Dutch subtitles

← Vechten tegen ongelijkheid | Max Lawson | TEDxPorto

Get Embed Code
12 Languages

Showing Revision 11 created 03/31/2020 by Peter van de Ven.

 1. Ik wil beginnen met jullie
  twee mensen voor te stellen,
 2. twee ongelooflijke jonge mensen
  die hun leven hebben geriskeerd
 3. in een gevecht tegen onrecht
  en voor vrijheid.
 4. Degene links is Ayach, uit Tunesië,
 5. en rechts zie je Lamin, uit Gambia.
 6. Beiden waren actief
  in vreedzame revoluties in hun land,
 7. vechtend tegen een dictatoriaal regime,
 8. vechtend tegen corrupte overheden.
 9. Ik sprak met ze
  over het fenomeen ongelijkheid
 10. en waar ze heel fanatiek over waren,
 11. was het feit dat een andere regering
  voor hen pas het begin was.
 12. Ze wilden echt bouwen
  aan een eerlijkere, betere wereld.
 13. En over die inspiratie
  wil ik het vandaag gaan hebben.
 14. Het lijdt geen twijfel
  dat we in een ongelijkheidscrisis zitten.
 15. We zien extreme vormen van rijkdom
  die we nooit eerder zagen.
 16. Acht mensen -- acht mannen,
  om precies te zijn --
 17. bezitten net zoveel
  als de armste 3,6 miljard mensen.
 18. Toen Oxfam begon met deze berekeningen,
 19. waren het 350 miljardairs,
  ongeveer 4 jaar geleden,
 20. en gebruikten we
  een plaatje van een vliegtuig.
 21. Toen werden het 62 miljardairs;
  die konden in een dubbeldekkerbus.
 22. Dit jaar zijn het er acht
  en vragen we ons af:
 23. Hoeveel minder kan het nog?
  Hoe ongelijk kan het verdeeld zijn?
 24. En de feiten liegen er niet om.
 25. Of je nu kijkt naar
  arme landen of rijke landen,
 26. in de meeste zie je het verschil
  tussen de rijksten en de rest
 27. zeer snel toenemen.
 28. In rijke landen ging men er altijd van uit
 29. dat hoe rijker je land werd,
 30. des te eerlijker de koek werd verdeeld.
 31. Maar er gebeurde iets eind jaren 70
  waardoor dat veranderde
 32. en nu, in de rijke landen,
 33. groeit de ongelijkheid
  op een genadeloze manier.
 34. Nou en?
 35. Waarom is het belangrijk
 36. dat rijke mensen rijker dan ooit worden?
 37. Om een aantal redenen.
 38. Bij Oxfam zijn we zeer gedreven
  om een eind te maken aan armoede
 39. en je kunt gewoon
  geen einde maken aan armoede
 40. als je dit gat tussen rijk
  en arm niet aanpakt.
 41. Ik zal je een voorbeeld geven.
 42. In Nigeria hadden ze jaarlijks
  een economische groei van 7%
 43. gedurende tien jaar vanaf 2000.
 44. Maar wie kreeg er het meest van die groei?
 45. Kijk eens naar deze grafiek.
 46. Het overgrote deel, ja bijna alle
  economische groei in die periode
 47. ging naar de top 10%
  van de Nigeriaanse maatschappij.
 48. In een land waar 10 miljoen kinderen
  nog steeds niet naar school kunnen
 49. en heel veel kinderen sterven
  voor ze vijf jaar oud zijn ...
 50. was de economische groei sterk,
  nam de armoede toe
 51. en het aantal miljonairs
  verdubbelde bijna.
 52. Het is dus belangrijk
  dat we ook naar ongelijkheid kijken
 53. en niet alleen naar economische groei.
 54. Maar er zijn meer redenen
  waarom ongelijkheid erg belangrijk is.
 55. Ik kom uit Engeland, het VK,
 56. Ik groeide op in Zuid-Engeland
  en ging naar een overheidsschool.
 57. Op mijn weg naar school
 58. fietste ik altijd langs
  een van 's lands duurste privéscholen.
 59. Ik was jong.
 60. Ik dacht dat het niets uitmaakte.
  Ik kende die mensen niet.
 61. Ik vond wel dat ze
  een mooi cricketveld hadden
 62. en het was echt een prachtige school.
 63. Ik heb me nooit gerealiseerd
  hoe belangrijk dit was,
 64. tot ik naar de universiteit ging
 65. en ik erachter kwam dat de meeste mensen
  die ook op de universiteit zaten
 66. op een privéschool hadden gezeten.
 67. Kijk eens naar de statistieken.
 68. Zeven procent van de Britse kinderen
  gaat naar een privéschool --
 69. maar 7%.
 70. Maar 50% van onze journalisten
  ging naar een privéschool.
 71. 70% van onze rechters
  ging naar een privéschool.
 72. En wat misschien nog wel het ergste is:
 73. meer dan de helft van onze rockbands
  ging naar een privéschool.
 74. (Gelach)
 75. Zelfs Coldplay ging naar een privéschool.
 76. (Gelach)
 77. Dus die arbeidersbands uit het verleden --
 78. The Clash, The Jam, zelfs The Beatles --
 79. vergeet het maar.
 80. Tenzij je op een privéschool zat,
  kun je niet meer beroemd worden.
 81. (Gelach)
 82. Waarom is dat zo belangrijk?
 83. Het gaat om sociale mobiliteit.
 84. We kennen allemaal de American Dream,
 85. het idee dat als je talent hebt
  en je hard werkt,
 86. als je de maatschappij
  iets te bieden hebt,
 87. dat je dan vooruit kunt komen.
 88. Nou, die Amerikaanse droom
  is een Amerikaanse nachtmerrie geworden.
 89. Als je voor een dubbeltje geboren bent,
  wordt je nooit een kwartje --
 90. met name in de VS, maar overal ter wereld.
 91. Het idee dat je je kunt opwerken
  in de maatschappij
 92. wordt almaar moeilijker
 93. en dat is een heel slechte zaak
  voor de mensheid.
 94. Als je denkt aan alle problemen
  waar we voor staan --
 95. klimaatverandering,
  problemen in de zorg --
 96. dan hebben we onze beste,
  meest getalenteerde mensen nodig.
 97. Ik woonde en werkte in scholen in Afrika
 98. en je ziet met name meisjes
  stoppen met school,
 99. als ze zeven of acht jaar oud zijn
 100. en nog amper iets geleerd hebben.
 101. Je vraag je toch af --
  denk eens aan het verspilde talent.
 102. Denk aan de raketgeleerden,
  de onderwijzers, de ingenieurs
 103. die op dit moment
  niet meer naar school kunnen
 104. en ergens op het veld werken.
 105. Dat talent gaat voor altijd verloren.
 106. Het is dus erg belangrijk.
 107. Een ander probleem met ongelijkheid
  is dat wanneer je rijk bent
 108. en je koopt gewoon een jacht
  of een heel mooie auto,
 109. dat doet er niet zo toe.
 110. Maar als je begint de politiek te kopen,
 111. als je begint de media te kopen,
 112. als je begint te regelen
  dat je onschendbaar bent voor de wet,
 113. wat we over ter wereld zien
  en niet alleen in arme landen --
 114. kijk maar naar het kabinet van Trump
 115. om te zien dat het probleem
  van miljardairs die macht kopen
 116. overal ter wereld een serieus problem is.
 117. Deze man, Franklin Roosevelt,
  was president van de VS
 118. net na de Grote Depressie,
 119. toen het idee postvatte
  dat georganiseerd geld
 120. de controle over de Amerikaanse
  maatschappij had verkregen.
 121. Men moest terug gaan vechten.
 122. Ik denk dat het op dit moment net zo is,
 123. dat extreme rijkdom
 124. onze politiek gevangen neemt,
  onze economieën gevangen neemt,
 125. zodat we een economie hebben
  die werkt voor de top 1%
 126. in plaats van voor ons allemaal.
 127. Sommigen zullen zeggen
  dat ongelijkheid onafwendbaar is --
 128. het is zoals met de regen of het weer;
  je kunt er niet veel aan doen.
 129. Als mensen dat zeggen,
  laat ik ze graag deze foto zien.
 130. Equatoriaal Guinea,
  een klein land in Afrika,
 131. valt in de categorie hoge inkomens.
 132. Het gemiddelde inkomen
  per hoofd van de bevolking
 133. is hoger dan in Portugal of Spanje,
 134. maar de zuigelingensterfte
  is er hoger dan in Haiti.
 135. Er is dus een ongelooflijke ongelijkheid.
 136. Deze auto's waren van de zoon
  van de president van Equatoriaal Guinea.
 137. Nu ben ik geen auto-expert,
 138. maar ik zie wat Maserati's,
  Mercedes Benz ...
 139. Ze werden in beslag genomen
 140. in een rechtszaak
  die was aangespannen door de VS
 141. voor misdaden tegen de bevolking
  van Equatoriaal Guinea.
 142. Ze legden ook beslag
  op zijn landgoed in Malibu
 143. en naar het schijnt bezat hij ook
 144. de witte handschoen
  die ooit Michael Jackson toebehoorde;
 145. die is hem ook afgenomen.
 146. Wat ik bedoel te zeggen
 147. is dat je zelfs op de moeilijkste
  en meest corrupte plaatsen
 148. nog terug kunt vechten.
 149. Dat geld werd vervolgens teruggegeven
  aan de mensen van Equatoriaal Guinea.
 150. En in Latijns Amerika
 151. zien we een heel positieve trend
  in de laatste tien à vijftien jaar.
 152. Op dat continent zien we landen
  tegen de wereldwijde trend ingaan,
 153. in tegengestelde richting,
  en de ongelijkheid wordt er minder.
 154. Het gat tussen arm en rijk
  wordt er kleiner.
 155. Dus onvermijdbaar is het niet.
 156. Als landen de juiste keuzes maken,
 157. kunnen we dat gat dichten,
  met alle voordelen van dien.
 158. Een van de vier belangrijkste bestanddelen
 159. om ongelijkheid terug te brengen --
 160. Warren Buffet is 's werelds
  op een na rijkste man.
 161. Ieder jaar gaat hij ervoor zitten
 162. om zijn belastingpercentage
  uit te rekenen --
 163. hoeveel procent hij betaalt --
 164. en hij vergelijkt dat met hoeveel
  zijn secretaris betaalt.
 165. En ieder jaar, de afgelopen tien jaar,
 166. heeft hij een lager percentage betaald
  dan zijn secretaris.
 167. De wereld staat op zijn kop,
 168. want de rijkste mensen
  betalen geen belasting meer.
 169. De rijkste bedrijven betalen
  bijna geen belasting meer.
 170. Het zijn de gewone mensen
  die de belasting opbrengen.
 171. Dus we zien een opwaarts rijkdomsvacuüm
  waar het geld naartoe vloeit.
 172. Dus wat zeker moet veranderen
  is het belastingsysteem.
 173. De rijkste mensen en de rijkste bedrijven
  zullen naar rato moeten bijdragen.
 174. Opleiding is cruciaal.
 175. Openbare diensten zoals gezondheidszorg,
  dat zagen we in Zuid-Amerika.
 176. Er is veel geïnvesteerd
 177. in het soort diensten
  dat arme mensen nodig hebben,
 178. vanwege het genoemde feit
  dat mensen iets moeten kunnen bereiken,
 179. maar ook vanwege
  de enorme druk op arme mensen
 180. als je geen gratis medische zorg hebt,
 181. als je bang bent om ziek te worden
  omdat je de dokter niet kunt betalen.
 182. Investeringen in die sectoren
  kunnen ongelijkheid transformeren.
 183. En ten slotte: lonen.
 184. We hebben lonen zien stagneren
  voor heel veel gewone mensen
 185. in de hele wereld, in Europa,
  maar ook in vele andere gebieden,
 186. terwijl de topsalarissen omhoog schieten.
 187. Wat kun je doen?
 188. Het minimumloon verhogen,
  is wat ze in Brazilie hebben gedaan
 189. om dat gat te dichten.
 190. Maar als laatste,
 191. wat is dat vierde bestanddeel?
 192. Dit is de belangrijkste, denk ik.
 193. Ik ben in mijn leven
  betrokken geweest bij veel campagnes
 194. en heb het geluk gehad samen te mogen
  werken met een aantal ongelooflijke mensen
 195. en we staan echt
  op de schouders van reuzen,
 196. we kunnen bouwen op de ongelooflijke
  campagnes van vroeger
 197. die ons vrouwenstemrecht gaven,
 198. die een eind aan de slavernij maakten
 199. en een einde aan apartheid.
 200. Elke keer dat de mensheid
  een stap vooruit heeft gemaakt,
 201. kwam dat door volksbewegingen.
 202. Ze kwamen tot stand door de macht
  van de gemeenschap, van gewone mensen
 203. die mondig werden om af te dwingen
  dat hun leiders voor hen werkten
 204. en niet voor die 1%.
 205. Dus ik denk dat volksbewegingen
  cruciaal zijn in dit verhaal.
 206. En als we de strijd aan willen gaan
  met de ongelijkheidscrisis,
 207. als we ons een betere wereld voorstellen,
 208. een eerlijkere wereld,
 209. moeten we nu meer dan ooit
  samenwerken om dat gat te dichten
 210. en vechten voor een eerlijkere wereld.
 211. Er vormt zich een alliantie
  in de wereld om dat te doen.
 212. Deze foto is van de Filipijnen,
 213. waar ik pas ben geweest.
 214. Ze hebben juist een
  verschrikkelijke dictator gekozen
 215. die de aanstichter is
  van vele moorden in het land.
 216. Ze gaan opnieuw de straat op,
  met gevaar voor eigen leven,
 217. vechtend voor een eerlijkere samenleving,
 218. vechtend voor een betere wereld,
 219. die we ons allemaal
  wel voor kunnen stellen
 220. en waarvan we allemaal wel vinden
  dat die er kan en moet komen.
 221. Dus denk ik dat het heel belangrijk is
 222. om te begrijpen dat we wel weten
  wat er moet gebeuren:
 223. belastingen heffen bij de rijken
 224. en dat geld gebruiken voor diensten
  die de hele samenleving ten goede komen.
 225. We moeten mensen genoeg betalen.
 226. Dit is echt niet zo ingewikkeld:
  we weten dat het zo werkt.
 227. Maar eerst en vooral, we moeten --
 228. en dan bedoel ik jou en mij --
 229. we moeten voor deze dingen vechten,
 230. want anders gebeuren ze nooit.
 231. Wij zijn de mensen
  waar we op gewacht hebben.
 232. (Applaus)