Vietnamese subtitles

← Sleep deprived test - Intro to Psychology

Get Embed Code
8 Languages

Showing Revision 1 created 06/06/2019 by Trúc Hồng Việt.

  1. Nếu bạn làm như vậy,
  2. bạn sẽ không thể ngủ đủ giấc.
  3. Sử dụng cách thức bên ngoài để thức dậy

  4. cho thấy cơ thể bạn không ngủ đủ giấc
  5. và bạn trở nên bị thiếu ngủ.

  6. Nhưng hãy đừng lo lắng,
  7. vì nếu là tôi,
  8. tôi cũng sẽ cần đến đồng hồ
  9. để đánh thức tôi dậy