YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Lithuanian subtitles

← Kaip nustoti būti „geru“ žmogumi ir tapti geresniu

Get Embed Code
30 Languages

Showing Revision 4 created 10/06/2019 by Adele Mikoliunaite.

 1. Neseniai mano draugė
  vyko į oro uostą su taksi
 2. ir važiuojant ji šnekučiavosi
  su vairuotoju.
 3. Ir šis jai visiškai nuoširdžiai pareiškė:
 4. „Galiu pasakyti, kad esate
  labai geras žmogus“.
 5. Ir kai vėliau draugė pasakojo
  man šią istoriją,
 6. ji teigė, kad negalėjo patikėti,
  kaip gerai tai ją nuteikė
 7. ir kiek daug jai tai reiškė.
 8. Galbūt tai atrodo kaip gan stripri
  mano draugės reakcija
 9. į visiško nepažįstamojo žodžius,
 10. bet ji – ne vienintelė tokia.
 11. Aš – socialinė mokslininkė.

 12. Studijuoju gerų žmonių psichologiją
 13. ir mano praktiniai tyrimai rodo,
  kad daugeliui mūsų labai rūpi
 14. jaustis ir atrodyti gerais žmonėmis.
 15. Aišku, ką man ir ką tau
  reiškia „geras žmogus“,
 16. ir galbūt ką tai reiškia
  tam taksi vairuotojui...
 17. Galbūt ne visi mes
  suprantame tai vienodai,
 18. bet kad ir ką tai mums reikštų,
 19. moralinis identitetas yra svarbus
  daugumai mūsų.
 20. Jei kažkas mums prieštarauja,
  pavyzdžiui, jei abejoja mūsų anekdotu,

 21. ar kai pasakome, kad mūsų
  darbo jėga yra vienalytė,
 22. ar užpuola slidžios išlaidos verslui,
 23. dažnai persijungiame į gynybinį režimą.
 24. Turiu omeny, kad kartais prigalvojame
 25. visų įmanomų būdų, kaip padedame
  žmonėms iš marginalizuotų grupių,
 26. arba aukojam labdarai,
 27. arba savanoriaujame
  labdaros organizacijose.
 28. Mes bandome apginti
  tą gero žmogaus įvaizdį.
 29. Tai svarbu daugeliui mūsų.
 30. Bet kas, jei pasakyčiau jums tai?..

 31. Kas jei pasakyčiau, kad prisirišimas
  prie buvimo gerais žmonėmis
 32. mums trukdo tapti dar geresniais?
 33. Kas jei pasakyčiau, kad mūsų
  „gero žmogaus“ apibrėžimas toks siauras,
 34. kad moksliškai jo net neįmanoma įvykdyti?
 35. Ir kas jei pasakyčiau, kad buvimo
  geresniu žmogumi kelias
 36. prasideda tada, kai nustoji būti
  geru žmogumi?
 37. Jums leidus, truputį papasakosiu
  apie tyrimus,

 38. kurie atskleidžia, kaip veikia
 39. žmogaus protas.
 40. Kad padarytų daug darbo, smegenys
  dažnai pasikliauna supaprastinimu.
 41. Tai reiškia, kad dažnai
 42. jūsų psichiniai procesai vyksta
  jums to net nežinant,
 43. lyg išsikraunančios baterijos,
 44. ar energijos taupymo
  režimas kažkur jūsų proto užnugaryje.
 45. Tai iš tikrųjų yra
  apriboto racionalumo prielaida.
 46. Apribotas racionalumas yra
  Nobelio premiją laimėjusi idėja,
 47. teigianti, kad žmogaus protas turi
  ribotus atminties resursus,
 48. ribotą apdorojančią energiją,
 49. ir todėl pasikliauna trumpiausiu keliu,
  kad padarytų didelę dalį savo darbo.
 50. Tad, pavyzdžiui,
 51. kai kurie mokslininkai apytikriai
  apskaičiuoja, kad bet kuriuo momentu,

 52. geriau spragtelsiu, gerai? Štai.
 53. (Juokas)

 54. Kad bet kuriuo momentu

 55. 11 milijonų informacijos vienetų
  keliauja į mūsų protą.
 56. 11 milijonų.
 57. Ir tik 40 iš jų yra apdorojami sąmoningai.
 58. Taigi 11 milijonų, 40.
 59. Na, ar tai kada buvo jums nutikę?

 60. Ar kada turėjote labai užimtą dieną darbe,
 61. parvažiavot namo,
 62. žengėt pro duris vidun,
 63. ir suvokėt, kad net neatsimenat,
  kaip grįžot,
 64. ar žaliai, ar raudonai švietė šviesoforas.
 65. Neatsimenat. Buvot autopilotas.
 66. O gal kada atidarėt šaldytuvą,
 67. ieškojot sviesto,
 68. prisiekėt, kad sviesto
  nematėt ir jo nebėra,
 69. ir tada suvokėt, kad sviestas buvo
  tiesiai prieš akis visą laiką?
 70. Tai yra tokie „oi“ momentai,
  kurie priverčia mus juoktis,
 71. ir tai vyksta smegenyse,
 72. kurios gali susidoroti su 11 milijonų
  įeinančių informacijos vienetų,
 73. ir tik 40 apdoroti sąmoningai.
 74. Tai toji ribota riboto racionalumo dalis.
 75. Šis darbas apie ribotą racionalumą

 76. ir įkvėpė mane dirbti su bendradarbiais
 77. Max Bazerman ir Mahzarin Banaji,
 78. ties tuo, ką vadiname „ribota etika“.
 79. Tai – ta pati prielaida kaip ir
  ribotas racionalumas,
 80. kad mes turime žmogaus protą,
  kuris kažkaip apribotas,
 81. ir pasikliauna kelio kirtimais,
 82. ir kad tie kelio kirtimai
  dažnai mus nuveda klaidingai.
 83. Ribotas racionalumas...
 84. Galbūt taip nusprendžiame,
  kokius dribsnius perkame parduotuvėje,
 85. ar kokį produktą paleidžiame
  posėdžių salėje.
 86. Su apribota etika žmonių protas,
 87. tas pats protas,
 88. daro sprendimus
 89. apie tai, ką pasamdyti
 90. ar kokį anekdotą pasakyti,
 91. ar kokį slidų verslo sprendimą priimti.
 92. Tad leiskit man pateikti
  apribotos etikos pavyzdį darbe.

 93. Nesąmoningas šališkumas yra vienas
 94. iš apribotos etikos efektų.
 95. Nesąmoningas šališkumas remiasi
  asociacijomis, kurias turime galvoje,
 96. trumpiausiais keliais, kuriuos smegenys
  naudoja rūšiuoti informaciją,
 97. tikėtina, kad už jūsų suvokimo ribų,
 98. nebūtinai pritariant jūsų
  sąmoningiems įsitikinimams.
 99. Tyrėjai Nosek, Banaji ir Greenwald
 100. peržvelgė milijonų žmonių duomenis
 101. ir rado, kad pavyzdžiui,
 102. dauguma baltaodžių amerikiečių
  gali greičiau ir lengviau
 103. asocijuoti baltaodžius su gerais dalykais
 104. nei juodaodžius su gerais dalykais.
 105. Ir dauguma vyrų bei moterų gali
  greičiau ir lengviau asocijuoti
 106. vyrus ir mokslą nei moteris ir mokslą.
 107. Ir šios asociacijos
  nebūtinai atitinka tai,
 108. ką žmonės galvoja sąmoningai.
 109. Galbūt iš tikrųjų jie yra
  visuotinės lygybės šalininkai.
 110. Tad kartais tie 11 milijonų ir tie 40
  tiesiog prieštarauja vienas kitam.
 111. Ir štai, dar vienas pavyzdys:

 112. Interesų susikirtimas.
 113. Mes esame linkę nuvertinti,
  kaip maža dovana,
 114. įsivaizduokim, rašiklis ar vakarienė,
 115. kaip stipriai ta maža dovana gali
  paveikti mūsų sprendimų priėmimą.
 116. Mes nesuvokiame, kad mūsų protas
  nesąmoningai susieja įrodymus,
 117. kad pritartų dovanotojo požiūriui,
 118. kad ir kaip sunkiai sąmoningai bandytume
  išlikti objektyvūs ir profesionalūs.
 119. Mes taip pat matome ir apribotą etiką –
 120. nepaisant mūsų prisirišimo
  prie buvo gerais žmonėmis,
 121. vis tiek darome klaidų,
 122. kurios kartais žeidžia kitus žmones
 123. ir skatina neteisybę
 124. nepaisant mūsų geriausių bandymų,
 125. ir tuomet bandome paaiškinti savo klaidas
  vietoj to, kad iš jų mokytumėmės.
 126. Na, pavyzdžiui,
 127. kai aš gavau el. laišką iš savo mokinės,
 128. kuriame ji rašė, kad tekstas,
  kurį paskyriau perskaityti,
 129. tekstas, kurį skyriu perskaityti
  jau metų metus,
 130. yra seksistiškas.
 131. Arba kai supainiojau du tos pačios rasės
 132. mokinius iš savo klasės,
 133. kurie neatrodė nė kiek panašūs,
 134. kai supainiojau juos vieną su kitu
 135. daugiau nei vieną kartą,
  prieš visus kitus.
 136. Tokios klaidos siunčia mus, siunčia mane

 137. į raudonos zonos gynybą.
 138. Jos palieka mus kovoti
  dėl gero žmogaus tapatybės.
 139. Bet naujausia veikla apie
  apribotą etiką, kuria užsiimu,
 140. teigia kad mes ne tik linkę klysti,
 141. kad tendencija klysti priklauso nuo to,
  kaip arti tos raudonosios zonos esame.
 142. Tad didžiąją dalį laiko, kai niekas
  neabejoja mūsų gero žmogaus įvaizdžiu,
 143. mes per daug ir negalvojam
 144. apie etinę mūsų sprendimų reikšmę,
 145. ir šis modelis rodo, kad tada
 146. didžiąją dalį laiko judame link
  menkesnio ir menkesnio etinio elgesio.
 147. Kita vertus, kas nors gali
  suabejoti mūsų įvaizdžiu,

 148. ar galbūt tai darome mes patys.
 149. Tada etinė mūsų sprendimų reikšmė
  tampa labai ryški,
 150. ir tais atvejais mes judame link
  gero žmogaus elgesio,
 151. ar, kitaip tariant,
 152. link elgesio, kuris leidžia mums
  pasijusti gerais žmonėmis,
 153. kas žinoma, ne visuomet yra tas pats.
 154. Apribotos etikos idėja
 155. yra ta, kad galbūt pervertiname
 156. vidinio kompaso svarbą
  mūsų etiniams sprendimams.
 157. Galbūt pervertiname, kiek daug egoizmas
 158. lemia mūsų sprendimus,
 159. ir galbūt nesuvokiame, kiek daug mūsų
  nuomonė apie save kaip apie gerą žmogų
 160. lemia mūsų elgesį,
 161. kad imame taip sunkiai dirbti, kad
  apgintume gero žmogaus įvaizdį,
 162. kad nepatektume į tą raudoną zoną,
 163. kad neduodame sau erdvės daryti klaidų
 164. ir iš tiesų tapti geresniais žmonėmis.
 165. Galbūt taip yra dėl to,
  kad tikimės, jog bus lengva.

 166. Mes turime tą „gero žmogaus“
  apibrėžimą – arba, arba.
 167. Arba esi geras, arba ne.
 168. Arba turi sąžinės arba ne.
 169. Arba tu rasistas, seksistas,
  homofobas, arba ne.
 170. Ir šitame „arba taip, arba ne“
  apibrėžime nėra vietos augti.
 171. Ir beje,
 172. Tai nėra tai, ką darome daugumoje
  savo gyvenimo dalių.
 173. Jei jums reikėtų išmokti apskaitos,
 174. eitumėte į apskaitos kursus,
 175. arba jei taptumėte tėvais,
 176. pasiimtumėte knygą ir
  skaitytumėte apie tai.
 177. Mes kalbame su ekspertais,
 178. mokomės iš savo klaidų,
 179. tobuliname savo žinias,
 180. mes vis gerėjame.
 181. Bet kai kalba pasisuka apie
  buvimą geru žmogumi,
 182. mes galvojame, kad tai kažkas,
  ką tiesiog turime žinoti,
 183. ką tiesiog privalome daryti,
 184. be jokių pastangų ar augimo.
 185. Tad aš galvoju,

 186. kad jei tiesiog pamirštume apie
  buvimą gerais žmonėmis,
 187. jei tik tai paleistume,
 188. ir vietoj to išsikeltume
  aukštesnį standartą,
 189. aukštesnį standartą buvimo
  „apygeriu“ žmogumi?
 190. Apygeris žmogus vis tiek daro klaidas.
 191. Apygeris žmogus jas daro visą laiką.
 192. Bet jis mėgina mokytis iš jų,
  atsakyti už jas.
 193. Aš tikiuosi jų ir jų ieškau.
 194. Aš suprantu, kad klaidos kainuoja.
 195. Kai kalba pasisuka apie etiką,
  šališkumą, įvairovę ir įtraukimą,
 196. tai iš tikrųjų kainuoja tikriems žmonėms,
 197. bet aš tai priimu.
 198. Kaip apygeris žmogus aš, iš tikrųjų,
 199. geriau pastebiu savo klaidas.
 200. Nelaukiu, kol kiti jas parodys.
 201. Aš mokausi jas rasti,
 202. ir todėl...
 203. žinoma, kartais tai gali būti gėdinga,
 204. gali būti nepatogu.
 205. Kartais mes pastatome save
  į pažeidžiamą vietą.
 206. Bet per visą tą pažeidžiamumą,
 207. lygiai taip pat kaip bet kur,
  kur bandėme tapti geresniais,
 208. matome progresą.
 209. Matome augimą.
 210. Mes leidžiame sau tapti geresniais.
 211. Kodėl nesuteikiame sau to?

 212. Kiekvienoje savo gyvenimo dalyje
  duodame sau erdvės augti,
 213. išskyrus šioje, kur tai – reikalingiausia.
 214. Ačiū.

 215. (Plojimai)