Return to Video

WP4 7 Vaughan r8 mastered

 • 0:00 - 0:03
  WordPress 4.7 "Vaughan",
 • 0:03 - 0:07
  hango sa alamat ng jazzz na si Sarah "Sassy" Vaughan
 • 0:07 - 0:11
  mas lalong pinadali ang pag-setup ng iyong website na naayon sa iyong kagustuhan
 • 0:13 - 0:14
  Kilalanin si Carly.
 • 0:15 - 0:19
  Si Carly ay nagooperate ng pet store, at kailangan niya ng website.
 • 0:20 - 0:22
  Tinignan ni Carly ang kanyang mga pagpipilian...
 • 0:22 - 0:24
  ... at natuklasan ang WordPress.
 • 0:24 - 0:26
  Sa WordPress, Makakapili si Carly
 • 0:26 - 0:30
  sa libo-libong libreng themes na naayon sa kanyang pangangailangan.
 • 0:30 - 0:33
  Naipili ni Carly ang Twenty Seventeen,
 • 0:33 - 0:35
  ang pinaka bagong theme para sa WordPress,
 • 0:35 - 0:39
  binuo at naayon sa mga may negosyo.
 • 0:39 - 0:42
  Twenty Seventeen ay napapaloob ng napaka-kintab na disenyo
 • 0:42 - 0:44
  na mayroong malalaking images sa kabuohan -
 • 0:44 - 0:50
  naayon sa mga maliliit na negosyo tulad ng pet store, o malalaking negosyo rin.
 • 0:50 - 0:52
  Dahil ito ay bagong site,
 • 0:52 - 0:55
  Ang Twenty Seventeen ay napapalooban ng mga panimulang content
 • 0:55 - 0:58
  para matulungan si Carly na maisalarawan kung paano ito gumana
 • 0:58 - 1:02
  para sa kanyang tindahan at masimulan itong hulmahin ng naayon sa kanyang gusto.
 • 1:02 - 1:04
  Bagong visual edit shortcuts
 • 1:04 - 1:06
  ay makikita sa unang tingin ang mga parte na maaring mabago
 • 1:06 - 1:09
  diretso na sa live preview
 • 1:09 - 1:12
  Ito ay habang kino-customize ang kanyang theme,
 • 1:12 - 1:16
  Mapupuna ni Carly na maari nyang dagdagan ng video ang kanyang header.
 • 1:16 - 1:19
  Napili niya ang video ng kanyang pamangkin kasama ang tuta
 • 1:19 - 1:24
  at idinagdag ang video header sa kanyang site mula sa kanyang tablet.
 • 1:24 - 1:27
  Dahil maari ka nang gumawa ng panibagong pahina habang nag-eedit ng mga menu
 • 1:27 - 1:30
  sa customizer ng WordPress 4.7,
 • 1:30 - 1:33
  Si Carly ay tuloy-tuloy lamang sa pagbuo ng kayang site
 • 1:33 - 1:35
  nang hindi napuputol ang daloy ng pag-tratrabaho.
 • 1:35 - 1:38
  Si Carly ay nangangailangan ng isa pang pagbabago
 • 1:38 - 1:40
  bago niya ipagkalat ang kanyang site -
 • 1:40 - 1:43
  gawing kapuna-puna ang pangalan ng kanyang tindahan.
 • 1:43 - 1:46
  Ang pinaka-bagong CSS panel ay gagawin itong madali,
 • 1:46 - 1:49
  at makikita ang mga pagbabago - ng live habang nag-eedit.
 • 1:51 - 1:55
  Dahil dito, maari na niyang mailathala ang bago niyang website para sa kanyang pet store.
 • 1:56 - 1:58
  Masaya si Carly.
 • 1:58 - 2:01
  WordPress 4.7 ay napapalooban nitong mga bagong katangian
 • 2:01 - 2:04
  at higit sa lahat, mga nakakapanabik na tampok sa mga developers
 • 2:04 - 2:08
  tulad ng REST API content endpoints.
 • 2:08 - 2:11
  WordPress 4.7 Vaughan -
 • 2:11 - 2:15
  tutulungan kang i-setup ang iyong site, naayon sa iyong kagustuhan.
Title:
WP4 7 Vaughan r8 mastered
Video Language:
English
Duration:
02:27

Tagalog subtitles

Revisions