YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Lithuanian subtitles

← The Last Reformation - The Beginning

Get Embed Code
48 Languages

Showing Revision 1 created 03/31/2016 by Robbert Dam.

 1. Apaštalų darbai 19:5
  Tai išgirdę,
 2. jie buvo pakrikštyti
  Viešpaties Jėzaus vardu.
 3. Kūnas ir nuodėmė temiršta.
 4. Mirk su Kristumi.
  Prisikelk su Kristumi.
 5. Štai ir viskas, Šventoji Dvasia ateik,
  Šventoji Dvasia ateik, išlaisvink ją.
 6. Mirk su Kristumi.
 7. Ap. darbai 19:6: Kai Paulius
  jiems uždėjo rankas,
 8. ant jų nužengė Šventoji Dvasia
 9. ir jie ėmė kalbėti kalbomis
  ir pranašauti.
 10. Šventoji Dvasia daugiau...
 11. Ateik su savo Šventąja Dvasia.
  Pripildyk mane.
 12. Žodžiai tiesiog pradėjo lietis.
 13. Dėkoju Viešpatie.
 14. Ką aš dariau?
  -Ką?
 15. Ką aš dariau?
 16. Tai ką tu darei,
  tu meldeisi kalbomis.
 17. Ap. darbai 3:6-7
  Bet Petras pasakė:
 18. "...Jėzaus Kristaus iš Nazareto vardu
  kelkis ir vaikščiok!”
 19. ..Jo pėdos ir keliai
  bematant sustiprėjo.
 20. Ar skauda?
  -Ne.
 21. Visiškai ne?
  -Ne.
 22. Jėzaus vardu, Aš dėkoju, amen.
 23. Baigta?
  Aleliuja
 24. ...virš vieno mėnesio
  ir ji yra šoke.
 25. Tai yra Jėzus.
 26. Aš žiūrėdavau
  šiuos dalykus per televiziją
 27. ir tuo netikėjau,
  bet šiandien aš tikiu
 28. dėl to, kad tai nutiko man.
 29. Skausme dink dabar.
 30. Ir tu gali tai padaryti.
  Dabar išsitiesk.
 31. Tai puiku, ar ne?
  -Taip.
 32. Dėkoju tau Tėve, amen.
  Pabandyk pajausti tai.
 33. Ar gali pajusti skirtumą?
 34. Rimtai, daugiau nebeskauda.
 35. Vau.
 36. Dieve, aš dėkoju už išgydymą,
  nes skausmas dings.
 37. Pabandyk pajausti galvą.
 38. Ne...
  Aš nejaučiu skausmo, brolau.
 39. Dabar skausmas dingo.
  Dabar skausmas dingo, taip.
 40. Šiandien, mes kaip bažnyčia stovime
  priešais naują reformaciją.
 41. Reformaciją,
  kai mes grįžtame atgal
 42. prie to ką skaitome
  Apaštalų darbų knygoje.
 43. Jei pažvelgtume į bažnyčią šiandien,
 44. tai taip skiriasi nuo to, ką skaitome
  Apaštalų darbų knygoje.
 45. Dėl to, kad turime apie
  2000 m istoriją,
 46. kai bažnyčia buvo keičiama
  vėl ir vėl.
 47. Mes galime matyti, kad bažnyčia,
  Apaštalų darbų knygoje, buvo gyvas kūnas.
 48. Tai buvo kūnas is tikinčiųjų,
  kurie buvo vedami Šventosios Dvasios.
 49. Bažnyčia buvo judėjimas,
  mokinių judėjimas.
 50. Krikščionybė persikėlė į Graikiją
  ir tapo filosofija.
 51. Ji atėjo į Italiją
  ir tapo institucija.
 52. Ji atėjo į Europą ir
  tapo kultūra.
 53. Ji atėjo į Ameriką ir
  Tapo bizniu...
 54. Jei tu paimi kūną ir paverti
  jį bizniu
 55. Ar tai ne prostituciją?
 56. Ir tai ką mes padarėme
  šiandien su bažnyčia.
 57. Mes pavertėme prostitute
  Kristaus bažnyčią, Kristaus kūną.
 58. Būtent dėl to mes turime
  pamatyti reformaciją,
 59. kai mes einame daug giliau,
 60. tai apie doktrinas,
  tai apie Dvasią,
 61. ir tai taip pat apie visą sistemą,
  bažnyčios sistemą.
 62. Kodėl mes taip darom su bažnyčia.
 63. Laikas grįžti atgal prie to,
  ką mes skaitome Apaštalų darbų knygoje.
 64. Dievas dabar grąžina mus,
  atgal prie pradžios.
 65. Kas daro Apaštalų darbus
  unikaliausia Biblijos knyga
 66. yra tai, kad Apaštalų darbai yra
  vienintelė knyga visoje Biblijoje
 67. ir visame Šventąjame rašte,
  kuri rodo mums
 68. kaip iš tikrųjų išeiti laukan
  ir paruošti mokinius.
 69. Jei jūs skaitėte evangelijas kurios
  veda prie Apaštalų darbų,
 70. įdomiausia yra tai,
  kad nors šios knygos
 71. buvo parašytos tuo laiku,
  kai jos buvo parašytos,
 72. greičiausiai apie 30m
  po kryžiaus.
 73. Bet apimantis laikotarpis
  yra prieš kryžių.
 74. Taigi mes nematome pilno
  krikščionių gyvenimo tuo metu,
 75. dėl to, kad Kristus dar nebuvo miręs,
  dar nebuvo palaidotas
 76. ir prisikėlęs ir išsiuntęs
  savo Dvasią.
 77. Taigi evangelijose mes nematome,
 78. kaip jie ėjo laukan
  ir iš tikrųjų ruošė mokinius.
 79. Šventoji Dvasia dar nebuvo duota
 80. ir tuo pačiu dar neturėjome
  galios
 81. išeiti ir sėkmingai tai daryti.
 82. Aš manau, kad daug baimės
  šią dieną prisideda
 83. tiems kurie nepažįsta
  Šventosios Dvasios.
 84. Nes, Jėzus pasakė jiems
  eiti ir laukti.
 85. Jis pasakė, kai mano Dvasia ateis
  jūs gausite galią
 86. ir tada jūs būsite mano liudytojais.
 87. Tai tikra!
  Tai tikrai tikra!
 88. Amen, tai tikra!
 89. Aleliuja
  - Ji ką tik buvo išgydyta.
 90. Nuostabus Jėzus.
  -Ačiū Jėzau.
 91. Pažiūrėk į tai, ji vaikšto.
 92. Aš žinau, kad daugelyje bažnyčių
  yra ženklas
 93. ant sienos, kur yra parašyta:
 94. 'Jėzus yra tas pats vakar,
  šiandien ir visados.'
 95. Mes tikintieji šiandien
  tikime, kad
 96. Jėzus yra tas pats
  vakar, šiandien ir visados.
 97. Bet jei jis yra tas pats,
  tai Šventoji Dvasia taip pat yra ta pati.
 98. Ir jei Šventoji Dvasia yra ta pati,
 99. tuomet, tai ką skaitome Apaštalų Darbuose
  taip pat turi būti tas pats.
 100. Jėzaus Kristaus galia, ji
  bus išgydyta dabar.
 101. Šis žmogus ką tik išgydė šią moterį.
 102. Jis yra priblokštas.
 103. Tai padaryta.
  -Tai padaryta, tai baigta.
 104. Tai baigta su jo ašaromis.
 105. Aš vaikščiojau štai taip,
  dėl to, kad aš negalėjau judėti greičiau.
 106. Ką galite daryti dabar?
 107. Sese, padarykite taip.
 108. Aš negalėjau padaryti šito,
  to aš negalėjau padaryti.
 109. Ir to negalėjau padaryti.
 110. Aš būčiau rėkusi, kai tai darau.
 111. Visa šlovė jo vardui.
 112. Apaštalų darbuose, mes matome
  pačius pirmuosius Krikščionis,
 113. pirmuosius Kristaus mokinius.
 114. Jie gyveno šį
  mokinystės gyvenimo būdą.
 115. Jie pasiekdavo žmones
  jų namuose, gatvėse.
 116. Sutikdavo žmones,
  kur būdavo tuomet.
 117. Ir evangelija sprogo
  ir buvo paskleista visame pasaulyje.
 118. Tūkstančiai ir tūkstančiai
  ir tūkstančiai žmonių
 119. pradėjo tikėti į Jėzų Kristų
 120. ir buvo pakrikštyti
  ir gavo Šventąją Dvasią.
 121. Bet vienu metu bažnyčios istorijoje
  matome, kad
 122. Krikščionybė buvo institucionalizuota ir
  tapo valstybine religija.
 123. Ši hierarchija, ši institucionalizuota
  bažnyčia sekė mus per reformaciją
 124. su kuria Liuteris, Kalvinas
  ir Cvinglis atėjo.
 125. Jie bandė reformuoti ir grąžinti
  mus atgal prie tikrosios evangelijos,
 126. atgal prie Apaštalų darbų.
 127. Bet jiems nepavyko.
 128. Mes vis dar turėjome pastatus.
  Mes vis dar turėjom specialią kunigystę.
 129. Mes vis dar turim susirinkimus
  specialiuose pastatuose,
 130. specialiomis datomis, su hierachija
  ir žmones bandančius
 131. nešti aukas bažnyčiai,
  bandant įgyti palankumą prieš Dievą.
 132. Liuteriui nepasisekė grąžinti mus
  atgal prie tokios bažnyčios
 133. apie kurią skaitome Apašt. Darbuose.
 134. Biblija yra gyvenimo knyga.
 135. Ir ji netampa
  gyvenimo knyga tik studijuojant ją.
 136. Ji tampa gyvenimo knyga
  gyvenant ja.
 137. Aš įsakau šios rankos skausmui
  dingti, Jėzaus vardu.
 138. Bandykite padaryti darkart.
 139. Dingo.
 140. Kas tai?
 141. Jezaus vardu, dabar, amen.
 142. Patikrinkit.
 143. Tai dingo.
 144. Amen.
 145. Dink tučtuojau Jėzaus vardu.
  Pabandykite vėl.
 146. Kaulai, aš įsakau sugyti
  tučtuojau Jėzaus vardu.
 147. Pabandykit.
 148. Ar tai panašu į reiki?
  -Ne, Jėzus.
 149. Jėzus, ne reiki.
  - Ne energija?
 150. Dievas! Ne, tai ne energija.
 151. Ačiū Jėzau.
 152. Ką manote apie tai kas įvyko?
 153. Tai kieta.
  - Tai gana kieta?
 154. Mes gimėme, esame šioje žemėje
  su tikslu.
 155. Tai yra, ieškoti ir surasti Dievą.
 156. Problema yra ta, kad mes
  neieškome jo
 157. ir būtent dėl to
  mes nerandame jo.
 158. Ar esi girdėjęs apie Jėzų?
 159. Mes gyvenam 2015 metų
  po Kristaus.
 160. Dievas yra realus ir kviečia mus
  būti jo mokiniais,
 161. Jėzaus mokiniais, išeiti
  parodyti pasauliui, kad jis realus
 162. 1995m Balandžio 5d, aš atgailavau
 163. Aš pripažinau kad esu nuodėmingas
  ir atidaviau savo gyvenimą Jėzui
 164. ir šviesa atėjo į mano kūną.
  Aš nukritau ant žemės ir sutikau Dievą.
 165. Kai jūs tampate atgimusiais krikščionimis,
  Dvasia ateina ir apsigyvena jumyse.
 166. ir darysite dalykus, kuriuos Jėzus darė.
 167. Biblija sako, kad mes turime būti
  Žodžio vykdytojais
 168. ne tik klausytojais.
 169. Jei mes tik girdim Žodį ir jo
  nevykdom, mes klaidiname save.
 170. Mes esame lyg žmogus,
  žiūrintis į veidrodį
 171. bet kai tik mes nueiname,
  mes pamirštame ką matėme.
 172. Sekmadienis po sekmadienio
  milijonai Krikščionių
 173. sėdi bažnyčioje,
  klausydamiesi Dievo Žodžio.
 174. Bet tik jie išeina,
  jie pamiršta ką girdėję.
 175. Bet koks skausmas turi dingti tučtuojau,
  Jėzaus vardu.
 176. Nuo galvos iki kojos pirštų.
 177. Jūs negalėjote to padaryti anksčiau?
  -Ne.
 178. Taip buvo nuo 2005m.
 179. Jis gyvas!
 180. Kada jūs paskutinį kartą vaikščiojot?
  - Aš nevaikščiojau jau 10m.
 181. Ar tai ne puiku?
 182. Aš buvau mažas, kai mačiau ji vaikštant.
  -Atsiprašau?
 183. Aš buvau labai mažas, kai mes
  vaikščiojom kartu.
 184. Greitai jam bus 13m.
  - Tai tuomet, jam buvo 3m?
 185. "Aš turiu raumenų ligą."
  "Mes melsimės už tai."
 186. "Kur yra tai?"
  "Visame mano kūne."
 187. Taigi jie pradėjo melstis.
  4 ar 5 žmonės meldėsi už mane.
 188. Aš pajutau kažką skilinėjant nugaroje.
  Tada aš galėjau atsistoti ir eiti.
 189. Aš laukiau, tada atėjo gydytojas.
 190. Sveiki p. Ekkelboom, kaip laikotės?
 191. Aš atsakiau: "Puikiai."
  "Ką aš išgirdau?"
 192. Taigi aš atsistojau.
 193. Jis sako: "Kas atsitiko?"
 194. Neklausk manęs, klausk Dievo aukščiau.
 195. Jis tarė: "Galiu pasveikinti tave?
  Tikiuosi ir toliau viskas tęsis gerai."
 196. Iki dabar, šiuo metu yra Spalis
 197. ir tai įvyko Birželio 8.
 198. tai tikriausiai 4 mėnesiai dabar...
  Birželis, Liepa.
 199. Taip, 4 mėnesiai.
  Ir sekasi tiesiog labai gerai.
 200. Kaip pastorius,
  paskutinius porą metų
 201. dariausi iš tiesų labai alkanas.
  Aš skaitydavau Apaštalų darbų knygą
 202. ir dariausi piktas dėl to,
  kad mačiau dalykus vykstančius
 203. Apaštalų darbų knygoje, ir nemačiau
  to vykstant
 204. mano bažnyčioje
  ar mano gyvenime,
 205. ar su vadovybe,
  ar apskritai su bažnyčios struktūra.
 206. Mes neišeinam lauk
  ir negydom žmonių.
 207. Mes dedam rankas ant žmonių
  ir sakom jiems eiti namo
 208. ir gal jiems pagerėja,
  ateityje, o galbūt ir ne.
 209. Bet ką aš skaitau Ap. darbų knygoje
  yra tai, kad apaštalai
 210. išeidavo lauk ir jie
  tiesiog darydavo tuos dalykus kasdien.
 211. Aš pajutau, kad būtent tai
  yra ko norėjau.
 212. Taigi 2m aš alkau,
  dėl šių dalykų,
 213. tikėdamas kad tai yra
  ką aš esu pašauktas daryti,
 214. bet aš negalėjau to daryti.
 215. Bažnyčios sistema turi pasikeisti.
 216. Turim nustot būti institucija fokusuota,
  į pastatus ir Sekmadienio tarnavimus.
 217. Žmonės sėdi bažnyčiose,
  metai iš metų
 218. laukdami sepcialaus dvasininko
  kad ateitų ir melstųsi už juos
 219. ir sakytų štai dabar turite patepimą.
 220. Galite išeiti ir daryti tą
  ar aną dėl Dievo.
 221. Ar tiesiog jie sėdi ten,
  tikėdamiesi, kad kažkas
 222. pamatys juos,
  pamatys jų talentus.
 223. Ir tai nėra, tai
  ką Biblija mums sako daryti.
 224. Tai nėra tai
  ką Jėzus liepia mums daryti.
 225. 1995m aš dirbau kepėju
  ir aš nieko nežinojau apie Dievą.
 226. Aš nieko nežinojau apie Bibliją.
 227. Aš buvau jaunas vaikinas iš Danijos,
  pakrikštytas Liuteronų bažnyčioje.
 228. Aš buvau patvirtintas
  Liuteronų bažnyčioje, kai man buvo 14m.
 229. Bet tai buvo tradicija.
  Tai tradicija daugumai žmonių šiandien.
 230. Vieną naktį pažiūrėjau į viršų ir tariau:
  "Nagi Dieve, ar esi ten?
 231. Jei esi ten, ateik ir pasiimk mane.
  Aš noriu pažinti tave."
 232. Netrukus po to,
  aš išgirdau evangeliją
 233. ir 1995m Balandžio 5d,
  19:30 vakare,
 234. aš atgailavau
 235. ir viską atidaviau Jėzui.
 236. Bet tada, aš pradėjau
  eiti į bažnyčią.
 237. Aš pradėjau tapti, toks kaip
  žmonės bažnyčioje.
 238. Aš maniau, kad tai buvo krikščionybė,
 239. sutikti Dievą ir ateiti į bažnyčią
  ir sėdėti ten kiekvieną Sekmadienį.
 240. Bet aš tapau vis labiau susierzinęs
 241. Dėlto, kad maniau: Turėtų būti daugiau
  nei tiesiog ėjimas į bažnyčią,
 242. sėdint ten 2val. kiekvieną Sekmadienį,
 243. klausantis kažkieno pamokslaujant.
 244. Vienu momentu, aš tiesiog pradėjau
  skaityti Apaštalų darbų knygą.
 245. Skaityti apie pirmuosius Krikščionis,
  kaip jie gyveno.
 246. Jie nedarė to paties
  ką aš dariau.
 247. Jie matė, kaip gyvenimai keičiasi,
  ten kur jie ateidavo.
 248. Tuo metu, aš buvau labai susierzinęs,
  dėl to, kad buvau Krikščionis
 249. daugybę metų.
 250. Bet niekada neišgydžiau sergančiojo,
  neišvariau demono,
 251. niekada kieno nors neatvedžiau pas Kristų.
  Niekada nepatyriau to gyvenimo,
 252. apie kurį skaitome, pirmojoje bažnyčioje
  Apaštalų darbų knygoje.
 253. Taigi vieną dieną iš nusivylimo,
  tariau:
 254. "Dieve, aš atiduodu viską,
  aš noriu pamatyti tokį gyvenimą."
 255. Ir tada aš pradėjau matyti tokį gyvenimą
  labiau ir labiau ir labiau.
 256. Bet problema buvo ta
  kad pradžioje
 257. nebuvo nė vieno
  kuris galėtų mokyti mane.
 258. Nebuvo nė vieno, kuris kaip Jėzus darė
  kai jis sakė:
 259. Ateikite ir sekite mane
  ir aš jus padarysiu žmonių žvejais."
 260. Ateikite ir sekite mane,
  aš parodysiu jums
 261. kaip gydyti žmones,
  kaip skelbti evangeliją.
 262. Aš parodysiu ir išmokysiu jus, kaip
  būti veiksmingu Dievo Karalystėje.
 263. Niekas to nedarė.
 264. Bet skirtumas dabar yra,
  tai, kad
 265. dabar mes pradedam
  mokyti žmones.
 266. Jei mes paimtume tai ką
  esame išmokę ir duotume tai
 267. sekančiai mokinių generacijai
  ir jie tęstų toliau,
 268. tada paimtų tai, ir duotų
  dar sekančiai mokinių generacijai,
 269. tai per trumpą laiką,
  turėtume mokinių,
 270. vaikščiojančių visame pasaulyje,
  atrodančių kaip Jėzus,
 271. darančių tuos pačius dalykus, kaip Jėzus
  darė, netgi didesnius
 272. dėl to, kad jis iškeliavo pas Tėvą.
 273. Dabar paklausysime vieno
  mūsų draugo.
 274. Švediškai.
 275. Švedija valdo žmogau!
 276. Tėve aš meldžiuosi, kad
  mes paimtume Europą
 277. taip pat Daniją, ir Norvegiją
  ir visą pasaulį tau!
 278. Aš tapau krikščioniu prieš
  vienuoliką metų.
 279. Aš atėjau į
  valstybinę Švedijos bažnyčią,
 280. iš visiškai
  nekrikščioniškos aplinkos.
 281. Po kurio laiko aš ir mano žmona
  persikraustėme į kitą miestą
 282. ir atėjome į
  labai didelę bažnyčią ten.
 283. Mes tapome gatvės evangelizavimo
  lyderiais toje bažnyčioje.
 284. Mes turėjome tapti pavyzdžiu, bet
  aš niekad neatvedžiau nieko pas Kristų,
 285. aš niekada pats
  nepakrikštijau kieno nors,
 286. aš nemačiau nė vieno, dėl kurio
  meldžiausi, kad pasveiktų.
 287. Aš priėjau prie išvados, kai
  vieną vakare mes buvome išėję
 288. ir vienas žmogus priėjo prie mano staliuko
  ir jis tarė:
 289. "Ei, aš mačiau ką tu darai,
  aš noriu tapti krikščioniu.
 290. Kaip man tai padaryti?"
 291. Mano reakcija buvo tokia:
  "Gerai, aš paimsiu tave rytoj
 292. ir atsivesiu į bažnyčią."
 293. Aš padariau tai,
  atvedžiau į bažnyčią
 294. ir atvedžiau jį pas pastorių,
  pastorius privedė jį prie išsigelbėjimo.
 295. Bet tai privertė mane reaguoti,
  aš supratau, kad kažkas buvo ne taip.
 296. Dėl to, kad aš daug skaitau Bibiją,
  lankiau Biblijos mokyklą keletą metų
 297. aš žinau, ką Biblija sakė
  ir aš buvau tas,
 298. kuris turėjo
  daryti tuos dalykus.
 299. Aš buvau tas, kuris turėjo
  dėti rankas ant sergančių
 300. ir jie pasveiktų.
  Aš buvau tas,
 301. kuris turėjo krikštyti žmones
  ir aš to nedariau.
 302. Taigi kažkas buvo blogai.
 303. Aš pradėjau galvoti
  galbūt jie meluoja,
 304. gal tai ne tiesa,
  ką žmonės sako man.
 305. Taigi aš pradėjau išeiti laukan.
 306. Kas rytą, kai nubusdavau
  aš melsdavausi Viešpačiui.
 307. Kartais lydavo,
  snigdavo, blogas oras,
 308. bet aš vistiek eidavau, nes
  aš iš tikro šaukiaus Viešpaties.
 309. Aš noriu pažinti tave,
  aš noriu turėti tikrą gyvenimą.
 310. Vieną dieną, aš buvau darbe ir
  skaičiau Krikščionišką laikraštį.
 311. Ten buvo nedidelis užrašas
  apie vyrą iš Danijos,
 312. kuris prekybos centre Švedijoje,
 313. meldėsi už sergančius žmones
  ir jie pasveiko.
 314. Ir aš tariau: Ką!
  Aš matydavau tokio tipo straipsnius,
 315. bet šis tiesiog palietė mano širdį
  ir pajutau, tai Dievas
 316. Taigi paskambinau jam ir jis man atsakė,
  jis buvo normalus vyras kaip ir aš.
 317. Mes kalbėjomes ir aš papasakojau jam
  apie mano kelionę
 318. ir jis pamanė,
  kad tai nuostabu ir mes turim susitikti.
 319. Taigi aš surinkau kelis draugus
  ir mes nuvažiavom pas jį į Daniją.
 320. Tada jis mūsų paklausė:
  "Kodėl jūs atvažiavot į Daniją?"
 321. Mes atsakėm:
  "Norime pamatyti, žmones pasveikstant."
 322. Tada jis tarė:
  "Gerai, per 15min
 323. jus pamatysit pirmąjį žmogų,
  kuris pasveiks."
 324. Aš pamaniau; taip taip.
  Aš negalėjau tuo patikėti.
 325. Kaip tai galėtų būti mano
  gyvenimo dalis?
 326. Bet mes išėjome į gatves
  ir priėjome prie būrio žmonių,
 327. galbūt apie 25, 30m amžiaus.
 328. Viena mergina turėjo problemų
  su kelėnu, jau daugelį metų.
 329. Jis liepė man uždėti rankas
  ant jos kelėno
 330. ir įsakyti skausmui pasišalinti.
 331. Aš vos netekau sąmonės,
  buvau toks nervingas.
 332. Aš neturėjau jokio tikėjimo, bet manau
  pasakiau, gerai padarysiu tai
 333. Taigi aš padariau tai ir ji beveik pašoko
  ir tarė: Ką!?
 334. Ir ji pasveiko.
 335. Ir visa minia buvo nustebusi...
  Tai sukrėtė mano pasaulį.
 336. Tuomet aš supratau, tai yra tikra
  tai yra tikra.
 337. To man užteko.
 338. Aš meldžiausi dėl vieno žmogaus
  ir tada jau ėjau pats.
 339. Mes krikščionys esame pašaukti
  ruošti mokinius.
 340. Pradėjome naudoti kitą žodį,
  'pradinis startas'.
 341. Tai lyg su motociklu,
  kai tu nori
 342. užvesti variklį,
  duodi jam pradinį startą.
 343. Ir kai tas variklis yra užkurtas,
  tu gali keliauti visur.
 344. Tuo pačiu keliu, mes krikščionys
  turime gauti pradinį startą
 345. ir daryti tuos dalykus,
  kuriuos Jėzus kvietė mus daryti.
 346. Kai mes, pvz., duodam pradinį startą
  krikščioniui gydyti sergančius,
 347. mes juos išsivedam į gatvę
  ir sakom: ateik ir sek mumis.
 348. Ir tada mes parodome jiems,
  kaip tai daryti.
 349. Kai jie tai padaro vieną kartą,
  gali tai daryti toliau.
 350. Jūs sakote, kad turite skausmą visame
  kūne, ypač kojose?
 351. Taip.
  -Aš melsiuosi už jus, pamatysite.
 352. Aš įsakau skausmui,
  dingti tučtuojau.
 353. Būk išgydytas dabar visame kūne.
 354. Aš įsakau visam skausmui,
  palikti kūną tučtuojau.
 355. Visam kūnui, dabar
 356. Aš meldžiu išgydymo dabar,
  Jėzaus vardu, amen.
 357. Tesiog pajudink, pamėgink pajudint.
 358. Pabandyk pajaust tai.
 359. Jaučiuosi gerai.
  - Jautiesi gerai, taip?
 360. Bet ar jauti kokį skausmą dabar?
 361. Ne.
  -Ar jis dingo?
 362. Žmonės nustebo.
 363. Aš įsakau nugarai būti visiškai
  atstatytai, tučtuojau.
 364. pasilenk štai taip,
  pabandyk pajausti tai.
 365. Ir vėl atsitiesk.
  -Tikrai, tai dingo.
 366. Tikrai.
  -Ką?
 367. Aš prisiekiu.
  -Aš neišsigalvoju,
 368. tu gali pajausti, kad tai dingo.
  - O taip. O Dieve mano.
 369. Tai auga visame pasaulyje.
 370. Paskutiniuosius metus mes matėme
 371. šimtus tūkstančių žmonių,
  kurie buvo išgydyti.
 372. Per normalius tikinčiuosius,
  kurie gavo pradinį startą
 373. ir pradėjo išeiti
  ir gydyti sergančiuosius.
 374. Ir šitie tikintieji dabar pradeda
  atvesti žmones pas Kristų.
 375. Paskutiniais metais matėm
  tūkstančius, kurie atėjo pas Kristų.
 376. Ir tai tikrai yra galinga.
 377. Aš atvykau į Stokholmą
  ir susitikau su šiuo broliu.
 378. Jis buvo ten su krūva vaikinų,
  jo žmona taip pat buvo ten.
 379. Tada mes išėjom laukan.
 380. Pirmausia sustabdė žmogų,
  kuriam skaudėjo.
 381. ir jis uždėjo ranką ant šio žmogaus
  ir jis pasveiko.
 382. Ir aš tariau:
  Vau, tai nuostabu.
 383. Šis žmogus buvo išgydytas
  ir aš pamaniau,
 384. dabar tai yra ne tik
  per Youtube.
 385. Aš nežiūriu dabar per Youtube,
  bet matau tai prieš save.
 386. Buvo nuostabu pamatyti to žmogaus
  reakciją, kuris buvo išgydytas.
 387. Sekantis atvejis buvo,
  kai atėjo moteris,
 388. kuriai skaudėjo pilvą.
 389. Tas žmogus, kuris
  apmokė mane, tarė:
 390. Dabar tavo eilė melstis.
  Tiesiog uždėk savo ranką
 391. ir įsakyk skausmui dingti.
  Taigi aš tik uždėjau ranką
 392. ir tuo metu dvejojau,
  bet uždėjau ranką
 393. ir tiesiog pasakiau,
  Jėzaus vardu, skausmui dingti.
 394. Aš atitraukiau ranką ir staiga,
  reikėjo pamatyti
 395. šios moters veidą,
  ji paklausė, kaip tai padarei?
 396. Ka...!?
 397. Ar jūs juokaujate?
  -Ne, mes nejuokaujame.
 398. Tai yra tikra, ir tai yra
  dėl ko mes darom tai.
 399. Ne.
 400. To negali būti.
 401. Jėzus išgydė jus, ne aš.
 402. Vau, aš nieko panašaus
  nebuvau patyręs anksčiau,
 403. lyg mano sapnai būtų išsipildę,
  tiesiog čia.
 404. Tai faktiškai
  geriausia diena mano gyvenime.
 405. Būti dalimi to, ko aš
  ilgėjausi, jau ilgą laiką.
 406. Taigi pakeliui namo
  aš buvau pripildytas džiaugsmo.
 407. Aš sėdėjau autobuse,
  pakeliui namo.
 408. Kai atvykau, negalėjau
  tiesiog sėdėti ar eiti namo.
 409. Aš ėjau per miestą ir
  meldžiausi už žmones,
 410. tą pačią dieną
  ir priėjau prie merginų.
 411. Aš meldžiausi už jas ir jos
  iš karto pasveiko.
 412. Aš tiesiog tariau: Vau!
 413. Tai nebuvo kažkas, kas tiesiog įvyko
  Stokholme ir ten pasiliko.
 414. Tai tęsiasi toliau.
 415. Nuo tada, aš pradėjau
  išeiti gatvėn kasdien.
 416. Kasdien, aš buvau gatvėj ir
  mačiau tūkstančius pasveikstant.
 417. Tai pakeitė mane.
  Tai pakeitė visą mane.
 418. Tai yra vau.
 419. Pajudinkit savo koją.
 420. Aš nieko nejaučiu.
 421. Tai dingo?
 422. Aš nebejaučiu to.
  -Ne.
 423. Aš nebejaučiu to.
 424. Aš nebejaučiu to.
 425. Ar tai ne keista?
  -Taip.
 426. Tai Jėzus išgydė tave.
 427. Pasilenk ir pabandyk pajausti tai.
 428. Tai pavyko Dennis.
  - Pabandyk tai. Pabandyk tai.
 429. Kaip jautiesi dabar?
  -Jaučiuosi puikiai.
 430. Visas skausmas dingo?
  -Visas skausmas dingo visiškai.
 431. Aš prisiekiu Dievu.
 432. Dėkoju Jėzau.
 433. Aš nesitikėjau to ką pamatėme,
  ar tiesiog aš...
 434. Matydavau tai vykstant
  įvairiuose video visą laiką,
 435. bet niekada negalėjau
  to padaryti pats.
 436. ir aš visiškai tikėjausi
  kad tai yra, ką Dievas daro.
 437. Tai yra kaip jis mus naudoja,
  tai yra mano tikslas čia.
 438. Mes meldėmes už vieną merginą,
  kuri turėjo kažkokių problemų su nugara.
 439. Manau, kad ji turėjo operaciją.
 440. Skausme išnyk dabar.
  Nugara grįžk į vietą, tučtuojau.
 441. Jėzaus vardu.
 442. Ar jauti, kad kažkas vyksta?
 443. Siaube.
  -Vau, kažkas įvyko.
 444. Ji buvo pripildyta Šv. Dvasios,
  Dievas susitiko su ja radikaliu būdu.
 445. Ji paskendo ašarose.
  -Mūsų akivaizdoje ji nukrito.
 446. Pripildyk ją.
  Daugiau, daugiau.
 447. Šventoji Dvasia yra virš tavęs,
  tiesiog išsižiok.
 448. Šventoji Dvasia, daugiau..
  Pripildyk ją.
 449. Jūs ką tik buvote pakrikštyta,
  pripildyta Dvasia.
 450. Ji yra čia, ji yra čia.
 451. Tai nauja pradžia.
  Tai nauja pradžia jums.
 452. Tai nauja pradžia.
 453. Dieve, mes dėkojam už laisvę,
  Dieve, mes dėkojam už naują pradžią.
 454. Jos šeima buvo su ja,
  jos svainė ir jos vaikai,
 455. buvo visiškai ramūs,
  viskas tiesiog normalu,
 456. Žmonės ėjo pro šalį..
 457. Ir aš pamenu galvojau:
 458. Tai yra taip puiku dėl to, kas vyksta
  su šia mergina dabar,
 459. ji net neįtarė, kas jai
  atsitiks tą dieną.
 460. Ji atsikėlė ir galėjai pasakyti,
  kad ji buvo kitas žmogus.
 461. Dievas ją pakeitė iš vidaus.
 462. Man viskas gerai Lillia.
 463. Tai yra gerai.
  -Daug geriau, nei gerai.
 464. Žymiai geriau nei gerai.
 465. Dievas nori, kad mes būtume gyvi.
  Jis nori pasirodyti mums
 466. ir parodyti kas jis yra mums.
 467. Tai yra Dievas, jis yra čia.
 468. Ne gražioj bažnyčioj,
  bet Dievas yra čia
 469. ir nori būti mūsų gyvenimo
  dalimi.
 470. Jis nori būti jūsų gyvenimo dalimi.
 471. Tada mes pajudėjome iš ten.
 472. Tuomet mes meldėmės už
  vaikiną vardu Danny.
 473. Tiesa, pirmiausia mes paklausėme
  kito vaikino, ar jaučia skausmą.
 474. Jis atsakė: "Ne".
  Ir tada atėjo Danny...
 475. Tiesa dar, paklausėm džentelmeno sėdinčio
  ant suoliuko, ar galim pasimelsti.
 476. Jis atsakė: "Ne, man viskas gerai."
  Ir vaikinas vardu Danny tarė:
 477. "O, mano nugara labai skauda."
  "Kiek ilgai?"
 478. "10 metų."
  Tiksliau, buvo 5m,
 479. kai šio žmogaus nugara buvo pažeista.
  Taigi mes tarėm:
 480. "Jėga, tai atsisėskim."
  Ir mes jį pasodinom
 481. ir jo viena koja buvo ilgesnė už
  kitą maždaug pusę inčo.
 482. Koja atsilaisvink ir paauk,
  dabar, Jėzaus vardu.
 483. Štai.
  -Taip, vau pajudėjo.
 484. Ar jūs jautėt tai?
  -Ir ji pajudėjo jūsų rankose.
 485. Kažkas pokštelėjo,
  kai ji paaugo.
 486. Danny, atsistok ir
  pabandyk pajausti savo nugarą.
 487. Tai tiesiog puiku.
  -Ar tai dingo?
 488. Taip.
  - Penkiolika metų, ir tai dingo.
 489. Taip, gerai penki.
  -O, ir tai dingo dabar?
 490. Ką jūs patyrėt?
  - Aš nežinau, aš pajutau, kad tai puiku.
 491. Tai yra pirmas kartais,
  kai jis tai daro.
 492. Tai buvo nuostabu ir
  ieškodami daugiau žmonių
 493. nusprendėme nusipirkti ledų.
 494. Mes įėjom vidun ir tu kalbėjai
  su moterimi už prekystalio.
 495. Ten buvo moteris už prekystalio
 496. ir ji mūsų paklausė, ką mes darome,
  ir iš kur esame,
 497. taigi mes paaiškinome jai,
  kad mes vaikštome ir meldžiamės.
 498. Aš esu iš Hiustono, ir mes
  esam su žmonėmis iš viso pasaulio
 499. ir meldžiamės už žmones
  kurie turi kažkokį negalavimą.
 500. Ji tarė: "Tikrai?"
  Aš pasakiau apie Danny
 501. Ji tarė, o Dieve,
  aš noriu susitikti su tuo vaikinu.
 502. Aš maniau, kad ji kalba apie Danny,
  kuris pasveiko.
 503. "Gaila, bet as nežinau kur jis yra."
 504. Ji tarė: "Kada nors kai jis vėl ateis
  melstis, duokit man žinot."
 505. Viduje aš pagalvojau:
  "Tai esu aš, esu čia."
 506. Taigi, taip aš tuoj grišiu,
  po minutėlės.
 507. Tada ji atėjo ir nusimovė batą:
 508. "Tai yra kulkšnyje."
  Ji atvėrė
 509. ir aš galėjau toliau melstis už ją.
  Vis gerėjo ir gerėjo.
 510. Aš apsisukau aplink ir ten
  buvo 4 ar 5 žmonės sakantys:
 511. "Man skauda."
  "Ar galit melstis už mane?"
 512. Kaip dabar?
  -Ką jūs darote?
 513. Tai ne aš, žmogau.
  - Man skaudėjo.
 514. Aš nemeluoju.
 515. Ar tai visiškai dingo?
 516. Nagi, šok, šok!
  - Aš galiu dabar tai padaryti.
 517. Ką jūs darote?
  -Tai Jėzus.
 518. Pasilenk.
 519. Kada paskutinį kartą galėjai tai padaryti?
 520. Armijoje.
  -Prieš 10m?
 521. Taip, prieš 10m.
  -Taigi negalėjai to padaryti 10m?
 522. Ne, ne...
 523. Nagi!
  - Taip, aš žinau, kad tai geras jausmas.
 524. Atsisėsk ant kėdės,
  pažiūrėkit ar galit tai padaryti.
 525. Ir tada atsistokit.
 526. Jei tai Dievas, tai...
  Aš tave myliu.
 527. Tai Dievas! 10m jūs negalėjot
  to padaryti.
 528. Ne, negalėjau,
  jaučiau didelį skausmą.
 529. Nuolat ėjau pas daktarus.
 530. Bet Jėzus yra geresnis daktaras.
  Jis yra aukščiasias ir jis yra čia.
 531. Taip jis yra, amen.
 532. Kas jums negerai?
  -Mano ranka...
 533. Jus negalite pakelti aukščiau?
 534. Kiek laiko jau taip yra?
  - Šešios savaitės.
 535. Taigi šešias savaites jūs
  negalit to padaryti.
 536. Būk atlaisvintas dabar
  Jėzaus vardu, dabar.
 537. Tu tai turi!
 538. Tu tai turi,
  tai tavo, turėk tai.
 539. Anksčiau galėjai pakelti iki tiek, tiesa?
 540. Juda geriau, ar ne?
 541. Tai yra gerai.
  -Pakelk ranką!
 542. Duok man penkis.
 543. Jautiesi gerai?
 544. Dabar mes jau žinome, kas tai yra.
 545. Taigi mes grįžtame į Hiustoną
  ir eisime į parkus, parduotuves..
 546. Kai valgysime picą kur nors..
  Dievui nėra ribų.
 547. Taip, tai kaip raudonplaukis
  užaugęs Azijoje, galvoja:
 548. "Jaučiu, kad turėtų būti daugiau gyvenime,
  visi yra vienodi."
 549. ir tada nuvyksta į Airiją:
 550. "Čia yra, čia tikrai yra!
  Čia yra tokių kaip aš!"
 551. Taigi taip jaučiuosi ir aš:
  "O, tai yra gyvenimas, gerai."
 552. Tai yra tai ko aš norėjau
  dabar galiu eiti ir daryti tai.
 553. Taip, mes esam susijaudinę
  grįžti atgal ir jaučiu,
 554. mano kaimynai, žmonės aplink, net
  neįsivaizduoja kas juos pasieks
 555. kadangi aš jau žinau, aš galiu padaryti
  tai Dieve, tikrai galiu.
 556. Ap. darbai 2:38 Petras jiems tarė,
  Atgailaukite ir kiekvienas tepasikrikštija
 557. Jėzaus Kristaus vardu,
  kad būtų atleistos jūsų nuodėmės
 558. ir jūs gausite
  Šventosios Dvasios dovaną.
 559. Mes gyvename tikrai įdomiu
  laikotarpiu Europoje,
 560. kai mes matome atsikuriant istoriją,
  Apaštalų darbų mūsų laikais.
 561. Mes matome, kad žmonės
  išeina skelbdami evangeliją,
 562. demonstruodami Dievo Karalystę.
 563. Ir dažniausiai, tai
  švari evangelijos žinia,
 564. apie nusigręžimą
  nuo savo nuodėmių.
 565. Dalis komplekto praktiškai yra
 566. krikštas ir pripildymas
  Šventąja Dvasia.
 567. Taigi, dažniausiai mūsų bažnyčios sistemoj
  tai yra atskirta.
 568. Bet matome, kad vis
  dažniau ir dažniau,
 569. tai ateina kartu,
  kaip viena srovė,
 570. kaip, kad buvo
  Apaštalų darbų knygoje.
 571. Taigi nereikia laukti.
 572. Taigi, kai kas nors atgailauja
  ir išreiškia savo tikėjimą Jėzui,
 573. jie nuvedami prie vandens.
 574. Tai gali būti bet kur.
  Tai gali būti ežeras.
 575. Tai gali būti lietaus vandens vonia.
  Tai gali būti vonioje, ar kur kitur.
 576. Žmonės yra pakrikštijami iš karto
 577. ir tuo pačiu metu
  taip pat pripildomi Šventąja Dvasia.
 578. Pirmieji žodžiai
  išėję iš Jėzaus burnos, buvo:
 579. "Atgailaukit, prisiartino Dievo karalystė"
 580. Ir mes esame kviečiami
  skelbti atgailavimą šiandien.
 581. Ta dalis tiesiog prarasta
  šiandienos bažnyčioje.
 582. Mes kalbame apie tikėjimą,
  tačiau nekalbame apie atgailavimą.
 583. Mes beveik bijome
  kalbėti apie nuodėmę.
 584. Bet mes turime
  kalbėti apie nuodėmę.
 585. Mes turime skelbti apie atgailavimą.
 586. Mes turime pasakyti, kas tai yra nuodėmė.
 587. Mes turime pasakyti,
  kad tie žmonės
 588. kurie toliau nusideda, mirs.
 589. Mes turime kalbėti apie nuodėmę prieš
  tai kai papasakosim apie tai,
 590. kad Jėzus yra Dievo avinėlis,
  kuris atlaisvino mus nuo nuodėmių.
 591. Jei mes nekalbėsim apie nuodėmę,
  ką tada žmonės darys su Jėzumi?
 592. Kur jūs keliausite?
  - Aš eisiu su Dievu, į rojų.
 593. Kodėl?
  -Kadangi...
 594. Ar jūs geras žmogus?
  -Taip.
 595. Ar kada nors melavote?
  -Taip.
 596. Ar kada nors ką nors pavogėte?
 597. Instaliavote ką nors nesumokėję?
  -Taip.
 598. Užsiiminėjote seksu, ne santuokoje?
 599. Tai yra trys įsakymai iš dešimties.
 600. Kiek man dar eiti toliau?
 601. Tai yra apie tai, kaip mes lyginame
  save su kitais.
 602. Žinoma, jei lygini save
  su aplinkiniais,
 603. gali galvoti,
  kad esi geras žmogus.
 604. Klausimas yra ne tas
  ar jūs geras žmogus.
 605. Klausimas yra:
  Ar jūs pakankamai geras?
 606. Biblija sako: jei padarei
  bent vieną iš nuodėmių,
 607. tai esi kaltas dėl jų visų.
 608. Tai nėra kaip kituose dalykuose,
  pvz, nieko tokio, kai pasveri
 609. ir turi blogų darbų ir gerų...
 610. Tai nėra taip.
  Arba esi kaltas arba nesi kaltas.
 611. Jei vieną kartą sulaužei įstatymą,
  esi kaltas dėl įstaymų laužymo.
 612. Jei kalbame apie Dievą.
  Joks žmogus negali
 613. ateiti pas Dievą, patekti į rojų,
  dėl savo gerų darbų.
 614. Tai neįmanoma.
 615. Ir aš visada maniau,
  kad aš esu geras žmogus, nes
 616. na taip kartais
  kovodavau truputį per daug
 617. Gerdavau per daug
  Dariau dalykus...Bet!
 618. Šis ar anas žmogus
  yra žymiai blogesnis už mane.
 619. Taigi mano problema buvo ta, kad lyginau
  save su žmonėmis aplink,
 620. vietoj to, kad lyginčiau save
  su tuo,
 621. prieš kurį stovėsiu vieną dieną.
 622. Aš tikiu, kad turime grįžti atgal
  prie to, ką Biblija mums rodo.
 623. Atgailavimas ne tai, kaip mes
  gailimės dėl savo nuodėmių
 624. ir to ką padarėme
 625. ir kaip sulaužėme Dievo žodį
  žvelgiant per savo jausmus.
 626. Apgailestavimas nėra tikras atgailavimas.
 627. Tai dalis to,
  bet tai ne pilna istorija.
 628. Mes matome faraoną Senajame testamente
  su izraelitais Egipte,
 629. jis gailėjosi, ir skelbėsi:
  "O, aš nusidėjau prieš Dievą."
 630. Taigi, jis išpažino savo nuodėmę, bet
  jis nenusigręžė nuo jos.
 631. Tai tik sąžinės graužimas.
 632. Daug žmonių sako: matai
  jie gailisi,
 633. jie verkia,
  kadangi jie nuoširdžiai gailisi.
 634. Judas Naujajame testamente,
  taip pat gailėjosi.
 635. Jį taip graužė sąžinė,
  kad net įvykdė savižudybę,
 636. bet jis nenusigręžė
  nuo savo nuodėmės.
 637. Kai mes skaitome Bibliją,
  matome, kad Dievas gretina atgailavimą
 638. su atleidimu,
 639. labiau nei atleidimą
  su tikėjimu į Jėzų.
 640. Ir manau žvelgiant į tą
  pastarąją dalį, mes dažnai galvojam, kad
 641. su tikėjimu į Jėzų, Dievas
  automatiškai atelidžia mums nuodėmes.
 642. Ir kai skaitome Bibliją
  atrandame, kad tai nėra tiesa.
 643. Įsivaizduokime, kad jūs ir aš
  žaidžiame šachmatais kartu.
 644. Aš pajudu, ir tada jūsų eilė.
 645. Aš noriu pamatyti jūsų ėjimą.
 646. Mano eilė. Jūsų eilė.
 647. Ar man leidžiama padaryti taip?
  Vieną perkelti čia, ir kitą perkelti ten.
 648. Ar aš galiu perkelti du kartus?
  -Ne.
 649. Kodėl? Dėl to, kad yra taisyklės.
 650. Ir taisyklės yra tokios, kad jūs judate
  vieną kartą, ir aš vieną kartą.
 651. Kai kalbame apie Dievą.
  Jūs nusidėjote.
 652. Jūs padarėte kažką,
  kas yra negerai
 653. ir būtent dėl to
  jūs esate atskirti nuo Dievo.
 654. Jūs negalite turėti draugystės su Dievu,
  kadangi jūs nusidėjote.
 655. Mūsų nuodėmės trukdo, kad
  turėtume draugystę su Dievu.
 656. Dievas žiūri į jus ir sako:
 657. "Aš nenoriu bausti tavęs,
  bet aš esu šventas ir turiu tai padaryti,
 658. bet tuo pačiu, aš noriu
  duoti tau šansą
 659. gauti atelidimą
  ir turėti draugystę su manimi.
 660. Dėl to aš atsiunčiau sūnų, Jėzų,
  kad mirtų dėl tavęs."
 661. Tai yra taip.
 662. Jūs nusidėjote ir sulaužėte
  Dievo įstatymus,
 663. štai dėl ko, mes gyvename
  be draugystės su Dievu.
 664. Mes gyvename savo gyvenimą
  atskirtą nuo Dievo.
 665. Dievas pažiūrėjo žemyn į jus
  ir tarė, aš nenoriu teisti jūsų
 666. aš noriu atleisti jums, taigi išsiunčiau
  savo sūnų Jėzų, numirti dėl jūsų.
 667. Kieno eilė dabar?
  Jūsų eilė.
 668. Dievas nori atleisti.
  Jis nori jus išlaisvinti.
 669. Jis nori jums duoti naują gyvenimą
  ir gydyti per jus.
 670. Jis nori daryti tuos dalykus.
  Bet jis sako:
 671. "Judėk, dabar tavo eilė!"
  Jis laukia, kad tai padarytum.
 672. Bet kai tik jūs pasakysit, aš atgailauju
  ir sieksit to atelidimo.
 673. Kai tik tai padarysit,
  Dievas jusm atleis.
 674. Tai yra taip svarbu suprasti,
 675. nes yra tiek daug žmonių
  tarp kurių buvau ir aš.
 676. Kaip ir jūs, aš tikėjau
  kad yra Dievas.
 677. Bet savo mintyse, savo pasaulyje maniau:
  Gerai, kai bus laikas
 678. jis ateis pas mane,
  tai priklauso nuo jo,
 679. jis yra didis, jis gali tai padaryti
  kai tik jis to norės."
 680. Ir aš atidaviau atsakomybę jam.
 681. Tikras gilus atgailavimas,
  reikalauja veiksmų.
 682. Tai nėra tik žodis,
  nėra tik tai ką galvojame.
 683. Tikras atgailavimas
  nėra tik supratimas,
 684. kad nusidėjai
  prieš šventą Dievą.
 685. Bet yra tai, kad
  išpažįsti savo nuodėmes jam,
 686. atgailauji jam
 687. ir nusigręži
  nuo savo nuodėmingo gyvenimo
 688. ir pradedi gyventi jo gyvenimą.
 689. Žodis atgaila Biblijoje
  yra žodis 'metanoia',
 690. kas reiškia galvoti iš naujo.
 691. Ir Dievas nori, kad galvotume iš naujo.
 692. Apie savo gyvenimus
  ir kaip mes gyvenome.
 693. Jei mes pergalvosime apie Dievą
  ir kaip mūsų nuodėmės veikė jį.
 694. Tuomet ir Dievas pergalvos,
  ką jis galvoja apie mus.
 695. Ap.aštalų darbai 22:16
  Tad ko lauki?
 696. Kelkis, pasikrikštyk
  ir nusiplauk nuodėmes...
 697. Ir jei tu išpažinsi savo nuodėmes
  ir išneši jas į šviesą,
 698. tu patirsi atleidimą.
 699. Bet jei tu laikysi tai savyje,
  tuomet kaskart kai žengsi
 700. link šviesos, Šėtonas sakys:
 701. "Bet atmink, bet atmink..."
  -Taip, tai yra ką jis daro.
 702. Bet dabar tai jau dingo
  jūs tai išpažinot.
 703. Jūs tai pasakėt man,
  jūs tai pasakėt.
 704. Būkit Šventosios Dvasios vedama, gal
  turit tai pasakyti visam pasauliui
 705. Nežinau kas tai,
  bet yra atleidimas
 706. Žmonės turi tai išgirsti,
  nes tai yra laisvė.
 707. Yra tiek daug merginų
  patiriančių tą patį, tiek moterų.
 708. Jos darė lygiai taip pat,
 709. laikė tai, 30, 40, 50 metų.
 710. Tai nėra laisvė.
 711. Laisvė yra tai, ką šiuo
  metu patyrėte.
 712. Aš atėjau šiandien, ieškodama Dievo,
  dėl kalbos dovanų.
 713. Dėl viso kito mano gyvenime, dėl
  ko norėjau išsilaisvinti.
 714. Per šį savaitgalį,
  Dievas išlaisvino mane
 715. ir palaimino mane
  kalbos dovanomis
 716. ir nuplovė mane vandens krikštu.
 717. Aš gyvenau virš trisdešimt metų
 718. su gėda ir sunkumu
  dėl paslapties,
 719. kad, kai buvau dvidešimties,
 720. pasidariau abortą.
 721. Ir nuo tos dienos, kasdien
 722. velnias ėjo šalia manęs.
 723. Taigi aš ieškojau Dievo taip pat,
  žiūrėdama Torbeno video.
 724. Sakydama Dievui,
  aš nebegaliu taip toliau.
 725. Maldaudama, klausdama,
  norėdama žinoti
 726. ar jis turi man atleidimą.
 727. Ir atsitiko taip, kad jis atvedė
  mane šį savaitgalį čia.
 728. Jaučiausi paskatinta kalbėtis su Torben,
 729. kad Dievas turi kažką pasakyti
  man per jį.
 730. Taigi, man Dievas davė galimybę
  išsilaisvinti.
 731. Išlaisvino nuo šito skausmo.
 732. Po 30m, esu laisva.
  Dėkoju Jėzau, dėkoju.
 733. Būk laisva.
 734. ..kad aš būdama 20m...
  Dieve padėk...
 735. ...pasidariau abortą
  ir nuo tos dienos
 736. Dievas bandė man
  sakyti, kad viskas gerai,
 737. bet velnias turėjo
  didesnę įtaką mano gyvenime.
 738. Jis vis kabėjo ir kabėjo.
 739. Tą dieną aš pamenu,
  lyg tai būtų buvę vakar
 740. ir skausmas yra tas pats.
 741. Tai nauja pradžia,
  naujas startas.
 742. Ar esi pasiruošusi būti
  pakrikštyta į Jėzų Kristų,
 743. kad būtų nuplautos tavo nuodėmės?
  -Taip.
 744. Tavo pačios tikėjimu,
  mes krikštijame tave į Jėzų Kristų.
 745. Mirk su Kristumi.
  Prisikelk su Kristumi.
 746. Eime melstis.
 747. Dieve dėkojame už Elizabeth.
  Dieve dėkojame už laisvę.
 748. Ir kai ji tai išpažino,
 749. kita moteris atėjo
  ir išpažino tą pačią nuodėmę.
 750. Taigi, staiga jos liudijimas
 751. atnešė gyvenimą ir
  atleidimą kitai.
 752. Ir ta moteris,
  taip pat pasikrikštijo vandenyje
 753. ir patyrė išsilaisvinimą.
 754. Vėliau, mes turėjome 80 žmonių
  susirinkimą,
 755. kur ji paaiškino,
  kaip ji tai padarė,
 756. ir kad tai nuodėmė, abortas,
  bet Jėzus atleido jai jos nuodėmes.
 757. kai ji tai išpažino
  ir pasidalijo savo liudijimu
 758. 80 žmonių akivaizdoje,
 759. prie jos priėjo 12 moterų,
  iš šio susirinkimo,
 760. išpažindamos tą patį.
 761. Ir čia matome, nuodėmių
  išpažinimo jėgą,
 762. vandens krikšto galią
  ir apie ką aplamai yra evangelija.
 763. Tas kuris patikės, ir pasikrikštys,
  bus išgelbėtas, pasakė Jėzus.
 764. Įdomiausia, dėl krikšto
  vandeniu yra tai...
 765. Aš tikiu, kad per laiką
  ir tradicijas
 766. šiandien į sakramentą
  žvelgiame skirtingai,
 767. nei Biblija mums rodo,
  kas iš tikro yra sakramentas.
 768. Dažnai į sakramentą žiūrime, kaip
  į vidinės realybės išorinį ženklą.
 769. Ir kas įdomiausia, dėl
  šio apibrėžimo
 770. yra tai, kad tai apima dvasinį
  ir fizinį
 771. ir visiškai atskiria
  šiuos du dalykus.
 772. Ir kaip rezultatą,
  krikštą matome,
 773. kaip kažkokią ceremoniją,
 774. neturinčią nieko bendro
  su dvasine sritimi.
 775. Kitais žodžiais tariant, tai yra
  kaip patvirtinimas
 776. kažko, kas jau
  dvasioje užėmė vietą.
 777. Bet krikštas yra visai kas kita.
 778. Bet mes išsiaiškinome,
  kad krikštas
 779. nėra kažkas sakramentinio,
 780. tai ne vidinės realybės
  išorinis ženklas.
 781. Mes matome, kad kuomet
  paneriate po vandeniu,
 782. Dievo Dvasia paliečia tai.
 783. Ir kai fizinis ir dvasinis,
  vandens krikšte susijungia,
 784. tuomet Dievas daro kažką stebuklingo.
 785. Kas įdomiausia, kad vandens krikšte
  yra du dalykai.
 786. Tai kartu ir prausimas
  ir laiduotuvės.
 787. Tam, kad praustis, reikia,
  kad būtume nešvarūs.
 788. Ką tai reiškia?
 789. Tai reiškia, kad asmuo,
  kuris ketina krikštytis,
 790. privalo išsakyti
  savo nuodėmes prieš Dievą.
 791. Ta prasme, krikštas
  ir atgailavimas eina kartu.
 792. Jis sukasi, ir
  ateina į tikėjimą.
 793. Reikalavimai krikštui,
  iš Dievo yra,
 794. atgailavimas
  ir tikėjimas į Jėzų Kristų.
 795. Žmogus miršta savo nuodėmėms.
 796. Ir kas atsitinka,
  mes paimame tą žmogų
 797. su jo nuodėmėmis,
  privedame prie atgailos
 798. ir pakrikštijame jį.
 799. Taigi, kai žmogus išneria iš vandens,
  jis yra visiškai naujas ir švarus.
 800. Žmonėms, kuriuos sutinkame, sakome,
 801. kad krištas, tai ne
  tik švarus startas.
 802. Tai yra visiškai naujo
  švaraus gyvenimo pradžia.
 803. Išleisk tai, išleisk tai
  Daugiau, daugiau...
 804. Šlovė, Šlovė.
 805. Šlovinu tave Jėzau.
 806. Dėkoju tau Jėzau.
 807. Dėkoju tau Jėzau, dėkoju tau Jėzau.
 808. Dėkoju tau Jėzau.
 809. Dėkoju tau Jėzau.
 810. Dėkoju tau Jėzau.
 811. Pašlovintas tavo vardas, dėkoju tau Jėzau.
 812. Dėkoju tau Jėzau.
 813. Kaip jautiesi?
 814. Aš jaučiau, kad kažkas išėjo...
 815. Išsiveržimas, yra gyvasis vanduo,
  kuris veržiasi iš tavęs
 816. ir Dievas išlaisvino tai
  per tavo burną.
 817. Claudio, tu esi visiškai naujas žmogus.
  -Amen.
 818. Jautiesi gerai?
  -Taip.
 819. Tai tik pradžia Claudio.
 820. Tai tik pradžia.
  -Taip.
 821. Dievas tau tai davė, tai dovana.
 822. Bus laikas, kai tu galbūt
  nežinosi, už ką melstis.
 823. Bet dabar tu gali eiti
  tikėjime ir melstis.
 824. Nuostabu, dėl meldimosi
  kalbomis yra tai,
 825. kad aš galiu susikoncentruoti
  į kitus dalykus kol meldžiuosi,
 826. nes mano protas nesimeldžia.
 827. Aš tiesiog leidžiu burnai
  judėti per tikėjimą.
 828. Ir Dvasia tarpininkauja per mus.
 829. Dievas tiesiog naudojo tave.
 830. Dvasia atėjo, ir
  tarpininkavo per tave.
 831. Tai nuostabu.
  -Amen, dėkoju Dieve.
 832. Argi Dievas nėra geras?
  -Taip.
 833. Jis yra galingas.
  -Taip jis yra.
 834. Aš kai ką išmokau šiandien.
 835. Vandens krikšto į Jėzų galia.
 836. Daugiau tai nebėra lyg simbolis,
  į kurį tiki dauguma bažnyčių,
 837. taip kaip ir aš tikėjau,
  dėl to kad tik tai žinojau.
 838. Aš maniau, kad tai tiesiog kažkas
  per ką pereini
 839. su apšlaktymu ar panašiai.
 840. Bet čia yra tiek jėgos,
 841. kai tvirtai tiki apie ką tai.
 842. Apie mirtį, palaidojimą,
  apie užbaigimą, senąjį žmogų,
 843. prigimtis dingsta
  ir tampa naujas žmogus.
 844. Kaip aš šiandien išmokau,
  ar tikiu į Jėzų
 845. kaip savo Viešpatį ir Gelbėtoją?
 846. Taip, aš tikiu.
 847. Taigi, senasis žmogus paneria,
  miršta, ir naujas žmogus atgimsta.
 848. Ir kai tik jis išnėrė iš vandens
 849. jis pasakė, kad kažkas jį paliko.
 850. Didelis sunkumas paliko jį ir
  daugiau nebeturėjo įtakos jo gyvenime.
 851. Ir iš karto buvo pakrikštytas
  Šventąja Dvasia.
 852. Šis brolis buvo toks palaužtas,
  jis verkšleno.
 853. Jis laikėsi už krūtinės,
  ir buvo taip gera žiūrėti.
 854. Buvo taip gera matyti,
  ką Dievas daro jo gyvenime.
 855. Vienintelį, ką jis galėjo daryti, tai
  raudoti Dievo akivaizdoje.
 856. Ir man, pamatyti ką Dievas...
 857. Jis važiavo, man rodos
  3, 4 valandas, kad atsigauti čia,
 858. nes jis to norėjo.
 859. Ir tai, kas jį atakavo
  visą šitą laiką,
 860. daugiau nebeturėjo galios virš jo,
  jis yra laisvas, visiškai laisvas.
 861. Ir aš esu labai dėkingas,
  kad supratau,
 862. kad yra kažkas vandens krikšte,
 863. kad yra kažkas atgailavime,
 864. kad yra kažkas
  krikšte Šventąja Dvasia.
 865. Visi trys dalykai yra reikalingi.
 866. Ir tai visiškai
  pakeitė mano gyvenimą
 867. ir dabar aš skelbsiu šią žinią
  iki savo gyvenimo pabaigos.
 868. Dėl to, kad aš tai patyriau
  ir tai buvo vienas galingiausių
 869. Dievo meilės įrodymų, kokį
  kada nors esu matęs.
 870. Priežastis dėl ko aš tikiu, yra tai
  kad mes matome tai vykstan
 871. kadangi senasis žmogus miršta,
 872. demonai praranda kontaktą
  su grobiu.
 873. Jie nebegali toliau
  kamuoti mirusio žmogaus.
 874. Kadangi senasis žmogus miršta
 875. ir kai jūs išneriat iš vandens,
 876. jūs esate visiškai naujas.
 877. Tai, naujas žmogus
  vilkintis senus jūsų rūbus.
 878. Kai Jėzus vaikščiojo čia žemėje,
 879. jis skelbė apie atgailavimą.
 880. Ir jis mokė, kad
  žmonės turi atgimti iš naujo,
 881. iš vandens ir Dvasios.
 882. Bet tuo metu, jis negalėjo
  krikštyti žmonių savo vardu.
 883. Jis negalėjo krikštyti žmonių,
  Šventąja Dvasia.
 884. Bet po nukryžiavimo,
  kai Petras stovėjo per Sekmines,
 885. mes girdime pilną evangeliją
  pirmąkart, kai Petras tarė:
 886. "Atgailaukite, pasikrikštykite,
  kad būtų atleistos jūsų nuodėmės,
 887. ir gausite
  Šventąją Dvasią."
 888. Jūs pasilenkiate, o jūs sakote:
  "Aš krikštiju tave į Jėzų Kristų"
 889. ir įsitikink, kad jis
  visiškai paniro
 890. Mirk su Kristum
  Prisikelk su Kristum.
 891. Laivė! Laivė!
  Nagi! Nagi!
 892. Laisvė. Laisvė.
 893. Dink! Palik! Dink!
 894. Aš įsakau tau, dvasia pasišalinti!
  Tučtuojau! Dink!
 895. Dink! Jėzaus vardu,
  įsakau šiai dvasiai, dingt!
 896. Palik jį, tučtuojau!
 897. Lauk! Lauk!
  Dink!
 898. Jėzaus vardu, įsakau
  bet kokiam demonui dingti, dabar!
 899. Dink! Dabar!
  Išeik!
 900. Įsakau šitam demonui, dink!
  Dink, tučtuojau!
 901. Demone, lauk!
 902. Įsakau kiekvienam demonui
  palikti jį dabar!
 903. Melui, dingt! Išeik!
  Daugiau, daugiau. Nagi!
 904. Aš įsakau, tau demone,
  Jėzaus vardu, dink!
 905. Lauk! Daugiau!
  Dink!
 906. Jėzaus vardu įsakau,
  paskutinius dalykus, dingt!
 907. Lauk, Jėzaus vardu,
  visiems demonams! Išeikit!
 908. Tučtuojau!
  Palikit jį, palikit jį!
 909. Pripildyk jį, pripildyk jį, daugiau
  laisvė, laisvė.
 910. Tai yra tikra.
 911. Dėkoju.
 912. Tai yra tikra!
 913. Jei norite perskaityti knygą apie tai,
  rekomenduosiu jums, knygą.
 914. Galbūt esate girdėję apie tai,
  šios knygos pavadinimas yra Biblija.
 915. Visa tai, mes
  skaitome Biblijoje.
 916. Jis buvo išlaisvintas ir tada
  Šventoji Dvasia apgaubė jį.
 917. Tai nėra tiesiog paveikslėlis,
  tai yra tikra.
 918. Tai jeigu tai yra tikra Biblijoje,
  kaip visa kita?
 919. Kiekvienas žodis yra tikras,
  nuo pradžios iki pabaigos.
 920. Aleliuja.
 921. Mano drauge!
 922. Dar vis prisimenu,
  kaip gniaužiau kumščius
 923. ir pamenu vandens daužymąsi
 924. ir tada, aš iš tiesų
  garsiai rėkiau ir tada,
 925. buvo kažkos sujudimas,
  kažkas vyko.
 926. Nežinojau, kad tai aš.
  As nežinojau kas vyksta.
 927. Aš buvau užmerkęs akis
  ir tada atsimerkiau.
 928. ir buvau kitoje pozicijoje,
  nei buvau prieš tai.
 929. aš žiūrėjau ir Torben buvo ten
 930. ir aš buvau atsisukęs į šitą pusę
  prieš tai buvau kitoje pusėje.
 931. Aš nelabai supratau kodėl.
 932. Tada vėl buvo kitas sujudimas.
 933. Paskutinį, ką pamenu
  buvo Torben žodžiai:
 934. "Demonai, dinkit."
 935. Ir tada buvo ramu,
  aš tiesiog nurimau.
 936. Buvo ramybė ir tyla.
 937. Aš pamenu, pažvelgiau viršun
  ir ten buvo daugybė žmonių,
 938. su ištrauktomis kameromis.
 939. Žmonės žiūrėjo į mane
 940. ir aš buvau šiek tiek
  šokiruotas.
 941. Kaip išėjus iš operacinės
  ir visi buvo ten.
 942. Kaip aš tai galėčiau paaiškinti.
 943. Per savo gyvenimą ir patirtį,
 944. nėra nieko, kas būtų
  taip arti to.
 945. Bet geriausia, ką turiu
  iš savo patirties,
 946. tai lyg būtų ištrauktas dantis.
 947. Aš žinau, kad ten kažkas buvo,
 948. kai tas sujudimas vyko,
  kas neturėjo teisės ten būti.
 949. Tai lyg,
  tas dantis buvo ištrauktas.
 950. Ten nebebuvo nieko, tai dingo.
 951. Ir toks jausmas, kad
  ten yra nauja oda.
 952. Kai tau ištraukiamas dantis,
 953. tu nori su liežuviu tą vietą paliesti.
 954. Tu tiesiog lieti liežuviu ten,
  kur dantis turėjo būti
 955. kad pajaustum kaip ten yra
  ir tai buvo panašiai.
 956. Buvo kažkas naujo ir jauno ten,
 957. kur tas dantis buvo prieš tai.
 958. Aš esu laimingas, aš esu laisvas.
  Dėkoju, tau Jėzau Kristau.
 959. Kai tik žmonės yra pakrikštijami,
  aš pradedu už juos melstis,
 960. kad būtų išlaisvinti, nes dabar
  jie miršta su Kristumi,
 961. jie atsikelia su Kristumi,
  taigi Šėtonas turi palikti juos.
 962. Ir tai iš tikro stipru,
  kai matai tą išsilaisvinimą
 963. ten, kaip krikšto dalį.
 964. Tai buvo taip galinga,
  tiek daug žmonių atėjo ir pamatė tai,
 965. ir staiga ten buvo galybė
  150, 200 stebinčių žmonių.
 966. Kai tik jis buvo išaisvintas,
  jis buvo pakrikštytas Šventąja Dvasia
 967. ir pradėjo kalbėti kalbomis,
  tai buvo tikrai galinga.
 968. Tada, mes turėjome pakrikštyti
 969. likusią jo šeimą, jo sūnų
  ir dukrą ir jo žmoną.
 970. Kai įlipo į vandenį,
  pasiruošę, būti pakrikštytiems,
 971. Dievas padarė kai ką neįtikėtino.
 972. Mes šiandien evangelijose skaitome,
 973. kad Jėzus buvo pakrikštytas
  Jordano upėje.
 974. Mes skaitome, kad dangus atsivėrė
 975. ir kad Šventoji Dvasia
  nusileido kaip balandis.
 976. Aš ir Lauren, tiesiog tarėm:
 977. "Ar mums melstis, kad kas nors
  nutiktų ir šiandien,
 978. kad pamatytume ženklą danguje,
  kai pasikrikštysim."
 979. Taigi, kai mes pasikrikštyjome,
 980. tiksliau, aš buvau vandeny
  laukdama kol busiu pakrikštyta.
 981. Išgirdau žmones minioje
  šaukiant: "Pažiūrėk viršun!"
 982. Aš atsisukau ir pažiurėjau viršun
  ir pamačiau užrašą danguje 'tikra'.
 983. Tiesiog, lyg mano malda
  buvo išklausyta
 984. ir tada jau buvau pasiruošusi krikštui.
 985. Dėkoju, tau Jėzau.
 986. Visi rodė pirštu ir sakė:
  "Pažiūrėk, pažiūrėk viršun!"
 987. Ir viršuj danguje,
  skrido lėktuvas
 988. rašydamas danguje: 'tikra'.
 989. Tai buvo tuo metu,
  kai aš meldžiausi už jos vyrą
 990. ir jis buvo išlaisvintas
  ir aš sakiau:
 991. "Tai tikra."
  "Tai ne paveikslėlis."
 992. "Jei tai yra tikra, tuomet
  viskas, ką skaitome Biblijoje yra tikra."
 993. Ir staiga, mes pamatėme tai,
  danguje,
 994. kad Dievas parašė 'tikra'.
 995. TIKRA
 996. Torben, pažiūrėk į viršų!
  -Taip, aš tai mačiau.
 997. Taip, aš tai matau.
 998. Mes, toliau pradėjom
  skelbti evangeliją
 999. ir daug kitų žmonių
  atgailavo ir išsigelbėjo tą dieną.
 1000. Vietoj to, kad pakrikštyti 8
  žmones, kaip buvo planuota,
 1001. mes pakrikštyjome daugiau
  kaip 30 žmonių.
 1002. Kadangi žmonės, kurie
  stebėjo tai vykstant,
 1003. matė kaip žmonės
  atsilaisvina nuo demonų,
 1004. matė kaip jie
  gavo Šventąją Dvasią.
 1005. Jie, taip pat
  atgailavo dėl savo nuodėmių
 1006. ir atėjo, kad būtų pakrikštyti
  ir patirdavo tą patį.
 1007. Demoniškas pasaulis toks realus.
  Tai labai realu.
 1008. Aš mačiau jų šmėstelėjimus
  bažnyčiose,
 1009. kai evangelistai, ar taip vadinami,
  Dievo žmonės atvažiuodavo.
 1010. Žmonės kurie yra valdžioje.
 1011. Jie meldžiasi už žmones
  ir mato įrodymą.
 1012. Bet aš, niekada nemačiau to nutinkant
  savo paties rankomis.
 1013. Pirmoji reali patirtis buvo
 1014. ir greičiausiai
  didžiausia patirtis
 1015. kai mes su žmona
  krikštyjome kažką,
 1016. pirmą kartą, savo namuose.
 1017. Šis žmogus buvo įtrauktas į
  New Age, reiki gydymus,
 1018. taros kortų skaitymus, kristalus ir
  daugelį kitų, New Age dalykų.
 1019. Mes ją pakrikštyjome ir jei
  būtume ją tiesiog palikę,
 1020. kaip normaliuose bažnyčios tarnavimuose,
  mes būtume nusišypsoję,
 1021. davę jai sertifikatą ir
  kartu išgėrę kavos puodelį.
 1022. Bet mes toliau meldėmės už ją,
 1023. ir už poros minučių
  demonai pradėjo rodytis.
 1024. Vienas po kito, jie rodėsi
  ir mes juos išvarėm lauk.
 1025. Tai buvo pati tikriausia,
  pati radikaliausia patirtis,
 1026. kokią aš esu turėjęs.
 1027. Ji atvėrė mano akis mūšiui,
  tai yra kova.
 1028. Mes nesame tiesiog prašomi.
  Mums nėra pasakyta, kad tai gera idėja.
 1029. Bet mums Jėzus įsakė
  išvarinėti demonus.
 1030. Mums yra duota atsakomybė,
  išlaisvinti žmones, Jėzaus vardu.
 1031. Kodėl vyksta mūšis?
  Dėl to, kad Šėtonui tai nepatinka.
 1032. Mes dabar eisim
  po vandeniu ir tada
 1033. ji išnirs ir pamatysite
 1034. laisvę, pamatysite
  laisvę ir naują gyvenimą.
 1035. Tiesiog atsiklaupk.
  Nebijok. Atsiklaupk.
 1036. Tiesiog atsiklaupk.
  - Aš negaliu.
 1037. Ne, tu gali, tu gali.
 1038. Jėzaus vardu tu gali, tu gali.
 1039. Tai naujas gyvenimas.
  Šėtonas yra melagis, Šėtonas yra melagis.
 1040. Jis tau melavo,
  ir jis nenori, kad tu
 1041. viską atiduotum Jėzui Kristui.
 1042. Kadangi, kai tik atiduosi save,
  jis tave paliks
 1043. ir Šėtonas pralaimės
  ir jis to nenori.
 1044. Tu gali.
 1045. Mano keliai nenori susilenkti.
 1046. Lenkis, Jėzaus vardu.
 1047. Ji nori, bet jos keliai
  nenori susilenkti.
 1048. Ji negali susilenkti,
  nes vyksta kova.
 1049. Jėzaus vardu,
  Dėkojam tau, Dieve.
 1050. Tiesiog lenkis žemyn, Jėzaus vardu,
  lenkis žemyn.
 1051. Žemyn, žemyn, eik žemyn
  Jėzaus vardu.
 1052. Jėzaus vardu,
  Jėzaus vardu, eik žemyn.
 1053. Eik žemyn, eik žemyn.
  Jėzaus vardu, eik žemyn.
 1054. Ar esi pasiruošusi būti pakrikštytai
  į Jėzų Kristų?
 1055. Taigi tavo pačios tikėjimu,
  krikštijame tave į Jėzų Kristų.
 1056. Eik žemyn. Mirk su Kristum.
  Kelkis su Kristum.
 1057. Laivė! Laivė! Šėtone dink!
  Palik jį! Palik jį, tučtuojau!
 1058. Eik lauk! Eik lauk!
  Palik jį! Dink!
 1059. Eik lauk! Dink!
  Tučtuojau!
 1060. Paleisk! Paleisk!
 1061. Dink! Dink! Jėzaus vardu
  įsakau šiai religinei dvasiai
 1062. dingti, tučtuojau, Jėzaus vardu!
 1063. Dink! Paskutiniai dalykai, dinkit!
 1064. Dink! Dink, Jėzaus vardu!
 1065. Dink! Tučtuojau!
 1066. Dink! Dink!
 1067. Eik lauk Jėzaus vardu!
  Eik lauk!
 1068. Dink! Tučtuojau! Išeik lauk!
 1069. Visas pyktis, baimė
  dinkit dabar Jėzaus vardu!
 1070. Išeik lauk! Tučtuojau!
  Dink! Dink dabar!
 1071. Išeik lauk, tučtuojau!
 1072. Įsakau tau, dink!
 1073. Dink! Dink tučtuojau!
  Laivė! Dabar!
 1074. Nagi!
 1075. Įsakau šitam demonui, dingti!
 1076. Įsakau šitai dvasiai dingti!
 1077. Eik lauk! Eik lauk! Tiesiog dabar!
 1078. Dink, Jėzaus vardu!
  Dink tučtuojau, Jėzaus vardu!
 1079. Dink lauk tučtuojau!
 1080. Dink! Dink! Įsakau visiems demonams
  dingti tučtuojau!
 1081. Išeik lauk!
 1082. Dink, tučtuojau Jėzaus vardu!
 1083. Išeik lauk!
  Išeik, tučtuojau!
 1084. Dink! Dink!
  Dink Jėzaus vardu!
 1085. Įsakau bet kokiai dvasiai palikti jį.
  Tučtuojau! Tučtuojau! Išeik!
 1086. Dink lauk! Dink lauk!
  Dink lauk Jėzaus vardu!
 1087. Išeik! Išeik!
 1088. Aleliuja.
 1089. Ar patyrei išsilaisvinimą?
 1090. Tu esi laisva.
 1091. Kaip dabar?
  - Tai nuostabu, dėkoju.
 1092. Nagi, naujas gyvenimas.
 1093. Nagi, ar matot tai?
  Man tai patinka!
 1094. Nagi draugai, ar matėte tai?
 1095. Tai yra krikšto jėga.
 1096. Atsiverskite nuo savo nuodėmių
  į Jėzų Kristų...
 1097. Tai mūšis,
  bet Šėtonas pralaimėjo.
 1098. Jėzus yra gyvas.
 1099. Naujas gyvenimas, naujas gyvenimas.
 1100. Laivė.
  -Taip.
 1101. Šlovė Viešpačiui.
  Šlovė Jėzui.
 1102. Dėkoju, kad pripildai ją,
  dėkoju, dėkoju.
 1103. Amen!
 1104. Amen!
 1105. Tu turi Šventąją Dvasią.
  -Taip.
 1106. Jis niekada iki šiol
  nekalbėjo kalbomis.
 1107. Galinga!
 1108. Mes matėme, kad tiek daug žmonių
 1109. išsilaisvino nuo nuodėmių,
  per krikštą.
 1110. Mes matėme
  šizofrenija sergančius žmones,
 1111. atlaisvintus nuo demonų
  krikšto metu.
 1112. Mes matėm žmones su
  valgymo sutrikimais,
 1113. atsilaisvinančius per krikštą.
 1114. Mes matėme, kaip sergantys žmonės
  išgyja krikšto metu.
 1115. Mes matėm žmonių,
  kurie niekaip negalėjo
 1116. gauti krikšto Šventąja Dvasia.
 1117. Bet kai tik jie
  pasikrikštyjo vandenyje,
 1118. Šventoji Dvasia apgaubė juos
  ir jie pradėjo kalbėti kalbomis.
 1119. Tai yra tikra, aš sakau tai tikra!
 1120. Aš nežinau kaip tai paaiškinti,
  bet Dievo Dvasia nužengė ant manęs
 1121. ir aš tikrai buvau pakrikštytas Dvasia,
  tikrai kalbėjau kalbomis.
 1122. Apaštalų darbai 1:8
  Kai ant jūsų nužengs
 1123. Šventoji Dvasia,
  jūs gausite jėgos
 1124. ir tapsite mano liudytojais...
  lig pat žemės pakraščių.
 1125. Aš melsiuosi ir jūs
  man padėsite.
 1126. Koks jūsų vardas?
  -Kathy.
 1127. Kathy jaučia nerimą ir taip pat nori
  būti pakrikštyta Šventąja Dvasia.
 1128. Mes ką tik susitikom ir kalbėjom apie
  krikštą Šv. Dvasia ir kas tai yra.
 1129. Dieve.
 1130. Aš tikiu tavim.
 1131. Aš tikiu tavimi Jėzau.
 1132. Aš atgailauju.
 1133. Ir prašau tavęs,
 1134. išlaisvink mane,
 1135. nuo bet kokio nerimo,
 1136. ateik su savo Šventąja Dvasia.
 1137. Pripildyk mane.
 1138. Pakrikštyk mane.
 1139. Dabar.
 1140. Jėzaus vardu.
 1141. Biblijoje aiškiai pasakyta,
  kad visada yra ženklas,
 1142. kai žmogus gauna krikštą
  Šventąja Dvasia.
 1143. Apaštalų Darbų knygoje, 8 skyriuje
  mes galime perskaityti apie Pilypą,
 1144. kaip jis atėjo į Samariją
  ir skelbė evangeliją.
 1145. Žmonės priimdavo žinią
  ir atgailaudavo
 1146. ir būdavo pakrikštyjami
  vandenyje į Jėzų Kristų.
 1147. Bet tuo metu jie dar
 1148. negaudavo krikšto
  Šventąja Dvasia.
 1149. Taigi, kai apaštalai
  atvyko, jie pamatė
 1150. kad žmonės dar negavo
  krikšto Šventąja Dvasia.
 1151. Taigi jie dėjo rankas ant jų
 1152. ir jie gaudavo krikštą
  Šventąja Dvasia.
 1153. Jūs negalite perskaityti,
  kas tuomet atsitikdavo,
 1154. bet žinote, kad būdavo ženklas
 1155. Kodėl?
  Todėl, kad ten buvo vaikinas vardu Simonas
 1156. Simonas matė,
  kaip Šventoji Dvasia buvo perduodama
 1157. apaštalų rankomis.
 1158. Kai jis tai pamatė,
  norėjo tos pačios galios.
 1159. Kad tie žmonės, ant kurių
  jis dės rankas,
 1160. taip pat gautų Šventąją Dvasią.
 1161. Dabar pradėsime kalbėti kalbomis,
  kai pasakysiu: "Dabar"
 1162. tik tark pirmus žodžius
  ir išleisk juos.
 1163. Dabar.
 1164. Švontoji Dvasia, laisvė.
 1165. Laivė, dabar.
 1166. Laisvė dabar.
  Laivė, laisvė.
 1167. Šventoji Dvasia, Laisvė.
 1168. Laisvė dabar.
  Ateik su savo jėga, dabar.
 1169. Jėgos, jėgos.
 1170. Tai, puiku, ar ne?
  Man tai atsitiko vakar.
 1171. Jis vakar buvo pakrikštytas
  Šventąja Dvasia
 1172. ir jūs šiandien.
 1173. Aš niekada prieš tai
  nekalbėjau kalbomis.
 1174. Kaip... Tai tiesiog išėjo?
  -Taip.
 1175. Na ir kaip tai?
 1176. Tai nuostabu,
  tai beprotiškai nuostabu.
 1177. Įsivaizduoji, kad tai nutiko
  gatvės viduryje.
 1178. Tai yra nuostabu, dėkoju.
  Dėkoju labai.
 1179. Eik ir papasakok kitiems
  apie tai.
 1180. Aš visada jaučiau, kad yra
  dvi stovyklos.
 1181. Jei eisi į vieną stovyklą, jie kalba
  tik apie stebuklus, stebuklus.
 1182. Mano manymu, tai neturi prasmės
 1183. dėl paprasčiausios priežasties,
  nes jei Jėzus tik būtų panorėjęs
 1184. padėti mums su stebuklais
  ir fizinio kūno išgydymais,
 1185. ir tai viskas ko jis norėjo,
 1186. tuomet, tai kaip ir prieštarauja
  visam aspektui,
 1187. Dievo pažadui, vieną dieną
  mums tikintiesiems duoti naujus kūnus.
 1188. Bet iš kitos pusės, jei aš
  eičiau į kitą stovyklos pusę
 1189. ir sakyčiau, stebuklų nėra šiai dienai,
  yra tik Dievo Žodis,
 1190. tada, tai prieštarautų raštui
 1191. nes rašte rašoma, kad
  Žodis ateis kartu su jėga
 1192. ir jis patvirtins tai su jėga.
 1193. Taigi kur kelio vidurys?
 1194. Ir kelio vidurys yra randamas
  Dievo žodyje,
 1195. kuriame yra abiejų balansas,
 1196. kai mes norime, kad Dievo Žodis,
 1197. ateitų kartu su Dievo jėga
 1198. ir tiesą sakant, transformuojasi
  žmonių gyvenimuose,
 1199. kai žmonės tikrai bus paveikti
  Šventosios Dvasios,
 1200. patirs naują gyvenimą,
  atgailaus, nusigręš nuo nuodėmių,
 1201. ne tik išpažins nuodėmes,
  bet ir atsisakys nuodėmių,
 1202. gaus Dievo jėgą,
 1203. bus pakrikštyti vandenyje,
  kalbės kalbomis
 1204. ir naudos tai kasdienybėje
 1205. su Dievo jėga savyje
 1206. ar, tiksliau, šventykloje,
  kuri esame, mes.
 1207. Daugelį metų, aš kvailiojau
  su religija.
 1208. Tuomet, aš visiškai
  atsitraukiau nuo to
 1209. ir tada vėl atėjo, tas alkis
  grįžti prie to.
 1210. Ir kai aš grįžau, suvokiau,
  kad mano gyvenime buvo sritys,
 1211. kurios buvo uždarytos
  nuo mano netikėjimo.
 1212. Ooo, tai nebevyksta šiandien,
  tai buvo tik Jėzaus laikais,
 1213. arba tai skirta tik keliems žmonėms.
 1214. Tada aš perskaičiau Bibliją,
  kur rašoma:
 1215. Šie ženklai lydės tuos,
  kurie tiki.
 1216. Ir tada tariau, aš esu tikintysis,
  kodėl tai nevyksta?
 1217. Mums reikia pakurstyti vienas
  kito tikėjimą.
 1218. Jei turėčiau žmonių komandą,
  ir mes darytume tą patį,
 1219. aš bučiau paskatintas
  savo tikėjime.
 1220. Taip pat yra su jumis.
 1221. Šiandien jūs gavot kalbų dovaną.
 1222. Jeigu jūs tos dovanos nenaudosit,
  spėkit, kas nutiks.
 1223. Ji dings.
 1224. Kas nutiks, jei jūs
  turėdama tai dabar,
 1225. nesiruošiate skaityti Biblijos.
 1226. Jūs tai tiesiog išmesit.
 1227. Naudok tai,
  padarykit gyvenimo būdu
 1228. Padarykite Dievą,
  savo gyvenimo centru
 1229. ir tai ką mes darome,
  darykite savo draugams.
 1230. Pagalvokit apie kiekvieną pažįstamą,
  apie draugus.
 1231. Praneškite visems kas atsitiko.
 1232. Pasidalinkite savo liudijimu
  ir melskitės už juos.
 1233. Tikėkite, kad kai uždėsite
  ranką ir melsitės...
 1234. Žinokit aš kalbu užtikrintai...spėkit
  kiek ilgai aš tai darau?
 1235. Nuo vakar
  -Šiandien.
 1236. Šiandien man pirma diena, gydant žmones.
 1237. Aš meldžiuosi už išgydymą, šiandien
 1238. Dabar pagalvokit apie tą
  visą bažnytinį šlamštą, kurį mokėmės
 1239. ir galėjau niekad to nepadaryti
 1240. Ir dabar su Dievo galia mumyse,
 1241. galite daryti tai dabar,
  ir faktiškai
 1242. surasti ką nors, dėl kurio
  melsitės ir jis pasveiks.
 1243. Tai yra Jėzaus Kristaus galia.
  Jis yra nuostabus.
 1244. Ateikit visos ir pamatysit
  kas atsitiks.
 1245. Jūs pamatysite, ką Dievas
  padarys.
 1246. Ar tai ne puiku?
  -Taip.
 1247. Kuri norite būti pirma,
  kuri turite problemų?
 1248. Ne, ne, iš tikrųjų.
  -Tu turi pūslelių, šiuo metu.
 1249. Gerai.
  - Tau skauda kulkšnyje?
 1250. Ne, mano pėdoje,
  Aš turiu pūslelių visur.
 1251. Gerai.
  Būk išgydyta, Jėzaus vardu.
 1252. Kaip jautiesi?
  Pajudink koją.
 1253. O Dieve.
 1254. Ne, aš nieko nebejaučiu.
  -Tikrai?
 1255. Kokio stiprumo skausmą jauti
  dešimtbalėje skalėje?
 1256. Tik 2.
  -Gerai, melsimės dar kartą.
 1257. Kaulai išsilyginkite, būk
  išgydyta Jėzaus vardu.
 1258. Aš nieko nejaučiu.
  Tai beprotiška.
 1259. Ar ne?
  Argi Jėzus ne nuostabus?
 1260. Jis nuostabus, ar ne?
  -Aš jį myliu.
 1261. Dėkoju.
  -Ar jūs tikra?
 1262. Ar jūs nesakote to, vien tam, kad įtikti?
  -Ne, aš visiškai nuoširdžiai.
 1263. Aš praktiškai galiu vaikščioti.
  -Nuostabu. Eik ir parodyk man, nagi.
 1264. Visiškai jokio skausmo?
  Pasakiška.
 1265. Šlovė Jėzui, šlovė jam...
  Kuri sekanti?
 1266. Man skauda kelio sąnarius.
 1267. Taip?
  -Taip.
 1268. Kiek laiko jau taip yra?
 1269. Tai prasidėjo praėjusių metų vidury,
  tai dingsta, tai vėl atsiranda.
 1270. Koks skausmo lygis yra šiuo metu?
 1271. Ar jauti skaumą dabar?
 1272. Kai darau spaudimą ten...
 1273. Gerai, melskimės.
 1274. Keliai, sąnariai, būkit išgydyti
  Jėzaus vardu.
 1275. Pajudink dabar ir
  pažiūrėk kaip jautiesi.
 1276. Tiesiog pasuk aplink.
 1277. Tai truputį juokinga.
 1278. Prieš dvi sekundes dar skaudėjo,
  o dabar jau nebe.
 1279. Visai? Visiškai?
 1280. Visiškai, aš spaudžiu.
 1281. Jei aš darau spaudimą,
  įprastai aš jaučiuosi...
 1282. Ar tai visiškai dingo?
  -Taip.
 1283. Šlovė Dievui už tai.
 1284. Ar žinote, kaip šis išgydymas įvyko?
 1285. Jėzaus galia.
 1286. Jėzus tai padarė, ne aš.
 1287. Aš nesu koks nors įpatingas asmuo,
  aš esu tiesiog pasiuntinys.
 1288. Dar kas nors turi kokį skausmą?
  Nagi.
 1289. Aš neseniai atsigavau, dėl
  patemptos kulkšnies,
 1290. bet karts nuo karto
  jaučiu skausmą.
 1291. Ar šiuo metu jauti skausmą?
  -Truputėlį.
 1292. Pasuk aplink ir pajausk,
  koks skausmas.
 1293. Taip, man skauda.
  -Gerai.
 1294. Kulkšnys, būkit išgydytos,
  Jėzaus vardu.
 1295. Pajudink kulkšnį.
  -Jaučiuosi keistai.
 1296. Nagi, paėjėk truputį.
 1297. Tai taip...
  -Argi jis nenuostabus?
 1298. Aš esu taip pat nustebęs, kaip ir jūs,
  žinote kodėl?
 1299. Aš esu naujas Krikščionis,
  ką tik buvau pakrikštytas vandeniu,
 1300. ką tik buvau pakrikštytas
  Šventąja Dvasia.
 1301. Pradėjau kalbėti svetimomis kalbomis.
  Taip kaip Biblijoje rašoma.
 1302. Biblija sako, eikite ir
  gydykite žmones.
 1303. Neklausykite religinių
  krikščionių denominacijų,
 1304. visa tai yra paistalai.
  Tai yra religija.
 1305. Tikri Kristaus pasekėjai
  daro tai, ką jiems Kristus įsakė
 1306. ir mes tai darome.
 1307. Mes paprasti, eiliniai žmonės.
 1308. Tiesiog išeidami ir klausydami,
  ką mums sako Jėzus.
 1309. Apaštalų darbai 19:2
  Paulius paklausė
 1310. „Ar įtikėję gavote Šventąją Dvasią?”
 1311. Ką tu žinai apie Šventąją Dvasią?
 1312. Ir krikštą Šventąja Dvasia?
  -Ji užtaria mane.
 1313. Ar girdėjai apie kalbėjimą kalbomis?
 1314. Girdėjau, mačiau tai, kai buvau jaunesnė,
 1315. bet išsigandau,
  taigi nebuvau tikra, kas tai buvo.
 1316. Kadangi neturėjau didelio
  supratimo apie Bibliją
 1317. ir kaip Šventoji Dvasia veikia.
 1318. Man buvo sunku tai suprasti.
 1319. Bažnyčioje, kurią aš lankau, dar
  iki šiol nesu to mačiusi.
 1320. Apaštalų Darbų knygos 19 Skyriuje
  skaitome apie Paulių,
 1321. kaip jis atėjo į Efezą,
  kur sutiko kelis tikinčiuosius.
 1322. Jis neklausė jų, kurią bažnyčią jie lanko,
 1323. dėl to, kad tai visiškai nesvarbu.
 1324. Jis paklausė jų:
 1325. „Ar įtikėję gavote Šventąją Dvasią?”
 1326. Šie tikintieji, kol kas
 1327. nebuvo pakrikštiti vandenyje
  Jėzaus vardu
 1328. ir nebuvo gavę Šventosios Dvasios.
 1329. Taigi, Paulius pakrikštijo juos
  Jėzaus vardu
 1330. ir tuomet, kai jis uždėjo ant jų rankas,
 1331. jie visi gavo Šventąją Dvasią ir
  pradėjo kalbėti kalbomis.
 1332. Laisvė. Laisvė. Daugiau.
 1333. Daugiau laisvės. Laisvė, būtent dabar.
 1334. Dieve, dėkojame už tavo meilę,
  dėkojame už tavo laisvę.
 1335. Dėkoju tau, Šventoji Dvasia, kad ją
  pripildai. Tu pripildai ją.
 1336. Niekada ta pati,
  niekada ta pati.
 1337. Kaip tu?
 1338. Ar jautei, kad... Dievas...
 1339. Ar niekada nesi to patyrusi?
 1340. Niekada nebebusiu ta pati.
 1341. Ir ten, prekybos centre,
  aš uždėjau ant jos rankas
 1342. ir Šventoji Dvasia nusileido ant jos.
 1343. Ji niekada prieš tai nebuvo to patyrusi.
 1344. Ją taip palietė Šventoji Dvasia,
 1345. kad mes nusprendėme išeiti laukan
  ir ten pasikalbėti ir dar melstis.
 1346. Lauke, kai meldžiausi už ją,
  demonas pradėjo reikštis.
 1347. Aš įsakau tai dvasiai, dingti tučtuojau.
 1348. Aš įsakau, palik ją, tučtuojau.
 1349. Čia yra laisvė, čia yra laisvė.
 1350. Išeik! Eik!
 1351. Laisvė, tučtuojau,
  laisvė tučtuojau.
 1352. Išeik!
  Įsakau šiai dvasiai, išeik!
 1353. Išeik! Išeik! Tučtuojau! Išeik!
 1354. Palik ją! Palik ją!
  Tučtuojau! Palik ją!
 1355. Iš pradžių, aš nežinojau dėl
  ko meldžiausi,
 1356. bet tada Dievas apreiškė man.
 1357. Jis man parodė, jos nuodėmę, kurią
  kažkada gyvenime padarė.
 1358. Kai aš jai tai pasakiau,
  ji prapliupo verkti
 1359. ir tarė: "Kaip tai žinojot,
  kaip tai sužinojot?
 1360. Ar Dievas gali man atleisti?"
 1361. Ten, prekybos centro kieme,
  ši jauna mergina sutiko Dievą.
 1362. Tai buvo taip stipru,
  taigi vienu metu
 1363. trys apsaugos darbuotojai atbėgo
  ir ji pasakė:
 1364. "Eikit šalin, eikit šalin,
  aš noriu su jais kalbėti,
 1365. aš noriu su jais kalbėti".
 1366. Ir tą dieną,
  ši mergina sutiko Dievą.
 1367. Vėliau tą dieną, ji atėjo
  ir mes už ją meldėmės
 1368. ir ji buvo pakrikštyta Šventąja Dvasia
  ir pradėjo kalbėti kalbomis.
 1369. Tai buvo labai emocionalu ir
  kai jis pradėjo už mane melstis,
 1370. niekada jam anksčiau nebuvau to minėjusi,
 1371. tačiau jis man pasakė,
  kad jam primenu
 1372. kai ką, kuri praėjo per tą patį.
 1373. Taigi aš žinojau, kad Dievas
 1374. tądien norėjo, man pasakyti,
  kad jis man atleido.
 1375. Net jei pati sau nenorėjau atleisti,
 1376. nes maniau, kad už tokį dalyką
  atleidimo nėra.
 1377. Bet tą dieną, Dievas panaudojo Torben,
  kad pasakytų man, kad
 1378. jis mane myli ir atleido man,
  už tai, ką padariau.
 1379. Ir jis leido man tai patirti.
 1380. Aš niekada to nepamiršiu ir
  niekada nebebusiu tokia pati.
 1381. Gali papasakot apie vakar
 1382. ir tada apie tai kas nutiko šiandien?
  -Taip.
 1383. Atsiprašau, aš tiesiog labai laiminga,
  galvojau apie tai vakar,
 1384. tai būtent toks būdas, kaip man pasakėt.
 1385. Kadangi aš buvau pavargusi
  nuo atsakymų ieškojimo
 1386. ir niekur negalėjau jų rasti.
 1387. Visą laiką kas nors buvo mano viduje.
 1388. Vakar visa tai baigėsi ir
  aš dėl to labai džiaugiuosi.
 1389. Taigi šiandien aš buvau pakrikštyta.
 1390. Po to aš jaučiausi nuostabiai.
 1391. Dažnai pagalvodavau apie tai,
  kad turiu tai atlikti,
 1392. bet maniau, kad prieš tai ką
  nors turiu padaryti,
 1393. kad atlikčiau tai.
  Kad turiu pakalbėti su pastoriumi,
 1394. praeiti kelis seminarus
  ar kažkas panašaus,
 1395. Taigi, tavo pačios tikėjimu
  krikštijame tave į Jėzų Kristų.
 1396. Mirk su Kristumi.
  Prisikelk su Kristumi.
 1397. Dieve dėkojame tau, už Mariją.
 1398. Dėkojame už viską, ką padarei Dieve.
 1399. Dėkojame už tai, ką padarei
  vakar ir šiandien.
 1400. Dėkojame už tai, ką padarysi ateityje.
 1401. Tai taip nuostabu, kaip
  Dievas atsako į maldas
 1402. ir kaip jis gali duoti tau
  savo idealiu laiku,
 1403. dalykus, kuriuos tu turi išmokti
 1404. ir dalykus, kuriuos turi žinoti
  apie jo meilę.
 1405. Tiesą sakant, aš meldžiaus naktį,
  prieš sutinkant Torben,
 1406. aš meldžiausi, tą naktį,
  greitkelyje, kai vairavau.
 1407. Aš meldžiausi, kad turėčiau
  troškimą savo širdyje
 1408. pažinti jį ir pasiekti
  ir atiduoti viską jam,
 1409. bet nežinojau nuo ko pradėti.
 1410. Aš jaučiausi, taip, lyg esu pabėgusi
  toli nuo jo, ir jo ten nebėra.
 1411. Bet vakar, jis atsakė į mano maldą
 1412. ir privertė mane suprasti, kad
  jis buvo visą tai laiką šalia.
 1413. Jis buvo šalia, kai aš sielvartavau,
  kai aš buvau depresijoje.
 1414. Depresija mane labai prislėgė.
 1415. Bet aš vis dar čia, ir esu jo
  meilės atstovė.
 1416. Aš tikrai manau, kad kai
  bažnyčia sugrįš
 1417. prie tikro krikšto,
  tikros evangelijos:
 1418. Atgailavimo, atsigręžimo į Kristų.
 1419. Būti pakrikštyta, dėl nuodėmių atleidimo.
 1420. Numirs su Kristumi
  ir prisikels su Kristumi
 1421. ir bus pripildyta Šv. Dvasios.
 1422. Tai pakeistų pasaulį.
 1423. Tai, ką matome
  Apaštalų Darbų knygoje
 1424. yra gyvas, dinamiškas gyvenimas su Dievu.
 1425. Tai nėra pagrįsta hierachija.
 1426. Nėra tai pagrįsta programomis,
  ar projektais.
 1427. Tai, žmonės, sekantys Jėzumi.
 1428. Kai mes įgyvendinam
  Apaštalų darbų knygą
 1429. mes, matome, kaip
  tai veikia gyvenime.
 1430. Dabar, kai žiūrime į idealų
  Dievo Žodžio veidrodį,
 1431. kur jis sako:
  "Ir Žodis tapo kūnu".
 1432. Tai vyksta mūsų gyvenime.
 1433. Taigi, dabar, atrodo, lyg žiūrėtume
  į save, kai skaitome Šv. Raštą.
 1434. Matau žmones, kuriems atsibodo struktūra.
 1435. Matau žmones, kuriems atsibodo tradicijos.
 1436. Matau žmones, kurie nepriims nieko,
  apart tiesą.
 1437. Beveik kiekvienas pasaulio Krikščionis,
  nori pamatyti atgimimą
 1438. Bet aš atsinaujinimą, įsivaizdavau taip:
 1439. Šviesa ar keletas angelų nusileis
  iš dangaus ir kiekvienas pasiruoš
 1440. ir tiesiog atsibus
  ir tada turėsime atgimimą.
 1441. Bet šiandien matome, kad
  kai visos planetos Krikščionys
 1442. pasidarys aktyvūs, pradės daryti
  tai, ką Biblija sako,
 1443. kad darytume, eisime,
  gydysime ligonius
 1444. skelbsime evangeliją, vesime žmones
  prie Kristaus, tada turėsime atgimimą.
 1445. Tikiu, kad atgimimas yra čia,
  nuo tada, kai prieš 2000m, atėjo Kristus.
 1446. Aš tikrai tikiu, kad
  tai yra paskutinė reformacija.
 1447. Paskutinė bažnyčios reformacija.
 1448. Visa tai yra tikra, tai tikra.
  Jūs galite tai daryti.
 1449. Tereikia, tik išeiti
 1450. ir pradėti dirbti gatvėse.
 1451. Mes daug dalykų slepiame bažnyčioje
 1452. ir daug vergovės yra bažnyčioje,
 1453. bet turime iš ten išeiti
  ir pradėti veikti.
 1454. Dievas yra realus ir jis kviečia mus
  būti jo mokiniais, Jėzaus mokiniais
 1455. išeit ir parodyt pasauliui,
  kad jis gyvas.
 1456. Tai yra tikra.
 1457. Tai yra tikra, aš sakau, tai tikra.
 1458. Tai tikra!
  Tai tikrai tikra!
 1459. Tai tikrai tikra!
 1460. Tai tikra!
 1461. Jei tai tikra Biblijoje,
  tai kaip dėl viso kito?
 1462. Kiekvienas žodis yra tikras,
  nuo pradžios iki pabaigos.
 1463. TIKRA
 1464. Tai yra tikra.
  Mes gyvename paskutinėmis dienomis,
 1465. kai Dievas grąžina savo Bažnyčią,
  atgal prie tiesos,
 1466. atgal prie tikro gyvenimo,
  kurio ilgėjomės.
 1467. Tikro gyvenimo, apie kurį skaitėme
  Apaštalų Darbų knygoje,
 1468. kai Šventoji Dvasia veda.
 1469. Tai vyksta, ir tai vyksta
  visame pasaulyje.
 1470. Taigi susikoncentruokime,
  tęskime mokinių ruošimą
 1471. ir leiskime Jėzui statyti savo bažnyčią.
 1472. Aš tikiu, kad tai paskutinė reformacija
 1473. ir tai tik pradžia.
 1474. Ar vis dar pameni ką aš tau sakiau?
 1475. Ar vis dar pameni sapną, kurį tau daviau?
 1476. Laikas bėga ir kalendorius pripildytas.
 1477. Bet viena yra svarbu,
  praleisti laiko su manimi.
 1478. Pažadink mano žmones.
 1479. Netrukus aš grįšiu.
 1480. Viena yra svarbu.
 1481. praleisti laiko su manimi
 1482. Aš vedu tave.
 1483. Jei nori būti mano mokinys,
 1484. turi išsižadėti savęs
  ir atidėti savo sapnus.
 1485. Sek mane, nesvarbu kokia kaina.
 1486. Tada tu gausi amžinąjį gyvenimą.
 1487. Pažadink mano žmones.
 1488. Netrukus aš grįšiu.
 1489. Viena yra svarbu.
 1490. praleisti laiko su manimi.
 1491. Aš vedu tave.
 1492. Ar turi man laiko?
 1493. Siekti mano Karalystės.
 1494. Ieškoti mano veido.
 1495. Noriu kalbėti tau.
 1496. Noriu lydėti tave žingsnis po žingsnio.
 1497. Aš šaukiu tave.
 1498. Ar seksi mane, nesvarbu kokia kaina?
 1499. Aš šaukiu tave, aš šaukiu tave.
 1500. Subtitles by: Vika Lubyte-Kavrakirova.