Vietnamese subtitles

← 02-09 Logging on Android

Get Embed Code
10 Languages

Showing Revision 2 created 07/13/2015 by TTmagic Nguyen.

 1. Khi bạn ghi logging một thông báo trong app của bạn, bạn cần
 2. quyết định log level nào nên được hiển thị lên.
 3. Verbose logs sẽ không bao giờ được compile ở trong app của bạn, ngoại trừ
 4. trong quá trình phát triển. Debug logs được dịch nhưng nó bị loại bỏ
 5. ra ngoài khi chạy. Error, Warn và Info logs thì giữ lại.
 6. Và đây là các logging API.
 7. Tham số đầu tiên là log tag,
 8. nó có thể là một chuỗi bất kỳ dùng để nhận ra log message.
 9. Nó cũng thường dùng để định nghĩa các log tag như
 10. là một hằng trong class. Thông thường nó là tên của class
 11. hoặc tên ứng dụng. Tham số thứ 2 là các "log message" thực sự
 12. Nếu bạn trở lại màn hình, Chúng ta sẽ thấy
 13. đây là cột log tag và là đây nơi của
 14. các log message. Nếu bạn click vào cái drop down này
 15. bạn có thể lọc các logs bằng log level. Ví dụ
 16. bạn có thể click vào Error để thấy các thông báo lỗi.
 17. Nếu bạn click vào warn, bạn sẽ thấy các cảnh báo
 18. cũng như bất cứ thứ gì nghiêm trọng hơn nó.
 19. Các mức khác cũng vậy. Và verbose nghĩa là
 20. bạn có thể thấy tất các các logs ở mọi mức độ
 21. Một lời khuyên là bạn nên tránh các log spam vì lợi ích của bạn
 22. và của các lập trình viên khác. Các log buffer có thể đầy và
 23. các error message quan trọng mà bạn cần thấy sẽ phải cuộn rất mỏi tay để thấy
 24. hoặc bị chìm trong một biển những thông báo không quan trọng.