Vietnamese subtitles

← 07-18 Optimizing Layouts

Get Embed Code
10 Languages

Showing Revision 2 created 08/02/2015 by Thanh Pham.

 1. Giờ bạn đã biết làm thế nào để
  tạo một layout phức tạp
 2. Quan trọng bạn phải hiểu là
  chúng không miễn phí
 3. Một lần nữa, những hạn chế về tài nguyên
  của platform làm hỏng cả bữa tiệc
 4. inflate các layout phức tạp
  có thể rất đắt đỏ
 5. có thể ảnh hưởng đến hiệu suất,
  độ phản hồi của ứng dụng của bạn
 6. nên có 2 nguyên tắc có thể giúp
 7. Thứ nhất, giữ layout của bạn nông và rộng
  hơn là sâu và hẹp
 8. Nghĩa là sẽ tốt hơn với nhiều anh chị em và ít con hơn
 9. Vì nó không bao giờ đơn giản như thế
  bạn cũng có thể muốn tránh
 10. có quá nhiều views
 11. trong nhiều trường hợp,
  nó có nghĩa là những activity của bạn
 12. hierachy đầy đủ nên không bao giờ có nhiều hơn 10
  view lồng nhau
 13. hoặc 80 view tổng cộng
 14. Nghe có vẻ rất là nhiều
  nhưng khi bạn mở
 15. Hierachy Viewer tool trong
  Android Studio
 16. và nhìn xem chúng tăng lên nhanh như thế nào