YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese subtitles

← Minecraft: Chuyến thám hiểm đại dương - Chúc mừng

Get Embed Code
11 Languages

Showing Revision 1 created 11/07/2018 by Ngo Minh Trang.

 1. (Amy Lee33) Chúc mừng!
 2. Bạn đã làm được rồi!
 3. (Squid) Chúc mừng!
 4. (Netty) Bạn đã làm được rồi!
 5. Chúc mừng!
 6. (Tomohawk) Chúc mừng!
 7. (Amy Lee33) Tuyệt vời!
 8. Tất cả các kho báu săn được sẽ dẫn chúng
  ta tới việc xây dựng đường dẫn Minecraft
 9. Vỏ ốc, rương kho báu, và tôi cũng rất
  thích màu của viên gạch prismarine
 10. Và chúng ta đã học được cách lập trình
  với vòng lặp và điều kiện.
 11. (Squid) Nói về lập trình, có một cấp độ
  khác cho nhiệm vụ này.
 12. Bạn đã sẵn sàng cho nó chưa, các nhà
  thám hiểm?
 13. (Netty) Đó là cấp độ chơi tự do và bạn có
  thể dùng tới kỹ năng lập trình
 14. và xây dựng điều gì đáng kinh ngạc
 15. (Tomohawk) Ừm...một nơi giấu kho báu của
  bạn, công trình dưới nước, lâu đài san hô?
 16. Aaaa... rất nhiều ý tưởng
 17. Sử dụng vòng lặp để tạo ra hành động lặp
  lại, và điều kiện để chuẩn bị cho những
 18. kịch bản không đoán trước được
 19. (Amy Lee33) Bây giờ bạn chắc chắn đã chứng
  minh mình là lập trình viên gan dạ
 20. và tôi rất háo hức muốn nhìn thấy những
  gì bạn xây dựng.
 21. Và hi vọng những chuyến phiêu lưu của bạn
  với lập trình không dừng ở đây
 22. Thượng lộ bình an!