Turkish subtitles

← Yıllar süren durağanlıktan sonra, evren uyanıyor

Get Embed Code
25 Languages

Showing Revision 12 created 11/14/2019 by Cihan Ekmekçi.

 1. Sizlerle bu yüksek teknoloji metoduyla
  konuşmaktan heyecan duyuyorum.
 2. Yaşamış tüm insanlardan
 3. çok büyük bir çoğunluğu,
  burada yaptığımız şeyi,
 4. anlaşılmaz, akılalmaz bulurdu.
 5. Çünkü yüzyıllar boyunca,

 6. bilimsel devrimden önce karanlık çağlarda
 7. ve Aydınlanma Çağı'ndan önce,
 8. insanların düşük beklentileri vardı;
 9. kendi yaşamları,
  torunlarının yaşamları için.
 10. Genel anlamda
 11. asla büyük ölçüde önemli bir yenilik
  beklentileri yoktu.
 12. Bu pesimizm İncil'in bazı paragraflarında,
 13. bilinen bir yazarla birlikte
  karşımıza çıkar.
 14. İsmi Qohelet, esrarengiz bir arkadaş.
 15. Şöyle yazmış "Olmuş olan,
  olacak olanın aynısıdır
 16. ve yapılmış bütün şeyler,
  yapılacak olanlarla aynıdır.
 17. Güneş'in altında,
  yeni olan hiçbir şey yoktur."
 18. "Bak, işte bu yeni! " dense de
 19. hayır, o bizden önceki yıllarda yapılmıştı
  diye cevap verirdi.
 20. Qohelet yeniliğin yer almadığı
  bir dünyadan bahsediyordu.

 21. Yenilik derken Qohelet'in anlayışındaki
  yenilikten bahsediyorum;
 22. birazcık değişim değil
 23. ama etkileri süren, önemli bir yenilik.
 24. İnsanların, "Bak, bu yeni
 25. ve tercihen daha kullanışlı"
 26. diyebileceği yeniliklerden bahsediyorum.
 27. Yani, tamamen rastgele değişiklikler
  yenilik sayılmıyor.
 28. Tamam, Herakleitos bir nehirde
  iki kere yıkanmaz
 29. çünkü nehir aynı nehir değil, demişti.
 30. Ama eğer nehir rastgele değişiyor ise
 31. aslında evet, aynı nehirdir.
 32. Buna karşın,

 33. aklımızdaki fikirler,
  diğer zihinlere yayılırsa
 34. ve nesiller boyu
  hayatları değiştirebilirse
 35. bu yenilik olur.
 36. Yenilik olmadan insan hayatı
 37. yaratıcılık ve gelişimden yoksundur.
 38. Durağan bir toplum,
  sıfır toplamlı bir oyundur.
 39. Qohelet yaşarken bir cehennemde idi.
 40. Birkaç yüzyıl önceki herkes gibi.
 41. Tam bir cehennemdi çünkü insanlar için
 42. acı çekmek, durağanlık ile
  yakından alakalıdır.
 43. Çünkü durağanlık
  sadece hayal kırıklığına uğratıcı değil.
 44. Her türlü acılar -
 45. kıtlık, salgınlar, yaklaşan asteroitler,
 46. aynı zamanda savaş ve kölelik gibi şeyler,
 47. biz bunları önlemeyi öğrenene kadar
  insanları incitmeye devam ettiler.
 48. Somerset Maugham'ın İnsanın Esareti
  kitabında yer alan bir hikâye vardır,

 49. insanlığın tüm tarihini
 50. şu şekilde özetleyen
  antik bir bilge hakkında,
 51. "Doğdu,
 52. acı çekti ve öldü."
 53. Böylece devam eder;
 54. "Yaşam önemsizdi ve ölüm sonuçsuz."
 55. Gerçekten de yaşamış insanlığın
  ezici bir çoğunluğu
 56. genç yaşta ve acı içinde ölmeden önce
 57. ıstırap içinde
  yorucu emek üretmek zorunda kaldılar.
 58. Evet, birçok nesilde
 59. sonradan gelenler için
  hiçbir yenilik görülmedi.
 60. Bununla beraber antik insanlar
  durumlarını açıklamak için

 61. heybetli kozmik terimler kullandılar.
 62. Yapılması gereken de buymuş,
  anlaşıldığı kadarıyla.
 63. Her ne kadar asıl açıklamaları,
  yani mitleri,
 64. aslında yanlış olsalar da.
 65. Kimileri dünyalarının
 66. zalimlik ve monotonluk dolu hâlini,
 67. iyi ve kötü arasındaki bitmek bilmez
  kozmik savaşı olarak açıklamaya çalıştılar
 68. ve insanlar da onların savaş alanıydı.
 69. Bu da hayatlarının neden acı dolu olduğunu
  düzgün bir şekilde açıklıyor olabilirdi
 70. ve neden hiç gelişme yaşanmadığının.
 71. Ne var ki bu pek de doğru değildi.
 72. Çok ilginç olarak

 73. bütün çatışma ve zulümlerinin sebebi
 74. fikirleri işleme şekilleriyle ilgiliydi.
 75. Dogmalar ve tam da böyle hikâyeleri
  eleştirmek yerine,
 76. onlarla memnun olmak
 77. ve bunlara dayanarak dünyanın bu durumuna
  daha iyi açıklamalar getirmeye çalıştılar.
 78. 20. yüzyıl fiziği daha iyi açıklamalar
  yapmayı başardı,
 79. ama hâlâ aynı
  kozmik savaş terimleri içinde.
 80. Bu sefer savaşçılar
  düzen ve kaos veya entropi idi.
 81. Bu hikâye gelecek için
  bir umut vaat ediyor.
 82. Ama farklı bir yönden;
 83. antik zamanlardan bile
  daha kasvetli biçimde
 84. çünkü kötü taraf olan entropi,
 85. termodinamiğin acımasız kanunları
  bütün yeniliği durdurduğu zaman
 86. evrenin sözüm ona ısı kaynaklı ölümü ile
 87. final zaferine çoktan
  takdir edilmiş durumda.
 88. Şu anda, bu savaş içerisinde
  yerel bir mücadele sürmekte,

 89. düzen konumundaki sürdürülebilirlik
 90. ve kaos konumundaki savurganlık arasında -
 91. bunlar iyi ve kötünün günümüzdeki hâli,
 92. çoğunlukla insanların da
  kötü olduğu büklümü dahil edilir,
 93. bu yüzden hiç kazanmaya çalışmamalıyız.
 94. Son zamanlarda ise,
 95. başka bir kozmik masal duyulmaya başlandı;
 96. evreni çökerten yer çekimi
 97. ve onu yıkan karanlık enerji arasında.
 98. Ancak bu sefer,
 99. bu kozmik güçlerden hangisi
  kazanırsa kazansın,
 100. biz kaybediyoruz.
 101. İnsanlığın durumu hakkındaki
  bütün bu karamsar ihtimaller

 102. biraz doğruyu barındırıyor olsalar da
 103. kehanetler olarak hepsi,
 104. hep aynı sebepten dolayı yanıltıcılar.
 105. Hiçbirisi insanları
  gerçekten olduğu gibi yansıtmıyor.
 106. Jacob Bronowski'nin de söylediği gibi;
 107. "İnsan, manzarada bir figür değildir,
 108. o manzaraya şekil verendir."
 109. Diğer bir deyişle,
 110. insanlar, kozmik güçlerin eğlendiği
  oyuncaklar değiller,
 111. bizler, o kozmik güçleri kullananlarız.
 112. Bununla ilgili daha fazla konuşacağım
 113. fakat öncesinde,
  yeniliği yaratan şeyler nelerdir?
 114. Evrenin başlangıcı,
  tabii ki bunlardan biri.
 115. Büyük patlama, bundan 14 milyar yıl önce,

 116. uzay, zaman ve enerjiyi
 117. ve fiziksel olan her şeyi yarattı.
 118. Sonra aniden,
 119. benim deyişimle yeniliğin ilk çağında,
 120. ilk atomla beraber, ilk yıldız,
 121. ilk kara delik
 122. ve ilk galaksi oluştu.
 123. Ancak sonrasında, bir noktada,
 124. yenilik evrenden yok olup gitti.
 125. Belki en erken
  12-13 milyar yıl öncesinden,
 126. günümüze kadar,
 127. hiç yeni çeşit
  asttronomik bir objeye rastlamadık.
 128. Ben bu zamanı büyük monotonluk
  diye adlandırdım.
 129. Yani Qohelet, aslında yanlışlıkla da olsa,
  Güneş'in altındakilerden ziyade,
 130. Güneş'in ötesi konusunda
 131. daha da haklı konumda.
 132. Büyük monotonluk sürdüğü sürece,
 133. şu ana kadar olmuş olanlar,
 134. gerçekten de olacak olanlar ile aynı.
 135. Dışarıda, gerçekten de
 136. "Evet, bu yeni."
  diyebileceğimiz hiçbir şey yok.
 137. Bununla beraber,

 138. büyük monotonluğun bir noktasında,
 139. zamanında önemsiz sayılan bir şey oldu
 140. ve milyarlarca yıl sonrasında bile,
 141. kendi ana gezegeni dışında
  bir şeyi etkileyebilmiş değil.
 142. Yine de, nihayetinde, kozmik olarak
  ciddi bir yeniliğe sebep olabilir.
 143. Bahsettiğim bu şey, yaşamın kökeni:
 144. ilk genetik bilgiyi oluşturmak,
 145. biyolojik adaptasyonları kodlamak,
 146. yeniliği kodlamak.
 147. Dünya'da yeryüzünü
  tamamen değiştirmeyi başardı.
 148. Tek hücreli organizmalardaki DNA genleri,
 149. havaya oksijen yaydılar,
 150. karbondioksiti emdiler,
 151. yere kireç ve demir madenleri eklediler.
 152. Bu genlerden etkilenmeyen
  derinlerde bir yerlerde,
 153. küçük bir parça ya vardır ya yoktur.
 154. Dünya, kozmik derecede,
  yeni bir yer sayılmasa da
 155. kesinlikle farklı bir yere dönüştü.
 156. Dünya'dan farklı bir örnek olarak,

 157. sadece birkaç yüz kimyasal cisim
  tespit edilebildi.
 158. Tahminen, daha fazla yaşamsız konumlar
 159. ama Dünya'da,
 160. evrim,
  milyarlarca farklı kimyasallar yarattı.
 161. Sonrasında ilk bitkiler, hayvanlar,
 162. bazı ata türlerimizde
 163. açıklayıcı bilgi oluştu.
 164. Bütün evrende,
  bildiğimiz kadarıyla ilk defa.
 165. Açıklayıcı bilgi türümüzün
  tanımlayıcı uyarlamasıdır.

 166. DNA'daki açıklayıcı olmayan bilgiden,
 167. örneğin,
 168. evrensel olarak farklılaşıyor.
 169. Demek ki, anlaşılabilecek her ne varsa,
 170. açıklayıcı bilgi yoluyla anlaşılabilir.
 171. Dahası, herhangi fiziksel süreç,
 172. sadece fizik kuralları
  tarafından kısıtlanır
 173. ve bu tür bir bilgi tarafından
  kontrol edilebilir.
 174. Yani, açıklayıcı bilgi de
 175. yeryüzünü değiştirmeye başladı.
 176. Böylece, Dünya yakında tüm evrende
  yaklaşan asteroitleri
 177. başka yöne çevirdiği bilinen
  tek obje olacak.
 178. Qohelet anlaşılır bir şekilde
  günlerinin acı veren yavaşlığından dolayı

 179. yanlış tarafa yönelmişti.
 180. Yenilik, insan hayatında çok az rastlanır
 181. ve bir nesil içinde fark edilebilmesi
  için çok dereceli.
 182. Biyosferde is, yeni türlerin evrimi,
 183. daha da yavaştı.
 184. Ama ikisi de gerçekleşmekte idi.
 185. Şimdi, evrende
  neden büyük bir monotonluk var

 186. ve gezegenimiz bu eğilimini
  nasıl değiştirebilir?
 187. Geniş anlamıyla evren
  nispeten basitçe bir şey.
 188. Yıldızlar, öyle basitler ki
 189. milyar yıllar önceki durumlarını
 190. ve milyar yıllar sonraki hallerini
  tahmin edebiliyoruz.
 191. Peki, evren neden basittir?
 192. Basitçe, çok büyük ve güçlü şeyler,
 193. daha küçük şeyleri etkiler.
 194. Ben buna hiyerarşi kuralı diyorum.
 195. Örneğin, bir kuyruklu yıldız
  Güneş'e çarptığı zaman,
 196. Güneş hayatına olduğu gibi devam eder,
 197. ama kuyruklu yıldız buharlaşarak yok olur.
 198. Aynı sebeple
 199. büyük şeyler, küçük parçalardan
  yani detaylardan,
 200. pek de etkilenmezler.
 201. Bu da davranışlarının genel anlamda
 202. basit olduğunu gösterir.
 203. Ve basit olan şeylere,
 204. çok da yeni bir şey olamayacağından,
 205. hiyerarşi kuralı,
  büyük ölçekli bir sadeliğe neden olarak
 206. büyük monotonluğu ortaya çıkarıyor.
 207. Ancak bizi kurtaran lütuf,
 208. hiyerarşi kuralının,
  bir doğa kanunu olmaması.
 209. Sadece, evrende
  çok uzun süre olagelmiş,
 210. ama burası hariç.
 211. Biyosferimizde
  molekül boyutunda objeler; genler

 212. çok büyük ölçüde
  oransız kaynakları kontrol eder.
 213. Fotosentez için oluşan ilk genler,
 214. kendi proliferasyonlarına neden olarak
 215. ve ardından yüzeyin
  değişimine sebep olarak
 216. akıllara durgunluk veren
  10'a 40 gücü faktörü tarafından
 217. hiyerarşi kuralını ihlal etmiş
  veya tersine çevirmiştir.
 218. Açıklayıcı bilgi evrensel oluşu açısından,
 219. potansiyel olarak çok daha güçlü
 220. ve daha hızlı yaratılmış durumda.
 221. İnsan bilgisi 10'a 40 faktörüne
  ulaştığı zaman,
 222. bütün galaksiyi kontrol edebilecek
 223. ve ötesine de
  göz kırpmaya başlayacaktır.
 224. Yani insanlar

 225. ve var olması muhtemel
  diğer açıklama yaratıcıları,
 226. evren için yeniliğin nihai etkenleridir.
 227. Yeniliğin, yaratıcılığın
  ve bilginin gelişmesinin,
 228. nesnel ve büyük ölçüde
  fiziksel etkileri olmasının
 229. sebepleri ve anlamları bizleriz.
 230. İnsanlık açısından,
 231. yaşayan durgun toplum cehenneminden
  kurtuluşun tek alternatifi,
 232. yeni fikirlerin, davranışların,
  yeni çeşit nesnelerin
 233. durmadan üretilmesidir.
 234. Bu robotun yakında modası geçecek,
 235. çünkü yeni açıklayıcı bilgi
  durmadan gelişiyor.
 236. Ancak kozmik çerçeveden,

 237. açıklayıcı bilgi,
  hiyerarşi kuralının intikamı gibidir.
 238. büyük monotonluğun yok edicisidir.
 239. Yani, bir sonraki
  kozmolojik çağın da yaratıcısıdır;
 240. Anthropocene çağı.
 241. Kozmik bir savaştan bahsedecek olursak,
 242. bahsedilen karamsar masallarda
  resmedildiği gibi değil.
 243. Monotonluk ve yenilik arasındaki
  bir savaş bu,
 244. durağanlık ve yaratıcılık arasında.
 245. Bu savaşta, bizim tarafımız,
 246. kaybetmeye mahkum değil.
 247. Sahip olduğumuz eşsiz kapasiteyi
  açıklayıcı bilgi elde etmeye adarsak,
 248. evet, kazanabiliriz.
 249. Teşekkürler.

 250. (Alkışlar)