Return to Video

The Last Reformation - The Beginning

 • 0:28 - 0:30
  Handelinge 19:5:
  Toe hul dit hoor,
 • 0:30 - 0:34
  is hulle gedoop in die Naam
  van die Here Jesus.
 • 0:35 - 0:38
  Vlees en sonde sterf.
 • 0:43 - 0:46
  Sterf met Christus.
  Staan op met Christus.
 • 0:47 - 0:51
  Dis reg, Heilige Gees kom,
  Heilige Gees kom, bevry haar.
 • 0:51 - 0:53
  Sterf met Christus.
 • 0:58 - 1:00
  Hand. 19:6: Paulus het hul die
  hande opgelê,
 • 1:00 - 1:02
  en die Heilige Gees het op hul gekom,
 • 1:02 - 1:05
  en hulle het met tale gespreek
  en geprofeteer.
 • 1:05 - 1:07
  Meer, Heilige Gees...
 • 1:13 - 1:16
  Kom met U Heilige Gees.
  Vul my.
 • 1:19 - 1:21
  Woorde het net begin kom.
 • 1:23 - 1:25
  Dankie, Here.
 • 1:27 - 1:29
  Wat het ek gedoen?
  - Wat?
 • 1:29 - 1:30
  Wat het ek gedoen?
 • 1:30 - 1:33
  Wat jy gedoen het,
  is om in tale te bid.
 • 1:33 - 1:35
  Handelinge 3:6-7:
  Maar Petrus sê:
 • 1:35 - 1:38
  "In die Naam van Jesus Christus
  van Nasaret, staan op en loop!"
 • 1:38 - 1:42
  ...en onmiddellik het sy voete
  en enkels sterk geword.
 • 1:51 - 1:52
  Is dit seer?
  - Nee.
 • 1:53 - 1:54
  Glad nie?
  - Nee.
 • 1:56 - 1:58
  In Jesus se Naam
  dank ek U, amen.
 • 1:59 - 2:01
  Dis gedoen?
  Halleluja!
 • 2:01 - 2:03
  ...langer as 'n maand
  en sy is in skok.
 • 2:04 - 2:06
  Dis Jesus.
 • 2:06 - 2:08
  Ek het na al hierdie
  dinge gekyk op TV,
 • 2:08 - 2:11
  en ek het dit nie geglo nie,
  maar vandag glo ek dit
 • 2:11 - 2:12
  want dit gebeur met my.
 • 2:12 - 2:14
  Pyn, gaan nou.
 • 2:14 - 2:18
  En jy kan dit doen.
  Staan nou op.
 • 2:20 - 2:22
  Dis reg, né?
  - Ja.
 • 2:22 - 2:24
  Dankie Vader, amen.
  Probeer om dit te voel.
 • 2:25 - 2:26
  Kan jy 'n verskil voel?
 • 2:28 - 2:30
  Regtig, dit is nie meer seer nie.
 • 2:30 - 2:31
  Wow.
 • 2:33 - 2:36
  God, dankie vir U genesing,
  want die pyn sal gaan.
 • 2:36 - 2:38
  Voel nou jou kop.
 • 2:38 - 2:42
  Nee...
  Ek voel geen pyn nie, broer.
 • 2:42 - 2:45
  Die pyn is nou weg.
  Die pyn is nou weg, ja.
 • 2:46 - 2:50
  Ons as die kerk vandag, staan
  voor 'n nuwe reformasie.
 • 2:50 - 2:52
  'n Reformasie,
  waarin ons terugkeer
 • 2:52 - 2:55
  na wat ons lees
  in die boek van Handelinge.
 • 2:55 - 2:56
  As jy na vandag se kerk kyk,
 • 2:57 - 3:00
  is dit soveel anders as wat ons lees
  in die boek van Handelinge.
 • 3:00 - 3:03
  Want ons het omtrent
  2000 jaar se geskiedenis,
 • 3:04 - 3:07
  waar die kerk weer en
  weer verander is.
 • 3:08 - 3:12
  Ons kan sien dat die kerk in die boek
  van Handelinge 'n lewende liggaam was.
 • 3:12 - 3:16
  Dit was 'n liggaam van gelowiges
  wat deur die Heilige Gees gelei is.
 • 3:17 - 3:20
  Die kerk was 'n beweging,
  'n beweging van dissipels.
 • 3:23 - 3:27
  Die Christendom het na Griekeland beweeg
  en 'n filosofie geword.
 • 3:33 - 3:36
  Dit het na Italië beweeg
  en 'n instelling geword.
 • 3:42 - 3:45
  Dit het na Europa toe gegaan
  en 'n kultuur geword.
 • 3:52 - 3:55
  Dit het na Amerika beweeg
  en 'n besigheid geword...
 • 3:58 - 4:03
  As jy 'n liggaam neem en
  'n besigheid daarvan maak,
 • 4:03 - 4:05
  is dit dan nie prostitusie nie?
 • 4:06 - 4:09
  En dit is wat ons vandag met
  die kerk gedoen het.
 • 4:09 - 4:14
  Ons het die kerk van Christus,
  die liggaam van Christus, onteer.
 • 4:14 - 4:18
  As gevolg daarvan benodig ons
  'n reformasie
 • 4:18 - 4:20
  waarin ons soveel dieper moet delf.
 • 4:21 - 4:24
  Dit gaan oor die leerstellings,
  dit gaan oor die Gees,
 • 4:24 - 4:29
  en dit gaan ook oor die hele sisteem,
  die kerksisteem,
 • 4:29 - 4:32
  waarom ons "kerk hou" soos ons dit doen.
 • 4:32 - 4:36
  Dit is tyd om terug te keer na wat
  ons lees in die boek van Handelinge.
 • 4:38 - 4:44
  God is nou besig om ons terug te
  neem na die begin.
 • 6:31 - 6:35
  Wat die boek van Handelinge die mees
  unieke boek in die Bybel maak,
 • 6:36 - 6:41
  is dat die boek van Handelinge
  die enigste boek in die hele Bybel
 • 6:41 - 6:44
  en die hele Skrif is,
  wat vir ons wys
 • 6:44 - 6:47
  hoe om werklikwaar uit te gaan
  en dissipels te maak.
 • 6:48 - 6:52
  As jy die evangelies lees wat die
  boek van Handelinge voorafgaan,
 • 6:52 - 6:55
  is dit interessant om te sien,
  al is hierdie boeke
 • 6:55 - 6:59
  geskryf tydens 'n era soos
  waarin hulle geskryf is,
 • 7:00 - 7:02
  waarskynlik omtrent dertig jaar
  na die kruis.
 • 7:02 - 7:06
  Maar die tydperk wat gedek
  word, is alles voor die kruis.
 • 7:06 - 7:09
  So ons sien nie die volheid
  van die Chistelike lewe hier nie,
 • 7:09 - 7:13
  want Christus het nog nie gesterf nie
  en is nog nie begrawe nie
 • 7:13 - 7:15
  en het nog nie opgestaan
  en Sy Gees gestuur nie.
 • 7:16 - 7:18
  So ons sien nie in
  die evangelies
 • 7:19 - 7:21
  hoe hulle uitgegaan en
  dissipels gemaak het nie.
 • 7:21 - 7:24
  Die Heilige Gees was nog
  nie uitgestort nie
 • 7:24 - 7:26
  en ons het ook nog
  nie die krag gehad
 • 7:27 - 7:29
  om uit te gaan en dit
  met sukses te doen nie.
 • 7:30 - 7:32
  Ek dink dit dra by tot baie
  van die vrees vandag
 • 7:32 - 7:34
  vir hulle wat nie die
  Heilige Gees ken nie.
 • 7:34 - 7:36
  Want Jesus het hulle beveel
  om te gaan wag.
 • 7:36 - 7:40
  Hy het gesê, wanneer My Gees
  kom, sal julle krag ontvang
 • 7:41 - 7:43
  en dan sal julle My getuies wees.
 • 7:44 - 7:47
  Dit is waar!
  Dit is regtig waar!
 • 7:50 - 7:52
  Amen, dit is waar!
 • 7:59 - 8:01
  Halleluja.
  - Sy is nou net genees.
 • 8:16 - 8:18
  Wonderbare Jesus.
  - Dankie Jesus.
 • 8:24 - 8:27
  Kyk net daar, sy loop.
 • 8:28 - 8:31
  Ek weet daar is in baie kerke
  'n uithangbord
 • 8:31 - 8:33
  op die muur, waar daar geskryf staan:
 • 8:33 - 8:37
  'Jesus is gister, vandag
  en vir ewig dieselfde.'
 • 8:37 - 8:41
  Ons as gelowiges vandag, glo dat
 • 8:42 - 8:44
  Jesus gister, vandag en
  vir ewig dieselfde is.
 • 8:45 - 8:50
  Maar as Hy dieselfde is,
  is die Heilige Gees ook dieselfde.
 • 8:52 - 8:54
  En as die Heilige Gees dieselfde is,
 • 8:55 - 8:58
  behoort dit wat ons lees in die boek van
  Handelinge ook dieselfde te wees.
 • 9:00 - 9:03
  Deur die krag van Jesus Christus word
  sy nou dadelik genees.
 • 9:06 - 9:09
  Hierdie man het nou net hierdie
  vrou genees.
 • 9:10 - 9:12
  Hy is oorstelp.
 • 9:13 - 9:18
  Dit is gedoen.
  - Dit is gedoen, dit is klaar.
 • 9:18 - 9:20
  Dit is klaar met sy trane.
 • 9:21 - 9:25
  Ek het op hierdie manier geloop,
  want ek kon nie vinniger beweeg nie.
 • 9:26 - 9:27
  Wat kan jy nou doen?
 • 9:33 - 9:34
  My suster, maak so.
 • 9:34 - 9:37
  Ek kon dit nie doen nie,
  dit kon ek nie doen nie.
 • 9:37 - 9:38
  En dit kon ek nie doen nie.
 • 9:38 - 9:41
  Ek sou geskreeu het
  as ek dit sou doen.
 • 9:41 - 9:42
  Alle eer aan Sy Naam.
 • 9:42 - 9:45
  In die boek van Handelinge sien
  ons die baie vroeë Christene,
 • 9:45 - 9:47
  die vroeë dissipels van Christus.
 • 9:47 - 9:50
  Hulle het in hierdie lewenstyl
  van dissipelskap gelewe.
 • 9:50 - 9:52
  Hulle het mense bereik in
  hulle huise, op die strate.
 • 9:53 - 9:54
  Hul het mense ontmoet
  waar hulle was.
 • 9:54 - 9:58
  En die evangelie het ontplof
  en versprei oor die hele wêreld.
 • 9:58 - 10:01
  Duisende en duisende en
  duisende mense het
 • 10:01 - 10:02
  tot geloof in Jesus Christus gekom
 • 10:03 - 10:05
  en is gedoop en het
  die Heilige Gees ontvang.
 • 10:06 - 10:08
  Maar iewers in die
  kerkgeskiedenis sien ons dat
 • 10:08 - 10:13
  die Christendom geïnstitusionaliseerd
  en 'n staatsgodsdiens geword het.
 • 10:13 - 10:18
  Dié hiërargie, die geïnstitusionaliseerde
  kerk het ons regdeur die reformasie gevolg
 • 10:19 - 10:21
  waarin Luther, Calvyn en Zwingli
  gearbei het.
 • 10:21 - 10:25
  Hulle het probeer om te hervorm en
  ons terug te bring na die ware evangelie,
 • 10:25 - 10:27
  terug na die boek van Handelinge toe,
 • 10:27 - 10:28
  maar hulle het gefaal.
 • 10:28 - 10:32
  Ons het nog steeds die gebou en
  die spesiale priesterdom.
 • 10:32 - 10:35
  Ons het nog steeds mense wat in
  spesiale geboue bymekaarkom,
 • 10:35 - 10:39
  op spesiale datums, met 'n hiërargie,
  en mense wat probeer
 • 10:39 - 10:43
  om offerhandes na die kerk te bring
  om God se guns te wen.
 • 10:43 - 10:47
  Luther het nie daarin geslaag om
  die kerk terug te bring
 • 10:47 - 10:49
  na wat ons lees in Handelinge nie.
 • 10:49 - 10:50
  Die Bybel is die boek van die lewe.
 • 10:51 - 10:54
  En dit word nie die boek van die lewe
  deur dit te bestudeer nie.
 • 10:54 - 10:57
  Dit word die boek van die lewe
  deur dit uit te leef.
 • 10:57 - 11:01
  Ek beveel die pyn in hierdie hand
  om te gaan in die Naam van Jesus.
 • 11:01 - 11:02
  Probeer dit weer doen.
 • 11:06 - 11:08
  Dis weg.
 • 11:09 - 11:11
  Wat is dit hierdie?
 • 11:11 - 11:13
  In die Naam van Jesus,
  nou dadelik, amen.
 • 11:14 - 11:15
  Toets dit.
 • 11:18 - 11:19
  Dit is weg!
 • 11:19 - 11:20
  Amen.
 • 11:21 - 11:23
  Gaan nou dadelik, in die Naam van Jesus.
  Probeer weer.
 • 11:27 - 11:29
  Bene, ek beveel julle om
  te genees in Jesus se Naam.
 • 11:30 - 11:31
  Probeer jou hand gebruik.
 • 11:35 - 11:40
  Is dit dieselfde as reiki?
  - Nee, Jesus.
 • 11:40 - 11:43
  Jesus, nie reiki nie.
  - Geen energie nie?
 • 11:43 - 11:45
  God! Nee, dis nie energie nie.
 • 11:45 - 11:47
  Dankie, Jesus.
 • 11:53 - 11:55
  Wat dink jy oor wat gebeur het?
 • 11:55 - 11:57
  Dit is goed.
  - Dis nogal goed?
 • 11:57 - 12:00
  Ons is gebore en hier op aarde
  geplaas met 'n doel.
 • 12:00 - 12:02
  Dit is, om God te soek en te vind.
 • 12:02 - 12:04
  Die probleem is dat ons
  Hom nie soek nie
 • 12:04 - 12:06
  en as gevolg daarvan
  vind ons Hom nie.
 • 12:06 - 12:08
  Het jy al gehoor van Jesus?
 • 12:10 - 12:13
  Ons lewe 2015 jaar
  na Jesus Christus.
 • 12:13 - 12:16
  God is 'n werklikheid, Hy het ons
  geroep om Sy dissipels te wees,
 • 12:16 - 12:19
  Jesus s'n, om uit te gaan en
  die wêreld te wys Hy bestaan.
 • 12:19 - 12:21
  Op die 5de April 1995 het ek
  tot bekering gekom.
 • 12:21 - 12:24
  Ek het bewus geraak van my sonde
  en my lewe vir Jesus gegee
 • 12:25 - 12:30
  en 'n lig het in my liggaam ingekom.
  Ek het op die vloer geval en God ontmoet.
 • 12:30 - 12:34
  Wanneer jy 'n wedergebore Christen word,
  kom die Gees van God in jou woon,
 • 12:34 - 12:36
  en jy sal dinge doen wat Jesus gedoen het.
 • 12:36 - 12:39
  Die Bybel sê ons moet daders
  van die Woord wees
 • 12:39 - 12:40
  en nie net hoorders nie.
 • 12:41 - 12:46
  As ons net die Woord hoor en dit nie
  doen nie, bedrieg ons onsself.
 • 12:46 - 12:48
  Ons is soos 'n man
  wat in 'n spieël kyk,
 • 12:49 - 12:53
  maar so gou as wat ons weggaan,
  vergeet ons wat ons gesien het.
 • 12:53 - 12:57
  Sondag na Sondag is daar
  miljoene Christene
 • 12:57 - 13:02
  wat in die kerk sit en luister
  na God se Woord.
 • 13:02 - 13:06
  Maar so gou as wat hulle weggaan,
  het hulle vergeet wat hulle gehoor het.
 • 13:07 - 13:12
  Elke pyn moet nou dadelik gaan,
  in die Naam van Jesus.
 • 13:12 - 13:14
  Van kop tot tone.
 • 13:19 - 13:22
  Jy kon dit nie vantevore doen nie?
  - Nee.
 • 13:23 - 13:26
  Dit is al so van 2005 af.
 • 13:28 - 13:30
  Hy lewe!
 • 13:45 - 13:48
  Hoe lank vandat jy nie meer kon loop nie?
  - Ek kon vir 10 jaar nie loop nie.
 • 13:49 - 13:51
  Is dit nie wonderlik nie?
 • 13:52 - 13:55
  Ek was baie klein toe ek hom laas sien
  loop het. - Ekskuus?
 • 13:55 - 13:57
  Ek was baie klein toe ek saam
  met hom geloop het.
 • 13:59 - 14:04
  Hy sal binnekort 13 wees.
  - So, hy was 3 jaar oud daardie tyd?
 • 14:26 - 14:30
  "Ek het 'n spiersiekte."
  "Ons sal daarvoor bid."
 • 14:31 - 14:34
  "Waar is dit?"
  "Oral in my liggaam."
 • 14:34 - 14:39
  Hulle het toe begin bid.
  4 of 5 mense het vir my gebid.
 • 14:40 - 14:46
  Ek het iets voel kraak in my rug.
  Toe kon ek opstaan en loop.
 • 14:49 - 14:52
  Ek het gewag, en toe het die dokter gekom.
 • 14:52 - 14:54
  "Hallo mnr. Ekkelboom, hoe gaan dit?"
 • 14:54 - 14:56
  Ek sê: "Goed."
  "En wat is dit wat ek hoor?"
 • 14:56 - 14:58
  Toe staan ek op.
 • 14:58 - 15:01
  Hy sê: "Wat het gebeur?"
 • 15:01 - 15:04
  Moenie vir my vra nie, vra vir God daarbo.
 • 15:07 - 15:12
  Hy sê: "Mag ek jou gelukwens?
  Ek hoop dit sal aanhou goed gaan."
 • 15:13 - 15:16
  Tot nou toe, en dit is nou Oktober
 • 15:16 - 15:19
  en dit het gebeur op die 8ste Junie.
 • 15:20 - 15:23
  Dit is nou omtrent 4 maande...
  Junie, Julie.
 • 15:23 - 15:27
  Ja, 4 maande. En dit gaan regtig goed.
 • 15:32 - 15:34
  As 'n pastoor,
  het ek in die laaste paar jaar
 • 15:34 - 15:38
  regtig honger begin word.
  Ek sou die boek van Handelinge deurlees
 • 15:38 - 15:41
  en ek het kwaad geword oor die manier
  waarop ek dinge sien gebeur het
 • 15:41 - 15:44
  in die boek van Handelinge, en ek
  het dit nie sien gebeur
 • 15:44 - 15:46
  in my kerk, of in my eie lewe,
 • 15:47 - 15:50
  of met die ouderlinge,
  of in die struktuur van die kerk nie.
 • 15:50 - 15:52
  Ons het nie uitgegaan
  om te gaan genees nie.
 • 15:52 - 15:55
  Ons sou mense hande oplê
  en hulle dan huis toe stuur
 • 15:55 - 15:59
  om miskien gesond te raak in die
  toekoms, of miskien nie.
 • 16:00 - 16:03
  Maar wat ek lees in Handelinge
  is dat die apostels
 • 16:03 - 16:06
  uitgegaan het, en hulle was net besig
  om hierdie dinge daagliks te doen.
 • 16:06 - 16:08
  Ek het regtig gevoel
  dit is wat ek wou hê.
 • 16:08 - 16:12
  So, vir twee jaar was ek honger
  vir hierdie dinge,
 • 16:12 - 16:15
  en het ek geglo dat dit is wat
  ek geroep was om te doen,
 • 16:15 - 16:17
  maar ek kon dit nie
  regtig doen nie.
 • 16:17 - 16:20
  Die kerksisteem moet verander.
 • 16:20 - 16:28
  Ons moet ophou om 'n instelling te wees
  wat fokus op geboue en Sondag-dienste.
 • 16:28 - 16:31
  Mense sit jaar na jaar in kerke
 • 16:31 - 16:36
  en wag vir daardie spesiale prediker
  om vir hulle te kom bid,
 • 16:36 - 16:38
  en te sê hulle het nou die
  salwing ontvang.
 • 16:38 - 16:42
  Nou kan jy uitgaan en dit of
  dat vir God gaan doen.
 • 16:42 - 16:45
  Of hulle sit net daar
  en hoop dat iemand
 • 16:46 - 16:47
  hulle sal raaksien,
  hulle talente sal sien.
 • 16:48 - 16:51
  En dit is nie wat die Bybel
  vir ons sê om te doen nie.
 • 16:51 - 16:53
  Dit is nie wat Jesus
  vir ons sê om te doen nie.
 • 16:55 - 16:59
  In 1995 het ek as 'n bakker gewerk
  en het nie enigiets van God geweet nie.
 • 16:59 - 17:01
  Ek het nie enigiets van
  die Bybel geweet nie.
 • 17:01 - 17:07
  Ek was 'n jong seun in Denemarke,
  gedoop in die Lutherse kerk.
 • 17:07 - 17:10
  Ek is voorgestel in die Lutherse kerk
  toe ek veertien was.
 • 17:11 - 17:14
  Maar dit was tradisie,
  dit is tradisie vir baie mense vandag.
 • 17:14 - 17:18
  Een aand het ek in die lug opgekyk en
  gesê: "Komaan, God, is U daar?
 • 17:18 - 17:21
  As U daar is, kom en neem my.
  Ek wil U ken."
 • 17:21 - 17:24
  Kort daarna het ek
  die evangelie gehoor
 • 17:24 - 17:29
  en op die 5de dag van April 1995,
  09:30 in die aand
 • 17:29 - 17:31
  het ek my bekeer
 • 17:31 - 17:33
  en ek het alles vir Jesus gegee.
 • 17:33 - 17:35
  Maar toe het ek begin
  om na 'n kerk toe te gaan.
 • 17:36 - 17:40
  Ek het begin word soos
  die mense in die kerk.
 • 17:40 - 17:42
  Ek het gedink om 'n Christen te wees
 • 17:42 - 17:48
  het beteken om God te ontmoet en dan na 'n
  kerk te gaan en daar te sit elke Sondag.
 • 17:48 - 17:51
  Maar ek het meer en meer
  gefrustreerd geraak.
 • 17:51 - 17:56
  Want ek het gevoel: Daar moet meer wees
  as om net na 'n kerk toe te gaan,
 • 17:56 - 17:59
  twee ure elke Sondag daar te sit,
 • 17:59 - 18:02
  en te luister hoe iemand preek.
 • 18:02 - 18:06
  Op 'n stadium het ek net begin
  om die boek van Handelinge te lees.
 • 18:06 - 18:10
  Om te lees oor die eerste Christene,
  oor hoe hulle gelewe het.
 • 18:11 - 18:13
  Hulle het nie dieselfde dinge
  gedoen as ek nie.
 • 18:13 - 18:18
  Hulle het gesien hoe lewens verander
  oral waar hulle gekom het.
 • 18:18 - 18:22
  Op daardie tydstip was ek so gefrustreerd,
  want ek was al 'n Christen
 • 18:22 - 18:24
  vir baie jare.
 • 18:24 - 18:26
  Maar ek het nooit siekes genees of
  demone uitgedryf nie,
 • 18:27 - 18:32
  ek het nog nooit enigiemand na Christus
  gelei of die lewe ervaar
 • 18:32 - 18:37
  waarvan ons lees in die eerste kerk,
  in die boek van Handelinge nie.
 • 18:37 - 18:39
  So, eendag het ek uit
  frustrasie gesê:
 • 18:39 - 18:43
  "God, ek gee U alles.
  Ek wil hierdie lewe sien."
 • 18:43 - 18:48
  En toe het ek begin om hierdie lewe
  meer en meer en meer te sien.
 • 18:48 - 18:50
  Maar die probleem was
  dat in die begin
 • 18:50 - 18:53
  daar niemand was wat my
  'n dissipel kon maak nie.
 • 18:53 - 18:57
  Daar was niemand wat soos Jesus gemaak
  het toe Hy gesê het:
 • 18:57 - 19:00
  "Kom en volg My en Ek sal julle
  vissers van mense maak" nie.
 • 19:00 - 19:03
  Kom en volg My,
  Ek sal vir jou wys
 • 19:03 - 19:05
  hoe om siekes te genees,
  die evangelie te verkondig.
 • 19:05 - 19:11
  Ek sal jou wys en jou leer hoe om effek-
  tief te wees in die Koninkryk van God.
 • 19:11 - 19:13
  Niemand het dit gedoen nie.
 • 19:13 - 19:15
  Maar wat nou anders is, is dat
 • 19:15 - 19:18
  ons nou begin het om
  mense dissipels te maak.
 • 19:19 - 19:21
  As ons neem wat ons geleer het
  en dit gee
 • 19:21 - 19:26
  aan die volgende generasie dissipels
  en hulle sit dit voort van daar af,
 • 19:26 - 19:29
  dit dan neem, en dit gee
  vir die volgende generasie dissipels,
 • 19:29 - 19:32
  sal ons in 'n baie kort tydjie
  dissipels hê
 • 19:32 - 19:36
  wat rondloop op aarde
  en net soos Jesus lyk,
 • 19:36 - 19:40
  dieselfde dinge doen as wat Jesus gedoen
  het, ja, selfs groter dinge,
 • 19:40 - 19:42
  omdat Hy na die Vader gegaan het.
 • 20:24 - 20:27
  Nou sal ons luister na 'n
  vriend van ons
 • 20:30 - 20:31
  in Sweeds.
 • 20:38 - 20:40
  Swede is koning!
 • 20:41 - 20:44
  Vader, ek bid dat ons
  Europa vir U sal verower,
 • 20:44 - 20:47
  ook Denemarke, en Noorweë,
  en die hele wêreld, vir U!
 • 21:01 - 21:05
  Ek het omtrent elf jaar gelede
  'n Christen geword.
 • 21:05 - 21:08
  Ek het in die Sweedse
  staatskerk ingekom
 • 21:08 - 21:10
  van 'n totale nie-Christelike
  agtergrond.
 • 21:11 - 21:16
  Met verloop van tyd het ek en my
  vrou na 'n ander stad getrek
 • 21:16 - 21:20
  en daar deel geword van
  'n baie groot kerk.
 • 21:20 - 21:26
  Ons het leiers geword in 'n groot
  uitreik-aksie in daardie kerk.
 • 21:27 - 21:32
  Ons moes 'n voorbeeld wees, maar ek het
  nog nooit enigiemand na Christus gelei nie
 • 21:33 - 21:35
  ek het nog nooit enigiemand
  self gedoop nie,
 • 21:35 - 21:38
  ek het nog nooit enigiemand vir wie
  ek gebid het, sien gesond word nie.
 • 21:38 - 21:42
  Ek het by 'n punt gekom toe ons
  een aand uitgegaan het
 • 21:42 - 21:47
  en daar 'n man na my tafel toe gekom
  en gevra het:
 • 21:47 - 21:50
  "Haai, ek sien wat julle doen,
  ek wil 'n Christen word.
 • 21:50 - 21:52
  Hoe kan ek een word?"
 • 21:52 - 21:55
  My reaksie was:
  "Goed, ek sal jou môre kom oplaai
 • 21:55 - 21:57
  en jou kerk toe neem."
 • 21:57 - 21:59
  Ek maak toe so,
  ek neem hom kerk toe
 • 21:59 - 22:03
  en het hom na die pastoor toe gebring,
  en die pastoor het hom tot redding gelei.
 • 22:04 - 22:08
  Maar dit het my laat reageer, ek het
  begryp dat iets verkeerd was.
 • 22:08 - 22:11
  Want ek lees baie Bybel,
  ek was Bybelskool toe vir 'n paar jaar,
 • 22:12 - 22:15
  ek het geweet wat die Bybel sê,
  en ek was die een
 • 22:15 - 22:17
  wat hierdie dinge moes doen.
 • 22:17 - 22:20
  Ek was die een wat my hande
  op die siekes moes lê
 • 22:20 - 22:22
  en hulle sien herstel.
  Ek was die een
 • 22:22 - 22:26
  wat mense moes doop in water,
  en ek het dit nie gedoen nie.
 • 22:26 - 22:27
  So, iets was verkeerd.
 • 22:28 - 22:30
  Ek het begin dink,
  miskien lieg hulle,
 • 22:30 - 22:32
  miskien is dit nie waar
  wat mense my vertel nie.
 • 22:33 - 22:34
  Ek het toe begin uitgaan.
 • 22:34 - 22:37
  Elke oggend as ek wakker word
  het ek tot die Here gebid.
 • 22:37 - 22:39
  Soms het dit gereën, gesneeu -
  slegte weer -
 • 22:39 - 22:42
  maar ek het net uitgegaan, ek
  het regtig uitgeroep tot God:
 • 22:42 - 22:46
  Ek wil U ken,
  ek wil die ware lewe hê.
 • 22:47 - 22:52
  Eendag was ek by die werk, besig
  om 'n Christelike koerantjie te lees.
 • 22:53 - 22:56
  Daar was 'n klein notatjie daarin
  oor 'n Deense man,
 • 22:57 - 22:59
  wat in 'n winkelsentrum in Swede
 • 23:00 - 23:02
  vir siek mense gebid het, en
  hulle is genees.
 • 23:02 - 23:05
  En ek het gedink: Wat!
  Ek het voorheen sulke artikels gesien,
 • 23:05 - 23:07
  maar die een het my aangeraak
  en ek het gevoel dis God.
 • 23:07 - 23:12
  Ek het hom toe gebel en hy het geant-
  woord, hy was 'n normale mens nes ek.
 • 23:13 - 23:15
  Ons het gesels en ek het hom
  vertel van my pad
 • 23:15 - 23:19
  en hy het gedink, dis wonderlik,
  ons moet mekaar ontmoet.
 • 23:19 - 23:22
  Ek het 'n paar vriende genooi
  en ons is na hom toe in Denemarke.
 • 23:23 - 23:27
  Toe vra hy vir ons:
  "Hoekom het julle Denemarke toe gekom?"
 • 23:27 - 23:29
  Ons het gesê:
  "Ons wil siekes sien gesond word."
 • 23:30 - 23:33
  Hy sê toe,
  "Goed, oor omtrent vyftien minute
 • 23:33 - 23:35
  sal julle die eerste persoon
  sien gesond word."
 • 23:35 - 23:40
  Ek het gedink, ja, ja.
  Ek kon dit nie glo nie.
 • 23:40 - 23:42
  Hoe kan dit deel van
  my lewe wees?
 • 23:42 - 23:46
  Maar ons het uitgegaan strate toe
  en 'n groep mense raakgeloop,
 • 23:47 - 23:49
  dalk omtrent 25, 30 jaar oud.
 • 23:50 - 23:55
  Een van die meisies het 'n probleem
  met haar knie gehad vir baie jare.
 • 23:55 - 23:58
  Hy het vir my gesê om my hande op
  haar knie te lê
 • 23:58 - 24:00
  en die pyn te beveel
  om weg te gaan.
 • 24:00 - 24:03
  Ek het amper flou geword,
  ek was so senuagtig,
 • 24:04 - 24:07
  Ek het geen geloof gehad nie maar
  ek het gesê, goed ek sal dit doen.
 • 24:07 - 24:11
  Ek doen dit toe, en sy het amper
  opgespring en ek het gedink: Wat?!
 • 24:11 - 24:13
  En sy het gesond geword.
 • 24:13 - 24:18
  En die hele skare was...
  Dit het my geruk.
 • 24:18 - 24:20
  Ek het net besef, dit is waar,
  dit is waar.
 • 24:20 - 24:22
  Dit was genoeg vir my.
 • 24:23 - 24:25
  Ek het vir een mens gebid,
  en toe het ek alleen gegaan.
 • 24:27 - 24:30
  Ons as Christene is geroep
  om dissipels te maak.
 • 24:31 - 24:35
  'n Ander woord wat ons begin gebruik
  het, is 'kickstarting.'
 • 24:36 - 24:38
  Dit is soos met 'n motorfiets,
  wanneer jy
 • 24:38 - 24:41
  die enjin wil aanskakel:
  jy 'kickstart' dit.
 • 24:41 - 24:46
  En wanneer die motorfiets aangeskakel
  is, kan jy ry net waarheen jy wil.
 • 24:47 - 24:51
  Op dieselfde manier, moet ons
  as Christene ge-'kickstart' word
 • 24:51 - 24:54
  in die dinge wat Jesus
  ons geroep het om te doen.
 • 24:54 - 24:58
  Wanneer ons byvoorbeeld, 'n Christen
  'kickstart' om siekes te genees,
 • 24:58 - 25:02
  neem ons hulle uit op die strate en sê:
  kom en volg ons.
 • 25:02 - 25:05
  En ons wys vir hulle hoe om
  dit te doen.
 • 25:05 - 25:09
  Wanneer hulle dit een keer gedoen het,
  kan hulle dit weer doen.
 • 25:09 - 25:12
  Jy sê jy het pyn oral in jou liggaam,
  maar die meeste in jou bene?
 • 25:12 - 25:14
  Ja.
  - Ek sal daarvoor bid, jy sal sien.
 • 25:16 - 25:18
  Ek beveel alle pyn
  om dadelik te gaan.
 • 25:18 - 25:20
  Wees nou genees
  in jou hele liggaam.
 • 25:20 - 25:23
  Ek beveel alle pyn om die
  liggaam nou dadelik te verlaat.
 • 25:23 - 25:24
  Die hele liggaam, nou dadelik.
 • 25:25 - 25:28
  Ek bid vir genesing, nou dadelik,
  in die Naam van Jesus, amen.
 • 25:28 - 25:31
  Beweeg dit net, probeer net
  om dit te beweeg.
 • 25:31 - 25:33
  Probeer om dit te voel.
 • 25:34 - 25:36
  Dit voel goed.
  - Dit voel goed, ja?
 • 25:36 - 25:38
  Maar voel jy nou enige pyn?
 • 25:40 - 25:42
  Nee.
  - Is dit weg?
 • 25:44 - 25:45
  Mense word verras.
 • 25:45 - 25:49
  Ek beveel hierdie rug om nou dadelik
  heeltemal te herstel.
 • 25:49 - 25:51
  Buig so, probeer om dit te voel.
 • 25:52 - 25:54
  En kom weer regop.
  - Regtig, dit is weg.
 • 25:54 - 25:57
  Regtig.
  - Wat?
 • 25:57 - 25:59
  Ek belowe.
  - Ek maak dit nie op nie,
 • 26:00 - 26:04
  jy kan voel dit het net weggegaan.
  - O ja. O my God.
 • 26:04 - 26:07
  Dis besig om regoor die wêreld te groei.
 • 26:08 - 26:10
  In die laaste jare het ons
 • 26:10 - 26:14
  honderdduisende mense
  gesien genees word
 • 26:14 - 26:17
  deur normale gelowiges,
  wat ge-'kickstart' is
 • 26:18 - 26:21
  en begin uitgaan het
  om die siekes te genees.
 • 26:21 - 26:26
  En daardie mense begin nou
  om ander mense na Christus te lei.
 • 26:27 - 26:32
  So, in die laaste jare het ons
  duisende mense na Christus sien kom.
 • 26:32 - 26:35
  En dit is regtig kragtig.
 • 26:35 - 26:39
  Ek het Stockholm toe gekom
  en hierdie broer ontmoet,
 • 26:40 - 26:45
  en hy was daar saam met 'n klomp ouens,
  en sy vrou was ook daar.
 • 26:45 - 26:46
  Toe het hy uitgegaan.
 • 26:47 - 26:49
  Hy't eers 'n persoon
  met pyn gestop
 • 26:49 - 26:52
  en hy het sy hand op hierdie persoon
  gesit en hy het gesond geword.
 • 26:52 - 26:56
  En ek het gedink:
  Sjoe, dis wonderlik!
 • 26:56 - 26:58
  Hierdie persoon is genees,
  en ek het gedink,
 • 26:58 - 27:00
  nou is dit nie meer net
  op Youtube nie.
 • 27:00 - 27:04
  Ek kyk nie hierna op Youtube nie,
  maar ek sien dit hier reg voor my.
 • 27:04 - 27:08
  Dit was wonderlik, om die reaksie van
  die persoon te sien wat gesond geword het.
 • 27:08 - 27:12
  Volgende het 'n daar 'n
  dame gekom,
 • 27:12 - 27:15
  en sy het pyn op haar maag gehad.
 • 27:15 - 27:18
  Hierdie man, wat my
  ge-'kickstart' het, het gesê:
 • 27:18 - 27:21
  Nou's dit jou beurt.
  Sit net jou hand op haar
 • 27:21 - 27:23
  en beveel die pyn om te gaan.
  Ek sit toe my hand op haar,
 • 27:24 - 27:26
  ek het geaarsel maar
  nogtans my hand op haar gesit
 • 27:26 - 27:30
  en net beveel:
  In Jesus se Naam, pyn, gaan.
 • 27:30 - 27:34
  Ek het net my hand weggeneem en skielik -
  jy moes dit gesien het -
 • 27:34 - 27:38
  dit het op haar gesig geskryf gestaan,
  haar gesig het gesê, hoe't jy dit gedoen?
 • 27:38 - 27:40
  Wat...!?
 • 27:40 - 27:43
  Skeer jy die gek met my?
  Nee, ons skeer nie gek nie.
 • 27:43 - 27:46
  Dit is waar, en dit is
  hoekom ons dit doen.
 • 27:47 - 27:49
  Nee.
 • 27:50 - 27:52
  Dis malligheid.
 • 27:52 - 27:55
  Jesus het jou genees, nie ek nie.
 • 27:55 - 27:57
  Sjoe, ek het nog nooit so
  iets gesien nie,
 • 27:58 - 28:01
  my drome het net waar geword,
  net daar.
 • 28:01 - 28:04
  Dit was werklikwaar die beste dag
  van my lewe,
 • 28:04 - 28:07
  om deel te wees van iets waarna ek
  so lank gesmag het.
 • 28:07 - 28:11
  So, op pad terug huis toe, was ek
  so vol vreugde.
 • 28:11 - 28:13
  Ek het toe in die bus gesit
  op pad huis toe.
 • 28:14 - 28:20
  Toe ek daar aankom, kon ek nie net
  sit of huis toe gaan nie.
 • 28:20 - 28:24
  Ek het net in die stad rondgeloop
  en het vir mense gebid.
 • 28:24 - 28:27
  Op daardie selfde dag het ek
  hierdie meisies raakgeloop,
 • 28:27 - 28:29
  ek het vir hulle gebid en hulle is
  onmiddellik genees.
 • 28:30 - 28:31
  Ek het gedink: Wow!
 • 28:31 - 28:34
  Hierdie is nie iets wat in Stockholm
  gebeur en daar gebly het nie.
 • 28:34 - 28:36
  Dit gaan voort, jy weet.
 • 28:36 - 28:39
  Van toe af het ek elke dag
  uitgegaan.
 • 28:39 - 28:45
  Ek was elke dag uit op die strate en
  ek het duisende sien gesond word.
 • 28:45 - 28:49
  Dit het my net verander.
  Dit het my totaal verander.
 • 28:49 - 28:51
  Dit is wow.
 • 28:55 - 28:57
  Beweeg jou been.
 • 28:58 - 29:00
  Ek voel niks nie.
 • 29:01 - 29:02
  Het dit verdwyn?
 • 29:03 - 29:04
  Ek kan dit nie voel nie.
  - Nee.
 • 29:05 - 29:07
  Ek kan dit nie voel nie.
 • 29:08 - 29:09
  Ek kan dit nie voel nie.
 • 29:09 - 29:12
  Is dit nie eienaardig nie?
  - Ja.
 • 29:12 - 29:14
  Dit was Jesus wat jou genees het.
 • 29:20 - 29:22
  Buig so en probeer dit voel.
 • 29:25 - 29:28
  Dit het gewerk, Dennis.
  - Probeer dit. Probeer dit.
 • 29:32 - 29:34
  Hoe voel dit nou?
  - Dit voel perfek.
 • 29:34 - 29:38
  Is al die pyn weg?
  - Al die pyn is heeltemal weg.
 • 29:39 - 29:41
  Ek sweer voor God.
 • 29:41 - 29:42
  Dankie, Jesus.
 • 29:43 - 29:46
  Ek het nie verwag wat ek gesien het nie,
  of ek het, op 'n manier...
 • 29:46 - 29:49
  Ek het dit al baie in video's
  sien gebeur
 • 29:49 - 29:51
  maar ek kon dit nog nooit
  self doen nie
 • 29:51 - 29:53
  en ek het heeltemal verwag
  dat dit is wat God doen.
 • 29:53 - 29:57
  Dit is hoe Hy my gebruik,
  dit is my doel hier.
 • 29:57 - 30:03
  Ons het vir een meisie gebid
  wat probleme met haar rug gehad het.
 • 30:03 - 30:05
  Ek dink sy het 'n
  operasie gehad.
 • 30:05 - 30:08
  Pyn, gaan dadelik.
  Rug, herstel nou dadelik.
 • 30:08 - 30:13
  In die Naam van Jesus.
 • 30:13 - 30:15
  Het jy iets voel gebeur?
 • 30:15 - 30:17
  Iets het geklap.
  - Sjoe, iets het gebeur.
 • 30:17 - 30:21
  Sy's gevul met die Heilige Gees en is
  op 'n radikale manier aangeraak.
 • 30:21 - 30:23
  Sy was in trane.
  - Sy het voor ons neergeval.
 • 30:24 - 30:29
  Maak haar vol.
  Meer, meer.
 • 30:29 - 30:32
  Die Heilige Gees is op jou,
  maak net jou mond oop.
 • 30:38 - 30:40
  Meer, Heilige Gees...
  Maak haar vol.
 • 30:42 - 30:45
  Jy is nou net gedoop en gevul
  met die Heilige Gees.
 • 30:47 - 30:50
  Hy is daar, Hy is daar.
 • 30:51 - 30:54
  Dis 'n nuwe begin.
  Dis 'n nuwe begin vir jou.
 • 30:54 - 30:58
  Dit is 'n nuwe begin.
 • 31:00 - 31:03
  God, ons dank U vir U vryheid,
  God, ons dank U vir 'n nuwe begin.
 • 31:03 - 31:07
  Haar familie wat by haar was,
  haar skoonsuster en haar kinders,
 • 31:07 - 31:10
  was net heeltemal rustig,
  asof alles heeltemal normaal was,
 • 31:10 - 31:11
  Mense het verbygeloop...
 • 31:11 - 31:13
  En ek onthou, ek het gedink:
 • 31:14 - 31:18
  Dit is so koel wat besig is om op hierdie
  oomblik met hierdie meisie te gebeur,
 • 31:18 - 31:21
  sy het geen idee gehad wat op
  daardie dag sou gebeur nie.
 • 31:21 - 31:24
  Sy het weer opgestaan en jy kon sien
  sy was 'n ander mens.
 • 31:24 - 31:26
  God het haar verander van binne
  af buitentoe.
 • 31:28 - 31:30
  Ek's reg, Lillia.
 • 31:30 - 31:33
  Dit is goed.
  - Soveel beter as goed.
 • 31:34 - 31:36
  Soveel beter as net goed.
 • 31:36 - 31:39
  God wil lewend wees.
  Hy wil dit vir ons wys
 • 31:39 - 31:41
  en vir ons wys wie Hy vir ons is.
 • 31:42 - 31:44
  Dit is God, ons is hierbuite.
 • 31:46 - 31:49
  Nie in 'n pragtige kerk nie,
  maar God is hier
 • 31:49 - 31:51
  en Hy wil deel van ons
  lewens wees.
 • 31:51 - 31:53
  Hy wil deel van jou lewe wees.
 • 31:53 - 31:56
  Toe het ons aanbeweeg van daar af.
 • 31:56 - 31:59
  Toe het ons gebid vir 'n man
  genaamd Danny.
 • 32:00 - 32:03
  Ja, ons het eers vir 'n ander man gevra
  of hy enige pyn het.
 • 32:03 - 32:05
  Hy het nee gesê.
  En toe kom Danny...
 • 32:05 - 32:08
  Ja, ons het 'n man wat op 'n bankie gesit
  het gevra of ons vir hom kon bid.
 • 32:08 - 32:12
  Hy het gesê: "Nee, ek's reg."
  En 'n man genaamd Danny sê toe:
 • 32:12 - 32:15
  "O, my rug is regtig seer."
  "Hoe lank al?"
 • 32:15 - 32:20
  "Vir tien jaar."
  Eintlik was dit vyf jaar
 • 32:20 - 32:23
  wat hierdie man se rug seer was.
  Toe sê ons:
 • 32:24 - 32:26
  "Koel, kom ons laat jou sit."
  En ons het hom laat sit
 • 32:26 - 32:31
  en sy een been was langer as die ander
  een met omtrent 'n halwe duim.
 • 32:31 - 32:34
  Been, word los en groei nou dadelik,
  in die Naam van Jesus.
 • 32:34 - 32:37
  Daar is dit.
  - Ja, sjoe, daar is beweging.
 • 32:38 - 32:41
  Het jy dit gevoel?
  - En dit het in jou hande beweeg.
 • 32:41 - 32:45
  Iets het geklap, toe dit uitkom.
 • 32:45 - 32:48
  Danny, probeer om op te staan en
  te voel hoe jou rug nou voel.
 • 32:48 - 32:50
  Dit voel nogal goed.
  - Is dit weg?
 • 32:50 - 32:53
  Ja.
  - Vyftien jaar, en dit is weg.
 • 32:53 - 32:56
  Ja wel, vyf.
  - O, en is dit nou weg?
 • 32:57 - 33:01
  Wat het jy ervaar?
  - Ek weet nie, ek het gevoel dis goed.
 • 33:02 - 33:05
  Dit is die eerste keer
  wat hy dit doen.
 • 33:06 - 33:08
  Dit was fantasties, en terwyl ons
  nog mense soek,
 • 33:08 - 33:10
  het ons besluit om roomys te gaan koop.
 • 33:10 - 33:14
  Ons het ingestap en jy het met die vrou
  agter die toonbank gesels.
 • 33:14 - 33:16
  Daar was 'n vrou agter
  die toonbank
 • 33:16 - 33:19
  en sy het gevra wat ons doen,
  waarvandaan ons kom,
 • 33:19 - 33:22
  en ons het toe vir haar verduidelik dat
  ons rondloop en vir mense bid.
 • 33:23 - 33:26
  Ek's van Houston, ons is hier saam
  met mense van regoor die wêreld
 • 33:26 - 33:28
  en ons bid vir mense
  met enige siekte of pyn.
 • 33:29 - 33:31
  Sy sê: "Regtig?"
  En ek vertel van Danny.
 • 33:31 - 33:34
  Sy sê toe, o aarde,
  ek wil hierdie man ontmoet.
 • 33:34 - 33:36
  Ek het gedink sy bedoel, Danny,
  wat genees is.
 • 33:37 - 33:39
  "Jammer, ek weet nie waar hy is nie."
 • 33:39 - 33:43
  Sy sê toe: "As hy ooit terugkom om te
  bid, laat my weet."
 • 33:43 - 33:46
  Ek het by myself gedink:
  "Dit was ek, ek is net hier."
 • 33:47 - 33:50
  So, ja, ek sal terugkom,
  gee my net 'n oomblik.
 • 33:50 - 33:52
  En toe kom sy en trek haar
  skoen uit:
 • 33:53 - 33:54
  "Dit is hierdie enkel."
  Sy het oopgemaak
 • 33:54 - 33:58
  en ek kon aanhou bid vir haar.
  Dit het beter en beter geword.
 • 33:58 - 34:01
  Toe ek omdraai, is daar
  4 of 5 mense wat sê:
 • 34:01 - 34:04
  "Ek het pyn."
  "Kan jy vir my bid?"
 • 34:07 - 34:11
  Hoe voel dit?
  - Wat doen jy?
 • 34:11 - 34:15
  Dit was nie ek nie, jong.
  - Ek was in pyn.
 • 34:15 - 34:17
  Ek lieg nie.
 • 34:18 - 34:19
  Is dit heeltemal weg?
 • 34:19 - 34:24
  Komaan, spring, spring!
  - Ek kan dit nou doen.
 • 34:26 - 34:29
  Wat doen jy?
  - Dit is Jesus.
 • 34:29 - 34:32
  Buk af.
 • 34:34 - 34:37
  Wanneer was die laaste keer
  wat jy dit kon doen?
 • 34:37 - 34:38
  In die weermag.
  - Tien jaar gelede?
 • 34:39 - 34:42
  Ja, tien jaar gelede.
  - So vir tien jaar kon jy nie?
 • 34:42 - 34:43
  Nee, nee...
 • 34:43 - 34:47
  Komaan!
  - Ja, ek weet, dit voel goed.
 • 34:47 - 34:50
  Sit op die stoel, kyk of
  jy dit soos gewoonlik kan doen.
 • 34:50 - 34:52
  En dan staan jy op.
 • 34:54 - 34:57
  As dit God is hierdie, dan...
  is ek lief vir U.
 • 34:58 - 35:01
  Dit is God! Tien jaar lank kon
  jy dit nie doen nie.
 • 35:01 - 35:04
  Nee, ek kon nie, ek was in pyn.
 • 35:04 - 35:05
  In en uit by die dokters.
 • 35:06 - 35:10
  Maar Jesus is die groot Dokter.
  Hy is die hoogste en Hy is daar.
 • 35:11 - 35:12
  Hy is, amen.
 • 35:13 - 35:15
  Wat is fout met jou?
  - My arm...
 • 35:16 - 35:17
  Kan jy dit nie hoër as dit
  oplig nie?
 • 35:17 - 35:21
  Vir hoe lank is dit al so?
  - Ses weke.
 • 35:21 - 35:24
  So vir die afgelope ses weke kon
  jy dit nie doen nie.
 • 35:24 - 35:27
  Raak dadelik los in die
  Naam van Jesus, dadelik.
 • 35:34 - 35:36
  Jy het dit!
 • 35:39 - 35:42
  Jy het dit, dis joune, hou dit.
 • 35:42 - 35:46
  Voorheen kon jy dit tot daar
  optel, né?
 • 35:46 - 35:49
  Beweeg dit beter?
 • 35:51 - 35:53
  Dit is goed.
  - Lig jou hand op!
 • 35:53 - 35:55
  Klap my hand.
 • 36:06 - 36:08
  Voel jy goed?
 • 36:12 - 36:13
  Nou weet ons hoe dit werk.
 • 36:13 - 36:20
  So, ons kan teruggaan Houston toe en
  parke en winkels gaan soek...
 • 36:20 - 36:25
  Wanneer ons êrens pizza eet...
  dis nie verbode terrein vir God nie.
 • 36:26 - 36:29
  Ja, dit is soos 'n rooikop wat
  grootword in Asië en dink:
 • 36:29 - 36:32
  "Dit voel asof daar meer aan die lewe
  moet wees, almal is dieselfde."
 • 36:32 - 36:33
  en dan gaan sy Ierland toe:
 • 36:33 - 36:37
  "Daar is, daar is regtig!
  Daar is mense soos ek!"
 • 36:37 - 36:39
  Dit is hoe ek voel:
  "O - dit is die lewe, dit is goed so."
 • 36:39 - 36:42
  Dis wat ek wou hê en
  nou kan ek gaan en dit doen.
 • 36:43 - 36:45
  Ja, ons is so opgewonde om
  terug te gaan en ek dink,
 • 36:45 - 36:50
  my bure, die mense, hulle het geen idee
  wat hulle binnekort gaan tref nie,
 • 36:50 - 36:54
  want ek verstaan dit nou, ek kan dit doen,
  God, ek kan dit definitief doen.
 • 36:59 - 37:03
  Hand. 2:38: Petrus antwoord: "Bekeer jul-
  le en laat elkeen van julle gedoop word,
 • 37:03 - 37:07
  in die Naam van Jesus Christus
  tot vergewing van sondes,
 • 37:07 - 37:11
  en julle sal die gawe van die
  Heilige Gees ontvang."
 • 37:13 - 37:16
  Ons lewe in baie opwindende
  tye in Europa
 • 37:16 - 37:21
  waar ons begin om 'n heruitvoering van
  die boek van Handelinge te sien in ons tyd
 • 37:22 - 37:24
  Ons sien dat mense
  uitgaan met die evangelie,
 • 37:25 - 37:27
  in die demonstrasie van
  die Koninkryk.
 • 37:27 - 37:31
  En dit is dikwels 'n
  baie helder evangelieboodskap,
 • 37:31 - 37:34
  dat ons moet wegdraai
  van ons sondes.
 • 37:35 - 37:38
  'n Deel van die vereistes is
  in werklikheid
 • 37:38 - 37:41
  die waterdoop en om gevul
  te word met die Heilige Gees.
 • 37:41 - 37:46
  So dikwels in ons kerksisteme word
  hulle geskei van mekaar.
 • 37:46 - 37:48
  Maar wat ons meer en meer sien
 • 37:48 - 37:50
  is dat dit weer bymekaarkom
  in een stroom,
 • 37:50 - 37:52
  soos dit was in die
  boek van Handelinge.
 • 37:52 - 37:54
  So, dit is nie nodig om te wag nie.
 • 37:54 - 37:59
  Dus, wanneer iemand hom bekeer en
  sy geloof in Jesus bely,
 • 37:59 - 38:03
  word hulle geneem na waar daar
  ookal water is.
 • 38:04 - 38:06
  Dit kan enige plek wees.
  Dit kan 'n meer wees.
 • 38:06 - 38:14
  Dit kan in 'n reënwatertenk wees.
  Dit kan in 'n bad wees, of waar ookal.
 • 38:14 - 38:17
  Mense word onmiddellik gedoop
 • 38:17 - 38:19
  en terselfdertyd ook
  gevul met die Heilige Gees.
 • 38:20 - 38:23
  Die eerste woorde wat uit Jesus
  se mond gekom het, was:
 • 38:23 - 38:26
  "Bekeer julle, want die Koninkryk
  van God is naby."
 • 38:27 - 38:30
  Ons is geroep om vandag
  bekering te verkondig.
 • 38:31 - 38:34
  Dit is asof daardie deel vandag in die
  kerk verlore geraak het.
 • 38:34 - 38:38
  Ons praat oor geloof, maar
  ons praat nie oor bekering nie.
 • 38:38 - 38:42
  Hulle is amper bang om
  oor sonde te praat.
 • 38:42 - 38:44
  Maar ons is geroep om oor
  sonde te praat.
 • 38:44 - 38:48
  Ons is geroep om bekering
  te verkondig.
 • 38:49 - 38:51
  Ons moet sê wat sonde is.
 • 38:51 - 38:54
  Ons moet sê dat daardie mense
 • 38:54 - 38:57
  wat volhard in hulle sonde,
  gaan sterf.
 • 38:57 - 39:01
  Ons moet oor sonde praat
  voordat ons praat daaroor
 • 39:02 - 39:06
  dat Jesus die Lam van God is wat gekom het
  om ons sonde weg te neem.
 • 39:07 - 39:13
  Want as ons nie oor sonde praat nie,
  wat moet mense dan met Jesus doen?
 • 39:13 - 39:16
  Waarheen gaan jy?
  - Ek gaan saam met God, hemel toe.
 • 39:16 - 39:19
  Hoekom?
  - Want...
 • 39:24 - 39:26
  Is jy 'n goeie mens?
  - Ja.
 • 39:26 - 39:29
  Het jy al ooit gelieg?
  - Ja.
 • 39:29 - 39:31
  Het jy al ooit iets gesteel?
 • 39:32 - 39:35
  Iets van die net afgelaai
  sonder om te betaal? - Ja.
 • 39:35 - 39:38
  Het jy al seks buite die huwelik gehad?
 • 39:39 - 39:41
  Dit is drie van
  die tien gebooie.
 • 39:41 - 39:44
  Deur hoeveel van hulle
  sal ek gaan?
 • 39:44 - 39:47
  Dit gaan alles oor hoe ons onsself
  met mekaar vergelyk.
 • 39:47 - 39:50
  As jy jouself vergelyk met die
  mense om jou,
 • 39:50 - 39:52
  kan jy maklik dink
  jy's 'n goeie mens.
 • 39:52 - 39:54
  Die vraag is nie
  of jy 'n goeie mens is nie.
 • 39:54 - 39:56
  Die vraag is:
  Is jy goed genoeg?
 • 39:56 - 39:59
  Die Bybel sê: As jy net een van
  hierdie sondes gedoen het,
 • 39:59 - 40:01
  is jy skuldig aan hulle almal.
 • 40:01 - 40:06
  Dit is nie soos met ander dinge nie,
  soos dat dit reg is as jy weeg
 • 40:06 - 40:08
  en jy het slegte dade
  en die goeie...
 • 40:08 - 40:11
  Dis nie so nie.
  Dis skuldig of onskuldig.
 • 40:11 - 40:15
  As jy eenmaal die wet oortree het, is jy
  skuldig daaraan dat jy die wet oortree het
 • 40:15 - 40:20
  As ons oor God praat -
  geen mens kan ooit
 • 40:20 - 40:24
  na God toe kom, hemel toe gaan,
  deur sy eie goeie dade nie.
 • 40:24 - 40:26
  Dit is nie moontlik nie.
 • 40:26 - 40:29
  En ek het altyd gedink ek is
  'n goeie mens, want -
 • 40:29 - 40:31
  ja, ek het 'n bietjie te
  veel baklei,
 • 40:31 - 40:35
  ek het te veel gedrink,
  ek het dinge gedoen... Maar!
 • 40:35 - 40:41
  Hierdie persoon en daardie persoon
  is baie erger as ek.
 • 40:41 - 40:44
  So, my probleem was, dat ek myself
  vergelyk het met die mense rondom my,
 • 40:45 - 40:47
  in plaas daarvan om myself te
  vergelyk met die Een
 • 40:48 - 40:50
  voor Wie ek eendag gaan staan.
 • 40:51 - 40:55
  Ek glo ons moet terugkeer
  na wat die Bybel vir ons wys.
 • 40:55 - 40:59
  Bekering is nie soseer om
  jammer te voel oor ons sonde
 • 40:59 - 41:00
  en wat ons gedoen het nie,
 • 41:01 - 41:06
  en hoe ons God se Woord ontheilig het nie,
  in die sin van onsself.
 • 41:06 - 41:08
  Om jammer te wees is nie
  ware bekering nie.
 • 41:09 - 41:11
  Dis deel daarvan, maar
  dis nie die hele storie nie.
 • 41:11 - 41:15
  Ons sien vir Farao in die Ou Testament
  met die Israeliete in Egipte,
 • 41:15 - 41:19
  hy was jammer, hy het verklaar:
  "O, ek het teen God gesondig."
 • 41:19 - 41:24
  So, hy het sy sonde bely, maar hy
  het nie weggedraai van sy sonde af nie.
 • 41:24 - 41:25
  Dit is ook nie net berou nie.
 • 41:25 - 41:29
  Baie mense sê: jy sien,
  hulle is jammer,
 • 41:29 - 41:31
  hulle huil, want
  hulle het waarlik berou.
 • 41:32 - 41:34
  Judas in die Nuwe Testament
  het berou gehad.
 • 41:34 - 41:38
  Hy was so vol berou dat
  hy selfmoord gepleeg het,
 • 41:38 - 41:40
  maar hy't nie weggedraai
  van sy sonde nie.
 • 41:40 - 41:45
  Wanneer ons die Bybel lees, sien ons
  dat God bekering saamvoeg
 • 41:45 - 41:47
  met vergifnis,
 • 41:47 - 41:52
  eerder as vergifnis met
  geloof in Jesus.
 • 41:52 - 41:57
  En ek dink, om daarna te kyk op
  laasgenoemde manier, laat ons dink
 • 41:57 - 42:02
  dat as ons geloof in Jesus het, God
  outomaties ons sonde vergewe.
 • 42:02 - 42:06
  En soos 'n mens die Bybel lees,
  kom jy agter dis nie die geval nie.
 • 42:06 - 42:08
  Kom ons verbeel ons ek en
  jy speel saam skaak.
 • 42:09 - 42:11
  Ek maak 'n skuif, en
  dan is dit jou beurt.
 • 42:11 - 42:13
  Ek wil jou skuif sien.
 • 42:14 - 42:16
  My skuif, jou skuif.
 • 42:17 - 42:21
  Is dit toelaatbaar om dit nou te doen?
  Om hier een en daar een te skuif.
 • 42:21 - 42:24
  Mag ek twee skuiwe maak?
  - Nee.
 • 42:24 - 42:26
  Hoekom? Want daar is reëls.
 • 42:26 - 42:30
  En die reëls is dat jy een keer skuif,
  en dan skuif ek een keer.
 • 42:30 - 42:34
  Wanneer dit by God kom -
  jy het gesondig.
 • 42:34 - 42:36
  Jy het iets gedoen
  wat verkeerd is.
 • 42:37 - 42:40
  En as gevolg daarvan is jy
  geskei van God.
 • 42:41 - 42:44
  Jy kan nie gemeenskap met God hê
  nie as gevolg van jou sonde.
 • 42:44 - 42:47
  Sonde veroorsaak dat God nie
  met ons gemeenskap kan hê nie.
 • 42:47 - 42:50
  God kyk na jou en sê:
 • 42:50 - 42:54
  "Ek wil jou nie straf nie, maar Ek
  is heilig en daarom moet Ek dit doen,
 • 42:54 - 42:57
  maar terselfdertyd wil ek jou
  'n kans gee
 • 42:57 - 43:00
  om vergifnis te ontvang en
  'n verhouding met My te hê.
 • 43:00 - 43:03
  Daarom het ek my Seun, Jesus,
  gestuur om vir jou te sterf."
 • 43:04 - 43:05
  So, dit werk so:
 • 43:05 - 43:08
  Jy het gesondig en God se
  gebooie oortree,
 • 43:08 - 43:11
  dit is hoekom ons lewe
  sonder gemeenskap met God.
 • 43:11 - 43:14
  Ons leef ons eie lewe,
  geskei van God.
 • 43:14 - 43:18
  God het na jou gekyk en gesê,
  Ek wil jou nie veroordeel nie.
 • 43:18 - 43:23
  Ek wil jou vergewe, daarom het ek
  my Seun Jesus gestuur om vir jou te sterf.
 • 43:23 - 43:26
  Wie se skuif is dit nou?
  Jou skuif.
 • 43:26 - 43:28
  God wil jou vergewe,
  Hy wil jou vrymaak,
 • 43:29 - 43:31
  en jou 'n nuwe lewe gee
  en genesing deur jou bring.
 • 43:31 - 43:34
  Hy wil daardie dinge doen,
  maar Hy sê:
 • 43:34 - 43:38
  "Maak 'n skuif, dit is jou beurt!"
  Hy wag vir jou om dit te doen.
 • 43:38 - 43:43
  Maar so gou as wat jy sê, ek bekeer
  my, en daardie vergifnis ontvang,
 • 43:43 - 43:47
  so gou as wat jy dit doen,
  gaan God jou vergewe.
 • 43:47 - 43:49
  Dis so belangrik om te verstaan,
 • 43:49 - 43:52
  want daar is so baie wat dit nie
  verstaan nie, en ek was ook so.
 • 43:52 - 43:55
  Soos julle, het ek geglo
  daar is 'n God.
 • 43:55 - 43:59
  Maar ek het dit so verstaan:
  "Goed, wanneer dit tyd is
 • 43:59 - 44:02
  sal Hy na my toe kom.
  Dit is in Sy hande,
 • 44:02 - 44:05
  Hy is groot, Hy kan dit
  doen wanneer Hy wil."
 • 44:05 - 44:08
  En ek het die verantwoordelikheid
  oorgegee aan Hom.
 • 44:08 - 44:12
  'n Ware, diep bekering
  gaan hand aan hand met dade.
 • 44:12 - 44:15
  Dit is nie net 'n woord nie,
  nie net iets wat ons dink nie.
 • 44:15 - 44:17
  Ware bekering is nie net om
  te besef
 • 44:18 - 44:21
  dat jy gesondig het teen
  'n heilige God nie,
 • 44:21 - 44:24
  maar dat jy dan jou sondes
  teenoor Hom bely,
 • 44:24 - 44:26
  berou het oor wat jy aan
  Hom gedoen het,
 • 44:26 - 44:29
  en wegdraai van daardie
  sondige lewe
 • 44:29 - 44:30
  en begin om Sy lewe te leef.
 • 44:30 - 44:33
  Die woord vir bekering in die Bybel
  is die woord 'metanoia'
 • 44:33 - 44:37
  wat beteken om weer te dink.
 • 44:37 - 44:40
  En God wil hê ons moet weer dink
 • 44:40 - 44:42
  oor ons lewens en oor hoe
  ons geleef het.
 • 44:43 - 44:49
  As ons weer oor God sal dink en
  oor hoe ons sondes Hom affekteer,
 • 44:49 - 44:56
  sal God ook weer dink oor
  wat Hy van ons dink.
 • 44:59 - 45:01
  Handelinge 22:16:
  En nou, waarom versuim jy?
 • 45:01 - 45:04
  Staan op, laat jou doop
  en jou sondes afwas...
 • 45:05 - 45:09
  En as jy jou sonde bely
  en dit aan die lig laat kom,
 • 45:09 - 45:11
  ervaar jy vergifnis.
 • 45:11 - 45:15
  Maar as jy dit geheim hou,
  gaan jy elke keer as jy 'n tree
 • 45:16 - 45:18
  na die lig gee,
  die Satan hoor sê:
 • 45:19 - 45:22
  "Maar onthou, maar onthou..."
  - Ja, dis wat hy doen.
 • 45:23 - 45:25
  Maar as dit uit jou mond kom,
  het jy dit bely.
 • 45:25 - 45:28
  Jy het dit vir my gesê,
  jy het dit gesê.
 • 45:30 - 45:33
  Wees gelei deur die Heilige Gees -
  dalk moet jy dit vir die wêreld sê.
 • 45:33 - 45:36
  Ek weet nie wat dit is nie,
  maar daar is vergifnis.
 • 45:37 - 45:39
  Mense het nodig om te hoor
  daar is vryheid.
 • 45:39 - 45:43
  Daar is so baie meisies wat
  daardeur gaan, so baie vrouens.
 • 45:43 - 45:44
  Hulle het dieselfde dinge gedoen,
 • 45:45 - 45:48
  en dit rondgedra vir
  dertig, veertig, vyftig jaar.
 • 45:49 - 45:51
  Dit is nie 'n plek van vryheid nie.
 • 45:51 - 45:54
  Vryheid is wat jy op
  hierdie oomblik ervaar.
 • 45:54 - 46:02
  Ek het vandag gekom, want ek
  wou die gawe ontvang om in tale te praat.
 • 46:03 - 46:10
  En vir al die ander dinge in my lewe
  waarvoor ek bevryding nodig mag hê.
 • 46:11 - 46:18
  Gedurende die naweek
  het God my bevry
 • 46:20 - 46:22
  en geseën met die gawe
  om in tale te praat
 • 46:23 - 46:26
  en my gewas met die waterdoop.
 • 46:28 - 46:32
  Ek lewe al vir meer as
  dertig jaar
 • 46:34 - 46:40
  met skaamte en verleentheid,
  as 'n geheim
 • 46:41 - 46:45
  dat ek, toe ek in my twintigs was
 • 46:46 - 46:47
  'n aborsie gehad het.
 • 46:48 - 46:51
  En elke liewe dag van daardie
  dag af
 • 46:52 - 46:57
  het die duiwel met my gedoen
  net wat hy wou.
 • 46:59 - 47:05
  Ek was ook op soek na God,
  terwyl ek na Torben se video's gekyk het,
 • 47:09 - 47:11
  en het vir God gesê,
  ek kan dit nie meer doen nie.
 • 47:11 - 47:15
  Ek het by Hom gepleit om te weet
 • 47:16 - 47:18
  of Hy my kan vergewe.
 • 47:20 - 47:28
  En toe gebeur dit so dat Hy my gelei het
  om hierheen te kom hierdie naweek.
 • 47:31 - 47:33
  Ek het gelei gevoel om
  met Torben te praat,
 • 47:33 - 47:36
  dat God iets gehad het om vir
  my te sê deur hom.
 • 47:38 - 47:48
  En so het ek die geleentheid gekry
  om deur God bevry te word.
 • 47:49 - 47:51
  Verlos van hierdie pyn.
 • 47:51 - 47:57
  Na meer as dertig jaar is ek vry.
  Dankie Jesus, dankie.
 • 48:06 - 48:07
  Wees vry.
 • 48:08 - 48:14
  ....dat toe ek in my twintigs was...
  God, help my...
 • 48:14 - 48:20
  ...ek 'n aborsie gehad het,
  en van daardie dag af
 • 48:24 - 48:26
  het God probeer om vir my te sê
  dat als reg is,
 • 48:26 - 48:30
  maar die duiwel het net daardie
  groter houvas op my lewe gehad.
 • 48:31 - 48:35
  Hy het net bly vasklou en
  aanhou.
 • 48:35 - 48:37
  Ek onthou daardie dag asof
  dit gister was
 • 48:37 - 48:39
  en ek voel nog dieselfde pyn.
 • 48:39 - 48:41
  Dis 'n nuwe begin,
  'n nuwe wegspringplek.
 • 48:42 - 48:44
  Is jy gereed om tot
  Jesus gedoop te word
 • 48:44 - 48:46
  vir die afwassing van jou sonde?
  - Ja.
 • 48:46 - 48:50
  So op jou eie geloof,
  doop ons jou tot Jesus Christus.
 • 48:51 - 48:54
  Sterf saam met Christus,
  staan op saam met Christus.
 • 49:05 - 49:07
  Kom ons bid vir jou.
 • 49:07 - 49:11
  God, ons dank U vir Elizabeth.
  God, ons dank U vir U vryheid.
 • 49:14 - 49:15
  En toe sy dit bely,
 • 49:15 - 49:19
  het 'n ander vrou vorentoe gekom
  en dieselfde sonde bely.
 • 49:19 - 49:21
  En skielik het haar getuienis
 • 49:21 - 49:25
  alreeds lewe en vergifnis
  vir iemand anders gebring.
 • 49:26 - 49:29
  En daardie vrou
  is daar in water gedoop
 • 49:29 - 49:32
  en sy het ook daardie vryheid ervaar.
 • 49:32 - 49:35
  Later was ons in 'n samekoms
  met tagtig mense
 • 49:35 - 49:38
  waar sy verduidelik het hoe
  sy dit gedoen het,
 • 49:39 - 49:46
  en dat die aborsie sonde was,
  maar dat Jesus haar sonde vergewe het.
 • 49:46 - 49:50
  Toe sy dit bely het en
  die getuienis gedeel het
 • 49:50 - 49:52
  by die samekoms van tagtig mense,
 • 49:53 - 49:58
  het daar twaalf vroue uit daardie samekoms
  na die tyd na haar toe gekom
 • 49:58 - 49:59
  en dieselfde sonde bely.
 • 50:00 - 50:04
  En hier sien ons die krag wat daarin lê
  om jou sonde te bely,
 • 50:04 - 50:09
  die krag van die doop in water,
  en waaroor die hele evangelie gaan.
 • 50:09 - 50:14
  Hy wat glo en gedoop is, sal gered
  word, het Jesus gesê.
 • 50:31 - 50:34
  Wat baie interessant is omtrent
  die waterdoop is dat...
 • 50:35 - 50:38
  Ek glo dat ons as gevolg
  van tyd en tradisie
 • 50:38 - 50:41
  vandag baie anders na 'n
  sakrament kyk
 • 50:42 - 50:46
  as wat die Bybel vir ons wys
  'n sakrament regtig is.
 • 50:47 - 50:52
  Dit word dikwels beskou as 'n uiterlike
  teken van 'n innerlike realiteit.
 • 50:53 - 50:55
  En wat interessant is
  omtrent daardie definisie
 • 50:55 - 50:59
  is dat dit die geestelike
  en fisiese neem
 • 50:59 - 51:02
  en die twee heeltemal skei.
 • 51:03 - 51:04
  As gevolg daarvan sien
  ons die waterdoop
 • 51:05 - 51:07
  as iets wat net seremonieel is
 • 51:07 - 51:11
  en geen verbintenis met enigiets
  in die geestelike realm het nie.
 • 51:11 - 51:13
  Met ander woorde, dit is net
  soos 'n bevestiging
 • 51:13 - 51:16
  van iets wat alreeds
  in die gees plaasgevind het.
 • 51:17 - 51:20
  Maar die waterdoop is baie,
  baie anders as dit.
 • 51:21 - 51:23
  Ons het ontdek dat die waterdoop
 • 51:23 - 51:26
  nie net sakramenteel is nie,
 • 51:26 - 51:29
  nie net 'n uiterlike teken
  van 'n innerlike realiteit is nie.
 • 51:29 - 51:32
  Ons sien dat wanneer jy
  in daardie water ingaan,
 • 51:32 - 51:34
  die Gees van God dit aanraak.
 • 51:34 - 51:38
  En wanneer die fisiese en die
  geestelike konnekteer in die waterdoop,
 • 51:39 - 51:41
  doen God iets wonderbaarlik.
 • 51:42 - 51:45
  Wat interessant is, is dat die
  waterdoop twee dinge is.
 • 51:45 - 51:48
  Dit is beide 'n bad en
  'n begrafnis.
 • 51:49 - 51:51
  Om te kan bad,
  moet 'n mens vuil wees.
 • 51:52 - 51:54
  So wat beteken dit?
 • 51:54 - 51:59
  Dit beteken dat 'n persoon
  wat gedoop word,
 • 51:59 - 52:03
  hulle sondes voor
  God moet erken.
 • 52:03 - 52:10
  In daardie sin, gaan die
  waterdoop en bekering hand aan hand.
 • 52:11 - 52:14
  Dit is om weg te draai
  en in geloof te kom.
 • 52:14 - 52:19
  Die vereiste vir die waterdoop,
  wat God wil hê ons moet bring,
 • 52:19 - 52:22
  is bekering en
  geloof in Jesus Christus.
 • 52:23 - 52:26
  'n Persoon kom dood in sy sonde.
 • 52:26 - 52:29
  Wat gebeur is dat ons
  daardie persoon neem
 • 52:29 - 52:33
  wat kom in sy sonde,
  met bewys van bekering,
 • 52:34 - 52:35
  en dan doop ons hom,
 • 52:36 - 52:40
  sodat wanneer daardie persoon uit die
  water kom, hy splinternuut en skoon is.
 • 52:41 - 52:44
  Ek vertel baie mense wat ons ontmoet,
 • 52:44 - 52:47
  dat die waterdoop nie net
  'n skoon, nuwe begin is nie.
 • 52:47 - 52:52
  Dit is 'n splinternuwe, skoon lewe
  om mee te begin.
 • 53:07 - 53:13
  Laat dit kom, laat dit kom.
  Meer, meer....
 • 53:29 - 53:33
  Glorie, glorie...
 • 53:34 - 53:36
  Ons prys U, Jesus.
 • 53:37 - 53:39
  Dankie, Jesus.
 • 53:42 - 53:44
  Dankie, Jesus, dankie, Jesus.
 • 53:45 - 53:46
  Dankie, Jesus.
 • 53:47 - 53:48
  Dankie, Jesus.
 • 53:49 - 53:51
  Dankie, Jesus.
 • 53:53 - 53:55
  Prys U Naam, dankie, Jesus.
 • 53:55 - 53:57
  Dankie, Jesus.
 • 53:58 - 54:00
  Hoe voel jy?
 • 54:01 - 54:04
  Ek het gevoel dat iets
  uit my uitgegaan het...
 • 54:06 - 54:09
  Dit borrel op, dit is die lewende
  water wat opborrel binne-in jou
 • 54:09 - 54:12
  en God stel dit vry
  deur jou mond.
 • 54:16 - 54:20
  Claudio, jy is 'n splinternuwe man.
  - Amen.
 • 54:21 - 54:23
  Voel jy goed?
  - Ja.
 • 54:25 - 54:27
  Hierdie is net die
  begin, Claudio.
 • 54:27 - 54:29
  Hierdie is net die begin.
  - Ja.
 • 54:29 - 54:30
  God het nou vir jou
  die gawe gegee.
 • 54:31 - 54:33
  Daar is tye wanneer jy
  nie sal weet waarvoor om te bid nie.
 • 54:33 - 54:36
  En nou kan jy in geloof
  gaan bid.
 • 54:37 - 54:39
  Wat dit wonderlik maak om
  in tale te bid is
 • 54:39 - 54:42
  dat ek op ander dinge kan
  konsentreer terwyl ek bid
 • 54:42 - 54:43
  want my verstand bid nie.
 • 54:44 - 54:46
  Ek laat net my mond beweeg
  deur geloof.
 • 54:46 - 54:49
  En die Heilige Gees tree
  in deur ons.
 • 54:49 - 54:50
  So, God het jou sopas gebruik.
 • 54:50 - 54:53
  Die Gees het ingekom en
  deur jou ingetree.
 • 54:53 - 54:55
  Dit is pragtig.
  - Amen, dankie God.
 • 54:56 - 54:57
  Is God nie goed nie?
  - Ja.
 • 54:57 - 55:00
  Hy is groot.
  - Hy is.
 • 55:13 - 55:15
  Ek het vandag iets geleer.
 • 55:16 - 55:19
  Die krag van die waterdoop
  tot Jesus
 • 55:19 - 55:24
  is nie meer soos 'n simbool
  soos meeste kerke mag glo nie,
 • 55:24 - 55:28
  soos wat ek altyd geglo het nie,
  want dit is al wat ek geken het.
 • 55:28 - 55:31
  Ek het net gedink dit is iets
  waardeur jy gaan
 • 55:31 - 55:32
  met besprinkeling of so.
 • 55:32 - 55:33
  Maar daar is so baie krag
 • 55:34 - 55:36
  as jy waarlik glo
  waaroor dit alles gaan.
 • 55:36 - 55:39
  Dit gaan oor die dood, die begrafnis,
  die aflegging van die ou mens,
 • 55:39 - 55:43
  die ou natuur is weg en
  'n nuwe mens kom op.
 • 55:43 - 55:46
  Soos wat ek vandag
  geleer het, glo jy
 • 55:46 - 55:47
  in Jesus as jou Here, Verlosser?
 • 55:48 - 55:48
  Ja, ek glo.
 • 55:48 - 55:54
  Wel, die ou mens gaan onder die water in,
  jy sterf, en 'n nuwe mens staan op.
 • 55:55 - 55:58
  En so gou as wat hy opgekom
  het uit die water
 • 55:58 - 56:00
  het hy gesê iets het hom verlaat.
 • 56:00 - 56:04
  'n Groot las het afgelig van hom en het
  nie langer enige houvas op sy lewe nie.
 • 56:04 - 56:08
  En hy het dadelik die doping
  in die Heilige Gees ontvang.
 • 56:09 - 56:11
  En hierdie broer was so gebroke,
  hy het gesnik.
 • 56:12 - 56:16
  Hy het net sy bors vasgehou,
  dit was so kosbaar om dit te sien.
 • 56:16 - 56:19
  Dit was so kosbaar om te sien wat
  God in sy lewe gedoen het.
 • 56:19 - 56:22
  En al wat hy kon doen was om te
  huil in die teenwoordigheid van God.
 • 56:23 - 56:25
  En vir my, net om te kon sien
  wat God gedoen...
 • 56:25 - 56:29
  Ek skat hy het drie, vier ure
  gery om hier te kom
 • 56:29 - 56:31
  want dit is wat hy wou hê.
 • 56:31 - 56:33
  En daardie ding wat hom die
  heeltyd aangeval het
 • 56:33 - 56:40
  het nie langer enige mag oor hom nie
  en hy is vry, volkome vry.
 • 56:40 - 56:43
  En ek is waarlik dankbaar,
  want nou het ek geleer
 • 56:43 - 56:48
  dat daar iets betekenisvol
  aan die waterdoop is,
 • 56:48 - 56:50
  daar is iets merkwaardigs
  aan bekering,
 • 56:51 - 56:54
  daar is iets daaraan om die
  doping met die Heilige Gees te hê.
 • 56:54 - 56:56
  Al drie dinge is nodig.
 • 56:56 - 56:58
  En dit het waarlik my
  lewe verander
 • 56:58 - 57:01
  en nou sal ek hierdie boodskap verkondig
  tot my sterwensdag.
 • 57:01 - 57:06
  Want ek het dit ervaar en dit was
  een van die kragtigste
 • 57:06 - 57:11
  demonstrasies van God se liefde
  wat ek al ooit gesien het.
 • 57:12 - 57:15
  Ek glo die rede waarom ons
  hierdie dinge nou sien gebeur
 • 57:15 - 57:17
  is omdat, wanneer die ou
  mens sterf
 • 57:19 - 57:21
  demone hulle greep
  en houvas verloor.
 • 57:23 - 57:26
  Hulle kan nie langer 'n
  dooie man folter nie.
 • 57:27 - 57:30
  Want die ou man sterf
 • 57:30 - 57:32
  en wanneer jy opkom
  uit daardie water
 • 57:33 - 57:35
  is jy 'n splinternuwe mens.
 • 57:36 - 57:38
  Daar is 'n nuwe mens,
  wat jou ou klere dra.
 • 57:39 - 57:41
  Toe Jesus hier
  op aarde geloop het,
 • 57:41 - 57:43
  het Hy bekering verkondig.
 • 57:43 - 57:47
  En toe het Hy geleer dat
  mense weer gebore moes word,
 • 57:47 - 57:50
  uit water en Gees.
 • 57:51 - 57:56
  Maar Hy kon nie op daardie tydstip
  mense in Sy Naam doop nie.
 • 57:57 - 58:00
  Hy kon nie mense doop met die
  Heilige Gees nie.
 • 58:00 - 58:04
  Maar na die kruis, toe Petrus
  tydens Pinkster opgestaan het,
 • 58:04 - 58:09
  hoor ons die volle evangelieboodskap
  vir die eerste keer toe Petrus gesê het:
 • 58:09 - 58:13
  "Bekeer julle, word gedoop vir die
  vergifnis van julle sonde
 • 58:14 - 58:17
  en julle sal die Heilige Gees ontvang."
 • 58:21 - 58:24
  Jy kniel en sê:
  "Ek doop jou tot Jesus Christus."
 • 58:24 - 58:26
  en maak seker hy gaan
  onder water.
 • 58:27 - 58:30
  Sterf met Christus.
  Staan op met Christus.
 • 58:32 - 58:36
  Vryheid! Vryheid!
  Gaan! Gaan!
 • 58:36 - 58:37
  Vryheid. Vryheid.
 • 58:37 - 58:39
  Uit! Verlaat hom! Gaan!
 • 58:40 - 58:43
  Ek beveel jou, gees, om te gaan!
  Nou dadelik! Kom uit!
 • 58:43 - 58:46
  Gaan! In die Naam van Jesus
  beveel ek die gees - gaan!
 • 58:46 - 58:47
  Verlaat hom, nou dadelik!
 • 58:47 - 58:51
  Uit! Uit!
  Gaan!
 • 58:51 - 58:54
  In die Naam van Jesus, beveel ek
  elke demoon om nou dadelik te gaan!
 • 58:54 - 58:58
  Gaan! Nou dadelik!
  Kom uit!
 • 58:59 - 59:02
  Ek beveel hierdie demoon om te gaan!
  Gaan, nou dadelik!
 • 59:02 - 59:03
  Gaan uit, demoon!
 • 59:03 - 59:05
  Ek beveel elke demoon, verlaat
  hom dadelik!
 • 59:05 - 59:11
  Leuen, gaan! Kom uit!
  Meer, meer. Laat dit gaan!
 • 59:11 - 59:15
  Ek beveel jou, demoon,
  in die Naam van Jesus, kom uit!
 • 59:15 - 59:22
  Gaan uit! Nog!
  Gaan uit!
 • 59:22 - 59:25
  In die Naam van Jesus beveel
  ek die laaste om te gaan!
 • 59:25 - 59:28
  Gaan, in die Naam van Jesus,
  elke demoon! Gaan uit!
 • 59:29 - 59:32
  Nou dadelik!
  Verlaat hom, verlaat hom.
 • 59:39 - 59:46
  Maak hom vol, maak hom vol, meer
  vryheid, vryheid.
 • 60:06 - 60:07
  Dit is die waarheid.
 • 60:24 - 60:26
  Dankie.
 • 60:31 - 60:33
  Dis die waarheid!
 • 60:34 - 60:38
  As jy 'n boek hieroor wil lees, wil
  ek 'n boek aanbeveel.
 • 60:38 - 60:42
  Miskien het jy al daarvan gehoor,
  die naam van die boek is die Bybel.
 • 60:44 - 60:47
  Dit is waarvan ons lees
  in die Bybel.
 • 60:48 - 60:52
  Hy is bevry en toe het die
  Heilige Gees oorgeneem.
 • 60:54 - 60:57
  Dit is nie net 'n prentjie nie,
  dis die waarheid.
 • 60:58 - 61:01
  En as hierdie waar is in die Bybel,
  wat van die res?
 • 61:02 - 61:06
  Elke woord is waar,
  van begin tot einde.
 • 61:06 - 61:08
  Halleluja.
 • 61:08 - 61:10
  My vriend!
 • 61:15 - 61:17
  Ek onthou nog hoe ek
  my vuiste gebal het
 • 61:18 - 61:21
  en ek onthou hoe ek
  op die water geslaan het
 • 61:22 - 61:26
  en toe het ek regtig hard
  geskree, en toe
 • 61:28 - 61:30
  was daar 'n soort beroering,
  iets wat gebeur.
 • 61:30 - 61:33
  Ek het nie geweet dit was ek nie,
  ek het nie geweet wat gebeur nie.
 • 61:34 - 61:38
  My oë was toe en toe
  het ek hulle oopgemaak
 • 61:38 - 61:40
  en ek was in 'n ander posisie
  as waarin ek vantevore was.
 • 61:40 - 61:45
  Ek het gekyk,
  en Torben was daar anderkant
 • 61:45 - 61:48
  en ek het hierdie kant toe gekyk
  voordat ek anderkant toe gekyk het.
 • 61:48 - 61:50
  Ek het nie heeltemal verstaan
  hoekom nie.
 • 61:50 - 61:53
  Toe was daar nog 'n beroering.
 • 61:56 - 61:58
  Die laaste ding wat ek onthou,
  is dat Torben gesê het:
 • 61:58 - 62:00
  "Demone, gaan uit."
 • 62:02 - 62:05
  Toe was ek rustig,
  alles het rustig geword.
 • 62:06 - 62:11
  Daar was rustigheid en stilte.
 • 62:13 - 62:15
  Ek kan onthou dat ek opgekyk het
  en daar was 'n klomp mense,
 • 62:15 - 62:17
  almal met hulle kameras.
 • 62:17 - 62:18
  Baie het na my gekyk
 • 62:18 - 62:21
  en dit was asof ek
  'n bietjie in skok was,
 • 62:21 - 62:25
  soos om na 'n operasie uit die teater te
  kom en almal is daar,
 • 62:27 - 62:30
  as ek dit so kan verduidelik.
 • 62:31 - 62:33
  Deur my lewe en my ervarings,
 • 62:33 - 62:35
  is daar niks wat
  naby dit kom nie.
 • 62:35 - 62:37
  Maar die beste ding van
  hierdie ervaring
 • 62:37 - 62:41
  is dat dit voel asof
  'n tand getrek is.
 • 62:43 - 62:45
  Ek het geweet daar
  was iets daarbinne,
 • 62:45 - 62:50
  toe daar 'n beroering was, wat nie
  die reg gehad het om daar te wees nie.
 • 62:51 - 62:53
  Dit voel nou asof daardie
  tand uitgetrek is.
 • 62:53 - 62:56
  Daar is niks meer daar nie,
  dit het uitgekom, dis weg.
 • 62:56 - 62:59
  En dit voel asof daar
  nuwe vel daar is.
 • 62:59 - 63:01
  Wanneer jy jou tand laat trek,
 • 63:01 - 63:04
  wil jy die hele tyd met jou
  tong aan die wond voel,
 • 63:04 - 63:06
  jou tong gaan heeltyd terug na
  die plek waar die tand getrek is
 • 63:07 - 63:09
  om te voel hoe dit voel,
  en dis hoe dit was.
 • 63:09 - 63:14
  Daar was iets nuut en jonk daar
 • 63:14 - 63:17
  waar hierdie tand was.
 • 63:18 - 63:22
  Ek is gelukkig, ek is vry,
  alles danksy Jesus Christus.
 • 63:22 - 63:25
  So gou as wat mense gedoop word,
  begin ek vir hulle bid
 • 63:25 - 63:29
  vir bevryding, want noudat
  hulle gesterf het saam met Christus,
 • 63:29 - 63:33
  en opgestaan het saam met Christus,
  moet die Satan hulle verlaat.
 • 63:33 - 63:36
  En dit is regtig kragtig om
  bevryding te sien
 • 63:36 - 63:39
  daarbuite, as 'n
  deel van die waterdoop.
 • 63:39 - 63:44
  Dit was so kragtig,
  so baie mense het gekom en dit gesien
 • 63:44 - 63:50
  en skielik was daar 'n menigte van
  150, 200 mense wat kyk.
 • 63:50 - 63:54
  Net na sy bevryding, is hy
  gedoop met die Heilige Gees
 • 63:54 - 63:57
  en het in tale gepraat,
  dit was regtig kragtig.
 • 63:58 - 64:01
  Toe was ons veronderstel om
 • 64:01 - 64:06
  die res van sy familie te doop, sy seun
  en dogter en vrou.
 • 64:06 - 64:10
  Toe hulle afkom water toe,
  gereed om gedoop te word,
 • 64:10 - 64:12
  het God iets wonderliks gedoen.
 • 64:12 - 64:14
  Ons het vandag in die evangelies gelees
 • 64:14 - 64:17
  dat Jesus gedoop is in die
  Jordaanrivier.
 • 64:18 - 64:21
  Ons het gelees dat die hemele geopen het
 • 64:21 - 64:24
  en die Heilige Gees het neergedaal
  soos 'n duif.
 • 64:24 - 64:27
  Ek en Lauren, het net gesê:
 • 64:28 - 64:30
  "Sal ons bid dat so iets
  vandag gebeur,
 • 64:30 - 64:34
  dat ons 'n teken in die lug
  sien wanneer ons gedoop word?"
 • 64:35 - 64:38
  So, toe ons gedoop is,
 • 64:38 - 64:41
  was ek in die water, wagtende
  om gedoop te word.
 • 64:41 - 64:45
  En ek het mense in die skare hoor
  sê: "Kyk op!"
 • 64:45 - 64:52
  Ek het omgedraai en opgekyk, en ek het
  die woord 'waar' in die lug gesien.
 • 64:52 - 64:54
  Dit was asof my gebed
  beantwoord is
 • 64:54 - 64:56
  net toe dit tyd is vir my om
  gedoop te word.
 • 64:57 - 64:58
  Dankie, Jesus.
 • 64:58 - 65:02
  Almal het na die lug gewys en gesê:
  "Kyk op, kyk op!"
 • 65:03 - 65:06
  En bo in die lug,
  was daar kort tevore 'n vliegtuig
 • 65:06 - 65:10
  wat 'waar' in die lug geskryf het.
 • 65:10 - 65:15
  Dit was op dieselfde tyd as wat
  ek vir haar man gebid het
 • 65:15 - 65:18
  en hy bevry is,
  en ek was besig om te sê:
 • 65:18 - 65:21
  "Dit is waar."
  "Dit is nie 'n prentjie nie."
 • 65:21 - 65:25
  "As dit waar is, is alles wat ons
  in die Bybel lees, waar."
 • 65:26 - 65:29
  En skielik het ons dit in die
  lug gesien
 • 65:30 - 65:32
  dat God 'waar' geskryf het.
 • 65:35 - 65:41
  WAAR
 • 65:43 - 65:46
  Torben, kyk op!
  - Ja, ek het dit gesien.
 • 65:47 - 65:49
  Ja, ek sien dit.
 • 65:53 - 65:56
  Ons het daarna begin om die
  evangelie te verkondig
 • 65:56 - 66:01
  en nog baie mense het tot
  bekering gekom en is gered daardie dag.
 • 66:01 - 66:06
  In plaas daarvan om net agt mense te doop
  soos wat ons veronderstel was,
 • 66:07 - 66:09
  het ons meer as dertig mense gedoop.
 • 66:09 - 66:12
  Want mense wat gesien
  het wat gebeur,
 • 66:12 - 66:15
  het gesien hoe mense bevry
  word van demone,
 • 66:15 - 66:17
  en hoe hulle die
  Heilige Gees ontvang.
 • 66:18 - 66:20
  Hulle het hulle ook van
  hulle sonde bekeer
 • 66:21 - 66:24
  en het gekom om gedoop te word,
  en het dieselfde ervaar.
 • 66:27 - 66:31
  Die demoniese wêreld is so werklik.
  Dit is baie werklik.
 • 66:32 - 66:35
  Ek het dit vlugtig in
  kerke gesien
 • 66:35 - 66:41
  wanneer evangeliste of die sogenaamde
  man van God gekom het.
 • 66:41 - 66:42
  Mense wat in outoriteit loop,
 • 66:43 - 66:45
  hulle bid vir mense en
  sien hul manifesteer
 • 66:45 - 66:48
  maar ek het dit nooit self
  ondervind nie.
 • 66:49 - 66:51
  Die eerste werklike ervaring wat
  ek gehad het,
 • 66:53 - 66:54
  en moontlik my grootste ervaring,
 • 66:54 - 66:56
  was toe ek en my vrou die
  eerste keer
 • 66:56 - 66:59
  iemand in ons huis gedoop het.
 • 67:00 - 67:05
  Die persoon was betrokke by New Age,
  reiki genesing,
 • 67:06 - 67:11
  tarotkaarte, kristalle en baie
  New Age dinge.
 • 67:11 - 67:16
  Ons het haar gedoop en as ons dit
  net daar gelaat het
 • 67:17 - 67:21
  soos in 'n normale kerkdiens,
  sou ons geglimlag het,
 • 67:21 - 67:24
  haar sertifikaat oorhandig het en dan
  koffie gedrink het na die tyd.
 • 67:25 - 67:28
  Maar ons het aanhou bid
  vir haar, en aanhou bid,
 • 67:28 - 67:32
  en na omtrent twee minute het
  die demone begin manifesteer.
 • 67:35 - 67:38
  Een na die ander het hulle gemanifesteer
  en ons het hulle uitgedryf.
 • 67:38 - 67:42
  Dit was die mees werklike,
  mees radikale ondervinding
 • 67:42 - 67:44
  wat ek nog ooit gehad het.
 • 67:44 - 67:48
  Dit het my oë oopgemaak vir die
  stryd, dit is 'n geveg.
 • 67:50 - 67:55
  Ons word nie net gevra nie, ons word
  nie net vertel dis 'n goeie idee nie,
 • 67:55 - 67:58
  maar ons word beveel deur Jesus
  om demone uit te dryf.
 • 67:59 - 68:02
  Ons het die verantwoordelikheid om mense
  te bevry, in Jesus se Naam.
 • 68:03 - 68:07
  Waarom is daar 'n geveg aan die gang?
  Omdat Satan nie daarvan hou nie.
 • 68:07 - 68:10
  Maar nou gaan ons onder
  water en dan
 • 68:10 - 68:13
  gaan sy opkom
  en julle gaan vryheid sien,
 • 68:13 - 68:16
  julle gaan vryheid sien,
  vryheid en 'n nuwe lewe.
 • 68:17 - 68:19
  Kniel net.
  Moenie bang wees nie. Kniel net.
 • 68:19 - 68:21
  Kniel net.
  - Ek kan nie.
 • 68:21 - 68:25
  Nee, jy kan, jy kan.
 • 68:25 - 68:27
  In die Naam van Jesus,
  jy kan, jy kan.
 • 68:28 - 68:31
  Dit is 'n nuwe lewe. Satan is 'n
  leuenaar. Satan is 'n leuenaar.
 • 68:31 - 68:33
  Hy het vir jou gejok
  en hy wil nie hê dat jy
 • 68:33 - 68:36
  alles oorgee aan Jesus Christus nie.
 • 68:36 - 68:38
  Want wanneer jy jouself oorgee,
  sal Hy jou vrymaak
 • 68:38 - 68:42
  en Satan gaan verloor en
  hy wil nie.
 • 68:43 - 68:44
  Jy kan.
 • 68:45 - 68:47
  My knieë wil nie buig nie.
 • 68:47 - 68:50
  Gaan af, in die Naam van Jesus.
 • 68:50 - 68:53
  Sy wil, maar haar knieë
  wil nie buig nie.
 • 68:53 - 68:56
  Sy kan nie afgaan nie,
  daar is 'n geveg aan die gang.
 • 68:56 - 68:58
  In Jesus se Naam,
  God ons dank U.
 • 68:58 - 69:00
  Gaan net af, in die Naam van Jesus,
  gaan net af.
 • 69:00 - 69:02
  Af, af, gaan net af
  in die Naam van Jesus.
 • 69:03 - 69:05
  In die Naam van Jesus
  In die Naam van Jesus, gaan af.
 • 69:05 - 69:09
  Gaan af, gaan af.
  In die Naam van Jesus, gaan af.
 • 69:09 - 69:12
  Is jy gereed om gedoop te word
  tot Jesus Christus?
 • 69:13 - 69:16
  So op grond van jou eie geloof
  doop ons jou tot Jesus Christus.
 • 69:16 - 69:19
  Gaan net af. Sterf met Christus.
  Staan op met Christus.
 • 69:22 - 69:27
  Vryheid! Vryheid! Satan gaan!
  Verlaat haar! Verlaat haar onmiddellik!
 • 69:28 - 69:34
  Kom uit! Kom uit!
  Verlaat hom! Gaan!
 • 69:34 - 69:39
  Kom uit! Gaan!
  Onmiddellik!
 • 69:39 - 69:43
  Laat los! Laat los!
 • 69:43 - 69:46
  Gaan! Gaan! In die Naam van Jesus
  beveel ek hierdie godsdienstige gees,
 • 69:47 - 69:48
  gaan onmiddellik,
  in Jesus se Naam!
 • 69:49 - 69:51
  Gaan! Laaste ding, gaan!
 • 69:51 - 69:53
  Gaan! Gaan, in die Naam van Jesus!
 • 69:54 - 69:54
  Gaan! Onmiddellik!
 • 69:55 - 69:58
  Gaan! Gaan!
 • 69:59 - 70:01
  Kom uit in die Naam van Jesus!
  Kom uit!
 • 70:01 - 70:04
  Gaan! Onmiddellik! Kom uit!
 • 70:04 - 70:07
  Alle woede, alle vrees
  gaan onmiddellik in Jesus se Naam!
 • 70:08 - 70:12
  Kom uit! Onmiddellik!
  Kom uit! Kom nou uit!
 • 70:12 - 70:14
  Kom uit, onmiddellik!
 • 70:14 - 70:15
  Ek beveel jou, gaan!
 • 70:15 - 70:17
  Gaan! Gaan onmiddellik!
  Vryheid! Nou!
 • 70:17 - 70:18
  Laat dit gaan!
 • 70:21 - 70:22
  Ek beveel hierdie demoon, gaan!
 • 70:22 - 70:24
  Ek beveel hierdie gees om te gaan!
 • 70:25 - 70:29
  Kom uit! Kom uit! Nou!
 • 70:30 - 70:33
  Gaan, in die Naam van Jesus!
  Gaan onmiddellik in die Naam van Jesus!
 • 70:33 - 70:34
  Kom onmiddellik uit!
 • 70:42 - 70:46
  Gaan! Gaan! Ek beveel elke demoon om
  hom nou te verlaat!
 • 70:46 - 70:47
  Kom uit!
 • 70:48 - 70:50
  Gaan nou, in die Naam van Jesus!
 • 70:50 - 70:54
  Kom uit!
  Kom onmiddellik uit!
 • 70:54 - 70:56
  Gaan! Gaan!
  Gaan in die Naam van Jesus!
 • 70:56 - 71:00
  Ek beveel elke gees om hom te verlaat.
  Nou! Nou! Kom uit!
 • 71:00 - 71:03
  Kom uit! Kom uit!
  Kom nou uit in Jesus se Naam.
 • 71:03 - 71:08
  Kom uit! Kom uit!
 • 71:48 - 71:49
  Halleluja.
 • 71:54 - 71:56
  Ervaar jy vryheid?
 • 71:57 - 71:58
  Jy is vry.
 • 72:03 - 72:08
  Hoe voel dit?
  - Dit is wonderlik, dankie!
 • 72:15 - 72:17
  Komaan, 'n nuwe lewe.
 • 72:21 - 72:23
  Komaan, kan julle dit sien?
  Ek hou baie hiervan!
 • 72:47 - 72:49
  Komaan vriende,
  kan julle dit sien?
 • 72:50 - 72:52
  Dit is die krag wat in die doop is.
 • 72:52 - 72:56
  Draai weg van jou sonde,
  draai na Jesus Christus...
 • 72:58 - 73:01
  Dit is 'n stryd,
  maar Satan het verloor.
 • 73:01 - 73:03
  Jesus lewe.
 • 73:04 - 73:13
  'n Nuwe lewe, 'n nuwe lewe.
 • 73:16 - 73:17
  Vryheid.
  - Ja.
 • 73:17 - 73:20
  Prys die Here.
  Prys Jesus.
 • 73:23 - 73:27
  Dankie dat U haar volmaak,
  dankie, dankie.
 • 73:27 - 73:29
  Amen!
 • 73:30 - 73:31
  Amen!
 • 73:36 - 73:38
  Jy het die Heilige Gees.
  - Ja.
 • 73:58 - 74:00
  Hy het nog nooit in tale
  gepraat voor vandag nie.
 • 74:01 - 74:03
  Kragtig!
 • 74:07 - 74:08
  Ons het gesien dat so baie mense
 • 74:08 - 74:12
  vrygemaak word van sonde tydens die doop.
 • 74:12 - 74:14
  Ons het gesien hoe skisofrene
 • 74:14 - 74:17
  bevry word van demone
  tydens die doop.
 • 74:17 - 74:20
  Ons het mense gesien
  met eetversteurings
 • 74:20 - 74:22
  wat bevry word tydens die doop.
 • 74:22 - 74:25
  Ons het siek mense gesien gesond
  word tydens die doop.
 • 74:25 - 74:28
  Ons het mense gesien wat voorheen
  nie in staat was
 • 74:28 - 74:31
  om die doping in die Heilige Gees te
  ontvang nie.
 • 74:31 - 74:33
  Maar wanneer hul gedoop
  word in water
 • 74:33 - 74:37
  kom die Heilige Gees oor hulle en hulle
  begin in tale praat.
 • 74:37 - 74:39
  Dit is waar, ek sê vir jou, dit is waar.
 • 74:39 - 74:43
  Ek weet nie hoe om dit te verduidelik nie,
  maar die Gees van God het gekom.
 • 74:43 - 74:46
  en ek is waarlik gedoop met die
  Heilige Gees en het in tale gepraat.
 • 74:50 - 74:52
  Handelinge 1:8:
  Maar jul sal krag ontvang
 • 74:52 - 74:55
  wanneer die Heilige Gees
  oor julle kom,
 • 74:55 - 74:59
  en julle sal My getuies wees... tot aan
  die uiterstes van die aarde.
 • 75:00 - 75:02
  Ek gaan bid en jy gaan my help.
 • 75:03 - 75:04
  Wat is jou naam?
  - Kathy.
 • 75:04 - 75:09
  Kathy sukkel met angstigheid en sy
  wil ook met die Heilige Gees gedoop word.
 • 75:09 - 75:14
  Ons het nou net ontmoet en gepraat oor die
  doping met die Heilige Gees en hoe dit is.
 • 75:14 - 75:15
  God.
 • 75:15 - 75:16
  Ek glo in U.
 • 75:17 - 75:19
  Ek glo in U, Jesus.
 • 75:19 - 75:21
  Ek bekeer my.
 • 75:21 - 75:22
  En vra U,
 • 75:23 - 75:24
  bevry my
 • 75:24 - 75:27
  van alle angstigheid.
 • 75:27 - 75:30
  Kom met U Heilige Gees.
 • 75:30 - 75:31
  Vul my.
 • 75:31 - 75:32
  Doop my.
 • 75:33 - 75:34
  Nou dadelik.
 • 75:34 - 75:36
  In die Naam van Jesus.
 • 75:36 - 75:40
  Die Bybel is duidelik daaroor
  dat daar altyd 'n teken is
 • 75:40 - 75:44
  wanneer mense die doping met
  die Heilige Gees ontvang.
 • 75:44 - 75:47
  In die boek van Handelinge, hoofstuk 8,
  lees ons van Filippus,
 • 75:47 - 75:50
  hoe hy in Samaria gekom het
  en die evangelie verkondig het.
 • 75:50 - 75:54
  Mense het die boodskap ontvang
  en hulle bekeer,
 • 75:54 - 75:57
  en hulle is gedoop in
  water tot Jesus Christus.
 • 75:58 - 76:00
  Maar op daardie stadium
  het hulle nog nie
 • 76:00 - 76:02
  die doping met die Heilige Gees
  ontvang nie.
 • 76:03 - 76:06
  So, toe die apostels gekom het,
  het hulle gesien
 • 76:06 - 76:09
  dat hulle nie die doping met die
  Heilige Gees ontvang het nie.
 • 76:09 - 76:11
  So, hulle het hulle die hande opgelê
 • 76:11 - 76:15
  en hulle het die doping met die
  Heilige Gees ontvang.
 • 76:15 - 76:17
  Jy lees nie daar wat
  gebeur het nie,
 • 76:17 - 76:21
  maar jy weet daar was 'n teken.
 • 76:22 - 76:24
  Waarom?
  Want daar was 'n man genaamd Simon.
 • 76:24 - 76:28
  Simon het gesien hoe
  die Heilige Gees gegee is
 • 76:28 - 76:30
  deur die hande van die apostels.
 • 76:30 - 76:33
  Toe hy dit sien,
  wou hy dieselfde krag hê.
 • 76:33 - 76:36
  sodat die mense waarvoor
  hy hande oplê
 • 76:36 - 76:37
  ook die Heilige Gees sou ontvang.
 • 76:37 - 76:40
  Ons begin in tale praat wanneer
  ek sê: "Nou."
 • 76:40 - 76:42
  Sê die eerste woorde
  en laat dit uitkom.
 • 76:45 - 76:46
  Nou.
 • 76:54 - 76:55
  Heilige Gees, vryheid.
 • 76:56 - 76:57
  Vryheid, nou dadelik.
 • 77:01 - 77:05
  Vryheid, nou dadelik.
  Vryheid, vryheid.
 • 77:05 - 77:06
  Heilige Gees, vryheid.
 • 77:08 - 77:11
  Vryheid, nou dadelik.
  Kom nou met U krag.
 • 77:11 - 77:14
  Krag, krag.
 • 77:25 - 77:28
  Ja, dis wonderlik, is dit nie?
  Ek het gister myne gehad.
 • 77:28 - 77:30
  Hy is gister met die
  Heilige Gees gedoop
 • 77:30 - 77:32
  en vandag is jy.
 • 77:32 - 77:36
  Ek het nog nooit in tale
  gepraat nie.
 • 77:36 - 77:39
  Hoe... Dit het net gekom?
  - Ja.
 • 77:39 - 77:40
  Hoe het dit gevoel?
 • 77:40 - 77:43
  Dit was wonderlik.
  Dit is onbeskryflik wonderlik.
 • 77:44 - 77:46
  Verbeel jou dit, net hier
  in die middel van die straat.
 • 77:46 - 77:50
  Dit is wonderlik, dankie.
  Baie dankie.
 • 77:50 - 77:53
  Gaan nou en vertel
  ander daarvan.
 • 77:53 - 77:55
  Ek het altyd gevoel dat daar
  twee kampe is.
 • 77:56 - 77:59
  In die een kamp praat hulle net
  oor wonderwerke, wonderwerke.
 • 78:00 - 78:02
  Dit het nie sin gemaak vir my nie
 • 78:02 - 78:05
  vir die eenvoudige rede, dat
  as Jesus ons net
 • 78:05 - 78:07
  wou help met wonderwerke
  om die fisiese liggaam te genees,
 • 78:08 - 78:09
  en dit al was wat Hy wou doen,
 • 78:09 - 78:12
  dit die hele aspek sou
  weerspreek van
 • 78:12 - 78:15
  God wat belowe om gelowiges eendag
  'n nuwe liggaam te gee.
 • 78:15 - 78:18
  Maar terselfdertyd, wanneer ek
  na die ander kamp gaan,
 • 78:18 - 78:23
  en ek sê dat wonderwerke nie vir
  vandag is nie, dis net God se Woord,
 • 78:23 - 78:24
  dan weerspreek dit die Skrif,
 • 78:24 - 78:27
  want die Skrif sê dat die
  Woord met krag sal kom
 • 78:27 - 78:29
  en dat Hy dit met krag
  sal bevestig.
 • 78:29 - 78:31
  So waar is die middeweg?
 • 78:31 - 78:33
  Die middeweg word gevind
  in God se Woord,
 • 78:34 - 78:36
  waar daar 'n balans van
  albei is,
 • 78:36 - 78:38
  waar ons wil hê dat die
  Woord van God
 • 78:38 - 78:41
  byeenkom met die krag van God
 • 78:41 - 78:44
  en werklikwaar transformasie
  bring in mense se lewens,
 • 78:44 - 78:48
  waar mense waarlik deur die
  Heilige Gees oortuig word,
 • 78:48 - 78:51
  'n nuwe lewe ervaar, hulle
  bekeer, wegdraai van sonde,
 • 78:51 - 78:55
  nie net hulle sonde bely nie,
  maar laat staan,
 • 78:55 - 78:57
  die krag van God ontvang,
 • 78:57 - 78:59
  gedoop word in water,
  in tale begin praat
 • 78:59 - 79:02
  en op 'n dag-tot-dag-basis
  funksioneer
 • 79:02 - 79:05
  met die krag van God in jou,
 • 79:05 - 79:07
  of eerder, in die tempel,
  wat ons is.
 • 79:07 - 79:10
  Vir jare het ek net rondgespeel
  met godsdiens.
 • 79:11 - 79:12
  Toe het ek heeltemal
  daarvan wegbeweeg
 • 79:12 - 79:15
  en toe was daar 'n hongerte
  om daarna terug te keer.
 • 79:15 - 79:18
  Soos ek teruggekeer het, het
  ek besef daar's areas in my lewe
 • 79:18 - 79:20
  wat ek afgesluit het in
  ongeloof:
 • 79:20 - 79:23
  Dit is nie vir vandag bedoel nie,
  dit was net in Jesus se tyd,
 • 79:23 - 79:25
  dit was net vir 'n paar mense.
 • 79:25 - 79:27
  Toe lees ek die Bybel en dit sê:
 • 79:27 - 79:29
  En vir die wat geglo het, sal
  hierdie tekens volg.
 • 79:29 - 79:33
  En ek dink by myself, ek is 'n
  gelowige, hoekom gebeur dit nie?
 • 79:33 - 79:36
  Wat ons nodig het is om mekaar
  se geloof op te wek.
 • 79:37 - 79:39
  As ek 'n span mense het wat
  almal dieselfde ding doen,
 • 79:39 - 79:41
  word ek ek aangemoedig
  in my geloof.
 • 79:41 - 79:42
  Dis nou ook so met jou.
 • 79:42 - 79:44
  Vandag het jy 'n gawe van
  'n taal ontvang.
 • 79:44 - 79:47
  Raai wat gaan gebeur as jy nie
  daardie gawe gebruik nie?
 • 79:47 - 79:48
  Dit sal wegkwyn.
 • 79:48 - 79:50
  Wat gaan gebeur as jy dit nou
  in jou het
 • 79:50 - 79:53
  en jy gaan nie jou
  Bybel lees nie,
 • 79:53 - 79:55
  is dat jy dit alles gaan
  weggooi.
 • 79:55 - 79:57
  Ontwikkel dit,
  maak dit jou leefwyse.
 • 79:57 - 79:59
  Maak God die middelpunt
  van jou lewe
 • 79:59 - 80:02
  en doen wat ons doen,
  met jou vriende.
 • 80:02 - 80:04
  Dink aan enigiemand wat jy ken,
  enige vriende.
 • 80:04 - 80:06
  Bel en vertel
  hulle wat gebeur het.
 • 80:06 - 80:09
  Deel jou getuienis, en
  dan bid jy vir hulle.
 • 80:09 - 80:11
  Glo as jy jou hande op
  hulle lê om te bid...
 • 80:11 - 80:14
  Ek praat met soveel selfvertroue... raai
  hoe lank doen ek dit al self?
 • 80:14 - 80:16
  Van gister af.
  - Van vandag af.
 • 80:16 - 80:18
  Dis die eerste dag dat
  ek mense genees.
 • 80:18 - 80:20
  Ek bid vandag vir genesing.
 • 80:20 - 80:23
  Verbeel jou, met al die nonsens wat
  ek in die kerk geleer het,
 • 80:23 - 80:25
  kon ek nooit iets regkry nie.
 • 80:25 - 80:27
  En nou, met die krag
  van God in ons,
 • 80:27 - 80:29
  kan jy dit nou dadelik doen,
  en werklikwaar
 • 80:29 - 80:32
  iemand opspoor, vir hom bid,
  en 'n genesing sien.
 • 80:32 - 80:35
  Dit is die krag van Jesus Christus.
  Hy is wonderlik.
 • 80:35 - 80:37
  Kom staan almal hier
  en kyk wat gebeur.
 • 80:37 - 80:39
  Julle sal sien wat
  God gaan doen.
 • 80:39 - 80:40
  Is dit fantasties?
  - Ja.
 • 80:41 - 80:43
  Wie wil eerste wees,
  wie het 'n probleem?
 • 80:43 - 80:46
  Nee, nee, regtig.
  - Jy het blase, jy het dit nou.
 • 80:46 - 80:48
  Goed.
  - Het jy pyn in jou enkel?
 • 80:49 - 80:51
  Nee, op my voet,
  ek het oral blase.
 • 80:51 - 80:54
  Goed.
  Wees genees in Jesus se Naam.
 • 80:55 - 80:57
  Hoe voel jy?
  Beweeg jou been.
 • 80:58 - 80:59
  O my God.
 • 80:59 - 81:02
  Nee, ek voel niks nie.
  - Regtig?
 • 81:02 - 81:05
  Op 'n skaal van een tot tien,
  voel jy enige pyn?
 • 81:05 - 81:08
  Net twee.
  - Goed, kom ons bid weer.
 • 81:08 - 81:13
  Bene, kom in lyn,
  wees genees in Jesus se Naam.
 • 81:14 - 81:17
  Ek voel niks nie.
  Dis malligheid!
 • 81:17 - 81:19
  Is dit?
  Is Jesus nie fantasties nie?
 • 81:20 - 81:23
  Hy is wonderlik, is Hy nie?
  - Ek's lief vir Hom.
 • 81:23 - 81:25
  Baie, baie dankie.
  - Is jy seker?
 • 81:25 - 81:28
  Jy sê dit nie net nie?
  - Nee, ek praat die waarheid.
 • 81:28 - 81:32
  Ek kan regtig loop...
  - Fantasties. Loop en wys vir my, kom.
 • 81:32 - 81:34
  Geen pyn nie, glad nie?
  Fantasties.
 • 81:34 - 81:37
  Prys Jesus, prys Hom...
  wie is volgende?
 • 81:39 - 81:41
  Ek het gewrigspyne in my knie.
 • 81:41 - 81:43
  Regs?
  - Ja.
 • 81:44 - 81:46
  Vir hoe lank het jy dit al?
 • 81:46 - 81:51
  Dit het omtrent in die middel van laas
  jaar begin en dit kom en gaan.
 • 81:51 - 81:53
  Wat sou jy sê is die pynvlak nou?
 • 81:53 - 81:54
  Kan jy enige pyn voel?
 • 81:55 - 81:57
  Wanneer ek gewig daarop plaas..
 • 81:57 - 81:59
  Goed, kom ons bid.
 • 81:59 - 82:02
  Knieë, gewrigte, wees genees
  in Jesus se Naam.
 • 82:02 - 82:05
  Beweeg dit nou en kyk
  hoe jy voel.
 • 82:05 - 82:06
  Beweeg dit net rond.
 • 82:06 - 82:09
  Dis 'n bietjie eienaardig.
 • 82:10 - 82:13
  Dit was twee sekondes terug nog daar
  en nou is dit nie meer seer nie.
 • 82:13 - 82:15
  Glad nie? Heeltemal?
 • 82:15 - 82:16
  Glad nie. Ek plaas
  gewig daarop.
 • 82:16 - 82:20
  Gewoonlik wanneer ek gewig daarop
  plaas, voel ek...
 • 82:20 - 82:22
  Is dit heeltemal weg?
  - Ja.
 • 82:22 - 82:23
  Prys God daarvoor.
 • 82:23 - 82:26
  Weet jy hoe hierdie
  genesing gebeur het?
 • 82:26 - 82:28
  Deur die krag van Jesus.
 • 82:28 - 82:30
  Dit is Jesus wat dit doen, nie ek nie.
 • 82:30 - 82:33
  Ek is nie iets spesiaals nie,
  ek is net 'n boodskapper.
 • 82:33 - 82:36
  Het enigiemand anders 'n probleem?
  Komaan.
 • 82:36 - 82:38
  Ek het onlangs herstel van 'n
  verstuite enkel
 • 82:38 - 82:40
  en ek kry nog elke nou
  en dan pyn.
 • 82:40 - 82:42
  Het jy op die oomblik pyn?
  - 'n Bietjie.
 • 82:42 - 82:45
  Beweeg 'n bietjie en voel
  wat is jou pynvlak.
 • 82:45 - 82:46
  Ja, ek het pyn.
  - Goed.
 • 82:47 - 82:51
  Enkels, wees genees
  in die Naam van Jesus.
 • 82:51 - 82:54
  Beweeg jou enkel.
  - Dit voel eienaardig.
 • 82:55 - 82:56
  Komaan, loop 'n bietjie.
 • 83:00 - 83:03
  Dis so...
  - Is Hy nie wonderlik nie?
 • 83:03 - 83:05
  Ek's net so verstom soos julle,
  want weet julle wat?
 • 83:05 - 83:09
  Ek is 'n nuwe Christen,
  ek is nou net gedoop in water,
 • 83:09 - 83:12
  ek het nou net die doping in
  die Heilige Gees ontvang.
 • 83:12 - 83:16
  Ek praat in 'n vreemde taal.
  Net soos die Bybel sê.
 • 83:16 - 83:18
  En die Bybel sê,
  gaan uit en genees mense.
 • 83:18 - 83:21
  Moenie na godsdienstige denominasies
  van die Christendom luister nie,
 • 83:21 - 83:24
  dit is alles nonsens.
  Dit is alles godsdiens.
 • 83:24 - 83:27
  Ware volgelinge van Christus doen
  wat Jesus ons beveel om te doen
 • 83:27 - 83:28
  en dit is wat ons doen.
 • 83:29 - 83:30
  Ons is eenvoudige, gewone mense
 • 83:30 - 83:33
  wat net uitgaan en
  luister na wat Jesus sê.
 • 83:37 - 83:38
  Handelinge 19:2:
  Paulus vra hulle,
 • 83:39 - 83:42
  "Het julle die Heilige Gees ontvang
  toe julle gelowig geword het?"...
 • 83:42 - 83:44
  Hoeveel weet jy van die
  Heilige Gees?
 • 83:44 - 83:47
  En die doping met die Heilige Gees?
  - Hy tree in vir my.
 • 83:47 - 83:49
  Het jy al gehoor van die gawe
  om in tale te praat?
 • 83:50 - 83:54
  Ek het, ek het dit gesien
  toe ek jonger was
 • 83:54 - 83:58
  maar dit het my regtig bang gemaak,
  en ek was nie seker wat dit was nie,
 • 83:58 - 84:00
  met baie min begrip van die Bybel
 • 84:00 - 84:02
  en hoe die Heilige Gees werk.
 • 84:03 - 84:05
  Dit was nogal moeilik vir my
  om te verstaan.
 • 84:05 - 84:10
  In die kerk wat ek bywoon, het ek
  dit nog nie sien gebeur nie.
 • 84:11 - 84:13
  In die boek van Handelinge hoofstuk 19,
  lees ons oor Paulus,
 • 84:13 - 84:16
  hoe hy Efese toe gegaan en daar
  'n paar gelowiges ontmoet het.
 • 84:17 - 84:21
  Hy het nie vir hulle gevra watter
  kerk hulle bywoon nie,
 • 84:21 - 84:23
  want dis nie belangrik nie.
 • 84:23 - 84:24
  Hy het vir hulle gevra:
 • 84:24 - 84:29
  "Het julle die Heilige Gees ontvang
  toe julle gelowig geword het?"
 • 84:29 - 84:32
  Daardie gelowiges is nog nie
 • 84:32 - 84:35
  gedoop in water in die
  Naam van Jesus Christus nie,
 • 84:35 - 84:39
  en hulle het nog nie die
  Heilige Gees ontvang nie.
 • 84:39 - 84:43
  So Paulus het hulle daar
  tot Jesus Christus gedoop
 • 84:43 - 84:46
  en toe hy sy hande op
  hulle gelê het,
 • 84:46 - 84:51
  het hulle almal die Heilige Gees ontvang
  en in ander tale begin praat.
 • 84:54 - 84:55
  Vryheid. Vryheid. Meer.
 • 84:56 - 84:57
  Meer vryheid. Vryheid, nou dadelik.
 • 84:58 - 85:01
  God, ons dank U vir U liefde,
  ons dank U vir U vryheid.
 • 85:01 - 85:04
  Dankie, Heilige Gees, dat U haar
  volmaak. U maak haar vol.
 • 85:04 - 85:12
  Nooit weer dieselfde nie,
  nooit weer dieselfde nie.
 • 85:15 - 85:16
  Hoe voel jy?
 • 85:20 - 85:22
  Het jy gevoel dat... God...
 • 85:28 - 85:29
  Het jy dit nog nooit ervaar nie?
 • 85:29 - 85:30
  Ek het vir altyd verander.
 • 85:31 - 85:34
  En daar, in daardie winkelsentrum,
  het ek vir haar hande opgelê
 • 85:34 - 85:37
  en die Heilige Gees het
  oor haar gekom.
 • 85:37 - 85:40
  Sy het dit nog nooit
  voorheen ervaar nie.
 • 85:40 - 85:42
  Sy was so aangeraak
  deur die Heilige Gees,
 • 85:43 - 85:47
  dat ons besluit het om buitentoe te gaan
  om verder te praat en nog te bid.
 • 85:47 - 85:52
  Toe ek daarbuite vir haar bid,
  het 'n demoon begin manifesteer.
 • 85:52 - 85:54
  Ek beveel hierdie gees,
  gaan nou dadelik!
 • 85:54 - 85:55
  Ek beveel dit,
  verlaat haar dadelik!
 • 85:55 - 85:58
  Daar is vryheid,
  daar is vryheid.
 • 85:59 - 86:00
  Kom uit! Gaan!
 • 86:00 - 86:02
  Vryheid, nou dadelik.
  Vryheid, nou dadelik.
 • 86:02 - 86:04
  Gaan!
  Gaan, ek beveel dié gees, gaan!
 • 86:04 - 86:06
  Gaan! Gaan! Nou dadelik! Gaan!
 • 86:06 - 86:10
  Verlaat haar! Verlaat haar!
  Nou dadelik! Verlaat haar!
 • 86:10 - 86:15
  In die begin het ek nie presies
  geweet waarvoor ek bid nie,
 • 86:15 - 86:18
  maar toe het God dit aan my openbaar.
 • 86:18 - 86:23
  Hy het vir my 'n sonde wat sy gepleeg
  het, gewys.
 • 86:23 - 86:28
  Toe ek dit vir haar sê, het
  sy in trane uitgebars
 • 86:28 - 86:31
  en gesê: "Hoe het jy geweet,
  hoe het jy dit geweet?
 • 86:31 - 86:33
  Kan God my vergewe?"
 • 86:33 - 86:39
  Daar, buite die winkelsentrum,
  het daardie jong meisie God ontmoet.
 • 86:39 - 86:42
  Dit was so sterk,
  so op 'n stadium
 • 86:42 - 86:45
  het daar drie wagte uitgehardloop
  gekom en sy het gesê:
 • 86:45 - 86:47
  "Gaan weg, gaan weg,
  ek wil met hulle praat,
 • 86:48 - 86:49
  ek wil met hulle praat."
 • 86:49 - 86:53
  En op daardie dag, het
  daardie meisie God ontmoet.
 • 86:53 - 86:56
  Later die middag het sy gekom
  en ons het vir haar gebid
 • 86:57 - 87:01
  en sy is gedoop met die Heilige Gees
  en het in tale begin praat.
 • 87:04 - 87:09
  Dit was baie emosioneel, en
  toe hy vir my gebid het,
 • 87:09 - 87:12
  ek het dit nooit vantevore
  aan hom genoem nie,
 • 87:12 - 87:16
  maar hy het vir my gesê
  ek herinner hom aan
 • 87:16 - 87:21
  iemand wat deur dieselfde
  ding gegaan het.
 • 87:22 - 87:24
  Dit was toe ek
  geweet het dat God
 • 87:24 - 87:27
  daardie dag vir my wou sê
  dat Hy my vergewe het.
 • 87:30 - 87:33
  Selfs al wou ek nie
  myself vergewe nie,
 • 87:33 - 87:37
  want ek het gedink daar is
  nie vergifnis vir so iets nie.
 • 87:37 - 87:44
  Maar op daardie dag, het God Torben
  gebruik om aan my bekend te maak
 • 87:44 - 87:48
  dat Hy my liefhet en my vergewe het
  vir wat ek gedoen het.
 • 87:50 - 87:53
  En Hy het my toegelaat om
  dit te ervaar.
 • 87:54 - 87:58
  Ek sal dit nooit vergeet nie en ek
  sal nooit weer dieselfde wees nie.
 • 88:03 - 88:04
  Kan jy ons vertel van gister
 • 88:04 - 88:07
  en dan van wat vandag gebeur het?
  - Ja.
 • 88:15 - 88:19
  Jammer, ek is net regtig gelukkig,
  ek het gister daaroor gedink,
 • 88:19 - 88:22
  dit is regtig Sy manier
  om vir my te sê.
 • 88:22 - 88:27
  Want ek was moeg om
  te soek vir antwoorde
 • 88:27 - 88:29
  en ek kon dit nêrens kry nie.
 • 88:30 - 88:32
  Daar was altyd iets binne my.
 • 88:32 - 88:38
  Gister is dit vir my gefinaliseer en ek is
  net regtig gelukkig daaroor.
 • 88:43 - 88:45
  So, vandag is ek gedoop.
 • 88:50 - 88:53
  Ek het so goed gevoel na die tyd.
 • 88:53 - 88:58
  Dit is iets waaraan ek voorheen al baie
  gedink het om te doen
 • 88:58 - 89:04
  maar ek het gedink dat daar dinge is
  wat ek eers moet doen
 • 89:04 - 89:09
  voor ek dit kan doen.
  Ek moet met 'n pastoor praat,
 • 89:09 - 89:12
  ek moet 'n paar seminare bywoon
  of so iets,
 • 89:12 - 89:16
  So, op jou eie geloof
  doop ons jou tot Jesus Christus.
 • 89:18 - 89:20
  Sterf met Christus.
  Staan op met Christus.
 • 89:25 - 89:26
  God, ons dank U vir Maria.
 • 89:26 - 89:28
  Ons dank U vir alles
  wat U gedoen het, God.
 • 89:29 - 89:32
  Dankie vir wat U
  gister en vandag gedoen het.
 • 89:32 - 89:35
  Dankie vir wat U
  nog gaan doen in die toekoms, God.
 • 89:35 - 89:38
  Dit is so wonderlik, hoe God
  regtig gebede beantwoord
 • 89:38 - 89:44
  en hoe Hy vir jou op
  Sy perfekte tyd,
 • 89:44 - 89:45
  die dinge wat jy moet leer
 • 89:46 - 89:49
  en die dinge wat jy moet
  weet oor Sy liefde, kan gee.
 • 89:51 - 89:54
  Ek was in werklikheid besig om te bid
  die aand voordat ek Torben ontmoet het.
 • 89:54 - 89:58
  Ek het daardie aand gebid op die snelweg,
  terwyl ek bestuur het.
 • 89:58 - 90:05
  Ek het gebid dat ek die
  begeerte in my hart sou hê
 • 90:05 - 90:10
  om Hom te ken en na Hom uit te reik
  en alles vir Hom te gee,
 • 90:11 - 90:13
  maar ek weet nie waar
  om te begin nie.
 • 90:13 - 90:22
  Ek het gevoel asof ek so ver weggehardloop
  het dat Hy nie meer daar was nie.
 • 90:22 - 90:25
  Maar Hy het my gebed
  gister beantwoord
 • 90:25 - 90:29
  en my laat besef
  dat Hy die hele tyd daar was.
 • 90:30 - 90:35
  Hy was by my, toe ek getreur het,
  toe ek depressief was.
 • 90:35 - 90:39
  Depressie het my swaar getref.
 • 90:39 - 90:45
  Maar ek is nog hier, en ek is
  'n verteenwoordiger van Sy liefde.
 • 90:47 - 90:51
  Ek dink regtig dat
  wanneer die kerk terugkeer
 • 90:51 - 90:55
  na 'n ware doop,
  die ware Evangelie:
 • 90:55 - 90:58
  Bekering, en terugdraai na Christus toe,
 • 90:58 - 91:01
  gedoop word vir die
  kwytskelding van jou sondes,
 • 91:01 - 91:03
  sterf met Christus
  en opstaan met Christus
 • 91:03 - 91:04
  en gevul word met
  die Heilige Gees,
 • 91:05 - 91:07
  dit die wêreld sal verander.
 • 91:07 - 91:10
  Wat ons sien in die
  boek van Handelinge,
 • 91:10 - 91:16
  is 'n organiese, dinamiese
  lewe saam met God
 • 91:16 - 91:19
  wat nie gebaseer is op
  hiërargie nie.
 • 91:19 - 91:23
  Dit is nie gebaseer op
  programme of projekte nie.
 • 91:23 - 91:27
  Dit is mense wat Jesus volg.
 • 91:27 - 91:29
  Soos ons die boek
  van Handelinge uitleef,
 • 91:29 - 91:32
  sien ons nou hoe dit in
  ons lewens uitspeel.
 • 91:32 - 91:36
  Wanneer ons nou in die perfekte
  spieël van God se Woord kyk,
 • 91:36 - 91:38
  waar dit sê,
  "Die Woord het vlees geword,"
 • 91:38 - 91:40
  gebeur dit in ons eie lewens.
 • 91:40 - 91:43
  Dit is asof ons nou vir onsself kyk
  wanneer ons die Skrif lees.
 • 91:43 - 91:45
  Ek sien mense wat keelvol is
  met strukture.
 • 91:46 - 91:48
  Ek sien mense wat keelvol
  is met tradisies.
 • 91:48 - 91:50
  Ek sien mense wat niks behalwe die
  waarheid wil aanvaar nie.
 • 91:51 - 91:53
  Amper elke Christen in die wêreld
  wil 'n herlewing sien.
 • 91:54 - 91:56
  Maar my prentjie van herlewing
  het so gelyk:
 • 91:56 - 92:00
  'n Paar engele of 'n lig sal uit die
  hemel kom en almal sal aan die gang kom,
 • 92:00 - 92:03
  en net wakker word, en dan
  sal ons herlewing hê.
 • 92:03 - 92:08
  Maar wat ons vandag sien, is dat
  wanneer alle Christene op hierdie planeet
 • 92:09 - 92:12
  geaktiveer word, die dinge begin
  doen wat die Bybel sê
 • 92:12 - 92:14
  ons gaan doen - uitgaan,
  die siekes genees,
 • 92:14 - 92:17
  die evangelie verkondig, mense na Christus
  lei - dan het ons herlewing.
 • 92:17 - 92:21
  Ek glo die herlewing is hier vandat
  Jesus gekom het 2000 jaar gelede.
 • 92:21 - 92:24
  Ek glo waarlik, hierdie is
  die laaste reformasie.
 • 92:24 - 92:26
  Die laaste reformasie
  van die kerk.
 • 92:26 - 92:30
  Hierdie dinge is 'n werklikheid, dis waar.
  Jy kan dit doen.
 • 92:30 - 92:32
  Jy moet net uitgaan
 • 92:32 - 92:35
  en begin werk op die strate.
 • 92:35 - 92:37
  Ons steek baie dinge
  weg in die kerk
 • 92:37 - 92:39
  en daar is baie gebondenheid
  in die kerk,
 • 92:39 - 92:42
  maar ons moet daarbuite kom,
  en dit begin doen, op die voorfront.
 • 92:43 - 92:47
  God is 'n werklikheid, Hy het ons geroep
  om Sy dissipels te wees,Jesus se dissipels
 • 92:47 - 92:49
  wat uitgaan en die wêreld
  wys Hy bestaan.
 • 92:49 - 92:50
  Dit is 'n werklikheid.
 • 92:52 - 92:54
  Dit is waar, ek sê jou, dis waar.
 • 92:54 - 92:58
  Dit is waar!
  Dit is regtig waar!
 • 92:58 - 92:59
  Dis waarlik waar!
 • 92:59 - 93:01
  Dis 'n werklikheid!
 • 93:01 - 93:04
  As dit in die Bybel waar is,
  wat van die res?
 • 93:04 - 93:07
  Elke woord is waar,
  van die begin tot die einde.
 • 93:08 - 93:11
  WAAR
 • 93:12 - 93:15
  Dit is waar.
  Ons leef in die laaste dae
 • 93:15 - 93:20
  waarin God Sy kerk terugbring
  na die waarheid,
 • 93:20 - 93:23
  terug na die ware lewe
  waarna ons gesmag het.
 • 93:23 - 93:26
  Ons het gelees van die ware lewe
  in die boek van Handelinge,
 • 93:27 - 93:29
  waar die Heilige Gees die leiding neem.
 • 93:29 - 93:32
  Dis aan die gebeur, en dit gebeur
  dwarsoor die wêreld.
 • 93:32 - 93:37
  So, laat ons ons fokus behou,
  laat ons aanhou dissipels maak
 • 93:37 - 93:40
  en laat Jesus Sy kerk bou.
 • 93:41 - 93:44
  Ek glo dit is
  die laaste reformasie
 • 93:44 - 93:47
  en hierdie is net die begin.
 • 94:18 - 94:25
  Onthou jy nog die woord wat
  Ek tot jou gespreek het?
 • 94:25 - 94:32
  Onthou jy nog die droom
  wat Ek vir jou gegee het?
 • 94:33 - 94:39
  Tyd gaan verby en kalenders is vol.
 • 94:40 - 94:47
  Maar een ding is nodig:
  Spandeer tyd met My.
 • 94:47 - 94:54
  Word wakker, My mense.
 • 94:54 - 95:01
  Ek kom spoedig terug.
 • 95:01 - 95:06
  Een ding is nodig.
 • 95:07 - 95:10
  Spandeer tyd met My.
 • 95:10 - 95:14
  Ek lei jou.
 • 95:15 - 95:20
  As jy My dissipel wil wees
 • 95:21 - 95:28
  moet jy jouself verloën
  en jou eie droom neerlê.
 • 95:29 - 95:35
  Volg My, ongeag van
  wat dit jou kos.
 • 95:36 - 95:43
  Dan sal jy die ewige lewe ontvang.
 • 95:43 - 95:49
  Word wakker, My mense.
 • 95:49 - 95:56
  Ek kom spoedig terug.
 • 95:56 - 96:02
  Een ding is nodig.
 • 96:02 - 96:06
  Spandeer tyd met My.
 • 96:06 - 96:09
  Ek lei jou.
 • 96:09 - 96:13
  Het jy tyd vir My?
 • 96:13 - 96:16
  Om my Koninkryk te soek.
 • 96:17 - 96:19
  Om my aangesig te soek.
 • 96:19 - 96:21
  Ek wil met jou praat.
 • 96:22 - 96:25
  Ek wil jou stap vir stap lei.
 • 96:27 - 96:30
  Ek roep jou.
 • 96:30 - 96:36
  Sal jy My volg ongeag van
  wat die koste is?
 • 96:36 - 96:50
  Ek roep jou, Ek roep jou.
 • 96:51 - 96:59
  Subtitles by: Dina van Schalkwyk
  James van Schalkwyk & Magda Serdyn.
Title:
The Last Reformation - The Beginning
Description:

Bonus videos, DVD en meer: http://www.tlrmovie.com.

Hierdie dokumentêr is tans besig om die wêreld te verander! Dit toon hoe die lewe moes gewees het vir die eerste dissipels van Jesus wat op die aarde geloop het en hoekom die Evangelie oor die hele wêreld versprei het. Dit wys hoe die lewe van 'n Christen behoort te lyk - 'n lewe waar tekens en wonders ons volg.

SHARE (DEEL) hierdie fliek met almal wat jy kan.

Laai die fliek af om te vertoon by jou kerk / selgroep / vriende
https://thelastreformationmovie.com/download

Facebook
https://www.facebook.com/TheLastReformationMovies/

Kontak dissipels naby jou: https://thelastreformation.com/network

Leer meer! Gratis aanlyn-Bybelskool
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0gVAb8r3Mj-GbT18XWdro0Kt_6wM0kv_

Help om die fliek te versprei
https://thelastreformationmovie.com/help-to-spread-this/

Musiek
Matia Cupelli - https://soundcloud.com/mattiacupelli
Adam Threlfall - http://www.adamthrelfall.co.uk

Maak onderskrifte vir hierdie video
https://thelastreformation.com/help-with-translating-the-movie/

Borg
https://thelastreformationmovie.com/donate

FAQ
https://thelastreformationmovie.com/qa

"Hierdie fliek is die beste dokumentêr oor die Boek van Handelinge VANDAG." -- Andy Garcia

"Ons het gisteraand die fliek by ons kerk se selgroep gekyk. Die Heilige Gees het op 'n wonderlike manier gewerk!" -- Sarah

"Hierdie fliek het my net oorweldig! Ek het dit nou met so baie vriende gedeel! - Angela

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:39:53

Afrikaans subtitles

Revisions Compare revisions