Return to Video

بازی ویدیویی که کمک می‌کند تنهایی را درک کنیم

 • 0:01 - 0:04
  آیا هیچگاه احساس تنهایی کرده‌اید؟
 • 0:05 - 0:08
  علی‌رغم نیاز به ارتباط با سایر انسانها
 • 0:08 - 0:11
  ظاهرا کسی را ندارید که
  واقعا بخواهید با او ارتباط برقرار کنید؟
 • 0:12 - 0:15
  يا جمعه شب هست و
  می‌خواهید که با دیگران باشید،
 • 0:15 - 0:20
  اما هيچ انرژی برای بيرون رفتن ندارید،
  پس درعوض تمام روز را خانه می‌مانید،
 • 0:20 - 0:22
  نتفليکس تماشا می‌کنید
 • 0:22 - 0:25
  و بيشتر از هميشه احساس تنهايی می‌کنید؟
 • 0:25 - 0:27
  حس هيولایی را دارید که
 • 0:27 - 0:29
  می‌داند چطور بين آدمها زندگی کند.
 • 0:30 - 0:34
  من به اين شکل تنهايی را حس کردم.
 • 0:36 - 0:37
  خوب، من هنرمندم،
 • 0:37 - 0:42
  و دنيای عواطفم را با پياده کردن
  احساساتم در هنرم، پيش می‌برم.
 • 0:43 - 0:46
  اگر احساساتتان را با کسی
  در ميان بگذاريد،
 • 0:46 - 0:49
  و آنها شما را درک کنند و آنها هم آن
  احساس‌ها را با شما تقسيم کنند،
 • 0:49 - 0:53
  ارتباطی احساسی و عميق را ساخته‌ايد.
 • 0:53 - 0:58
  به همين دليل است که می‌توانيد
  از سوی صدها نفر احاطه شده باشيد،
 • 0:58 - 1:01
  از يک نفر به يک نفر ديگر برويد،
 • 1:01 - 1:03
  اما همچنان احساس تنهايی کنيد.
 • 1:03 - 1:08
  خب به اين دليل هست که
  شما ارتباط عميق هنوز نساخته‌ايد.
 • 1:09 - 1:12
  من هميشه کودکی خوشحال و سرزنده بودم.
 • 1:12 - 1:15
  فکر کنم تقريباً هيچ عکسی از من نیست
 • 1:15 - 1:18
  که لبخند بزرگی نزنم،
  نخنديده باشم يا شيطانی نکرده باشم.
 • 1:18 - 1:20
  و اين رفتار ادامه داشت تا وقتی که...
 • 1:20 - 1:22
  راستش همچنان ادامه دارد.
 • 1:22 - 1:26
  اما من کلی گروه‌های دوستی داشتم
 • 1:27 - 1:30
  تا وقتی که، در ابتدای جوانی
  برای اولين شغلم به عنوان
 • 1:30 - 1:33
  هنرمند کتابهای مصوربه شهر دیگری رفتم.
 • 1:34 - 1:39
  و مثل خيلی از از جوانها و
  مردم با انگيزه در جهان،
 • 1:39 - 1:43
  همه انرژی و توانم را روی زندگی
  کاریم متمرکز کردم.
 • 1:44 - 1:49
  خب اگر شما ۹۰ درصد توان روزانه خود را
 • 1:50 - 1:52
  روی موفق شدن در کارتان صرف کنيد،
 • 1:52 - 1:53
  مسلما هيچ انرژی باقی نمی‌ماند
 • 1:53 - 1:56
  که در جنبه های مهم ديگری
  در زندگي صرف کنيد،
 • 1:56 - 1:58
  مثل روابط انسانی‌تان.
 • 2:00 - 2:04
  تقويت کردن دوستی به عنوان يک انسان
  بالغ نوعی کار محسوب می‌شود.
 • 2:06 - 2:09
  در ارتباط برقرار کردن بايد ثابت قدم،
 • 2:09 - 2:12
  پذيرا و صادق باشيد.
 • 2:12 - 2:14
  چيزهایی که هميشه با آن در کلنجار بودم،
 • 2:14 - 2:17
  چون هميشه سعی مي‌کردم
  احساسات واقعی‌ام را
 • 2:17 - 2:19
  با هميشه خوشحال نشان دادن خودم
 • 2:19 - 2:21
  و همچنين تلاش برای خوشحال کردن بقيه،
 • 2:22 - 2:24
  و حل کردن مشکلاتشان مخفی کنم.
 • 2:25 - 2:28
  و می‌دانم خيلی از ما در این مورد
  شريک جرم هستيم،
 • 2:28 - 2:32
  چون راه ساده‌ای هست برای این که
  به مسائل خودمان فکر نکنيم.
 • 2:32 - 2:33
  اینطور نیست؟
 • 2:33 - 2:35
  هوم؟ هوم؟ هوم؟
 • 2:35 - 2:37
  (خنده)
 • 2:37 - 2:38
  بسیار خوب.
 • 2:39 - 2:42
  نقطه تغيير فرا رسيد
 • 2:42 - 2:47
  وقتی که همین چند سال پیش گرفتار
 • 2:47 - 2:49
  رابط‌ه‌ای ناهنجار شدم.
 • 2:49 - 2:52
  او من را از همه جدا کرد
 • 2:52 - 2:55
  وباعث احساس تنهايی بيشتری در من شد.
 • 2:57 - 2:58
  آن زمان پايين‌ترين نقطه زندگی من بود،
 • 2:58 - 3:01
  اما همچنين زنگ بيدارباش من شد.
 • 3:01 - 3:03
  برای اينکه برای اولين بار
 • 3:03 - 3:07
  واقعاً احساس تنهایی کردم.
 • 3:08 - 3:11
  خيلی‌ها احساسشان را در
  هنرشان بيان می کنند.
 • 3:12 - 3:16
  فهرستی بی‌پايان از کتابها، فيلمها،
  نقاشیها و موسيقی هست
 • 3:16 - 3:19
  همگی سرشار از احساس واقعی هنرمند.
 • 3:19 - 3:22
  پس، به عنوان هنرمند، من
  نیز همين کار را کردم.
 • 3:22 - 3:24
  احساساتم را در ميان گذاشتم.
 • 3:25 - 3:30
  می‌خواستم که مردم بر تنهايی چيره بشوند.
 • 3:30 - 3:32
  خواستم، آره، تا کاری کنم که درک کنند،
 • 3:32 - 3:36
  تا واقعاً از طريق هنرم آن را در قالب
 • 3:36 - 3:40
  يک داستان تأثيرگذار،
 • 3:40 - 3:41
  يک بازی ويديويی تجربه کنند.
 • 3:43 - 3:45
  پس، در بازی ما--
 • 3:45 - 3:48
  به اسم « دريای تنهايی»--
 • 3:48 - 3:51
  شما شخصی هستيد به اسم «کی»،
 • 3:51 - 3:54
  کسی که از تنهايی عظیمی رنج می‌برد که
 • 3:54 - 3:57
  احساسات درونی او--
 • 3:57 - 3:58
  خشم،
 • 3:58 - 4:02
  احساس نااميدی، بی‌ارزشی --
 • 4:02 - 4:04
  به خارج از او سرايت مي‌کند،
 • 4:04 - 4:05
  و دختر را به هيولا تبديل مي‌کند.
 • 4:06 - 4:08
  بازی-- در واقع، کی --
 • 4:08 - 4:11
  در واقع نمايانگر خود من
 • 4:11 - 4:15
  و راهی است که من طی کردم تا
  بر اين درگيری‌هایم چيره شوم.
 • 4:16 - 4:18
  بازی در واقع در ذهن کی انجام می‌شود،
 • 4:18 - 4:23
  شما در دنيايی راه خواهيد رفت
  که غرق در اشک‌های اوست،
 • 4:23 - 4:27
  و آب وهوا با تغيير خلقش تغيير می‌کند،
 • 4:28 - 4:29
  چطور خلقش عوض مي‌شود،
 • 4:30 - 4:36
  و خب تنها چيزی که کی به همراه دارد،
 • 4:36 - 4:37
  تنها چيز،
 • 4:38 - 4:39
  کوله پشتی اوست.
 • 4:40 - 4:45
  اين چمدانی است که همه ما
  در طول زندگی به دوش مي‌کشيم.
 • 4:45 - 4:48
  و کی نمی‌داند به چه شکل با احساساتش
  به طريق درستی غلبه کند،
 • 4:48 - 4:51
  پس کوله پشتی او بزرگ و بزرگتر می‌شود
 • 4:51 - 4:52
  تا وقتی که منفجر می‌شود،
 • 4:53 - 4:57
  و بالاخره او مجبور می‌شود
  که بر درگیری‌هایش غلبه کند.
 • 4:58 - 5:03
  در داستان‌مان، شکلهای مختلفی از
  تنهايی را آشکار می‌کنيم.
 • 5:04 - 5:08
  تنهايی به خاطر طرد اجتماعی بسيار رايج است.
 • 5:09 - 5:13
  در بازی، برادر کی در مدرسه
  مورد قلدری قرار می‌گيرد،
 • 5:13 - 5:16
  و برادرش می‌خواهد فرار کند
  و پنهان شود.
 • 5:16 - 5:20
  و ما او را به عنوان يک هيولای بزرگ که
  مه غلیظی محاصره‌اش کرده به تصوير مي‌کشيم.
 • 5:21 - 5:24
  بازی‌کننده در واقع مجبور است
  از ميان مدرسه رد شود
 • 5:24 - 5:28
  و احساس اذيت شدن را واقعاً تجربه کند،
 • 5:28 - 5:29
  بلایی که به سر بردار آمده،
 • 5:30 - 5:33
  چون به مدت طولانی
  هيچ کسی به حرفهایش گوش نکرده.
 • 5:34 - 5:40
  اما درست در زمانی که دوستان و خانواده
  شروع به گوش کردن به او کردند،
 • 5:40 - 5:44
  اولين قدم به سوی چيره شدن
  بر تنهايی برداشته شد.
 • 5:44 - 5:48
  ما همينطور تنهايی را
  در روابط با هم نشان داديم،
 • 5:48 - 5:53
  وقتی که پدر و مادر فقط به خاطر
  بچه‌هايشان در کنار هم می‌مانند
 • 5:53 - 5:56
  اما در آخر به کل خانواده آسيب می‌رسانند.
 • 5:57 - 6:03
  ما بازی‌کننده را در بين دعوای
  والدین قرار می‌دهيم،
 • 6:03 - 6:05
  و شما در آن بين اذيت می‌شويد.
 • 6:06 - 6:10
  مادر و پدر حتی نمی‌بينند که دخترشان،
  کی، درست همان جا حضور دارد
 • 6:10 - 6:12
  تا وقتی که فرو می‌پاشد.
 • 6:13 - 6:18
  ما حتی تنهايی را در قالب مشکل
  سلامت روانی نشان داديم،
 • 6:18 - 6:22
  به وسيله دوست پسر کی
  که از افسردگی رنج می‌برد
 • 6:22 - 6:25
  و نشان می‌دهد که گاهی
 • 6:25 - 6:30
  خيلی مهم است که اول بر سلامت
  خودتان تمرکز کنيد.
 • 6:32 - 6:35
  آن دوست پسر حتی سعی می‌کند
  که احساسش را مخفی کند،
 • 6:35 - 6:39
  پس او در قالب يک گرگ براق سفيد
  و تنها ظاهر می‌شود.
 • 6:39 - 6:44
  اما درست زمانی که سعی می‌کند که با
  دوست دختر خودش، کی، ارتباط برقرار کند،
 • 6:44 - 6:45
  ماسک از صورتش می‌افتد،
 • 6:45 - 6:49
  و سگی سياه را در زير ماسک می‌بينيم:
 • 6:49 - 6:50
  افسردگی.
 • 6:51 - 6:55
  گاهی لبخندی به چهره داريم
 • 6:55 - 6:58
  به جای اين که در عمل با مشکلات
  دست و پنجه نرم کنيم
 • 6:58 - 7:01
  و اين در آخر می‌تواند
  باعث بدتر شدن اوضاع شود،
 • 7:01 - 7:03
  روی اطرافیان ما تأثير بگذارد
 • 7:03 - 7:05
  و روابطمان را نابود کند.
 • 7:08 - 7:09
  حال خود کی،
 • 7:09 - 7:13
  ما او را در احساسات اوليه
  خودش کاملاً نابود کرديم.
 • 7:14 - 7:16
  بعضی به شما کمک می‌کنند
 • 7:16 - 7:18
  بعضی تلاش می‌کنند
  تا جلوی شما را بگيرند.
 • 7:19 - 7:22
  شک به خود موجودی عظيم الجثه است
 • 7:22 - 7:25
  که هميشه به کی می‌گوید که چقدر بی‌ارزش است
 • 7:25 - 7:28
  و اين که او فقط بايد تسلیم شود.
 • 7:28 - 7:30
  درست مثل زندگی واقعی،
 • 7:31 - 7:33
  شک به خود باعث سد کردن مسير می‌شود،
 • 7:33 - 7:35
  و غلبه بر آن به نظر غيرممکن می‌آید.
 • 7:36 - 7:41
  نابود کردن حضور هميشگی شک
  به خود يک روند آرام دارد.
 • 7:41 - 7:45
  اما در بازی به آرامی می‌توانيد
  آن را کوچک کنید،
 • 7:45 - 7:47
  بنابراین کی شک به خود را تبدیل به
 • 7:47 - 7:49
  شکی سالم می‌کند،
 • 7:49 - 7:51
  و بالاخره می‌توانيد به نصيحتش اعتماد کنيد.
 • 7:53 - 7:55
  همچنين ما خود ویرانگری را به تصوير کشيديم.
 • 7:56 - 7:57
  يک هيولای بسيار بزرگ که
 • 7:57 - 8:01
  هميشه در نزديکی سطح آب کمين کرده است.
 • 8:02 - 8:05
  خود ويرانگری در واقع اصلی‌ترين
  رقیب شما در بازی است،
 • 8:05 - 8:09
  و هميشه سعی می‌کند شما را
  در اقيانوس اشکها غرق کند.
 • 8:09 - 8:12
  اما وقتی که او شما را واقعاً غرق می‌کند،
 • 8:12 - 8:14
  شما برای چند لحظه بيدار می‌شويد [قبل]،
 • 8:14 - 8:17
  و اين شانس را داريد که دوباره ادامه بدهيد.
 • 8:17 - 8:20
  ما می‌خواستيم که نشان بدهيم
 • 8:20 - 8:24
  که همه ما از سختی‌هايی در زندگی
  عبور می‌کنيم، همه ما اين کار را می‌کنيم.
 • 8:24 - 8:29
  اما اگر حداقل، بايستيد و به جلو حرکت کنيد
 • 8:29 - 8:34
  خيلی احتمال دارد که بر
  گرفتاری‌هايتان چيره شوید،
 • 8:34 - 8:36
  قدم به قدم.
 • 8:38 - 8:44
  شادی چيزی که کی هيچوقت
  نمی‌تواند در آغوش بکشد يا لمس کند،
 • 8:44 - 8:47
  چيزی که هميشه با او در فاصله قرار دارد.
 • 8:47 - 8:49
  شادی را به شکل کودکی کی به تصوير کشيديم،
 • 8:49 - 8:51
  با يک بارانی زرد رنگ،
 • 8:51 - 8:54
  براي همين او در برابر اقيانوس
  اشک‌ها مقاوم هست.
 • 8:54 - 8:57
  اما شادی می‌تواند به
  وسواس تبدیل شود
 • 8:57 - 8:59
  و شروع کند به آسيب رساندن به کی،
 • 8:59 - 9:02
  مثلاً وقتی کی شروع مي‌کند
  به دوست پسر خود وابسته می‌شود.
 • 9:03 - 9:09
  شادی هيچوقت به حالت عادی خود
  برنمي‌گردد تا وقتی که کی متوجه می‌شود
 • 9:09 - 9:14
  که شادی روحی خودش نبايد
  به کس ديگری وابسته باشد
 • 9:14 - 9:16
  به جز خودش.
 • 9:18 - 9:21
  براي همين هيولاها به شکل عظيم
  و ترسناک ظاهر مي‌شوند
 • 9:21 - 9:24
  اما اگر شما به اين مقاومت
  درونی چيره بشويد،
 • 9:24 - 9:28
  شما به زودی متوجه می‌شويد
  که آنها اصلاً هيولا نيستند، بلکه
 • 9:28 - 9:34
  تنها موجوداتی شکننده‌اند که صرفا بخاطر
  آنچه زندگی به آنها تحمیل کرده اینطور شدند.
 • 9:36 - 9:39
  همه آن احساس‌ها،
 • 9:39 - 9:43
  شک به خود يا خود ويرانگری،
 • 9:43 - 9:45
  کاملاً از اين بازی محو نمی‌شوند.
 • 9:46 - 9:52
  پيام اصلی فقط دنبال کردن شادی
  و سرزندگی نيست
 • 9:52 - 9:55
  بلکه همچنين در آغوش کشيدن تمامی احساس‌هاست
 • 9:55 - 9:57
  و متعادل کردن آنهاست،
 • 9:59 - 10:03
  بعضی وقتها خوب بودن و يا خوب نبودن.
 • 10:05 - 10:09
  هر کسی داستان تنهايی خاص خودش
  را دارد که تعريف کند.
 • 10:09 - 10:13
  اين درک، همه چيز را برای من تغيير داد.
 • 10:14 - 10:16
  با بيشتر پذيرا بودن احساساتم
 • 10:16 - 10:20
  و تمرکز بيشتر کردن بر زندگی شخصی خودم،
 • 10:20 - 10:22
  دوستان و خانواده‌ام.
 • 10:23 - 10:25
  وقتی بازی را عرضه کرديم،
 • 10:25 - 10:28
  تقريباً هزاران طرفدار به ما نامه نوشتند،
 • 10:28 - 10:31
  همه داستان‌هايشان را با ما در ميان گذاشتند
 • 10:31 - 10:35
  و به ما گفتند ديگر احساس تنهايی نمي‌کنند
 • 10:35 - 10:38
  فقط بخاطر اينکه بازی ما را بازی کردند.
 • 10:38 - 10:41
  خيلی ها به ما گفتند احساس اميد کردند
 • 10:41 - 10:45
  براي داشتن آينده‌ای بهتر برای
  خودشان برای اولين بار بعد از سالها
 • 10:46 - 10:49
  خيلی‌ها نوشتند که الان به دنبال
  روان درمانی هستند،
 • 10:50 - 10:54
  فقط بخاطر اينکه اين بازی را انجام دادند
 • 10:54 - 10:57
  و احساس کردند که بايد به
  درگيری‌هايشان چيره شوند.
 • 10:59 - 11:01
  بازی ما يک روش درمانی نيست.
 • 11:01 - 11:02
  قرار نبود روشی درمانی باشد.
 • 11:02 - 11:05
  اين فقط من و دوستانم هستيم که
  داستان‌هايمان را از طریق هنرمان،
 • 11:05 - 11:08
  در بازی ويديويی به اشتراک گذشتيم.
 • 11:08 - 11:13
  اما ما عميقاً بسيار ممنونيم
  برای تک تک پيام‌هايی
 • 11:13 - 11:14
  که مردم احساس بهتری دارند،
 • 11:14 - 11:18
  فقط چون داستانمان را در ميان گذاشتيم.
 • 11:19 - 11:21
  پس...
 • 11:21 - 11:28
  کاملاً به تمايلم به کمک کردن
  به ديگران چيره نشدم.
 • 11:28 - 11:30
  اما ديگر نمي‌خواهم
  که به اين خواسته غلبه کنم.
 • 11:31 - 11:32
  من عاشقش هستم.
 • 11:32 - 11:37
  من فقط نياز داشتم که به يک اندازه
  سالم و درستی آن را برسانم.
 • 11:37 - 11:40
  پس ديگر در مقابله با يک رابطه
  عميق‌تر قرار نمی‌گيرد،
 • 11:40 - 11:42
  حتی کمکم می‌کند که
  با مردم ارتباط برقرار کنم.
 • 11:44 - 11:48
  پس، اگر يک هيولای درونی داريد،
 • 11:48 - 11:51
  از احساسات منفی شما متولد شده است،
 • 11:51 - 11:55
  هدف نه تنها از بين بردن اين هيولاست
 • 11:55 - 11:59
  بلکه درک کنيم که ما انسان‌ها
  موجوداتی پيچيده هستيم.
 • 12:00 - 12:06
  ببينید کدام قسمت از زندگيتان آنقدر بزرگ
  است که قسمتهای ديگرش ديده نمی‌شود.
 • 12:07 - 12:10
  نگاه کنيد کدام احساس را کمتر
 • 12:10 - 12:12
  یا بيش از اندازه احساس کرده‌ايد
 • 12:12 - 12:15
  به جلو حرکت کنيد با کم کردن اين موارد.
 • 12:15 - 12:18
  بيشتر از همه، همه چيز در مورد درک کردن است
 • 12:18 - 12:22
  این که همه احساسات و دل مشغولی‌ها
 • 12:22 - 12:24
  ما را تبديل می‌کنند به کسی که هستيم:
 • 12:24 - 12:25
  انسان‌ها.
 • 12:26 - 12:27
  متشکرم.
 • 12:27 - 12:29
  (تشویق)
Title:
بازی ویدیویی که کمک می‌کند تنهایی را درک کنیم
Speaker:
کرنلیا گپرت
Description:

قدمی به سمت بازی ويديويی مصور و جذاب «دريای تنهايی»، که به ما نشان می‌دهد چگونه جنگ با «هيولاهای» تنهايی و شک به خود می‌تواند به ما کمک کند که به نحو بهتری با پيچيدگی‌ها و درگيری‌های سلامت روانی خویش غلبه کنيم.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
12:42

Persian subtitles

Revisions