YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Hungarian subtitles

← Az utolsó reformáció - A kezdet (2016) - Teljes film

Get Embed Code
48 Languages

Showing Revision 13 created 03/05/2017 by Gabriella Hajós.

 1. A film a nyugalom megzavarására alkalmas
  képsorokat tartalmazhat
 2. Apostolok cselekedetei 19:5
  Amikor ezt meghallották,
 3. bemerítkeztek
  az Úr Jézus nevébe.
 4. Az óember és a bűn meghal.
 5. Halj meg Krisztussal.
  Támadj fel Krisztussal.
 6. Ez az, Szent Szellem jöjj,
  Szent Szellem jöjj, és tedd szabaddá.
 7. Halj meg Krisztussal.
 8. ApCsel 19:6 És amikor Pál
  rájuk tette a kezét,
 9. leszállt rájuk a Szent Szellem,
 10. úgyhogy különböző nyelveken szóltak,
  és prófétáltak
 11. Szent Szellem, még....
 12. Jöjj Szent Szellemmel.
  Tölts be teljesen.
 13. Elkezdtek jönni a szavak.
 14. Köszönöm, Uram.
 15. Mit csináltam?
  - Micsoda?
 16. Mit csináltam?
 17. Amit csináltál,
  az a nyelveken szólás.
 18. ApCsel 3:6-7
  Péter ezt mondta,
 19. "...a názáreti Jézus Krisztus nevében,
  kelj fel, és járj!"
 20. ...annak pedig azonnal
  megerősödött a lába és a bokája.
 21. Fáj?
  - Nem.
 22. Egyáltalán?
  - Nem.
 23. Jézus nevében,
  köszönöm Neked, ámen.
 24. Kész is?
  Hallelujah
 25. ...több mint egy hónapja
  és le van döbbenve.
 26. Ez Jézus.
 27. Régebben néztem ilyen
  dolgokat a TV-ben
 28. és nem hittem el, de ma elhiszem
 29. mert velem történt meg.
 30. Fájdalom, tűnj el most.
 31. Te is meg tudod csinálni.
  Most egyenesedj ki.
 32. Jó így, igaz?
  - Igen.
 33. Köszönöm Atyám, ámen.
  Próbáld ki.
 34. Érzed a különbséget?
 35. Komolyan nem fáj már.
 36. Ez igen.
 37. Istenem, köszönöm a gyógyulást,
  mert a fájdalom elmúlik.
 38. Próbáld ki, érzed?
 39. Nem...
  Nem fáj, tesó.
 40. Most elmúlt a fájdalom.
  Most elmúlt a fájdalom, igen.
 41. Ma, mi mint egyház,
  egy megújulás előtt állunk.
 42. A megújulás,
  ahol visszatérünk ahhoz
 43. amit az Apostolok cselekedeteiben
  olvasunk.
 44. Ha ma megnézed az egyházat,
 45. teljesen különbözik attól, amit az
  Apostolok cselekedeteiben olvasol.
 46. Nagyjából 2000 éves történelmünk során,
 47. az egyház megváltozott
  újra és újra.
 48. Láthatjuk, hogy az egyház
  az ApCselben egy élő szervezet volt.
 49. Ez a hívők közössége volt,
  akiket a Szent Szellem vezetett.
 50. Az egyház egy mozgalom volt,
  egy tanítványi mozgalom.
 51. A kereszténység eljutott Görögországba
  és filozófiává vált.
 52. Majd Olaszországba, ahol
  intézmény lett belőle.
 53. Európában kultúrává vált.
 54. Aztán eljutott Amerikába,
  ahol üzlet lett belőle
 55. Ha egy testből üzletet csinálsz
 56. az nem prostitúció?
 57. Ez az, amit az egyházzal tettünk.
 58. Prostituáltuk Krisztus egyházát,
  Krisztus testét.
 59. Emiatt szükségünk van megújulásra,
 60. ahol sokkal mélyebbre hatolunk,
 61. és beszélünk az alaptanításokról,
  a Szellemről,
 62. és az egész rendszerről,
  a gyülekezet felépítéséről.
 63. Miért úgy csináljuk a dolgokat,
  ahogy csináljuk.
 64. Ideje, hogy visszatérjünk ahhoz,
  amit az ApCsel-ben olvasunk.
 65. Isten most visszavisz minket
  a kezdetekhez.
 66. Az teszi olyan különlegessé az ApCselt
  a legegyedibb könyvvé a Bibliában,
 67. az, hogy az ApCsel
  az egyetlen könyv az egész Bibliában
 68. és az összes szent iratban,
  ami megmutatja
 69. hogyan menjünk
  és tegyünk tanítványokká másokat.
 70. Ha az evangéliumokat olvasod
  ami az ApCselhez vezet,
 71. érdekessége az,
  hogy bár ezek a könyvek
 72. egy időben íródtak,
  mint amikor íródtak
 73. valószínűleg kb. harminc évvel
  a kereszt után.
 74. De az időszak, amit magába foglal
  mind a kereszt előtt történt.
 75. Így nem láthatjuk ott
  a keresztény élet teljességét,
 76. mert Krisztus még nem halt meg,
  még nem temették el
 77. még nem támadt fel és
  nem küldte el Szellemét.
 78. Nem látjuk az evangéliumokban,
 79. hogyan mentek és tettek
  tanítványokká másokat.
 80. A Szent Szellem még nem adatott nekik
 81. ráadásul még nem volt meg a hatalmuk sem
 82. hogy menjenek
  és sikeresen tudják tenni ezt.
 83. Azt hiszem, ez sokban hozzájárul
  azoknak a félelméhez
 84. akik nem ismerik a Szent Szellemet.
 85. Mert Jézus mondta hogy
  menjenek s várjanak.
 86. Amikor a Szellem
  leszáll rátok, erőt kaptok
 87. és aztán a tanúim lesztek.
 88. Ez tényleg a valóság!
  Valóban megtörtént!
 89. Ámen, ez a valóság!
 90. Hallelujah.
  - Épp most gyógyult meg.
 91. Csodálatos Jézus.
  - Köszönöm Neked, Jézus.
 92. Odanézz, jár.
 93. Tudom, sok gyülekezetben
  van egy tábla
 94. a falon, amire ez van írva:
 95. 'Jézus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.'
 96. Ma hívőként hiszünk ebben, hogy
 97. Jézus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.
 98. De ha Ő ugyanaz,
  a Szent Szellem is ugyanaz.
 99. Ha a Szent Szellem ugyanaz,
 100. amit az ApCselben olvasunk
  is ugyanolyannak kell lennie.
 101. Jézus ereje által most
  kiegyenesedsz és meggyógyulsz.
 102. Ez az ember meggyógyította ezt a hölgyet.
 103. Elárasztották az érzelmek.
 104. Ez megtörtént.
  Megtörtént, vége.
 105. Abbahagyta a sírást.
 106. Csak így tudtam menni,
  mert nem tudtam ennél gyorsabban mozogni.
 107. És most hogy megy?
 108. Testvérnő, csináld ezt.
 109. Ezt nem tudtam csinálni,
  ez az, amit nem tudtam megtenni.
 110. Ez az, ami nem ment nekem.
 111. Ordítani tudtam volna,
  mikor ezt csináltam.
 112. Minden dicsőség az Ővé.
 113. Az ApCselben látjuk
  hogy az első keresztények,
 114. az első tanítványai Krisztusnak.
 115. Tanítványi életstílust éltek.
 116. Elérve az embereket
  az otthonaikban, az utcán.
 117. Találkoztak velük, ahol voltak.
 118. Berobbant az örömhír
  és elterjedt az egész világon.
 119. sok-sok ezer ember
 120. hitt Jézus Krisztusban
 121. bemerítkeztek és
  vették a Szent Szellemet.
 122. De egy ponton
  az egyháztörténelemben látjuk
 123. a kereszténység intézményesült
  és rövidesen államvallássá vált.
 124. Ez a hierarchia, ebben az intézményesített
  egyházban végigkísér minket a Reformáción
 125. ahova Luther, Kálvin és Zwingli jutott.
 126. Próbálták megújítani, próbáltak
  visszavinni minket az igazi örömhírhez,
 127. vissza az Apostolok cselekedeteihez.
 128. De kudarcot vallottak.
 129. Megvolt még az épület.
  Megvolt a különleges papság.
 130. Az emberek még mindig különleges
  épületekben találkoznak,
 131. különleges alkalmakkor, a hierarchiával és
  az emberek próbálnak
 132. áldozatot hozni a templomba,
  hogy elnyerjék Isten jóindulatát.
 133. Luthernek nem sikerült visszavinni
  az egyházat oda
 134. amit olvasunk az ApCsel-ben.
 135. A Biblia az élet könyve.
 136. és nem úgy válik azzá,
  hogy tanulmányozod.
 137. Úgy válik azzá hogy megéled azt.
 138. Parancsolom a kézben lévő fájdalomnak,
  hogy tűnjön el Jézus nevében.
 139. Próbáld ki újra.
 140. Elmúlt.
 141. Mi ez?
 142. Jézus nevében, most, ámen.
 143. Próbáld ki.
 144. Elmúlt.
 145. Ámen.
 146. Hagyjd el, Jézus nevében.
  Próbáld ki újra.
 147. Csontok - álljatok helyre most
  Jézus nevében.
 148. Próbáld ki újra.
 149. Ez a reikihez hasonló?
  - Nem, Jézus.
 150. Jézus, nem reiki.
  - Nem energia?
 151. Isten! Nem, ez nem energia.
 152. Köszönöm Neked, Jézus.
 153. Mit gondolsz arról, ami most történt?
 154. Király.
  - Elég király, mi?
 155. Céllal kerültünk a földre,
  arra születtünk
 156. hogy keressük és megtaláljuk Istent.
 157. A probléma az, hogy nem keressük Őt
 158. és ezért, nem is találjuk Őt.
 159. Hallottál már Jézusról?
 160. 2015 évvel élünk Jézus Krisztus után.
 161. Isten valóságos és arra hívott, hogy
  a tanítványai legyünk,
 162. Jézus követői, mutassuk meg
  a világnak az Ő valóságát.
 163. 1995. április 5-én, megtértem
 164. Felismertem, hogy vétkeztem és
  átadtam az életemet Jézusnak
 165. fény gyúlt bennem. Padlóra estem
  és találkoztam Istennel.
 166. Amikor újjászületett kereszténnyé válsz,
  Isten Szelleme benned él
 167. s azokat a dolgokat
  fogod tenni, mint Jézus.
 168. A Biblia tanítja, hogy az Igét
  meg is kellene tennünk
 169. nem csupán hallgatnunk.
 170. Ha csak hallgatjuk, de nem tesszük meg,
  becsapjuk magunkat.
 171. Olyanok vagyunk, mint aki belenéz
  a tükörbe
 172. de ahogy elmegyünk, el is felejtjük,
  hogy mit is láttunk.
 173. Minden vasárnap, hétről hétre
  keresztények milliói
 174. ülnek a templomban,
  hallgatva Isten Igéjét.
 175. De ahogy kiteszik a lábukat,
  elfelejtik, amit az imént hallottak.
 176. Minden fájdalomnak mennie kell, most,
  Jézus nevében.
 177. A fejtetőtől a lábujjig.
 178. Meg tudtad ezt csinálni korábban?
  - Nem.
 179. Ez 2005 óta így van.
 180. Ő él!
 181. Milyen régóta nem járt már?
  - Nem jártam már 10 éve.
 182. Ez nem egy hatalmas dolog?
 183. Nagyon kicsi voltam mikor láttam őt járni.
  - Tessék?
 184. Nagyon kicsi voltam,
  mikor együtt mentem vele.
 185. Nemsokára 13 lesz.
  - Akkor, 3 éves volt?
 186. "Izomsorvadásom van."
  "Imádkozunk érte."
 187. "Hol van ez?"
  "Az egész testemben."
 188. Aztán imádkozni kezdtek.
  4 vagy 5 ember imádkozott értem.
 189. Éreztem egy reccsenést a hátamban.
  Aztán fel tudtam állni és járni.
 190. Vártam, aztán megjött az orvos.
 191. "Hello Ekkelboom úr, hogy van?"
 192. Mondom: "jól."
  "Jól hallom?"
 193. Aztán felálltam.
 194. "Mi történt magával?"
 195. Ne engem kérdezzen, az Istent odafent.
 196. "Gratulálhatok magának?
  Remélem, hogy továbbra is jól fog menni."
 197. Mostanáig, most október van
 198. és ez június 8-án történt.
 199. talán 4 hónapja lesz most...
  Június, július.
 200. Igen, 4 hónapja.
  És nagyon jól vagyok.
 201. Pásztorként
  az elmúlt néhány évben
 202. elkezdtem nagyon vágyni Isten dolgaira
  Végigolvasva az ApCselt
 203. nagyon bosszús lettem amiatt,
  hogy láttam dolgokat történni
 204. az ApCselben, de nem láttam
  ugyanezt történni a
 205. gyülekezetemben, vagy a a saját életemben,
 206. vagy az elöljáróknál, vagy
  az egyházi struktúrában egyáltalán.
 207. Nem mentünk ki és
  gyógyítottunk betegeket.
 208. Rátennénk a kezünket az emberekre
  majd hazaküldenénk őket
 209. és talán jobban lesznek,
  később vagy talán nem.
 210. De amit olvastam az
  ApCselben, hogy az apostolok
 211. kimentek és ezt csinálták nap mint nap.
 212. Azt éreztem, ez az amit akarok.
 213. Vagy két éve vágytam ezekre a dolgokra,
 214. hiszem, hogy ez az, amire el vagyok hívva,
 215. de nem igazán voltam képes ezt megtenni.
 216. Az egyházi rendszert meg kell változtatni.
 217. Meg kell szűnnünk intézményként létezni
  épületekre-vasárnapi prédikációra figyelni
 218. Az emberek csak ülnek a templomban,
  évről évre
 219. várva, hogy majd valamilyen szolgáló jön
  és imádkozik értük
 220. mondván, most már neked is van keneted.
 221. Te is mehetsz és megtehetsz
  ezt vagy azt Istenért.
 222. Vagy csak ülnek ott, remélve, hogy valaki
 223. meglátja őket, tehetségüket,
  adottságaikat.
 224. De ez nem az, amit a
  Biblia mond, hogy tegyünk.
 225. De ez nem az, amit
  Jézus mond, hogy csináljunk.
 226. 1995-ben pékként dolgoztam
  és semmit sem tudtam Istenről.
 227. Semmit sem tudtam a Bibliáról.
 228. Egy fiatal srác voltam Dániában,
  megkereszteltek az evangélikus templomban.
 229. Tizennégy évesen konfirmáltam
  az evangélikusoknál.
 230. De ez hagyomány volt.
  Ez ma is egy hagyomány sok ember számára.
 231. Egy éjjel az égre nézve azt mondtam:
  "Isten, ott vagy?
 232. Ha ott vagy, gyere és ragadj meg.
  Meg akarlak ismerni Téged."
 233. Nem sokkal később
  hallottam az evangéliumot
 234. és április 5-én 1995-ben,
  este 9:30-kor
 235. megtértem
 236. és mindent Jézusnak adtam.
 237. De aztán elkezdtem templomba járni.
 238. Kezdtem olyanná válni,
  mint azok, akik oda járnak.
 239. Azt gondoltam, ez kereszténység volt
 240. találkozni Istennel és aztán gyülekezetbe
  menni és ott lenni minden vasárnap.
 241. De egyre inkább frusztrált lettem.
 242. Azt gondoltam: ennél többnek kell lennie
  mint eljárni a gyülekezetbe
 243. és ott ülni, két órát minden vasárnap
 244. hallgatni valakit prédikálni.
 245. Egyszer, elkezdtem olvasni az ApCsel-t
  (Apostolok Cselekedeteit).
 246. és olvastam az első keresztényekről,
  hogyan éltek.
 247. Ők nem ugyanazt csinálták amit én.
 248. Látták, ahogyan az emberek élete
  megváltozik, ahova csak mentek.
 249. Akkor annyira csalódott voltam,
  mert már keresztény voltam
 250. hosszú évek óta.
 251. De sosem gyógyítottam beteget,
  sosem űztem ki démont
 252. sosem vezettem még senkit Krisztushoz.
  Sosem tapasztaltam még az életet
 253. amiről olvasunk, az első gyülekezetről
  az Apostolok cselekedeteiben.
 254. Egy nap csalódottságomban azt mondtam:
 255. "Istenem, Neked adok mindent,
  akarom ezt az életet."
 256. Aztán egyre jobban és jobban
  kezdtem el Iátni ezt a fajta életet.
 257. De a gond az volt az elején
 258. nem volt senki, aki tanítvánnyá
  tehetett volna engem.
 259. Nem volt senki, mint ahogy Jézus csinálta
  mikor ezt mondta:
 260. "Jöjjetek utánam,
  és én emberhalászokká teszlek titeket."
 261. Gyertek és kövessetek engem,
  és én megmutatom
 262. hogyan gyógyítsatok,
  hogyan hirdessétek a jó hírt.
 263. Megmutatom és megtanítalak titeket, hogyan
  legyetek hatékonyak Isten királyságában.
 264. Senki sem tette ezt meg.
 265. De a különbség most az, hogy
 266. elkezdünk tanítványá tenni másokat.
 267. Ha fogjuk azt,
  amit megtanultunk és átadjuk
 268. a tanítványok következő nemzedékének
  és ők onnan folytatják,
 269. majd fogják, és átadják
  a tanítványok következő nemzedékének
 270. rövid idő alatt,
  lennének tanítványok
 271. szertejárva a földön,
  pontosan úgy, mint Jézus,
 272. ugyanazokat a dolgokat tennék, mint Jézus,
  igen, sőt nagyobbakat is
 273. mert Ő az Atyához ment.
 274. Most meghallgatjuk az egyik barátunkat.
 275. Svédül.
 276. Svédország a legjobb!
 277. Atyám imádkozom, hogy megszerezzük Európát
 278. Dániát, és Norvégiát
  és az egész világot Neked!
 279. kb. tizenegy éve lettem keresztény.
 280. A svéd államegyházba kerültem
 281. egy teljesen nem-keresztény háttérből.
 282. Kis idő múlva a feleségemmel együtt
  másik városba költöztünk
 283. és egy nagyon nagy gyülekezetbe kerültünk.
 284. Vezetői lettünk egy nagy evangélizáló
  munkának, ebben a közösségben.
 285. Példáknak kellett volna lennünk,
  de sosem vezettem még senkit Krisztushoz.
 286. Sohasem merítettem még be senkit,
 287. sosem láttam még senkit,
  aki az imámra meggyógyult volna.
 288. Foglalkoztatott a dolog,
  mikor egyik este újra kint voltunk
 289. és ott egy ember az asztalomhoz jött,
  majd ezt kérdezte:
 290. "Hello, látom mit csinálsz,
  keresztény akarok lenni.
 291. Hogyan csináljam?"
 292. A reakcióm az volt:
  "Rendben, holnap felveszlek
 293. és elviszlek a gyülekezetbe."
 294. Így is tettem,
  elvittem a gyülekezetbe
 295. odavittem a pásztorhoz
  és a pásztor üdvösségre vezette.
 296. De ez olyan hatással volt rám,
  hogy megértettem, valami nincs rendjén.
 297. Rengeteget olvastam a Bibliát,
  Bibliaiskolába jártam évekig
 298. Tudom mit mond a Biblia és én vagyok az,
 299. akinek ezeket kellene csinálnia.
 300. Én vagyok az, akinek kezeit a betegekre
  kellene tennie
 301. és azok meggyógyulnak.
  Én vagyok az,
 302. akinek be kéne merítenie az embereket
  de nem tettem meg.
 303. Valami nem volt rendjén.
 304. Kezdtem azt hinni, hogy talán hazudnak,
 305. talán nem igaz, amit az
  emberek mondanak nekem.
 306. Elkezdtem kijárni.
 307. Minden reggel felkeltem
  és imádkoztam az Úrhoz.
 308. Néha esett, havazott,
  rossz volt az időjárás,
 309. de én csak mentem, mert
  tényleg kiáltottam az Úrhoz.
 310. Meg akarlak ismerni Téged,
  akarom az igazi életet.
 311. Egyik nap a munkahelyemen
  egy keresztény újságot olvastam.
 312. Egy kis jegyzet volt benne
  egy dán férfiről,
 313. aki egy svédországi bevásárlóközpontban
 314. imádkozik beteg emberekért
  s azok meggyógyulnak.
 315. Erre én: Micsoda!
  láttam már efféle cikkeket korábban
 316. de ez rabul ejtette a szívemet s
  éreztem ez Istentől van.
 317. Így felhívtam, ő fel is vette,
  ő is egy hétköznapi ember, mint én.
 318. Beszélgettünk és meséltem neki az útról,
  amit bejártam
 319. úgy gondolta, ez csodálatos,
  és hogy találkoznunk kellene.
 320. Így összeszedtem néhány barátot
  és elmentünk hozzá Dániába.
 321. Megkérdezte tőlünk:
  "Miért jöttetek Dániába?"
 322. Azt feleltük:
  "Gyógyulásokat akarunk látni."
 323. Erre így szólt:
  "Rendben, kb. 15 perc múlva
 324. látni fogod az első embert meggyógyulni."
 325. Erre én; persze persze.
  De nem hittem el.
 326. Hogyan lehet ez az életem része?
 327. De kimentünk az utcára és találtunk egy
  kisebb csoportot
 328. talán 25-30 évesek lehettek.
 329. Az egyik lánynak térdproblémája
  volt évek óta.
 330. Torben azt mondta
  tedd rá a kezed a térdére
 331. s parancsolj a fájdalomnak
  hogy tűnjön el.
 332. Majdnem elájultam,
  annyira ideges voltam
 333. nem is igazán hittem benne,
  de azt hiszem, igent mondtam rá.
 334. Megtettem ő majdnem felugrott s így szólt:
  Ez meg mi volt?!
 335. Meggyógyult.
 336. Az egész tömeg meg olyan volt...
  Ez felrázott.
 337. Rájöttem, hogy ez igaz ez igaz.
 338. Ez elég volt nekem.
 339. Imádkoztam valakiért,
  aztán egyedül folytattam.
 340. Keresztényként az az elhívásunk
  hogy tanítvánnyá tegyünk másokat.
 341. Egy másik szó, amit használni kezdtünk a
  'kickstarting' - megadja a kezdőlökést.
 342. Ez olyan, mint a motorbiciklin
  ha be akarod
 343. indítani a motort s lenyomod a berugókart.
 344. És ha a motor belindul,
  mindenfele mehetsz vele.
 345. Hasonlóképpen, nekünk keresztényeknek is
  szükségünk van egy kezdőlökésre
 346. abban, hogy tegyük azt,
  amire Jézus elhívott minket.
 347. Mikor, például, kezdőlökést adunk egy
  kereszténynek a betegek gyógyításában,
 348. az utcára visszük őket és azt mondjuk:
  gyertek és kövessetek minket.
 349. És aztán megmutatjuk, hogyan csinálják.
 350. Amikor ezt megtették már egyszer
  újra meg tudják tenni.
 351. Azt mondod, fájdalom van az egész
  testedben, de főleg a lábaidban?
 352. Igen.
  - Imádkozom érte, meglátod.
 353. Parancsolom minden fájásnak
  hagyjon el most.
 354. Gyógyuljon meg az egész tested most.
 355. Parancsolom minden fájásnak
  hagyd el a testét most.
 356. Az egész testét most azonnal.
 357. Gyógyulásért imádkozom most
  Jézus nevében, ámen.
 358. Mozgasd, próbáld meg mozgatni.
 359. Próbáld meg érezni.
 360. Jó érzés.
  - Jó érzés, igen?
 361. Érzed a fájdalmat most?
 362. Nem.
  - Elmúlt?
 363. Az emberek meglepődnek.
 364. Parancsolom, hogy a hátad
  teljesen jöjjön rendbe most.
 365. Hajolj előre így,
  próbáld érezni.
 366. És újra fel.
  - Igazán, elmúlt.
 367. Tényleg.
  - Micsoda?
 368. Esküszöm.
  Nem beszélek mellé,
 369. lehet érezni hogy elment a fájdalom.
  - Ó, igen, Istenem.
 370. Ez növekszik az egész világon.
 371. Az elmúlt években
 372. százezreket láttunk meggyógyulni.
 373. Hétköznapi hívők által,
  akik megkapták a kezdőlökést
 374. és elkezdtek kijárni meg
  betegeket gyógyítani.
 375. Ezek az emberek most
  másokat vezetnek Krisztushoz.
 376. Az elmúlt években ezreket láttunk
  Krisztushoz jönni.
 377. Ez nagyon erőteljes.
 378. Stockholmból jöttem és
  találkoztam ezzel a testvérrel
 379. ott volt ő egy csapat sráccal
  meg ott volt a felesége is.
 380. Aztán kimentünk az utcára.
 381. Megállított egy embert,
  akinek fájt valamije
 382. rátette a kezét és ez
  az ember meggyógyult.
 383. Az gondoltam:
  Ez igen, ez csodálatos!
 384. Ez az ember meggyógyult
  az volt a fejemben,
 385. most ez már nem a Youtube többé.
 386. Nem Youtube-on nézem, hanem
  itt és most történik a szemem láttára.
 387. Elképesztő volt látni annak
  a reakcióját, aki meggyógyult.
 388. Aztán az történt,
  hogy jött ez a hölgy
 389. akinek fájt a hasa.
 390. Ez az ember, aki megadta a kezdőlökést,
  azt mondta:
 391. Most eljött a te időd, imádkozz.
  Tedd rá a kezed
 392. s parancsolj a fájdalomnak, hogy
  tűnjön el. Rátettem a kezem
 393. bár haboztam,
  de rátettem a kezem
 394. és csak parancsoltam.
  Jézus nevében, fájdalom, tűnj el.
 395. Elvettem a kezem és hirtelen,
  látnotok kellett volna
 396. ennek a nőnek az arcát,
  mintha azt mondaná: Hogy csináltad?
 397. Mit...!?
 398. Viccelsz velem?
  - Nem, nem viccelünk.
 399. Ez igaz, és ezért tesszük ezt.
 400. Nem.
 401. Ez beteges.
 402. Jézus gyógyított meg, nem én.
 403. Ez igen, még soha nem láttam
  ilyet azelőtt,
 404. ahogy az álmaim
  épp most váltak valóra.
 405. Ez életem legjobb napja.
 406. Részese lettem annak, amire
  már oly régóta vágyom.
 407. Így hazafelé menet
  tele voltam örömmel.
 408. Csak ültem a buszon
  hazafelé menet.
 409. Amikor viszont megérkeztem, már
  nem tudtam csak ücsörögni és hazamenni.
 410. Csak járkáltam a városban
  és emberekért imádkoztam
 411. még ugyanaznap
  és eljutottam ezekhez a lányokhoz
 412. Imádkoztam értük
  és azonnal meggyógyultak.
 413. Azt mondtam: Ez igen!
 414. Ez nem olyan esemény,
  ami csak Stockholmban történt.
 415. Ez folytatódik.
 416. Azóta minden nap kijárok.
 417. Minden nap kint vagyok az utcán és
  ezreket láttam meggyógyulni.
 418. Ez megváltoztatott engem.
  Az egész lényemet.
 419. Ez igen.
 420. Mozgasd meg a lábadat.
 421. Nem érzek semmit.
 422. Eltűnt?
 423. Nem érzem.
  - Nem.
 424. Nem érzem.
 425. Nem érzem.
 426. Nem furcsa?
  - De igen.
 427. Jézus gyógyított meg.
 428. Hajolj le és nézd meg
  érzed-e.
 429. Működött, Dennis.
  - Próbáld meg. Próbáld meg.
 430. Milyen most?
  - Tökéletes.
 431. Minden fájdalom eltűnt?
  - Minden fájdalom tökéletesen eltűnt.
 432. Istenre esküszöm.
 433. Köszönöm, Jézus.
 434. Nem gondoltam volna,
  hogy ez megtörténik..
 435. Sokszor láttunk már ilyet
  videókon megtörténni
 436. de még sosem voltam képes
  egyedül megtenni
 437. teljesen ezt vártam
  hogy ez az, amit Isten tesz.
 438. Így használ engem,
  ezért vagyok itt.
 439. Imádkoztunk egy lányért
  akinek gondja volt a hátával.
 440. Valamilyen műtéten is átesett.
 441. Fájdalom, tűnj el most.
  Hát, állj helyre, most azonnal.
 442. Jézus nevében.
 443. Érzel valamit?
 444. Oh, pattanást.
  - Ez igen, valami történt.
 445. Betöltötte a Szent Szellem és
  Isten nagyon valóságosan találkozott vele.
 446. Potyogtak a könnyei.
  - Előttünk dőlt el.
 447. Töltsd be.
  Még, még.
 448. A Szent Szellem benned van
  csak nyisd ki a szádat.
 449. Szent Szellem, még..
  Töltsd tele.
 450. Éppen most merítkeztél be,
  töltekeztél be a Szent Szellemmel.
 451. Itt van, itt van.
 452. Ez egy új kezdet.
  Egy új kezdet számodra.
 453. Egy új kezdet.
 454. Istenem, köszönjük a szabadságot,
  köszönjük ezt az új kezdetet.
 455. A családja is ott volt vele,
  a sógornője és a gyerekei
 456. teljes nyugalomban,
  mintha ez lenne a természetes,
 457. Emberek sétáltak el mellettünk..
 458. Emlékszem, arra gondoltam:
 459. Milyen nagyszerű, ami
  ezzel a lánnyal történt most,
 460. Nem is sejtette, mi fog
  vele aznap történni.
 461. Felállt, és látszott rajta
  hogy más ember lett.
 462. Isten belülről kifelé
  változtatta meg őt.
 463. Minden rendben velem, Lillia.
 464. Jó dolog történt.
  - Sőt.
 465. Sokkal jobb, mint gondolnánk.
 466. Isten élő akar lenni a számunkra.
  Meg akarja mutatni nekünk
 467. és meg is mutatja
  ki Ő a számunkra.
 468. Ez Isten, Ő itt is jelen van.
 469. Nem egy pompás templomban,
  hanem itt
 470. Ő része akar lenni
  az életünknek.
 471. Ő része akar lenni a te életednek.
 472. Aztán továbbmentünk.
 473. És imádkoztunk egy férfiért
  akit Danny-nek hívtak.
 474. Igen, először megkérdeztünk
  egy másik férfit, van-e fájdalma.
 475. Azt mondta: "Nem".
  Aztán jött Danny...
 476. Igen, megkérdeztünk egy padon ülő
  úriembert, imádkozhatunk-e.
 477. Azt mondta: "Nem, jól vagyok."
  Egy Danny nevű férfi azt mondta:
 478. "Oh, a hátam nagyon fáj."
  "Mióta?"
 479. "Tíz éve."
  Tulajdonképpen öt éve
 480. sérült meg a háta.
  Így azt mondtuk:
 481. "Oké, akkor most ülj le."
  Leültettük
 482. az egyik lába kb. másfél centivel
  volt hosszabb, mint a másik.
 483. Láb lazulj el és nőljél meg,
  most Jézus nevében.
 484. Ez az.
  - Igen, ez igen, mozdul.
 485. Érezted?
  - A kezedben mozdult.
 486. Valami pattogott,
  amikor kinyúlt.
 487. Danny, próbálj meg felállni
  és nézd meg, milyen most a hátad.
 488. Nagyon jó.
  - Elmúlt?
 489. Igen.
  - Tizenöt év, és elmúlt.
 490. Igen, öt év.
  - Oh, és most elmúlt?
 491. Mit tapasztaltál?
  - Nem tudom, éreztem, hogy ez jó.
 492. Ő első alkalommal tesz ilyet.
 493. Nagyszerű volt és
  míg újabb embereket kerestünk
 494. elhatároztuk, hogy fagyizunk egyet.
 495. Bementünk és beszéltél
  a pult mögött álló hölggyel.
 496. Volt egy nő a pult mögött
 497. és megkérdezte, mit csinálunk,
  honnan jöttünk
 498. így elmagyaráztuk neki,
  hogy járkálunk a környéken és imádkozunk.
 499. Én Houston-ból jöttem
  a többiek pedig sok más helyről
 500. emberekért imádkozunk, akik
  betegek vagy fájdalmuk van.
 501. "Tényleg?"
  Meséltem neki Danny-ről.
 502. Azt mondta: Te jó ég,
  Szeretnék találkozni ezzel az emberrel.
 503. Azt gondoltam, Danny-re gondol,
  aki meggyógyult.
 504. "Sajnos nem tudom, hol van."
 505. Azt mondta: "Ha bármikor visszajön
  imádkozni, értesítsetek."
 506. Magamban azt gondoltam:
  "Dehát ez én vagyok, és itt vagyok."
 507. Oké, visszajövök, csak egy perc.
 508. Aztán kijött a pultból
  és levette a cipőjét:
 509. "Ez a bokám az."
  Odahajoltam
 510. és folyamatosan imádkoztam érte.
  Egyre jobban lett.
 511. Megfordultam és ott volt
  4-5 ember, akik azt mondták:
 512. "Fájdalmam van."
  "Imádkoznál értem is?"
 513. Milyen?
  - Mit tettél?
 514. Nem én voltam.
  - Fájdalmam volt.
 515. Nem hazudok.
 516. Teljesen elmúlt?
 517. Gyerünk, ugrálj, ugrálj!
  - Most már meg tudom tenni.
 518. Mit tettél?
  - Ez Jézus.
 519. Hajolj le!
 520. Utoljára mikor tudtad ezt megtenni?
 521. A seregben.
  - Tíz évvel ezelőtt?
 522. Igen, tíz éve.
  - Szóval már tíz éve nem tudtad?
 523. Nem, nem..
 524. Gyerünk!
  - Igen, már tudom, hogy jó.
 525. Ülj le a székre,
  nézd meg, meg tudod-e csinálni.
 526. És aztán állj fel.
 527. Ha ez Isten...
  Szeretlek titeket.
 528. Ez Isten! Tíz éve nem tudtad megtenni.
 529. Nem, fájdalmaim voltak.
 530. Állandóan orvoshoz jártam.
 531. De Jézus az igazi Orvos.
  Ő a legnagyobb és Ő itt van.
 532. Igen, ámen.
 533. Mi a baj?
  - A karom...
 534. Nem tudod ennél magasabbra emelni?
 535. Mióta van ez a problémád?
  - Hat hete.
 536. Szóval hat hete nem tudod ezt megtenni.
 537. Lazulj ki most azonnal
  Jézus nevében, most azonnal.
 538. Megvan!
 539. Megvan, ez a tied, tartsd meg.
 540. Előtte eddig tudtad emelni?
 541. Jobban mozog, ugye?
 542. Jó.
  - Emeld fel a kezed!
 543. Adj egy pacsit.
 544. Jól érzed magad?
 545. Most már tudjuk, milyen is ez.
 546. Most visszamegyünk Houstonba
  és felkeresünk parkokat, üzleteket..
 547. Ha valahol pizzát eszünk..
  az sem korlátozza Istent.
 548. Ez olyan mintha egy vörös hajú
  aki Ázsiában nő fel, azt gondolná:
 549. "Többnek kell lennie az életben,
  mindenki ugyanolyan."
 550. és aztán elmegy Írországba:
 551. "Ez az, tényleg igaz!
  Vannak még olyanok mint én!"
 552. Valahogy így érzek:
  "Oh, ez az élet."
 553. Erre vágytam és most
  már magam is meg tudom tenni.
 554. Igen, nagyon izgatottak vagyunk
  hogy hazamegyünk és
 555. a szomszédaim, az emberek nem tudják
  mi fogja megérinteni őket,
 556. mert már tudom, hogy meg tudom tenni,
  ez Isten, meg tudom tenni.
 557. Apcsel 2:38 Péter válaszolt: "Térjetek meg
  és merítkezzetek be mindnyájan,
 558. Jézus Krisztus nevében
  a bűneitek bocsánatára,
 559. és megkapjátok
  a Szent Szellem ajándékát."
 560. Egy igazán izgalmas időszakban
  élünk ma Európában
 561. ahol elkezdjük újra megvalósítani
  az Apostolok Cselekedeteiben leírtakat.
 562. Látjuk, amint emberek
  kimennek az örömhírrel,
 563. a Királyság bemutatásával.
 564. És ez gyakran az örömhír nagyon tiszta
  üzenetének elmondását jelenti,
 565. hogy forduljanak el a bűneiktől.
 566. A csomag része
 567. a bemerítkezés és a
  Szent Szellemmel való betöltekezés.
 568. Ezek a gyülekezeti rendszerben
  gyakran szétválnak.
 569. De amit egyre inkább látunk
 570. hogy egy áramlatba összefolynak,
 571. ahogyan az az Apcselben is történt.
 572. Most már nem kell várni.
 573. Ha valaki megtér
  és kifejezi Jézusban való hitét
 574. bemerítkeznek ott ahol víz van.
 575. Bárhol lehet.
  Lehet egy tóban.
 576. Egy esővízes hordóban.
  A fürdőkádban vagy bárhol.
 577. Az emberek azonnal bemerítkeznek
 578. és egyidejűleg
  betöltekeznek Szent Szellemmel is.
 579. Jézus első szavai, amit mondott:
 580. "Térjetek meg,
  Isten Királysága közel van."
 581. Ma is arra vagyunk elhívva,
  hogy a megtérést hirdessük.
 582. Úgy tűnik, hogy ezt a részt
  ma az egyház elvesztette.
 583. Beszélünk a hitről,
  de nem beszélünk a megtérésről.
 584. Szinte félnek beszélni a bűnről.
 585. De arra vagyunk elhívva,
  hogy beszéljünk a bűnről.
 586. Arra vagyunk elhívva,
  hogy hirdessük a megtérést.
 587. Meg kell mondanunk, mi a bűn.
 588. Meg kell mondanunk,
  hogy azok az emberek
 589. akik folyamatosan bűnben élnek,
  meg fognak halni.
 590. Először a bűnről kell beszélnünk
  mielőtt arról beszélnénk
 591. hogy Jézus Isten Báránya,
  aki azért jött, hogy elvegye a bűneinket.
 592. Mert ha nem beszélünk a bűnről,
  mit kezdenek az emberek Jézussal?
 593. Hova mész?
  - Istenhez, a mennybe.
 594. Miért?
  - Mert...
 595. Jó ember vagy?
  - Igen.
 596. Hazudtál valaha?
  - Igen.
 597. Loptál valaha is?
 598. Töltöttél le valamit fizetés nélkül?
  - Igen.
 599. Volt házasságon kívül
  szexuális kapcsolatod?
 600. Ez három törvény a tízparancsolatból.
 601. Hányat soroljak még fel?
 602. Sokszor másokkal
  hasonlítjuk össze magunkat.
 603. Persze, ha a körülötted levőkkel
  hasonlítod össze magad,
 604. akkor azt gondolhatod
  jó ember vagy.
 605. A kérdés nem az
  hogy jó ember vagy-e.
 606. A kérdés az:
  Elég jó vagy?
 607. A Biblia azt mondja: ha csak
  egy bűnt is elkövetsz
 608. az összesben bűnös vagy.
 609. Ez nem olyan, mint más esetben, mikor
  nyugodtan kiegyensúlyozhatsz dolgokat
 610. vannak rossz cselekedeteid
  és jók...
 611. Ez nem ilyen.
  Bűnös vagy, vagy nem vagy bűnös.
 612. Ha egyszer megszegted a törvényt,
  vétkes vagy a törvény megszegésében.
 613. Ha Istenről beszélünk.
  Senki nem tud
 614. soha Istenhez jönni, a mennybe kerülni
  a jócselekedetei által.
 615. Nem lehetséges.
 616. Mindig azt gondoltam
  hogy jó ember vagyok mert,
 617. igen, egy kicsit túl sokat
  bunyóztam
 618. túl sokat ittam
  tettem dolgokat... De!
 619. Ez és ez az ember
  sokkal rosszabb, mint én.
 620. Szóval az volt a gond, hogy másokkal
  hasonlítottam össze magam,
 621. ahelyett, hogy ahhoz a Valakihez
  hasonlítottam volna magam
 622. aki előtt egy nap meg fogok állni.
 623. Hiszem, hogy vissza kell mennünk ahhoz,
  amit a Biblia mutat.
 624. A megtérés nem annyira azt jelenti
  hogy sajnáljuk a bűneinket
 625. és amiket tettünk
 626. és hogy megsértettük Isten Igéjét,
 627. A sajnálat nem igazi megtérés.
 628. Része, de nem a teljes történet.
 629. Látjuk a fáraót az Ószövetségben
  az Egyiptomban levő izraelitákkal szemben,
 630. sajnálta, ki is jelentette:
  "Oh, vétkeztem Isten ellen."
 631. Szóval megvallotta a bűneit, de
  nem fordult el a bűneitől.
 632. Ez nem csak lelkifurdalás.
 633. Sokan mondják és látod is
  hogy sajnálják,
 634. sírnak,
  mert valóban lelkifurdalásuk van.
 635. Júdás az Újszövetségben,
  neki is lelkifurdalása volt.
 636. Annyira, hogy
  öngyilkosságot követett el,
 637. de nem fordult el a bűneitől.
 638. Amikor olvassuk a Bibliát, látjuk
  hogy Isten inkább a megtéréssel
 639. kapcsolja össze a bűnbocsánatot,
 640. nem pedig a Jézusban való hittel.
 641. Gyakran azt gondoljuk, hogy
 642. ha hiszünk Jézusban, akkor Isten
  automatikusan megbocsátja a bűneinket.
 643. És ahogy olvasod a Bibliát
  felfedezed, hogy ez nem így van.
 644. Képzeld el, hogy
  sakkozunk egymással.
 645. Lépek és most te jössz.
 646. Várok, hogy lépjél.
 647. Én lépek. Te lépsz.
 648. Szabad ezt tennem?
  Hogy lépek egyet, aztán még egyet.
 649. Szabad egyszerre két lépést tennem?
  - Nem.
 650. Miért? Mert vannak szabályok.
 651. Ami úgy szól, hogy te lépsz egyet
  aztán én is egyet.
 652. Istennel kapcsolatban.
  Bűnt követtél el.
 653. Tettél valamit, ami rossz
 654. és emiatt
  el vagy választva Istentől.
 655. Nem lehetsz Istennel közösségben
  a bűneink miatt.
 656. A bűneink miatt Isten nem tud
  közösségben lenni velünk.
 657. Isten rád néz és azt mondja:
 658. "Nem akarlak megbüntetni,
  de mivel szent vagyok, meg kell tennem,
 659. ugyanakkor szeretnék
  adni neked egy esélyt
 660. a bűnbocsánatra
  és hogy közösségben legyél velem.
 661. Ezért elküldöm a fiamat, Jézust,
  hogy meghaljon érted."
 662. Tehát ez így néz ki.
 663. Vétkeztél és megszegted
  Isten parancsait
 664. ezért nem élünk
  közösségben Istennel.
 665. A saját életünket éljük,
  elválasztva Istentől.
 666. Isten lenézett rád
  és azt mondta, nem akarlak megítélni
 667. Meg akarok bocsátani neked, ezért elküldöm
  a Fiamat, Jézust, hogy meghaljon érted.
 668. Ki következik most?
  Te.
 669. Isten meg akar bocsátani.
  Meg akar szabadítani.
 670. Egy új életet akar adni
  és gyógyulást általad.
 671. Meg akarja tenni ezeket.
  De azt mondja:
 672. "Lépjél, most te jössz!"
  Rád vár, hogy lépjél.
 673. De amint azt mondod: megtérek
  és elfogadom a bűnbocsánatot.
 674. Amint ezt megteszed,
  Isten megbocsát neked.
 675. Nagyon fontos ezt megérteni,
 676. mert olyan sok ember van
  én is ilyen voltam.
 677. Mint te, hittem hogy van Isten.
 678. De a fejemben, az én kis világomban:
  "Oké, amikor itt az ideje
 679. eljön hozzám, Tőle függ,
 680. Ő hatalmas, megteheti
  amikor akarja."
 681. És átadtam Neki a felelősséget.
 682. Egy valódi mély megtérést
  tettek követnek.
 683. Nem csak szavak,
  nem csak gondolatok.
 684. A valódi megtérés
  nem csak felismeri
 685. hogy vétkeztél
  a szent Isten ellen.
 686. Hanem, hogy megvallod
  neki a bűneidet,
 687. bűnbánattal mész Hozzá
 688. és elfordulsz
  attól a bűnös élettől
 689. és elkezded élni az Ő életét.
 690. A Bibliában használt megtérés szó
  a "metanoia"
 691. ami azt jelenti újragondolni.
 692. És Isten azt akarja, hogy
  gondolkodjunk másként.
 693. Az életünkről
  és arról, ahogyan éltünk.
 694. Ha máshogyan gondolkodunk Istenről és
  hogy a bűneink milyen hatással vannak rá.
 695. Akkor Isten is újragondolja
  amit rólunk gondol.
 696. Apcsel 22:16
  Most pedig mit késlekedsz?
 697. Kelj fel, merítkezz be,
  és mosd le bűneidet...
 698. Ha megvallod a bűneidet
  és világosságra hozod
 699. akkor megtapasztalod
  a megbocsátást.
 700. De ha rejtegeted, akkor minden alkalommal,
  amikor teszel egy lépést
 701. a világosság felé,
  sátán azt fogja mondani:
 702. "Emlékezz csak, emlékezz csak..."
  - Igen, ezt teszi.
 703. De most világosságra került,
  megvallottad.
 704. Elmondtad nekem, kimondtad.
 705. Vezessen a Szent Szellem, lehet
  el kell mondanod az egész világnak.
 706. Nem tudom, de van bűnbocsánat.
 707. Az embereknek hallaniuk kell,
  van szabadság.
 708. Annyi lány és asszony
  megy át ilyenen.
 709. Ők pontosan ugyanezt tették,
 710. hordozzák ezt a terhet
  30-40-50 évig.
 711. Ez nem a szabadság.
 712. A szabadság az, amit most
  tapasztalsz meg.
 713. Ma érkeztem, hogy Istent keressem
  a nyelvek ajándékáért.
 714. És minden másért is az életemben,
  ahol szabadulásra lehet szükségem.
 715. Ezen a hétvégén,
  Isten megszabadított engem
 716. és megáldott
  a nyelvek ajándékával
 717. és megmosott a bemerítéssel.
 718. Több, mint harminc évig éltem
 719. szégyenben és zavarodottságban
  titkolva, hogy
 720. a huszas éveimben
 721. volt egy abortuszom.
 722. És ezután minden egyes napon
 723. az ördög utat talált hozzám.
 724. Istent is kerestem,
  amikor Torben videóit nézegettem.
 725. Mondtam Istennek,
  nem tudom ezt tovább folytatni.
 726. Könyörögtem, kértem, tudni akartam
 727. van-e bűnbocsánata a számomra.
 728. Aztán kiderült, hogy Ő vezetett
  engem ide erre a hétvégére.
 729. Úgy éreztem, arra vezet,
  beszéljek Torbennel,
 730. hogy Isten valamit rajta keresztül
  akar nekem elmondani.
 731. Szóval Isten megadta a lehetőséget arra,
  hogy megszabaduljak.
 732. Megszabaduljak ettől a fájdalomtól.
 733. Harminc év után, szabad vagyok.
  Köszönöm, Jézus, köszönöm.
 734. Légy szabad.
 735. ...a huszas éveimben...
  Istenem, segíts...
 736. ...volt egy abortuszom
  és azóta minden nap, Isten vagyis sátán
 737. Isten azt próbálta
  elmondani, hogy minden rendben,
 738. de az ördög nagyobb befolyásra
  tett szert az életemben.
 739. Csak úgy járt ki és be
  az életemben.
 740. Emlékszem a napra,
  mintha tegnap lett volna
 741. és ugyanazt a fájdalmat érzem.
 742. Ez egy új kezdet,
  egy új indulás.
 743. Készen állsz, hogy
  bemerítkezz Jézus Krisztusba
 744. hogy lemossa a bűneid?
  - Igen.
 745. A saját hited alapján
  bemerítünk Jézus Krisztusba.
 746. Halj meg Krisztussal.
  Támadj fel Krisztussal.
 747. Gyere, imádkozunk érted.
 748. Istenem, köszönjük Elizabeth-et.
  köszönjük a szabadságodat.
 749. És amikor ő ezt megvallotta
 750. egy másik nő is odajött
  és ő is megvallotta ugyanezt a bűnt.
 751. És a bizonysága rögtön
 752. életet és megbocsátást hozott
  valaki más számára is.
 753. És az az asszony is
  bemerítkezett ott
 754. és megtapasztalta ugyanezt a szabadságot.
 755. Később egy találkozón voltunk
  nyolcvan emberrel
 756. ahol elmesélte, hogyan
  történtek vele ezek a dolgok,
 757. hogy az abortusz bűn volt,
  de Jézus megbocsátotta a bűneit.
 758. Amikor ezt megvallotta
  és megosztotta a bizonyságát
 759. ezen a nyolcvan fős összejövetelen
 760. tizenkét másik nő
  odament utána hozzá
 761. és megvallották ugyanezt.
 762. És itt látjuk a bűnvallás erejét,
 763. a bemerítés erejét
  és hogy miről is szól az örömhír.
 764. Aki hisz és bemerítkezik
  üdvözül, mondja Jézus.
 765. Ami igazán érdekes
  a bemerítéssel kapcsolatban, hogy...
 766. Úgy hiszem,
  az idő és a hagyományok miatt
 767. ma nagyon másként látjuk
  ezt a szentséget
 768. mint ahogy a Biblia
  azt valójában bemutatja.
 769. Gyakran úgy tekintünk a szentségekre
  mint a belső történés külső jelére.
 770. Ami érdekes ezzel a
  meghatározással
 771. hogy veszi a szellemit és a fizikait
 772. és teljesen különválasztja ezt a kettőt.
 773. Emiatt a bemerítésre
  csak úgy tekintünk
 774. mint egy szertartásra
 775. és mint aminek semmi kapcsolata sincs
  a szellemi birodalommal.
 776. Más szóval, ez csak egy
  megerősítése
 777. annak, ami szellemi téren
  már megtörtént.
 778. De a bemerítkezés nagyon-nagyon
  különbözik ettől.
 779. Felfedeztük, hogy a bemerítkezés
 780. nem csupán egy szertartás
 781. mármint, hogy a
  belső valóság külső jele.
 782. Látjuk, hogy amikor
  víz alá merülsz
 783. Isten Szelleme megérinti azt.
 784. És amikor a fizikai és a szellemi
  összekapcsolódik a bemerítéskor
 785. Isten valami csodálatos dolgot tesz.
 786. Ami érdekes, hogy
  a bemerítés két dolgot jelent.
 787. Ez egy fürdő
  és egy temetés egyben.
 788. Ahhoz, hogy fürödj
  koszosnak kell lenni.
 789. Szóval mit jelent ez?
 790. Azt jelenti, hogy aki
  bemerítkezik
 791. el kell ismernie a
  bűneit Isten előtt.
 792. És ebben az értelemben, a bemerítés
  és a megtérés kéz a kézben járnak.
 793. Ez megfordulás és hitre jutás.
 794. A bemerítés feltétele,
  amit Isten kér tőlük
 795. a megtérés
  és hit Jézus Krisztusban.
 796. Az ember holtan jön a bűneiben.
 797. Az történik, hogy
  vesszük ezt az embert
 798. aki a bűneiben jön,
  a megtérés bizonyítékát hozva
 799. és aztán bemerítjük őt.
 800. És ez az ember megújulva és tisztán
  jön ki a vízből.
 801. Sokaknak elmondom, akikkel találkozom,
 802. a bemerítés nem csak
  egy tiszta kezdetet jelent.
 803. Egy teljesen
  új élet indul ilyenkor.
 804. Engedd ki, engedd, ki
  Még, még...
 805. Dicsőség, dicsőség...
 806. Dicsérünk, Jézus.
 807. Köszönjük, Jézus.
 808. Köszönjük, Jézus, köszönjük, Jézus.
 809. Köszönjük, Jézus.
 810. Köszönjük, Jézus.
 811. Köszönjük, Jézus.
 812. Dicsérjük a nevedet, köszönjük, Jézus.
 813. Köszönjük, Jézus.
 814. Hogy érzed magad?
 815. Éreztem, hogy valami kiment belőlem...
 816. Feltör, ez az élő víz
  ami feltör a bensődből
 817. És Isten kiárasztja azt a szádon keresztül
 818. Claudio, te egy teljesen új ember vagy.
  - Ámen.
 819. Jól érzed magad, ugye?
  - Igen.
 820. Ez még csak a kezdet, Claudio.
 821. Ez még csak a kezdet.
  - Igen.
 822. Isten neked adta ezt
  az ajándékot.
 823. Lesz olyan, mikor nem fogod
  tudni, miért is imádkozzál.
 824. És most mehetsz hittel és imádkozhatsz.
 825. Az a nagyszerű a nyelveken szólásban
 826. hogy tudok más dolgokkal
  foglalkozni miközben imádkozom
 827. mert nem az elmém imádkozik.
 828. Én csak hagyom a számat hittel mozogni.
 829. És a Szellem közbenjár rajtunk keresztül.
 830. Szóval Isten használt téged.
 831. A Szellem beléd jött
  és közbenjárt rajtad keresztül.
 832. Ez csodálatos.
  - Ámen, köszönet Istennek.
 833. Nem nagyszerű az Isten?
  - Dehogyisnem.
 834. Ő nagyszerű.
  - Igen az.
 835. Tanultam ma valamit.
 836. A bemerítkezés erejét Jézusban.
 837. Ez többé már nem csak egy jelkép,
  ahogy a legtöbb gyülekezet hiszi-tanítja.
 838. ahogy én is ezt hittem,
  mivel csak azt ismertem.
 839. Úgy hittem, ez egy dolog
  amin át kell esni
 840. pár vízcsepp vagy ilyesmi.
 841. Azonban annyi erő van benne
 842. mikor igazán elhiszed
  mindez miről szól.
 843. A halálról, a temetésről, a lezárásról,
  az óemberről
 844. a régi természet elmúlik és
  egy új ember jön a felszínre.
 845. Ahogy ma megtudtam, hiszel
 846. Jézusban Uradban és
  Megváltódban?
 847. Igen, hiszek.
 848. Akkor, az óember alámegy, meghalsz,
  az új ember pedig feltámad.
 849. Azonnal, amint kijött a vízből
 850. azt mondta, valami elhagyta őt.
 851. Egy óriási teher esett le róla és
  többé semmi ereje nem volt az életére.
 852. És azonnal bemerítkezett a
  Szent Szellembe.
 853. Ez a testvér annyira megtört volt,
  csak sírt.
 854. Ahogy a keblére ölelte,
  annyira értékes volt ezt látni.
 855. Annyira értékes volt látni,
  amit Isten tett az életében.
 856. És ő csak sírni tudott
  Isten jelenlétében.
 857. És számomra, csak látni,
  amit Isten tett...
 858. Ő vezetett, gondolom
  három-négy órát idáig
 859. mert ezt szerette volna.
 860. És annak a dolognak, ami mostanáig
  támadta őt
 861. többé nincs hatalma felette, ő szabad,
  teljesen szabad.
 862. Igazán hálás vagyok
  mivel most megtanultam
 863. hogy fontos a vízbe
  való bemerítkezés
 864. fontos a bűnbocsánat
 865. fontos a Szent Szellembe
  való bemerítkezés
 866. Erre a három dologra szükség van.
 867. Ez valóban megváltoztatta
  az életemet
 868. és most hirdetem ezt az üzenetet
  amíg meg nem halok.
 869. Mivel megtapasztaltam ezt,
  és ez volt az egyik legerőteljesebb
 870. demonstrációja Isten szeretetének,
  amit valaha láttam,
 871. Az oka, úgy hiszem, hogy most
  látjuk mindezeket megtörténni
 872. az, hogy mikor az óember meghal
 873. a démonok elvesztik a fogást rajtunk.
 874. Egy halott embert nem kínozhatnak többé.
 875. Mivel az óember meghal
 876. és mikor feljössz a víz alól
 877. te egészen új vagy.
 878. Egy új ember vagy,
  aki régi ruháit viseli még.
 879. Mikor Jézus ezen a földön járt
 880. bűnbánatot hirdetett.
 881. És aztán az újjászületésről tanított
  hogy az embereknek újjá kell születniük,
 882. víz és Szellem által.
 883. De ő nem tudott abban az időben,
  bemeríteni embereket az ő nevében.
 884. Ő nem tudott bemeríteni embereket
  a Szent Szellembe.
 885. De a kereszt után, amikor
  Péter felállt Pünkösdkor,
 886. akkor hallottuk először az evangéliumot
  amikor Péter azt mondta:
 887. "Térjetek meg és meríkerezzetek be
  a bűneitek bocsánatára
 888. és veszitek a Szent Szellemet."
 889. Te letérdelsz és azt mondod:
  "Bemerítelek Jézusba Krisztusba"
 890. s bizonyosodj meg róla
  hogy alámerül.
 891. Halj meg Krisztussal.
  Támadj fel Krisztussal.
 892. Szabadság! Szabadság!
  Távozz! Távozz!
 893. Szabadság. Szabadság.
 894. Menj ki! Hagyd el! Távozz!
 895. Parancsolom, szellem, hogy takarodj!
  Most azonnal! Gyere ki!
 896. Menj! Jézus nevében parancsolom
  szellem, hogy távozz!
 897. Hagyd el őt, most azonnal!
 898. Kifelé! Kifelé!
  Távozz!
 899. Jézus nevében parancsolok minden démonnak,
  távozzatok, most azonnal!
 900. Távozz! Most azonnal!
  Gyere ki!
 901. Parancsolom, démon, távozz!
  Távozz, most azonnal!
 902. Távozz, démon!
 903. Parancsolom, démonok
  hagyjátok el őt most!
 904. Hazugság, távozz! Gyere ki belőle!
  Még, még. Engedd el!
 905. Parancsolom démon, Jézus nevében,
  gyere ki belöle!
 906. Kifelé! Még!
  Távozz!
 907. Jézus nevében parancsolom,
  az utolsó dolog is távozzon!
 908. Távozzatok démonok, Jézus nevében démonok!
  Kifelé!
 909. Most azonnal!
  Hagyd el őt! Hagyd el őt!
 910. Töltsd be őt, töltsd be őt,
  több szabadság, szabadság.
 911. Ez valóságos.
 912. Köszönöm.
 913. Ez valóság!
 914. Hogyha szeretnél többet megtudni erről
  akkor ajánlanék egy könyvet.
 915. Lehet hogy már hallottál róla,
  ez a könyv a Biblia.
 916. Ez az, amiről a Bibliában olvasunk.
 917. Ő megszabadult és a Szent Szellem
  hatalma alá került.
 918. Ez nem csak egy jelkép,
  ez maga a valóság.
 919. És ha ez igaz a Bibliából,
  akkor mi van a többi részével?
 920. Minden szó igaz,
  az elejétől a végéig.
 921. Hallelujah.
 922. Barátom!
 923. Még mindig emlékszem,
  ahogy ökölbe szorult a kezem.
 924. emlékszem, ahogy
  csapkodtam a vizet
 925. és utána tényleg
  hangosan felkiáltottam, aztán
 926. zűrzavar vett körül,
  valami történik.
 927. Nem tudtam, hogy ez én voltam.
  Nem tudtam mi is történik.
 928. Csukva volt a szemem
  aztán kinyitottam
 929. és teljesen máshol
  voltam, mint előtte.
 930. Felnéztem, és Torben amott volt
 931. én most ebben az irányban álltam,
  de az előbb a másikban.
 932. Nem igazán értettem miért.
 933. Aztán megint zűrzavar lett.
 934. Az utolsó dolog, amire emlékszem
  hogy Torben azt mondja:
 935. "Démonok, menjetek ki belöle."
 936. Aztán békesség lett,
  minden lenyugodott.
 937. Teljes csendesség lett.
 938. Még mindig emlékszem, amikor
  felnéztem, sok embert láttam.
 939. Mindegyiküknél kamera volt.
 940. Sokan néztek engem.
 941. Olyan volt, mintha sokkot kaptam volna.
 942. Mint amikor kijössz a műtőből
  és mindenki ott vár rád.
 943. Valahogy így tudnám
  elmagyarázni.
 944. Az életemben és a
  tapasztalataimban
 945. nincsen semmi ehhez fogható.
 946. Leginkább
 947. egy foghúzáshoz tudnám hasonlítani.
 948. Tudtam, volt ott valami
 949. amikor ez a zűrzavar történt
  aminek nem volt joga ott lenni.
 950. Olyan ez most, mintha
  az a fog eltűnt volna.
 951. Nincsen ott semmi sem,
  mert már eltűnt.
 952. Olyan mintha ott új bőr lenne
 953. Mint amikor a fogadat kihúzták
 954. és a nyelveddel keresed
  hogy megérintsd azt.
 955. A nyelved be tud kúszni a fogad
  hűlt helyére.
 956. Hogy érezd, milyen
  na, ilyesmi volt ez is.
 957. Ott volt valami új és friss
 958. ahol előtte ez a fog volt.
 959. Boldog vagyok és szabad.
  Köszönet Jézus Krisztusnak.
 960. Amint az emberek bemeritkeznek,
  elkezdek értük imádkozni
 961. szabadulásért, mert most
  meghaltak Krisztussal,
 962. feltámadtak Krisztussal, ezért
  a sátánnak el kell hagynia őket.
 963. Nagyon erőteljes látni egy szabadulást
 964. ott helyben a bemeritkezés részeként.
 965. Ez nagyon erőteljes volt,
  nagyon sok ember jött el és látta
 966. és hirtelen nagy tömeg lett
  kb. 150-200 ember nézett minket.
 967. Rögtön miután ő megszabadult,
  be is meritkezett a Szent Szellembe.
 968. elkezdett nyelveken szólni,
  ez valóban erőteljes volt.
 969. Aztán be kellene meríteni
 970. a család többi részét,
  a fiát, a lányát és a feleségét is.
 971. Amikor bejöttek a vízbe,
  bemerítésre készen
 972. Isten valami csodálatosat tett.
 973. Az evangéliumokban azt olvassuk
 974. Jézus a Jordán folyóba merítkezett be.
 975. Azt olvassuk, hogy megnyílt a menny
 976. és a Szent Szellem leszállt
  mint egy galamb.
 977. Én és Lauren, azt mondtuk:
 978. "Imádkozzunk, hogy
  történjen ma valami hasonló,
 979. hogy legyen egy jel az égen
  mikor bemerítkezünk."
 980. Így mikor bemerítkeztünk,
 981. a vízben álltam
  várva a bemerítésemre.
 982. Hallottam, ahogy az emberek
  a tömegben az mondják: "Nézz fel!"
 983. Megfordultam és felnéztem,
  és láttam 'valóságos' volt az égre írva.
 984. Ez egy imameghallgatás volt számomra.
 985. amint bemerítkezni készültem.
 986. Köszönöm Neked, Jézus.
 987. Mindenki mutogatott és azt mondták:
  "Nézz oda, nézz fel!"
 988. Az égen,
  nemrég volt ott egy repülőgép
 989. az égre írta, hogy: 'valódi'.
 990. Ezzel egyidőben imádkoztam a férjéért
 991. aki megszabadult, s én azt mondtam:
 992. "valódi."
  "Nemcsak egy jelkép."
 993. „Ha ez igaz, minden amit
  a Bibliában olvasunk, igaz”
 994. És hirtelen ott láttuk, az égbolton,
 995. hogy Isten azt írta: 'valóságos'.
 996. VALÓSÁGOS
 997. Torben, nézzél fel!
  - Igen, láttam.
 998. Igen, látom.
 999. Ezután elkezdtük hirdetni Isten igéjét
 1000. és még sokan megtértek és
  aznap üdvösséget nyertek.
 1001. Nyolc ember bemerítése
  helyett, ahogy terveztük aznap,
 1002. több mint harminc embert
  merítettünk be.
 1003. Mert az emberek, akik látták,
  hogy mi történt
 1004. látták, hogy emberek
  démonoktól szabadultak
 1005. látták, hogy vették a Szent Szellemet.
 1006. Szintén megtértek a bűneikből
 1007. és jöttek bemerítkezni és
  ők is hasonlókat tapasztaltak.
 1008. A démoni világ valóságos.
  Nagyon valóságos.
 1009. Kaptam ebbe betekintést gyülekezetekben
 1010. mikor evangélisták vagy,
  úgynevezett Isten emberei jöttek.
 1011. Hatalmat gyakorló emberek.
 1012. Imádkoznak valakiért
  és az megnyilvánul.
 1013. De én ezt sosem láttam megtörténni
  a saját kezem által.
 1014. Az első igazi élményem
 1015. és valószinűleg a legnagyobb az
 1016. mikor a feleségemmel
  bemerítettünk valakit
 1017. első alkalommal az otthonunkban
 1018. Ez a személy New Age-s és
  reiki gyógyító volt
 1019. tarot kártyázott, kristálygömbözött,
  és még sok New Age dologban volt benne.
 1020. Bemerítettük őt és ha itt
  abbahagytuk volna
 1021. mint egy átlagos alkalmon,
  akkor rámosolygunk,
 1022. adunk neki oklevelet és
  megiszunk egy kávét utána.
 1023. Azonban mi tovább imádkoztunk érte,
  és imádkoztunk
 1024. és kb. két perc után a démonok
  elkezdtek megnyilvánulni.
 1025. Egyik a másik után nyilvánult meg
  és mi kiűztük őket
 1026. Ez volt a legvalósabb,
  legradikálisabb élmény
 1027. amit valaha láttam.
 1028. Felnyitotta a szememet a csatára,
  ez egy harc.
 1029. Nemcsak megkértek minket..
  Nem azt mondták, hogy ez egy jó ötlet.
 1030. Hanem Jézus megparancsolta nekünk
  hogy űzzük ki a démonokat.
 1031. Felelősek vagyunk azért, hogy embereket
  megszabadítsunk Jézus nevében.
 1032. Miért is folyik ez a harc?
  Mert sátán mindezt nem szereti.
 1033. De most lemegyünk
  a víz alá és aztán
 1034. ő feljön, ti pedig látni fogjátok
 1035. a szabadságot, látni fogjátok
  a szabadságot és egy új életet.
 1036. Csak térdelj le.
  Ne félj. Térdelj le.
 1037. Csak térdelj le.
  - Nem tudok.
 1038. Nem igaz, le tudsz, tudsz.
 1039. Jézus nevében,
  le tudsz, le tudsz.
 1040. Ez egy új élet. sátán egy hazug,
  sátán egy hazug.
 1041. Ő hazudik, és nem akarja
 1042. hogy mindenedet odaadd Jézusnak.
 1043. Mert mikor odaszánod magadat,
  Ő megszabadít
 1044. és sátán veszíteni fog
  és ő ezt nem akarja.
 1045. Meg tudod csinálni.
 1046. A térdeim nem akarnak behajlani.
 1047. lemész Jézus nevében.
 1048. Ő szeretne lemenni,
  azonban a térdei nem engedik.
 1049. Nem tud lemenni, harc folyik benne.
 1050. Jézus nevében
  köszönjük Istenünk.
 1051. Csak menjél le, Jézus nevében.
  Csak menjél le.
 1052. Lefelé, lefelé, csak menjél le,
  Jézus nevében.
 1053. Jézus nevében. Jézus nevében, menjél le.
 1054. Menjél le, menjél le.
  Jézus nevében, menjél le.
 1055. Kész vagy a Jézusba való bemerítkezésre?
 1056. Így a te saját hited alapján
  bemerítünk Jézus Krisztusba.
 1057. Csak menj le. Halj meg Krisztussal.
  Támadj fel Krisztussal.
 1058. Szabadság! Szabadság! Sátán tűnj el!
  Hagyd el őt! Hagyd el őt, most azonnal!
 1059. Gyere ki! Gyere ki! Hagyd el őt! Gyerünk!
 1060. Gyere ki! Gyerünk! Most azonnal!
 1061. Ereszd el! Ereszd el!
 1062. Menj! Menj! Jézus nevében
  parancsolom, vallásosság szelleme
 1063. menj el, most azonnal
  Jézus nevében!
 1064. Menj el! Utolsó dolog is, tűnés!
 1065. Menj! Menjél! Jézus nevében!
 1066. Menj! Most azonnal!
 1067. Menj! Menjél!
 1068. Menj ki belőle Jézus nevében! Kifelé!
 1069. Távozz! Most azonnal! Gyere ki belőle!
 1070. Minden harag, minden félelem
  hagyd el őt most Jézus nevében!
 1071. Gyere ki belőle! Most rögtön!
  Gyere ki! Gyere ki belöle!
 1072. Gyere ki belőle, most rögtön!
 1073. Parancsolom, hogy távozz!
 1074. Menjél! Most azonnal!
  Szabadság! Most azonnal!
 1075. Engedd el!
 1076. Parancsolom, démon, hogy takarodj!
 1077. Parancsolom szellem,
  hogy takarodj!
 1078. Kifelé! Kifelé! Most!
 1079. Menjél, Jézus nevében!
  távozz most azonnal Jézus nevében!
 1080. Kifelé most azonnal!
 1081. Kifelé! Parancsolom démon
  hagyd el őt most azonnal!
 1082. Gyere ki!
 1083. Menj ki, most azonnal
  Jézus nevében!
 1084. Gyere ki!
  Gyere ki, most azonnal!
 1085. Kifelé! Gyerünk! Menj ki Jézus nevében!
 1086. Parancsolom szellemek
  hagyjátok el! Most! Kifelé!
 1087. Kifelé! Kifelé!
  Most rögtön Jézus nevében!
 1088. Gyere ki! Gyere ki!
 1089. Hallelujah.
 1090. Érzed a szabadságot?
 1091. Szabad vagy.
 1092. Milyen?
  - Nagyszerű, köszönöm!
 1093. Gyerünk már, ez egy új élet!
 1094. Gyerünk már, látod?
  Ezt szeretem!
 1095. Gyerünk barátaim, látjátok?
 1096. Ez a bemerités ereje.
 1097. Térjetek meg a bűneitekből, Jézushoz...
 1098. Ez egy csata, de a
  sátán már veszített.
 1099. Jézus él!
 1100. Egy új élet, egy új élet.
 1101. Szabadság.
  - Igen.
 1102. Dicsőség az Úrnak.
  Dicsőség Jézusnak.
 1103. Köszönöm, hogy betöltöd
  őt, köszönöm, köszönöm.
 1104. Ámen!
 1105. Ámen!
 1106. Megkaptad a Szent Szellemet.
  - Igen.
 1107. Ezelőtt még soha nem
  szólt nyelveken.
 1108. Erőteljes!
 1109. Láttuk, milyen sok ember
 1110. szabadult meg a bűntől bemerítés által.
 1111. Láttunk skizofrén embereket
 1112. megszabadulni démonoktól
  bemerítésen keresztül.
 1113. Láttunk evészavaros embereket
 1114. megszabadulni bemerítés által.
 1115. Láttunk betegeket felépülni bemerítéskor.
 1116. Láttunk embereket, akik nem tudták
 1117. venni a Szent Szellemet.
 1118. De amikor bemerítkeztek,
  a Szent Szellem
 1119. rájuk szállt és
  elkedtek nyelveken szólni
 1120. Ez valóság, mondom ez valóság.
 1121. Nem tudom megmagyarázni
  de Isten Szelleme
 1122. jött és tényleg bemerítkeztem
  a Szellembe és szóltam nyelveken.
 1123. ApCsel 1:8
  Erőt kaptok
 1124. amikor eljön hozzátok a Szent Szellem;
 1125. és tanúim lesztek...
  egészen a föld végső határáig.
 1126. Imádkozni fogok s te segíteni fogsz nekem.
 1127. Mi a neved?
  - Kathy.
 1128. Kathy aggoddalommal küszködik és szeretne
  bemeritkezni Szent Szellembe.
 1129. Csak most találkoztunk és beszélgettünk a
  bemerítkezésről s hogy ez hogy is működik.
 1130. Istenem.
 1131. Hiszek benned.
 1132. Hiszek benned, Jézus.
 1133. Megtérek a bűneimből.
 1134. És kérlek,
 1135. hogy szabadíts meg
 1136. minden aggódástól
 1137. jöjj Szent Szellemmeddel.
 1138. Tölts be.
 1139. Meríts be engem.
 1140. Most.
 1141. Jézus nevében.
 1142. A Biblia egyértelműen szól arról,
  hogy mindig van jele
 1143. mikor az emberek bemerítkeznek
  Szent Szellembe.
 1144. Az ApCsel 8-ban olvashatunk Fülöpről
 1145. ahogy eljött Samáriába és
  hirdette az evangéliumot.
 1146. Az emberek befogadták az
  üzenetet és megtértek
 1147. és bemerítkeztek Jézus Krisztusba.
 1148. Azonban akkor még
 1149. nem részesültek a
  Szent Szellemben.
 1150. Így mikor az apostolok megérkeztek, látták
 1151. hogy még nem voltak bemerítve
  a Szent Szellembe.
 1152. Ezért kézrátétellel imádkoztak értük
 1153. és megkapták a Szent Szellem
  keresztséget.
 1154. Nem olvassuk ott, pontosan mi is történt,
 1155. de tudjuk, hogy volt ott egy jel.
 1156. Miért?
  Mert volt egy férfi, Simon.
 1157. Simon látta, hogyan adatott
  a Szent Szellem
 1158. az apostolok kezei által.
 1159. Amikor ezt látta, akkor
  ő is akarta ugyanazt az erőt.
 1160. Hogy az emberek, akikre ő
  ráhelyezi a kezét
 1161. vennék a Szent Szellemet.
 1162. Most elkezdünk nyelveken szólni
  amikor azt mondom: "most"
 1163. mondd ki a szavakat
  hadd jöjjenek elő.
 1164. Most.
 1165. Szent Szellem, szabadság.
 1166. Szabadság, most azonnal.
 1167. Szabadság, most azonnal.
  Szabadság, szabadság.
 1168. Szent Szellem, szabadság.
 1169. Szabadság, most azonnal.
  Jöjj az erőddel, most.
 1170. Erő, erő.
 1171. Igen, ez menő, nem igaz?
  Velem ez tegnap történt.
 1172. Tegnap lett Szent Szellembe bemerítve.
 1173. te pedig ma.
 1174. Sosem szóltam nyelveken ezelőtt.
 1175. Hogyhogy.. ez csak úgy jött? Igen.
 1176. Ez milyen volt?
 1177. Ez csodás volt, ez észbontóan csodálatos.
 1178. Képzeld, itt az utca közepén.
 1179. Ez csodálatos, köszönöm.
  nagyon köszönöm.
 1180. Most pedig menjél és mondd el másoknak.
 1181. Mindig úgy éreztem, hogy két tábor van.
 1182. Amikor az egyik táborba mész, ott csak
  arról hallasz, hogy csodák csodák.
 1183. ezt nem igazán értettem
 1184. mert, ha Jézus azt akarta volna csak
 1185. hogy csodákkal és a testünk
  gyógyításával segítsen nekünk,
 1186. ha ez minden
  amit akart volna tenni
 1187. akkor ez eléggé ellentmond
  arra vonatkozólag hogy
 1188. Isten megígérte, hogy nekünk hívőknek
  ad egy új testet, majd.
 1189. Ugyanakkor, ha
  a másik táborhoz csatlakozom
 1190. és ha azt mondom, a csodák már a múlté,
  egyedül Isten Igéje,
 1191. akkor ez ellentmond a Írásnak
 1192. mert az Írás azt mondja, az Ige erővel jön
 1193. és Ő fogja megerősíteni azt
  hatalommal.
 1194. Szóval hol van a középút?
 1195. A középút az Isten Igéjében található,
 1196. ahol egyensúly van a kettő között,
 1197. ahol szeretnénk, hogy Isten Igéje
 1198. egyesüljön Isten erejével
 1199. és valóban változás lesz
  az emberek életében
 1200. ahol az embereket igazán
  megítéli a Szent Szellem,
 1201. megtapasztalják az új életet,
  megtérnek, elfordulnak a bűntől,
 1202. nem csak megvallják,
  de el is hagyják a bűnt,
 1203. veszik Isten erejét,
 1204. bemerítkeznek, nyelveken szólnak
 1205. s tevékenykednek napi rendszerességgel
 1206. a benned élő Isten erejével
 1207. vagy inkább, a templomban,
  akik mi vagyunk.
 1208. Évekig csak vallásoskodtam.
 1209. Majd teljesen hátrahagytam
 1210. aztán volt bennem ez az éhség,
  hogy visszatérjek.
 1211. Ahogy visszatértem, rájöttem
  voltak területek az életemben
 1212. ahol hitetlenségbe zárkóztam.
 1213. Ez ma már nem történik meg,
  ez csak a Jézus idejében volt,
 1214. vagy csak néhány ember
  számára adatott.
 1215. Mikor olvastam a Bibliát ez állt benne:
 1216. Ezek a jelek követik azokat
  akik hisznek.
 1217. Mondom magamban, én hívő vagyok,
  miért nem történik mindez?
 1218. Amire szükségünk van, az
  egymás hitének a serkentése.
 1219. Ha van egy csapat és
  mindnyájan ugyanazt tesszük,
 1220. Felbuzdul a hitem.
 1221. Ugyanúgy a tiéd is.
 1222. Ma megkaptad a nyelvek ajándékát.
 1223. Ha nem használod e ajándékot,
  gondolj bele mi történhet.
 1224. El fog veszni.
 1225. Mi lesz, ha ez most megvan benned
 1226. és nem fogod olvasni a Bibliád.
 1227. Ezzel mindezt eldobod magadtól.
 1228. Fejleszd ezt,
  tedd az életstílusoddá.
 1229. Tedd Istent az életed középpontjává
 1230. és tedd azt, amit mi is teszünk
  a barátaiddal.
 1231. Gondolj bárkire, akit ismersz,
  valaki a barátok közül.
 1232. Hívd fel őket és mondd el, mi történt.
 1233. Tegyél bizonyságot
  és aztán imádkozz értük.
 1234. Hidd el, mikor ráteszed a kezed,
  hogy imádkozz.
 1235. Magabiztosan beszélek...
  tudod mióta csinálom ezt?
 1236. Tegnap óta.
  - Mától.
 1237. Ma van az első napom, hogy gyógyítok.
 1238. Hogy gyógyulásért imádkozom.
 1239. Képzeld el,
  az összes egyházi szemét, amit tanultunk
 1240. sose tudtam csinálni semmit.
 1241. Most Isten erejével a bensőnkben
 1242. meg tudod tenni most, és tényleg
 1243. keress valakit, imádkozz értük
  és gyógyulás lesz belőle.
 1244. Ez Jézus Krisztus ereje.
  Ő csodálatos.
 1245. Mindenki jöjjön ide s
  nézzétek, hogy mi történik.
 1246. Látni fogjátok, mit tesz Isten.
 1247. Ez döbbenetes, nem?
  - De igen.
 1248. Ki akar első lenni,
  kinek van valami problémája?
 1249. Nem, nem igazán.
  - Fel vagy hólyagosodva.
 1250. Rendben.
  - Fáj a bokád?
 1251. Nem, a lábfejem.
  Mindenhol fel van hólyagosodva.
 1252. Rendben.
  Gyógyulj meg Jézus nevében.
 1253. Hogy érzed?
  Mozgasd a lábad.
 1254. Oh Istenem.
 1255. Nem, nem érzek semmit.
  Tényleg?
 1256. Egy tizes skálán mennyire fáj?
 1257. Csak kettő.
  - Ok, imádkozzunk újra.
 1258. Csontok, igazodjatok vissza,
  gyógyulj meg Jézus nevében.
 1259. Nem érzek semmit.
  Ez őrületes.
 1260. Ez az!
  Jézus csodálatos, nem igaz?
 1261. Ugye milyen nagyszerű Ő?
  - Szeretem Őt.
 1262. Nagyon köszönöm.
  - Biztos?
 1263. Nem azért mondod csak hogy örömöt szerezz?
  - Nem, igazán.
 1264. Valóban tudok járni...
  - Fantasztikus. Menj, mutasd meg, gyerünk.
 1265. Semmi fájdalom egyáltalán?
  Mesés.
 1266. Dicsérjétek Jézust, dicsérjétek Őt...
  Ki a következő?
 1267. Izületi fájdalom van a térdemben.
 1268. A jobb?
  - Igen.
 1269. Milyen régóta van ez?
 1270. Tavaly évközben kezdődött
  azóta időről időre előjön.
 1271. Mit mondanál mennyire fáj, most?
 1272. Érzel most fájdalmat?
 1273. Amikor ránehezedek...
 1274. Rendben, imádkozzunk.
 1275. Térdek, ízületek gyógyuljatok meg
  Jézus nevében.
 1276. Mozgasd meg most és nézzük, milyen érzés.
 1277. Csak mozgasd körbe.
 1278. Ez egy kicsit furcsa.
 1279. Két másodperce még ott volt
  és most nem fáj.
 1280. Egyáltalán? Teljesen elmúlt?
 1281. Egyáltalán, ránehezedek.
 1282. Ha ránehezedek általában úgy érzem...
 1283. Teljesen elmúlt?
  - Igen.
 1284. Dicsérjük Istent ezért.
 1285. Tudod, hogy történt ez a gyógyulás?
 1286. Jézus ereje által.
 1287. Jézus teszi ezt, nem én
 1288. nem vagyok különleges ember,
  csak egy küldött.
 1289. Valaki más, akinek van valami baja?
  Gyerünk.
 1290. Nemrég jött helyre a bokaficamom
 1291. de időnként még mindig fáj.
 1292. Most is?
  - Egy kicsit.
 1293. Mozgasd körbe, hogy lássuk
  miféle fájdalom ez.
 1294. Igen, fáj.
  - Rendben.
 1295. Bokák, gyógyuljatok meg Jézus nevében.
 1296. Mozgasd meg a bokádat. Fura érzés.
 1297. Gyerünk, sétálj egy kicsit.
 1298. Ez annyira.....
  - Hát nem csodás Ő?
 1299. Én is ugyanúgy csodálkozom,
  mert tudod mit?
 1300. Én új keresztény vagyok.
  Nemrég merítkeztem be,
 1301. és kaptam meg a
  Szent Szellem keresztséget.
 1302. Más nyelven szóltam.
  Ahogy a Biblia tanítja.
 1303. Azt is mondja, gyógyítsuk meg a betegeket.
 1304. Nem kell a vallásos keresztény
  felekezetekre hallgatni
 1305. Mindaz szemét.
  Mindaz vallásosság.
 1306. Jézus igazi követői azt teszik,
  amit Ő mond nekik
 1307. és mi ezt csináljuk.
 1308. Egyszerű, hétköznapi emberek.
 1309. Csak kimegyünk és hallgatunk Jézusra.
 1310. Apcsel 19:2
  Pál megkérdezte őket,
 1311. "Vettetek Szent Szellemet
  amikor hívők lettetek?"...
 1312. Mit tudsz a Szent Szellemről?
 1313. és a Szent Szellem keresztségről?
  - Közbenjár értem.
 1314. Hallottál már a nyelveken szólásról?
 1315. Láttam, még fiatalabb koromban
 1316. de eléggé megijedtem,
  szóval nem vagyok biztos benne, mi is ez,
 1317. nagyon keveset értettem meg
  a Bibliából
 1318. és hogy hogyan működik
  a Szent Szellem.
 1319. Nehéz volt megértenem.
 1320. A gyülekezetben, ahova járok
  még nem láttam ezt megtörténni.
 1321. Az Apostolok cselekedetei
  19. fejezetében olvasunk Pálról,
 1322. hogyan ment Efézusba,
  ahol találkozott néhány hívővel.
 1323. Nem azt kérdezte tőlük, hogy
  melyik gyülekezetbe járnak,
 1324. mert nem ez a fontos.
 1325. Azt kérdezte tőlük:
 1326. "Megkaptátok a Szent Szellemet
  amikor hívők lettetek?"
 1327. Azok a hívők még nem
 1328. voltak vízbe merítkezve
  Jézus Krisztus nevébe
 1329. és még nem kapták meg
  a Szent Szellemet.
 1330. Ezért Pál bemerítette őket
  Jézus Krisztusba
 1331. és amikor rájuk tette a kezét
 1332. mindnyájan megkapták a Szent Szellemet
  és elkezdtek nyelveken szólni.
 1333. Szabadságot. Szabadságot. Még.
 1334. Nagyobb szabadságot.
  Szabadságot, most.
 1335. Istenem, köszönjük a szeretetedet,
  köszönjük a szabadságodat.
 1336. Köszönjük, Szent Szellem, hogy
  betöltöd őt. Betöltöd őt.
 1337. Már nem leszel ugyanaz.
  Már nem leszel ugyanaz.
 1338. Hogy vagy?
 1339. Érezted, hogy... Isten...
 1340. Még soha nem tapasztaltad ezt?
 1341. Már nem leszek ugyanaz.
 1342. És ott az üzletközpontban,
  rátettem a kezem
 1343. és a Szent Szellem megérintette.
 1344. Még soha nem tapasztalta
  ezt korábban.
 1345. Annyira megérintette
  a Szent Szellem,
 1346. hogy eldöntöttük, hogy kimegyünk
  beszélgetni és még egy kicsit imádkozni.
 1347. Kint, amikor imádkoztam érte,
  egy démon elkezdett megnyilvánulni.
 1348. Parancsolom ennek a szellemnek,
  hogy azonnal menjen ki!
 1349. Parancsolom, hogy
  hagyjd el, azonnal!
 1350. Szabadság van, szabadság van.
 1351. Gyere ki! Menj ki!
 1352. Szabadság, most,
  szabadság most azonnal.
 1353. Menj!
  Parancsolom, szellem, menj ki!
 1354. Menj el! Menj el! Most azonnal! Menj el!
 1355. Hagyd el őt! Hagyd el!
  Most azonnal! Hagyd el!
 1356. Először nem is tudtam, hogy
  pontosan miért is fogok imádkozni,
 1357. de később Isten kijelentette nekem.
 1358. Megmutatott egy bűnt az életében,
  amit elkövetett.
 1359. Amikor ezt elmondtam neki,
  sírva összeomlott
 1360. és azt mondta: "Honnan tudtad,
  honnan tudtad?
 1361. Isten meg tud nekem bocsátani?"
 1362. Ott kint az áruház előtt
  ez a fiatal lány találkozott Istennel.
 1363. Annyira erőteljes volt,
  hogy egyszer csak
 1364. három biztonsági őr
  futott oda és ő azt mondta:
 1365. "Menjenek el, menjenek el,
  beszélni akarok velük,
 1366. beszélni akarok velük."
 1367. Azon a napon
  ez a lány találkozott Istennel.
 1368. Később, délután eljött
  és imádkoztunk érte
 1369. és bemerítkezett Szent Szellembe
  és nyelveken szólt.
 1370. Elborítottak az érzések
  és amikor ő imádkozott értem
 1371. Még soha azelőtt nem
  említettem neki
 1372. de azt mondta, hogy
  emlékeztetem őt
 1373. valakire, aki ugyenezen
  a dolgon ment keresztül.
 1374. Ebből tudtam, hogy Isten
 1375. azt akarja mondani nekem, hogy
  megbocsátott nekem.
 1376. Annak ellenére, hogy én nem akartam
  megbocsátani magamnak
 1377. mert azt gondoltam, hogy
  erre nincs bocsánat.
 1378. De azon a napon Isten Torbent használta,
  hogy tudassa velem
 1379. Ő szeret engem és megbocsátott nekem
  amiatt, amit tettem.
 1380. És lehetővé tette, hogy
  ezt megtapasztaljam.
 1381. Soha nem felejtem el és
  már nem leszek többé ugyanaz.
 1382. Mesélnél a tegnapról
 1383. és hogy mi történt ma?
  - Igen.
 1384. Elnézést, pedig tényleg boldog vagyok,
  tegnap ezen gondolkodtam,
 1385. tényleg így mondta el nekem.
 1386. Mert annyira belefáradtam abba,
  hogy válaszokat keressek.
 1387. és nem találtam sehol sem.
 1388. Mindig is volt bennem valami.
 1389. Tegnap végre beteljesült számomra
  és tényleg nagyon boldog vagyok ezért.
 1390. Szóval ma bemerítkeztem.
 1391. Tényleg nagyszerűen éreztem magam utána.
 1392. Már előtte is gondolkodtam rajta,
  hogy megteszem
 1393. de azt gondoltam, hogy először
  bizonyos dolgokat meg kell tennem
 1394. mielőtt bemerítkezhetek.
  Beszélnem kell egy pásztorral,
 1395. járnom kell felkészítésre
  vagy valami ilyesmi,
 1396. A saját hited alapján
  bemerítünk Jézus Krisztusba.
 1397. Halj meg Krisztussal.
  Támadj fel Krisztussal.
 1398. Istenem, köszönjük Neked Maria-t.
 1399. Köszönjük mindazt, amit
  tettél, Istenem.
 1400. Köszönjük mindazt, amit tettél
  tegnap és ma
 1401. Köszönjük, amit tenni fogsz
  a jövőben, Istenem.
 1402. Annyira csodálatos, hogy Isten
  tényleg megválaszolja az imákat
 1403. és hogy a kellő időben
  tudja megadni neked,
 1404. azokat, amiket meg kell tanulnod
 1405. és azokat a dolgokat, amiket
  tudnod kell az Ő szeretetéről.
 1406. A Torbennel való találkozó előtti este
  imádkoztam
 1407. Az autópályán imádkoztam
  vezetés közben
 1408. Azért imádkoztam, hogy
  legyen a szívemben az a vágy
 1409. hogy megismerjem Őt
  és kinyúljak felé és neki adjak mindent
 1410. de nem tudom, hol is kezdjem.
 1411. Úgy éreztem, olyan messzire futottam
  hogy Ő már nincs is ott.
 1412. De tegnap megválaszolta az imámat
 1413. és megértette velem
  hogy Ő végig ott volt.
 1414. Ott volt mellettem, amikor
  szomorú voltam, amikor depressziós voltam.
 1415. A depresszió nagyon lenyomott.
 1416. De még mindig itt vagyok és
  az Ő szeretetének a kiábrázolása vagyok.
 1417. Igazán hiszem, mikor az egyház visszatér
 1418. az igazi bemerítéshez,
  az igazi evangéliumhoz:
 1419. Térj meg, fordulj Krisztushoz.
 1420. Merítkezz be a bűneid bocsánatára.
 1421. Halj meg Krisztussal
  és támadj fel Vele
 1422. és töltekezz be a Szent Szellemmel.
 1423. ez megváltoztatná a világot.
 1424. Amit az Apostolok cselekedeteiben látunk
 1425. az egy szerves, erőteljes,
  dinamikus élet Istennel.
 1426. Ami nem alapul hierarchián.
 1427. Nem alapul programokra vagy tervezetekre.
 1428. Emberek, akik követik Jézust.
 1429. Ahogy megéljük az Apostolok cselekedeteit,
 1430. most látjuk meg, hogyan is
  történik ez meg az életben.
 1431. Most, mikor belenézünk Isten
  Igéjének a tökéletes tükrébe,
 1432. ahol azt mondja:
  "Az Ige testté lett."
 1433. Ez történik a saját életünkben.
 1434. Olyan ez, mint, most magunkat nézzük,
  amikor olvassuk a Szentírást.
 1435. Embereket látok
  akik torkig vannak struktúrával.
 1436. Sokan torkig vannak a
  tradíciókkal.
 1437. Embereket látok akik nem fogadnak el semmi
  mást csak igazságot.
 1438. A világon majdnem minden keresztény
  szeretne ébredést látni.
 1439. De az én elképzelésem az ébredésről
  kb. ilyen volt:
 1440. néhány mennyei angyal fog jönni,
  vagy egy fény és mindenki elindul
 1441. és felkel, aztán itt az ébredés.
 1442. De, amit manapság látunk,
  mikor minden keresztény a bolygón
 1443. aktivizálódik, elkezdi azt tenni
  amit a Biblia mond
 1444. hogy tegyünk meg, betegeket
  gyógyítsunk
 1445. prédikáljuk az örömhírt, vezessünk
  Krisztushoz másokat, aztán lesz ébredés.
 1446. Úgy gondolom, az ébredés itt van,
  mivel Jézus 2000 évvel ezelőtt már eljött.
 1447. Őszintén hiszem,
  hogy ez az utolsó reformáció.
 1448. Az egyház végső megújulása.
 1449. Ez a dolog igazi, valódi.
  Te is meg tudod tenni.
 1450. Csak ki kell menni oda
 1451. és elkezdeni munkálkodni az utcákon.
 1452. Sok dolgot elrejtünk az egyházban
 1453. és sok megkötözöttség is van ott,
 1454. de ki kell mennünk oda,
  és csinálni, bátran kiállni.
 1455. Isten valóságos, és arra hívott el, hogy
  a tanítványai legyünk, Jézus követői
 1456. mutassuk meg a világnak az Ő valóságát.
 1457. Ez így van.
 1458. Ez valóságos, tényleg az.
 1459. Ez valóságos!
  Ez tényleg a valóság!
 1460. Ez tényleg a valóság!
 1461. Ez valóságos!
 1462. És ha ez igaz a Bibliából,
  akkor mi van a többi részével?
 1463. Minden szó igaz,
  az elejétől a végéig.
 1464. VALÓSÁGOS
 1465. Ez valóságos.
  Az utolsó időkben élünk
 1466. ahol Isten visszahozza az egyházát
  az igazsághoz,
 1467. vissza a valós élethez,
  amire vártunk.
 1468. Az igazi élet, amiről az
  ApCselben olvastunk
 1469. ahol a Szent Szellem vezet.
 1470. Ez az, ami történik,
  és ez történik az egész világon is.
 1471. Összpontosítsunk,
  folytassuk a tanítványozást
 1472. és hadd építse Jézus az egyházát.
 1473. Hiszem, hogy ez az utolsó reformáció
 1474. és ez még csak a kezdet.
 1475. Emlékszel még az Igére amit mondtam neked?
 1476. Emlékszel még az álomra, amit adtam neked?
 1477. Az idő eltelik, s a naptár betelik.
 1478. De csak egy dolog szükséges,
  tölts időt Velem.
 1479. Ébredj fel, népem.
 1480. Hamarosan visszajövök.
 1481. Egy dolog szükséges.
 1482. Tölts időt Velem
 1483. Vezetlek téged.
 1484. Ha a tanítványom akarsz lenni
 1485. meg kell tagadnod önmagad
  és tedd le a saját álmaid.
 1486. Kövess Engem, bármibe is kerül ez.
 1487. Majd örök életet kapsz.
 1488. Ébredj fel, népem.
 1489. Hamarosan visszajövök.
 1490. Egy dolog szükséges.
 1491. Tölts időt Velem.
 1492. Vezetlek téged.
 1493. Van időd Rám?
 1494. Hogy keresd a királyságomat.
 1495. Hogy keresd az arcomat.
 1496. Beszélni akarok veled.
 1497. Lépésről lépésre akarlak vezetni.
 1498. Hívlak téged.
 1499. Követni fogsz Engem, bármibe is kerül ez?
 1500. Hívlak téged, hívlak téged.
 1501. Subtitles by: Vargha-Paraszt Valéria,
  Gayer Ágnes, Gayer Péter & Otto Szil.
 1502. Jézus, egyedül Neked adassék tisztelet e filmen keresztül.
  egyedül Téged szolgáljon és kövessen minden ember.