Return to Video

Viimane Reformatsioon - Algus (2016) - TÄISPIKK FILM

 • 0:28 - 0:30
  Apostlite teod 19:5
  "Kui nad seda kuulsid,
 • 0:30 - 0:34
  lasksid nad endid ristida
  Issanda Jeesuse nimesse."
 • 0:35 - 0:38
  Liha ja patt surma.
 • 0:43 - 0:46
  Sure koos Kristusega.
  Tõuse üles koos Kristusega.
 • 0:47 - 0:51
  Nii on, Püha Vaim tule,
  Püha Vaim tule, tee ta vabaks
 • 0:51 - 0:53
  Sure koos Kristusega.
 • 0:58 - 1:00
  Ap. 19:6: "Ja kui Paulus
  pani käed nende peale,
 • 1:00 - 1:02
  tuli Püha Vaim nende peale
 • 1:02 - 1:05
  ja nad rääkisid võõraid keeli
  ja ennustasid."
 • 1:05 - 1:07
  Püha Vaim, veel...
 • 1:13 - 1:16
  Tule Püha Vaim.
  Täida mind.
 • 1:19 - 1:21
  Lihtsalt sõnad hakkasid tulema.
 • 1:23 - 1:25
  Aitäh Issand.
 • 1:27 - 1:29
  Mida ma tegin?
  - Mida?
 • 1:29 - 1:30
  Mida ma tegin?
 • 1:30 - 1:33
  Mida sa tegid?
  Sa palvetasid keeltes.
 • 1:33 - 1:35
  Ap. 3:6-7
  Aga Peetrus ütles:
 • 1:35 - 1:38
  "Jeesuse Kristuse, Naatsaretlase nimel,
  tõuse üles ja kõnni!"
 • 1:38 - 1:42
  ...Ja otsekohe said selle jalapöiad
  ja pahkluud tugevaks.
 • 1:51 - 1:52
  Kas ikka valutab?
  - Ei.
 • 1:53 - 1:54
  Mitte midagi?
  - Ei.
 • 1:56 - 1:58
  Jeesuse nimel,
  ma tänan sind, aamen.
 • 1:59 - 2:01
  Kas on terve?
  Halleluuja!
 • 2:01 - 2:03
  ...üle kuu aja
  ja ta on šokis.
 • 2:04 - 2:06
  See on Jeesus.
 • 2:06 - 2:08
  Ma vaatasin
  neid asju TV-st,
 • 2:08 - 2:11
  ja ei uskunud seda,
  aga tänasest ma usun,
 • 2:11 - 2:12
  sest ma kogesin seda.
 • 2:12 - 2:14
  Valu lahku nüüd!
 • 2:14 - 2:18
  Proovi teha nii.
  Nüüd aja end sirgu.
 • 2:20 - 2:22
  Kas on terve?
  - Jah.
 • 2:22 - 2:24
  Tänu sulle Isa, aamen.
  Proovi seda tunda.
 • 2:25 - 2:26
  Kas on mingit vahet?
 • 2:28 - 2:30
  Tõsiselt, valu ei ole enam.
 • 2:30 - 2:31
  Ohoh
 • 2:33 - 2:36
  Jumal, tänan Sind tervenemise eest,
  valu lahkub nüüd.
 • 2:36 - 2:38
  Mida sa oma peas tunned?
 • 2:38 - 2:42
  Ei...
  Valu on kadunud.
 • 2:42 - 2:45
  Valu on nüüd läinud.
  Jah, valu on nüüd läinud.
 • 2:46 - 2:50
  Kogudusena seisame täna
  uue reformatsiooni lävel.
 • 2:50 - 2:52
  Reformatsioon,
  kus me tuleme tagasi
 • 2:52 - 2:55
  selle juurde, mida loeme
  Apostlite tegude raamatus.
 • 2:55 - 2:56
  Kui vaatame tänapäeva kogudust,
 • 2:57 - 3:00
  siis see erineb tohutult sellest,
  mida loeme Apostlite tegudes.
 • 3:00 - 3:03
  Seda seetõttu, et meil on ligi
  2000 aastat ajalugu,
 • 3:04 - 3:07
  mille jooksul kogudust
  on korduvalt muudetud.
 • 3:08 - 3:12
  Me näeme, et Apostlite tegudes
  oli kogudus elav ihu.
 • 3:12 - 3:16
  See oli usklike kogu,
  keda juhtis Püha Vaim.
 • 3:17 - 3:20
  Kogudus oli liikumine -
  jüngrite liikumine.
 • 3:23 - 3:27
  Kristlus jõudis Kreekasse
  ja sai filosoofiaks.
 • 3:33 - 3:36
  See jõudis Itaaliasse ning
  muutus institutsiooniks.
 • 3:42 - 3:45
  Siis jõudis Euroopasse ja
  sai kultuuriks.
 • 3:52 - 3:55
  Ameerikasse jõudes sai
  sellest äri...
 • 3:58 - 4:03
  Kui sa võtad ihu
  ja teed sellega äri...
 • 4:03 - 4:05
  ...kas see pole prostitutsioon?
 • 4:06 - 4:09
  Ja seda me olemegi tänaseks
  kogudusega teinud.
 • 4:09 - 4:14
  Oleme hooranud koguduse, Kristuse ihuna.
 • 4:14 - 4:18
  Seetõttu on meil vaja
  reformatsiooni,
 • 4:18 - 4:20
  kus me läheme palju sügavamale.
 • 4:21 - 4:24
  See käib meie õpetuse kohta,
  see käib Vaimu kohta
 • 4:24 - 4:29
  ja kogu süsteemi - koguduse
  süsteemi kohta.
 • 4:29 - 4:32
  Miks me teeme kogudust nii,
  nagu me seda teeme.
 • 4:32 - 4:36
  On aeg, et pöörduksime tagasi
  Apostlite tegude juurde.
 • 4:38 - 4:44
  Jumal toob meid
  algusesse tagasi.
 • 6:31 - 6:35
  Mis teeb Apostlite teod Piiblis
  kõige unikaalsemaks raamatuks?
 • 6:36 - 6:41
  Sest see on ainus
  raamat kogu Piiblis -
 • 6:41 - 6:44
  - ja kogu pühakirjas -
  mis näitab meile
 • 6:44 - 6:47
  kuidas tegelikult minna välja
  ja teha jüngreid.
 • 6:48 - 6:52
  Kui loeme evangeeliume,
  mis eelnevad Apostlite tegudele,
 • 6:52 - 6:55
  siis on huvitav,
  et kuigi need raamatud
 • 6:55 - 6:59
  kirjutati sellisel ajal,
  nagu nad kirjutati -
 • 7:00 - 7:02
  - umbes 30 aastat peale
  Jeesuse ristilöömist -
 • 7:02 - 7:06
  räägib nende sisu
  sündmusest enne risti.
 • 7:06 - 7:09
  Seega me ei näe seal
  kristliku elu täiust.
 • 7:09 - 7:13
  Kirstus ei olnud veel surnud,
  ega maetud
 • 7:13 - 7:15
  ega üles tõusnud
  ja oma Vaimu saatnud.
 • 7:16 - 7:18
  Evangeeliumites me ei näe,
 • 7:19 - 7:21
  kuidas nad läksid välja
  ja jüngreid tegid.
 • 7:21 - 7:24
  Püha Vaimu ei olnud veel antud
 • 7:24 - 7:26
  ning lisaks ei olnud
  meil veel väge,
 • 7:27 - 7:29
  et minna välja ja olla
  selles edukad.
 • 7:30 - 7:32
  Ma usun, et seetõttu
  paljud tänapäeval kardavadki -
 • 7:32 - 7:34
  - need, kes ei tunne Püha Vaimu.
 • 7:34 - 7:36
  Sest Jeesus käskis neil oodata, öeldes,
 • 7:36 - 7:40
  et kui mu Vaim tuleb,
  saate te väe ülevalt
 • 7:41 - 7:43
  ja siis te olete minu tunnistajad.
 • 7:44 - 7:47
  See on tõeline!
  See on tõesti tõeline!
 • 7:50 - 7:52
  Aamen, see on tõeline!
 • 7:59 - 8:01
  Halleluuja
  - Ta sai just terveks.
 • 8:16 - 8:18
  Imeline Jeesus.
  - Tänu, Jeesus.
 • 8:24 - 8:27
  Vaata vaid, ta kõnnib.
 • 8:28 - 8:31
  Paljudes kirikutes on kusagil
  seina peal kiri,
 • 8:31 - 8:33
  kuhu on kirjutatud:
 • 8:33 - 8:37
  "Jeesus on seesama eile,
  täna ja igavesti."
 • 8:37 - 8:41
  Usklikud usuvad,
 • 8:42 - 8:44
  et Jeesus on seesama
  eile, täna ja igavesti.
 • 8:45 - 8:50
  Aga kui tema on seesama,
  siis on ka Püha Vaim seesama.
 • 8:52 - 8:54
  Ja kui Püha Vaim on seesama,
 • 8:55 - 8:58
  siis see, mida loeme Apostlite
  tegudes, peaks ka olema seesama.
 • 9:00 - 9:03
  Jeesuse Kristuse väes ta
  saab kohe terveks.
 • 9:06 - 9:09
  See mees tervendas just tolle naisterahva.
 • 9:10 - 9:12
  Ta on hämmingus.
 • 9:13 - 9:18
  See on tehtud.
  - See on tehtud, see on lõpetatud.
 • 9:18 - 9:20
  See on lõpetatud tema hüüdega.
 • 9:21 - 9:25
  Ennem ma kõndisin nii,
  sest ma ei suutnud kiiremini liikuda.
 • 9:26 - 9:27
  Mida sa nüüd teha saad?
 • 9:33 - 9:34
  Õde, tee niimoodi.
 • 9:34 - 9:37
  Nii ma enne teha ei saanud.
 • 9:37 - 9:38
  Ja sedagi ei saanud teha.
 • 9:38 - 9:41
  Ma oleksin seda tehes karjunud.
 • 9:41 - 9:42
  Kogu au tema nimele.
 • 9:42 - 9:45
  Apostlite tegudes näeme me
  esimesi kristlasi,
 • 9:45 - 9:47
  kõige esimesi Kristuse jüngreid.
 • 9:47 - 9:50
  Nad elasid jüngri eluviisi,
 • 9:50 - 9:52
  jõudes inimesteni
  kodudes ja tänaval.
 • 9:53 - 9:54
  Kohtudes inimestega
  seal kus nad olid.
 • 9:54 - 9:58
  Ja evangeelium plahvatas
  ja levis üle maa.
 • 9:58 - 10:01
  Tuhanded ja tuhanded
  ja tuhanded inimesed
 • 10:01 - 10:02
  hakkasid uskuma Jeesusesse,
 • 10:03 - 10:05
  nad ristiti
  ja nad täitusid Püha Vaimuga.
 • 10:06 - 10:08
  Kuid ühel hetkel kirikuajaloos
  me näeme,
 • 10:08 - 10:13
  et kristlusest tehti institutsioon
  ja sellest sai riigiusk.
 • 10:13 - 10:18
  Sama hierarhia ja süstematiseeritud
  kirik jäi alles ka peale reformatsiooni,
 • 10:19 - 10:21
  kui tulid Luther, Calvin ja Zwingli.
 • 10:21 - 10:25
  Nad püüdsid reformida ja tuua meid
  tagasi tõelise evangeeliumi,
 • 10:25 - 10:27
  Apostlite tegude raamatu juurde.
 • 10:27 - 10:28
  Aga nad ebaõnnestusid.
 • 10:28 - 10:32
  Meil oli ikkagi hoone.
  Meil oli ikkagi eraldi vaimulikkond.
 • 10:32 - 10:35
  Tänaseni kohtuvad inimesed
  erilistes hoonetes,
 • 10:35 - 10:39
  erilistel päevadel.
  Siiani on hierarhia
 • 10:39 - 10:43
  ja inimesed, kes kirikule annetades
  püüavad Jumala soosingut võita.
 • 10:43 - 10:47
  Lutheril ei õnnestunud tuua kogudust
  tagasi selle juurde,
 • 10:47 - 10:49
  mida loeme Apostlite tegudes.
 • 10:49 - 10:50
  Piibel on elu raamat.
 • 10:51 - 10:54
  See ei saa elavaks
  õppimise kaudu.
 • 10:54 - 10:57
  See saab elavaks selle järgi elades.
 • 10:57 - 11:01
  Ma käsin valul tema käes lahkuda,
  Jeesuse nimel.
 • 11:01 - 11:02
  Liiguta kätt veel kord.
 • 11:06 - 11:08
  See on läinud.
 • 11:09 - 11:11
  Mis see on?
 • 11:11 - 11:13
  Jeesuse nimel,
  just praegu, aamen.
 • 11:14 - 11:15
  Proovi.
 • 11:18 - 11:19
  See on läinud.
 • 11:19 - 11:20
  Aamen.
 • 11:21 - 11:23
  Lahku, Jeesuse nimel, just nüüd.
  Proovi uuesti.
 • 11:27 - 11:29
  Käsin luudel paraneda,
  just nüüd, Jeesuse nimel.
 • 11:30 - 11:31
  Proovi.
 • 11:35 - 11:40
  Kas see on nagu reiki?
  - Ei, Jeesus.
 • 11:40 - 11:43
  Jeesus, mitte reiki.
  - Ei ole energia?
 • 11:43 - 11:45
  Jumal! Ei, see ei ole energia.
 • 11:45 - 11:47
  Tänu sulle, Jeesus.
 • 11:53 - 11:55
  Mis sa arvad sellest,
  mis just juhtus?
 • 11:55 - 11:57
  See on lahe.
  - See on päris lahe?
 • 11:57 - 12:00
  Me oleme sündinud siia maailma
  ühe eesmärgiga:
 • 12:00 - 12:02
  et me otsiks ja leiaks Jumalat.
 • 12:02 - 12:04
  Probleem on selles, et me
  ei otsi teda
 • 12:04 - 12:06
  ja seetõttu me teda ka ei leia.
 • 12:06 - 12:08
  Oled sa kunagi Jeesusest kuulnud?
 • 12:10 - 12:13
  Me elame 2015 aastat
  pärast Jeesus Kristust.
 • 12:13 - 12:16
  Jumal on päriselt olemas ja ta
  kutsus meid oma jüngriteks,
 • 12:16 - 12:19
  et läheksime välja
  ja näitaksime, et ta on tõeline.
 • 12:19 - 12:21
  5. aprillil 1995 parandasin ma meelt,
 • 12:21 - 12:24
  tunnistasin oma patud
  ja andsin oma elu Jeesusele
 • 12:25 - 12:30
  ja valgus täitis mu ihu.
  Ma langesin maha ja kohtusin Jumalaga.
 • 12:30 - 12:34
  Kui sa sünnid uuesti, saad kristlaseks,
  tuleb Jumala Vaim sinu sisse elama
 • 12:34 - 12:36
  ja sa teed samu asju, mida Jeesus tegi.
 • 12:36 - 12:39
  Piibel ütleb, et oleksime sõna tegijad,
 • 12:39 - 12:40
  mitte ainult kuuljad.
 • 12:41 - 12:46
  Kui me kuuleme, aga ei tee selle järgi,
  siis me petame iseendid.
 • 12:46 - 12:48
  Oleme nagu mees,
  kes vaatas peeglisse
 • 12:49 - 12:53
  ja varsti unustas, mida ta nägi.
 • 12:53 - 12:57
  Pühapäev pühapäeva järel
  on miljonid kristlased
 • 12:57 - 13:02
  kirikupingis istumas
  ja Jumala Sõna kuulamas.
 • 13:02 - 13:06
  Aga niipea kui nad lahkuvad,
  ununeb kuuldu.
 • 13:07 - 13:12
  Kõik valu peab lahkuma,
  just nüüd, Jeesuse nimel.
 • 13:12 - 13:14
  Pealaest jalatallani.
 • 13:19 - 13:22
  Sa ei saanud enne seda teha?
  - Ei.
 • 13:23 - 13:26
  See on nõnda 2005. aastast saati.
 • 13:28 - 13:30
  Ta elab!
 • 13:45 - 13:48
  Millal sa viimati kõndisid?
  - Ma pole 10 aastat kõndinud.
 • 13:49 - 13:51
  Kas see pole mitte vägev?
 • 13:52 - 13:55
  Ma olin väike, kui nägin teda kõndimas.
  - Kuidas palun?
 • 13:55 - 13:57
  Ma olin väga väike, kui me
  temaga koos kõndisime.
 • 13:59 - 14:04
  Ta saab varsti 13.
  - Nii et ta oli siis 3-aastane?
 • 14:26 - 14:30
  "Mul on lihased haiged."
  "Me palvetame selle eest."
 • 14:31 - 14:34
  "Kus see on?"
  "Igal pool, üle kere."
 • 14:34 - 14:39
  Nad hakkasid palvetama.
  4 või 5 inimest palvetasid minu eest.
 • 14:40 - 14:46
  Tundsin, et midagi ragises mu seljas.
  Seejärel suutsin ma seista ja kõndida.
 • 14:49 - 14:52
  Ma ootasin, siis tuli arst.
 • 14:52 - 14:54
  "Tervist, härra Ekkelboom,
  kuidas on?"
 • 14:54 - 14:56
  Ma ütlesin: "Hästi".
  - "Mida ma olen kuulnud?"
 • 14:56 - 14:58
  Nii ma tõusin püsti.
 • 14:58 - 15:01
  Ta küsis: "Mis juhtus?"
 • 15:01 - 15:04
  Ära minult küsi, küsi Jumalalt ülevalt.
 • 15:07 - 15:12
  Ta ütles: "Võin ma sind õnnitleda?
  Ma loodan, et see läheb järjest paremaks."
 • 15:13 - 15:16
  Kuni praeguseni,
  nüüd on juba oktoobrikuu
 • 15:16 - 15:19
  ja see juhtus 8. juunil.
 • 15:20 - 15:23
  Tänaseks on vist 4 kuud juba...
  Juuni, juuli.
 • 15:23 - 15:27
  Jah, 4 kuud.
  Ja aina paremaks läheb.
 • 15:32 - 15:34
  Pastorina tundsin
  viimastel aastatel,
 • 15:34 - 15:38
  et muutun aina näljasemaks.
  Lugesin Apostlite tegusid
 • 15:38 - 15:41
  ja sain tõsiselt pahaseks selle peale,
  et nägin teatud asju juhtumas
 • 15:41 - 15:44
  Apostlite tegude raamatus,
  aga ei näinud neid juhtumas
 • 15:44 - 15:46
  oma koguduses või enda elus
 • 15:47 - 15:50
  või vanemate elus
  või kirikus üldse.
 • 15:50 - 15:52
  Me ei käinud väljas
  inimesi tervendamas.
 • 15:52 - 15:55
  Me panime küll inimestele
  käsi peale ja saatsime nad koju
 • 15:55 - 15:59
  ehk läheb varsti paremaks
  või siis mitte.
 • 16:00 - 16:03
  Aga mida ma lugesin Apostlite
  tegudest oli, et apostlid
 • 16:03 - 16:06
  käisid väljas ja nad
  tegid neid asju igapäevaselt.
 • 16:06 - 16:08
  Ma tõesti tundsin,
  et mina tahan sedasama.
 • 16:08 - 16:12
  Seega kaks aastat olen ma olnud
  näljane nende asjade järgi,
 • 16:12 - 16:15
  uskudes, et see on see,
  mida olen kutsutud tegema,
 • 16:15 - 16:17
  aga mida ma seni
  polnud suutnud teha.
 • 16:17 - 16:20
  Kiriku süsteem peab muutuma.
 • 16:20 - 16:28
  Peame lõpetame keskendumise
  hoonetele ja pühapäevastele teenistustele.
 • 16:28 - 16:31
  Inimesed istuvad kirikutes,
  aasta-aasta järel
 • 16:31 - 16:36
  oodates, et see eriline jutlustaja
  tuleks ja palvetaks nende eest,
 • 16:36 - 16:38
  öeldes: nüüd on sul võidmine.
 • 16:38 - 16:42
  Sa võid minna välja ja teha
  tegusid Jumalale.
 • 16:42 - 16:45
  Või siis nad lihtsalt istuvad
  ja loodavad,
 • 16:46 - 16:47
  et keegi neid näeb,
  märkab nende talente.
 • 16:48 - 16:51
  See ei ole see, mida
  Piibel käsib meil teha.
 • 16:51 - 16:53
  See ei ole see, mida
  Jeesus meil teha käsib.
 • 16:55 - 16:59
  1995. aastal töötasin ma pagarina
  ja ei teadnud Jumalast midagi.
 • 16:59 - 17:01
  Ma ei teadnud Piiblist
  mitte midagi.
 • 17:01 - 17:07
  Olin noor mees Taanis,
  ristitud Luteri kirikus.
 • 17:07 - 17:10
  Käisin leeris kui olin neliteist.
 • 17:11 - 17:14
  Aga see oli traditsioon.
  See on traditsioon täna paljude jaoks.
 • 17:14 - 17:18
  Ühel õhtul vaatasin üles ja ütlesin:
  "Jumal, oled sa seal?
 • 17:18 - 17:21
  Kui oled, tule ja võta mind.
  Ma tahan sind tunda."
 • 17:21 - 17:24
  Veidi aega hiljem
  kuulsin ma evangeeliumi
 • 17:24 - 17:29
  ja 5. aprillil 1995. aastal
  kell 21:30 õhtul
 • 17:29 - 17:31
  parandasin ma meelt
 • 17:31 - 17:33
  ja andsid oma elu Jeesusele.
 • 17:33 - 17:35
  Ent siis hakkasin
  ma kirikus käima.
 • 17:36 - 17:40
  Ma hakkasin muutuma
  nende moodi, kes käisid kirikus.
 • 17:40 - 17:42
  Ma arvasin, et kristlus tähendab
 • 17:42 - 17:48
  kohtumist Jumalaga ja seejärel
  iga pühapäev kirikus istumist.
 • 17:48 - 17:51
  Aga see tekitas järjest enam meelehärmi.
 • 17:51 - 17:56
  Sest ma mõtlesin: peab olema
  midagi enamat kui lihtsalt käia kirikus,
 • 17:56 - 17:59
  istuda seal igal pühapäeval
  kaks tundi,
 • 17:59 - 18:02
  kuulates kedagi jutlustamas.
 • 18:02 - 18:06
  Ühel hetkel hakkasin lihtsalt
  Apostlite tegusid lugema.
 • 18:06 - 18:10
  Lugesin esimeste kristlaste kohta -
  kuidas nemad elasid.
 • 18:11 - 18:13
  Nad ei teinud samu asju,
  mida mina tegin.
 • 18:13 - 18:18
  Nad nägid, inimeste
  muutumist, seal kus nad käisid.
 • 18:18 - 18:22
  Sel hetkel olin väga häiritud,
  kuna olin olnud kristlane
 • 18:22 - 18:24
  juba palju aastaid,
 • 18:24 - 18:26
  aga polnud tervendanud haiget
  ega ajanud välja kurje vaime
 • 18:27 - 18:32
  ei olnud kedagi Kristuseni juhtinud.
  Ma ei olnud kunagi kogenud elu,
 • 18:32 - 18:37
  mida loeme algkoguduse kohta
  Apostlite tegude raamatus.
 • 18:37 - 18:39
  Nii et ühel päeval täis meelehärmi,
  ütlesin:
 • 18:39 - 18:43
  "Jumal, ma annan kõik sulle.
  Ma tahan näha seda elu."
 • 18:43 - 18:48
  Siis hakkasin ma nägema sellist elu
  veel ja veel.
 • 18:48 - 18:50
  Aga probleem oli selles,
  et alguses
 • 18:50 - 18:53
  ei olnud kedagi,
  kes võiks mind jüngerdada.
 • 18:53 - 18:57
  Ei olnud kedagi, kes oleks,
  nagu Jeesus, öelnud:
 • 18:57 - 19:00
  "Tule ja järgne mulle ning
  ma teen sinust inimestepüüdja."
 • 19:00 - 19:03
  Tule järgne mulle,
  ma näitan sulle,
 • 19:03 - 19:05
  kuidas tervedada haiget
  ja kuulutada evangeeliumi.
 • 19:05 - 19:11
  Ma näitan sulle ja õpetan sind, kuidas
  olla efektiivne Jumala riigis.
 • 19:11 - 19:13
  Keegi ei teinud seda.
 • 19:13 - 19:15
  Ent nüüd on erinevus selles,
 • 19:15 - 19:18
  et me hakkame inimesi jüngerdama.
 • 19:19 - 19:21
  Võtame õpitu ja anname edasi
 • 19:21 - 19:26
  järgmisele jüngrite põlvkonnale
  ja nemad jätkavad ja annavad
 • 19:26 - 19:29
  samuti järgmistele edasi,
 • 19:29 - 19:32
  siis on väga lühikese
  aja jooksul meil jüngrid
 • 19:32 - 19:36
  kõndimas üle kogu maa,
  kes näevad välja nagu Jeesus,
 • 19:36 - 19:40
  tehes samu tegusid -
  jah, isegi suuremaid tegusid,
 • 19:40 - 19:42
  sest tema läks Isa juurde.
 • 20:24 - 20:27
  Nüüd kuuleme ühte
  meie sõpra, kes
 • 20:30 - 20:31
  räägib rootsi keeles.
 • 20:38 - 20:40
  Rootsi on viimase peal!
 • 20:41 - 20:44
  Isa, ma palun, et
  me võidaks Euroopa,
 • 20:44 - 20:47
  ka Taani ja Norra
  ja kogu maailma sulle!
 • 21:01 - 21:05
  Ma sain kristlaseks umbes
  üksteist aastat tagasi.
 • 21:05 - 21:08
  Tulin ühte Rootsi riigikirikusse
 • 21:08 - 21:10
  mittekristlikust taustast.
 • 21:11 - 21:16
  Mõne aja pärast kolisime
  naisega ühte teise linna
 • 21:16 - 21:20
  ja seal liitusime ühe
  väga suure kirikuga.
 • 21:20 - 21:26
  Meist said seal ühe suure
  evangeelse töö juhid.
 • 21:27 - 21:32
  Me pidime olema eeskujuks, aga ise
  ei olnud juhtinud kedagi Kristuse juurde,
 • 21:33 - 21:35
  ma ei olnud kunagi
  kedagi ristinud,
 • 21:35 - 21:38
  ei olnud kedagi läbi palve
  tervendanud.
 • 21:38 - 21:42
  Jõudsin sinna,
  et ühel õhtul väljas,
 • 21:42 - 21:47
  tuli üks mees mu laua juurde
  ja küsis:
 • 21:47 - 21:50
  "Hei, ma näen, mida sa teed.
  Ma tahan saada kristlaseks.
 • 21:50 - 21:52
  Mida ma pean tegema?"
 • 21:52 - 21:55
  Mu reaktsioon oli:
  "Olgu, ma võtan su homme peale
 • 21:55 - 21:57
  ja toon su kirikusse."
 • 21:57 - 21:59
  Ma tõin ta kirikusse pastori juurde
 • 21:59 - 22:03
  ja pastor juhatas ta päästmisele.
 • 22:04 - 22:08
  Aga siis taipasin,
  et midagi oli valesti.
 • 22:08 - 22:11
  Olin palju Piiblit lugenud,
  olin käinud piiblikoolis,
 • 22:12 - 22:15
  teadsin, mida Piibel kirjutab,
  et mina olen see,
 • 22:15 - 22:17
  kes peaks neid asju tegema.
 • 22:17 - 22:20
  Mina peaksin panema
  haigetele käed peale
 • 22:20 - 22:22
  ja nad saavad terveks.
 • 22:22 - 22:26
  Peaksin ristima inimesi,
  aga ei teinud.
 • 22:26 - 22:27
  Midagi oli valesti.
 • 22:28 - 22:30
  Hakkasin mõtlema,
  kas mulle valetatakse?
 • 22:30 - 22:32
  Äkki see pole tõde,
  mida inimesed mulle räägivad?
 • 22:33 - 22:34
  Hakkasin väljas käima.
 • 22:34 - 22:37
  Igal hommikul ärkasin
  ning palusin Issandat.
 • 22:37 - 22:39
  Vahel sadas vihma või lund,
 • 22:39 - 22:42
  aga läksin lihtsalt, sest
  hüüdsin Jumala poole.
 • 22:42 - 22:46
  Tahan Sind tunda,
  soovin tõelist elu.
 • 22:47 - 22:52
  Ühel päeval tööl olles lugesin
  kristlikku ajalehte.
 • 22:53 - 22:56
  Seal oli artikkel Taani mehest,
 • 22:57 - 22:59
  kes oli Rootsis ühes
  ostukeskuses,
 • 23:00 - 23:02
  palvetas haigete eest
  ja need said terveks.
 • 23:02 - 23:05
  Olin imestunud.
  Olin lugenud sarnast ka varem,
 • 23:05 - 23:07
  aga see haaras mu südant
  ja kogesin Jumalat.
 • 23:07 - 23:12
  Helistasin talle, ta vastas -
  oli tavaline mees nagu mina.
 • 23:13 - 23:15
  Kõnelesime ja rääkisin talle
  oma rännakust
 • 23:15 - 23:19
  ja ta pakkus, et kohtume.
 • 23:19 - 23:22
  Kutsusin mõned sõbrad
  ja me sõitsime Taani.
 • 23:23 - 23:27
  Ta küsis:
  "Miks te tulite Taani?"
 • 23:27 - 23:29
  Me ütlesime:
  "Soovime näha inimesi tervenemas."
 • 23:30 - 23:33
  Ta vastas:
  "Viieteist minuti jooksul
 • 23:33 - 23:35
  te näete, kuidas inimene terveneb."
 • 23:35 - 23:40
  Kahtlesin selles.
  Ma ei suutnud seda uskuda.
 • 23:40 - 23:42
  Kuidas see saaks olla
  osa minu elust?
 • 23:42 - 23:46
  Väljusime ja leidsime
  ühe grupi inimesi,
 • 23:47 - 23:49
  25 - 30 aastased.
 • 23:50 - 23:55
  Ühel tüdrukul oli juba aastaid
  probleem oma põlvega.
 • 23:55 - 23:58
  Mees ütles, et paneksin
  oma käed tüdruku põlvele
 • 23:58 - 24:00
  ja käsiksin valul lahkuda.
 • 24:00 - 24:03
  Peaaegu minestasin,
  olin väga närvis.
 • 24:04 - 24:07
  Mul ei olnud usku, kuid
  ütlesin - olgu, ma teen seda.
 • 24:07 - 24:11
  Nii tegin. Tüdruk peaaegu hüppas
  ja küsis, mis sa tegid?
 • 24:11 - 24:13
  Ta sai terveks!
 • 24:13 - 24:18
  Kogu seltskond oli hämmingus.
  See muutis mind täiesti.
 • 24:18 - 24:20
  Mõistsin, et see on tõde.
 • 24:20 - 24:22
  Mulle sellest piisas.
 • 24:23 - 24:25
  Palusin selle ühe eest
  ja edasi läksin ise.
 • 24:27 - 24:30
  Kristlasi on kutsutud
  tegema jüngreid.
 • 24:31 - 24:35
  Teine sõna, mida kasutame
  on 'Käima lööma'.
 • 24:36 - 24:38
  See on nagu mootorratta mootor,
 • 24:38 - 24:41
  mida soovid vändaga käima lüüa.
 • 24:41 - 24:46
  Ja kui mootorratas juba töötab,
  saad sellega igale poole sõita.
 • 24:47 - 24:51
  Samal viisil vajame meie
  kristlastena käima löömist
 • 24:51 - 24:54
  nendes asjades, milleks
  Jeesus kutsus meid tegema.
 • 24:54 - 24:58
  Kui me näiteks lööme mõne
  kristlase tervendamises käima,
 • 24:58 - 25:02
  siis me lähme tänavale
  ja ütleme: järgne mulle.
 • 25:02 - 25:05
  Siis näitame, kuidas seda teha.
 • 25:05 - 25:09
  Kui nad seda korra on juba teinud,
  suudavad nad seda veel teha.
 • 25:09 - 25:12
  Ütlesid, et sul on valu üle kere,
  peamiselt jalgades?
 • 25:12 - 25:14
  Jah.
  - Ma palun ja sa näed.
 • 25:16 - 25:18
  Ma käsin:
  valu lahku nüüd!
 • 25:18 - 25:20
  Ole terve, just nüüd, kogu ihu.
 • 25:20 - 25:23
  Ma käsin kõigel valul
  sellest ihust kohe lahkuda.
 • 25:23 - 25:24
  Kogu ihu, just nüüd
 • 25:25 - 25:28
  Palun tervenemist, just nüüd,
  Jeesuse nimel, aamen.
 • 25:28 - 25:31
  Lihtsalt liigu, püüa liigutada.
 • 25:31 - 25:33
  Kas tunned veel?
 • 25:34 - 25:36
  Tunnen end hästi.
  - Tunned hästi?
 • 25:36 - 25:38
  Kas veel valutab?
 • 25:40 - 25:42
  Ei.
  - On see kadunud?
 • 25:44 - 25:45
  Inimesed üllatuvad.
 • 25:45 - 25:49
  Ma käsin sellel seljal
  täielikult taastuda, just nüüd.
 • 25:49 - 25:51
  Proovi kummarduda - nõnda,
  proovi tunda.
 • 25:52 - 25:54
  Nüüd püsti.
  - Tõesti, see on läinud.
 • 25:54 - 25:57
  Päriselt.
  - Mis?
 • 25:57 - 26:00
  Ma vannun.
  - Ma ei mõtle seda välja,
 • 26:01 - 26:04
  võid tunda, et see kadus lihtsalt ära.
  - Oo, jaa. Oh, Issand.
 • 26:04 - 26:07
  See kasvab üle terve maailma.
 • 26:08 - 26:10
  Viimastel aastatel oleme näinud
 • 26:10 - 26:14
  kuidas sajad tuhanded inimesed
  terveks said.
 • 26:14 - 26:17
  Tavaliste usklike kaudu,
  kes käima lüüakse,
 • 26:18 - 26:21
  ja lähevad välja
  ning tervendavad.
 • 26:21 - 26:26
  Need inimesed juhivad nüüd
  teisi Kristuseni.
 • 26:27 - 26:32
  Viimastel aastatel oleme näinud
  tuhandeid inimesi tulemas Kristuse juurde.
 • 26:32 - 26:35
  See on tõeliselt võimas.
 • 26:35 - 26:39
  Ma tulin Stockholmi
  ja kohtusin ühe vennaga.
 • 26:40 - 26:45
  Ta oli koos ühe grupi inimestega
  ja ta naine oli ka seal.
 • 26:45 - 26:46
  Me läksime välja.
 • 26:47 - 26:49
  Esimesena peatas ta
  ühe valudes inimese,
 • 26:49 - 26:52
  ta pani käed selle inimese peale
  ja ta sai terveks.
 • 26:52 - 26:56
  Olin väga imestunud.
 • 26:56 - 26:58
  See inimene sai terveks
  ja ma mõtlesin:
 • 26:58 - 27:00
  nüüd see ei ole enam ainult
  Youtube'is.
 • 27:00 - 27:04
  Praegu ma ei vaata Youtube'i,
  vaid see juhtub minu ees.
 • 27:04 - 27:08
  Oli imeline näha selle inimese pilku,
  kes terveks sai.
 • 27:08 - 27:12
  Järgmisena juhtus,
  et tuli üks naine,
 • 27:12 - 27:15
  kelle kõht valutas.
 • 27:15 - 27:18
  Mees, kes mind käima lõi, ütles:
 • 27:18 - 27:21
  Nüüd on sinu kord palvetada.
  Pane oma käsi peale
 • 27:21 - 27:23
  ja käsi valul lahkuda."
  Nii ma tegin,
 • 27:24 - 27:26
  kuigi ma kahtlesin,
  kuid asetasin oma käe,
 • 27:26 - 27:30
  käskisin valul minna,
  Jeesuse nimel.
 • 27:30 - 27:34
  Eemaldasin oma käe ja ühtäkki,
  te oleks pidanud nägema
 • 27:34 - 27:38
  selle naisterahva nägu!
  Ta küsis, kuidas ma seda tegin?
 • 27:38 - 27:40
  Mida...!?
 • 27:40 - 27:43
  Kas sa teed nalja?
  - Ei, me ei tee nalja.
 • 27:43 - 27:46
  See on päris ja seepärast
  me seda teeme.
 • 27:47 - 27:49
  Ei.
 • 27:50 - 27:52
  Täitsa lõpp!
 • 27:52 - 27:55
  Jeesus tervendas sind, mitte mina.
 • 27:55 - 27:57
  Ohoh, ma ei ole midagi sellist
  kunagi kogenud.
 • 27:58 - 28:01
  Mu unistus just täitus,
  siinsamas.
 • 28:01 - 28:04
  See oli tõeliselt
  mu elu parim päev.
 • 28:04 - 28:07
  Olla osa millestki, mida olen
  nii kaua igatsenud
 • 28:07 - 28:11
  Koduteel olin täis rõõmu.
 • 28:11 - 28:13
  Nõnda istudes bussis
  sõitsin koju.
 • 28:14 - 28:20
  Ma ei suutnud koju minna,
 • 28:20 - 28:24
  vaid läksin linna ja palvetasin
  inimeste eest.
 • 28:24 - 28:27
  Selsamal päeval
  kohtusin ühtede tüdrukutega,
 • 28:27 - 28:29
  palusin nende eest
  ja nad said koheselt terveks.
 • 28:30 - 28:31
  Jälle olin imestunud.
 • 28:31 - 28:34
  See ei ole midagi, mis juhtus ainult
  Stockholmis ja jäi sinna.
 • 28:34 - 28:36
  See jätkub ka mujal.
 • 28:36 - 28:39
  Sellest ajast alates
  käin iga päev väljas.
 • 28:39 - 28:45
  Olen iga päev väljas käinud
  ja näinud tuhandeid terveks saamas.
 • 28:45 - 28:49
  See muutis mind.
  See on mind täielikult muutnud.
 • 28:49 - 28:51
  See on imeline!
 • 28:55 - 28:57
  Liiguta oma jalga.
 • 28:58 - 29:00
  Ma ei tunne midagi.
 • 29:01 - 29:02
  Kas see lahkus?
 • 29:03 - 29:04
  Ma ei tunne seda enam.
  - Ei?
 • 29:05 - 29:07
  Ei tunne enam.
 • 29:08 - 29:09
  Ei ole enam.
 • 29:09 - 29:12
  Kas pole eriline?
  - Jah.
 • 29:12 - 29:14
  Jeesus tervendas sind.
 • 29:20 - 29:22
  Kummardu, proovi, kas tunned veel?
 • 29:25 - 29:28
  Dennis, see toimib.
  - Proovi veel.
 • 29:32 - 29:34
  Kuidas see tundub nüüd?
  - Tunnen tervena.
 • 29:34 - 29:38
  Kogu valu on läinud?
  - Kõik valu on täiesti läinud.
 • 29:39 - 29:41
  Jumala nimel, jah.
 • 29:41 - 29:42
  Tänu Jeesus!
 • 29:43 - 29:46
  Seda ma ei suutnud oodata,
  kuigi lootsin.
 • 29:46 - 29:49
  Videotes olen seda küll näinud,
 • 29:49 - 29:51
  aga mitte minu käte läbi.
 • 29:51 - 29:53
  Ma usun täiesti, et
  seda teeb Jumal.
 • 29:53 - 29:57
  Nii ta kasutab mind,
  see on mu eesmärk.
 • 29:57 - 30:03
  Palusime ühe tüdruku eest,
  kel oli seljaga probleeme.
 • 30:03 - 30:05
  Tal oli vist olnud mingi operatsioon.
 • 30:05 - 30:08
  Valu lahku nüüd.
  Selg, mine paika nüüd.
 • 30:08 - 30:13
  Jeesuse nimel.
 • 30:13 - 30:15
  Kas sa tundsid midagi?
 • 30:15 - 30:17
  Uskumatu!
  - Ohoh, midagi juhtus.
 • 30:17 - 30:21
  Ta sai täis Püha Vaimu
  ja Jumal kohtas teda radikaalselt.
 • 30:21 - 30:23
  Ta oli pisarates.
  - Ta kukkus maha meie ees.
 • 30:24 - 30:29
  Täida ta.
  Veel, veel.
 • 30:29 - 30:32
  Püha Vaim on su üle,
  lihtsalt ava suu.
 • 30:38 - 30:40
  Veel, Püha Vaim, täida teda.
 • 30:42 - 30:45
  Sa said just ristitud,
  täidetud Püha Vaimuga.
 • 30:47 - 30:50
  Ta on siin, ta on siin.
 • 30:51 - 30:54
  See on uus algus.
  See on uus algus sinule.
 • 30:54 - 30:58
  See on uus algus.
 • 31:00 - 31:03
  Jumal, täname sind vabaduse
  ja uue alguse eest.
 • 31:03 - 31:07
  Ta pere ja lapsed,
  kes olid temaga,
 • 31:07 - 31:10
  olid täitsa rahulikult,
  nagu kõik oleks täiesti tavaline.
 • 31:10 - 31:11
  Inimesed jalutasid mööda..
 • 31:11 - 31:13
  Mäletan, et mõtlesin:
 • 31:14 - 31:18
  see on nii lahe, mis selle
  tüdrukuga just praegu juhtub,
 • 31:18 - 31:21
  Tal ei olnud õrna aimugi,
  et midagi sellist tol päeval juhtub.
 • 31:21 - 31:24
  Ta tõusis püsti ja oli näha,
  et ta on täiesti teine inimene.
 • 31:24 - 31:26
  Jumal oli teda
  läbinisti muutnud.
 • 31:28 - 31:30
  Lillia, mul on kõik hästi.
 • 31:30 - 31:33
  See on hea.
  - Rohkem kui hästi.
 • 31:34 - 31:36
  Palju rohkem kui lihtsalt hästi.
 • 31:36 - 31:39
  Jumal tahab olla elav.
  Ta soovib näidata,
 • 31:39 - 31:41
  kes ta meie jaoks on.
 • 31:42 - 31:44
  Nii toimib Jumal, siin tänaval.
 • 31:46 - 31:49
  Mitte uhkes kirikus,
  vaid Jumal on siin.
 • 31:49 - 31:51
  Ta soovib olla osa meie elust.
 • 31:51 - 31:53
  Ta soovib olla osa sinu elust.
 • 31:53 - 31:56
  Sealt liikusime edasi.
 • 31:56 - 31:59
  Järgnevalt palvetasime
  Danny-nimelise noormehe eest.
 • 32:00 - 32:03
  Kõigepealt küsisime teiselt
  noormehelt, kas tal on valusid.
 • 32:03 - 32:05
  Ta ütles: "Ei".
  Ja siis tuli Danny...
 • 32:05 - 32:08
  Küsisime pingil istuvalt
  härralt, kas me võime palvetada.
 • 32:08 - 32:12
  Ta ütles: "Ei, mul on kõik hästi."
  Ja Danny ütles seepeale:
 • 32:12 - 32:15
  "Teate, mu selg valutab kõvasti."
  - "Kui kaua juba?"
 • 32:15 - 32:20
  "Kümme aastat."
  Tegelikult oli selle mehe selg
 • 32:20 - 32:23
  valutanud viis aastat.
  Me ütlesime:
 • 32:24 - 32:26
  "Selge, aga paneme su istuma."
  Ja me panime ta istuma
 • 32:26 - 32:31
  ja tema üks jalg oli
  teisest ligi 1,5 cm pikem.
 • 32:31 - 32:34
  Jalg, vabane ja kasva,
  just nüüd, Jeesuse nimel.
 • 32:34 - 32:37
  Ongi valmis.
  - Jah, ohoh - see liigub.
 • 32:38 - 32:41
  Kas sa tundsid seda?
  - Ja see liikus su käes.
 • 32:41 - 32:45
  Miski plõksatas,
  kui see välja tuli.
 • 32:45 - 32:48
  Danny, proovi seista
  ja tunneta oma selga nüüd.
 • 32:48 - 32:50
  Päris hea on.
  - Kas valu on kadunud?
 • 32:50 - 32:53
  Jah.
  - Viisteist aastat ja see on läinud.
 • 32:53 - 32:56
  Jah, siiski viis.
  - Ja nüüd läinud?
 • 32:57 - 33:01
  Mida sa kogesid?
  - Ma ei tea, tundsin, et korras on.
 • 33:02 - 33:05
  See on temal esimene
  kord sellist asja teha.
 • 33:06 - 33:08
  See oli võimas ja seni
  kuni otsisime veel inimesi,
 • 33:08 - 33:10
  otsustasime jäätist osta.
 • 33:10 - 33:14
  Läksime sisse ja sa rääkisid
  leti taga oleva daamiga.
 • 33:14 - 33:16
  Leti taga oli üks naisterahvas
 • 33:16 - 33:19
  ja ta uuris, millega tegeleme
  ning kust pärit oleme.
 • 33:19 - 33:22
  Selgitasime, et me liigume
  ringi ja palvetame.
 • 33:23 - 33:26
  Mina olen Houstonist koos
  teiste inimestega igalt poolt
 • 33:26 - 33:28
  ja me palume inimeste eest,
  kellel on valu või haigus.
 • 33:29 - 33:31
  Ta ütles: "Tõesti?"
  Rääkisin Dannyst.
 • 33:31 - 33:34
  Ta ütles, et oh sa poiss,
  ma tahan temaga kohtuda.
 • 33:34 - 33:36
  Ma arvasin, et ta mõtles
  Dannyt, kes terveks sai.
 • 33:37 - 33:39
  "Ma ei tea, kus ta on. Vabandust."
 • 33:39 - 33:43
  Ta ütles: "Kui see inimene veel
  palvetama tuleb, anna mulle teada."
 • 33:43 - 33:46
  Mõtlesin oma peas:
  "See olin mina, ma olen siinsamas."
 • 33:47 - 33:50
  Nii et, jah - ma tulen tagasi,
  üks hetk.
 • 33:50 - 33:52
  Ja siis ta tuli ja võttis
  oma jalatsi jalast:
 • 33:53 - 33:54
  "See pahkluu."
  Ta avanes
 • 33:54 - 33:58
  ja ma sain tema eest palvetada.
  See sai paremaks ja paremaks.
 • 33:58 - 34:01
  Ma pööran ümber ja
  näen 4-5 inimest, kes ütlevad:
 • 34:01 - 34:04
  "Mul on ka valu."
  "Kas sa võiksid minu eest palvetada?"
 • 34:07 - 34:11
  Kuidas on?
  - Mida sa teed?
 • 34:11 - 34:15
  See ei olnud mina.
  - Ma olin valudes.
 • 34:15 - 34:17
  Ma ei valeta.
 • 34:18 - 34:19
  On see täiesti kadunud?
 • 34:19 - 34:24
  Proovi, hüppa, hüppa!
  - Ma saan seda nüüd teha.
 • 34:26 - 34:29
  Mida sa teed?
  - See on Jeesus.
 • 34:29 - 34:32
  Kummardu!
 • 34:34 - 34:37
  Millal sa seda viimati teha said?
 • 34:37 - 34:38
  Sõjaväes.
  - Kümme aastat tagasi?
 • 34:39 - 34:42
  Jah, kümme aastat tagasi.
  - Kümme aastat sa seda teha ei saanud?
 • 34:42 - 34:43
  Ei, ei...
 • 34:43 - 34:47
  Proovi veel!
  - Jaa, see tundub hea.
 • 34:47 - 34:50
  Istu toolile, vaata kas
  sa saad seda teha normaalselt.
 • 34:50 - 34:52
  Ja siis tõuse püsti.
 • 34:54 - 34:57
  Kui see on Jumal, siis...
  Ma armastan sind.
 • 34:58 - 35:01
  See on Jumal! Kümme aastat
  ei suutnud sa seda teha.
 • 35:01 - 35:04
  Ei saanud jah, ma olin valudes.
 • 35:04 - 35:05
  Käisin mööda arste.
 • 35:06 - 35:10
  Aga Jeesus on ülemarst.
  Tema on kõrgeim ja seal ta on.
 • 35:11 - 35:12
  On tõesti, aamen.
 • 35:13 - 35:15
  Mis sul viga on?
  - Mu käsi...
 • 35:16 - 35:17
  Sa ei suuda seda
  kõrgemale tõsta?
 • 35:17 - 35:21
  Kui kaua see juba nii on?
  - Kuus nädalat.
 • 35:21 - 35:24
  Nii et kuus nädalat ei ole
  sa saanud seda teha.
 • 35:24 - 35:27
  Hakka liikuma, kohe praegu,
  Jeesuse nimel, just nüüd.
 • 35:34 - 35:36
  Sa said selle!
 • 35:39 - 35:42
  Sa said selle,
  see on sinu, jäta see endale.
 • 35:42 - 35:46
  Enne said ainult siiani, eks?
 • 35:46 - 35:49
  Liigub paremini, jah?
 • 35:51 - 35:53
  See on hea.
  - Käsi kõrgele!
 • 35:53 - 35:55
  Viska viis.
 • 36:06 - 36:08
  Tunned end hästi?
 • 36:12 - 36:13
  Nüüd me teame, mis see on.
 • 36:13 - 36:20
  Me läheme tagasi Houstonisse
  parkidesse ja poodidesse
 • 36:20 - 36:25
  Kui me sööme kusagil pitsat...
  see ei ole Jumala jaoks piirang.
 • 36:26 - 36:29
  See on nagu üks punapea
  kasvaks üles Aasias, mõeldes:
 • 36:29 - 36:32
  "Mul on tunne, et elus peab olema
  enamat, kõik on samasugused."
 • 36:32 - 36:33
  ja läheks siis Iirimaale:
 • 36:33 - 36:37
  "Ongi, tõepoolest on!
  On ka minusuguseid!"
 • 36:37 - 36:39
  Nii ma ennast tunnen:
  "Oh, see on elu, nii hea."
 • 36:39 - 36:42
  Seda ma olen igatsenud
  ja nüüd ma saan seda teha.
 • 36:43 - 36:45
  Me oleme põnevil, et saame
  tagasi minna ja ma tunnen,
 • 36:45 - 36:50
  et meie naabritel ei ole õrna
  aimugi, mis neid varsti tabab,
 • 36:50 - 36:54
  sest nüüd ma mõistan, Jumal, ma
  saan seda teha. Absoluutselt.
 • 36:59 - 37:03
  Ap 2:38 Aga Peetrus ütles neile:
  "Parandage meelt ja igaüks teist
 • 37:03 - 37:07
  lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse
  nimesse oma pattude andekssaamiseks,
 • 37:07 - 37:11
  ning siis te saate
  Püha Vaimu anni."
 • 37:13 - 37:16
  Me elame Euroopas
  väga põneval ajal,
 • 37:16 - 37:21
  kus me näeme Apostlite tegude
  taassündi meie ajal.
 • 37:22 - 37:24
  Me näeme, et inimesed
  lähevad evangeeliumiga välja,
 • 37:25 - 37:27
  demonstreerides Kuningriiki.
 • 37:27 - 37:31
  Ja see on tihti väga selge
  evangeelne sõnum -
 • 37:31 - 37:34
  pöörduda ära oma pattudest.
 • 37:35 - 37:38
  Osa sellest paketist on tegelikult
 • 37:38 - 37:41
  ka ristimine ja Püha Vaimuga
  täitumine.
 • 37:41 - 37:46
  Meie kirikusüsteemides on need
  nii tihti eraldatud.
 • 37:46 - 37:48
  Ent me näeme aina rohkem,
 • 37:48 - 37:50
  kuidas see tuleb taas
  üheks kokku,
 • 37:50 - 37:52
  nagu see oli Apostlite tegudes.
 • 37:52 - 37:54
  Nii et ei ole mingit ootamist.
 • 37:54 - 37:59
  Kui keegi parandab meelt ja
  tunnistab usku Jeesusesse,
 • 37:59 - 38:03
  viiakse nad kuhugi,
  kus iganes leidub vett.
 • 38:04 - 38:06
  See võib olla kus iganes.
  See võib olla järves.
 • 38:06 - 38:14
  See võib olla vihmaveetünnis.
  See võib olla vannis, kus iganes.
 • 38:14 - 38:17
  Inimesed ristitakse koheselt
 • 38:17 - 38:19
  ja samas saavad nad ka
  täidetud Püha Vaimuga.
 • 38:20 - 38:23
  Esimesed sõnad, mis
  Jeesus lausus, olid:
 • 38:23 - 38:26
  "Parandage meelt,
  sest taevariik on lähedal."
 • 38:27 - 38:30
  Me oleme kutsutud kuulutama
  täna meeleparandust.
 • 38:31 - 38:34
  Tundub, nagu see osa oleks
  tänapäeva kirikust kaduma läinud.
 • 38:34 - 38:38
  Me räägime usust,
  ent me ei räägi meeleparandusest.
 • 38:38 - 38:42
  Patust lausa kardetakse rääkida.
 • 38:42 - 38:44
  Ent me oleme kutsutud
  patust rääkima.
 • 38:44 - 38:48
  Me oleme kutsutud
  kuulutama meeleparandust.
 • 38:49 - 38:51
  Me peame ütlema, mis see patt on.
 • 38:51 - 38:54
  Peame ütlema, et inimesed,
 • 38:54 - 38:57
  kes jätkavad patus
  elamist, surevad.
 • 38:57 - 39:01
  Me peame rääkima patust enne,
  kui räägime sellest,
 • 39:02 - 39:06
  et Jeesus oli Jumala Tall,
  kes tuli meie pattu ära võtma.
 • 39:07 - 39:13
  Sest kui me patust ei räägi, siis mida
  peaksid inimesed Jeesusega peale hakkama?
 • 39:13 - 39:16
  Kuhu sa lähed?
  - Ma lähen Jumala juurde, taevasse.
 • 39:16 - 39:19
  Miks?
  - Sest...
 • 39:24 - 39:26
  Oled sa hea inimene?
  - Jah.
 • 39:26 - 39:29
  Oled sa kunagi valetanud?
  - Jah.
 • 39:29 - 39:31
  Oled sa kunagi midagi varastanud?
 • 39:32 - 39:35
  Midagi ilma maksmata alla laadinud?
  - Jah.
 • 39:35 - 39:38
  Oled olnud vahekorras väljaspool abielu?
 • 39:39 - 39:41
  Need on ainult kolm
  kümnest käsust.
 • 39:41 - 39:44
  Kui mitu ma veel ette loen?
 • 39:44 - 39:47
  Kõik sõltub sellest, kuidas
  me ennast teistega võrdleme.
 • 39:47 - 39:50
  Muidugi, kui sa võrdled end
  inimestega enda ümber,
 • 39:50 - 39:52
  võid sa mõelda,
  et oled hea inimene.
 • 39:52 - 39:54
  Küsimus ei ole,
  kas sa oled hea inimene.
 • 39:54 - 39:56
  Küsimus on:
  Kas sa oled piisavalt hea?
 • 39:56 - 39:59
  Piibel ütleb: kui sa oled
  eksinud ühes käsus,
 • 39:59 - 40:01
  siis oled eksinud kogu seaduse vastu.
 • 40:01 - 40:06
  See ei ole nii,
  et sa saad kaaluda
 • 40:06 - 40:08
  oma häid ja halbu tegusid...
 • 40:08 - 40:11
  See ei ole nii.
  Oled kas süüdi või süütu.
 • 40:11 - 40:15
  Kui sa oled üks kord seadust rikkunud,
  siis oled sa seaduse rikkumises süüdi.
 • 40:15 - 40:20
  Kui me räägime Jumalast...
  Ükski inimene ei saa kunagi
 • 40:20 - 40:24
  tulla Jumala juurde, saada taevasse
  oma heade tegude tõttu.
 • 40:24 - 40:26
  See ei ole võimalik.
 • 40:26 - 40:29
  Ma olen alati arvanud,
  et olen hea inimene,
 • 40:29 - 40:31
  jah, ma olen võib-olla
  tülitsenud väheke
 • 40:31 - 40:35
  või joonud liiga palju,
  olen teinud asju... Aga!
 • 40:35 - 40:41
  See või teine inimene on
  minust palju hullem.
 • 40:41 - 40:44
  Minu probleem oli see, et ma
  võrdlesin end inimestega enda ümber,
 • 40:45 - 40:47
  selle asemel, et võrrelda
  end sellega,
 • 40:48 - 40:50
  kelle ees ma ühel päeval seisan.
 • 40:51 - 40:55
  Ma usun, et peame minema tagasi
  selle juurde, mida Piibel meile näitab.
 • 40:55 - 40:59
  Meeleparandus ei tähenda,
  et ütleme, et meil on kahju
 • 40:59 - 41:00
  oma pattude ja tegude pärast
 • 41:01 - 41:06
  ja kuidas me oleme Jumala Sõna
  vastu eksinud.
 • 41:06 - 41:08
  Kahju tundmine ei ole meeleparandus.
 • 41:09 - 41:11
  See on osa sellest,
  aga kaugeltki mitte kõik.
 • 41:11 - 41:15
  Vanas Testamendis näeme vaaraod,
  kui iisreallased olid Egiptuses,
 • 41:15 - 41:19
  kes kahjutundega kuulutas:
  "Ma olen teinud pattu Jumala vastu."
 • 41:19 - 41:24
  Ta tunnistas oma pattu,
  aga ta ei pöördunud sellest.
 • 41:24 - 41:25
  See pole ka ainult kahetsus.
 • 41:25 - 41:29
  Paljud ütlevad: sa näed,
  et neil on kahju,
 • 41:29 - 41:31
  nad nutavad, sest nad
  tõesti kahetsevad.
 • 41:32 - 41:34
  Uues Testamendis oli Juudas,
  kes kahetses.
 • 41:34 - 41:38
  Ta kahetses nii väga,
  et tegi enesetapu.
 • 41:38 - 41:40
  Aga ta ei pöördunud
  ära oma patust.
 • 41:40 - 41:45
  Kui loeme Piiblit, näeme, et
  Jumal ühendab meeleparanduse
 • 41:45 - 41:47
  andeksandmisega,
 • 41:47 - 41:52
  rohkem kui andeksandmise
  usuga Jeesusesse.
 • 41:52 - 41:57
  Ma arvan, et vaadates
  viimast, arvame tihti,
 • 41:57 - 42:02
  et usuga Jeesusesse kaasneb
  automaatselt pattude andeksandmine.
 • 42:02 - 42:06
  Ja kui sa loed Piiblit,
  siis avastad, et see pole tõsi.
 • 42:06 - 42:08
  Kujutame, et sina ja
  mina mängime malet.
 • 42:09 - 42:11
  Mina teen käigu,
  ja siis on sinu kord.
 • 42:11 - 42:13
  Ma tahan näha, et sa teed oma käigu.
 • 42:14 - 42:16
  Minu käik. Sinu käik.
 • 42:17 - 42:21
  Kas ma tohin nüüd nii teha?
  Liigutan ühe siia ja teise sinna.
 • 42:21 - 42:24
  Kas ma tohin käia kaks korda järjest?
  - Ei.
 • 42:24 - 42:26
  Miks? Sest mängul on reeglid.
 • 42:26 - 42:30
  Ja reeglid ütlevad, et sina
  teed ühe käigu ja siis mina ühe käigu.
 • 42:30 - 42:34
  Kui asi puudutab Jumalat,
  siis sa oled pattu teinud.
 • 42:34 - 42:36
  Sa oled teinud midagi,
  mis on vale
 • 42:37 - 42:40
  ja seetõttu oled sa
  Jumalast lahutatud.
 • 42:41 - 42:44
  Sul ei saa oma patu tõttu
  osadust Jumalaga.
 • 42:44 - 42:47
  Meie patu tõttu ei saa Jumalal
  olla meiega osadust.
 • 42:47 - 42:50
  Jumal vaatab sind ja ütleb:
 • 42:50 - 42:54
  "Ma ei taha sind karistada, aga ma
  olen püha ja pean ma seda tegema,
 • 42:54 - 42:57
  ent samal ajal tahan ma
  anda sulle võimaluse
 • 42:57 - 43:00
  andeks saada ja minuga
  suhe luua.
 • 43:00 - 43:03
  Nii et ma saatsin oma poja,
  Jeesuse, sinu patu eest surma."
 • 43:04 - 43:05
  See asi on nii:
 • 43:05 - 43:08
  Sa oled pattu teinud ja
  eksinud Jumala käskude vastu -
 • 43:08 - 43:11
  seetõttu me elame ilma
  osaduseta Jumalaga.
 • 43:11 - 43:14
  Me elame oma elu,
  lahutatuna Jumalast.
 • 43:14 - 43:18
  Jumal vaatas sinu peale ja ütles,
  "Ma ei taha sind hukka mõista.
 • 43:18 - 43:23
  Ma tahan sulle andestada, seega ma
  saadan oma poja Jeesuse sinu eest surma."
 • 43:23 - 43:26
  Kelle käik nüüd on?
  Sinu käik.
 • 43:26 - 43:28
  Jumal tahab andeks anda.
  Ta tahab sind vabastada.
 • 43:29 - 43:31
  Ta tahab anda sulle uue elu
  ja sinu kaudu tervendada.
 • 43:31 - 43:34
  Ta tahab seda teha.
  Aga ta ütleb:
 • 43:34 - 43:38
  "Käi, nüüd on sinu kord!"
  Ta ootab, et sa teeksid seda.
 • 43:38 - 43:43
  Niipea kui sa ütled, et sa parandad
  meelt ja saad patud andeks,
 • 43:43 - 43:47
  niipea kui sa seda teed,
  annab Jumal sulle andeks.
 • 43:47 - 43:49
  Seda on nii oluline mõista,
 • 43:49 - 43:52
  sest inimesi on nii palju,
  ja ka mina olin selline.
 • 43:52 - 43:55
  Nagu sina, uskusin ma,
  et Jumal on olemas.
 • 43:55 - 43:59
  Aga oma peas, minu maailmas:
  "Olgu, kui on õige aeg,
 • 43:59 - 44:02
  siis ta tuleb minu juurde,
  see on tema vastutus,
 • 44:02 - 44:05
  ta on suur, ta teeb seda siis,
  kui ta seda tahab."
 • 44:05 - 44:08
  Ja ma lükkasin vastutuse
  tema peale.
 • 44:08 - 44:12
  Tõeline, sügav meeleparandus
  nõuab tegusid.
 • 44:12 - 44:15
  See ei ole lihtsalt sõna,
  ei ole lihtsalt mõte.
 • 44:15 - 44:17
  Tõeline meeleparandus
  ei ole ainult taipamine,
 • 44:18 - 44:21
  et oled püha Jumala
  vastu pattu teinud.
 • 44:21 - 44:24
  Vaid et sa tunnistad
  oma patud talle,
 • 44:24 - 44:26
  sa kahetsed neid
 • 44:26 - 44:29
  ja pöördud ära
  sellest patusest elust
 • 44:29 - 44:30
  ning hakkad elama tema elu.
 • 44:30 - 44:33
  Sõna "meeleparandus" Piiblis
  on "metanoia",
 • 44:33 - 44:37
  mis tähendab "uuesti mõtlema".
 • 44:37 - 44:40
  Jumal tahab, et me mõtleksime uuesti.
 • 44:40 - 44:42
  Oma elu üle,
  kuidas me oleme elanud.
 • 44:43 - 44:49
  Kui me mõtleme Jumala suhtes ümber,
  ja kuidas meie patud teda mõjutavad,
 • 44:49 - 44:56
  siis Jumal mõtleb ka meie suhtes ümber.
 • 44:59 - 45:01
  Ap: 22:16
  Ja mida sa nüüd ootad?
 • 45:01 - 45:04
  Tõuse ja lase ennast ristida ning
  oma patud ära pesta...
 • 45:05 - 45:09
  Kui sa tunnistad oma pattu
  ja tood selle päevavalgele,
 • 45:09 - 45:11
  võid sa kogeda andestust.
 • 45:11 - 45:15
  Aga kui sa hoiad selle ligi,
  siis iga kord kui sa võtad sammu
 • 45:16 - 45:18
  valguse poole, ütleb saatan:
 • 45:19 - 45:22
  "Aga mäletad, aga mäletad..."
  - Jah, seda ta teeb.
 • 45:23 - 45:25
  Aga nüüd on see väljas,
  sa tunnistasid üles.
 • 45:25 - 45:28
  Sa tunnistasid mulle,
  sa ütlesid selle välja.
 • 45:30 - 45:33
  Las Püha Vaim juhib sind, võib-olla
  pead sa seda ütlema kogu maailmale.
 • 45:33 - 45:36
  Ma ei tea mida,
  aga seal on andestus.
 • 45:37 - 45:39
  Inimesed peavad seda kuulma,
  seal on vabadus.
 • 45:39 - 45:43
  Nii palju on tüdrukuid, kes
  sellest läbi lähevad, nii palju naisi.
 • 45:43 - 45:44
  Nad on teinud täpselt samamoodi,
 • 45:45 - 45:48
  kandnud seda endaga
  30, 40, 50 aastat.
 • 45:49 - 45:51
  Seal ei ole vabadust.
 • 45:51 - 45:54
  Vabadus on see, mida
  sa praegu koged.
 • 45:54 - 46:02
  Ma tulin täna siia, küsides Jumalalt
  keeltes rääkimise andi.
 • 46:03 - 46:10
  Ja vabanemist - ükskõik millest,
  mis mu elus võib takistuseks olla.
 • 46:11 - 46:18
  Sel nädalavahetusel
  on Jumal mind vabastanud
 • 46:20 - 46:22
  ja õnnistanud
  keeltes rääkimisega
 • 46:23 - 46:26
  ning pesnud mind vees ristimisega.
 • 46:28 - 46:32
  Olen elanud üle kolmekümne aasta
 • 46:34 - 46:40
  häbiga, saladusega,
 • 46:41 - 46:45
  et oma kahekümnendates
 • 46:46 - 46:47
  tegin ma aborti.
 • 46:48 - 46:51
  Ja iga päev sellest päevast alates
 • 46:52 - 46:57
  on saatan teinud minuga,
  mida iganes tahtnud.
 • 46:59 - 47:05
  Olen otsinud Jumalat,
  vaadates Torbeni videoid,
 • 47:09 - 47:11
  öelnud Jumalale,
  et ma ei suuda enam.
 • 47:11 - 47:15
  Anunud, palunud, tahtnud teada,
 • 47:16 - 47:18
  kas ta võib mulle andestada.
 • 47:20 - 47:28
  Ja Jumal juhatas mind
  tulema selleks nädalalõpuks siia.
 • 47:31 - 47:33
  Tundsin juhatust minna Torbeniga rääkima,
 • 47:33 - 47:36
  et Jumalal oli tema kaudu
  mulle midagi öelda.
 • 47:38 - 47:48
  Jumal andis mulle võimaluse saada vabaks.
 • 47:49 - 47:51
  Vabaks sellest valust.
 • 47:51 - 47:57
  Üle kolmekümne aasta, olen jälle vaba.
  Aitäh Jeesus, aitäh sulle.
 • 48:06 - 48:07
  Ole vaba.
 • 48:08 - 48:14
  ...kui olin kahekümnendates...
  Jumal aita mind...
 • 48:14 - 48:20
  ...Tegin ma aborti
  ja sellest päevast alates
 • 48:24 - 48:26
  on Jumal püüdnud mulle öelda,
  et kõik on hästi,
 • 48:26 - 48:30
  kuid saatan on mu elu
  tugevalt kinni hoidnud.
 • 48:31 - 48:35
  Ta on mind kinni hoidnud
  ja lämmatanud.
 • 48:35 - 48:37
  Mäletan seda nagu eilset päeva
 • 48:37 - 48:39
  ja ma tunnen seda sama valu.
 • 48:39 - 48:41
  See on uus algus, uus võimalus.
 • 48:42 - 48:44
  Oled valmis saama
  ristitud Jeesusesse Kristusesse,
 • 48:44 - 48:46
  et su patud saaks ära pestud?
  - Jah.
 • 48:46 - 48:50
  Sinu usu peale
  me ristime sind Jeesusesse Kristusesse.
 • 48:51 - 48:54
  Sure koos Kristusega.
  Tõuse üles koos Kristusega.
 • 49:05 - 49:07
  Nüüd palume su eest.
 • 49:07 - 49:11
  Jumal, me täname Elizabethi eest.
  me täname vabaduse eest.
 • 49:14 - 49:15
  Kui ta oli seda tunnistanud,
 • 49:15 - 49:19
  tuli üks teine naine
  ja tunnistas sama pattu.
 • 49:19 - 49:21
  Ühtäkki oli tema tunnistus
 • 49:21 - 49:25
  toonud elu ja andestust
  teisele isikule.
 • 49:26 - 49:29
  Ja ka see naine
  sai veega ristitud
 • 49:29 - 49:32
  ja temagi koges sama vabadust.
 • 49:32 - 49:35
  Hiljem olime me koosolekul,
  kus oli 80 inimest,
 • 49:35 - 49:38
  kus ta selgitas, kuidas ta
  oli seda teinud,
 • 49:39 - 49:46
  ja et abort oli patt,
  aga Jeesus oli selle talle andestanud.
 • 49:46 - 49:50
  Kui ta seda tunnistas
  ja jagas oma lugu
 • 49:50 - 49:52
  sellel koosolekul,
  kus oli 80 inimest,
 • 49:53 - 49:58
  siis peale koosolekut tuli
  12 naist tema juurde,
 • 49:58 - 49:59
  kes tunnistasid sama asja.
 • 50:00 - 50:04
  Nii me näemegi pattude
  tunnistamise väge,
 • 50:04 - 50:09
  veega ristimise väge
  ja evangeeliumi sisu.
 • 50:09 - 50:14
  See, kes usub ja ristitakse,
  saab päästetud, ütles Jeesus.
 • 50:31 - 50:34
  Tõeliselt huvitav
  veeristimises on -
 • 50:35 - 50:38
  ma usun, et läbi
  aja ja traditsiooni
 • 50:38 - 50:41
  näeme me seda sakramenti
  täna väga erinevalt sellest,
 • 50:42 - 50:46
  kuidas see meile Piiblis
  näidatud on.
 • 50:47 - 50:52
  Tihti me näeme sakramenti kui
  välist märki sisemisest reaalsusest.
 • 50:53 - 50:55
  Huvitav selle definitsiooni
  juures on see,
 • 50:55 - 50:59
  et see võtab vaimse ja füüsilise
 • 50:59 - 51:02
  ja eraldab need
  üksteisest täielikult.
 • 51:03 - 51:04
  Tulemuseks on, et
  me näeme ristimist
 • 51:05 - 51:07
  kui ainult tseremooniat,
 • 51:07 - 51:11
  millel ei ole mingit
  ühendust vaimse reaalsusega.
 • 51:11 - 51:13
  Teiste sõnadega on see
  lihtsalt selle kinnitamine,
 • 51:13 - 51:16
  mis on vaimus juba aset leidnud.
 • 51:17 - 51:20
  Aga ristimine on tegelikult
  hoopis midagi teistsugust.
 • 51:21 - 51:23
  Me oleme avastanud, et ristimine
 • 51:23 - 51:26
  ei ole ainult sakrament,
 • 51:26 - 51:29
  väline märk
  sisemisest reaalsusest.
 • 51:29 - 51:32
  Me näeme, et kui
  inimene läheb ristimisvette,
 • 51:32 - 51:34
  siis Jumala Vaim puudutab seda.
 • 51:34 - 51:38
  Ja kui füüsiline ja vaimne
  ühinevad veeristimises,
 • 51:39 - 51:41
  teeb Jumal midagi imelist.
 • 51:42 - 51:45
  Huvitaval kombel on veeristimises
  näha kahte asja.
 • 51:45 - 51:48
  See on korraga
  pesemine ja matmine.
 • 51:49 - 51:51
  Et pesta, pead sa
  olema määrdunud.
 • 51:52 - 51:54
  Mis see tähendab?
 • 51:54 - 51:59
  Tähendab, et inimene,
  kes saab ristitud,
 • 51:59 - 52:03
  peab mõistma oma
  patusust Jumala ees.
 • 52:03 - 52:10
  Ja selles mõistes ristimine
  ja meeleparandus käivad käsikäes.
 • 52:11 - 52:14
  See on pöördumine
  ja usule tulemine.
 • 52:14 - 52:19
  Ristimise jumalikuks eelduseks
 • 52:19 - 52:22
  on meeleparandus
  ja usk Jeesusesse Kristusesse.
 • 52:23 - 52:26
  Kui inimene tuleb surnuna
  oma pattudes,
 • 52:26 - 52:29
  siis sünnib,
  et me võtame selle isiku,
 • 52:29 - 52:33
  kes tuleb patusena,
  parandab tõeliselt meelt
 • 52:34 - 52:35
  ja seejärel me ristime tema.
 • 52:36 - 52:40
  Nii et kui see inimene tuleb veest välja,
  on ta täiesti uus ja puhas.
 • 52:41 - 52:44
  Ma ütles paljudele inimestele,
  keda kohtan,
 • 52:44 - 52:47
  et veeristimine ei ole
  ainult puhas algus.
 • 52:47 - 52:52
  See on täiesti uus
  ja puhas elu, mis algab.
 • 53:07 - 53:13
  Las tulla, lase tulla
  Veel, veel...
 • 53:29 - 53:33
  Austus, austus...
 • 53:34 - 53:36
  Kiitus sulle Jeesus.
 • 53:37 - 53:39
  Tänu sulle Jeesus.
 • 53:42 - 53:44
  Tänu sulle Jeesus,
  tänu Jeesusele.
 • 53:45 - 53:46
  Tänu sulle Jeesus.
 • 53:47 - 53:48
  Tänu sulle Jeesus.
 • 53:49 - 53:51
  Tänu sulle Jeesus.
 • 53:53 - 53:55
  Kiitus su nimele, tänu sulle Jeesus.
 • 53:55 - 53:57
  Tänu sulle Jeesus.
 • 53:58 - 54:00
  Mida sa koged?
 • 54:01 - 54:04
  Ma tundsin, et midagi
  läks välja...
 • 54:06 - 54:09
  Keeb üles, need on elavad veed,
  mis pulbitsevad sinu sees
 • 54:09 - 54:12
  ja Jumal vabastab need
  sinu suu kaudu.
 • 54:16 - 54:20
  Claudio, sa oled täitsa uus mees.
  - Aamen.
 • 54:21 - 54:23
  Tunned end hästi?
  - Jah.
 • 54:25 - 54:27
  See on alles algus, Claudio.
 • 54:27 - 54:29
  See on alles algus.
  - Jah.
 • 54:29 - 54:30
  Jumal on andnud sulle
  selle anni.
 • 54:31 - 54:33
  Tuleb aegu kui sa ei tea,
  mida paluda,
 • 54:33 - 54:36
  kuid nüüd võid minna usus
  ja paluda.
 • 54:37 - 54:39
  Keeltes palumisel
  on suurepärane,
 • 54:39 - 54:42
  et samal ajal ma võin
  keskenduda teistele asjadele,
 • 54:42 - 54:43
  sest mu mõistus ei palveta.
 • 54:44 - 54:46
  Ma luban lihtsalt oma suul
  liikuda usus.
 • 54:46 - 54:49
  Ja Vaim palvetab meie kaudu.
 • 54:49 - 54:50
  Nii et Jumal kasutas sind äsja.
 • 54:50 - 54:53
  Vaim tuli sisse
  ja palvetas sinu kaudu.
 • 54:53 - 54:55
  See on kaunis.
  - Aamen, tänu Jumalale.
 • 54:56 - 54:57
  Kas pole Jumal hea?
  - Jah.
 • 54:57 - 55:00
  Ta on suurepärane.
  - Jah on.
 • 55:13 - 55:15
  Täna ma õppisin midagi.
 • 55:16 - 55:19
  Jeesusesse ristimise väge.
 • 55:19 - 55:24
  See ei ole enam ainult sümbol,
  nagu paljud kogudused võivad uskuda,
 • 55:24 - 55:28
  nagu ka mina uskusin,
  sest rohkem ma ei teadnud.
 • 55:28 - 55:31
  Ma arvasin, et see on,
  mida tuleb lihtsalt teha
 • 55:31 - 55:32
  piserdades või teisiti.
 • 55:32 - 55:33
  Aga see on nii väeline,
 • 55:34 - 55:36
  kui sa tõeliselt usud
  kogu selle sisu.
 • 55:36 - 55:39
  Surma, matmist,
  vana inimese lõppu,
 • 55:39 - 55:43
  vana loomus on läinud
  ja uus inimene asemele tulnud.
 • 55:43 - 55:46
  Nagu ma täna olen õppinud:
  kas sa usud, et Jeesus
 • 55:46 - 55:47
  on sinu Issand ja Päästja?
 • 55:48 - 55:48
  Jah, ma usun.
 • 55:48 - 55:54
  Vana inimene läheb vette,
  sa sured ja uus tõuseb.
 • 55:55 - 55:58
  Niipea kui ta üles tuli,
  veest välja,
 • 55:58 - 56:00
  ta ütles, et midagi lahkus temast.
 • 56:00 - 56:04
  Suur raskus lahkus temast
  ja enam ei saanud teda kinni hoida
 • 56:04 - 56:08
  ja koheselt ta võttis vastu
  Püha Vaimu ristimise.
 • 56:09 - 56:11
  See vend oli nii murtud,
  ta ainult nuttis.
 • 56:12 - 56:16
  Ta ainult hoidis oma rinnast kinni,
  nii kallis oli seda näha.
 • 56:16 - 56:19
  Oli nii kallis näha,
  mida Jumal tegi tema elus.
 • 56:19 - 56:22
  Kõik, mida ta sai teha, oli nutta
  Jumala ligiolus.
 • 56:23 - 56:25
  Ja minu jaoks näha seda,
  mis Jumalal oli...
 • 56:25 - 56:29
  Ta sõitis, ma arvan,
  kolm, neli tundi, et jõuda siia,
 • 56:29 - 56:31
  sest seda ta soovis.
 • 56:31 - 56:33
  Ja see asi, mis teda
  kogu aeg ründas,
 • 56:33 - 56:40
  ei oma enam mingit väge
  tema üle, ta on täielikult vaba.
 • 56:40 - 56:43
  Ja ma olen tõeliselt tänulik,
  et olen õppinud
 • 56:43 - 56:48
  kui tähtis on veeristimine,
 • 56:48 - 56:50
  kui tähtis on meeleparandus,
 • 56:51 - 56:54
  kui tähtis on saada
  ristitud Püha Vaimuga.
 • 56:54 - 56:56
  Kõik kolm asja on olulised.
 • 56:56 - 56:58
  See on tõeliselt muutnud mu elu
 • 56:58 - 57:01
  ja nüüd ma kuulutan seda sõnumit
  oma surmapäevani.
 • 57:01 - 57:06
  Sest ma olen kogenud seda
  ja see oli kõige väelisem
 • 57:06 - 57:11
  Jumala armastuse ilmnemine,
  mida ma kunagi olen näinud.
 • 57:12 - 57:15
  Põhjus, miks me näeme
  neid asju praegu juhtumas
 • 57:15 - 57:17
  on see, et kui
  vana inimene sureb
 • 57:19 - 57:21
  deemonid kaotavad oma haarde
  ja kaotavad oma saagi.
 • 57:23 - 57:26
  Nad ei saa
  vana inimest enam piinata.
 • 57:27 - 57:30
  Sest vana inimene sureb
 • 57:30 - 57:32
  ja kui sa tuled veest välja,
 • 57:33 - 57:35
  oled sa täiesti uus.
 • 57:36 - 57:38
  See on uus inimene,
  kes kannab su vanu riideid.
 • 57:39 - 57:41
  Kui Jeesus kõndis siin maa peal,
 • 57:41 - 57:43
  kuulutas ta meeleparandust.
 • 57:43 - 57:47
  Siis ta õpetas,
  et inimesed peavad uuesti sündima
 • 57:47 - 57:50
  veest ja Vaimust.
 • 57:51 - 57:56
  Sel ajal ta ei saanud veel
  inimesi ristida oma nimesse.
 • 57:57 - 58:00
  Ta ei saanud inimesi
  ristida Püha Vaimuga.
 • 58:00 - 58:04
  Aga peale risti,
  kui Peetrus tõusis üles nelipühapäeval,
 • 58:04 - 58:09
  me kuuleme täis evangeeliumi
  esimest korda kui Peetrus ütles:
 • 58:09 - 58:13
  "Parandage meelt, laske endid ristida
  oma pattude andekssaamiseks,
 • 58:14 - 58:17
  siis ta saade
  Püha Vaimu anni."
 • 58:21 - 58:24
  Sina põlvita ja sina ütle:
  Ma ristin sind Jeesusesse Kristusesse.
 • 58:24 - 58:26
  ja vaata, et ta
  läheks üleni vette.
 • 58:27 - 58:30
  Sure koos Kristusega.
  Tõuse üles koos Kristusega.
 • 58:32 - 58:36
  Vabadus! Vabadus!
  Mine! Mine!
 • 58:36 - 58:37
  Vabadus. Vabadus.
 • 58:37 - 58:39
  Välja! Lahku! Mine!
 • 58:40 - 58:43
  Ma käsin sind, vaim, lahku!
  Just nüüd! Tule välja!
 • 58:43 - 58:46
  Mine! Jeesuse nimel
  ma käsin seda vaimu, lahku!
 • 58:46 - 58:47
  Lahku temast, just nüüd!
 • 58:47 - 58:51
  Välja! Välja!
  Mine!
 • 58:51 - 58:54
  Jeesuse nimel, ma käsin
  iga deemonit - lahku, just nüüd!
 • 58:54 - 58:58
  Mine! Just nüüd!
  Tule välja!
 • 58:59 - 59:02
  Ma käsin seda deemonit, lahku!
  Mine, just nüüd!
 • 59:02 - 59:03
  Deemon, lahku!
 • 59:03 - 59:05
  Ma käsin iga deemonit
  lahkuda just nüüd!
 • 59:05 - 59:11
  Vale, mine! Tule välja!
  Veel, veel. Lase lahti!
 • 59:11 - 59:15
  Ma käsin sind, deemon,
  Jeesuse nimel, tule välja!
 • 59:15 - 59:22
  Kao välja! Rohkem!
  Minema!
 • 59:22 - 59:25
  Jeesuse nimel,
  ma käsin, viimane kui üks minema!
 • 59:25 - 59:28
  Mine, Jeesuse nimel,
  iga deemon! Tule välja!
 • 59:29 - 59:32
  Just nüüd!
  Lahku temast, lahku temast.
 • 59:39 - 59:46
  Täida teda, täida teda, veel.
  Vabadus, vabadus.
 • 60:06 - 60:07
  See on tõeline.
 • 60:24 - 60:26
  Aitäh.
 • 60:31 - 60:33
  See on tõeline!
 • 60:34 - 60:38
  Kui sa soovid sel teemal mõnda raamatut
  lugeda, siis ma soovitan sulle ühte.
 • 60:38 - 60:42
  Võib-olla oled sa kuulnud
  raamatust nimega Piibel.
 • 60:44 - 60:47
  See on, mida me loeme Piiblist.
 • 60:48 - 60:52
  Ta sai vabastatud
  ja siis Püha Vaim võttis üle.
 • 60:54 - 60:57
  See ei ole lihtsalt kujund,
  vaid see on tõeline.
 • 60:58 - 61:01
  Ja kui see on Piiblis tõene,
  mida siis arvata ülejäänust?
 • 61:02 - 61:06
  Iga sõna on tõene,
  algusest lõpuni.
 • 61:06 - 61:08
  Halleluuja.
 • 61:08 - 61:10
  Mu sõber!
 • 61:15 - 61:17
  Ma mäletan siiani
  oma rusikate pigistamist
 • 61:18 - 61:21
  ja mäletan vee peksmist
 • 61:22 - 61:26
  ja siis ma kisasin
  valjusti ja siis
 • 61:28 - 61:30
  oli mingisugune möll,
  midagi juhtus.
 • 61:30 - 61:33
  Ma ei teadnud, et mina seda teen.
  Ma ei teadnud, mis sünnib.
 • 61:34 - 61:38
  Mu silmad olid kinni
  ja kui ma silmad avasin
 • 61:38 - 61:40
  olin ma teise koha peal
  kui ma olin enne olnud.
 • 61:40 - 61:45
  Ma vaatasin
  ja Torben oli hoopis seal
 • 61:45 - 61:48
  ja ma olin näoga sinnapoole,
  aga varem olin ma teistpidi.
 • 61:48 - 61:50
  Ma ei saanud arugi, miks.
 • 61:50 - 61:53
  Siis toimus veel mingi mürgel.
 • 61:56 - 61:58
  Viimane asi, mida mäletan,
  oli, et Torben ütles:
 • 61:58 - 62:00
  "Deemonid, välja!"
 • 62:02 - 62:05
  Siis saabus rahu,
  kõik lihtsalt rahunes.
 • 62:06 - 62:11
  Kogesin rahu ja vaikust.
 • 62:13 - 62:15
  Mäletan, et vaatasin üles
  ja seal olid inimhulgad
 • 62:15 - 62:17
  kõigil kaamerad väljas.
 • 62:17 - 62:18
  Paljud vaatasid mind
 • 62:18 - 62:21
  olin veidi rabatud.
 • 62:21 - 62:25
  Nagu oleksin operatsioonilt
  tulnud ja kõik on seal.
 • 62:27 - 62:30
  Nii ma oskan seda selgitada.
 • 62:31 - 62:33
  Läbi oma kogu elu ja kogemuste,
 • 62:33 - 62:35
  ei ole ma varem
  midagi sarnast kogenud.
 • 62:35 - 62:37
  Mu kõige sarnasem kogemus,
  millega võrrelda,
 • 62:37 - 62:41
  on hamba välja tõmbamine.
 • 62:43 - 62:45
  Ma teadsin, et midagi on sees
 • 62:45 - 62:50
  kui see möll toimus
  ja sellel ei olnud õigust seal olla.
 • 62:51 - 62:53
  Nüüd tunnen, nagu see
  hammas on välja tõmmatud.
 • 62:53 - 62:56
  Ei ole enam midagi,
  see on välja tulnud, läinud.
 • 62:56 - 62:59
  Ja nagu oleks
  uus nahk selle koha peal.
 • 62:59 - 63:01
  Kui sul on hammas
  välja tõmmatud,
 • 63:01 - 63:04
  siis sa tahad oma keelega
  puudutada seda kohta.
 • 63:04 - 63:06
  Sa lihtsalt hõõrud oma keelega
  üle tühja hamba koha
 • 63:07 - 63:09
  et tunda, milline see on
  ja mis ta oli ennem.
 • 63:09 - 63:14
  Selle koha peal on
  midagi uut ja värsket,
 • 63:14 - 63:17
  kus see hammas oli.
 • 63:18 - 63:22
  Ma olen õnnelik, ma olen vaba.
  Tänu Jeesusele Kristusele.
 • 63:22 - 63:25
  Niipea kui inimesed saavad ristitud,
  ma hakkan palvetama nende eest,
 • 63:25 - 63:29
  vabastuse pärast, sest nüüd
  on nad surnud koos Kristusega,
 • 63:29 - 63:33
  nad on üles tõusnud Kristusega,
  nii et saatan peab nüüd neist lahkuma.
 • 63:33 - 63:36
  Ja on tõeliselt võimas
  näha vabanemist
 • 63:36 - 63:39
  selles paigas
  kui osa ristimisest.
 • 63:39 - 63:44
  See oli nii võimas,
  väga palju inimesi tuli ja nägi seda
 • 63:44 - 63:50
  ja äkitselt oli seal hulk rahvast -
  150 kuni 200 inimest jälgimas.
 • 63:50 - 63:54
  Peale seda, kui ta sai vabaks,
  sai ta ka ristitud Püha Vaimuga
 • 63:54 - 63:57
  ja kõneles keeltes,
  see oli tõeliselt võimas.
 • 63:58 - 64:01
  Siis me pidime ristima
 • 64:01 - 64:06
  ülejäänud tema pere -
  tema poja ja tütre ja abikaasa.
 • 64:06 - 64:10
  Kui nemad tulid vette,
  et saada ristitud,
 • 64:10 - 64:12
  tegi Jumal midagi erilist.
 • 64:12 - 64:14
  Me loeme evangeeliumitest,
 • 64:14 - 64:17
  et Jeesus sai ristitud
  Jordani jões.
 • 64:18 - 64:21
  Me loeme, et taevad avanesid
 • 64:21 - 64:24
  ja Püha Vaim
  laskus alla tuvi kujul.
 • 64:24 - 64:27
  Mina ja Lauren
  lihtsalt ütlesime:
 • 64:28 - 64:30
  "Kas me paluksime, et midagi
  sellist juhtuks täna,
 • 64:30 - 64:34
  et me võiksime näha tunnustähte
  taevas kui meid ristitakse."
 • 64:35 - 64:38
  Nii et, kui me saime ristitud,
 • 64:38 - 64:41
  Ma olin vees
  ja ootasin ristimist.
 • 64:41 - 64:45
  Ja ma kuulsin inimesi
  rahvahulgas ütlemas: "Vaadake üles!"
 • 64:45 - 64:52
  Ma pöördusin ja vaatasin üles ja nägin
  sõna "tõeline" kirjutatud taevasse.
 • 64:52 - 64:54
  Tundsin, et mu palvetele
  on vastatud
 • 64:54 - 64:56
  hetkel kui mind hakati ristima.
 • 64:57 - 64:58
  Tänu sulle, Jeesus.
 • 64:58 - 65:02
  Kõik näitasid ja ütlesid:
  "Vaata, vaata üles!"
 • 65:03 - 65:06
  Ja taevas oli just olnud
  üks lennuk,
 • 65:06 - 65:10
  mis oli kirjutanud sinna: "tõeline".
 • 65:10 - 65:15
  See oli samal ajal kui ma
  palvetasin tema abikaasa eest
 • 65:15 - 65:18
  ja ta sai vabaks
  ja ma olin öelnud:
 • 65:18 - 65:21
  "See on tõeline."
  "See ei ole lihtsalt kujund."
 • 65:21 - 65:25
  "Kui see on tõeline, siis kõik,
  mida loeme Piiblist on tõene.
 • 65:26 - 65:29
  Ja äkitselt me nägime
  seda taevas,
 • 65:30 - 65:32
  nagu Jumal oleks kirjutanud "tõeline".
 • 65:35 - 65:41
  TÕELINE
 • 65:43 - 65:46
  Torben, vaata üles!
  - Jah, ma juba nägin.
 • 65:47 - 65:49
  Jah, ma näen seda.
 • 65:53 - 65:56
  Pärast me hakkasime
  kuulutama evangeeliumi
 • 65:56 - 66:01
  ja veel palju inimesi parandas meelt
  ja sai päästetud sel päeval.
 • 66:01 - 66:06
  Selle asemel, et ristida kaheksa
  inimest nagu olime plaaninud,
 • 66:07 - 66:09
  me ristisime rohkem
  kui 30 inimest.
 • 66:09 - 66:12
  Sellepärast, et inimesed,
  kes nägid, mis juhtus,
 • 66:12 - 66:15
  nägid, kuidas inimesed
  said deemonitest vabaks,
 • 66:15 - 66:17
  nägid, kuidas nad
  võtsid vastu Püha Vaimu.
 • 66:18 - 66:20
  Ka nemad parandasid meelt
  oma pattudest
 • 66:21 - 66:24
  ja tulid ning said ristitud
  ja kogesid sedasama.
 • 66:27 - 66:31
  Deemonlik maailm on päris.
  See on väga tõeline.
 • 66:32 - 66:35
  Ma olen seda pisut näinud
  kogudustes
 • 66:35 - 66:41
  kui evangelist või nii-öelda
  jumalamees on tulnud,
 • 66:41 - 66:42
  kes teenib autoriteediga.
 • 66:43 - 66:45
  Nad paluvad inimeste eest
  ja need ilmnevad.
 • 66:45 - 66:48
  Aga seda ei olnud kunagi
  juhtunud minu käte läbi.
 • 66:49 - 66:51
  Esimene tõeline kogemus,
  mis mul oli
 • 66:53 - 66:54
  ja võib-olla
  kõige võimsam kogemus
 • 66:54 - 66:56
  oli kui me abikaasaga
  kedagi ristisime
 • 66:56 - 66:59
  esimest korda oma kodus.
 • 67:00 - 67:05
  See inimene oli seotud
  New Age ja reiki tervendamisega,
 • 67:06 - 67:11
  taro kaartide lugemise, kristallide
  ja erinevate New Age asjadega.
 • 67:11 - 67:16
  Me ristisime ta ja kui me oleks
  lihtsalt jätnud nii nagu
 • 67:17 - 67:21
  tavalisel kirikuteenistusel,
  oleksime me naeratanud,
 • 67:21 - 67:24
  andnud talle tunnistuse
  ja pärast joonud koos tassi kohvi.
 • 67:25 - 67:28
  Aga me jätkasime ning palvetasime
  ja palvetasime tema eest
 • 67:28 - 67:32
  ja umbes kahe minuti pärast
  hakkasid deemonid avalduma.
 • 67:35 - 67:38
  Nad avaldusid ükshaaval
  ja me ajasime nad välja.
 • 67:38 - 67:42
  See oli kõige tõelisem
  ja radikaalsem kogemus,
 • 67:42 - 67:44
  mis mul on kunagi olnud.
 • 67:44 - 67:48
  See avas mu silmad lahinguks,
  see on võitlus.
 • 67:50 - 67:55
  Meid ei ole lihtsalt palutud.
  Ei ole räägitud lihtsalt heast ideest.
 • 67:55 - 67:58
  Aga Jeesus on meid käskinud
  deemonid välja ajada.
 • 67:59 - 68:02
  Meile on antud vastutus
  inimesed vabastada Jeesuse nimel.
 • 68:03 - 68:07
  Miks toimub võitlus?
  Sest saatanale see ei meeldi.
 • 68:07 - 68:10
  Aga me läheme vee alla ja siis
 • 68:10 - 68:13
  ta tõuseb üles ja te näete
 • 68:13 - 68:16
  vabadust, te näete
  vabadust ja uut elu.
 • 68:17 - 68:19
  Lihtsalt põlvita.
  Ära karda. Põlvita.
 • 68:19 - 68:21
  Lihtsalt põlvita.
  - Ma ei saa.
 • 68:21 - 68:25
  Ei, sa saad, sa suudad.
 • 68:25 - 68:27
  Jeesuse nimel, sa saad, sa saad.
 • 68:28 - 68:31
  See on uus elu.
  Saatan on valetaja.
 • 68:31 - 68:33
  Ta on valetanud
  ja ta ei taha, et sa
 • 68:33 - 68:36
  kõik Jeesusele Kristusele
  üle annaksid.
 • 68:36 - 68:38
  Sest kui sa ennast üle annad,
  ta teeb sind vabaks
 • 68:38 - 68:42
  ja saatan kaotab
  ja seda ta ei taha.
 • 68:43 - 68:44
  Sa suudad.
 • 68:45 - 68:47
  Mu põlved ei taha painduda.
 • 68:47 - 68:50
  Kummardu Jeesuse nimel.
 • 68:50 - 68:53
  Tema tahab, aga ta põlved
  ei taha painduda.
 • 68:53 - 68:56
  Ta ei saa kummarduda,
  siin käib võitlus.
 • 68:56 - 68:58
  Jeesuse nimel
  Jumal, täname sind.
 • 68:58 - 69:00
  Kummardu, Jeesuse nimel,
  lihtsalt kummardu.
 • 69:00 - 69:02
  Alla, alla, lihtsalt kummardu,
  Jeesuse nimel.
 • 69:03 - 69:05
  Jeesuse nimel,
  Jeesuse nimel kummardu.
 • 69:05 - 69:09
  Kummardu, kummardu.
  Jeesuse nimel kummardu.
 • 69:09 - 69:12
  Oled sa valmis saama ristitud
  Jeesusesse Kristusesse?
 • 69:13 - 69:16
  Sinu usu peale me ristime sind
  Jeesusesse Kristusesse.
 • 69:16 - 69:19
  Lihtsalt kummardu. Sure koos Kristusega.
  Tõuse üles koos Kristusega.
 • 69:22 - 69:27
  Vabadus! Vabadus! Saatan, kao!
  Lahku temast! Lahku temast, just nüüd!
 • 69:28 - 69:34
  Tule välja! Tule välja!
  Lahku temast! Minema!
 • 69:34 - 69:39
  Tule välja! Mine!
  Just nüüd!
 • 69:39 - 69:43
  Vabasta! Vabasta!
 • 69:43 - 69:46
  Mine! Mine! Jeesuse nimel,
  ma käsin religiooni vaimu -
 • 69:47 - 69:48
  mine, just nüüd, Jeesuse nimel!
 • 69:49 - 69:51
  Mine! Viimane kui üks, minema!
 • 69:51 - 69:53
  Minema! Mine, Jeesuse nimel!
 • 69:54 - 69:54
  Mine! Just nüüd!
 • 69:55 - 69:58
  Mine! Mine!
 • 69:59 - 70:01
  Välja, Jeesuse nimel!
  Välja!
 • 70:01 - 70:04
  Mine! Just nüüd! Tule välja!
 • 70:04 - 70:07
  Kõik viha, kõik hirm -
  mine, just nüüd, Jeesuse nimel!
 • 70:08 - 70:12
  Tule välja! Just nüüd!
  Kao välja! Kao välja, nüüd!
 • 70:12 - 70:14
  Tule välja, just nüüd!
 • 70:14 - 70:15
  Ma käsin sind, minema!
 • 70:15 - 70:17
  Mine, just nüüd!
  Vabadus! Just nüüd!
 • 70:17 - 70:18
  Lase lahti!
 • 70:21 - 70:22
  Ma käsin seda deemonit, mine!
 • 70:22 - 70:24
  Ma käsin seda vaimu lahkuda!
 • 70:25 - 70:29
  Välja! Välja! Just nüüd!
 • 70:30 - 70:33
  Mine, Jeesuse nimel!
  Mine, just nüüd, Jeesuse nimel!
 • 70:33 - 70:34
  Välja, just nüüd!
 • 70:42 - 70:46
  Mine! Mine! Ma käsin iga deemonit -
  lahku temast, just nüüd!
 • 70:46 - 70:47
  Tule välja!
 • 70:48 - 70:50
  Mine, just nüüd, Jeesuse nimel!
 • 70:50 - 70:54
  Tule välja!
  Tule välja, just nüüd!
 • 70:54 - 70:56
  Mine! Mine!
  Mine, Jeesuse nimel!
 • 70:56 - 71:00
  Ma käsin igat vaimu, lahku temast.
  Just nüüd! Just nüüd! Tule välja!
 • 71:00 - 71:03
  Kao välja! Kao välja!
  Kao välja, just nüüd, Jeesuse nimel.
 • 71:03 - 71:08
  Tule välja! Tule välja!
 • 71:48 - 71:49
  Halleluuja!
 • 71:54 - 71:56
  Kas sa koged vabadust?
 • 71:57 - 71:58
  Sa oled vaba.
 • 72:03 - 72:08
  Kuidas on?
  - See on võimas, aitäh!
 • 72:15 - 72:17
  Imeline, uus elu.
 • 72:21 - 72:23
  Imeline, näed sa seda?
  Mulle see meeldib!
 • 72:47 - 72:49
  Imeline, sõbrad,
  kas te näete seda?
 • 72:50 - 72:52
  See on ristimise vägi.
 • 72:52 - 72:56
  Paranda meelt oma pattudest
  Jeesuse Kristuse poole...
 • 72:58 - 73:01
  See on lahing,
  aga saatan on kaotanud.
 • 73:01 - 73:03
  Jeesus on elav.
 • 73:04 - 73:13
  Uus elu, uus elu.
 • 73:16 - 73:17
  Vabadus.
  - Jah.
 • 73:17 - 73:20
  Kiitus Issandale.
  Kiitus Jeesus.
 • 73:23 - 73:27
  Aitäh, et sa täidad teda,
  aitäh sulle, aitäh.
 • 73:27 - 73:29
  Aamen!
 • 73:30 - 73:31
  Aamen!
 • 73:36 - 73:38
  Sa said Püha Vaimu.
  - Jah.
 • 73:58 - 74:00
  Ta ei ole kunagi varem
  keeltes rääkinud.
 • 74:01 - 74:03
  Võimas!
 • 74:07 - 74:08
  Me oleme näinud, et nii paljud
 • 74:08 - 74:12
  on saanud patust vabaks
  ristimise kaudu.
 • 74:12 - 74:14
  Me oleme näinud
  skisofreeniahaigeid
 • 74:14 - 74:17
  vabaks saamas ristimise ajal.
 • 74:17 - 74:20
  Oleme näinud inimesi
  söömishäiretega
 • 74:20 - 74:22
  vabaks saamas ristimise ajal.
 • 74:22 - 74:25
  Oleme näinud, et haiged inimesed
  on tervenenud ristimise ajal.
 • 74:25 - 74:28
  Oleme näinud erinevaid inimesi,
  kes ei saanud ennem
 • 74:28 - 74:31
  osa Püha Vaimu ristimisest.
 • 74:31 - 74:33
  Aga kui nad said ristitud vette
 • 74:33 - 74:37
  Püha Vaim tuli nende üle
  ja nad hakkasid rääkima keeltes.
 • 74:37 - 74:39
  See on tõeline, ma ütlen, see on tõeline.
 • 74:39 - 74:43
  Ma ei tea, kuidas seda selgitada,
  aga Jumala Vaim tuli
 • 74:43 - 74:46
  ja ma sain tõeliselt ristitud Vaimuga,
  ma tõeliselt rääkisin keeltes.
 • 74:50 - 74:52
  Ap. 1:8
  "Aga te saate väe
 • 74:52 - 74:55
  kui Püha Vaim tuleb teie peale,
 • 74:55 - 74:59
  ja te olete minu tunnistajad...
  maailma otsani."
 • 75:00 - 75:02
  Ma palvetan ja sina aitad mind.
 • 75:03 - 75:04
  Mis su nimi on?
  - Kathy.
 • 75:04 - 75:09
  Kathyl on ängistus ja ta soovib
  ka saada ristitud Püha Vaimuga.
 • 75:09 - 75:14
  Me alles kohtusime ja ma rääkisin talle
  Püha Vaimu ristimisest ja kuidas see käib.
 • 75:14 - 75:15
  Jumal.
 • 75:15 - 75:16
  Ma usun sinusse.
 • 75:17 - 75:19
  Ma usun sinusse Jeesus.
 • 75:19 - 75:21
  Ma parandan meelt.
 • 75:21 - 75:22
  ja ma palun sind,
 • 75:23 - 75:24
  vabasta mind
 • 75:24 - 75:27
  kõigest ängistusest
 • 75:27 - 75:30
  tule oma Püha Vaimuga.
 • 75:30 - 75:31
  Täida mind.
 • 75:31 - 75:32
  Risti mind.
 • 75:33 - 75:34
  Just nüüd.
 • 75:34 - 75:36
  Jeesuse nimel.
 • 75:36 - 75:40
  Piibel räägib selgelt,
  et alati on tunnustäht
 • 75:40 - 75:44
  kui inimesed võtavad vastu
  Püha Vaimu ristimise.
 • 75:44 - 75:47
  Apostlite tegudes, 8. peatükis
  võime lugeda Filippusest,
 • 75:47 - 75:50
  kuidas ta tuli Samaariasse
  ja kuulutas evangeeliumi.
 • 75:50 - 75:54
  Inimesed võtsid sõnumi vastu
  ja parandasid meelt
 • 75:54 - 75:57
  ja nad said veega ristitud
  Jeesusesse Kristusesse.
 • 75:58 - 76:00
  Aga sel ajal nad ei olnud veel
 • 76:00 - 76:02
  vastu võtnud
  Püha Vaimuga ristimist.
 • 76:03 - 76:06
  Nii et kui apostlid tulid,
  nägid nad,
 • 76:06 - 76:09
  et nad ei olnud veel Püha Vaimuga
  ristitud saanud.
 • 76:09 - 76:11
  Nii nad panid
  oma käed nende peale
 • 76:11 - 76:15
  ja nad võtsid vastu
  Püha Vaimu ristimise.
 • 76:15 - 76:17
  Sa küll ei loe sealt,
  mis juhtus,
 • 76:17 - 76:21
  aga sa tead,
  et oli üks tunnusmärk.
 • 76:22 - 76:24
  Miks?
  Sest seal oli mees, Siimon.
 • 76:24 - 76:28
  Siimon nägi, kuidas
  Püha Vaim anti
 • 76:28 - 76:30
  apostlite käte kaudu.
 • 76:30 - 76:33
  Kui ta seda nägi,
  soovis ta sama väge.
 • 76:33 - 76:36
  Et need inimesed, kellele
  tema oma käed peale paneb,
 • 76:36 - 76:37
  võiksid samuti saada Püha Vaimu.
 • 76:37 - 76:40
  Nüüd me hakkame rääkima keeltes,
  kui ma ütlen: "Nüüd"
 • 76:40 - 76:42
  ütle esimesed sõnad
  ja lase voolata.
 • 76:45 - 76:46
  Nüüd.
 • 76:54 - 76:55
  Püha Vaim, vabadus.
 • 76:56 - 76:57
  Vabadus, just nüüd.
 • 77:01 - 77:05
  Vabadus, just nüüd.
  Vabadus, vabadus.
 • 77:05 - 77:06
  Püha Vaim, vabadus.
 • 77:08 - 77:11
  Vabadus, just nüüd.
  Tule oma tugevusega, just nüüd.
 • 77:11 - 77:14
  Tugevus, tugevus.
 • 77:25 - 77:28
  Jah, see on lahe, kas pole?
  Mina sain eile.
 • 77:28 - 77:30
  Tema sai Püha Vaimuga
  ristitud eile
 • 77:30 - 77:32
  ja sina täna.
 • 77:32 - 77:36
  Ma ei ole kunagi varem
  keeltes kõnelenud.
 • 77:36 - 77:39
  Kuidas... See lihtsalt tuli?
  - Jah.
 • 77:39 - 77:40
  Kuidas see oli?
 • 77:40 - 77:43
  See oli fantastiline,
  see on täiesti võrratu.
 • 77:44 - 77:46
  Mõelda vaid -
  siinsamas keset tänavat.
 • 77:46 - 77:50
  See on fantastiline, aitäh.
  Suur tänu teile.
 • 77:50 - 77:53
  Sina mine ja räägi teistele
  nüüd sellest.
 • 77:53 - 77:55
  Mulle on alati tundunud,
  et on kaks leeri.
 • 77:56 - 77:59
  Ühes leeris räägitakse
  ainult imede teemal.
 • 78:00 - 78:02
  Mulle see ei läinud palju korda
 • 78:02 - 78:05
  lihtsal põhjusel, et
  kui Jeesus ainult oleks
 • 78:05 - 78:07
  tahtnud aidata meid imede
  ja ihu tervenemisega
 • 78:08 - 78:09
  ja see oleks olnud
  kogu ta soovitu,
 • 78:09 - 78:12
  siis see on vastuolus sellega,
 • 78:12 - 78:15
  et Jumal tõotas anda usklikele
  uue ihu ühel päeval.
 • 78:15 - 78:18
  Aga samal ajal,
  kui sa lähed teise leeri äärde
 • 78:18 - 78:23
  ja ma ütlen, et imed ei ole tänapäeva
  jaoks, need olid ainult Piiblis,
 • 78:23 - 78:24
  on see vastuolus Pühakirjaga,
 • 78:24 - 78:27
  sest Kiri ütleb, et Sõna
  tuleb väega
 • 78:27 - 78:29
  ja ta kinnitab seda väega.
 • 78:29 - 78:31
  Nii et kus on siis kesktee?
 • 78:31 - 78:33
  Kesktee võime leida
  Jumala sõnast,
 • 78:34 - 78:36
  kus on tasakaal mõlema jaoks,
 • 78:36 - 78:38
  kus me soovime, et Jumala sõna
 • 78:38 - 78:41
  saaks kokku Jumala väega
 • 78:41 - 78:44
  ja tõeliselt tooks esile
  muutuse inimeste eludes,
 • 78:44 - 78:48
  kus inimesed tulevad tõeliselt
  patutundmisele Püha Vaimu läbi,
 • 78:48 - 78:51
  kogevad uut elu,
  parandavad meelt, pöörduvad patust,
 • 78:51 - 78:55
  mitte ainult ei tunnista pattu,
  aga hülgavad patu,
 • 78:55 - 78:57
  võtavad vastu Jumala väe,
 • 78:57 - 78:59
  saavad ristitud veega,
  kõnelevad keeltes
 • 78:59 - 79:02
  ja töötavad igapäevaselt
 • 79:02 - 79:05
  Jumala väega nende sees
 • 79:05 - 79:07
  õigemini templis, kes me oleme.
 • 79:07 - 79:10
  Aastaid ma lihtsalt
  lonkisin sihitult religioonis.
 • 79:11 - 79:12
  Siis ma pöördusin täiesti
  sellest ära,
 • 79:12 - 79:15
  aga kogesin nälga
  tulla tagasi selle juurde.
 • 79:15 - 79:18
  Ja kui ma tulin tagasi, ma mõistsin,
  et oli valdkondi mu elus
 • 79:18 - 79:20
  kus ma olin kinni uskmatuses.
 • 79:20 - 79:23
  Need asjad ei sünni tänapäeval,
  see toimus ainult Jeesuse ajal,
 • 79:23 - 79:25
  või see on ainult mõnedele inimestele.
 • 79:25 - 79:27
  Siis ma lugesin Piiblit,
  seal kirjutab:
 • 79:27 - 79:29
  Need tunnustähed järgnevad
  neile, kes usuvad.
 • 79:29 - 79:33
  Kui ma olen usklik,
  siis miks see ei sünni?
 • 79:33 - 79:36
  Me peame üles õhutama
  üksteise usku.
 • 79:37 - 79:39
  Kui mul on grupp inimesi
  ja me kõik teeme samu asju,
 • 79:39 - 79:41
  saan mina julgustatud oma usus.
 • 79:41 - 79:42
  Sama on nüüd sinuga.
 • 79:42 - 79:44
  Täna sa oled saanud keelte anni.
 • 79:44 - 79:47
  Kui sa seda ei kasuta,
  arva ära, mis juhtub.
 • 79:47 - 79:48
  See kaob ära.
 • 79:48 - 79:50
  Mis juhtub, kui sul see nüüd on
 • 79:50 - 79:53
  ja sina ei loe oma Piiblit.
 • 79:53 - 79:55
  Sa viskad selle kõik ära.
 • 79:55 - 79:57
  Hari seda, tee sellest elustiil.
 • 79:57 - 79:59
  Tee Jumalast oma elu keskpunkt
 • 79:59 - 80:02
  ja te seda, mida meie tegime sulle,
  oma sõpradele.
 • 80:02 - 80:04
  Mõtle kellelegi, keda tunned,
  kellelegi oma sõpradest.
 • 80:04 - 80:06
  Helista neile ja räägi,
  mis juhtus.
 • 80:06 - 80:09
  Jaga oma tunnistust
  ja siis palu nende eest.
 • 80:09 - 80:11
  Usus, et kui sa asetad
  oma käed palveks...
 • 80:11 - 80:14
  Ma räägin kindlustundega...
  arva kaua mina seda olen teinud?
 • 80:14 - 80:16
  Eilsest.
  - Tänasest.
 • 80:16 - 80:18
  Täna on mu esimene päev tervendada.
 • 80:18 - 80:20
  Ma palun tervenemise pärast täna.
 • 80:20 - 80:23
  Kujuta nüüd ette kogu seda
  kiriklikku pahna, mida oleme õppinud
 • 80:23 - 80:25
  ja ma ei suutnud kunagi midagi.
 • 80:25 - 80:27
  Ja nüüd, kus Jumala vägi
  on meie sees,
 • 80:27 - 80:29
  võid sa tegutseda just nüüd
  ja tegelikult
 • 80:29 - 80:32
  otsida kedagi, paluda ta eest
  ja sa näed tervenemist.
 • 80:32 - 80:35
  See on Jeesuse Kristuse vägi.
  Ta on võrratu.
 • 80:35 - 80:37
  Kõik tulge siia
  ja vaadake, mis juhtub.
 • 80:37 - 80:39
  Te näete, mida Jumal teeb.
 • 80:39 - 80:40
  Kas pole fantastiline?
  - Jah.
 • 80:41 - 80:43
  Kes tahad tulla esimesena,
  kellel on probleem?
 • 80:43 - 80:46
  Ei, ei, tõesti.
  - Sul on praegu villid.
 • 80:46 - 80:48
  Hästi.
  - Sinul valutab pahkluu?
 • 80:49 - 80:51
  Ei, minu jala peal,
  mul on villid igal pool.
 • 80:51 - 80:54
  Hästi.
  Ole terve Jeesuse nimel.
 • 80:55 - 80:57
  Kuidas sa tunned?
  Liiguta jalga.
 • 80:58 - 80:59
  Issand!
 • 80:59 - 81:02
  Ei, ma ei tunne midagi.
  - Tõesti?
 • 81:02 - 81:05
  Skaalal ühest kümneni,
  millist valu sa tunned?
 • 81:05 - 81:08
  Ainult kaks.
  - Hästi, palume veel.
 • 81:08 - 81:13
  Luud saage korrastatud,
  ole terve, Jeesuse nimel.
 • 81:14 - 81:17
  Ma ei tunne midagi.
  See on pöörane.
 • 81:17 - 81:19
  On jah?
  Kas Jeesus pole imeline?
 • 81:20 - 81:23
  Ta on võrratu, kas pole?
  - Ma armastan teda.
 • 81:23 - 81:25
  Aitäh sulle.
  - Oled sa kindel?
 • 81:25 - 81:28
  Sa ei ütle ju, et ainult meeldida mulle?
  - Ma räägin õigust.
 • 81:28 - 81:32
  Ma saan nüüd käia...
  - Fantastiline! Kõnni ja näita mulle.
 • 81:32 - 81:34
  Ei mingit valu?
  Vapustav.
 • 81:34 - 81:37
  Kiitus Jeesus, kiida teda...
  kes on järgmine?
 • 81:39 - 81:41
  Mul põlveliiges valutab.
 • 81:41 - 81:43
  Parem?
  - Jah.
 • 81:44 - 81:46
  Kui kaua see on sul olnud?
 • 81:46 - 81:51
  See algas eelmise aasta keskel
  ja tuleb ja läheb.
 • 81:51 - 81:53
  Mis sa pakud,
  kus on valutase praegu?
 • 81:53 - 81:54
  Kas sa tunned mingit valu?
 • 81:55 - 81:57
  Kui ma selle peale vajutan...
 • 81:57 - 81:59
  Hästi, palvetame.
 • 81:59 - 82:02
  Põlved, liigesed - olge terved,
  Jeesuse nimel.
 • 82:02 - 82:05
  Liiguta seda nüüd
  ja proovi kuidas tunned.
 • 82:05 - 82:06
  Lihtsalt liiguta seda.
 • 82:06 - 82:09
  See on pisut naljakas.
 • 82:10 - 82:13
  See oli seal kaks sekundit tagasi
  ja nüüd enam ei valuta.
 • 82:13 - 82:15
  Üldse mitte? Täielikult?
 • 82:15 - 82:16
  Ei, ma vajutan selle peale.
 • 82:16 - 82:20
  Tavaliselt kui ma sellele vajutan,
  siis ma tunnen...
 • 82:20 - 82:22
  Kas see on täielikult läinud?
  - Jah.
 • 82:22 - 82:23
  Tänu Jumalale selle eest.
 • 82:23 - 82:26
  Kas sa tead,
  kuidas see tervenes?
 • 82:26 - 82:28
  Jeesuse väe läbi.
 • 82:28 - 82:30
  Seda teeb Jeesus, mitte mina,
 • 82:30 - 82:33
  ma ei ole keegi eriline,
  ma olen lihtsalt saadik.
 • 82:33 - 82:36
  Kas kellelgi veel on midagi?
  Andke tulla.
 • 82:36 - 82:38
  Ma hiljuti paranesin
  hüppeliigese nikastusest
 • 82:38 - 82:40
  ja see ikka
  aeg-ajalt valutab.
 • 82:40 - 82:42
  Kas sa tunned seda praegu?
  - Vähekene.
 • 82:42 - 82:45
  Liiguta seda ja tunne,
  kui tugev valu sul on.
 • 82:45 - 82:46
  Jah, see valutab.
  - Hästi.
 • 82:47 - 82:51
  Hüppeliiges, ole terve
  Jeesuse nimel.
 • 82:51 - 82:54
  Liiguta oma liigest.
  - See on imelik.
 • 82:55 - 82:56
  Lahe, kõnni pisut.
 • 83:00 - 83:03
  See on nii...
  - Kas ta pole võrratu?
 • 83:03 - 83:05
  Mina olen sama imestunud
  kui teie, sest teate mis?
 • 83:05 - 83:09
  Ma olen värske kristlane,
  ma sain alles veega ristitud,
 • 83:09 - 83:12
  ma äsja võtsin vastu
  Püha Vaimu ristimise.
 • 83:12 - 83:16
  Ma kõnelen võõras keeles
  nõnda nagu Piibel räägib.
 • 83:16 - 83:18
  Piibel ütleb ka,
  minge ja tervendage haiged.
 • 83:18 - 83:21
  Ärge kuulake religioosseid
  kristlikke liikumisi,
 • 83:21 - 83:24
  see kõik on prügi.
  See on religioon.
 • 83:24 - 83:27
  Tõelised Kristuse järgijad
  teevad seda, mida Jeesus käsib
 • 83:27 - 83:28
  ja seda teeme meie.
 • 83:29 - 83:30
  Me oleme lihtsad inimesed.
 • 83:30 - 83:33
  Lihtsalt lähme välja
  ja kuulame, mida Jeesus ütleb.
 • 83:37 - 83:38
  Ap. 19:2
  Paulus küsis neilt,
 • 83:39 - 83:42
  "Kas te võtsite vastu Püha Vaimu,
  kui te saite usklikuks?"...
 • 83:42 - 83:44
  Kui palju sa tead
  Pühast Vaimust?
 • 83:44 - 83:47
  Ja Püha Vaimuga ristimisest?
  - Ta palvetab mu eest.
 • 83:47 - 83:49
  Kas sa oled kuulnud keeltes rääkimisest?
 • 83:50 - 83:54
  Olen, nägin seda,
  kui ma olin noorem,
 • 83:54 - 83:58
  aga see hirmutas mind,
  nii et ma ei teadnud, mis see oli,
 • 83:58 - 84:00
  oma vähese arusaamisega Piiblist
 • 84:00 - 84:02
  ja kuidas Püha Vaim töötab.
 • 84:03 - 84:05
  Mul oli sellest raske aru saada.
 • 84:05 - 84:10
  Selles kirikus, kus mina käin,
  ei ole ma seda veel näinud.
 • 84:11 - 84:13
  Apostlite tegude 19. peatükis,
  loeme Pauluse kohta,
 • 84:13 - 84:16
  kuidas ta tuli Efesosse,
  kus ta kohtus mõnede jüngritega.
 • 84:17 - 84:21
  Ta ei küsinud neilt,
  mis kirikus te käite,
 • 84:21 - 84:23
  sest see ei ole oluline.
 • 84:23 - 84:24
  Ta küsis neilt:
 • 84:24 - 84:29
  "Kas te võtsite vastu Püha Vaimu,
  kui te saite usklikuks?"
 • 84:29 - 84:32
  Need usklikud ei olnud veel
 • 84:32 - 84:35
  saanud ristitud veega
  Jeesuse Kristuse nimesse
 • 84:35 - 84:39
  ja nad ei olnud veel
  vastu võtnud Püha Vaimu.
 • 84:39 - 84:43
  Nii Paulus ristis nad seal
  Jeesusesse Kristusesse
 • 84:43 - 84:46
  ja kui ta siis pani
  käed nende peale,
 • 84:46 - 84:51
  võtsid nad kõik vastu Püha Vaimu
  ja hakkasid rääkima teistes keeltes.
 • 84:54 - 84:55
  Vabadus. Vabadus. Rohkem.
 • 84:56 - 84:57
  Rohkem vabadust. Vabadus, just nüüd.
 • 84:58 - 85:01
  Jumal, me täname Sinu armastuse eest,
  me täname Sinu vabaduse eest.
 • 85:01 - 85:04
  Tänu sulle, Püha Vaim, et sa täidad teda,
  sa täidad teda.
 • 85:04 - 85:12
  Ei iial enam sama,
  ei iial enam sama.
 • 85:15 - 85:16
  Kuidas sa end tunned?
 • 85:20 - 85:22
  Kas sa tundsid, et... Jumal...
 • 85:28 - 85:29
  Sa ei ole kunagi seda kogenud?
 • 85:29 - 85:30
  Ma ei ole iial enam sama.
 • 85:31 - 85:34
  Ja seal ostukeskuses
  panin ma oma käed tema peale
 • 85:34 - 85:37
  ja Püha Vaim tuli tema üle.
 • 85:37 - 85:40
  Ta ei olnud kunagi varem
  kogenud midagi sellist.
 • 85:40 - 85:42
  Püha Vaim
  tõeliselt puudutas teda.
 • 85:43 - 85:47
  Nii et me otsustasime minna välja,
  et veel rääkida ja palvetada.
 • 85:47 - 85:52
  Väljas, tema eest palvetades,
  hakkas üks deemon avalduma.
 • 85:52 - 85:54
  Ma käsin seda vaimu,
  mine, just nüüd!
 • 85:54 - 85:55
  Ma käsin seda,
  lahku temast just nüüd!
 • 85:56 - 85:58
  Vabadus saabub, vabadus saabub.
 • 85:59 - 86:00
  Tule välja! Mine!
 • 86:00 - 86:02
  Vabadus, just nüüd,
  vabadus, just nüüd.
 • 86:02 - 86:04
  Mine!
  Ma käsin seda vaimu, mine!
 • 86:04 - 86:06
  Mine! Mine! Kohe praegu! Mine!
 • 86:06 - 86:10
  Lahku temast! Lahku temast!
  Just nüüd! Lahku temast!
 • 86:10 - 86:15
  Alguses ei teadnud ma täpselt,
  mille eest ma palvetasin,
 • 86:15 - 86:18
  aga siis Jumal ilmutas mulle.
 • 86:18 - 86:23
  Ta näitas mulle pattu tema elus,
  mis ta oli teinud.
 • 86:23 - 86:28
  Kui ma nimetasin talle seda,
  ta vajus nuttes maha
 • 86:28 - 86:31
  ja ütles: "Kuidas sa teadsid,
  kuidas sa teadsid seda?
 • 86:31 - 86:33
  Kas Jumal võib mulle andestada?"
 • 86:33 - 86:39
  Seal, ostukeskuse kõrval,
  kohtus see noor tüdruk Jumalaga.
 • 86:39 - 86:42
  See oli nii vali, et ühel hetkel
 • 86:42 - 86:45
  kolm turvameest tulid joostes,
  aga tema ütles:
 • 86:45 - 86:47
  "Minge ära, minge ära,
  ma tahan rääkida nendega,
 • 86:48 - 86:49
  ma tahan rääkida nendega."
 • 86:49 - 86:53
  Ja sel päeval
  kohtus see tüdruk Jumalaga.
 • 86:53 - 86:56
  Ta tuli pärastlõunal meie juurde
  ja me palvetasime ta eest
 • 86:57 - 87:01
  ja ta sai ristitud
  Püha Vaimuga ja kõneles keeltes.
 • 87:04 - 87:09
  See oli väga emotsionaalne
  ja kui ta palus mu eest
 • 87:09 - 87:12
  Ma ei ole talle
  seda kunagi maininud,
 • 87:12 - 87:16
  aga ta ütles mulle,
  et ma meenutan talle
 • 87:16 - 87:21
  kedagi, kes läks läbi
  samasugusest olukorrast.
 • 87:22 - 87:24
  Siis ma teadsin, et Jumal
 • 87:24 - 87:27
  tahtis öelda mulle,
  et ta on mulle andestanud.
 • 87:30 - 87:33
  Isegi kui ma ei tahtnud
  endale andestada,
 • 87:33 - 87:37
  sest ma mõtlesin, et
  sellisele asjale ei ole andestust.
 • 87:37 - 87:44
  Aga sel päeval kasutas Jumal
  Torbenit, et mulle teada anda,
 • 87:44 - 87:48
  et ta armastab mind
  ja andestas mulle mu teo.
 • 87:50 - 87:53
  Ja ta on lubanud
  mul kogeda seda.
 • 87:54 - 87:58
  Ma unusta seda kunagi
  ja ma ei ole enam kunagi endine.
 • 88:03 - 88:04
  Kas sa saad rääkida eilsest
 • 88:04 - 88:07
  ja siis, mis juhtus täna?
  - Jah.
 • 88:15 - 88:19
  Vabandust, ma olen lihtsalt väga õnnelik,
  ma mõtlesin sellele eile,
 • 88:19 - 88:22
  just sellisel viisil
  ta ütles mulle.
 • 88:22 - 88:27
  Ma olin väsinud
  vastuste otsimisest
 • 88:27 - 88:29
  ja ma ei leidnud neid kuskilt.
 • 88:30 - 88:32
  Alati oli minu sees midagi.
 • 88:32 - 88:38
  Eile see lõppes minu jaoks
  ja ma olen tõeliselt õnnelik selle üle.
 • 88:43 - 88:45
  Nii et täna ma sain ristitud.
 • 88:50 - 88:53
  Tundsin end peale seda
  tõeliselt hästi.
 • 88:53 - 88:58
  Ma olen varem mõelnud sellele,
  et lasta end ristida,
 • 88:58 - 89:04
  aga ma arvasin, et on asju,
  mida ma pean enne tegema,
 • 89:04 - 89:09
  enne kui saan seda teha.
  Pean rääkima pastoriga,
 • 89:09 - 89:12
  läbima mõned seminarid
  või midagi sellist,
 • 89:12 - 89:16
  Nii et sinu usu peale,
  me ristime sind Jeesusesse Kristusesse.
 • 89:18 - 89:20
  Sure koos Kristusega.
  Tõuse üles koos Kristusega.
 • 89:25 - 89:26
  Jumal, me täname sind Maria eest.
 • 89:26 - 89:28
  Me täname Sind kõige eest,
  mis sa oled teinud.
 • 89:29 - 89:32
  Tänu sulle, mis sa tegid
  eile ja ka täna.
 • 89:32 - 89:35
  Tänu sulle selle eest,
  mis sa teed tulevikus.
 • 89:35 - 89:38
  See on nii imeline,
  kuidas Jumal vastab palvetele
 • 89:38 - 89:44
  ja kuidas ta annab sulle
  täpselt õigel ajal,
 • 89:44 - 89:45
  need asjad, mida sa pead õppima
 • 89:46 - 89:49
  ja asjad, mida pead
  teadma tema armastusest.
 • 89:51 - 89:54
  Tegelikult ma palvetasin
  eelmisel õhtul enne Torbeniga kohtumist.
 • 89:54 - 89:58
  Ma palusin sel õhtul,
  kui sõitsin autoga kiirteel.
 • 89:58 - 90:05
  Ma palusin, et mu südames
  oleks igatsus
 • 90:05 - 90:10
  tunda teda ja suuta
  anda kõik temale,
 • 90:11 - 90:13
  aga ma ei tea, kust alustada.
 • 90:13 - 90:22
  Ma tundsin, et ma olen jooksnud
  nii kaugele ja teda enam seal ei ole.
 • 90:22 - 90:25
  Aga eile ta vastas mu palvele
 • 90:25 - 90:29
  ja ta andis mõista,
  et ta on olnud minuga kogu aeg.
 • 90:30 - 90:35
  Ta oli minuga, kui ma
  leinasin, kui ma olin masendunud.
 • 90:35 - 90:39
  Masendus haaras mind täiesti.
 • 90:39 - 90:45
  Aga ma olen ikka siin ja ma olen
  kinnitus tema armastusest.
 • 90:47 - 90:51
  Ma tõesti usun, et kui
  kogudus pöördub tagasi
 • 90:51 - 90:55
  tõelise ristimise,
  tõelise evangeeliumi juurde:
 • 90:55 - 90:58
  Paranda meelt,
  pöördu Kristuse poole.
 • 90:58 - 91:01
  Saa ristitud pattude
  andekssaamiseks.
 • 91:01 - 91:03
  Sure koos Kristusega,
  tõuse koos Kristusega
 • 91:03 - 91:04
  ja saa täis Püha Vaimu.
 • 91:05 - 91:07
  See muudaks seda maailma.
 • 91:07 - 91:10
  Apostlite tegude raamatus
  näeme me
 • 91:10 - 91:16
  orgaanilist, dünaamilist
  elu koos Jumalaga.
 • 91:16 - 91:19
  See ei põhine hierarhial.
 • 91:19 - 91:23
  See ei põhine programmidel
  ega projektidel.
 • 91:23 - 91:27
  Vaid inimestel,
  kes järgivad Jeesust.
 • 91:27 - 91:29
  Kui me elame
  Apostlite tegude vaimus,
 • 91:29 - 91:32
  näeme, kuidas see meie
  elus töötab.
 • 91:32 - 91:36
  Nüüd võime vaadata Jumala
  Sõna täiuslikku peeglisse,
 • 91:36 - 91:38
  kus öeldakse:
  "Ja Sõna sai lihaks."
 • 91:38 - 91:40
  See juhtub meie endi elus.
 • 91:40 - 91:43
  Nüüd, kui loeme pühakirja,
  vaatame justkui iseennast.
 • 91:43 - 91:45
  Näen inimesi, kellel on
  struktuuridest kõrini.
 • 91:46 - 91:48
  Inimesi, kellel on
  traditsioonidest kõrini.
 • 91:48 - 91:50
  Näen inimesi, kes ei rahuldu
  muuga, kui ainult tõega.
 • 91:51 - 91:53
  Peaaegu iga kristlane maailmas
  soovib näha ärkamist.
 • 91:54 - 91:56
  Ent minu pilt
  ärkamisest oli taoline:
 • 91:56 - 92:00
  Inglid või mingi valgus tuleb taevast
  ja igaüks saab hoo sisse
 • 92:00 - 92:03
  ja ärkab üles
  ning siis ongi meil ärkamine.
 • 92:03 - 92:08
  Aga me näeme, et kui kõik
  kristlased sel planeedil
 • 92:09 - 92:12
  aktiveeruvad, hakkavad
  tegema asju, millest Piibel räägib -
 • 92:12 - 92:14
  minema välja,
  tervendama haigeid,
 • 92:14 - 92:17
  kuulutama, juhatama inimesi
  Kristuse juurde - siis tuleb ärkamine.
 • 92:17 - 92:21
  Ma usun, et ärkamine tuli
  koos Jeesusega 2000 aastat tagasi.
 • 92:21 - 92:24
  Ma tõesti usun,
  et see on viimane reformatsioon.
 • 92:24 - 92:26
  Viimane koguduse reformatsioon.
 • 92:26 - 92:30
  See on reaalne, tõesti on.
  Sina saad seda teha.
 • 92:30 - 92:32
  See lihtsalt tähendab,
  et sa lähed välja
 • 92:32 - 92:35
  ning hakkad tänavatel tegutsema.
 • 92:35 - 92:37
  Me peidame palju asju kirikusse,
 • 92:37 - 92:39
  ja koguduses on palju ahelaid,
 • 92:39 - 92:42
  aga me peame välja minema,
  ja tegutsema, seal ääre peal.
 • 92:43 - 92:47
  Jumal on tõeline ja ta kutsus
  meid enda jüngriteks, et minna välja
 • 92:47 - 92:49
  ja näidata maailmale,
  et ta on reaalne.
 • 92:49 - 92:50
  See on tõeline.
 • 92:52 - 92:54
  See on tõeline, ma ütlen seda.
 • 92:54 - 92:58
  See on tõeline!
  See on tõesti tõeline!
 • 92:58 - 92:59
  See on tõesti nii!
 • 92:59 - 93:01
  See on tõeline!
 • 93:01 - 93:04
  Kui juba see on Piiblis tõeline,
  kuidas on siis ülejäänuga?
 • 93:04 - 93:07
  Iga sõna on tõde,
  algusest lõpuni.
 • 93:08 - 93:11
  TÕELINE
 • 93:12 - 93:15
  See on tõeline.
  Elame viimsetel päevadel,
 • 93:15 - 93:20
  kus Jumal toob oma koguduse
  tagasi tõe juurde,
 • 93:20 - 93:23
  tagasi selle tõelise elu juurde,
  mida me oleme igatsenud.
 • 93:23 - 93:26
  Selle juurde, mida oleme
  lugenud Apostlite tegudes,
 • 93:27 - 93:29
  kus Püha Vaim juhib.
 • 93:29 - 93:32
  See sünnib juba
  üle kogu maailma.
 • 93:32 - 93:37
  Nii et hoiame fookust,
  jätkame jüngrite tegemist
 • 93:37 - 93:40
  ja las Jeesus ehitab oma kogudust.
 • 93:41 - 93:44
  Ma usun, et see on
  viimane reformatsioon
 • 93:44 - 93:47
  ja et see on kõigest algus.
 • 94:18 - 94:25
  Kas sa mäletad veel sõna,
  mis ma sulle rääkisin?
 • 94:25 - 94:32
  Kas sa mäletad veel unistust,
  mille ma sulle andsin?
 • 94:33 - 94:39
  Aeg möödub ja kalender täitub.
 • 94:40 - 94:47
  Ent vaid üht tarvis on -
  veeda aega minuga.
 • 94:47 - 94:54
  Ärka üles, mu rahvas.
 • 94:54 - 95:01
  Peagi tulen ma tagasi.
 • 95:01 - 95:06
  Vaid üht tarvis on.
 • 95:07 - 95:10
  Veeda aega minuga.
 • 95:10 - 95:14
  Mina juhatan sind.
 • 95:15 - 95:20
  Kui sa tahad olla mu jünger,
 • 95:21 - 95:28
  pead sa end salgama
  ja maha panema oma unistused.
 • 95:29 - 95:35
  Järgne mulle,
  ükskõik mis hinnaga.
 • 95:36 - 95:43
  Siis pärid sa igavese elu.
 • 95:43 - 95:49
  Ärka üles, mu rahvas.
 • 95:49 - 95:56
  Peagi tulen ma tagasi.
 • 95:56 - 96:02
  Vaid üht tarvis on.
 • 96:02 - 96:06
  Veeda aega minuga.
 • 96:06 - 96:09
  Mina juhatan sind.
 • 96:09 - 96:13
  On sul aega minu jaoks?
 • 96:13 - 96:16
  Et otsida minu riiki.
 • 96:17 - 96:19
  Et otsida minu palet.
 • 96:19 - 96:21
  Tahan sinuga rääkida.
 • 96:22 - 96:25
  Tahan sind juhtida sammhaaval.
 • 96:27 - 96:30
  Ma kutsun sind.
 • 96:30 - 96:36
  Kas sa järgned mulle,
  ükskõik mis hinnaga?
 • 96:36 - 96:50
  Ma kutsun sind, ma kutsun sind.
 • 96:51 - 96:59
  Subtitles by: Tanel Usin, Katrin Usin
  Illimar Tambek & Artto Aunap.
Title:
Viimane Reformatsioon - Algus (2016) - TÄISPIKK FILM
Description:

Boonusvideod, DVD ja lisa: http://www.tlrmovie.com.

See dokumentaalfilm on praegusel hetkel muutmas maailma! Filmis näeb, kuidas elu võis olla esimeste Jeesuse järgijate jaoks, kes ringi liikusid, ja miks Jeesuse rõõmusõnum ujutas üle terve maailma. Film annab selgust, missugune ühe kristlase elu välja peaks nägema - elu, kus tunnustähed ja imed järgnevad meile.

JAGA seda filmi nii paljudega, kui saad.

Laadi see film alla järgnevalt lingilt, et seda saaks näidata ka Sinu koguduses / kodugrupis / sõprade seltsis: https://thelastreformationmovie.com/download

Facebook
https://www.facebook.com/TheLastReformationMovies/

Võta ühendust teiste jüngritega oma piirkonnas: https://thelastreformation.com/network

Õpi uut ja huvitavat! Tasuta veebipõhine Piiblikool:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0gVAb8r3Mj-GbT18XWdro0Kt_6wM0kv_

Aita antud filmi levitada:
https://thelastreformationmovie.com/help-to-spread-this/

Muusika
Mattia Cupelli - https://soundcloud.com/mattiacupelli
Adam Threlfall - http://www.adamthrelfall.co.uk

Annetusvõimalused
https://thelastreformationmovie.com/donate

Korduma kippuvad küsimused
https://thelastreformationmovie.com/qa

"See on parim dokumentaalfilm Apostlite Tegude raamatust TÄNA." -- Andy Garcia

"Me vaatasime teie filmi oma koduses osaduses möödunud õhtul. Püha Vaim langes võimsalt!" -- Sarah

"See film mõjus lihtsalt nii võimsalt! Olen seda jaganud nüüd mitmete sõpradega!" - Angela

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:39:53

Estonian subtitles

Revisions Compare revisions