Return to Video

۶ نکته برای خوابی بهتر

 • 0:00 - 0:03
  همه ما می‌توانیم یک خواب بد
  در طول شب داشته باشیم
 • 0:03 - 0:05
  و این کاملا عادی است،
 • 0:05 - 0:07
  ولی چگونه می‌توانیم کمیت
 • 0:07 - 0:11
  و کیفیت خوابمان را بهبود بخشیم؟
 • 0:11 - 0:13
  (خوابیدن با علم)
 • 0:13 - 0:15
  (موسیقی)
 • 0:15 - 0:19
  در اینجا ۶ نکته زمینه‌ای برای
 • 0:19 - 0:21
  خواب بهتر وجود دارد.
 • 0:21 - 0:23
  نکته‌ی اول منظم بودن است.
 • 0:23 - 0:27
  در زمان مشخصی به خواب بروید
  و در زمان مشخصی هم از خواب بیدار شوید.
 • 0:27 - 0:29
  نظم کلیدی‌ترین نکته است
 • 0:29 - 0:31
  و درواقع لنگر خواب شما را می‌اندازد
 • 0:31 - 0:34
  و مهم نیست وسط هفته است
 • 0:34 - 0:37
  یا آخر هفته، خواب خوبی داشتید یا نه،
 • 0:37 - 0:40
  نظم، هم کمیت و هم کیفیت خواب را
  بهبود می‌بخشد.
 • 0:40 - 0:43
  دلیل این امر این است که،
  درون مغز شما،
 • 0:43 - 0:46
  شما درواقع یک ساعت ۲۴ ساعته دارید.
 • 0:46 - 0:49
  این ساعت خواهان نظم است،
 • 0:49 - 0:53
  و در شرایطی که نظم برقرار است
  بهترین کارایی را دارد،
 • 0:53 - 0:57
  که شامل کنترل برنامه‌ی خواب
  و بیداری می‌شود.
 • 0:57 - 1:00
  بسیاری از ما، برای بیدار شدن
  از آلارم استفاده می‌کنیم
 • 1:00 - 1:02
  اما تعداد کمی از ما از آلارم به تخت رفتن
  استفاده می‌کنیم
 • 1:02 - 1:04
  و این چیزی است که می‌تواند مفید باشد.
 • 1:04 - 1:07
  نکته بعدی دما است.
 • 1:07 - 1:08
  دما را خنک نگه دارید.
 • 1:08 - 1:11
  مشخص شده که مغز و بدن شما
 • 1:11 - 1:16
  برای اینکه خواب را آغاز کند
  و در خواب شمارا نگه دارد،
 • 1:16 - 1:18
  نیاز دارد که دمای درونی خود را
  تا یک درجه ی سیلسیوس
 • 1:18 - 1:22
  یا ۲ تا ۳ درجه‌ی فارنهایت پایین آورد.
 • 1:22 - 1:26
  و به همین دلیل است که در
  اتاقی که خیلی سرد است
 • 1:26 - 1:30
  نسبت به اتاقی که خیلی گرم است
  راحت‌تر به خواب میرویم.
 • 1:30 - 1:31
  پس، توصیه فعلی این است
 • 1:31 - 1:34
  که دمای اتاق را
 • 1:34 - 1:37
  حدودا ۶۵ درجه‌ی فارنهایت،
 • 1:37 - 1:40
  و یا کمی بیشتر از ۱۸ درجه‌ی سیلسیوس
  قراردهید.
 • 1:40 - 1:43
  سرد به نظر می‌رسد اما باید اینطور باشد.
 • 1:43 - 1:46
  نکته‌ی بعدی تاریکی است.
 • 1:46 - 1:49
  ما جامعه‌ای محروم از تاریکی هستیم
 • 1:49 - 1:53
  و در واقع، به تاریکی نیاز داریم
  مخصوصا در شب
 • 1:53 - 1:57
  تا ترشح هورمونی به نام ملاتونین
  را به راه بیندازیم.
 • 1:57 - 2:02
  و ملاتونین به منظم کردن
  زمان‌بندی سالم خوابمان کمک میکند.
 • 2:02 - 2:04
  در ساعات آخر قبل از خواب،
 • 2:04 - 2:08
  سعی کنید از همه‌ی صفحات کامپیوتری
 • 2:08 - 2:10
  و تبلتها و گوشیها دوری کنید.
 • 2:10 - 2:13
  نور خانه تان را کم کنید.
 • 2:13 - 2:15
  درواقع از اینکه چقدر احساس
 • 2:15 - 2:18
  خوا‌ب‌آلودگی می‌کنید
  بسیار شگفت زده خواهید شد.
 • 2:18 - 2:21
  اگر دوست دارید، می‌توانید چشم بند بزنید
 • 2:21 - 2:23
  یا خاموشی کامل داشته باشید
 • 2:23 - 2:25
  و این بسیار به منظم کردن
  هرمون مهم خواب، ملاتونین،
 • 2:25 - 2:28
  کمک می‌کند.
 • 2:28 - 2:31
  نکته بعدی از تخت بیرون آمدن است.
 • 2:31 - 2:35
  برای زمان طولانی در تخت بیدار نمانید.
 • 2:35 - 2:37
  قانون کلی این است که
 • 2:37 - 2:39
  اگر بیشتر از ۲۵ دقیقه یا بیشتر شده است،
 • 2:39 - 2:42
  که تلاش می‌کنید به خواب بروید
 • 2:42 - 2:44
  یا اگر از خواب پریده اید و نتوانستید
 • 2:44 - 2:46
  بعد از ۲۵ دقیقه به خواب روید،
 • 2:46 - 2:49
  توصیه م‌یشود که از تخت بیرون بیایید
 • 2:49 - 2:51
  و جای دیگری بروید
  و کاری متفاوت انجام دهید.
 • 2:51 - 2:53
  و دلیل آن این است که مغز شما
 • 2:53 - 2:56
  دستگاهی است شدیدا وابسته.
 • 2:56 - 2:59
  مغز این وابستگی را آموخته
 • 2:59 - 3:02
  که تخت مانند ماشه‌ای برای بیداری است
 • 3:02 - 3:05
  و لازم است که ما این وابستگی را بشکنیم.
 • 3:05 - 3:08
  و با بیرون آمدن از تخت،
  شما می‌توانید کار دیگری انجام دهید.
 • 3:08 - 3:11
  و تنها وقتی که احساس
  خوابالودگی کردید به تخت برگردید.
 • 3:11 - 3:13
  و از این طریق، به تدریج،
 • 3:13 - 3:16
  مغز شما این وابستگی را دوباره یاد می‌گیرد
 • 3:16 - 3:21
  که تخت شما مکانی برای
  خوابی آرام و ثابت است.
 • 3:21 - 3:24
  پنجمین نکته چیزی است که درواقع
 • 3:24 - 3:27
  قبلا در این سریال در موردش
  مفصل صحبت کردیم،
 • 3:27 - 3:30
  که آن تاثیرِ الکل و کافئین است.
 • 3:30 - 3:33
  پس، قانونِ خوبی که
  در اینجا وجود دارد این است که
 • 3:33 - 3:36
  سعی کنید از کافئین در عصر و شب دوری کنید
 • 3:36 - 3:40
  و مسلماً موقعی که سرحال و مست
  هستید به تخت نروید.
 • 3:40 - 3:44
  نکته ی پایانی: یک روتین داشته باشید.
 • 3:44 - 3:47
  فکر می‌کنم که خیلی از ما در دنیای مدرن
 • 3:47 - 3:50
  انتظار داریم که بتوانیم شیرجه برویم در تخت
 • 3:50 - 3:51
  چراغ را خاموش کنیم،
 • 3:51 - 3:55
  و فکر می‌کنیم که
  خواب هم مثل کلید برق میماند
 • 3:55 - 3:58
  که ما باید بتوانیم سریعا به خواب برویم.
 • 3:58 - 4:01
  خب،متاسفانه،خواب برای بیشتر ما
 • 4:01 - 4:02
  اینگونه نیست.
 • 4:02 - 4:05
  خواب،به عنوانِ پروسه ای فیزیولوژیکی
 • 4:05 - 4:09
  بیشتر شبیه به فرودِ یک هواپیما است.
 • 4:09 - 4:14
  زمان می‌برد تا مغز شما کم کم
 • 4:14 - 4:17
  بر روی بستر خوابِ خوب فرود آید.
 • 4:17 - 4:21
  در ۲۰ دقیقه‌ی آخرِ
  قبل از خواب و یا نیم ساعتِ آخر،
 • 4:21 - 4:22
  حتی یک ساعتِ آخر،
 • 4:22 - 4:25
  خود را از کامپیوتر و گوشی خود
 • 4:25 - 4:27
  جدا کنید و سعی کنید فعالیتی
  آرامش دهنده را انجام دهید.
 • 4:27 - 4:30
  کاری که روی شما اثر می‌گذارد را پیدا کنید
 • 4:30 - 4:34
  و وقتی آن را پیدا کردید،
  روتین را ادامه دهید.
 • 4:34 - 4:35
  آخرین چیزی که باید بگویم
 • 4:35 - 4:39
  این است که اگر از
  اختلالات خواب رنج میبرید،
 • 4:39 - 4:43
  مثلِ بیخوابی یا آپنه خواب،
 • 4:43 - 4:47
  این نکات لزوماً به شما کمکی نمیکنند.
 • 4:47 - 4:49
  اگر من مربیِ ورزشیِ شما بودم،
 • 4:49 - 4:52
  همه‌ی این نکات را برای بهبودِ
  عملکردتان به شما می‌گفتم
 • 4:52 - 4:54
  اما اگر مچ پایتان شکسته باشد،
 • 4:54 - 4:56
  این نکات تفاوتی ایجاد نمی‌کنند.
 • 4:56 - 4:59
  ما اول باید مچ پا را درمان کنیم،
 • 4:59 - 5:03
  قبل از اینکه سراغِ بهبودِ
  کیفیت عملکرد برویم.
 • 5:03 - 5:05
  و دقیقا همین امر درموردِ
  خواب صدق می‌کند.
 • 5:05 - 5:08
  پس اگر که فکر می‌کنید اختلال خواب دارید،
 • 5:08 - 5:10
  با پزشکِ خود صحبت کنید.
 • 5:10 - 5:11
  این بهترین توصیه است.
 • 5:11 - 5:13
  ما در تمام این مکالمه درباره خواب
 • 5:13 - 5:16
  کجا ایستاده‌ایم؟
 • 5:16 - 5:19
  خب فکر می‌کنم که شواهد و مدارک
  روشن و واضح است.
 • 5:19 - 5:24
  ما می‌تونیم خواب را مثل یک
  سیستم پشتیبانی برای زندگی در نظر بگیریم.
 • 5:24 - 5:29
  درواقع، بعضی حتی خواب را
  یک قدرت فوق العاده می‌دانند.
Title:
۶ نکته برای خوابی بهتر
Speaker:
مت واکر
Description:

میخواهید که نه تنها به سرعت به خواب روید حتی زمان طولانی تری را در خواب بمانید؟دانشمند خواب، توضیح می‌دهد که چگونه دمای اتاق،نور و دیگر فاکتورهایی که به راحتی قابل حل هستند، می‌توانند زمینه را برای خوابی بهتر در شب فراهم کنند.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TED Series
Duration:
05:28
Leila Ataei approved Persian subtitles for 6 tips for better sleep
Leila Ataei edited Persian subtitles for 6 tips for better sleep
Leila Ataei accepted Persian subtitles for 6 tips for better sleep
Leila Ataei edited Persian subtitles for 6 tips for better sleep
Tina Hajbabaee edited Persian subtitles for 6 tips for better sleep
Tina Hajbabaee edited Persian subtitles for 6 tips for better sleep
Tina Hajbabaee edited Persian subtitles for 6 tips for better sleep
Tina Hajbabaee edited Persian subtitles for 6 tips for better sleep
Show all

Persian subtitles

Revisions