Vietnamese subtitles

← 01-26 Kylie's Advice When You Run into Errors

Get Embed Code
7 Languages

Showing Revision 2 created 08/27/2015 by Thanh Pham.

  1. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất cần làm khi bạn gặp lỗi là bạn hãy
  2. lùi lại một bước và thở một hơi. Thông thường nó là một vài thứ ngớ ngẩn, vì vậy tôi
  3. cố gắng xem lại bất cứ phần nào có vẻ không được biên dịch đúng hoặc
  4. chạy không chính xác. Và bạn biết đấy, khi xác định xem tôi có viết sai tên biến hay là
  5. phạm một điều gì đó rất nhỏ và ngu ngốc hay không, và thường là như thế. Còn nếu không phải, tôi
  6. có lẽ sẽ kiểm tra từng dòng code. Và nhìn vào các biến và
  7. xem nó chỉ vào cái gì, xem thử có gì trên mỗi dòng trong
  8. code. Và thường thì bằng cách làm theo từng bước một cách chậm rãi, tôi sẽ tìm ra lỗi khá
  9. là nhanh.