Finnish subtitles

← Kuinka polaarisuus saa veden käyttäytymään kummallisesti - Christina Kleinberg

Get Embed Code
21 Languages

Showing Revision 9 created 07/24/2020 by Ulla Vainio.

 1. Kuinka jotkut hyönteiset voivat kävellä
 2. lammikon pinnalla,
 3. mutta sinä uppoat nopeasti pohjaan,
 4. jos yrität kävellä veden päällä?
 5. Ja miksi järvet talvella jäätyvät
  pinnasta kohti pohjaa?

 6. Yhdellä sanalla vastaus kaikkiin
  kysymyksiin on polaarisuus.
 7. Vesi on yksinkertainen molekyyli,
 8. joka muodostuu yhdestä happiatomista
  ja kahdesta vetyatomista,
 9. mutta se on elintärkeä elämälle.
 10. Itse asiassa
  60 prosenttia aikuisen ihmisen painosta
 11. koostuu vedestä.
 12. Vesimolekyylien polaarisuus
 13. antaa tälle yleiselle
  aineelle ominaisuudet,
 14. jotka tekevät siitä ainutlaatuisen
  ja elämää ylläpitävän.
 15. Polaarisuus johtuu
  elektronien epätasaisesta
 16. jakautumisesta molekyylissä.
 17. Happiatomin ja kahden vetyatomin
 18. väliset sidokset yhdessä vesimolekyylissä
 19. on kuin köydenveto ison,
  voimakkaan jalkapalloilijan
 20. ja pienen suloisen naperon välillä.
 21. Happi on isompi atomi,
 22. jolla on vetyä enemmän protoneja ytimessä.
 23. Nämä positiiviset varaukset ovat
  kuin ihmisen fyysinen vahvuus.
 24. Ne voivat vetää puoleensa
 25. sidoksen negatiivisesti
  varattuja elektroneja,
 26. samalla tavalla kuin
  voimakas yksilö voi voittaa
 27. heikomman yksilön köydenvedossa.
 28. Niinpä happi pystyy vetämään puoleensa
 29. enemmän kuin oman osansa elektroneista.
 30. Koska vety on pienempi ja heikompi ja
 31. vähäprotonisempi,
 32. se häviää köydenvedossa
 33. ja vetää puoleensa vähemmän kuin
  oman osuutensa elektroneista.
 34. Happi vesimolekyylissä käyttäytyy
  kuin se olisi negatiivinen,
 35. ja vedyt käyttäytyvät
  kuin ne olisivat positiivisia.
 36. Vesimolekyylissä olevia sidoksia
 37. kutsutaan polaarisiksi
  kovalenttisiksi sidoksiksi.
 38. Kovalenttisuus tarkoittaa,
  että elektronit on jaettu.
 39. Mutta, kuten juuri opimme,
 40. polaarisuus tarkoittaa,
  etteivät elektronit jakaudu tasaisesti.
 41. Vedessä happi on negatiivinen
 42. ja vedyt positiivisia.
 43. Vastakkaiset varausten
  vetovoiman vuoksi
 44. happi vetää puoleensa vetyatomeja
 45. viereisissä vesimolekyyleissä.
 46. Vesimolekyylien välille syntyy
  erityinen sidos,
 47. joka tunnetaan paremmin vetysidoksena.
 48. Vetysidoksia ei ole kuitenkaan
  pelkästään vedessä.
 49. Ne voivat muodostua vesimolekyylin ja
 50. polaarisen tai ioniyhdisteen välille.
 51. Veden kykyä tarttua itseensä
  kutsutaan koheesioksi,
 52. kun taas veden kykyä tarttua
  muihin aineisiin
 53. kutsutaan adheesioksi.
 54. Mieti nyt uudelleen alun kysymyksiä.
 55. Ensiksi: miksi hyönteiset voivat
  kävellä veden päällä?
 56. Vetysidoksista johtuva pintajännitys
 57. luo ohuen kalvon veden pinnalle
 58. ja syntyy tarpeeksi vastusta,
 59. jotta kevyet hyönteiset voivat
  kävellä sen päällä.
 60. Sinä et pysty siihen,
 61. koska vetysidokset eivät ole
  niin vahvoja,
 62. että pitäisivät sinut pinnalla.
 63. Miksi jää kelluu nestemäisen veden päällä?
 64. Monilla muilla aineilla
 65. kiinteä olomuoto on tiheämpi
  kuin nestemäinen,
 66. mutta näin ei ole vedellä!
 67. Vetysidokset pitävät vesimolekyylit
 68. kauempana toisistaan jäässä
  kuin nestemäisessä vedessä.
 69. Mitä suurempi molekyylien väli on,
 70. sitä vähemmän tiheää kiinteä aine on.
 71. Niinpä jää on noin 9 prosenttia
  vähemmän tiheää kuin vesi
 72. ja siitä syystä se kelluu pinnalla.
 73. Tästä syystä järvi jäätyy
  pinnasta kohti pohjaa
 74. ja elämä vedessä voi selviytyä
 75. kylmästä talvesta vuosittain.
 76. Vesimolekyylin polaarisuus
 77. ja siitä johtuvat vetysidokset
 78. aiheuttavat veden
  ainutlaatuiset ominaisuudet.
 79. Joten syy sille,
  miksi vesi on niin erityinen,
 80. solujesi sisältä
 81. maailman meriin
 82. on yksinkertaisesti se,
  että se on polaarinen.