Return to Video

The Last Reformation - The Beginning

 • 0:28 - 0:31
  Apostlenes Gerninger [ApG] 19:5
  Da de hørte det,
 • 0:31 - 0:34
  blev de døbt i Herren Jesu navn.
 • 0:35 - 0:38
  Kød og synd, dø.
 • 0:43 - 0:47
  Død med Kristus.
  Oprejst med Kristus.
 • 0:49 - 0:51
  Sådan, kom Helligånd, sæt hende fri.
 • 0:51 - 0:53
  Død med Kristus.
 • 0:58 - 1:02
  ApG 19:6 Og da Paulus
  lagde hænderne på dem, kom
 • 1:02 - 1:05
  Helligånden over dem, og de talte i tunger
  og profeterede.
 • 1:05 - 1:08
  Mere, Helligånd...
 • 1:13 - 1:16
  Kom med din Helligånd.
  Fyld mig.
 • 1:19 - 1:22
  Ord begyndte bare at dukke op.
 • 1:23 - 1:25
  Tak, Herre.
 • 1:26 - 1:29
  Hvad gjorde jeg lige?
  - Hvad?
 • 1:29 - 1:31
  Hvad gjorde jeg?
 • 1:31 - 1:33
  Hvad du gjorde?
  Du bad i tunger.
 • 1:33 - 1:35
  ApG 3:6-7
  Men Peter sagde:
 • 1:35 - 1:39
  "...I Jesu Kristi,
  nazaræerens, navn, stå op og gå!"
 • 1:39 - 1:42
  ...og straks blev hans fødder
  og ankler stærke.
 • 1:51 - 1:53
  Gør det ondt?
  - Nej.
 • 1:53 - 1:55
  Slet ikke?
  - Nej.
 • 1:56 - 1:58
  I Jesu navn,
  jeg takker dig, amen.
 • 1:59 - 2:01
  Er det sket?
  Halleluja
 • 2:01 - 2:03
  ...over en måned,
  og hun er chokeret.
 • 2:05 - 2:06
  Det er Jesus.
 • 2:06 - 2:09
  Jeg plejede at se den
  slags på TV og troede ikke på det,
 • 2:09 - 2:12
  men det gør jeg idag
  fordi det skete for mig
 • 2:13 - 2:14
  Smerte, gå nu.
 • 2:15 - 2:18
  Og du kan gøre sådan.
  Rejs dig helt op.
 • 2:20 - 2:22
  Det føles godt, ikke?
  - Ja.
 • 2:22 - 2:25
  Tak far, amen.
  Prøv at mærke efter.
 • 2:25 - 2:27
  Kan du mærke nogen forskel?
 • 2:28 - 2:30
  Seriøst, det gør ikke ondt mere.
 • 2:31 - 2:32
  Wow.
 • 2:34 - 2:36
  Jeg takker dig for lægedom,
  og at smerten forsvinder.
 • 2:37 - 2:38
  Føl efter i hovedet.
 • 2:39 - 2:42
  Nej...
  Jeg har ingen smerter, mand.
 • 2:42 - 2:45
  Nu er smerten forsvundet.
  Ja, nu er smerten forsvundet.
 • 2:47 - 2:50
  Som kirke står vi idag
  foran en ny reformation.
 • 2:50 - 2:53
  En reformation, hvor vi er på vej tilbage
  til det, vi læser i
 • 2:53 - 2:57
  Apostlenes Gerninger [ApG].
  Hvis man ser på kirken idag,
 • 2:57 - 3:00
  er den så anderledes fra det,
  vi læser i Apostlenes Gerninger.
 • 3:01 - 3:04
  For vi har omkring
  2000 års historie,
 • 3:04 - 3:07
  hvori kirken er blevet ændret
  igen og igen.
 • 3:08 - 3:12
  I Apostlenes Gerninger ser vi,
  at kirken var et levende legeme.
 • 3:12 - 3:16
  Det var et legeme af troende,
  som var ledt af Helligånden.
 • 3:17 - 3:21
  Kirken var en bevægelse,
  en bevægelse af disciple.
 • 3:23 - 3:27
  Kristendommen kom til Grækenland
  og blev en filosofi.
 • 3:32 - 3:37
  Den kom til Italien
  og blev en institution.
 • 3:42 - 3:46
  Den kom til Europa
  og blev en kultur.
 • 3:51 - 3:55
  Den kom til Amerika
  og blev en forretning...
 • 3:59 - 4:03
  Hvis du tager et legeme, og gør
  en forretning ud af et legeme,
 • 4:03 - 4:06
  er det så ikke prostitution?
 • 4:06 - 4:09
  Det er det, vi har gjort
  med kirken idag.
 • 4:09 - 4:14
  Vi har prostitueret Kristi kirke,
  Kristi legeme.
 • 4:15 - 4:18
  Derfor har vi brug for
  at se en reformation,
 • 4:18 - 4:20
  hvor vi går så meget dybere.
 • 4:21 - 4:24
  Det handler om doktrinerne.
  Det handler om Ånden,
 • 4:25 - 4:29
  og det handler også om hele systemet,
  kirkesystemet.
 • 4:30 - 4:32
  Hvorfor kirken er, som den er.
 • 4:32 - 4:36
  Det er på tide at gå tilbage til det,
  vi læser i Apostlenes Gerninger.
 • 4:39 - 4:44
  Gud er ved at bringe os
  tilbage til begyndelsen.
 • 6:31 - 6:36
  Det, der gør ApG
  til den mest unikke bog i Bibelen,
 • 6:36 - 6:41
  er, at ApG er den eneste bog
  i hele Bibelen
 • 6:41 - 6:44
  og i hele skriften,
  der viser os,
 • 6:44 - 6:48
  hvordan vi faktisk går ud
  og gør disciple.
 • 6:49 - 6:52
  Hvis du læser evangelierne,
  som fører frem til ApG,
 • 6:53 - 6:57
  så er det interessant, at selvom disse
  bøger blev skrevet på en tid,
 • 6:59 - 7:02
  der sandsynligvis var ca tredive år
  efter korset
 • 7:03 - 7:06
  er det stadig tiden før korset der omtales
 • 7:06 - 7:10
  Her ser vi altså ikke
  kristenlivet i sin fylde.
 • 7:10 - 7:14
  For Kristus var endnu ikke død,
  han var endnu ikke begravet
 • 7:14 - 7:16
  og opstået, og havde ikke sendt
  sin Ånd endnu.
 • 7:16 - 7:19
  Derfor læser vi ikke i evangelierne,
 • 7:19 - 7:21
  hvordan de gik ud
  og gjorde disciple konkret.
 • 7:22 - 7:24
  Helligånden var
  endnu ikke blevet givet
 • 7:24 - 7:27
  og desuden havde vi
  endnu ikke kraften
 • 7:27 - 7:30
  til at gå ud
  og have succes med at gøre det.
 • 7:30 - 7:34
  Jeg tror, at det er en grund til megen
  frygt idag, for dem som ikke
 • 7:34 - 7:37
  kender Helligånden. For Jesus bad
  dem om at gå hen og vente.
 • 7:37 - 7:41
  Han sagde, når min Ånd kommer
  vil I modtage kraft
 • 7:41 - 7:43
  og så skal I være mine vidner.
 • 7:44 - 7:47
  Det er ægte!
  Det er virkelig ægte!
 • 7:50 - 7:52
  Amen, det er ægte!
 • 7:59 - 8:01
  Halleluja.
  - Hun er lige blevet helbredt.
 • 8:16 - 8:19
  Fantastisk, Jesus.
  - Tak, Jesus.
 • 8:25 - 8:27
  Se engang, hun går omkring.
 • 8:28 - 8:31
  Jeg ved, at der hænger et skilt
  i mange kirker
 • 8:31 - 8:33
  på væggen, hvor der står skrevet:
 • 8:34 - 8:37
  "Jesus er den samme igår,
  idag og til evig tid".
 • 8:38 - 8:42
  Som troende tror vi idag på, at
 • 8:42 - 8:45
  Jesus er den samme
  igår og idag og til evig tid
 • 8:45 - 8:51
  Men hvis han er den samme,
  så er Helligånden også den samme,
 • 8:52 - 8:54
  og hvis Helligånden er den samme,
 • 8:55 - 8:59
  bør det vi læser i Apostlenes Gerninger
  også være det samme idag.
 • 9:00 - 9:03
  Ved kraften i Jesus Kristus
  bliver hun helbredt lige nu.
 • 9:07 - 9:09
  Manden her har lige
  helbredt denne dame.
 • 9:10 - 9:12
  Han er overvældet.
 • 9:14 - 9:18
  Det er sket.
  - Det er sket, det er fuldbragt.
 • 9:18 - 9:21
  Han råbte: Det er fuldbragt.
 • 9:21 - 9:26
  Jeg gik rundt sådan her,
  for jeg kunne ikke bevæge mig hurtigere.
 • 9:26 - 9:27
  Hvad kan du gøre nu?
 • 9:33 - 9:35
  Søster, gør sådan her.
 • 9:35 - 9:37
  Det her kunne jeg ikke gøre.
  Jeg kunne ikke gøre sådan.
 • 9:37 - 9:39
  Dette kunne jeg ikke gøre.
 • 9:39 - 9:41
  Jeg ville have skreget,
  hvis jeg gjorde det
 • 9:41 - 9:42
  Al æren tilhører ham.
 • 9:43 - 9:47
  I ApG ser vi de allerførste kristne
  Jesu Kristi allerførste disciple.
 • 9:47 - 9:50
  De levede i denne livsstil
  med discipelskab.
 • 9:50 - 9:53
  De rækkede ud til folk
  i deres hjem, på gaderne.
 • 9:53 - 9:54
  De mødte folk,
  hvor de befandt sig,
 • 9:55 - 9:58
  og evangeliet eksploderede
  og spredte sig til hele verden.
 • 9:59 - 10:01
  Tusinder og tusinder
  og atter tusinder af mennesker
 • 10:01 - 10:03
  kom til tro på Jesus Kristus
 • 10:03 - 10:05
  og blev døbt
  og modtog Helligånden.
 • 10:06 - 10:08
  Men på et tidspunkt i kirkehistorien
  ser vi, at
 • 10:08 - 10:13
  kristendommen blev institutionaliseret og
  hurtigt blev til en statsreligion.
 • 10:13 - 10:19
  Dette hierarki, denne institutionaliserede
  kirke fulgte med os gennem reformationen
 • 10:19 - 10:22
  hvor Luther, Calvin
  og Zwingli kom.
 • 10:22 - 10:25
  De forsøgte at reformere og bringe
  os tilbage til det sande evangelie,
 • 10:26 - 10:29
  tilbage til ApG. Men de fejlede.
 • 10:29 - 10:32
  Vi havde stadig bygningen.
  Vi havde stadig det særlige præstedømme.
 • 10:32 - 10:35
  Vi har stadig mennesker, der mødes
  i særlige bygninger,
 • 10:35 - 10:39
  på særlige dage, med et hierarki
  og folk forsøger
 • 10:39 - 10:43
  at bringe ofre til kirken
  for at få Guds favør.
 • 10:44 - 10:47
  Luther havde ikke held med at
  bringe kirken tilbage
 • 10:47 - 10:49
  til det, vi læser i ApG.
 • 10:49 - 10:51
  Bibelen er livets bog.
 • 10:51 - 10:55
  Og det bliver den ikke
  ved at studere den.
 • 10:55 - 10:57
  Den bliver til livets bog
  ved at leve den ud.
 • 10:58 - 11:01
  Jeg befaler smerten i denne hånd
  at gå, i Jesu navn.
 • 11:01 - 11:03
  Prøv at gøre det igen.
 • 11:06 - 11:08
  Den er væk.
 • 11:10 - 11:11
  Hvad er dette?
 • 11:12 - 11:14
  I Jesu navn, lige nu, amen.
 • 11:14 - 11:15
  Mærk efter.
 • 11:18 - 11:19
  Det er væk.
 • 11:20 - 11:20
  Amen.
 • 11:21 - 11:24
  Gå lige nu, i Jesu navn.
  Prøv igen.
 • 11:27 - 11:30
  Knogler, jeg befaler at i læges
  lige nu, i Jesu navn.
 • 11:30 - 11:31
  Prøv engang.
 • 11:36 - 11:40
  Er det ligesom reiki?
  - Nej, Jesus.
 • 11:40 - 11:43
  Jesus, ikke reiki.
  - Ingen energi?
 • 11:43 - 11:45
  Gud! Nej, det er ikke energi.
 • 11:45 - 11:47
  Tak Jesus.
 • 11:54 - 11:55
  Hvad synes I om det, der skete?
 • 11:56 - 11:57
  Det er fedt.
 • 11:57 - 12:00
  Vi bliver født, og sat her på jorden
  med et formål.
 • 12:00 - 12:02
  At søge og finde Gud.
 • 12:03 - 12:04
  Problemet er, at vi
  ikke søger ham
 • 12:05 - 12:06
  og derfor finder vi ham ikke.
 • 12:07 - 12:09
  Har I hørt om Jesus?
 • 12:10 - 12:13
  Vi lever 2015 år
  efter Jesus Kristus.
 • 12:13 - 12:16
  Gud er virkelig, og han kalder os
  til at blive hans disciple,
 • 12:16 - 12:19
  Jesu disciple, til at gå ud
  og vise verden, at han er ægte.
 • 12:19 - 12:22
  Den 5. april 1995 omvendte jeg mig
 • 12:22 - 12:25
  Jeg erkendte, at jeg havde syndet,
  og gav mit liv til Jesus
 • 12:25 - 12:30
  og et lys kom ind i min krop.
  Jeg faldt til jorden, og jeg mødte Gud.
 • 12:30 - 12:34
  Når du bliver en født på ny kristen
  kommer Guds Ånd og bor i dig
 • 12:34 - 12:36
  og du vil gøre de ting, Jesus gjorde.
 • 12:36 - 12:39
  Bibelen siger, at vi må være
  Ordets gørere
 • 12:39 - 12:41
  ikke blot hørere.
 • 12:41 - 12:46
  Hvis vi kun hører Ordet, og ikke
  gør det, bedrager vi os selv.
 • 12:46 - 12:49
  Vi er som et menneske,
  der kigger sig i spejlet
 • 12:49 - 12:53
  men så snart vi går væk,
  har vi glemt, hvad vi så.
 • 12:54 - 12:58
  Søndag efter søndag er der
  millioner af kristne
 • 12:58 - 13:02
  som sidder i kirken,
  og lytter til Guds Ord.
 • 13:02 - 13:06
  Men så snart de går derfra,
  har de glemt, hvad de hørte.
 • 13:08 - 13:12
  Enhver smerte skal gå, lige nu,
  i Jesu navn.
 • 13:13 - 13:14
  Fra top til tå.
 • 13:20 - 13:22
  Du kunne ikke gøre dette før?
  - Nej.
 • 13:23 - 13:26
  Det har været sådan siden 2005.
 • 13:28 - 13:30
  Han lever!
 • 13:45 - 13:49
  Hvornår kunne du sidst gå?
  - Jeg har ikke kunnet gå i 10 år.
 • 13:50 - 13:52
  Er det ikke stort?
 • 13:52 - 13:55
  Jeg var meget lille, da jeg så ham gå.
  - Undskyld
 • 13:55 - 13:58
  Jeg var meget lille, da jeg
  gik sammen med ham.
 • 13:59 - 14:05
  Han er snart 13 år gammel.
  - Så da var han kun 3 år gammel?
 • 14:26 - 14:30
  "Jeg har en sygdom i musklerne."
  "Det beder vi for."
 • 14:31 - 14:34
  "Hvor sidder den?"
  "Over hele min krop."
 • 14:35 - 14:40
  Så begyndte de at bede.
  4 eller 5 mennesker bad for mig.
 • 14:40 - 14:47
  Jeg følte et knæk i min ryg.
  Så kunne jeg stå op og gå.
 • 14:49 - 14:54
  Jeg ventede, og så kom lægen.
  "Hvordan går det Hr. Ekkelboom?"
 • 14:54 - 14:56
  Jeg sagde: Fint.
  "Hvad er det, jeg har hørt?"
 • 14:56 - 14:58
  Så rejste jeg mig op.
 • 14:58 - 15:01
  Han spurgte: Hvad er der sket?
 • 15:01 - 15:05
  "Spørg ikke mig, men Gud i det høje".
 • 15:08 - 15:13
  Han sagde: Må jeg lykønske dig?
  Jeg håber, det varer ved.
 • 15:13 - 15:17
  Indtil nu ja, og det er nu oktober
 • 15:17 - 15:20
  og det skete den 8. juni.
 • 15:20 - 15:23
  Det er omkring fire måneder nu.
  Juni, juli.
 • 15:23 - 15:27
  Ja, fire måneder,
  og det går rigtigt godt.
 • 15:32 - 15:34
  Som pastor
  var jeg de sidste par år
 • 15:34 - 15:38
  begyndt at blive meget sulten.
  Jeg kunne læse i ApG
 • 15:38 - 15:41
  og blive vred over den måde,
  jeg så, at tingene skete på
 • 15:42 - 15:44
  i ApG, da jeg ikke så
  disse ting ske
 • 15:45 - 15:47
  i min kirke,
  eller i mit eget liv,
 • 15:47 - 15:51
  eller hos de ældste,
  eller i kirkens struktur overhovedet.
 • 15:51 - 15:53
  Vi gik ikke ud
  og helbredte folk.
 • 15:53 - 15:55
  Vi lagde hænderne på folk
  og bad dem om tage hjem
 • 15:55 - 15:59
  og de ville måske få det bedre
  i fremtiden, måske ikke.
 • 16:00 - 16:03
  Men det, jeg læser i ApG
  er, at apostlene
 • 16:03 - 16:07
  gik ud, og de gjorde
  disse ting dagligt.
 • 16:07 - 16:09
  Jeg følte, dette er det, jeg vil.
 • 16:09 - 16:12
  Så jeg har været sulten efter
  disse ting i to år,
 • 16:13 - 16:15
  i troen på, at det er det,
  jeg er kaldet til at gøre,
 • 16:16 - 16:17
  men jeg kunne ikke rigtigt
  gøre det.
 • 16:18 - 16:20
  Kirkesystemet er nødt til at ændre sig.
 • 16:21 - 16:28
  Vi må stoppe som institution med fokus
  på bygninger og søndagsgudstjenester
 • 16:28 - 16:31
  Folk sidder i kirker
  år efter år,
 • 16:31 - 16:36
  og venter på, at en særlig prædikant
  kommer og beder for dem
 • 16:36 - 16:38
  og siger: Nu har du salvelsen.
 • 16:39 - 16:42
  Du kan gå ud, og du kan gøre
  dette og dette for Gud.
 • 16:42 - 16:46
  Eller de sidder der bare,
  og håber at nogen
 • 16:46 - 16:48
  vil lægge mærke til dem,
  se deres talenter.
 • 16:48 - 16:51
  Det er ikke det,
  Bibelen siger, vi skal gøre.
 • 16:51 - 16:54
  Det er ikke det,
  Jesus siger vi skal gøre.
 • 16:55 - 16:59
  I 1995 arbejdede jeg som bager,
  og jeg kendte ikke noget til Gud.
 • 16:59 - 17:01
  Jeg kendte ikke noget
  til Bibelen.
 • 17:02 - 17:07
  Jeg var en ung mand i Danmark,
  døbt i folkekirken.
 • 17:07 - 17:11
  Jeg var blevet konfirmeret i
  folkekirken som fjortenårig,
 • 17:11 - 17:14
  men det var tradition.
  Det er tradition for mange mennesker idag.
 • 17:14 - 17:18
  En aften så jeg op og sagde:
  "Kom nu Gud, er du der?
 • 17:18 - 17:22
  hvis du er der, så kom og tag mig.
  Jeg ønsker at kende dig."
 • 17:22 - 17:24
  Kort tid efter
  hørte jeg evangeliet
 • 17:25 - 17:29
  og den 5. april 1995,
  kl. 21.30 om aftenen
 • 17:30 - 17:31
  omvendte jeg mig
 • 17:31 - 17:33
  og gav alt til Jesus,
 • 17:33 - 17:36
  men så begyndte jeg
  at komme i en kirke.
 • 17:36 - 17:40
  Jeg begyndte at blive ligesom
  de andre i kirken.
 • 17:40 - 17:42
  Jeg troede, at det var kristendom
 • 17:43 - 17:48
  at møde Gud, og så komme i en kirke
  og sidde der hver søndag.
 • 17:48 - 17:51
  Men jeg blev mere og mere frustreret.
 • 17:52 - 17:56
  Fordi jeg tænkte: Der må være mere
  end bare at komme i en kirke
 • 17:56 - 17:59
  at sidde der to timer hver søndag
 • 17:59 - 18:02
  og lytte til at nogen prædiker.
 • 18:02 - 18:06
  På et tidspunkt begyndte jeg
  at læse i ApG.
 • 18:06 - 18:10
  Jeg læste om de første kristne,
  hvordan de levede.
 • 18:11 - 18:14
  De gjorde ikke det samme,
  som jeg gjorde.
 • 18:14 - 18:18
  De så, hvordan liv blev forvandlet,
  hvor de kom hen.
 • 18:18 - 18:22
  På det tidspunkt var jeg så frustreret,
  fordi jeg havde været en kristen
 • 18:22 - 18:24
  i mange år,
 • 18:24 - 18:27
  men jeg havde aldrig helbredt de syge,
  kastet dæmoner ud.
 • 18:27 - 18:32
  Jeg havde aldrig ledt nogen til Kristus.
  Jeg havde aldrig oplevet det liv
 • 18:32 - 18:37
  vi læser om i
  den første menighed i ApG.
 • 18:37 - 18:39
  Så en dag sagde jeg
  i min frustration:
 • 18:39 - 18:44
  Gud, jeg giver det hele til dig,
  jeg ønsker at se dette liv,
 • 18:44 - 18:48
  og så begyndte jeg at se det liv
  mere og mere og mere.
 • 18:48 - 18:50
  Men problemet var,
  at der i begyndelsen
 • 18:50 - 18:53
  ikke var nogen,
  der kunne disciple mig.
 • 18:54 - 18:57
  Der var ikke nogen, som Jesus,
  da han sagde:
 • 18:57 - 19:01
  "Kom og følg mig,
  så vil jeg gøre jer til menneskefiskere."
 • 19:01 - 19:03
  Kom og følg mig,
  jeg vil vise jer
 • 19:03 - 19:05
  hvordan man helbreder syge, og
  prædiker evangeliet
 • 19:06 - 19:11
  Jeg vil vise og træne jer, så I kan
  blive effektive i Guds rige.
 • 19:11 - 19:15
  Det var der ingen, der gjorde.
  Men det, der nu
 • 19:15 - 19:19
  er anderledes, er, at
  vi nu begynder at disciple folk.
 • 19:19 - 19:21
  Hvis vi tager det, vi
  har lært og giver det
 • 19:21 - 19:26
  til den næste generation af disciple,
  og de fortsætter derfra,
 • 19:26 - 19:30
  og så tager det, og giver det
  til den næste generation af disciple
 • 19:30 - 19:32
  så vil vi på kort tid
  have disciple
 • 19:32 - 19:36
  der går rundt på jorden,
  og ligner Jesus.
 • 19:36 - 19:40
  De gør de samme ting,
  som Jesus gjorde, ja større ting
 • 19:40 - 19:42
  fordi han gik til Faderen.
 • 20:24 - 20:27
  Nu skal vi lytte til
  en af vores venner.
 • 20:30 - 20:31
  På svensk.
 • 20:38 - 20:41
  Sverige regerer!
 • 20:42 - 20:44
  Far, jeg beder om,
  at vi må tage Europa
 • 20:44 - 20:48
  også Danmark, og Norge
  og hele verden for dig!
 • 21:01 - 21:05
  Jeg blev en kristen for omkring
  elleve år siden.
 • 21:06 - 21:09
  Jeg kom ind i
  den svenske statskirke
 • 21:09 - 21:11
  fra en fuldstændig
  ikke kristen baggrund.
 • 21:11 - 21:16
  Efter et stykke tid flyttede min kone
  og jeg til en anden by
 • 21:16 - 21:20
  og vi kom ind i
  en meget stor kirke der.
 • 21:20 - 21:27
  Vi blev ledere af et stort,
  udadvendt arbejde i den kirke.
 • 21:27 - 21:33
  Vi skulle være gode eksempler, men
  jeg havde aldrig ledt nogen til Kristus.
 • 21:33 - 21:35
  Jeg havde aldrig
  døbt nogen selv.
 • 21:35 - 21:38
  Jeg havde aldrig bedt for nogen,
  som blev helbredt.
 • 21:39 - 21:43
  På et tidspunkt,
  hvor vi var ude en aften
 • 21:43 - 21:47
  kom der en mand hen til mit bord,
  og spurgte:
 • 21:47 - 21:51
  "Hej, jeg kan se det, du gør,
  og jeg ønsker at blive en kristen.
 • 21:51 - 21:52
  Hvordan bliver jeg det?"
 • 21:53 - 21:55
  Min reaktion var:
  "Okay, jeg henter dig i morgen
 • 21:56 - 21:57
  og tager dig med i kirke."
 • 21:57 - 21:59
  Det gjorde jeg.
  Jeg tog ham til kirken
 • 21:59 - 22:04
  og jeg bragte ham til pastoren
  og pastoren ledte ham til frelse.
 • 22:04 - 22:08
  Men det fik mig til at reagere.
  Jeg forstod, at noget var galt.
 • 22:08 - 22:12
  For jeg læste meget i Bibelen,
  og jeg gik på bibelskole i nogle år.
 • 22:12 - 22:15
  Jeg vidste, hvad Bibelen sagde,
  og at det var mig
 • 22:16 - 22:17
  der burde gøre de ting.
 • 22:17 - 22:21
  Det var mig, der burde
  lægge hænderne på de syge
 • 22:21 - 22:22
  og de ville blive raske.
  Det var mig
 • 22:22 - 22:26
  der skulle døbe folk,
  og det gjorde jeg ikke.
 • 22:26 - 22:28
  Så noget var galt.
 • 22:28 - 22:30
  Jeg begyndte at tænke,
  at de måske løj.
 • 22:30 - 22:33
  Måske var det ikke sandt,
  hvad folk fortalte mig.
 • 22:33 - 22:35
  Så jeg begyndte at gå ud.
 • 22:35 - 22:37
  Hver morgen vågnede jeg,
  og bad bare til Herren.
 • 22:37 - 22:40
  Og nogle gange regnede det,
  sneede, dårligt vejr,
 • 22:40 - 22:42
  men jeg gik ud
  og råbte til Herren.
 • 22:43 - 22:46
  Jeg ønsker at kende dig.
  Jeg ønsker at have det ægte liv.
 • 22:47 - 22:53
  En dag var jeg på arbejde, og jeg
  var ved at læse i en kristen avis.
 • 22:53 - 22:56
  Der var en lille tekst
  om en dansker,
 • 22:57 - 23:00
  der havde været i
  et indkøbscenter i Sverige
 • 23:00 - 23:02
  og havde bedt for de syge,
  og de blev helbredt.
 • 23:02 - 23:05
  Og jeg tænkte: Hvad!
  Jeg havde set den slags artikler før
 • 23:05 - 23:08
  men dette rørte mit hjerte
  og jeg følte, det var fra Gud.
 • 23:08 - 23:13
  Så jeg ringede til manden, og han svarede.
  Han var en almindelig mand som mig.
 • 23:13 - 23:16
  Vi talte sammen, og jeg fortalte ham
  om min rejse
 • 23:16 - 23:19
  og han tænkte,
  det er fantastisk, vi bør mødes.
 • 23:19 - 23:23
  Så jeg samlede nogle venner,
  og vi besøgte ham i Danmark.
 • 23:23 - 23:27
  Så spurgte han os:
  "Hvorfor er i kommet til Danmark?"
 • 23:27 - 23:30
  Vi sagde:
  "Vi vil se mennesker blive helbredt."
 • 23:30 - 23:33
  Så sagde han:
  "Okay, om cirka femten minutter
 • 23:33 - 23:36
  ser I den første person
  blive helbredt."
 • 23:36 - 23:40
  Jeg tænkte: Ja, ja.
  Jeg kunne ikke tro på det.
 • 23:40 - 23:43
  Hvordan kan det blive en del
  af mit liv?
 • 23:43 - 23:46
  men vi gik ud på gaden
  og vi kom til en gruppe mennesker.
 • 23:48 - 23:49
  De var måske 25-30 år gamle.
 • 23:50 - 23:55
  En af pigerne havde haft et problem
  med hendes knæ i mange år.
 • 23:56 - 23:58
  Han bad mig om at lægge hænderne
  på hendes knæ
 • 23:58 - 24:01
  og befale smerten at gå væk.
 • 24:01 - 24:03
  Jeg gik næsten i sort.
  Jeg var så nervøs.
 • 24:04 - 24:07
  Jeg havde heller ingen tro. Jeg tror,
  jeg sagde: Okay, jeg gør det.
 • 24:07 - 24:11
  Så jeg gjorde det, og hun sprang næsten op
  og sagde: Hvad?!
 • 24:11 - 24:13
  og hun blev helbredt.
 • 24:13 - 24:18
  Hele gruppen af mennesker var bare...
  Det rystede min verden.
 • 24:18 - 24:20
  Jeg indså bare, det er sandt
  det er sandt.
 • 24:20 - 24:23
  Det var nok for mig.
 • 24:23 - 24:26
  Jeg bad for en person
  og så begyndte jeg selv at gå ud.
 • 24:27 - 24:30
  Som kristne er vi kaldet
  til at gøre disciple.
 • 24:31 - 24:35
  Et andet ord vi er begyndt
  at bruge er "kickstarting."
 • 24:36 - 24:38
  Det er ligesom med en motorcykel
  når du gerne vil
 • 24:39 - 24:41
  starte motoren,
  og du kickstarter den.
 • 24:41 - 24:47
  Når motorcyklen er startet,
  kan du køre rundt over det hele.
 • 24:47 - 24:51
  På samme måde, har vi som kristne
  brug for at blive kickstartet
 • 24:52 - 24:54
  i at gøre de ting,
  Jesus kaldte os til at gøre.
 • 24:54 - 24:58
  Når vi f.eks. kickstarter
  en kristen i at helbrede de syge,
 • 24:58 - 25:02
  tager vi dem med ud på gaden
  og siger: Kom og følg os,
 • 25:03 - 25:05
  og så viser vi dem,
  hvordan de skal gøre det.
 • 25:05 - 25:09
  Når de har gjort det én gang,
  kan de gøre det igen.
 • 25:09 - 25:13
  Du siger, at du har smerter i hele
  kroppen, mest i benene?
 • 25:13 - 25:15
  Ja.
  - Jeg vil bede for det, så skal du se.
 • 25:16 - 25:18
  Jeg befaler al smerte,
  gå lige nu.
 • 25:18 - 25:20
  Vær helbredt lige nu
  i hele kroppen.
 • 25:20 - 25:23
  Jeg befaler al smerte,
  forlad denne krop lige nu.
 • 25:23 - 25:25
  Hele kroppen, lige nu.
 • 25:25 - 25:29
  Jeg beder for helbredelse lige nu,
  i Jesu navn, amen.
 • 25:29 - 25:31
  Bare bevæg dig, prøv at bevæge den.
 • 25:32 - 25:33
  Prøv at mærke efter.
 • 25:34 - 25:36
  Det føles godt.
  - Det føles godt, ikke?
 • 25:36 - 25:38
  Men kan du mærke smerten nu?
 • 25:41 - 25:42
  Nej.
  - Den er væk?
 • 25:44 - 25:46
  Folk bliver overrasket.
 • 25:46 - 25:49
  Jeg befaler, at denne ryg bliver
  helt genoprettet, lige nu.
 • 25:49 - 25:52
  Bøj dig forover,
  prøv at mærke efter.
 • 25:52 - 25:54
  Og op igen.
  - Helt ærligt, det er væk.
 • 25:55 - 25:57
  Seriøst?
  - Hvad?
 • 25:57 - 26:00
  Jeg sværger.
  - Det er ikke noget, jeg finder på.
 • 26:00 - 26:04
  Du kan mærke, at det bare forsvandt.
  - Ja, da.
 • 26:04 - 26:08
  Dette vokser overalt i verden.
 • 26:08 - 26:10
  I de sidste år har vi set
 • 26:10 - 26:14
  hundreder af tusinder
  af mennesker blive helbredt
 • 26:14 - 26:18
  af normale troende,
  som er blevet kickstartet
 • 26:18 - 26:21
  og begynder at gå ud
  og helbrede de syge.
 • 26:21 - 26:26
  De mennesker begynder nu
  at lede andre til Kristus.
 • 26:27 - 26:32
  Så i de sidste år har vi set
  tusinder af mennesker komme til Kristus,
 • 26:32 - 26:35
  og det er virkeligt stærkt.
 • 26:35 - 26:40
  Jeg kom til Stockholm
  og mødte en broder
 • 26:40 - 26:45
  og han var der med en del andre,
  og hans kone var der også.
 • 26:46 - 26:49
  Så gik vi ud. Først stoppede han
  en person med smerter
 • 26:49 - 26:53
  og han lagde sin hånd på personen,
  og personen blev helbredt,
 • 26:53 - 26:56
  og jeg tænkte bare:
  Wow, dette er fantastisk!
 • 26:56 - 26:59
  Denne person blev helbredt,
  og jeg tænkte bare:
 • 26:59 - 27:00
  Nu er det ikke længere
  på Youtube.
 • 27:01 - 27:04
  Jeg ser ikke dette på Youtube,
  men med mine egne øjne.
 • 27:04 - 27:09
  Det var utroligt, at se reaktionen
  fra den person, der blev helbredt.
 • 27:09 - 27:12
  Det næste der skete, var,
  at vi mødte en dame
 • 27:12 - 27:15
  og hun havde smerter i hendes mave.
 • 27:16 - 27:19
  Manden der kickstartede mig
  sagde så:
 • 27:19 - 27:21
  Nu er det din tur til at bede.
  Bare læg hånden på
 • 27:21 - 27:24
  og befal smerten at gå.
  Så jeg lagde bare min hånd på
 • 27:24 - 27:26
  og jeg tøvede,
  men jeg lagde min hånd på
 • 27:27 - 27:30
  og befalede bare:
  I Jesu navn, smerte gå.
 • 27:31 - 27:34
  Jeg fjernede bare hånden, og pludseligt...
  du skulle have set
 • 27:35 - 27:39
  ansigtsudtrykket hos denne kvinde.
  Hun spurgte: Hvordan gjorde du det?
 • 27:39 - 27:40
  Hvad...!?
 • 27:41 - 27:43
  Gør du grin med mig?
  - Nej, vi gør ikke grin.
 • 27:43 - 27:47
  Det er ægte, og det er derfor,
  vi gør det.
 • 27:47 - 27:49
  Nej.
 • 27:50 - 27:52
  Det er for sygt.
 • 27:52 - 27:55
  Jesus helbredte dig, ikke mig.
 • 27:55 - 27:58
  Wow, jeg har aldrig oplevet
  sådan noget før,
 • 27:58 - 28:01
  som om mine drømme bare
  gik i opfyldelse, lige der.
 • 28:02 - 28:04
  Det var faktisk
  den bedste dag i mit liv.
 • 28:04 - 28:08
  - At blive en del af noget, jeg har
  længtes efter i så lang tid.
 • 28:08 - 28:11
  Så på vej hjem
  var jeg så fyldt med glæde.
 • 28:11 - 28:14
  Jeg sad i bussen på vej hjem.
 • 28:14 - 28:20
  Da jeg ankom, kunne jeg ikke
  bare sidde ned eller gå hjem.
 • 28:20 - 28:24
  Jeg gik rundt i byen,
  og bad for folk
 • 28:24 - 28:27
  den samme dag.
  Jeg mødte nogle piger.
 • 28:27 - 28:30
  Jeg bad for dem, og de
  blev straks helbredt.
 • 28:30 - 28:31
  Jeg tænkte bare: Wow!
 • 28:31 - 28:35
  Dette var ikke noget, der bare skete
  i Stockholm og blev der.
 • 28:35 - 28:36
  Det fortsætter, jeg ved det.
 • 28:36 - 28:39
  Siden da gik jeg ud
  hver eneste dag.
 • 28:39 - 28:45
  Hver dag var jeg ude på gaderne, og
  jeg har set tusinder blive helbredt.
 • 28:45 - 28:49
  Det forvandlede mig bare.
  Det forvandlede hele mig.
 • 28:49 - 28:51
  Det er wow (vildt).
 • 28:55 - 28:57
  Bevæg dit ben.
 • 28:58 - 29:01
  Jeg kan ikke mærke noget.
 • 29:02 - 29:03
  Er det væk?
 • 29:03 - 29:04
  Jeg kan ikke mærke det.
  - Nej.
 • 29:05 - 29:07
  Jeg kan ikke mærke det.
 • 29:08 - 29:10
  Jeg kan ikke mærke det.
 • 29:10 - 29:12
  Er det ikke mærkeligt?
  - Jo.
 • 29:12 - 29:14
  Det var Jesus, der helbredte dig
 • 29:20 - 29:22
  Bøj dig forover og prøv at mærke efter.
 • 29:26 - 29:28
  Det virkede, Dennis.
  - Prøv det af. Prøv det.
 • 29:32 - 29:34
  Hvordan føles det nu?
  - Det føles perfekt.
 • 29:35 - 29:38
  Al smerte er forsvundet?
  - Al smerte er total forsvundet.
 • 29:39 - 29:41
  Jeg sværger.
 • 29:41 - 29:43
  Tak, Jesus.
 • 29:43 - 29:46
  Jeg havde ikke forventet det, vi så,
  eller måske lidt alligevel...
 • 29:46 - 29:49
  Jeg har ofte set det ske
  på videoer
 • 29:49 - 29:51
  men jeg har aldrig kunnet
  gøre det selv.
 • 29:51 - 29:53
  Jeg forventede fuldt ud,
  at dette er, hvad Gud gør.
 • 29:54 - 29:57
  At det er sådan, han bruger mig,
  at det er mit formål her.
 • 29:58 - 30:03
  Vi bad for en pige,
  som havde problemer med ryggen.
 • 30:03 - 30:05
  Jeg tror, at hun havde fået
  en slags operation.
 • 30:05 - 30:08
  Smerte gå lige nu.
  Ryg, kom på plads, lige nu.
 • 30:08 - 30:13
  I Jesu navn.
 • 30:14 - 30:15
  Kan du mærke, at der sker noget?
 • 30:15 - 30:18
  Hold da helt op.
  - Wow, der skete noget.
 • 30:18 - 30:21
  Hun blev fyldt med Helligånden
  og Gud mødte hende radikalt.
 • 30:21 - 30:24
  Hun græd.
  - Hun faldt for øjnene af os.
 • 30:24 - 30:29
  Fyld hende.
  Mere, mere.
 • 30:30 - 30:32
  Helligånden er over dig,
  bare åben munden.
 • 30:38 - 30:41
  Helligånd, mere..
  Fyld hende.
 • 30:42 - 30:45
  Du er lige blev døbt,
  fyldt med Ånden.
 • 30:47 - 30:50
  Han er der, han er der.
 • 30:51 - 30:54
  Det er en ny begyndelse.
  Det er en ny begyndelse for dig.
 • 30:55 - 30:58
  Det er en ny begyndelse.
 • 31:00 - 31:03
  Gud, vi takker dig for frihed,
  Gud, vi takker for en ny begyndelse.
 • 31:04 - 31:07
  Hendes familie, som var med hende,
  hendes svigerinde og hendes børn
 • 31:07 - 31:10
  var helt rolige,
  som om alt var normalt,
 • 31:10 - 31:14
  Folk gik forbi..
  Jeg husker, at jeg tænkte:
 • 31:14 - 31:18
  Det er bare fantastisk, hvad der sker
  for denne pige lige nu.
 • 31:18 - 31:21
  Hun havde ingen anelse om,
  hvad der skulle ske den dag.
 • 31:22 - 31:24
  Hun rejste sig igen, og man kunne se,
  at hun var en ny person.
 • 31:25 - 31:27
  Gud havde forvandlet hende
  indefra og ud.
 • 31:28 - 31:30
  Jeg er ok, Lillia.
 • 31:30 - 31:33
  Det er bare godt.
  - Meget bedre end ok.
 • 31:34 - 31:36
  - Meget, meget bedre end bare ok.
 • 31:36 - 31:39
  Gud ønsker, at vi skal have liv.
  Han ønsker at vise os det
 • 31:39 - 31:42
  og vise hvem han er, for os.
 • 31:42 - 31:45
  Dette er Gud, bare herude.
 • 31:46 - 31:50
  Ikke i en fin kirkebygning,
  men Gud er der.
 • 31:50 - 31:51
  Han vil være en del
  af vores liv.
 • 31:51 - 31:53
  Han ønsker,
  at være en del af dit liv.
 • 31:53 - 31:56
  Så gik vi videre.
 • 31:56 - 32:00
  Så bad vi for en fyr,
  der hed Danny.
 • 32:00 - 32:03
  Jo, først spurgte vi en anden fyr,
  om han havde smerter.
 • 32:03 - 32:05
  Han sagde: "Nej."
  Og så kom Danny...
 • 32:05 - 32:09
  Det er rigtigt, vi spurgte en mand
  på en bænk, om vi måtte bede for ham.
 • 32:09 - 32:13
  Han sagde: Nej, jeg har det ok.
  En fyr, der hed Danny, sagde:
 • 32:13 - 32:15
  Min ryg gør virkelig ondt.
  "Hvor lang tid har du haft det?"
 • 32:16 - 32:20
  "I ti år."
  Det var faktisk fem år
 • 32:21 - 32:24
  at denne mands ryg havde gjort ondt.
  Så vi sagde:
 • 32:24 - 32:27
  Okay, hvis du bare sætter dig ned...
  Han satte sig.
 • 32:27 - 32:31
  Hans ene ben var længere end
  det andet, måske med halvanden cm.
 • 32:31 - 32:34
  Ben, løsn dig og voks,
  lige nu i Jesu navn.
 • 32:35 - 32:38
  Dér skete det.
  - Ja, wow, det bevæger sig.
 • 32:38 - 32:41
  Kunne du mærke det?
  - Og det bevægede sig i dine hænder.
 • 32:41 - 32:45
  Det gav en lyd fra sig,
  da det kom ud.
 • 32:45 - 32:48
  Danny, prøv at rejse dig
  og mærk efter i ryggen.
 • 32:49 - 32:51
  Det er ret godt.
  - Det er væk?
 • 32:51 - 32:53
  Ja.
  - Femten år, og det er væk.
 • 32:53 - 32:56
  Ja, egentligt fem år.
  Ok, og det er væk nu?
 • 32:58 - 33:01
  Hvad oplevede du?
  - Det ved jeg ikke, det føltes godt.
 • 33:02 - 33:05
  Det er første gang,
  han gør det her.
 • 33:06 - 33:08
  Det var fantastisk,
  og mens vi ledte efter flere
 • 33:08 - 33:11
  besluttede vi os for at få en is.
 • 33:11 - 33:14
  Vi gik ind, og talte med
  damen bag disken.
 • 33:14 - 33:16
  Der var en dame bag disken
 • 33:16 - 33:19
  og hun spurgte, hvad vi lavede,
  og hvor vi var fra
 • 33:20 - 33:23
  så vi forklarede hende,
  at vi går rundt og beder.
 • 33:23 - 33:26
  Jeg er fra Houston, og vi er sammen
  med folk fra nær og fjern
 • 33:26 - 33:29
  og vi beder for folk, der er syge,
  eller har smerter.
 • 33:30 - 33:31
  "Virkeligt?"
  Jeg fortalte om Danny.
 • 33:31 - 33:34
  Hun sagde, hold da helt op,
  ham vil jeg gerne møde.
 • 33:34 - 33:37
  Jeg troede hun mente Danny,
  som var blevet helbredt.
 • 33:37 - 33:39
  "Jeg ved desværre ikke, hvor han er."
 • 33:39 - 33:43
  Hun sagde: "Hvis han kommer
  tilbage for at bede, så sig til."
 • 33:43 - 33:46
  Jeg tænkte:
  "Det var mig, jeg er lige her."
 • 33:47 - 33:50
  Så ja, jeg kommer tilbage
  om et minut.
 • 33:50 - 33:53
  Og så kom hun og tog sin sko af:
 • 33:53 - 33:55
  "Det er denne ankel."
  Hun åbnede sig op
 • 33:55 - 33:58
  og jeg kunne nu bede for hende.
  Den blev bedre og bedre.
 • 33:59 - 34:01
  Jeg vender mig om, og
  4 eller 5 mennesker siger:
 • 34:01 - 34:05
  "Jeg har smerter."
  "Kan du bede for mig?"
 • 34:07 - 34:11
  Hvordan føles det?
  - Hvad gør du?
 • 34:11 - 34:15
  Det var ikke mig, min ven.
  - Jeg havde smerter.
 • 34:16 - 34:18
  Jeg lyver ikke.
 • 34:18 - 34:20
  Er det helt væk?
 • 34:20 - 34:24
  Kom så, hop, hop!
  - Jeg kan gøre det nu.
 • 34:26 - 34:29
  Hvad gør du?
  - Det er Jesus.
 • 34:29 - 34:32
  Buk dig!
 • 34:35 - 34:37
  Hvornår kunne du sidst gøre det?
 • 34:37 - 34:39
  I militæret.
  - For ti år siden?
 • 34:39 - 34:42
  Ja, for ti år siden.
  - Så du kunne ikke gøre det i ti år?
 • 34:43 - 34:44
  Nej, nej...
 • 34:44 - 34:47
  Gør det igen!
  - Ja, det føles virkelig godt.
 • 34:47 - 34:50
  Sæt dig i stolen,
  se om du kan gøre som normalt.
 • 34:50 - 34:52
  Og rejs dig op.
 • 34:55 - 34:58
  Hvis dette er Gud, så...
  Jeg elsker dig.
 • 34:58 - 35:01
  Det er Gud! I ti år har du
  ikke kunne gøre sådan.
 • 35:01 - 35:04
  Nej, det har jeg ikke.
  Jeg har haft smerter,
 • 35:04 - 35:06
  gået til læger, frem og tilbage.
 • 35:06 - 35:11
  Men Jesus er den store læge.
  Han er den højeste, og han er der.
 • 35:11 - 35:13
  Det er han, amen.
 • 35:13 - 35:16
  Hvad fejler du?
  - Min arm...
 • 35:16 - 35:18
  Du kan ikke løfte den højere op?
 • 35:18 - 35:21
  Hvor lang tid har du haft det?
  - Seks uger.
 • 35:21 - 35:24
  Så du har ikke kunnet
  gøre sådan i seks uger?
 • 35:24 - 35:27
  Løsn dig lige nu
  i Jesu navn, lige nu.
 • 35:35 - 35:36
  Du har det!
 • 35:39 - 35:43
  Du har det.
  Det er dit, behold det.
 • 35:43 - 35:47
  Før kunne du få den hertil, ikke?
 • 35:47 - 35:49
  Den bevæger sig bedre, ikke?
 • 35:51 - 35:53
  Den har det godt.
  - Op med hånden!
 • 35:54 - 35:55
  Giv mig fem.
 • 36:06 - 36:08
  Det føles godt?
 • 36:12 - 36:14
  Nu ved vi, hvordan det er.
 • 36:14 - 36:20
  Nu kan vi tage tilbage til Houston,
  og vi kan gå i parker og i forretninger...
 • 36:20 - 36:26
  Når vi spiser pizza et eller andet sted...
  For Gud er der ingen grænser.
 • 36:26 - 36:29
  Ja, det er ligesom en rødhåret,
  der vokser op i Asien og tænker:
 • 36:29 - 36:32
  Jeg føler, at der må være mere
  i livet. Alle ligner hinanden,
 • 36:32 - 36:34
  og så tager man til Irland:
 • 36:34 - 36:37
  "De findes, de findes virkelig!
  Der findes folk som mig!"
 • 36:37 - 36:40
  Det er sådan jeg har det:
  Aha, det er livet, okay, godt.
 • 36:40 - 36:43
  Det var det, jeg ønskede
  og nu kan jeg gå ud og gøre det.
 • 36:43 - 36:46
  Ja, vi er så spændte
  på at komme tilbage, og jeg føler bare,
 • 36:46 - 36:50
  at mine naboer og andre folk, de har ingen
  anelse om, hvad der nu skal ske.
 • 36:50 - 36:55
  Jeg forstår det nu. Jeg kan gøre
  det Gud. Jeg kan helt sikkert gøre det.
 • 36:59 - 37:04
  ApG 2:38 Peter svarede:
  "Omvend jer og lad jer alle døbe
 • 37:04 - 37:08
  i Jesu Kristi navn
  til jeres synders forladelse,
 • 37:08 - 37:12
  så skal I få Helligånden som gave.
 • 37:13 - 37:16
  Vi lever i en meget
  spændende tid i Europa
 • 37:16 - 37:22
  hvor vi begynder at se en gentagelse
  af ApG i vor tid.
 • 37:22 - 37:25
  Vi ser, at folk
  går ud med evangeliet,
 • 37:25 - 37:27
  og demonstrerer Riget,
 • 37:27 - 37:31
  og ofte er der tale om et
  meget klart, evangelisk budskab,
 • 37:31 - 37:35
  om at vende om fra ens synder.
 • 37:35 - 37:38
  En del af pakken er faktisk
 • 37:38 - 37:41
  dåb og at blive fyldt
  med Helligånden.
 • 37:41 - 37:46
  Meget ofte er de adskilt
  i kirkesystemerne.
 • 37:46 - 37:50
  Men det, vi ser mere og
  mere, er at det flyder sammen
 • 37:50 - 37:52
  i en strøm, som det var i ApG.
 • 37:52 - 37:54
  Så der er ingen venten.
 • 37:54 - 37:59
  Så når nogen omvender sig,
  og giver udtryk for deres tro på Jesus
 • 37:59 - 38:03
  tager man dem
  til et sted med vand.
 • 38:04 - 38:06
  Det kan være hvor som helst.
  Det kan være en sø.
 • 38:07 - 38:14
  Det kan være en regnvandsbeholder
  eller et badekar, hvor som helst.
 • 38:14 - 38:17
  Folk bliver straks døbt
 • 38:17 - 38:20
  og samtidigt
  også fyldt med Helligånden.
 • 38:20 - 38:23
  De første ord
  fra Jesu mund, var:
 • 38:24 - 38:26
  "Omvend jer, for Himmeriget
  er kommet nær."
 • 38:27 - 38:30
  Vi er kaldet
  til at prædike omvendelse idag.
 • 38:31 - 38:34
  Det er som om, at den del er
  gået tabt i kirken idag.
 • 38:35 - 38:38
  Vi taler om tro,
  men vi taler ikke om omvendelse.
 • 38:39 - 38:42
  De er nærmest bange
  for at tale om synd.
 • 38:42 - 38:45
  Men vi er kaldet
  til at tale om synd.
 • 38:45 - 38:49
  Vi er kaldet til at prædike omvendelse.
 • 38:49 - 38:51
  Vi er nødt til at sige, hvad synd er.
 • 38:52 - 38:54
  Vi er nødt til at sige
  at de folk
 • 38:54 - 38:58
  der fortsætter i synd,
  kommer til at dø.
 • 38:58 - 39:02
  Vi er nødt til at tale om synd,
  før vi taler om
 • 39:02 - 39:06
  at Jesus var Guds lam,
  der kom for at fjerne vores synd.
 • 39:08 - 39:13
  For hvis vi ikke taler om synd,
  hvad skal folk så med Jesus?
 • 39:13 - 39:16
  Hvor er du på vej hen?
  - Jeg tager med Gud til himlen.
 • 39:17 - 39:20
  Hvorfor?
  - Fordi...
 • 39:24 - 39:26
  Er du en god person?
  - Ja.
 • 39:26 - 39:29
  Har du nogensinde løjet?
  - Ja.
 • 39:29 - 39:32
  Har du nogensinde stjålet noget?
 • 39:33 - 39:35
  Downloaded noget uden at betale?
  - Ja.
 • 39:35 - 39:38
  Har du haft sex udenfor ægteskabet?
 • 39:39 - 39:42
  Det var tre af de ti bud.
 • 39:42 - 39:45
  Hvor mange behøver jeg at gå igennem?
 • 39:45 - 39:47
  Det handler om, hvordan vi
  sammenligner os med hinanden.
 • 39:47 - 39:50
  Det er klart, at sammenligner du
  dig med dem omkring dig
 • 39:50 - 39:52
  kan du tænke,
  at du er en god person.
 • 39:52 - 39:54
  Det handler ikke, om
  du er en god person.
 • 39:54 - 39:56
  Spørgsmålet er:
  Er du god nok?
 • 39:56 - 39:59
  Bibelen siger: Hvis du blot
  har begået én af de synder
 • 39:59 - 40:01
  er du skyldig i dem alle.
 • 40:01 - 40:06
  Det er ikke som med andre ting,
  hvor du kan veje efter
 • 40:06 - 40:08
  og du har onde gerninger
  og de gode...
 • 40:08 - 40:11
  Sådan er det ikke.
  Det er skyldig eller ikke skyldig.
 • 40:11 - 40:16
  Hvis du én gang har brudt loven,
  er du skyldig i at bryde loven.
 • 40:16 - 40:20
  Når vi taler om Gud,
  kan intet menneske nogensinde
 • 40:20 - 40:24
  komme til Gud, komme i himlen
  ved gode gerninger.
 • 40:24 - 40:26
  Det er ikke muligt.
 • 40:26 - 40:29
  Jeg havde altid troet,
  at jeg var en god person.
 • 40:29 - 40:31
  Ja, jeg har sloges lidt for meget.
 • 40:31 - 40:35
  Jeg har drukket for meget,
  Jeg har gjort ting... men!
 • 40:35 - 40:41
  Den og den person
  er langt værre end mig.
 • 40:41 - 40:45
  Så mit problem var, at jeg sammenlignede
  mig selv med folk omkring mig,
 • 40:45 - 40:48
  i stedet for at sammenligne mig
  med dén
 • 40:48 - 40:51
  som jeg kommer til
  at stå foran en dag.
 • 40:51 - 40:55
  Jeg tror på, at vi må tilbage til det,
  Bibelen viser os.
 • 40:55 - 41:00
  Omvendelse handler ikke så meget
  om at være ked af vores synder
 • 41:00 - 41:06
  og det vi har gjort og hvordan vi selv
  har forbrudt os mod Guds Ord.
 • 41:07 - 41:09
  Det er ikke sand omvendelse
  at være ked af det.
 • 41:09 - 41:11
  Det er en del af det,
  men ikke hele essensen.
 • 41:12 - 41:16
  Vi ser Farao i det Gamle Testamente,
  med israelitterne i Egypten.
 • 41:16 - 41:18
  Han var ked af det. Han sagde:
 • 41:18 - 41:20
  Jeg har syndet mod Gud.
 • 41:20 - 41:24
  Han bekendte sin synd, men vendte
  sig ikke væk fra den.
 • 41:24 - 41:26
  Det handler ikke kun om anger.
 • 41:26 - 41:29
  Mange mennesker siger: Kan du se,
  de er kede af det,
 • 41:29 - 41:32
  de græder,
  fordi de virkelig angrer.
 • 41:32 - 41:34
  I det Nye Testamente
  angrede Judas.
 • 41:35 - 41:38
  Han angrede så meget,
  at han faktisk begik selvmord,
 • 41:38 - 41:40
  men han vendte ikke
  om fra sine synder.
 • 41:41 - 41:45
  Når vi læser Bibelen, ser vi
  at Gud forbinder omvendelse
 • 41:45 - 41:47
  med tilgivelse,
 • 41:47 - 41:52
  snarere end tilgivelse
  med tro på Jesus.
 • 41:52 - 41:57
  Jeg tror, at når vi ser
  på den sidste del, tænker vi ofte
 • 41:57 - 42:02
  at Gud automatisk tilgiver
  vore synder, når vi tror på Jesus.
 • 42:03 - 42:06
  Når man læser i Bibelen
  opdager man, at det ikke er sådant.
 • 42:06 - 42:09
  Lad os forestille os, at du og jeg
  spiller skak sammen.
 • 42:09 - 42:11
  Jeg rykker, og så
  er det din tur.
 • 42:11 - 42:13
  Jeg vil gerne se dig udføre et træk.
 • 42:14 - 42:16
  Min tur. Din tur.
 • 42:17 - 42:21
  Er det tilladt at rykke en her og en der?
 • 42:21 - 42:24
  Må jeg gerne rykke to gange?
  - Nej.
 • 42:24 - 42:26
  Hvorfor? Fordi der er regler,
 • 42:27 - 42:30
  og reglerne er, at du rykker
  én gang, så rykker jeg én gang.
 • 42:30 - 42:35
  Når det handler om Gud, så
  har I syndet.
 • 42:35 - 42:37
  I har gjort noget,
  der er forkert.
 • 42:37 - 42:41
  og derfor er I adskilt fra Gud
 • 42:41 - 42:44
  og I kan ikke have fællesskab med Gud
  på grund af synden.
 • 42:44 - 42:47
  Vores synd gør, at Gud
  ikke kan have fællesskab med os.
 • 42:47 - 42:50
  Gud ser på jer og siger:
 • 42:50 - 42:54
  Jeg ønsker ikke at straffe jer,
  men jeg er hellig, så jeg er nødt til det,
 • 42:55 - 42:58
  men samtidigt ønsker jeg
  at give jer en chance
 • 42:58 - 43:00
  for at blive tilgivet
  og få et forhold til mig.
 • 43:01 - 43:04
  Så jeg sendte min søn, Jesus,
  til at dø for jer."
 • 43:04 - 43:05
  Det er sådan her.
 • 43:05 - 43:08
  I har syndet og brudt Guds bud.
 • 43:08 - 43:11
  Det er grunden til, at vi lever
  uden fællesskab med Gud.
 • 43:11 - 43:14
  Vi lever vort eget liv,
  adskilt fra Gud.
 • 43:14 - 43:19
  Gud så ned på jer og sagde,
  jeg ønsker ikke at dømme jer.
 • 43:19 - 43:23
  Jeg ønsker at tilgive jer, så jeg sender
  min søn Jesus til at dø for jer.
 • 43:23 - 43:26
  Hvis tur er det nu?
  Det er jeres tur.
 • 43:26 - 43:29
  Gud ønsker at tilgive.
  Han ønsker at sætte jer fri.
 • 43:29 - 43:31
  Han vil give jer et nyt liv
  og helbrede gennem jer.
 • 43:31 - 43:34
  Han ønsker at gøre de ting,
  men han siger:
 • 43:34 - 43:38
  Det er jeres tur til at rykke!
  Han venter på, at I gør det,
 • 43:39 - 43:44
  Så snart I siger: Jeg omvender
  mig, og modtager den tilgivelse...
 • 43:44 - 43:47
  Så snart I gør det,
  tilgiver Gud jer.
 • 43:48 - 43:49
  Det er så vigtigt at forstå.
 • 43:49 - 43:55
  Der er så mange mennesker, der ligesom
  dig og mig troede, at der fandtes en Gud.
 • 43:55 - 44:00
  Men i mine tanker, i mit univers, var det:
  "Okay, når tiden er inde
 • 44:00 - 44:02
  kommer han til mig,
  det er op til ham.
 • 44:02 - 44:05
  Han er mægtig. Han kan
  gøre det, når han vil."
 • 44:05 - 44:08
  Så jeg gav ansvaret
  over til ham.
 • 44:09 - 44:12
  En ægte, dyb omvendelse
  kræver, at man handler.
 • 44:13 - 44:15
  Det er ikke bare et ord,
  ikke bare noget, vi tænker.
 • 44:15 - 44:18
  Sand omvendelse handler
  ikke kun om at indse
 • 44:18 - 44:21
  at man har syndet
  mod en hellig Gud,
 • 44:21 - 44:24
  men at man så bekender
  sine synder for ham,
 • 44:24 - 44:26
  man angrer over for ham
 • 44:27 - 44:29
  og vender sig bort
  fra det syndige liv
 • 44:29 - 44:30
  og begynder at leve hans liv.
 • 44:31 - 44:34
  Bibelens ord for omvendelse,
  er ordet 'metanoia'.
 • 44:34 - 44:37
  Det betyder at revurdere.
 • 44:38 - 44:40
  Gud ønsker, at vi tænker os om igen,
 • 44:40 - 44:43
  om vores liv,
  og hvordan vi har levet.
 • 44:43 - 44:50
  Hvis vi tænker på en ny måde om Gud,
  og hvad vores synd gør mod ham
 • 44:50 - 44:56
  så vil Gud også tænke nyt om os.
 • 44:59 - 45:01
  ApG 22:16
  Hvorfor tøver du?
 • 45:02 - 45:05
  Rejs dig og lad dig døbe
  og få dine synder vasket bort...
 • 45:05 - 45:09
  og hvis du bekender dine synder
  og får det ud i lyset
 • 45:09 - 45:11
  vil du opleve tilgivelse.
 • 45:11 - 45:16
  Hvis du holder det for dig selv,
  vil du hver gang, du tager et skridt
 • 45:16 - 45:19
  mod lyset, høre Satan sige:
 • 45:19 - 45:23
  "Men husk nu på, husk nu..."
  - Ja, det er det, han gør.
 • 45:23 - 45:25
  Men nu er det sagt.
  Du har bekendt det.
 • 45:25 - 45:28
  Du har sagt det til mig.
  Du har sagt det.
 • 45:30 - 45:34
  Lad dig lede af Helligånden,
  måske skal du sige det til hele verden.
 • 45:34 - 45:37
  Jeg ved det ikke,
  men der er tilgivelse.
 • 45:37 - 45:39
  Mennesker må høre det,
  der er frihed.
 • 45:39 - 45:43
  Der er så mange piger,
  der går igennem det, så mange kvinder.
 • 45:43 - 45:45
  De har gjort nøjagtigt det samme,
 • 45:45 - 45:48
  og båret rundt på det
  i tredive, fyrre, halvtreds år.
 • 45:50 - 45:52
  Det er der ikke frihed i.
 • 45:52 - 45:55
  Frihed er det,
  du oplever lige nu.
 • 45:55 - 46:02
  Jeg kom idag, og søgte Gud
  for at tale i tunger
 • 46:04 - 46:10
  og for alt andet i mit liv,
  jeg trængte til at blive sat fri fra.
 • 46:12 - 46:18
  I løbet af denne weekend
  har Gud helbredt mig
 • 46:20 - 46:22
  og velsignet mig med tungetalen
 • 46:23 - 46:27
  og vasket mig ren ved dåben i vand.
 • 46:29 - 46:33
  I over tredive år har jeg levet
 • 46:34 - 46:41
  i skam og forlegenhed,
  med den hemmelighed
 • 46:42 - 46:46
  at da jeg var i tyverne
 • 46:46 - 46:47
  fik jeg en abort.
 • 46:49 - 46:52
  Siden den dag,
  har jeg hver eneste dag
 • 46:52 - 46:58
  været plaget af djævelen.
 • 47:00 - 47:05
  Jeg har også søgt Gud,
  da jeg så Torbens videoer,
 • 47:09 - 47:11
  og sagt til Gud, at jeg
  ikke kan klare det mere.
 • 47:11 - 47:15
  Jeg har bønfaldt, bedt,
  og har ønsket at vide
 • 47:16 - 47:18
  om han kunne tilgive mig,
 • 47:21 - 47:29
  og så skete det, at han ledte mig
  til at komme her denne weekend.
 • 47:31 - 47:34
  Jeg følte mig ledt til at tale med Torben,
 • 47:34 - 47:37
  følte at Gud havde noget at sige
  til mig gennem ham.
 • 47:39 - 47:48
  Så, Gud gav mig muligheden
  for at blive sat fri,
 • 47:49 - 47:51
  og udfriet fra denne smerte.
 • 47:52 - 47:57
  Mere end tredive år, og nu er jeg fri.
  Tak Jesus, tak.
 • 48:06 - 48:08
  Vær fri.
 • 48:08 - 48:14
  ...at, da jeg var i tyverne...
  Gud hjælp mig...
 • 48:14 - 48:21
  ...fik jeg en abort,
  og siden den dag
 • 48:24 - 48:27
  har Gud forsøgt at fortælle mig,
  at tingene var okay,
 • 48:27 - 48:30
  men djævelen havde
  fået et greb i mit liv.
 • 48:31 - 48:35
  Han blev ved med at holde fast
  og holde ved.
 • 48:35 - 48:38
  Jeg husker dagen det skete,
  som var det igår,
 • 48:38 - 48:39
  og jeg føler den samme smerte.
 • 48:39 - 48:41
  Det er en ny begyndelse,
  en ny start.
 • 48:42 - 48:44
  Er du parat til at blive
  døbt til Jesus Kristus
 • 48:44 - 48:47
  og få dine synder vasket bort?
  - Ja.
 • 48:47 - 48:50
  På din egen tro
  døber vi dig til Jesus Kristus.
 • 48:52 - 48:55
  Død med Kristus.
  Oprejst med Kristus.
 • 49:05 - 49:07
  Kom, vi beder for dig.
 • 49:07 - 49:11
  Gud, vi takker dig for Elizabeth.
  Gud, vi takker dig for frihed.
 • 49:14 - 49:16
  Og da hun bekendte det
 • 49:16 - 49:19
  kom en anden kvinde frem
  og bekendte den samme synd,
 • 49:20 - 49:21
  og pludseligt havde
  hendes vidnesbyrd
 • 49:21 - 49:25
  allerede bragt liv og
  tilgivelse til en anden.
 • 49:26 - 49:29
  Den anden kvinde
  blev også døbt i vand,
 • 49:30 - 49:32
  og hun oplevede den samme frihed.
 • 49:33 - 49:35
  Senere var vi til et møde
  med 80 mennesker,
 • 49:35 - 49:39
  hvor hun forklarede,
  at hun havde gjort dette,
 • 49:39 - 49:46
  at det var synd med aborten, men at
  Jesus havde tilgivet hendes synder.
 • 49:47 - 49:50
  Da hun bekendte det
  og delte sit vidnesbyrd
 • 49:50 - 49:52
  til et møde med 80 mennesker,
 • 49:53 - 49:58
  kom der bagefter tolv kvinder hen
  til hende fra mødet
 • 49:58 - 50:00
  og bekendte det samme.
 • 50:00 - 50:04
  Her ser vi kraften
  i at bekende synder
 • 50:04 - 50:10
  Kraften ved dåben i vand,
  og det evangeliet handler om.
 • 50:10 - 50:14
  Den, der tror og lader sig døbe
  skal blive frelst, sagde Jesus.
 • 50:32 - 50:35
  Det interessante ved
  dåben i vand er, at...
 • 50:35 - 50:38
  Jeg tror, at vi på grund
  af tid og tradition
 • 50:38 - 50:41
  ser helt anderledes på
  sakramenter idag,
 • 50:42 - 50:46
  end det, Bibelen viser os,
  et sakramente faktisk er.
 • 50:47 - 50:52
  Vi ser ofte på et sakramente som et
  ydre tegn på en indre virkelighed.
 • 50:53 - 50:56
  Det interessante
  ved den definition
 • 50:56 - 50:59
  er, at den tager det åndelige
  og det fysiske
 • 50:59 - 51:03
  og fuldstændig
  adskiller de to ting,
 • 51:03 - 51:05
  og derfor ser vi kun dåben
 • 51:05 - 51:07
  som noget ceremonielt,
 • 51:08 - 51:11
  der ikke har nogen forbindelse
  til noget i den åndelige verden.
 • 51:11 - 51:14
  Sagt på en anden måde,
  så er det bare en bekræftelse
 • 51:14 - 51:17
  på noget, der allerede
  er sket i det åndelige.
 • 51:17 - 51:20
  Men dåben er noget helt,
  helt andet.
 • 51:21 - 51:23
  Det, vi har opdaget,
  er, at dåben
 • 51:23 - 51:26
  ikke kun er et sakramente
 • 51:26 - 51:29
  på den måde, at det er et ydre tegn
  på en indre virkelighed.
 • 51:29 - 51:32
  Vi ser, at når man
  går ned i vandet
 • 51:32 - 51:34
  rører Guds Ånd ved det,
 • 51:34 - 51:39
  og når det fysiske og det
  åndelige forbindes i dåben i vand
 • 51:39 - 51:42
  gør Gud noget mirakuløst.
 • 51:42 - 51:45
  Det interessante er,
  at dåben i vand er to ting.
 • 51:46 - 51:48
  Det er både et bad
  og en begravelse.
 • 51:49 - 51:52
  Når man er beskidt,
  tager man et bad.
 • 51:52 - 51:54
  Hvad betyder det så?
 • 51:55 - 51:59
  Det betyder, at en person
  der bliver døbt
 • 51:59 - 52:03
  må erkende sine synder for Gud,
 • 52:04 - 52:10
  og i den forstand, går dåb
  og omvendelse hånd i hånd.
 • 52:11 - 52:14
  Man vender om og kommer i tro.
 • 52:15 - 52:19
  Det dåben kræver,
  det Gud vil have, vi bringer
 • 52:19 - 52:23
  er omvendelse
  og tro på Jesus Kristus.
 • 52:23 - 52:26
  En person kommer død
  i sine synder.
 • 52:27 - 52:29
  Det, der sker er,
  at vi tager den person
 • 52:29 - 52:33
  som kommer i sine synder,
  og bringer bevis på omvendelse
 • 52:34 - 52:36
  og så døber vi ham.
 • 52:36 - 52:41
  Så når personen kommer op igen,
  er han helt ny og ren.
 • 52:42 - 52:44
  Jeg fortæller mange
  af de mennesker, vi møder,
 • 52:44 - 52:47
  at dåben i vand ikke bare
  er en ren begyndelse.
 • 52:47 - 52:53
  Det er et helt nyt, rent liv,
  der begynder.
 • 53:07 - 53:13
  Kom ud med det, kom ud med det.
  Mere, mere...
 • 53:29 - 53:33
  Ære, ære...
 • 53:35 - 53:36
  Jeg priser dig, Jesus.
 • 53:37 - 53:39
  Tak, Jesus.
 • 53:43 - 53:45
  Tak Jesus, tak Jesus.
 • 53:45 - 53:47
  Tak, Jesus.
 • 53:47 - 53:48
  Tak, Jesus.
 • 53:49 - 53:52
  Tak, Jesus.
 • 53:53 - 53:55
  Jeg priser dit navn, tak Jesus.
 • 53:56 - 53:57
  Tak, Jesus.
 • 53:59 - 54:00
  Hvordan har du det?
 • 54:01 - 54:04
  Jeg følte at noget kom ud af...
 • 54:06 - 54:09
  Det vælder frem. Det er det levende vand,
  der vælder frem indeni dig
 • 54:09 - 54:12
  og Gud forløser det
  gennem din mund.
 • 54:17 - 54:20
  Claudio, du er et helt nyt menneske.
  - Amen.
 • 54:21 - 54:23
  Du har det godt?
  - Ja.
 • 54:25 - 54:27
  Dette er kun
  begyndelsen, Claudio.
 • 54:27 - 54:29
  Det er kun begyndelsen.
  - Ja.
 • 54:29 - 54:31
  Gud har nu givet dig denne gave.
 • 54:31 - 54:34
  Der vil være tider, hvor du
  ikke ved, hvad du skal bede om,
 • 54:34 - 54:37
  og nu kan du gå hen
  og bede i tro.
 • 54:38 - 54:39
  Det fantastiske ved, at
  bede i tunger, er
 • 54:40 - 54:42
  at jeg kan koncentrere mig
  om andre ting, når jeg beder
 • 54:43 - 54:44
  da jeg ikke beder med sindet.
 • 54:44 - 54:46
  Jeg lader bare min mund
  bevæge sig i tro
 • 54:46 - 54:49
  og Ånden går i forbøn gennem os.
 • 54:49 - 54:50
  Så Gud har lige brugt dig.
 • 54:50 - 54:53
  Ånden kom ind
  og gik i forbøn gennem dig.
 • 54:53 - 54:56
  Det er smukt.
  - Amen, tak Gud.
 • 54:56 - 54:58
  Er Gud ikke bare god?
  - Jo.
 • 54:58 - 55:00
  Han er fantastisk.
  - Det er han.
 • 55:14 - 55:15
  Jeg har lært noget idag.
 • 55:16 - 55:19
  Om kraften ved at blive døbt
  i vand til Jesus.
 • 55:20 - 55:25
  Det er ikke længere som et symbol,
  som de fleste kirker tror,
 • 55:25 - 55:28
  som jeg selv troede,
  for det var alt, jeg vidste.
 • 55:28 - 55:31
  Jeg troede kun, at det var noget,
  man bare går igennem
 • 55:31 - 55:32
  og påstænkes, eller sådan,
 • 55:33 - 55:34
  men der er så megen kraft,
 • 55:34 - 55:36
  når du virkelig tror på,
  hvad det handler om.
 • 55:36 - 55:40
  Om døden, begravelsen,
  afslutningen, det gamle menneske.
 • 55:40 - 55:43
  Den gamle natur forsvinder,
  og et nyt menneske kommer op.
 • 55:43 - 55:46
  Som jeg har lært dig idag,
  tror du
 • 55:46 - 55:49
  på Jesus som din herre og frelser?
  Ja, det gør jeg.
 • 55:49 - 55:55
  Det gamle menneske går ned,
  dør, og et nyt menneske opstår.
 • 55:55 - 55:58
  Og lige så snart han kom op
  fra vandet
 • 55:58 - 56:00
  sagde han, at noget forlod ham.
 • 56:01 - 56:04
  En stor byrde forlod ham, og havde
  ingen magt over hans liv mere.
 • 56:05 - 56:09
  Straks modtog han
  dåben i Helligånden,
 • 56:09 - 56:12
  og denne broder var så brudt.
  Han græd.
 • 56:12 - 56:16
  Han holdt sig bare for brystet.
  Det var uvurderligt at se på.
 • 56:16 - 56:19
  Det var uvurderligt at se,
  hvad Gud gjorde i hans liv.
 • 56:19 - 56:23
  Alt han kunne gøre, var at græde
  i Herrens nærvær,
 • 56:23 - 56:25
  og for mig, bare at se
  hvad Gud havde...
 • 56:26 - 56:29
  Han kørte måske
  tre, fire timer for at nå hertil.
 • 56:29 - 56:31
  Det var nemlig det her, han ville.
 • 56:31 - 56:33
  Den ting, som
  angreb ham hele tiden
 • 56:34 - 56:40
  har ikke længere magten over ham,
  og han er fri, helt fri.
 • 56:40 - 56:43
  Jeg er virkelig taknemmelig,
  og nu har jeg lært,
 • 56:43 - 56:48
  at der er noget
  omkring dåben i vand.
 • 56:48 - 56:51
  Der er noget omkring omvendelse.
 • 56:51 - 56:54
  Der er noget omkring det at få
  dåben i Helligånden.
 • 56:54 - 56:57
  Vi har brug for alle tre ting.
 • 56:57 - 56:59
  Og det har virkelig
  forvandlet mit liv
 • 56:59 - 57:02
  og nu prædiker jeg det budskab,
  indtil den dag jeg dør.
 • 57:02 - 57:06
  Jeg har nemlig oplevet det,
  og det var et af de stærkeste
 • 57:06 - 57:11
  demonstrationer på Guds kærlighed,
  jeg nogensinde har set.
 • 57:12 - 57:15
  Grunden til, at jeg tror,
  vi ser disse ting ske nu
 • 57:15 - 57:18
  er fordi, at når
  det gamle menneske dør,
 • 57:19 - 57:22
  mister dæmoner deres greb
  og deres hold.
 • 57:23 - 57:26
  De kan ikke længere
  pine en død mand.
 • 57:27 - 57:30
  For det gamle menneske dør
 • 57:30 - 57:32
  og når du kommer op af vandet
 • 57:33 - 57:35
  er du en helt ny person.
 • 57:36 - 57:39
  Der er et nyt menneske
  der bruger dine gamle klæder.
 • 57:39 - 57:41
  Da Jesus vandrede her på jorden,
 • 57:41 - 57:43
  prædikede han omvendelse.
 • 57:43 - 57:48
  og så lærte han, at mennesker
  måtte blive født på ny,
 • 57:48 - 57:51
  af vand og Ånd.
 • 57:51 - 57:57
  Men dengang kunne han ikke
  døbe folk i sit navn.
 • 57:57 - 58:00
  Han kunne ikke døbe folk
  med Helligånden,
 • 58:01 - 58:04
  men efter korset,
  da Peter stod frem på pinsedag,
 • 58:05 - 58:09
  hører vi for første gang
  hele evangeliet, da Peter sagde:
 • 58:09 - 58:14
  Omvend jer, lad jer døbe
  til jeres synders tilgivelse,
 • 58:14 - 58:17
  så skal I få Helligånden.
 • 58:21 - 58:24
  Du bøjer dig ned og siger:
  "Jeg døber dig til Jesus Kristus".
 • 58:24 - 58:26
  Vær sikker på,
  at han kommer ned.
 • 58:27 - 58:30
  Død med Kristus.
  Oprejst med Kristus.
 • 58:33 - 58:36
  Frihed! Frihed!
  Gå! Gå!
 • 58:36 - 58:37
  Frihed. Frihed.
 • 58:38 - 58:40
  Kom ud! Forlad ham! Gå!
 • 58:40 - 58:43
  Jeg befaler dig, du ånd, gå!
  Lige nu! Kom ud!
 • 58:43 - 58:46
  Gå! I Jesu navn
  befaler jeg denne ånd, gå!
 • 58:46 - 58:48
  Forlad ham, lige nu!
 • 58:48 - 58:51
  Ud! Ud!
  Gå!
 • 58:51 - 58:55
  I Jesu navn befaler jeg
  enhver dæmon, gå, lige nu!
 • 58:55 - 58:59
  Gå! Lige nu!
  Kom ud!
 • 58:59 - 59:02
  Jeg befaler denne dæmon, gå!
  Gå, lige nu!
 • 59:02 - 59:03
  Dæmon, gå!
 • 59:03 - 59:05
  Jeg befaler hver dæmon
  at forlade ham nu!
 • 59:05 - 59:12
  Løgn, gå! Kom ud!
  Mere, mere. Giv slip!
 • 59:12 - 59:15
  Jeg befaler dig, dæmon,
  kom ud i Jesu navn!
 • 59:15 - 59:22
  Kom ud! Mere!
  Gå!
 • 59:22 - 59:25
  I Jesu navn,
  jeg befaler den sidste ting at gå!
 • 59:25 - 59:28
  Gå, i Jesu navn,
  hver dæmon! Kom ud!
 • 59:29 - 59:32
  Lige nu!
  Forlad ham, forlad ham.
 • 59:39 - 59:46
  Fyld ham, fyld ham, mere.
  Frihed. Frihed.
 • 60:06 - 60:08
  Det er ægte.
 • 60:24 - 60:27
  Tak.
 • 60:31 - 60:33
  Dette er ægte!
 • 60:34 - 60:38
  Hvis du vil læse en bog om det,
  vil jeg gerne anbefale en bog.
 • 60:39 - 60:42
  Måske har du hørt om den.
  Navnet på bogen er: Bibelen.
 • 60:45 - 60:47
  Det her er, hvad
  vi læser om i Bibelen.
 • 60:48 - 60:52
  Han blev sat fri, og så
  tog Helligånden over.
 • 60:54 - 60:57
  Det er ikke bare et billede,
  det er ægte,
 • 60:58 - 61:02
  og hvis denne del af Bibelen
  er ægte, hvad så med resten?
 • 61:02 - 61:06
  Hvert et ord er ægte,
  fra begyndelse til slut.
 • 61:07 - 61:08
  Halleluja.
 • 61:09 - 61:10
  Min ven!
 • 61:15 - 61:18
  Jeg kan huske,
  at jeg knyttede mine næver
 • 61:18 - 61:21
  og jeg kan huske,
  at jeg slog på vandet
 • 61:22 - 61:26
  og så råbte jeg
  virkeligt højt, og så
 • 61:28 - 61:30
  der var noget i røre,
  noget skete.
 • 61:30 - 61:34
  Jeg vidste ikke, at det var mig.
  Jeg vidste ikke, hvad der foregik.
 • 61:35 - 61:38
  Jeg havde lukkede øjne,
  og så åbnede jeg dem
 • 61:38 - 61:40
  og jeg stod et andet sted,
  end jeg gjorde før.
 • 61:41 - 61:45
  Jeg så mig omkring,
  og Torben var derovre
 • 61:45 - 61:48
  og jeg kiggede denne vej, og før
  kiggede jeg i den anden retning.
 • 61:49 - 61:51
  Jeg forstod ikke helt hvorfor.
 • 61:51 - 61:53
  Så var der noget mere tumult.
 • 61:56 - 61:59
  Det sidste jeg husker,
  var, at Torben sagde:
 • 61:59 - 62:01
  "Dæmoner, kom ud."
 • 62:02 - 62:05
  Så var der roligt,
  alt blev helt roligt.
 • 62:07 - 62:11
  Alt var stille og roligt.
 • 62:13 - 62:16
  Jeg husker, at jeg kiggede op
  og der var masser af mennesker
 • 62:16 - 62:19
  med deres kameraer fremme.
  Mange kiggede på mig
 • 62:19 - 62:22
  og det var som om,
  jeg var lidt i chok.
 • 62:22 - 62:25
  Som når man vågner op
  efter en operation, og alle er der.
 • 62:27 - 62:31
  Hvis jeg skal forklare,
  hvordan det var.
 • 62:31 - 62:33
  Gennem mit liv
  og mine erfaringer
 • 62:33 - 62:35
  er der ikke noget,
  der helt ligner dette.
 • 62:36 - 62:37
  Men det, jeg bedst kan
  sammenligne det med
 • 62:38 - 62:42
  er at få trukket en tand ud.
 • 62:43 - 62:45
  Jeg vidste, at der
  var noget derinde
 • 62:45 - 62:50
  da denne tumult begyndte,
  som ikke havde ret til at være der.
 • 62:51 - 62:53
  Det er som om,
  at efter den tand er kommet ud,
 • 62:53 - 62:56
  er der ikke længere noget der.
  Det er kommet ud, væk.
 • 62:57 - 62:59
  Det er som om,
  at der er ny hud der.
 • 62:59 - 63:01
  Når man har fået
  trukket sin tand ud
 • 63:01 - 63:04
  ønsker man at røre det
  med tungen.
 • 63:04 - 63:07
  Man fører tungen til det sted,
  hvor tanden er trukket ud
 • 63:07 - 63:09
  for at føle, hvordan det er,
  og sådan var det.
 • 63:10 - 63:14
  Der var noget nyt og ungt der
 • 63:14 - 63:17
  hvor denne "tand" havde været.
 • 63:18 - 63:22
  Jeg er glad for, at jeg er fri.
  Takket være Jesus Kristus.
 • 63:22 - 63:25
  Så snart folk bliver døbt,
  begynder jeg at bede for dem
 • 63:26 - 63:29
  til udfrielse, for nu
  er de døde med Kristus.
 • 63:29 - 63:33
  De er oprejst med Kristus,
  så nu er Satan nødt til at forlade dem,
 • 63:33 - 63:36
  og det er virkeligt stærkt
  at se udfrielse
 • 63:36 - 63:39
  derude, som en del af dåben.
 • 63:39 - 63:44
  Det var så stærkt.
  Mange mennesker kom og så det
 • 63:44 - 63:51
  og pludselig var der en skare
  på 150-200 folk, der stod og kiggede.
 • 63:51 - 63:55
  Så snart han blev sat fri,
  blev han døbt med Helligånden
 • 63:55 - 63:57
  og talte i tunger.
  Det var virkeligt stærkt.
 • 63:58 - 64:01
  Så skulle vi døbe
 • 64:01 - 64:06
  resten af hans familie, hans søn
  og hans datter og kone.
 • 64:06 - 64:10
  Da de kom ned i vandet,
  parat til at blive døbt
 • 64:10 - 64:12
  gjorde Gud noget utroligt.
 • 64:12 - 64:15
  Idag læste vi i evangelierne
 • 64:15 - 64:18
  at Jesus blev døbt
  i Jordanfloden.
 • 64:18 - 64:21
  Vi læste, at himlene åbnedes
 • 64:21 - 64:24
  og Helligånden
  kom ned som en due.
 • 64:24 - 64:28
  Lauren og jeg havde lige sagt:
 • 64:28 - 64:31
  "Skal vi ikke bede om,
  at noget lignende sker idag,
 • 64:31 - 64:35
  at vi ser et tegn på himmelen,
  når vi bliver døbt."
 • 64:35 - 64:38
  Så da vi skulle døbes,
 • 64:38 - 64:41
  var jeg i vandet,
  og ventede på at blive døbt,
 • 64:41 - 64:45
  og jeg hørte mennesker i
  mængden, der sagde: "Kig op!"
 • 64:46 - 64:52
  Jeg vendte mig og kiggede op,
  og der stod "ægte" (real) på himlen.
 • 64:52 - 64:54
  Det var som om,
  at min bøn var blevet besvaret
 • 64:54 - 64:57
  lige inden jeg skulle døbes.
 • 64:57 - 64:58
  Tak, Jesus.
 • 64:59 - 65:03
  Alle pegede og sagde:
  "Se, kig op!"
 • 65:03 - 65:07
  og deroppe havde der
  netop været et fly
 • 65:07 - 65:10
  der havde skrevet "ægte" (real) på himlen.
 • 65:11 - 65:15
  Det skete samtidigt med,
  at jeg bad for hendes mand
 • 65:15 - 65:18
  og han blev sat fri,
  og jeg havde sagt:
 • 65:18 - 65:21
  "Dette er ægte."
  "Det er ikke et symbol."
 • 65:21 - 65:26
  "Hvis dette er ægte, er alt
  vi læser i Bibelen ægte",
 • 65:26 - 65:30
  og pludselig så vi det,
  på himlen.
 • 65:30 - 65:33
  Gud havde skrevet "ægte" (real).
 • 65:35 - 65:41
  ÆGTE
 • 65:43 - 65:46
  Torben, kig op!
  - Ja, jeg har set det.
 • 65:47 - 65:49
  Ja, jeg ser det.
 • 65:53 - 65:56
  Bagefter begyndte vi
  at prædike evangeliet
 • 65:56 - 66:01
  og mange flere omvendte sig
  og blev frelst den dag.
 • 66:01 - 66:07
  I stedet for kun at døbe otte
  mennesker, som var meningen,
 • 66:07 - 66:09
  døbte vi mere
  end tredive mennesker.
 • 66:09 - 66:12
  Fordi mennesker så,
  hvad der skete,
 • 66:12 - 66:15
  og så, hvordan folk
  blev sat fri fra dæmoner,
 • 66:15 - 66:18
  og så, hvordan de
  modtog Helligånden,
 • 66:18 - 66:21
  omvendte folk sig fra deres synder.
 • 66:21 - 66:24
  og kom og blev døbt
  og oplevede det samme.
 • 66:28 - 66:31
  Den dæmoniske verden er så virkelig.
  Den er meget virkelig.
 • 66:32 - 66:35
  Jeg har set glimt
  af det i kirker
 • 66:36 - 66:41
  når der kom evangelister,
  eller der kom såkaldte Guds mænd.
 • 66:42 - 66:43
  Folk, der gik i autoritet.
 • 66:43 - 66:45
  De beder for folk
  og ser dem manifestere.
 • 66:45 - 66:48
  Men jeg havde aldrig set det ske
  i mit eget liv.
 • 66:49 - 66:51
  Den første, virkelige oplevelse
  jeg havde
 • 66:53 - 66:55
  og sikkert også den største
 • 66:55 - 66:57
  var da min kone og jeg
  døbte en person
 • 66:57 - 66:59
  for første gang i vores hjem.
 • 67:00 - 67:05
  Denne person var involveret i
  New Age, reiki healing,
 • 67:06 - 67:11
  tarot kort læsning, krystaller,
  en masse New Age ting.
 • 67:11 - 67:17
  Vi døbte hende, og hvis vi
  lod det være ved det
 • 67:17 - 67:21
  som til en normal gudstjeneste,
  ville vi have smilet,
 • 67:21 - 67:24
  givet hende et diplom, og
  taget en kop kaffe bagefter,
 • 67:25 - 67:28
  men vi fortsatte med at
  bede for hende, og bede for hende
 • 67:28 - 67:32
  og efter ca. to minutter
  begyndte dæmonerne at manifestere.
 • 67:35 - 67:38
  De manifesterede sig én efter én,
  og vi kastede dem ud.
 • 67:39 - 67:42
  Det var den mest ægte,
  radikale oplevelse
 • 67:43 - 67:44
  jeg nogensinde har haft.
 • 67:44 - 67:48
  Det åbnede mine øjne
  for kampen. Det er en kamp.
 • 67:50 - 67:55
  Vi bliver ikke bare spurgt.
  Vi får ikke at vide, at det er en god ide,
 • 67:55 - 67:59
  men Jesus befaler os
  at kaste dæmoner ud.
 • 67:59 - 68:03
  Vi har ansvaret for at sætte
  mennesker fri, i Jesu navn.
 • 68:03 - 68:07
  Hvorfor foregår der en kamp?
  Fordi Satan ikke bryder sig om det.
 • 68:08 - 68:11
  Nu går vi ned
  under vandet, og så
 • 68:11 - 68:13
  kommer hun op igen, og i vil se
 • 68:13 - 68:17
  en frihed. I kommer til at se
  en frihed og et nyt liv.
 • 68:17 - 68:19
  Bare bøj dig.
  Vær ikke bange. Bøj dig.
 • 68:20 - 68:21
  Bare bøj dig ned.
  - Det kan jeg ikke.
 • 68:22 - 68:25
  Jo, du kan godt, du kan godt.
 • 68:25 - 68:28
  I Jesu navn, du kan, du kan.
 • 68:28 - 68:31
  Det er et nyt liv.
  Satan er en løgner. Satan er en løgner.
 • 68:31 - 68:34
  Han har løjet,
  og han ønsker ikke, at du
 • 68:34 - 68:36
  overgiver alt til Jesus Kristus.
 • 68:36 - 68:39
  For når du overgiver dig selv,
  vil han sætte dig fri
 • 68:39 - 68:42
  og Satan kommer til at tabe,
  og det ønsker han ikke.
 • 68:43 - 68:45
  Du kan godt.
 • 68:45 - 68:48
  Mine knæ vil ikke bøje sig.
 • 68:48 - 68:50
  Gå ned, i Jesu navn.
 • 68:50 - 68:53
  Hun vil gerne, men hendes knæ
  vil ikke bøje sig.
 • 68:54 - 68:56
  Hun kan ikke bøje sig,
  der foregår en kamp.
 • 68:56 - 68:58
  I Jesu navn, Gud, vi takker dig.
 • 68:58 - 69:00
  Bare gå ned, i Jesu navn,
  bare gå ned.
 • 69:00 - 69:03
  Ned, ned, bare gå ned
  i Jesu navn.
 • 69:03 - 69:05
  I Jesu navn.
  I Jesu navn, gå ned.
 • 69:05 - 69:09
  Gå ned, gå ned.
  I Jesu navn, gå ned.
 • 69:09 - 69:13
  Er du parat til at blive døbt
  til Jesus Kristus?
 • 69:13 - 69:16
  Så på din egen tro
  døber vi dig til Jesus Kristus.
 • 69:16 - 69:20
  Bare gå ned. Død med Kristus.
  Oprejst med Kristus.
 • 69:22 - 69:27
  Frihed! Frihed! Satan, gå!
  Forlad hende! Forlad hende, lige nu!
 • 69:28 - 69:34
  Kom ud! Kom ud!
  Forlad ham! Gå!
 • 69:34 - 69:39
  Kom ud! Gå!
  Lige nu!
 • 69:39 - 69:43
  Vær løst! Vær løst!
 • 69:43 - 69:47
  Gå! Gå! I Jesu navn,
  jeg befaler denne religiøse ånd
 • 69:47 - 69:49
  gå, lige nu, i Jesu navn!
 • 69:49 - 69:51
  Gå! Det sidste skal gå!
 • 69:51 - 69:53
  Gå! Gå, i Jesu navn!
 • 69:54 - 69:55
  Gå! Lige nu!
 • 69:55 - 69:59
  Gå! Gå!
 • 69:59 - 70:02
  Kom ud i Jesu navn!
  Kom ud!
 • 70:02 - 70:04
  Gå! Lige nu! Kom ud!
 • 70:05 - 70:07
  Al vrede, al frygt,
  gå lige nu i Jesu navn!
 • 70:08 - 70:12
  Kom ud! Lige nu!
  Kom ud! Kom ud, nu!
 • 70:12 - 70:14
  Kom ud, lige nu!
 • 70:14 - 70:15
  Jeg befaler dig, gå!
 • 70:16 - 70:17
  Gå! Gå lige nu!
  Frihed! Lige nu!
 • 70:17 - 70:18
  Giv slip på det!
 • 70:21 - 70:23
  Jeg befaler denne dæmon, gå!
 • 70:23 - 70:24
  Jeg befaler denne ånd at gå!
 • 70:25 - 70:29
  Kom ud! Kom ud! Lige nu!
 • 70:30 - 70:33
  Gå, i Jesu navn!
  Gå lige nu i Jesu navn!
 • 70:33 - 70:34
  Kom ud, lige nu!
 • 70:43 - 70:46
  Gå! Gå! Jeg befaler hver dæmon
  at forlade ham lige nu!
 • 70:46 - 70:47
  Kom ud!
 • 70:48 - 70:50
  Gå, lige nu i Jesu navn!
 • 70:50 - 70:54
  Kom ud!
  Kom ud, lige nu!
 • 70:54 - 70:56
  Gå! Gå!
  Gå i Jesu navn!
 • 70:57 - 71:00
  Jeg befaler enhver ånd at forlade ham.
  Lige nu! Lige nu! Kom ud!
 • 71:01 - 71:04
  Kom ud! Kom ud!
  Kom ud lige nu i Jesu navn.
 • 71:04 - 71:08
  Kom ud! Kom ud!
 • 71:48 - 71:49
  Halleluja.
 • 71:54 - 71:56
  Kan du mærke en frihed?
 • 71:57 - 71:59
  Du er fri.
 • 72:03 - 72:09
  Hvordan har du det?
  - Det er fantastisk, tak!
 • 72:16 - 72:17
  Kom nu, et nyt liv.
 • 72:21 - 72:23
  Kom nu, kan I se det?
  Jeg elsker det her!
 • 72:47 - 72:49
  Kom nu, venner.
  Kan I se det?
 • 72:50 - 72:52
  Dette er kraften ved dåben.
 • 72:52 - 72:56
  Omvend dig fra dine synder,
  til Jesus Kristus...
 • 72:58 - 73:01
  Det er en kamp,
  men Satan har tabt.
 • 73:01 - 73:03
  Jesus lever.
 • 73:05 - 73:13
  Et nyt liv, et nyt liv.
 • 73:16 - 73:18
  Frihed.
  - Ja.
 • 73:18 - 73:21
  Pris Herren.
  Pris Jesus.
 • 73:24 - 73:27
  Tak, at du fylder hende.
  Tak, tak.
 • 73:28 - 73:29
  Amen!
 • 73:30 - 73:31
  Amen!
 • 73:36 - 73:38
  Du modtog Helligånden.
  - Ja.
 • 73:58 - 74:01
  Han havde aldrig talt
  i tunger før nu.
 • 74:02 - 74:03
  Stærkt!
 • 74:07 - 74:09
  Vi har set,
  at så mange mennesker
 • 74:09 - 74:12
  er blevet sat fri fra synd
  i dåben.
 • 74:12 - 74:17
  Vi har set skizofrene
  blive udfriet fra dæmoner i dåben.
 • 74:18 - 74:20
  Vi har set mennesker
  med spiseforstyrrelser
 • 74:20 - 74:22
  blive sat fri i dåben.
 • 74:22 - 74:26
  Vi har set syge mennesker
  blive helbredt i dåben.
 • 74:26 - 74:28
  Vi har set mange mennesker,
  der ikke før kunne
 • 74:28 - 74:31
  modtage dåben i Helligånden,
 • 74:32 - 74:34
  men da de blev døbt i vand
 • 74:34 - 74:37
  kom Helligånden over dem,
  og de begyndte at tale i tunger.
 • 74:38 - 74:40
  Det er ægte, jeg siger jer, det er ægte.
 • 74:40 - 74:43
  Jeg ved ikke, hvordan jeg skal
  forklare det, men Guds Ånd kom
 • 74:43 - 74:47
  og jeg blev virkeligt døbt i Ånden.
  Jeg talte virkelig i tunger.
 • 74:50 - 74:53
  Apostlenes Gerninger 1:8
  Men I skal få kraft,
 • 74:53 - 74:56
  når Helligånden kommer over jer,
 • 74:56 - 75:00
  og I skal være mine vidner...
  lige til jordens ende.
 • 75:00 - 75:03
  Nu beder jeg, og du hjælper mig.
 • 75:03 - 75:05
  Hvad er dit navn?
  - Kathy.
 • 75:05 - 75:09
  Kathy har angst, og hun vil også
  gerne blive døbt med Helligånden.
 • 75:09 - 75:14
  Vi har lige mødt hinanden, og jeg fortalte
  om dåben i Helligånden, og hvad det er.
 • 75:14 - 75:15
  Gud.
 • 75:15 - 75:17
  Jeg tror på dig.
 • 75:17 - 75:19
  Jeg tror på dig, Jesus.
 • 75:19 - 75:21
  Jeg omvender mig.
 • 75:21 - 75:23
  Jeg beder dig,
 • 75:23 - 75:24
  sæt mig fri
 • 75:25 - 75:27
  fra al angst.
 • 75:27 - 75:30
  Kom med din Helligånd.
 • 75:30 - 75:31
  Fyld mig.
 • 75:31 - 75:33
  Døb mig,
 • 75:33 - 75:34
  lige nu,
 • 75:34 - 75:36
  i Jesu navn.
 • 75:37 - 75:40
  Bibelen gør det klart,
  at der altid følger et tegn
 • 75:40 - 75:44
  når folk modtager
  dåben i Helligånden.
 • 75:44 - 75:47
  I ApG, kap. 8
  læser vi om Filip
 • 75:48 - 75:51
  at han kom til Samaria
  og prædikede evangeliet.
 • 75:51 - 75:54
  Folk modtog budskabet,
  og de omvendte sig
 • 75:54 - 75:58
  og de blev døbt i vand
  til Jesus Kristus.
 • 75:58 - 76:00
  Men på det tidspunkt
  havde de endnu ikke
 • 76:00 - 76:03
  modtaget dåben i Helligånden
 • 76:03 - 76:07
  Så da apostlene kom, så de
 • 76:07 - 76:10
  at de ikke havde modtaget
  dåben i Helligånden.
 • 76:10 - 76:12
  Så de lagde hænderne på dem
 • 76:12 - 76:15
  og de modtog dåben i Helligånden.
 • 76:15 - 76:18
  Man læser ikke præcis,
  hvad der skete
 • 76:18 - 76:21
  men vi ved,
  at der fulgte et tegn.
 • 76:22 - 76:24
  Hvorfor?
  - Fordi der var en mand, Simon.
 • 76:25 - 76:28
  Simon så, hvordan
  Helligånden blev givet
 • 76:28 - 76:30
  ved apostlenes hænder.
 • 76:30 - 76:33
  Da han så det,
  ønskede han den samme magt.
 • 76:33 - 76:36
  at dem, han lagde hænderne på
 • 76:36 - 76:38
  også ville modtage Helligånden.
 • 76:38 - 76:40
  Begynd at tale i tunger,
  når jeg siger: "Nu".
 • 76:40 - 76:43
  Sig de første ord,
  og lad det komme ud.
 • 76:45 - 76:47
  Nu.
 • 76:54 - 76:56
  Helligånd, frihed.
 • 76:56 - 76:57
  Frihed, lige nu.
 • 77:01 - 77:05
  Frihed lige nu.
  Frihed, frihed.
 • 77:05 - 77:07
  Helligånd, frihed.
 • 77:08 - 77:11
  Frihed lige nu.
  Kom med styrke, lige nu.
 • 77:11 - 77:14
  Styrke, styrke.
 • 77:23 - 77:25
  Wow, jeg har aldrig gjort dette før.
 • 77:25 - 77:28
  Ja, det er fedt, ikke?
  Jeg modtog det igår.
 • 77:28 - 77:30
  Han blev døbt med
  Helligånden igår
 • 77:30 - 77:32
  og nu dig idag.
 • 77:32 - 77:36
  Jeg har aldrig talt
  i tunger før.
 • 77:37 - 77:39
  Hvordan... det kom bare?
  - Ja.
 • 77:40 - 77:40
  Hvordan var det?
 • 77:41 - 77:43
  Det var utroligt,
  det var vildt fantastisk.
 • 77:44 - 77:47
  Forestil dig det,
  lige her midt på gaden.
 • 77:47 - 77:50
  Det er fantastisk, tak.
  Mange tak.
 • 77:50 - 77:53
  Nu kan du fortælle andre
  om dette.
 • 77:53 - 77:56
  Jeg har altid haft det sådan,
  at der var to lejre.
 • 77:56 - 78:00
  I den ene lejr taler de
  kun om mirakler.
 • 78:00 - 78:02
  Det gav ikke mening for mig,
 • 78:02 - 78:05
  af den enkle grund,
  at hvis Jesus kun ønskede
 • 78:05 - 78:08
  at hjælpe os med mirakler,
  og helbredelse af legemet,
 • 78:08 - 78:09
  og det var alt, han ønskede,
 • 78:10 - 78:12
  så synes jeg, det modsiger
  hele aspektet ved,
 • 78:12 - 78:15
  at Gud lover os troende,
  at vi en dag skal få et nyt legeme,
 • 78:16 - 78:19
  men hvis jeg samtidigt går
  til den anden del af lejren
 • 78:19 - 78:23
  og jeg siger: Mirakler gælder ikke
  idag, kun Guds Ord gælder,
 • 78:23 - 78:24
  så modsiger det skriften
 • 78:24 - 78:28
  fordi skriften siger
  at Ordet vil komme med kraft
 • 78:28 - 78:30
  og han vil bekræfte det
  med kraft.
 • 78:30 - 78:31
  Så hvor går midtervejen?
 • 78:32 - 78:34
  Midtervejen finder vi
  i Guds Ord,
 • 78:34 - 78:36
  hvor der er en balance
  mellem dem begge,
 • 78:36 - 78:38
  hvor vi ønsker, at Guds Ord
 • 78:38 - 78:41
  kommer sammen med Guds kraft
 • 78:41 - 78:45
  og faktisk skaber en
  forvandling i menneskers liv
 • 78:45 - 78:48
  hvor mennesker i sandhed
  bliver overbevist af Helligånden,
 • 78:49 - 78:51
  oplever et nyt liv,
  omvender sig, vender sig fra synd,
 • 78:51 - 78:55
  ikke bare bekender synd,
  men forsager synd,
 • 78:55 - 78:57
  modtager Guds kraft,
 • 78:57 - 79:00
  bliver døbt i vand,
  taler i tunger
 • 79:00 - 79:02
  og virker på en daglig basis
 • 79:02 - 79:05
  hvor Guds kraft er i os
 • 79:05 - 79:07
  eller rettere i templet,
  som er os.
 • 79:07 - 79:11
  I årevis legede jeg
  bare med religion.
 • 79:11 - 79:13
  Så gik jeg helt væk fra det
 • 79:13 - 79:15
  og så var der denne sult
  efter at komme tilbage.
 • 79:15 - 79:18
  Da jeg så kom tilbage, indså jeg,
  at der var områder i mit liv
 • 79:18 - 79:20
  hvor jeg var lukket
  på grund af vantro.
 • 79:20 - 79:23
  Den slags sker ikke idag.
  Det gjaldt kun på Jesu tid,
 • 79:24 - 79:25
  eller det gælder kun nogle få.
 • 79:25 - 79:27
  Så læste jeg i Bibelen,
  og den siger:
 • 79:27 - 79:30
  Disse tegn skal følge
  dem, som tror.
 • 79:30 - 79:34
  Jeg sagde til mig selv: Jeg er
  troende, hvorfor sker de ting ikke?
 • 79:34 - 79:37
  Vi har brug for at
  vække hinandens tro.
 • 79:37 - 79:39
  Hvis jeg har et hold mennesker,
  og vi alle gør det samme,
 • 79:40 - 79:41
  bliver jeg opmuntret i min tro.
 • 79:41 - 79:42
  Det samme gælder dig.
 • 79:42 - 79:44
  Idag har du fået
  en gave, i form af et sprog.
 • 79:45 - 79:47
  Hvis du ikke bruger den gave,
  gæt så, hvad der sker.
 • 79:47 - 79:49
  Den forsvinder.
 • 79:49 - 79:51
  Hvad vil der ske, hvis du
  har dette i dig nu
 • 79:51 - 79:53
  og du ikke læser i Bibelen.
 • 79:54 - 79:55
  Så kaster du det hele bort.
 • 79:56 - 79:57
  Dyrk det,
  gør det til din livsstil.
 • 79:57 - 79:59
  Gør Gud til centrum i dit liv
 • 79:59 - 80:02
  og gør det, vi gør,
  for dine egne venner.
 • 80:02 - 80:04
  Tænk på nogen, du kender,
  en hvilken som helst ven.
 • 80:05 - 80:06
  Ring til dem og fortæl,
  hvad der skete.
 • 80:06 - 80:09
  Del dit vidnesbyrd
  og bed så for dem.
 • 80:09 - 80:11
  Tro på, at når du lægger
  hånden på og beder...
 • 80:11 - 80:14
  Jeg taler med tillid... gæt,
  i hvor lang tid jeg har gjort det?
 • 80:15 - 80:16
  Siden igår.
  - Idag.
 • 80:16 - 80:18
  Idag er den første dag, jeg helbreder.
 • 80:18 - 80:20
  Jeg beder om helbredelse idag.
 • 80:20 - 80:23
  Forestil dig nu,
  med alt det bras vi lærte i kirken,
 • 80:23 - 80:25
  og jeg kunne aldrig gøre noget,
 • 80:25 - 80:27
  men nu med Guds kraft i os..
 • 80:27 - 80:29
  kan du faktisk gøre det
  lige nu, og faktisk
 • 80:29 - 80:32
  lede efter nogen, bede for dem,
  og du vil se en helbredelse.
 • 80:33 - 80:35
  Dette er kraften i Jesus Kristus.
  Han er fantastisk.
 • 80:35 - 80:37
  Kom alle sammen,
  og se, hvad der sker.
 • 80:37 - 80:39
  I vil se, hvad Gud vil gøre.
 • 80:39 - 80:41
  Er det ikke utroligt?
  - Ja.
 • 80:41 - 80:43
  Hvem vil først?
  Hvem har et problem?
 • 80:43 - 80:47
  Nej, nej, ærligt talt.
  - Du har vabler, lige nu?
 • 80:47 - 80:49
  Okay.
  - Du har smerter i anklen?
 • 80:49 - 80:51
  Nej, på min fod.
  Jeg har vabler overalt.
 • 80:51 - 80:55
  Okay.
  Vær helbredt i Jesu navn.
 • 80:55 - 80:57
  Hvordan føles det?
  Prøv at bevæge dit ben.
 • 80:58 - 80:59
  Åh, Gud.
 • 80:59 - 81:02
  Nej, jeg kan ikke mærke det.
  - Er det rigtigt?
 • 81:03 - 81:05
  På en skala fra et til ti,
  føler du så nogen smerte?
 • 81:05 - 81:08
  Kun to.
  - Okay, lad os bede igen.
 • 81:08 - 81:13
  Knogler, ret jer ud,
  vær helbredt i Jesu navn.
 • 81:14 - 81:17
  Jeg kan ikke mærke noget.
  Det er for vildt.
 • 81:17 - 81:19
  Er det?
  Er Jesus ikke fantastisk?
 • 81:20 - 81:23
  Han er utrolig, ikke sandt?
  - Jeg elsker ham.
 • 81:23 - 81:25
  Mange tak.
  - Er du helt sikker?
 • 81:25 - 81:28
  Du siger det ikke, for at gøre mig glad?
  - Nej, jeg er helt ærlig.
 • 81:29 - 81:32
  Jeg kan faktisk gå...
  - Fantastisk. Gå og vis mig det, kom.
 • 81:32 - 81:34
  Ingen smerte overhovedet?
  Fantastisk.
 • 81:35 - 81:38
  Pris Jesus, pris ham...
  Hvem er den næste?
 • 81:39 - 81:41
  Jeg har ledsmerter i mit knæ.
 • 81:41 - 81:43
  Okay.
  - Ja.
 • 81:44 - 81:46
  Hvor lang tid har du haft det?
 • 81:46 - 81:51
  Det begyndte omkring midten af
  sidste år, og kommer og går.
 • 81:52 - 81:53
  Hvor høj tror du,
  at smertegraden er nu?
 • 81:53 - 81:55
  Kan du mærke nogen smerte?
 • 81:55 - 81:58
  Når jeg lægger tryk på den...
 • 81:58 - 82:00
  Okay, lad os bede.
 • 82:00 - 82:03
  Knæ, led vær helbredt
  i Jesu navn.
 • 82:03 - 82:05
  Bevæg det nu, og mærk efter.
 • 82:05 - 82:06
  Bevæg det bare rundt.
 • 82:06 - 82:09
  Det er lidt sjovt.
 • 82:10 - 82:13
  Det var der for to sekunder siden,
  og nu gør det ikke ondt.
 • 82:13 - 82:15
  Overhovedet ikke? Slet ikke?
 • 82:15 - 82:17
  Slet ikke,
  jeg lægger tryk på det.
 • 82:17 - 82:20
  Hvis jeg normalt lægger tryk
  på det, føler jeg...
 • 82:20 - 82:22
  Er det helt væk?
  - Ja.
 • 82:23 - 82:24
  Pris Gud for det.
 • 82:24 - 82:26
  Ved du, hvordan denne
  helbredelse skete?
 • 82:26 - 82:28
  Ved Jesu kraft.
 • 82:28 - 82:30
  Det er Jesus, der gør det, ikke mig
 • 82:30 - 82:33
  Jeg er ikke nogen særlig person.
  Jeg er bare en budbringer.
 • 82:34 - 82:36
  Har andre noget?
  Kom.
 • 82:36 - 82:38
  Jeg er lige kommet mig
  fra en forstuvet ankel
 • 82:38 - 82:40
  og får stadig ondt nu og da.
 • 82:40 - 82:42
  Har du det nu?
  - En lille smule.
 • 82:42 - 82:45
  Bevæg det rundt, og se
  hvad slags smerte du har.
 • 82:45 - 82:47
  Ja, jeg har smerter.
  - Okay.
 • 82:47 - 82:51
  Ankler, vær helbredt i Jesu navn.
 • 82:51 - 82:54
  Bevæg din ankel.
  - Det føles mærkeligt.
 • 82:55 - 82:57
  Kom, gå lidt rundt.
 • 83:01 - 83:03
  Det er så...
  - Er han ikke utrolig?
 • 83:03 - 83:06
  Jeg er lige så overrasket som jer,
  for ved I hvad?
 • 83:06 - 83:09
  Jeg er en ny kristen.
  Jeg er lige blevet døbt i vand,
 • 83:10 - 83:12
  Jeg har lige modtaget
  dåben i Helligånden.
 • 83:13 - 83:16
  Jeg talte på et fremmed sprog,
  præcis som Bibelen siger.
 • 83:16 - 83:18
  Så siger Bibelen,
  gå ud og helbred mennesker.
 • 83:18 - 83:22
  Lyt ikke til kristendommens mange,
  religiøse kirkeretninger
 • 83:22 - 83:24
  det er alt sammen noget bras.
  Det er alt sammen religion.
 • 83:25 - 83:28
  Sande efterfølgere af Kristus gør,
  hvad Jesus befaler
 • 83:28 - 83:29
  og det er det, vi gør.
 • 83:29 - 83:30
  Vi er almindelige mennesker.
 • 83:30 - 83:33
  Vi går bare ud og
  lytter til det, Jesus siger.
 • 83:37 - 83:42
  ApG 19:2 Paulus spurgte dem,
  "Fik I Helligånden, da I kom til tro?"...
 • 83:42 - 83:44
  Hvor meget ved du
  om Helligånden?
 • 83:45 - 83:47
  Og om dåb i Helligånden?
  - Han går i forbøn for mig.
 • 83:47 - 83:50
  Har du hørt om tungetale?
 • 83:50 - 83:54
  Det har jeg. Jeg så det,
  da jeg var yngre
 • 83:54 - 83:58
  men jeg blev meget bange,
  da jeg ikke var sikker på, hvad det var
 • 83:58 - 84:01
  og med en meget lille forståelse
  af Bibelen
 • 84:01 - 84:03
  og hvordan Helligånden virker.
 • 84:03 - 84:05
  Det var ret svært for mig
  at forstå.
 • 84:06 - 84:10
  I den kirke jeg går i,
  har jeg ikke set det ske.
 • 84:11 - 84:13
  I ApG kap. 19
  læser vi om Paulus,
 • 84:13 - 84:17
  hvordan han kom til Efesus,
  hvor han mødte nogle troende.
 • 84:17 - 84:21
  Han spurgte dem ikke om,
  hvilken kirke de kom i,
 • 84:21 - 84:23
  det er ikke vigtigt.
 • 84:23 - 84:24
  Han spurgte dem:
 • 84:25 - 84:29
  "Fik I Helligånden,
  da I kom til tro?"
 • 84:29 - 84:32
  Disse troende var endnu ikke
 • 84:32 - 84:35
  blevet døbt i vand i Jesu navn
 • 84:35 - 84:39
  og de havde endnu ikke
  modtaget Helligånden.
 • 84:39 - 84:43
  Så Paulus døbte dem dér
  til Jesus Kristus
 • 84:43 - 84:46
  og da han lagde hænderne på dem
 • 84:46 - 84:51
  modtog de alle Helligånden
  og begyndte at tale i tunger.
 • 84:54 - 84:56
  Frihed. Frihed. Mere.
 • 84:56 - 84:58
  Mere frihed. Frihed, lige nu.
 • 84:58 - 85:01
  Gud, vi takker dig for din kærlighed.
  Vi takker dig for din frihed.
 • 85:01 - 85:04
  Tak, Helligånd, at du
  fylder hende. Du fylder hende.
 • 85:05 - 85:13
  Aldrig den samme,
  aldrig den samme.
 • 85:15 - 85:16
  Hvordan har du det?
 • 85:21 - 85:22
  Mærkede du det... Gud...
 • 85:28 - 85:29
  Har du aldrig oplevet det før?
 • 85:30 - 85:31
  Jeg bliver aldrig den samme.
 • 85:31 - 85:34
  Og der, i indkøbscenteret,
  lagde jeg hænderne på hende
 • 85:34 - 85:37
  og Helligånden kom over hende.
 • 85:37 - 85:40
  Hun havde aldrig
  oplevet det før.
 • 85:40 - 85:43
  Hun blev så rørt af Helligånden,
 • 85:43 - 85:47
  så vi valgte at gå udenfor,
  for at tale og bede lidt mere.
 • 85:48 - 85:52
  Da jeg bad for hende udenfor,
  begyndte en dæmon at manifestere.
 • 85:52 - 85:55
  Jeg befaler denne ånd,
  gå lige nu!
 • 85:56 - 85:59
  Der er frihed, der er frihed.
 • 85:59 - 86:00
  Kom ud! Gå!
 • 86:00 - 86:02
  Frihed, lige nu, frihed lige nu.
 • 86:02 - 86:04
  Gå!
  Gå, jeg befaler denne ånd, gå!
 • 86:04 - 86:06
  Gå! Gå! Lige nu! Gå!
 • 86:07 - 86:10
  Forlad hende! Forlad hende!
  Lige nu! Forlad hende!
 • 86:10 - 86:15
  Til at begynde med vidste jeg ikke,
  hvad jeg skulle bede for,
 • 86:15 - 86:19
  men så åbenbarede Gud det for mig.
 • 86:19 - 86:24
  Han viste mig en synd i hendes liv,
  som hun havde begået.
 • 86:24 - 86:28
  Da jeg sagde det til hende,
  brød hun sammen i tårer
 • 86:28 - 86:31
  og sagde: "Hvordan vidste du det,
  hvordan kunne du vide det?
 • 86:32 - 86:34
  Kan Gud tilgive mig?"
 • 86:34 - 86:40
  Der, udenfor det indkøbscenter,
  mødte denne unge pige Gud.
 • 86:40 - 86:42
  Det var så stærkt,
  at der på et tidspunkt
 • 86:42 - 86:45
  kom tre vagter løbende,
  og hun sagde:
 • 86:45 - 86:48
  "Gå væk, gå væk,
  jeg vil gerne tale med dem,
 • 86:48 - 86:49
  Jeg vil gerne tale med dem",
 • 86:49 - 86:53
  og på den dag,
  mødte denne pige Gud.
 • 86:53 - 86:57
  Senere på eftermiddagen kom hun,
  og vi bad for hende
 • 86:57 - 87:01
  og hun blev døbt med
  Helligånden, og talte i tunger.
 • 87:05 - 87:09
  Det var meget følelsesladet,
  og da han bad for mig...
 • 87:09 - 87:12
  Jeg havde aldrig nævnt det
  til ham
 • 87:12 - 87:16
  men han fortalte mig,
  at jeg mindede ham om
 • 87:17 - 87:22
  en, som gik igennem det samme.
 • 87:22 - 87:24
  Det var dér,
  at jeg vidste, at Gud
 • 87:24 - 87:28
  den dag ønskede at fortælle mig,
  at han havde tilgivet mig,
 • 87:30 - 87:34
  også selvom, jeg ikke ønskede
  at tilgive mig selv
 • 87:34 - 87:37
  fordi jeg ikke troede, der fandtes
  tilgivelse for sådan noget.
 • 87:37 - 87:44
  Den dag brugte Gud Torben,
  så jeg forstod
 • 87:44 - 87:48
  at han elsker mig, og tilgav mig
  for det, jeg har gjort,
 • 87:51 - 87:53
  og han har givet mig
  muligheden for at opleve det.
 • 87:55 - 87:59
  Jeg vil aldrig glemme det, og
  jeg vil aldrig blive den samme.
 • 88:03 - 88:04
  Kan du fortælle om igår
 • 88:05 - 88:07
  og det, der skete idag?
  - Ja.
 • 88:15 - 88:19
  Undskyld, jeg er bare så glad.
  Jeg tænkte på det igår,
 • 88:20 - 88:22
  det er virkelig hans måde
  at fortælle mig det på.
 • 88:22 - 88:27
  Jeg var træt af
  at lede efter svar
 • 88:27 - 88:30
  og jeg kunne ikke
  finde dem noget sted.
 • 88:30 - 88:32
  Der var altid noget inden i mig.
 • 88:33 - 88:38
  Igår blev det afsluttet for mig,
  og derfor er jeg bare så glad.
 • 88:43 - 88:45
  Idag blev jeg døbt.
 • 88:51 - 88:53
  Jeg havde det rigtigt godt bagefter.
 • 88:53 - 88:58
  Det er noget, jeg har
  tænkt på at gøre før
 • 88:58 - 89:04
  men jeg troede, at der var
  ting, jeg først skulle gøre
 • 89:04 - 89:09
  før jeg kunne gøre det.
  Jeg skulle snakke med en pastor,
 • 89:09 - 89:12
  tage et par kurser
  eller sådan noget.
 • 89:12 - 89:16
  Så på din egen tro
  døber vi dig til Jesus Kristus.
 • 89:18 - 89:21
  Død med Kristus.
  Oprejst med Kristus.
 • 89:25 - 89:27
  Gud, vi takker dig for Maria.
 • 89:27 - 89:29
  Vi takker dig for alt det,
  du har gjort, Gud.
 • 89:29 - 89:32
  Tak for det
  du gjorde igår og idag.
 • 89:32 - 89:35
  Tak for det,
  du kommer til at gøre i fremtiden, Gud.
 • 89:35 - 89:38
  Det er fantastisk, hvordan Gud
  virkelig besvarer bønner
 • 89:39 - 89:44
  og hvordan han, i sin
  perfekte tidsplan, kan give dig
 • 89:44 - 89:46
  de ting, du behøver at lære
 • 89:46 - 89:49
  og de ting, du har brug for,
  for at kende hans kærlighed.
 • 89:51 - 89:55
  Natten før jeg mødte Torben,
  bad jeg faktisk.
 • 89:55 - 89:58
  Jeg bad den nat på motorvejen,
  mens jeg kørte.
 • 89:58 - 90:05
  Jeg bad om, at jeg måtte få
  denne længsel i mit hjerte
 • 90:05 - 90:11
  efter at kende ham, og række ud
  og give alt til ham,
 • 90:11 - 90:14
  men jeg ved ikke,
  hvor jeg skal begynde.
 • 90:14 - 90:22
  Jeg følte, at jeg havde løbet så
  langt væk, at han ikke var der mere,
 • 90:22 - 90:25
  men igår besvarede han min bøn
 • 90:25 - 90:30
  og han fik mig til at indse,
  at han havde været der hele tiden.
 • 90:30 - 90:35
  Han var der, da jeg
  sørgede, da jeg var deprimeret.
 • 90:35 - 90:39
  Depression havde virkelig
  fået tag i mig,
 • 90:39 - 90:45
  men jeg er her stadig, og jeg er
  en repræsentant for hans kærlighed.
 • 90:47 - 90:51
  Jeg tror virkelig på,
  at når kirken kommer tilbage
 • 90:51 - 90:55
  til den sande dåb,
  det sande evangelie:
 • 90:56 - 90:58
  Omvender sig, vender sig til Kristus,
 • 90:58 - 91:01
  bliver døbt til
  sine synders forladelse.
 • 91:01 - 91:03
  Dør med Kristus,
  oprejses med Kristus
 • 91:03 - 91:05
  og bliver fyldt med Helligånden,
 • 91:06 - 91:07
  vil det forandre verden.
 • 91:07 - 91:10
  Det, vi ser i
  Apostlenes Gerninger
 • 91:10 - 91:16
  er et organisk, dynamisk
  liv med Gud,
 • 91:16 - 91:19
  som ikke er baseret på et hierarki.
 • 91:19 - 91:24
  Det handler ikke om programmer,
  eller projekter.
 • 91:24 - 91:27
  Det handler om mennesker,
  der følger Jesus.
 • 91:27 - 91:29
  Mens vi lever ApG ud,
 • 91:29 - 91:32
  ser vi nu, hvordan det
  udspiller sig i vore liv.
 • 91:33 - 91:36
  Når vi nu ser i
  Guds Ord, det perfekte spejl,
 • 91:36 - 91:38
  kan vi sige:
  "Ordet blev kød."
 • 91:38 - 91:40
  Det sker i vore egne liv.
 • 91:40 - 91:43
  Det er som om, at vi nu ser
  os selv, når vi læser skriften.
 • 91:44 - 91:46
  Jeg ser mennesker,
  der er trætte af struktur.
 • 91:46 - 91:48
  Jeg ser folk,
  der er trætte af traditioner.
 • 91:48 - 91:51
  Jeg ser folk, der ikke vil
  acceptere andet end sandheden.
 • 91:51 - 91:54
  Næsten alle kristne i verden
  ønsker at se vækkelse.
 • 91:54 - 91:56
  Men mit billede
  af vækkelse, var nærmest:
 • 91:57 - 92:00
  Nogle engle fra himlen ville komme,
  eller et lys, og alle bliver sat i gang
 • 92:00 - 92:03
  og vågner bare op,
  og så har vi vækkelsen.
 • 92:03 - 92:09
  Men det, vi ser idag, er,
  at når alle kristne på planeten
 • 92:09 - 92:12
  begynder at gøre de ting,
  Bibelen taler om vi skal gøre,
 • 92:12 - 92:14
  at gå ud, helbrede
  de syge, prædike evangeliet,
 • 92:15 - 92:18
  føre mennesker til Kristus,
  så vil vi få en vækkelse.
 • 92:18 - 92:21
  Jeg tror på, at vækkelsen har været her
  siden Jesus kom for 2000 år siden.
 • 92:21 - 92:25
  Jeg tror virkelig på,
  at dette er den sidste reformation.
 • 92:25 - 92:26
  Den sidste reformation
  af kirken.
 • 92:26 - 92:30
  Det her er ægte, det er ægte.
  Du kan gøre det.
 • 92:30 - 92:32
  Det handler bare om at gå derud
 • 92:33 - 92:35
  og begynde at arbejde
  på gaderne.
 • 92:36 - 92:37
  Vi skjuler en masse ting
  i kirken
 • 92:37 - 92:39
  og der er megen
  trældom i kirken,
 • 92:40 - 92:43
  men vi er nødt til at gå derud
  og være igang, dér på kanten.
 • 92:43 - 92:47
  Gud er ægte, og han kaldte os
  til at være sine disciple, Jesu disciple
 • 92:47 - 92:49
  -at gå ud og vise verden, at han er ægte.
 • 92:49 - 92:51
  Dette er ægte.
 • 92:53 - 92:54
  Jeg siger jer:
  Det er ægte.
 • 92:55 - 92:58
  Det er ægte!
  Det er virkelig ægte!
 • 92:58 - 93:00
  Det er virkelig ægte!
 • 93:00 - 93:01
  Dette er ægte!
 • 93:01 - 93:04
  Og hvis denne del af Bibelen
  er ægte, hvad så med resten?
 • 93:05 - 93:08
  Hvert et ord er ægte,
  fra begyndelse til slut.
 • 93:08 - 93:12
  ÆGTE
 • 93:12 - 93:15
  Dette er ægte.
  Vi lever i de sidste dage
 • 93:16 - 93:20
  hvor Gud bringer sin kirke
  tilbage til sandheden,
 • 93:20 - 93:23
  tilbage til det ægte liv,
  vi har længtes efter.
 • 93:23 - 93:27
  Det ægte liv, vi har læst om
  i Apostlenes Gerninger,
 • 93:27 - 93:29
  hvor Helligånden leder.
 • 93:29 - 93:32
  Dette er ved at ske, og det
  sker over hele verden.
 • 93:32 - 93:37
  Så lad os bevare fokuset.
  Lad os fortsat gøre disciple
 • 93:38 - 93:41
  og lade Jesus bygge sin kirke.
 • 93:41 - 93:44
  Jeg tror på, at det er
  den sidste reformation
 • 93:45 - 93:47
  og dette er blot begyndelsen.
 • 94:18 - 94:25
  Husker du ordet,
  jeg talte til dig?
 • 94:26 - 94:32
  Husker du drømmen,
  jeg lagde ned i dig?
 • 94:33 - 94:39
  Tiden den går, og kalenderen er fyldt op
 • 94:40 - 94:47
  men ét er nødvendigt:
  Brug tid med mig.
 • 94:47 - 94:54
  Vågn op mit folk.
 • 94:54 - 95:01
  Se, jeg kommer snart.
 • 95:01 - 95:06
  Ét er nødvendigt.
 • 95:07 - 95:10
  Brug tid med mig
 • 95:10 - 95:14
  Jeg vil lede dig.
 • 95:15 - 95:21
  Hvis du ønsker at være min discipel,
 • 95:22 - 95:28
  skal du lægge alt dit eget til side.
 • 95:29 - 95:35
  Følge mig, uanset hvad prisen er,
 • 95:36 - 95:43
  da vil du vinde det evige liv.
 • 95:43 - 95:49
  Vågn op, mit folk.
 • 95:50 - 95:57
  Se, jeg kommer snart.
 • 95:57 - 96:02
  Ét er nødvendigt.
 • 96:03 - 96:06
  Brug tid med mig.
 • 96:06 - 96:09
  Jeg vil lede dig.
 • 96:09 - 96:13
  Har du tid til mig?
 • 96:14 - 96:16
  Til at søge mit rige.
 • 96:17 - 96:19
  Til at søge mit ansigt.
 • 96:19 - 96:22
  Jeg ønsker at tale til dig.
 • 96:22 - 96:25
  Jeg ønsker at lede dig, skridt for skridt.
 • 96:27 - 96:30
  Jeg kalder på dig.
 • 96:30 - 96:36
  Vil du følge mig,
  uanset hvad prisen er?
 • 96:37 - 96:50
  Jeg kalder på dig. Jeg kalder på dig.
Title:
The Last Reformation - The Beginning
Description:

The best documentarie about following Jesus the way the early disciples did it.

Movie website: www.tlrmovie.com
Facebook: https://www.facebook.com/TheLastReformationMovies/
Order DVDs: https://thelastreformation.com/product-category/dvd/
Contact disciples around you: https://thelastreformation.com/network
Subtitle this video: https://www.amara.org/da/videos/RgeQrfueCzmU/info/the-last-reformation-the-beginning/
Help spread this movie: https://thelastreformationmovie.com/facebook-advertising-program/
Donate: https://thelastreformationmovie.com/donate

This movie is changing the world right now! It shows how life must have been for the first disciples of Jesus who walked around on earth and why the gospel flooded the whole earth. It shows what a life of a Christian should look like - a life where signs and wonders are following us.

SHARE this movie with as many as you can.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:39:53

Danish subtitles

Revisions