Hebrew subtitles

OK Go - Here It Goes Again

Get Embed Code
22 Languages

Subtitles translated from English Showing Revision 2 created 12/15/2010 by Secret Squirrel ATL.

 1. זה היה אולי עשר, אך שוב
 2. אינני זוכר חצי שעה מאז רבע לארבע
 3. מתלבשת, שמה צד ב' של "סרפר רוזה" *אלבום של הפיקסיז
 4. ועוזבת אותי פעור פה
 5. בדיוק כשחשבת שאתה בשליטה
 6. בדיוק כשחשבת שהעניין בידך
 7. בדיוק כשאתה נמצא על הגל
 8. הו הנה זה קורה, זה קורה, זה קורה שנית
 9. הו, הנה זה קורה שנית
 10. הייתי צריך לדעת, צריך לדעת, צריך לדעת שוב
 11. אך הנה זה קורה שנית
 12. הו, הנה זה קורה שנית
 13. זה מתחיל בקלילות, משהו זול, משהו פשוט
 14. זה מתקדם אט אט לעבר גבול ההסתייגות
 15. עתה מעבר לפסים של תריסים וניציאנים זולים
 16. מכוניתך יוצאת מהחנייה
 17. בדיוק כשחשבת שאתה בשליטה
 18. בדיוק כשחשבת שהעניין בידך
 19. בדיוק כשאתה נמצא על הגל
 20. הנה זה קורה, זה קורה, זה קורה שנית
 21. הו, הנה זה קורה שנית
 22. הייתי צריך לדעת, צריך לדעת, צריך לדעת שוב
 23. אך הנה זה קורה שנית
 24. הו, הנה זה קורה
 25. הו, הנה זה קורה
 26. הו, הנה זה קורה שנית
 27. הו, הנה זה קורה שנית
 28. כנראה שצריכה לבוא שבירת שיגרה
 29. אך אלוהים, הצרות באות בצרורות
 30. את מתלבשת, שמה צד ב' של "סרפר רוזה"
 31. ועוזבת אותי, כן, עוזבת אותי
 32. הו, הנה זה קורה, זה קורה, זה קורה שנית
 33. הו, הנה זה קורה שנית
 34. הייתי צריך לדעת, צריך לדעת, צריך לדעת שוב
 35. אך הנה זה קורה שנית
 36. הו, הנה זה קורה
 37. הו, הנה זה קורה
 38. הו, הנה זה קורה שנית
 39. הייתי צריך לדעת
 40. הייתי צריך לדעת
 41. אך הנה זה קורה שנית
 42. הו הנה... הו הנה... הו הנה... הו הנה...
 43. הו הנה זה קורה שנית
 44. הייתי צריך... הייתי צריך... הייתי צריך... הייתי צריך....
 45. הייתי צריך לדעת.
 46. הייתי צריך לדעת.
 47. הו הנה זה קורה שנית
 48. הו הנה זה קורה שנית!