Return to Video

04-02 Memory,_GC,_and_Performance

 • 0:00 - 0:03
  Vì tất cả mã code của chúng tôi đều
  chạy rất nhanh và tuyệt vời,
 • 0:03 - 0:08
  hãy nói thêm một chút về bộ nhớ và cách nó
  ảnh hưởng đến hiệu suất trong hệ thống.
 • 0:08 - 0:12
  Nhiều ngôn ngữ lập trình
  được biết đến là gần với phần cứng,
 • 0:12 - 0:15
  hay đúng hơn là hiệu suất cao,
  như C, C ++, và Fortran,
 • 0:15 - 0:18
  thông thường bản thân các
  lập trình viên tự quản lý các bộ nhớ.
 • 0:18 - 0:22
  Thực ra lập trình viên chịu trách nhiệm
  phân bổ khối bộ nhớ
 • 0:22 - 0:23
  và đôi khi giải phóng nó
 • 0:23 - 0:26
  trong tương lai khi
  họ đã thực sự sử dụng xong.
 • 0:26 - 0:30
  Vì bạn xác định khi nào và bao nhiêu
  bộ nhớ được phân bổ trống nên toàn bộ
 • 0:30 - 0:35
  chất lượng quản lý bộ nhớ phụ thuộc
  vào kỹ năng và hiệu quả của bạn.
 • 0:35 - 0:36
  Đó đúng là một trách nhiệm lớn.
 • 0:37 - 0:39
  Trên thực tế các lập trình viên
  không luôn làm tốt
 • 0:39 - 0:42
  việc theo dõi
  từng mảnhbộ nhớ như vậy.
 • 0:42 - 0:44
  Tôi muốn nói, hãy nghĩ rằng
  phát triển sản phẩm
 • 0:44 - 0:49
  là quá trình hỗn độn và rối loạn và thường
  bộ nhớ không giải phóng đúng cách.
 • 0:49 - 0:53
  Những khối bộ nhớ chưa được giải phóng
  này gọi là các lỗ hổng bộ nhớ,
 • 0:53 - 0:55
  chúng nằm quanh
  các tài nguyên bị tiêu hao
 • 0:55 - 0:57
  nơi bạn có thể
  tận dụng tốt hơn hoặc ở đâu đó.
 • 0:58 - 1:01
  Để giảm sự hỗn loạn, căng thẳng
  và đôi khi là tổn thất lớn về tiền bạc
 • 1:01 - 1:05
  gây ra bởi lỗ hổng bộ nhớ, các ngôn ngữ
  bộ nhớ có quản lý đã được tạo ra.
 • 1:05 - 1:08
  Những thời gian chạy của các ngôn ngữ này
  theo dõi việc phân bổ bộ nhớ
 • 1:08 - 1:11
  và giải phóng bộ nhớ trở lại hệ thống
  khi nó không còn cần thiết
 • 1:11 - 1:15
  với chính ứng dụng đó, tất cả không cần
  bất kỳ can thiệp nào của lập trình viên.
 • 1:16 - 1:20
  Nghệ thuật, hay đúng hơn là khoa học dành
  lại bộ nhớ trong một môi trường bộ nhớ có
 • 1:20 - 1:22
  quản lý được gọi là garbage collection,
 • 1:24 - 1:26
  khái niệm được John McCarthy
  nghĩ ra vào năm 1959
 • 1:27 - 1:30
  nhằm giải quyết các vấn đề
  trong ngôn ngữ lập trình lisp.
 • 1:30 - 1:33
  Có các nguyên tắc cơ bản của
  garbage collection như sau, đầu tiên là
 • 1:33 - 1:37
  Tìm đối tượng dữ liệu chương trình
  không thể truy cập trong tương lai,
 • 1:37 - 1:40
  ví dụ bất kỳ bộ nhớ nào
  không còn được tham chiếu bởi bản mã.
 • 1:40 - 1:44
  Và thứ hai là dành lại các tài nguyên
  được sử dụng bởi những đối tượng này.
 • 1:44 - 1:47
  Khái niệm đơn giản về lý thuyết nhưng
  sẽ khá phức tạp khi bạn có tới
 • 1:47 - 1:51
  hai triệu dòng mã code và
  bốn gigs worth phải phân bổ.
 • 1:51 - 1:53
  Giờ hãy nghĩ về nó, garbage collection
  có thể rất nổi trội,
 • 1:53 - 1:57
  ý tôi là nếu bạn đã có 20.000 phân bổ
  trong chương trình của mình lúc này.
 • 1:57 - 1:59
  Cái nào không còn cần thiết nữa?
  Hoặc thậm chí,
 • 1:59 - 2:01
  khi nào bạn cần
  tiến hành một lệnh garbage collection
 • 2:01 - 2:03
  để giải phóng bộ nhớ
  không còn được sử dụng?
 • 2:04 - 2:06
  Đây thực sự là những
  câu hỏi rất khó,
 • 2:06 - 2:10
  và rất may mắn chúng tôi đã có khoảng
  50 năm đổi mới để cải thiện chúng,
 • 2:10 - 2:12
  đó là lý do garbage collector
  trong Runtime của Android
 • 2:12 - 2:15
  thực sự đã phức tạp hơn một chút
  so với đề xuất ban đầu của McCarthy.
 • 2:15 - 2:18
  Nó được xây dựng để nhanh chóng và
  không thể xâm nhập hết mức có thể.
 • 2:19 - 2:23
  Các khối bộ nhớ trong thời gian chạy của
  androids được chia khoảng hiệu quả
 • 2:23 - 2:24
  dựa vào loại phân bổ
 • 2:24 - 2:28
  và cách tốt nhất hệ thống có thể tổ chức
  phân bổ các sự kiện GC trong tương lai.
 • 2:28 - 2:30
  Là một đối tượng mới được phân bổ,
 • 2:30 - 2:33
  những đặc điểm đó được đưa vào sao cho
  phù hợp nhất với không gian dành cho nó
 • 2:33 - 2:36
  tùy theo loại phiên bản thời gian chạy
  của android mà bạn đang sử dụng.
 • 2:37 - 2:38
  Và đây là nội dung quan trọng.
 • 2:39 - 2:40
  Dù mỗi khoảng có một kích thước cài đặt,
 • 2:41 - 2:44
  khi đối tượng được phân bổ, chúng tôi vẫn
  theo dõi các kích thước tổng hợp
 • 2:44 - 2:48
  và khi một không gian bắt đầu phát triển,
  hệ thống phải thi hành garbage collection
 • 2:48 - 2:51
  nhằm nỗ lực giải phóng
  bộ nhớ cho các phân bổ tương lai.
 • 2:52 - 2:54
  Giờ thì có thể đưa ra rằng các
  sự kiện GC sẽ xử lý khác nhau
 • 2:54 - 2:56
  tùy vào loại thời gian chạy
  Android bạn đang sử dụng.
 • 2:57 - 3:01
  Ví dụ trong Dalvik, nhiều sự kiện GC
  sẽ chặn các sự kiện của toàn hệ thống,
 • 3:01 - 3:05
  nghĩa là bất kỳ mã quản lý nào đang chạy
  đều sẽ dừng lại đến khi nó thi hành xong.
 • 3:05 - 3:09
  Điều này sẽ trở thành vấn đề nếu các GC
  này mất nhiều thời gian hơn bình thường
 • 3:09 - 3:11
  hoặc cả tấn của chúng đang chạy cùng lúc,
 • 3:11 - 3:13
  vì nó sẽ ăn vào khung thời gian
  của bạn một cách đáng kể.
 • 3:13 - 3:14
  Và cần biết rằng,
 • 3:14 - 3:18
  các kỹ sư Android đã dành rất nhiều
  thời gian đảm bảo các sự kiện này
 • 3:18 - 3:21
  chạy nhanh hết mức có thể nhằm giảm
  thiểu gián đoạn, điều này được cho là
 • 3:21 - 3:25
  vẫn có thể gây ra một số vấn đề về
  hiệu suất ứng dụng trong mã của bạn.
 • 3:25 - 3:29
  Thứ nhất, phải hiểu rằng ứng dụng của bạn
  càng mất nhiều thời gian với các GC
 • 3:29 - 3:32
  trong một khung nhất định thì nó càng mất ít
  thời gian cho phần logic còn lại
 • 3:32 - 3:35
  cần có để giữ bạn trong
  hàng rào 16 mili giây.
 • 3:35 - 3:38
  Vì vậy, nếu bạn có rất nhiều GC
  hoặc một vài cái rất dài diễn ra kế tiếp,
 • 3:38 - 3:42
  nó có thể khiến thời gian xử lý khung
  của bạn vượt qua 16 mili giây.
 • 3:42 - 3:46
  việc dựng hàng rào sẽ gây ra những
  ràng buộc hoặc bất lợi cho người dùng.
 • 3:47 - 3:50
  Thứ hai, cần hiểu dòng mã của bạn
  có thể đang hoạt động khiến các GC
 • 3:50 - 3:55
  xảy ra thường xuyên hơn, hoặc khiến chúng
  kéo dài lâu hơn thời gian thông thường.
 • 3:55 - 3:59
  Chẳng hạn nếu bạn đang phân bổ một
  kho đối tượng tại phần trong cùng của
 • 3:59 - 4:00
  một vòng mã chạy trong thời gian dài,
 • 4:00 - 4:03
  sau đó bạn gây ô nhiễm vùng
  bộ nhớ với rất nhiều đối tượng
 • 4:03 - 4:06
  và bạn sẽ kết thúc
  bằng việc khởi động rất nhiều GC
 • 4:06 - 4:09
  một cách nhanh chóng, do áp lực
  bộ nhớ bổ sung này.
 • 4:09 - 4:12
  Và mặc dù chúng ta đang ở trong
  một môi trường bộ nhớ có quản lý,
 • 4:12 - 4:14
  các lỗ hổng bộ nhớ vẫn có thể xảy ra.
 • 4:14 - 4:16
  Mặc dù chúng không dễ dàng được
  tạo như những ngôn ngữ khác.
 • 4:17 - 4:20
  Những lỗ hổng này làm ô nhiễm trung tâm
  của bạn với các đối tượng không được
 • 4:20 - 4:23
  giải phóng trong một sự kiện, làm giảm
  đáng kể không gian mà bạn được sử dụng
 • 4:24 - 4:27
  khiến nhiều sự kiện GC khác khởi động
  theo cách thông thường do kết quả của nó.
 • 4:28 - 4:29
  Vì vậy, đó là thỏa thuận,
 • 4:29 - 4:33
  ý tôi là nếu muốn giảm số lượng sự kiện GC
  xảy ra trong một khung nhất định,
 • 4:33 - 4:36
  bạn cần tập trung vào tối ưu hóa việc
  sử dụng bộ nhớ cho các ứng dụng của mình.
 • 4:36 - 4:39
  Từ góc độ bản mã, có thể sẽ rất khó
  để theo dõi nơi mà các vấn đề
 • 4:39 - 4:40
  tương tự phát sinh,
 • 4:40 - 4:45
  nhưng thật may mắn, Android SDK
  bộ công cụ mạnh mẽ theo ý bạn.
 • 4:45 - 4:46
  Hãy cùng xem nhé.
Title:
04-02 Memory,_GC,_and_Performance
Description:

04-02 Memory,_GC,_and_Performance

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
ud825 - Android Performance
Duration:
04:47

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions