Serbian subtitles

← Видео игра која нам помаже да разумемо самоћу

Закорачите у визуелно чудесну видео игру "Море самоће" Корнелије Геперт која истражује како нам борба против "чудовишта" самоће и сумње у себе може помоћи да се успешније ухватимо у коштац са комплексношћу и борбама за ментално здравље..

Get Embed Code
33 Languages