Persian subtitles

با انجمن‌های TED-Ed، TED را به کلاس درس ببرید.

می‌خواهید یک انجمن TED-Ed درست کنید؟ در اینجا ثبت نام کنید: http://ed.ted.com/clubs

Get Embed Code
26 Languages

Showing Revision 2 created 09/17/2017 by sadegh zabihi.

 1. اینها صدا هستند.
 2. صداها راه ارتباط ما هستند.
 3. راه درک ما هستند.
 4. تا حالا فکر کردهاید
 5. در حمام صدایتان خیلی بهتر است؟
 6. حد حقوق معلم کجاست؟
 7. چه میشد اگر میتوانستید چیزی
  شبیه یک حیوان باشید؟ آیا ممکن است؟
 8. تفاوت بین کسانی که یک ایده ابتدایی دارند
 9. و کسانی که میخواهند
  به آن زندگی ببخشند ساده است.
 10. جامعه تصور میکند این داستان
  هر مرد سیاهی است که روی زمین راه میرود.
 11. فرض میشود که این داستان من است،
  پیش از اینکه حتی آن را تعریف کنم.
 12. چون هرچه تا حالا به شما گفتم دروغ بود
  و همهاش را از خودم درآوردم.
 13. صحبت من درواقع درباره هنر دروغ گفتن
  و قانع کردن مردم به این است
 14. که شما راست میگویید.
 15. تکنولوژیهای بسیاری توسعه دادهایم
  تا بیشتر و بیشتر لذت ببریم.
 16. داریم به جهانی مانند "دنیای قشنگ نو"
  از آلدوس هاکسلی بدل میشویم.
 17. این TED-Ed است و این کار ماست.