Return to Video

Sleep deprived test - Intro to Psychology

 • 0:00 - 0:01
  Nếu bạn làm như vậy,
 • 0:01 - 0:02
  bạn sẽ không thể ngủ đủ giấc.
 • 0:02 - 0:05
  Sử dụng cách thức bên ngoài để thức dậy
 • 0:05 - 0:07
  cho thấy cơ thể bạn không ngủ đủ giấc
 • 0:07 - 0:08
  và bạn trở nên bị thiếu ngủ.
 • 0:08 - 0:09
  Nhưng hãy đừng lo lắng,
 • 0:09 - 0:10
  vì nếu là tôi,
 • 0:10 - 0:12
  tôi cũng sẽ cần đến đồng hồ
 • 0:12 - 0:13
  để đánh thức tôi dậy
Title:
Sleep deprived test - Intro to Psychology
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
PS001: Intro to Psychology
Duration:
0:13

Vietnamese subtitles

Incomplete

Revisions