Bulgarian subtitles

← 01-03 Кое важно?

Get Embed Code
8 Languages

Subtitles translated from English Showing Revision 1 created 11/30/2012 by ad90ague.

  1. КОгато симулираме траекторията на Аполо 13 около луната
  2. трябва да решим кои фактори са изключително важни,
  3. кои са сравнително важни, и
  4. кои не са важни въобще?
  5. Масата на кораба, размерите на луната,
  6. движението на луната около земята,
  7. размерите на зекята, движението на земята около слънцето,
  8. А какво да кажем за 3-размерното пространство? Трябва ли да правим това в три измерения?