Return to Video

WP4 7 Vaughan r8 mastered

 • 0:00 - 0:03
  WordPress 4.7 "Vaughan",
 • 0:03 - 0:07
  được lấy từ tên của huyền thoại nhạc jazz Sarah "Sassy" Vaughan
 • 0:07 - 0:11
  giúp bạn thiết lập website theo cách mà bạn muốn dễ dàng hơn
 • 0:13 - 0:14
  Hãy gặp Carly.
 • 0:15 - 0:19
  Carly quản lý một cửa hàng thú cưng, và cần một trang web.
 • 0:20 - 0:22
  Carly tìm kiếm các giải pháp...
 • 0:22 - 0:24
  ... và phát hiện ra WordPress.
 • 0:24 - 0:26
  Với WordPress, Carly có thể chọn
 • 0:26 - 0:30
  trong hàng nghìn giao diện miễn phí cho nhu cầu của cô.
 • 0:30 - 0:33
  Carly quyết định chọn Twenty Seventeen,
 • 0:33 - 0:35
  một giao diện hoàn tới cho WordPress,
 • 0:35 - 0:39
  được xây dựng dành riêng cho các doanh nghiệp.
 • 0:39 - 0:42
  Twenty Seventeen được thiết kế bóng bẩy
 • 0:42 - 0:44
  với nhiều hình ảnh lớn xuyên suốt -
 • 0:44 - 0:50
  phù hợp cho cả doanh nghiệp nhỏ như một cửa hàng thú cưng, lẫn các doanh nghiệp lớn.
 • 0:50 - 0:52
  Vì đây là một site hoàn toàn mới,
 • 0:52 - 0:55
  Twenty Seventeen sẽ hiển thị một số nội dung mẫu
 • 0:55 - 0:58
  giúp Carly thấy được nó hoạt động ra sao
 • 0:58 - 1:02
  cho cửa hàng của cô ấy và bắt đầu tuỳ biến nó cho phù hợp.
 • 1:02 - 1:04
  Các phím tắt trực quan mới
 • 1:04 - 1:06
  cho thấy những điểm của trang web có thể được thay đổi
 • 1:06 - 1:09
  ở ngay trong live preview.
 • 1:09 - 1:12
  Khi cô ấy tuỳ biến giao diện,
 • 1:12 - 1:16
  Carly nhận ra cô có thể thêm video cho header.
 • 1:16 - 1:19
  Cô chọn một video mà cô đã chụp cháu của cô với một chú chó
 • 1:19 - 1:24
  và thêm video header cho site của cô ngay từ chiếc máy tính bảng.
 • 1:24 - 1:27
  Vì có thể tạo trang khi chỉnh sửa menu
 • 1:27 - 1:30
  trong Customizer của WordPress 4.7
 • 1:30 - 1:33
  Carly có thể tiếp tục xây dựng cấu trúc trang web của mình
 • 1:33 - 1:35
  mà không phải bỏ qua worfklow hiện tại của mình.
 • 1:35 - 1:38
  Carly muốn có thể thêm một thay đổi
 • 1:38 - 1:40
  trước khi sẵn sàng để chia sẻ trang web của mình -
 • 1:40 - 1:43
  làm cho tên của cửa hàng của mình dễ nhận thấy hơn.
 • 1:43 - 1:46
  Bảng điều khiển CSS mới làm việc này dễ dàng
 • 1:46 - 1:49
  và thể hiện các thay đổi - trực tiếp như cái mà bạn vừa thay đổi.
 • 1:51 - 1:55
  Sau đó, cô xuất bản trang web mới cho cửa hàng thú cưng của mình.
 • 1:56 - 1:58
  Carly rất vui.
 • 1:58 - 2:01
  WordPress 4.7 có tất cả các tính năng này
 • 2:01 - 2:04
  và nhiều nữa, cùng với các chức năng cực kỳ phấn khích cho developer
 • 2:04 - 2:08
  như REST API endpoint cho content.
 • 2:08 - 2:11
  WordPress 4.7 Vaughan -
 • 2:11 - 2:15
  giúp bạn thiết lập website của mình, theo cách mà bạn muốn.
Title:
WP4 7 Vaughan r8 mastered
Video Language:
English
Duration:
02:27

Vietnamese subtitles

Revisions