Vietnamese subtitles

← Câu chuyện thực sự của 'người hùng' Rosa Parks - và vì sao ta cần phải chất vấn những thực hư chung quanh lịch sử người da đen

Get Embed Code
26 Languages

This language contains subtitles that are still waiting to be moderated. Check back later.