  Word wakker, Mijn mensen.
 • 95:49 - 95:56
  Ik kom spoedig terug.
 • 95:56 - 96:02
  Eén ding is noodzakelijk.
 • 96:02 - 96:06
  Breng tijd met Mij door.
 • 96:06 - 96:09
  Ik wijs je de weg.
 • 96:09 - 96:13
  Heb je tijd voor Mij?
 • 96:13 - 96:16
  Om Mijn Koninkrijk te zoeken.
 • 96:17 - 96:19
  Om Mijn Aangezicht te zoeken.
 • 96:19 - 96:21
  Ik wil met je praten.
 • 96:22 - 96:25
  Ik wil je stap voor stap leiden.
 • 96:27 - 96:30
  Ik roep jou.
 • 96:30 - 96:36
  Zul je Mij volgen,
  wat het je ook mag kosten?
 • 96:36 - 96:50
  Ik roep jou, Ik roep jou.
 • 96:51 - 96:56
  Subtitles by: Jeroen Dijkhuizen,
  Freek van Breugel, Henry van 't Ende,
 • 96:56 - 96:59
  Jelle de Jong, Jaap Van As.
Title:
The Last Reformation - The Beginning - NL ondertiteld
Description:

The best documentarie about following Jesus the way the early disciples did it.
De beste documentaire over het volgen van Jezus, zoals de eerste discipelen dat deden.

Film website: www.tlrmovie.com
Facebook: https://www.facebook.com/TheLastReformationMovies/
Bestel DVDs: https://delaatstereformatie.nl/winkel
Contact disciples around you: https://thelastreformation.com/network
Subtitle this video: https://www.amara.org/da/videos/RgeQrfueCzmU/info/the-last-reformation-the-beginning/
Help deze film te verspreiden: https://thelastreformationmovie.com/facebook-advertising-program/
Doneer: https://thelastreformationmovie.com/donate

This movie is changing the world right now! It shows how life must have been for the first disciples of Jesus who walked around on earth and why the gospel flooded the whole earth. It shows what a life of a Christian should look like - a life where signs and wonders are following us.

SHARE this movie with as many as you can.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:39:53

Dutch subtitles

Revisions Compare revisions