Return to Video

Jack Horner: Dinosaurier som förvandlas

 • 0:00 - 0:03
  Ska jag be om handuppräckning
 • 0:03 - 0:05
  eller handklappning
 • 0:05 - 0:08
  av människor i olika generationer?
 • 0:08 - 0:10
  Jag är intresserad av hur många
 • 0:10 - 0:12
  som är tre till 12 år gamla.
 • 0:12 - 0:16
  (Skratt)
 • 0:16 - 0:19
  Jaså, inga?
 • 0:19 - 0:21
  Okej.
 • 0:21 - 0:23
  Nu ska jag prata om dinosaurier.
 • 0:23 - 0:26
  Kommer ni ihåg dinosaurier när ni var så gamla?
 • 0:26 - 0:31
  (Applåd)
 • 0:33 - 0:36
  Dinosaurier är ju egentligen ganska roliga.
 • 0:36 - 0:38
  (Skratt)
 • 0:38 - 0:40
  Nu ska vi liksom ta oss i en annan riktning.
 • 0:40 - 0:43
  Det hoppas jag ni alla inser.
 • 0:43 - 0:45
  Så jag ger er mitt budskap här direkt:
 • 0:45 - 0:47
  Försök att inte bli utdöda.
 • 0:47 - 0:49
  (Skratt)
 • 0:49 - 0:51
  Det var det hela.
 • 0:51 - 0:55
  (Skratt)
 • 0:55 - 0:57
  Folk frågar mig ofta --
 • 0:57 - 1:00
  faktiskt är en av de mest ställda frågorna jag får
 • 1:00 - 1:04
  varför tycker barn så mycket om dinosaurier?
 • 1:04 - 1:06
  Vad är det som fascinerar så?
 • 1:06 - 1:09
  Och då brukar jag bara säga,
 • 1:09 - 1:11
  "Ja, dinosaurierna var stora,
 • 1:11 - 1:14
  annorlunda och försvunna."
 • 1:14 - 1:16
  De är försvunna allihop.
 • 1:16 - 1:18
  Nja det är ju inte sant,
 • 1:18 - 1:20
  men vi kommer till gåsen om en stund.
 • 1:20 - 1:23
  Så det är liksom temat:
 • 1:23 - 1:27
  stora, annorlunda och försvunna.
 • 1:27 - 1:29
  Titeln på mitt tal:
 • 1:29 - 1:31
  Dinosaurier som förvandlas:
 • 1:31 - 1:33
  Orsaken till för tidig utrotning.
 • 1:33 - 1:36
  Nu antar jag att vi kommer ihåg dinosaurier.
 • 1:36 - 1:39
  Och det finns massor med olika former.
 • 1:39 - 1:42
  Massor med olika sorter.
 • 1:42 - 1:44
  För länge sedan,
 • 1:44 - 1:46
  tillbaka i början på 1900-talet,
 • 1:46 - 1:49
  var museerna ute och letade efter dinosaurier.
 • 1:49 - 1:52
  De drog ut och samlade samman dem.
 • 1:52 - 1:54
  Och detta är en intressant historia.
 • 1:54 - 1:57
  Varje museum ville ha en som var lite större och bättre
 • 1:57 - 1:59
  än vad alla andra hade.
 • 1:59 - 2:02
  Så om museet i Toronto drog ut
 • 2:02 - 2:05
  och fann en Tyrannosaurus, en stor en,
 • 2:05 - 2:08
  så ville museet i Ottawa ha en större
 • 2:08 - 2:10
  och en bättre.
 • 2:10 - 2:12
  Och så var det för alla museerna.
 • 2:12 - 2:14
  Så alla var ute och letade
 • 2:14 - 2:17
  efter alla dessa större och bättre dinosaurier.
 • 2:17 - 2:21
  Och detta var i början på 1900-talet.
 • 2:21 - 2:24
  Omkring 1970,
 • 2:24 - 2:26
  satt några vetenskapsmän tillsammans
 • 2:26 - 2:29
  och de tänkte, "Vad i hela friden?"
 • 2:29 - 2:31
  Se på dessa dinosaurier.
 • 2:31 - 2:33
  De är alla stora.
 • 2:33 - 2:36
  Var finns alla de små?"
 • 2:38 - 2:40
  Och de tänkte på det
 • 2:40 - 2:42
  och de skrev till och med uppsatser om det:
 • 2:42 - 2:44
  "Var finns de små dinosaurierna?"
 • 2:44 - 2:49
  (Skratt)
 • 2:52 - 2:56
  Tja, gå till ett museum så får du se,
 • 2:56 - 2:59
  se hur många dinosaurie-ungar där finns.
 • 2:59 - 3:02
  Folk antog -- och detta var faktiskt ett problem --
 • 3:02 - 3:04
  folk antog
 • 3:04 - 3:06
  att om de hade små dinosaurier,
 • 3:06 - 3:08
  om de hade dinosaurie-ungdomar,
 • 3:08 - 3:10
  skulle de vara lätta att identifiera.
 • 3:10 - 3:12
  Man skulle ha en stor dinosaurie
 • 3:12 - 3:15
  och en mindre dinosaurie.
 • 3:15 - 3:18
  Men de hade bara stora dinosaurier.
 • 3:18 - 3:21
  Och det beror på några olika saker.
 • 3:21 - 3:25
  Först på att vetenskapsmän har egon,
 • 3:25 - 3:29
  och vetenskapsmän gillar att namnge dinosaurier.
 • 3:29 - 3:31
  De gillar att namnge allt möjligt.
 • 3:31 - 3:34
  Alla gillar att ha sitt eget lilla djur som man namngett.
 • 3:34 - 3:37
  (Skratt)
 • 3:37 - 3:40
  Och så varje gång de fann något som såg lite annorlunda ut,
 • 3:40 - 3:43
  så gavs det ett något annorlunda namn.
 • 3:43 - 3:45
  Och vad som sedan skedde, så klart,
 • 3:45 - 3:48
  är att vi fick en hel massa olika dinosaurier.
 • 3:50 - 3:53
  1975
 • 3:53 - 3:56
  tändes ett ljus i någons huvud.
 • 3:56 - 3:58
  Dr Peter Dodson
 • 3:58 - 4:00
  vid Pennsylvanias universitet
 • 4:00 - 4:03
  insåg faktiskt
 • 4:03 - 4:06
  att dinosaurier växer
 • 4:06 - 4:08
  ungefär som fåglar gör,
 • 4:08 - 4:10
  vilket är annorlunda
 • 4:10 - 4:12
  än hur reptiler växer.
 • 4:12 - 4:14
  Och faktum är
 • 4:14 - 4:17
  att han använde kasuaren som exempel.
 • 4:17 - 4:20
  Och det är ganska häftigt -- om man ser på kasuaren,
 • 4:20 - 4:23
  eller någon annan av de fåglar som har kam på sina huvuden,
 • 4:23 - 4:25
  så växer de faktiskt
 • 4:25 - 4:27
  till ungefär 80 procent av vuxen storlek
 • 4:27 - 4:30
  innan kammen börjar växa.
 • 4:30 - 4:33
  Fundera på det.
 • 4:33 - 4:36
  De behåller alltså sina ungdomliga karaktärsdrag
 • 4:36 - 4:39
  väldigt sent i vad vi kallar ontogeni.
 • 4:39 - 4:43
  Så allometrisk kranial-ontogeni
 • 4:43 - 4:46
  är relativ kranietillväxt.
 • 4:46 - 4:48
  Då ser ni
 • 4:48 - 4:50
  att om man faktiskt fann en
 • 4:50 - 4:53
  som var till 80 procent vuxen
 • 4:53 - 4:56
  och man inte visste att den skulle växa upp till en kasuar,
 • 4:56 - 4:59
  så skulle man tro att de var två olika djur.
 • 5:00 - 5:03
  Så detta var ett problem,
 • 5:03 - 5:06
  och Peter Dodson påpekade detta
 • 5:06 - 5:08
  genom att använda några dinosaurier med anknäbbar
 • 5:08 - 5:10
  som då kallades hypacrosaurus.
 • 5:10 - 5:12
  Och så visade han
 • 5:12 - 5:15
  att om man tog en unge och en vuxen
 • 5:15 - 5:18
  och skapade ett genomsnitt av hur den skulle se ut,
 • 5:18 - 5:21
  om den växte någorlunda linjärt,
 • 5:21 - 5:23
  skulle den ha en kam
 • 5:23 - 5:26
  som är ungefär hälften så stor som på en vuxen.
 • 5:26 - 5:28
  Men den verkliga icke-vuxna
 • 5:28 - 5:30
  till 65 procent
 • 5:30 - 5:32
  hade inte någon kam alls.
 • 5:32 - 5:34
  Så detta var intressant.
 • 5:34 - 5:37
  Så detta är var
 • 5:37 - 5:40
  folk blev vilsna igen.
 • 5:40 - 5:42
  Jag menar om de bara hade tagit just det,
 • 5:42 - 5:45
  tagit Peter Dodsons arbete och fortsatt med det,
 • 5:45 - 5:47
  så skulle vi haft mycket färre dinosaurier
 • 5:47 - 5:49
  än vi har.
 • 5:49 - 5:51
  Men vetenskapsmän har egon;
 • 5:51 - 5:54
  de tycker om att namnge saker.
 • 5:54 - 5:57
  Och så fortsatte de att namnge dinosaurier
 • 5:57 - 6:00
  därför att det var olika.
 • 6:00 - 6:02
  Nu har vi ett sätt att faktiskt testa
 • 6:02 - 6:05
  att se huruvida en dinosaurier, eller vilket djur som helst,
 • 6:05 - 6:08
  är yngre eller äldre.
 • 6:08 - 6:11
  Och det är genom att faktiskt skära in i deras ben.
 • 6:11 - 6:15
  Men att skära i dinosaurieben
 • 6:15 - 6:18
  är svårt att göra, som ni kan föreställa er,
 • 6:18 - 6:21
  därför att på museer
 • 6:21 - 6:25
  är benen värdefulla.
 • 6:25 - 6:28
  Gå in i ett museum och de tar verkligen väl hand om den.
 • 6:28 - 6:31
  De lägger dem i skumplast, små askar.
 • 6:31 - 6:34
  De tas om hand mycket väl.
 • 6:35 - 6:37
  De tycker inte om att man kommer in
 • 6:37 - 6:39
  för att såga i den och se hur de ser ut inuti.
 • 6:39 - 6:41
  (Skratt)
 • 6:41 - 6:44
  Så normalt låter de inte en göra det.
 • 6:44 - 6:47
  Men jag har ett museum
 • 6:47 - 6:49
  och jag samlar på dinosaurier
 • 6:49 - 6:51
  och jag kan såga i mina.
 • 6:51 - 6:53
  Så det är vad jag gör.
 • 6:53 - 6:58
  (Applåd)
 • 6:58 - 7:03
  Så om man öppnar upp en liten dinosaurie,
 • 7:03 - 7:05
  är den mycket svampig inuti som A.
 • 7:05 - 7:07
  Och om man skär in i en äldre dinosaurie,
 • 7:07 - 7:09
  så är den mycket massiv.
 • 7:09 - 7:11
  Man förstår att det är mogna ben.
 • 7:11 - 7:14
  Så det är riktigt enkelt att skilja på dem.
 • 7:14 - 7:16
  Så vad jag vill göra
 • 7:16 - 7:18
  är visa er dessa.
 • 7:18 - 7:22
  I Nordamerika på slätterna i norr i Förenta Staterna
 • 7:22 - 7:26
  och de sydliga slätterna i Alberta och Saskatchewan,
 • 7:26 - 7:29
  finns denna klippa som kallas "Hell Creek Formation"
 • 7:29 - 7:32
  som producerar de sista dinosaurierna som levde på jorden.
 • 7:32 - 7:34
  Och det finns 12 sådana
 • 7:34 - 7:36
  som alla erkänner --
 • 7:36 - 7:38
  Jag menar de 12 primära dinosaurierna
 • 7:38 - 7:40
  som dog ut.
 • 7:40 - 7:43
  Och så ska vi utvärdera dem.
 • 7:43 - 7:45
  Och det är liksom vad jag har gjort.
 • 7:45 - 7:48
  Så mina studenter, min personal,
 • 7:48 - 7:51
  vi har skurit in i dem.
 • 7:51 - 7:53
  Men som ni kan föreställa er,
 • 7:53 - 7:55
  att skära in i ett lårben är en sak,
 • 7:55 - 7:58
  men när du går till ett museum
 • 7:58 - 8:00
  och säger "Det är väl ok om jag skär i
 • 8:00 - 8:03
  ert dinosauriekranium, eller hur?"
 • 8:03 - 8:06
  så säger de "försvinn".
 • 8:06 - 8:11
  (Skratt)
 • 8:11 - 8:15
  Så här är de 12 dinosaurierna.
 • 8:15 - 8:18
  Och vi ska se på dessa tre först.
 • 8:18 - 8:21
  Här är dinosaurierna som kallas pachycephalosaurider.
 • 8:21 - 8:23
  Och alla vet
 • 8:23 - 8:25
  att dessa tre djur är besläktade.
 • 8:25 - 8:27
  Och antagandet är
 • 8:27 - 8:29
  att de är besläktade
 • 8:29 - 8:32
  som kusiner eller något sådant.
 • 8:32 - 8:34
  Men ingen tänkte aldrig på
 • 8:34 - 8:37
  att de kunde vara närmare besläktade.
 • 8:37 - 8:39
  Med andra ord,
 • 8:39 - 8:42
  folk såg på dem och de såg skillnaderna.
 • 8:42 - 8:44
  Och allt man vet
 • 8:44 - 8:46
  att om man ska fastställa
 • 8:46 - 8:48
  huruvida man är släkt med sin bror eller syster,
 • 8:48 - 8:52
  kan man inte göra det genom att se på skillnader.
 • 8:52 - 8:54
  Man kan bara fastställa släktskap
 • 8:54 - 8:56
  genom att leta efter likheter.
 • 8:56 - 8:58
  Så folk letade efter dem
 • 8:58 - 9:00
  och de talade om hur olika de var.
 • 9:00 - 9:03
  Pachycephalosauriden har en stor, tjock kupol på sitt huvud,
 • 9:03 - 9:06
  och den har några små kullar på bakhuvudet,
 • 9:06 - 9:10
  och den har en massa knotiga saker på nästippen.
 • 9:10 - 9:12
  Och så stygimolochen, en annan dinosaurie
 • 9:12 - 9:16
  från samma tidsålder, levde samtidigt,
 • 9:16 - 9:18
  har piggar som sticker ut från bakhuvudet.
 • 9:18 - 9:20
  Den har en pytteliten kupol,
 • 9:20 - 9:24
  och den har en massa knotiga saker på näsan.
 • 9:24 - 9:28
  Och så finns det något
  som kallas Dracorex hogwartsia
 • 9:28 - 9:31
  Var tror ni det kom från? Drake.
 • 9:31 - 9:33
  Det här är en dinosaurie
 • 9:34 - 9:36
  där det sticker ut piggar
  från huvudet, ingen kupol,
 • 9:36 - 9:39
  och knotiga saker på näsan.
 • 9:39 - 9:42
  Ingen lade märke till
  att de knotiga sakerna såg snarlika ut.
 • 9:42 - 9:44
  Men de såg på alla tre och de sade
 • 9:44 - 9:46
  "Dessa är tre olika dinosaurier,
 • 9:46 - 9:49
  och Dracorex är troligen
  den mest primitiva av dem."
 • 9:49 - 9:52
  Och den andra är mer primitiv än den andra.
 • 9:52 - 9:55
  Det är oklart för mig
 • 9:55 - 9:58
  hur de faktiskt särskilde mellan de tre.
 • 9:58 - 10:00
  Men om man radar upp dem,
 • 10:00 - 10:03
  om man bara tar de tre kranierna och radar upp dem,
 • 10:03 - 10:05
  så ser det ut så här.
 • 10:05 - 10:07
  Dracorex är den minsta,
 • 10:07 - 10:09
  stygimolochen är den mellanstora,
 • 10:09 - 10:12
  pachycephalosauriden är den största.
 • 10:12 - 10:14
  Och man skulle tro
 • 10:14 - 10:16
  att det skulle ge mig en vink.
 • 10:16 - 10:18
  (Skratt)
 • 10:18 - 10:21
  Med det gav inte dem någon vink.
 • 10:21 - 10:24
  Därför att, ja vi vet ju varför.
 • 10:24 - 10:27
  Vetenskapsmän tycker om att namnge saker.
 • 10:27 - 10:29
  Så om vi skär in i
 • 10:29 - 10:31
  dracorex --
 • 10:31 - 10:33
  jag skär in i vår dracorex --
 • 10:33 - 10:35
  och titta, den var svampig inuti,
 • 10:35 - 10:37
  riktigt svampig inuti.
 • 10:37 - 10:39
  Alltså den är en ung individ
 • 10:39 - 10:41
  och den växer riktigt snabbt.
 • 10:41 - 10:43
  Så den ska bli större.
 • 10:43 - 10:45
  Om man öppnar upp stygimolochen,
 • 10:45 - 10:47
  så gör den det samma.
 • 10:47 - 10:49
  Kupolen, den där lilla kupolen,
 • 10:49 - 10:51
  växer riktigt snabbt.
 • 10:51 - 10:53
  Den inflaterar väldigt fort.
 • 10:53 - 10:56
  Vad som är intressant är att piggen där bak på dracorex
 • 10:56 - 10:58
  också växte väldigt snabbt.
 • 10:58 - 11:00
  Piggarna där bak på stygimolochen
 • 11:00 - 11:02
  resorberar faktiskt,
 • 11:02 - 11:04
  vilket betyder att de blir mindre
 • 11:04 - 11:06
  i takt med att kupolen blir större.
 • 11:06 - 11:09
  Och om vi ser på pachycephalosauriden,
 • 11:09 - 11:12
  Pachycephalosauriden har en massiv kupol
 • 11:12 - 11:15
  och dess små kullar på bakhuvudet
 • 11:15 - 11:17
  resorberade också.
 • 11:17 - 11:19
  Så bara med dessa tre dinosaurier,
 • 11:19 - 11:21
  kan man lätt -- som vetenskapsman --
 • 11:21 - 11:23
  kan vi lätt ställa hypotesen
 • 11:23 - 11:25
  att det bara är en tillväxtserie
 • 11:25 - 11:28
  för samma djur.
 • 11:28 - 11:31
  Vilket naturligtvis betyder
 • 11:31 - 11:35
  att stygimolochen och dracorexen
 • 11:35 - 11:37
  är utdöda.
 • 11:37 - 11:42
  (Skratt)
 • 11:42 - 11:44
  Okej.
 • 11:46 - 11:49
  Vilket naturligtvis betyder
 • 11:49 - 11:53
  att vi har 10 primära dinosaurier att hantera.
 • 11:53 - 11:55
  Så en kollega till mig på Berkeley,
 • 11:55 - 11:58
  han och jag håll på att se på triceratops.
 • 11:58 - 12:00
  Och före år 2000 --
 • 12:00 - 12:02
  kom ihåg nu,
 • 12:02 - 12:04
  triceratops blev först funnen på 1800-talet --
 • 12:04 - 12:07
  före år 2000 hade ingen någonsin sett
 • 12:07 - 12:10
  en ung triceratops.
 • 12:10 - 12:13
  Det finns en triceratops på varje museum i världen,
 • 12:13 - 12:17
  men ingen hade någonsin samlat in en ung individ.
 • 12:17 - 12:19
  Och vi vet varför, eller hur?
 • 12:19 - 12:22
  Därför att alla vill ha en stor.
 • 12:22 - 12:24
  Så alla hade en stor.
 • 12:24 - 12:26
  Så vi drog iväg och samlade in en hel massa grejor
 • 12:26 - 12:28
  och vi fann en hel massa små.
 • 12:28 - 12:32
  De finns överallt. De finns på alla ställen.
 • 12:32 - 12:34
  Så vi hade en hela massa sådana på vårt museum.
 • 12:34 - 12:39
  (Skratt)
 • 12:39 - 12:41
  Och alla säger att det är för att jag har ett litet museum.
 • 12:41 - 12:44
  När man har ett litet museum så har man små dinosaurier.
 • 12:44 - 12:47
  (Skratt)
 • 12:47 - 12:49
  Om ni ser på triceratopsen,
 • 12:49 - 12:51
  kan ni se att den ändrar sig, den förändrar form.
 • 12:51 - 12:53
  I takt med att de unga växer upp,
 • 12:53 - 12:55
  böjer sig deras horn faktiskt bakåt.
 • 12:55 - 12:57
  Och sedan när de blir äldre,
 • 12:57 - 12:59
  växer deras horn framåt.
 • 12:59 - 13:01
  Och det är ganska häftigt.
 • 13:01 - 13:03
  Om ni tittar längs kanten på den spetsiga nacken,
 • 13:03 - 13:06
  så har de dessa små triangelformade ben
 • 13:06 - 13:08
  som faktiskt växer sig stora som trianglar
 • 13:08 - 13:11
  och sedan plattas de till mot den spetsiga kanten
 • 13:11 - 13:13
  ungefär som piggarna gör
 • 13:13 - 13:16
  på pachycephalosauriden.
 • 13:16 - 13:20
  Och sedan, eftersom de unga individerna finns i min samling,
 • 13:20 - 13:22
  skär jag in i dem
 • 13:22 - 13:24
  och tittar där inne.
 • 13:24 - 13:27
  Och den lilla är riktigt svampig.
 • 13:27 - 13:30
  Och den medelstora är riktigt svampig.
 • 13:30 - 13:32
  Men vad som var intressant
 • 13:32 - 13:34
  var att den vuxna triceratopsen också var svampig.
 • 13:34 - 13:37
  Och detta är en skalle som är två meter lång.
 • 13:37 - 13:40
  Det är en stor skalle.
 • 13:40 - 13:42
  Men det finns en annan dinosaurie
 • 13:42 - 13:45
  som man funnit i denna formationen
 • 13:45 - 13:48
  som ser ut som en triceratops, bara att den är större,
 • 13:48 - 13:51
  och den heter torosaurus.
 • 13:51 - 13:54
  Och torosaurus, när vi skär in i den,
 • 13:54 - 13:56
  har den mogna ben.
 • 13:56 - 13:58
  Men den har dessa stora hål i sin sköld.
 • 13:58 - 14:01
  Och alla säger "En triceratops och en torosaurus
 • 14:01 - 14:03
  kan rimligtvis inte vara samma djur
 • 14:03 - 14:05
  eftersom den ena är större än den andra".
 • 14:05 - 14:10
  (Skratt)
 • 14:10 - 14:12
  "Och den har hål i sin nackkam."
 • 14:12 - 14:15
  Och jag sade, "Ja men har vi några unga torosaurier?"
 • 14:15 - 14:18
  Och de sade, "Nej det har vi ju inte,
 • 14:18 - 14:21
  men den har hål i sin nackkam."
 • 14:21 - 14:24
  Så en av mina doktorander, John Scannella,
 • 14:24 - 14:26
  tittade igenom hela vår samling
 • 14:26 - 14:28
  och han upptäckte faktiskt
 • 14:28 - 14:30
  att hålet började bildas
 • 14:30 - 14:32
  i triceratopsen
 • 14:32 - 14:35
  och, naturligtvis är den öppen, i torosaurus --
 • 14:35 - 14:38
  så han fann de mellanliggande formerna
 • 14:38 - 14:40
  mellan triceratops och torosaurus,
 • 14:40 - 14:42
  vilket var ganska häftligt.
 • 14:42 - 14:44
  Så nu vet vi
 • 14:44 - 14:46
  att torosaurus
 • 14:46 - 14:49
  är verkligen en vuxen triceratops.
 • 14:49 - 14:51
  Nu när vi namnger dinosaurier,
 • 14:51 - 14:53
  när vi namnger vad som helst,
 • 14:53 - 14:55
  får det ursprungliga namnet bli kvar
 • 14:55 - 14:59
  och det andra namnet kastas ut.
 • 14:59 - 15:02
  Så torosaurus är utdöd.
 • 15:02 - 15:05
  Triceratops, om du har hört den nyheten,
 • 15:05 - 15:07
  många nyhetsuppläsare fick det om bakfoten.
 • 15:07 - 15:10
  Det trodde att torosaurus skulle behållas och triceratops kastas ut,
 • 15:10 - 15:12
  men det kommer aldrig hända.
 • 15:12 - 15:17
  (Skratt)
 • 15:18 - 15:21
  Okej, så samma sak kan vi göra med en massa dinosaurier.
 • 15:21 - 15:23
  Jag menar, här är edmontosaurus
 • 15:23 - 15:25
  och anatotitan.
 • 15:25 - 15:28
  Anatotitan: jättelik anka.
 • 15:28 - 15:30
  Det är en gigantisk anknäbbad dinosaurie.
 • 15:30 - 15:32
  Här är en till.
 • 15:32 - 15:34
  Så vi tittar på benens histologi.
 • 15:34 - 15:37
  Benens histologi berättar för oss
 • 15:37 - 15:39
  att edmontosaurus är en ung
 • 15:39 - 15:41
  eller åtminstone icke fullvuxen,
 • 15:41 - 15:44
  och den andra är vuxen
 • 15:44 - 15:47
  och här har vi en ontogeni.
 • 15:47 - 15:50
  Och vi gör oss av med anatotitanen.
 • 15:50 - 15:53
  Så här kan vi hålla på.
 • 15:53 - 15:55
  Och den sista
 • 15:55 - 15:57
  är T. Rex.
 • 15:57 - 15:59
  Det finns alltså dessa två dinosaurier,
 • 15:59 - 16:02
  T. Rex och nanotyrannus.
 • 16:02 - 16:04
  (Skratt)
 • 16:04 - 16:07
  Ja nu börjar vi undra igen.
 • 16:07 - 16:10
  (Skratt)
 • 16:10 - 16:12
  Men de hade en bra fråga.
 • 16:12 - 16:14
  De såg på dem
 • 16:14 - 16:17
  och de sade, "En har 17 tänder, och den största har 12 tänder.
 • 16:17 - 16:19
  Och det ger ingen mening alls,
 • 16:19 - 16:21
  därför att vi känner inte till någon dinosaurie
 • 16:21 - 16:23
  som får fler tänder när de blir äldre.
 • 16:23 - 16:25
  Så det måste vara sant --
 • 16:25 - 16:28
  de måste vara olika."
 • 16:28 - 16:30
  Så vi skar in i dem.
 • 16:30 - 16:32
  Och mycket riktigt,
 • 16:32 - 16:35
  nanotyrannus har ungdomliga ben
 • 16:35 - 16:38
  och den större har mognare ben.
 • 16:38 - 16:41
  Den ser ut som om den kunde bli ännu större.
 • 16:41 - 16:43
  Och på Klippiga bergens museum där vi arbetar,
 • 16:43 - 16:45
  har jag fyra stycken T. Rex,
 • 16:45 - 16:47
  så jag kan skära i en hel massa sådana.
 • 16:47 - 16:50
  Men jag behövde egentligen inte skära i någon av dem,
 • 16:50 - 16:53
  därför att jag radade bara upp deras käkar
 • 16:53 - 16:56
  och det visade sig att den största hade 12 tänder
 • 16:56 - 16:58
  och den näst minsta hade 13
 • 16:58 - 17:00
  och den näst minsta hade 14.
 • 17:00 - 17:02
  Och naturligtvis har nano 17.
 • 17:02 - 17:05
  Och vi drog bara iväg och såg på andra människors samlingar
 • 17:05 - 17:09
  och vi fann en som har typ 15 tänder.
 • 17:09 - 17:12
  Så återigen är det rätt lätt att säga
 • 17:12 - 17:14
  att tyrannosaurus-ontogenin
 • 17:14 - 17:17
  inkluderade nanotyrannus,
 • 17:17 - 17:22
  och därför kan vi ta bort en till dinosaurie.
 • 17:22 - 17:24
  (Skratt)
 • 17:24 - 17:28
  Så när det kommer till
 • 17:28 - 17:30
  slutet på vår krita-period,
 • 17:30 - 17:33
  så har vi sju kvar.
 • 17:33 - 17:36
  Och det är ett bra antal.
 • 17:36 - 17:39
  Det är ett bra antal att bli utdöda, tycker jag.
 • 17:39 - 17:41
  Som ni nu kan föreställa er,
 • 17:41 - 17:44
  så är detta inte särskilt populärt hos fjärdeklassare.
 • 17:44 - 17:46
  Fjärdeklassare älskar sina dinosaurier,
 • 17:46 - 17:49
  de memorerar dem.
 • 17:51 - 17:54
  Och de är inte glada över det här.
 • 17:54 - 17:56
  (Skratt)
 • 17:56 - 17:58
  Tack så mycket.
 • 17:58 - 18:01
  (Applåd)
Title:
Jack Horner: Dinosaurier som förvandlas
Speaker:
Jack Horner
Description:

Var finns dinosaurieungarna? I ett trollbindande tal från TEDxVancouver beskriver paleontologen Jack Horner hur en chockerande hemlighet om några av våra mest älskade dinosaurier avslöjades av att fossilkranier skivades upp.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
18:02
Annika Bidner edited Swedish subtitles for Where are the baby dinosaurs?
Kjell Granelli added a translation

Swedish subtitles

Revisions Compare revisions