Return to Video

Native Apps Premium

 • 0:01 - 0:04
  Vậy khi bạn bước vào một cửa hàng
  trong thế giới thực,
 • 0:04 - 0:06
  hiển nhiên là bạn sẽ bỏ ra một ít tiền và
 • 0:06 - 0:07
  mua một thứ gì đó.
 • 0:07 - 0:09
  Với ứng dụng có
  giống như thế không?
 • 0:10 - 0:11
  Có và không.
 • 0:11 - 0:13
  Nếu bạn muốn tính phí người dùng
  trước khi họ tải ứng dụng của bạn,
 • 0:13 - 0:15
  bạn có thể làm một cách đơn giản hơn.
 • 0:15 - 0:18
  Đầu tiên, hãy tạo một tài khoản Bán hàng.
 • 0:18 - 0:22
  Bước hai, thiết lập giá cho ứng dụng
  của bạn trên Developer Console.
 • 0:22 - 0:25
  Thứ ba, bạn có thể tùy ý đặt quảng cáo
 • 0:25 - 0:29
  hoặc sử dụng hình thức mua trong ứng dụng
  để bán những chức năng và nội dung bổ trợ.
 • 0:29 - 0:32
  Đường dẫn tới cả ba bước này đều có trong
  ghi chép hướng dẫn bên dưới.
 • 0:33 - 0:37
  Điều quan trọng là phải ghi nhớ
  bạn đang nhắm vào đối tượng nào?
 • 0:37 - 0:41
  Vì mô hình này có thể sẽ giới hạn
  khả năng kiếm tiền của ứng dụng.
 • 0:41 - 0:43
  Đặc biệt là trong những
  thị trường đang phát triển.
 • 0:43 - 0:46
  Bạn có thể sẽ thu được lợi nhuận lớn hơn
  với mô hình dùng thử miễn phí (freemium)
 • 0:46 - 0:48
  hoặc mô hình thuê bao (subscription).
Title:
Native Apps Premium
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
UD518 - App Monetization
Duration:
0:49

Vietnamese subtitles

Revisions