Return to Video

04-02 Memory,_GC,_and_Performance

 • 0:00 - 0:03
  Vì tất cả mã code của chúng tôi đều
  chạy rất nhanh và tuyệt vời, hãy
 • 0:03 - 0:08
  nói thêm một chút về bộ nhớ và cách nó
  ảnh hưởng đến hiệu suất trong hệ thống.
 • 0:08 - 0:12
  Nhiều ngôn ngữ lập trình được biết đến
  là gần với phần cứng,
 • 0:12 - 0:14
  hay đúng hơn là hiệu suất cao,
  như C, C ++,
 • 0:14 - 0:18
  và Fortran, thông thường bản thân các
  lập trình viên tự quản lý các bộ nhớ.
 • 0:18 - 0:20
  Một cách hiệu quả, các lập trình viên
  chịu trách nhiệm cho việc
 • 0:20 - 0:25
  phân bổ một khối bộ nhớ và nhiều khi
  là giải phóng nó trong tương lai
 • 0:25 - 0:26
  khi họ đã thực sự sử dụng xong.
 • 0:26 - 0:31
  Vì bạn xác định khi nào và bao nhiêu
  bộ nhớ được phân bổ trống nên toàn bộ
 • 0:31 - 0:35
  chất lượng quản lý bộ nhớ phụ thuộc
  vào kỹ năng và hiệu quả của bạn.
 • 0:35 - 0:36
  Đó đúng là một trách nhiệm lớn.
 • 0:36 - 0:40
  Và các lập trình viên thực tế không phải
  luôn làm tốt nhất trong việc theo dõi
 • 0:40 - 0:42
  từng bit và mảnh bộ nhớ như vậy.
 • 0:42 - 0:45
  Tôi có một suy nghĩ, rằng phát triển
  sản phẩm là một quá trình hỗn độn và
 • 0:45 - 0:49
  rối loạn mà bộ nhớ đã kết thúc nhưng
  thường không được giải phóng đúng cách.
 • 0:49 - 0:53
  Những khối bộ nhớ chưa được giải phóng
  này gọi là các lỗ hổng bộ nhớ, chúng nằm
 • 0:53 - 0:58
  quanh các tài nguyên bị tiêu hao nơi bạn
  có thể tận dụng tốt hơn hoặc ở đâu đó.
 • 0:58 - 1:01
  Để giảm sự hỗn loạn, căng thẳng và
  đôi khi là tổn thất lớn về tiền bạc
 • 1:01 - 1:05
  gây ra bởi lỗ hổng bộ nhớ, các ngôn ngữ
  bộ nhớ có quản lý đã được tạo ra.
 • 1:05 - 1:09
  Những thời gian chạy của các ngôn ngữ này
  sẽ theo dõi việc phân bổ bộ nhớ và
 • 1:09 - 1:12
  giải phóng bộ nhớ trở lại hệ thống
  khi nó không còn cần thiết với
 • 1:12 - 1:16
  chính ứng dụng đó, tất cả không cần tới
  bất kỳ can thiệp nào của lập trình viên.
 • 1:16 - 1:20
  Nghệ thuật, hay đúng hơn là khoa học dành
  lại bộ nhớ trong một môi trường bộ nhớ có
 • 1:20 - 1:24
  quản lý được gọi là garbage collection,
  khái niệm được tạo ra bởi John McCarthy
  25
  00:01:23,620 --> 00:01:29,510
  vào năm 1959 nhằm giải quyết các vấn đề
  trong ngôn ngữ lập trình lisp.
 • 1:30 - 1:33
  Có các nguyên tắc cơ bản của
  garbage collection như sau, đầu tiên là
 • 1:33 - 1:37
  tìm các đối tượng dữ liệu của một
  chương trình không thể truy cập trong
 • 1:37 - 1:40
  tương lai chẳng hạn, bất kỳ bộ nhớ nào
  không còn được tham chiếu bởi mã code.
 • 1:40 - 1:44
  Và thứ hai là dành lại các tài nguyên
  được sử dụng bởi những đối tượng này.
 • 1:44 - 1:47
  Khái niệm đơn giản về lý thuyết nhưng
  sẽ khá phức tạp khi bạn có tới
 • 1:47 - 1:51
  2 triệu dòng mã code và
  bốn gigs worth phải phân bổ.
 • 1:51 - 1:53
  Giờ hãy nghĩ về nó, garbage collection
  có thể thực sự nổi cộm, ý tôi là,
 • 1:53 - 1:57
  nếu bạn đã có khoảng 20.000 phân bổ
  trong chương trình của mình lúc này.
 • 1:57 - 1:58
  Cái nào không còn cần thiết nữa?
 • 1:58 - 2:01
  Hoặc thậm chí là khi nào bạn cần
  tiến hành một lệnh garbage collection để
 • 2:01 - 2:04
  giải phóng bộ nhớ không còn được sử dụng?
 • 2:04 - 2:06
  Đây thực sự là những
  câu hỏi rất khó, và
 • 2:06 - 2:10
  rất may mắn chúng tôi đã có khoảng 50 năm
  đổi mới để cải thiện chúng,
 • 2:10 - 2:12
  đó là lý do tại sao garbage collector
  trong Thời gian chạy của Android
 • 2:12 - 2:15
  thực sự đã phức tạp hơn một chút
  so với đề xuất ban đầu của McCarthy.
 • 2:15 - 2:19
  Nó được xây dựng để nhanh chóng và
  không thể xâm nhập hết mức có thể.
 • 2:19 - 2:23
  Các khối bộ nhớ trong thời gian chạy của
  androids được chia khoảng hiệu quả
 • 2:23 - 2:24
  dựa vào loại phân bổ và
 • 2:24 - 2:28
  cách tốt nhất mà hệ thống có thể tổ chức
  phân bổ các sự kiện GC trong tương lai.
 • 2:28 - 2:30
  Là một đối tượng mới được phân bổ,
 • 2:30 - 2:33
  những đặc điểm đó được đưa vào sao cho
  phù hợp nhất với không gian dành cho nó
 • 2:33 - 2:37
  tùy theo loại phiên bản thời gian chạy
  của android mà bạn đang sử dụng.
 • 2:37 - 2:39
  Và đây là một nội dung quan trọng.
 • 2:39 - 2:41
  Dù mỗi khoảng có một kích thước cài đặt
 • 2:41 - 2:44
  khi đối tượng được phân bổ, chúng tôi vẫn
  theo dõi các kích thước tổng hợp và
 • 2:44 - 2:47
  khi một không gian bắt đầu phát triển,
  hệ thống sẽ phải thi hành lệnh
 • 2:47 - 2:52
  garbage collection nhằm nỗ lực giải phóng
  bộ nhớ cho các phân bổ tương lai.
 • 2:52 - 2:54
  Giờ thì có thể đưa ra rằng các
  sự kiện GC sẽ xử lý khác nhau
 • 2:54 - 2:57
  tùy thuộc vào loại thời gian chạy
  Android mà bạn đang sử dụng.
 • 2:57 - 3:01
  Ví dụ trong Dalvik, nhiều sự kiện GC
  sẽ chặn các sự kiện của toàn hệ thống,
 • 3:01 - 3:05
  nghĩa là bất kỳ mã quản lý nào đang chạy
  đều sẽ dừng lại đến khi nó thi hành xong.
 • 3:05 - 3:09
  Điều này sẽ trở thành vấn đề nếu các GC
  này mất nhiều thời gian hơn bình thường
 • 3:09 - 3:11
  hoặc cả tấn của chúng đang chạy cùng lúc,
 • 3:11 - 3:14
  vì nó sẽ ăn vào khung thời gian
  của bạn một cách đáng kể.
 • 3:14 - 3:14
  >> Và cần biết rằng,
 • 3:14 - 3:18
  các kỹ sư Android đã dành rất nhiều
  thời gian đảm bảo các sự kiện này
 • 3:18 - 3:21
  chạy nhanh hết mức có thể nhằm giảm
  thiểu gián đoạn, điều này được cho là
 • 3:21 - 3:25
  vẫn có thể gây ra một số vấn đề về
  hiệu suất ứng dụng trong mã code của bạn.
 • 3:25 - 3:29
  Thứ nhất, phải hiểu rằng ứng dụng của bạn
  càng mất nhiều thời gian với các GC trong
 • 3:29 - 3:33
  một khung nhất định thì nó càng mất ít
  thời gian cho phần logic còn lại
 • 3:33 - 3:35
  cần có để giữ bạn trong
  hàng rào 16 mili giây.
 • 3:35 - 3:38
  Vì vậy, nếu bạn có rất nhiều GC hoặc một
  vài cái rất dài diễn ra kế tiếp,
 • 3:38 - 3:42
  nó có thể khiến thời gian xử lý khung
  của bạn vượt qua 16 mili giây.
 • 3:42 - 3:47
  việc dựng hàng rào sẽ gây ra những ràng
  buộc hoặc bất lợi cho người dùng của bạn.
 • 3:47 - 3:50
  Thứ hai, cần hiểu dòng mã code của bạn
  có thể đang hoạt động khiến các GC
 • 3:50 - 3:55
  xảy ra thường xuyên hơn, hoặc khiến chúng
  kéo dài lâu hơn thời gian thông thường.
 • 3:55 - 3:59
  Chẳng hạn nếu bạn đang phân bổ một
  kho đối tượng tại phần trong cùng của
 • 3:59 - 4:02
  một vòng mã chạy trong một thời gian dài,
  sau đó bạn gây ô nhiễm vùng
 • 4:02 - 4:06
  bộ nhớ với rất nhiều đối tượng và bạn
  kết thúc việc khởi động rất nhiều GC
 • 4:06 - 4:09
  một cách nhanh chóng, do áp lực
  bộ nhớ bổ sung này.
 • 4:09 - 4:12
  Và mặc dù chúng ta đang ở trong
  một môi trường bộ nhớ có quản lý,
 • 4:12 - 4:13
  các lỗ hổng bộ nhớ vẫn còn có thể xảy ra.
 • 4:13 - 4:17
  Mặc dù chúng không dễ dàng được
  tạo như những ngôn ngữ khác.
 • 4:17 - 4:20
  Những lỗ hổng này làm ô nhiễm trung tâm
  của bạn với các đối tượng không được
 • 4:20 - 4:24
  giải phòng trong một sự kiện, làm giảm
  đáng kể không gian mà bạn được sử dụng
 • 4:24 - 4:27
  khiến nhiều sự kiện GC khác khởi động
  theo cách thông thường do kết quả của nó.
 • 4:27 - 4:29
  Vì vậy, đó là một thỏa thuận, ý tôi là
 • 4:29 - 4:33
  nếu bạn muốn giảm số lượng các sự kiện GC
  xảy ra trong một khung nhất định,
 • 4:33 - 4:36
  bạn cần tập trung vào tối ưu hóa việc
  sử dụng bộ nhớ cho các ứng dụng của mình.
 • 4:36 - 4:39
  Từ góc độ mã code, có thể sẽ rất khó
  để theo dõi nơi mà các vấn đề
 • 4:39 - 4:41
  tương tự phát sinh, nhưng
 • 4:41 - 4:45
  thật may mắn, Android SDK đã có một bộ
  công cụ mạnh mẽ theo ý bạn.
 • 4:45 - 4:46
  Hãy cùng xem nhé.
Title:
04-02 Memory,_GC,_and_Performance
Description:

04-02 Memory,_GC,_and_Performance

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
ud825 - Android Performance
Duration:
04:47

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions