YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Bulgarian subtitles

← The Last Reformation - The Beginning

Get Embed Code
49 Languages

Showing Revision 1 created 03/31/2016 by Robbert Dam.

 1. Деяния 19:5
  "И като чуха това,
 2. кръстиха се
  в името на Господа Исуса."
 3. Плътта и грехът умират.
 4. Умри с Христос.
  Стани с Христос.
 5. Това е, Свети Дух ела,
  Свети Дух, ела и я освободи.
 6. Умри с Христос.
 7. Деяния 19:6 "И като положи
  Павел ръце на тях,
 8. Светият Дух дойде на тях;
 9. и говореха на други езици
  и пророкуваха."
 10. Свети Дух, повече...
 11. Ела със своя Свети Дух.
  Изпълни ме.
 12. Просто думите започнаха да идват.
 13. Благодаря Ти, Господи.
 14. Какво правех?
  - Какво?
 15. Какво правех?
 16. Какво правехте,
  вие се молехте на езици,
 17. Деяния 3:6-7
  Тогава Петър каза,
 18. "...в името на Исуса Христа
  Назарянина, стани и ходи."
 19. ...и на часа нозете
  и глезените му добиха сила.
 20. Боли ли?
  - Не.
 21. Изобщо ли?
  - Не.
 22. В името на Исус,
  ти благодаря, амин.
 23. Готово ли е?
  Алелуя
 24. ...повече от месец
  и тя е в шок.
 25. Това е Исус.
 26. Гледала съм тези
  неща по телевизията
 27. и не съм им вярвала,
  но днес им вярвам,
 28. защото това ми се случи.
 29. Болко, напусни сега.
 30. И вие можете да правите това.
  Сега се изправи.
 31. Това е добре, нали?
  - Да
 32. Благодаря ти Отче, амин.
  Опитай да го почувстваш.
 33. Усещаш ли някаква разлика?
 34. Сериозно не боли повече.
 35. Еха
 36. Боже, благодаря,
  защото болката ще премине.
 37. Опитай да почувстваш главата си.
 38. Не...
  Не чувствам болка, братле.
 39. Сега болката си отиде.
  Сега болката си отиде, да.
 40. Ние като църквата днес, стоим
  пред нова реформация.
 41. Една реформация,
  където се завръщаме
 42. към това, което четем
  в книгата за Деянията.
 43. Ако погледнете на днешната църква,
 44. тя е толкова различна от това, което четем
  в книгата за Деянията.
 45. Понеже имаме около
  2000 години история,
 46. където църквата е била променяна
  отново и отново.
 47. Можем да видим, че църквата
  в книгата за Деянията е била живо тяло.
 48. Била е тяло от вярващи,
  които са били водени от Светия Дух.
 49. Църквата е била движение,
  движение на чираци.
 50. Християнството се мести в Гърция
  и става философия.
 51. Идва в Италия
  и става институция.
 52. Идва в Европа и става култура.
 53. Идва в Америка и става бизнес...
 54. Ако вземете тялото и направите
  бизнес oт това тяло
 55. не е ли това проституция?
 56. И това е, което сме направили
  днес с църквата.
 57. Ние имаме проституираща църква
  на Христос, тялото Христово.
 58. Поради това ние се нуждаем
  да видим реформация,
 59. в която да навлезнем много по-дълбоко,
 60. касае се за доктрините,
  касае се за Духа
 61. и също така се касае за цялата система,
  църковната система.
 62. Защо правим църквата по такъв начин.
 63. Време е да се върнем назад, към това
  което четем в книгата за Деянията.
 64. Бог сега ни връща
  назад към началото.
 65. Какво прави книгата за Деянията
  най-уникалната книга на Библията,
 66. това, че книгата за Деянията е
  единствената книга в цялата Библия
 67. и във всичките Писания,
  която ни показва
 68. как в действителност да излезнем
  и да правим чираци.
 69. Ако сте прочели Евангелията,
  които водят към книгата за Деянията,
 70. това което е интересно е,
  че въпреки, че тези книги
 71. са били написани във време,
  когато са били написани,
 72. вероятно около тридесет години
  след кръста.
 73. Но времето, което е обхванато
  е изцяло преди кръста.
 74. Така че не виждаме пълнотата
  на Християнския живот там,
 75. защото Христос все още не е бил умрял,
  Той не е бил все още погребан
 76. и възкръснал, и изпратил Своя Дух.
 77. Така че не виждаме в Евангелията,
 78. как те са били навън
  и реално са правили чираци.
 79. Светият Дух не е бил
  все още даден
 80. и плюс това, не сме имали мощтa
 81. да излезнем
  и успешно да правим това.
 82. Мисля, че това допринася много
  за страха днес,
 83. за тези, които
  не познават Светия Дух.
 84. Защото Исус им каза
  да отидат и да чакат.
 85. Той каза, когато Моят Дух дойде,
  вие ще получите мощ
 86. и тогава ще бъдете Мои свидетели.
 87. Това е реално!
  Наистина това е реално!
 88. Амин, това е реално!
 89. Алелуя
  - Тя просто се изцели.
 90. Исус е изключителен.
  - Благодаря Ти, Исусе.
 91. Погледни това, тя ходи.
 92. Аз знам, че в много църкви
  има надпис
 93. на стената, на който е написано:
 94. "Исус е същият вчера,
  днес и завинаги."
 95. Днес като вярващи, вярваме,
 96. че Исус е същият
  вчера, днес и завинаги.
 97. Но, ако Той е същият,
  то Светият Дух също е същият.
 98. И ако Светият Дух е същият,
 99. то каквото четем и в книгата за Деянията
  трябва да бъде също, същото.
 100. Чрез мощта на Исус Христос тя
  се изправи и изцели точно сега.
 101. Този човек просто изцели тази дама.
 102. Той е потресен.
 103. Направено е.
  - Направено е, свършено е.
 104. Свърши се с плача му.
 105. Ходех ето така,
  защото не можех да се движа по-бързо.
 106. А какво можете сега?
 107. Сестро, направете ето така.
 108. Не можех да направя това,
  това не можех да направя.
 109. И това не можех да направя.
 110. Бих крещяла, когато правех това.
 111. Славата е на името Му.
 112. В книгата за Деянията ние виждаме
  първите Християни,
 113. първите Христови чираци.
 114. Те живееха този
  начин на живот на ученичество.
 115. Те са достигали хората
  в домовете им, на улицата.
 116. Те са срещали хората
  там, където са.
 117. И Евангелието е експлодирало
  и разширявало по целия свят.
 118. Хиляди и хиляди, и хиляди хора
 119. повярват в Исус Христос
 120. и са били кръщавани
  и са получавали Светият Дух.
 121. Но от един момент нататък
  ние виждаме,
 122. че Християнството се институционализира
  и скоро става държавна религия.
 123. Тази йерархия, тази институционализирана
  църква ни следва през реформацията,
 124. с която Лютер, Калвин
  и Цвингли идват.
 125. Те се опитaха да реформират и да ни
  върнат към реалното Евангелие,
 126. назад към книгата за Деянията.
 127. Но те не успяват.
 128. Продължаваме да имаме сгради.
  Продължаваме да имаме специални служители.
 129. Продължаваме да имаме срещи с хора
  в специални сгради,
 130. на специални дати, с йерархия
  и хора опитващи се
 131. да донесат приноси в църквата, за
  да спечелят благоволението на Бога.
 132. Лютер не успява във връщането
  на църквата към това,
 133. което четем в книгата за Деянията.
 134. Библията е книгата на живота.
 135. И тя не става книга
  на живота, чрез изучаването й.
 136. Тя става книга на живота,
  чрез живеенето й.
 137. Аз заповядвам на болката в тази ръка,
  да напусне в името на Исус.
 138. Пробвай да го повториш.
 139. Отиде си.
 140. Какво е това?
 141. В името на Исус,
  точно сега, амин.
 142. Пробвай.
 143. Отиде си.
 144. Амин.
 145. Напусни точно сега, в името на Исус.
  Опитай отново.
 146. Кости, оправете се
  точно сега в името на Исус.
 147. Опитай.
 148. Това подобно ли е на рейки?
  - Не, Исус.
 149. Исус, не рейки.
  - Не е ли енергия?
 150. Бог! Не, това не е енергия.
 151. Благодаря Ти, Исусе.
 152. Какво си мислите за
  това, което се случи?
 153. Готино е.
  - Това много ли е готино?
 154. Ние сме родени, поставени тук на земята
  с предназначение.
 155. Това е да търсим и да намерим Бога.
 156. Проблемът е, че ние не Го търсим
 157. и поради това
  ние не Го намираме.
 158. Чували ли сте за Исус?
 159. Ние живеем 2015 години
  след Исус Христос.
 160. Бог е реален и Той ни призовава
  да бъдем Христовите чираци,
 161. ние да отидем
  и покажем на света, че Той е реален.
 162. Пети Април 1995 г. аз се покаях,
 163. признах, че бях съгрешил
  и дадох живота си на Исус,
 164. и светлината дойде в тялото ми,
  паднах на пода и аз срещнах Бог.
 165. Когато станете новородени Християни,
  Божият Дух идва и живее във вас,
 166. и вие ще правите неща, които Исус правеше.
 167. Библията казва, ние трябва да сме
  изпълнители на Словото,
 168. а не само слушатели.
 169. Ако ние само слушаме Словото и не го
  вършим, ние мамим себе си.
 170. Ние сме като човек,
  гледащ се в огледалото,
 171. но когато се отдръпнем
  ние забравяме какво сме видяли.
 172. Неделя след Неделя има
  милиони Християни,
 173. които стоят в църквата и
  слушат Божието Слово,
 174. но веднага след като си отидат,
  те забравят какво са чули.
 175. Всяка болка трябва да напусне, сега
  в името на Исус.
 176. От главата до петите.
 177. Това не можехте ли да го правите преди?
  - Не.
 178. Така е от 2005.
 179. Той живее!
 180. От кога не сте ходили?
  - Не съм ходил вече 10 години.
 181. Не е ли това страхотно?
 182. Бях много малък, когато го видях да ходи.
  - Моля?
 183. Бях много малък, когато
  ходехме заедно с него.
 184. Той ще стане на 13 скоро.
  - Така че, тогава е бил на 3 ли?
 185. "Имам мускулна болест"
  "Ние ще се молим за това"
 186. "Къде?"
  "По цялото ми тяло"
 187. Така че те започнаха да се молят.
  4 или 5 човека се молеха за мен.
 188. Почувствах нещо да пука в гърба ми.
  И тогава можех да стана и да ходя.
 189. Чаках, тогава лекаря дойде.
 190. "Здравейте г-н Екелбоом, как сте?"
 191. Аз казах: "чудесно"
  "Какво чух?"
 192. Така че аз се изправих.
 193. Той каза: "Какво се случи?"
 194. Не питайте мен, питайте Бога горе.
 195. Той каза: "Мога ли да те поздравя?
  Надявам се, да продължаваш да си добре."
 196. До сега, сега е Октомври
 197. и това се случи на 8 Юни.
 198. вероятно са 4 месеца до сега...
  Юни, Юли...
 199. Да, 4 месеца.
  И продължава да е наистина добре.
 200. Като пастор
  през последните няколко години
 201. започнах да ставам истински гладен.
  Прочитах книгата за Деянията
 202. и се ядосах понеже
  виждах нещата да се случват
 203. в книгата за Деянията, но не
  виждах това да се случва
 204. в моята църква или в моя живот,
 205. или със старейшинството,
  или със църковната структура като цяло.
 206. Ние не излизахме
  и не изцелявахме хората.
 207. Бихме полагали ръце на хора,
  казвали им да си идат вкъщи,
 208. и може би щяха да се подобрят
  в бъдеще или може би не.
 209. Но това, което чета в Деянията,
  апостолите са тези,
 210. които отиват навън и те
  са правели тези неща ежедневно.
 211. Аз почувствах, че
  това е, което исках.
 212. И така от две години съм бил
  гладен за тези неща,
 213. вярвайки, че това е,
  което съм призван да правя,
 214. но не съм имал
  възможността да го правя.
 215. Църковната система трябва да се промени.
 216. Трябва да спрем да бъдем институция
  насочена към сградите и Неделните служби.
 217. Хората стоят в църквите
  година след година
 218. чакащи да дойде този специален служител,
  да дойде и да се моли за тях,
 219. като им каже, че сега имате помазанието.
 220. Че сега можете да отидете навън и
  да правите това или това за Бог.
 221. Или те просто стоят там,
  надявайки се, че някой
 222. ще ги забележи,
  ще им види талантите.
 223. И това не е, което
  Библията ни казва да правим.
 224. Това не е, коетo
  Исус ни каза да правим.
 225. През 1995 работех като пекар
  и нищо не знаех за Бога.
 226. Нищо не знаех относно Библията.
 227. Бях младо момче в Дания,
  кръстено в Лютеранската църква.
 228. Бях утвърден в
  Лютеранската църква, когато бях на 14
 229. Но това бе традиция.
  Това е традиция за много хора днес.
 230. Една нощ погледнах нагоре и казах:
  "Хайде, Господи, там ли си?
 231. Ако си там, ела и ме вземи.
  Искам да те опозная."
 232. Малко по-късно
  аз чух Евангелието
 233. и на пети Апри 1995
  в 21:30 часа
 234. аз се покаях
 235. и дадох всичко на Исус.
 236. Но тогава започнах
  да ходя на църква.
 237. Започнах да приличам на
  хората в църквата.
 238. Мислех, че това е Християнството,
 239. да срещнеш Бога и след това да ходиш
  на църква и да стоиш там всяка Неделя.
 240. Но получих повече и повече разочарование.
 241. Защото бях като: Там трябва да има нещо
  повече отколкото да ходиш на църква,
 242. да стоиш там по два часа всяка Неделя
 243. и да слушаш проповедта на някой.
 244. В един момент започнах само
  да чета книгата за Деянията.
 245. Да чета за първите Християни,
  как те са живяли.
 246. Те не са правили същото,
  което аз правех.
 247. Те са виждали как животът се е променял
  на местата, където са отивали.
 248. По това време бях толкова разочарован,
  защото съм бил Християнин
 249. в продължение на много години.
 250. Но никога не бях изцелявал болни,
  не бях гонил демони
 251. Никога не бях водил някого към Христос.
  Никога не бях усетил живота,
 252. за който четем в първата църква,
  в книгата за Деянията.
 253. Така че един ден в
  разочарованието си бях така:
 254. "Боже, давам ти всичко,
  искам да видя този живот."
 255. И тогава започнах да виждам
  този живот повече и повече, и повече.
 256. Но проблемът беше, че в началото
 257. нямаше някой,
  който би могъл да ме обучава.
 258. Нямаше някой, както Исус направи,
  когато Той каза:
 259. "Ела и ме следвай
  и Аз ще те направя ловец на човеци."
 260. Ела и ме следвай,
  аз ще ти покажа
 261. как да изцеляваш,
  как да проповядваш Евангелието.
 262. Ще ти покажа и ще те тренирам
  как да бъдеш ефективен в Царството Божие.
 263. Никой не направи това.
 264. Но сега какво е различното,
  то е че сега
 265. ние започнахме
  да обучаваме хората.
 266. Ако вземем това,
  което сме научили и го дадем
 267. на следващото поколение чираци
  и те продължат от тук,
 268. и тогава те вземат това, и го дадат
  на следващото поколение чираци,
 269. в много кратко време
  ние ще имаме чираци
 270. ходещи по земята,
  които ще изглеждат точно както Исус,
 271. правещи същите неща, които Исус прави,
  даже и по-велики неща,
 272. защото Той отиде при Отца.
 273. Сега ще изслушаме
  един наш приятел
 274. на Шведски.
 275. Швеция управлява, човече!
 276. Отче, аз се моля, че ние
  ще превземем Европа,
 277. също Дания и Норвегия,
  и целият свят за Теб!
 278. Аз станах Християнин преди
  около единадесет години.
 279. Дойдох в Шведската
  държавна църква
 280. с напълно нехристиянско минало.
 281. След известно време аз с жена ми
  се преместихме в друг град
 282. и ние дойдохме в
  една много голяма църква там.
 283. Станахме лидери в голяма работа на терен
  в тази църква.
 284. Ние би трябвало да бъдем за пример,
  но аз никого никога не бях довел до Исус,
 285. никога не бях
  кръщавал някого лично,
 286. никога не бях виждал някой,
  за когото съм се молил, да се е изцелил.
 287. Дойдох до точката, когато ние
  бяхме навън една нощ
 288. и дойде до масата ми
  един човек и той ме попита:
 289. "Хей, аз виждам това, което правиш,
  искам да стана Християнин.
 290. Как да го направя?"
 291. Моята реакция беше:
  "Добре, утре ще те взема
 292. и ще те заведа в църквата."
 293. Направих това,
  заведох го в църквата
 294. и го заведох при пастора,
  и пасторът го води към спасение.
 295. Но това ме накара да реагирам,
  разбрах, че нещо не е наред.
 296. Защото аз много чета Библията,
  преди години ходих на Библейско училище.
 297. Знам какво се казва в Библията
  и аз бях този,
 298. който е трябвало
  да прави тези неща.
 299. Аз бях този, който трябваше
  да полага ръка върху болните
 300. и те щяха да се оправят.
  Аз бях този,
 301. който трябваше да кръщава хората
  и аз това не го правех.
 302. Така че нещо не бе наред.
 303. Започнах да си мисля,
  може би те лъжат,
 304. може би не е истина
  което хората ми казват.
 305. И така, започнах да излизам навън.
 306. Всяка сутрин се събуждах
  и просто се молех на Господ.
 307. И понякога валеше дъжд,
  сняг, лошо време,
 308. но аз просто излизах, защото
  истински виках към Господа.
 309. Искам да те познавам,
  искам да имам истински живот.
 310. Един ден бях на работа и
  четях Християнски вестник.
 311. Там имаше малка бележка
  за един Датчанин,
 312. който в един
  търговски Мол в Швеция
 313. се молел за болни хора
  и те се изцелявали.
 314. И аз бях като: Какво!
  Бях видял тази статия и преди,
 315. но това просто ми грабна сърцето
  и почувствах това е Бог.
 316. Така че аз му се обадих и той ми отговори,
  той бе нормален човек като мен.
 317. Ние поговорихме и аз му казах
  за моето пътешествие
 318. и той си помисли,
  това е невероятно, трябва да се срещнем.
 319. Така че събрах някои приятели
  и ние слезнахме при него в Дания.
 320. Тогава той ни попита:
  "Защо дойдохте в Дания?"
 321. Казахме му: "Искаме
  да видим хората да се оправят."
 322. Тогава той каза:
  "Добре, за около петнадесет минути
 323. ще видите първият човек
  изцелен."
 324. И аз бях като; нали, нали.
  Не можех да го повярвам.
 325. Как може това да е част
  от живота ми?
 326. Но ние излезнахме на улиците
  и стигнахме до една група от хора,
 327. може би около 25 -30 годишни.
 328. Едно от момичетата имаше проблем
  с коляното в продължение на много години.
 329. Той ми каза да положа ръката си
  на коляното й
 330. и да заповядам болката
  да напусне.
 331. Аз почти изгубих съзнание,
  бях толкова нервен
 332. Нямах никаква вяра, дори си мисля,
  че казах, добре ще го направя.
 333. Така че го направих и тя почти подскочи
  и беше като: Какво?
 334. И тя се изцели.
 335. И цялата тълпа беше като...
  Това разтърси света ми.
 336. Тъкмо осъзнах, това е вярно,
  това е вярно.
 337. Това бе достатъчно за мен.
 338. Молих се за един човек
  и след това отидох сам.
 339. Ние, като Християни сме призвани
  да правим чираци.
 340. Друга дума, която започнахме
  да използваме е "начален старт"
 341. Това е като при мотоциклета
  и искаш
 342. да стартираш мотора,
  даваш му началния старт.
 343. И когато този мотоциклет е стартиран,
  можеш да го караш навсякъде.
 344. По същия начин, ние като Християни
  се нуждаем да получим началния старт
 345. за нещата, които
  Исус ни е призвал да ги правим.
 346. Когато, например, даваме началния старт
  на Християнин в изцелението на болен,
 347. ние го вземаме на улицата и му казваме:
  ела и ни следвай.
 348. И тогава му показваме
  как да го направи.
 349. Когато са го правили един път,
  те могат да го правят отново.
 350. Казвате, че имате болки по цялото тяло,
  най-много в краката?
 351. Да.
  - Аз ще се моля за това, ще видите.
 352. Аз заповядвам на цялата болка,
  напусни сега.
 353. Бъди изцелен точно сега
  в цялото тяло.
 354. Аз заповядвам на цялата болка,
  напусни тялото сега.
 355. Цялото тяло, точно сега
 356. моля се за изцеление сега,
  в името на Исус, амин.
 357. Просто се движете, опитайте да се движите.
 358. Опитайте да я почувствате.
 359. Чувствам се добре.
  - Чувствате се добре?
 360. Но чувствате ли болка сега?
 361. Не.
  - Няма ли я?
 362. Хората се изненадват.
 363. Аз заповядвам, този гръб да бъде
  напълно възстановен сега.
 364. Наведете се ето така,
  опитайте да почувствате.
 365. И отново.
  - Наистина я няма.
 366. Наистина.
  - Какво?
 367. Кълна се.
  - Не правя аз нещата
 368. можете да почувствате, че просто напусна.
  - О, да. Боже мой.
 369. Това се разраства навсякъде по света.
 370. През изминалите години сме видяли
 371. изцелени стотици хиляди хора
 372. от нормални вярващи,
  който са получили началния старт
 373. и започват да излизат навън
  и да изцеляват болните.
 374. И тези хора сега започват
  да водят други към Христос.
 375. Така че през последните години сме видяли
  хиляди да идват при Христос.
 376. И това е истински мощно.
 377. Аз дойдох в Стокхолм
  и срещнах този брат,
 378. и той беше там с един куп момчета,
  и съпругата му беше там.
 379. После излязохме.
 380. Той първо спря
  този човек, който имаше болки
 381. и той положи ръка на този човек,
  и този човек се изцели.
 382. И аз бях като:
  Еха, това е поразително!
 383. Този човек се изцели
  и аз бях като,
 384. сега това вече не е на ЮТуб.
 385. Аз гледам това на ЮТуб,
  но сега го виждам пред себе си.
 386. Беше невероятно, да видите реакцията
  на този човек, който се изцели.
 387. И следващото, което се случи,
  беше че тази дама дойде
 388. и тя имаше болки в стомаха.
 389. Този човек, който ми даде
  началния старт беше като:
 390. Сега ти си на ред.
  Само постави ръката си
 391. и заповядай на болката да си отиде.
  Само си поставих ръката
 392. и се колебаех, но положих ръка
 393. и само заповядах.
  В името на Исус, болко иди си.
 394. Аз просто си махнах ръката и изведнъж,
  трябваше да видите
 395. лицето на тази жена,
  тя беше като: как го направихте това?
 396. Какво...!?
 397. Шегувате ли се?
  - Не, не се шегуваме.
 398. Това е истина и поради това
  го правим.
 399. Не.
 400. Това е болест.
 401. Исус ви изцели, не аз.
 402. Еха, никога не съм бил
  в такова нещо преди,
 403. като мечтите ми точно
  стават истина, точно тук.
 404. Това в действителност беше
  най-добрият ден в живота ми.
 405. Да бъда част от това, за което съм
  копнял толкова дълго време.
 406. Така че по пътя за вкъщи
  бях толкова изпълнен с радост.
 407. Така че си пеех в автобуса
  отивайки си в къщи.
 408. Когато пристигнах, неможех
  просто да седна или да се прибера удома.
 409. Просто обиколих по града
  и се молех за хората
 410. още същия ден
  и се натъкнах на тези момичета,
 411. молих се за тях и те
  се изцелиха веднага.
 412. Аз бях като: Еха!
 413. Това не е нещо, което се е случило
  в Стокхолм и да си е останало там
 414. то продължава, нали знаете.
 415. От тогава излизам всеки ден.
 416. Всеки ден съм бил по улиците и
  съм видял хиляди да се изцелят.
 417. Това просто ме промени.
  Това изцяло ме промени.
 418. Това е Еха.
 419. Преместете си крака.
 420. Нищо не чувствам.
 421. Изчезна ли?
 422. Не мога да я почувствам.
  - Не.
 423. Не мога да я почувствам.
 424. Не мога да я почувствам.
 425. Не е ли странно?
  - Да.
 426. Беше Исус, който ви изцели.
 427. Свийте се и опитайте да я почувствате.
 428. Работи Денис.
  - Опитай. Опитай.
 429. Как се чувствате сега?
  - Чувствам се перфектно.
 430. Цялата ли болка си отиде?
  - Цялата болка напълно си отиде.
 431. Кълна се в Бога.
 432. Благодаря Ти, Исусе.
 433. Не очаквах това, което видяхме,
  или какво бе това...
 434. Виждал съм това да се случва
  в клип през цялото време,
 435. но никога не съм могъл
  сам да го направя
 436. и напълно очаквах,
  че това е което Бог прави.
 437. Ето как Той ме използва,
  това е моята цел тук.
 438. Ние се молихме за едно момиче,
  което имаше някакви проблеми с гърба.
 439. Мисля, че тя имаше
  някакъв вид операция.
 440. Болко, отиди си сега.
  Гръб иди на мястото си, сега.
 441. В името на Исус.
 442. Чувствате ли нещо да се случва?
 443. Ужас.
  - Еха, нещо се случи.
 444. Тя бе изпълнена със Светия Дух
  и Бог я срещна по радикален начин.
 445. Тя беше в сълзи.
  - Тя падна пред нас.
 446. Изпълни я.
  Повече, повече.
 447. Светият Дух е над теб,
  само си отвори устата.
 448. Свети Дух, повече...
  Изпълни я.
 449. Вие току що се кръстихте,
  изпълнена с Духа.
 450. Той е там, Той е там.
 451. Това е ново начало.
  Това е ново начало за теб.
 452. Това е ново начало.
 453. Боже, благодарим за свободата,
  Боже, благодарим ти за новото начало.
 454. Нейното семейство, което беше с нея,
  доведената й сестра и нейните децата
 455. бяха напълно спокойни,
  все едно всичко е нормално.
 456. Хората ходят по ..
 457. И аз само си спомням мислите:
 458. Това е толкова готино, което се случва
  на това момиче точно сега.
 459. Тя нямаше представа какво щеше
  да й се случи в този ден.
 460. Тя се изправи и можехте
  да й кажете, че е различен човек.
 461. Бог я промени отвътре, навън.
 462. Аз съм добре, Лилия
 463. Това е добре.
  - Нещо повече от добре.
 464. Нещо по-добро от добре.
 465. Бог, Той иска да бъде жив.
  Той иска да ни се покаже
 466. и да ни покаже Кой е Той за нас.
 467. Това е Бог, Той е тук навън.
 468. Не в хубава църква,
  но Бог е там,
 469. Той иска да бъде част от живота ни.
 470. Той иска да бъде част от живота ви.
 471. После се преместихме от там.
 472. После се молихме за
  едно момче, Дани.
 473. Правилно, първо попитахме едно
  друго момче дали нещо не го боли.
 474. Той каза: "Не".
  И тогава дойде Дани...
 475. Правилно, попитахме един господин
  на пейката дали можем да се молим.
 476. Той каза: "Не, добре съм."
  И Дани каза:
 477. "Ох, моят гръб истински ме боли."
  "От колко дълго?"
 478. "От десег години."
  В действителност бяха пет години
 479. откакто го болеше гърба.
  Така че му казахме:
 480. "Готино, хайде да седнеш."
  И ние го поставихме да седне,
 481. и единият му крак бе по-дълъг
  от другия с около сантиметър и нещо.
 482. Крак, отпусни се и расти,
  сега в името на Исус.
 483. Това е.
  - Да, еха има движение.
 484. Почувства ли го това?
  - И той се движи в ръцете ти.
 485. Нещо се показа, когато излезна.
 486. Дани, опитай се да станеш
  и почувствай гърба си сега.
 487. Това е доста добре.
  - Отиде ли си?
 488. Да.
  - Петнайсет години и си отиде.
 489. Да, добре пет.
  - О, и си отиде?
 490. Какво почувства?
  - Не знам, почувствах, че е добре.
 491. Това е първият път,
  когато той прави това.
 492. Това бе страхотно
  и докато търсихме още хора
 493. решихме да си вземем сладолед.
 494. Влезнахме вътре
  и ти говори с дамата зад гишето.
 495. Имаше една жена зад гишето
 496. и тя попита какво правим тука,
  от къде сме,
 497. така че й обяснихме,
  че ходим наоколо и се молим.
 498. Аз съм от Хюстън
  и ние сме с хора от всякъде
 499. и ние се молим за хората
  с всякакви болести или болки.
 500. Тя каза: "Наистина ли?"
  Казах й за Дани.
 501. Тя каза, о Боже,
  искам да се запозная с това момче.
 502. Мислех, че тя очакваше, Дани,
  който се изцели.
 503. "Незнам къде е, съжалявам."
 504. Тя каза: "Когато и да дойде
  отново да се моли, уведомете ме."
 505. В съзнанието ми си помислих:
  "Това бях аз, аз съм точно тук."
 506. Така че ще се върна,
  само минута.
 507. И тогава тя дойде
  и си свали обувката:
 508. "Този глезен е."
  Тя откри нагоре
 509. и аз продължих да се моля за нея.
  Ставаше по-добре и по-добре.
 510. Обърнах се наоколо и имаше
  4-5 човека казващи:
 511. "Имам болка."
  Можете ли да се молите за мен?"
 512. Как е?
  - Какво направихте?
 513. Не бях аз, човече.
  - Имах болка.
 514. Не лъжа.
 515. Напълно ли си отиде?
 516. Хайде, скачай, скачай!
  - Мога да го направя сега.
 517. Какво правиш?
  - Това е Исус.
 518. Наведи се!
 519. Кога за последно можехте
  да направите това?
 520. В армията.
  - Преди десет години?
 521. Да, преди десет години.
  - И не можеше да правиш това десет години?
 522. Не, не...
 523. Хайде!
  - Да, знам че се чувствам добре.
 524. Седни на стола,
  виж дали можеш да правиш това обикновено
 525. и тогава се изправи.
 526. Ако това е Бог, тогава...
  Обичам ви.
 527. Това е Бог! Десет години
  не си могъл да правиш това.
 528. Не, не съм, бил съм в болки.
 529. Постоянно ходейки по доктори.
 530. Но Исус е най-великият Доктор.
  Той е най-големият и Той е там.
 531. Той Е, амин.
 532. Какво не ви е наред?
  - Рамото ми...
 533. Неможете ли
  по-високо от това?
 534. От колко време имате това?
  - Шест седмици.
 535. Така че от шест седмици
  не сте могли да направите това.
 536. Отпусни се, сега
  в името на Исус, точно сега.
 537. Имаш го!
 538. Имаш го, твое е, пази го.
 539. Преди можеше до тук, нали?
 540. По-добре се движите, нали?
 541. Добре е.
  - Нагоре с ръката си!
 542. Дай ми пет.
 543. Добре ли се чувствате?
 544. Сега знаем какво е.
 545. И така върнахме се в Хюстън
  и намерихме паркове и магазини...
 546. Когато ядем пица някъде...
  това не е извън възможностите на Бог.
 547. Да, това е когато червенокос
  пораснал в Азия си мисли:
 548. "Чувствам, че трябва да има
  повече в живота, всички са еднакви."
 549. И тогава отива в Ирландия:
 550. "Там са, там наистина са!
  Там са хората като мен!"
 551. Ето така се чувствам:
  "О, това е живота, добре"
 552. Това е, което исках
  и сега мога да отида и да го правя.
 553. Да, така че ние сме развълнувани
  да се върнем и чувствам, че
 554. съседите ни, хората, те си нямат
  представа какво предстои да ги удари,
 555. защото аз го имам, мога това да правя
  Боже, мога напълно това да го правя.
 556. Деяния 2:38 "А Петър им рече: Покайте се,
  и всеки от вас нека се кръсти
 557. в името Исус Христово
  за прощение на греховете ви;
 558. и ще приемете тоя дар,
  Светия Дух."
 559. Ние живеем в
  наистина вълнуващи времена в Европа,
 560. където започваме да виждаме възстановка
  на книгата за Деяния и в наши дни.
 561. Ние виждаме, че хората
  излизат с Благовестието,
 562. с демонстрация на Царството.
 563. И това често е
  много ясното евангелско послание,
 564. за отвръщане от нечии грехове.
 565. Част от пакета в действителност е
 566. кръщение и изпълване
  със Светия Дух.
 567. Толкова често в нашата църковна система
  те са разделени.
 568. Но какво виждаме все повече,
 569. че идват заедно в един поток,
 570. така както е
  в книгата за Деянията.
 571. Така че няма чакане.
 572. Така че, когато някой се покае
  и изрази вярата си в Исус,
 573. те го водят навсякъде,
  където има вода.
 574. Може да е навсякъде.
  Може да е езеро.
 575. Може да бъде във варел за дъждовна вода.
  Може да бъде във ваната или където и да е.
 576. Хората са кръщавани незабавно
 577. и в същото време,
  също изпълнени със Светия Дух.
 578. Първите думи, които
  излезнаха от устата на Исус, бяха:
 579. "Покайте се, Царството Божие наближи."
 580. Ние сме призвани
  да проповядваме покаяние днес.
 581. То е защото тази част е била изгубена
  в църквата днес.
 582. Ние говорим за вяра,
  но не говорим за покаяние.
 583. Те почти се страхуват
  да се говори за грях.
 584. Но ние сме призвани
  да говорим за греха.
 585. Ние сме призвани да проповядваме покаяние.
 586. Ние трябва да кажем какво е грях.
 587. Ние трябва да кажем,
  че тези хора,
 588. които продължават в греха,
  ще умрат.
 589. Ние трябва да говорим за греха преди
  да кажем за това,
 590. че Исус е Божият Агнец,
  които дойде да премахне греха ни.
 591. Защото ако не говорим за греха,
  какво трябва да правят хората с Исус?
 592. Къде отивате?
  - Аз отивам с Бог в рая.
 593. Защо?
  - Защото...
 594. Добър човек ли сте?
  - Да.
 595. Някога лъгали ли сте?
  - Да.
 596. Крали ли сте някога нещо?
 597. Изтеглил ли си нещо в нета, без да плащаш?
  - Да.
 598. Имал ли си секс извън брака?
 599. Това са три от десетте заповеди.
 600. През колко трябва да премина?
 601. Отнася се за това как сравняваме
  себе си един с друг.
 602. Разбира се, ако сравняваме себе си
  с хората наоколо,
 603. можеш да си мислиш,
  че си добър човек.
 604. Въпросът не е дали
  си добър човек.
 605. Въпросът е:
  Достатъчно добър ли си?
 606. В Библията се казва:
  Ако си извършил само един грях,
 607. то ти си виновен във всичките.
 608. Не е като при другите неща,
  като мислите, че е добро
 609. и вие имате лоши дела и добри...
 610. не е така.
  Но е, или е виновен или невинен.
 611. Ако един път сте нарушили закона,
  вие сте виновни в нарушаването на закона.
 612. Ако говорим за Бог.
  Няма човек, който изобщо
 613. може да отиде при Бог, в Рая
  чрез своите добри дела.
 614. Това не е възможно.
 615. И аз винаги съм си мислел,
  че съм бил добър човек, защото
 616. да, бил съм се
  малко твърде множко.
 617. Пил съм твърде много.
  Правил съм неща... Но!
 618. Този човек и този
  са много по-лоши от мен.
 619. Така че моят проблем бе,
  че се сравнявах с хората край мен,
 620. вместо да се сравнявам с Този,
 621. пред Когото ще се изправя един ден.
 622. Аз вярвам, че трябва да се върнем
  към това, което Библията ни показва.
 623. Покаянието не е толкова
  да чувстваме съжаление за греховети ни
 624. и каквото сме извършили,
 625. и как сме нарушили Божието Слово,
  в смисъл на самите себе си.
 626. Да съжаляваш не е истинското покаяние.
 627. То е част от него,
  но не е пълната история.
 628. Виждаме фараонът от Стария Завет
  с Израилтяните в Египет,
 629. той съжаляваше, той заяви:
  "О, аз съгреших против Бога."
 630. Така че той си призна греха, но той
  не се отвърна от греха.
 631. Никога не е само разкаяние.
 632. Много хора казват: виждаш ли,
  те съжаляват,
 633. те плачат,
  защото имат истински угризения.
 634. Юда от Новия Завет,
  той имаше угризения.
 635. Той беше толкова разкаян,
  че той извърши самоубийство,
 636. но той не се отвърна от греха.
 637. Когато четем Библията, виждаме че
  Бог свързва покаянието
 638. с прошката,
 639. вместо прошката с вяра в Исус.
 640. И аз си мисля гледайки от друга страна,
  как ние често си мислим,
 641. че с вяра в Исус, Бог
  автоматично ни прощава греховете.
 642. И като четете Библията откривате,
  че това не е случаят.
 643. Нека си представим,
  че помежду си играем шах.
 644. Аз местя и тогава е ваш ред.
 645. Искам да ви видя че премествате.
 646. Аз съм на ход.
  Вие сте на ход.
 647. Разрешено ли ми е да направя това?
  Да преместя едно тук и едно тук.
 648. Разрешено ли ми е да местя два пъти?
  - Не.
 649. Защо?
  Защото има правила.
 650. И правилата са, че местите по един път,
  тогава аз местя един път.
 651. Когато се касае за Бога.
  Ти си съгрешил.
 652. Ти си направил нещо,
  което е грешно
 653. и поради това
  ти си отделен от Бог.
 654. Не можеш да имаш общение с Бога
  поради греха ти.
 655. Нашият грях прави това, че Бог
  не може да има общение с нас.
 656. Бог гледа към вас и казва:
 657. Аз не искам да те накажа,
  но Съм свят, затова трябва да го направя,
 658. но в същото време искам
  да ти дам един шанс
 659. да получиш опрощение
  и ще получиш връзка с Мен.
 660. Така че Аз изпращам Сина Си, Исус,
  да умре за вас.
 661. Така че това е така.
 662. Вие сте съгрешили
  и сте счупили Божиите заповеди,
 663. поради това ние живеем без общение с Бог.
 664. Ние живеем живота си разделени от Бог.
 665. Бог поглежда надолу към вас и казва
  Аз не искам да те съдя
 666. искам да ти простя, така че
  изпратих Сина Си Исус, да умре за вас.
 667. Кой сега е наред?
  Ваш ред е.
 668. Бог иска да ви прости.
  Той иска да ви освободи
 669. и да ви даде нов живот,
  и да изцелява чрез вас.
 670. Той иска да направи тези неща.
  Но Той казва:
 671. "Местете, ваш ред е!"
  Той ви чака да го направите.
 672. Но веднага когато кажете, Покайвам се
  и получавате тази прошка.
 673. Веднага след като направите това,
  Бог ще ви прости.
 674. Толкова е важно да разберете,
 675. защото има толкова много хора
  и аз имах това също.
 676. Както вас, вярвах че има Бог.
 677. Но в съзнанието ми, в моя свят:
  "Добре, кога е времето,
 678. когато Той ще дойде при мен,
  зависи от Него,
 679. Той е велик, Той може да го направи
  когато си поиска."
 680. И аз прехвърлих отговорността на Него.
 681. Истинското дълбоко
  покаяние изисква действие.
 682. Не е само на слово,
  не е само нещо, което си мислим.
 683. Истинското покаяние
  не е само осъзнаването,
 684. че сте съгрешили
  против Светия Бог.
 685. Но когато признаете греха си на Него,
 686. разкаяте се на Него
 687. и се отвърнете от този грешен живот,
  и започнете
 688. да живеете Неговия живот.
 689. Думата за покаяние в Библията
  е думата "μετάνοια"
 690. което означава да мислим отново.
 691. И Бог иска от нас отново да помислим.
 692. За нашият живот и как сме живяли.
 693. Ако имаме преосмисляне за Бога
  и как нашите грехове Го засягат.
 694. Тогава Бог също ще преосмисли,
  какво Той мисли за нас.
 695. Деяния 22:16
  "И сега защо се бавиш?
 696. Стани, кръсти се
  и се умий от греховете си,..."
 697. И ако признаете греховете си,
  и ги изкарате на светлина,
 698. ще изпитате прошка.
 699. Но ако ги държите затворени,
  всеки път, когато направите крачка
 700. към светлината,
  сатана ще ви казва:
 701. "Но спомни си, но спомни си..."
  - Да, това е, което той прави.
 702. Но сега те са навън,
  признали сте ги.
 703. Вие сте Ми ги казали,
  вие сте ги казали.
 704. Водени от Светия Дух,
  може би ще кажете на целия свят.
 705. Незнам какво,
  но тук им прощение.
 706. Хората трябва да чуят това,
  има свобода.
 707. Има толкова много момичета
  преминаващи през това, толкова много жени.
 708. Те са направили точно същото,
 709. извършвали са го наоколо,
  тридесет, четиридесет, петдесет години.
 710. Това не е мястото където е свободата.
 711. Свободата е което усещаш точно сега.
 712. Дойдох днес, търсейки Бога,
  за дара езици.
 713. И за всичко останало в живота ми, за
  което може да се нуждая от избавление.
 714. През този уйкенд Бог ме избави
 715. и ме благослови с дарът езици
 716. и ме изми с водно кръщение.
 717. Живяла съм
  повече от тридесет години
 718. със срам и неудобство,
  като тайна
 719. че когато бях на двадесет
 720. имах аборт.
 721. И всеки един ден
  от този ден нататък
 722. дяволът е имал пътя си с мен.
 723. Така че също съм търсила Бога,
  докато гледах клипове на Торбен.
 724. Казвайки на Бог,
  не мога да го направя повече.
 725. Молейки се, питайки се,
  искайки да знам
 726. дали Той има прошка за мен.
 727. И тогава достигнах до това,
  че Той ме доведе тук този уйкенд.
 728. Чувствах, че съм водена
  да говоря с Торбен,
 729. че Бог има нещо да ми каже
  чрез него.
 730. Така че, ми бе дадена възможността
  от Бога, да бъда освободена.
 731. Освободена от тази болка.
 732. След повече от тридесет години аз съм
  свободна. Благодаря Ти Исусе благодаря Ти.
 733. Бъди свободна.
 734. ...това когато бях на двадесет години...
  Боже помогни ми...
 735. ...Имах един аборт
  и от този ден
 736. Бог се опита да ми каже, че е наред,
 737. но дяволът просто имаше
  тази голяма задръжка в моя живот.
 738. Той продължаваше да виси
  и да виси.
 739. Спомням си денят,
  когато се случи като вчера
 740. и чувствам болката по същия начин.
 741. Това е ново начало,
  това е нов старт.
 742. Готова ли си да се
  кръстиш в Исус Христос,
 743. да измиете греха си?
  - Да.
 744. Така че въз основа на собствената си вяра
  ние те кръщаваме в Исус Христос.
 745. Умри с Христос.
  Изправи се с Христос.
 746. Хайде, нека се молим за вас.
 747. Боже, благодарим ти за Елизабет.
  Боже, благодарим ти за Твоята свобода.
 748. И когато тя си призна това,
 749. друга жена се изправи
  и призна същия грях.
 750. И изведнъж нейното свидетелство
 751. точно донесе живот и
  прошка на друг.
 752. И тази жена бе кръстена във вода
 753. и тя усети тази свобода.
 754. По-късно бяхме на събрание
  с единайсет човека,
 755. където тя обясни как бе направила това
 756. и това бе грях, с аборта,
  но Исус прости греха й.
 757. Когато тя си призна
  и сподели това свидетелство
 758. на срещата с осемнайсет човека,
 759. на това събрание, там дойдоха
  дванайсет жени след това
 760. признавайки си същото.
 761. И тук виждаме мощта
  в признаването на греховете,
 762. мощта в кръщението във вода
  и за какво е Евангелието.
 763. Тези, които повярват и се кръстят
  ще бъдат спасени, казва Исус.
 764. Каквото е истински интересно
  относно водното кръщение е това...
 765. Аз вярвам, че през
  времето и традициите
 766. днес ние гледаме на тайнството
  много различно
 767. от това, което Библията ни показва,
  какво е тайнството в действителност.
 768. Често гледаме на тайнството като
  външен израз на вътрешната реалност.
 769. И това, което е интересно
  за това определение,
 770. е че взема духовното и
  физическото,
 771. и напълно разделя тези две неща.
 772. И в резултат на това,
  виждаме кръщението,
 773. като нещо което е само церемония
 774. и няма връзка с каквото
  и да било от духовната реалност.
 775. С други думи, това е
  точно като потвърждение
 776. на нещо, което вече
  е взело място в духа.
 777. Но кръщението е много,
  много по-различно от това.
 778. Това, което сме открили,
  е че кръщението
 779. не е нещо, което е само тайнство
 780. доколкото е външен израз
  на една вътрешна реалност.
 781. Виждаме, че когато
  отивате в тази вода
 782. Божият Дух се докосва до това.
 783. И когато физическото и
  духовно се свържат във водно кръщение
 784. Бог прави нещо чудодейно.
 785. Това, което е интересно, е че
  водното кръщение са две неща.
 786. То е едновременно
  баня и погребение.
 787. За да се къпиш,
  трябва да си мръсен.
 788. Така че какво означава това?
 789. Това означава, че човек,
  който ще се кръщава
 790. трябва да признае
  греховете си пред Бога.
 791. И в този смисъл, кръщението
  и покаянието вървят ръка за ръка.
 792. То се обръща и идва с вяра.
 793. Изискването за кръщение,
  което Бог иска от нас да донесем
 794. е покаянието
  и вяра в Исус Христос.
 795. Човек става мъртъв
  в греховете си.
 796. Каквото се случва, е,
  че ние вземаме този човек,
 797. който идва в греховете си,
  привеждайки доказателство за покаяние
 798. и след това го кръщаваме.
 799. Така че, когато този човек излезе,
  той е чисто нов и чист.
 800. Казвам на много хора, които срещаме,
 801. че водното кръщение
  не е просто чисто начало.
 802. Това е съвсем нов,
  чист живот, за започване.
 803. Напусни го, напусни го
  Още, още...
 804. Слава, слава...
 805. Хвалете Исус.
 806. Благодаря ти Исусе.
 807. Благодаря Ти Исусе, благодаря Ти Исусе.
 808. Благодаря Ти Исусе.
 809. Благодаря Ти Исусе.
 810. Благодаря Ти Исусе.
 811. Хвалете името Му, благодаря Ти Исусе.
 812. Благодаря Ти Исусе.
 813. Как се чувстваш?
 814. Чувствам, че нещо напусна от...
 815. Извира, това е живата вода
  която извира от теб
 816. и Бог я освобождава
  през устата ти.
 817. Клаудио, ти си напълно нов човек.
  - Амин.
 818. Добре ли се чувстваш?
  - Да.
 819. Това е само началото Клаудио.
 820. Това е само началото.
  - Да.
 821. Бог ти дава този Дар сега.
 822. Ще има моменти, когато
  може да не знаеш за какво да се молиш
 823. И сега можете да отидете
  във вяра и да се молите.
 824. Какво е страхотното при
  моленето на езици е,
 825. че мога да се концентрирам
  върху другите неща докато се моля,
 826. защото ума ми не се моли.
 827. Аз просто оставям устата ми
  да се движи с вяра.
 828. И Духът ходатайства чрез нас.
 829. Така че Бог просто ви използва.
 830. Духът идва
  и ходатайства чрез вас.
 831. Красиво е.
  - Амин, благодарение на Бога.
 832. Бог не е ли добър?
  - Да.
 833. Той е страхотен.
  - Той е.
 834. Научих нещо днес.
 835. Силата на водното кръщение
  в Исуса.
 836. Вече не е символ,
  както повечето църкви вярват,
 837. както аз вярвах,
  защото това бе всичко, което знаех.
 838. Просто си мислех, че е нещо,
  през което просто преминавате
 839. с поръсване или друго.
 840. Но има толкова много мощ,
 841. когато истински вярваш
  за какво е.
 842. За смъртта, за погребването,
  за близостта, старият човек,
 843. естеството си е отишло
  и новият човек се изправя.
 844. Както аз научих днес, вярвате ли
 845. в Исус, като Господ и Спасител?
 846. Да, вярвам.
 847. Е, старият човек потъва,
  ти умираш и новият човек се изправя.
 848. И веднага след като той се изправя
  от водата,
 849. той каза, че нещо го е напуснало.
 850. Една голяма тежест го е напуснала, повече
  няма никакви задържания в живота си.
 851. И незабавно той получи
  кръщението със Светия Дух.
 852. И този брат бе толкова разбит,
  той ридаеше.
 853. Той просто се държеше за гърдите,
  бе толкова ценно, да го видите.
 854. Бе толкова ценно да видите,
  какво Бог бе направил в живота му.
 855. И всичкото, което можеше да направи бе
  да плаче в Божието присъствие.
 856. И за мен, просто да видя,
  какво Бог имаше...
 857. Той кара, предполагам
  три, четири часа, за да дойде тук,
 858. защото това бе, което той искаше.
 859. И тази мисъл, която го атакуваше
  през цялото време
 860. вече нямаше сила над него
  и той е свободен, напълно свободен.
 861. И аз съм истински благодарен,
  че сега научих,
 862. че има нещо във
  водното кръщение,
 863. че има нещо в покаянието,
 864. че има нещо в имането
  на кръщението със Светия Дух.
 865. Всичките три неща са необходими.
 866. И това истински
  промени живота ми,
 867. и сега аз проповядвам това съобщение
  до деня, когато умра.
 868. Защото аз го преживях
  и това беше една от най-мощните
 869. демонстрации на Божията любов,
  която изобщо съм виждал.
 870. Причината че вярвам как
  ние виждаме тези неща да случват сега,
 871. е защото когато този стар човек умре
 872. демоните изгубват властта си
  и заграбеното си.
 873. Те повече не могат
  да мъчат мъртвия човек.
 874. Защото старият човек умира
 875. и когато излезнете от водата
 876. вие сте някой чисто нов.
 877. Има нов човек,
  облечен в старите си дрехи.
 878. Когато Исус ходеше тук на земята
 879. Той проповядваше покаяние.
 880. И след това учеше,
  че хората трябва да се родят отново,
 881. от вода и Дух.
 882. Но Той не можеше по това време
  да кръщава хората в Своето име.
 883. Той не можеше да кръщава хората
  със Светия Дух.
 884. Но след кръста,
  когато Петър се изправи на Петдесятница,
 885. ние чуваме пълното Евангелие за първи път,
  когато Петър казва:
 886. "Покайте се, и всеки от вас нека се
  кръсти... за прощение на греховете ви;
 887. и ще приемете тоя дар,
  Светия Дух."
 888. Клекни долу и ти му кажи:
  "Кръщавам те в Исус Христос"
 889. и се увери, че той отива надолу.
 890. Умираш с Христос.
  Ставаш с Христос.
 891. Свобода! Свобода!
  Иди си! Иди си!
 892. Свобода. Свобода.
 893. Вън! Напусни! Иди си!
 894. Заповядвам ти дух иди си!
  Веднага! Излез!
 895. Иди си! В името на Исус
  аз заповядвам на духа, иди си!
 896. Освободи го, веднага!
 897. Вън! Вън!
  Иди си!
 898. В името на Исус заповядвам
  на всеки демон, иди си, веднага!
 899. Иди си! Веднага!
  Излез!
 900. Аз заповядвам на този демон, иди си!
  Иди си, веднага!
 901. Демон иди си!
 902. Заповядвам на демоните
  напуснете веднага!
 903. Давай! Излез!
  Още още. Остави го!
 904. Заповядвам ти демон,
  в името на Исус, излез!
 905. Излез! Още!
  Иди си!
 906. В името на Исус
  заповядвам последното нещо да си отиде!
 907. Иди си в името на Исус,
  всеки демон! Излезте!
 908. Веднага!
  Напусни го, напусни го.
 909. Изпълни го, изпълни го, още
  свобода, свобода.
 910. Това е реално.
 911. Благодаря ти.
 912. Това е реално!
 913. Ако искате да четете книга за
  това, искам да ви препоръчам една книга.
 914. Може би сте чували за нея,
  името на книгата е Библията.
 915. Ето това ние четем в Библията.
 916. Той бе освободен и тогава
  Светият Дух го пое.
 917. Това не е само картина,
  това е реално.
 918. И ако това е реално в Библията,
  какво относно останалото?
 919. Всяка дума е реална,
  от началото до края.
 920. Алелуя.
 921. Приятелю!
 922. Все още си спомням
  стискането на юмруците ми
 923. и си спомням ударите на водата
 924. и тогава аз истински
  крещях силно и тогава
 925. Имаше някаква суматоха,
  нещо се случваше.
 926. Не знаех, че съм аз.
  Не знаех какво се случва.
 927. Бях със затворени очи
  и след това си отворих очите
 928. и бях в различно положение
  от мястото, където бях преди.
 929. Гледах, и Торбен беше там
 930. и бях изправен в тази посока, а
  преди бях изправен в друга посока.
 931. И не разбирах защо.
 932. Тогава там имаше
  още малко суматоха.
 933. Последното, което си спомням,
  че Торбен казва:
 934. "Демони, напуснете."
 935. Бях спокоен, след това
  просто то се успокои.
 936. Имаше спокойствие и тишина.
 937. Спомням си, като погледнах нагоре
  и там имаше много хора
 938. с включени камери.
 939. Много хора ме гледаха
 940. и аз бях малко шокиран.
 941. Както излизане от операция
  и всички са там.
 942. В условията на това как
  мога да го обясня.
 943. През моя живот
  и моите преживявания
 944. няма нищо, което
  да е близо до това.
 945. Най-доброто,
  от моите преживявания
 946. е като изваждането на зъб.
 947. Знаех, че нещо имаше там
 948. когато тази суматоха ставаше
  това не е имало право да бъде там.
 949. Сега е като че зъбът е бил изваден.
 950. Няма нищо там,
  то е излезло, отишло си е.
 951. И е като там да имаш нова кожа.
 952. Когато зъба ти е изваден
 953. искаш с езика да докоснеш мястото.
 954. Просто държиш езика си над
  мястото от където е изваден зъба
 955. за да почувстваш как е
  и беше като това.
 956. Имаше нещо ново и младо там,
 957. където този зъб е бил.
 958. Аз съм щастлив, свободен съм.
  Благодаря на Исус Христос.
 959. Веднага когато хората се кръстят
  започвам да се моля за тях
 960. за освобождение, защото сега
  те са умрели с Христа,
 961. те са възкръснали с Христос,
  така че сега сатана трябва да ги напусне.
 962. И е истински силно
  да видиш освобождение
 963. там, като част от кръщението.
 964. Беше толкова мощно,
  така че много хора дойдоха да го видят
 965. и изведнъж там имаше множество
  от 150, 200 човека, които гледаха.
 966. Точно след като той бе освободен,
  той получи кръщение със Светия Дух
 967. и проговори на езици,
  беше истински мощно.
 968. Тогава там трябваше да кръстим
 969. останалата част от семейството му,
  сина му, дъщеря му и жена му.
 970. Когато те дойдоха долу във водата,
  готови да се кръстят,
 971. Бог направи нещо удивително.
 972. Ние четем в Евангелието днес
 973. че Исус е бил кръстен в река Йордан.
 974. Четем, че небето се е отворило
 975. и Светият Дух слиза като гълъб.
 976. Аз и Лаурен, ние само казахме:
 977. "Да се молим ли да се
  случи нещо като това, днес,
 978. че ние ще видим знак на небето,
  когато се кръстим."
 979. Така че, когато се кръстихме
 980. Аз бях във водата
  чакайки да бъда кръстена.
 981. И чух хората от тълпата да казват:
  "Погледнете нагоре!"
 982. Аз се обърнах и погледнах нагоре,
  и видах "реално" написано на небето.
 983. Беше като отговор
  на моята молитва,
 984. когато щях да се кръстя.
 985. Благодаря Ти, Исусе.
 986. Всички посочиха и казаха:
  "Виж, виж нагоре!"
 987. И горе на небето
  там имаше само един самолет
 988. пишещ на небето "реален".
 989. Беше в същото време,
  когато се молех за съпруга й
 990. и той получи освобождение,
  и аз казвах:
 991. "Това е реално."
  "Това не е картина."
 992. "Ако това е реално, всичко което
  четем в Библията е реално."
 993. И изведнъж го видяхме на небето,
 994. че Бог написа "реален".
 995. РЕАЛЕН
 996. Тарбен, погледни нагоре!
  - Да, видях го.
 997. Да, видях го.
 998. Ние започнахме да проповядваме
  Евангелието след това
 999. и много повече хора
  се покаяха и се спасиха този ден.
 1000. Вместо кръщението само на осем
  човека, както очаквахме,
 1001. ние кръстихме повече
  от тридесет човека.
 1002. Защото хората, които
  видяха какво се случи,
 1003. видяха как хората се
  освобождават от демони,
 1004. видяха как те получиха Светия Дух.
 1005. Те също се покаяха
  от греховете си
 1006. и дойдоха и се кръстиха,
  и почувстваха същото.
 1007. Демоничният свят е толкова реален.
  Той е много реален.
 1008. Аз съм виждал проблясъци
  от това в църквите
 1009. когато евангелист е идвал
  или така наречен Божият човек е дошъл.
 1010. Хора, ходещи в авторитет.
 1011. Те се молят за хора
  и виждат техните изяви.
 1012. Но никога не бях виждал да се случва
  от моята собствена ръка.
 1013. Първото реално преживяване, което имах
 1014. и вероятно
  най-голямото преживяване
 1015. е когато жена ми и аз
  кръстихме някого
 1016. за първи път вкъщи.
 1017. Тя е била замесена с
  Ню Ейдж, изцеление чрез рейки,
 1018. четенето на карти таро, кристали и
  много неща на Ню Ейдж.
 1019. Ние я кръстихме и ако бяхме
  я оставили само с това,
 1020. както службата в обикновената църква,
  бихме имали усмивката й,
 1021. щяхме да й дадем сертификат и
  щяхме да имаме чаша кафе след това.
 1022. Но ние продължихме
  да се молим за нея след това
 1023. и след около две минути
  демоните започнаха да се проявяват.
 1024. Един след друг те се проявяваха
  и ние ги изгонвахме.
 1025. Това бе най-реалният,
  най-радикалният опит,
 1026. който някога съм имал.
 1027. Това отвори очите ми за
  битката, това е борба.
 1028. Ние не само питаме.
  Ние не им казваме, че е добра идея.
 1029. Но на нас ни е заповядано от Исус
  да гоним демони.
 1030. На нас е дадена отговорността,
  да освобождаваме хората, в името на Исус.
 1031. Защо става бой?
  Защото на сатана не му харесва.
 1032. Но сега ние отиваме под вода и тогава
 1033. тя ще се изправи и ще видите
 1034. свобода, ще видите свобода и нов живот.
 1035. Просто коленичи.
  Не се притеснявай, коленичи.
 1036. Просто коленичи.
  - Немога.
 1037. Не, можеш, можеш.
 1038. В името на Исус можеш, можеш.
 1039. Това е нов живот.
  Сатана е лъжец, сатана е лъжец.
 1040. Той е лъгал и той не иска
 1041. да дадеш всичко върху Исус Христос.
 1042. Защото, когато дадеш себе си върху Му,
  Той ще те освободи
 1043. и сатана ще изгуби,
  и той не иска това.
 1044. Можеш.
 1045. Коленете ми не искат да се свият.
 1046. Слез, в името на Исус.
 1047. Тя иска, но коленете й
  не искат да се свият.
 1048. Тя не може да слезне, става бой.
 1049. В името на Исус Боже благодарим.
 1050. Просто иди долу в името на Исус,
  просто иди долу.
 1051. Долу, долу, просто иди долу
  в името на Исус.
 1052. В името на Исус,
  в името на Исус иди долу.
 1053. Иди долу, иди долу,
  в името на Исус, иди долу.
 1054. Готова ли си да се кръстиш
  в Исус Христос?
 1055. Така че в твоята собствена вяра
  те кръщаваме в Исус Христос.
 1056. Само иди надолу. Умри с Христос.
  Изправи се с Христос.
 1057. Свобода! Свобода! Сатана иди си!
  Напусни я! Напусни я, сега!
 1058. Излез! Излез!
  Остави го! Върви си!
 1059. Излез! Върви си!
  Сега!
 1060. Освободи! Освободи!
 1061. Иди! Иди в името на Исус
  заповядвам на този религиозен дух
 1062. да си отиде, сега,
  в името на Исус!
 1063. Иди! Последното нещо, иди си!
 1064. Иди, иди, в името на Исус!
 1065. Иди! Сега!
 1066. Иди! Иди!
 1067. Махни се в името на Исус!
  Махни се!
 1068. Иди! Сега! Излез!
 1069. Всеки гняв, всеки страх
  отиди си сега в името на Исус!
 1070. Излез! Сега!
  Напусни! Напусни!
 1071. Излез, сега!
 1072. Заповядвам ти, иди си!
 1073. Иди, иди си сега!
  Свобода! Сега!
 1074. Остави го!
 1075. Заповядвам на този демон, иди си!
 1076. Заповядвам на този демон, иди си!
 1077. Излез! Излез! Сега!
 1078. Иди в името на Исус!
  Иди си сега в името на Исус!
 1079. Напусни сега!
 1080. Иди! Иди си, заповядвам на
  всеки демон пусни го сега!
 1081. Излез!
 1082. Иди си сега в името на Исус!
 1083. Излез!
  Излез сега!
 1084. Иди! Иди!
  Иди си в името на Исус!
 1085. Заповядвам на всеки дух да го напусне.
  Сега! Сега! Излез!
 1086. Напусни! Напусни!
  Напусни в името на Исус!
 1087. Излез! Излез!
 1088. Алелуя
 1089. Можеш ли да почувстваш свободата?
 1090. Свободен си.
 1091. Как е?
  - Велико е, благодаря ти!
 1092. Хойде, нов живот.
 1093. Хайде, виждаш ли го?
  Обичам това!
 1094. Хайде приятели, виждате ли го?
 1095. Това е силата на кръщението.
 1096. Покайте се от греховете си,
  пред Исус Христос...
 1097. Това е битка,
  но сатана е изгубил.
 1098. Исус е жив.
 1099. Нов живот, нов живот.
 1100. Свобода.
  - Да.
 1101. Хваля Бога.
  Хваля Исус.
 1102. Благодаря Ти, че я изпълваш,
  благодаря Ти, благодаря Ти.
 1103. Амин!
 1104. Амин!
 1105. Получи Светия Дух.
  - Да.
 1106. Той никога не е говорил
  на езици до сега.
 1107. Мощно!
 1108. Видели сме, че твърде много хора
 1109. са били освободени от греха
  в кръщението.
 1110. Виждали сме шизофреници
 1111. да се освободят от демони
  в кръщението.
 1112. Виждали сме хора с нарушено хранене
 1113. получаващи свобода
  при кръщението.
 1114. Видали сме как болни
  се изцеляват по време на кръщението.
 1115. Виждали сме мнозина,
  които не са могли преди
 1116. да получат кръщение
  със Светия Дух.
 1117. Но кагото се кръщават във вода,
 1118. Светия Дух пада върху им и те
  започват да говорят на езици.
 1119. Това е реално, казвам ти това е реално.
 1120. Незнам как да го обясня,
  но Божият Дух дойде
 1121. и аз бях истински кръстен с Духа,
  аз истински проговорих на езици.
 1122. Деяния 1:8
  "Но ще приемете сила,
 1123. когато дойде
  върху вас Светият Дух,
 1124. и ще бъдете свидетели за Мене...
  до края на земята."
 1125. Отивам да се моля
  и ти ще ми помагаш.
 1126. Как се казваш?
  - Катя.
 1127. Катя има безпокойство и
  също иска да се кръсти със Светия Дух.
 1128. Ние тъкмо се срещнахме и говорихме
  за кръщението със Светия Дух и как е
 1129. Боже,
 1130. аз вярвам в Теб,
 1131. вярвам в Теб, Исусе.
 1132. Покайвам се
 1133. и Те моля
 1134. да ме освободиш
 1135. от всяко безпокойство,
 1136. ела със Своя Свет Дух.
 1137. Изпълни ме.
 1138. Кръсти ме.
 1139. Сега.
 1140. В името на Исус.
 1141. В Библията е ясно,
  че винаги има знак
 1142. когато хората получат
  кръщението със Светия Дух.
 1143. В книгата за Деянията, глава 8
  можем да прочетем за Филип,
 1144. как той дойде в Самария
  и проповядва Евангелието.
 1145. Хората получиха съобщението
  и се покаяха,
 1146. и се кръстиха във вода
  в Исус Христос.
 1147. Но по това време
  те все още не бяха
 1148. получили кръщението
  със Светия Дух.
 1149. Така че, когато апостолите
  дойдоха те видяха,
 1150. че те не са получили
  кръщението със Светия Дух.
 1151. Така че те положиха ръцете си на тях
 1152. и те получиха кръщението
  със Светия Дух.
 1153. Не четем точно там, какво се е случило,
 1154. но знаем, че е имало знак.
 1155. Защо?
  Защото е имало едно момче, Симон.
 1156. Симон вижда как е бил даден Светия Дух,
 1157. чрез ръцете на апостолите.
 1158. Когато той вижда това,
  той поисква същата сила.
 1159. Като на тези хора,
  на които положи ръце
 1160. биха получили също Светият Дух.
 1161. Сега започваме да говорим на езици,
  когато кажа: "Сега"
 1162. просто кажи първите думи
  и ги пусни.
 1163. Сега.
 1164. Свети Дух, свобода.
 1165. Свобода, сега.
 1166. Свобода, сега.
  Свобода, свобода.
 1167. Свети Дух, свобода.
 1168. Свобода, сега.
  Ела с Твоята сила, сега.
 1169. Сила, сила.
 1170. Да, готино е, нали?
  Моето го извърших вчера.
 1171. Той бе кръстен със Светия Дух вчера
 1172. а ти днес.
 1173. Никога преди не бях говорил на езици.
 1174. Как... то просто дойде?
  - Да.
 1175. Как беше?
 1176. Беше страхотно,
  невероятна лудост.
 1177. Пробвай да си представиш
  тук по средата на улицата.
 1178. Това е страхотно, благодаря ти.
  Много ти благодаря.
 1179. Идете и кажете на другите
  за това.
 1180. Винаги съм чувствал,
  че има два лагера.
 1181. Ако отидеш в единия лагер, те
  само говорят за чудеса, чудеса.
 1182. Това няма смисъл за мен,
 1183. поради простата причина, че ако
  Исус единствено искаше,
 1184. да ни помогне с чудесата
  и с изцелението на тялото ми,
 1185. и това е всичко, което правим,
 1186. тогава това противоречи
  на целия аспект на
 1187. Божието обещание да даде на вярващите
  едно ново тяло, един ден.
 1188. Но в същото време, ако отида
  от другата страна в лагера
 1189. и кажа, че чудесата не са за
  днес, само е Божието Слово,
 1190. тогава е против Писанията,
 1191. защото Писанията казват,
  че Словото ще дойде със сила
 1192. и Той ще го утвърди с мощ.
 1193. И така, къде е този среден път?
 1194. И този среден път се
  намира в Словото Божие,
 1195. където има баланс и на двете,
 1196. където искаме Божието Слово
 1197. да се обедини със силата Божия
 1198. и действително да прави
  промени в живота на хората,
 1199. където хората истински ще
  бъдат изобличени от Светият Дух,
 1200. ще преживеят един нов живот,
  покаяние, обръщане от греха,
 1201. не само признаване на греха,
  но изоставянето на греха,
 1202. получаването на силата Божия,
 1203. водното кръщение,
  говоренето на езици
 1204. и оперирането въз основа
  от ден на ден
 1205. с мощта на Бог във вас
 1206. или по-скоро, в храма,
  който сме.
 1207. В продължение на години аз се
  правех на палячо с религията.
 1208. После се махнах напълно от нея
 1209. и после бе този глад да
  се върна обратно в нея.
 1210. И като се върнах, осъзнах,
  че има места в живота ми,
 1211. където бях блокиран в неверие.
 1212. Това не се случва днес,
  това бе само по времето на Исус
 1213. или това е само за няколцина.
 1214. Тогава четох Библията
  и там се казва:
 1215. Тези белези ще следват
  тези, които вярват.
 1216. Казвам, че съм вярващ,
  защо не се случват?
 1217. От което се нуждаем е да си
  подбуждаме вярата помежду си.
 1218. Ако имам група от хора
  и всички правим едно и също,
 1219. Аз се насърчавам във вярата си.
 1220. Същото е с вас сега.
 1221. Днес получихте дара за езици.
 1222. Ако не използвате този дар,
  какво ще се случи.
 1223. Той ще отстъпва.
 1224. Какво ще се случи
  ако го имаш сега
 1225. и не започнеш да си
  четеш Библията.
 1226. Всичко ще изхвърляте.
 1227. Отглеждайте го,
  нека бъде вашият живот
 1228. Нека Бог да бъде
  център на живота ви
 1229. и да правим това, което
  вършим за приятелите ви.
 1230. Мислете за всеки, който знаете,
  за всеки от приятелите
 1231. Обадете им се и им кажете
  какво става.
 1232. Споделете свидетелствата си
  и тогава се молете за тях.
 1233. Вярвайте, когато полагате
  ръцете за молитва...
 1234. Говоря с доверие... предположете
  от кога правя това?
 1235. От вчера.
  - Днес.
 1236. Днес е първият ми ден когато изцелявам.
 1237. Аз се моля за изцеление от днес.
 1238. Сега си представете, всичкият
  този църковен боклук, който сме учили
 1239. и никога нямаше да направя нещо
 1240. А сега със силата Божия в нас
 1241. можете да го направите сега
  и всъщност
 1242. търси някои, моли се за тях
  и ще имаш изцеление.
 1243. Това е мощта на Исус Христос.
  Той е изумителен.
 1244. Хайде, елате заедно
  и вижте какво се случва.
 1245. Ще видите какво Бог ще направи.
 1246. Не е ли това страхотно?
  - Да.
 1247. Коя иска да бъде първа,
  коя има проблем?
 1248. Не, не, наистина.
  - Получила си мехури, сега.
 1249. Добре.
  - Имаш болка в глезена ли?
 1250. Не, на крака ми.
  Имам мехури навсякъде.
 1251. Добре.
  Бъди изцелена в името на Исус.
 1252. Как се чувстваш?
  Движи си крака.
 1253. Боже мой.
 1254. Не, нищо не чувствам.
  - Наистина ли?
 1255. По скалата от едно до десет
  чувстваш ли някаква болка?
 1256. Само две.
  - Добре, нека се моля отново.
 1257. Кости, подравнете се,
  бъди изцелена в името на Исус.
 1258. Нищо не чувствам.
  Това е лудост.
 1259. Нали?
  Не е ли Исус страхотен?
 1260. Той е страхотен, нали?
  - Обичам Го.
 1261. Много благодаря.
  - Сигурна ли си?
 1262. Не го казвате за да ми угодите, нали?
  - Не, аз съм сериозна.
 1263. А всъщност мога да ходя...
  - Чудесно. Ходи и ми покажи, хайде.
 1264. Не те ли боли?
  Невероятно.
 1265. Хваля Исус, хваля Го...
  Коя е следващата?
 1266. Боли ме ставата на коляното ми.
 1267. Нали така?
  - Да.
 1268. От кога е така?
 1269. Започна около средата на миналата година
  и идва и си отива.
 1270. Какво ще кажеш
  има ли ниво на болка сега?
 1271. Чувстваш ли някаква болка?
 1272. Когато окажа натиск върху него...
 1273. Добре, нека се моля.
 1274. Колена, стави бъдете изцелени
  в името на Исус.
 1275. Движете го сега
  и вижте как се чувствате.
 1276. Просто го движете.
 1277. Това е малко смешно.
 1278. Беше там до преди две секунди,
  а сега не боли.
 1279. Изцяло? Напълно?
 1280. Изцяла, оказвам
  натиск върху него.
 1281. Ако окажа натиск върху
  него нормално аз чувствам като...
 1282. Напълно ли си отиде?
  - Да.
 1283. Хвали Бога за това.
 1284. Знаеш лш как тези
  изцеления стават?
 1285. Чрез силата на Исус.
 1286. Исус е Този, Който го прави, не аз.
 1287. Аз не съм някакъв специален човек,
  Аз съм просто един посланик.
 1288. Някой друг има ли нещо?
  Хайде.
 1289. Аз наскоро се възстанових
  от изкълчен глезен
 1290. и все още имам болка
  от време на време.
 1291. Имаш ли я сега?
  - Малко.
 1292. Движи се и виж каква болка имаш.
 1293. Да, имам болки.
  - Добре.
 1294. Глезени, бъдете изцелени
  в името на Исус.
 1295. Движи си глезена.
  - Чувствам се страхотно.
 1296. Хайде, малко ходи.
 1297. Това е толкова...
  - Не е ли Той удивителен?
 1298. Аз съм толкова удивен, колкото и ти,
  знаеш ли защо?
 1299. Аз съм един нов Християнин,
  Аз току-що бях кръстен във вода,
 1300. току-що получих кръщение
  със Светия Дух.
 1301. Говорих на чужд език.
  Точно както се казва в Библията.
 1302. И Библията казва,
  излез и изцелявай хората.
 1303. Не слушайте религиозни
  Християнски деноминации
 1304. всичко това е боклук.
  Всичко това е религия.
 1305. Последователите Христови
  правят това, което Исус казва да правим
 1306. и това е, което правим.
 1307. Ние сме само, обикновени хора.
 1308. Просто излизаме и
  слушаме това, което казва Исус.
 1309. Деяния 19:2
  Павел ги попита,
 1310. "Приехте ли Светия Дух
  като повярвахте?"...
 1311. Колко знаете за Светия Дух?
 1312. А кръщението със Светия Дух?
  - Той се застъпва за мен.
 1313. Чували ли сте за говоренето на езици?
 1314. Да, виждала съм
  когато бях по-млада,
 1315. но истински се уплаших,
  така че не бях сигурна какво беше това,
 1316. с много малко разбиране
  на Библията
 1317. и как Светият Дух работи.
 1318. Беше ми трудно да го разбера.
 1319. В църквата, в която ходя
  не съм го видяла да се случва до сега.
 1320. В книгата за Деянията, глава 19
  четем за Павел,
 1321. как той идва в Ефес,
  където среща вярващи.
 1322. Той не ги пита в коя църква ходят,
 1323. защото това не е важно.
 1324. Той ги пита:
 1325. "Приехте ли Светия Дух
  като повярвахте?"...
 1326. Тези вярващи все още не са
 1327. били кръстени във вода
  в името на Исус Христос
 1328. и все още не са
  получили Светият Дух.
 1329. Така че Павел там ги кръщава
  в Исус Христос
 1330. и когато полага ръце на тях,
 1331. те всичките получават Светият Дух
  и започват да говорят на езици.
 1332. Свобода, свобода. Още.
 1333. Повече свобода, свобода, сега.
 1334. Боже, благодаря Ти за Твоята любов,
  благодариме Ти за Твоята свобода.
 1335. Благодаря Ти, Свети Дух, че я изпълваш.
  Ти я изпълваш.
 1336. Никога същата, никога същата.
 1337. Как си?
 1338. Почувства ли че... Бог...
 1339. Никога ли не си почувствала това?
 1340. Никога няма да бъда същата.
 1341. И тук в Мола,
  аз положих ръка върху й
 1342. и Светият Дух падна върху нея.
 1343. Тя никога не бе преживяла
  това преди.
 1344. Тя бе толкова докосната от Светия Дух,
 1345. така че решихме да излезнем,
  да говорим и да се молим малко повече.
 1346. Навън, когато се молих за нея,
  един демон започна да се проявява.
 1347. Заповядвам на духа,
  иди си, сега!
 1348. Заповядвам на това,
  напусни я, сега!
 1349. Има свобода, има свобода!
 1350. Излез! Иди!
 1351. Свобода, сега, свобода, сега!
 1352. Иди!
  Иди, заповядвам на духа, иди си!
 1353. Иди! Иди! Сега! Иди!
 1354. Напусни я! Напусни я!
  Сега! Напусни я!
 1355. В началото не знаех
  точно за какво се моля,
 1356. но когато Бог ми откри.
 1357. Той ми показа греха в живота й,
  който тя бе извършила.
 1358. Когато й казах това,
  тя падна плачейки
 1359. и каза: "Как разбра,
  как разбра това?
 1360. Може ли Бог да ми прости?"
 1361. Там, извън Мола,
  това младо момиче срещна Бога.
 1362. Беше толкова силно,
  от една страна
 1363. там дойдоха трима охранители
  бягащи към нас и тя им каза:
 1364. "Идете си, идете си,
  искам да говоря с него,
 1365. искам да говоря с него."
 1366. И в този ден, това момиче
  срещна Бога.
 1367. По-късно следобеда тя дойде
  и ние се молихме за нея,
 1368. и тя получи кръщение със
  Светия Дух и говори на езици.
 1369. Беше много емоционално
  и когато той се моли за мен
 1370. никога не съм му споделяла
  преди,
 1371. но той ми каза това,
  което аз му напомних за
 1372. някой, който преминаваше през същото нещо.
 1373. Това е когато знам, че Бог
 1374. искаше да ми каже този ден,
  че Той ми е простил.
 1375. Въпреки, че аз не исках да си простя,
 1376. защото си мислех, че няма
  прошка за такова нещо.
 1377. Но този ден Бог използва Торбен,
  да ми каже, че
 1378. Той ме обича и ми прощава това,
  което съм направила.
 1379. И Той ми позволи да усетя това.
 1380. Никога няма да забравя и
  никога няма да бъда същата отново.
 1381. Можеш ли да кажеш вчера
 1382. и след това, какво се случи днес?
  - Да.
 1383. Съжалявам, аз съм истински щастлива.
  Мислех си за вчера,
 1384. това наистина е начина
  да ми кажеш.
 1385. Понеже се опитвах да намеря отговори
 1386. и никъде неможех да ги намеря.
 1387. Винаги бе нещо вътре в мен.
 1388. Вчера то бе финализирано за мен
  и аз наистина се радвам за това.
 1389. Така че днес се кръстих.
 1390. Чувствам се наистина страхотно след това.
 1391. Това е нещо, за което съм
  мислила да направя преди,
 1392. но си мислех, че има неща,
  които първо трябва да направя
 1393. преди да го направят това.
  Трябваше да говоря с пастора,
 1394. да имам няколко семинара или
  нещо такова,
 1395. Така че, въз основа на твоята собствена
  вяра те кръщаваме в Исус Христос.
 1396. Умри с Христос.
  Изправи се с Христос.
 1397. Боже, благодариме Ти за Мария.
 1398. Благодариме Ти за всичко,
  което направи Боже.
 1399. Благодариме Ти за това,
  което направи вчера и днес.
 1400. Благодариме Ти за това, което ще
  направиш в бъдещето, Господи.
 1401. Това е толкова невероятно, как Бог
  наистина отговаря на молитвите
 1402. и как Той може да ти даде,
  в Неговото перфектно време
 1403. нещата, които трябва да научиш
 1404. и които трябва да
  знаеш относно Неговата любов.
 1405. Аз всъщност се молих в нощта
  преди да срещна Торбен.
 1406. Докато пътувах по магистралата
  онази нощ, се молех.
 1407. Молех се, че ще имам това желание
  в сърцето си,
 1408. да Го позная, да Го достигна
  и всичко да Му дам,
 1409. но не знаех откъде да започна.
 1410. Чувствах, че Той бе избягал толкова далеч,
  че Той не е тук повече.
 1411. Но вчера Той ми отговори на молитвата
 1412. и ме накара да осъзная,
  че Той е бил тук през цялото време.
 1413. Той е бил тук когато съм скърбяла,
  когато съм била в депресия.
 1414. Имах голяма депресия.
 1415. Но аз продължавам да съм тук и съм
  представител на Неговата любов.
 1416. Аз истински си мисля,
  че когато църквата се върне
 1417. към истинското кръщение,
  към истинското Евангелие:
 1418. Покаяние, обръщане към Христос.
 1419. Бъди кръстен за прощение на греховете ти.
 1420. Умри с Христос и възкръсни с Христос
 1421. и бъди изпълнен със Светият Дух.
 1422. Това ще промени този свят.
 1423. Това, което виждаме
  в книгата за Деянията
 1424. е един органичен,
  динамичен живот с Бога.
 1425. Това не се базира на йерархията.
 1426. Не е базирано върху програми и проекти.
 1427. Това са хора, които следват Исус.
 1428. Както живеем в книгата за Деянията,
 1429. сега виждаме, как това играе в живота.
 1430. Сега, когато погледнем в това
  перфектно огледало на Божието Слово,
 1431. където се казва:
  "Словото стана плът."
 1432. Това се случва в живота ни.
 1433. То е, като сега гледаме на себе си,
  когато четем Писанията.
 1434. Виждам хора,
  дошло им до гуша от Писания.
 1435. Виждам хора,
  дошло им до гуша от традиции.
 1436. Виждам хора, които не ще приемат
  нищо освен истината.
 1437. Почти всеки един Християнин
  по света иска да види съживление.
 1438. Но моята картина
  на съживлението бе такава:
 1439. Няколко ангела от рая ще дойдат
  или светлина и всичко ще започне
 1440. и само се събуждате,
  и тогава имаме съживление.
 1441. Но това, което днес виждаме, е че
  когато Християните от тази планета
 1442. се активират, започнат да вършат
  нещата казани в Библията,
 1443. започнем да излизаме,
  да изцеляваме болните
 1444. да даваме Евангелието, да ги водим
  при Христос, тогава имаме съживление.
 1445. Аз вярвам, че съживлението е тук
  от както Исус дойде преди 2000 г.
 1446. Истински вярвам, че това
  е последната реформация.
 1447. Последната реформация на църквата.
 1448. Тези неща са реални, те са реални.
  Можете да ги правите.
 1449. Това е просто случай
  да ходим навън
 1450. и да започнем работа на улицата.
 1451. Ние крием много неща в църквата
 1452. и има голямо
  закрепостяване в църквата,
 1453. но ние трябва да излезем и отидем там
  и да го правим, накрая.
 1454. Бог е реален и Той ни е призовал да
  Му бъдем чираци, чираци Христови,
 1455. да покажем на света,
  че Той е реален.
 1456. Това е реално.
 1457. Реално е, казвам ти, това е реално.
 1458. Това е реално!
  Това е истински реално!
 1459. Това е истински реално!
 1460. Това е реално!
 1461. Ако това е реално в Библията,
  какво да кажем за останалото?
 1462. Всяка дума е реална,
  от началото до края.
 1463. РЕАЛНО
 1464. Това е реално.
  Ние живеем в последното време
 1465. когато Бог води Своята църква
  обратно в истината,
 1466. обратно към реалния живот,
  за който сме копняли.
 1467. Реалният живот, за който сме
  чели в книгата за Деянията,
 1468. където Светият Дух води.
 1469. Това се случва и това се
  случва навсякъде по света.
 1470. Нека да запазим фокуса,
  нека продължаваме да правим чираци
 1471. и нека Исус съгради Своята църква.
 1472. Аз вярвам, че това е последната реформация
 1473. и това е само началото.
 1474. Продължавате ли да си
  спомняте словото, което ви говорих?
 1475. Продължавате ли да си
  спомняте мечтата, която ви дадох?
 1476. Времето напира и календарът се запълва.
 1477. Но едно е необходимо,
  да прекарвате времето си с Мен.
 1478. Събуди се, Мой народе.
 1479. Скоро Аз се връщам.
 1480. Едно е необходимо
 1481. прекарвайте си времето с Мен
 1482. Аз ви водя
 1483. Ако искате да Ми бъдете чираци
 1484. трябва да се лишавате
  и положите своята собствена мечта долу.
 1485. Следвайте Ме, без значение за цената.
 1486. Тогава ще получите вечен живот.
 1487. Събуди се, Мой народе.
 1488. Скоро Аз се връщам.
 1489. Едно е необходимо
 1490. прекарвайте си времето с Мен
 1491. Аз ви водя
 1492. Имате ли време за Мен?
 1493. Да търсите Моето Царство.
 1494. Да търсите Моето лице.
 1495. Искам да ти говоря.
 1496. Искам да те водя стъпка по стъпка.
 1497. Аз те призовавам.
 1498. Ще ме следваш ли
  без значение колко струва?
 1499. Аз те призовавам, Аз те призовавам..
 1500. Subtitles by: Bozhidar Kavrakirov,
  Kris Chanev & Anna Chaneva.