Turkish subtitles

← Şekil değiştirip dönüşebilen origami robotları

Get Embed Code
30 Languages

Showing Revision 18 created 09/09/2019 by Cihan Ekmekçi.

 1. Robotik uzmanı bir insan olarak
  bana çok fazla soru soruluyor.
 2. "Robotlar ne zaman kahvaltımı
  servis edecek?"
 3. Bu yüzden ben de gelecek robotların
  bize daha çok benzeyeceğini düşündüm.
 4. Bana benzeyeceklerini düşündüm,
 5. dolayısıyla onlara benim gözlerime
  benzeyen gözler yaptım.
 6. Bana beyzbol topu servis eden
  marifetli parmaklar yaptım.
 7. Bu tarz klasik robotlar üretilip

 8. belli sayıda birleşim yeri
  ve hareket ettiriciler sayesinde
 9. işlevsel hâle gelirler.
 10. Bu demek oluyor ki robotların
  fonksiyonellikleri ve şekilleri,
 11. tasarım aşamasında çoktan
  belirlenmiş oluyor.
 12. Bu kol gerçekten iyi bir
  şekilde fırlatabilse bile,
 13. ilerideki tripodu vurabilse bile,
 14. size kendi kendine
  yemek yapması için üretilmedi.
 15. Yağda yumurta yapabilmek için uygun değil.
 16. Böylece robotiğin geleceği hakkında
  yeni bir bakış açısına sahiptim:

 17. dönüşenler.
 18. Sürekli değişen çevreye
 19. ve yapılması gereken görevlere göre
  sürebilir, koşabilir, uçabilirler.
 20. Bunu gerçeğe dönüştürmek için
 21. robotların nasıl tasarlandığını
  gerçekten düşünmeniz gerekiyor.
 22. Yani, çokgen şeklinde bir
  robotik modülü düşünün,
 23. ve bu basit çokgen şeklini kullanarak
 24. birçok farklı biçimi yeniden oluşturmayı
 25. ve böylece farklı görevler için
  yeni robot biçimi yarattığınızı düşünün.
 26. CG'de, bilgisayar grafiklerinde,
  bu alışılagelmiş bir şey,
 27. uzun zamandır uygulanıyor,
  çoğu film de bu şekilde yapılıyor.
 28. Ama fiziksel olarak hareket edebilen bir
  robot üretmeye çalışıyorsanız
 29. işler tamamen farklılaşıyor.
 30. Yeni bir paradigmayla
  baş başa kalıyorsunuz.
 31. Aslında hepiniz bunu çoktan yaptınız.

 32. Kim kağıttan uçak, kağıttan gemi,
  kağıttan kuş yapmamıştır ki?
 33. Origami, tasarımcılar için
  çok yönlü bir platform.
 34. Tek bir kağıt parçasından
  bir sürü şekil oluşturabilirsiniz
 35. ve beğenmezseniz kağıdı eski hâline
  getirip tekrar katlayabilirsiniz.
 36. Herhangi üç boyutlu bir şekil,
  matematiksel olarak da kanıtlandığı gibi,
 37. iki boyutlu yüzeylerin
  katlanmasıyla elde edilebilir.
 38. İstediği zamanda, kendi kendine
  katlanarak istediği şekle bürünebilen
 39. akıllı bir kağıda sahip
  olduğunuzu düşünün.
 40. İşte bu, benim üzerinde çalıştığım şey.
 41. Ben buna "robotik origami" diyorum.
 42. Yani "robogami".
 43. Bu benim yaklaşık
  10 yıl önce yaptığım,

 44. bizim ilk robogami dönüşümümüz.
 45. Düz tabakalı bir robot,
 46. piramide dönüşüyor
  ve eski hâline geri dönüp
 47. bir uzay mekiğine dönüşüyor.
 48. Oldukça sevimli.
 49. On yıl sonra, origami robotik
  araştırmacılarıyla olan grubumla birlikte

 50. - şu anda yaklaşık 22 kişiler -
 51. yeni nesil robogamilere sahibiz,
 52. biraz daha etkililer ve yapabildiklerinin
  çok daha fazlasını yapabiliyorlar.
 53. Yani, yeni nesil robogamiler aslında
  bir amaca hizmet ediyorlar.
 54. Örneğin bu gördüğünüz, farklı zeminlerde
  kendi başına hareket edebiliyor.
 55. Eğer zemin kuru ve düzse
  yerde sürünüyor.
 56. Pürüzlü bir yüzeyle
  karşılaştığında ise
 57. yuvarlanmaya başlıyor.
 58. Aynı robot, karşılaşılan yüzeye göre
 59. farklı hareket edebiliyor.
 60. Üzerindeki farklı dizilişteki
  uyarıcıları aktif hale getiriyor.
 61. Bir engelle karşılaştığı zaman
  üzerinden atlıyor.
 62. Bunu her bir bacağında
  enerji depolayıp serbest bırakarak
 63. ve bir sapan gibi fırlayarak yapıyor.
 64. Hatta jimnastik bile yapabiliyor.
 65. Yaşasın!
 66. (Gülüşmeler)

 67. Size tek bir robogaminin
  neler yapabileceğini gösterdim.

 68. Grup halinde olsalardı
  neler yapabileceklerini düşünün.
 69. Karmaşık görevlerin üstünden gelebilmek
  için güçlerini birleştirebilirler.
 70. Aktif ya da pasif her bir modülü
 71. bir araya getirerek farklı
  şekiller yaratabiliyoruz.
 72. Ayrıca, katlanma yerlerini kontrol ederek
 73. farklı görevler yaratıp
  onların üstesinden gelebiliyoruz.
 74. Biçimlere göre yeni
  görev alanları oluşuyor.
 75. Şu anda, en önemli olan
  şey birleştirme işi.
 76. Farklı yerlerlerde birbirlerini
  kendi kendilerine bulup
 77. çevrelerine ve görevlerine göre
  bağlanıp ayrılmaları gerekiyor.
 78. Bunu şu an yapabiliyoruz.
 79. Sıradaki ne peki?

 80. Hayal gücümüz.
 81. Bu gördüğünüz, bu tür bir modülle

 82. neleri başarabileceğiniz.
 83. Biz, dört bacaklı bir böcekten
  küçük bir köpeğe dönüşüp
 84. yürüyebilen bir şey
  yapmaya karar verdik.
 85. Aynı modülün farklı şeyler
  yapmasını sağlayabiliyoruz:
 86. bir yönlendirici,
  bir tipik, klasik robotik görev.
 87. Yani bir yönlendirici sayesinde
  bir eşyayı kaldırabilir.
 88. Elbette, saldırması ya da daha küçük veya
  daha büyük objeleri kaldırması için
 89. yönlendirici bacaklarını daha uzun yapacak
  daha fazla modül ekleyebilir,
 90. hatta üçüncü bir kol yapabilirsiniz.
 91. Robogamide, sabit bir şekil
  ya da görev yoktur.
 92. Herhangi bir şeye, herhangi bir yerde
  ya da zamanda dönüşebilirler.
 93. Onları nasıl mı üretebilirsin?

 94. Robogaminin teknik bakımdan en zorlu yanı,
 95. süper ince ve esnek olmalarına rağmen
 96. hâlâ fonksiyonelliklerini koruması.
 97. Sadece tek bir gövdede çok tabakalı
  devrelerden, motorlardan,
 98. mikrodenetleyicilerden
 99. ve sensörlerden oluşuyorlar.
 100. Katlama yerlerini tek başına
  kontrol ettiğinizde ise
 101. isteğinize bağlı olarak
  böyle yumuşak hareketler
 102. elde edebilirsiniz.
 103. Robogamiler, özel olarak sadece tek bir
  görev için yapılmış robot olmak yerine
 104. birçok görevi yerine getirmek için
  optimize edilmişlerdir.
 105. Bu, Dünya'nın zorlu
  ve özgün ortamları için olduğu gibi
 106. uzaydakiler için de çok önemli bir şey.
 107. Uzay, robogamiler için mükemmel bir ortam.

 108. Her bir görev için birer robota
  sahip olmaya gücünüz yetmez.
 109. Kim bilir uzayda kaç farklı
  görevle karşılaşacaksınız.
 110. İstediğiniz şey, tek bir robotun birçok
  görevi yapabilmek için şekil değiştirmesi.
 111. Bizim istediğimiz şey, şekil değiştirerek
  çeşitli görevleri yerine getirebilen
 112. bir deste ince robogami modülü.
 113. Bana inanmayabilirsiniz
 114. ama Avrupa Uzay Ajansı
  ve İsviçre Uzay Merkezi
 115. tam da bu konsepti destekliyor.
 116. Ekranda yeniden yapılanan robogamilerin
  yabancı yeryüzünü keşfetmelerini

 117. ve aynı zamanda yüzeyi deldiklerini
  gösteren resimleri görüyorsunuz.
 118. Bu, sadece keşif de değil.
 119. Astronotlar fazladan yardıma
  ihtiyaç duyuyorlar
 120. çünkü stajyerleri de uzaya çıkaramazlar.
 121. (Gülüşmeler)

 122. Tüm meşakkatli işleri yapmak zorundalar.

 123. Basit olabilirler
 124. ama oldukça interaktifler.
 125. Deneylerine kolaylık sağlayan,
  haberleşmelerine yardımcı olan
 126. ve yüzeylere yerleşerek
  farklı araçları tutup
 127. üçüncü bir kol olabilecek
  robotlara ihtiyaç var.
 128. Ama robogamileri nasıl
  kontrol edebilecekler,
 129. mesela uzay istasyonunun dışında?
 130. Bu durumda, size uzay enkazı
  taşıyan bir robogami gösteriyorum.
 131. Kendi hayal gücünüzle çalışabilir,
  bu sayede de onları kontrol edebilirsiniz.
 132. Ama bundan da iyisi direkt olarak
 133. astronotların ellerine iletilen
  dokunma hissiydi.
 134. İhtiyacınız olan şey de dokunma aygıtı,
  arayüzle dokunma hissini uyandırabilir.
 135. Robogamileri kullanarak
  bunu yapabiliyoruz.
 136. Bu, parmak uçlarınızda dokunma hissini
  uyandırabilen dünyanın en küçük arayüzü.
 137. Bunu, robogamileri mikroskobik
  ve makroskobik oynatarak yapıyoruz.

 138. Bunun sayesinde,
 139. yalnızca nesnenin boyutunu, şeklini
  ve hatlarını algılamakla kalmayacak
 140. aynı zamanda sertliğini ve dokusunu da
  algılayabileceksiniz.
 141. Alex'in baş parmağında bu arayüzden var
 142. eğer o, bunları VR gözlükleri
  ve el kontrolleriyle kullansaydı
 143. sanal gerçeklik artık sanal olmaz,
  somut bir gerçek olurdu.
 144. Baktığı mavi, kırmızı ve siyah toplar
 145. artık renklerinden ayırt edilmiyor.
 146. Onlar artık lastik mavi, sünger kırmızı
  bir top ve siyah bilardo topu.
 147. Bu, artık mümkün.
 148. Size göstereyim.
 149. Bunu, büyük bir topluluğa karşı

 150. ilk defa canlı olarak sergiliyorum,
 151. umarım çalışır.
 152. Burada görmekte olduğunuz şey,
  bir anatomi atlası
 153. ve robogami dokunma arayüzüdür.
 154. Diğer tekrar ayarlanabilen robotlar gibi
  o da çoklu iş yapabiliyor.
 155. Şimdi, yalnızca işaretçi olarak değil,
 156. aynı zamanda dokunma
  arayüzü olarak çalışacak.
 157. Örneğin, hiçbir nesnenin olmadığı
  beyaz bir fonumuz olsun
 158. bu, hissedecek bir şey olmadığı
  anlamına gelir.

 159. Böylece çok, çok esnek
  bir arayüze sahip olabiliriz.
 160. Şimdi bunu, işaretçi olarak bedene
  yaklaştırmak için kullanacağım.
 161. Kaslı bir kol, şimdi de ön kollarını
  ya da omuzlarını hissedelim.
 162. Ne kadar sertleştiğini görüyorsunuz.
 163. Haydi biraz daha fazlasını keşfedelim.
 164. Göğüs kafesine doğru yaklaşalım.
 165. Göğüs kafesinin üstüne doğru
 166. daha sert ve daha yumuşak
  kaburga kemiklerinin arasında dolandıkça
 167. sertlik farkını hissedebiliyorum.
 168. Bana inanın.
 169. Şimdi görüyorsunuz, parmağıma gelen
  güç bakımından çok daha sert.
 170. Şimdi size hareket etmeyen
  yüzeyi gösterdim,
 171. kalp gibi, hareket eden
  bir şeye yaklaşsaydım eğer
 172. o zaman nasıl hissederdim?
 173. (Alkışlar)

 174. Bu, sizin atan kalbiniz olabilir.

 175. Bu, çevrim içi alışveriş yaparken
  cebinizde olabilir.
 176. Şimdi, kazağı almadan önce
 177. ne kadar yumuşak olduğunu
  ya da kaşmir olup olmadığını,
 178. simitinizin ne kadar sert ya da ne kadar
  kıtır olduğunu anlayabileceksiniz.
 179. Bu, artık mümkün.
 180. Robotik teknolojisi günlük yaşamımıza
  uyum sağlamak için

 181. kişiselleştirilmeye
  ve uyumsallaştırılmaya devam ediyor.
 182. Bu yeniden ayarlanabilir robotların
  sıra dışı türü
 183. günlük ihtiyaçlarımızı karşılamak için
 184. görünmez, sezgisel arayüzü
  sağlamak için bir platformdur.
 185. Bu robotlar artık film karakterleri
  gibi görünmek yerine
 186. siz nasıl istiyorsanız öyle olacak.
 187. Teşekkürler.

 188. (Alkışlar)