Dutch subtitles

← Na miljarden jaren monotonie ontwaakt het universum

Get Embed Code
25 Languages

Showing Revision 9 created 11/19/2019 by Peter van de Ven.

 1. Ik vind het geweldig om jullie te spreken
  via deze hightech methode.
 2. Van alle mensen die ooit hebben geleefd,
 3. zou de overgrote meerderheid
 4. onbegrijpelijk hebben gevonden
  wat we hier aan het doen zijn.
 5. Want duizenden eeuwen lang,

 6. in de donkere tijd
  voor de wetenschappelijke revolutie
 7. en de Verlichting,
 8. hadden mensen lage verwachtingen -
 9. voor hun leven,
 10. voor het leven van hun nakomelingen.
 11. In feite verwachtten ze
 12. dat er nooit iets wezenlijk nieuws
  of beters verwezenlijkt zou kunnen worden.
 13. Dit pessimisme valt al op in de Bijbel,
 14. in een van de weinige Bijbelse passages
  met een genoemde auteur.
 15. Hij heet Qohelet
  en is een raadselachtige figuur.
 16. Hij schreef: "Wat was, is wat zal zijn,
 17. en wat gedaan is,
  is wat er zal gedaan worden;
 18. er is niets nieuws onder de zon."
 19. Is er iets waarvan men zegt:
  "Kijk, dit is nieuw"?
 20. Nee, dat was al gedaan
  in de eeuwen die voor ons kwamen.
 21. Qohelet beschreef
  een wereld zonder vernieuwing.

 22. Met vernieuwing bedoel ik iets nieuws
  in de zin van Qohelet,
 23. niet alleen iets dat is veranderd,
 24. maar een significante verandering
  met blijvende gevolgen,
 25. waarvan mensen echt zouden zeggen:
 26. "Kijk, dit is nieuw"
 27. en liefst ook ‘goed’.
 28. Puur willekeurige veranderingen
  zijn dus geen vernieuwing.
 29. OK, Heraclitus zei wel
 30. dat een mens geen twee keer
  in dezelfde rivier kan stappen,
 31. want het is niet dezelfde rivier
  en hij is niet dezelfde man.
 32. Maar als de rivier willekeurig verandert,
 33. is het echt wel dezelfde rivier.
 34. Als echter een idee in een geest
  zich verspreidt naar andere geesten

 35. en levens voor generaties verandert,
 36. dan is dat vernieuwing.
 37. Menselijk leven zonder vernieuwing
 38. is leven zonder creativiteit,
  zonder vooruitgang.
 39. Het is een statische maatschappij,
  een nulsomspel.
 40. Dat was de levende hel
  waarin Qohelet leefde,
 41. zoals als iedereen,
  tot een paar eeuwen geleden.
 42. Het was een hel, want voor de mens
 43. is lijden nauw gerelateerd aan stilstaan.
 44. Omdat stilstaan meer is
  dan alleen maar frustrerend.
 45. Alle bronnen van lijden --
 46. honger, pandemieën, inkomende asteroïden
 47. en dingen als oorlog en slavernij --
 48. kwetsen mensen alleen maar
 49. tot we de kennis hebben gecreëerd
  om ze te voorkomen.
 50. Er is een verhaal in Somerset Maugham's
  roman ‘Gekluisterde levens’

 51. over een oude, wijze man
 52. die de hele geschiedenis
  van de mensheid als volgt samenvat:
 53. "Hij werd geboren,
 54. hij leed en hij stierf."
 55. En het gaat verder:
 56. "Het leven was onbeduidend
  en de dood zonder gevolgen."
 57. En inderdaad, de overgrote meerderheid
  van de mensen die ooit hebben geleefd
 58. hadden levens vol lijden
  en slopende arbeid,
 59. alvorens jong en in doodsangst te sterven.
 60. En ja, in de meeste generaties
 61. had niets enige nieuwe consequentie
  voor de volgende generaties.
 62. En toch probeerden de vroegere mensen
  om hun toestand te verklaren.

 63. En ze deden dat meestal
  in grandioze kosmische termen.
 64. Dat was de juiste manier, zo blijkt,
 65. al hun waren verklaringen,
  hun mythen, grotendeels vals.
 66. Sommigen probeerden
  een verklaring te vinden
 67. voor de ontberingen
  en monotonie van hun wereld
 68. in termen van een eindeloze
  kosmische strijd tussen goed en kwaad,
 69. waarin mensen het slagveld waren -
 70. wat netjes uitlegde waarom hun eigen
  ervaring zo vol lijden was
 71. en waarom er nooit vooruitgang kwam.
 72. Maar het was niet waar.
 73. Verbazingwekkend genoeg

 74. was al hun conflict en lijden
 75. alleen te wijten aan de manier
  waarop zij met ideeën omgingen.
 76. Ze waren tevreden
  met dogma's en ad-hoc verhalen,
 77. in plaats van ze te bekritiseren
 78. en te zoeken naar een betere uitleg
  voor de wereld en hun eigen toestand.
 79. De twintigste-eeuwse natuurkunde
  kwam met betere verklaringen,
 80. maar nog steeds in termen
  van een kosmische oorlog.
 81. Dit keer waren de strijders
  orde en chaos, of entropie.
 82. Dat verhaal houdt echter
  hoop voor de toekomst in.
 83. Maar op een andere manier
 84. is het nog somberder dan de oude mythen,
 85. omdat de schurk, entropie,
 86. voorbestemd is om de uiteindelijke
  overwinning te behalen,
 87. wanneer de onverbiddelijke wetten
  van de thermodynamica
 88. alle vernieuwing zullen stilleggen
 89. door de zogenaamde
  warmtedood van het universum.
 90. Op dit moment is er een verhaal gaande
  van een lokale strijd in die oorlog,

 91. tussen duurzaamheid, die orde is,
 92. en verspilling, die chaos is --
 93. dat is de eigentijdse kijk
  op goed en kwaad,
 94. vaak met de bijgedachte
  dat de mens het kwaad is
 95. en dat we dus ook niet
  moeten proberen te winnen.
 96. En onlangs waren er verhalen
  van een andere kosmische oorlog,
 97. tussen zwaartekracht,
  waarbij het universum instort,
 98. en donkere energie,
  die het uiteindelijk uit elkaar drijft.
 99. Dit keer,
 100. welke van die kosmische krachten ook wint,
 101. verliezen wij.
 102. Al die pessimistische verhalen
  over de menselijke conditie

 103. bevatten een kern van waarheid,
 104. maar als profetieën
 105. zijn ze allemaal misleidend,
  en allemaal om dezelfde reden:
 106. geen van hen portretteert mensen
  als wat we werkelijk zijn.
 107. Zoals Jacob Bronowski zei:
 108. "De mens is geen
  figuur in het landschap --
 109. hij is de vormgever van het landschap."
 110. Met andere woorden,
 111. mensen zijn geen speelbal
  van kosmische krachten,
 112. wij zijn gebruikers
  van kosmische krachten.
 113. Ik zal er straks meer over zeggen,
 114. maar eerst: wat voor soort
  dingen creëren vernieuwing?
 115. Het begin van het universum
  deed dat zeker.
 116. De big bang,
  bijna 14 miljard jaar geleden,

 117. creëerde ruimte, tijd en energie,
 118. alle fysische dingen.
 119. En dan, onmiddellijk erna,
 120. wat ik het eerste tijdperk
  van vernieuwing noem,
 121. met het eerste atoom, de eerste ster,
 122. het eerste zwarte gat,
 123. het eerste sterrenstelsel.
 124. Maar dan, op een gegeven moment,
 125. verdween vernieuwing uit het universum.
 126. Misschien zo vroeg al
  als 12 of 13 miljard jaar geleden,
 127. ontstond er tot op de dag van vandaag
 128. nooit een nieuw soort astronomisch object.
 129. Er was alleen
  wat ik de grote monotonie noem.
 130. Dus had Qohelet bij toeval nog meer gelijk
 131. over het heelal buiten de zon
 132. dan hij had onder de zon.
 133. Zolang de grote monotonie duurde,
 134. was wat er was
 135. echt wat er zal zijn.
 136. En er is daar niets
 137. waarvan echt gezegd kon worden:
  "Kijk, dit is nieuw."
 138. Niettemin

 139. was er op een gegeven moment
  tijdens de grote monotonie
 140. een gebeurtenis -- toen zonder enig effect
 141. en zelfs miljarden jaren later nog
 142. had het niet het minste effect
  buiten zijn eigen planeet --
 143. maar uiteindelijk
 144. kon het een kosmisch gedenkwaardige
  vernieuwing veroorzaken.
 145. Die gebeurtenis
  was de oorsprong van het leven:
 146. het creëren van de eerste
  genetische kennis,
 147. coderen voor biologische aanpassingen,
 148. coderen voor vernieuwing.
 149. Het veranderde het aardoppervlak helemaal.
 150. Genen in het DNA van eencellige organismen
 151. zetten zuurstof vrij in de lucht,
 152. absorbeerden CO2,
 153. staken krijt en ijzererts in de grond,
 154. bijna geen kubieke centimeter
  van het oppervlak
 155. tot op zekere diepte bleef onaangetast
 156. door deze genen.
 157. De aarde werd, zo niet een nieuwe plaats
  op de kosmische schaal,
 158. dan toch wel een zeer eigenaardige.
 159. Een voorbeeld: buiten de aarde

 160. zijn slechts en paar 100 verschillende
  chemische stoffen aangetroffen.
 161. Vermoedelijk zijn er nog wat meer
  op levenloze plaatsen,
 162. maar op aarde
 163. creëerde de evolutie miljarden
  verschillende soorten chemicaliën.
 164. En dan de eerste planten, dieren,
 165. en later, bij een vooroudersoort van ons,
 166. verklarende kennis.
 167. Voor de eerste keer in het universum,
  voor zover wij weten.
 168. Verklarende kennis
  is de bepalende aanpassing van onze soort.

 169. Ze verschilt van niet-verklarende kennis,
 170. in DNA bijvoorbeeld,
 171. door universeel te zijn.
 172. Dat wil zeggen:
  wat kan worden begrepen,
 173. kan worden begrepen
  door middel van verklarende kennis.
 174. En daarenboven kan elk fysisch proces
 175. worden geregeld door dergelijke kennis,
 176. alleen beperkt
  door de wetten van de fysica.
 177. En dus begon ook verklarende kennis
 178. het aardoppervlak te transformeren.
 179. En binnenkort zal de Aarde
 180. het enige bekende
  object in het heelal zijn
 181. dat inkomende asteroïden kan afwenden
  in plaats van ze aan te trekken.
 182. Qohelet werd begrijpelijkerwijs misleid

 183. door de pijnlijke traagheid
  van de vooruitgang in zijn tijd.
 184. Vernieuwing in het menselijk leven
  was nog te zeldzaam, te geleidelijk,
 185. om opgemerkt te worden in één generatie.
 186. In de biosfeer
 187. was de evolutie van
  nieuwe soorten nog langzamer.
 188. Maar beide dingen gebeurden.
 189. Waarom is er nu zo een grote monotonie
  in het heelal in het algemeen

 190. en wat liet onze planeet
  deze trend doorbreken?
 191. Nou, het heelal als geheel
  is relatief eenvoudig.
 192. Sterren zijn zo eenvoudig
 193. dat we hun gedrag kunnen voorspellen
  miljarden jaren in de toekomst
 194. en kunnen uitvissen hoe ze
  miljarden jaren geleden gevormd werden.
 195. Waarom is het heelal eenvoudig?
 196. Het is feitelijk omdat grote,
  massieve, machtige dingen
 197. mindere dingen sterk beïnvloeden,
  en niet vice versa.
 198. Ik noem dat de hiërarchieregel.
 199. Bijvoorbeeld, wanneer
  een komeet de zon treft,
 200. doet de zon verder als vanouds,
 201. maar de komeet verdampt.
 202. Om dezelfde reden
 203. worden grote dingen niet erg beïnvloed
  door kleine delen van zichzelf,
 204. dat wil zeggen door details.
 205. Dat betekent dat hun algemene gedrag
 206. simpel is.
 207. Aangezien geen erg nieuwe
  dingen kunnen gebeuren met zaken
 208. die simpel blijven,
 209. heeft de hiërarchieregel
  door die grootschalige eenvoud
 210. de grote monotonie veroorzaakt .
 211. Maar de redding is
 212. dat die hiërarchieregel geen natuurwet is.
 213. Hij gold gewoon tot nu toe in het heelal,
 214. behalve hier.
 215. In onze biosfeer controleren
  molecuulgrote objecten, genen,

 216. enorm veel onevenredige middelen.
 217. De eerste genen voor fotosynthese:
 218. doordat ze hun eigen
  proliferatie veroorzaakten
 219. en vervolgens het oppervlak
  van de planeet transformeerden,
 220. schonden of keerden ze
  de hiërarchieregel om
 221. met een adembenemende
  factor van 10 tot de macht 40.
 222. Verklarende kennis
  is in potentie veel krachtiger
 223. door de universaliteit
 224. en sneller gecreëerd.
 225. Als menselijke kennis
  een factor 10 tot de 40e heeft bereikt,
 226. zal ze vrijwel de hele Melkweg besturen
 227. en verder kijken.
 228. Dus zijn mensen

 229. en alle andere
  makers van verklarende kennis
 230. die eventueel daarbuiten bestaan
 231. de ultieme oorzaken
  van vernieuwing in het heelal.
 232. Wij zijn de reden en het middel
 233. door welke vernieuwing en creativiteit
  en kennis en vooruitgang,
 234. objectieve, grootschalige
  fysieke effecten kunnen hebben.
 235. Vanuit menselijk perspectief
 236. is het enige alternatief
 237. van die levende hel
  van statische samenlevingen
 238. de voortdurende creatie van nieuwe ideeën,
 239. gedrag, nieuwe soorten objecten.
 240. Deze robot zal snel achterhaald zijn
 241. door nieuwe verklarende
  kennis, vooruitgang.
 242. Maar vanuit kosmisch perspectief

 243. is verklarende kennis
  de aartsvijand van de hiërarchieregel.
 244. Ze is de vernietiger
  van de grote monotonie.
 245. Ze is de schepper
  van het volgende kosmologische tijdperk,
 246. het Anthropoceen.
 247. Als er sprake is van een kosmische oorlog,
 248. is het niet degene die wordt afgebeeld
  in die pessimistische verhalen.
 249. Het is een oorlog
  tussen monotonie en vernieuwing,
 250. tussen stasis en creativiteit.
 251. En in deze oorlog
 252. is onze kant niet voorbestemd
  om te verliezen.
 253. Als we ervoor kiezen
 254. om onze unieke capaciteit te gebruiken
  om verklarende kennis te creëren,
 255. zouden we kunnen winnen.
 256. Bedankt.

 257. (Applaus)