Vietnamese subtitles

← 04-04 Memory_Leaks

04-04 Memory_Leaks

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 9 created 02/26/2016 by sp4.

 1. Một trong những điều tốt về ngôn ngữ
  Java của Android
 2. môi trường bộ nhớ được quản lý của nó,
 3. nghĩa là bạn không cần
  quá quan tâm về việc phải xử lý
 4. khi các đối tượng hình thành hay phá hủy.
 5. Mặc dù điều này nhìn chung rất tuyệt,
 6. nhưng vẫn có một số vấn đề được
  che giấu ẩn dưới bề mặt này.
 7. Bây giờ hãy nhớ các vùng bộ nhớ
  trong thời gian chạy Android
 8. được chia thành các khoảng,
  dựa vào loại phân bổ và
 9. cách tốt nhất mà hệ thống có thể tổ chức
  phân bổ các sự kiện GC trong tương lai.
 10. Mỗi không gian có kích thước
  bộ nhớ dành riêng cho nó.
 11. Khi kích thước kết hợp của đối tượng
  trong vùng bắt đầu đạt cận trên,
 12. một sự kiện garbage collection sẽ
  được kích hoạt để giải phóng không gian
 13. và loại các đối tượng không cần thiết.
 14. Các sự kiện GC này nói chung không phải
  vấn đề đáng lưu ý với hiệu suất của bạn.
 15. Tuy nhiên, rất nhiều trong số đó
  định kỳ và lặp đi lặp lại mãi
 16. có thể nhanh chóng chiếm lĩnh
  thời gian khung của bạn.
 17. Bạn càng mất nhiều
  thời gian với các GC
 18. thì càng có ít thời gian làm những việc
  như cung cấp và truyền tải audio.
 19. Một tình trạng các nhà phát triển
  triển hay gặp phải
 20. gây ra rất nhiều GC diễn ra được gọi là
  lỗ hổng bộ nhớ.
 21. Lỗ hổng bộ nhớ là các đối tượng mà
  ứng dụng không còn sử dụng tới, nhưng
 22. bộ Garbage Collector không nhận ra
  rằng chúng không được sử dụng.
 23. Kết quả là chúng cư trú lại
  trong vùng của bạn,
 24. chiếm đi không gian giá trị và không bao
  giờ giải phóng cho các đối tượng khác.
 25. Khi tiếp tục bị rò rỉ bộ nhớ,
 26. không gian có sẵn trong nguồn của
  vùng tiếp tục
 27. trở nên càng ngày càng nhỏ hơn, nghĩa là
  nhiều GC được thi hành thường xuyên hơn
 28. để cố gắng giải phóng không gian để
  thực thi các chương trình thường.
 29. Phát hiện và sửa chữa
  các lỗ hổng là một công việc khó khăn.
 30. Có những lỗ hổng rất dễ sinh ra,
 31. giống như tạo tham chiếu vòng tròn tới
  đối tượng mà chương trình không sử dụng.
 32. Các loại khác thì
  không đơn giản như vậy,
 33. giống như giữ tay cầm tới những đối tượng
  class-loader khi chúng đang được tải.
 34. Trong cả hai trường hợp, một ứng dụng
  nhanh chóng,
 35. chạy ổn định cần có nhận thức và nhạy cảm
  về các lỗ hổng bộ nhớ có thể tồn tại.
 36. Ý tôi là, mã của bạn sẽ chạy trên
 37. một liên kết thiết bị
  và loại hình khác nhau,
 38. và không phải tất cả trong đó sẽ có
  dấu vết và kích thước bộ nhớ tương tự.
 39. Thật may mắn, có một công cụ đơn giản
  có sẵn sẽ giúp chúng ta tìm ra nơi mà
 40. những lỗ hổng này có thể
  tồn tại trong Android SDK.
 41. Hãy cũng tìm hiểu nhé.